Sunteți pe pagina 1din 103

BIBLIOTECA K^^S COLARULUI

Ion Luca CARAGIALE


ISTORIA SE REPET
LITERA
CHIINU1998

czu
Textele sunt reproduse dup: I. L. Caragiale, Opere, voi. I-II. Editura inerva, !ucure"ti, #$%#. I. L. Caragiale, Tem i variaiuni. Momente, schie, amintiri. Edi&ie 'ngri(it "i pre)a&at de Ion *artic. Editura +acia, Clu(-,apoca, #$--. .rezentul volu/ continu 'n c0ip )iresc cartea de /o/ente La hanul lui Mnjoal, aprut ceva /ai 'nainte la editura noastr. Textele, cu unele excep&ii ce &in de speci)icul de li/1 "i stil al autorului, respect nor/ele ortogra)ice 'n vigoare. Coperta: hai Crmu I2!, 3 LITERA, #$$TA!EL CR4,4L4GIC #-56 'n zorii zilei de 78 ianuarie se na"te, 'n satul 9ai/anale, Ion Luca, )iul lui Luca :t. Caragiale "i al Ecaterinei ;nscut <a-ra1oa=. #-5$>#-?8 2ta1ilirea )a/iliei Caragiale la .loie"ti, unde Ion Luca ia pri/ele lec&ii de la printele arinac0e de la 1iserica 2). G0eorg0e. #-?8>#-?@ Ar/eaz clasele pri/are la :coala do/neasc din .loie"ti, unde 'l are ca 'nv&tor pe !azil +rg"escu. #-?@>#-?% Ar/eaz cursurile la gi/naziul B.etru "i .avelC din .loie"ti. #-?->#-%8 Este 'nscris la cursul de decla/a&ie "i /i/ic al unc0iului su Costac0e Caragiale, de la Conservatorul de art dra/atic din !ucure"ti. #-%8 martie Este su)leur, )cDnd parte din trupa lui Tac0e Caragiale iunie copist la tri1unalul .ra0isa. #-%#>#-%6 2u)leur "i copist la Teatrul ,a&ional din !ucure"ti 'n locul ocupat cu doi ani 'nainte de E/inescu. #-%7>#-%5 +e1uteaz "i pu1lic 'n revista Ghimpele su1 pseudoni/ul Car i Palicar. #-%5>#-%? Cola1oreaz la Ale torul li!er, organ al opozi&iei li1e"on Luca Cara mle

rale, "i este corector la ziarul #nirea $emocratic. #-%% Redacteaz revista u/oristic Claponul "i '/preun cu Ere-deric +a/e %aiunea romn. .u1lic )oiletoane nese/nate 'n &omnia li!er, apoi intr 'n redac&ia ziarului Timpul, avDnd colegi pe E/inescu "i 2lavici. #-%- Cite"te la Funi/ea 4 noapte 'urtunoas. #-%$ La 'nceputul anului are loc pri/a reprezenta&ie a co/ediei 4 noapte 'urtunoas, apreciat de E/inescu "i pu1licat apoi 'n Convor!iri Literare. 'n acela"i an 'n cercul literar al Funi/ii cite"te piesa Conu Leoni$a'a cu reaciunea. #--#>#--6 Revizor "colar 'n (ude&ele 2uceava "i ,ea/& la insisten&ele lui * A. Arec0ia, /inistru al instruc&iei pu1liceG 'ncepDnd cu anul ur/tor 'l gsi/ revizor "colar 'n Arge", *Dlcea. #--@ 2e (oac 'n pre/ier opera 1u) (atmanul )alta , scris 'n cola1orare cu Iaco1 ,egruzzi. La aniversarea Funi/ii cite"te 4 scrisoare pier$ut. .ri/a reprezenta&ie a co/ediei are loc la #7 noie/1rie pe scena Teatrului ,a&ional din !ucure"ti. Este )unc&ionar la Regie unde o cunoa"te pe ria Constan-tinescu. #--5 2e na"te )iul su ateiu Caragiale. .re/iera co/ediei *+ale carnavalului, pre/iat de un (uriu din care )ceau parte * Alecsandri, !. R 9asdeu, T. aiorescu, * A Arec0ia. #--- ,u/it de Titu aiorescu director al Teatrului ,a&ional din !ucure"ti. #--$ Apare volu/ul Teatru, pre)a&at de T. aiorescu. 2e cstore"te cu )iica ar0itectului Gaetana Alexandrina !urrellH. #-$8 .ri/a reprezentare a dra/ei %pasta. #-$# Acade/ia Ro/Dn respinge propunerea de pre/iere a volu/elor Teatru "i %pasta. #-$6 +up con)erin&a de la Ateneu Gte i Gte literare "i dup
"storia se repet

apari&ia articolului *ou note 'n care 'l atac pe aiorescu c ar )i )alsi)icat textele lirice ale lui E/inescu, Caragiale prse"te Funi/ea. #-$7 Apare Mo'tul romn su1 directa 'ndru/are a lui I. L Caragiale "i a u/oristului Anton !acal1a"a. 2e na"te )iul su Luca. #-$@ Eace parte din conducerea revistei ,atra, alturi de Ioan 2lavici "i George Co"1uc. #-$5 Conduce /ai tot ti/pul anului restaurantul din gara !uzu.

#-$? Apare volu/ul -chie uoare. Conduce revista .poca Literar, avDndu-l ca secretar pe poetul :t. 4. Iosi). #-$% Apari&ia volu/elor %otie i 'ra mente literare "i -chie. #-$- 2crie articole despre Teatrul ,a&ional la .venimentul din Ia"i. 2pre s)Dr"itul anului pu1lic la #niversul seria %otie critice, care vor constitui /ai tDrziu Momentele. #$8# 2r1torirea lui Caragiale cu ocazia a 65 ani de activitate literar. Apari&ia celei de a Ii-a serii a Mo'tului romn. 2pre s)Dr"itul anului apare volu/ul B o/enteC. 'n dece/1rie are loc procesul de calo/nie intentat lui C. A. Ionescu-Caion pentru acuza&ia de plagiat. #$86 +elavrancea sus&ine o strlucit pledoarie 'n )avoarea lui Caragiale. Acade/ia respinge din nou propunerea de pre/iere a lui Caragiale, de data asta )iind vor1a de volu/ul Momente. #$8@ Cltore"te 'n Italia, Eran&a, Ger/ania. #$85 2e sta1ile"te la !erlin. 2c0i&eaz proiectul unei noi piese: Tit+irc -otirescu et conep. #$8% .u1lic 'n ziarul vienez *ie /eit "i apoi 'n 1ro"ur, articolul 0123, $in primvar pn 4n toamn. #$8- Apar cele trei volu/e de Opere complete la Editura Minerva.
"on Luca Cara mle

#$8$ Cola1oreaz cu sc0i&e "i povestiri la revista #niversul. #$#8 Apare volu/ul -chie nou la Editura A$evrul. #$#6 Re)uz s participe la sr1torirea organizat la !ucure"ti cu prile(ul '/plinirii a ?8 de ani. 2e stinge din via& 'n ur/a unui atac de cord la !erlin. 2icriul cu r/"i&ele sale p/Dnte"ti s'nt aduse 'n &ar dup cinci luni "i depuse la 1iserica -'. Ghe+or he. Este re'n0u/at 'n ci/itirul )ellu, alturi de i0ai E/-inescu "i George Co"1uc.

+in B,4TE :I 2C9IIEC


;#-$6= GRA,+ 94TEL B*ICT4RIA R4 A,JC Era/ "-a"a indispus de neodi0n. Toat noaptea trecut /o&ise/ g0e/uit 'n ung0iul unui vagon de clasa a doua, 'ng0esuit de o co/panie vesel de 1ucure"teni care se-ntorceau de la expozi&ie > un potop de i/presii "i a/intiri... despr&ise/ de ei de di/inea&, "-acu pe-nserate intra/ 'n or"elul /eu natal, unde nu /ai )usese/ de copil... Tre1uie s /rturisesc c n-a/ si/&it Bacele palpitriC care se si/t la orice revedere de acest )elG ce-i drept, nici po/ii "i altele n-au /ani)estat )a& cu Bvec0iul lor prietinC vreo deose1it e/o&ie. +e la gar trec prin ni"te uli&e triste: /iroase a scptare "i prginire. Asta / indispune "i /ai /ult. 2 plec cu trsura-nainte, pe-ntuneric "i pe un dru/ necunoscutK ,uL /ai 1ine s r/Dn aici o noapteG a/ nevoie de repaosG s dor/ )r cletintur, )luiere, clopote "i /ai ales )r i/presii /iri)ice de la .aris. Toc/esc trsura pe a doua zi la patru "i trag la BGrand 9otel ,ictoria &omn5, 'n centrul ora"ului. 4telul /eu are dou caturi. Fos e la /i(loc gangul, de o parte 6&estaurant et )errie5, $e alta 6Ca'enea et Con'iserie5. +inaintea Bcon)iserieiC sunt a"ezate /ese "i scaune pDn la /i(locul stradeiG aci se strDnge seara societatea aleas. Acu/ e plin de lu/e. 2osirea /ea produce senza&ie. To&i oc0ii se pironesc asupr-/i. 4presc o ca/er "i stau la o /as 'n partea
"on Luca Cara mle

restaurantului s 1eau o 1ere... .rivirile / sgeteazG pe lDng cei de la /ese, ies acu/a s se uite la /ine "i cei din ca)enea... An 1ie&el ca de vreo cinci ani se scoal de la locul lui, vine 1ini"or la /asa /ea "i se pune, /DncDnd dintr-o pr(itur, s / studieze de aproape. B,iculeL vinMla /a/aLC strig o da/. 'n zadarG copilul, nu/ai oc0i, n-aude. A/ rezistat pDn aci, 'n)runtDnd ploaia de sge&iG privirile copilului / 1iruiesc. gDndesc la 1estiile din /ena(eriiG ele, a)ar de c0inul dureros al captivit&ii, /ai su)r unul, care acu/a vd eu c't e de neplcut > s ra1zi, )r s le )i solicitat, privirile persistente ale unei /ul&i/i curioase. +ar dac ar )i nu/ai privirileL Exe/plarele din /ena(erie, pu1licul este rugat s nu le atingG pe /ine, 1iatul cu /Dna plin de spu/ de za0r, / "i pipieL I/posi1il de r1dat... 8 s)or&are... scol 'n s)Dr"it, evitDnd privirile copilului, pltesc "i intru pe gang... !ie&elul se &ine dup /ine pDn la scar "i st locului s se uite cu/ / sui, pDn cDnd, )cDnd cotul scrii, 'i ies din 1taia oc0ilor. A/ scpat, dar /-a apucat capul... ...,u/rul $>odaia /ea...E o cldur n1u"itoare 'nuntru "i /iroase a vopsea cu tere1entin proaspt... 2 desc0iz... Eerestrele dau 'n uli&. 'n )a& e o rspDntie. 'n )und se vede )oi"orul de )oc deasupra casei ora"ului. .e su1 )erestre trece strada BIndependen&eiC, care la dreapta d 'n stradaBRegalC, strada principal din )a&a otelului. Aceste l/uriri topogra)ice le datoresc c0elneri&ei, care, /ani)est indispus c-a/ deran(at-o, /i le d scurt, '/i aprinde lu/Dnarea "i pleac 1u)nind u"a. +e-a1ia acu/a 'ncep s recunosc locul. BGrand 9otelC st pe /aidanul unde ne (uca/ 'n copilrie. .arc vz 'nc /aidanul plin de popor 'ng0esuindu-se la o /as, pe care o spt/Dn a stat zi "i

noapte o condic enor/ desc0is. Era dup ## )e1ruarie. +e cDte ori ie"ea/ de la "coal, isclea/ to&i $a, "i
"storia se repet

)iecare de /ai /ulte ori... +e /ici avea/ senti/ente civice 'n ora"ul /eu natalL Ali&ele din dosul 6,ictoriei &omne5 au r/as cu/ le "tia/ odinioar. 'n cele dou col&uri ale rspDntiei din )a&, este de o parte un 1irt si de alta o ca)enea /ic. +e la )ereastra /ea vd 1ine ce se petrece peste dru/. 'n ca)enea, un individ, aplecat cu pieptul pe 1iliard, cite"te o gazet desc0is /are pe postavul verdeG 'ntr-un col&, doar/e altul cu capul pe /as. +incolo, 'n 1irt, sunt dou )e/ei si doi tineriG 1eau "i rDdG lDng ei pe o lavi&, cDnt doi lutari. +up gesturile "i gri/asele co1zarului, dup /i"crile ce le )ace cu pDntecele, pare a )i un cDntec o1scen. +ac n-ar )i trsurile, care se-nvDrtesc /ereu pe dinaintea otelului, a" auzi tot. Nece ceasuri... 2 / culc... Las )erestrele desc0ise "i lu/Dnarea aprins "i / a"ez 'n pat... doare capul... !iatul cu pr(itura... Ce oc0iL... 4are s )i existDnd deoc0iulK... An neastD/pr nesu)erit '/i )urnic din talp pDn-n cre"tet... InsecteL... Iute (os din patL... Iau lu/Dnarea s vd de aproape... E grozavL... An popor 'ntreg, ca la un ple1iscit... "i u/1l "i alearg pe cear"a)ul al1 'ncoace "i-ncolo ui/ite de lu/inL Ce s )acK... Tre1uie s dor/L... 'n pat, i/posi1il... Trag cear"a)ul, 'l scutur 1ine pe )ereastr "i-l 'ntind, pe covor 'n /i(locul odiiG des)ac un pac0et de tutun, presr pe cear"a) "i / culc pe (os... '/i arde toat pieleaG nu pot ador/iG sunt a/e&it, nervii irita&i > si/t enor/ "i vz /onstruos. Lu/Dnarea '/i d drept 'n oc0i... scol s-o /ut "i apoi /-a"ez la loc. ...+eodat sar 'n picioare... zgo/ot /are 'n uli&L erg degra1 la )ereastr... 8 su)lare rcoroas de a)ar / 'nvioreaz... Cadranul transparent de pe )oi"orul de )oc arat unu "-un s)ert... CDnd au trecut trei ceasuriK... A/ a&ipit, prin ur/areK... Ce e 'n stradK... turtorii ora"ului... Au prins
#8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

un cDine la /i(loc. :tiu... Asta e o petrecere popular la noiG a/ vzut-o de atDtea ori... CD&iva in"i se pun la pDnd de-o parte "i de alta a uli&ii. An cDine )l/Dnd rtce"te cutDnd dosurile 1uctriilor "i ung0iurile unde se arunc gunoaiele. La un se/nal, to&i se ridic "i-l '/presoar din toate pr&ile. 4 clip, ani/alul se opre"te 'ng0e&atG sDngele-i d nval la ini/, care-ncepe s zvDcneasc de coaste... E pierdutL... .rul i se z1Drle"te pe coa/. An )ior 'i )ulger de-a lungul prin "ira spinrii "i-i 'ncovrig coada de-a-ndratele, pDn-i 'n)ige vDr)ul 'n pDntece... 4c0ii tur1uri caut 'ncotrova un punct de scpareG dar a1ia se pune pro1le/a 'n /intea aiurit, "i o piatr l-a iz1it peste 1ot, alta la 'nc0eietur, un le/n peste "ale "i altele plou... El '"i iese acu/ din sine: /a"ina cea vie d dru/ul rezervei de energie > pentru a"a /o/ent o pstra > nici gDnd de econo/ie... tre1uie c0eltuit toatL 4pintindu-se din )undul rrunc0ilor, ani/alul s-avDnt or1e"te 'n )a&a loviturilor...An rcnet supre/L sparge rDndurile vr(/a"ilor, le scap printre picioare "i )uge uitDndu-se drept "i nu/anainte, )uge /ereu pDn d de un loc singuratic. Aci s-a"eaz, stins de o1oseal, s-"i lini"teasc cutre/urul /e/1relor, s-"i ling rnile "i s se vaite discret de durere. 2o/nul se capt /ai ie)tin decDt 0rana "i deoca/dat i-e /ai tre1uincios: truditul trup se 'ncolce"te 1ini"or, 'nc0ide oc0ii tri"ti "i adoar/e o)tDnd greu din a)und. Toat intervenirea /ea acu/ 'n )avoarea ani/alului este zadarnic. +egea1a ra&ionez eu de sus de la )ereastr c nu le e per/is unor oa/eni ai autorit&ii s tur1ure lini"tea nop&ii "i so/nul contri1ua1ililor. .ot eu striga /ult "i 1ine: cine /-audeK 9uiduiturile "i rDsetele acopr c0iar "i glasul celui /ai interesat, c0elliturile ani/alului. 'l /ai vd doar cu/ se z1ate su1 loviturile /turoaielor, ridicDnd cu contorsiunile
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##

lor un nor gros de pra)... 2unt nervosG nu /ai pot priviG dar tot ascult... +e /irare... cDinele nu /ai &ip deloc. A )ugitL... Ar/eaz rDsete... uit iar. turtorii stau tolni&i pe trotuarG iar la lu/ina )elinarelor din col&uri se vede 'n /i(locul stradei victi/a lungit > e un c&el /ic, al1 "i l&os... culc suprat la loc. ai a/ dou ceasuri "i scap... !ietul do1itocL... Acu/ 'ncep vD(Diturile /turoaielor... +ac ar )i c&elul )avorit al vreunei da/e > parc-a/ vzut una adineaori la Bcon)iserieC cu un c&el 'n 1ra&e >"i ea ar )i a/ica vreunui o/ in)luent din localitate, atunci /turtorii... Ceart (os la ca)enea... 2-a spart ceva... parc o u" cu gea/uri trDntit cu violen&... Iipete de )e/eie, strigte de 1r1a&i, )luierturi )e1rile de gardi"ti... A0aL a venit stpDna c&elului. Alerg la )ereastr. ,u se /ai vd ceasurile la )oi"orul de )ocG lu/ina de-ndrtul cadranului s-a stinsG dar /ai sus de )oi"or arde clipind 'n caden& steaua di/ine&ei > se )ace ziu... E o gr/dire dinaintea 1irtului din col&... .recupe&i, care /erg cu co"urile 'ncrcate la pia&... Ce s )ieK... 4 )e/eie nu/a-n c/a", cu

picioarele goale, cu prul desprins, &ine strDns de piept pe un o/ '/1rcat 'n uni)or/ de poli&ie. El lupt s scape > ea nu-l las. Ee/eia 'ncepe s z1iere rgu"it )cDnd gesturi extravagante: > Ce, do/nuleL care va s zic, dac sunt o nenorocit, s-"i 1at (oc de /ine du/nealui, pentru c e de la poli&ieK... :i /ai 'ntDi, cine ce trea1 areK du/nealui a )ost a/antul /euK Co/isarul, 'ndreptDndu-"i /ondirul 1o&it la piept: > 2ergentL e 1eat... la arestL +oi in"i o 'n0a&G ea se s/uce"te "i d s se repeaz iarG dar un sergent voinic o apuc de 1ra& "i o-nvDrte"te-n loc: > ,u z1iera "i /ergiL strig el scrD"nind "i lovind-o greu cu pal/a peste gur.
#6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

Aud atunci o 0orcial-necat "i, 'n cadrul lu/inat al 1irtului, vd silueta al1 a )e/eii ridicDnd 'n sus 1ra&ele goale cu pu/nii 'ncle"ta&i "i dDnd capul cu prul despletit pe spate, ca si cu/ i s-ar )i )rDnt gDtul. An /o/ent se rsuce"te de /i(loc, apoi cade &eapn pe spate 'n prag... .un /Dinile la oc0i "i / dau 'napoi... Lu/Dnarea arde-n )undul s)e"nicului cu )lacra din ur/. Co1or iute, scol pe portar "i pltesc. .atru ceasuri... Trsura /-a"teapt. 'n cDteva /inute sunt a)ar la cD/p. Ce di/inea&L ce rcoareL "i ce singurtateL A)L... ,iciodat n-a/ s uit ce 1ine /-a/ odi0nit o noapte 'n ora"ul /eu natal, la nr. $, BGrand 9otel ,ictoria &omn57 0812 A, ARTI2T ai /ult decDt oricare alta, 1reasla 1r1iereasc /i-este )oarte si/patic... !riciul e rud cu dalta, cu penelul, cu coturnul, arcu"ul, condeiul > /ai "tiu eu cu ceL +e aci, ne'nvinsa pornire ctre artele )ru/oase caracteristic la to&i 1r1ierii. 4 su/ dintre dDn"ii, '/pin"i de pati/a lor pentru teatru, s-au )cut arti"ti dra/aticiG /ul&i al&ii scriu poezii, de o1i"nuit lirice, /ai adesea galanteG /ai to&i tre1uie s "tie cDnta cu un instru/ent, prin a(utorul cruia, 'n /o/entele pierdute, '"i traduc 'n /elodii acea 'ncrcare de si/&iri ce ne-o d, unora dintre noi, lu/ea cu lu/ina ei, cu )or/ele, /i"crile "i zgo/otul ei... +a, cu/ se rupe la vre/e copilul din /a/, acea 'ncrcare de si/&iri caut s se rup din su)letul nostru: tre1uie 'napoiat cui ne-a dat-o. Ascuns-n noi, ne /unce"te, ne c0inuie, nu ne d pace pDnM ce n-o 'ntoarce/ 'n dar lu/ii, care
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#7

n-o recunoa"te "i n-o pri/e"te decDt 'nvluit 'n )D"ii s/ulse din su)letul nostru > pecetia sincerit&ii darului. +ar e oare un /i(loc /ai puternic ca s ne scp/ de toat 0aotica nvlire a lu/ii 'ntregi 'n 1ietul nostru su)let, decDt divina /uzicaK > vag "i vast ca "i lu/ea, ca "i aceasta neptruns "i )r alt 'n&eles decDt 'n&elesul cel /are "i singurul > ar/onia... +e aceea, 1r1ierii, ca to&i arti"tii, iu1esc a"a de /ult pasrile cDntre&e. 2u1 pu)ul aripelor palpit un sDnge atDt de caldL 2u)letele acelea /ici "tiu s arunce lu/ii a"a de 1ine aceea ce pri/esc de la dDnsaL ,oaptea de iulie, "i pdurea cu /irosul ei 'nviortor, cu atDtele-i u/1re de )runzi", cu atDtele-i lu/ini, de sus de la razele rcoroase ale lunii, de (os de la licuricii neastD/pra&i, "i /i"uiala discret a insectelor prin pi", "i rsu)larea )e/eii care se las s-o pli/1i alene pe poteca u/ed de rou... toate-toate sunt 'n ro/an&a /istic a privig0etorii... "i psal/ul triu/)al al ciocDrlanului este su1li/ul rsrit de soare pe "esul neundoiat al !rganuluiL 2 ls/, 'ns astea "i s veni/ la artistul /eu > 1r1ierul care /i-a ras 'ntDi 1ar1a "i care /i-o rade "i acu/a... 'ntDi o rdea/ c n-o avea/, azi o raz c o a/ > al1... !r1ierul /eu a )ost 'n tinere&e corist la teatru. :tie s cDnte cu g0itara, cu )lautul "i cu &i/1alul > le-a 'nv&at )r pro)esor. Are dou pisici )oarte 1ine educate: una 'nvDrte"te o /inavet /ic ce cDnt /azurca "i cealalt (oac. To&i pere&ii prvliei lui sunt acoperi&i cu o /ul&i/e de colivii, 'n care ciripesc )el de )el de psrele. .e su1t colivii sunt atDrnate pretutindeni cadre: planul 2evastopolului cu luarea turnului alaco), execu&ia lui axi-/ilian, capitularea 2edanului, portretul rposatului A1dul- edgid "i altele. 'n aceast /ic galerie, se a)l "i o oper original a artistului /eu. ,u este lucrat cu penelul, e &esut 'n )ire de
#@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

pr de toate nuan&ele posi1ile: ea 'n)&i"eaz un /unte deprtat 'n )undG pe vDr)ul lui st un cltor, iar la poale-i curge o ap /areG dincoace de ap e un cio1an, care p"uneaz o tur/ de o spe& destul de pro1le/aticG 'n s)Dr"it, cltorul din vDr)ul /untelui '"i aprinde &igara la luleaua cio1anului din vale... Ce perspectivL +e cDte ori / rade, o ad/ir, cci 'ntr-adins /-a"eaz cu )a&a spre opera lui > "tie 1ine cDt '/i place. Artistul /eu avea odat doi coco"i, pe cari-i deprinsese la 1e&ie, "i 'nc 1e&ie de alcool, )iindc le

dedea 1oa1e "i grun&e zcute-n ro/. A/ vzut 'ntr-o dup-a/iaz de var, 'n )a&a prvliei, pe des)rDna&ii aceia 1e&i turt, )cDnd /ustr "i de)ilDnd sold&e"te, ca doi /uscali pe dou crri, pe dinaintea unui c&el, al1 "i cre&, /uiat 'n 1oia de 1can pentru ro"it ou. 2a/urac0e sttea slu(, cu o c0ivr de 0Drtie 'n cap, 'ncins cu o sa1ie enor/ "i avDnd, se-n&elege, tot aerul sever necesar situa&iei... Artistul /eu "edea picior peste picior pe lavi& "i le co/anda, cDntDndu-le din g0itar /ar"ul de la M@-... Era atDta nerv 'n rit/, atDta su)lare /ar&ial 'n executarea 1trDnului cDntec popular, c /-a"ezai pe lavi& alturi cu co/andantul "i-ncepui s-l aco/paniez 1tDnd to1a cu de"tele pe )undul plriei > )r asta nu /ergea: to1a, cu grupetele ei 'n contrati/p, asta e piperul /ar"uluiG > iar droaia de copii din /a0ala, aduna&i s ad/ire coco"ii, se puser deodat la rDnd s/irna "i, apuca&i de /i"carea covDr"itoare a sunetelor, pornir s de)ileze 'n ur/a coco"ilor de colo pDn colo "i 'napoi "i iar, tropind voinice"te cu picioru"ele lor goale pe paveaua 'ncins de soarele de var... :i pentru ca parada s )ie deplin, o adiere de sear > ce 1inecuvDntare dup o zi de ar"i&L > )cu s )Dl)Die /Dndru deasupra tuturor acestor 1ravi prosopul al1 curat aninat sus la u"a 1r1ieriei. .Dn tDrziu seara a ur/at parada 'n )a&a unei asisten&e )oarte nu/eroase. CDnd s-a 'nnoptat 1ine, s-a dat co/anda
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#5

ruperii rDndurilor, "i artistul /eu, ridicDndu-se-n picioare "i sco&Dndu-"i g0itara de pe gDt, a anun&at pu1licului: > Dine sear /ai )ru/osL ai )ru/os... nu se putea. 'ns nu e nu/ai artist, este "i un o/ de spirit. .e vre/ea rz1oiului din M%- avea un /ierloi care )luiera czceasca "i o gai& diplo/at care vor1ea ruse"te. Cu/ intra unul dintre alia&i 'n prvlie, gai&a 'l 'ntD/pina cu: BNdrasteL NdarovK#C +up ce a/icul /eu trgea perda)ul din ur/ "i-i da voie /u"teriului s se scoale, gai&a, sc0i/1Dnd tonul, striga: B,o 0ara"oL +avai parusPiL6C :i pDn disprea, dincolo de rspDntie, cazacul 'ncDntat de a"a cordial pri/ire, /ierloiul 'l petrecea )iuierDndu-i cDntecul )ier1inte al patriei deprtate. 65 +E I,ATE...
B... Ei&i to&i (oi 'n gar la-nl&i/ea patriotis/ului vostru, care nu s-a dez/in&it niciodat, /ai ales 'n a"a plcute, pute/ zice c0iar )ericite ocaziuniL Cet&eniLL 2pt/Dna viitoare este o zi sole/n pentru ora"ul nostruLLLC

Ast)el se-nc0eia procla/a&ia adresat de cDteva zile de printele or"elului N... ctre ad/inistra&ii si, a)i"at pe cale pu1lic "i reprodus 'n capul ziarului o)icios -entinela Or$inii cu acest )ru/os motto9
# 6

,orocL 2ntosK ;rus.= !ineL 9ai s vor1i/ ruse"teL ;rus.=

#?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

6.venimentele mari 'ac tot$eauna s tac micile pasiuni:5

Toat lu/ea era 'n adevr plin de entuzias/, de"i *rapelul Li!ertii, diri(at de decanul avoca&ilor, '"i ter/ina articolul su de )ond cu cuvintele:
B... *o/ cuta s )i/ cDt se poate /ai parla/entari, 'n zadar /i"eii de la pri/rie convoac lu/ea la garL +eclar/ sus "i tare c (oi nu va )i entuzias/, ci nu/ai o /esc0in "i dezgusttoare parad o)icial. 2 'nceteze dar cu in)a/ele lor /isti)ica&iuniL... 2pt/Dna viitoare nu poate )i o zi sole/nG ea nu va )i decDt un /o/ent trist pentru concet&enii no"triLC

+irectorul, care era 'nsrcinat a gira a)acerile pre)ecturii > districtul neavDnd deoca/dat titular > la citirea acestor "iruri rutcioase, a "optit cu zD/1etul su diplo/atic: > 4/ vedeaL Foia /ult a"teptat a sosit. *od "i doa/na, plecDnd 'n strintate, tre1uie s se opreasc douzeci "i cinci de /inute 'n gara din /arginea or"elului N... +e di/inea&, peronul grii, decorat cu '/pletitur de 1rad, cu /arca (ude&ului, stegule&e tricolore "i covorul cel ro"u al pri/riei, este 'n&esat de lu/e > garnizoana, garda civic, "coalele, autorit&ile, nota1ilii "i cDt pu1lic a /ai putut 'ncpea. +irectorul a plecat de la "apte de-acas spre a lua, '/preun cu pri/arul, cele din ur/ dispozi&iuni la

