INTRODUCERE IN CHIMIA ORGANICA Chimia organică este chimia hidrocarburilor (substanţe binare formate din carbon şi hidrogen) şi a derivaţilor

acestora. Obiectul de studiu îl constituie: - izolarea şi urificarea com uşilor organici! - stabilirea com oziţiei şi a structurii lor! - cunoaşterea osibilităţilor lor de transformare chimică! - sinteza industrială sau de laborator a com uşilor cu im ortanţă ractică. "otalitatea elementelor chimice care intră în com oziţia substanţelor organice oartă numele de elemente organogene, care sunt re rezentate în rinci al de: C (carbon)! # (hidrogen)! O (o$igen)! % (azot)! & (halogeni)! ' (sulf)! ( (fosfor)! dar şi de unele metale. "oate substantele organice contin C)*+O%. (rima substanta organica sinttizata in laborator a fost ureea. ,a a fost obtinuta de catre -ohler. )tomul sau gru a de atomi care conferă moleculelor ro rietăţi fizice şi chimice s ecifice se numeşte gru ă funcţională. )ceste funcţiuni ot fi omogene (re rezentate de legături multi le carbon-carbon)! c.t şi eterogene (s re e$em lu! gru ările hidro$il şi carbo$il). )stfel! substanţele organice sunt încadrate în următoarea clasificare: /. #idrocarburi • #idrocarburi saturate: alcani • #idrocarburi nesaturate: alchine! alchene! alcadiene • #idrocarburi aromatice: arene 00. Com uşi organici cu funcţiuni: com uşi halogenaţi! com uşi hidro$ilici (alcooli şi fenoli)! amide! com uşi carbonilici (aldehide şi cetone)! acizi carbo$ilici 000. Com uşi organici cu acţiune biologică: grăsimi! zaharide! roteine! aminoacizi! vitamine. LEGATURI CHIMICE. CATENE DE ATOMI DE CARBON 0n com ozi1ia oricarui com us organic e$ist) eel utin un atom de carbon. 0n anul /232 Kekute a slabitit ca atomul de carbon este tetravalent, adica are in toti compusii sai valenta 4 (e$ce tie mono$idul de carbon. CO) si formeaza legaturi covalente. Carbonul! 5C are configura1ia electronica: /s6 6s6 6(6. 'tructura electronica a carbonului se scrie! folosind simboluri Lewis: electron de valenta. fiecare unct simbolizdnd un

(entru a-si stabili conftgurafia stabila de octet, se oate considera ca un atom de carbon! C une in comun cei 4 electroni de valenta ai sai! cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon sau ai altor elemente7 'e formeaza perechi de electroni care a antin ambilor atomi! intre care se stabilesc astfel legaturi covalente Atomii de carbon au capacitatea de a se lega unii cu altii, asemeni zalelor unui lant formand lanturi de atomi de carton, numite catene. (entru a scrie formulele catenelor de atomi de carbon s-a marcat o valenta rin trasarea cate unei liniute intre simbolurile atomilor de carbon. 8e e$em lu: - un atom de carbon isi formeaza octetul rin unerea in comun a fiecarui electron de valenta! cu cate un electron de la 4 atomi de hidrogen! # (care isi asigura astfel configuratia stabila de dublet)7 se formeaza molecula de metan! C#4:

cores unzatori legaturilor duble7 ele se gasesc in compusi aromatici.sunt legati cu doua covalente de un alt sau de alti atomi de carbon7 . care se poate scrie in forma restransa: H3C-CH3 sau CH3-CH3.sunt legati cu trei covalente de alt sau de alti atomi de carbon .catene liniare .. intre doi atomi de C7 ele se gasesc in compusi organici nesatura$i.t şi electroni . Tipuri de atomi de carbon din catene Atomii de carbon pot fi clasifica i după numărul legăturilor prin care se leagă de al i atomi de carbon.atomi de carbon rimari . sunt: . de e$em lu: una dintre legaturi se numeste sigma! :! iar cealalta i!.atomi de carbon secundari .catene saturate: intre atomii de C sunt numai legaturi covalente sim le! :! C-C7 ele se găsesc in compu"i organici satura i# . Legăturile covalente simple dintre un atom de carton si 4 atomi de hidrogen sunt identice si sunt orientate in spa iu după v!rfurile unui tetraedru regulat. 9n atom de C oate artici a şi la formarea de legături multiple: ..catene nesaturate în catenă e$istă cel uţin o legatură .t legături : c.doi atomi de carbon isi un in comun cate un electron de valen1a! formandu-se o legatura C-C!iar ceilal1i electroni de valenfa ramasi! ii une in comun cu electronii a artinand unor atomi de hidrogen: Se formeaza molecula de etan.sunt legati covalent de un singur atom de carbon7 .atomi de carbon cuaternari . Clasificarea catenetor saturate si nesaturate catenele ot fi: .legături triple. % catene aromatice catenele de atomii de C formeaza (cel mai adesea) cicluri (denumite nuclee) de 5 atomi şi conţin at.atomi de carbon legaţi cu atru covalente de alti atomi de carbon . &n linie % catene rami icate % de o parte si de alta a catenei liniare se formează ramifica ii (asemeni ramurilor unui co ac)7 . una sigma si două i TlPURI DE CATENE DE ATOMI DE CARBON Clasi icarea catenelor! a" #$%a ti%$l #e legat$ri care e&ists intre atomii #e car'on .atomi de carbon tertiari .legături duble. de e$em lu: .atomii de carbon se găsesc la r!nd.catene ciclice intr%o formd geometries inchisa: de e$em lu ătrat! entagon! sau he$agon7 acestea ot avea şi ele ramificatii.