Sunteți pe pagina 1din 12

Introducere

Fidelitatea constituie unul din elementele primordiale ale relatiei de casatorie. Enciclopedia religiilor si eticii defineste fidelitatea/loialitatea drept trasatura de caracter care se manifesta prin devotamentul liber exprimat fata de o anumita persoana sau cauza. Casatoria constituie in mod esential uniunea personala dintre barbat si femeie fundamentata, sustinuta si guvernata de iubire. Casatoria devine realitate atunci cand dragostea este manifestata public prin expresia consimtamantului reciproc. Natura esentiala a mariajului este dragostea si unicul ei scop fundamental il constituie unitatea expresia ultima. !elatia dintre sot si sotie este sigura si confera implinirea aspiratiilor amandurora, cand acestia isi indeplinesc rolurile si isi respecta juramintele. "ulte casatorii esueaza din pricina infidelitatii unuia dintre parteneri. Fidelitatea sexuala constituie pilonul esential al relatiei matrimoniale. #rice cuplu se construie$te pornind de la iubire, afinit%&i, $i nevoia de 'ncredere. Ce loc ocup% 'ncrederea $i fidelitatea 'n acest tablou( )*ar parea c% tocmai 'ncrederea $i fidelitatea constituie baza real% a unei rela&ii stabile $i armonioase. +ncrederea reciproc% $i fidelitatea sunt necesit%&i care '$i cer drepturile 'n toate planurile unei rela&ii de cuplu. Fondarea unui c%min r%spunde unei nevoi fundamentale de securitate, de stabilitate $i de 'mplinire. ,i exist% 'ntotdeauna, 'n anturajul fiec%ruia dintre noi un exemplu de un cuplu distrus de infidelitatea unuia dintre parteneri. Fidelitatea este ca un zid de protec&ie 'mpotriva noastr%,'mpotriva propriilor execese greu de controlat care ar putea fi distrug%toare pentru rela&ie. +n plus, unele dintre partenere r%m-n fidele pentru c% le este team% s% nu piard% totul, inclusiv e avantajele material pe care le au datorit% vie&ii de cuplu. Conform unor sondaje, frica de a punerela&ia 'n pericol este motivul cel mai des invocat. Fidelitatea este o consecin&% natural% a dragostei. .ar at-t timp c-t e$ti 'ndragostit p-n% peste cap nu '&i pui problema infidelit%&ii. /cesta este $i motivul pentru care angajamentul unei rela&ii este mai u$or de respectat 'n cazul cuplurilor tinere. Fidelitatea confer% partenerului de cuplu siguran&a prezentului $i a viitorului, astfel 'nc-t $tiind c% celalalt este fidel rela&iei cu tine, te simti securizat si increz%tor, put-nd s% intreprinzi activita&ile de la locul de munca, cele solicitate de ingrijirea copilului, cele sociale, cu mai mult% u$urin&% $i naturale&e. .nfidelitatea se bazeaz% pe nemul&umirile 'n cuplu neabordate $i nerezolvate, nemul&umiri care nu sunt neap%rat nemu&umiri sexuale. .nfidelitatea duce de cele mai multe ori la pierderea sentimentului de securitate, iar ca $i consecin&% a pierderii acestui sentiment, pot ap%rea dificult%&i 'n 'ntreprinderea celorlalte activit%&i cum ar fi performan&a la locul de munc%, rela&ia cu copilul $i cu prietenii,)unt studii care arat% c%, 'ntr*un cuplu stabil, exist% cel pu&in o dat% de*a 1 faptul ca femeia si barbatul vor deveni una impartasind o existenta comuna in care dualitatea sexuala comuna isi gaseste

lungul rela&iei de cuplu, dorin&a de a*&i 'n$ela partenerul $i totodat% un num%r mare dintre cei c%rora le apare aceast% dorin&% o $i 'ndeplinesc. 0e*a lungul unei rela&ii de cuplu, de obicei apar nemul&umiri,certuri, poate c1iar scurte separ%ri, pentru c% oamenii nu sunt perfec&i, mai gre$esc din c-nd 'n c-nd, au $i calit%&i $i defecte, pentru c% orice om gre$este, poate ap%rea $i infidelitatea.Fidelitatea constituie baza real% a unei rela&ii stabile $i armonioase. +ncrederea reciproc% $i fidelitatea sunt necesit%&i care '$i cer drepturile 'n toate planurile unei rela&ii de cuplu.

