P. 1
Exploatarea tehnica a mijloacelor de transport.doc

Exploatarea tehnica a mijloacelor de transport.doc

|Views: 243|Likes:
Published by Florin Maidaniuc
Referat transport
Referat transport

More info:

Published by: Florin Maidaniuc on Nov 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
Profilul: Tehnic Nivelul: 3 Calificarea: Tehnician transporturi Modulul: E ploatare tehnic! a "i#loacelor de transport Clasa: a XIII$a rut! pro%resiv!

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

AUT&RI:
- profesor gradul I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor gradul I, Grup Şcolar Dacia Bucureşti - profesor gradul I, Grup Şcolar Construcţii Căi Ferate Bucureşti

AN'ELA &(AIN 'E&R'ETA )*R)*L*U NIC&LETA 'AI+&,

C&&R+&NAT&R:
- profesor gradul I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

MELNIC ALINA

C&N(ULTAN-* CN+IPT: A(I(TEN-* TE/NIC*:

R&,U +&RIN. EXPERT CURRICULUM 01' INTERNATI&NAL I2AN M131T1N. EXPERT

3

Cuprins

INTRODUCERE..........................................................................................6 COMPETENŢE.........................................................................................10 OBIECTI E..............................................................................................10 IN!ORMAŢII PENTRU PRO!ESORI.............................................................11 A. RELAŢIA DINTRE COMPETENŢELE MODULULUI, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE............11 B. SUGESTII METODOLOGICE.......................................................................................... 12 FIŞA DE RE UMAT......................................................................................................... 13 FIŞA DE RE UMAT A ACTIVITĂŢII....................................................................................... 1! IN!ORMAŢII PENTRU ELE I......................................................................1" CU INTE C#EIE$%LOSAR..........................................................................1& ACTI ITĂŢI DE 'N ĂŢARE........................................................................18 ACTIVITATEA 1 – EVALUARE INIŢIALĂ................................................................................. 1" FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1........................................................................................ 2# ACTIVITATEA 2............................................................................................................. 22 FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2........................................................................................ 2! ACTIVITATEA 3............................................................................................................. 2$ FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3........................................................................................ 2" ACTIVITATEA !............................................................................................................. 3# FIŞĂ DE DOCUMENTARE !........................................................................................ 31 ACTIVITATEA %............................................................................................................. 32 FIŞĂ DE DOCUMENTARE %........................................................................................ 33 ACTIVITATEA &............................................................................................................. 3! FIŞĂ DE DOCUMENTARE &........................................................................................ 3& ACTIVITATEA $............................................................................................................. 3" FIŞĂ DE DOCUMENTARE $........................................................................................ !2 ACTIVITATEA "............................................................................................................. %2 FIŞĂ DE DOCUMENTARE "........................................................................................ %3 ACTIVITATEA '............................................................................................................. %! FIŞĂ DE DOCUMENTARE '........................................................................................ %% ACTIVITATEA 1#........................................................................................................... %& FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1#...................................................................................... %" FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11...................................................................................... %' FIŞĂ DE DOCUMENTARE 12...................................................................................... &3 SOLUŢIONAREA ACTI ITĂŢILOR...............................................................6" SOLUŢIA ACTIVITĂŢII 1 – EVALUARE INIŢIALĂ.......................................................................&% SOLUŢIA ACTIVITĂŢII 2................................................................................................... &$ SOLUŢIA ACTIVITĂŢII 3................................................................................................... &" SOLUŢIA ACTIVITĂŢII !................................................................................................... &'

!

..................................&& % .................................................................................................. $2 ".............................................................SOLUŢIA SOLUŢIA SOLUŢIA SOLUŢIA SOLUŢIA SOLUŢIA ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII %................ $1 $.............................................................................. $! 1#............................................................................................................................................. $3 '................................................................................................................................................................................ $% BIBLIO%RA!IE................................... $# &...........................................

pe ne"oile si disponi0ilităţile sale. temele şi proiectele integrate contri0uie la !n"ăţarea eficientă prin de1"oltarea a0ilităţilor de comunicare' II6 Ta7elul de corelare a co"petentelor si con8inuturilor Unitatea de co"peten8e 9:6 E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport Co"peten8e individuale 29. planificarea resurselor.Anali1area re1ultatelor "erificărilor şi luarea unei deci1ii pri"ind recepţia mi3locului de transport.!n timpul e2ploatării . • • instruire practica . sta0ilirea responsa0ilităţilor şi termenelor. de pre"enire şi stingere a incendiilor5 .I()ro*+.iniţiale 4la primirea unui mi3loc nou de transport 5 . a mi3loacelor supuse unor lucrări de reparaţie sau a pieselor de & . in scopul unei "alorificări ale acestora' In conte2t lucrul !n grup. instrucţiuni de e2ploatare. instruirea ec%ipei5 . simularea practică la locul de muncă.(electarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea acti"ităţilor de testare + "erificare 4din documentaţia te%nică a mi3locului de transport şi a mi3loacelor de testare + "erificare . norme de te%nica securităţii muncii.6rogramarea acti"ităţilor de "erificare necesare pentru sta0ilirea stării te%nice a mi3locului de transport 4ela0orarea planurilor de operaţii. normati"e pri"ind re"i1iile te%nice.1.după reali1area unor operaţii de reparaţie curentă sau capitală  i3loace te%nice pentru testarea + "erificarea mi3loacelor de transport  Aplicaţii practice de sta0ilire a stării te%nice pentru o situaţie dată .#* ore/ (copul acestui modul este de a oferi ele"ilor cunoştinţe de 0a1ă cu pri"ire la asigurarea pregătirii de specialitate si a pregătirii practice in "ederea calificării !n meseria de te%nician transporturi' Alegerea te%nicile de instruire re"in profesorului care are sarcina de a indi"iduali1a si de adapta procesul didactic la particularităţile ele"ilor.ere odulul 4E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport5 este destinat pregătirii de specialitate !n calificarea de ni"el # $Te%nician transporturi&' odulul face parte din $(tagii de pregătire practica & şi are alocate un număr de )* de ore + an. de a centra procesul de !n"ăţare pe ele". !n conformitate cu legislaţia !n "igoare 4după ca1..cărţi te%nice.* ore/ la0orator te%nologic . din care. a"i1 fa"ora0il pentru recepţia unui mi3loc nou de transport. Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport Con8inuturi  Acti"ităţi de testare + "erificare a mi3loacelor de transport .!n timpul roda3ului .

caracteristicile acti"ităţilor de transport desfăşurate. e"aluare5'   29. responsa0ilităţi. materiale şi financiare. responsa0ilităţi. e"aluare5' onitori1area acti"ităţilor de re"i1ie te%nică reali1ate !ntro situaţie dată 4consemnarea lucrărilor de re"i1ie e2ecutate !n documente tipi1ate specifice5' Completarea documentelor necesare pentru intrarea + ieşirea mi3locului de transport din re"i1ia te%nică 4consemnarea lucrărilor de re"i1ie e2ecutate !n documente tipi1ate specifice5 In"entarierea acti"ităţilor de reparare 4e2tragerea informaţiilor din rapoartele de e"enimente şi planurile de reparaţii5 8la0orarea unui plan de monitori1are 4lista reparaţiilor. de timp 4!n funcţie de structura parcului de mi3loace. rapoarte de constatare. Planifică şi urmăreşte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare     29. materiale. financiare.de planificare a resurselor necesare efectuării acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport. respingerea mi3locului de transport sau a lotului de piese de sc%im0. instrucţiuni de e2ploatare5 a informaţiilor pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora 8la0orarea unui plan de acti"ităţi pentru reali1area re"i1iilor te%nice 4o0iecti"e. responsa0ilităţi. onitorizează activităţi de reparare a mijloacelor de transport 9:6E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport    $ . a planului de operaţii.3. responsa0ilităţi.4. Coordonează activităţile de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport 9:6 E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport  9:6 E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport 29. calitatea lucrărilor e2ecutate5 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de reparare 4o0iecti"e. termene5' 8"aluarea acti"ităţilor de reparare reali1ate 4respectarea instrucţiunilor de reparare. termene. a normelor de te%nica securităţii muncii5/ .de e"aluare a unor operaţii de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 4respectarea instrucţiunilor de e2ploatare. cărţi te%nice. termene. a normelor de te%nica securităţii muncii. umane. puncte de lucru. resurse umane. manuale de reparaţii. foi de parcurs5 7peraţii de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport Aplicaţii practice.de ela0orarea a unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 4o0iecti"e. oprirea din circulaţie'5 . re1ultate aşteptate. acţiuni. a fişelor operaţionale. acţiuni.Unitatea de co"peten8e Co"peten8e individuale Con8inuturi sc%im0. gradul de utili1are al mi3loacelor5/ . e"aluare5 82tragerea din documentaţia te%nică 4acte normati"e.Completarea conclu1iilor pri"ind starea te%nică !n documente de recepţie şi de dare !n e2ploatare a mi3locului de transport 4procese "er0ale de primirepredare.2. acţiuni. re1ultate aşteptate. termene. .

reali1ate cu partenerii economici şi sociali ai şcolii' Alegerea te%nicilor de instruire re"ine profesorului. ele"ilor le sunt puse la dispo1iţie fişe de documentare. de a le eşalona !n timp şi de a utili1a acti"ităţi "ariate de !n"ăţare' 6lasarea modulului !n curriculum !n de1"oltare locală. prin proiecte comune.  de a indi"iduali1a şi de a adapta procesul didactic la particularităţile grupului de ele"i/  de a centra procesul de !n"ăţare pe ele". identificarea particularităţilor deferitelor moduri. care are posi0ilitatea. adapt:nd strategiile utili1ate la specificul condiţiilor de !n"ăţare şi comportament 4programe indi"iduali1ate. prima acti"itate propusă pentru o unitate de !n"ăţare este o e"aluare iniţială menită să e"idenţie1e ceea ce ele"ii cunosc !n legătură cu su0iectul' Acti"ităţile de !n"ăţare pe care le propunem sunt di"erse' (arcinile sunt definite !n paşi mici şi au grad de dificultate mediu. sugestii metodologice/ . su0 forma unor fişe de re1umat' . !n scopul unei "alorificări optime ale acestora. are li0ertatea de a de1"olta anumite conţinuturi.33 ore • la0orator . clasa a 9I-a şi are alocate . ele"ilor li se oferă informaţii cu pri"ire la scopurile + o0iecti"ele urmărite şi criteriile care "or fi aplicate !n procesul de e"aluare a muncii lor' De altfel.propuneri pentru acti"ităţi de urmărire şi remediale' Au2iliarul oferă at:t profesorului.!ndrumări pentru adaptarea materialelor pentru diferite categorii de ele"ii cu ne"oi educaţionale speciale/ . au2iliarul curricular pe care !l propunem conţine materiale care pot fi utili1ate !n cadrul unor acti"ităţi de !n"ăţare' 6rofesorului !i sunt puse la dispo1iţie informaţii necesare pentru utili1area materialelor' Aceste informaţii au ca scop orientarea acti"ităţii profesorului şi stimularea creati"ităţii sale' 8le conţin. astfel !nc:t să permită fiecărui ele" să lucre1e !n ritmul său' 6entru fiecare acti"itate. • teorie . oferă oportunitatea unor a0ordări diferenţiate sau e2tensii ale conţinuturilor cu pri"ire la unele soluţii constructi"e. pe ne"oile şi disponi0ilităţile sale. . c:t şi ele"ilor mi3loace de !nregistrare a progresului. profesorul.ncerc:nd să răspundă acestor cerinţe. !n funcţie de cerinţele şi resursele locale pentru instruire. din care. conţin:nd " .o descriere a relaţiei dintre competenţele modulului.nregistrările e2acte repre1intă un aspect important al administrării procesului de !n"ăţare şi poate.odulul face parte din curriculum-ul !n de1"oltare locală pentru ciclul superior al liceului. au2iliarul conţine un glosar al cu"intelor c%eie utili1ate !n cadrul modulului' 6entru fiecare acti"itate. categorii şi tipuri de transport' 6entru atingerea competenţelor "i1ate. lărgirii ori1ontului şi perspecti"elor educaţionale/  de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat/  de a de1"olta competenţele "i1ate la ele"ii care pre1intă deficienţe integra0ile. o0iecti"e şi acti"ităţile de !n"ăţare. a3uta la informarea şi moti"area ele"ilor' 8le"ii sunt !ncura3aţi să-şi e"alue1e propriul proces de !n"ăţare coment:nd cu pri"ire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit su0iect' Aceste comentarii pot oferi profesorilor informaţii "aloroase referitoare la arii care cau1ea1ă dificultăţi ele"ilor' 6entru o mai 0ună !nţelegere şi fi2are. credite şi << ore. de asemenea.33 ore odulul oferă ele"ilor oportunitatea de a-şi forma competenţe te%nice !n legătură cu anali1area structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau e2terni care influenţea1ă dinamica de1"oltării lor. instrumente a3utătoare de !n"ăţare etc5' .

<<<'totaltrading'ro <<<'autotest.selecţii ale unor informaţiilor necesare re1ol"ării sarcinilor de lucru' Tre0uie a"ut !nsă "edere că acest au2iliar nu este un "anual sau un tratat =tiin8ific despre e ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport. cu ele"ii' Fişele de documentare propuse pot fi completate sau !m0unătăţite' Acest au2iliar se "rea a fi un a3utor pentru ele"i şi profesori !n atingerea o0iecti"elor propuse' 6entru atingerea competenţelor pre"ă1ute.++auto1one'p%g'ro ' . recomandăm folosirea şi altor materiale 0i0liografice !n afara celor pre"ă1ute !n finalul au2iliarului.***'ro <<<'autotec%'ro <<<'autotestec%ipament'ro %ttp. iar suportul teoretic care !nsoţeşte fişele de lucru are rolul de a spri3ini procesul de !n"ăţare şi nu cel de predare' Acti"ităţile pre1entate !n acest au2iliar sunt doar propuneri6 7rice altă acti"itate care respectă competenţa şi o0iecti"ul aferent competenţei este 0ine "enită !n munca la clasă. cum ar fi.

36 Completarea documentelor necesare pentru intrarea + ieşirea mi3locului de transport din re"i1ia te%nică AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &6.96 onitori1area acti"ităţilor de re"i1ie te%nică reali1ate !ntr-o situaţie dată &6. &6.n modulul $82ploatare te%nică a mi3loacelor de transport& au fost agregate competenţe te%nice speciali1ate. urmărim ca la sf:rşitul acti"ităţilor de !n"ăţare ele"ii să fie capa0ili.?6 8la0orarea unui plan de monitori1are &6.<6 8"aluarea acti"ităţilor de reparare reali1ate &6.>6 In"entarierea acti"ităţilor de reparare &6.B6 82tragerea din documentaţia te%nică a informaţiilor pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora &6.='?' onitori1ea1ă acti"ităţi de reparare a mi3loacelor de transport Obie.='>'(ta0ileşte starea te%nică a mi3loacelor de transport .6 8la0orarea unui plan de acti"ităţi pentru reali1area re"i1iilor te%nic &6. !n conformitate cu legislaţia !n "igoare &6?6 Completarea conclu1iilor pri"ind starea te%nică !n documente de recepţie şi de dare !n e2ploatare a mi3locului de transport AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &6<6 (ta0ilirea operaţiilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' &6@6 6lanificarea resurselor necesare efectuării acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' &6A6 8"aluarea operaţiilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' &6:6 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &6. .='.'Coordonea1ă acti"ităţile de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport .Com-e)e(.)i/e 6rin acti"ităţile pe care le propunem.='#'6lanifică şi urmăreşte reali1area re"i1iilor te%nice !n conformitate cu legislaţia !n "igoare ..e .6 (electarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea acti"ităţilor de testare + "erificare a mi3loacelor de transport &696 6rogramarea acti"ităţilor de "erificare necesare pentru sta0ilirea stării te%nice a mi3locului de transport &636 Anali1area re1ultatelor "erificărilor' &6>6 @uarea unei deci1ii pri"ind recepţia mi3locului de transport.@6 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de reparare AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1# .

i3e *e 7(/6. C. Fişa de documentare .1 (ta0ileşte starea te%nică a mi3loacelor de transport Acti"itatea # Fişa de documentare # Acti"itatea ? Fişa de documentare ? C.B 82tragerea din documentaţia te%nică a informaţiilor pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora & .I(0orm1.)i/e 5i 1.om-e)e(. 8la0orarea unui plan de acti"ităţi pentru reali1area re"i1iilor te%nic & . Re31. Coordonea1ă acti"ităţile de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' Acti"itatea ) Fişa de documentare ) Acti"itatea B Fişa de documentare B C.29. !n conformitate cu legislaţia !n "igoare &? Completarea conclu1iilor pri"ind starea te%nică !n documente de recepţie şi de dare !n e2ploatare a mi3locului de transport &< (ta0ilirea operaţiilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport &@ 6lanificarea resurselor necesare efectuării acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport' &A 8"aluarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport &: 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport & .3 6lanifică şi urmăreşte reali1area re"i1iilor te%nice !n conformitate cu legislaţia !n "igoare Acti"itatea C Fişa de documentare C Acti"itatea D Fişa de documentare D Acti"itatea = Fişa de documentare = 11 .9 onitori1area acti"ităţilor de re"i1ie te%nică reali1ate !ntr-o situaţie dată &..e3e mo*+3+3+i4 obie.i1 *i()re .)i/i)6.29.ii -e()r+ -ro0e2ori 1. (electarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea acti"ităţilor de testare + "erificare a mi3loacelor de transport &9 6rogramarea acti"ităţilor de "erificare necesare pentru sta0ilirea stării te%nice a mi3locului de transport &3 Anali1area re1ultatelor "erificărilor &> @uarea unei deci1ii pri"ind recepţia mi3locului de transport.3 Completarea documentelor Activit!8i de Cnv!8are Acti"itatea > Fişa de documentare > Acti"itatea .1re Co"peten8e &7iective &.29.2.