)a&a locului. ,evasta lui a r/as s se gteasc "i s vie /ai tDrziu la gar cu copiii "i cu a/icul. A/icul este un pro)esor )oarte tDnr, care locuie"te la directorul de un an de zileG el d lec&ii la copii "i redi(eaz -entinela Or$inii; e 1iat 1un "i scrie /inunat: se d ca aproape pozitiv c tot el a scris procla/a&ia. Acu/ tot e gata... +irectorul se duce la o extre/itate a peronului "i-"i arunc privirile la /ul&i/ea adunat pDn 'n cealalt
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#%

extre/itate... Atunci 'i clipesc de departe 'n /inte cuvintele *rapelului, "i-"i /DngDie )avoritele cu /ul&u/ire... +ar sunt zece )r zece... "i cocoana nu /ai vine... Ce s )ieK Trenul do/nesc s-a anun&at de la sta&ia apropiat... 'n patru /inute tre1uie s )ie aici... To&i oc0ii (oac 'ntre ceasornic "i captul liniei... 'nc trei /inute... +ou... An /inut... 2-aude "uierul cald... > La o parte, do/nilorL zice grav "e)ul grii potrivindu-"i 1ine "apca ro"ie. Iat-lL .ieptul lat al loco/otivei s-arat la cotitura liniei. Artarea cre"te, cre"te /ereu, s)orind se/ea& "i alunecDnd cu elegan& /aiestoas ctre peron. Cazanul )ier1e, )an)ara &ip, "colarii intoneaz i/nul > un concert /onstru... *agonul do/nesc intr la peron. An )rea/t )urnic de colo pDn colo prin /ul&i/e. +eodat, "i glasurile copiilor "i &ipetele trD/1i&elor "i clocotitura norului )ier1inte care se s/acin captiv 'n pDntecele /a"inii sunt acoperite de urale zguduitoare... Trenul se opre"te, con)or/ progra/ei o)iciale, la zece ore preciseG suveranii co1or din vagon cu suita, iar consoarta directorului n-a sosit 'ncL 2e )ace prezentarea autorit&ilor "i nota1ililor, dup care vod trece 'ntre 1r1a&i, iar doa/na 'ntre da/e. 'ntDiul clopotL +irectorul, )oarte nervos, /Dn un vt"el clare s-aduc nu/aidecDt pe cocoana, pe copii "i pe do/nul pro)esor. ria-sa doa/na e )oarte vesel de conversa&ia da/elorG dar du/nealor o iau repede "i se-ntind la vor1... Ana o pov&uie"te pe doa/na s se pzeasc pe dru/ de rceal: > ,u te (uca, soroL 1oala n-alege. +oa/na /ul&u/e"te de 1inevoitoarea pova& "i asigur c s-a-ngri(it 1ine, a luat 0aine d-acas... 'n acest ti/p, directorul tre/ur de neastD/pr.
#-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

Al doilea clopotL riile-lor )ac un pas 'napoi pregtindu-se s se suie... +irectorul, asudat "i 'necat de e/o&ie, s-apropie s &ie un discurs. Lui vod: > ria-taL. nu pleca&iL... nu tre1uie s pleca&iL... +-a1ia al doilea clopot a sunatG n-a sunat nici /car al treileaL... AL dac ar )i sunat al treilea, atunci a" 'n&elege s v gr1i&i... +ar nuL :i c0iar s )i sunat al treilea... s zice/L... n-ave&i gri(: nu pleac trenul )r /riile-voastre... s-a dat ordin 'n consecin&L... A"adar, avDnd aceasta 'n vedere, cu onoare sunte&i invita&i s 1inevoi&i a lua 'n considera&iune... c acest district, acest ora", 'n )ine, to&i concet&enii no"tri v-au iu1it atDt "i au )cut sacri)iciiL... Apoi, cu /ai /ult cldur, doa/nei: > 2 nu pleca&i /car /ria-voastrL... ,-a venit 'nc toat lu/eaL... /ai sunt da/e, /ai sunt copii, /ai sunt a/ici, cari ar dori s v vaz ca pe o /a/L *od, zD/1ind )oarte 1ucuros, zice: > ai st/, /ai st/, do/nule director. > ersiL rspunde acesta 'n cul/ea e/o&iei. :i, lsDnd pe suverani, alearg la captul peronului, se suie 'n picioare pe o 1anc "i se-nal& 'n vDr)ul de"telor, )cDnd ctre "oseaua dinspre ora" se/ne violente cu 1atista, 'n adevr pe "osea vine o trsur 'n goan, ur/at de un vt"el clare. > Aide, soroL aide, nene, pentru nu/ele lui +u/nezeuL c /-a&i o/orDtL > *eziL nu-&i spunea/ eu c-i tDrziuL zice palpitDnd cocoana ctre pro)esor. +irectorul '"i introduce pe peron )a/ilia "i strig sever ctre /acagiul care st drept, cu /Dna gata pe cureaua clopotului: > 2 nu tragiL... ,u e voie s suniL riile-lor n-au isprvit 'ncG /ai au trea1 aiciL Apoi ctre suverani:
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#$

> riile-voastre, a/ onoare pentru ca s v reco/and )a/ilia /ea: consoarta /ea, copiii /ei, a/icul /euL :i pe ur/ ctre copii:

> 2ruta&i /DnaL Copiii se arunc "i execut ordinul. riile-lor sunt din ce 'n ce /ai veseli. > A/ auzit, drag, zice doa/nei nevasta directorului, c a&i )ostr ca/ 1olnvioarL i-a prut grozav de ru... 'nc-i zicea/ lui do/M pro)esor, a/icul nostru, zic: vezi du/neata, dac o prin&es "i tot nu se poate pune cu voia lui +u/nezeuG dar noi "tiaL... +ar acu te-ai )cut 1ine... 2e vede... Eie, c )ru/oas e"tiL s nu-&i )ie de deoc0iL s trie"tiL... Totdeodat unul dintre copiii do/nului director, care privesc )oarte curio"i pe suverani, '"i sco1e"te o nar cu degetul. a/a 'i d o pal/ peste /Dn. > ,u &i-e ru"ine s 1agi /Dna-n nasL... "ezi )ru/osL te vede /ada/ CarolL Copilul plDnge. +o/nul pro)esor 'l s/uce"te de /Dn "i-l 1ag la arest 'n sala de a"teptare clasa a doua. ria-sa doa/na intervine pe lDng do/nul director 'n )avoarea /icului vinovat, care url tare 'n arest. Tatl cedeaz 'naltei in)luen&e "i d dru/ul 1iatului: > Taci din gur, /garuleL "i srut /Dna /riei-sale: du/neaei s-a rugat s te iertL 2uveranii s-au urcat "i se arat plini de veselie la )ereastra vagonului. +irectorul se 0otre"te 'n s)Dr"it, dup struin&a "e)ului grii, s per/it a se suna al treilea. Trenul se pune 'n /i"care. Arale "i /uzic. !r1a&ii )ac se/ne de adio cu plriile, da/ele 1ezele clduroaseG directorul se "terge de sudoare o1osit, iar nevasta lui strig cDt se poate ctre doa/na:
68OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> La revedereL !on amusementl ,u ne uita&i p-acoloL la revedereL CDnd trenul a pornit 1ine, o alt trsur sose"te 'n goan /ai tur1at. +ecanul avoca&ilor co1oar trgDndu-"i dup dDnsul cocoana, care trage dup dDnsa o inter/ina1il roc0ie de cati)ea verde cu )unde 1ogate de satin rose. A/Dndoi '"i )ac loc cu )urie prin /ul&i/e, care acu/ a rupt rDndurile "i iese 'n dezordine. > A plecatK zice dezolat cocoana. > +a, a plecat, i se rspunde. > Cu/ se poateK trenul st totdeauna treizeci "i cinci de /inuteL > Jsta era tron do/nesc, ma chere, zice nevasta directorului. > CeK era s v-a"tepte vod "i doa/na pe dvK adaog pro)esorul cu un zD/1et rutcios de superioritate. > A"aK voci)ereaz decanul. A/ 'n&elesL... Astea sunt iar intrigile lui do/M director: care va s zic nu/ai du/nealui "i )a/ilia "i... a/icul du/nealui s vaz pe /riile-lorL .e ur/, 'ntorcDndu-se la lu/ea care se duce: > Iat, )ra&ilor, o pro1 /ai /ult c astzi opozi&iunea este considerat ca a)ar din na&iune... Eoarte 1ine... *o/ lua act "i de aceasta "i vo/ protestaL +ecanul "i )a/ilia sa au )ost /ult vre/e la cu&ite cu directorul "i cu )a/ilia acestuia, de"i da/ele erau surori. C0iar o pole/ic, BcDt s-a putut /ai parla/entarC, s-a ur/at cu privire la aceasta, 'ntre cele dou e1do/adare locale, *rapelul decanului "i -entinela a/icului. Toc/ai la ni"te alegeri, o persoan de-nalt in)luen&, a)lDnd despre vra(1a celor doi cu/na&i, a struit de i-a '/pcat, pro/i&Dnd serios c "i anul viitor va )i o zi sole/n pentru or"elul N... "i atunci trenul do/nesc o s se opreasc acolo un ceas... "i douzeci "i cinci de /inute.

+in B.JCAT... 4 EJCLIE +E .A:TE. 4

CA ,4R4CC

;#-$6= 4 CA ,4R4CL A/icul /eii, do/nul anolac0e Guvidi, este o persoan cunoscut 'n societatea noastrG e un o/ cu o avere 'nse/nat, cD"tigat printr-o /unc onora1ilG e un o/ inteligent "i serios, un 1un so& "i un 1un tat de )a/ilie. Cu atDtea calit&i tre1uia s reu"easc 'n lupta pentru via&: invidio"ii, cu toate clevetirile lor, n-au putut ni/ic 'n contr-i. 4dat, 'n vre/ea pri/ei sale csnicii, el avea o /are 'ntreprindere pu1lic > aceea a )ost 'nceputul prosperit&ii lui, deoarece din cD"tigul acelei a)aceri a ie"it c0eagul averii )ru/oase de care se 1ucur astzi. Invidio"ii intrigan&i cutar s-l sape "i, dup o ca/panie 'nver"unat prin grai "i prin pres, reu"ir s produc 'n cercurile 'nalte un curent de)avora1il a/icului anolac0e. Alergturi, protestri, plDngeri )ur zadarnice din parte-i. Atunci, ca s nu se dea 1tut "i totu"i s nu /ai /earg )r )olos la locurile o)iciale, unde )usese 1ruscat "i a/enin&at cu reziliarea contractului "i cu un proces ruintor, el tri/ese pe nevast-sa s parla/enteze cu un persona(

de /are in)luen&, care oarecDnd 'l a(utase la nevoie, artDndu-i /ult 1unvoin&. +o/nul Guvidi se cuno"tea pe sineG el "tia c, cu caracterul su Bne'ncovoiat "i /DndruC, n-ar )i putut conduce a"a de 1ine ca so&ia sa aceast daraver delicat. +oa/na Guvidi, de"i
66OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

)oarte tDnr, su1 'n)&i"area "i /anierele ei copilroase, ascundea /ai /ult tact diplo/atic, 'n adevr, 1r1atul socotise cu/inte: ceea ce o/ul Btare "i aspruC, cu/ se "tia el, ar )i putut co/pro/ite, )e/eia sla1 a scos-o cu 1lDnde&e la un )ericit capt. Gurile ruvoitoare au tre1uit 'n s)Dr"it s tac osteniteG iar a/icul nostru, luat 'ndeaproape de tot su1 puternica protec&ie a 'naltului persona( de care a/ vor1it, "i-a putut ur/a 'nainte tre1urile "i realiza cD"tigul 'nse/nat pe care-l /erita /unca lui inteligent "i neo1osit. :i nu nu/ai atDta: de la aceast '/pre(urare s-a sta1ilit 'ntre )a/ilia Guvidi "i protectorul su o prietenie din cele /ai clduroase, care a plutit 'ntr-un senin ne'ntrerupt atD&ia ani > pDn cDnd /oartea crud a rpit 'n )loarea vDrstei pe doa/na Guvidi. 2r/ana )e/eieL a"a de tDnr, a"a de )ru/oas "i atDt de iu1itL Cine-"i putea 'nc0ipuiL :i ce gol a lsat ea 'n ur/-iL BIrepara1il pierdere pentru cei ce r/Dn neconsola&iLC Acestea sunt cuvintele negre "i pline de durere ce le-a/ citit cu to&ii pe panglica lat a celei /ai )ru/oase cunune de violete de .ar/a, cDnd a/ ur/at tristul convoi. Iar pe cununa depus de (alnicul so& era o vor1 "i /ai scurt, "i /ai s)D"ietoare: B e/orie eternL Guvidi dezolatLC ult a trecut de atunci "i ti/pul, ca /ai totdeauna, a alinat BeternaC durere, u/plDnd 'ncet-'ncet cu uitare golul ce-l lsase 'n ur/-i 'ncDnttoarea pierdut. GDnd golul a )ost cu desvDr"ire u/plut, a/icul nostru anolac0e s-a 'nsurat a doua oar. 4/ cu norocL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO67

Aceasta, so&ia a doua, este tot a"a de tDnr "i de )ru/oas cu/ era odinioar rposataG iar cDt despre tactul diplo/atic, atDt de necesar cDnd are cineva daraveri /ari "i /ultiple, pute/ spune c o 'ntrece. :i de aceea a)acerile casei Guvidi Q Co. sporesc /ereu "i /erg din ce 'n ce /ai 1ine: succesul este ro1ul a/icului nostruG norocul u/1l dup o/ul acesta ca un cDine asculttor "i credincios. gDndea/ toc/ai ce ro/an 1ogat "i senin s-ar putea )ace din studiul vie&ii acestui tip de o/ )ericit, pe care-l cunoa"te/ to&i a"a de 1ine 'n societatea noastr, cDnd iat c pri/esc prin po"t ur/toarele:
B+o/nul "i doa/na . Guvidi au onoarea a v ruga s petrece&i ziua de du/inic la /o"ia lor oara-de-piatr. Adunare restrDns de inti/i. Iinuta a1solut )r preten&ie: ou ii < a $e la ene, ii n=< a pas $e plaisir0 ,ota. La gar v-a"teapt trsura.C

2tilul e )e/eia... Gra&ioasa doa/na GuvidiL Ii cunosc scriptura "i dictonul )avorit, pe care-l spune a"a de des "i cu o atDt de )er/ectoare clipire de oc0iL oara-de-piatr ca /o"ie e o /o"ie /icG da, dar ce rai /icL E a"ezat la o distan& de douzeci de /inute de la gara RRR. An parc /re& "i un cotta e> englezesc cu/ se gsesc rar la noi. Cu cDt socoti&i c a cu/prat /o"ia astaK ,-o s crede&i, cci 'n adevr eu 'nsu/i n-a" crede, dac n-a" "ti pozitiv. Cu
# 6

Ande-i stDn(enire, nu-i plcere ;)r.=. *il la &ar ;engl.=.

6@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

cDtK... Cu o perec0e de cai roi1i... atDtL Eru/o"i cai, ce e dreptG dar, oricu/, s cape&i o /o"ie, care )ace dou sute cinzeci de /ii de lei ca o para, pe o perec0e de cai, care /ult-/ult s )ac cinci /ii, cinci /ii cinci suteL... Aci 'ns a lucrat un alt )actor /ult /ai puternic decDt interesul > pati/a. Eostul proprietar al orii-de-piatr era /ult cunoscutul ,... distinsul sports/an, un )lcu destul de copt, putred de 1ogat, "i care, cu/ 'l "ti/ to&i, are o pasiune ne'n)rDnat pentru cai. A vzut odat la :osea pe doa/na Guvidi cu roi1ii > 'i /Dna singur > 'n cine "tie ce dispozi&ii de spirit se a)la o/ul > se zice c (ucase toat noaptea trecut la BFocPeHC "i pierduse /ult > "i de atunci n-a /ai avut pace nici so/n. Astea le poveste"te 'nsu"i a/icul nostru co/un, Guvidi. Caii aceia au devenit pentru ,... o /arot, o idee )ix, o 1oal, cu/ vre&i s-o nu/i&i. Ce n-a )cut ea s-i capeteK I-a ur/rit pretutindeniG a legat cea /ai strDns prietenie cu Guvidi, a struit, s-a rugat, s-a u/ilit... 'n zadar toate. +e"i 1r1atul struise s-i )ac 0atDrul noului prieten, nevasta nu voia cu nici un pre&.

> ,u )ac tDrgul pe 1aniL a zis ea odat cu 0otrDre. > Atunci, pe ceK a 'ntre1at ,... cu tonul o/ului gata la toate. > .e... ,-o s vrei... > 4riceL > .e oara-de-piatrL a rspuns scurt )e/eia, care era acu/a parc /ai )ru/oas ca totdeauna. > EiL prea exageratL a 'ntrerupt anolac0e, a/estecDndu-se "i el 'n vor1 din )undul salonului, unde"i citea gazeta. > Ce te-a/esteci du/neata 'n toc/eala noastrK... nu te prive"teL i-a o1iectat doa/na 'ncruntDndu-se ca un copil rs)&at. +o/nul Guvidi dete din u/eri "i-"i ur/ 'nainte citirea.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO65

> '&i place /ultK... /ultK a 'ntre1at ,... > ai /ult, desigur, decDt '&i plac du/itale... caii /ei, a zis ea zD/1ind cu un )el de rutate sceptica. > Asta este peste putin&L a rspuns ,... 'ncet "i 'necat, "i oc0ii lui, care vzuser /ulte, a&inti&i 'n oc0ii )e/eii tinere, sclipir 'ntr-un c0ip )oarte ciudat. > ,u crez pDn nu /i-ei dovedi-oL zise ea "i /ai 'ncet, accentuDndu-"i 1ine zD/1etul rutcios. TDrgul s-a )cut... ,ici nu se putea alt)el > alt)el nu cpta ,... ceea ce dorea cu o atDt de adDnc pornire... Roi1ii au )ost ai lui. :i ast)el, de vreo "ase ani acu/a oara-de-piatr este proprietatea Guvizilor. A/ ascultat de gentila invita&ie "i nu /i-a prut ru. E 'n adevr un loc 'ncDnttor, "i a/ petrecut 'n sDnul acestei )a/ilii /odel cu/ nu se poate /ai 1ine. +ar nu era o petrecere ordinar: se rupea turta ,icu&ii > copila unic '/plinea cinci ani. CDte "i ce daruri > o avereL... 'ntre altele o )otogra)ie recent > 'ncadrat 'n patru vergele de aur /asiv, prinse la 'nc0eieturi cu &inte de dia/ant ca 1oa1ele de nut > na"ul &inDnd 'n 1ra&e cu dragoste pe /ica )in, care-i rDde cu nevinov&ie. ,a"ul a )cut o )ru/oas surpriz oaspe&ilor: a adus din !ucure"ti /uzica ro"iorilor. 4sp&ul a )ost strlucit "i 1alul pe iar1 verde )oarte ani/at "i vesel. A doua zi, luni, avDnd )iecare dintre invita&i a)aceri de di/inea&, a/ tre1uit to&i s lu/ trenul care trecea la unu noaptea. 4 noapte de septe/1rie li/pede ca sticla curat... vre/e dulce "i lun plin... zece trsuri /ergDnd la pas "i 1anda ro"iorilor cDntDnd un /ar" triu/)al 'n )runte > de neuitat.
6?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

Ea/ilia Guvidi cu na"ul ne-a condus pDn la gar. ,e-a/ suit 'n vagon cu to&ii, dup ce a/ /ul&u/it gazdelor "i 'ndeose1i doa/nei, care )cuse onorurile cu gra&ia ei o1i"nuit etc... ,..., care n-avea ca noi trea1, a r/as pentru o noapte la oara-de-piatr. Guvidi, a"teptat a doua zi negre"it 'n ora"ul E.., unde-l c0e/au ni"te a)aceri urgente, a r/as 'n gar s-apuce trenul ce venea din !ucure"ti "i cu care noi ne 'ncruci"a/ la 'ntDia sta&ie. 2e-n&elege c 'n tren a/ vor1it toat vre/ea nu/ai despre petrecerea /inunat de cu ziua, "i a/ )ost unani/i 'n a )erici, cu /ai /ult sau /ai pu&in invidie, pe a/icul anolac0e de cDt noroc a avut "i are. +oa/na N..., una dintre invitate, o vduv respecta1il, care "tie toate cDte se petrec 'n societatea noastr, "i c0iar /ai /ulte, ne-a a)ir/at pe dru/ > BcontDnd, se-n&elege, pe discre&ia noastrC > c ,..., cu/ e ca/ 1olnvicios, "i-a )cut testa/entul "i las aproape toat averea sa copilei lui anolac0e, pe care o iu1e"te la ne1unie. :i to&i, )ire"te, a/ tre1uit s zice/ iar"i: B are noroc pe GuvidiLC
0812

+in B2C9IIE A:4AREC


;#-$6= A, .E+AG4G +E :C4ALA ,4AA +. ariu C0icos Rostogan, distinsul nostru pedagog a1solut "i-a 'nceput cariera printr-o /e/ora1il con)eren& didactic. *o/ da aci /ai la vale con)eren& 'n rezu/at, apoi cDteva note, luate, dup natur, despre activitatea 'n pra? a e/inentului pedagog. Tre1uie preala1il s spune/ c d-sa, totdeauna 'nainte de e "i i pronun& pe:

n ca n )ran&uzesc, t ca @, $ea h, c Aceasta pentru u"urarea citatelor din vor1irea d-sale pe care voi/ s le transcrie/ pe cDt se poate cu pronun&area lor original. Cititorul va suplini pr&ile din cale a)ar originale, pe care ne-a )ost prea greu s le transcrie/ exact ca de ex. n "i . #. C4,EERI,IA B4norat aug0itoriu, *o/ cuta s ne rosPi/ astzi g0espre /etoda g0e a prda gr/aPica 'n (enre "i apoi nu/ai doar g0espre /etoda
6-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

intuiPiv "i g0espre rspunsurile neapraPe, ne&sitaPe g0e lo(ica lucrului, a/surat inPeli(in&ii "coleruluiLC A"a 'ncepe d. con)eren&iar. Cui nu a asistat la con)eren&a aceasta tre1uie s-i spune/ c pedagogul pune 'ntre1rile "i presupune "i rspunsurile. A"a c ur/area, de"i s-ar prea o conversa&ie 'ntre pedagog "i "colar, este 'nsu"i corpul con)e-ren&ii. lat rezultatul acestei superioare opere didactice. Ar/eaz con)eren&iarul: . E + A G 4 G A LG ,oL ce-i gr/aPicaK :C4LERAL: Gr/aPica ia"te... .E+AG4GAL: ,o c-z ce ia"teK c-z doar nu ia"te vun lucru /are. :C4LERAL: nu/ai apoi se recule(e "i rspung0e: gr/aPica ia"te o "tiin& g0eapre cu/ lucr li/1a "i le(ile /ai apoi la cari se supune aceea lucrare, g0in toaPe punturile g0e veg0ere. .E+AG4GAL: !ravo, /L prostovaneL ;'i zic a"e doar nu spre ad/oni&iune, ci spre 'ng0e/n si 'ncura(are=. ,o, acu/a, spune-ne tu nu/ai cu/ se '/part su1stanPiveleK :colerul, la 'ntre1area aceasta a /ea doar, /usai s rspunz, ne&sare, a/surat priceperii "i ra&iunii sale: :C4LERAL: 'n su1stantive care se vd "i su1stanPive cari nu se vd > re"pecPive concrePe "i a1stracPeL .E+AG4GAL: Apoi /erge/ /ai g0eparte pe ogorul pedago(ic si pune/ c0esPiunea doar: A&i auzit voi, copii, g0espre (nK Ce ia"te (nulK :C4LERAL rspung0e: Fnul cu/u-i lucru: /asculin, )e/enin "i ePero(en au neutru, re"pecPive g0e 1r1at, g0e )e/eie si gne ce nu-i nici 1r1at, nici )e/eie. .E+AG4GAL: Exe/ple doar... :C4LERAL apoi /usai se expri/e ast)el: Calul 'i su1stanPiv /asculinG el se sc0i/1 'n iap, "-apoi g0evine )e/inin.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6$

. E + A G 4 G A L: ,oL dar neutruK :colerul ;ino&ent cu/u-i, el nu poaPe da exe/plu ag0ecvatG eu, pedagogul, atuncia-s gata s-i dau ilustr&iunea Peoriei=... .E+AG4GAL: ,eutruL ,eutru /ai apoi, dac-i calul /asculin "i iapa )e/inin, neutru-i catDrul, carele nu-i nici cal, nici iap, nici /gar, nici cal: e catDr, ag0ic cor"itur, g0e '/1ele (enuri, "i /ai g0eparPe pentru aceea se conzult zoolog0ia, care-i o alt "tiin& naturale, si doar naturalia non sunt turpial... +up aceea doar, "colerul /usai s )ie, 'n ra&iunea sa pueril, eg0i)icat pe g0eplin gne (nurile tuturor su1stanPivelor. *ine nu/ai dup-aceea c0esPiunea /aPe/aPic... 2pune-ne tu dor, !DrsculeL ;zic eu "colerului= ce 'n&le(i tu prin cur1, o linie cur1K :C4LERAL: Care nu-i g0ireapt... .E+AG4GAL ABm!in$ cu !untateC9 ,oL care nu-i g0ireaptL 1ineL daM cu/u-i, dac nu-i g0ireaptK :C4LERAL /ai apoi vine la aceea 'nduplecare a ra&iunii c /usai va s rspund /inPen: E o linie oa1l, oa1l, care /ere si /ere "i /ere "i iar"i se-ntoarce g0e ung0e a purces. .E+AG4GAL ;(ucDndu-"i serios rolul=: !ineL rspuns li/peg0eL c0iarL re"pecPive esact... ,o acu/a, spune-ne cine au invntat nu/ereleK :C4LERAL acu/ dup /e/orare nu/ai, cci /e/oria e, cu/ zice Tu1ing0en, pur ani/al, rspung0e ca ani/alul: nu/erele pare, re"pecPive cele cu so&iu, le-au invntat .itagora, iar /ai apoi cele

i/pare, re"pecPive cele )r so&iu, le-au invntat EratosPenesL !ravoL Cu/ veg0e, onoratul aug0itoriu, toaPe rspunsurile "colerului dup /etoda intuiPiv /og0ern sunt ne&esitaPe prin lo(iPa lui, proprie vor1ind nscDnd, dar co/pleta/inPe )or/at
78OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

printr-o educ&iune ag0ecvat cercustan&elor, pro1luiPe ca g0erivDnd g0in natura noastr, carea lucr pe cu/ e /Dnat /ai g0eparPe. 'ntr-o viitoare con)eren&, vo/ cuvDnta apoi g0espre aceast natur iar"i 'n aplic&iunile sale 'n raport cu pedago(ia, cu 1eserica "i cu i"coalaL AAplauBe. A $oua Bi, pe$a o ul nostru este numit 4n sluj! pro'esor Bg0e pedago(ie 'n (enre "i g0e li/1a /aPern 'n "pe&ialC. 2-N ve$em la lucru.C 6. 4 I,2.ECTIA,E .R4EE24RAL: C-z onorat do/nul in"pectore va 1inevoi doar un /o/Dnt s asculPe aplic&iunea /etoag0ii intuiPive. Inspectorul se a"eaz, scoate carnetul "i condeiul "i ascult. .R4EE24RAL: L prostovaneL tu la g0e colo... 2pu-ne-ne tu doar: ce ia"te )iin& "i ce ia"te lucru, /K E L E * A: Lucrul, do/Mle, este care nu /i"c, "i )iin& pentru c /i"cL . R 4 E E 2 4 RA L: ,oL dar ornicul /eu... prostuleL )iin&-i ori lucruK E L E *A L: . lucru, do/MleL .R4EE24RAL: C-z doar /i"c, /L auzi-lL A!a ceasul 4n urechea elevuluiC. ELE*AL A'erin$u+seC9 +a, dar daca nu-l 'ntoarce/, nu /i"c. .R4EE24RAL Asatis'cutC9 !ravoL Actre $omnul inspec+tor:=:-apoi doar sta-i g0intre cei /eg0iocri... !ineL A.levul trece la loc.C Tu, /L llant g0e l'ng el... CDPe picioare are 1oul, /K ELE*AL: .atru, do/MleL .R4EE24RAL AveselC9 Ei, pe dracuL c-z doar n-o s ai1 "pPeL.:i ce e 1oul cu patru picioareK lucru ori )iin&K 9aK
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7O#

ELE*AL: Eiin&, do/MleL . R 4 E E 2 4 R A L: +ar /asa )iin&-iK E L E * A L: E lucru, do/MleL .R4EE24RAL: ,oL c-z n-are "i ea patruK ELE*AL: +a, dar nu se /i"c, do/MleL .R4EE24RAL Ai mai veselC9 EiL pe dracuL s se /i"te... poaPe doar c cu spiriPis/usL I,2.ECT4RAL Atuete tare i caut s schim!e vor!aC9 rog, cu/ 'l c0ea/ pe elevul acestaK .R4EE24RAL: Ani1al Ionescu. I,2.ECT4RAL: Rspunde 1ine. .R4EE24RAL Acu si uranC9 C-z sta-i g0intre cei 1uni"oriL... ,oL la g0eogra)ie acu/... L tu g0e colo... 2pune-ne tu doar toate statele Europei. ELE*AL: Eran&a, do/Mle. .R4EE24RAL: Eran&iia, 1ineL ELE*AL: Anglia, do/Mle. .R4EE24RAL: la"teL ELE*AL: Ger/ania, do/Mle. .R4EE24RAL: G0er/ania. ELE*AL Ase pornete repe$e > Pro'esorul $ $in cap a'irmativ la 'iece nume $e stat cu satis'acie si cu mn$rieC9 Elve&ia, Rusia, 2uedia, Italia, !elgia, 4landa, Turcia, !ulgaria, Ro/Dnia, 2er1ia, untenegru "i Grecia... do/MleL .R4EE24RAL A4ncruntn$u+seC9 :i apoi /: care, /K ELE*AL: AtDtea, do/MleL .R4EE24RAL A4ncepn$ s scrneascC9 +ai 2pania, /K ELE*AL Aintimi$atC9 :i... 2pania, do/MleL

.R4EE24RAL: Amai aspruC9 +ar 2pania, ung0e-i 2paniaK ELE*AL:...KL .R4EE24RAL Ama istralC9 2pania-i lDng .ortocalia, / 1oule, "i vi&versaL
76OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

ELE*AL AaiuritC9 :i... 2pania "i .ortocalia, do/MleL .R4EE24RAL A$in ce 4n ce mai susC9 :i /ai careK ELE*AL Apier$utC9 *ir&vercea, do/MleL .R4EE24RAL Ain$i natC9 ,u *i&vercea, /L +ni-/arca, /L +ania, /L ADoptin$ amenintor printre $ini9C +ania tatDn-tuL A.ner ic9C ergi la loc, 1ouleL ELE*AL: pleac o1idit la loc. I,2.ECT4RAL AconciliantC: Ei, oricu/, tot a "tiut destul de 1ine. .R4EE24RAL A4nc 'ier!n$ $e ciu$C9 .e dracuL "tiutL Traiane G0iorg0iesculeL *in tu... 2pune-ne tu doar, s-aud "i onorat do/nul inspector: dac sunt 'n lu/e apoi cDPe se veg0e/ doar, cine le-au )cut pe toaPeK ELE*AL Asi urC9 ,atura, do/MleL .R4EE24RAL ABm!in$ cu !untate 'iloBo'icC9 Ei, pe dracu, ,aturaL... +ar pe ,atura aia cine au )cut-o, / prostovaneK ELE*AL: +u/nezeu, do/MleL .R4EE24RAL: +ar vezi 1ine c +u/nezeu, c-z doar nu tat-tu "i /u/-taL... ,oL acu/a... noi, ro/Dnii, /usai doar s "Pi/ pe cu/ c: g0e ung0e ne tra(e/ noiK... g0e ung0eK... spuneL ELE*AL Aener icC9 +e la Traian, do/MleL .R4EE24RAL: A'cn$ cu ochiul inspectorului, care st 4n a$mira'ieC9 2i cine era TrianK ELE*AL: Era un o/ 1unL .R4EE24RAL AemoionatC9 !un, drgu&ul g0e elL zic zu lui +u/nezu, 1unL... 2i cu cine s-au 1tut elK ELE*AL A!ravC9 Cu turciiL .R4EE24RAL ArBn$ cu mult che'C9 .e dracuL C-z ung0e erau turcii pDn atunci 'n Europa... ai tDrziu doar apoi s-or g0escoperit turcii... APuternic9C Cu dacii, /L ELE*AL Amai !ravC9 Cu draciL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO77

