Sunteți pe pagina 1din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Euro - Avantaje Si Dezavantaje

Necesitatea crerii monedei euro i lansarea acesteia "L' Europe se fera par la monnaie ou elle ne se fera pas" - Jacques Rueff1 Noii observatori ai uniunii monetare consider c euro reprezint n mod fundamental un proiect economic! "niunea European a creat euro# iar acesta este un proiect politic# care timp de mai mul$i ani a fost mpiedicat s se realizeze! %deea este c euro a constituit un pas esen$ial n direc$ia obiectivului final al inte&rrii politice# subliniat pentru prima dat n 'ratatul de la Roma# din anul 1()*# iar tratatele semnate ulterior aratau clar c introducerea euro se bazeaz pe mai mult dec+t avanta,ele i dezavanta,ele economice! -elmut .o/l# fostul cancelar &erman i unul dintre cei mai nfoca$i sus$intori ai uniunii monetare# consider c avanta,ele economice ale euro au o natur secundar# subliniind n sc/imb c0 1E2perien$ele amare ncercate n acest secol# rzboaie i dictaturi# ne-au nv$at c proiectul unificrii reprezint cea mai bun asi&urare mpotriva unei renateri a e&oismului na$ional# ovinismului i a conflictelor violente3! 4/iar i astzi# motenirea lsat n urm de cele dou rzboaie mondiale ,oac un rol important n procesul inte&rrii europene! 5ai e2ist i alte motiva$ii politice! %rlanda consider c 1euro reprezint o modalitate prin care ar putea fi estompat ima&inea ei de prelun&ire a 6n&liei!3 %talia dorete evitarea nerecunoaterii de drepturi politice! 7ran$a dorete cu disperare s reduc influen$a asupra ei a deciziilor luate de 8ermania n domeniul politicii monetare! 5ul$i lideri &ermani sper c uniunea monetar va reprezenta 1carul pe care l tra&e dup el acest cal" reprezentat de uniunea politic total! E2ist tot at+tea ,ustificri pentru euro c+te $ri participante sunt# deoarece fiecare na$iune din "niunea European vede un anumit set de avanta,e i de dezavanta,e! 9ac euro este rezultatul unor ac$iuni politice# obiectivele economice au ,ucat i ele un rol important# c/iar dac unul secundar# nc de la nceput! 7ondatorii euro consider c proiectele din Europa ar fi promovat mult mai &reu dac noua moned avea o baz
1

4itat din :::!uniuneaeuropeana!ro# E"R;

Pagina 1 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

economic slab!! 9e fapt# n mi,locul acestei diversit$i politice# obiectivele economice nobile au aprut drept cele mai obinuite rspunsuri la ntrebarea 19e ce fac ei acest lucru<"! n conformitate cu Raportul =erner din 1(>?# n care "niunea Economic i 5onetar a fost pentru prima dat propus n

mod oficial# 1"niunea @monetarA va asi&ura creterea i stabilitatea n interiorul 4omunit$ii i va spori contribu$ia pe care aceasta o poate aduce la ec/ilibrul economic i monetar din lumea ntrea&# transform+nd 4omunitatea ntr-un pilon de stabilitate" B! 'ratatul din 1((B asupra "niunii Europene prezint i el drept obiectiv principal 1ridicarea nivelului de trai i a calit$ii vie$ii# precum i coeziunea economic i social i solidaritatea ntre statele membre"!C Europenii consider c o moned unic va reprezenta un avanta, pentru stabilitatea i creterea economic dar de multe ori acestia nu se ntrab dac se pot realiza atunci cum pot fi realizate Rspunsul presupune o privire atent asupra beneficiilor i dezavanta,elor speciale rezultate din crearea unei monede comune! E"R; este numele monedei unice europene ce a aprut la 1 ianuarie 1(((! 6ceast moned a nlocuit monedele na$ionale a tuturor $rilor care particip la zona euro# zon ce cuprinde toate statele membre ale "niunii Europene cu e2cep$ia 5arii Dritanii# 9anemarcei i Euediei! Fncep+nd cu 1 ianuarie B??1 euro a aprut pe pia$ mai nt+i sub forma banilor de cont iar $rile care fceau parte din zona euro au nceput s afieze pre$urile la produse i servicii n moneda na$ional dar i n euro! 9ar la 1 ianuarie B??B euro a luat i forma fizic circul+nd n paralel cu moneda na$ional a statelor participante la zona euro! 9e la aceast dat toate pre$urile# facturile# cecurile# contabilitatea# pl$ile i salariile a&en$ilor economici i popula$iei au fost denominate i a nceput decontarea n euro! 6ceasta a durat timp de ase luni dup care euro a a,uns sin&urul mi,loc de plat n $rile care l-au adoptat! %ntroducerea monedei E"R; de la 1 ianuarie 1((( a fost precedat de adoptarea Re&ulamentului 11?CG(># prin care s-au prevzut dispozi$iile referitoare la nlocuirea vec/ii monede commune E4" cu E"R;! 9ispozi$iile se refer la0
B C

%bidem1 4-6D;' 4/ristian citat dup 'ratatul "E# art!B- Moned European# Editura 'eora# Ducureti# B???#p!C)

Pagina 2 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

de la 1 ianuarie 1(((# toate referirile la E4"# utilizate n contracte i alte instrumente ,uridice# au fost nlocuite cu E"R;# utiliz+ndu-se pentru conversie raportul 1G1 @1 E4" H1 E"R;AI au fost stabilite rapoartele fi2e de sc/imb# valabile de la 1 ianuarie 1(((I au fost defeinite re&ulile de rotun,ire!

Fn februarie 1((># 4omitetul 5onetar a naintat o propunere final cu privire la denominarea i specifica$iile te/nice ale monedelor euro @diametru# &reutate# culoare # compozi$ie etc!A Fn msur mare s-a $inut cont de cerin$ele i necesit$ile societ$ilor i institu$iilor care vor accepta monedele euro pentru pl$i! Jentru recunoaterea monedelor euro a fost necesar includerea unor caracteristici unice! Jentru evitarea fraudelor# s-a avut n vedere luarea tuturor msurilor de si&uran$ la confec$ionarea i structurarea monedelor euro! ;r&aniza$ia %nterna$ional de Etandardizare a stabilit abrevierea oficial pentru euro ca fiind E"R i care va fi folosit n toate scopurile0 financiar# commercial# contabil# etc! Eimbolul &rafic pentru euro este inspirat din litera &receasc epsilon a civiliza$iei &receti i totodat din prima liter a cuv+ntului Europa! 4ele dou linii paralele orizontale care taie litera respectiv semnific stabilitatea euro! 5onedele euro sunt n numr de * i anume0 1 euro# B euro# )? cen$i# B? cen$i#1? cen$i# ) cen$i# B cen$i# 1 cent! Je una din fe$e monedele au toate un semn care este comun iar pe cea de a doua fa$ desenul difer de la $ar la $ar dar put+nd fi folosite n toate celelalte $ri ale spa$iului euro! Dancnotele sunt n numr de > i anume0 ) euro# 1? euro# B? euro# 1?? euro# B?? euro i )?? euro! "ile i ferestrele desenate pe fa$a bancnotelor simbolizeaz Kspiritual European al desc/iderii i cooperrii3 iar pe partea cealalta este desenat c+te un pod care semnific Kstr+nsa colaborare i comunicare dintre Europa i restul lumii3!

Pagina 3 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 4 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

B! 6vanta,ele monedei E"R; "Euro reprezint cel mai bun candidat pentru rolul de moned unic# neput+nd fi inlocuit cu nici o alt moned oricare ar fi tenta$ia pe termen scurt" - Jacques 9elors 5oneda euro este# un concurent credibil pentru dolar pe pia$a monetar! 4rearea de euro ar putea s ia locul dolarului# dar pe termen lun& i &radual! 9e,a de aproape B ani dupa lansarea sa# euro a devenit a doua moned cea mai utilizat dup dolar i inaintea Lenului! 6ceasta situa$ie reflect motenirea vec/ilor monede na$ionale ale $rilor din zona euro# care au fost nlocuite de euro i rezult i din ponderea economic a Eurolandului n economia mondial! B!1 6vanta,ele monedei E"R; la nivelul "niunii Europene Jrezen$a unei sin&ure Dnci 4entrale E2isten$a unei sin&ure bnci centrale se constituie ntr-un avanta,# deoarece prin independen$a de care dispune n ceea ce privete factorul politic# i ndeplinete obiectivul principal de men$inere a stabilit$ii pre$urilor! Jrin func$iile pe care le ndeplinete D4E# euro se prezint ntr-un avanta, la nivel european! 9istribu$ia i suprave&/erea stabilit$ii monedei Euro 9efinirea politicii europene a intereselor i controlul rezervelor de bani

Pagina

din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4ooperarea cu bncile na$ionale Emisiunea de E"R; i politica monetar revin astfel Dncii 4entrale Europene @D4EA! Danca 4entral European este sin&ura banc central din lume a crei independen$ i este asi&urat printr-un tratat interna$ional! Referindu-se la e2perien$ele &erman i american# redactorii tratatului de la 5aastric/t au considerat c pentru a putea s lucreze eficient# D4E nu are voie s depind de puterea politic# un lucru pe care criticii il aduc deseori n discu$ie! D4E a fost creeat dup modelul Dncii 7ederale 8ermane DundesbanM!