S+8e2)ii me)o*o3o8i.> In"entarierea acti"ităţilor de reparare &. pot fi folosite următoarele acti"ităţi de !n"ăţare. constituind do"e1i ale progresului şi ale atingerii competenţelor' 12 .@ 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de reparare Acti"itatea >* Fişa de documentare >* Fişa de documentare >> Fişa de documentare >. tipuri de inteligenţe. 0rainstorming.C.n proiectarea acti"ităţilor de !n"ăţare tre0uie a"ute !n "edere cerinţele educaţionale speciale ale ele"ilor' Formularea de o0iecti"e de !n"ăţare diferenţiate "a da profesorului o imagine clară asupra a ceea tre0uie să fie capa0ili să reali1e1e toţi ele"ii. luarea deci1iilor.< 8"aluarea acti"ităţilor de reparare reali1ate &. simulare. maparea conceptelor. stiluri de !n"ăţare.29. b. re1ol"area pro0lemelor. profesorul "a putea adapta metodele formării ele"ilor' Aceste produse ale ele"ilor "or fi adunate !ntr-un portofoliu. a ceea ce ar tre0ui să fie capa0ili să reali1e1e cei mai mulţi dintre ei şi a ceea ce numai unii "or fi capa0ili să reali1e1e' @u:nd !n considerare o0iecti"ele de !n"ăţare diferenţiate şi datele despre ele"i 4ritm de !n"ăţare. etc' .? 8la0orarea unui plan de monitori1are &. dificultăţi !n !n"ăţare5. 3oc de rol.4 onitori1ea1ă acti"ităţi de reparare a mi3loacelor de transport' necesare pentru intrarea + ieşirea mi3locului de transport din re"i1ia te%nică &. studii de ca1.e 6entru de1"oltarea competenţelor "i1ate de parcurgerea modulului.

!i51 *e re9+m1) Titlul "odulului: 4E ploatarea tehnic! a "i#loacelor de transport5 Nu"ele elevului: +ata Cnceperii: +ata finaliD!rii: +ata Cndeplinirii !data la care obiectivele învăţării au fost îndeplinite" 2erificat !semnătura profesorului" Co"peten8a Activitatea de Cnv!8are Activitatea .6 (ta0ileşte starea te%nică a mi3loacelor de transport 9:696 Coordonea1ă acti"ităţile de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 9:636 6lanifică şi urmăreşte reali1area re"i1iilor te%nice in conformitate cu legislaţia !n "igoare 9:6>6 onitori1ea1ă acti"ităţi de reparare a mi3loacelor de transport Activitatea .B Activitatea > Activitatea ? Activitatea < Activitatea @ Activitatea A Activitatea : 13 . Activitatea 9 Activitatea 3 9:6.

• ce le-a plăcut referitor la su0iectul acti"ităţii/ • ce anume din su0iectul acti"ităţii li s-a părut a constitui o pro"ocare' • ce mai tre0uie să !n"eţe referitor la su0iectul acti"ităţii' • ideile ele"ilor referitoare la felul !n care ar tre0ui să-şi urmărească o0iecti"ul !n"ăţării' Co"entariile profesorului De e2emplu.)i/i)6. s-a implicat total. a cola0orat 0ine cu ceilalţi' • ariile de !n"ăţare sau alte aspecte !n care este necesară continuarea de1"oltării' ce au sta0ilit ele"ul şi profesorul că ar tre0ui să facă ele"ul !n continuare lu:nd !n considerare ideile ele"ului despre cum le-ar plăcea să-şi urme1e o0iecti"ele !n"ăţării' 1! . a demonstrate entu1iasm.!i51 *e re9+m1) 1 1.ii Co"peten8a Activitatea de Cnv!8are &7iectivele Cnv!8!rii RealiDat Co"entariile elevului De e2emplu. • comentarii po1iti"e referitoare la ariile !n care ele"ul a a"ut re1ultate 0une.

I(0orm1. instrucţiuni de e2ploatare5 a informaţiilor pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora 1% .iniţiale 4la primirea unui mi3loc nou de transport 5 . re1ultate aşteptate.(electarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea acti"ităţilor de testare + "erificare 4din documentaţia te%nică a mi3locului de transport şi a mi3loacelor de testare + "erificare cărţi te%nice.!n timpul roda3ului . responsa0ilităţi. planificarea resurselor. sta0ilirea responsa0ilităţilor şi termenelor. respingerea mi3locului de transport sau a lotului de piese de sc%im0. caracteristicile acti"ităţilor de transport desfăşurate. manuale de reparaţii. instruirea ec%ipei5 . rapoarte de constatare. acţiuni. normati"e pri"ind re"i1iile te%nice. umane. de pre"enire şi stingere a incendiilor5 . 6entru reali1area acestor o0iecti"e "om a"ea !n "edere următoarele conţinuturi.după reali1area unor operaţii de reparaţie curentă sau capitală >'. materiale.'. oprirea din circulaţie'5 .de e"aluare a unor operaţii de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 4respectarea instrucţiunilor de e2ploatare. a"i1 fa"ora0il pentru recepţia unui mi3loc nou de transport. de timp 4!n funcţie de structura parcului de mi3loace. !n conformitate cu legislaţia !n "igoare 4după ca1. a normelor de te%nica securităţii muncii5/ . >'>' Acti"ităţi de testare + "erificare a mi3loacelor de transport .' i3loace te%nice pentru testarea + "erificarea mi3loacelor de transport >'#' Aplicaţii practice de sta0ilire a stării te%nice pentru o situaţie dată . foi de parcurs5 96 Coordonarea activit!8ilor de Cntre8inere E Cn%ri#ire Dilnic! a "i#loacelor de transport . a planului de operaţii. financiare. e"aluare5 36 Planificarea =i ur"!rirea realiD!rii reviDiilor tehnice #'>' 82tragerea din documentaţia te%nică 4acte normati"e. cărţi te%nice. norme de te%nica securităţii muncii. a mi3loacelor supuse unor lucrări de reparaţie sau a pieselor de sc%im0.6rogramarea acti"ităţilor de "erificare necesare pentru sta0ilirea stării te%nice a mi3locului de transport 4ela0orarea planurilor de operaţii.!n timpul e2ploatării .'>' 7peraţii de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport . .Completarea conclu1iilor pri"ind starea te%nică !n documente de recepţie şi de dare !n e2ploatare a mi3locului de transport 4procese "er0ale de primire-predare. instrucţiuni de e2ploatare. termene.Anali1area re1ultatelor "erificărilor şi luarea unei deci1ii pri"ind recepţia mi3locului de transport.' Aplicaţii practice. gradul de utili1are al mi3loacelor5/ .ii -e()r+ e3e/i 8le"ii !şi "or de1"olta competenţele indi"iduale preci1ate !n cadrul acestui modul prin reali1area acti"ităţilor de !n"ăţare propuse de profesor' 6rofesorul are li0ertatea de a de1"olta anumite conţinuturi şi de a le eşalona !n timp' Acti"ităţile de !n"ăţare pe care le pot finali1a ele"ii !ntr-o oră de curs sau pe parcursul mai multor ore se reali1ea1ă prin sta0ilirea o0iecti"elor de !n"ăţare !mpreună cu profesorul' 8le"ii tre0uie să ştie care sunt acti"ităţile ale căror re1ultate "or fi utili1ate !n scopul e"aluării.de ela0orarea a unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport 4o0iecti"e.de planificare a resurselor necesare efectuării acti"ităţilor de !ntreţinere + !ngri3ire 1ilnică a mi3loacelor de transport.

e"aluare5' 1& . puncte de lucru.#'. resurse umane. responsa0ilităţi. responsa0ilităţi. calitatea lucrărilor e2ecutate5 8la0orarea unui plan de !m0unătăţire a acti"ităţilor de reparare 4o0iecti"e. acţiuni. a fişelor operaţionale. termene. termene. termene5' ?'#' 8"aluarea acti"ităţilor de reparare reali1ate 4respectarea instrucţiunilor de reparare. a normelor de te%nica securităţii muncii. e"aluare5' #'#' onitori1area acti"ităţilor de re"i1ie te%nică reali1ate !ntr-o situaţie dată 4consemnarea lucrărilor de re"i1ie e2ecutate !n documente tipi1ate specifice5' #'?' Completarea documentelor necesare pentru intrarea + ieşirea mi3locului de transport din re"i1ia te%nică 4consemnarea lucrărilor de re"i1ie e2ecutate !n documente tipi1ate specifice5 >6 MonitoriDarea activit!8ilor de repararea a "i#loacelor de transport ?'>' In"entarierea acti"ităţilor de reparare 4e2tragerea informaţiilor din rapoartele de e"enimente şi planurile de reparaţii5 ?'.' 8la0orarea unui plan de monitori1are 4lista reparaţiilor. acţiuni.' 8la0orarea unui plan de acti"ităţi pentru reali1area re"i1iilor te%nice 4o0iecti"e. re1ultate aşteptate. materiale şi financiare. responsa0ilităţi.

instalaţii sau sisteme te%nice unui sistem te%nic este procesul de sta0ilire a cau1elor unei funcţionări necorespun1ătoare a acestuia. derapării si răsturnării !n diferite condiţii de e2ploatare posi0ilitatea automo0ilului de a funcţiona fără u1uri !n limita u1urilor admise repre1intă procesul de determinare e2perimentală a unor parametrii !n scopul sta0ilirii stării te%nice şi + sau a performanţelor unor piese. $n cazul în care găsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi% adăugaţi&i la sf'rşitul acestei liste. pe 0a1a simptomelor sau re1ultatelor o0ţinute !n urma unor pro0e +ia%nosticarea 1$ . ansam0luri. 'arda la sol Parcursul echivalent Econo"icitate (ta7ilitatea +ura7ilitatea Testarea distanţa de la punctul cel mai de 3os dintre osii pana la suprafaţa drumului un parcurs con"enţional ce ţine de solicitarea motorului in e2ploatare calitatea automo0ilelor de a efectua un "olum c:t mai mare de transport cu un "olum redus de c%eltuieli capacitatea automo0ilului de a re1ista mişcărilor giratorii .:eie$%3o21r #rmătoarea listă vă va fi folositoare la înţelegerea conceptelor cu care veţi lucra.C+/i()e . su0ansam0luri.

5'''a acestora.). Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport (. Selectarea informaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de testare / verificare a mijloacelor de transport Unitatea de Cnv!8are: *ctivităţi de testare / verificare a mijloacelor de transport Te"a: Evaluare ini8ial! +ata: +urata activit!8ii: >* min' Nu"ele elevului: &7iectiv: Prin această activitate dorim să vedem în ce măsură cunoştinţele tale anterioare pot fi valorificate în cadrul următoarelor activităţi.i136 C.6 PreciDa8i cel pu8in dou! din calit!8ile de e ploatare ale auto"o7ilelor : . de forţe de re1istenţa ce se opun deplasării automo0ilelor' 76 Fite1a economică !n Gm+% repre1intă "ite1a de deplasare uniformă la care '''4#5'''de com0usti0il al automo0ilelor este minim' c6 Timpul de demara3 !n s este timpul necesar ca automo0ilul să-şi''4?5'''"ite1a !ntre două "alori date' 36 Fn careul de "ai #os sunt ter"eni specifici auto"o7ilelor ' Descoperiţi aceşti termeni cu a3utorul definiţiilor date astfel !nc:t pe "erticală "eţi descoperi o operaţie te%nologică des folosită' . 9 3 > ? < @ A 96 36 >6 ?6 <6 @6 A6 1" .i *e 7(/6.1re A. .6 Ansam0lul operaţiilor şi lucrărilor care se e2ecută periodic in scopul menţinerii !n parametrii de funcţionare a auto"e%iculelor' 7rgan de maşina care are forma unei 0are dinţate' 7rgan de maşina care are rolul de a !ntrerupe şi a resta0ilii circuitul unui fluid' 7rgan de maşina care are rolul de a transmite o mişcare de rotaţie' Dispo1iti" care asigură distri0uirea raţională a curentului' otor electric care ser"eşte la pornirea motorului' Dispo1iti"ul care reparti1ea1ă !naltă tensiune la 0u3ii' 7rgan de maşină care !mpreună cu ar0orele cotit transforma mişcarea de translaţie !n mişcare de rotaţie .A.)i/i)1)e1 1 . e/13+1re i(i.6 EEEEEEEEEE 96 EEEEEEEEEE 9'Co"pleta8i spa8iile li7ere cu e presiile potrivite: a6 Capacitatea dinamică a automo0ilelor este condiţionată de '''4>5'''şi de '''4.1.)i/i)6.

>6 (ta7ili8i trei caracteristici ale e ploat!rii co"erciale: E ploatarea tehnic! 1 2 < ?6 (ta7ili8i trei caracteristici ale e ploat!rii co"erciale E ploatarea co"ercial! 1 2 3 1' .

>' acti"itate cu. • • • • planificarea şi programarea auto"e%iculelor pentru efectuarea transporturilor controlul acti"ităţii auto"e%iculelor pentru efectuarea sarcinilor de transport e"idenţa reali1ărilor auto"e%iculelor 4prestaţii şi indicatori de utili1are5 sta0ilirea de relaţii cu 0eneficiarii pe 0a1ă de legi. instrucţiuni şi contracte de prestaţii 6ro0lemele cu caracter co"ercial sunt.!IŞĂ DE DOCUMENTARE 1 82ploatarea automo0ilelor constă !n aplicarea unor principii. caracter te%nic care cuprinde pro0lemele pri"ind asigurarea stării te%nice a automo0ilelor şi condiţiilor de deplasare pe drumurile pu0lice. com0usti0il şi lu0rifianţi etanşarea conductelor sistemului de răcire şi alimentare e2istenţa actelor de 0ord funcţionarea motorului la diferite turaţii' EXPL&ATARE C&MERCIAL* presupune pro0leme organi1atorice şi pro0leme comerciale' 6ro0lemele cu caracter or%aniDatoric sunt. caracter economic. folosind la ma2imum capacitatea de !ncărcare să e"ite u1ura prematură a pieselor şi agregatelor prin respectarea prescripţiilor te%nice de e2ploatare şi măsuri de "erificare. cu "ite1a te%nică şi comercială cea mai indicată. şi comercial numita EXPL&ATARE C&MERCIAL* EXPL&ATARE TE/NIC* urmăreşte . !ntreţinere şi reparaţii să prelungească durata de ser"iciu a auto"e%iculelor şi să reducă la minimum imo0ili1ările din cau1e te%nice şi c%eltuielile de reparaţii să cree1e condiţii pentru utili1area la ma2imum a tuturor caracteristicilor te%nice şi de e2ploatare ale auto"e%iculelor şi pentru reali1area unor indici !nalţi de utili1are să permită efectuarea de parcursuri c:t mai lungi fără reparaţii. starea te%nică de funcţionare a automo0ilului starea te%nică de curăţarea interioară şi e2terioară a automo0ilului alimentarea cu apă. 2# . reguli şi norme care conduc la utili1area cea mai raţională a caracteristicilor constructi"e ale acestora' 82ploatarea automo0ilelor se e2ercită !n două sectoare de acti"itate. denumită EXPL&ATARE TE/NIC* . organi1atoric. • să garante1e efectuarea circulaţiei pe drumurile pu0lice şi !n interiorul unităţilor.' acti"itate cu. a şantierelor !n depline condiţii de siguranţă . sau cu reparaţii minim să elimine orice cau1e care ar putea duce la accidentări !n timpul circulaţiei din moti"e te%nice • • • • • 8ste recomanda0il ca !naintea de plecare !n cursă să se "erifice.