.R4EE24RAL: C zu lui +u/nezeu c cu draci s-o 1tutL... +ar /ai apoi, :te)an cel are "i ic0aiu !ravul cine au )ostK ELE*AL Amn$ruC9 Ei erau oa/eni 1uni. .R4EE24RAL Aapro!n$ cu trieC9 !uni, /L... "i s-au 1tut... ELE*AL Acu mult mn$rie naionalC9 Cu draciL .R4EE24RAL AentuBiastC9 Cu draciL zic zu lui +u/nezeuL... er(i la locL... !ravo, prostovaneL ACtre inspector, care e transportat9C C-z sta doar ia"te un "coler e/ininPeL I,2.ECT4RAL: Are "i /ult talentL .R4EE24RAL Acusi uranC9 EiL pedracu, talentL... c-z talent nu-i doar g0e vreo sa/L asta-i lucru anticvat... Cu /etoag0ele /og0erne doar, totul zace nu/ai 'n aplic&iuneL... ,oL la /uzic acu/a... 2pune-ne, .opscule: ce-i /uzicaK ELE*AL: uzica este care cDnt, do/Mle. .R4EE24RAL AnemulumitC9 ,u a"a, loazL ,u cuvDnta doar ca rDtanii... vor1e"te ca "colerii. +-ne tu nu/aig0ecDt g0e)ini&Ma c0iar "i ag0ecvatL ELE*AL: uzica este... .R4EE24RAL: CeK ELE*AL: Este cDnd... .R4EE24RAL A'oarte nemulumit si repetn$ $e'iniiaC9 uzica iaste aceea care ne gDg0il urec0ile 'ntr-un /od plcut... Apntre $ini, aporie, colarului9C Ia sa/a doar s nu &i le gDg0il eu &ie intr-un /od neplcutL A-e au$e clopotul $e ieireC9 I,2.ECT4RAL ;se ri$ic, copiii 'ac i ei ca inspectorulC9 +o/nule pro)esore, sunt )oarte /ul&u/it. etoda du/itale e ad/ira1il... .R4EE24RAL Atin$u+i vor!a cu mn$rieC9 C-z asta doar e /etoada lui .e"talo&iuL
7@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

I,2.ECT4RAL ;urDnd=:..."i zelul du/itale vrednic de laud... ACtre elevi9C *oi, 1ie&i, cuta&i a

pro)ita de "tiin&a 1unului vostru pro)esore si nu uita&i c de la voi a"teapt /ult patria, Ro/Dnia, pentru viitorL .R4EE24RAL Acon$ucn$ cu multe reverene pe inspector si 4ncntat $e reBultatC9 C-z eu ce le tot spun 1oilor, onorat do/nule inspectoreK... Apoi dac-s porci "i n-au g0estul aplic&iuneL 7. AFA,AL ESA E,EL4R .R4EE24RAL: ,oL /Dine apoi 'ncepe/ doarL CD&i g0intre voi au "tuduit, or /ere /ai g0eparPeG cD&i au )ost putori "i n-au "tuduit, tre1uie c r/Dn repePin&i. Acu/a doar nu/ai s v /u"truluiesc c cu/ s )i&i la aceea 'nl&i/e la carea caut a )i "colerul 'ntrucDt prive"Pe educ&iunea prin&ipial, respecPive la o conduit ex/plar )a& g0e azisten&ii cari vor )i g0e )a&. ACtre un colar $in 'un$C9 Inc0ig0e gura, 1oule, c-&i 'ntr /usca... A)ieii r$C. 2ilen&iu/L... :colerul caut s )ie curat '/1rcat... :C4LARAL I4,E2CA: ie /i-a )cut /a/a 0aine nou, do/Mle. .R4EE24RAL: EiL /-taL c-z doar nu era s &i le )ac euL A&sete.C9 2ilen&iu/, /garilorL Educ&iunea prin&ipial /ai apoi ne o1lig la respect ctr cei /ari, "i la 'n)&i"are /og0es-t, care ia"te ca un hecorum al (une&ii... A&spicat si sever9C C pe carele 'l voi veg0e c rDn(a"te, ori se z1enguia"te, apoi /inPen acelui /gar i-oi lun(i eu urec0ile... /car de-ar )i )icior g0e Erz0erzogL... :C4LARAL .4.E2CA: +o/Mle, tata a zis ca s-i spui de cDte ori ne tragi de urec0e, ca s vor1easc la Ca/er. . R 4 E E 2 4 R A L Acu un ton $e mn iereC: C-z astea nu le-a/ spus pentru Pine. .e Pine doar Pe cunosc ca un "coler
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO75

e/ininPe... Le-a/ spus nu/ai pntru porcii eilan&iL... ,oL acu/a s pro1lui/ c'Pe o &'r g0in /aPerie... .opsculeL ;4 plesnitoare si+apoi alta si+nc una pocnesc 4n Bi$ul $in spatele pro'esorului; acesta sare 4n sus speriat.C (o hi a'ene e heme@: Cine a )ost porcul "i /garul...K AToat clasa r$e.C CineK... inPen /usai s a)l/ cine nu a "tiut respectulK AEier!e $e ciu$.C AI ALII :C4LARI: .opescu, do/MleL .R4EE24RAL: .opscuK ,u se poaPe... .opscu doar-i un "coler e/ininPe. :C4LARII: .opescu, do/Mle. .R4EE24RAL: Acela care /ai )ace asta, las-l apoi doar... .opscule... dac cineva Pe-ntrea1 s-i spui nu/ai cDPe opera&iuni ave/ 'n arit/ePic, cu/ vei rspung0eK .4.E2CA: Trei, do/Mle. .R4EE24RAL: ,u-s /ai /ulPeK .4.E2CA: Cinci. .R4EE24RAL: ,u-s /ai pu&ineK .4.E2CA: +ou. .R4EE24RAL: La g0ereptul vor1ind, sunt nu/ai dou 'n prin&ipiu, sporire "i scg0ere g0e unitaPeG nu/ai doar, dup di)ern&iarea lor 'n prax, g0evin c-s patruG ag0i&iunea, su1strac&iunea, /ultiplic&iunea "i g0iviziunea. ,oL 1ineL /eri la loc... 2pune nu/ai lui tat-tu s vin /Dne s ne onorez. AAlt plesnitoare.C...2 'e@ete @u@iol Cine-i porcul "i /garulK T4II: .opescu, do/MleL .R4EE24RAL AnecjitC9 2ilen&iu/L IoanesculeL dac cineva Pe 'ntrea1 c-s cDPe-s e/is)erele p/Dntului, tu ce vei rspung0eK I4 ,E2 CA: +ou, do/MleL .R4EE24RAL: ,u-s /ai /ulPeK I4 ,E2 CA: ,u, do/MleL .R4EE24RAL AiritatC9 !a da, loazL
7?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

I4 , E 2 C A: Care, do/MleK .R4EE24RAL: Acele care sunt, 1ouleL e/is)erulaustral, e/is)erul 1oreal, /ai g0eparte apoi e/is)erul oriental "i e/is)erul oc&idntal, /garuleL eri la loc, vitL *ine /Dni-ta, /DineK I4 , E 2 C A: ,u, do/Mle, c spal la /a/a lui .opescu. .R4EE24RAL: ,o 1ine, c-z tot n-avea ce procopseal s vaz. A#n pumn $e plesnitoii; pro'esorul sare ct colo.C O'ene'o'e@ete @u@io: ATur!at9C Care e iar /garul "i porcul care n-are respectK T4II: .opescu, do/Mle... A&$.C .R4EE24RAL Apotolin$u+seC9 ,oL 2ilen&iu/L Lua&i a/inPe doar la /u"truluiala care v-a/ )cut...

Dine este ziua cDnd puPe/ zice, pedago(i "i "coleri, )a& cu onorata azisten& care va )i g0e iat9 'inis coronat opus:... "n e$ucatione etvirtu@e... ACopiii 'ac B omot... Popescu se caut s mai seasc o plesni+toare. Pro'esorul iese repe$e, 4njurn$ teri!il un urete.C @. ESA E,AL +ou /a0alagioaice asist la exa/enul copiilor lor. .ro)esorul, pedagogul nostru a1solut, ascult pe copiii /a0alagioaicelor. E )oarte aspru "i )r c0e). a/ele stau 'n&epate pe scaune, unde s-au a"ezat )r s )ie po)tite. .R4EE24RAL Actre elevul Popescu, care n+a rspuns la trei 4ntre!riC9 ,oL prostule, dac nu "tii pe estea, care-s g0e tot si/ple "i (enrale, apoi spune-ne ra&iunea p'ntru carea ro/Dnii au Pins s ur/eaz o poliPiP (er/'n pe ti/pul lui i0aele !ravulK .4.E2CA:...K
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7%

.R4EE24RAL: ,oL spune odatL .4.E2CA:...LK .R4EE24RAL Aener icC9 eri la loc, 1ouleL ACtre mama lui Popescu, care este 'oarte mhnit9C C-z prost l-ai )cut, cucoanL Apoi stuia doar nu/ai paie s-i dai s /ance. AMama lui Popescu pln e.C C-z gea1a te /ai 1oce"ti acu/aL nu-l /ai dre(i. Are s /ai steie 'nc "pPe ani repePinPe... IoanesculeL AMama lui "onescu tuete 'oarte micat.C Cu/u-i p/Dntul, /K I4 ,E2 CA: are, do/MleL .R4EE24RAL.e dracu /areL L-a /surat /Dni-ta s vaz /are-i. .e lDng alPe astre, 1unoar 2aturnus, au ,eptunus, au Iupitr, p/Dntul nostru doar-i o scDr1L nici cDt s c0ior"ti un "oarece... ,u-i vor1a g0e /are, / prostovaneL e vor1a cu/u-iK I4,E2CA: 2e-nvDrte"te, do/Mle. .R4EE24RAL Arstin$u+seputernic, mama lui&onescuse sperieC9 ,oL apoiK dac se 'nv'rPe cu/u-iL 'n trei col&uri, ani/aleK I4,E2CA: ,u, do/MleL .R4EE24RAL: ,o, darK I4,E2CA: Rotund. .R4EE24RAL: *ezi a"a, loazL A-e 'ace un B omot la ue. 2 $oamn $in 4nalta societate, $oamna Etiria$i, intr 4mpreun cu un mops ras, care vine s se u$ure pe ln pe$a o .C .R4EE24RAL A4ntmpinn$+o'oarte emoionatC9 4norat doa/n, eu 'nc / reco/andL A"a celul 4n !rae.C +4A ,A ETIRIA+I A'oarte volu!il, si pe un $iapaBon mult mai+naltC9 A/ venit pentru 1iat... 2-&i spun drept c nu vrea/ s-l aduc s dea exa/en la "coala pu1lic, nu vrea/ s se a/estece cu )el de )el de 1ie&i ru crescu&i... +ar a struit tat-su... zice c e ordin de la /inister... :i de-aia l-a/ tri/es la d-ta, care-i cuno"ti caracterul lui a/1i&ios, de cDnd 'i e"ti /editator.
7-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

.R4EE24RAL: !inevoiasc nu/ai onorata doa/n s ieie loc. ACtr "onescu, care ateapt 4n picioare9C Tu /eri la locu-&i... +e 0atDrul /'ni-tii, pe Pine nu Pe las repePinPeL ,oL /eriL ;Ionescu /erge la loc.= I4,E2CA Ari$icn$u+seC9 2rut /DnaL .R4EE24RAL A$emnC9 ,o 1ine, po&i /ere. A"a scaunul "oneaschii i+l pune ln $oamna nou+ sosit, i aaB celul pe el; mopsul, mulumit, 4l lin e pe nas. Mahala ioaicele ies 'oarte umilite.C ,o, acu/a tDnrul EtiriadiL 2pune-ne, s-aud "i ilustra /atroan, onorata ta /a/: nu-i a"a c p/Dntul senvDrPe 'n (urul soarelui trei ani cDte 7?5 g0e zile "i /ai apoi 'n al patrulea 'n 7?? g0e zileK ICAL ETIRIA+I: +a, do/Mle. .R4EE24RAL A'ace semne $e apro!are $oamnei Etiria$i care, 'oarte satis'cut, se scoal $e la locul ei, $re e cravata !iatului, 4l srut si se aaB iar la locC9 ,o, nu-i a"e c presiunea se g0e/onstr su)i&iente prin cele dou e/is)ere A$oamna Etiria$i tuete tareC g0e agg0e1urgK ICAL ETIRIA+I: +a, do/Mle. .R4EE24RAL: Actr clasa 4ntrea C9 ,o, 1oilor, veg0e&i nu/ai ex/plu g0e aplic&iuneL ACtre micul Etiria$i9C ,o, 'nc una "-apoi 1astaL 2pune-ne: nu-i a"e c Ioane Corvin g0e 9uniag0e, "i aPia" Corvin, "i-apoi dup-aceia doar to&i /agna&ii /ag0iari )ost-au ro/Dni g0e-ai no"triK

ICAL ETIRIA+I: +a, do/Mle. .R4EE24RAL: !ineL !ravoLL E/ininPeLLL +4A ,A ETIRIA+I: ersi, do/nule pro)esor... 2unt )oarte /ul&u/it... 8 s-i spui "i lui Etiriadi cDt osteneal-&i dai cu copiii... .R4EE24RAL: Ilustr doa/n, c-z asta ni-i /isiunea. +atoria ni-i s lu/in/ (enra&iunile (uneG c-z )r instruc"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7$

&iune "i educ&iune, un popor doar e 'nvins astzi 'n lupta pentru existen&, si cine-i 'nvins, apoi acela d-l draculuiL vor1a lPineasc: una salus vic@is nullam perare salu@em:
081F

REE4R A 2unte/ 'n epoca re)or/elorG spiritul pu1lic se agit asupra atDtor "i atDtor cestiuni, toate Bvitale, a cror dezlegare nu /ai poate su)eri 'ntDrziereC. Ana din acestea este "i cestiunea 1tii 'n ar/at. +ar, deoarece-i vor1a s 'not/ 'n cestiuni, caut s spune/ c sunt oa/eni cari pun una preala1il: a 1ate pe in)eriori pentru nesupunere, nepricepere sau rea-voin&, ori c0iar nu/ai din rutate, este oare la noi un o1icei exclusiv al osta"ilorK Anii rspund daG al&ii rspund nu. ,oi pDn acu/ nu pute/ '/prt"i 0otrDt prerea nici a unora, nici a altoraG nu pute/ deci lua parte la dez1atere. ,e vo/ per/ite 'ns s spune/ o anecdot istoric, ce ar putea lu/ina oarecu/ arztoarea cestiune > o anecdot pe care a/ cptat-o dintr-un izvor vrednic de toat 'ncrederea. 4dat, Cuza-vod cltorea cu pri/ul su /inistru i0a-lac0e Coglniceanu, ctre Turnul 2everinului. .entru 'ntDia oar alesul na&iei ro/Dne"ti trecea 4ltul. La o sta&ie, unde careta do/neasc "i cale"tile suitei tre1uiau s sc0i/1e caii, cltorii no"tri deter peste o scen destul de neplcut /ai ales pentru dDn"ii, care, tot dru/ul pDn aci, se deprinseser cu strigte "i acla/a&iuni vesele. Cpitanul de po"te 1tea cu gDr1aciul 'ndoit pe unul dintre slu(itori, pentru c acest nenorocit su1altern, trecut din 1utur, nu a"ezase 0a/urile 1ine, o ne1gare de sea/ din care,
@8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

+oa/ne )ere"teL i se putea 'ntD/pla pe dru/ cine "tie ce pri/e(die /riei-sale. .-sa se supr de aceast 1rutalitate "i )cu ni"te /ustrri 1ine si/&ite superiorului sl1aticG dar "i /ai suprat )u conul i0alac0e, care lu nu/ele cpitanului, )gduind acestui Bpar"ivC s-l destituie telegra)ic. Careta do/neasc porne"te 'n goan cu suita, "i 'nuntru-i se 'ncinge o discu&ie galopant 'ntre suveran "i /inistru, o discu&ie asupra /altratrilor corporale. Conul i0alac0e, o/ul re)or/elor, progresistul 'n)lcrat, sus&ine c o lege aspr tre1uie"te nu/aidecDt, o lege care s opreasc su1 pedepse stra"nice 1taia. *od, /ai /oderat, recunoa"te c un popor li1er tre1uie s "tearg din /oravurile sale aceste deprinderi 1ar1are, dar nu vede 'nc putin&a aplicrii unei ase/enea legi, )iindc... deprinderi seculare... ignoran&a "i lipsa sensului datoriei... incapacitatea o/ului de a se dez1ra de un "ir 'ntreg de 'nv&turi... ". ci., ". ci. inistrul se 'ncp&Dneaz... 2piritul secolului... lu/ina civiliza&iei... de/nitatea o/ului li1er... ". ci., ". ci. > 'n )ine, aceast re)or/ este a1solut tre1uincioas: tre1uie )cut, /ria-taLL > !ine, i0alac0e drag zise vod 1iruit > 1ineG s-o )ace/ "i p-aiastaL Au a(uns cu 1ine "i cu sntate la 2everin, clcDnd de la 4lt "i pDn la podul lui Traian pe )lori "i acla/a&i de un popor 'ntreg. Lu/e > parad > entuzias/ oltenesc > 1anc0et > lu/in&ie. 2eara 'n s)Dr"it, 'ntr-un tDrziu, cei doi ilu"tri a/ici sunt la gazd '/prt"indu-"i i/presiile. Cu tot zgo/otul "i entuzias/ul, vod n-a uitat discu&ia de cu ziua. ria-sa d ordin /inistrului s )ie gata a doua zi la "apte, spre a 'ncepe '/preun inspec&iile de rigoare la autorit&ile locale. Apoi /.-sa "opte"te ceva 'n tain )eciorului lui conul
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@#

i0alac0e > un &igan de cas, care cunoa"te 1ine ta1ieturile /inistrului. Conul i0alac0e, tre1uie s "ti/, nu o1icinuie"te nici papuci, nici 0alat. +i/inea&a, cu/ se scoal, se-ncal&, se-/1rac din cap

pDn 'n picioare "i r/Dne a"a toat ziua. Acu/ se dez1rac s se a"eze-n pat. 4daia de culcare a /inistrului e despr&it printr-o u" de-a lui vod. Conul i0alac0e se culc poruncind &iganului s-i cure&e cio1o&elele "i straiele pentru a doua zi dis-de-di/inea&, "i adoar/e. +is-de-di/inea& vod 1ate la u": > 9aide, i0alac0e, nu te-ai de"teptat 'ncK inistrul sare din pat "i se repede la g0ete. > ,u/aidecDt, /ria-taL G0etele niciri... Caut 0ainele... 9ainele niciri. +egra1 la u"a de ie"ire "i c0ea/ )eciorul... Eeciorul niciri. *od: > 9aide, i0alac0eL inistrul iese-n col&uni "i-n c/a"e a)ar "i-ncepe s-"i caute prin sli& pe &igan. An o/ al poli&iei, care doar/e de(urna pe o lavi&, sare 1ui/ac "i caut-n toat casa, "i caut, "i caut, "i-n s)Dr"it peste zece /inute aduce pe &igan. > Ande /i-s straiele "i ciu1otele, /i"eluleK strig conul i0alac0e. > +a nu zg0era a"a, coane, c doar nu d turciiL stai oleac s le "terg. > ,u le-ai "ters 'ncKL > +ecL da eu nu-s o/K eu s nu / 0odinescK Le-oi "terge a/uL :i &iganul pleac scrpinDndu-se-n cap "i 1o/1nind. A"teapt conul i0alac0e, a"teapt. > 9aide, 1re o/ule, odatL strig /.-sa de dincolo: c doar nu e"ti cocoan s-&i )aci dou ceasuri )rizura.
@6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> Acu, acu, /ria-taL :i conul i0alac0e se pli/1 prin odaie tur1at. La ur/a ur/elor, iaca "i &iganul cu g0etele "i 0ainele, /ai ru tvlite decDt cur&ate, le trDnte"te pe un scaun "i pleac. > 2tai, /i"eluleL rcne"te /inistrul, undM te duciK > EiL 0aide odat, i0alac0eL zise scurt vod. 9aide odat, c /-ai plictisit: plec singurL Conu i0alac0e, desperat, se arunc dup &igan, 'i pune /Dna pe guler, 'l 'ntoarce-n loc "i-ncepe siarz cDteva pal/e... /oldovene"ti. Iiganul 'ncepe s urle. 'n /o/entul acesta, vod desc0ide u"a de la /i(loc "i 'ntrea1: > Ce-i aiasta, drag i0alac0eK... 1a&iK apoi cu/ r/Dne cu re)or/a noastrK Iiganul s-a pornit pe rDs, a luat un 1un 1ac"i" de la vod "i la /o/ent a gtit straiele "i ciu1otele /inistrului. 2uveranul "i /inistrul au plecat )oarte voio"i s )ac inspec&ie la deose1itele autorit&i, "i pe dru/ Cuza-vod a spus a/icului su acest /are adevr: > Re)or/a trece, nravurile r/DnL 081G 2TATI2TICJ +e curDnd s-a pu1licat, su1 auspiciile 1iroului central statistic din 2tatele Anite nord-a/ericane, o noti& statistic )oarte curioas "i plin de 'nv&/inte. 2e "tie c statistica este o )acl care lu/ineaz "tiin&ele sociale, "i se /ai "tie cDt sunt de elocvente ci)rele. Iat ce ne spune ilustrul statistic !o1 2c0/ePer, 'n noti&a de care vor1i/: BA/ calculat, dup 'ndelungate experien&e "i noti&e personale > eu, 'n interesul "tiin&ei, iau parte la toate tur1urrile de strad > "i a/ a(uns a sta1ili ur/toarele:
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@7

La orice revolu&ie sau tur1urare, ia parte acela"i pu1lic care ia parte la lu/in&ie, la parad sau la )oc, "i adic: 1r1a&i, )e/ei "i copii de a/1ele sexuri. Calcula&i pe vDrst ne d la #888: a(ori.................................................................5#5 inori.................................................................@-5 Calcula&i pe anii vDrstei: .urta&i 'n 1ra&e sau /ai /ici de % ani................#75

De la 7 la 10 ani.................................................200 10 21 .........................................................150 21 45

.........................................................350 45 75 .........................................................150 75 85 ...........................................................14 85 100 ...........................................................1


Calcula&i pe /otivele care-i /Dn 'n 'nvl/"eal: +in curiozitate artistic........................................58 B B critic....................................................#5 B pur...................................................678 B instincte........................................................@58 B convingerea altora.......................................658 B proprie........................................................ 5 +up starea de con"tiin&: .ot rspunde pentru ce au luat parte la /i"care..................................................658 ,u pot rspunde.................................................%58 +intre cei 658 dDntDi: .ot rspunde: 'n /od )antazist..................................................#68
@@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

B B naiv.............................................................#65,5 B B plauzi1il..........................................................8,5 +in capetele sparte, calculate pe #88 sunt: nevinovate............................................................%5 vinovate incon"tient..............................................6@ vinovate con"tient...................................................# 'n privin&a rezultatelor unei /i"cri populare, calculat pe un /ilion de su)lete, ave/: CD&i )olosesc direct..............................................#88 B B indirect..........................................................#88 Restul pDn la un /ilion pgu1esc.C 'n adevr statistica e plin de 'nv&/inteL
081F

C4,GRE2AL C44.ERATI* R4 T, :E+I,IA +E I,AAGARARE :edin&a sole/n de desc0idere a congresului se 'ncepe la orele # d.a. su1 pre"edin&ia d-lui +e/. !uteulescu, prezen&i )iind #888 de /e/1ri cooperatori. .RE:E+I,TELE, 'n ter/eni )oarte )ru/o"i, salut "i )elicit pe /e/1rii congresului pentru patriotis/ul cu care s-au gr1it a veni s aduc lu/inile lor 'n aceast /are c0estiune: protec&ionis/ul na&ional. +-sa ter/in artDnd )oloasele coopera&iunii: coopera&iunea tre1uie s )ie pentru to&i ro/Dnii cu /inte o idee )ix. 2e intr 'n ordinea zilei. +. 4CEA,A, delicatese "i co/esti1ile ro/Dn, cu
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@5

verva-i cunoscut, &ine pentru protec&ionis/ un discurs )oarte srat "i )oarte gustat: vor1ele-i /erg ca untul "i 1ine cDntrite "i socoteala )r cusur. ;Apro1ri 'n tot pu1licul.= +IRECT4RAL )a1ricii Le/aiDtre, un o/ cu /ult greutate, e de aceea"i prere. +-sa crede c )ierul tre1uie 1tut pDn-i cald, c nu tre1uie lsat guvernul 'n pace: pDn nu va ad/ite protec&ionis/ul "i nu va turna legi pe acest tipar, tre1uie ciocnit /ereu. ;Aplauze.= A, GA*ER,A E,TAL LI!ER-2 C9I !I2T: Lua&i sea/a: vrea s ne potcoveascL ;RDsete "i sDsDituri.= +. I4R+AC9E I4,E2 CA din :elari, prezidentul B2pu/ei de dro(diiC, societatea co/ercian&ilor ro/Dni de 1uturi: *in, do/nilorL... ;C0e) /are "i t/1lu 'n toat adunarea. 4ratorul se a"eaz la loc /a0/ur. Ngo/otul se potole"te.= +. .RE:E+I,TE: Ar/a&i, )rate cooperator... 4 *4 C E: +egea1aL acu/a i s-a stricat gustulL ALTA: 2-l dreagL

+. I4R+AC9E: ,u /aiL +ar cu principiile dv. o s v )rige&i prost de totL +. !A2ILE2CA, tipogra), atacDnd c0estia cu /ult ardoare, culege aplauze de deose1ite caractere, care de ilaritate, care de entuzias/G 'n )ine )ace o )ru/oas i/presiune. +. E RA, <E, croitor, o ia cu )ranc0e& p-alt ton. 2e vede aci sto) de orator. +iscursul se potrive"te per)ect. Li1er-sc0i/-1is/ul nu e de talia unei &ri agricole: cu acest siste/ ni s-ar croi o soart prea grea, care ne-ar strDnge ru 'n speteG par$es+sus le marche0, )r s prinde/ de veste, ne-ar cptu"i strinii din cele dou e/is)ere. 4ratorul o 'nc0eie )r s treac cu un /ili/etru /sura 'n privin&a celor dou e/is)ere... An elegant
#

Corect ortogra)iat: par $essus le marche ;)r.= > pe deasupraG (oc de cuvinte cu par $essus ;pe deasupra= "i par$essus ;pardesiu=.
@?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

discursL 2e "optea 'n congres c pre"edintele 'l co/andase din vre/e, e drept 'ns c 1ravul orator l-a dat gata dup pro/isie 'n 6@ de ore. ;Aplauze unani/e.= +. .RE:E+I,TE, care a pri/it o depe"e: +o/nilor, a/ s v )ac o co/unicare. Iat depe"a pe care o pri/esc de la +irec&ia general a CER.: B4nor. Congres cooperativ ro/Dn, loco, /otivele pentru cari lipse"te d. director general...C +4CT4R C9IRIEAC: +esigur iar 'ntrerupere de circu-la&iune. +. .RE:E+I,TE: 'ntoc/ai. +. director s-a 'n&epenit la C0itila. ,oi, regretDnd loco/otivele, reintr/ 'n ordinea zilei. +. 2TA,CA !EC9EA,A, lipscan: +o/nilor, pe cDnd vor1eau onor. preopinen&i, a/icul /eu, nenea G0i& .encovici, '/i dedea cu cotul. ;RDsete.= .ute&i rDde, do/nilorL n-o s-/i /sor eu la 1trDne&e vor1ele cu santi/etru... Ii "tiu pe to&i ce cu/a" # suntG /ateria asta o cunosc, slava +o/nuluiL nu /i-e ru"ineL Iara asta vrea pro)te&ionis/ > nu /ai 'ncape toc/ealL Eu sunt sincer, eu nu sunt din acei oratori de /od nou, cu/ a/ vzut la (urnalele din ur/, ca s scot panglici pe nas. +4CT4R T4 A I4,E2 2 CA: .anglicK cu opera&ieL +4CT4R C9IRI AC: Cezarian. +. . R E : E +I, T E: ,u tia&i vor1a oratorului, v rog. +. 2. !EC9EARAA ;ur/Dnd=: Eu adic, 'n s)Dr"it, eu zic guvernului: Coni&L adic, pardonL do/nuleL cu pre&ul sta nu ne d /Dna: este peste poate. +ar /ai 'n s)Dr"it, vzDnd la o adic re)uz din partea /u"teriului, staa... a guvernului vreau s zic, pute/ zice: tDrgul n-are suprare, noi a/ cerutG dv. ce da&iK ;Aplauze.= +. 2 TA R 4 2 T E al 1ir(arilor, un adevrat pravoslavnic 'n /aterie econo/ic, 1iciuind li1ersc0i/1is/ul, co/par con#

2to).

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@%

gre"ul cu a cincea roata la cru&. La i/putarea ce i s-a )cut c e li1er-sc0i/1ist, a/inte"te prover1ul cu capra "i oaiaG la i/putarea c n-a luat 1r1te"te ini&iativa unei /i"cri /ari a corpora&iunii sale, zice: 1ate "aua s priceap iapaL Ei, do/nilor, adaog oratorul, pisica cu clopo&ei nu prinde "oareceleL ,u tre1uia s trage/ cDnd la dreapta, cDnd la stDngaG tre1uie sa /Dn/ c0estia tot 'nainteG cci, daca /erge/ tot a"a 0D&a-0D&a, o vDrD/ cu oi"tea-n gardL > 4ratorul se opre"te aci. +. ! 4 2 2 E L, tapi&er, spune c nu )ace ca colegul d-sale d. 4l1ric0t, care se ascunde dup perdea: &inta noastr e )in. +-sa pune c0estia pe tapet. Ci)rele statistice sunt oglinda per)ect a situa&iei. Cu protec&ionis/ul a/ /erge ca pe rotileG de 'nlturarea acestei siste/e, ni/ic n-ar putea s ne console0. +-sa s)Dr"e"te spunDnd c situa&iile econo/ice sunt totdeauna /o1ile. ;Aplauze zgo/otoase.= +. ALESA,+RIA, )ar/acist, &ine un spici )oarte corosiv: d-sa trage un pra) adversarilor protec&ionis/ului. !la/eaz 'ntr-un /od drastic pe acei ce n-au 'n co/1ina&iile lor acea cur&enie caracteristic ro/Dnului, "i care vor s lase pe strini s stoarc ulti/ele picturi din )or&ele &rii, pDn cDnd 'ntr-o 1un di/inea& s ne po/eni/ 0apL c ne 'ng0ite strinulL EiL "i pe ur/ nu /ai e leac. ;Aplauze repetate.= +. .RAGER IALIA2, 1lnar, &ine un discurs cu totul hors $e saisori>; d-sa se-ncurc 'n citate de prover1e uzate: lupul prul '"i sc0i/1, dar nravul 1aG asta-i alt cciulL de ce n-are ursul coad "i lupul d-a1ia o poartG u/1la&i cu vulpea-n sacL "i altele 'n )ine, un discurs s nu-l /nDnce nici /oliile. +. 9A9,, directorul 1ilor itrasc0eUsPH, care a asudat tot ti/pul, vrea sa verse apa rece peste entuzias/ul adunrii. *oi, zice d-sa, s dau un du" peste )ocul protec&ioni"tilor extre/iL ;Ngo/ot.=
#

Consol, /as de salon.