Originea istorica a casatoriei crestine


.n primul mileniu al istoriei crestine, casatoria, atat cea crestina cat si cea pagana, era perceputa exclusiv in termenii legamantului. 2lterior, in diferite circumstante, casatoria crestina a fost abordata prin prisma ideii de 3contract4. 5entru lumea iudeo*crestina, mariajul este profund inradacinat in poruncile decretate pe "untele )inai. Nota dominanta a legamantului mozaic este fidelitatea. 6egamantul mozaic nu detine monopolul accentului pus pe fidelitate. .n legamintele 1etite, fidelitatea ocupa un rol central in ce priveste relatiile sociale. .n legamintele 1itite relatia dintre doua persoane prinse intr*un legamant era de rege si supus, domn si slujitor. .n legamantul de pe )inai relatia erea aceea dintre creator si creatie, domn si slujitor, rascumparator si rascumparat. .n vremurile profetice ale 7ec1iului 8estament, un nou tip de relatie a inceput sa capete contur. Fidelitatea continua sa ramana definitorie pentru legamantul mozaic, dar noutatea consta in intelegerea acestuia in termenii casatoriei9 un legamant al dragostei neclintite si al fidelitatii. :a1;e1 era perceput drept mirele/sotul lui .srael, mireasa/sotia 6ui aleasa <.saia =>9=?. .srael si*a dovedit necredinciosia fata de termenii legamantului, dar in pofida acestui fapt :a1;e1 i*a ramas intotdeauna credincios <.saia =>9@*A? 5rofetul #sea s*a prevalat de analogia relatiei dintre sot si sotie. :a1;e1 era perceput de catre #sea drept un sot gelos, iar .srael era portretizat in rolul unei sotii necredincioase. .n urma tradarii, :a1;e1 a fost dispus sa ofere iertare si printr*un nou legamant sa refaca relatia cu .sraelul <#sea B9C@*BD?. Cu EDD de ani dupa #sea, profetul "alea1i <=DD*>=D i.Fr.? adopta descrierea legamantului mozaic in termenii casatoriei. 8ermenul 3legamant4 a fost aplicat mariajelor evreiesti. "alea1i mentioneaza necredinciosia lui .srael. El evidentiaza infidelitatea evreului fata de sotia sa drept motivatie pentru refuzul lui 0umnezeu de a accepta jertfele israelitilor.GAH <"alea1i B9C>*C=? Cartea 8obia <scriere /pocrifa? prezinta un exemplu oportun pentru evidentierea importantei legamantului casatoriei. .n rugaciunea sa, rostita in intimitatea camerei nuptiale, 8obia primeste inspiratie de la casatoria primului cuplu /dam si Eva. Iinecuvantat fi 8u, 0oamne, 0umnezeul parintilor nostriiJ 8u l*ai intocmit pe /dam si i*ai daruit*o pe Eva ca sotie, ca ajutor si ca sprijin. 0in ei se trage rasa umana. 8u ai spus9 Nu este bine ca omul sa fie singurK 2

)a ii facem un ajutor potrivit asemenea luiJ )i acum o, 0oamne, eu nu o iau pe sora aceasta a mea datorita poftei, ci din sinceritate, /juta*ma sa capat indurarea 8a si sa pot imbatrani impreuna cu ea, )i ei au spus impreuna9 /minL /poi s*au dus sa petreaca noaptea impreuna. <8obia A9=*M? Comentand aceasta rugaciune, 5almer 5aul F. afirma ca legamantul de fidelitate poate fi exprimat in diverse forme9 3la bine si la rau4, 3pana cand moartea ne va desparti.4 5oezia contine pasaje de frumusete inegalabila si simplitate remarcabila9 /juta*ma J sa pot imbatrani impreuna cu ea. Noul 8estament de asemenea plaseaza casatoria in contextul fidelitatii. 0omnul .sus insusi se revendica drept aparatorul legamantului casatoriei si dusmanul redutabil al divortului <"arcu CD9CC?. El nu a folosit in mod direct termenul 3legamant,4 dar prin repudierea divortului El sugereaza idealul ar1etipal al statutului de legamant al casatoriei. 0umnezeu este atat martorul si garantul casatorie, cat si autorul acesteia <"atei CM9@?. /postolul 5avel isi insuseste perspectiva 0omnului .sus asupra casatoriei9 abordarea acesteia sub forma de legamant. 5avel nu a utilizat niciodata termenul de legamant cu referire la casatorie, dar a accentuat caracterul indisolubil al acesteia. 0e asemenea, 5avel evidentiaza egalitatea dintre sot si sotie in ce priveste drepturile maritaleGCDH <CCor. N9CD*CC?. .n epistola catre Efeseni <=9BC*EB?, 5avel elaboreaza analogia relatiei dintre Cristos si biserica, precum si cea dintre sot si sotie. Cristos isi manifesta dragostea rascumparatoare fata de mireasa 6ui 5avel. Iiserica, iar aceasta isi exprima obedienta fata de El. /ceasta este paradigma demna de urmat de catre sotii crestini, sugerata de catre