• • legătura cu 0eneficiarii pentru a efectua transporturile !n condiţii sta0ilite ta2area transporturilor efectuate. • • • • • • • desfăşurarea acti"ităţii auto"e%iculelor pe 0a1ă de plan concentrarea parcului de auto"e%icule !n !ntreprinderi speciali1ate folosirea integrală a capacităţii auto"e%iculelor reparti1area auto"e%iculelor la transport după caracteristicile lor te%nice şi de e2ploatare şi folosirea la ma2im a forţei de tracţiune eliminarea transporturilor iraţionale reali1area unor indicatori !nalţi de utili1are permanenţa acti"ităţii de transport 21 . !ntocmirea formelor pentru !ncasarea contra"alorii prestaţiilor Principiile e ploat!rii autovehiculelor @a 0a1a e2ploatării ştiinţifice a auto"e%iculelor stau următoarele principii.

A. iar !n coloana a doua este specificată prima etapă de reali1are a fiecărei "erificări' Completaţi acest ta0el cu următoarele etape de reali1are a "erificărilor' Procedeu de verificare Ferificare iniţială Etape de realiDare .6 6ro0a auto"e%iculului 96 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . sunt procedee de "erificare a automo0ilului.' #' ?' 22 B' .6 (ta0ilirea defectelor apărute pe parcurs 96 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .)i/i)1)e1 2 C 1 Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport ( + Programarea activităţilor de verificare necesare pentru stabilirea stării tehnice a mijlocului de transport Unitatea de Cnv!8are: *ctivităţi de verificare şi întreţinere a mijloacelor de transport Te"a: .' Completaţi diagrama de mai 3os cu c:te"a din atri0uţiile secţiei de reparaţii !ntreţinere' ATRI)U-IILE (EC-IEI +E REPARA-II FNTRE-INERE >' . !n prima coloană.n ta0elul de mai 3os.6 Testarea auto"e%iculului după reparare 96 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .6 Testarea motorului după o reparaţie curentă 96 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ferificare !n timpul roda3ului Ferificare in timpul e2ploatării Ferificare după reali1area unor operaţii de reparaţii curente .escriere generală +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: Cunoaşterea tipurilor de verificări pentru mijloacele de transport >' .

' #' ?' B' )' 23 .ATRI)U-IILE (EC-IEI +E REPARA-II FNTRE-INERE >' .

re"i1ia te%nică de gradul I .spălarea şi curăţirea generală .!ngri3irea 1ilnică . urmărirea acti"ităţii proceselor te%nologice de !ntreţinere a reparaţiilor curente se fac de autocoloană la care au fost di1locate mi3loacele de transport' 6rogramarea 1ilnică."erificarea foilor de parcurs .!IŞĂ DE DOCUMENTARE 2 Lucr!ri privind activitatea de verificare =i Cntre8inere a "i#loacelor de transport 6rogramarea 1ilnică. urmăreşte şi "erifică e2ecutarea graficului de reparaţii curente şi re"i1ii te%nice !n regie proprie programea1ă reparaţiile capitale la unităţile 2! . piese de sc%im0 şi alte materiale necesare secţiei/ !ntocmeşte şi "erifică pre1enţa/ programea1ă efectuarea reparaţiilor curente.calculul de consumului de com0usti0il normat .I REPARA-II FNTRE-INERE • • • • • • asigură acti"itatea de reparaţii planificate pe 0a1a programului impus de normati"ele te%nice/ asigură acti"itatea de e2ploatare a utila3elor pe 0a1a programelor !ntocmite de secţiile de producţie/ "erifică prin sonda3 la punctele de lucru modul de e2ploatare al mi3loacelor de transport/ "erifică deconturile de car0uranţi. "erificarea şi calcularea foilor de parcurs se fac !n fiecare 1i conform programului de lucru' @ucrările e2ecutate se !mpart !n două categorii. .!nlocuirea uleiului u1at din 0aia motorului .lucrări ce se e2ecută periodic' Impegatul de coloană e2ecută 1ilnic următoarele lucrări. . diri3area. .lucrări ce se e2ecută 1ilnic . re"i1ii te%nice şi reparaţii capitale pentru toate mi3loacele de transport din dotare. lu0refianţi.eli0erarea şi primirea foilor de parcurs .!nscrierea datelor din foile de parcurs !n centrali1ator .re"i1ia te%nică de gradul II Controlul te%nic al automo0ilelor se face !nainte de plecarea !n cursă pe parcurs şi la "enirea din cursă' Automo0ilul este "erificat de către şofer care pre1intă şefului de secţie e"entualele defecţiuni constatate' Dacă defecţiunea se poate remedia !n unitate se desc%ide o unitate de comandă' ATRI)U-IILE (EC-IEI +E 2ERIGICARE .completarea fiselor te%nice al automo0ilelor' @ucrările de !ntreţinere al automo0ilelor constau din.

nu permite intrarea !n gara3 a maşinilor murdare şi ieşirea celor care pre1intă defecţiuni/ răspunde şi asigură instruirea personalului cu pri"ire la respectarea normelor de protecţia muncii/ răspunde ca ieşirea !n e2terior a oricărei adrese. !n limitele permise de normele te%nice şi de reglementările legale pri"ind siguranţa !n circulaţie / !ntocmeşte necesarul de piese de sc%im0. mecani1area proceselor de !ncărcare şi descărcare precum şi de reducerea continuă a consumului de car0uranţi şi lu0rifianţi / !ntocmeşte documentaţia pentru utila3ele şi mi3loacele de transport ce !ntrunesc condiţiile de casare. planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii/ !ntocmeşte 1ilnic situaţia stării te%nice a parcului de utila3e pentru a sta0ili numărul celor care "or putea fi folosite !n 1iua următoare/ asigură completarea dosarelor cu date te%nice pentru utila3ele din dotare. HT. şi o !naintea1ă conducerii spre anali1ă şi a"i1are/ !naintea1ă conducerii lista cu maşinile şi utila3ele necesare completării parcului / organi1ea1ă şi răspunde de acti"itatea atelierului de !ntreţinere şi reparaţii/ !naintea1ă conducerii lista de materiale şi piese de sc%im0 necesare ec%ipării mi3loacelor de transport . ce "or participa la des1ăpe1ire/ sta0ileşte incintele pentru gararea mi3loacelor de transport şi utila3elor şi ia măsuri pentru respectarea dispo1iţiei date !n acest sens/ nu permite folosirea !n scop personal mi3loacelor de transport/ "erifică modul !n care conducătorii auto !ntreţin utila3ele sau mi3loacele de transport pe care lucrea1ă. gresări. cu respectarea dispo1iţiilor legale pri"ind autori1area acestora de către organele de poliţie / recondiţionea1ă şi confecţionea1ă anumite repere. situaţii.5 şi sc%im0uri de ulei de motor şi %idraulice ale utila3elor din dotare / e2ecută reparaţii curente şi "erifică starea te%nică a utila3elor !nainte şi la !ntoarcerea din cursă / remedia1ă defecţiunile produse prin accident.speciali1ate urmărind respectarea termenelor de e2ecutare a lucrărilor/ • • • • • • • • • • • urmăreşte parcursurile reali1ate de auto"e%icule şi utila3e pe cicluri de reparaţii şi le completea1ă la 1i fişele de acti"itate 1ilnică/ sta0ileşte consumurile specifice de car0uranţi şi lu0refianţi pe tipuri de utila3e şi urmăreşte indicarea normelor de consum/ ela0orea1ă norme de lucru pentru utila3e speciale/ permite ieşirea utila3elor numai cu "erificarea te%nică efectuată/ urmăreşte efectuarea controlului medical periodic şi a e2amenului psi%ologic de către toţi conducătorii auto/ efectuea1ă spălări. re"i1ii te%nice 4HT>. scule şi accesorii / asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităţilor de transport. conform reglementărilor !n "igoare/ • • • • • • • • • • • 2% .

0onurile de lucru şi le primeşte confirmate de 0eneficiar / face propuneri cu pri"ire la planul de apro"i1ionare cu ec%ipament de lucru şi de protecţie. foile de consum. materiale. materiale cu caracter igienico-saniatar / face propuneri pri"ind necesarul de in"estiţii.• • • • eli0erea1ă foile de parcurs. 0onurile de transport. etc/ şeful secţiei are o0ligaţia completării şi actuali1ării ori de c:te ori este ne"oie a atri0uţiilor indi"iduale ale lucrătorilor din su0ordine prin consemnarea !n fişa postului/ 2& . scule.

  Cartea te%nică a maşinii Internet II6 Co"pleta8i spa8iile li7ere cu p!r8ile corespunD!toare din acestea : aH Factorii care influenţea1ă dura0ilitatea pieselor automo0ilului sunt !n funcţie de condiţiile '''4>5''' 7H Factorii care influenţea1ă parametri de e2ploatare sunt .A.5'''a motorului. /uarea unei decizii privind recepţia mijlocului de transport% în conformitate cu legislaţia în vigoare (0 Completarea concluziilor privind starea tehnică în documente de recepţie şi de dare în e1ploatare a mijlocului de transport Unitatea de Cnv!8are: *plicaţii practice de stabilire a stării tehnice ale mijloacelor de transport Te"a: .escriere generală +ata: +urata activit!8ii: 9B "in Nu"ele elevului: &7iectiv: Prin această activitate dorim să vedem în ce măsura vei putea analiza şi concluziona rezultatele privind starea tehnică a unui mijloc de transport I6 RealiDa8i un portofoliu care s! corespund! punctului de vedere al elevului Cn raport cu reDultatele verific!rii autovehiculului Cn e ploatare6 @a sf:rşitul acti"ităţii comparaţi şi sc%im0aţi !ntre "oi materialele pe care le-aţi adunat' Bi0liografie sugerată .)i/i)1)e1 < C 1 Stabileşte starea tehnică a mijloacelor de transport (. timpul de staţionare. numărul total de''''4#5''' cH Indicatorii care sta0ilesc starea corespun1ătoare a automo0ilelor sunt    distanţa parcursă de automo0il'''4?5''' durata de accelerare a automo0ilului p:nă la '''4)5''' consumul de com0usti0il '''4B5''' 2$ .*nalizarea rezultatelor verificărilor (. funcţionarea'''4. timpul de total de funcţionare a motorului.

se pot calcula orele suplimentare care le au aceştia. de e2emplu pac%etul $mo0ilo& asigură ta2iul pentru client !n momentul c:nd acesta !şi lasă maşina !n atelier sau c%iar maşină de sc%im0 pe perioada reparaţie Hesponsa0ilii compartimentelor enumerate mai sus anali1ea1ă re1ultatele din tipi1atul 2ranzit şi Control Calitate pentru a putea e"alua situaţia reală a operaţiilor de reparaţie.ntr-un ser"ice auto autori1at. pe 1ile. de regulă. ce reparaţie. al formării personalului' Toate aceste aduc la creşterea re1ultatelor şi a performanţelor !n domeniul reparaţilor automo0ilelor' 2" . al moderni1ării sau optimi1ării anumitor te%nici de reparare. a testărilor. "erificare. care tre0uie să asigure . I I I departament de ser"ice departament de piese de sc%im0 departament te%nic anagementul acestor departamente este reali1at de. modelul maşinii. testate conform Fişei Control Calitate' După studierea acestor documente de comun acord se iau deci1ii care pri"esc renta0ilitatea unităţii !n care se desfăşoară lucrările de reparare din punct de "edere al renta0ilităţii. mentenanţă etc • un responsa0il ser"ice.? de ore asistenţă te%nică inclu1:nd şi deplasarea la locul c%emat • responsa0il de şcolari1are • responsa0il cu noile pac%ete de ser"icii. "erificărilor efectuate !n timpul lucrărilor de reparaţie' . • un responsa0il de garanţii 4administrator5 care tre0uie să găsească soluţia te%nică • un responsa0il de contracte care se ocupă de prestările de ser"icii care inter"in şi ela0orea1ă contractele de ser"ice pentru reparare. următoarele departamente care pot lua deci1ii cu pri"ire la recepţia lucrărilor şi anali1a re1ultatelor.!IŞĂ DE DOCUMENTARE < AnaliDa reDultatelor verific!rilor Luarea unei deciDii cu privire la recep8ia lucr!rilor de reparare a "i#locului de transport Co"pletarea de docu"ente . c:te ore repre1intă manopera pe fiecare operaţie !n parte. data intrării şi data ieşirii automo0ilului din atelier' Cu a3utorul datelor din acest formular se poate reali1a monitori1area asupra manoperei ca număr de ore şi respectarea termenelor de e2ecuţie' Tot aici putem o0ser"a norma reali1ată de mecanici.n 2ranzit se regăsesc intrările !n ateliere a automo0ilelor cu numele clientului. e2istă. ce re"i1ie se e2ecută. pe săptăm:nă' Jn alt document care este foarte important pentru anali1a re1ultatelor este fişa Control calitate ) care centrali1ea1ă toate automo0ilele care au fost reparate şi au fost "erificate.

Gi=a 4TranDit5 Gi=! de control de calitate FilialaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DataAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Heclamaţii la conţinutul comen1ii Alte reclamaţii 4cu fişa de C7KTH7@ CA@ITAT85 6ro0ă mers .nceput (f:rşit P30 NGI Kr' !nmatriculare Client 82ecutat de. 2' .

)i/i)1)e1 = C 2 Coordonează activităţile de întreţinere în!rijire zilnică a mijloacelor de transport ( 3 Stabilirea operaţiilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport Unitatea de Cnv!8are: /ucrări de întreţinere zilnice Te"a: /ucrări de întreţinere zilnice la mijloace de transport rutiere +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: . 6entru reali1area miniproiectului.Cunoaşterea tipurilor de lucrări de întreţinere zilnice I6 Ale%e8i varianta corect! din afir"a8iile de "ai #os: . importanţa !ngri3irii 1ilnice a mi3locului de transport succesiunea logică a operaţilor ce tre0uiesc efectuate 3# .A.6 Lucr!rile e ecutate de personalul autocoloanei sunt : a' lucrări ce se e2ecută 1ilnic 0' lucrări ce se e2ecută periodic c' lucrări ce se e2ecută alternati" 96 Lucr!rile de Cntre8inere sunt : a' !ngri3ire 1ilnică 0' reparaţi curente c' re"i1ie te%nică de gradul I 36 Planul de Cntre8inere Dilnic! cuprinde: a' e"itarea ":rfurilor de trafic 0' e"itarea transporturilor !ncrucişate şi goale c' utili1area raţională a tuturor mi3loacelor de transport II6 @ucr:nd pe grupe de ele"i. tine-ţi cont de următoarea structură. reali1aţi pe parcursul unei săptăm:ni un miniproiect a":nd ca temă $"ntreţinerea zilnică a mijloc#l#i de transport$.

reglarea. fie la locurile de parcare sta0ileşte !n afara unităţii. !n scopul menţinerii stării lor te%nice corespun1ătoare si pre"enirii defecţiunilor te%nice !n parcurs' He"i1ia te%nică de gradul II cuprinde pe l:ngă lucrările de re"i1ie te%nică de gradul I.!IŞĂ DE DOCUMENTARE = @ucrările de !ntreţinere la automo0ile.ngri3irea 1ilnică cuprinde lucrări de pregătire a automo0ilelor si remorcilor !nainte de plecarea si după sosirea lor din cursa' @ucrările de !ngri3ire 1ilnică se e2ecută de către şoferii titulari ai automo0ilelor fie !n incinta unităţii. • • • • • • !ngri3ire 1ilnică spălarea si curăţirea generala re"i1ia te%nică de gradul I re"i1ia te%nică e gradul II re"i1ia te%nică se1onieră !nlocuirea uleiului u1at din sistemul de ungere al motoarelor de automo0ile Aceste lucrări au un caracter de pre"enire a u1urilor anormale si a defectelor te%nice ce pot inter"eni !n timpul e2ploatări' . o serie de lucrări suplimentare a căror necesitate apare la o periodicitate mai mare' 31 . semiremorci şi remorci constau din . pentru facilitarea efectuării celorlalte lucrări de !ntreţinere' He"i1ia te%nică de gradul I constă !n "erificarea. str:ngerea si ungerea ansam0lurilor şi su0 ansam0lurilor care intră !n compunerea automo0ilelor. !n timpul lor normal de lucru' (pălarea şi curăţirea generala a automo0ilelor costă din lucrări ce au drept scop menţinerea !n stare de curăţenie a acestor mi3loace de transport.

