Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de tehnologie didactica

Data:04.05.2012 Unitatea de competenta:Gastroenterologie si nursing in gastroenterologie Clasa: anul II A AMG, coala postliceala sanitara !Carol Da"ila#, $g%&iu 'ro(esor:As.Med.'rinc. )icentiat, toicoiu *oic+ita Ga,riela u,iect: Ingri-irea pacientilor cu +emoragii digesti"e Competente speci(ice: 1. Anali.ea.a semnele si simptomele speci(ice a(ectiunilor aparatului digesti" 2. Identi(ica pro,lemele de dependenta si sta,ileste diagnosticele de ingri-ire/nursing0 la pacientii cu a(ectiuni ale aparatului digesti" 1. 2la,orea.a planul de ingri-ire/planul nursing0 4. Aplica inter"entiile proprii si delegate plani(icate 5. 2"aluea.a re.ultatele ingri-irilor aplicate Competente operationale: 1. 3emoragia digesti"a 4 de(initie 2. Mani(estarile clinice ale 3D 1. Clasi(icarea si cau.ele 3D 4. 25aminari paraclinice 5. Inter"entiile autonome si delegate ale asistentei $ipul de lectie: Asimilare de noi cunostinte in "ederea (ormarii pro(esionale )oc de des(asurare: ala de demonstratie trategie didactica: trategia cuprinde procesul de com,inare ce "i.ea.6: a0 Metodele de predare% in"67are 4 e"aluare ,0 Mi-loacele de 8n"676m9nt c0 :ormele de organi.are a0 Metode si procedee: 25punere,25plica7ia,Demonstra7ia practica a recoltarii sangelui "enos cu sistemul "acutainer ,0Material didactic:$rusa de trans(u.ie, materiale sanitare, instrumentar, calculator, "ideoproiector c0:orma de organi.are a acti"it67ii: acti"itate (rontal6 ;i indi"idual6 Material didactic:Materiale sanitare,instrumentar,"acutainere Metode si procedee:25punere,demonstratie practica urse de documentare: !$e+nici generale de ingri-ire a ,olna"ului# 4 Georgeta <alta !=ursing clinic: medicina interna# 4 *ol I 4 =icusor Dragomir, =icoleta Dragomir !Manual de ingri-iri speciale acordate pecientilor de asistentii medicali# 4 )ucretia $itirca !G+id practic# 4 C+iru :lorian !Medicina de urgenta# % Dr.Aurelia 2nescu UM: Craio"a :orma de e"aluare:$est de e"aluare 4 tip grila

Momentele lectiei Momentul organi.atoric /2 min0 ?eactuali.area cunostintelor/ma5 5 min0

Acti"itatea cadrului didatic e (ace pre.enta ele"ilor,se pun a,sente,se (ace pregatirea audientei pentru predare e "eri(ica cunostintele medicale ale auditoriului in ce pri"este cone5iunea cu lectia predata anterior:de(initie ulcer gastro%duodenal, principalii (actori ulcerogeni, alti (actori implicati in aparitia UGD, mani(estari clinice, complicatii Anuntarea temei si a e anunta si se scrie in caiete titlul lectiei in mod competentelor accesi,il, sumar si competentele operationale operatilonale /ma5 1 min0 Diri-area in"atarii e preda continutul lectiei, su,capitolele: /ma5 10 min0 %+emoragia digesti"a 4 de( %mani(estarile clinice ale 3D %clasi(icarea si cau.ele 3D %e5aminari paraclinice %inter"entiile autonome si delegate ale asistentei %demonstratie practica 4 recoltarea cu sistemul "acutainer :i5area cunostintelor /ma5 5 min0 e recapitulea.a care sunt mani(estarile clinice ale +emoragiei digesti"e, mani(estarile de dependenta,e5aminari paraclinice

Acti"itatea ele"ilor 2le"ul de ser"iciu pre.inta lista cu a,sentii Mai mare recepti"itate si raspunsuri complete din partea celor cu "ec+ime in acti"itatea medicala e con(ormea.a prin scrierea in caiete si luarea de notite 2le"ii r6spund la 8ntre,6ri, completea.6 r6spunsuri ale colegilor ;i cer l6muriri suplimentare. 'e ,a.a suportului de curs li se solicita inter"en7ii scurte, pe r9nd re(eritoare la aceste etape. 2le"ii e5ecuta te+nica. ?ecepti"itate,mai ales din partea celor cu "ec+ime in acti"itatea medicala,dar si interes crescut din partea celor (ara acti"itate medicala. :iecare ele" completea.a indi"idual grila primita,su,iectele (iind aceleasi

2"aluarea/ma5 5 min0

e (ace prin completarea unei (ise de e"aluare care se ane5ea.a proiectului de lectie@(isa contine 10 intre,ari tip grila,(iecare intre,are notandu%se cu 1p

e ane5ea.a (isa de e"aluare si materialul didactic redactat in Microso(t >ord. e eli,erea.a ele"ilor un suport de curs in (ormat electronic si un suport litogra(iat.

