Sunteți pe pagina 1din 2

Francmasonerie De la Wikipedia, enciclopedia libera Marele Arhitect al Universului Francmasoneria (sau masoneria ), ca institu?ie, este un ordin ini?

iatic ai carei me mbri sunt nfra?i?i prin idealuri comune morale, spirituale ?i sociale , prin ini? ierea conforma unui ritual comun, prin juramntul depus pe una din car?ile sfinte ale marilor religii (Biblia, Coranul, Dao de Jing, Vedele hinduse, Tripitaka bud iste, sau alte scrieri considerate sacre) ?i, n majoritatea ramifica?iilor, de cr edin?a ntr-o Fiin?a Suprema , un Mare Arhitect al Universului . Organiza?iile masonice, prezente n majoritatea ?arilor, se regasesc sub forma obedien?elor autonome, mar i loje sau Mare Orient (grupari de loji), ele nsele compuse din loji albastre (zi se ?i ateliere) de cte 7-50 de persoane (uneori chiar mai multe). Numarul francma sonilor n lume este de circa patru milioane, majoritatea n Statele-Unite ?i n Europ a occidentala[1]. Francmasoneria desemneaza n acela?i timp o disciplina spirituala, precum Alchimia , ?i institu?ia tradi?ionala care reune?te practican?ii acestei discipline, n loj i sau confedera?ii de loji, numite Mari loji. Emblema actuala a Marii Loji Na?ionale din Romnia, cu inscrip?ia nvinge sau mori tina.

n la

n Romnia Francmasoneria este organizata n mai multe obedien?e, Marea Loja Na?ionala Romna fondata 1880, Marea Loja Na?ionala Unita din Romnia, apoi Marea Loja Na?ion ala din Romnia, Marele Orient de Rit Sco?ian Antic ?i Acceptat din Romnia, Marea L oja Regulara a Romniei, Marea Loja Na?ionala a Romniei, Marele Orient din Romnia UM SOI ?i Marele Orient al Romniei, minoritar, precum ?i alte cteva obedien?e mai mic i, ntre care unele deschise ?i femeilor (Dreptul Uman din Romnia, Marea Loja Femin ina a Romniei, Marele Ordin Feminin Romn). Toate aceste obedien?e se recunosc reci proc. Cea mai mare loja din Romnia este Marea Loja Na?ionala din Romnia, unica recunoscu ta de UGLE, ?i interna?ional de alte Mari Loji regulare. Cuprins 1 2 3 4 5 Etimologie Defini?ie Simbolistica ?i istorie Organizare Dezbaterile despre francmasonerie 5.1 Pro ?i contra : ce spun partizanii ?i adversarii francmasoneriei 5.2 Mentalitatea francmasonica 5.2.1 Defini?ia 5.2.2 Raspndirea mentalita?ii francmasonice 5.2.3 Confruntarea cu alte mentalita?i 6 n Romnia 7 Note 8 Bibliografie 9 Bibliografie suplimentara 10 Vezi ?i 11 Legaturi externe Etimologie Cuvintele francmason , francmasonerie sunt forma romneasca a cuvintelor englez free ma son, francez francmaon ?i german Freimaurer care nseamna zidar,constructor liber ?i reprezinta o mo?tenire a uneia din radacinile francmasoneriei: breasla zidarilor care construiau biserici, bazilicile ?i catedralele din Evul mediu (vezi mai jo s). Nicolae Stoica de Ha?eg n Cronica Banatului (1785), aminte?te de frai-maorii,

frai-gaisterii cu lojile lor . n secolul al XIX-lea, a aparut n limba romna ?i n varia nta farmazon , provenita din cuvntul similar rusesc ?i nsemnnd nazdravan , cu aceea?i or gine ca farmec ?i farmacie (n elena vraja , leac ). Defini?ie Potrivit dic?ionarului enciclopedic The New Encyclopedia Britannica , francmasoneri a este cea mai vasta societate secreta din lume, raspndindu-se mai cu seama dator ita ntinderii n sec. al XIX-lea a Imperiului Britanic (mai corect spus ar fi nsa: so cietate discreta [2]). nsa francmasoneria a func?ionat n secret doar atunci ?i acolo unde a fost interzisa de lege. Ea nu este prin natura ei o asocia?ie secreta, d e?i prezinta asemanari cu ?colile de Mistere din Antichitate. nsa, potrivit defini?iei date de masonii n?i?i, masoneria este: o asocia?ie de oame ni liberi ?i de bune moravuri care conlucreaza pentru binele ?i progresul societ a?ii prin perfec?ionarea morala ?i intelectuala a membrilor sai.