,epotrivit cu anoti/pul ;)r.=.

@-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

+. !4,TEA CE EL4RE2 CA, pro)esor $e'ranciujete9 !>aia-i vor1L *4CI: CuratL ;Ngo/ot.= 2usL (osL (osL susL ;Ngo/ot/aro.= Ar/eaz de aci o discu&ie )oarte vie, 'n care se sc0i/1 o /ul&i/e de replice destul de violente. +/ aci pe scurt pe cele /ai i/portante. A, :ELAR: Tre1uie s-i strDnge/ 'n c0ingi pe adversariL ;Ngo/ot asurzitor.= A, LI! E R - 2 C 9I !I2 T: *re&i sa ne 'n"ela&iL +. GE4RGE2 I4,E2CA, orloger ro/Dn de Geneva, 'nainteaz 'n '/1ulzeal la tri1un cu cilin$ru pe cap: :i ne re/onta/ caracterele, do/nilorL tre1uie sa preciz/L +. 2I,IE, cldrar ro/Dn, voci)ereaz grozav: Asta-i spoialaL *-a&i dat /etalul pe )a&. ;2e repede la tri1un, apuc pe orloger 'n 1ra&e "i-l 'ntoarce pe sus. Ngo/ot la cul/e. 2trigte: Ii-ai artat ara/aL= +. LITT A,,, la/pist, 'n /i(locul tu/ultului 'l rsuce"te prin cDteva cuvinte: +o/nilorL sa ne lu/in/L nu sunt un intrigant s viu aici s 1ag )itiluri, sa 'n)lcrez resenti/entele. +. TA2 AI ,, directorul Co/paniei gazului: Ti ton !ec, espece $e 'umiste:0 ;Ngo/otul /erge crescDnd. +. Litt/ann se retrage 'ntr-un col& "i )u/eaz. Ngo/otul continu.= +. TE4+4RE2CA, )ranzelar, un o/ copt, caut a potoli )ocul adunrii: +o/nilor, sta&iL aci nu e cu lopataL Cine a luat cuvDntulK Ce a/ venitr s )ace/ aiciK gogo"iK +. ,. T,+REA, )a1rica de ciz/e Eilaret, cu tactul su o1icinuit, zice pu&ine cuvinte "i, de"i ur/Dnd dup calapoa$ele vec0i oratoriceC, reu"e"te totu"i s-i 'ncal&e pe to&iL ;Ngo/otul
#

Taci, "arlatanuleL ;ir.=.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@$

'ncepe a se stinge, cu atDt /ai /ult cu cDt d. Capsa, co)etarul, '"i d toat osteneala s 'ndulceasc lucrurile.= +. IAIL A , 4 . R E 2 C A, 'n tot ti/pul scandalului conserva o atitudine de/n "i o tcere de aur. +-sa zice unui prietin: 'n c0estia econo/ic n-a/ decDt o prere > laisseB 'aire, laisseB passer( Eac )iecare cu/ poate, eu )ac cu/ pot. ;Ngo/otul s-a potolit.= +4CT4R !A!E:: +o/nilorL 2us&ine&i cineva o opinie contrar aceleia ce sus&ine/ noiK 2unte&i tur1a&iK Eu, do/nilor, pDn acu/ nu /-a/ 1accilitG /ie-/i place s pun virgulele pe iL 2us&in c, )r protec&ionis/, Ro/Dnia, pe calea econo/ic, nu va putea )i decDt un /ic ro1 al /arei Europe industrialeL ;Aplauze tur1ate.= +IRECT4RAL )a1ricii de 1azalt arti)icial: Acel ce se "tie a nu avea nici un pcat s ne arunce piatraL To&i )ier1e/ 'ntr-o oal, "i du/neata "i du/nealui "i noi e&etera. 4 *4CE: .eteracota: ;Aplauze, ilaritate.= +IRECT4RAL Co/paniei1aro/etrice: +o/nilorL 4nora1ilii preopinen&i au vor1it cu /ult... po/p, dar, pardon, super)icial. Eu voi s... sond/ /ai adDncL ; ur/ure, 'ntreruperi "i protestri.= +IRECT4RAL )a1ricii B2tellaC: 'nceputul acesta nu /iroase 1ine. ;Ngo/ot.= +. .RE:E+I,TE, ctre orator: rog, co/pania dv. nu este 'nscris la ordinea zilii. 'n "edin&a de noapte... La noapteL +IRECT4RAL Co/p. 1ar.: +ar, do/nule pre"edinteL... T4ATA 2ALA: La noapteL la noapteL ;Tu/ult.= .RE:E+I,TELE: * ridic cuvDntulL +IRECT4RAL Co/p. 1ar., strigDnd puternic: AL care va s zic vre&i s-/i astupa&i guraK )oarte 1ine... +v. v... 'ncuia&i,
#

Lsa&i sa se )ac, lsa&i s treac ;ir.=, adagiu al econo/isei li1erale.

58OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

ca s zic a"a, 'n ordinea dv. de zi, "i apoi, de aci, nu /ai vre&i s... ie"i&iL Rog s se ia act de aceasta. Aceasta nu e... lucru curatL *o/ protestaL vo/ u/ple... toate gazeteleL ;Ngo/ot /are.= RE.RENE,TA,TAL 2ociet&ii presei: AL asta e o in)a/ieL A)arL 2 ias... a)arL +irectorul Co/p. 1ar., 'n /i(locul )luierturilor "i 0uiduielilor, se 'ncle"teaz la tri1un strigDnd din toate puterile: !ravoL care va s zic tot eu s ies... a)arL EuL ,u, do/nilor, dv. s ie"i&i a)arL An /celar ro/Dn, repezindu-se la orator cu cu&itul: Ie"i... c te taiL +IRECT4RAL Co/p. 1ar., de )ric, iese a)ar. ;Aplauze )renetice.= .ri/a "edin& sole/n a congresului se ridic.
081F

+in B 4 E,TEC

;#$8#=
!AI4,ETA I,TELIGE,TA VGAR+A CI*ICAW +e cDte ori auz zgo/ote de rz1oi, '/i a/intesc cu pietate "i cu /Dndrie de acu/ atD&ia ani trecu&i, cDnd era/ unul dintre aprigii aprtori ai Independen&ii. .e vre/ea ulti/ei con)la-gra&iuni orientale, a/ servit 'n garda civic > B1aioneta inteligentC > 'n co/pania din /a0alaua ar/eneasc. Ti/puri eroiceL a/ de la voi )ru/oase a/intiriL Cpitanul /eu, d. Gut Cotoi, odinioar sergent 'n po/pieri, era un tip de 0aida/ac, care )usese apoi, pe rDnd, 1ir(ar, cDrciu/ar, 1inagiu, sa/car de slugi, spion de poli&ie, 1tu", "-acu/, 'n s)Dr"it, ur/Dnd unei voca&iuni irezisti1ile pentru via&a politic, se declarase pe )a& pentru guvern. Era un agent propagandist ra1iat > groaza cDrciu/arilor "i altor case pu1lice, spai/a 1ir(arilor, lutarilor, )la"netarilor, alunarilor, salipgiilor "i a tuturor cD&i 'i picau 'nainte 'n /o/entele-i de ar&ag contra ciocoilor. +ar, a/interi, o/ plcut, de"tept "i vesel. CDnd a venit pentru pri/a oar s / c0e/e-n serviciu, era t/Diat, 'l cuno"tea/ de /ult > cine nu-l cuno"tea 'n /a0ala pe d. CotoiK > zic: > Erate Gut, te rog, pe /ine s / scute"tiG sunt sla1 de constitu&ie. > Ei, a"L zice. 4)tic ruseascL... ,u se poate, d-le Iancule... adic... se poate, dac pui o/ 'n loc. > Atunci, pui o/ 'n loc.
56OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> Atunci, scoate ru1la. I-a/ dat-o, "i d. Gut a plecat legnDndu-se "i strigDnd: > Triasc ai no"tri, d-le IanculeL Apoi o teri1il 'n(urtur:... de ciocoiL .este vreo opt zile, /-a clcat d. Gut iar, "i iar /i-a "ters car1oava, "i iar: BTriasc "ei...C .este vreo cinci zile, alt ru1lG pe ur/, din patru-n patru zile, regulat. +ar toate tiraniile tre1uie s ai1 un capt. A/ 0otrDt s / revolt. CDnd vine d. cpitanul tun "i zice: > Dine ai servici... > ,eic Gut, zic, oi avea, n-oi avea servici, nu "tiu, daM ru1l "tiu c n-a/, "i nici n-o s /ai a/ de aici 'nainte. 2curtL > Atunci... cu/K > Iac-a"a. > Atunci te 1ag la arest. > 2 po)te"tiL > CarM va sM zic nu dai ru1laK > ,u pot. > !ine... :i a plecat suprat, 'n(urDnd stra"nic pe ciocoi. A doua zi, dis-de-di/inea&, a/ auzit goarna, /-a/ '/1rcat repede "i /-a/ dus la co/panie: a/ luat o pu"c 1trDn, care cln&nea din toate 'nc0eieturile cDnd u/1la/G /i-a/ 'ncins centuronul cu patronta"ul peste palton, "i a/ plecat prin lapovi& cu cDrdul co/paniei. An co/isar de poli&ie ne-a dus 'n "ireag pe .odul ogo"oaii > era parada !o1otezii. ai tDrziu cDnd a venit "i cpitanul "i /-a vzut, el, care / credea un la" incapa1il de a purta o ar/, a r/as 'ncre/enit: > !ravos, d-le IanculeL / lucra"i carMva sMzicK... +aM nu )ace ni/icaL Triasc ai no"triL... de ciocoiL +up ce a dat cDteva tDrcoale 'n )a&a co/paniei, a venit iar la /ine, /-a tras la o parte "i, )oarte discret, /i-a du0nit la urec0e:
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO57

> +-le Iancule, nu )ace pentru d-ta s stai 'ntre 1occii... +-/i o (u/a) de ru1l "i du-te acas. > ,-a/ nici s)an&, nene Gut, zic eu tare, ca s /-auz cocoanele 'ng0esuite pe trotoar la spatele "ireagului nostru. +ar d. cpitan se-n&epene"te-n clcDie "i, ca s-/i acopere glasul, strig rgu"it din )undul 1o(ocilor: > Cu/panie... drep&iL 'n acela"i /o/ent, s-aud venind din susul stradei ni"te 0uiduituri zguduitoare... Ce eraK Cine "tie cine prinsese un cDine (igrit de /a0ala, 'i legase o tinic0ea de coad "i-l aruncase 'n /i(locul stradei, s-l dea garda-n tr1ac, dup o vec0e datin consacrat a acestei institu&iuni ur1ane. Apucat 'ntre cele dou "iruri de 1ravi, care aveau la spate cDte un zid de lu/eG aiurit de 0uiduituri, de a/enin&rile pu"tilor "i de loviturile tinic0elii, nenorocitul ani/al )ugea )cDnd ni"te salturi ne1une"ti "i c0ellind 'ntr-un c0ip in)ernal, pe cDnd garda "i pu1licul )ceau un 0az nespus. A trecut pe dinaintea noastr ca o

vedenie 0i/eric, 'nc tDrziu se auzeau 'n deprtare 0uiduituri toc/ai pe la .ia&a Teatrului. ,oi era/ co/panie de elit. Eu st/ postat peste dru/ de Cre&ulescu, aproape de palat, 'ntre doi ar/eni )oarte 1or&o"i, unul 1as/angiu pe podul TDrgului-de-a)ar, "i altul )a1ricant de ca)ea /cinat "i alte /irodenii 'n Cal/at. Acesta-"i pusese de degra1 paltonul peste "or&ul cu care se acoperea cDnd /cina /artinic, "i "or&ul era cu o pal/ /ai lung decDt poalele paltonului, care se /ai scurtase o "c0ioap din pricina centuronului 'nc0eiat su1 1urt. Ca)egiului, rz1it de )rig, 'i curgea nasul enor/ plin de guturai, "i, o/ curat ca to&i ar/enii, / ruga din cDnd 'n cDnd s-i &iu pu"ca: s-apleca din greu, '"i ridica "or&ul "i se "tergea la nas. +up aceea, cDnd '"i lua pu"ca-napoi, )oarte politicos:
5@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> ersD/... A/ avut norocG dac nu a/ uitat "or&u pa /ine, cu ce /-a/ "ters la nasK +e-atunci, n-a/ /ai 1ut ca)ea cu cai/acL 'n s)Dr"it, iat c se-ntorc 'napoi spre palat trsurile o)iciale... 2triga/ 'nc ura, cDnd trecea pe dinaintea noastr escadronul de suit. Fandar/ii /Dndri, cu s1iile scoase, se uitau, pe su1 cozorocul c0iverelor, la co/pania noastr, /ai ales la /ine "i la ar/enii /ei, cu un zD/1et a"a de ciudat, 'ncDt a/ aplecat oc0ii-n p/Dnt "i, din ceasul acela, /i-a/ pro/is s )ac toate sacri)iciile pentru a / scuti pe viitor de o a"a peni1il situa&ie. A/ alergat la d. Cotoi "i, dup /ult toc/eal, ne-a/ a(uns: dou ru1le pe lun "i s / lase-n pace. I-a/ dat una 'nainte "i apoi cDte una la )iecare cinsprece zile. A/ servit regulat patriei, spre deplina /ul&u/ire a co/andantului /eu, pDn la des)iin&area gardei. :i o dovad c a/ )ost un 1rav e c d. cpitan a venit odat la /ine )oarte 1ine dispus "i /i-a zis: > +-le Iancule, s "tii c acu/a ne-/parte "i nou, la garda na&ional, dicor&ii pentru aprarea Independen&iiG s "tii c te pui pe list. Eu, 'n&elegDnd unde vrea s /-aduc d. Gut, i-a/ rspuns c eu n-a/ preten&ie... a/ luptat a"a, de dragul li1eralilor. +ar d. Gut: > Triasc ai no"tri, d-le IanculeL... de ciocoiL +aM nu se poateL s dau la to&i 1occiii "i /itocanii dicor&ii "i toc/ai d-tale s nu-&i dauL nu )aceL Eu "tiu c te trec pe list. > ,u / trece, c cine "tie cDt cost... acu sunt ca/ tinic0ea. > Ce s costeK un /o)t... Eace/ noi pentru d-ta. .e ur/ /i-a cerut o (u/tate de pol, pe ur/ i-a/ dat o ru1l "i pe ur/ ne-a/ a(uns cu o ru1l "i (u/tate. -a 'ncasat "i /-a trecut la porto)el. .este vreo cDteva zile dup des)iin&area grzii,
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO55

/-a/ 'ntDlnit cu d. Gut > 'l )cuser perceptor, "i era )oarte veselL L-a/ 'ntre1at 'n glu/: > ,ene Gut, ce se /ai aude cu dicora&ia /eaK >... Care dicora&ie...K > Aia... nu &ii /inteK... o ru1l "i (u/tate... > +racu s-i "tie, d-le Iancule, ce-a )cutr ia de la co/enduire, c eu le-a/ tri/es de atunci listeleG dar acolo e acu/a un 1ala/uc cu predarea ar/elorL Cic s-a )uratr su/edenie... > 2e prea poate, nene GutG 'n vre/e de rz1oi cDte ar/e nu s prpdescL > .oate la alte cu/pnii s se )i )cut vrun a1uzG dar la noi, nu-/i vine s crez... EiL daM nu )ace ni/ica... Triasc ai no"tri, d-le IanculeL... de ciocoiL Ast)el, din pricina unei negli(en&e a co/enduirii a/ r/as nedecorat, dup ce a/ luptat atDtaL Asta nu e dreptL /i-a/ zis. 2unt sigur c lui 2arc0iz ca)egiul i-a dat. -a/ dus s-l vz. L-a/ gsit tot cu "or&ul cunoscut "i cu guturaiul cel vec0iG a/esteca /artinic cu rio ca s )ac /oca. +in vor1-n vor1, zic eu, ascunzDnd cDt putea/ /ai 1ine senti/entul de invidie: > +u/itale cu/ &i-a dat decora&ie, )rate 2arc0iz, "i /ie nuK c eu 'ncai a/ pltit 'nainte. > A"a a/ avut or1... CDnd ne-a aduce dicora&ie, plti/... ,e-a adus dicora&ie, a/ pltit. > A"a...K zic eu do/irit. > !ei un ca)e proasptK... s-&i )ac un gingirlie... > ,u, nene 2arc0iz, /ersD/G nu /ai /eta0irisesc de /ult ca)ea cu cai/acL
0813

B ITICAC
;#$86=

ITICA
> itic... "i /ai cu/K > E destul atDta: itic > de vre/e ce "i du/neata 'l cuno"ti tot a"a de 1ine ca "i /ine. Eire"te c tre1uie s-l cunoa"te/: 'l 'ntDlni/ atDt de des > 'n prvlii, pe strad, pe (os, 'n tra/vai, 'n tra/car, pe 1iciclet, 'n vagon, 'n restaurant, la Ga/1rinus > 'n )ine pretutindeni.

itic este 1ucure"teanul par excellencel. :i )iindc !ucure"tii sunt un /ic .aris, "i itic, se-n&elege, este un /ic parizian. El nu e nici tDnr, nici 1trDn, nici )ru/os, nici urDt, nici prea-prea, nici )oarte-)oarteG e un 1iat potrivit 'n toateG dar ceea ce-l distinge, ceea ce-l )ace s ai1 un caracter /arcat este spiritul lui original "i inventiv. itic este o/ul care pentru )iecare ocaziune a vie&ii gse"te un cuvDnt de spirit la /o/ent, "i pentru asta si/paticul parizian al 4rientului este )oarte cutat "i plcut 'n societate. itic are o /agazie, un arsenal, o co/oar de vor1e, de 'ntre1ri, de rspunsuri, care )ac deliciile celor ce au )ericirea s-l cunoasc. ai cu sea/ pe provinciali, /icul nostru parizian 'i epateaB0 cu verva lui scDnteietoare.
#

.rin excelen& ;)r.=.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO5%

El, de exe/plu, inventeaz pe negDndite vor1e ca: BCea /ai )ru/oas )at din lu/e nu poate da decDt ce areLC sau: B*ia&a este un vis, /oartea o de"teptareLC ori: (,EiL /ada/ .opescu, nu exist roz )r spiniLC Inc0ipui&i-v ce e)ect )ac toate astea asupra spiritului doa/nei .opescuL +ar toate astea sunt vor1e senti/entale, Arice, /elancolice, "i de"i "i-n genul acesta itic este destul de tare, e 'nc "i /ai tare 'n genul u"or, picant "i ironic. B'n genul acesta, cel pu&in, pot pentru ca s zic c n-a/ rivalLC zice itic > "i cu drept cuvDnt. Exe/ple... CDnd n-are tutun, '&i cere Bo &igar... suvenirC. CDnd /erge s se-/pru/ute cu 1aniG > Ande ai plecat, iticK > La vDntoare de lei. 'i zici: > itic, )aci cinsteK > ,u pot, /on"er, c / strDnge un ciorap. .Dn 'n anul #$88, cDnd /-ntDlnea la 2). *asile, '/i zicea: > +e un an nu ne-a/ vzutL +ar 'n anul acela l-a/ gsit 'n seara de 7# dece/1re la Ga/1rinus, tot acolo l-a/ 'ntDlnit a doua sear, la # ianuarie. L-a/ salutatG s-a )cut c nu / cunoa"te. +up /ult struin&, "i-a adus 'n )ine a/inte cine sunt:
5-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> 2cuz-/, neic, a zis itic, te uitase/: e un secol de cDnd nu ne-a/ /ai vzutL Ceri 'ntr-o 1cnie: > !iete, o &uicL > ,u-i da, do/nule, c-o 1eaL zice itic. A/ desear lo( la operG /ergi cu /ineK zice itic. erg... Ce se cDntK Rela", 'n cinci acteL Intri la Ga/1rinusG te apropii de itic "i-l salu&iG el '&i rspunde a/a1il: >AdioL 'l salu&i la plecareG el '&i rspunde: > 2-/i scriiL > Ai parale, iticK > ,u u/1lu cu /etalG /i-e )ric de trsnet. > !ir(arL slo1odK 'ntrea1 a/icul nostru. > +a, cona"uleL... > Atunci, du-te-acas. > +-/i cusurul, zic negustorului. > ,u-i da, d-le, 'ntrerupe iticG du/nealui n-are nici un cusur. An prieten g0indoc se-ntinde s-"i ia plria dintr-un cuier prea-nalt. itic 'i strig: > .une o coal de 0Drtie su1 picioareL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO5$

itic zice despre unMprietin destituit: > L-a-naintat...

> K... > L-a )cut inginer de poduri... :i cDnd e 'n cul/ea vervei adaog: >...deta"at cu serviciul 'n Gi"/egiu: d /u"tele a)arL Te plDngi lui itic de cine "tie ceG el nu vrea s asculte, )iindc Bpeti&ie )r ti/1ru nu se pri/e"teC. La restaurant: > Iaurt aiK 'ntrea1 el. > Este... > +-/i vreo cD&iva centi/etri. 'n loc de BusturoiC, zice Bvanilie sDr1eascC, 'n loc de BvinC, zice B)lanel de +rg"aniC, "i-n loc de B1ilet de 1ancC, Bpoza lui TraianC. CDnd pleac pe (os, te invit: > 9ai, c te iau 'n dreapta. itic se urc pe plat)or/a dinainte a tra/vaiului electricG vagonul porne"teG 'n cul/ea vitezei, deodat a/icul nostru strig /anipulantului: > 4pre"teL &i-a czut 1iciulL
Restul.
?8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

itic st cu /ai /ul&i prieteni 'n col& la Continental, pe .ia&a Teatrului. An prieten salut "i sare pe plat)or/a din ur/ a tra/vaiului, care /erge ctre 2). G0eorg0e: > Arde-l, 1ir(arL strig itic. > 'n toiul alegerilor, unde-"i pune itic al /eu candidaturaK > La !ucure"tii-,oi. > La ce colegiuK > La colegiul al patrulea#. Te doare /seaua. Ce doctorie '&i reco/and iticK > Rdcin de cle"te. Ai cerut o 1ere "i o la"i s-i treac pu&in spu/aG itica zice: > !ea-&i 1erea, c se rce"te. La Ga/1rinus: itic, la plecare, ctre 1iatul care a servit: > !iete, /i se pare c /i-a picat o 1ncu&G vezi, dac o gse"ti, /i-o dai 'napoi desearG dac nu, iao tu 1ac"i". > CDte ceasuri sunt, iticK > CDte a )ost ieri pe vre/ea asta. > Apropo, zice itic, de cD&i ani e"tiK > +e... atD&ia. > Toc/ai cDt /garul /itropolituluiL
#

'n siste/ul electoral 1urg0ez nu erau decDt trei colegii.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?#

Ii-ai cu/prat o 1lan nou. Te 'ntDlne"ti cu itic, 'n loc de Bs-o por&i sntosLC '&i zice: > !ravosL 1lan aiG acu/a, (ung0i '&i /ai tre1uieL > Ii-a" )ace curte, do/ni"oar, zice itic unei tinere telegra)iste, dar vaiL n-a/ cura(G a0L "tiu cDt e"ti de crudelL > Cu/, do/nule iticK de unde "tiiK > .arc eu n-a/ a)lat cu/ 1a&i depe"ileL itic te roag s pui o vor1 1un la inisterul de Rz1oi, dac ai vreun prieten, ca s-o nu/easc pe soacr-sa B/oa" /ilitarC. Trenul de plcere /erge-ncetG itic zice: > A ostenit caii. 4ri, /ai 1ine: > A uitat s dea grun&e la caiL Trenul se opre"te la o sta&ieG itic: > A oprit, s le dea ap. E polei. Cade un do/n. itic strig: >C0egle-cara/1olL Cade o doa/n: > 2-a rupt gazo/etrulL :. ci., ". ci., ". ci. Al dracului iticL
0122

+in B2C9IIE ,4AAC

;#$#8= 4,4.4L... 'n vara anului #$8%, a)lDndu-/ 'n strintate "i avDnd 'n &ar daraveri, /-a"ez 'n trenul !erlin-!ucure"ti, cu gDndul s /-a1at o zi-dou pe la Ia"i, unde s vizitez pe ni"te vec0i "i 1uni prieteni, )a/ilia Ronetti Ro/an. A doua zi, / co1or 'n gara .a"cani la #6.78 p./. ,u/aidecDt 'ntre1 cu respect pe un do/n i/piegat de /i"care )oarte tDnr, care poart o "apc prea /atur, odinioar desigur staco(ie, Bpe ce linie este tras trenul ce tre1uie s plece peste cDteva /inute spre Ia"iC... +o/nul i/piegat '/i rspunde politicos c, B'n legtur cu !erlin-!ucure"ti, pleac din .a"cani spre la"i nu/ai un tren, la @,#8, cu sosirea la ?,5 p./.C > +ar.... > :tiu, /-ntrerupe g0icindu-/i gDndulG este "i un tren cu/ vrei du/neataG dar acela nu u/1l... > Este, dar nu u/1lK >... nu u/1l decDt pe sezonul 1ilor. > A/ 'n&eles, rspund eu pe (u/tate do/irit. Eire"te, e prea de ti/puriu, 'nainte de s)Dr"itul lui /ai, s-n-ceap 1ile... +ar nu "tia/ s )ie acu/a "i-n !erlin pti/a"i care vin s se caute la 1ile din Ia"i. Trei ceasuri "i (u/tate 'n .a"cani > ca/ prea /ultL... +ar ce pitorescL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?7

Ce glodraie "i col1raieL... Ce a1do/ene de copii /alarieiL "i se (oac "i rDd > ca/ trist, dar tot rDdL... Ce grav /unicipalul care &ine ordinea la )DntDna din pia&a grii, unde se-/1ulzesc /ulte vite 'nsetateL... Ce (igraie de cDini costelivi cu oc0ii rtci&i "i coada-ncDrligat 'nspre pDntece, )urnizori ai a/icului /eu doctorul Le1elL... :i, cu tot regi/ul nostru protec&ionist, nici o )a1ric de /nu"i 'n tot &inutulL... Ai de ce s &i se rup ini/a > de /ila oa/enilor, )ire"te, dup a vitelor "i a cDinilor. !ine c ave/ o 2.EA.#G s sper/ c 'ncet-'ncet, cu vre/ea, vo/ a(unge s-ave/ "i o 2.E4. 6 @.#8... A/ pornit. erge/ "i 'naint/ do/ol 'n sus spre Ruginoasa, "i ne apropie/ de cul/e. 2oarele, aplecDndu-se ctre piscurile Cea0lului, se ascunde dup gr/ezi uria"e de nouri, care se tot ridic una peste alta venind di/potriv, pe cDnd largile adDncturi din dreapta urcu"ului nostru senvluiesc treptat 'n u/1r. !lDnda /elancolie a &arinelor /oldovene"ti > un cDntec de nea/ /D0nit, din glas copilresc, a(ungDnd la /ine li/pede din dedeparte vale > 'nc0ipuirea /arelui sinistru de acu/ dou luni > apropierea de Ia"i... Apoi dulci a/intiri din zilele pri/ei nesocotite tinere&i > gDndiri a/are din pragul cu de"arte regrete al 1trDne&ii... Toate /-/presoar, "i care de care lupt s /-ngenunc0e "i s / cople"easc.... .e lDng astea, su)larea de /onstru ast/atic a loco/otivei "i &cnitul din ce 'n ce /ai o1osit al roatelor... E peni1il /i"carea 'n alt te/po decDt al su)letuluiL 'n s)Dr"it, tica-taca, 'ncetinel, a(ung cu voia lui +u/nezeu (oi seara, 6@ /ai, 'n gara Ia"i, unde sunt 'ntD/pinat nu se poate /ai )r&e"te, de prietenii /ei.
# 6

2ocietatea pentru protec&ia ani/alelor. 2ocietatea pentru protec&ia oa/enilor.

?@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

gDndesc, cu/ sunt o1osit de dru/ "i de atDtea i/presiuni, s / duc repede la 1aieG dar 'ndat /iaduc a/inte de "apca odinioar staco(ie: nu s-a desc0is 'nc BzezonulC. /ul&u/esc s / spl la 1unele /ele gazde cu ap de *ic0H-CelestinsG apa co/un de Ia"i e /ult /ai gustoas "i /ai 0rnitoare, dar cost /ai scu/p "i ca/ irit pieli&a, /ai ales vara. E, cu/ spusei, la s)Dr"itul lui /ai. Gsesc iu1itul /eu Ia"i 'n tre/urul alegerilor generale... Ce )e1rL peste @7 de gradeG aproape s se coaguleze al1u/inaL Eier1e lu/ea de gri(a cea /ai /are ce poate > cu/ s zicK > poseda pe un adevrat ro/Dn > a"anu/ita despuiare a scrutinului... 2crutinul este pentru noi, /odernii, adic ro/Dnii /oderni, un )el de zeu, care s-arat 'n toat /aiestatea lui despuiat: Apollo resplen$escens0... Niua de vineri, 65 /ai, /i-o consacru deci de di/inea& s vizitez redac&ia 4piniei ;o instala&ie 'n adevr europeanG c0iar un tele)onG ca/ nzuros > e 'nc (une=, unde, 'n calitatea /ea de con)rate /ai 'n vDrst, sunt pri/it cu destul considera&ie. +e aci, voi s conte/plu apari&ia zeului > pe un potop de ploaie, s crezi c s-au rupt 1ierile )ir/a/entului.

