Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAM EDUCAIONAL propus de un grup de lucru al formatorilor de medicina de familie pentru atelierul MANAGEMEN!UL DIA"E!ULUI #A$ARA! !

IP %
Introducere Diabetul zaharat (DZ) cuprinde un grup eterogen de tulburari, care pot avea o cauza diferita, dar care au n comun hiperglicemia (cresterea concentratiei de glucoza n sange peste limitele normale), asociata cu modificari lipidice i proteice la fel de importante. Diabetul reprezinta o probema majora de sanatate publica prin prevalenta crescuta cu tendinta de crestere in plan mondial, prin riscul cardiovascular pe care il presupune, prin costurile ridicate, prin multitudinea si severitatea complicatiilor. &cop Introducerea de practici medicale de calitate la nivelul asistentei medicale primare. e!perienta anterioara in domeniu a fost aplicarea recomandarilor bazate pe dovezi ale ghidului de practica pentru medicii de familie "Diabetul zaharat tip #$, ghid elaborat in cadrul proiectului %ual&'(D de catre )entrul *ational de +tudii pentru 'edicina de ,amilie. Implementarea recomandarilor ghidului in vederea implicarii medicului de familie in managementul clinic si cresterii calitatii ingrijirii persoanelor cu DZ# in asistenta primara a constituit un model de buna practica pe care s-a bazat si organizarea prezentului atelier. O'iecti(e) .a sfarsitul atelierului, participantii vor fi capabili sa / enumere criteriile de diagnostic si screening al DZ# efectueze evaluarea initiala a pacientului cu DZ# precizeze modalit01ile non-farmacologice de tratament consilieze pacientul cu DZ# privind optimizarea stilului de viata prin/ -dieta si controlul greutatii -renuntarea la alcool -e!ercitiul fizic -renuntarea la fumat enunte beneficiile si obiectivele controlului glicemic enumere principalele clase de medicamente antidiabetice cu indicatiile si containdicatiile lor descrie rolul ', in preventia, screeningul si tratamentului precoce al complicatiilor microvasculare e!plice importanta controlului multifactorial pentru reducerea riscului cardiovascular. e!plice impactul semnificativ al morbiditatii si mortalitatii produse prin boli cardiovasculare la persoanele cu diabet. Metode educationale 2entru atingerea obiectivelor mentionate,vor fi folosite urmatoarele metode educationale/ lucrul in grupuri mici, discutii plenare, listarea, prelegeri, lucrul in grupe, brainstorming, metoda puzzle,

Organi*are 4cest program va fi pus in practica sub forma unui atelier de o zi, de 5 ore, cu o pauze de 67 min (33.77-33.67 si 38.98 : 35.38) si pauza de prinz de la ora 36.38 : 39.77. ;rupul tinta este format din #7- ma!. #8 medici de familie. 4telierul este sustinut de 3 formator de medicina familiei Materiale 2entru atingerea obiectivelor mentionate sunt necesare urmatoarele materiale/ videoproiector, laptop, flip-chart, coli albe 4 7, foi albe 4 9, mar<ere, pi!uri, banda adeziva, mape cu materiale pentru cursanti, enunturi pe cartoanele pentru puzzle, formulare de evaluare a participantilor (pre si postteste), formulare de evaluare a atelierului, trusa de e!aminare a piciorului diabetic (monofilament, diapazon, ciocan pentru refle!e), glucometru = bandelete. 24>?I.( 2> ;>4'@.@I A.77 : A.37 Bine ati venitC Introducerea lectorilor si a participantilor. O"IEC!I+ cresterea coeziunii grupului. ME!ODA se prezinta fiecare : nume, loc de munca, hobb&. A.37 : A.38 4steptarile participantilor de la atelier. O"IEC!I+ identificarea nevoilor autopercepute ale participantilor legate de tema atelierului. ME!ODA/ listare. A.38 : A.#7 2rezentarea obiectivelor atelierului . O"IEC!I+/ informarea participantilor asupra obiectivelor atelierului. ME!ODA/ prezentare. A.#7 : A.#8 )ompararea asteptarilor cu obiectivele. O"IEC!I+/ consens asupra continutului atelierului . ME!ODA/ discutii in plen. A.#8 : A.67 >eguli de desfasurare a atelierului. O"IEC!I+/stabilirea regulilor de grup in vederea unei comunicari optime. ME!ODA/ listare. A.67 : A.97 PRE!E&!) ,)-. / 0.).. !ema 0) Ce este dia'etul *a1arat2 cum se clasifica2 care este populatia de