Fntr-o astfel de situa$ie# o banc central nu va ceda presiunii &uvernelor care ar putea dori s conduc politici monetare prea e2pansioniste! 6cestea ntre$in anticiprile infla$ioniste# responsabile pentru o bun parte a infla$iilor! %nterdic$ia finan$rii monetare a deficitelor bu&etare nltur orice risc de monetizare a datoriei publice prin banca central! 4rearea Dncii 4entrale Europene a fost o necesitate de prim ordin# ea fiind &arantul stabilit$ii monetare N o institu$ie de lupt mpotriva infla$iei! 4orelarea ofertei de bani cu creterea poten$ialului productiv i eliminarea deficitelor bu&etare de tip con,unctural# paralel cu aplicarea unor politici microeconomice de liberalizare# de re&lementare statal i privatizare are drept consecin$ formarea unei pie$e mai fle2ibile! 4rearea unui sistem monetar stabil# lipsit de asimetriile specifice E5E J+n n 1((C fi2area monedelor $rilor din "E se fcea prin raportare la marca &erman i astfel $rile membre reueau s ob$in defla$ia! 6cestea au asi&urat 8ermaniei o tripl domina$ie asupra E5E 0 6precierea real a monedei lor#care a permis defla$ia# a dus la deprecierea real a mrcii# care la r+ndul ei a ameliorat competitivitatea economiei &ermaneI Ratele dob+nzii ale $rilor membre erau fi2ate la nivelul 8ermaniei# rate care se stabileau la un nivel de cretere pentru ansamblul E5EI 9up cum a scris i J!J!7itoussi# partenerii europeni Kau dat 8ermaniei o putere mai mare dec+t cea pe care o avea Etatele "nite n sistemul de sc/imb fi2 de la Dretton =oods!

Pagina ! din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

9olarul era constr+ns printr-o re&ul infle2ibil de conversiune n aur! 5arca nu a fost constr+ns deloc!3O 9up 1((C# defla$ia fiind dob+ndit aproape peste tot# partenerii 8ermaniei &seau costisitoare alinierea politicii lor la preferin$ele acesteia i au putut ale&e @ prin utilizarea mar,elor de fluctua$ie de P 1)Q# prin devalorizare sau prin ieirea din E5EA pentru ob$inerea autonomiei n politica monetar! 7r a recur&e la a,utorul 8ermaniei# E5E devine mai pu$in asimetric dar apare i riscul ca statele membre s caute# prin manipularea sc/imbului# s e2porte propria infla$ie sau propriul oma, care pot conduce deasemenea la politici necooperative!

Eistemul 5onetar European va fi fie e2cesiv de constr+n&tor n cazul situa$iei dinainte de 1((C pentru membrii si# fie insuficient pentru to$i ca n situa$ia de dup 1((C! Ec/imbarea cea mai important dup introducerea monedei unice este le&at de faptul c fiecare $ar membr va renun$a la controlul asupra politicii monetare# care va fi transferat Dncii 4entrale Europene! 8uvernele au realizat un acord prin care trebuiau s ndeplineasc mai multe criterii de conver&en$# unul dintre ele fiin ac2ela ca deficitul bu&etar anual nu trebuie s depeasc C Q din JND! Fn cazul n care e2ist $ri care nu vor respecta acest criteriu# ele vor fi penalizate! 6ceste decizii vor opri $rile s mreasc deficitele bu&etare prin creterea datoriei &uvernamentale# dar# n acelai timp# restric$ioneaz capacitatea fiecrei $ri de a utiliza politica fiscal n perioadele de recesiune! Etatutul D4E# care cuprinde un or&an de decizie constituit din 4onsiliul &uvernatorilor @compus din to$i &uvernatorii Dncilor centrale na$ionaleA i un 9irectorat @compus din ase membrii desemna$i de ctre efii de Etat i de 8uvernA are astfel de putere suprana$ional!

DER'R6N9# 4ommelin, Europa Economoc# %nstitutul European# %ai#1((>#p!C(

Pagina " din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

6sfel se accept ca rata dob+nzii n vi&oare n Europa s nu mai fie dependent de cea a 8ermaniei care o stabilea conform obiectivelor sale interne# ci de cea a Dncii 4entrale Europene estimat n conformitate cu situa$ia "niunii! 4antitatea de moned european n circula$ie va fi suficient pentru ca politica monetar aplicat s influen$eze nivelul ratelor dob+nzii n lume! 6simetriile E5E au fost eliminate prin moneda unic# ntruc+t# prin renun$area la cursurile de sc/imb n raport cu marca# a fost eliminat tripla domina$ie monetar a 8ermaniei! 6stzi# fiecare dintre politicile monetare europene# inclusiv cea a DundesbanM# este total neputincioas n fa$a varia$iilor ratei dob+nzii i a celei de sc/imb a dolarului! Nevoia de rezerve n Europa va fi mai mic Liderii "niunii Europene consider c euro va deveni o moned n care s se plaseze la nivel mondial rezervele inter-na$ionale! 5onedele n care se plaseaz rezervele sunt folosite de bncile centrale# de &uverne i de companiile private din ntrea&a lume ca un depozit pe termeni lun& al valorii i pentru a rspunde cerin$elor lor financiare continue! 9olarul nc este n prezent important moned n care se plaseaz rezervele# ele re&sindu-se n casele de bani ale

bncilor centrale i ale institu$iilor financiarei ma,ore# de la 'oMio p+n la 4aracas! Numai monedele foarte lic/ide# stabile i care sunt acceptate ca modalitate de plat ntr-o lar& arie economic au poten$ialul de a deveni monede importante n care se plaseaz rezervele! 5onedele n care se plaseaz rezervele sunt foarte solicitate i# prin urmare# beneficiaz de pe urma acestei lic/idit$i ridicate i a costurilor e2trem de reduse ale tranzac$iilor de pe pie$ele e2terne de sc/imb! 6cesta reprezint un c+ti& de mai multe milioane de dolari# de e2emplu# pentru companiile din Etatele "nite care convertesc n dolari veniturile ob$inute n strintate! Etatutul de moned n care se plaseaz rezervele aduce de asemenea beneficii pie$elor de capital dintr-o $ar# deoarece cumprtorii interesa$i s pstreze o moned n care se plaseaz rezervele cumpr active e2primate n aceast moned! 6cest lucru# n sc/imb# reduce costul mprumuturilor pentru firmele i &uvernele care adun bani n respectiva moned!

Pagina # din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Nevoia de rezerve n Europa va fi mai mic din dou motive0 odat cu formarea "5E deficitele inter-unionale i surplusurile vor fi mai reduse# iar nevoile de rezerve pentru uniune# n totalitate# vor fi considerabil mai mici dec+t suma nevoilor de rezerve pentru membri individuali! Je termen lun&# nevoia de rezerve de valute strine va scdea drastic odat ce euro va fi lansat cu succes! Euro va dezvolta atunci o rezerv monetar op$ional pentru mai multe $ri! Rezervele monetare au nevoie mult mai mic de astfel de moned# n special dac e2ist ncredere n politica monetar# deoarece moneda lor este lic/id din punct de vedere interna$ional! Rezervele de valut strain nu vor fi e2cesive! 6ceasta deoarece euro va deveni moneda international des folosit# d+nd euro privile&iul de a avea un deficit redus! 4onstituirea unei pie$e financiare europene vaste Eforturile depuse pentru a potrivi nevoile financiare imediate ale consumatorilor cu cerin$ele le&ate de investi$ii ale posesorilor de economii erau afectate de costurile psi/olo&ice i economice presupuse de monedele $rilor membre# nainte de introducerea euro! 7iecare tip de instrument financiar# de la titlurile &uvernamentale i mprumuturile acordate de bncile comerciale p+n la ac$iunile obinuite i instrumentele derivate cu risc ridicat# a fost cotat n moneda na$ional! 6cest lucru a separat pie$ele financiare i a descura,at investi$iile strine# i ar

fi fost valabil c/iar i n absen$a costurilor le&ate de tranzac$ii i a riscului le&at de rata de sc/imb! %ma&ina$i-v durerile de cap pe care le-ar avea investitorii de pe =all Etreet dac ac$iunile din Etatele "nite ar fi e2primate n monede ale statelor federate @dolari californieni# dolari de 9ela:are etcA! ) %ntroducerea monede euro a sc/imbat profund aceast situa$ie! 9e la data de 1 ianuarie 1(((# bursele mari din zona euro i-au cotat instrumentele financiare# inclusiv cele emise anterior# n euro! 7ondurile de investi$ii din anumite $ri membre investesc acum n titluri emise de &uverne ale altor $rimembre e2primate n euro# fr a mai e2ista impactul psi/olo&ic i economic al conversiilor devizelor i cotelor pre$urilor e2terne! Dncile &ermane
)