Motive pentru fidelitate sexual


I. Ascultare fata de Biblie:

#rice crestin care doreste sa ia Iiblia in serios va realiza in mod clar faptul ca Iiblia interzice infidelitatea sexuala. .n lista celor CD porunci 0umnezeu a inserat una care cere comunitatii ca activitatea sexuala sa se desfasoare in exlusivitate intr*un cadru familial. )a nu preacurvesti <Exod BD9C>?. 5orunca era destinata tuturor israelitilor, barbati si femei deopotriva. )i porunca este valabila pentru toti crestinii, pentru ca cele zece porunci sunt o parte intrinseca a Iibliei crestine. .n cartea 5roverbe fidelitatea sexuala este aparata cu tarie <5rov. =9C=*CN?. 5aul /. Cruger observa ca aceasta alegorie este intemeiata pe distinctia dintre proprietatea privata si cea comuna9 fantana ta <v.C=? versus izvoarele si canalele de apa din pietele de obste <v. C@?K apa care iti apartine tie in exclusivitate <v. CN? in opozitie cu aceea din piete care apartine strainilor <zarim, v.CN?. .n perioada 7ec1iului 8estament fantanile apartineau proprietaii private <.saia E@9C@?. 5e de alta parte, raurile din pietele de obste <v.C@? simbolizeaza proprieteatea comuna la care are acces toata lumea. Contextul in care este plasata aceasta metafora abordeaza tema fidelitatii si cea a puritatii sexuale. 5asajul acesta <impreuna cu multe altele? sustine conceptia conform careia Iiblia condamna infidelitatea sexuala. Noul 8estament de asemenea sustine fidelitatea in casatorie si isi indeamna cititorii sa actioneze in conformitate cu poruncile acestuia. 5entru soti cuvintele 0omnului .sus arata spre necesitatea puritatii nu numai a trupului dar si a inimii. <"atei =9BN*BA?. 5entru soti .sus stabileste standardul in afirmatia )a plina de clementa pe care o face fata de persoana prinsa in adulter care a fost adusa in fata 6ui de catre invatatorii 6egii si de catre farisei. Nici eu nu te osandesc, a declarat 0omnul .sus. 0u*te si sa nu mai pacatuiestiL <.oan A9CC?. /postolul 5avel in prima scrisoare catre Corinteni de asemenea pledeaza pentru fidelitate si curatie <CCor. @9CA*BD?. 8oate aceste exemple sustin loialitatea in casatorie si dedicarea reciproca a sotilor. Iiblia nu permite sub nici o forma infidelitatea sexuala. 0aca aceasta Carte trebuie considerate drept Constitutia crestinilor, atunci ea trebuie respectata. /scultarea fata de Cuvantul scris al lui 0umnezeu constituie motivul primordial pentru fidelitatea sexuala, cel putin in cazul crestinilor. C1iar daca acest argument pare rezonabil pentru aceia care recunosc autoritatea Iibliei in comportamentul lor, el nu constituie un argument convingator pentru cei care nu cred Iiblia. 5entru cei din a doua categorie trebuie prezentate alte argumente.

II.

Copiii au nevoie de stabilitate pentru propria lor dezvoltare:

Cerinta ca parteneriatul sexual sa fie pe durata vietii celor doi poate fi justificata pe baza faptului ca copii nascuti in urma acestei unitati beneficiaza de stabilitate pentru propria lor dezvoltare. 0ezvoltarea psi1ologica a copilului, care este obligat sa traiasca intr*o familie divizata din cauza infidelitatii parintilor, este puternic afectata. Cu cativa ani in urma am ascultat relatarea unui pastor din !omania. .n timpul anilor de liceu el avea un coleg care era foarte inteligent si silitor. Iaiatul avea o situatie buna la invatatura si era apreciat de toti colegii lui. .n timpul ultimului sau an de liceu s*a intamplat ceva straniu. /cest baiat alta data bun si sarguincios devenise acum apatic si nepasator fata de studiu si de cerintele scolii. .mbracamintea sa nu mai era curata si calcata, se izolase si isi indeparta*se prietenii. .ntr*o zi cel ce avea sa devina pastor s*a apropiat de el si a incercat sa ii vorbeasca. Iaiatul si*a desc1is inima si a marturisit colegului sau ce se intamplase. 5arintii lui treceau printr*un proces de divort din pricina infidelitatii. Comportamentul lor si atmosfera creata in familie i*au ma1nit sufletul si au afectat convingerile sale despre viata de familie. Comportamentul parintilor impreuna cu distrugerea loialitatii nu numai ca influenteaza negativ dezvoltarea psi1ologica a copilului, dar in mod inevitabil constituie un exemplu moral nefavorabil fata de perceptia copilului asupra vietii de familie. Exista o diferenta neta intre copiii care au crescut intr*o familie sanatoasa si cei care au crescut intr*o familie divizata, ruinata de infidelitatea parintilor. .n multe cazuri, abuzul este o consecinta a imoralitatii parintilor. Este un fapt ar1i cunoscut9 o copilarie abuzata va genera un parinte abuziv. 0aca loialitatea este inteleasa de catre parinti ca fiind mai mult decat o obisnuinta, atunci ei vor realiza implicatiile datoriei lor de a*si proteja copiii fata de un mediu familial alterat, viciat de infidelitate. III. Activitatea sexuala abuziva exercitata pe cale egoista si neglijenta distruge capacitatea