dia'etici pe care o ingri3esc eu


O"IEC!I+E .a sfarsitul acestui modul, participantii vor fi capabili sa/ defineasca diabetul zaharat tip #D e!plice clasificarea diabetului zaharatD e!plice importanta unei viziuni "populationale$ asupra diabeticilor inscrisi in lista lor ME!ODE Discutii in grupul mare despre implicatiile si incarcatura de munca pentru medicul de familie in legatura cu ingrijirea pacientului cu diabet zaharat. 2rezentare slide-uri ppt .04 Introducere))

Participantii la atelier (or fi in(itati in timpul cursului sustinut de uni(ersitari sa (ina a(and asupra lor o foaie A- cu structura listei de dia'etici dupa urmatoarea formula !otal dia'etici din care : D# 0 D# % din care / trat dietetic5trat ADO5 trat ADO plus insulina5trat insulina 67ormularL.08 0.)..4 0.)9. !ema %) Criterii de diagnostic si screening ale D#%) O"IEC!I+E .a sfarsitul acestui modul participantii vor fi capabili sa/ enumere criteriile de diagnostic ale DZ# si investigatiile de laborator folosite la diagnosticarea diabetului (glicemia a jeun, glicemia post prandiala, testul de toleranta la glucoza pe cale orala)D enumere factorii de risc pentru DZ# si sa selecteze populatia care trebuie evaluata prin screening pentru DZ# ME!ODE 4 brainstorming- cursantii sunt intrebati despre valorile normale ale glicemiei si valorile glicemiei de la care se pune dg de diabet, care sunt analizele care se folosesc pentru diagnostic. 4 cursantii primesc un formular de screening L.%: si il completeaza (variante : fiecare isi completeaza propriul formular, sau in grupuri de 6 : unul intreaba, unul raspunde, celalat observa si comenteaza procesul :monitorizeaza timpul, dificultatile etc) 4 se comenteaza in plen dificultatile 4 pre*entare ppt) .%) 0.)9. 400).. !ema 9) E(aluarea initiala a pacientului cu D#%5 fisa de e(aluare initiala 2entru ca DZ# poate fi prezent cu multi ani inainte de depistare si peste 67E din pacientii nou diagnosticati prezinta cel putin o complicatie, evaluarea pentru complicatii trebuie sa inceapa la diagnostic si apoi anual. O"IEC!I+E/ 2articipantii vor fi capabili sa/ efectueze evaluarea initiala a pacientului cu DZ# . evalueze statusul bolii si prezenta factorilor de risc pentru complicatiile diabetului. ME!ODE/ 2e un studiu de ca* pre*entat de formator se initiaza lucrul in 6 grupe (37 min) pentru listarea elementelor cheie ale istoricului bolii, e!amenului fizic si a investigatiilor paraclinice. 2articipantii primesc modele de fise de e(aluare L.92 completea*a fisele si desemnea*a raportori: urmea*a - prezentarea rezultatelor si discutii (8 minFgrup G6 H 38 min.) -prezentarea listei finale in ppt) .9. (8 minute) . 00).. /00)9. PAU#A CA7EA 00)9. 4 00)-; !ema -) Controlul glicemic o'iecti(e2 principii 4 recapitulare O"IEC!I+E/ 2articipantii vor fi capabili sa enumere obiectivele controlului glicemic

e!plice principiile si metodele controlului glicemic

ME!ODA prezentare ppt .- : controlul glicemic, discutii 00)-;40%)-; !ema ; Managementul clinic in D#% Optimi*area stilului de (iata)