+e cu noapte a-nceput a turna, "i toarn... .ie&ele, ogrzile, locurile virane sunt /ri "i lacuriG uli&ele, )iuviuri "i niagare... Caii 'noatG 1ir(ele plutescG tra/vaiele par ni"te vapora"e de curse intraur1ane, ca la 9a/1urg. plDng unui a/ic, i/piegat superior, o/ cu carte, de )uria ele/entului. > LasM, coane Iancule, '/i zice, ploaia aiasta-i 1un dup atDtea clduri tropicaleL
#

Apollo strlucitorul ;lat.=.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?5

:i / conving c are o/ul toat dreptatea... +e trei ori 1inecuvDntat, diluviuL #= a$ rem09 cldurile au )ost, ce-i drept, )oarte tari "i 'nainte de vre/eG 6= a$, locum>9 se spal la"iiG nu-i vor1. Ia"ii sunt un tDrg tare curatG dar or"icDt, cineva, cDt de curat s )ie, tot nu stric s se spele din cDnd 'n cDndG /car dac nu se spal singur, s se lase splat, "i 7= a$ personamF9 servitoarea 1unelor /ele gazde a avut ingenioasa inspira&ie s pun la gurile zg0ea1urilor toate co)ele "i putinile din cas... Las s se pre/eneasc u/plutura de /ai /ulte ori pDn curge li/pede de tot "i / spl 1ine cu ap de ploaie > excelent pentru pieli&. +in adDncul su)letului zic: +o/nul )ie ludatL el, care ne tri/ite rcoare dup clduri tropicaleG care ne spal cDteodat cu d-a silaG care ne d ap a"a de ie)tin, /ult /ai ie)tin decDt cea de *ic0H > o 1agatel. a)lu, cu/ zisei, la Opinia 'nainte de a/iaz. +up ce, ca /usa)ir, '/i )ac datoria s &in pe tinerii con)ra&i, vreo trei s)erturi de ceas, cu palavre, 'ncep a pricepe c le ca/ stau pe su)let... Eu n-a/ trea1G toat ziua /i-e de petrecereG pe cDnd ei ard 'n toiul 1uctriei, unii cu condeiele-n /Dn, altul cu tele)onul la urec0e, cellalt cu nasul 'n listele electorale... 'n trei-patru ceasuri tre1uie s-apar )oaia.. > +o/nilor, zic, de-acu v las. > +ar de ce te gr1e"ti, coane IanculeK... de ce nu /ai stai oleac, olecu&K
# 6

CDt prive"te )aptele ;lat.=. CDt prive"te locul ;lat.=. 7 Cit prive"te persoana ;lat.=.
??OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

4lecu&L di/inutivul acesta '/i pare un categoric superlativ. Tineri politico"iL nu-/i ascund plria, nici u/1rela, nu-/i )ac nici o violen&... las s plec... E "i vre/ea, 'n )a&, la itropolie, sun 5 ante/eridiane... La #6 )ix ziua, sun 'n )a& la itropolie 5 ante/eridianeG la #6 )ix noaptea, 5 post/e-ridiane > dar )oarte regulat. A/ plecat, spre /arele regret al con)ra&ilor, pe cDnd potopul se-nte&e"te din ce 'n ce. urc 'n luntrea /ea cu un triton 1trDn care tu"e"te stra"nic "i strnut... 2i/pto/e alar/ante la a"a vDrst... 2e vede 1ine c, 'n atri1u&iunile a/icului nostru doctorul Focu, nu intr "i inspectarea ani/alelor /arine. > Avanti, on$olierei strig. !ravul gondolier 'i trage cDteva tritonului cu coada lope&ii. !lcind contra torentului, naviga/ 'ncet'ncet la deal. Ande s /ergK La 2/irnov, or la Er/acovK 2unt a/Dndoi i/per)ectL dar la pri/ul /erge colegiul IG eu /erg la colegiul II, cu intelectualii. 4pri/ la Er/acov. +e1arc. A/ clcat pe p/Dnt )er/. 2ui scricica, intru, cDnd... si/t c-/i )uge p/Dntul de su1 picioare "i, cDt p-aci, dac nu sare cineva repede s /-apuce, dau s cad pe spate 'napoi a)ar, 'n valuri. Ca )ulgerul / sgeat un gDnd sinistru: un atac de da/1laL... 2unt pierdutL... +u/nezeuleL ai1i /il de )a/ilia /ea r/as departe 'n strine locuri... Ce 1ucurie pe /ine cDnd, cu toat suprarea gleznei din pricina alunecrii, a)lu, dup pri/ul /o/ent de groaz, c da/1laua /ea a )ost nu/ai ni"te sD/1uri de /sline risipi&i > pe giosL +ug0eana e plin de a/ici, to&i )unc&ionari pu1lici "i pro)esiuni li1erale#. A"teapt aci de /ult s se opreasc potopul, "i, # .ro)esiuni li1ere.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?%

a"teptDnd, ca s le par ti/pul /ai scurt, iau aperitive, &uic, /astic, pelin, /i"/a", "i gust /ezeluri, sala/, g0iude/, ca"caval, /sline... Eire"te, /ai cu sa/ cu/ sunt vesel c n-a/ avut da/1la, intru "i eu 'n co/1ina&ie. ...:i aperitive, "i /ezeluri, "i vor1, "i discu&ie asupra Bsi-tua&iunii di)icile 'n care se gse"te &ara 'n ur/a tristelor eveni/ente, ca s zice/ a"a, "i-n )a&a atDtor re)or/e ce aceast situa&iune le recla/ i/perios, dac ne pute/ pronun&a ast)elC "i apoi Basupra trecutului, prezentului "i viitorului, ideilor "i progra/ului )iecrui ales "i )iecrui candidatC > "i dez1ateri, "i vor1, "i aperitive, "i /ezeluri, "i arunc/ sD/1urii > pe giosL...

+ar e unu "i (u/tateG /-a"teapt la de(un. A/ stat aci un ceas "i /ai 1ineL *ezi cu/ trece de u"or vre/ea vor1ind despre c0estii greleL... Cu /ult pruden&, de tea/a unui al doilea atac, / /i"c "i vreau s-/i pltesc consu/a&ia. +ar a/icii protesteaz: astzi este rDndul de plat al a/icului S..., care a repurtat, ca orator la o 'ntrunire electoral, un )eno/enal succes... 'nc un rDnd de aperitive "i /sline, "i arunc/ sD/1urii... Eu / lipesc 1ine cu talpa de du"u/ea... :i 'nc un rDnd... cel din ur/L "i /sline, "i arunc/... > 2ocotealaL 'n totalL ,u-i /ultL ezeluri "i /sline, 7.#5G 1uturi, #%.85G total 68.68. A/icul S..., dup ce plte"te galant, se suie 'n gondol cu /ineG locuie"te 'n dru/ul /eu, pe un canaletto > s-l las acas. .orni/. > Coane Iancule, '/i zice, '/ parM ru a/u, dup succesul /eu, c-a/ cedat "i nu /i-a/ pus candMaturaL Eace icono/ie de sila1e, pro1a1il, )iindc /ai ave/ pu&ine /o/ente de petrecut '/preunG vrea o/ul cDt /ai scurt s-/i spun cDt /ai /ulte. :i, cu/ se clatin gondola pe valuri, a/icul adaog:
?-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> Avea/ o ideM de re)or/... ,u /ai /erge, /on"r, cu &ranii. :i 1e&iviL... TMe1Me un /oMopol al... acM... ;gondola se clatin= al... acMcololuluiL... ,e-a/ oprit. ,e pup/ 'n gondol ca doi patricieni de pe ti/pul ilustrului doge Erancesco orosini. 2e d (os 'ncetinel pe trotuarul plin de ap "i 'ntr, leoarc de ploaie, pe portalul 1trDnului su palaBBaccio0. > Ia sa/a ;'i strig=, pe -ein Giovanni, pa$rone mio:> no1ilul /eu senior, s nu-&i )i r/as vreun sD/1ure de /slin pe talpL El se-ntoarce-n loc, s/ulge cu vDr)ul degetelor o srutare unsuroas de pe 1uze "i /i-o arunc /agni)ic din deprtare. 2unt opt ceasuri "i trei s)erturi... Gondola a"teapt... '/i iau r/as 1un de la gra&ioasa /ea gazd "i plec cu Ronetti Ro/an la gar. +up ce-i /ul&u/esc de a)ectuoasa pri/ire, urc 'n vagon. > A/ice, zic, "tii d-ta cu ce / duc eu de la Ia"i la !ucure"tiK >... Cu trenul. > +a, cu trenul, )ire"teG dar nu nu/ai cu trenul, /erg "i cu o idee... >...K >.... 4 idee de re)or/L
OOLK...

> Tre1uie de 'n)iin&at nu/aidecDt un /onopol, al ac=cololului... Trenul s-a pus 'n /i"care... -aplec pe u"a vagonului: >... la sateL... pentru ruraliL
# 6

ic palat ;it.=. 2)Dntul Ion, patronul /euL ;it.=. 0123.


"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?$

ETEA9,A... 'n general, o sta&iune de aer curat este un loc /ai /ult sau /ai pu&in pitoresc, unde te plictise"ti, pDn la 'necciune, dac nu "tii dan&a, ca s po&i respira seara pra)ul din salonul de 1al de la <ur0aus. 'ns ast-var, )iind osDndit s respir o lun aer curat c0iar dac nu "tiu dan&a, a/ avut norocul s petrec '/preun cu un tip de o/ )oarte eludat, un )el de /aniac, "i a" )i nedrept dac a" zice c a/ petrecut prost. E adevrat c pDn la ur/, cu cDteva zile 'nainte de a ne despr&i, 'ncepuse s / ca/ o1oseasc cu atDtea > cu/ s zicK > cu atDtea prostiiG dar cele dou-trei spt/Dni de la-nceput nici nu "tiu cDnd trecur, atDt /i se prea tipul de interesant. ai 'ntDi era un o/ )oarte cu/secade > ungur. .entru un ro/Dn ordinar ca /ine, adic nu un extraordinar ro/Dn, se gsesc "i printre unguri )oarte cu/secade oa/eni: vreau adic s spun c un ro/Dn cDt de ordinar se deose1e"te 'n aceasta /ult de ungurii i/1ecili > sunt /ul&i de ace"tia "i la unguri > care nu ar )i-n stare s ad/it c se pot gsi "i printre ro/Dni oa/eni cu/secade a)ar de ro/Dnii renega&i din regatul /ag0iar, care acolo sunt considera&i ca oa/enii cei /ai cu/secade. +e"i era/ cu ungurul /eu totdeauna alturi la toplito ;a"a se zice pe ungure"te ta!le $=hote0C, de"i 'n cursul zilei ne 'ntDlnea/ /ereu la promonat ;pro/enad, pe ungure"te=, "i de"i din parte-/i, co/unicativ ca orice ro/Dn ordinar, 'i dedea/ 'ntruna g0es s-i )ac cuno"tin&a, nu era c0ip s /i-l apropiu. Instinctiv, /i-a/ dat sea/a c /i-l deprtase/: )cuse/ gre"ala s-i adresez la /as

cuvDntul 'n ro/Dne"teG el, o/ politicos, /i-a rspuns destul de aspru: 6%em erte@ @erem sBepen:5 ;adic: nu-n&eleg, / rog, )ru/os=.
.ensiune ;)r.=.
%8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

'n&elegDnd ce gre"eal )cuse/ "i dorind neaprat a-i )ace cuno"tin&aG pe de alt parte, pricepDnd de ce sl1iciune su)ere o/ul /eu, /-a/ gDndit la o stratage/, care /i-a reu"it, 'ntr-o di/inea&, cDnd nea/ a"ezat alturi la ca)ea, dup ce l-a/ salutat )ru/os, i-a/ zis pe ungure"te: B!un di/inea&a po)tescLC Auzindu-/, o/ul s-a trans)iguratG de unde ieri sta poso/orDt cu oc0ii-n taler, acu deodat, radiind priete"ug din oc0i, cu un zD/1et a)a1il, /-a 'ntre1at 'n li/1a lui: B+ar do/nul "tie ungure"teKC I-a/ rspuns c a/ "tiut pu&in cDnd era/ copil, c acu/a /ai 'n&eleg ceva, dar a/ uitat aproape de tot s vor1esc... .e ur/ ;la noroc, a/ 'ncercat= a/ ur/at s-i spun pe )ran&uze"te cDt '/i pare ru c, neputDnd tri printre /ag0iari, a/ uitat o li/1 a"a de )ru/oas, care /i-a/inte"te de copilrie "i-/i )ace atDta plcere cDnd o aud vor1it /ai ales de societatea cult, sau de pe a/von, sau pe teatru. 4/ul /eu s-a gsit c "tie )ran&uze"te /ai 1ine decDt /ine, "i, din /o/entul acela, a/ )ost o lun nedespr&i&i. 2tratage/a /ea a prinsG ce e drept, nu era decDt pe (u/tate in)a/: nu/ai 'n privin&a regretului c n-a/ putut tri printre /ag0iariG 'n privin&a li/1ii 'ns, era nu/ai pu&in ca/ exageratG "i cunosc /ul&i ro/Dni ardeleni cul&i de aceea"i prere cu /ine "i care vor1esc li/1a - /ag0iar )ru/os cu/ /ul&i /ag0iari cul&i ar dori s-o vor1easc. A"adar, ne-a/ apropiat "i ne-a/ '/prietenit, "i nu-/i pare ru: a/ putut studia de aproape )eno/enul ciudat al /axi/ului de tensiune su)leteasc, cu/ adic o apuctur 1un a o/ului, trecDnd /sura, poate deveni pernicioas, cu/ o virtute '/pins peste o anu/it li/it 'ncepe a )i o curat /etea0n. Angurul /eu, a"a o/ cu/secade, "i inteligent, "i cult, era 'n cazul acesta din ur/: 'ntindea coarda patriotis/ului peste
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO%#

/axi/ul de elasticitateG cDnd vor1ea ini/a lui de /ag0iar, (udecata lui de o/ tre1uia s /earg s se culce, nu /ai avea de ce s /ai stea de vor1. CDte /inuni n-a/ auzit 'n patru spt/Dni, pornite din ini/a patriotului /ag0iarL Le-a" /ai putea &ine /inte pe toateK CDteva 'ns vor )i de a(uns s le rezu/ aici pentru a da o idee cititorului de /etea0na /ental a tovar"ului /eu de cur la aer curat. Iat... ai 'ntDi, /ag0iarul nu are nevoie de alt cultur decDt de cultura /ag0iarG ceva /ai /ult: orice in)luen& a vreunei culturi strine, /ai ales european, este de-a dreptul pgu1itoare /ag0iaris/uluiG de aceea tre1uiesc descura(ate, conda/nate, persecutate c0iar ;la nevoie, cu /i(loace violente= toate apucturile de contact, )ie pe cale pu1lic, )ie pe cale privat, cu vreun curent de civiliza&ie ne/ag0iar. Li/1K... nu/ai cea na&ional /ag0iarL LiteraturK... nu/ai cea na&ional /ag0iarL ArtK... nu/ai cea na&ional /ag0iarL :tiin&K tot a"a. In )ine, idee, /unc, inven&ie, spirit, (udecat, rac0iu, vin, 1rDnz, ardei, danturi, costu/e, vite, capital, oa/eni, s)in&i. +u/nezeu ".cl. ".cl.... toate, tot > tot a"aL Apoi... ag0iarul nu se te/e de ni/eni pe p/DntG contra lu/ii 'ntregi, /ag0iarul lupt nepstor, sigur de victorie... )iindc... are-ncredere 'n +u/nezeul str1unilor si... cci /ag0iarul 'n veci nu piereL +ar... este un 'ns... 'ns: /ag0iarul este, din nenorocire, /Dncat de striniL de ne/&i, de (idani, de slavi, de &igani, de levantini, de ger/anis/, de )ran&uzis/, de pesi/is/, 'n )ine de )el de )el de vr(/a"i care pot s-l... distrugL
%6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

:i, se-n&elege, odat ce va )i /ag0iaris/ul distrus, )ire"te nu: va /ai exista, "i dac nu va /ai exista /ag0iaris/ul, atunci lu/ea are s stea pe loc, n-o s se /ai 'nvDrteasc p/Dntul, soarele o s seMsting > cataclis/ universalL s-a isprvit cu o/enireaL .Dn la dar 'ns, /ag0iarul /eu avea aerul )eroce "i tonul tuntorG dar de la dar 'ns 'ncolo, lua aerul dulceag "i tonul duios. A"a /-a )cut s-/i petrec luna de vilegiatur 'ntr-un /od )oarte plcut. Cu cDteva seri 'nainte de a ne despr&i, cDnd 'ncepuse s / ca/ plictiseasc, /i-a vor1it despre tricolorul /ag0iar cu un avDnt 'ntr-adevr B'nl&torC. i-a spus c el /nDnc /ai 1ucuros, "i /ai cu

po)t c0iar, spun 'nvelit 'ntr-o etic0et tricolor /ag0iar decDt ca"caval 'nvelit 'n 0Drtie si/pl al1. :i, a/interi, o/ )oarte cu/secade... inteligent "i cult... -a/ gDndit: B+oa/ne, un o/ a"a de cu/secade, a"a de inteligent "i de cult, cu a"a /etea0n... ce u"or i-ar )i unui "arlatan, prost "i incult, s-l duc de nas "i s-"i 1at (oc de elLC. :i dup ce /-a/ despr&it de 1unul /eu /ag0iar, /i-a/ zis: B,uL patriotis/ul lui e o /etea0nG nu /ai e o virtute. !ine c ne-a )erit +u/nezeu pe noi, ro/Dnii, de a"a /etea0nLC 0121 I+E,TITATE... 2tetese/ dou luni la &ar, 'n Eran&a > zic la &ar, cu/ zic )rancezii, )iindc vila "i /ica proprietate unde / gzduise prietenul /eu Legrand se a)lau la /arginea unui ora" /are industrial "i co/ercialG 'ntr-un ceas /ergea/ pe (os pDn-n centrul tDrgului, la Ca)e Ga/1etta... A"tepta/ acu/ 1ani, ca
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO%7

s /-ntorc 'n patrie 'ntr-o sear, iat pri/esc un cec de 758 de )ranci. A doua zi di/inea&a, /erg 'n ora", la sucursal local a unei /ari 1nci din .aris, "i / prezint la guic0et cu cecul /eu. I/piegatul se uit 1ine la cec, apoi lung la /ine, "i zice: > 9Drtiile dv., do/nule... > Ce 0DrtiiK 'ntre1 eu. > 9Drtiile dv. de identitate... caut 'n 1uzunar, s scot porto)elul cu pa"aportul "i cu alte 0Drtii... Caut... caut... A/ uitat porto)elul acas la &ar. Nic: > +o/nule, iat, po)ti/ scrisoarea prin care /i se noti)ic tri/iterea cecului la adresa d-lui Legrand, unde locuiesc de dou luni, aci, a)ar din ora"... .orto)elul cu 0Drtiile /ele l-a/ uitat acasG 'n orce caz, nu gDndea/ c or s-/i tre1uiasc din /o/entul ce prezint un cec... +ar i/piegatul /-ntrerupe: > Cu toate astea, v tre1uiesc... )r 0Drtii... :i iar se uit, cu parc un )el de 1nuial, la cecul /eu. > +o/nule, zic eu 'ngri(at, nu cu/va, poate, 1nui&i c este un cec )alsK > AL nu, do/nuleG cecul este )oarte 1un... decDt )r 0Drtiile dv... * tre1uiesc neaprat 0Drtiile dv. de identitate... > +ar sunt cinci Pilo/etri, do/nule, pDn acas, "i-n&ele-ge&i 1ine c, o dat cinci la dus, "i-nc-o dat cinci la-ntors, )ac zece... pe cldura asta. .e cDt vre/e struiesc eu pe lDng i/piegatul nenduplecat, se tot 'ndeas-n /ine un englez, un ro"covan cu 0aine cadrilate, tipul desvDr"it al gentle/anului cu stare, care nu /ai "tie 'ncotro, 'n ce parte a p/Dntului s )ug ca s scape de spleen > de plictiseala ce&ei 1ritanice. dau la o parte "i-i )ac loc la guic0et.
%@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

Gentle/anul scoate din 1uzunar un porto)el /are de piele de crocodil cu o /onogra/ de argint la col&G desc0ide 'ncet porto)elul "i trage dinuntru /ai /ulte 0Drtii, 'ntre care "i un cec, "i le d i/piegatului. Acesta le iaG 'napoiaz gentle/anului celelalte 0Drtii, opre"te cecul "i zice, cu un oarecare aer de considera&ie: > 58 888 de )ranciK Gentle/anul, rece, d din cap 'n se/n de-a)ir/are... I/piegatul 'i d un peticei de 0Drtie cu un nu/r "i-i arat la ce guic0et se )ace plata cecurilor... Eu stau alturi "i / uit la ei. Gentle/anul se duce la guic0et, ridic un pac0et de 0Drtii de 1ancG le vDr pe nendoitele 'n porto)elul lui largG pune porto)elul 'n 1uzunarul din partea ini/iiG se 'nc0eie la piept )ru/os "i iese cu pasul de/n "i /surat, ca orice gentle/an care caut /etodic, pe-ndelete, locul din lu/e unde s-"i poat arunca din cDrc povara nesu)eritului spleen. +up ce, cu oarecare invidie > /rturisesc > privesc pe englez ie"ind cu porto)elul plin, / vDr iar la guic0et "i 'ncerc 'nc o dat s conving pe i/piegatul 1ncii... Nadarnic, orce 'ncercare... > Regret, do/nule, '/i ziceG peste putin&L v-a/ spus... Er 0Drtiile dv... peste putin&L *zDnd c-/i rcesc gura degea1a, r/Dn )oarte vexat. 0otrsc a /-ntoarce acas, s-aduc pa"aportul, 0Drtiile, gea/antanul, totG la rigoare s aduc "i pe gazda /ea, pe a/icul Legrand, o/ cunoscut 'n localitate, s garanteze c eu sunt eu, nu sunt altul. A doua zi, / prezint cu pa"aportul, cu 0Drtiile toate, coresponden& din &ar "i din strintate ;un dosar 'ntreg=, eu prietinul "i gazda /ea, d. Legrand, "i cu o duzin de )otogra)ii, care reprezint pe

a/icul /eu Legrand, pe so&ia sa, /ada/


"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO%5

Legrand, pe cei doi copila"i ai lor "i pe /ine, la /as to&i, pe veranda vileiG /ada/ Legrand, 'n )und, &ine pe cDte un genuc0i pe copila"iG eu "i cu Legrand st/ 'n picioare "i ciocni/, peste /asa rotund, pa0arele, 'nc0inDnd, eu: pentru prosperitatea 1trDnei Repu1lice ErancezeL el: pentru progresul tDnrului Regat Ro/DnL +up )otogra)ie, putea i/piegatul cu drept cuvDnt s / dea iar a)arG 'ns, exa/inDnd cu /are aten&ie celelalte docu/ente, 1inevoie"te 'n s)Dr"it s-/i dea )i&uic pentru ac0itare, '/i iau 1anii "i )otogra)iile, "i /erge/ cu a/icul Legrand 'n centru, la Cate Ga/1etta, s lu/ cDte un aperitiv, dup o1iceiul locului. Acolo > ce a)l/K 'n a(un, 1anca local a pltit un cec )als de 58888 de )ranci unui cavaler de industrieG se/nal/entele: gentle/an englezG ro"covanG costu/ cadrilatG porto)el enor/, crocodil verita1il etc- etc... ,uL pot /rturisi despre asta atD&ia prieteni ai /ei socialistL, "i li1erali, "i conservatori, "i, pu&inii, r/a"i sadea pe dina)ar > nuL n-a/ )ost niciodat socialistG n-a/ du"/nit cDndva capitalul... +ar, cDnd a/ auzit c in)a/a 'ntreprindere 1urg0ez, care /-a nec(it "i /-a vexat pe /ine atDta, )er/ecat nu/aidecDnd de un /ilord cadrilat "i de o piele de crocodil, a )ost partit cu o a"a de )ru/oas su/ rotund... drept s spun, a/ (u1ilat... .este trei zile a/ plecat din Eran&a ctre patrie. 'n dru/ul-de-)ier, a doua zi, a/ avut norocul ;s vede&i /ai (os pentru ce zic BnoroculC= s /ntDlnesc cu un rus, un vec0i cunoscut, )oarte si/patic, pe care de /ult 'l "tia/ c 'noat 'n apele anar0is/ului terorist > un tip de o/ excelent, 1un, onest "i /oralG dar... apostol... in)atiga1il "i incura1il. Cu/ /-a vzut,
%?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

rus co/unicativ, /-a strDns de gDt, s / srute. ,e a)la/ singuri 'ntr-o ca1in /ic a vagonului. Eu, ca/ 'n glu/, ca/ 'n serios, i-a/ zis: > Ascult-/, /alade&ule, spune drept: ai 'n gea/antan vreo cutiu& cu 1o/1oane destinat vreunui tiranK... s nu se desc0iz cutiu&a singur pe dru/, s-"i verse asupra /ea 1unt&ile, c /-ai nenorocit: a/ trea1 acasG /-a"teapt )a/iliaL alade&ul /eu a-nceput s raz "i iar /-a strDns de gDt "i /-a pupatG pe ur/ /-a asigurat c n-are la el nici un explozi1il altul decDt ura lui ne/pcat contra intolera1ilei de a1surde organiza&iuni actuale a societ&ii. Eu, din parte-/i, i-a/ declarat c n-a/ nici un cuvDnt spre a sus&ine o organiza&ie care, dac n-o cred totdeuna intolera1il de a1surd, adesea /i se pare stupid de intolera1il. Asupra acestora, ne-a/ pupat iar /uscle"te "i, dup ce a/ dat un 1ac"i" conductorului s ne lase singuri 'n co/parti/ent, ne-a/ culcat... A/ dor/it 1ine pDn la ziu, cDnd a/ a(uns la grani&. Anar0istul /eu, /ai de"tept ca /ine, s-a co1orDt 'ntDi din vagon. Eu, pu&in /ai tDrziu, so/noros, dau s trec pe ur/ele lui... An poli&ist, cu o voce )oarte aspr, '/i zice, &inDndu-/i calea: > Trece&i 'ntDi la revizia pa"apoartelorL Caut 'n 1uzunar... caut 'n scule&ul /eu de dru/... ,u e... A)urisit pa"aportL... iar pa"aportulL... Nic: > +o/nule, nu-l gsescG pro1a1il, l-a/ pierdut pe dru/G dar sunt ro/Dn, do/nuleL... :i voi s trecG dar el, "i /ai aspru: > ,u se poate, do/nule, )r pa"aportL n-auziK > +ar a/ 0Drtii, altele, care pro1eaz c sunt ro/Dn, do/nuleL cet&ean ro/DnL :i iar dau s / vDr. A"L... .oli&istul '/i d un 1rDnci 'n piept, "i / arunc-napoi, ca/ departe, pe teritoriul strin, 'n
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO%%

1ra&ele unui 0a/al, care, din spate, cu acela"i procedeu, / resta1ile"te 'n pozi&ia vertical. BEiL zic 'n gDndul /euG de-acu/ sunt pierdutL pierdut la pragul patriei /eleL... Ce e de )cutK...C Intru, )oarte a1tut, 'n restaurantul grii pe teritoriul neutru... !eau o ca)ea... a/ar ca)eaua 'n &ar strin... prea pu&in za0r "i prea /ult 'ran@+ca''el... GustDnd, )oarte dezgustat, din ca)eaua exilului, aud c a)ar se pregte"te trenul de plecare ctr interiorul patriei /ele... uit la ceasG /ai sunt dousprezece /inute... "i pleac )r /ine, "i eu r/Di 'n exil, "i nu /ai a/ parale nici $e 'ran@+ca''el +esperat, /-ntorc la poli&istul /eu "i, cu lacri/i 'n gu"e: > +o/nuleL te rog, do/nule... sunt cet&ean ro/DnL... scap trenulL... nu / nenorociL +ar el rcne"te: > ,u se poate )r pa"aportL nu-n&elegiK idiotuleL .ro)und vexat de acest re)uz ast)el )or/ulat, / 'ntorc

de/oralizat cu desvDr"ire 'n restaurant... Ce s )acK... 2 telegra)iez cu 58 de cuvinte rspuns-pltit "i cu ti/1ru de 78 de 1ani la poli&ia locului /eu. +ar, pDn s-/i vie rspunsul, pot pieri printre striniG 'n cel /ai 1un caz, alt tren de coinciden& n-a/ decDt peste #- oreL... 4rcu/, tot 1ineL... EulgerDndu-/i acestea prin /inte, intru 'n restaurant, unde gsesc pe /alade&ul /eu 1Dnd ceai, )r za0r, nu/a cu ro/. Eoarte suprat 'i povestesc nenorocita /ea aventur. El 'ncepe s raz ca un secG scoate din 1uzunar un pac0et de docu/enteG se uit la /ine lung, parc /i-ar lua se/nal/entele, ca la un 1iurou de servitori pentru condicu&G alege unul dintre docu/enteG /i-l d discret pe su1 /as, "i/i "opte"te: > ,a pa"aportL /ergi degra1M la revizieL uit la 0Drtie...
%-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

c0ea/ !o1 2c0/ecPerG sunt cet&ean a/ericanG prezidentul A.2.A. Broag pe toate autorit&ile civile "i /ilitare de pe glo1ul terestru s / lase s trec "i s-/i dea a(utor "i protec&ie 'n caz de nevoieC. 9a0aL strig eu, "i trec repede la do/nul poli&istul /eu: > A/ gsit, 'n s)Dr"it, pa"aportul /eu, do/nuleL... po)ti/L > A"a daL zice el. :i /i-l vizeaz... sui repede-n tren cu /uscalul /eu salvator. ,e pup/... Trenul a plecat... A/ intrat 'n patrieL... ,uL> s /rturiseasc to&i a/icii /ei anar0i"ti, )ie li1erali, )ie conservatori > nuL nu sunt pentru rsturnarea societ&ii actuale, /ai ales prin /i(loace violente... +ar, drept s spun, reintrDnd, dup atDta necaz, cu a"a succes, 'n patrie... a/ gDndit... nu /ai &iu /inte ce... prostii, desigur. A(ungDnd seara acas, a/ )ost 'ntD/pinat de ai /ei... 'nainte de a / apropia de ei, le-a/ strigat din poart: > rog vou, s nu-/i cere&i 0Drtii de identitate, c n-a/ altceva decDt un pa"aport a/erican, "i sper c n-a&i )i inteligen&i ca unul care /-a )cut idiot az-di/inea&, nu/ai pentru atDta s / lsa&i s intru. :i-/preun cu toat )a/ilia, care "tie ciat-pat engleze"te, a/ cDntat, de 1ucurie c ne-a/ revzut snto"i, /Dndrul cDntec a/erican: XanPee doodle...
0121

A:A 2J 4RL A/ avut s )ac /ulte alergturi spt/Dnile trecute: peste cinci /ii de Pilo/etri 'n dru/-de)ier. A/ ostenit destulG dar nu-/i pare ru... cu prile(ul acesta a/ )cut o )oarte plcut cuno"tin& > un dru/ rar...
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO%$