• • • acte normative cărţi tehnice instrucţiuni de e1ploatare @a sf:rşitul a două săptăm:ni comparaţi şi sc%im0aţi !ntre "oi materiale pe care le-aţi adunat' 32 . >' Heali1aţi un portofoliu propriu !n care să formaţi o 0a1ă de date care să conţină.A.escriere generală +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: 6ormarea capacităţii de a e1tragerea din documentaţia a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare.)i/i)1)e1 " C 2 Coordonează activităţile de întreţinere în!rijire zilnică a mijloacelor de transport ( 4 Planificarea resurselor necesare efectuării activităţii de întreţinere/îngrijire zilnică a mijloacelor de transport Unitatea de Cnv!8are: 51tragerea din documentaţia tehnică !acte normative% cărţi tehnice% manuale de reparaţii% instrucţiuni de e1ploatare" a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare Te"a: .

a lucrărilor de !ntreţinere. • • • • • • starea te%nică de funcţionare a automo0ilului starea de curăţire interioară şi e2terioară a automo0ilului funcţionarea fr:nelor presiunea aerului in pneuri e2istenţa actelor de 0ord funcţionarea motorului la diferite turaţii . la termene pre"ă1ute !n normati"e' 82ecutarea la timp. sau accidentale' . conducerii greşite a automo0ilului.n procesul de e2ploatare a automo0ilelor pot să apară şi defecţiuni datorită fa0ricaţie sau proastei calităţi a pieselor. are o importanţă %otăr:toare pentru e2ploatarea raţională a automo0ilului' Controlul urmăreşte să constate !ndeplinirea condiţiilor te%nice pentru ca automo0ilele să nu ai0ă defecţiuni !n e2ploatare' 8l se face !nainte de plecarea in cursă. controlul te%nic şi !ntreţinerea care se e2ecută periodic.n acest ca1 se inter"ine cu reparaţii curente care sunt sta0ilite !n cadrul controlului te%nic efectuat' 33 . după anumite reguli precise.!IŞĂ DE DOCUMENTARE " 82ploatarea te%nică cuprinde pro0leme pri"itoare la asigurarea stării te%nice şi a măsurilor legate de 0una funcţionare si ec%ipare a automo0ilelor' Asigurarea stării te%nice optime corespun1ătoare a automo0ilelor aflate in e2ploatare se o0ţine prin efectuarea la timp a următoarelor lucrări de !ntreţinere. u1urilor normale. pe parcurs şi la !napoierea din cursă' (e comandă !nainte de plecarea !n cursă să se "erifice .

Cn coloana A sunt nota8i anu"i8i ter"eni CntJlni8i iar in coloana ) defini8iile acestora' (ta0iliţi care este asocierea corectă a termenilor cu definiţiile date' Ter"eni sau e presii > Trasee a 0 c d +efinirea ter"enilor sau a e presiilor @ucrările cuprinse !n cadrul re"i1iei te%nice de gradul doi la care se adaugă operaţiile specifice pregătite automo0ilului Automo0ilele se caracteri1ea1ă prin faptul ca pot circula in diferite condiţii de e2ploatare fără mişcări giratori sau pericol de răsturnare .n ca1ul u1urilor premature a an"elopelor se face E4#5E a auto"e%iculelor 36 ReDolva8i careul de "ai #os cu defini8iile date astfel CncJt pe vertical! s! descoperi8i 3! .escriere generală +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: Prin aceasta activitate dorim sa vedem în ce măsura poţi dob'ndi deprinderea de a evalua şi a planifica o revizie .ndeplinirea condiţiilor te%nice pentru ca automo0ilele să nu ai0ă defecţiuni !n e2ploatare Căi de comunicare pe care automo0ilele circulă după un anumit program .A.5E .)i/i)1)e1 6 C 2 Coordonează activităţile de întreţinere în!rijire zilnică a mijloacelor de transport (7 5valuarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport (8 5laborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor de întreţinere / îngrijire zilnică a mijloacelor de transport Unitatea de Cnv!8are: Coordonarea activităţilor de reparare a mijloacelor de transport Te"a: . He"i1ie te%nică se1onieră # Control te%nic ? (ta0ilitate 96 Co"pleta8i spa8iile li7ere cu e presiile potrivite: a6 76 c6 8"aluare modului !n care se face !ntreţinerea 1ilnică a parcului auto este su0ordonată E 4>5E In"entarierea lucrărilor e2ecutate şi a pieselor consumate pentru reparări se faceE4.6 Fn ta7elul de "ai #os.

' @ucrări pregătitoare a automo0ilelor !nalte şi la sosirea din cursă #' '''''''''''''''''''''''''''''de transport mărfuri ?' 6eriodicitatea lucrărilor de !ntreţinere )' Condiţii pentru o stare te%nică corespun1ătoare B' Controlul te%nic asupra defecţiunilor !n e2ploatare 3% . 9 3 > ? < I I L N I C >' Coeficient de ''''''''''''''''''''''''''''''''' a parcursului 4CJ65 ..

• • • organi1area re"i1iilor de !ntreţinere şi reparaţii curente 1ilnice e"idenţele te%nice operati"e pentru a se sta0ili lucrările de !ntreţinere scadente situaţia costului de car0uranţi şi lu0refianţi (e "erifică starea an"elopelor şi se iau măsuri pentru !nlocuirea celor u1ate' .n ca1ul u1urilor premature a an"elopelor se face "erificarea te%nică a auto"e%iculelor' (e "erifică e"idenţa scadenţelor lucrărilor de !ntreţinere şi se emit foi de comandă' (e e2ecută lunar "erificarea lucrărilor e2ecutate şi a pieselor consumate' Defectările pe parcurs pot fi. la rampe mari.n cadrul e"aluării te%nice se "erifică. pe drumuri desfundate. ci de c:te ori se i"este necesitatea acestor reparţtii' Kecesitatea e2ecutări reparaţiilor curente se sta0ileşte cu oca1ia controlului te%nic sau cu oca1ia efectuări re"i1iilor te%nice de gradul I si II' Heparaţiile capitale urmăresc să readucă automo0ilele c:t mai aproape de caracteristicile iniţiale de fa0ricaţie.  !ndreptarea aripilor 3& . aşa cum se fac pentru lucrările de !ntreţinere. pentru a le asigură un nou ciclu de e2ploatare' Cele mai frec"ente.  defectări datorită fa0ricaţiei sau proastei calităţi a pieselor. ca reparaţii curente se pot enumera. care nu pot fi constatate la recepţie şi apar după un anumit parcurs. cu suprasarcină  defectări datorate !m0ătr:nirii normale a pieselor care !şi pierd calităţile iniţiale  defectări accidentale 6lanificare reparaţiilor curente se fac la automo0ilele introduse !n e2ploatare ca noi p:nă la casare' Heţinerea din e2ploatarea unui automo0il pentru efectuarea de reparaţii curente nu se fac periodic.!IŞĂ DE DOCUMENTARE 6 8"aluare modului !n care se face !ntreţinerea 1ilnică a parcului auto este su0ordonată şefului autocoloanei care tre0uie să ia toate măsurile pentru asigurarea !n permanenţă a unei stări te%nice corespun1ătoare a parcului auto' Acest lucru se o0ţine prin urmărirea e2ecutării la termenele scadente !n totalitate şi de 0ună calitate a tuturor lucrărilor de !ntreţinere şi reparaţii curente conform normati"elor curente' . sau după solicitări deose0ite  defectări datorate u1urii normale a pieselor mecanismelor  defectări datorate !ntreţinerii greşite sau nee2ecutate la timp  defectări datorate conducerii greşite a automo0ilului  defectări datorate e2ploatării !n condiţii grele .

 retuşarea "opselei  sc%im0area garniturii de c%iulasă  sc%im0area simeringurilor  sc%im0area mem0ranei pompei de 0en1ină  !nlocuirea segmenţilor  !nlocuirea radiatorului  !nlocuiri de piese i1olate  remedieri la tapiţerie.) ' 3$ . ca0ină. care se emit de gara3' Consumul de piese şi materiale pentru reparaţii curente este sta0ilit prin normati"e auto orientati" pentru un parcurs glo0al de >****Gm' 82istă o normare de ore efecti" de lucru pentru reparaţii curente. platformă 82ecutarea la timp şi !n 0une condiţiide calitate a lucrărilor de !ntreţinere a automo0ilelelor le asigură o 0ună stare te%nică care implică comsumuri reduce de com0usti0ili.BBBBK" efectiv parcur=i     =C >)# >)# . lu0refianţi . am"elope' Heparaţiile curente se efectuea1ă pe 0a1a de foi de comandă. ilustrată !n ta0elul de mai 3os' Gelul autovehiculelor     Autoturisme Autocamioane Auto0u1e Hemorci &re de lucru pentru fiecare .

!n conducta generală să fie. ) 6resiunea ma2imă !n cilindrul de fr:nă la o depresiune !n conducta generală de aer de >.>) 0ar Bila ∅ >D mm 4conductă >&5 ∅ >=. . (e e2ecută de depresiune de *. a"eţi ta0ele necesare a fi completate !n "ederea reali1ării unei prelungiri de H6 la "agoane de marfă' @ucraţi pe grupe. Fagon !ncărcat. pe po1' II.)daK a2im *. folosindu-"ă de informaţiile din ane2e şi din fişa de documentare aferentă acti"ităţii' ANEXA nr6 .> 0ar Funcţionea1ă DA+KJ 2alori &78inute # B 3" . să treacă 0ila cu diametrul.)i/i)1)e1 & C 3 %lani&ică şi #rmăreşte realizarea reviziilor tehnice în con&ormitate c# le!islaţia în vi!oare ( )9 51tragerea din documentaţia tehnică a informaţiilor privind lucrările de revizie tehnică necesare şi periodicitatea acestora Unitatea de Cnv!8are: Consemnarea lucrărilor de revizie e1ecutate în documente tipizate specifice Te"a: Completarea documentelor la transporturile feroviare +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: 6ormarea capacităţii de a citi% lucra şi completa documente în vederea reviziilor >' .n ane2ele de mai 3os. ? 8tanşeitatea !ntregii instalaţii de fr:nă.pierderea de aer timp de ) min' la presiunea aerului de B. etodologia de efectuare a prelungirii termenului de rp la "agoane marfă FIŞĂ MĂSURĂTORI FR(NĂ "agon seria EE'' nr' EEEEEEEE'' Nr6 crt +enu"irea pro7ei ad"ise > Continuitatea conductei generale.) 0ar 4fr:nare totală5 pe gol şi !ncărcat Ferificarea sensi0ilităţii la slă0ire a fr:nei automate Fagon gol.) 0ar !n conducta generală să fie.A. .) mm 4conductă > L5 Forţa de tragere a m:nerului >*-. EEE'' 0ar EEE'' 0ar (lă0eşte Da+Ku a2im *.la diametrul conductei generale de aer de >& sau > L&. Ferificarea funcţionării ro0inetului semnalului de alarmă 8tanşeitatea conductei generale.? 0ar iar după manipularea MD.pierderea de aer timp de . min' la presiunea aerului de ) 0ar. . .

-0-0 . D complet str:nsă răm:ne re1er"ă in' .C 0ar B->B !n":rtituri mm ) spire filet 6ro0a de durată. 12 / 3) /..fr:na tre0uie să slă0ească C Ferificarea funcţionării fr:nei de m:nă. ># >? real N calculat real OsP OrP OaP Q $4OsROrROa5P calcP Q P)D* mm sau ?#* mm !n situaţia "agoanelor de marfă noi. conf' I'@' nr' EEE'' Ferificarea c:mpului de lucru al regulatorului automat de timonerie.2-*. conf' Instrucţiei =#D+>=DB.) Funcţia e2ecutantului Data (emnătura Hecepţia CFH AHFS 3' . conf' I'@' nr' EEE'' in' ) mm >> >.se efectuea1ă o fr:nare rapidă' Timp de #* min' tre0uie să se menţină o presiune !n cilindrul de fr:nă pe po1iţia !ncărcat de. = Ferificarea lungimii cursei pistonului cilindrului de fr:nă la o fr:nare totală. Kumele e2ecutantului U*2+/+)/ . moderni1ate sau HM' Q P)** mm sau #B* mm !n situaţia "agoanelor de marfă după H6' P)*+.)=/..9..8/+9 12 1%% 77//:9 +.) -6-. cap' FIII Ferificarea funcţionării sc%im0ătorului $Gol& $.ncărcat&.) 4* 5)d)./+8/. !n po1iţia $gol& !n po1iţia $!ncărcat& Conform cap' FI pct' = din Instrucţia =#D+>=DB >* ăsurarea distanţei dintre faţa laterală e2terioară a roţii şi a sa0otului de fr:nă Ferificarea funcţionării regulatorului automat de timonerie./0./ d) " 77/. .<2-0/. conf' Instrucţiei =#D+>=DB' Ferificarea reglării timoneriei de fr:nă !n funcţie de diametrul roţii 4!n ca1ul strun3irii roţilor5.

ANEXA nr6 9 8T7D7@7GIA D8 8F8CTJAH8 A 6H8@JKGIHII T8H 8KJ@JI D8 H6 @A FAG7AK8@8 D8 AHFA FI(A D8 A(JHAT7HI A6AHAT HJ@AH8 FAG7KJ@ TI6 '''''''''''''''''''''' KH' ''''''''''''''''''''''''' Kumerotarea osiilor.-.) .-+2/ controlului ultrasonic complet 4inclusi" inscriptiile la 0anda3e5 >?>*->?.B in' C . # II ? ) R> -.)-## corespunde+nu corespunde 3' .. -C cifre "ag' CFH -B cifre pt' "agon 6articular D04mm5 Diametrul rotii masurat in planul cercului de rulare Lvalori "ini"e cf6 Instructiei =#>5 >#B*R. >#) > I .D-#. @04mm5 @atime 0anda34roata mono0loc5 M 4mm5 Distanta intre fetele interioare ale rotilor K4mm5 Distanta intre fetele e2terioare ale rotilor Tr4mm5 Cota I 4mm5 Inaltime 0u1a roata C4mm5 Grosime 0u1a roata E:). cu fusurile Kr' inmatric'al osiei montate in parcul CFH' 8ste compus din.

III B C IF D Jnitatea reparatoare. Kume 82ecutant masuratori 82ecutant CJ( Heceptia CFH AHFA Kume Functia Data (emnatura !# .

ANE>A *,. 3 METODOLOGIA DE EFECTUARE A PRELUNGIRII TERMENULUI DE RP LA VAGOANE MARFĂ FIŞĂ FINALĂ DE MĂSURĂTORI VAGON "agon seria''''''''''nr' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Kr crt

D)*-72,)/ =,8?)2
Impuse

Falori+condiţii 70ţinute DA+KJ

>'

Ferificarea "i1uală a "opsirii şi inscripţionării "agonului

"agonul nu tre0uie să pre1inte porţiuni ne"opsite, ruginite, cu "opsea e2foliată pe mai mult de .* U din suprafaţă precum şi inscripţii ili1i0ile' min' ) mm

.'