4-6D;' 4/ristian#EURO- Moned European# Editura 'eora# Ducureti# B???#p!C(

Pagina $ din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ofer un sin&ur produs financiar# mprumuturi n euro# pentru companiile de pe teritoriul ntre&ii "niunii Europene! 4onstituirea unei pie$e financiare europene vaste# profunde i lic/ide permite intreprinderilor din 4omunitate s se finan$eze mai uor# cre+nd sau &sind un produs adaptat nevoilor lor! 9e e2emplu# pia$a obli&a$iunilor intreprinderilor - acele "corporate bonds" - a cunoscut in 1((( o dezvoltare rapida0 partea de intreprinderi din totalul emisiunilor de obli&atii n euro este de C ori mai mare dec+t cea constatat in 1((* n monede europene! Ea depaete )?Q 6stfel Europa incepe s ii recupereze din ntirzierea n raport cu Etatele "nite n materie de intermediere! 6ceast evolutie este benefica pentru toti0 intreprinderile c+ti& un nou mi,loc de finan$are i investitorii un produs mai bine remunerat dec+t obli&a$iile de stat! Jentru investitori# la fel ca i pentru cei care mprumut# aceste evolu$ii au fcut pie$ele financiare europene mai mari# mai accesibile i mai lic/ide! 9eoarece aceast situa$ie promoveaz comer$ul interna$ional fr nici un fel de restric$ii pe sin&ura pia$ important a lumii @pia$a pe care se comercializeaz c/iar baniiA# acest lucru este considerat unul din avanta,ele economice fundamentale ale euro! Fmbunt$irea &estiunii finan$elor publice i stimularea creterii europene Ec/ilibrarea finan$elor publice# n mare parte realizat# favorizeaz pe termen lun& economiile! 9eficitele depeau RQ din J%D n 1((C! 6 reduce deficitele publice n Europa

nseamn a elibera miliarde euro pe an# care# n loc s serveasc finan$rii acestora# pot s fie folosi$i n mod util la investi$ii i consum# deci acest lucru nseamn cretere economic! 9in 1((C# realocarea economiilor din sectorul public nspre sectorul privat a depit O?? miliarde de euro! %ntroducerea Euro nu va avea un impact direct asupra dezvoltrii re&ionale! 9ar# datorit faptului c induce o mai mare stabilitate economic# re&iunile din zona Euro vor

Pagina 1% din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

beneficia de aceast introducere pe numeroase ci indirecte! Etabilitatea economic # ca scop al "E5# - construit pe principiile stabilit$ii pre$urilor i al unei administra$ii fiscale responsabile va furniza bune condi$ii pentru nflorirea dezvoltrii re&ionale! Nu sunt prevzute subven$ii speciale pentru re&iunile defavorizate din punct de vedere structural din zona Euro! 7ondurile structurale "E spri,in aceste re&iuni pentru a a,un&e din urm# din punct de vedere economic# re&iunile mai prospere i sunt independente de "E5! Epri,inul acordat de aceste 7onduri azi# re&iunilor defavorizate va fi mbunt$it prin stabilitatea economic# ca rezultat al "E5! Fn plus# 'ratatul i Jactul de Etabilitate i 4retere &aranteaz finan$e publice solide n statele zonei Euro# permi$+nd bu&etelor na$ionale s estompeze efectele unei creteri economice ne&ative! Fn prozele sale# 8oet/e ii pune intrebarea0 care este cel mai bun &uvern< Si tot el rspunde0 4el care ne obli& s ne &uvernam noi inine! 6ici este principiul pactului de stabilitate i de cretere care con$ine re&ulile constr+n&toare din punct de vedere ,uridic pentru a preveni# corecta i# dac este cazul# sanc$iona deficitele e2cesive! 6semenea msuri au ridicat probleme despre fezabilitatea pe termen lun& a pro&ramelor de c/eltuieli publice i sociale# cunoscute prin mrimea lor! 6cestea au condus la mari reduceri bu&etare i au acordat o nou aten$ie creterii economice sus$inute! Reducerea bu&etar n $ri precum Jortu&alia a condus la reduceri drastice ale ratelor de dob+nd foarte devreme n cursul procesului# deoarece pie$ele financiare i-au sc/imbat prerea despre &uvern# pe care l consideraser iresponsabil din punct de vedere financiar! Rezultatul a fost o cretere economic prelun&it n $ara respectiv# care se men$ine i astzi!

E2act din acest motiv Etatele "nite au spri,init cu putere efectul euro asupra reformei structurale din europa# afirm+nd c euro modernizeaz economiile europene# micor+nd mrimea bu&etelor lor sociale i ncura,+nd un punct de vedere modern# &lobal! 9irectorii de ntreprinderi nu sunt naivi! Ei tiu c deficitele publice se pltesc mai devreme sau mai t+rziu sub forma impozitelor suplimentare! "n stat care acumuleaz deficite i#

Pagina 11 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

prin urmare# datorii# influen$eaz investitorii i antreneaz un cerc vicios0 deficitele fr+neaza investitiile i deci creterea# provoc+nd o scdere a intrrilor fiscale care alimenteaz la r+ndul lor deficitele! Je de alt parte# buna &estiune creeaz un climat de incredere i faciliteaz deciziile de investi$ie# pentru c directorii de ntreprinderi pot anticipa scderea impozitelor! 'ransparen$a pre$urilor i creterea competitivit$ii statelor membre ; moned unic face mai evidente diferen$ele de pre$ dintre bunurile# serviciile i salariile din $ri diferite# mbunt$ind astfel competi$ia dintre pie$e! Fn absen$a euro# consumatorii din zona monedei unice au descoperit c este dificil i oarecum obositor s compare pre$urile computerelor# uneltelor# materialelor de construc$ii# automobilelor# serviciilor de consultan$ sau ale furnizorilor &enerali de dincolo de frontierele na$ionale! Jre$urile e2primate n euro ofer un etalon simplu i consecvent pentru a efectua compara$ii# impulsion+nd familiile i ntreprinderile de pe ntre& continentul s compare pre$urile cu cele din e2terior! 9iscriminrile de pre$ sunt acum mult mai dificile dec+t erau nainte de introducerea euro# indiferent c este vorba de autoturisme 6udi 6O sau de bomboane! 9atorit absen$ei riscului le&at de rata de sc/imb# antreprenorilor le este mai uor atunci c+nd nc/eie afaceri care speculeaz micile diferen$e n pre$urile trans-frontaliere! 6ceasta# n sc/imb# duce la ec/ivalarea pre$urilor dincolo de frontiere! 6ceast idee ns nu ar trebui dus prea departe! Stim foarte bine c ntre $rile europene e2ist nc diferen$e de pre$ pentru acelai produs i c/iar n unele $ri e2ist diferen$e de pre$ foarte mari! 6ceste diferen$e sunt ,ustificate de costurile de produc$ie mai mari# de fiscalitatea mai mare care nu se manifest la fel n toate $rile! 'ransparen$a adus de euro# care face ca pre$urile s fie mult mai simplu de comparat# intrete concuren$a pe toate pie$ele de bunuri i servicii pentru intreprinderi# dar i pentru bunurile de consum# acolo unde marii distribuitori incep s traseze sistematic diferen$ele cele mai interesante!

