Sunteți pe pagina 1din 11

COALA CU CLASE I-VII NICOLAE IORGA, GRINDU, JUD.

TULCEA

P R O I E C T D I D A C T I C
DATA: 7.XII.2010
CLASA: a II a
PROPUNTOR: Adam Gabriela
OBIECTUL: Limba si literatura romana
SUBIECTUL: Cuvintele cu inteles asemanator
TIPUL : formare de priceperi si deprinderi
POZIIA LECIEI N MODUL: Cuvinte cu nteles asemanator. Cuvinte cu nteles opus

a) Obiective de reeri!ta:
Or" sa distina sensul cuvintelor !ntr"un enunt #1.2$
Or. sa utili%e%e sensul cuvintelor noi !n enunturi proprii #&.'$
b) Obiective #$era%i#!a&e:
Oc'( sa nlocuiasca cuvinte cu sinonime ale acestora in enunturi date;
Oc2: sa stabileasca rolul sinonimelor ntr-un text dat;
Oc( ( sa identifce sinonime n dicionar;
Oc4 : sa stabileasca sinonime a unor cuvinte date.
)ORME DE OR*ANIZARE
a$ a c#!%i!+t+ri&#r: interatoare) interdisciplinar*
b$ a activit,%ii: frontal*) individual*) !n rupuri mici
TIPURI DE INTERACIUNI : invatator"elev) elev" invatator+ elev"elev+
)ORME DE OR*ANIZARE(
Activitatea elevilor( , colectiva
, individuala
, pe rupuri
-arcini (,frontale
(,diferentiale
STRATE*II SI INSTRUMENTE DE E-ALUARE(
,sumative
, proba scrisa si orala
,interevaluarea in cadrul rupului

RESURSE:
a) $eda.#.ice /0et#de 1i $r#cedee): conversa.ia) observatia) activitatea independent*)
brainstormin"ul) ) activitatea pe rupe) /ocul de rol) metode interactive"turul aleriei
b) 0ateria&e : fi0e de lucru individuale 0i pe rupe) ecusoane) postere) loburi) cutie de cadou.
specifice disciplinei ( -manual cls. a II.-a, 1d. A2A) 3arcela 4enes
caiet special"limba si literatura romana clasa a II" a ) ed. -inapsis
c) bib&i#.raice:
Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
prin activitati de mentorat.
Predarea-nvarea interactiv centrat pe elev
Evaluarea continu la clas
d) te0$#ra&e: 23 0i!+te

TINTA DE PRO*RES PRO)ESIONAL: eva&+area i!vatarii care i!te.rea4a te5!#&#.ia i!#r0atica 6i c#0+!icati#!a&a
D E S ) 7 U R A R E A L E C I E I
15A41L1 L1C6I1I O7. 81-98-1 48OC1:98AL1 1;AL9A81
#metode)
instrumente)
indicatori$
de con.inut de
timp
forme de
orani%are
metode 0i
procedee
mi/loace
didactice
'" Ca$tarea ate!%iei <-e va aduce in fata elevilor o cutie.
Aceasta va fii desfacuta de catre ei si vor
asi un brad ce asteapta a fi impodobit de
cei care vor fi atenti pe prcursul lectiei.
'
min frontala
conversatia cutie) brad)
beteala)
stelute
8" A!+!%area
#biective&#r
< -e anunta tema = Cuvinte cu inteles
asemanator>
La sfarsitul orei fiecare veti stii(
9 sa nlocuiasca cuvinte cu
sinonime ale acestora in enunturi
date;
- sa stabileasca rolul
sinonimelor ntr-un text dat;
9 sa identifce sinonime n
dicionar;
- sa stabileasca sinonime a
unor cuvinte date.
Obiectivele vor fi scrise pe barba unui
3os Craciun#ane?a 1$
1
min.
frontala observatia fise cu 3os
Craciun
(" Diri:area i!vatarii
a)Prezentarea
O1
<Asta%i la lectia de limba si literatura
romana ne vom /uca cu cuvintele. -e '2
conversatia