unei persoane de a intretine relatii personale autentice: !elatia dintre sot si sotie este certificata prin unirea lor in trup. /ceasta unitate implica fiinta lor intreaga. 0e asemenea, aceasta unitate afecteaza si personalitatea lor. 0in ziua castoriei sotul si sotia devin unaOun trup, o familieOsi relatiile lor viitoare depind de devotamentul si loilitatea lor fata de relatia lor de casatorie. )1er;in IaileP face urmatoarea remarca9 Cu toate ca unitatea intr*un singur trup este o unitate fizica stabilita prin contactul sexual...ea implica in acelasi timp intreaga fiinta, afectind intens personalitatea, unitatea la care barbatul si femeia participa cu toata fiinta lor. .n cadrul acesteia, ei devin o noua si o distincta unitate, total diferita si aparte de orice alta forma de unitate umana, cum ar fi familia sau rasaK ca sa ia fiinta 3un trup4 o persoana trebuie sa*si lase tatal si mama.

!aportul prezentat la Consiliul Iritanic al Iisericilor afirma ca acest concept al trupului ca agent, prin care iubirea este in mod constant reinnoita si adanc exprimata, este una dintre cele mai mari contributii ale crestinismului la relatiile umane. 0aca mariajul nu este vazut ca o unitate intima si loiala dintre doua persoane angajate intr*un legamant, atunci relatia lor este puternic afectata de imoralitate. .ntr*adevar, cand relatia fizica dintre sot si sotie merge bine, iubirea este in mod constant reinnoita. .n momentul in care intervine infidelitatea, relatia este distrusa. 0ragostea intima dispare, iar consecintele infidelitatii sexuale afecteaza ambii parteneri. Qames Nelson vede infidelitatea drept cauza rupturii legaturilor de credinciosie, onestitate, incredere si devotament dintre soti. 0aca aceste legaturi sunt distruse, relatia personala autentica este distrusa si legamantul de casatorie este de asemenea distrus. 5entru a*si mentine nestirbit legamantul casatoriei, sotii trebuie sa priveasca la modul cel mai serios conditia fidelitatii si nu trebuie sa uite ca actul lor de unire trupeasca serveste drept confirmare rituala a dezvoltarii emotionale din cadrul relatiei lor matrimoniale.GC@H .mplicarea unuia dintre soti in relatii extraconjugale va cauza lipsa devotamentului celuilalt sot fata de legamantul casatoriei. 5racticarea fidelitatii de catre cei doi parteneri in relatia de casatorie ii ajuta sa aiba un voiaj matrimonial plin de succese si in siguranta. 5otrivit lui Qames Nelson fidelitatea contine cateva elemente care pot proteja relatia de casatorie si care o pot pastra in siguranta. JGfidelitateaH este devotamentul sentimental al intimitatii fizice si emotioanale fata de partenerK inseamna preocupare pentru dezvoltarea si implinirea personalitatii fiecaruia dintre cei doiK este o dedicare in vederea dezvoltarii relatiei conjugale in sineK aceasta cere onestitate, transparenta si incredereK implica dorinta de desc1idere fata de partener pana in cele mai mici detalii, acceptand riscul unei posibile suferinte viitoareK presupune si sinceritate in ce privesc relatiile secundare ale intimitatii emotionale si potentialitatea exprimarii genitale ale acestora, dar cu conditia existentei unei relatii primordiale de casatorie. .n mentinerea unei adevarate relatii de casatorie nu trebuie neglijate aceste elemente ale fidelitatii, ele fiind valabile atat pentru crestini cat si pentru necrestini. Folosirea gresita a interactiei sexuale <intr*un mod egoist? demonstreaza infidelitatea sotului implicat si distruge increderea si speranta celuilalt sot, care este devotat unei relatii de incredere.