"nii observatori pretind c euro va elimina diferen$ele de pre$ de pe continent pentru produsele i serviciile identice0 ; sticl de 4oca-4ola n Del&ia va trebui s coste tot at+ta c+t

Pagina 12 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

n 7ran$a! 6ceste afirma$ii sunt total incorecte! Jre$urile sunt stabilite ca urmare a interac$iunii comple2e dintre ofert# cerere i re&lementri# ntr-o lar& varietate de medii competitive! %ntroducerea unei monede comune nu elimin diferentele de pre$ n zona euro# dup cum dolarul american nu stabilete acelai pre$ pentru o cutie de 4ola n statele americane 5aine sau 6rizona!R ;dat cu e2primarea pre$urilor din mai multe $ri ntr-o sin&ur moned are loc o impulsionare a alinierii pre$urilor dar i o ncura,are a concuren$ei# fapt datorat i compara$iilor directe dintre $ri! 4omer$ul i investi$iile n strintate vor fi stimulate! %mpactul competitivit$ii va fi diferit n func$ie de sector# cel mai evident manifest+ndu-se n sectorul financiar-bancar! Si activit$ile nebancare vor fi afectate! 7irmele nu vor men$ine diferen$ele mari de pre$ ntre $ri# dei pie$ele sunt fra&mentate sub aspectul fiscal0 presiunea va fi mai mare n re&iunile de &rani$ i pentru bunurile cu valoare ridicat# uor de transportat! Jentru a pre&ti aceast concuren$ acerb# intrprinderile tind s se re&rupeze! Fncep s apar fenomene de concentrare in diferite sectoare cum ar fi cel de distribu$ie sau cel bancar# unde fuziunile de ac/izi$ii se desfoar intr-un ritm rapid! Tolumul fuziunii de ac/izitii in Europa este mai mare decit in Etatele "nite! 5ai mult# el continu s se accelereze i atin&e c/iar i bursele! Etandardizarea contabilit$ii i a altor sisteme 9up 1 ianuarie B??B toate pl$ile i ncasrile sunt efectuate n euro! 'oate institu$iile publice din zona Euro vor utiliza# n locul monedelor na$ionale# Euro n ceea ce privete modul de administrare i de raportare contabil! 6dministra$iile din zona Euro a trebuit s efectueze trecerea la Euro p+n# cel t+rziu# la data de 1!?1!B??B! 6cest proces a nceput la 1!?1!1(((! "n studiu publicat de 4omisia European n decembrie 1((> arat c statele participante la zona Euro inten$ionau s utilizeze moneda na$ional pe plan intern @pentru bu&et i contabilitate internA p+n la sf+ritul perioadei de tranzi$ie @C1!1B!B??1A! 4u toate acestea# datele &uvernamentale de baz sunt date publicit$ii# din ce n ce mai mult# at+t n Euro# c+t i n moned na$ional pentru a a,uta la familiarizarea publicului lar& cu moneda unic! Fn perioada tranzi$iei#

4-6D;'# N! 4/ristian# EURO Moned European# Ed! 'eora# Ducureti# B???# p!C*-C(

Pagina 13 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

bncile au fost obli&ate s transforme sumele n moneda cerut de creditor!! 4+nd o ntreprindere are cont bancar n moneda na$ional# atunci toate ordinele de plat vor fi transformate n moneda na$ional!! Re&ulamentul nu prevede prelevarea nici unei ta2e i comisioane pentru transformarea sumelor din moneda na$ional n euro i invers! 6v+nd n vedere c sc/imburile monetare afecteaz toate func$iunile ntreprinderii# trecerea la euro prevede o serie de aspecte le&ate de contabilitate# fiscalitate # salarii i securitate social! 4onversia n euro a capitalului social al societ$ilor comerciale se efectueaz prin modificarea statutelor# a actelor constitutive# prin convocarea unei adunri 8enerale E2traordinare sau cel pu$in prin deliberarea statutar n cadrul unei 6dunri 8enerale ;rdinare de aprobare a conturilor e2erci$iului! 4onversia se poate realiza 0 fie prin convertirea &lobal a capitalului social n euro i anularea valorii nominale totale anterioareI fie prin convertirea valorii nominale a fiecrei ac$iuni sau pr$i sociale! Jutere i stabilitate valutar %ntroducerea Euro creeaz o lar& zon de stabilitate valutar n cadrul "E5# pentru $ri cunoscute a fi trecut prin perioade de fluctua$ie dezordonat a ratei de sc/imb sau de aliniere monetar &reit n anii din urm! %ntroducerea Euro contribuie la crearea unor rela$ii monetare interna$ionale mai stabile! Etabilitatea financiar interna$ional este spri,init i de politicile bu&etare interne mai stricte pe care statele din zona Euro trebuie s le aib! Euro are poten$ialul de a deveni una din principalele valute de tranzac$ie pe plan mondial# alturi de dolar i Len! Luptei mpotriva crimei or&anizate# pespective al falsificrii sau splrii banilor Euro este o moneda bun# aezat pe finan$e publice durabile# datorit @printre alteleA pactului de crestere i stabilitate i &irat de o banc central independent al crui obiectiv este stabilitatea pre$urilor! Jrin urmare este o moned credibil# care inspir ncredere operatorilor financiari! 9in 1!?1!B??B# statele participante la zona Euro au nceput s aib aceleai bancnote i monezi! 9in acest motiv a e2istat necesitatea punerii la punct al unui sistem de sc/imb de

Pagina 14 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

informa$ii# precum i al unui demers comun i coordonat n domeniul falsificrii banilor! 4omisia

European i Danca 4entral European coopereaz# n acest moment# pentru a solu$iona aceast problem! ; identitate european

"E5 nu are un efect direct asupra sectoarelor non-economice i monetare# dar va influen$a pozitiv sentimentul de identitate i inte&rarea european! ; moned european unic va ntri identitatea european! %mpactul asupra politicilor &enerale nu poate fi prevzut n totalitateI ce se poate spune este c o inte&rare economic aprofundat poate conduce la o coordonare mai str+ns a politicilor din diverse sectoare! Fn ceea ce privete ridicarea monedei europene la ran& de moned ve/icular# moned mondial# deviz-c/eie# efectele "E5 sunt i mai puternice i constau n0 utilizarea cresc+nd a monedei unice n cadrul tranzac$iilor comerciale ceea ce va permite reducerea instabilit$ii &enerate de fluctua$iile cursurilor dolarului i LenuluiI posibilitatea emitentului de moned de a beneficia de venituri de pe urma sumelor de$inute n strintate I redistribuirea portofoliilor de active financiare n favoarea titlurilor n euro I prin dispari$ia necesarului de rezerve na$ionale n cadrul intracomunitar# se pot realiza economii importante# estimate n prezent la apro2imativ B?? miliarde "E9 coordonarea monetar interna$ional# prin restr+n&erea dialo&ului la cadrul tripartit# ar putea nre&istra pro&rese notabile! B!B 6vanta,ele monedei E"R; la nivel na$ional 4osturi de tranzac$ie reduse E2isten$a mai multor monede n cadrul pie$ei unice presupune costuri de sc/imb a acestor monede# care care duc n acela timp la creterea tranzac$iilor comerciale i financiare!

Pagina 1 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

%mportatorul pltete pentru mrfurile importate#moment n care trebuie s converteasc la o banc moneda na$ional n moneda e2portatorului sau n moneda convenit prin contract! Danca va adu&a un comision pentru opera$iunea de sc/imb valutar! Jentru firmele care import sau e2port un volum mare de mrfuri ntr-un numr e2tins de $ri# asemenea tranzac$ii de sc/imb valutar au i ele un volum nsemnat# deci i costurile vor fi ridicate# ceea ce determin recuperarea lor prin ma,orarea pre$urilor# costuri suportate de consumatori! ;dat cu apari$ia monedei unice se ateapt ca aceste costuri estimate la apro2imativ ?#)Q din J%D comunitar# s se reduc semnificativ! Eliminarea costurilor rezultate din sc/imburile valutare care sunt transferate n pre$urile produselor finite i suportate de consumatori# ar putea duce la o scdere a pre$urilor! 'otodat dispari$ia ratelor de sc/imb duce i la dispari$ia primei de risc de sc/imb care este ncorporat n rata dob+nzii! 6stfel ar trebui s rezulte i o reducere a ratei dob nzii care este favorabil investi$iilor! "n e2emplu cunoscut care e2plic dimensiunea pierderilor rezultate din conversiile valutare este urmtorul0 Jornind de la ipoteza c un turist ar pleca din Del&ia cu suma de O? ??? DE7# parcur&+nd mai multe $ri europene# unde ar sc/imba de fiecare dat banii m moneda local# la re ntoarcerea n Del&ia ar fi constatat c# fr s fi c/eltuit nimic# suma este cu peste ORQ mai mic dec+t cea ini$ial# ca urmare a comisioanelor practicate la sc/imbul valutar i a pierderilor rezultate din trecerea de la moneda mai slab la cea puternic! Jrezen$a unei sin&ure rate de sc/imb eliminarea riscului valutar Jrin practicarea unei sin&ure rate de sc/imb# specula$iile i riscurile posibile sunt mai mici comparative cu situa$ia monedelor na$ionale! Lipsa de previzibilitate a cursului# c/iar n condi$iile unor cursuri fi2e care fac parte dintr-un sistem ce accept fluctua$ii destul de mari ca P 1)Q i cu frecvente a,ustri sub forma devalorizrilor sau revalorizrilor# duce la o incertitudine a sc/imburilor comerciale dintre $ri! 6ceast incertitudine a determinat luarea unor msuri de acoperire a riscului valutar# msuri care