Voc la pălăria arcului 4numai pentru "agoanele pe 0og%iu W .)5' Ferificarea integrităţii cordoanelor de sudură la plăcuţele manganoase 4numai pentru "agoanele pe 0og%iu W .)5' Distanţa !ntre 0rida arcului şi opritorul de arc 4numai !n ca1ul "agoanelor pe . osii şi al celor ec%ipate cu 0og%iuri 7H8 şi X5' Ferificarea 3ocului la glisiere 4pietre de frecare5 !nsumat pe am0ele părţi ale 0og%iului 4numai !n ca1ul "agoanelor pe 0og%iuri ec%ipate cu glisiere5 şi 3ocul !nsumat pe diagonală Ferificarea grosimii sa0oţilor de fr!nă Ferificarea integrităţii podelei "agonului 4numai la "agoanele cu podea din lemn5 Ferificarea ungerii articulaţiilor, cuplei cu şuru0 şi a talerelor tampoanelor'

#'

nu se admit fisuri sau rupturi ale cordoanelor de sudură

DA+KJ

?'

min' >) mm

)'

>.YVY.? mm

B' C'

min' .* mm nu se admit sc:nduri rupte sau lipsă' articulaţiile se ung cu ulei iar şuru0ul cuplei şi talerele tampoanelor cu unsoare consistentă' Funcţia e2ecutantului Data DA+KJ

D'

DA+KJ

Kumele e2ecutantului Jnitatea reparatoare Hecepţia CFH AHFS

(emnătura

6rofilul, T8XKIC Ki"elul # Calificarea, Te%nician transporturi

!1

!IŞĂ DE DOCUMENTARE &
;n materialul de mai 3os este pre1entat o parte a 7 B## pentru modificarea Instrucţiei re"i1orului te%nic de "agoane nr' .)*' Documentul se află !n formă completă la adresa de net, legislatie+reglementariFero"iare 82emplul este dat pentru a putea e2trage din documente oficiale informaţii pri"ind lucrările de re"i1ie te%nică necesare şi periodicitatea acestora' ;n ca1ul de faţă materialul se re"i1iile se referă la "agoane de trenuri şi mai e2act la condiţiile de prelungire a acestora'

IKI(T8HJ@ @JCHSHI@7H 6JB@IC8 THAK(67HTJHI@7H ŞI @7CJIKZ8I 7HDIKJ@ Kr' EEE din EEEE.**# pentru modificarea Instrucţiei re"i1orului te%nic de "agoane nr' .)* ;n temeiul pre"ederilor art' ) lit'l din Hegulamentul de organi1are şi funcţionare a Autorităţii Fero"iare Hom:ne -AF8H, ane2a nr' > la Xotăr:rea Gu"ernului nr' B.B+>==D pri"ind organi1area şi funcţionarea Autorităţii Fero"iare Hom:ne - AF8H şi ale art' ? alin' 4#5 din Xotăr:rea Gu"ernului nr' #+.**> pri"ind organi1area şi funcţionarea inisterului @ucrărilor 6u0lice, Transporturilor şi @ocuinţei, inistrul lucrărilor pu0lice, transporturilor şi locuinţei emite următorul 7HDIK Art' >' - Instrucţia re"i1orului te%nic de "agoane nr' .)*, ane2ă la 7rdinul ministrului transporturilor nr' ..)+>==C, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completea1ă după cum urmea1ă, [Art' ?)' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică e2pirat la "agoane' ?)' >' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică e2pirat la "agoanele de călători' >'>' enţinerea !n circulaţie a "agoanelor de călători prin prelungirea termenului de re"i1ie periodică se face !n 0a1a dispo1iţiei scrise a conducerii operatorului de transport fero"iar pu0lic de călători' >'.' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de călători se poate face, !n funcţie de condiţiile constructi"e şi te%nice care determină "ite1a de circulaţie, cu ma2imum >. sau >D luni, !n două sau respecti" trei etape denumite $re"i1ii te%nice intermediare de tip HTI >, HTI ., HTI #&, !n centre de !ntreţinere, reparare şi+sau re"i1ie te%nică a "agoanelor autori1ate din punct de "edere te%nic de către AF8H şi care deţin agrement te%nic eli0erat de AF8H pentru ser"iciul $prelungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoane de călători&, astfel, la "agoanele de călători cu "ite1a !nscrisă pe "agon de >?* Gm+% sau mai mare, prelungirea termenului de re"i1ie periodică se poate face cu ma2imum >D luni, !n trei etape, HTI >, HTI ., HTI #/
6rofilul, T8XKIC Ki"elul # Calificarea, Te%nician transporturi !2

la "agoanele de călători cu "ite1a !nscrisă pe "agon de >?* Gm+% sau mai mică 4de tip su0ur0an seriile >>?C, .>?C, .>)C5 precum şi la "agoanele de călători, remorci şi "agoane de ser"iciu de toate tipurile, cu "ite1a !nscrisă pe "agon de >.* Gm+% sau mai mică, prelungirea termenului de re"i1ie periodică se poate face cu ma2imum >. luni, !n două etape, HTI ., HTI #' >'#' @a fiecare etapă de prelungire a termenului de re"i1ie periodică se e2ecută controlul ultrasonic al osiilor montate' >'?' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică prin re"i1ii te%nice intermediare se e2ecută !n 0a1a unui Caiet de sarcini care cuprinde o0ligatoriu următoarele categorii de lucrări, >'?'>' "erificarea su0ansam0lurilor/ !ncadrării !n pre"ederile instrucţionale a u1urilor pieselor şi

>'?'.'demontarea capacelor de la cutiile de osie, "erificarea stării de unsorii şi !nlocuirea acesteia, după ca1/ >'?'# efectuarea controlului ultrasonic al osiilor montate' >')' Ferificarea stării te%nice a "agoanelor de călători la care se efectuea1ă prelungirea termenului de re"i1ie periodică se face de către o comisie constituită din, conducătorul centrului autori1at sau !nlocuitorul acestuia, !mpreună cu un maistru de atelier sau şef de tură "agoane după ca1, delegatul 0eneficiarului, precum şi un re"i1or te%nic de "agoane' >'B' Durata de prelungire a termenului de re"i1ie periodică, e2primată !n luni, se inscripţionea1ă !n cadrul inscripţiei de re"i1ie periodică, su0 forma Rn , !n care $n& repre1intă numărul lunilor' Inscripţionarea se face conform reglementărilor specifice !n "igoare' ?)' .' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică e2pirat la "agoanele de marfă' .'>' enţinerea !n circulaţie a "agoanelor de marfă prin prelungirea termenului de re"i1ie periodică se face !n 0a1a dispo1iţiei scrise a proprietarului "agonului, dar numai cu acordul operatorului de transport fero"iar care a efectuat !nmatricularea "agoanelor, !n următoarele condiţii, .'>'>' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică se poate face !n centre de !ntreţinere, reparare şi+sau re"i1ie te%nică a "agoanelor, autori1ate de către Autoritatea Fero"iară Hom:nă - AF8H pentru prestarea ser"iciului [prelungirea termenului de re"i1ie periodică 4H65 la "agoanele de marfă& şi care deţin agrement te%nic fero"iar eli0erat de Autoritatea Fero"iară Hom:nă - AF8H pentru acest ser"iciu, cu ma2im > lună pentru "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi ma2im #, B sau >. luni pentru "agoanele de marfă care circulă !n regim [(&, conform reglementărilor !n "igoare' Agrementul te%nic "a menţiona perioada de prelungire a termenului de H6 pentru care acesta se acordă 4se poate acorda agrement te%nic pentru prelungiri cu > lună pentru "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi #, B sau >. luni pentru "agoanele de marfă care circula !n regim [(&, !n funcţie de capacitatea unităţii prestatoare de a e2ecuta ser"iciul [prelungirea termenului de re"i1ie periodică 4H65 la "agoanele de marfă&' .'>'.' 6entru fiecare perioadă de prelungire a termenului de re"i1ie periodică, menţionată la pct' >'>' se e2ecută controlul ultrasonic complet al osiilor montate' .'.' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică se e2ecută pe 0a1a [ etodologiei de efectuare a prelungirii re"i1iei periodice&, ela0orată de către Autoritatea Fero"iară Hom:nă AF8H pe 0a1a propunerilor de la operatorii de transport fero"iar care e2ecută prelungirea şi cuprinde, cel puţin, următoarele categorii de lucrări, .'.'>' efectuarea controlului ultrasonic complet la osiile montate 4osia montată de1legată de la "e%icul şi cutiile de osie demontate5/ .'.'.' "erificarea !ncadrării !n pre"ederile pre1entei instrucţii a u1urilor pieselor şi su0ansam0lurilor, remediindu-se defecţiunile constatate/
6rofilul, T8XKIC Ki"elul # Calificarea, Te%nician transporturi !3

. precum şi un re"i1or te%nic "agoane' . orice pre"edere contrară !şi !ncetea1ă aplica0ilitatea' Art' B' . se inscripţionea1ă !n cadrul inscripţiei de re"i1ie periodică.'. !n care $n& repre1intă numărul lunilor. >>a şi >>0 din pre1enta instrucţie5 care a e2ecutat prelungirea termenului de re"i1ie periodică' .Cu data intrării !n "igoare a pre1entului ordin. (ocietatea Kaţională de Transport Fero"iar de Călători [CFH Călători&-(A precum şi toţi ceilalţi operatori de transport fero"iar au o0ligaţia de a duce la !ndeplinire pre"ederile pre1entului ordin' Art' ?' .Kerespectarea pre"ederilor pre1entului ordin atrage răspunderea 3uridică potri"it legii' Art' )' . l:ngă inscripţia re"i1iei periodice. !mpreună cu un maistru de atelier.6re1entul ordin se "a pu0lica !n Foaia 7ficială CFH şi !n Buletinul AF8H' MET&+&L&'IA 6rofilul. aşa după cum este ilustrat !n ane2a ># pct' #* din pre1enta instrucţie' 6e lon3eroane. indiferent de perioadă sau regimul de circulaţie. su0 forma de Rn . nu se !ncarcă cu mărfuri destinate e2portului'& Art' .'#' ungerea cu desfacere a cutiilor de osie pe cu1ineţi la "agoanele ec%ipate cu astfel de cutii de osie/ . după ca1.AF8H "a ela0ora [ etodologia pentru prelungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoane de marfă&' Art' #' . Te%nician transporturi !! .' . T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Autoritatea Fero"iară Hom:nă . şef tură "agoane sau instructor "agoane.'#' Ferificarea stării te%nice a "agoanelor la care se propune prelungirea termenului de re"i1ie periodică se face de către o comisie constituită din conducătorul centrului autori1at sau !nlocuitorul acestuia.')' Fagoanele de marfă la care termenul de re"i1ie periodică s-a prelungit.n termen de #* de 1ile de la apro0area pre1entului ordin.4>5 . e2primată !n luni.(ocietatea Kaţională de Transport Fero"iar de arfă [CFH arfă&-(A.'?' Durata de prelungire a termenului de re"i1ie periodică. se inscripţionea1ă descifra0il data şi iniţialele centrului 4ane2ele >*.

'.'. ciocnire şi legare #'. luni 4!ntr-o singură etapă5 a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă Capitolul ?' F8HIFICAH8A.'?' He"i1ia şi repararea instalaţiei de fr:nă #'.de efectuare a prelungirii termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă conform pre"ederilor 7rdinului ministrului lucrărilor pu0lice. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu ma2im B luni a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă care circulă !n regim [(& #'.'#' Condiţii te%nice generale pri"ind e2ecuţia Capitolul #' K7 8KC@AT7H D8 @JCHSHI #'>' @ucrările care se e2ecuta la prelungirea cu ma2im > luna a termenului de re"i1ie periodica la "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi cu ma2im # luni a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă care circula !n regim [(& #'.')' He"i1ia şi repararea cutiei "agonului #'#' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu !ncă B sau ma2imum >. piese. scule şi instrumente de măsură .'>' ateriale.' Caracteristici dimensionale şi constructi"e . transporturilor şi locuinţei nr' E CUPRIN( Capitolul >' G8K8HA@ITSZI >'>' 70iect >'. C7KTH7@J@ CA@ITSZII ŞI H8C86ZIA T8XKICS A @JCHSHI@7H 8F8CTJAT8 Capitolul )' IK(CHI6ZI7KAH8 Capitolul B' GAHAKZII AK89A nr' > Fişă de măsurători fr:nă AK89A nr' . Fişă de măsurători aparat de rulare AK89A nr' # Fişă de măsurători "agon 6rofilul.' He"i1ia şi repararea şasiului #'. Te%nician transporturi !% .'>' He"i1ia şi repararea aparatului de rulare şi a 0og%iurilor #'.' Domeniul de aplicare' >'#' Documente de referinţă ' >'?' Clasa de risc ' Capitolul .' C7KDIZII T8XKIC8 D8 CA@ITAT8 ' .'#' He"i1ia şi repararea aparatelor de tracţiune.

nr' ?C*' Clasa de risc Conform 7 T .***/ >'#'>*' etodologie (KTF . nr' #'#'e+B??+. !n ser"iciu. pct' ?)B . C. luni. !n centre de !ntreţinere. luni pentru "agoanele de marfa care circulă !n regim [(&. \He"i1ia intermediară a fr:nei la "agoanele de marfă 4HIF> şi HIF. reparare şi+sau re"i1ie te%nică a "agoanelor. 8. conform Instrucţiei . F/ >'#'C' Instrucţie pentru repararea aparatelor de ciocnire.H8F8H H'A'/ >'#'=' etodologie (KTF . B sau >.***/ >'#'>. >==# . inscripţionat pe corpul recipientului sau pe placa de tim0ru.)*+>==C/ >'#'. \He"i1ia rulării la "agoanele de marfă]. nr' #'#'0+. la "agoane de marfă care circulă !n regim [(& sau [((&. după ca1' +o"eniul de aplicare 6relungirea termenului de re"i1ie periodică.*** ser"iciul \6relungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoane de 6rofilul. se aplică de către unităţi autori1ate de AF8H conform 7 T nr' . \Heparatii curente şi accidentale 4HC+DA5 la "agoane de marfă]. D.' Instrucţia pentru repararea osiilor montate de la "e%iculele fero"iare nr' =#>+>=DB/ >'#'#' 6roiect de etodologie Fero"iară' CJTII D8 7(I8' 6rescripţii te%nice pentru reparaţii 4ela0orată de AF8H !n anul .=*+.)*.' Instrucţia pentru reparaţiile periodice la "agoanele de marfă. tracţiune şi legare de la "e%iculele fero"iare nr' =#C+>=DC/ >'#'D' Instrucţiune pentru controlul ultrasonic.=*+. Te%nician transporturi !& .5]. B. denumit !n continuare 6TH6. al osiilor montate de "agoane.***5/ >'#'?' Instrucţia pentru repararea cadrelor de 0og%iuri de la "agoanele de marfă şi călători nr' =#)+>=DD/ >'#')' Instrucţia pentru "erificarea şi repararea şasiurilor şi cutiilor "agoanelor de călători şi marfă nr' =#B+>==>/ >'#'B' Instrucţie pentru repararea fr:nelor de "agoane nr' =#D completate cu fasciculele A.***' Controlul ultrasonic complet al osiilor montate este o0ligatoriu.'>' +ocu"ente de referin8! >'#'>' Instrucţia re"i1orului te%nic de "agoane nr' . T8XKIC Ki"elul # Calificarea. #. autori1ate din punct de "edere te%nic de către AF8H şi care deţin agrement te%nic eli0erat de către AF8H pentru ser"iciul [prelungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfa&.)D+. acordat pentru prelungiri cu >. nr' #'#'e+>>*#+.***/ >'#'>>' Caiet de sarcini (KTF .'ENERALIT*-I &7iect 6relungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă este posi0ilă numai !n ca1ul !n care termenul inscripţionat pe "agon este mai mic de B ani' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică se poate face cu > lună pentru "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi cu #. !n funcţie de capacitatea unităţii respecti"e de a !ndeplini pre"ederile pre1entei metodologii' 6re1enta metodologie nu se aplică la "agoanele cisternă la care este depăşit \Termenul scadenţei de "erificare]. B sau >.