con!nutulu! ce
urmeaz" a #! $re%at s!
s!stemat!zat


b! prele"ere
interactiva
O2
O2
pre%inta un te?t suport.
4e acest te?t elevii trebuie sa observe
repetarea cuvantului =%apada>) care in
cele din urma voi rescrie te?tul pe tabla
inlocuind cuvantul =%apada> in anumite
locuri cu cuvintele cu inteles asemanator
>omat>) =nea>
;or fii intrebati ce observa repetarea
cuvantului deran/ea%a e?primarea. 4e
caietele de clasa isi vor nota urmatoarele(
=Cuvintele cu inteles asemanator le
folosim pentru imboaatirea e?primarii si
pentru evitarea repetarii acestora>
4rintr"un concurs =Cine @icesteA> voi
spune cuvinte iar elevii trebuie sa
aseasca in cel mai scurt timp un cuvant
cu inteles asemanator pentru cuvantul
respectiv.
min
observatia
brainstormin
/oc de rol

d! or"ani#area
pentru activitatea de
"rup-
<:intr"un cosulet elevii vor e?trae cate
un biletel(


Astfel se va forma rupa ;everitelor)
Greierasilor) 1lefantilor) 4iticilor.
:in alt cosulet vor e?trae liderii
rupelor cate un bradut # neimpodobit$
Apoi voi trece pe la fiecare si vor lua
dintr"o cutie maica clopotei si lobulete.
4e clopotei vor asi scris un cuvant iar pe
lob vor scrie cuvantul cu inteles
asemanator.
;a castia rupa care va impodobi
bradul corect cu cuvintele cu inteles
asemanator. 7ra%i vor fii evaluati de toti
elevii.#ane?a 2$

acitivitate pe
rupe
brainstormin
turul aleriei
cosulet
ecusoane
bra%i)
clopotei)
loburi) fise
cu cuvinte
sumativa

$) )eedbac; $ri!
ra$#rtarea &a
#biective&e $r#$+6e
i!i%ia&< c+ 6#&icitarea
e&evi&#r
<" :espre ce am discutat asta%i la lectia
de limba si literatura romanaA
" 4entru ce utili%am in vorbire cuvintele
cu inteles asemanatorA
1
min
conversatia orala
%! Obti!erea
$er#r0a!te&#r
O(<
O2
-e va reali%a cu a/utorul unei fise de lucru
independenta.#ane?a '$
B
min
individuala activitate
independenta
fisa de lucru
=)A6i.+rarea
rete!%iei 1i tra!6er+&
de c+!#1ti!%e
O2 <1levii vor reali%a corespondenta intre
cuvintele cu inteles asemanator in
ppt#ane?a &$
2
min
frontal video"
proiector
scrisa
>) !c5eierea &ec%iei < -e impodobeste bradul de la captarea
atentiei de ec@ipele castiatoare
Aprecieri) conclu%ii) observatii)
evidentierea prin acordarea de calificative
a elevilor care au participat activ la ora
'
min
frontal

A21XA 1
sa nlocuiasca
cuvinte cu
sinonime ale
acestora in
enunturi date
sa stabileasca
rolul sinonimelor
ntr-un text dat
sa identifce
sinonime n
dicionar
sa stabileasca
sinonime a unor
cuvinte date

A21XA 2


ramur,
z,pada
copac
cuminte
obraznic
mnios
alerg
curat
elev
curajos
mp,rat
dar
c,runt
basm
zice
A21XA '
2931CCCCC :A5ACCCC..
DI-A :1 L9C89
5aie din fiecare 0ir cuvEntul care nu se potrive0te(
%*pad*) nea) brum*) om*t+
bucuros) voios) luminos) vesel+
uli.*) c*rare) potec*) intersec.ie) drum+
victorie) biruin.*) e0ec) i%bEnd*+
a ap*ra) a ocroti) a 0opti) a !nri/i) a prote/a
A21XA &
Di0* de lucru
" Cuvinte cu !n.eles asem*n*tor 0i form* diferit*"
A/ut*"l pe 3otanul !nc*l.at s*"0i umple sacul cu 0oricei. 9ne0te cuvintele cu sens asem*n*tor(
1?emplu(

om*t
0iret
vicleann
trist sup*rat
picuri
stropi
copac
arbore
faimos
prieten
amic
vestit
nea

S-ar putea să vă placă și