Pagina 1! din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

presupuneau costuri suplimentare! 6stfel de msuri sunt cele moderne @ contractele for:ard# futures# op$iuni# s:apA! Fn mediul interna$ional al afacerilor# deciziile luate astzi sunt adesea afectate ne&ativ de viitoarele modificri ale ratelor de sc/imb! 6tunci c+nd compania &erman D5= investete 1?? milioane de dolari pentru a-i spori ec/ipa de v+nzri din 7ran$a# estimarea pe care ea o face n ceea ce privete profitabilitatea investi$iei se nv+rte n ,urul ratei estimate de sc/imb ntre marca &erman i francul francez! 9ac francul se va deprecia puternic dup efectuarea investi$iei# atunci v+nzrile companiei D5= n 7ran$a @care sunt colectate n franciA se vor transforma dintr-o data n mai pu$ine mrci pentru compania-mam din 5unc/en# fc+nd astfel ca investi$ia s fie mult mai pu$in atractiv sau c/iar neprofitabil! > 4u c+t sunt mai pu$in previzibile ratele de sc/imb# cu at+t sunt mai riscante investi$iile strine i cu at+t este mai pu$in probabil ca aceste companii s ob$in o cretere pe pie$ele e2terne! Euro# datorit faptului c nlocuiete monedele na$ionale de &enul mrcii i francului# elimina complet riscul le&at de rata de sc/imb dintre monedele participante! 6ceasta va reprezenta un avanta, pentru investi$iile %nternationale n zona Euro! Fn aceste condi$ii avanta,ul monedei unice este reprezentat de eliminarea riscului valutar n zona euro care la r+ndul su determin creterea volumului de tranzac$ii comerciale intracomunitare! Epecula$ia pentru o moned mai mare ca E"R; este mai dificil dec t cea asupra uneia mai mici cum ar fi pesetas-ul! Je de alt parte mi,loacele de specula$ie i ocaziile sunt mai mici n cazul unei monede unice# dec+t n cazul a cincisprezece! Fntr-o "niune unde e2ist mai multe monede# fiecare $ar n parte poate fi tentat prin manipularea ratei de sc/imb s e2porte efectele nedorite ale politicii sale economice! Euprimarea acestor efecte# infla$ie # oma, este realizat de o politic european de sc/imb condus de ctre o Danc 4entral european independent! Jrevenirea devalorizrilor competitive

>

4-6D;'# N! 4/ristian# EURO Moned European# Ed! 'eora# Ducureti# B???# p!CR

Pagina 1" din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5a,oritatea $rilor au practicat devalorizrile competitive ceea ce nseamn c o $ar i devalorizeaz moneda na$ional cu scopul creterii e2porturilor! 9ar i partenerii ei comerciali au procedat la fel cu monedele lor na$ionale pentru a contracara msurile din $ara

partener i a-i spri,ini propriile e2porturi! 9evalorizarea monedei na$ionale poate fi o msur infla$ionist n condi$iile creterii volumului de sc/imburi ntre $rile membre# men$inerea pericolului unei devalorizri competitive ar putea cauza c/eltuieli importante pentru unii parteneri i c+ti&uri ma,ore pentru al$ii! E2isten$a monedei unice duce la nlturarea de competi$ii prin devalorizri competititve! Jre nt+mpinarea unor atacuri speculative 5ecanismul valutar dinaintea introducerii monedei unice era neconvin&tor n ceea ce privete atacurile speculative I dac un 1speculator" prevedea o devalorizare a unei monede na$ionale# el vindea imediat cantit$ile de$inute din astfel de moned! 9ac un asemenea trend era observat de mai mul$i ,uctori pe pia$# ncrederea n acea moned ncepea s scad# ceea ce for$a &uvernul $rii de ori&ine a monedei s o devalorizeze n continuare for$at# c/iar dac nu aceasta era inten$ia ini$ial! 8uvernele au ac$ionat mpotriva specula$iilor cu moned na$ional prin ma,orarea dob+nzilor# influen$+nd astfel creterea de$inerilor n moneda respectivI dar o asemenea politic duce la creterea costurilor la mprumuturi# costuri care trebuie s fie suportate de ctre mprumuta$i# acetia put+nd decide sa scad volumul activit$ii i al investi$iilor i deci s influen$eze ne&ativ creterea economic! 9ac numai o $ar reduce nivelul dob+nzilor# capitalurile financiare vor emi&ra din acea $ar ctre statele care au dob+nzi mai mari# micri care e2ercit presiuni asupra cursurilor de sc/imb! 4u toate c aceast recesiune a atins ntrea&a Europa# nu s-a putut aplica o politic unanim cu privire la dob+nzi n toate $rile n cauz! 9up introducerea monedei unice# toate $rile membre vor fi reprezentate n luarea deciziilor de politic monetar i vor avea un cuv+nt &reu de spus! 4/iar i $rile mai mici pot influen$a nivelul dob+nzilor n Europa!

Pagina 1# din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Fn aceste condi$ii# $rile membre au /otr+t de asemenea s reduc utilizarea politicilor fiscale# pentru a face fa$ perioadelor de recesiune sau de 1supra nclzire" a economiei lor! Urile membre pot realiza a,ustri prin modificri ale salariilor i pre$urilor# dar i prin emi&rri ale for$ei de munc!

4reterea &radului de ocupare a for$ei de munc "E5 nu este# prin ea nsi# o surs pentru crearea de noi locuri de munc# dar creaz# n mod si&ur# o baz pentru creterea economic i ocuparea for$ei de munc! Fn primul r+nd# evit pre,udiciile datorate deteriorarilor valutare! Fn al doilea r+nd# introducerea Euro declaneaz o reducere a ratei dob+nzii# ce duce la ncura,area investi$iilor i creterea economic# doua condi$ii esen$iale pentru crearea de noi locuri de munc! 4u moneda unic ce ofer un cadru mai promi$tor pentru creterea economic i ocuparea for$ei de munc# statele din zona Euro se pot an&a,a n procesul de reforma structural considerat necesar pentru ndepartarea obstacolelor din calea crerii de noi locuri de munc! 'oate aceste state au pus la punct Jlanuri de 6c$iune n domeniul ;cuprii 7or$ei de 5unc# ca modalitate de a fi suprave&/ea$i de partenerii lor i de a efectua sc/imbul de e2perien$ n domeniu! Reducerea ratelor dob+nzii Fn msura n care euro reduce infla$ia# el mai e2ercit i o presiune n sensul diminurii ratelor dob+nzilor! %nvestitorii cumpr obli&a$iuni numai dac ei sunt si&uri c banii pe care i vor primi n viitor vor determina un c+ti& procentual mai mare dec+t rata infla$iei! Jrin urmare# investitorii solicit rate reduse ale dob+nzilor sau 1prime de infla$ie3# de la $rile cu o stabilitate mai mare a pre$urilor! 6cest beneficiu este important n special pentru $rile care au nre&istrat rezultate slabe n lupta mpotriva infla$iei @%talia# Epania i Jortu&aliaA! 6ceste $ri beneficiaz acum de pe urma estimrilor privind o infla$ie redus datorit obiectivelor strin&ente i fermit$ii noii Dnci 4entrale Europene! Euro aduce rate mai mici ale infla$iei i prin reducerea ratei de risc pentru sc/imbul valutar! Fn trecut# un investitor din Lu2embur& care dorea s ac/izi$ioneze o obli&a$iune emis de &uvernul irlandez solicita o dob+nd suplimentar care s i ofere o compensa$ie pentru riscul pierderii unei sume de bani datorit modificrilor cursului de sc/imb lir irlandez-franc! 6ceasta dob+nd suplimentar# numit prim pentru risc le&at de rata de
Pagina 1$ din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

sc/imb# este n prezent eliminat n tranzac$iile de credit interna$ionale care survin n zona euro! Jotrivit unui economist# beneficiul reducerii primelor pentru riscul le&at de rata de sc/imb ar putea nsemna# pentru monedele mai slabe ale Europei# 1reducerea ratelor reale ale dob+nzilor pe termen lun& cu dou procente# poate sau c/iar mai mult# iar aceasta ar reprezenta o reducere substan$ial i permanent a costului capitalului n aceste economii3! 4ea care are un rol important n diminuarea infla$iei este Danca 4omercial European prin politica sa monetar i astfel duce n mod normal i la scderea ratelor dob+nzii n zona euro!