IV.

Fidelitatea sexuala previne raspandirea bolilor venerice:

Exista riscul transmiterii anumitor boli prin persoanele implicate in relatiile extraconjugale. 0e asemenea, foarte multe infectii sunt transmise pe cale sexuala, datorita unei largi varietati de comportament sexual 6

Osex oral/genital, sex oral/anal, sex anal/genitalOcu parteneri multipli. Este cunoscut faptul ca bolile venerice sunt cauzate de germenii transmisi cel mai frecvent, daca nu c1iar in mod absolut, in timpul contactului sexual cu partenerii din afara cuplului marital. .n trecut au existat doua boli care au retinut atentia clinicilorOsifilis si gonoreea <blenoragia?. /stazi lista a crescut la peste BD de boli infectioase transmise pe cale sexuala. Ferpesul genital, ).0/ <sindromul imuno*deficitar dobandit? si c1lamidia care este in capul listei. .n )tatele 2nite bolile transmise pe cale sexuala au atins un nivel epidemic. 2nul din patru americani intre varstele de C= si == se presupune ca va contacta o boala transmisibila pe cale sexuala la un anumit moment in viata. 5otrivit /sociatiei /mericane de )anatate )ociala, zilnic apar BN.DDD de cazuri noi. CD milioane de oameni viziteaza doctorii si cabinetele medicale in fiecare an pt tratarea bolilor venerice <I7?, care acum insumeaza mai mult de RB bilioane in ingrijirea medicala anuala. .n majoritatea cazurilor, cei ce studiaza bolile transmise sexual nu ofera prea multe solutii in prevenirea acestor boli. "onogamia este cea mai buna protectie impotriva bolilor venerice, fiind recomandata de consilieri, doctori si pastori. Fidelitatea fata de partenerul de casatorie este cel mai bun mod de prevenire a bolilor transmise sexual. #ricine intretine relatii sexuale extraconjugale se afla intr*o situatie riscanta. Iolile venerice <I7? nu recunosc religia sau crezul moral al unei persoane, ci doar actiunile acesteia. /sa cum a afirmat un cercetator, 30aca nu esti un monogam pentru toata viata, cu un partener monogam, atunci esti in pericol. !iscul creste direct proportional cu gradul de promiscuitate.4 8rebuie sa ne reamintim ca 0umnezeu are un mod unic de a ne faca sa culegem ceea ce am semanat. )uferinta, durerea si rusinea pe care le experimenteaza cei care contacteaza I7 este pretul pe care ei trebuie sa il plateasca pentru alegerea facuta in vederea unei activitati sexuale necontrolate sau a infidelitatii fata de partenerul lor de viata. 0umnezeu a intentionat ca relatiile sexule sa se desfasoare in intimitatea unei legaturi de casatorie. Facand asa, El ne*a pregatit un mediu in care noi sa putem experimenta liberatea sexuala in adevaratul sens al cuvantului. I7 nu numai ca afecteaza prin infidelitatea celor doi soti sanatatea si relatiile de casatorie, dar si pe cea a copiilor lor. )ifilisul, de exemplu, poate fi transmis copilului in timpul sarcinii, care va suferi o serie de 1andicapuri. .n mod asemanator, in cazul gonoreei, copilul poate contacta gonoree oftalmica, in trecerea lui prin canalul pelvian. 2n copil nascut orb sau malformat ca rezultat al modului de viata al parintilor <ei au fost cei care au ales sa intretina astfel de relatii care raspnadesc I7?, este un exemplu viu, desi distorsionat, a ceea ce inseamna libertatea sexuala a omului. Fiinta umana este capabila sa conserve si sa perpetue viata potrivit cu ceea ce 0umnezeu a intentionat de la inceput. Faptul ca omul are mari abilitati este declarat c1iar si de )1aSespeare in Famlet9 7

