INTRODUCERE IN CHIMIA ORGANICA Chimia organică este chimia hidrocarburilor (substanţe binare formate din carbon şi hidrogen) şi a derivaţilor

acestora. Obiectul de studiu îl constituie: - izolarea şi urificarea com uşilor organici! - stabilirea com oziţiei şi a structurii lor! - cunoaşterea osibilităţilor lor de transformare chimică! - sinteza industrială sau de laborator a com uşilor cu im ortanţă ractică. "otalitatea elementelor chimice care intră în com oziţia substanţelor organice oartă numele de elemente organogene, care sunt re rezentate în rinci al de: C (carbon)! # (hidrogen)! O (o$igen)! % (azot)! & (halogeni)! ' (sulf)! ( (fosfor)! dar şi de unele metale. "oate substantele organice contin C)*+O%. (rima substanta organica sinttizata in laborator a fost ureea. ,a a fost obtinuta de catre -ohler. )tomul sau gru a de atomi care conferă moleculelor ro rietăţi fizice şi chimice s ecifice se numeşte gru ă funcţională. )ceste funcţiuni ot fi omogene (re rezentate de legături multi le carbon-carbon)! c.t şi eterogene (s re e$em lu! gru ările hidro$il şi carbo$il). )stfel! substanţele organice sunt încadrate în următoarea clasificare: /. #idrocarburi • #idrocarburi saturate: alcani • #idrocarburi nesaturate: alchine! alchene! alcadiene • #idrocarburi aromatice: arene 00. Com uşi organici cu funcţiuni: com uşi halogenaţi! com uşi hidro$ilici (alcooli şi fenoli)! amide! com uşi carbonilici (aldehide şi cetone)! acizi carbo$ilici 000. Com uşi organici cu acţiune biologică: grăsimi! zaharide! roteine! aminoacizi! vitamine. LEGATURI CHIMICE. CATENE DE ATOMI DE CARBON 0n com ozi1ia oricarui com us organic e$ist) eel utin un atom de carbon. 0n anul /232 Kekute a slabitit ca atomul de carbon este tetravalent, adica are in toti compusii sai valenta 4 (e$ce tie mono$idul de carbon. CO) si formeaza legaturi covalente. Carbonul! 5C are configura1ia electronica: /s6 6s6 6(6. 'tructura electronica a carbonului se scrie! folosind simboluri Lewis: electron de valenta. fiecare unct simbolizdnd un

(entru a-si stabili conftgurafia stabila de octet, se oate considera ca un atom de carbon! C une in comun cei 4 electroni de valenta ai sai! cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon sau ai altor elemente7 'e formeaza perechi de electroni care a antin ambilor atomi! intre care se stabilesc astfel legaturi covalente Atomii de carbon au capacitatea de a se lega unii cu altii, asemeni zalelor unui lant formand lanturi de atomi de carton, numite catene. (entru a scrie formulele catenelor de atomi de carbon s-a marcat o valenta rin trasarea cate unei liniute intre simbolurile atomilor de carbon. 8e e$em lu: - un atom de carbon isi formeaza octetul rin unerea in comun a fiecarui electron de valenta! cu cate un electron de la 4 atomi de hidrogen! # (care isi asigura astfel configuratia stabila de dublet)7 se formeaza molecula de metan! C#4:

&n linie % catene rami icate % de o parte si de alta a catenei liniare se formează ramifica ii (asemeni ramurilor unui co ac)7 .legături duble.doi atomi de carbon isi un in comun cate un electron de valen1a! formandu-se o legatura C-C!iar ceilal1i electroni de valenfa ramasi! ii une in comun cu electronii a artinand unor atomi de hidrogen: Se formeaza molecula de etan.atomi de carbon rimari .catene saturate: intre atomii de C sunt numai legaturi covalente sim le! :! C-C7 ele se găsesc in compu"i organici satura i# .catene nesaturate în catenă e$istă cel uţin o legatură .atomii de carbon se găsesc la r!nd. cores unzatori legaturilor duble7 ele se gasesc in compusi aromatici. sunt: .sunt legati cu trei covalente de alt sau de alti atomi de carbon ..atomi de carbon cuaternari .sunt legati cu doua covalente de un alt sau de alti atomi de carbon7 . Clasificarea catenetor saturate si nesaturate catenele ot fi: . una sigma si două i TlPURI DE CATENE DE ATOMI DE CARBON Clasi icarea catenelor! a" #$%a ti%$l #e legat$ri care e&ists intre atomii #e car'on . Tipuri de atomi de carbon din catene Atomii de carbon pot fi clasifica i după numărul legăturilor prin care se leagă de al i atomi de carbon.catene ciclice intr%o formd geometries inchisa: de e$em lu ătrat! entagon! sau he$agon7 acestea ot avea şi ele ramificatii.legături triple. de e$em lu: una dintre legaturi se numeste sigma! :! iar cealalta i!. % catene aromatice catenele de atomii de C formeaza (cel mai adesea) cicluri (denumite nuclee) de 5 atomi şi conţin at.t legături : c. intre doi atomi de C7 ele se gasesc in compusi organici nesatura$i. care se poate scrie in forma restransa: H3C-CH3 sau CH3-CH3. Legăturile covalente simple dintre un atom de carton si 4 atomi de hidrogen sunt identice si sunt orientate in spa iu după v!rfurile unui tetraedru regulat.atomi de carbon secundari ..atomi de carbon tertiari .sunt legati covalent de un singur atom de carbon7 .t şi electroni . de e$em lu: . 9n atom de C oate artici a şi la formarea de legături multiple: .atomi de carbon legaţi cu atru covalente de alti atomi de carbon .catene liniare .