măsurare şi !ncercare5 tre0uie să fie atestate şi+sau "erificate metrologic. dotări specifice şi personal calificat !n "ederea e2ecutării lucrărilor o0ligatorii pre"ă1ute' Controlul şi "erificările cutiilor de osie.)*+>==C' @a "agoanele la care se prelungeşte termenul de re"i1ie periodică !n 0a1a pre1entei metodologii. iar procedura de control şi condiţiile de acceptare+respingere "or fi !n conformitate cu \Instrucţiunile pentru control ultrasonic !n ser"iciu al osiilor montate . scule şi instrumente de măsură aterialele şi piesele utili1ate la lucrările ce se efectuea1ă cu oca1ia prelungirii termenului de re"i1ie periodică sunt cele pre"ă1ute !n documentaţia te%nică de e2ecuţie a "agoanelor de marfă' aterialele şi piesele ce concură la siguranţa circulaţiei "or fi procurate numai de la furni1ori fero"iari autori1aţi AF8H conform 7 T nr' . fără a fi eliminate cau1ele care au produs locurile plane şi+sau !nlocuire su0ansam0lelor care au produs !ncăl1irea' @a aceste "agoane prelungirea termenului de H6 se efectuea1ă numai după repararea aparatelor de rulare şi a 0og%iului !n conformitate cu pre"ederile instrucţiilor de reparaţie pre"ă1ute la pct' >'#' Controlul ultrasonic complet se e2ecută de personal autori1at. etc'5' Dispo1iti"ele de măsurare şi monitori1are 4ec%ipamente de inspecţie. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.=*+. unsoare. !nc%is. a pieselor componente ale acestora 4rulmenţi.)* şi ale pre1entei metodologii. specificaţii te%nice. etc'5 a fusurilor de osie şi a dispo1iti"elor de asigurare a rulmenţilor pe fusuri se "or e2ecuta !ntr-un spaţiu special amena3at. conform 6rofilul. conform legislaţiei !n "igoare' Caracteristici di"ensionale =i constructive (e "or respecta dimensiunile şi toleranţele pre"ă1ute !n Instrucţia nr' . !nsoţite de 0uletinele cu re1ultatele !ncercărilor şi pro0elor pre"ă1ute !n documentele te%nice de referinţă 4standarde de produs.***' Calitatea materialelor şi pieselor "a fi garantată de producătorul acestora prin certificate de calitate şi+sau declaraţii de conformitate. se "or !ntocmi următoarele fişe de măsurători. se "or repara conform instrucţiilor de reparaţie 4de la pct' >'#5 sau se "or !nlocui cu piese noi ce "or respecta documentaţia te%nică constructi"ă' Ku se admite prelungirea termenului de re"i1ie periodică la "agoanele retrase din circulatie datorită locurilor plane şi+sau !ncăl1irii anormale a cutiilor de osii sau care au pre1entat urme datorate aruncării unsorii+uleiului pe la capacul din faţă sau din spate al cutiei de osie sau pe la planele de separaţie a corpului cutiei de osie.5' Fişă finală de măsurători "agon 4Ane2a #5' Condi8ii tehnice %enerale privind e ecu8ia @ucrările ce se "or e2ecuta "or fi conforme cu pre"ederile cuprinse !n pre1enta metodologie. curat şi lipsit de praf şi ume1eală' 6iesele care nu se !ncadrea1ă !n pre"ederile Instrucţiei .marfă] se !ncadrea1ă la clasa de risc >A' C&N+I-II TE/NICE +E CALITATE ateriale. Te%nician transporturi !$ . caiete de sarcini. Fişă de măsurători fr:nă 4Ane2a >5/ Fişă de măsurători aparat de rulare 4Ane2a . inele interioare. piese. acestea tre0uind să asigure e2ploatarea "agonului !n condiţii depline de siguranţa circulaţiei' 6entru e2ecutarea prelungirii termenului de H6 a "agoanelor de marfă sunt necesare linii amena3ate cu canal de "i1itare.H8F8H H'A' >==#]' He1ultatele controlului ultrasonic "or fi consemnate !ntr-o condică specială.

!nlocuirea acesteia' #'.n ca1ul e2ecutării unor lucrări care au necesitat demontarea unor piese sau su0ansam0le. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. măsurătorile.**> pentru controlul ultrasonic 4CJ(5 al 0anda3elor !n 1ona inscripţiilor / #'.'>'>' @ucrările.'>')' Hidicarea 0og%iului şi scoaterea aparatului de rulare.)*+>==C/ #'. lucrările de reparaţie şi "erificare se e2ecută !ntr-un atelier de rotărie !n conformitate cu Instrucţia nr' =#>+>=DB' 6relungirea termenului de re"i1ie periodică a "agoanelor de marfă se "a e2ecuta !n 0a1a unei te%nologii ela0orată de societatea e2ecutantă. remontarea tuturor pieselor componente ale 0og%iului şi efectuarea 6rofilul.H8F8H H'A' >==#]' @ucrările care se efectuea1ă la aparatul de rulare sunt dependente de situaţia concretă găsită la fiecare "agon şi fiecare osie montată' . a":nd la 0a1ă pre"ederile din pre1enta metodologie' N&MENCLAT&R +E LUCR*RI #'>' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu ma2im > lună a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă care circulă !n regim [((& şi cu ma2im # luni la "agoanele de marfă care circulă !n regim [(&' #'>'> Ferificarea !ncadrării aparatului de rulare.pre"ederilor din \Instrucţiunile pentru control ultrasonic !n ser"iciu al osiilor montate .'>'C' Hepararea+!nlocuirea conform pre"ederilor instrucţiilor de reparaţie nr' =#>+>=DB şi =#)+>=DD a pieselor şi su0ansam0lelor 0og%iului la care au fost constatate defecte cuprinse !n Instrucţia nr' .0anda3' Controlul ultrasonic !n această situaţie "a fi complet şi conform cu \Instrucţiunile pentru control ultrasonic !n ser"iciu al osiilor montate .)*. . criteriile de calitate. sunt conforme cu \(pecificaţia te%nică nr' #'#'e+B??+. se "or controla inscripţiile la 0anda3 conform \ etodologiei AF8H nr' #. roti disc.'>'D Ferificarea integrităţii plăcii de u1ură a crapodinei şi dacă este ca1ul. fr:nă şi a celorlalte su0ansam0le ale "agonului !n limitele de u1ură pre"ă1ute !n Instrucţia nr' .'>'=' .?*+D>+.'. etc'5.*** He"i1ia rulării la "agoanele de marfă] cu preci1area că "or fi o0ligatoriu de1legate de la "agon şi osiile montate pre"a1ute cu roţi disc. pentru aparatul de rulare.'>'. Te%nician transporturi !" .)*+>==C/ #'.'>'B' Ferificarea "i1uală şi dimensională a amorti1oarelor @enoire de la 0og%iurile W.*'*.n ca1ul !n care se constată defecte care impun reprofilarea suprafeţelor de rulare sau !nlocuiri de elemente ale osiilor montate 40anda3e.' Ferificarea dimensiunilor şi u1urilor pieselor şi su0ansam0lelor 0og%iului care tre0uie să se !ncadre1e !n limitele pre"ă1ute de Instrucţia nr' . "erificarea pieselor componente şi a unsorii şi !nlocuirea acestora dacă este ca1ul' #'>'# 8fectuarea controlului ultrasonic complet conform 7' '@'6'T'@' nr' '''''''''''''''''''''' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu ma2im B luni a termenului de re"i1ie periodică la "agoane de marfă care circulă !n regim [(& He"i1ia şi repararea aparatului de rulare şi a 0og%iurilor #'. Demontarea cutiilor de osie.)Cs/ #'.'>'?' De1legarea 0og%iurilor şi ridicarea cutiei "agonului !n "ederea scoaterii 0og%iurilor/ #'. !ndrumarea aparatului de rulare pe flu2ul atelierului rotărie/ #'.H8F8H H'A' >==#]' (uplimentar. pre1entul ordin şi completarea fişelor de măsurători pre"ă1ute !n Ane2ele >. şi #' #'>'. "erificările.'>'D' Jngerea articulaţiilor/ #'. receptia.'>'#' Ferificarea e2istenţei unor piese lipsă+defecte la su0ansam0lele 0og%iurilor/ #'. care se e2ecută la prelungirea cu B luni a termenului de H6 la "agoane de marfă.

rame inferioare.')'>' Ferificarea.'#'?' Hepararea+!nlocuirea.'. fără demontare. după ca1/ #'. tra"erse intermediare. la instalaţia de fr:nă sau la su0ansam0le şi piese componente.măsurătorilor conform pre"ederilor Instrucţiei nr' =#)+>=DD şi documentaţiei te%nice de e2ecuţie a "agonului/ #'. Te%nician transporturi !' . etc'5 de fi2are a recipientului pe şasiu la "agoanele cisternă. repararea+!nlocuirea porţiunilor degradate/ #'. a etanşeităţii şi funcţionării corespun1ătoare a ro0inetului central si a ro0inetelor laterale de golire precum şi e2istenţa pe recipient a supapei de siguranţă şi+sau de "acuum. repararea+!nlocuirea uşilor laterale şi frontale.')' Ferificarea şi remedierea defectelor la podeaua "agonului respecti" la clape.')'B' Ferificarea stării te%nice corespun1ătoare a asam0lărilor demonta0ile 4şuru0 . trac8iune =i ciocnire la care au fost constatate defecte prev!Dute Cn Instruc8ia nr6 9?BE.'#'#' Ferificarea stării te%nice a tamponelor cilindrice. rame superioare. repararea acesteia.piuliţă crenelată. tra"erse diagonale.')'.::@6 ReviDia =i repararea instala8iei de frJn! Ferificarea funcţionării instalaţiei de fr:nă a "agonului se e2ecută conform pre"ederilor Ane2ei > la pre1enta metodologie' .'.' Ferificarea şi. precum şi "erificarea montării acestora pe tra"ersa frontală/ #'. conform Instrucţiei . conform Instrucţiei nr' =#C+>=DC a aparatelor de legare. repararea elementelor cadrului şasiului 4lon3eroane.' Ferificarea. dacă este ca1ul/ #'. legarea 0og%iului şi legăturilor electrice de punere la masă' ReviDia =i repararea =asiului #'. acestea se "or repara.' Ferificarea "i1uală a aparatelor de tracţiune/ #'. după ca1.'. ciocnire =i le%are #'.')'D' Hefacerea inscripţiilor neclare+incomplete+necorespun1ătoare/ 6rofilul. la mecanismele de !nc%idere. o0loane.+@(+CB) din *C'*?'>==.')'?' Ferificarea la "agonul cisternă a sistemelor de sigilare. completată cu pre"ederile actului DG H nr' #>>+.'?' Ferificarea şi asigurarea 3ocului la glisiere 4conform Instrucţiei nr' ?C*+>=C.')'#' Hepararea porţiunilor de ta0lă ale cutiei fisurate+corodate/ #'.'>'>*' @ăsarea cutiei "agonului pe 0og%iuri.'#'>' Ferificarea "i1uală a aparatelor de legare/ #'.'. respecti" a !m0inărilor sudate la fi2area recipientului pe şasiu/ #'. 0locare şi readucere a clapelor !n ca1ul "agonului 8acs' ReviDia =i repararea aparatelor de trac8iune.')'C' Ferificarea "i1uală a acoperişului..'.'.5/ #'. repararea+!nlocuirea elementelor de re1istenţă ale cutiei "agonului 4st:lpi. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. ţepuşe şi alte accesorii demonta0ile ale cutiei/ #'. etc'5/ #'. remedia şi "erifica conform pre"ederilor Instrucţiei nr' =#D+>=DB' 3696?6 ReviDia =i repararea cutiei va%onului #'.n ca1ul !n care se constată defecte.'>' Ferificarea tra"ersei frontale.'#' Ferificarea modului de asam0lare a ec%ipamentelor montate pe şasiu/ #'.)*+>==C.'#'. etc'5/ #'.')')' Ferificarea e2istenţei şi a stării sistemelor+dispo1iti"elor de punere la masă a recipientului "agoanelor cisternă/ #'.

!ntr-un c%enar desenat !n continuarea c%enarului ultimei re"i1ii periodice. astfel !nc:t să fie asigurată funcţionarea şi e2ploatarea normală a "agoanelor !n condiţii de deplină siguranţă a circulaţiei' Ferificarea calităţii lucrărilor efectuate !n cadrul 6TH6 se face de compartimentul de calitate al societăţii e2ecutante' Hecepţia finală se "a face de către repre1entantul recepţiei CFH AHFS.n perioada termenului de garanţie. !n mod o0ligatoriu. cu un amestec compus din )*U unsoare grafitată şi )* U ulei mineral nefolosit' >6 2ERIGICAREA. Te%nician transporturi %# . !n funcţie de tipul acestora' @ucrările care se e2ecută la prelungirea cu incă B luni sau ma2im >. C&NTR&LUL CALIT*-II . al pieselor intermediare de pe glisierele laterale şi a elementelor de fi2are ale acestora pe tra"erse/ #'#')' Ferificarea "i1uală a articulaţiilor timoneriei de fr:nă de pe 0og%iu şi de pe şasiu 40uloane. de declaraţii de conformitate semnate şi de recepţia CFH' (ocietatea prestatoare "a asigura condiţii corespun1ătoare pentru efectuarea recepţiei.#'.***' .')'>*' Ferificări specifice instalaţiilor. pun:nd la dispo1iţia delegatului recepţiei CFH AHFS documentaţia te%nică necesară. dispo1iti"ele de măsurare şi monitori1are 4D' ' '5 şi spaţiile aferente unei desfăşurări normale a acti"ităţii de recepţie' ?6 IN(CRIP-I&NARE 6relungirea termenului de H6 se incripţionea1ă pe şasiul "agonului. etc'5/ #'. !n care se "or inscrie \n ]. care "a semna pe fişele de măsurători !ntocmite cu oca1ia acestui tip de reparaţie' aterialele şi piesele ac%i1iţionate de la di"erşi furni1ori "or fi !nsoţite. la care se adaugă următoarele "erificări şi lucrări suplimentare. şai0e de asigurare. m:nere. suporţi. dotărilor. urmate de data şi iniţialele societăţii reparatoare' <6 'ARAN-II Tratarea defectelor !n termen de garanţie se face conform pre"ederilor 7 T nr' ?=*+. fără demontare. repararea+!nlocuirea accesoriilor fi2e ale cutiei "agonului 4scări. !n care \n] repre1intă numărul lunilor. splinturi. 0ucşe. luni 4intr-o singură etapă5 a termenului de re"i1ie periodică la "agoanele de marfă @ucrările care se e2ecută sunt cele pre"ă1ute la pct' #'. #'#'>' ane"rarea "agonului pe o linie special amena3ată cu canal de "i1itare şi "inciuri de ridicare/ #'#'. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.' Hidicarea cutiei "agonului de pe 0og%iuri/ #'#'#' Controlul "i1ual al crapodinei superioare şi al elementelor de fi2are ale acesteia pe şasiu/ #'#'?' Controlul "i1ual al crapodinei inferioare.')'=' Ferificarea. amenan3ărilor "agoanelor.'. trepte.D'*B'.I RECEP-IA TE/NIC* A LUCR*RIL&R EGECTUATE @ucrările efectuate !n ca1ul prelungirii termenului de re"i1ie periodică "or corespunde cu condiţiile te%nice de calitate pre"ă1ute !n documentaţia te%nică de 0a1ă a "agoanelor 4partea scrisă şi partea desenată5. etc'5/ #'#'B' Jngerea articulaţiilor timoneriei de fr:nă. societatea e2ecutantă răspunde de toate defectele nedescoperite !n timpul controlului şi "erificărilor efectuate !n cadrul prelungirii termenului de H6' 6rofilul.