4 zi 'ntreag, pDn la !udapesta, l-a/ ad/irat nu/ai de la distan&G ne"tiind 1ine decDt li/1a noastr, n-a/ avut 'ndrzneala, cDt /i-era de si/patic, s /-apropii de el "i s intru 'n vor1. L-a/ vzut 'n vagonul-restaurant, 'ncon(urat de al&i cltori, conversDnd cu ei 'n /ai /ulte li/1i strine > ne/&e"te, ungure"te, italiene"te, )ran&uze"te > un poliglot 'n toat puterea cuvDntului. 4/ tDnr, ca/ de treizeci de ani > )oarte elegantG desc0is la privire "i la vor1G vesel, de"tept, vioiG plin de glu/e "i, /ai presus de toate, o/ u/1lat. Ceasuri 'ntregi a/ tras cu urec0ea la conversa&ia lui cu ceilal&i cltori, "i, din cDte a/ putut 'n&elege, a/ r/as cu convingerea > care, /ai tDrziu, tre1uia s /i se con)ir/e cu prisos > c / a)lu 'n )a&a unui o/ extraordinar. Acest tDnr, nu nu/ai c "tia atDtea li/1i, dar cuno"tea de aproape "i &rile lor: vor1ea despre toate regiunile Europei civilizate, 'n lungul "i-n latul continentului, cu /ai /are siguran& decDt a" 'ndrzni eu s vor1esc despre /a0alalele pe unde a/ copilritG "i, dup cu/ se vedea 1ine, i/presiile ce le co/unica erau de tot proaspete: de ieri, din Ger/ania de alaltieri, din Eran&aG de acu trei zile din ItaliaL... un )el de pasre cltoare care, cu o privire, din 'nl&i/i, apuc )iziono/ia 'ntreag a pr&ii glo1ului unde "i-a petrecut vara, "i-i strig din deprtare, de sus, pe li/1a ei: B2 ne /ai vede/ cu 1ine la anulLC. +ar nu nu/ai atDtaL TDnrul cltor nu trecea prin lu/e ca o pasreG era o /inte cugettoare, 'navu&it cu )ru/oase 'nv&turi "tia tot ce se petrece 'n lu/ea /are "i-n cea /ic. *or1ea, 'n per)ect

cuno"tin& de cauz "i cu egal co/peten&, despre greva sindicalist din Eran&aG despre re)or/a )inanciar a Ger/anieiG despre /i"carea su)ragetelor din EngliteraG despre
-8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

expozi&ia secesioni"tilor din !erlinG despre ulti/ele crea&iuni a lui Carusso "i a lui RostandG despre situa&ia inco/od a sultanului detronat, ca "i despre puiul de gira) )tat spt/Dna trecut 'n grdina zoologic de la 9a/1urg etc. etc. .olitic, )inan&e, /ode, naviga&ie )luvial, /ariti/ "i aerian, industrie, arte, teatre, /uzic, sport, /ai cu sea/ sport > toate, toate erau clar "i /etodic a"ezate 'n aceast puternic /inte de o/, "i prin ur/are, la nevoie, /etodic "i clar expuse. :i toate astea, cu o siguran&, o dezinvoltur "i o volu1ilitate 'ncDnttoare, spre ui/irea tuturor asculttorilor. Ce pcat, /-a/ gDndit eu, c nu "tiu o li/1 strin, s )i intrat "i eu 'n vor1. CDte lucruri a" )i putut a)la "i 'nv&a de la un o/ atDt de "tiut "i de co/unicativL +ar pe cDnd gDndea/ ast)el, iat c intr/ 'n gar la !udapesta, unde tre1uie s co1or "i s a"tept cDteva ceasuri pDn la plecarea trenului ctre !ucure"ti. 4/ul extraordinar co1oar "i el "i dispare spre prerea /ea de ru, prin /ul&i/e. Lung o s /i se par dru/ul )r el, care /-a )cut, de ieri pDn azi, s nu 1ag sea/a cu/ a trecut atDta vre/eL Alerg repede la controlorul vagoanelor de dor/it, s /-asi-gur din vre/e de un pat de clasa a doua > dac voi avea noroc s gsesc, )iindc e totdeuna '/1ulzeal "i locurile se vDnd /ai dinainte. +ar a/ norocG din 'ntD/plare, 'n ziua aceea, sunt pu&ini cltoriG locurile toate sunt li1ereG a/ s )iu singur 'ntr-un co/parti/ent de patru paturi... atDt /ai 1ineL... nu ai totdeauna noroc s dai peste tovar"i de dru/ interesan&i "i plcu&i. Ceasurile de a"teptare au trecut > )oarte 'ncet, "i /i s-au prut )ire"te )oarte lungiG dar, cDt de 'ncet, ceasurile tot tre1uie s treacG "i cDt de lungi sa )ie, tot le-ng0ite vre/ea pe unele dup altele. :i a"a, pe la dou "i (u/tate, /-a/ suit 'n vagonul de dor/it la patul cu nu/rul #7.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-#

:-apoi /ai spun unii "-al&ii c #7 e nu/r )r norocL ,-apuc s / a"ez 1ine la locul /eu "i s scot o carte de citit din scule&, "i cine intr, cu zgo/ot /are, 'n acela"i co/parti/entK... CineK tDnrul /euL extraordinara pasre cltoareL care ocup 'n )a&a /ea locul cu nu/rul ##. salut )oarte gra&ios, pare c / recunoa"te. Eu, vdit /ul&u/it c-l revz, 'i rspund "i /ai gra&ios, "i gDndesc a"a: de data asta, )iindc sunte/ nu/ai doi 'ntr-un co/parti/ent, a/ s intru 'n vor1 > )ran&uze"te, ori ne/&e"te, cDt / pricep. :i pDndesc /o/entul cDnd s atac. +ar pDn s 'ncep eu, el, care "i-a aruncat oc0ii pe cartea /ea de citire lsat pe /escioar, '/i zice zD/1ind )oarte a/ical: > +u/neata "tii ro/Dne"teK 'necat de ad/ira&ie "i de 1ucurie, nu pot rspunde decDt prin alt 'ntre1are: > Cu/K du/neata... "tii "i ro/Dne"teK > .er)ectL rspunde o/ul extraordinar. > +o/nule, zic eu, nu-&i po&i 'nc0ipui cDt plcere '/i )ace s cltoresc cu un o/ a"a de u/1lat ca du/neataL Crede-/ c tot dru/ul de asear "i pDn adineaori a/ regretat c nu cunosc "i eu o li/1 strin, s pot intra 'n conversa&ie cu un tovar" de cltorie a"a de spiritual "i care "tie atDteaL TDnrul /i-a /ul&u/it de co/pli/ent, "i din /o/entul acela a/ )ost 1uni prieteni. CDt ad/ira&ie '/i inspirase 'n a(un nu )usese ni/ica pe lDng ce tre1uia s-/i inspire de acu/ancolo. Cu/ se poate un o/ s-i ia atDteaL Eeno/enalL 2 las c "tie pe dina)ar toat /uzica din Prinesa $olarilor "i din ,$uva vesel, cu cuvintele cupletelor 'n ne/&e"te "i-n ro/Dne"teG cci asta se poate atri1ui talentului "i /e/oriei,
-6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

care adesea nu dovedesc prea /ult 'n privin&a inteligen&eiG clar ceea ce /-a a/e&it a )ost cunoa"terea a/nun&it a '/pre(urrilor politice de la noi. Ast)el, de la dDnsul a/ a)lat... c ar0iducele /o"tenitor al tronului Austro-Angariei va veni s )ac o vizit la Curtea noastr, "i c vizita aceasta are o /are 'nse/ntate politicG c Alexandru +avila desc0ide la toa/n un teatru nou na&ional 'n !ucure"tiG c, pentru /o/ent, nu se )ace nici o re/aniare 'n ca1inetul !rtianu, )iindc nu s-a putut a(unge 'nc la o 'n&elegere 'ntre cadrele vec0i li1erale "i genero"i, a"a c intrarea lui 2tere "i a lui Radovici 'n /inister nu se poate )ace decDt la toa/nG c /agaziile econo/atului CER. de la gara Eilaret au ars pDn-n p/Dnt, iar pagu1ele se ridic la peste trei /ilioaneG

c 1ietul nostru arion, poetul ini/ita1il al soacrelor, a disprut dintre noiG c TaPe Ionescu dez/inte c ar )i declarat lui Costic Arion cu/ c i-ar conveni s /ai r/Dn /ult li1eralii la putereG c recolta, dac nu vine ploaie cDt de curDnd, este )oarte a/enin&at 'n partea de (os a Ro/DnieiG ".cl., ".clG "i toate aceste a)ir/a&iuni, con)ir/ate cu: ,,a"a s a/ norocLC... Ba"a s triescLC... Ba"a s tiorscLC... Ba"a s a/ parte de sntateLC... Ba"a s /orLC +up acestea, 'ncepe s cDnte ceva din repertoriul lui Ristac0e Ciolacu, pe care-l cunoa"te personal de la Lptrie, precu/ cunoa"te personal pe toate personalit&ile noastre din lu/ea politico-econo/ic, )inan&iar, artistic etc. +ar nu/ai pe ale noastre le cunoa"teK 'n .aris, 'n !erlin, 'n *iena, 'n ilano, peste tot, pe to&i 'i cunoa"te: > A"a s a/ parte de oc0ii /eiL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-7

.e ur/, '/i poveste"te cu/ a ars 1alonul lui Neppelin, B4i /a/LC, "i cu/ el 'i spusese /ai dinainte contelui c are s se 'ntD/ple o nenorocire: > A"a s triesc, dac nu i-a/ spusL parc nu i-a/ spusL Trece/, dup asta, iar la politica ro/Dneasc... Lui 2tere i-a spus el s nu intre pDn n-are o siguran& solid, s nu pat "i el cu li1eralii ce a p&it TaPe cu conservatorii: > A"a s /or, dac nu i-a/ spusL Apoi, de la politic, trece/ la teatru... Cea /ai /are artist dra/atic tot 2ar !ern0ard r/Dne, de"i "i 2uzanne +espres este ad/ira1ilG dar crea&ia cea /ai )ru/oas a 2arei nu este nici *ama cu camelii, nici L=Ai lon, ci Erui+'rui; rolul cel /ai elegant: > A"a s a/ 1ine, dac nu i-a/ spus de(a la .arisL... de ce s nu-i spuiK... parc /i-e )ricK... +up atDtea /inuni cDte a/ auzit, pe la unu dup /iezul nop&)i, dorind so/n u"or tovar"ului de cltorie, /-a/ culcat la locul /eu, pe cDnd el )redona 'nc un cuplet de operet. A doua zi di/inea&a ne-a/ de"teptat pe teritoriul ro/Dnesc. .Dn la !ucure"ti, a/ /ai auzit destule. .e la C0itila, a/ 'ndrznit s-l 'ntre1 pe o/ul /eu ce e de )elul lui. A/ a)lat... . voiajor... 'n B1ran"aC ilustrate, po"tale... Cu toat veselia lui, are cauze s )ie trist: )iind ocupat 'n 4landa cu a"teptarea u"urrii reginei Yil0el/ina, a scpat ocazia s lanseze o serie de ilustrate ro/Dne pentru (u1iloi. > A"a s /orL
0121

+in .ERI4+ICE
4ETAL R4 A, > Mo'tul romn a 'nviatL > Adevrat a-nviatL Iat cuvintele cu care tre1uie s se salute 'n aceste zile de sr1tori to&i nepo&ii divului Traian, to&i aceia 'n vinele crora curge sDnge de ro/an. 2 /ai a"terne/ aci o progra/ a Mo'tului romn, crede/ de prisos. 2unt opt ani acu de cDnd aceast )oaie a vzut lu/ina pentru 'ntDia dat. *oi/ a )i consecven&i, "i ast)el d/ drept progra/ aceleea"i linii pe care le-a/ pus 'n )runtea acestei )oi la pri/a-i apari&ie. E A: Ce /ai spune gazetele, neneK ,E,EA: o)turiL E A: Ce era azi la Ca/erK +. +E.ATAT: o)turiL A, CER:ET4R +EGERAT: E-&i po/an: /or de )oa/eL A, +4 , CA !A,+J: o)turiL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-5

A, FA,E CA RE*4L*ERAL Z, T,J-Acrivi&oL dac nu / iu1e"ti, / o/orL +-RA ACRI*IIA A'cn$ $ou ropie asasine 4n o!rajiC .- o)turiL +.! A! E :L Eeri&i-v de apa ne)iltrat: are ger/enii tuturor 1oalelor. A, IT4CA, A'u$ulC9 o)turiL EA: +ar do/nii S... X... N... n-au nici un /erit, nici o capacitate, nici un talent spre a )i pu"i 'n )runtea unor institu-&iuni care... "i 'n s)Dr"it despre onestitate... deL

A, A IC: Atin$u+mi vor!a si $n$ $in umeriC9 o)turiL .ACIE,TAL: A'oarte impacientC9 +octore, /orL +4CT4RAL: A'oarte linititC9 o)turiL LI!RARAL: Iat o carte nou, )oarte interesant. A, FA,E CALT: A$n$ cu $ispre volumul la o parteC9 o)tL A, I.494,+RA:Ar tre1ui /ai /ult 'ngri(ire: doa/ne )ere"teL s nu ne po/eni/ la pri/var cu ciu/aL +. . RI AR A'oarte seriosC9 o)turi.
-?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

A, CETJIEA,: 2ri&iL +. .R4CAR4R: A r!in$u+se s suie la clu!C9 o)turiL E A: Eu crez c de ast dat guvernul a avut dreptate. A, .E2I I2T 2A.RI AT Ascrnin$'ierosC9 o)turiL E A: Tre1uie s /rturisi/, cu toat prerea de ru, c 'n ad/inistra&ie... uneori se )ur )oarte des. A, 4.TI I2T RJ A2 Z, 2LAF!J ABm!in$ 'oarte !lajinC9 o)turiL A, 4RAT4R 4.4NA,T: CDteodat, autorit&ile, prin a1uz de putere, se 'ntD/pl prea de /ulte ori s co/it. A, I,I2TRA: o)turiL A, TATA +E EA ILIE: A/ auzit c de la o vre/e se-ntinde printre o sea/ de tineri din !ucure"ti ni"te apucturi ori1ile. A, ALTAL CA AI ALII COP"" ArBn$C9 o)turiL S...: Dine sear e o eclips de lun. N...: o)turiL IA R E A: A propos iese o gazet nou. .A!LICAL: o)t
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-%

o)tL o)turiL 4, o)tL tu e"ti pecetea "i deviza vre/ei noastre. 2ila1 vast cu ne&r/urit cuprins, 'n tine 'ncap a"a de co/od nenu/rate 'n&elesuri: 1ucurii "i necazuri, /erit "i in)a/ie, vin "i p&enie, drept, datorie, senti/ente, interese, convingeri, politic, ciu/, lingoare, di)terit, si1aritis/, vi&iuri distrugtoare, su)erin&, /izerie, talent "i i/1ecilitate, eclipse de lun "i de /inte, trecut, prezent, viitor > toate, toate cu un singur cuvDnt le nu/i/ noi ro/Dnii /oderni, scurt: 4ET. 'n genere na&iile /ari au cDte un dar sau vreo /etea0n speci)ic: englezii au spleenul, ru"ii ni0ilis/ul, )rancezii ,en+ ouement, ungurii "ovinis/ul, spaniolii /orga, italienii vende-tta etc, ro/Dnii au o)tulL Triasc dar Mo'tul romn: Eoaia ce reapare astzi, cu titlul ei e/ina/ente na&ional, sper/ c va )i )or/ula sincer "i exact a spiritului nostru pu1lic. 2i acu/a, drag Mo'tule, /ergi iar de-&i ) "i tu rostul 'n lu/ea asta.. Locul tu aici este, a ta e vre/ea de astzi. AruncDndu-te din nou la lu/in, strig/ cu toat cldura: +u/nezeul prin&ilor no"tri, el care a "tiut totdeauna s protege Ro/Dnia, ai1-te 'n s)Dnta sa pazL deie-&i norocul ce-l /erit orice /o)t ro/Dn pe acest p/Dnt stropit cu sDngele /artirilor de la ## iunie #-@-, ## )e1ruarie #-??, - august #-%8 "i #@ /artie #--- ". ci., ". ci. .u1licului ro/Dn, care-&i este tot spri(inul, 'i zice/: a(ut-ne "i +u/nezeu te va a(utaG iar &ie-&i dori/: Mo'tul romn s )ii, dar caut pe cDt se poate de nu )i /o)tL
6Mo'tul romn5, 081F, >G ian.
--OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

!R4A:TE... +E2TALE
%uvel pesimist

Leonic era pe atunci "e)ul registraturii 'ntr-un /inister. El era un 1iat a crui vDrst nu se putea g0ici u"or: o /utr creia uneori i-ai )i putut da vreo patruzeci de ani trecu&iG alteori nu &i-ar )i venit s crezi c /erge pe al treizecelea > aceasta /ai ales cDnd ie"ea 'resco din )rizria unde, de cDnd intrase 'n slu(1, era a1onat: trei s)an&i la 'nceput, apoi, de la introducerea siste/ului nou /onetar, patru )ranci pe lun, pentru: tuns la o lun o dat, )rizat la zile /ari "i ras de dou ori pe spt/Dn, /iercurea "i sD/1ta. .rul lui nu era nici negru, nici gal1en, nici castaniuG )a&a nici oac0e"e, nici 1lan, nici s/eadG oc0ii nici negri, nici verzi, nici capiii. ,u era nici cDrn, nici nsos, "i urec0ile le-avea potrivite. ,u era nici /are, nici /ic, nici gras, nici sla1, nici nalt, nici 1ondoc, nici su1&ire, nici gros. A)ar de astea, nu era nici 1un, nici ru, /ai /oale, nici iute, nici de"tept, nici prost. Cu un cuvDnt, o )iin& nici prea-prea, nici )oarte-)oarte.

Gusturile lui 'l )ceau cel /ai distins dintre to&i slu(1a"ii departa/entului. .e lDng c era curat spilc, apoi o1i"nuia s se '/1race )oarte galant... G0eroc negru la doi 1utoniG (iletc de pic0et 'n )a&a oului de ra&, cu 1u/1i de sticl /at cDt o alun turceasc, i/ita&ie )oarte reu"it de /rgritarG sau alt (iletc de plis vi"inie cu 1u/1i ro"ii de /rgean )alsG pantaloni de postav su1&ire gris-perleG panto)i de piele de /nu"e cu )unde /ari "i cu catara/, "i capel-nalt, 'n toiul verii, o 0inu& scurt, )r talie, de dril al1, 'nc0eiat 'ntr-un 1u/1G (iletca, pantalonii, plria "i g0etele de aceea"i /aterieG o statu de iaurt, co1orDt de pe piedestalul ei... "i altele "i altele.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-$

Eiece cravat apoi avea agra)a ei, "i )iecare agra) con&inea o 'nse/ntate si/1olic... 4 ini/ de /rgean strpuns de o sgeat lucrat 'n dia/ante arta c ini/a lui Leonic era )oarte si/&itoare la loviturile lui CupidonG dou c0ei&e de aur 'ncruci"ate 'nse/nau c (unele stpDne"te secretul cu care se desc0id ini/ileG un condei de pan zugrvit 'n s/al& pe o condic de aur desc0is spunea clar: sunt registrator etc. A/ cunoscut pentru 'ntDia oar pe Leonic acu/ cD&iva ani, vara, prin reco/andarea unui prieten, la ca)eneaua EialcoUsPH. 'ncDntat de cuno"tin&, noul /eu a/ic '/i dete un plic, pe care scrise cu condeiul de la porto)el adresa /ea. Era o invitare la nunt pentru a doua zi. Leonic se a)la 'n dDrdora cstoriei. Era sD/1t. A doua zi seara / gtii cu/ putui /ai 1ine, "i la ceasurile nou )r ceva / a)la/ la 2rindar, 'n loc 'ns de a gsi la 1iseric /asalale "i trsuri ca la toate nun&ile, gsii curtea pustie "i u"a 1isericii 'nc0is. GDndii c /-a/ 'n"elat 'n privin&a datei, ceasului sau nu/elui 1isericii. apropiai de un )elinar "i citii 'nc o dat invita&ia: nu / 'n"elase/ deloc. Ie"ea/ din curtea 2rindarului )r a "ti ce s crez, cDnd / lovii piept 'n piept cu... Leonic 'n original. > *enise"i la nunta /eaK > Eire"te. > ,u se /ai )ace: a/ stricat. ,u / vrea, pace 1unL Lac s )ie, c 1roa"te... destuleL .este vreo dou luni / po/enesc cu un plic: era o nou invita&ie la nunt, 'ntoc/ai ca cea dintDi, nu/ai nu/ele do/ni"oarei era altul. > 'n ziua nun&ii lui Leonic a/ lipsit din ora". 'ntorcDndu-/ a treia zi, 'l 'ntDlnesc /ergDnd la cancelarie. > iart, )rate LeonicG n-a/ putut s-/i '/plinesc datoria prieteneasc...
$8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> +espre ceK > ,-a/ putut veni la cununia du/itale. A/ )ost la &ar. +ar tot /ai 1ine /ai tDrziu decDt niciodat: '&i urez via& )ericit "i /o"tenitori cD&i dore"ti. > Ce cununieK ce via&K ce /o"tenitoriK GDnde"ti c /-a/ cununatK > A/ pri/it invita&ia... > +a, dar a/ stricat tot. ,u / vrea, pace 1unL Lac s )ie, c 1roa"te... destuleL .ri/ise/ al cincilea 1ilet de cununie din partea lui. :tia/ acu/a 1ine c B1roa"te destuleCL ai au trecut apoi cDteva luni, nu-l /ai vzuse/ pe Leonic... 'ntr-o zi, trecDnd prin Lipscani, / 'ntDlnesc cu un alai de 'n/or/Dntare... +ousprezece )ete, '/1rcate 'n z1ranic al1 cu 1eteal pe cap, /ergeau 'nainte... Era )lcu... .anglicele co"ciugului le &ineau patru i/piega&i de la /inister, pe care-i cuno"tea/ "i 'ntre care se a)la "i prietenul care-/i reco/andase odinioar pe Leonic. apropiai prin 'ng0esuial de dDnsul "i-l 'ntre1ai cine a /urit. > Leonic, '/i rspunse. > +u/nezeu s-l ierteL zisei. Adio, Leonic... Lac s )ie, c 1roa"te...destuleL Ande e spiritul li1er al lui Leonic 'n /o/entul acestaK 'n cer, 'n vzdu0. Ce )ace el acoloK Asta o vo/ a)la 'n viitoarele noastre co/unicri spiritiste.
081F
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$#

LAC9E :I
%uvel

AC9E

ulte "i /runte s-au vor1it despre insepara1ilii 4rest "i .ilad din antic0itate, 'ns, cu drept cuvDnt, vre/urile de acu/ se vor /Dndri cu povestirea istoriei lui Lac0e "i ac0e, cci 'n adevr ace"ti doi oa/eni nu pot avea decDt una "i aceea"i istorie: ei vor da exe/plu veacurilor viitoare despre puterea priete"ugului. Cine a cunoscut pe unul a cunoscut "i pe cellalt, )iindc a/Dndoi /ai aproape triesc, /ai aproape dor/, decDt c0iar )ra&ii cei lipi&i din 2ia/.

Cine zice Lac0e zice ac0e "i viceversa. Cel dintDi s-a nscut la 2everin tot 'n ziua "i ceasul 'n care a vzut cel de-al doilea lu/ina la +oro0oi: pe a/Dndoi i-a tras a&a la !ucure"ti, pentru a '/1r&i"a cariera de copist. +ac, la vreo rspDntie vezi artDndu-se /utra unuia, a"teapt pu&in "i vei vedea "i pe cellalt, care, 'ntDrziind pentru cine "tie ce, '"i gr1e"te pasul ca s-"i a(ung (u/tateaG 'n adevr (u/tate, cci Lac0e "i ac0e nu sunt decDt unul "i acela"i 'n dou )e&e, doi/e de o )iin& "i nedespr&it. *ia&a lor sea/n )oarte /ult cu un siste/ solar du1lu, 'n care )iecare (oac pe rDnd rolul centrului, pe cDnd cellalt i se rote"te '/pre(ur. CDnd 1uzunarul lui Lac0e 'n)&i"eaz o greutate oarecare, dDnsul este soarele siste/ului, iar ac0e planeta respectiv. A doua zi 'ns vede/ c ac0e strluce"te cu (iletca palpitDnd, iar Lac0e graviteaz 'n spa&iu, ur/Dndu-l )oarte asculttor. A/Dndoi )u/eaz, 'ns nici unul nu are ta1ac0ere, "i de aceea nici nu cu/pr tutun, )iindc s-ar usca 'n 1uzunar. Ast)el cDnd ac0e se 'ntD/pl s-&i cear o &igar, tre1uie s-i dai
$6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

dou, sau dac nu, dDnsul )ace o &igar venera1il de senator, "i dup ce-&i /ai ia "i cDteva )oi&e de 0Drtie, /erge s-/part prada cu cellalt. +ac vreun cunoscut voie"te s cinsteasc cu o ca)ea pe Lac0e, acesta re)uz cinstea 'n )avoarea lui ac0e, "i ast)el cunoscutul e silit s-i cinsteasc pe a/Dndoi. La teatru /erg cDteodat a/Dndoi la galerie cu un singur )ranc: unul plte"te, iar cellalt intr pe /o)turi cu contra/arca aceluia"i 1ilet. !iliard nu (oac niciodat, )iindc 'n orice caz tot o (u/tate din ei ar tre1ui s pgu1easc > ar )i a1surd ca "i cDnd ar conspira tatl '/potriva )iului, ori s). du0 '/potriva tatlui. CDnd au po)t de (oc, unul ia la cara/1ola( pe vreun agea/iu vdit, "i cDt &ine partida, cel ce nu (oac st '/pre(urul 1iliardului, )cDnd toate c0ipurile ca s de/oralizeze pe adversarul (u/t&ii sale. .entru c-"i pltesc cinstit datoriile, cDnd "i le pot plti, Lac0e "i ac0e se 1ucur de oarecare credit la ca)eneaua unde 1eau regulat, /ai de /ulte ori nu cu 1anii lor, ca)ea dup /as. +e aceea "i c0elnerul 'i trece pe o singur )oaie a catasti)ului, la una "i aceea"i partid. CDnd datoria a atins o ci)r prea /are, trecDnd spre exe/plu peste doi lei, atunci cel care intr 'ntDi pe u"a ca)enelii > acela )iind deoca/dat soarele siste/ului > plte"te socoteala. Lac0e "i ac0e sunt tineri cu carteG ei "tiu de toate cDte ni/ic, a"a sunt adevra&ii enciclopedi"ti. Lac0e este 'nalt la 'nc0ipuire, ac0e e adDnc. A"a dDn"ii iau parte cu /ult succes la toate discu&iile ce se ivesc la ca)eneaua lor o1i"nuit: poezie, viitorul industriei, nea(unsurile siste/ei constitu&ionale, progresele electricit&ii, /icro1ii, Yagner, +arUin, .ana/a, Hulie la )elle, spiritis/, )ac0iris/, ,.?ilee ". ci., ". ci. 'n cea dintDi spt/Dn dup luarea le)ii, principiele lor se 'nte/eiaz pe recunoa"terea ordinii "i scopului providen&ial
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$7

'n /ersul o/eniriiG pe adevrul c o/ul nu este nu/ai o vit, care trie"te pentru a /Dnca "i a 1ea, ci un agent du/nezeiesc, 'nsrcinat cu o /isie 'nalt 'n co/plexul universuluiG pe necesitatea guvernului a)ltor la putereG 'n )ine, pe te/eiuri pur conservatoare. +eodat 'ns cu ie"irea celor din ur/ gologani din (iletcile lor, Lac0e "i ac0e prsesc aceste principii BuzateC "i B)al"eCG atunci lu/ea "i o/enirea sunt nu/ai o con)uzie )r plan nici ordineG guvernele toate sunt rele, dar cel /ai ru e cel de )a&G o/ul este un (oc nenorocit al oar1ei 'ntD/plri, o victi/ a societ&ii > principii aproape anar0iste > totul se stinge 'ntr-un /or/DntL > a/ar scepticis/L B nDnc "i 1ea, Lac0e ori ac0eL c cu atDta ai s te alegiLC '"i zic ei adDnc 1laza&i. +in nenorocire, ei '"i druiesc a"a /oderne pove&e toc/ai dup o spt/Dn de la luarea le)ii. :i cine "i-ar 'nc0ipui c aceast inestrica1il ar/onie a lor era cDt p-aci s se strice odat. Lac0e era 'na/orat "i '"i )cea curtea 'n /a0alaua deprtat a sl1iciunii sale, 'nso&it de ac0e. .ersoana > din gre"al, desigur > 'ncepu s palpiteze pentru acesta. I/prudenta, la 1iletul anoni/ al unuia, rspunse celuilalt: 6*+sale $+lui Mache, 'uncionar5. Adresantului 'i )u peste putin& s disi/uleze, )a& cu ne)ericitul prieten, aerul de satis)ac&ie pe care-l d o/ului orice triu/) de care el nu era sigur. Eigura adresantului era radioas, a lui Lac0e lugu1r: pentru 'ntDia oar de cDnd se cuno"teau, cele dou c0ipuri avur dou deose1ite )eluri de expresie > "i ce deose1ire )atalL +e aci, ur/ grozavul )eno/en al rupturei priete"ugului lor. 'n acea zi, vre/ea s-a stricat, cerul s-a

tur1urat, "i cu trsnete 'n)rico"ate a czut ploaie "i piatr cDt oul de gDsc asupra !ucure"tilor, dup care s-a artat pe cer "i o co/et cu
$@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

coada z1Drlit, spre /area indignare a astrono/ilor ro/Dni, care uitaser s-o treac la calendarul anului. 'n seara acelei zile ne)aste, Lac0e, 1Dnd trist "i zdro1it ca)eaua, a )ost 'ntre1at cu /ult interes de to&i /u"teriii "i c0elnerii din ca)enea, c ce s-a )cut ac0e. El rspundea cu adDnc a/rciune "i cu glasul 'necat: B+e unde pot pentru ca s "tiu euK... ,u "tiuLC .entru a o suta oar era s i se adreseze aceea"i 'ntre1are, la care pro1a1il el ar )i rspuns cu acelea"i a/are cuvinte, cDnd ac0e, plouat ca un cotoi aventurier, intr 'n ca)enea: nu se vzuser de douzeci "i trei de ceasuri "i trei s)erturiL Aceea ce se petrecu 'n /o/entul acela 'ntre ei nu se poate scrie cu nici un )el de condei. A/Dndoi cu lacri/i 'n oc0i se repezir 'n 1ra&e unul la altul cu/ se repede )ierul la /agnet: > Lac0eL > ac0eL Atunci, cerul se-nsenin de tot, trsnetele "i grindina se deprtar, iar steaua cu coad pieri de pe cer spre /area /ul&u/ire a astrono/ilor ro/Dni, care se /DngDiar, c, dac uitaser a o prevesti la clindarul anului, nu )usese cel pu&in decDt o co/et neserioas. 0833I0838 4ETA,GII RR4 T,AL o)tangiul este e/ina/ente ro/DnG cu toate astea, 'nainte de a )i ro/Dn, el este /o)tangiu. ,scut dintr-o )a/ilie srac dar onest, el este )iul operelor sale, "i, de"i de/ocrat prin na"tere, el )ace parte din aristocra&ia inteligen&ii, a /eritului, "tiin&ei, artei, culturii ". ci.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$5