B!C 6vanta,ele monedei euro la nivel individual i la nivelul ntreprinderilor Jentru ceteni Fn ceea ce privete avanta,ele palpabile ale introducerii euro pentru cet$enii# acestea se vor face sim$ite treptat# o dat cu ad+ncirea procesului de inte&rare european# proces n cadrul cruia se va a,un&e i la adoptarea euro de ctre fiecare $ar n parte! Jentru firmele care desfoar activit$i de comer$ e2terior cu $ri din zona euro# un efect pozitiv imediat l va reprezenta simplificarea eviden$elor# a contractelor i procedurilor financiar-contabile# nemaifiind necesar ntocmirea unor documente distincte pe fiecare moned n parte! Jentru cet$eni aceste avanta,e sunt evidente n urmatoarele cazuri0 - cltorie cltorul trebuie s efectueze un singur schimb valutar; de exemplu, dac se viziteaz un muzeu n
Italia, se poate plti biletul de intrare cu banii rmai de la o excursie n Grecia sau se poate mnca la restaurant n ran!a cu banii schimba!i la o cas de schimb din "pania, etc#

- cumprturi

pre!urile sunt exprimate n aceeai moned n toata zona $uro, deci se pot face mai uor

compara!ii i se poate alege cel mai bun pre!#

- afaceri N nu mai e2ist riscul c diferitele valute s fluctueze; se cumpar, vinde i tranzactioneaz pe o
pia! mult mai mare i mai competitiv; gestiunea unei afaceri e mai uoar i mai pu!in costisitoare#

6lte beneficii la nivel individual sunt urmtoarele dar care se deduc i din avanta,ele la nivelul uniunii! transferuri de fonduri ctre alte $ri mai uoare i mai pu$in costisitoareI creterea transparen$ei n domeniul costurilor i mrirea concuren$ei# ambele av+nd ca rezultat scderea pre$urilorI

Pagina 2% din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

eliminarea riscului ratei de sc/imb pentru $rile din zona EuroI reducerea ratei dob+nzii permi$+nd reducerea costurilor relative la mprumuturiI si&uran$a puterii de cumprare datorit reducerii infla$ieiI creterea economic sus$inut av+nd ca rezultat securitatea muncii! 6vanta,ele la nivel de ntreprindere Fntroducerea E"R; va facilita n mod amplu sc/imburile comerciale cu avanta,e pentru %ntreprinderile 5ici si 5i,locii# deoarece intreprinderile mari au la dispozitie mi,loace mai sofisticate pentru &estionarea opera$iilor financiare interna$ionale! Jrincipalele avanta,e ale monedei euro la nivelul ntreprinderilor din $rile "niunii Europene sunt0 Etabilitatea monetar stimuleaz dezvoltarea produc$iei i a activit$ii comercialeI 9iminuarea riscului valutar i a costului de asi&urareI Reducerea costurilor &enerate de sc/imbul valutarI Reducerea riscurilor n domeniul investi$iilorI Fmbunt$irea accesului la credite i reducerea ratei dob+nzii! 5ulte intreprinderi mici si mi,locii percep trecerea la euro ca o constr+n&ere sau un proces &enerator de costuri suplimentare! Fn aceasta privin$# se cuvine s eviden$iem c doar o intreprindere mic i mi,locie din patru# la ora actual# a facut de,a un demers practic n a calcula i eviden$ia e2act efectele introducerii euro asupra opera$iunilor sale! 4u c+t intreprinderile vor ntarzia mai mult n pre&atirea pentru moneda unic# cu at+t mai mari vor fi costurile de adaptare la care vor trebui s fac fa$! %nvers# o bun pre&atire i din timp# le-ar permite ntreprinderilor s beneficieze de o serie de avanta,e! 4u euro ntreprinderile pot beneficia de o zon monetara stabil# liber de constr+n&eri monetare# n interiorul creia devalorizarile competitive nu vor mai e2ista! 'ot introducerea euro ar oferi ntreprinderilor i noi perspective comerciale#

avanta,oase at+t n ceea ce priveste e2portul# aprovizionarile c+t i investitiileI trecerea la euro antreneaz o cretere a transparen$ei pre$urilor# de care va profita fiecare ntreprindere! Ta fi mai uor de ptruns n celelalte $ri comunitare# iar %55-urile# care p+n nu demult ii limitau activittile la cadrul na$ional# vor putea uor s accead la pie$e strine# din "E5! Noi circuite de distribu$ie# precum v+nzarea prin corespondent# vor putea fi folosite# mai ales datorit posibilit$ilor nelimitate oferite de comer$ul electronic!

Pagina 21 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4ircuitele de aprovizionare vor putea fi modificate pentru a se $ine cont de diferen$ele de pre$ care apar acum mult mai clar! Fn aceast privin$# c/iar i micile ntreprinderi neimplicate n comer$ul interna$ional vor solicita furnizorilor lor s reflecte n pre$uri economiile realizate n urma introducerii monedei unice! Fn plus# ntreprinderile vor beneficia de pe urma euro i pe plan financiar! Dncile vor putea oferi aceleai servicii financiare pentru ansamblul zonei euro# ceea ce se traduce n surse de finan$are mai diversificate i mai atractive pentru %55! La fel de adevarat este ins i c euro va antrena costuri de adaptare pentru ntreprinderi# limitate totui n timp# care se vor estompa pe termen lun& datorit avanta,elor mult mai mari ale unei monede unice! 9ezavanta,ele monedei euro C!1 9ezavanta,e la nivelul "E 9iferende n politica fiscal Urile membre care vor avea o datorie n cretere vor duce la creterea dob+nzilor n toate $rile zonei Euro datorit faptului c "E va trebui s aib o rat unic a dob+nzii#! Urile "niunii Europene vor trebui s creasc flu2urile interne de pl$i ale zonei Euro pentru a a,uta re&iunile care au nevoie de acest a,utor! 6bsen$a unor or&anisme de control n materie de politic monetar i fiscal Relevant n acest sens este absen$a unei trezorerii europene care s preia datoriile statelor membre! 4rearea unui astfel de or&anism ar insemna o i mai mare diminuare a suveranit$ii na$ionale! ; uniune monetar fr uniune bu&etar E2isten$a unei uniuni bu&etare @care nu e2ist la ora actualA ar putea compensa impactul unor influen$e ne&ative asupra economiei na$ionale# care sunt &reu de contracarat n lipsa autonomiei politicii monetare! Fn cadrul "E se practic politici bu&etare diferite de la un stat la altul ceea ce conduce la ine2isten$a unui bu&et comun care s ndeplineasc rolul de stabilizator n condi$ii nefavorabile! Este un inconvenient practicarea unei politici monetare comune# centralizate asociat cu politici bu&etare descentralizate ce antreneaz costuri de coordonare i suprave&/ere!

Pagina 22 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

9ac "niunea dispune de mi,loace pentru a conduce o politic bu&etar comun# a,ustarea ocurilor asimetrice se va face doar prin bu&ete na$ionale! 'ratatul de la 5aastric/t a impus totui limite ale utilizrii lor at t n perioada care precede "niunea @pra&uri de deficit i de datorie publice de CQ i de R?Q din J%DA c t i n "niunea nsi @suprave&/ere multilateral i sanc$iuni contra deficitelor considerate e2cesiveA!* Joliticile bu&etare descentralizate influen$eaz partenerii s se ab$in de la orice relansare bu&etar! 6cetia consider c este preferabil s cau$i s beneficiezi de relansarea altora# mai mult dec t s te lansezi ntr-o politic e2pansionist n care ei consider c suport sin&uri costul! 9ac to$i ac$ioneaz astfel# descentralizarea duce la o recesiune n toat uniunea! 6stfel avanta,ele monedei unice se pot manifesta numai n condi$iile unei zone monetare optimale i a unificrii politicii bu&etare! %nte&rarea pie$elor muncii va fi mult mai lent dec+t cea a pie$elor de capital# bunuri i servicii Ee consider c n Europa inte&rarea pie$elor muncii va fi mult mai lent dec+t cea a pie$elor de capital# bunuri i servicii! 6numite state cunosc perioade lun&i de cretere pronun$at# altele au n mod durabil rate de cretere mult sub media na$ional! Evolu$ia locurilor de munc este foarte ridicat de la un stat la altul# n special pentru c inte&rarea accentueaz diviziunea muncii i astfel favorizeaz specializarea a statelor# pe industrie i pe produs! 6cestea sunt afectate de fluctua$iile specifice datorate modificrii cererii de bunuri n a cror producere s-au specializat! 7le2ibilitatea salariilor# at+t de laudata in E"6# apare insuficienta pentru restabilirea competitivit$ii i pstrarea locurilor de munc! Numai mobilitatea for$ei de munc permite reducerea deficitelor re&ionale ale ratelor oma,ului! 9ar $in+nd cont de diversitatea domeniilor# de tradi$iile culturale i sociale ce caracterizeaz Europa# mobilitatea ntre $rile europene este i va fi mult mai sczut dec+t n E"6! Si c/iar presupunem c mobilitatea interstatal se accentueaz# cine ar accepta c inte&rarea european s se soldeze prin declinul anumitor $ri i creterea n putere a altora! "n dezavanta, al uniunii monetare este deci c prin pierderea cursurilor de sc/imb fle2ibile se elimin i un mecanism de a,ustare pentru compensarea modificarilor i translatrii cererilor ntre produsele a dou $ri# care pot conduce la probleme n ocuparea for$ei de munc! 5ecanismele de a,ustare se refer la faptul c prin ieftenirea monedei $rii
*

DER'R6N9# 4ommelin# Europa Economic# %nstitutul European# %ai#1((>#p!OC

Pagina 23 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

cu cerere n scadere# produsele acesteia devin mai ieftine i astfel se realizeaz un nou proces de cretere a cereri i a ocuprii for$ei de munc n $ara respectiv! Fn $ara cu cerere n scdere se va int+mpla procesul contrar!