(ocietatea e2ecutantă răspunde de calitatea lucrărilor din cadrul 6TH6 conform instrucţiei =*B+>=D# 4!n condiţii normale de e2ploatare şi !ntreţinere a "agoanelor5 şi !n conformitate cu pre"ederile clau1elor contractuale' 6re1enţa repre1entantului recepţiei CFH AHFS la "erificările şi controalele lucrărilor e2ecutate nu scuteşte de responsa0ilitate societatea reparatoare' Termenul de garanţie este de > respecti" # luni pentru prelungirea termenului de H6 cu > respecti" # luni şi de B luni pentru prelungirea termenului de H6 cu B sau >. luni' (ocietatea e ecutant! va 8ine eviden8a defect!rilor Cn ter"en de %aran8ie a va%oanelor reparate. confor" unei proceduri de lucru proprii6 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi %1 .

a6 starea circuitului electric 76 sensul curentului electric c6 efectuarea măsurătorilor !n punctele alese d6 punctele de contact e6 conectorii f6 modul de funcţionare al motoraşului electric 6rofilul.)i/i)1)e1 8 C 3 %lani&ică şi #rmăreşte realizarea reviziilor tehnice în con&ormitate c# le!islaţia în vi!oare ( )) 5laborarea unui plan de activităţi pentru realizarea reviziilor tehnic Unitatea de Cnv!8are: 5laborarea unui plan de activităţi Te"a: Plan de activit!8i +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: :ealizarea unui plan de activităţi >' Heali1aţi un plan de activităţi pentru a reali1a o re"i1ie te%nică pentru instalaţia electrică a unui geam al auto"e%iculului din dotare care să urmărească. Te%nician transporturi %2 . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.A.

!IŞĂ DE DOCUMENTARE 8 Planificarea reviDiilor tehnice 6rocesul de transport cuprinde. Te%nician transporturi %3 . T8XKIC Ki"elul # Calificarea. str:ngerea şi ungerea ansam0lurilor si su0ansam0lurilor care intră !n compunerea automo0ilelor !n scopul menţinerii stărilor te%nice corespun1ătoare şi pre"enirii defecţiunilor te%nice !n parcurs' He"i1ia te%nică de gradul II cuprinde pe l:ngă re"i1iile de gradul I o serie de lucrări suplimentare a căror necesitate apare la o periodicitate mai mare' He"i1ia te%nică se1onieră constă din lucrările cuprinse !n cadrul re"i1iei de gradul II la care se adaugă operaţiile specifice pregătirii automo0ilelor in perioadele de "ara si de iarna' Timpul pentru e2ecutarea lucrărilor de re"i1ie se face pe grupe de automo0ile !n funcţie de indicaţiile date de către cartea te%nică' 6rofilul. pregătirea automo0ilelor pentru plecarea !n cursă !ncărcarea mărfurilor sau !m0arcarea călătorilor !n automo0ile asigurarea !ncărcăturilor pentru pre"enirea unor accidente pregătirea automo0ilelor şi mărfurilor pentru descărcare' descărcarea mărfurilor' 6rocesul de transport se !mparte !n cicluri' 6rin cicluri se !nţelege acti"itatea automo0ilului de la intrare pană la !napoierea !n gara3' 82ecutarea transporturilor cu automo0ile se face pe 0a1a unor programări şi a unei reparti1ări corecte a materialului rulant' @ucrările de !ntreţinere şi re"i1iile te%nice au caracter de pre"enire a u1urilor anormale şi a defecţiunilor te%nice ce pot inter"eni !n timpul e2ploatării' He"i1ia te%nică de gradul I constă din "erificarea. reglarea.

6 Fn ta7elul de "ai #os ave8i Cn coloana A nota8i anu"i8i ter"eni iar Cn coloana ) defini8iile acestora6 (ta0iliţi care este asocierea corectă a termenilor cu definiţiile date' Ter"eni sau e presii +efinirea ter"enilor sau a e presiilor He"i1ie te%nică Heparaţia prin care automo0ilul re"ine la caracteristicile şi la > a de gradul I starea te%nică la darea !n e2ploatare Heparaţii Jng%iul cuprins intre planul de 0a1ă al automo0ilului si un plan . str:ngerea şi ungerea ansam0lurilor care ? ec%i"alent al d intră !n compunerea automo0ilelor unui automo0il 96 Ale%e8i variant! corect! de la afir"a8iile de "ai #os: 96.6ormarea deprinderii de a monitoriza reviziile mijloacelor de transport .Completarea documentelor necesare pentru intrarea/ieşirea mijloacelor de transport din reviziile tehnice Unitatea de Cnv!8are: onitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într&o situaţie dată !consemnarea lucrărilor de revizie e1ecutate în documente tipizate specifice".A. 0 capitale tangent la suprafaţa an"elopelor 6arcursul con"enţional ce ţine seamă de solicitarea motorului !n # Jng%iul de atac c e2ploatare 6arcurs Ferificarea. reglarea. Fn%ri#irea Dilnic! cuprinde: a6 lucrări de pregătire a automo0ilelor !nainte de plecarea in cursă 76 lucrări periodice c6 spălarea şi curăţirea generală 969 ReviDia tehnic! de %radul I cost! din: a6 "erificarea.)i/i)1)e1 > C 3 %lani&ică şi #rmăreşte realizarea reviziilor tehnice în con&ormitate c# le!islaţia în vi!oare ( )+ onitorizarea activităţilor de revizie tehnică realizate într&o situaţie dată ( ). Te"a: onitorizarea reparării autovehiculelor +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: . reglarea. Te%nician transporturi %! . str:ngerea ansam0lurilor automo0ilului' 76 operaţii specifice pregătirii automo0ilului !n "ederea e2ploatării c6 !ntreţinere te%nică greşită sau nee2ecutată la timp 963 Controlul tehnic ur"!re=te: a6 starea te%nică de funcţionare a automo0ilului 76 funcţionarea fr:nelor direcţiei şi a farurilor c6 starea de curăţenie interioară şi e2terioară automo0ilului 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.

dacă toate documentele sunt completate corect. dacă au fost respectate termenele. .!IŞĂ DE DOCUMENTARE > MonitoriDarea activit!8ilor de reparare a autovehiculelor onitori1area lucrărilor de reparare se face de persoanele a0ilitate să facă acest lucru. dacă au fost respectate procedurile de calitate' aistrul% !tehnicianul"% tre0uie să ai0ă o pregătire !n domeniul electromecanic' Atri0uţiile lui sunt pre"ă1ute şi !n fişa postului şi sunt de tipul. • • • aistrul. • • • • "erifică şi supra"eg%ea1ă ca lucrările de reparaţii să se e2ecute conform standardelor !n "igoare şi la termenul sta0ilit cu clientul efectuea1ă testarea electronică 4circa D*U din componentele unui automo0il modern sunt controlate electronic prin intermediul unui sistem de sen1ori5 "erifică documentele din incinta atelierului Comanda de lucru. te%nicianul Şeful de atelier Consultantul de recepţie Aceştia "erifică tot flu2ul te%nologic. Comanda suplimentară. Comen1ii suplimentare Consultantul de recepţie • • transmite şefului de atelier documentele conform cărora se e2ecută lucrările' "erifică dacă lucrările sunt efectuate !n termenul sta0ilit' 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi %% .onurile de consum şi supra"eg%ea1ă ca piesele pre"ă1ute să fie montate corect e2ecută pro0a funcţională pe standuri speciali1ate !n funcţie de reparaţiile efectuate de către mecanic <eful de atelier face "erificarea din punct de "edere te%nic şi economic' • e2ecută pro0a de drum după "erificarea pe standurile speciali1ate care se face la finali1area lucrărilor de reparaţii • "erifică !nc%iderea Comen1ii.

determinaţi care este coeficientul de stare tehnic! a parcului auto' Automo0ilele 1ile acti"e este .Cunosc:nd că !ntr-o perioadă de timp de #* 1ile un mi3loc de transport a parcurs B***Gm.)i/i)1)e1 10 C4 'onitorizează activităţi de reparare a mijloacelor de transport ( ). calculaţi determinaţi parcursul mediu 1ilnic' REC&MAN+ARE: @a sf:rşitul acti"ităţilor. . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.Cunosc:nd că !ntr-o perioadă de timp de #* 1ile !ntr-un parc auto funcţionea1ă >** mi3loace de transport.Cunosc:nd că !ntr-o perioadă de timp de #* 1ile !ntr-un parc auto funcţionea1ă >** mi3loace de transport.A.C** şi a fost luată din e"idenţa de e2ploatare' 36 'rupa 3 . pre1entaţi re1ultatele şi specificaţi !n ce categorie de indicatori intră indicatorii calculaţi de fiecare grupă' II6 Co"pleta8i spa8iile li7ere din or%ani%ra"a de "ai #os: 6rofilul.6 'rupa . Te%nician transporturi %& .?** şi a fost luată din e"idenţa de e2ploatare' 96 'rupa 9 . determinaţi care este coeficientul de utiliDare al parcului auto' Automo0ilele 1ile acti"e este . I6 (tudiu de caDM . =nventarierea activităţilor de reparare ( )0 5laborarea unui plan de monitorizare ( )3 5valuarea activităţilor de reparare realizate ( )4 5laborarea unui plan de îmbunătăţire a activităţii de reparare Unitatea de Cnv!8are: 5valuarea activităţilor de reparare realizate !respectarea instrucţiunilor de reparare% a fişelor operaţionale% a normelor de tehnica securităţii muncii% calitatea lucrărilor e1ecutate" Te"a: *ctivităţi de reparare +ata: +urata activit!8ii: Nu"ele elevului: &7iectiv: 6ormarea capacităţii de a inventaria activităţi de reparare% de a evalua reparaţia şi de a elabora măsuri de îmbunătăţire a reparaţiei.

"apor' Toate repre1intă unE' de transport' [6apucii& unui automo0il Altă categorie de indicatori !nt:lniţi !n e2ploatarea mi3loacelor de transport . 9 3 > ? < @ A : .B6 . B I N + I C A T & R I 6rofilul. a"ion. automo0il.6 96 36 >6 ?6 <6 @6 A6 :6 Co"pleta8i spa8iile din careul de "ai #os cu a#utorul defini8iilor date: se face pentru a "erifica mi3locul de transport este un indicator referitor la raportul cantitate-calitate este indicat a se !nlătura perioada deE'' la care se reali1ea1ă "erificări te%nice foaie deE' ce se completea1ă de către şofer lungime cu a3utorul lui se ştie care este situaţia materialelor dintr-un depo1it Tren . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.B nor"e de securitatea "uncii care tre7uie respectate Cn ti"pul e ploat!rii "i#loacelor de transport6 26 . Te%nician transporturi %$ .I26 Enu"era8i .

deci modificarea parametrilor de stare. sa prelungească c:t mai mult durata de ser"iciu al automo0ilelor.!IŞĂ DE DOCUMENTARE 10 Evaluarea activit!8ilor de reparare realiDate Hepararea unui mi3loc de transport presupune o etapă de determinare a defectului şi o etapă de repararea efecti"ă ' De aceea !n procesul de e2ploatare a mi3loacelor de transport se impune reali1area unui plan reparare care să "i1e1e. Te%nician transporturi %" .     o0iectul reparării 4caracteri1at prin anumiţi parametrii de stare5 parametrii de reparare mi3loacele te%nice de reparare metode de organi1are a proceselor te%nologice de reparare (tructurarea sistemului de reparare urmăreşte e"oluţia stării te%nice a mi3locului reparat. controlul te%nic şi !ntreţinerea' Controlul te%nic urmăreşte să constate !ndeplinirea condiţiilor te%nice pentru ca automo0ilele sa nu ai0ă defecţiuni !n e2ploatare' Controlul te%nic se face !naintea plecării !n cursă şi la sosirea din cursă' . să permită efectuarea de parcursuri c:t mai lungi fără reparaţii' Asigurarea stării te%nice optime al automo0ilelor se o0ţine prin efectuarea la timp a lucrărilor de !ntreţinere cum ar fi. !n următorii paşi. • • • alegerea parametrilor de reparare sta0ilirea "alorilor nominale şi limită ale acestora determinarea mi3loacelor şi procedeelor te%nice de măsurare a "alorilor efecti"e ale parametrilor de reparare selectaţi (arcinile e ploat!rii tehnice Asigurarea stării te%nice corespun1ătoare a automo0ilelor urmăreşte să cree1e condiţii pentru respectarea condiţiilor te%nice de e2ploatare. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.nainte de plecare tre0uie să se "erifice pierderile de com0usti0il pierderile de ulei pierderile de apa reglarea fr:nelor controlul presiunilor pneurilor şi curăţirea interioară şi e2terioară a automo0ilului' Heparaţiile urmăresc să readucă automo0ilele la caracteristicile iniţiale de fa0ricaţie pentru a le asigura un nou ciclu de e2ploatare' Automo0ilele a căror reparaţie a fost terminată i se face o recepţie şi o predare către 0eneficiar' 6rofilul.

numărul mi3loacelor de transport aflate !n reparaţii curente T' .    te%nice de e2ploatare alte cau1e • • Auto"o7ile Dile N active LADaH cuprind automo0ilele 1ile aflate !n circulaţie. Te%nician transporturi (toc H'M' H'T' D( TG AC @G @6 @A @( In"' A'O'I' DI 9 . ? ) B C D = >* >> >. la ni"el de autocoloane.numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate datorită defecţiunilor !n perioada termenului de garanţie AC $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate !n aşteptarea apro0ării documentaţiei de casare LP $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate !n lipsă de piese LA $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate !n lipsă de an"elope LC $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate !n lipsă de com0usti0il L( $ numărul mi3loacelor de transport !n lipsă de şoferi X $ numărul mi3loacelor de transport +I$ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate din cau1a drumurilor inpractica0ile (toc $ numărul mi3loacelor de transport imo0ili1ate prin stocarea lor (ITJAZIA (TSHII T8XKIC8 A 6AHCJ@JI 6entru transportul de marfă DataEEEEEE' AJT7BAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AJT7C7@7AKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AutocamioaneQ Imo0ili1ări pe cau1e te%nice Heal A'O'a' F7H J@AH T# Unit de trans aşini 1ile O+C 6lan A'O'a'9 ' CJ6 # e2ploatare Alte cau1e >= AHM H'C' * > .6 Indicatori ai timpului de utili1are a automo0ilului 96 Indicatori ai utili1ării parcursului automo0ilului 36 Indicatori ai capacităţii de transport a automo0ilului 6entru cunoaşterea 1ilnică a stării te%nice a parcului de automo0ile. . se completea1ă un formular numit T# cu notaţiile din ta0el' QAcelaşi formular se !ntocmeşte pentru auto0asculante şi la fel pentru remorci' LE'EN+*: RT .!IŞĂ DE DOCUMENTARE 11 Indicatorii tehnico N econo"ici ai "i#loacelor de transport rutiere Aceştia se !mpart !n categorii. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. indiferent de durat de lucru !n afara gara3ului' Auto"o7ile Dile N 7une LAD7H cuprind automo0ilele 1ile aflate !n stare te%nică %' 6rofilul.numărul mi3loacelor de transport aflate !n re"i1ie te%nică RC . ># >? >) >B >C >D • Auto"o7ile Dile N inventar LADiH cuprind.6 automo0ile 1ile acti"e 4!n circulaţie5 96 automo0ile 1ile aflate !n diferite imo0ili1ări din cau1e. .

n funcţie de corelaţia A1i. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. e2primată.n organigrama de pe folia de proiecţie de la această fişă de documentare este repre1entată situaţia 1ilnică a stării te%nice a parcului de automo0ile .C(TP A10+A1i coeficienţi de utili1are a timpului unei 1ile de lucru . se poate repre1entă astfel. A10. Te%nician transporturi &# . indiferent dacă ele sunt sau nu !n circulaţie' • Auto"o7ile Dile N sta8ion!ri LADsH cuprind automo0ilele aflate !n diferite imo0ili1ări din cau1e. !n ore.CJOP Aoa+Aoi 6rofilul. . A1s. a situaţiei pe cau1e. la ni"elul autocoloanelor şi al automo0ilelor.    te%nice de e2ploatare alte cau1e . sc%ema 0ilanţ a utili1ării parcului auto in"entar.?%' Indicatorii ti"pului de utiliDare a "i#locului de transport rutier Aceştia cuprind. • • • coeficienţi de utili1are a parcului . !n decurs de .CJ6P A1a+A1i coeficienţi de stare te%nică a parcului .corespun1ătoare ne"oilor e2ploatării.