Unitatea de in"atamant: coala postliceala sanitara !Carol Da"ila# , $g%&iu 'ro(esor: As.Med. toicoiu *oic+ita Ga,riela Clasa: anul II A , Asistent Medical Generalist Disciplina:Gastroenterologie si nursing in gastroenterologie

Ingrijirea pacientilor cu hemoragii digestive


3emoragiile digesti"e repre.inta mani(estari clinice si complicatii a (oarte "ariatelor tipuri de le.iuni gastrointestinale care produc e5tra"a.area sangelui in lumen. Mani(estari clinice: 1.3emateme.a este "arsatura cu sange.'oate a"ea continut de sange rosu/sangerari recente,in curs0sau de culoare neagra/!in .at de ca(ea#0 2.Melena e scaunul cu sange digerat:culoare neagra si aspect lucios/ca pacura0,cu consistenta pastoasa sau semilic+ida,miros (etid de putre(actie.'entru reali.area unei melene sunt necesare:sangerare de minimum 50%A0ml.Melena continua 1%4 .ile dupa oprirea sangerarii. 1.?ectoragia si anoragia%pierderi de sange rosu in cursul de(ecatiei sau independent de e"acuarea scaunului. 4.3emoragia digesti"a oculta 4 detectata prin reactii c+imice/cantitatea minima 5ml de sange0. 5. indromul anemic % se poate instala (ie ,rusc/anemie acuta,e"entual cu soc +emoragic0,(ie cronic/in sangerarile moderate sau oculte0. Dupa sediul +emoragiei se di(erentia.a: %+emoragii digesti"e superioare%e5teriori.ate prin +emateme.a sau melena %+emoragii digesti"e in(erioare%e5teriori.ate prin rectoragii,scaune +emoragice mi5te,dar posi,il si e5clusi" prin melena %+emoragii digesti"e intermediare%e5teriori.ate prin melena si prin rectoragii sau scaune mi5te Dupa gradul +emoragiei se di(erentia.a: %+emoragii usoare,moderate,su, 500ml: %ameteli %astenie %transpiratii %palpitatii %+emoragii medii 500%1000ml %sindrom anemic %ta+icardie %+ipotensiune arteriala %lipotimii

%+emoragii se"ere,peste 1500ml: %anemie se"era %stare de soc %sete intensa %agitatie si an5ietate %o,nu,ilare pana la pierderea cunostintei %puls peste 100Bmin %+emoglo,ina su, 11gB100ml Cau.ele 3D In ordinea (rec"entei sunt urmatoarele: %ulcerul duodenal %gastritele %ulcerul gastric %"aricele eso(agiene %cancerul gastric ulcerat %tumori gastrice ,enigne %sindromul MallorC 4 >eiss %sange deglutit/epista5is posterior0 %alte cau.e 4 (istule aortoduodenale,tul,urari ale +emosta.ei Diagnostic Diagnosticul impune: %recunoasterea +emoragiei digesti"e %criteriu de certitudine%e5teriori.area sangelui prin "arsaturi sau scaun %criteriul de pro,a,ilitate%instalarea unui sindrom anemic acut sau cronic (ara cau.a e"identa %preci.area topogra(iei %+emoragie de tip superior/+emateme.a,melena0si de tip in(erior/eliminarea de sange rosu,in lipsa semnelor clinice de su(erinta esogastroduodenala0 %e"aluarea gra"itatii se (ace cu deose,ire pe criterii clinice:paloare,racirea e5tremitatilor,ta+icardie,scaderea tensiunii arteriale 'araclinic: %leucocito.a %scaderea +emoglo,inei,+ematocritului %+ipera.otemie %tul,urari electrolitice %+iperglicemie %+iper,iliru,inemie %* 3 crescut %radiogra(ia a,dominala pe gol 4 poate e"identia ,ule radiotransparente re.ultate din acumularea de c+eaguri sanguine si aer in stomac sau intestin,atunci cand +emoragia e masi"a