C!B 9ezavanta,ele monedei euro la nivel na$ional 4entralizarea puterii i pierderea suveranitatii na$ionale 4el mai des invocat inconvenient al uniunii monetare este pierderea suveranitatii na$ionale! Euro st la baza centralizarea puterii# a diferen$elor prero&ative la nivel comunitarI ceea ce conduce la alterarea suveranit$ii na$ionale a statelor membre cu toate consecin$ele care decur& de aici! 'ranferul la nivel comunitar al unor componente na$ionale de ordin monetar i fiscal ar implica faptul c $ri vi&uroase i stabile accept lurile de decizii ale altor $ri# uneori mai slabe i mai lipsite de rezisten$a pe planul luptei mpotriva infla$iei! Jierderea ratei de sc/imb Etatele nu mai au posibilitatea de a se servi de modificrile ratei de sc/imb pentru a-i re&la activitatea economic! ;ri# astfel de modificri s nt un mi,loc de cori,are a efectelor infla$ioniste sau recesioniste ale unui oc al ofertei sau cereri! Fn literatura de specialitate s-au formulat opinii cu privire la modul de manifestare a ocurilor produse de cerere sau ofert# n absen$a ratei de sc/imb! Eunt identificate dou tipuri de ocuri0 simetric# care se manifest atunci c+nd pre$urile produselor i factorilor de produc$ie sunt afectate identic n toate $rile asimetric situa$ie n care pre$urile difer ntre re&iuni i economii! Fn cazul ocurilor simetrice# rata dob+nzii reprezint# mpreun cu cursul de sc/imb# un instrument care permite realizarea a,ustrilor precum politicile bu&etare i salariale! Fn situa$ia ocurilor asimetrice# absorbirea se poiate realiza prin practicarea unor pre$uri fle2ibile dac zona monetar este optimal#sau prin utilizarea ratei de sc/imb# dac zona monetar nu este optimal!!

Pagina 24 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

9ac ocul este specific# pre$ul i nivelul de activitate economic diver& ntre re&iuni sau economii! 9ezec/ilibrul ofertGcerere n re&iunea sau activitatea afectat trebuie s poat fi resorbit prin fle2ibilitatea pre$urilor i a salariilor! 9ar a,ustarea poate# de asemenea# s se fac prin mobilitatea factorilor! 6stfel# ntr-o re&iune aflat n recesiune# emi&rarea omerilor ctre a te re&iuni poate compensa insuficienta scdere a salariilor! 9ac m na de lucru nu este mobil# ocul# din temporar# devine permanent! C!C 9ezavanta,ele monedei euro la nivel individual i de ntreprindere 4reterea pre$urilor %mpactul introducerii euro este relevant compar+nd valoarea unei bancnote de )?? de euro cu valoarea celei mai mari bancnote e2istente anterior n circula$ie @vezi tabelul 1A! 6ceast relevan$ a compara$iei trebuie corelat cu ideea conform crora tendin$a normal a pre$urilor n $rile zonei euro este de evolu$ie spre o valoare medie# aceasta nsemn+nd n unele $ri o cretere a pre$urilor independent de venituri! %mpactul introducerii euro asupra economiilor europene( Uara Diletul cu cea mai Taloarea unui bilet Raport de

mare valoare de )?? de euro mrime Del&ia )!??? DE7 B?!11> DE7 O#?BCO 8ermania 1!??? 9E5 (>* 9E5 ?#(>* 8recia 1?!??? 8R9 1>?#C>) 8R9 1>#?C>) 7ran$a )?? 7R7 C!B*? 7R7 R#)R %rlanda 1??%EJ C(C %EJ C#(C %talia )??!??? %'L (R*!1O? %'L 1#(CRB* Jortu&alia 1?!??? J'E 1??!BO1 J'E 1?#?BO1 Epania 1?!??? EEJ *C!1(C EEJ *#C1(C Eursa0 Eurostat# citat dup El Jais del Euro-El Jais# no!1O# B??1# p!B1(!

4ostul introducerii Jublicul i institu$iile private din intrea&a lume vor c/eltui miliarde de dolari pentru a modifica facturile# listele de pre$uri# etic/etele cu pre$uri# formularele utilizate n birouri#
(

'"RL%"4# Tasile i al$ii# Moned i Credit# Ed! Economic# Ducureti#B??)# p11>

Pagina 2 din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

statele de plat# conturile bancare# bazele de date# tastaturile# pro&ramele soft:are# casele de marcat# automatele bancare# contoarele din parcari# cabinele telefonice# contoarele potale i mainile de numrat bani# pentru a enumera doar c+teva elemente! Jroducerea bancnotelor i monedelor euro cost numai ea miliarde de dolari! Jentru reconfi&urarea unui sin&ur contor computerizat de parcare este nevoie de pana la *?? de dolari! 5ai &reu de evaluat# dar la fel de importante sunt costurile incomensurabile le&ate de pre&atire i disclocare pentru realizarea tranzac$iei la euro! 4onsumatorii i ntreprinderile vor trebui s-i converteasc at+t bancnotele i monedele# c+t i toate pre$urile i salariile n noua moned! 6cest lucru va determina costuri suplimentare pentru bnci i ntreprinderi care vor trebui s nlocuiasc soft:are-ul computerelor folosite pentru contabilitate# s fac noi liste de pre$uri! Noile bancnote# puse cap la cap# s-ar ntinde# numai pentru 7ran$a# p+n la Lun i napoi de dou ori i ,umtate! 5oneda euro topit# pentru 7ran$a# c+ntrete apro2imativ de trei ori c+t 'urnul Eiffel! Dancnotele de mrci &ermane vor fi folosite la sistemele de nclzit i la cuptoarele de fcut ciment! Fn ceea ce privete costurile ocazionale orice analiz serioas a ar&umentelor pro i contra referitoare la euro trebuie s ia n considerare efortul enorm consacrat dezvoltrii proiectului de ctre &uvernele locale# re&ionale# na$ionale i interna$ionale# precum i orele nenumrate de analiz i pre&tire necesare sectorului privat! 4riticii euro ar&umenteaz c aceste resurse# n valoare de miliarde de dolari# ar fi fost mai bine c/eltuite pentru reformarea problemelor structurale strin&ente ale Europei# cum ar fi cele &enerate de oma,# lipsa fondurilor destinate pro&ramelor sociale publicei# sistemele e2cesive de impozitare# sta&narea inova$iei sau privatizarea ineficient! 9ei este imposibil s se evalueze costurile ocazionale totale ale euro# toate pr$ile sunt de acord c investi$ia a fost una enorm! Jentru a limita c+t mai mult dezavanta,ele pentru consumatori# 4omisia European ncura,eaz asocia$iile de consumatori# reprezentan$ii sectorului bancar i al celui comercial s coopereze pentru adoptarea unei pozi$ii comune n ce privete problemele c/eie# cum ar fi comisioanele bancare de conversie i dublul afia, al pre$urilor! Fnv$area noilor valori n Euro i adaptarea la ele nu va fi uoar pentru to$i consumatoriiI Fn acest sens# eforturi considerabile pentru a-i a,uta sunt fcute de ctre autorit$ile publice i operatorii priva$i! O! 6vanta,ele i dezavanta,ele introducerii monedei unice n Rom+nia
Pagina 2! din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Jentru a putea participa la zona Euro @i a adopta moneda unicA# moneda na$ional a unui stat trebuie s se ncadreze cel pu$in doi ani n 5ecanismul Ratelor de Ec/imb B! Fn cazul Rom+niei# aceasta ar presupune ca leul s nu fluctueze dec+t cu cel mult VG- B#)Q fa$ de Euro# ceea ce ne indic o posibil adoptare a monedei unice abia dup B??(! 9in momentul adoptrii Euro# leul va mai putea fi folosit un timp pentru tranzac$ii# n paralel cu moneda unic# iar Danca Na$ional va asi&ura o lun& perioad de timp convertirea leului n euro! 6doptarea monedei unice ar avea drept prim consecin$ vizibil dispari$ia riscurilor curente de sc/imb valutar ale leului n rela$ia cu Euro! %ntroducerea Euro sporete transparen$a pre$urilor bunurilor# serviciilor i muncii la nivel continental# antren+nd conver&en$a acestora! 'ransparen$a i si&uran$a tranzac$iilor @lipsite de comisioane de risc valutarA vor duce la creterea nivelului concuren$ei ntre a&en$ii economici# cu efecte benefice pentru consumatori! 4et$enii rom+ni i vor putea folosi economiile lic/ide sau aflate n conturi din $ar sau strintate pentru a investi pe orice pia$ european# fr riscuri valutare! Je de alt parte# moneda unic european# reprezent+nd un simbol al stabilit$ii i si&uran$ei economice# va impulsiona investi$iile strine directe! Efectul &eneral# de lun& durat# al introducerii monedei unice# este creterea interdependen$ei ntre statele membre "E# a bunstrii i eficien$ei economice! Rom+nia este azi n faza prealabila aderriiI acum $rile candidate trebuie s realizeze reformele economice cerute pentru a indeplini criteriile economice de la 4open/a&a privitoare la o economie de pia$! Fntre altele# trebuie s se pun in func$iune i pr$i specifice acquis-ului "E5# cum ar fi0 Liberalizarea ordonat a micrii de capitaluri %nterdictia finan$rii directe a sectorului public de ctre banca central si a accesului privile&iat al sectorului public la institu$iile financiare 6linierea statutelor na$ionale ale bncilor centrale cu tratatul# cuprinzind si independen$a autorit$ilor monetare! 9intre toate $rile candidate# Romania este n prezent - i de departe - $ara cel mai rau plasat pe plan economic! Este de altfel $ara cu care s-a desc/is cel mai mic numr de capitole de ne&ocieri @) din C1A! Joliticile de stabilizare ale &uvernelor sunt minate de pierderile acumulate de ntreprinderile publice# absen$a pro&resului in materie de disciplin financiar i
Pagina 2" din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