6O&+8
O"IEC!I+E .a sfarsitul acestui modul, participantii vor fi capabili sa/ precizeze locul +I in managementul DZ enumere elementele +I descrie recomandarile +I consilieze pacientul privind +I intr-o situatie data alcatuiasca ratia alimentara a pacientului cu DZ Metode de predare 2rezentare. .ucrul in grupuri mici. ME!ODE/ 3. Lucru in ; grupuri mici pe ca*urile din L.- (0. min8 pentru identificarea elementelor si principiilor de consiliere in functie de particularitatile ne(oilor pacientului) Dieta )ontrolul greutatii (!ercitiul fizic >enuntarea la fumat Pre*entarea re*ultatelor2 discutii (0. minute8 Prelegere (0. min) pentru prezentarea recomandarilor ghidului asupra elementelor de educatie privind +I : prezentare ppt .; #. Lucru indi(idual / alcatuirea ratiei alimentare 7isa L.; si 7ise a3utatoare L.<2 L.=2 L.>2 L., 60; minute8 Pre*entarea re*ultatelor2 discutii (0. min) Conclu*ii (; min) 0%)-;409)0; 59. !ema <) !ratamentul medicamentos antidia'etic O"IEC!I+/ 2articipantii vor fi capabili sa enumere principalele clase de medicamenete hipoglicemiante, indicatiile si contraindicatiile lor. ME!ODE/ 3. 2relegere/ recapitulare prezentarea tratamentului medicamentos :ppt).< 0; minute #. 2uzzle/ indicatii si efecte secundare ale medicatiei hipoglicemiante (7isa L00) 2articipantii imperecheaza indicatii si contraindicatii ale medicamentelor antidiabetice orale cu clase de medicamente Discutii. 0; minute 09)0; / 0-).. PAU#A DE MA&A 0-).. /0;).. !ema =) Monitori*area pacientului dia'etic

Managementul clinic al complicatiilor micro(asculare) 9

O"IEC!I+/ participantii vor fi capabili sa descrie/ rolul ', in monitorizarea diabeticului si preventia, screeningul si tratamentul precoce al complicatiilor microvasculare. ME!ODE/ 3. "rainstorming/ listarea principalelor complicatii cronice ale DZ#: (; minute) #. Lucru in grupuri mici 6 grupuri mici care identifica (; minute) ;rupul 3/ >ec privind monitorizarea retinopatiei diabetice ;rupul # / >ec privind screeningul nefropatiei diabetice ;rupul 6 / >ec privind screeningul lez piciorului diabetic 6. Atelier de e?amen al piciorului dia'etic 4%. minute demonstratie e?amen picior dia'etic / o pereche de cursanti, apoi discutii (formatorul pune la disp cursantilor instrumente de e!aminare/ lupa, vata, ciocan refle!e, diapazon, monofilament) -) Lucru indi(idual / completarea fisei de monitori*are a dia'eticului L0% fata5(erso 4 discutii 6%. min8 ;) Discutii dificultati monitori*are / microal'uminurie2 retinopatie 6recapitulare ppt .=2.,2 0.8 0. minute 0;)..40;)-; !ema >) Importanta controlului multifactorial pentru reducerea riscului

cardio(ascular)
O"IEC!I+E) .a sfarsitul modului participantii vor fi capabili sa/ (numere noile criterii de diagnostic ale sindromului metabolicD 2rezinte factorii de risc cardiovasculari majori i calcularea riscului de B)I in cazul prezentatD e!plice principalele recomand0ri ale managementului factorilor de risc cardiovasculari pentru preventia B)I la pacien1ii cu DZ tip #D

ME!ODE DE PREDARE/ 2rezentare ppt) .> : criterii sdr metabolic, (!ercitii practice de stabilire a riscului cardiovascular utilizand diagrama +) >(- vezi 7isa L09 calcul risc +) >( pentru diferite categorii de pacienti (inclusiv nediabetici, sau doar in faza de prediabet) Discutii, revizuirea recomandarilor cu ajutorul 7isei L00;)-; / 0<)0; PAU#A DE CA7EA 0<)0; 40<)9. Pre*entare de ca* recapitulati(a 2rezentarea unui caz comple! :DZ# caz nou dignosticat asociat cu J?4, dislipidemie, obezitate. )azul permite recapitularea principalelor notiuni discutate anterior ME!ODE DE PREDARE/ 2rezentare ppt) 0%2 discutii, brainstorming. 0<)9.40<)-. Mesa3e c1eie recapitulati(e >eluarea de c0tre formator a principalelor teme atinse n atelier i sublinierea concluziilor la care grupul a ajuns, compararea cu mesajele cheie ale ghidului. 2rezentare ppt400 @rm0rirea gradului de mplinire al atept0rilor participan1ilor de la curs.

0<)-./ 0<);. PO&!!E&! 0<);.40=).. E+ALUAREA A!ELIERULUI DE CA!RE PAR!ICIPAN!I)