+ar... nscut dintr-o vec0e )a/ilie de adevra&i 1oieri, care au "tiut totdeauna s pun interesul patriei /ai presus de interesele de clas renun&Dnd la privilegii, el, aristocratul get-1eget, este adevratul de/ocrat... o)tangiul este patriot 0otrDt, na&ionalist exclusiv, ro/Dn pDn 'n /duva oaselorL toat lu/ea tre1uie s-o "tieL Guverna/ental, sau, cDnd din nenorocire nu se poate asta, opozant, /o)tangiul )elicit Rrro/Dnia 'n cazul 'ntDi, o deplDnge 'n cazul al doilea, 'n a/1ele cazuri o iu1e"te pDn la ne1unie. +e aceea, el ur"te cu )urie tot ce nu e ro/Dn, tot ce nu e na&ional. El sti/eaz agricultura, dar viseaz o industrie /are na&ional, care s ne scape de tri1utul ce-l d/ strinilor: ceea ce-l 'nspi/Dnt este o cucerire a Rrro/Dniei pe terenul econo/ic de ctre in)a/ii de strini, a(uta&i de copiii vitregi ai &ri"oarei luiL E o/ de partid, cDt vre/e nu-i vor1a decDt de vederi asupra politicii interioare, 'ndat 'ns ce e vor1a de a ne prezenta )a& cu strinii, el crede c to&i ro/Dnii tre1uie s uite /icile pasiuni "i, dDndu-"i /Dna )r&e"te, s p"easc strDns uni&i )a& cu pri/e(dia econo/ic, politic, social "i cultural a ,a&iuniiL Ini/icul co/un este strinulL (os 2trinis/ullL sus Rrro/Dnis/ulLLL 4ricine gDnde"te alt)el... e un trdtorL o)tangiul se gse"te 'n toate clasele socialeG spe&a lui )urnic pe toate cile de co/unica&ie ;a)ar de rare excep&ii, cu 1ilet gratuit= "i e 'ncui1at din cele /ai /Dndre palaturi pDn 'n cea /ai /odest odaie de hotel arni0. o)tangiul poate avea sau nu pro)esiune, poate )i srac sau 1ogat, prost ori de"tept, nerod ori de spirit, tDnr, 1trDn, de # 9otel cu ca/ere /o1ilate ;)r.=.
$?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

un sex sau de altul sau de a/Dndou, el a )ost, este "i va )i rrro/Dn adevrat... 2 te pzeasc +u/nezeu s ataci Rrro/D-nia lui oricDt de pe departe, cci /o)tangiul ro/Dn e aci gata s te zdro1easc. o)tangiul ro/Dn este: +in clasele pri/are pDn la 1acalaureat > anar0istG +e la 1acalaureat pDn la pri/ul exa/en de universitate > socialistG +e la pri/ul exa/en pDn la licen& > progresistG +e la licen& pDn la slu(1 > li1eralG +e la slu(1 pDn la pensie > conservator. +e la pensie 'ncolo, '/prt"e"te principiile tineri/ii universitare... Eii sigur c ai s-l gse"ti oriunde

e vreo /ani)esta&ie /ai /ult sau /ai pu&in politic ori nepoliticoas a studen&ilor /ai /ult sau /ai pu&in rrro/DniL RR4 A,CA Eiic de arenda", de negustora", de )unc&ionra", de avoc-&el, de o)i&era", de pop > s )i )ost pap 1ulgroi, sDr1otei sau grecotei > /o)tangioaica este ro/Dnc "i prin ur/are no1il, et par conse[uent # nu poate su)eri /o(ici/ea. Ea este patrones 'n co/itetul unei sau /ai /ultor societ&i ro/Dne de 1ine)acere sau de cultur na&ional. o)tangioaica ro/Dn vor1e"te ro/Dne"te nu/ai avec "es $omestiJues>, 'ncolo )ran&uze"te > acu ia lec&ii de li/1a englez.
# 6

:i prin ur/are ;)r.=. Cu slugile ;)r.=.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$%

'n )iecare zi, /o)tangioaica rstoarn prvlii 'ntregi, de la ra)tul de sus pDn la cel de (os, cutDnd e"antiioane "i negsind, /al0eureuse/ent #, niciodat ce-i tre1uie. !ogat ca "i srac, adeseori i sentD/pl din distrac&ie, cDnd se uit negustorul 'n alt parte, s-i scape ceva 'n /an"on sau su1 rotond6. o)tangioaica '"i opre"te totdeuna cupeul d-a cur/ezi"ul stradei. .entru dDnsa sunt nu/ai dou ora"e 'n care poate tri cineva: .aris et !uParestL +Dnsa are unul sau /ai /ul&i adoratori, nu de plcere sau de pasiune, ci de datorie: o )e/eie de a"a 'nalt extrac&iune tre1uie s ai1 un suivez-/oi 7. !ogat, n-are plcere /ai /are pe lu/e decDt s-"i arate unei a/ice srace toaletele "i s-i spuie pre&ul lor )a1ulos, "i apoi proiectele, planul "i devizul toaletelor viitoare. o)tangioaica srac este )oarte discretG de aceea, nu despre&uie"te )ondurile secrete, 1a c0iar din contra. .entru cine conspir, e prudent s evite pe /o)tangioaica ro/Dn. Crud, adic necoapt, pri/e"te cadouri de la rscop&iL 1oga&i: rscoapt, )ace cadouri la sraci necop&i, adic la cruzi: > A0L cruduleL CDnd e vor1a de lista Bvicti/elorC ei, /o)tangioaica ro/Dn uit "irul, nu/ele "i dateleG are 'ns 'n privin&a aceasta despre a/icele ei o /e/orie prodigioas. CDnd vrei s )lirtezi cu /o)tangioaica, se r&oie"te "i )ieor&-ie"te. 'i vor1e"ti serios, rDdeG glu/e"ti, e )oarte serioasG o salu&i, d-a1ia /o&ieG o iu1e"ti, te spune tDrgului.
# 6

+in nenorocire ;)r.=. .elerin larg de da/ ;)r.=. 7 'nso&itor ;)r.=.


$-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

o)tangioaica e a/atoare de 'n/or/Dntri de lux. TrecDnd prin )a&a clu1urilor, (alnica scoate capul a)ar din cupeu. +up ci/itir, un tour au !ois0, cu oc0ii plDn"i "i cu c0ipul 'ncadrat 'n dantel neagr, este o1ligatoriu. o)tangioaica e o ro/Dnc 1ravG ea "tie su)eri, cu 0otrDrea "i erois/ul caracteristice ro/Dnului, tortura concertelor clasice, 'ort en vo ue> astzi... Ast)el, dac-&i place /uzica, )ere"te-te s /ergi la acele concerte: de cDte ori orc0estra avea un pianissi/o, /o)tangioaica commencera causer'ortissimo...F o)tangioaica su)ere 'n genere de sto/acG oricDnd are s ias 'n lu/e seara, nu /nDnc toat ziua 'n vederea corsetului. Ast)el, e prudent s nu o prea iei la vals: su)larea ei te )ace s-&i aduci a/inte cu /ult regret de /irosul violetelor de .ar/a. .o)tit ori nepo)tit, ea tre1uie s se a)le la toate 1alurile de rigoare, ale cur&ii, ale societ&ilor, ale lu/ii /ari, la reprezenta&iile pri/e, extraordinare sau de gal. Ea e a1onat la L="n$epen$ance roumaine "i tre1uie s )igureze neaprat 'n Carnetul lui Cla<moor. Eiecare /o)tangioaica spune 1ucuros din )ir 'n pr toat conversa&ia care a avut-o cu prin&esa /o"tenitoare Baproape o (u/tate de ceasC la 1alul din ur/ de la Cotroceni. CDte /o)tangioaice au )ost la 1al > c nu lipse"te unaL > vezi du/neata cDte (u/t&i de ceasuri a &inut acel 1al /inunat. 4 /o)tangioaica gtit "i '/popo&onat de "apte ori /ai scu/p decDt s-ar putea explica prin /i(loacele consoartelui d-sale, dac o 'ntre1i ce prere are despre prin&esa:
#

4 pli/1are la "osea ;)r.=.

6 7

Eoarte la /od ;)r.=. *a 'ncepe s vor1easc )ortissi/o ;)r.=.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$

> Eie, mon cher; nu zicL e tDnrG )ru/u"ic, "i vous vouleB0; daM... prea e luxoasL CDnd vor1e"te de regina, zice: la pauvrel> La 1alul cur&ii /ai ales, cu/ s-a a1&inut toat ziua de /Dncare, a1uzeaz de "a/panie, de icre, de 'ng0e&at, de 1o/1oane > nu de plcere ori de lco/ie, nuL... de datorie... 8 dat supeaz cu un Ba/icC, pe ur/ cu un curtezan, /ai despre ziu, se-n&elege, vine "i rDndul lui du/nealui: BAide, coco"elule, la 1u)etLC A"a, dup 'ng0e&at, /nDnc iar icre /oi, "i dup .o//erH extra-sec )rappe, iar ciucalat )ier1inte... A doua zi, doctorul hi h+li'e se vede silit a-i prescrie o cutie "i (u/tate de capsule de ricin. +up )iecare 1al $u mon$eF, a doua zi, caii do)torilor mon$ains alearg pDn le iese li/1a de un cot. Cul/ea suprrii > s o scape din vedere ClaH/oor. Cul/ea a/1i&iei > un /inister pentru 1r1at "i un secretariat pentru a/ic. AL s nu uit... CDnd vezi dou /o)tangioaice a/estecDndu-"i ali)ia de pe 1uze "i &ocindu-se cu /ult cldur, s "tii c nu se pot su)eri. > Ahi ma chere, je ne puis la sentir:G 2A*A,TAL I/portant 1r1at > 1r1at serios. e/1ru 'n toate societ&ile culturale na&ionale "i interna&ionale, pre)er dintre acestea pe cele de ginte latin. +ac nu e 'nc 'n Acade/ie, are s )ie.
# 6

+ac vre&i ;)r.=. 2racaL ;)r.=. 7 E 'n lu/ea 1un ;)r.=. @ A0, draga /ea, n-o pot su)eriL ;)r.=.
#88OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

E un exe/plar de lux 'n galeria /o)tangiilor ro/Dni "i cost scu/p. Teorii nou din cr&i vec0i > inven&iuni pe care strinii, vr(/a"ii Rro/Dniei, apuc de le )ac /ainainte > studii speciale > /isiuni la sta&iuni 1alneare > co/isiuni "i delega-&iuni > con)eren&e savante, un )el de pot+pourri de )apte diverse "tiin&i)ice > apoi direc&iuni de institu&iuni "i pu1lica&iuni > toate astea tre1uie s coste scu/p. Tipul nostru iu1e"te, /ai presus de orice, :tiin&a "i Rro/D-nia, crora le sacri)ic activitatea, lini"tea, sntatea, )a/ilia sa, tot. El sus&ine c "tiin&a, de"i esen&ial u/an, tre1uie, /ai ales la o na&iune /ic "i tDnr ca a noastr, s )ie na&ional. El constat 'n )iece /o/ent cu /Dndrie progresul prodigios al "tiin&elor ro/Dne. El diri(eaz un institut na&ional savant sau, dac 'nc nu pDn acu/a, va inventa unul sau dou pentru a le diri(a > institute a1solut indispensa1ile Rro/Dniei, care este "i tre1uie s )ie centrul "i )arul cultural 'n .eninsula !alcanic... Ar )i o ru"ine s ls/ pe !ulgaria s ne ia 'nainteL +e exe/plu. Este a1solut indispensa1il s 'nte/eie/ un institut pentru do/esticirea, prsirea "i educa&ia licuricilor > la/pHris resplendens > avDnd /isiunea de a studia un nou siste/ de lu/inare a ora"elor rregatului cu aceste interesante gDngnii )os)orescente. 'nc0ipuiasc-"i acu orice rro/Dn cu dorr de &arr cDt econo/ie "i ce lu/inL strlucitoare, gratuit "i > igienicL +ar pentru asta, savantul nostru, 1r1atul ingenios, patriotul neo1osit, care a descoperit aceast lu/inoas idee, tre1uie s cltoreasc 'n cele dou e/is)ere, spre a studia, primo9 deose1itele siste/e de lu/inare a capitalelor /ari, secun$o9 di)eritele spe&e de lamp<ris resplen$ens... +up spusa ento/o"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#8#

logi"tilor, exist pDn acu/a vreo patruzeci, a)ar, se-n&elege, de acele pe care le va /ai descoperi savantul nostru. o)tangiul "tiin&i)ic este sacrosanct. ,ici un guvern nu cuteaz, nu gDnde"te /car s se ating de el "i de institutul luiG sunt lucruri inviola1ile: ar )i un guvern care ar vrea s sting lu/ina, s rearunce Ro/Dnia 'n o1scuritateL +in contra, la )iece 1uget nou, tre1uie s se creasc ci)ra respectiv > progresul "tiin&ei recla/ "i alt progres: progresul paragra)ului respectiv. :i toate astea, )iindc "tiin&a e /ai presus de luptele politiceG guvernele sunt trectoare, "tiin&a e etern: 'ntr-o &ar e/ina/ente constitu&ional, apa trece, /o)tangiii r/Dn. CDnd /o)tangiul e un i/1ecil, 'i pas de critic /ai pu&in decDt 'i pas unui suveran a)rican de opiniile

presei europeneG cDnd are oarecare talent "i spirit, critica-l iriteaz "i-l neodi0-ne"te ca pe o coc0et 1trDn care se te/e s nu se a)le 'n s)Dr"it c are din&i )al"i "i pr prepus. +e aci se vede cu/, 'ntre /o)tangii, cei de spirit "i cu oarecare talent sunt /ai sla1i de 'nger decDt i/1ecilii. Cul/ea /o)tangiului savant: a-"i co/anda statua 'nc din via& "i a prezida la inaugurarea ei "i la apoteozarea sa > a acestui /are lupttor na&ional 'n ogorul "tiin&ei rro/DneL
081F 2ACCE2AL B

4ETALAI R4 A,C

'ntr-o &ar tDnr ca a noastr, intrat de curDnd 'n siste/a constitu&ional "i 'n concertul /arilor puteri, gazeta este pDinea cotidian a opiniei pu1lice. Gazetarul prin ur/are este 1rutarul inteligen&ii. ,o1ila /isiune el nu "i-a luat-o din interes, pentru c n-ar )i putut )ace ceva /ai de sea/G nu pentru un /izera1il cD"tig
#86OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

el "i-a luat spinoasa carier a lu/inrii concet&enilor siG nu din senti/ente egoistice el lupt pentru ridicarea poporului ro/Dn, pentru revendicarea suveranit&ii acestuia uzurpateG nu pentru vreun interes personal, ca adversarii si, s-a )cut el aprigul aprtor, sentinela neadorniit a principiilor 'nscrise sole/n 'n pactul nostru )unda/ental, "i 'n s)Dr"it "i /ai presus de toate nu 'n necuno"tin& de cauz el se pronun& categoric sus "i tare asupra atDtor "i tuturor c0estiilor de ordine politic, econo/ic, )inan&iar, "tiin&i)ic, literar, artistic, ci., ". ci. ,uL An dor nesecat pentru 1inele na&iunii rrro/Dne, patriei rro/Dne, popporului rrro/Dn l-a '/pins pe arena pu1licit&ii... A)ar de asta el "tie de toate )r s )i-nv&at ni/ic "i are )er/a convingere c pentru Rrro/Dnia cDt vre/e va )i ru nu va )i 1ineL Cu a"a 1rutari con"tiin&io"i, desigur c opinia pu1lic tre1uie s )ie destul de 1ine 0rnit. :i iat dar ceea ce explic 'ntr-un /od ne'ndoios succesul Mo'tului romn. +e la apari&ia lui, acest organ, care tinde a )i )or/ula exact a opiniei pu1lice ro/Dne, a 'ntD/pinat, a)ar de /ici excep&ii, o unani/ apro1are. +e ceK .entru c aceast /odest )oi&, avDnd 'n vedere nu/rul 'ndestultor de 1rutrii pentru 0rana zilnic a inteligen&ii ro/Dne, a crezut de cuviin& dintru 'nceput s s-apuce de )ranzelrie su1&ire, de unde ;cu/ onor. pu1lic tre1uie s se )i convins de(a= '"i d osteneala s scoat cDt se poate /ai 1une gogo"iL
081F
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#87

LA .4:TA A, +4 , CJTRE I .IEGAT: rog, n-a venit vreo scrisoare pentru /ineK I .IE G AT A L: ,u... +ar de unde era sa v vieK +4 ,AL: :tiu euK de la cineva. I .IEGATAL: ,u. +4 ,AL: !ine. ;.leac.= I .IEGATAL ;sco&Dnd capul pe )erestruic=: rog... +4 ,AL ;'ntorcDndu-se=: .o)ti/... I .IEGATAL: +ar... cu/ v c0ea/ pe dv....K + 4 , A L: Ion .opescu. I .IEGATAL: '/i pare 1ine... Ei&i sigur c v vo/ anun&a 'ndat ce va sosi ceva. +4 ,AL: ersi. I .IE G AT A L: .entru pu&in ;'"i retrage capul.= +4 ,AL: 'ndatorat. * salut. ;.leac.= I .IEGATAL ;sco&Dnd iar capul=: rog. +o/nul ;'ntorcDndu-se=: .o)ti/... I/piegatul: +ar... unde "ede&i dv... K +o/nul: La /tu"-/ea. I/piegatul: ersi... ;'"i retrage capul.= +o/nul: .entru pu&in. 2alutare. 081F .4*E2TE +E C4,TRA!A,+A 2-a zis c, 'n rz1oi, cul/ea ar )i s descoperi un o1uz care s poat str1ate orice cuiras "i o cuiras pe care s n-o poat str1ate nici un o1uz. La va/, cul/ea ar )i s gse"ti un va/e" cruia s nu-i scape nici un contra1andist "i un contra1andist pe care s nu-l prinz nici un va/e".
#8@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

A/ citit undeva sau /i s-a povestit, nu "tiu 1ine, o anecdot, care sper c va interesa pe cititorii acestei reviste. Iat-o. *a/e"ii )rancezi pe grani&a despre !elgia sunt de o aspri/e "i de o iste&i/e ne/aipo/enit. Eiscul )rancez are aci nevoie de copoii cei /ai de ras din cauza contra1andelor de /r)uri de lux "i /ai ales de dantele. Cltorii, /ai cu sea/ cei 1nui&i, sunt supu"i la revizii "i scotoceli, care rz1esc

totdeauna pDn la piele. 2e-n&elege de la sine c pentru cltorii )e/inini este o anu/e sal de revizie "i )e/ei revizoare. A a/gi, a de(uca vigilen&a acestui Argus )iscal s-ar prea a1surdG sunt 'ns oa/eni "i /ai ales )e/ei, care 'ncearc uneori > nu c )ac pro)esiune din contra1and > s treac 'n Eran&a, pentru personal 'ntre1uin&are, o1iecte de lux, 'n genere dantele 1elgiene. :i nu rareori reu"escG )iindc un cltor care se vede cDt de colo c vine de departe, c nu )ace cltoria pentru vreun cD"tig sau pentru a)aceri, ci nu/ai de plcere, un cltor care este 'nso&it de o )a/ilie 'ntreag, avDnd aerul sigur "i nepreocupat, prezentDndu-"i 1aga(ele cu )runtea sus la revizie, poate strecura prin cutele "i cptu"elile 0ainelor "i cDte o 1uc&ic de dantel. Aerul onest "i )ranc 'l scap adesea de 1nuiala celor /ai ne'ncreztori oa/eni din lu/e, care desigur sunt va/e"ii > adesea, 'ns nu totdeauna. Cltorea odat pe dru/ul-de-)ier de la !ruxelles la .aris o doa/n tDnr. La o sta&ie pe dru/, se urc 'n acela"i co/parti/ent un do/n cu o 'n)&i"are )oarte elegant, purtDnd pe /Dn un palton cptu"it cu /tase. +o/nul salut )oarte politicos "i se a"az 'ntr-un col& 'n )a&a doa/nei. Cu/ sunt cltorii, dup cDteva /inute se rupe tcerea "i 'ncep 'ntre1rile indiscrete: > +oa/na /erge departeK
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#85

> +a, do/nule, /erg 'n Eran&a. > AL 'n Eran&a. > +a, /-ntorc acas. > A, acas... :i doa/na a )ost la !ruxellesK > +a, do/nule. > 4 cltorie de plcere, desigur... > +a, a/ )ost la o rud... > AL la o rud... :i n-a&i pro)itat de ocazie s cu/pra&i ceva danteleK... 2unt )oarte ie)tine "i de o calitate superioar celor )ran&uze"ti... E peste putin& s cu/pra&i a"a dantele )ine 'n Eran&a )r s le plti&i 'ntreit decDt 'n !elgia. +oa/na sc0i/1 pu&in )a&a > o sc0i/1are care pentru ni"te oc0i nedeprin"i ar )i trecut ne1gat-n sea/. +o/nul 'ns, avDnd oc0ii )oarte ptrunztori, adaog surDzDnd "i privind &int cu toat siguran&a 'n ai doa/nei: > 2pune&i drept, a&i luat /ulteK... .entru c tre1uie s "ti&i c la va/... vi se pot 'ntD/pla grozave neplceri, dac nu "ti&i lua ni"te deose1ite precau&iuni... 4r s v caute la sigur, "i orice /ar) nedeclarat o con)isc, "i deose1it sunt "i a/ende, cDteodat, dup gravitatea cazului, "i pedepse... > Atunci, zise doa/na sc0i/1Dnd 1ine )a&a, atunci sunt pierdut... > ,u toc/ai... n-ave&i tea/ 'nc... poate s scp/... e )oarte posi1il s trece&i... Eu sunt )oarte cunoscut la va/G trec p-acolo de dou-trei ori pe spt/Dn, 'ntr/ 'n sala de revizie '/preun, declara&i 1aga(ele "i a&i scpat... Ave&i dantele pentru o su/ )oarte /areK > Cinci /ii de )ranci. > :i, unde le ave&i, sunt cel pu&in 1ine prinseK... s nu se o1serve vreo u/)ltur neo1icinuit.
#8?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> 2unt cusute 'n cptu"ala corsa(ului, zise doa/na tot /ai 'ngri(at. > ,-ave&i tea/, v trec euG cu /ine n-au s v 1nuiasc. > AL do/nule, cDt sunte&i de galantL cu/ s v /ul&u/escK > AL nu e ni/ica, doa/na /eaG cltorii sunt datori s se a(ute 'ntre dDn"ii 'n contra accidentelor, tDl0arilor "i va/e"ilor... AL "i dac a&i "ti ce plcere si/& cDnd pot 'n"ela pe va/e"i, pe care nu-i pot su)eri "i cu care a/ de )urc a"a de desL +in vor1-n vor1 iat c trenul sose"te-n s)Dr"it la va/. +o/nul d doa/nei 1ra&ul drept, cu o /i"care )oarte elegant, '"i ia pe /Dna stDng paltonul "i 'nainteaz cu pasul sigurG doa/na 'l ur/eaz plin de 'ncredere "i de recuno"tin&, stpDnindu-"i cDt poate /ai 1ine e/o&ia. 2unt 'n )a&a revizorului: > +o/nule revizor, zice galantul cavaler, da&i pe doa/na aceasta 'n pri/irea revizoarelor... s-o scotoceasc 1ine: are 'n cptu"eala corsa(ului dantele de peste cinci /ii de lei VsicW. Rog s se )ac procesul-ver1al "i s nu se uite tantie/a /ea de denun&tor... Trec /Dine s ne socoti/ pentru toat spt/Dna. In)a/L Auzi /eserieL Auzi /i(loc de a-"i cD"tiga o 1ucat de pDine pentru un 1r1at 'n toat )ireaL AL 2 )i )ost doa/na aceea gras sau sDngeroas, poate c din a/estecul 'ndigna&iei, ru"inii, necazului de

pagu1 "i de pcleal, ar )i rezultat o )atal congestie cere1ral. Era 'ns sl1u& "i de un te/pera/ent nervosG a/estecul a/ar al acestor deose1ite senti/ente dete loc la o scrD"nire de din&i, la o privire plin de cel /ai 'nalt dispre& "i la ur/toarele cuvinte pronun&ate cu toat lini"tea "i dignitatea cerute de o a"a su1&ire situa&ie: > E de prisos s / caute, do/nule revizorG ceea ce a spus acest onest tovar" de cltorie este exact. Trec eu singur 'n sala de revizie ca s predau i/piegatelor d-voastre dantelele.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#8%

Apoi, 'ntorcDndu-se ctre protectorul ei, adaog cu un zD/1et nespus: > '&i /ul&u/esc, scu/pul "i de/nul /eu cavaler, de o/enia d-tale. Tonul cu care au )ost spuse cuvintele Bacest onestC, Bscu/pul "i de/nulC, Bo/eniaC nu se poate descrie. +oa/na s-a executatG dantelele i-au )ost con)iscate. Contra-1andista s-a suit 'n vagon "i a intrat, destul de suprat, cu/ tre1uie s-"i 'nc0ipuiasc oricine, 'n .aris. Trecuser cDteva zile de la aceast scen. +oa/na se a)la acas "i se gDndea cu necazul 'nc )ier1inte la /i"elia neagr a acelui o/, la cDt de adDnc poate s /earg in)a/ia o/eneasc. 2ervitoarea aduce o cart de vizit: +. Cutare "i spune c acest do/n dore"te cu /ult struin& s )ie pri/it pentru c are o a)acere i/portant de aran(at "i nu poate 'ntDrzia la .aris decDt pDn seara. > .o)te"te-n salon. osa)irul intr. .este un /o/ent intr "i doa/na... +u/nezeule, tu care &ii v/ile vzdu0uluiL Cine eraK In)a/ulL > Ie"iL > +oa/na /ea, a/ s ies dup ce v voi da o /ic explica&ie... > Ie"iLL > * datoresc... > Ie"iLLL > :ase /ii de )ranci, pe care v rog s-i pri/i&i. > CeK > Iat-i... * rog s-i nu/ra&i, sunt "ase 1ilete. :i pune 1iletele pe /as.
#8-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> Ce-nse/neaz asta, do/nuleK > Asta 'nse/neaz, rspunse cu /ult volu1ilitate vizitatorul, c dantelele dv. au costat cinci /ii de leiG iat-iG eu a/ luat pre/iu ca denun&tor o /ie de leiG cinci "i cu una, "ase. Ace"tia sunt 1anii dv. CDt despre suprarea ce v-a/ )cut-o, v cer /ilioane de scuzeG v rog, ierta&i-/, tre1uia s vi-o )ac, ve&i vedea c nu putea/ alt)el. In privin&a aceasta, pentru c vina /ea nu se poate plti cu 1ani, v rog s )i&i 1un a pri/i, '/preun cu scuzele /ele cele /ai u/ilite, "i aceast garnitur de dantele, care v rog s crede&i sunt cu /ult superioare pe lDng cele ce vi s-au con)iscatG acelea le-a/ vzut, era /ar) ordinar, ia uita&i-v / rog la /ar)a asta... vede&i ce lucru )in. > Cu/, do/nuleK 'ntre1 doa/na a/e&it, care va s zic... d-ta... > Eu nu sunt spion )iscal cu/ a&i crezut... sunt negustor cinstit... Tre1uia s v dau pe dv. ca s-i pot or1i s trec eu: avea/ 'n cptu"eala paltonului o avere 'ntreag > cele /ai )ine, aproape trei sute de /ii netto > !ruxelles... Cu /odul acesta, adaog do/nul rDzDnd, a/ trecut pDn acu/a de patru-cinci ori, a"a c do1itocul de revizor e convins per)ect c eu )ac pro)esie de spion "i c triesc din tantie/ele lui... tantie/ele luiL AtDta ru... +ar / gr1esc "i nu voi s a1uzez /ai /ult de 1unvoin&a dv. +oa/n, sunt al dv. cu tot respectul "i considera&ia. +oa/na a rDs din toat ini/a "i, dac a rDs, se-n&elege a pri/it "i darurile "i scuzele cinstitului negustor.
081F
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#8$

ACCI+E,T .ARLA E,TAR +. /inistru de externe a )ost alaltieri victi/a unui accident, destul de neplcut. +. Al. La0ovarH, dup o noapte de veg0ere "i de studii, vine la 2enat cu un teanc de note, /aterialul discursului d-sale 'n cestiunea co/unal, pe care "i le a"az pe pupitrul /inisterial. RDndul /inistrului de a lua cuvDntul se apropie. inistrul vrea s-"i arunce 'nc o dat privirile pe notele sale, )ructul unei nop&i 'ntregi de studii. +ar, +u/nezeule /areL notele au disprut. Caut-n sus, caut-n (os, ni/ic. Fu/tate suprat, (u/tate 'ngrozit, ne"tiind ce s creaz, 'ncepe sntre1e 'n dreapta "i-n stDnga: ni/eni n-a vzut notele. .e su1 pupitru, pe su1 1anc > nicieriG 1usola

oratoric s-a pierdutL > E o in)a/ieL strig /inistrul /Dnios, trDntind cu /Dinile pe pupitru. Asta nu e parla/entarL asta nu se )aceL > Ce eK... ce eK... "i un cerc si/patic 'ncepe s se strDng '/pre(urul /inistrului, care spu/eaz de ciud. > i s-au prpdit noteleL /i le-a sustras opozi&ia desigurL Asta nu e lealL ,-a/ dor/it o noapte 'ntreag ca s /i le aran(ez, "i po)ti/L +o/nii din opozi&ie /i le sustragL Astea sunt )arse neo/enoaseL 'n ti/pul acesta, do/nul Ardreanu ia cuvDntul: > Eu, do/nilor senatori, a" )i avut /ulte de zis 'n c0estia co/unal, dar )iindc /i s-au prpdit notele... > :i du/italeK 'ntrerupe /inistrul. AL atunci e o siste/: s-o "ti/L +ar cine poate s le )i luatK adaog /inistrul privind )ulgertor pe un senator din opozi&ie care zD/1e"te 'n )a&-i "i care-i rspunde dDnd din u/eri: > :tiu euK
##8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> +-ta, desigur. Eii 1un "i d-/i noteleL nu u/1la cu /o)turi de-astea. Astea sunt glu/e pu&in parla/entare... 'n nici un parla/ent european nu se )ac ast)el de )arseL... > +ar, do/nule /inistru, '&i (urL "i toat lu/ea 'ncepe s raz. > Atunci desigur d-ta, zice /inistrul ctr un altul. > .e onoarea /eaL Asupra acestora, '.p.s. sa /itropolitul, atras de aglo/era&ia de dinaintea 1ncii /inisteriale, se apropie cu zD/1etu-i s)Dnt "i '/pciuitor: > Ce e, taicK > 'nalt prea s)in&ite printe, /i-au luat notele: cineK cineK > +eL "tiu eu, taicK eu a/ de/isionat de acu, nu /ai /-a/estec 'n politic. > AL strig atunci /inistrul vzDnd pe Costac0e u"ierul, cunoscut pentru nestr/utatele lui principii li1erale. AL in)a/ colectivistL tu /i le-ai luatK :i se repede ro"u ca )ocul, apuc pe adversarul su de piept "i-ncepe s-l zguduie cu putere: > Astea vi sunt /i(loacele de luptK ,oteleL +-/i noteleL A/ lucrat o noapte la eleG d-/i-le 'napoi c te zdro1esc. > 2a n-a/ parte de oc0ii /ei, coane AleculeL 2 n-apuc sa /ai vz pe li1erali la putere, dac le-a/ vzut /carL inistrul arunc departe pe Costac0e "i se-ntoarce 1u)nind la 1anca /inisterial. Toc/ai atunci, iat "i conul Lascarac0e, prezidentul consiliului, reintr, venind de-a)ar 'n 1anc. inistrul de externe 'ncepe s povesteasc istoria notelor pierdute prezidentului, care-l ascult distrat (ucDndu-se cu un /ototol de 0Drtie. +. A. La0ovarH '"i arunc oc0ii la /Dinile prezidentului, "i oroareL ce vedeK La /o/ent 'i s/uce"te /ototolul "i-l des)ace cu o /i"care )e1ril. Ce eraK An )rag/ent din )ai/oasele note, )ructul unei
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO###

nop&i 'ntregi de studiu, un )rag/ent cu care conul Lascar r/sese 'n /Dn g0e/uindu-l "i /ototolindu-l din distrac&ie. > -ai nenorocit, coane Lascarac0eL excla/ exasperat /inistrul de externe. i-ai prpdit noteleL > 'rracan de /ine, 1re o/uleL rspunde prezidentul. +aM eu stricK ata de ce nu &i le pstrezi noatele "i le la"i de se tDrDie de colo pDn coloK Iaca, veziL 2e-ntD/pl: de degra1 pune /Dna o/ul pe orice petic 'i iese-nainteL A/u, potrive"te "i /ata discursul cu aiestea care au r/as... +e unde s le /ai lu/ pe celelalteK
081F