numeroasele probleme endemice duc la pia$a nea&r si la corup$ie! Fn avizul pe care l-a dat in 1(((# 4omisia estimeaz c Rom+nia nu are nc o economie de pia$0 pre$urile si comer$ul sint liberalizate# ins pie$ele de capital sint nc slabe sau ine2istente! Elbiciunea administra$iei publice nu permite punerea in aplicare a le&isla$iei e2istente i ritmul restructurrii marilor intreprinderi este prea lent! 9eparte de a se ameliora# capacitatea Romaniei de a suporta presiunea concurential a pie$ei unice a avut tendin$a de deteriorare $n ultimii ani! "E da un a,utor important Romaniei# cu o sum anuala de R)? milioane euro# ins este clar c solu$ia &ravelor probleme economice traversate de Rom+nia st doar n miinile autorit$ilor! Este foarte dificil - n special din punct de vedere social - s reformezi i s restructurezi# ins e2perien$a arat ca este i mai costisitor s nu o faci! 9ar aceasta situa$ie nu este o fatalitate! %storia da e2emple de $ri care au reusit s ii recupereze ntirzierea economic! %ntrarea Rom+niei pe Jia$a "nic a "niunii Europene va aduce# ntre altele# urmtoarele avanta,e0 1! 6ccesul la o pia$ care# dup e2tinderea de la 1 mai B??O# a a,uns la peste O)? milioane de consumatori# iar prin aderarea Rom+niei i Dul&ariei va atin&e O*? milioane de consumatori! ; Jia$ "nic e2tins i competitiv va fi at+t n avanta,ul companiilor# c+t i n beneficiul consumatorilorI B! 4reterea produc$iei# o productivitate mai mare i economii de scarI C! 9eplasarea for$ei de munc din sectoare cu munc intensiv n sectoare cu calificare intensiv# care va duce la creterea productivit$iiI O! 4reterea nivelului investi$iilorI )! Fmbunt$irea alocrii resurselor i orientarea unei pr$i importante a acestora ctre sectorul de cercetare i dezvoltareI R! Fmbunt$irea mediului de afaceri rom+nesc# un cadru le&islativ mai stabil i practici de afaceri mai transparenteI >! 4reterea &radului de specializare i ncura,area concuren$ei! Jentru companii i popula$ie n &eneral# introducerea Euro nseamn economie de timp i bani pentru realizarea tranzac$iilor valutarea curente! 4oncluzii "niunea Economic i 5onetar este cel mai bine n$eleas ca o component a procesului mai lar& de inte&rare politic european care a nceput la nceputul deceniului al

Pagina 2# din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

aselea! J+n astzi# motenirea conflictelor din Europa ,oac un rol important n procesul inte&rrii europene! 9ei euro este n primul r+nd un proiect politic puternic ancorat n istoria european# obiectivele economice ambi$ioase# cum ar fi realizarea unei creteri economice i creterea nivelului de trai n Europa# au ,ucat ntotdeauna un rol important# c/iar dac acesta a fost unul secundar! 4ele patru avanta,e fundamentale ale euro sunt directe i relativ lipsite de controverse! Ele sunt0 @1A reducerea costurilor tranzac$iilor# @BA eliminarea riscului le&at de rata de sc/imb# @CA transparen$ mrit a pre$urilor i @OA crearea unor pie$e financiare profunde! 6lte avanta,e economice sunt mai mult indirecte i pot fi subiectul unei polemici! Ele cuprind0 @1A stabilitatea macroeconomic# @BA ratele mai mici ale dob+nzilor# @CA reforma structural fundamental# @OA crearea unei noi monede &lobale n care se plaseaz rezervele i @)A creterea economic sporit! 4osturile directe le&ate de implementarea euro sunt substan$iale! Ele sunt formate din0 @1A c/eltuielile ocazionate de tranzi$ie# @BA pierderea suveranit$ii i @CA pierderea ratei de sc/imb# @OA inte&rarea lent a pie$ei muncii ! 4osturile i riscurile continue le&ate de men$inerea "niunii Economice i 5onetare sunt mai pu$in tan&ibile# dar mai serioase! Ele implic susceptibilitatea fa$ de ocurile economice i discordia politic! Nu se tie dac avanta,ele economice ale euro depesc ca important riscurile implicate de ocurile economice i instabilitatea politic! 5arele pariu pe care i l-au asumat liderii "niunii Europene este acela c Europa modern intr ntr-o nou er de adaptare i fle2ibilitate# care asi&ur succesul uniunii monetare!

Diblio&rafie0

- D6EN; 4ezarI 96R964 Nicolae# %nte&rarea monetar bancar european# Editura 9idactic i Jeda&o&ic#Ducureti# B??1 DER'R6N9# 4ommelin# Europa Economoc# %nstitutul European# %ai#1((> 4-6D;' 4/ristian# E"R; # 5oned European# Editura 'eora# Ducureti# B??? 96R964# NicolaeID6RD"#'eodora# 5oned#Dnci i Jolitici 5onetare# Ed!9idactic i Jeda&o&ic# Ducureti# B??)
Pagina 2$ din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

9;DRE# Elena# Elemente de 5oned# 4redit# Dnci# Editura E2Jonto# 4onstan$a# B??C '"RL%"4#Tasile # Jolitici 5onetare#Editura polirom#%ai# B??B '"RL%"4# Tasile i al$ii # 5oned i 4redit# Ed! Economic# Ducureti# B??) :::!euro-info!ccir!roGlucrari-studii-caz :::!uniuneaeuropeana!roGeuro!/tml :::!:iMipedia!or&G:iMiGDancaW4entralWEuropean

4uprins0 Necesitatea crerii monedei euro i lansarea acesteia

XXXXXXXXXXXXX!1 6vanta,ele E"R;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!!) B!1 B!B B!C 6vanta,ele 6vanta,ele 6vanta,ele monedei monedei monedei euro la nivel E"R; la E"R; individual nivelul la i la "niunii nivel nivelul EuropeneXXXXXXXXXXX) na$ionalXXXXXXXXXXXXXXX!!1O ntreprinderilor!!!!!!!!!!!!!!!!!1( C! C!1 C!B C!C 9ezavanta,e 9ezavanta,ele 9ezavanta,ele monedei 9ezavanta,ele monedei E"R; la E"R; la nivel nivelul la individual i monedei "niunii nivel de monedei

E"R;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!B1 EuropeneXXXXXXXXXX!B1 monedei E"R; na$ionalXXXXXXXXXXXXXX!BC ntreprindereXXXXX!!!!B) O! 6vanta,ele i dezavanta,ele introducerii monedei unice n

Rom+nia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B>
Pagina 3% din 31

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4oncluziiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!!B( Diblio&rafie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C?

Pagina 31 din 31