• • • coeficienţi de utili1are a parcursului .6 OP @+A1a distanţa medie de transport .număr de Gm totali. T G "olumul parcursului mărfurilor e2primat !n tone Gilometri. Te%nician transporturi &1 .DmP TG+T unde.Indicatorii utiliD!rii parcursului "i#locului de transport Aceştia cuprind. @p P număr de Gm parcurşi cu !ncărcătură. T .cantitatea mărfii transportate Indicatorii utiliD!rii capacit!8ii de transport a "i#locului de transport Aceştia cuprind. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. @ .CJ6sP @p+@ parcursul mediu 1ilnic . • • • coeficientul de utili1are a tona3ului CJT coeficient de utili1are a locurilor CJ@ coeficient de utili1are a capacităţii de transport CJC 6rofilul.

Te%nician transporturi &2 . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.G&LIE PR&IEC-IE Automo0ile ore !n circulaţie !ncărcate 4A'o'c'i5 Automo0il ore !n circulaţie 4A'7'c'5 Automo0ile ore !n circulaţie fără !ncărcătură 4A'o'c'g5 Automo0ile ore acti"e 4A'o'a'5 Automo0ile ore staţionare pe traseu din cau1e te%nice 4A'o's'tr't'5 Automo0il ore !n staţionare pe traseu 4A'o's'tr'5 Automo0ile ore staţionare la !ncărcarea mărfii 4A'o's'tr'i'5 Automo0ile ore staţionare pe traseu din cau1e de e2ploatare 4A'o's'tr'e'5 Automo0ile ore in"entar 4A'7'I'5 Automo0ile ore staţionare la !ncărcarea mărfii 4A'o's'tr'i'5 Automo0ile ore staţionare din cau1e organi1atorice 4A'o's'tr'o'5 Automo0ile ore staţionări din cau1e te%nice 4A'o's't'5 Automo0ile ore staţionări pentru !ntreţinere 4A'o'st'!'5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări pentru reparaţii 4A'o'st'r'5 Automo0ile ore staţionări 4A'o's'5 Automo0ile ore staţionări datorate e2ploatării 4A'o's'e'5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări4Aos5 Automo0ile ore staţionări datorate altor cau1e 4A'o's'a'c'5 6rofilul.

locurile de muncă tre0uie sa fie menţinute !n stare curată şi să fie 0ine luminate' - - (paţiile !n care se efectuea1ă lucrări de reglare a automo0ilului cu motorul !n funcţiune tre0uie să fie 0ine "entilate şi pre"ă1ute cu conducte de captare a ga1elor de eşapament' 82istă şi norme speciale.n societăţile comerciale de transport auto.)* g apă/ electricienii care lucrea1ă !n staţii de !ncărcat acumulatoare sunt ec%ipaţi cu !m0răcăminte de protecţie. astfel !nc:t să se asigure respectarea tuturor normelor 4generale şi specifice postului. iar %ainele !nc%eiate/ muncitorii care e2ecută efecti" operaţiile de demontare-montare tre0uie să cunoască ordinea te%nologica a operaţiilor. g clorură de sodiu di1ol"ată !n . el tre0uie să-şi spele de !ndată locul atins cu apă multă şi apoi să-şi aplice un tampon cu o soluţie de . urmărirea respectării măsurilor şi normelor de te%nică a securităţii muncii re"ine salariaţilor' 6rotecţia muncii face parte integrată din procesul de muncă. care constă !n. pentru a se e"ita producerea unui scurtcircuit. precum şi folosirea unor impro"i1aţii !n lipsa celor corespun1ătoare' muncitorii tre0uie să fie informaţi !n legătură cu pericolele la care se e2pun !n ca1ul nerespectării procesului te%nologic de demontare-montare/ demontarea instalaţiei electrice sau a unor elemente componente ale instalaţiei electrice. !ntreţinerea şi repararea 0ateriilor de acumulatoare se efectuea1ă !n !ncăperi anume destinate 4staţii de !ncărcare5/ !ncăperile pentru !ncărcarea 0ateriilor "or fi pre"ă1ute cu instalaţii de "entilaţie/ instalaţiile electrice de lumină şi forţă din staţia de !ncărcare "or fi prote3ate contra e2plo1iilor/ prepararea electrolitului pentru acumulatoarele cu plum0 se face !ntr-un "as de sticlă. care să conducă la incendierea automo0ilului. u1ate sau deteriorate. mănuşi şi ci1me &3 6rofilul. a":nd ca scop asigurarea celor mai 0une condiţii de muncă. ungerea sau curăţirea unor elemente ale instalaţiei de aprindere se face c:nd motorul nu funcţionea1ă !nainte de demontare.!IŞĂ DE DOCUMENTARE 12 Evaluarea activit!8ilor de reparare realiDate $ respectarea nor"elor de tehnica securit!8ii "uncii . se "a face după scoaterea 0ateriei de acumulatoare. %aină şi pantaloni de l:nă. muncitorii "or a"ea o !m0răcăminte de lucru corespun1ătoare 4salopetă sau %alat5. c:t şi !n cele de reparaţii a automo0ilelor. cum ar fi. pre"enirea accidentelor de muncă şi a !m0olnă"irilor profesionale' . care tre0uie să fie str:nsă pe corp.n scopul eliminării pericolului de accidentare la locul de muncă este necesar să se implemente1e proceduri clare cu pri"ire la sănătatea şi securitatea muncii. Te%nician transporturi . la descărcarea forţată a 0ateriei sau deteriorarea ei prematură' repararea. de e2emplu cele care asigură securitatea muncii !n timpul monta3ului şi e2ploatării acumulatoarelor electrice. • • • • • • • !ncărcarea. precum şi normele de utili1are corectă a sculelor şi dispo1iti"elor/ este inter1isa folosirea sculelor şi uneltelor decali0rate. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. amestec:nd tot timpul cu un 0aston de e0onită sau sticlă/ umplerea 0ateriilor cu electrolit se face cu a3utorul unui "as special din porţelan sau sticlă/ !n ca1ul !n care un muncitor a fost stropit cu acid sulfuric. respecti" lucrării e2ecutate5' Iată c:te"a e2emple de astfel de reguli generale.

muncitorul tre0uie să-şi ungă faţa şi m:inile cu "aselină/ !n timpul e2ecutării lucrării practice. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi &! . muncitorii tre0uie să poarte ec%ipament de lucru şi de protecţie corespun1ător lucrărilor efectuate/ uneltele. dispo1iti"ele şi aparatele de măsurat "or fi "erificate !nainte de utili1are' 6rofilul.• • de cauciuc. oc%elari de protecţie/ pentru protecţia pielii.

a şantierelor !n depline condiţii de siguranţă .consumul c' 4?5 .i1 1. e/13+1re i(i.io(1re1 1. cu "ite1a te%nică şi comercială cea mai indicată.calităţile de tracţiune/ 4.i3or So3+.fr:nare 0' 4#5 .i136 .6 PreciDa8i cel pu8in dou! din calit!8ile de e ploatare ale auto"o7ilelor : . !ntreţinere şi reparaţii să prelungească durata de ser"iciu a auto"e%iculelor şi să reducă la minimum imo0ili1ările din cau1e te%nice şi c%eltuielile de reparaţii să cree1e condiţii pentru utili1area la ma2imum a tuturor caracteristicilor te%nice şi de e2ploatare ale auto"e%iculelor şi pentru reali1area unor indici !nalţi de utili1are să permită efectuarea de parcursuri c:t mai lungi fără reparaţii.6 este determinată de producti"itatea şi costul transportului 96 simplitatea şi uşurinţa conducerii şi !ntreţinerii automo0ilului 96 Co"pleta8i spa8iile li7ere cu e presiile potrivite: a' 4>5 .)i/i)6. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi .So3+.mărească 36 Fn careul de "ai #os sunt ter"eni specifici auto"o7ilelor6 Descoperiţi aceşti termeni cu a3utorul definiţiilor date astfel !nc:t pe "erticală "eţi descoperi o operaţie te%nologică des folosită' > . folosind la ma2imum capacitatea de !ncărcare să e"ite u1ura prematură a pieselor şi agregatelor prin respectarea prescripţiilor te%nice de e2ploatare şi măsuri de "erificare. sau cu reparaţii minim să elimine orice cau1e care ar putea duce la accidentări !n timpul circulaţiei din moti"e te%nice &% • • • • • 6rofilul.5 . # C H ( J ? ) D I B C A ( T R 8 E P A F A 6 B B I @ S 7 H J I 8 T 7 H O I I 8 8 H S A H R I A H D 8 @ D T B 8 I 7 H A S T 7 H J R K E @ >6 (ta7ili8i trei caracteristici ale e ploat!rii tehnice 7ricare din aceste caracteristici enumerate sunt considerate corecte' • să garante1e efectuarea circulaţiei pe drumurile pu0lice şi !n interiorul unităţilor.)i/i)6.ii 1 .

Te%nician transporturi && .?6 (ta7ili8i trei caracteristici ale e ploat!rii co"erciale 7ricare din aceste caracteristici enumerate sunt considerate corecte'      planificarea şi programarea auto"e%iculelor pentru efectuarea transporturilor controlul acti"ităţii auto"e%iculelor pentru efectuarea sarcinilor de transport e"idenţa reali1ărilor auto"e%iculelor 4prestaţii şi indicatori de utili1are5 sta0ilirea de relaţii cu 0eneficiarii pe 0a1ă de legi. instrucţiuni şi contracte de prestaţii legătura cu 0eneficiarii pentru a efectua transporturile !n condiţii sta0ilite 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.

Te%nician transporturi &$ .6 96 36 .ii 2 6rocedeu de "erificare Ferificare iniţială Ferificare !n timpul roda3ului Ferificare in timpul e2ploatării Ferificare după reali1area unor operaţii de reparaţii curente . urmăreşte şi "erifică e2ecutarea graficului de reparaţii curente şi re"i1ii te%nice !n regie proprie programea1ă reparaţiile capitale la unităţile speciali1ate urmărind respectarea termenelor de e2ecutare a lucrărilor/ urmăreşte parcursurile reali1ate de auto"e%icule şi utila3e pe cicluri de reparaţii şi le completea1ă la 1i fişele de acti"itate 1ilnică/ • 6rofilul.So3+.6 96 36 . piese de sc%im0 şi alte materiale necesare secţiei/ !ntocmeşte şi "erifică pre1enţa/ programea1ă efectuarea reparaţiilor curente. re"i1ii te%nice şi reparaţii capitale pentru toate mi3loacele de transport din dotare. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. • • • • • • asigură acti"itatea de reparaţii planificate pe 0a1a programului impus de normati"ele te%nice/ asigură acti"itatea de e2ploatare a utila3elor pe 0a1a programelor !ntocmite de secţiile de producţie/ "erifică prin sonda3 la punctele de lucru modul de e2ploatare al mi3loacelor de transport/ "erifică deconturile de car0uranţi.' Completaţi diagrama de mai 3os cu c:te"a din atri0uţiile secţiei de reparaţii !ntreţinere' 7ricare din atri0uţiile din fişa de documentare aferentă acti"ităţii se "or enumera. lu0refianţi.)i/i)6. metodologie de diagnostic Hepunere !n conformitate.6 96 36 8tape de reali1are 6ro0a auto"e%iculului Controlul static al auto"e%iculului ăsurarea geometriei Testarea auto"e%iculului după reparare Controale asupra elementului care centrali1ea1ă informaţiile sistemului Controale asupra sistemului acti" (ta0ilirea defectelor apărute pe parcurs Controale in 1onele cu disfuncţionalităţi Controale cu testere pentru a confirma diagnosticarea' Testarea motorului după o reparaţie curentă 8fectuarea controalelor.i1 1. răspunsul se consideră corect' Iată c:te"a e2emple. a sistemului şi a "e%iculului .6 96 36 .

So3+.ulei 6rofilul.prin inerţie ) .de fr:nări c' ? .i1 1.de funcţionare 0' . Te%nician transporturi &" .o anumită "ite1ă B .efecti"ă # . la consultarea maiştrilor instructori' II6 a' > . T8XKIC Ki"elul # Calificarea.)i/i)6.ii < I6 (e "a lucra !n timp la acest portofoliu apel:ndu-se la discuţii cu profesorul. .

ii = I6 Hăspunsuri corecte >' a.)i/i)6.' a.So3+. 0 . Te%nician transporturi &' . c #' nici un răspuns corect II6 (e "a lucra la acest miniproiect apel:ndu-se la discuţii cu profesorul şi la folosirea materialelor de pe internet' 6rofilul.i1 1. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. 0.

T8XKIC Ki"elul # Calificarea. apel:ndu-se la discuţii cu profesorul la folosirea informaţiilor de pe net' 6rofilul. Te%nician transporturi $# .So3+.ii " (e "a lucra !n timp la acest portofoliu.)i/i)6.i1 1.

So3+."erificarea te%nică 36 He1ol"area careului.lunar c6 4#5 .)i/i)6. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.6 JTI@IOAH8 96 .6 >-d .ii 6 .5 . Te%nician transporturi $1 . .KGHIVIH8 36 IV@7AC8 >6 6@AKIFICAH8 ?6 IKTH8ZIK8H8 <6 F8HIFICAH8 IILNIC 6rofilul.şefului coloanei 76 4.i1 1.-a #-c ?-0 96 a6 4>5 .

i1 1.ii & (e pre1intă materialele reali1ate' 6rofilul.So3+. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi $2 .)i/i)6.

i1 1.ii 8 (e pre1intă materialele reali1ate' 6rofilul.)i/i)6. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi $3 .So3+.

d .ii > ReDolvarea su7iectului I : >.-0 # .)i/i)6.i1 1.So3+. Te%nician transporturi $! .nici unul 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea.-a #-0 ?-c ReDolvarea su7iectului II >-a .

?** automo0ile 4luată din e"idenţa de e2ploatare5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CJ6P^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A1i P>**2#* P #*** automo0ile 1ile in"entar CJ6PA1a+A1iP.D sau CJ6U P .?**+#*** 2 >**PD*U 96 'rupa 9 6erioadă de timp P #* 1ile 6arc auto cu >** mi3loace de transport A10 P . T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi $% .C**+#*** 2 >**P=*U 36 'rupa 3 6erioadă de timp P #* 1ile Distanţa parcursă @PB***Gm AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 6 OP^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 6 O P @+#* PB***+#*P.= sau C(TU P .ii 10 I6 (tudiu de caDM . 6erioadă de timp P #* 1ile 6arc auto cu >** mi3loace de transport A1a P .C**+#***P*.So3+.)i/i)6.?**+#***P*.**Gm+1i 6rofilul.?** automo0ile 4luată din e"idenţa de e2ploatare5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C(TP^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A1i P>**2#* P #*** automo0ile 1ile in"entar C(TPA10+A1iP.6 'rupa .i1 1.

B6 T8XKICI 6rofilul. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. Te%nician transporturi $& .II6 Co"pleta8i spa8iile li7ere din or%ani%ra"a de "ai #os: III6 Enu"era8i .6 H8FIOI8 96 8C7K7 ICI 36 D8F8CT >6 TI 6 ?6 6AHCJH( <6 DI(TAKZS @6 IKF8KTAH A6 IV@7C :6 6K8JHI .B nor"e de securitatea "uncii care tre7uie respectate Cn ti"pul e ploat!rii "i#loacelor de transport6 7ricare din măsurile de securitate a muncii de la fişa de documentare ># sunt considerate corecte' 2I6 Co"pleta8i spa8iile din careul de "ai #os cu a#utorul defini8iilor date .

8ditura didactică şi pedagogică. >=CC' 82ploatarea comercială auto. diagnosticare. manual pentru licee de specialitate. >==D legislatie+reglementari Fero"iare . >=DC' 82ploatarea auto"e%iculelor. Bucureşti. manual pentru licee de specialitate. Bucureşti.Bib3io8r10ie Poenaru M6 +o7ric! C6 I%nat +an Corneliu Mondiru internet 82ploatarea auto"e%iculelor. 8ditura didactică şi pedagogică. 8ditura Te%nică. Bucureşti. Bucureşti Automo0ile Dacia.7 B## 6rofilul. !ntreţinere. 8ditura Te%nică. T8XKIC Ki"elul # Calificarea. reparare. Te%nician transporturi $$ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->