Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

http://prezi.com/dmluykefuufi/transporturile-si-caile-de-comunicatie/
Utilizati linkul de mai sus pentru o lectie dinamica si atractiva
DATA: CLASA: a VIII-a CONINUTUL TEMATIC : Sectorul tertiar. SUBIECTUL LECIEI: Transporturile si telecomunicatiile TIPUL DE LECIE: mixt !verificare " predare " #nv $are% COMPETENTE SPECIFICE: &': utilizarea informatiei cu caracter (eo(rafic prin intermediul tehnolo(iei informatiei si comunicarii &): dezvoltarea capacit $ilor co(nitive* de #n$ele(ere* analiz * sintez * compara$ie* (eneralizare +i evaluare, &-: raportarea realitatii (eo(rafice la un suport carto(rafic si (eo(rafic OBIECTIVE OPERAIONALE: .a sf/r+itul lec$iei elevii vor fi capa0ili: 12: S precizeze tipurile de transporuri si importanta lor pentru 3omania, 14: S caracterizeze ma(istralele feroviare* pe 0aza informatiilor din lectie. 15: S enumere punctele de frontier feroviare +i rutiere* utiliz/nd harta. 1-: S descrie reteaua rutier si feroviar * cu a6utorul lectiei. 1': S enumere podurile rutiere +i feroviare importante. 17: S identifice porturile fluviale +i maritime* +i aeroporturile* utilizand harta fizic a 3om/niei, 1): S expun informa$ii (enerale privitoare la importan$a transporturilor fluviale +i maritime din 3om/nia, STRATEGIA: inductiv * diri6at * co(nitiv . METODE: expunerea sistematic * explica$ia* compara$ia* conversa$ia euristic * lucrul cu harta* exerci$iul (eo(rafic* #nv $area prin descoperire. MATERIAL DIDACTIC: calculatorul!conectat la internet%* videoproiectorul* prezentarea lectiei in 8rezi *harta fizic a 3om/niei* manualul EVALUARE: evaluare curent : evaluare oral !stimularea particip rii elevilor la formul ri de r spunsuri, analiza +i aprecierea r spunsurilor prin note%* evaluare practic !lucrul cu harta* interpret ri de h r$i +i plan+e%

Structura organizatoric a leciei


Secvenele leciei 2. 2. 1r(anizarea clasei 4. 3eactualizarea cuno+tin$elor Ob. Ope !" i#n!le 4. Ac$ivi$!$e! p #%e&# 'l'i 5. 1r(anizeaz clasa pentru lec$ie 9ten$ioneaz elevii asupra modului de desf +urare a lec$iei 3ecapituleaz cuno+tin$ele elevilor de la tema anterioar :Turismul. Ac$ivi$!$e! elev'l'i -. 8re( tesc caietele +i materialele pentru lec$ie :levii r spund la #ntre0 ri S$ !$e(ii '. 10serva$ia &onversa$ia :xerci$iul Ev!l'! e 7.

5. 8re(atirea aperceptiv

-. =iri6area #nv $ rii

12

14

9st zi vom trece la un la o nou lec$ie* la o nou ramur industrial ;Transporturile si telecomunicatiile< 8rezint elevilor o0iectivele opera$ionale +i structura lec$iei .ec$ia de azi se nume+te: Transporturile si telecomunicatiile<. Se prezinta tipurile de transporturi. Se prezinta reteau de cale ferata din 3omania * importanta acesteia. Se prezintacateva ma(istrale feroviare. Sunt enumerate podurile feroviare. Sunt descrise drumurile rutiere. Se descriu cateva drumuri europene. Sunt enumerate cele mai importante poduri rutiere.

9sculta si isi noteaza in caiete.

&onversa$ia euristic

:valuarea nivelului de cunoa+tere +i #n$ele(ere a informa$iilor predate anterior Stimularea elevilor la formularea r spunsurilor

15 11' Sunt prezentate porturile maritime si

>oteaz pe caiete +i prezint cateva ma(istrale feroviare* poduri rutiere si feroviare. Sunt identificate punctele de frontiera rutiere si feroviare. =escriu cateva trasee feroviare di rutiere. :numera si noteaza porturile maritime si feroviare. Identifica aeroporturile din 3omania 8recizeaza cateva caracteristici pentru transporturile maritime si aeriene din 3omania

10serva$ia* =escoperirea .ucrul cu harta

&onversa$ia euristic =ialo(ul

:valuarea capacit $ii de comunicare :valuarea deprinderilor de lucru cu harta

?nv $area prin descoperire &ompara$ia

17

feroviare. Sunt prezentate aeroporturile * si importanta acestora.

>oteaz pe caiete Identific pe harta din manual sau pe harta cailor de comunicatie din 3om/niei 8ro0lematizarea

9utoevaluarea aprecierea raspunsurilor

1) '. 10$inerea performan$elor 7.Intensificarea reten$iei +i transferul cunostin$elor 8ropune rezolvarea unei situa$ii (eo(rafice: 9nalizeaz * explic +i ;=escrierea le(aturile rutiere cele mai scurte ar(umenteaz r spunsul. dintre Si0iu si diferite orase din tara< :valueaz cuno+tin$ele alevilor cu a6utorul c/torva #ntre0 ri +i itemi de evaluare: &are sunt transporturile @ &are sunt ma(istralele feroviare* dar punctele de frontiera feroviare si podurile feroviare@ &are sunt retelele rutiere* dar puntele de frontiera @ &are sunt cele mai importante porturi fluviale si maritime@ 8recizati cele mai utilizate aeroporturi 8recizeaz tema pentru acasa: :xplicati rolul cailor de comunicatie si al transporturilor in realizarea unor le(aturi economiceale tarii noastre cu alte tarii. Sunt aten$i +i r spund la #ntre0 ri :valuarea raspunsurilor formulate de elevi :valuarea final

=ialo(ul Intero(a$iile de control

).8recizarea activit $ilor pentru acas

Sunt aten$i* re$in +i noteaz .

:xplica$ia &onversa$ia

9precieri (lo0ale +i individuale

S-ar putea să vă placă și