T1at a piece of ;orS is manL Fo; noble in reasonL Fo; infinite in facultPL .n form, in moving, 1o; express and admirableL .n action 1o; liSe an angelL .n appre1ension 1o; liSe a godL 5e de alta parte cuvintele lui )igmund Freud pot fi adaugate celor spuse de )1aSepeare. nimeni care asemenea mie invoca pe cei mai rai dintre demonii pe jumatate imblanziti, care salasluiesc in pieptul omului si cauta sa se lupte cu acestia nu se poate astepta sa iasa din lupta nevatamat. 5entru ca omul are inclinatie catre pacat, el face lucruri care sunt pacatoase prin natura lor. #mul actioneaza asa pentru ca a fost creat cu o vointa libera. #mul poate alege sa traiasca o viata morala sau imorala. #mul a fost creat cu capacitatea de a spune da sau nu raului. 0umnezeu nu putea sa fie 0umnezeu si )uveran daca l*ar fi creat pe om cu ceva mai putin decat capacitatea de a spune N2 binelui. !ezultatul acestui fapt este pacatul uman in toate formele lui. Consecintele pacatului sunt dureroase si dezastruoase. I7 vazute in acest context pot fi prevenite printr*o relatie sexuala dedicata a sotilor in casatorie. Facand asa ei isi vor putea pastra sanatatea, viata copiilor lor si il vor onora pe 0umnezeu si poruncile 6ui. V. Fidelitatea sexuala este importanta pentru ca ea este necesara dragostei:

2n alt motiv important sa fie mentionat in dezbaterea fidelitatii sexuale este faptul ca aceasta slujeste dragostea. )exualitatea noastra este mijlocul prin care noi suntem atrasi de altii si doriti de altii. )emnificatia morala a fidelitatii sexuale depinde de adevarul principiului conform caruia sexualitatea umana este creata <in parte? pentru dragoste. /ctul sexual este o cale de a spune celuilalt9 8u si numai tu contezi pt mine. )i eu iti demonstrez aceasta dedicare prin faptul ca impartasesc aceasta profunda placere numai cu tine. )otul si sotia sunt destinati ca sa experimenteze relatia numita 3un trup4. /cest gen de relatie nu este posibil de infaptuit fara sentimentul dragostei. 2nitatea bazata pe dragostea dintre sot si sotie poate fi cunoscuta de catre cei doi prin daruirea si acceptarea intimitatii sexuale. 5atricia I. Qung afirma ca daruirea sexuala reciproca ii face pe oameni sa experimenteze dragostea altuia ca si dragostea de sineOa experimenta propriu zis placerea altuia ca pe cea proprie. 0e asemenea, ea continua spunand ca prin unitatea creata intr*3un singur trup4 noi gustam acea incantatoare comuniune pentru care am fost creati. Exista doua cai prin care 0umnezeu ne atrage in relatii de intimitate unul fata de celalalt9 dorinta noastra pentru placerea sexuala si dorinta erotica pentru persoana iubita. )exul de ocazie nu ofera posibilitatea de a experimenta intimitatea gasita intr*o relatie de casatorie dintre un barbat si o femeie. 0aca este acceptat principiul care sustine ca sexualitatea umana este destinata pentru dragoste, atunci fidelitatea sexuala este inteleasa propriu* zis. .n caz contrar, nu este posibil ca sa evaluezi relatiile sexuale extraconjugale si sa aperi fidelitatea sexuala.

# relatie de casatorie implica un angajament bazat pe dragoste reciproca. /colo unde este dragoste trebuie sa fie si angajament, iar acolo unde este angajament trebuie sa fie si fidelitate. .n relatiile sexuale extraconjugale legatura dintre dragoste si fidelitate nu functioneaza deoarece nu exista angajament. 0aca aceasta observatie este acceptata atunci se poate spune ca fidelitatea este conditionata de dragoste si ca dragostea duce spre fidelitate. Fidelitatea serveste drept process de invatare al dragostei. Fidelitatea este necesara deoarece, desi noi suntem creati sa iubim, noi nu suntem nascuti a fi iubitori ideali si de aceea trebuie sa invatam cum sa iubim. 0ragostea adevarata implica mai mult decat dragostea sexuala <erotica?. /ceasta se manifesta prin dedicare, compasiune, angajament si sacrificiu pentru cealalta persoana <daca este necesar?. Qames I. Nelson declara ca mariajul este legatura intima si plina de incredere a doua persoane unite si angajate in legamant. !elatia dintre un sot si sotie este comparata in Efeseni =9BC*BE cu relatia dintre Cristos si Iiserica. )otilor li se cere sa*si iubeasca sotia asa cum Cristos si*a iubit Iiserica. Uenul acesta de dragoste denota fidelitate. /ceasta ilustreaza o unitate spirituala a unui grup, fiecare din ei traind pentru celalalt. .n ce priveste legamantul dintre Cristos si biserica, promisiunea fidelitatii este fundamentala, iar sursa acesteia este dragostea. 0ragostea adevarata constituie o experienta coplesitoare. Ea ar trebui sa consfinteasca mediul in care barbatul si femeia se manifesta in deplinatatea conditiei umane ca persoane responsabile care dau socoteala de actiunile pe care le fac. /cesta a fost modelul original consacrat de 0umnezeu. .n cartea Ueneza 0umnezeu este /cela care a adus*o pe Eva la /dam si totodata 6ui ii apartine ideea casatoriei. El este Cel care i*a creat pe cei doi destinati unul pentru celalalt si le*a 1arazit darul dragostei sexuale. 8ot El este Cel ce asteapta ca ambii parteneri sa participe in mod egal si bazati pe dragoste la intimitatea relatiei de casatorie. "onogamia sexuala este o ceremonie a placerii care reuseste sa transceada indoielile persistente referitoare la participarea deplina a ambilor parteneri in relatia de casatorie. Fletc1er argumenteaza ca fidelitatea este o nevoie. Nu in mod surprinzator, intr*o lume in care contactul sexual e la discretie, fidelitatea devine o nevoie crescanda. Fidelitatea trebuie perceputa ca fiind mai mult decat o nevoie. Ea trebuie considerata drept o datorie a fiecaruia dintre soti, o datorie bazata pe dragoste si angajament. Cand datoria aceasta nu este indeplinita relatia de casatorie nu are nici o perspectiva. Tilliam Fitc1 in cartea sa C1ristian 5erpsectives on )ex and "arriage afirma ca fidelitatea unuia fata de celalalt constituie virtutea suprema in casatorie. 5entru el fidelitatea reciproca este in mod inextricabil legata de adevarata dragoste in cadrul unei unitati pe deplin realizate. 0ragostea sotilor in entuziasmul si in amploarea sa de la inceput imbratiseaza fidelitatea absoluta, spune Fitc1. Fidelitatea absoluta include fidelitatea sexuala si inseamna daruire9 permanenta si totalaOgandurile, viata, trupul si tot ceea ce ii apartine cuiva. /ceasta este fidelitatea autentica. )ursa daruirii in casatorie este dragostea iar modelul acesteia il constituie dragostea lui Cristos pentru Iiserica )a.