%endoscopia de urgenta: %e singura metoda care preci.ea.a sediul sangerarii %detectea.a alteratii care nu pot (i "i.uali.ate radiologic prin lipsa modi(icarilor de relie( %esogastroduodenoscopia de urgenta %colonoscopia %arteriogra(ia selecti"a %scintigra(ia a,dominala cu su,stante radioacti"e %laparatomia e5ploratoare $ratament D,iecti"e: 1.Asigurarea repausului %internarea pacientului e o,ligatorie intr%un ser"iciu de terapie intensi"a %repaus strict la pat n decu,it dorsal,(ara perna/in +emoragiile masi"e in po.itie $rendelen,urg,pentru mentinerea unei circulatii cere,rale adec"ate0 %se inter.ice orice e(ort (i.ic/e(ortul (i.ic poate accentua +emoragia sau poate agra"a ta,loul clinic0 %asistenta "a linisti pacientul si apartinatorii,recomandandu%le calm si con"ingandu%i de necesitatea repausului %repausul la pat durea.a cel putin 1 .ile dupa oprirea +emoragiei %asistenta "a colecta intr%un "as sangele eliminat de pacient si il "a pre.enta medicului %"a e(ectua toaleta ca"itatii ,ucale a pacientului cu capul ase.at intr%o parte, (ara a deplasa pacientul 2. upra"eg+erea (unctiilor "itale si aprecierea clinica a gra"itatii %asistenta "a urmari si nota pulsul,$.A. ,diure.a/in +emoragiile masi"e,urmarirea se "a (ace din ora in ora0 %se "a aprecia gra"itatea %dupa cantitatea de sange pierdut/+emoragie masi"a,medie,usoara0 %dupa modul cum s%a produs +emoragia/rapiditatea peirderii,,rutal repetat moderat0 1.25aminari de la,orator %se recoltea.a sange pentru determinarea +ematocritului,numarul +ematiilor,+emoglo,ina/+emograma0 %se recoltea.a scaun pentru a%l trimite la la,orator in "ederea punerii in e"identa a sangelui din materiile (ecale/reactia Adler0 %in ca.uri gra"e/stari de soc0se determina a.otermia,ionograma,re.er"a alcalina,teste de coagulare @ in clinicile mari se (ace si determinarea "olumului sanguin cu metode i.otopice 4.Alimentatia %se suprima alimentatia pe gura,pacientul putand primi numai lic+ide reci cu lingurita si ,ucatele de g+eata,in prima .i @ e"entual lapte rece in cantitati mici/20%10 ml0din ora in ora %in (unctie de e"olutie,a doua .i de la sangerare sunt permise 12%14 mese compuse din 150%200ml lapte,regim +ipo.a+arat

%incepand cu a 1%a .i regimul se im,ogateste,adaugandu%se supe mucilaginoase,gris cu lapte,piureuri de legume,,udinci,creme,ou moale,carne sla,a de "ita sau pasare,legume (ierte,(ructe crude,a-ungandu%se in cate"a .ile/5%E0la o ratie calorica de 1500%2000 calorii 5.Aplicarea masurilor terapeutice %in a(ara de inter"entia autonoma repre.entata de repaus a,solut la pat,asistenta "a aplica inter"entiile indicate de medic: %aplica punga cu g+eata in regiunea epigastrica %pregateste sange i.ogrup,i.o?+ si instalea.a trans(u.ia de sange %administrea.a medicatie +emostatica/gluconat de calciu,"itaminele F si C,"enostat,(itomenadion,adrenosta.in0 %instalea.a per(u.ii cu su,stituenti%De5tran E0G,40G, in lipsa de solutie macromoleculara se poate per(u.a ser (i.iologic sau gluco.at,dar acestea au o actiune mai sla,a pentu re(acerea "olemiei0 %pregateste si administrea.a in ca.urile indicate sedati"e /(eno,ar,ital,dia.epam0pentru calmarea starii de agitatie %instalarea unei sonde "e.icale %introducerea unei sonde nasogastrice pentru spalatura gastrica si aspirarea sangelui %se pot e(ectua in scop +emostatic si spalaturi cu apa cu g+eata %se administrea.a antiacide %administrare de somatostatina %+emosta.a endoscopica 4 pul"eri.area de (actori coagulanti,scleroterapia in "aricele eso(agiene,(otocoagularea cu laser %compresiune prin ,alon tip <laHemore %administrarea cronica de propranolol pentru pre"enirea +emoragiilor prin "arice eso(agiene %+emosta.a c+irurgicala se impune in +emoragiile se"ere si repetate,dupa desocarea ,olna"ului sau la necesitate c+iar in soc %com,aterea socului +emoragic: %resta,ilirea "olemiei si masei eritrocitare %corectarea tul,urarilor +emodinamice %reec+ili,rarea meta,olica %pro(ila5ia 4 se adresea.a cu precadere recurentelor ,olii de ,a.a $ratamentul etiologic 3D din ulcerul gastric si duodenal: %masuri u.uale de reanimare %tratament conser"ator cu antiacide/cimetidina0 %tratament c+irurgical%in +emoragiile (ulminante/gastrctomie 2B1I %la ,olna"ii inopera,ili s%au o,tinut re.ultate ,une cu electrocoagulare,(otocoagulare cu laser 3D prin ruptura de "arice eso(agiene %masuri u.uale de reanimare %sonde cu ,alonas compresor/<laHemore0

%per(u.ie i" de "asopresina sau somatostatina %pre"enirea ence(alopatiei portale/e"acuarea intestinului,altele0 %tratament c+irurgical paleati" In +emoragiile digesti"e in(erioare pro"ocate de tumori 4 re.ectia intestinului. In +emoragiile digesti"e in(erioare consecuti"e ,olilor in(lamatorii: %tratament c+irurgical in +emoragiile masi"e %tratament conser"ator: %alimentatie parenterala e5clusi"a %sonda gastrica %per(u.ie de sange sau de al,umina %anti,iotice 3emoragiile di"erticulare: %tratament conser"ator: %su,stitutie sanguina %"asopresina %alimentatie parenterala %tratament c+irurgical