Este ar1icunoscut faptul ca fidelitatea lui Cristos pentru Iiserica )a nu esueaza. Fidelitatea sotilor trebuie sa fie la fel. VI. Binecuvantarile rezultate in urma unei casatorii bazate pe dedicarea reciproca a sotilor:

2na dintre binecuvantarile cele mai importante ale unei relatii de casatorie bazate pe fidelitate o constituie siguranta psi1ica si fizica care rezulta din aceasta exclusivitate. !elatiile sexuale promiscue pot produce boala si c1iar moarte. Iolile transmisibile pe cale sexuala apar in cazul indivizilor cu parteneri sexuali multipli. .n cazul respectarii fidelitatii sexuale nu se poate vorbi despre aceste consecinte catastrofale. 0in punct de vedere psi1ologic relatia de casatorie poate fi afectata de infidelitate. 8radatorul si persoana inselata sunt predispusi la frustrare si neincredere, la dezintegrarea pesonalitatii si neimplinire. Cand oameni practica relatii sexuale extraconjugale doar de dragul placerii, fara a avea un angajament marital, acestia pur si simplu desfasoara o diabolica, efemera si superficiala parodie a casatoriei, care produce dezintegrarea personalitatii si lasa in urma un sentiment profund inradacinat de frustrare si neimplinireOdesi s*ar putea ca acest sentiment sa nu fie constientizat si realizat vreodata. 2n lucru odata facut, e bun facut. # a doua binecuvantare rezultata dintr*un legamant de casatorie este increderea care se cladeste intre cei doi parteneri. # casatorie crestina trebuie sa fie intemeiata pe incredere. Exista multe cai prin care increderea se poate pierde intr*o relatie de casatorie. 2na dintre ele este infidelitatea sexuala. /tunci cand are loc adulterul, partenerul inselat isi pierde increderea in partenerul de casatorie. C1iar daca relatia este recladita si casatoria salvata, increderea nu va mai fi la fel. /colo unde se pune accent pe fidelitatea sexuala, increderea dintre cei doi parteneri mentine relatia de casatorie sanatoasa si sigura. / treia binecuvantare care rezulta dintr*o casatorie plina de devotament este caminul celor doi. )unt multi care au o casa mare, dar nu au un camin. /cestia impartasesc o cladire, dar nu o familie. 5robabil acestia cunosc comfortul posesiunilor materiale, dar nu cunosc ce inseamna implinirea conferita prin relatia de casatorie. .n multe cazuri, unul dintre motivele lipsei acestei binecuvantari o constituie infidelitatea sexuala. !elatiile sexuale extraconjugale nu sustin perceperea crescanda a sotilor a ceea ce inseamna casatoria si asupra fericirii pe care aceasta o poate aduce. 0aca cei doi sunt sot si sotie, actul intreprins constituie un act si o promisiune de dragosteJ o distilare si o concentrare a insemnatatii vietii comuneOsau asa ar trebui sa stea lucrurile, daca acestia cresc in cunostinta insemnatatii casatoriei. 0ar prin actul prostitutiei si al adulterului de ocazie, barbatul si femeia isi declara adevarata lor natura si devin uniti intr*o comuna iresponsabilitate si o legatura prost inteleasaJ GsiH tratarea in mod continu a fiintelor umane ca mijloace ale implinirii personale va duce in cele din urma la diminuarea capacitatii de a intretine relatii autentice de orice fel.

10

.ntimitatea umana implica mintea si spiritul si nu doar trupul. 0aca cineva doreste sa aiba doar o relatie intima in trup, atunci relatiile sexuale reprezinta singurele nevoi ale acelei persoane. 0ar daca cineva vrea sa aiba o autentica relatie intima umana <care implica mintea si spiritul?, trebuie ca in relatia de casatorie acea persoana sa practice si fidelitatea sexuala. /ceasta <fidelitatea sexuala? este o obisnuinta sentimentala, care se formeaza prin repetarea tainica a credinciosiei. 5rocedand astfel, sotii isi exprima aprecierea fata de 0umnezeu, care a creat faptura umana si a institutionalizat casatoria. 5rin fidelitatea sexuala manifestata in cadrul casatoriei, 0umnezeu este onorat, iar sotii devin beneficiarii binecuvantarilor )ale. 2ltima binecuvantare pe care doresc sa o mentionez este asigurarea mostenirii vietii vesnice. Exista foarte multe pasaje in Iiblie care vizeaza pacatul imoralitatii sexuale. 2nele dintre acestea scot in evidenta ca acest pacat impiedica dobandirea vietii vesnice. /postolul 5avel in scrierile sale catre biserica din Corint afirma ca cei care se fac vinovati de adulter nu vor intra in imparatia lui 0umnezeu <. Corinteni @9M*CD?. /postolul .oan, in Cartea /pocalipsa, impartaseste acelasi punct de vedere ca si apostolul 5avel </poc. BB9C>*C=?. Cred ca, atat .oan cat si 5avel, au fost inspirati in tratarea subiectului despre imoralitate de catre 0omnul .sus Cristos. .n Evang1elia lui "atei, in dialogul cu tanarul bogat, 0omnul .sus afirma ca o conditie ca sa intri in viata este ca sa asculti poruncile. J0aca vrei sa intri in viata, asculta poruncileJ Nu ucide, nu comite adulter, nu fura, nu marturisi stramb, cinsteste pe tatal si pe mama ta si iubeste*ti aproapele ca pe tine insuti <"atei CM9CN*CA?.G>@H Cuplurile care practica fidelitatea sexuala experimenteaza nu numai binecuvantari pamantesti si fericire conferite prin relatia de casatorie, dar ele pot spera ca intr*o zi vor fi bine primite in imparatia lui 0umnezeu, ca sa mosteneasca viata vesnica, pentru ca si*au pastrat credinta asa cum o declara Iiblia, Iiserica si legile nescrise ale moralitatii umane si ale eticii.

11

Concluzie:
.ubirea este atributul cel mai maret al sufletului uman, iar fidelitatea este cea mai nobila progenitura a iubirii. Fidelitatea trebuie practicata de catre toate cuplurile. )copul tratarii acestui subiect a fost sa prezinte cateva motive, care sa sprijineasca ideea conform careia fidelitatea sexuala este necesara pentru o relatie de casatorie binecuvantata. Fidelitatea in casatorie bazata pe dragoste joaca un rol de o importanta vitala. 0imensiunea devotionala a fidelitatii cere mai mult decat evitarea tradarii partenerului. /ceasta conditie suplimentara este exprimata in parte in ritualuri de atasament si devotiune. Fidelitatea sexuala, daca este inteleasa si practicata, poate crea o relatie maritala puternica intre soti si poate oferi un climat adecvat pentru cresterea copiilor. Fidelitatea trebuie sa fie ancorata in angajamentul facut de sot si sotie la inceputul voiajului marital si trebuie mentinuta prin dragostea reciproca. 0e asemenea, fidelitatea trebuie practicata pentru ca este poruncita de 0umnezeu <Evrei CE9 >?, Creatorul fiintei umane si al casatoriei. !elatia intima a unui cuplu casatorit reflecta conditia mariajului acelui cuplu. Fidelitatea este dovada angajamentului lor, iar dragostea adevarata este mijlocul prin care opereaza ea. )otii, care isi sunt credinciosi unul altuia, il onoreaza pe 0umnezeu prin relatia lor si in trupul lor.

12