FA2TIIIA R4 A,A 2ECIIA C4RECII4,ALA


.RENI+E,TAL Actre reclamantaC: 2pune-/i cu/ s-au petrecut lucrurile... EE EIA CALI4.A, repu1lican ro/Dn: Eu, do/nule prezident, vine du/nealui la /ine, care venea 'ntotdeauna seara ca a/ic, 'nc era "i du/neaei care /i-este a/ic, "i a&i c0e/at-o du/neavoastr /artor c a )ost acolo "i poate s (ure cu/ s-a-ntD/plat. .RENI+E,TAL: Las-o pe du/neaeiG nu e aiciG du/neaei o s rspunz cDnd o vo/ c0e/a. Acu

spune d-ta. RECLA A, TA: 2pui. A venit du/nealui. I,CAL.ATAL: +u/neata /-ai c0e/at: a/ 1iletul du-/itale. .RENI+E,TAL: Tcere. RECLA A,TA: +ac "tia/ ce sto) e"ti, nu te /ai c0e/a/... A venit "i zice s nu /ai 'nvDrti/ /asa, care
##6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

vor1ea/ cu sor-/ea, care a /urit, "i ne spunea poezii de I/inescu "i de *ictor Cucu #. A"laritate.C .RENI+E,TAL: Cu sora du/itale care a /uritK RECLA A,TA: +a, la spital, de pieptG ie"ise din azil "i-i plcea poeziile... "i eu o iu1ea/ )oarte /ult, eu o 1gase/ 'n azil c avea/ o protec&ie. APln e.C :i cDnd vor1ea/ cu ea, apoi toat noaptea o visa/. .RENI+E,TAL: Cu/ vor1eai cu eaK RECLA A,TA: Cu du/nealui: 'nvDrtea /asa... i-a spus c e )ericit "i s-a 'ntDlnit acolo cu /a/aG / srut dulce, dar /a/a nu poate vor1i c e 'n alt parte. I,CAL .AT A L: A/ zis c a trecut iar 'n incarna&iune. .RENI+E,TAL: Tcere. ACtre reclamant9C :i d-ta credeaiK RECLA A, TA: Cu/ s nu crez, dac vor1ea /asaK .RENI+E,TAL: +ar ceasul "i cu inelele cu/ &i le-a luatK I,CAL .AT A L: Er s "tiu: era/ /ediuL .RENI+E,TAL: Tcere, inculpatule, de vrei s nu-&i agravezi situa&ia. A&eclamantei9C 2pune. RECLA A, TA: A venit seara "i zice c a 'nv&at acu/a s arate "i persoana, dar nu cu /asa, zice c l-a 'nv&atr ni"te pro)esori de la /inister, de unde )ace acu/a pe popi. Nice: Bdez1rac-te ;senza&ie 'n auditoriu=G scoate tot ce ai ori de /etal, ori de i/ita&ieLC "i eu a/ scos ceasul "i lan&ul, care-l avea/ cadou de suvenir de la un... de la o /tu" a /ea "i cu /edalionul, cu o "uvi& de pr de la sor-/ea, "i inelele, "i le-a/ pus pe /as lDng la/p. 2 v spuie "i Tincu&a c poate s (ure. :i zice du/nealui Tincu&ii, zice Btu du-te dincoloC, "i a 1gat-o 'n odi&a ailalt "i a 'nc0is u"a, "i Bs nu vii pDn nu teo/ c0e/aLC 'nc Tincu&a rDdea
#

E/inescu "i *ictor 9ugo. "storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##7

de noiG dar du/nealui, a"L avea alte /otive, s vede&i. :i dup ce a/ pus ceasul cu lan&ul "i inelele pe ;/as, /-a legat la oc0i "i /-a pus s stau 'ntr-un picior, "i a/ stat a"a... a/ stat... pre& ca la un s)ert de ceas, "i zice... I,CAL .AT A L: ,u-i adevratL RECLA A,TA AiB!ucnin$C9 Taci, "arlatane, care nu te-a/ crezut pentru ca s )ii pDn-ntr-atDt s rizi de o 1iat )e/eie ca /ineL... :i dup ce a/ stat a"a, do/nule prezident, de-/i a/or&ise piciorul "i-/i )cea urec0ile vuu... vuu..., c /i-era "i )ric, c spunea c o s vie sor-/ea, du/nealui zice: Bai ador/itKC zic: BdaC, zice: B1ineC, "i /i-a venit a"a un )el de a/e&ealG zic: Bo s /ai &ie /ultKC zice: Bnu /i"caLC "i a/ auzit odat pu)L 'n la/p, "i u"a 1u)L "i parc-a/ vzut pe sor-/ea, a/ &ipat "i a/ czut (os le"inat. CDnd /-a de"teptat Tincu&a, ia-l pe do/nul de unde nu eG caut ceasul "i inelele 'n sus, caut-le-n (os > niciri. artora Tincu&a )ace o /rturisire care con)ir/ 'n totul plDngerile recla/antei. A*4CATAL ES-4EICCI4 AL APK&K&"" A$up o ple$oarie $e $ou ore, 4ncheieC9 +o/nilor /agistra&i, voi )i scurt. 2piritis/ul, aceast su1li/ "tiin& a viitorului, este 'nc 'n )a"e: ca orice copil 'n )a"e poate )ace "i gre"eliG nu-i /ai pu&in adevrat c viitorul este al lui. Inculpatul, din gre"eal, 'n starea i/personal de /ediu, a avut o /i"care de so/na/1ulG a luat ceasul "i celelalte, e adevrat, dar a )cut-o involuntar, era 'ntr-o stare de a1solut iresponsa1ilitate. :tiin&a /odern ne-a dat destule lu/ini asupra iresponsa1ilit&ii: toat asieta# siste/ului nostru penal tre1uie deci s se sc0i/1e. Iat /arele cuvDnt al "tiin&ei /oderne: iresponsa1ilitatea > i/pu#

+e la )r. assiette > pozi&ie, 1az, )unda/ent.

##@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

nitateG tutel da, nu pedeaps. E"ti iresponsa1ilK po&i s-&i per/i&i din cDnd 'n cDnd o gre"eal de care 'n ur/ ipso'acto0 nu e"ti vinovat. 4r, clientul /eu nu e responsa1il, pentru c n-"tiut ce )aceL RECLA A,TA: +aM de ce le-a pus a/anet la co)etrieK I,CAL .AT A L: +e ru"ineL A*4CATAL: *ede&i, d-lor /agistra&i, de ru"ine... Apoi poate avea ru"ine un o/ responsa1ilK ,u. Eu

deci cer ac0itareaG 'n orice caz, circu/stan&e atenuante. ,u uita&i c tri/ 'ntr-o epoc unde nu e ru s /ena(/ spiritis/ul "i pe spiriti"ti. Tri1unalul, su1 i/presia ulti/elor cuvinte ale aprrii, ad/ite circu/stan&e atenuante "i conda/n pe tDnrul /ediu la "ase luni 'nc0isoare "i 65 lei c0eltuieli de (udecat. Recla/anta iese din pretoriu plDngDnd "i srutDnd o1iectele spiritizate, ce i s-au restituit, reincarnate, de ctr dG prezident.
0810

Z, TRE, ACCELERAT
Anec$ot realist

+oa/na S..., o vduv respecta1il, cunoscut 'n societatea noastr pentru spiritul su totdeauna prezent, ne-a povestit ur/toarea aventur, Ba crei eroin, din nenorocire, n-a/ )ost eu > dar la care a/ asistat. Crez ca o s se potriveasc 'n )oaia dvC. Iat povestirea doa/nei S...: B.lecase/ din !ucure"ti cu acceleratulG / a)la/ singur 'ntr-un vagon de clasa 'ntDia "i 'ncepuse/ s /o&i. La o sta&ie
#

.rin 'nsu"i gaptul acesta ;lat.=.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##5

apropiat, se urc 'n cupeul /eu 'nc0is > era un vagon de /od vec0e, care se-ncuia lateral pe din a)ar > o perec0e tDnr, un do/ni"or "i o do/ni"oar )oarte aprin"i la )a& "i e/o&iona&i: Conductorul trDnte"te u"a, o 'ncuie, "i BgataLC trenul pleac. Tinerii s-au a"ezat cu gea/antna"ul lor 'n extre/itatea cealalt a cupeului "i vor1esc pe-n)undate )oarte agitat... Eiindc sunt discret de )elul /eu, cu/ / "ti&i, ca s nu-i deran(ez, / )ac c dor/ "i trag cu urec0ea "i cu oc0iul. +eodat tDnrul, dup ce se uit la /ine lung, tocL o srut. Eu nu /i"c. 'nc o dat... +e /ulte ori... Eu dor/... 'n )ine, se scoal, scoate 1atista, o 'ndoie"te, ea "i cu/ ar vrea s se lege pe su1 )lci, "i ridicDndu-se 0otrDt, porne"te spre /ine... 2e-nsera "i la/pele vagonului nu se aprinseser. Atunci trec prin i/agina&ia /ea toate re/iniscen&ele ro/antice, toate istoriile de 1riganzi 'n dru/-de-)ier... vrea s / sugru/e 1anditulL... "i n-apuc (unele nostru s 'ntinz /Dna cu 1atista spre gDtul /eu "i sar 'n picioare "i 'ncep s &ip desperat. TDnrul r/Dne 'ncre/enit, dar dup o pauz, luDndu-"i ini/a-n din&i, 'n ti/p ce tovar"a lui de cltorie '"i ascunsese capul 'n /Dini, '/i zice sole/n: > +oa/n, / iartG nu vreau s v )ac nici un ru... Iat de ce e vor1a. Eu a/ rpit pe do/ni"oara de la /o"ia prin&ilor ei, unde o &ineau 'nc0is pentru a o )ace s / uite. 2unt sigur c depe"ile tre1uie s curg pe ur/a noastr : la pri/a sta&ie, poate, poli&ia in)a/ va veni s ne despart... EiK... EiL... 'n&elege&i 1ine c pDn la sta&ia apropiat ;"i, )e1ril, se uit la ceasornicul su= /ai ave/ cinsprezece /inute, pDn la sta&ia apropiat do/ni"oara tre1uie s )ie nevasta /ea.C
##?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> :i du/neata pDn la sta&ia apropiat ce-ai )cutK 'ntre1ai eu pe d-na S... > Ce s )acK... Eu sunt discret: /-a/ )cut c / uit pe gea/... Ce cD/pie )ru/oasL 4 /inunat priveli"te, v-asigur. > Ei, la sta&ia ur/toareK > La sta&ie, noii /ei a/ici, dup ce /-au salutat cerDndu-"i cu /ult naivitate iertare ;pentru ce, nu "tiu=, s-au co1orDt > desigur ca s de(oace ur/ririle... +ar, adaog d-na S... cu un surDs particular, din norocire orice ur/rire ar )i )ost tDrzie: tren acceleratL...
081F

.4LITICA > +o/nule, /ai tre1uie /aterie, '/i zice tipogra)ul. > ultK > ult. > !ine, a"teapt. .o)ti/, zic eu 'n gDndu-/i, po)ti/ de scrie /o)turi )r inspira&ie. AL de ce n-a/ avut 1unul gDnd s scoate/ un ziar politic grav, 'n loc de Mo'tul staL Ce a1undent /aterieL Ce co/od via&L :i ce onoareL Ce satis)ac&ie /oralK An redactor grav, al unei gazete grave > asta este o situa&ie social 'nalt... +ar ni"te /o)tangiiL +a, dar ave/ satis)ac&ia c... > +o/nule, /-ntrerupe ze&arul, s /ai a"teptK

> +a, s /ai a"tep&i, "i dac asta te ostene"te prea /ult, )ii 1un "i d-/i o idee, o inspira&ie... Ce ru1ric lipse"teK > B.oliticaC. > B.oliticaCK a"teapt... execut la /o/entL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##%

:i 'ncep s scriu "i dau )il cu )il pe nersu)late acestui /onstru de ze&ar, care se 0rne"te cu /anuscris... !rrL /urdar 0ranL
BLEGEA ASI ALAI +estulL ,a&iunea este stul de turpitudinile, /i"eliile, (a)ul, corup&iunea, in)a/ia, trdarea intereselor ei celor /ai sacre, de cruzi/ea, cinis/ul, s)runtarea, ticlo"ia "i scDr1a acestui regi/ poreclit conservator, regi/ vitreg "i czut, corupt "i coruptor, in)a/ "i in)a/ant. ,a&iunea e stul: +estulL Ce vor oa/enii-strigoi, ie"i&i din tene1rele reac&iunii la lu/ina zileiK Ce vor aceste )anto/e pl/dite din rac0iu, spirt, 1asa/ac, cio/ag, c0inoros "i sDngeK *or oare s arunce &ara pe calea desperrii, pe calea deznde(dii, pe calea exasperrii, pe calea celor /ai extre/e /i(loace de rezistentK 4 vor aceastaK s ne spun. .Dn atunci le zice/ 'nc o dat: destul > ,a&iunea este stul de )aptele voastreLC

> +ar 1ine, do/nule > zice ze&arul, venind cu corectura > sta este un articol de opozi&ie, "i /i se pare c Mo'tul nu e ziar opozantG a&i )cut poate gre"al. > Tovar"e rspund eu ca un adevrat socialist > ai dreptateG a/ )cut o gre"al pe care tre1uie s-o repar. ergi "i culege "i aceasta: BLEGEA ASI ALAI
+o/nii colectivi"ti sunt incorigi1ili "i i/posi1ili. +up ce ,a&iunea, stul de turpitudinile, /i"eliile, (a)ul, corup&iunea, in)a/ia, trdarea intereselor ei celor /ai sacre, de cruzi/ea, cinis/ul, s)runtarea, ticlo"ia "i scDr1a acelui regi/ poreclit, colectivist, regi/ vitreg
##-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

"i czut, corupt "i coruptor, in)a/ si in)a/ant, dup ce ,a&iunea stul le-a strigat destulL ce /ai vor oa/enii ie"i&i din tene1rele de/agogiei la lu/ina zileiK Ce vor aceste )anto/e pl/dite din rac0iu, spirt, 1asa/ac, cio/ag, ti1i"ir "i sDngeK *or oare s '/ping pe guvern la /suri desperate, desnd(duite, exasperate, pe calea celor /ai extre/e /suri pentru aprarea ordiniiK 4 vor aceastaK s ne-o spun. .Dn atunci, le zice/ 'nc o dat, destul... ,a&iunea este stul de )razele voastreLC

> +o/nule, /ai tre1uie /aterie. > 2 se usuce cerneala aceluia ce a pronun&at aceste cuvinteL ai tre1uieL /ai tre1uieL strig eu exasperat. +ar crezi tu, tovar"e, c /intea /ea este o )DntDn nesecatK Ii-a/ dat dou articole de )ond, de vederi "i de )or/e a"a de deose1ite, "i tot &i se pare c nu-i de a(unsL... CDt /ai tre1uieK > 4 1ucat /ic. > A"teapt: BLEGEA ASI ALAI
'ntre1/ pe Lascar Catargi, racul din ena(eria regal, pan cDnd cu en)a/iileK .an cnd, clcDnd peste cuvntul $e onoare ce m+a tr$at cDnd /i l-o spus 'n "edin&a sole/n pe care s-o giurat la Ie"i cu opozi&ia unit, care guvernul o )ost co/1tut din cauBa en'amiilor, c -h<loc@ul 4ncoronat, papistaul catolic 4mpreun cu nepoelul su nu vor /ai cpta nou do/enii, sau daca o /in&it atunci, s vin s ne spun acu/a ca s tie pu!licul, s tie ara cu ce ramolit !trn ave/ a )ace: *oi stig/atiza...

> E destul atDta, /-ntrerupe ze&arul. > Crez "i euL nu/ai eu "tiu cDt a/ /uncit.
081F
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##$

,E+E2CIERA!IL .ri/i/ adesea scrisori care ne )ac un e)ect analog cu 'ntDlnirea neprevzut a 2)inxului antic. 2unt oa/eni care au urDtul o1icei sau capriciul de a se iscli a"a 'ncDt ni/eni a)ar de ei s nu poat citi isclitura. Le reco/and/ ur/toarea anecdot istoric, ce se cuvine a le )i dedicat: '/pratul ,icolae .avlovici pri/e"te odat de la guvernatorul general al 2i1eriei un raport )oarte )ru/os scris, isclitura generalului 'ns nedesci)ra1il. ,u/aidecDt tri/ete "ta)et s vie generalul la .eters1urg 'n cea /ai /are gra1. .este trei luni sose"te generalul. Cere audien& la '/pratul, "i i se rspunde s plece pe loc 'napoi la post. Alte trei luni de dru/ 'napoi. ,-apuc s-a(ung la To1olsP "i o "ta)et 'l a(unge de pe ur/. 'ndrt, la .eters1urg. Cu/ a(unge, cere iar audien&, "i iar e tri/is urgent

'napoi la post. Alte trei luni pe dru/. :i iar o "ta)et, "i iar 'ndrt peste Aral "i *olga la ,eva. 'n s)Dr"it zdro1it > cincisprezece luni de pli/1are, trei ierni "i dou veri > a(unge la curte, '/pratul 'l ad/ite "i cu/ 'l vede: > Cine e"ti du/neataK > 2unt guvernatorul general al 2i1eriei, sire. > Ce po)te"tiK > -a&i c0e/at, nu "tiu de ce. > A daL te-a/ c0e/at s te 'ntre1 cu/ te c0ea/, cci isclitura du/itale /i-a )ost peste putin& ca so desci)rez. > !oris 2panaco), sire. > Eoarte 1ine... .orne"te c0iar ast sear la post.
081F
#68OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

ARE,+A:AL R4 T, > :i zici c te-a/ 'ncrcat cu zece zile de pra"il, /i Ioane, a"aK > .iK... eu "tiu c le-a/ )cut. > 'n doi ani de cDnd sunt aici, nu/ai tu nu te-ai dat pe 1razd, a"aK > .i, cocoane, a/ cas grea... > Apoi eu n-a/ cas grea, /i IoaneK *ezi 1ine, patru copii aci, dou )ete la ora" 'n pension... > Auleo, ai "i la ora"LL > +oi 1ie&i la .aris... > 2racii de noiLL > *ezi c "i eu a/ greut&i, / Ioane. > +a, cocoane, 'ns eu zic c )iecare s-"i creasc copiii. > Api eu &i-i dau &ie s-i cre"ti, / IoaneK > ,u, cocoane, dar cu pra"ila, drept "i drept. > 2tai s-&i dau eu drept, / Ioane. 2e apropie de &ran "i 'ncepe s-i care la pu/ni, 'n cap. Iranul iese nucit "i se duce la pri/rie s se (eluiasc. +up un ceas se ive"te pri/arul cu cciula 'n /Dn la poarta 1oierului. > +ar ce-a )cut 1leste/atul la de Ion, cocoaneK > ,u-i trea1a ta, pri/aruleG ia vezi s a/ /Dine oa/eni la /unc, "i nu uita de datoria aia, "tii, capoi... > !ine, cocoane, srut /Dna. A doua zi Ion se duce cu o peti&ie la su1pre)ectG acesta pune rezolu&ie, reco/andDnd peti&ia pri/arului. .ri/arul, vzDnd pecetea tactului#, zice &ranului: > Ce /i-o dai /ieK Arat-o 1oierului.
#

Tact, iaht > re"edin&, sediu al su1pre)ecturil.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#6#

> Ce, s / 1at iarK Arat-i-o du/neata. > !a eu nu / duc la el, c /-apuc de datorie. Iranul se duce la tDrg cu c0irie "i d o 0Drtie pre)ectului, (eluindu-se de 'ncrcarea la datorie din partea arenda"ului "i de 1taie. .re)ectul nu-"i /ai vede capul de tre1uri, cci e aproape s se declare o dizident 'n partidul local guverna/ental, "i dac guvernul pierde cD&iva partizani, pierde "i el )unc&ia "i... are )a/ilie grea. +eci, reco/and su1pre)ectului plDngerea &ranului. :i su1pre)ectul, avDnd de regulat oarecare interese private cu arenda"ul, tri/ite pe &ran acas, spunDndu-i c-l a(unge pe dru/. :i-l a(unge 'n adevr "i-l "i las. 2osind 'n co/un, trage )ire"te la arenda". nDnc, 1ea 1ine, doar/e un ceas, dou, vine la pri/rie la 1ra& cu arenda"ul "i c0ea/ pe &ranul cu 0Drtia la cercetare. 'ndat ce &ranul se ive"te, arenda"ul, ro"u de )urie, 'ncepe s-i strige: > 4pincarule, //ligarule, &opDrlanule, s / dai tu pe /ine 'n vileagKL... 2e apropie 'ncet de el "i 'ncepe s-i care la pu/ni 'n cap. 2u1pre)ectul zice cu 1lDnde&e: > Cocoane Arg0ir, cocoane Arg0ir... 'ns arenda"ul e prea /Dnios ca s-l aud. + 'nainte "i toc/ai dup ce o1ose"te, iese pe u" rcnind: > 2 te saturi de cercetareL

CDnd &ranul '"i /ai vine pu&in 'n )ire, su1pre)ectul 'l 'ntrea1: > Ei, ia spune, cu/ a )ost... > .i du/neata nu vzu"iK > Las asta, ailalt.
#66OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> Ailalt 'ntoc/ai ca "i asta, 'nc una "i zac toat vara "i la iarn /or de )oa/e. ai 1ine 'i )ac acele %.888 zile "i +u/nezeu o "ti... > Ei, uite a"a /ai vii d-acasG /i o/ule, cDnd &ranii "i arenda"ul triesc 1ine, le /erge cu spor la to&iG 'n&elegerea, dragostea 'ntre steni "i arenda"i este /ana lui +u/nezeu pentru unii "i pentru al&ii... c, nu-n&elegi tuK... o/ul cu 1ine "i cu pace, /-n&elegi, devine c poate pentru ca s, /-n&elegi, s... cu/ s zicK... s... 'n s)Dr"it, s )ie toate cu 1ine "i cu pace. :i tot a"a, un ceas 'ntreg, su1pre)ectul 'i d s)aturi, neuitDnd a vor1i de gri(a guvernului pentru &rani, de legile ce )ace guvernul pentru aprarea &ranilor ". ci., ". ci. Apoi )ace un raport pre)ectului, rspunzDnd la rezolu&ie c pr&ile s-au '/pcat. 081F .4RA,CA +4 ,EA2CA > !ucuro"i la oaspe&iKL > !ucuro"iL rspunde /a/a Catrina vt"elului, care-i aduse 'n gazd doi solda&i. :i sr/ana 1trDn zise nu/ai cu gura (u/tate. +ar ce-i )aci o1iceiuluiK Apucase "i ea vre/uri cDnd acest cuvDnt 'l zicea din toat ini/a, "i se deprinsese a"a, c acu/, c0iar de n-ar )i )ost 1ucuroas de oaspe&i, tot nu putea zice alt)el. ai 'ntDi c nu e )ru/os... "i apoi de ce a dat +u/nezeu patru pere&i la casa o/uluiK 2olda&ii intrar 'n cas ca pe /o"ia lor > erau de-ai stpDnirii, "i cu stpDnirea nu te (ociL > iar ria, )ata /a/ii Catrinii, se ascunse de )ric toc/ai dup cuptor.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#67

!trDna, "i ea 1ietL ospta /usa)irii cu ce dduse +u/nezeu: pu&in //ligu& "i o )iertur de 1or" cu "tir, dezvinov&indu-se ctre solda&i: > EiL s )i po)tit a/neavoastr cDnd era/ "i eu cu gospodria /ea, cu rostul /euL Atunci s )i vzutL +ar de cDnd a/ r/as vduv s-a legat "i srcia de capul /eu. Apoi "i 1trD-ne&ele, 1at-le pustiaL "i 'nc /ai a/ "i )ata asta 'n gri(a /ea... d-ar da +u/nezeu s-i vie "i ei norocul /ai curDnd, s o /rit, s /i se ridice o greutate de la ini/. +ar a/neavoastr, /aic, cu ce trea1 a&i venit pe aiciK > Aite, /tu"e, rspunse unul, ce n-ai gDndi... A/ adus o porunc toc/ai din !ucure"ti, c0iar de la vod, pe cu/ c de acu/ 'ncolo, cDnd o )i ca s se 'nsoare cineva, dac e )lcu s ia 1a1 1trDn, iar dac o )i /o"neag s ia )at sau vduv tDnr. > +ecL strig tDnra de dup cuptor. > +ec, nedecL zise 1a1a scurt, daca e porunc do/neasc, n-ai ce )ace, )ata /eaL :i decDt s te a/esteci nepo)tit 'n vor1, /ai 1ine scoate din lad niscai velin&e /ai /oi, s a"terne/ la 1ie&ii "tia, c or )i ostenit sr/anii de atDta cale. :i ) de /ai scotoce"te ale cui1are "i cotine&e, s-i ospt/ /ai 1ine, c ce o s le &ie nu/a 1or"u staLK 081F CA 2A Z,IELEG IJRA,II 2tra(a satului vine la casa unui &ran "i-i 1ate 'n gea/. 2e 'ncinge o conversa&ie: > 9ei, / din casL > CineK > TuL > EuK > .i cineL > Ce-iK > Cu/ ce-iK > .i ce-iK > Ai o scrisoareL > Cine, /K >Tu. > EuK > .i cine. >Ad-o-ncoaL > Ce, /K > 2crisoarea. > Ce scrisoareK > :tiu eu ce scrisoareK > Tre1uie s plte"tiL > Ce, /K > Cu/ ceK > Ce s pltescK >
#6@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

.orto. > CineK > Tu. > EuK > .i tu. > Ce porto, /K > Iaca, porto. > Cu/ a"aK > .i, "tiuL > ,u-i pltitK > CeK > 2crisoarea. > E0eiL > Cu/ e0eiK > Ai s dai, /iL > CeK > !ani. > Ce 1aniK > .orto. > CDt, /K > Ce cDtK > CD&i 1ani, /K > #5. > Cu/ #5K > .iL > +ar de ce, /K > ,u "tiu. > Iaca #5. > A"a. > Ei, d-/i-oL > Ce, /K > 2crisoarea. > Ce scrisoareK > Care ai adus-o. > Eu, /K > .i cineK > ,-a/ adus-o. > .i cu/K > ,u-i la /ine. > Asta-iL > Cu/ asta-iK > Ande-i, /K > CineK > 2crisoarea. > La pri/rie. > !a la draculL > !a, a"a. > .i, cu/K > 2 te duci s &i-o iei. 081G TAR+I*ITATE 4dat un 1oier /ergea cu &iganul su de cas pe un dru/ strD/t. La o cotitur se-ntDlnesc cu un "ir de care )oarte '/povrate: > +a&i-v-n lturi, /L strig &iganul &an&o". +a&i-v-n lturi s treac 0otarulL > +a&i-v voi, rspunde un &ran, c nu sunte&i '/povra&i.

> Trage-le, /L zice 1oierul. Iiganul nici una nici dou, "artL cu gDr1aciul 'n o/. 2ar oa/enii to&i, "i &inMte nene: tvlesc pe 1oier "i pe &igan de /a/a )ocului 'i las snopi&i 1ine-ntr-o parte, trec cu carele "i-"i vd de dru/ rDzDnd. Toc/a-ntr-un tDrziu se scoal de (os &iganul ostenit, "i se scarpin-n cap: > 2-a dus, 1oiaruleK > 2-a dus, ticlo"iiL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#65

> ,u se /ai vede nici unulK > ,uL > Atuncea, 0ai s-i 'n(ur/ "i noiL A"a "i Epoca > ne a/enin& regulat cu sarcas/e pentru a treia zi dup-n)ier1in&eal. 018L :A9 :I ATL 'ncepuse rz1oiul )ranco-ger/an. +e la rezultatul acelei /re&e lupte atDrna poate tot viitorul nostru politic. .e Rin nu se (uca nu/ai dou soarte. Ca la toate luptele (uctorilor /ari, unde pe de lturi palpit o /ul&i/e de /ici pontatori pe /Dna unuia sau altuia, a"a "i la rz1oaiele 'ntre dou puteri gigantice, sunt /ul&i /ititei pe de lturi, care, cu cDt ponteaz /ai /run&el, cu atDt privesc (ocul cu /ai /ult 1taie de ini/. .e Rin, 'ntre alte /ize /runte, era una, care pentru noi avea o i/portan& colosal, cu/ s-a dovedit ulterior > soarta 0otrDtoare a dinastiei noastre. ica repu1lic de zece ore de la .loie"ti, care pontase "i ea, putea avea ur/ri /ult /ai /ari dac 'n (ocul de la Rin s-ar )i a/estecat alt)el cr&ile. A"a, era 'n toat &ara o agita&ie surd, dar )oarte adDnc, care 'n unele centre lua )or/e )&i"e destul de a/enin&toare pentru ordinea general. Anul din aceste centre /ai agitat era "i Craiova, unde se a)la pre)ect de (ude& rposatul .etrac0e nescu > un o/ original "i a/a1il, credincios "i devotat neclintit al conservatorilor. +e la dDnsul &ine/ aceast re/iniscen& anecdotic. La guvern era ca1inetul anolac0e Costac0e, ca1inetul nu/it Cloca cu pui, pentru c prezidentul se 'ncon(urase de
#6?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

cD&iva tineri de talent, de1utan&i 'n politic, 'ntre ace"tia dd. A. La0ovarH "i E Carp. 2itua&ia 'n Craiova 'ncordDndu-se din zi 'n zi, pre)ectul este c0e/at telegra)ic la !ucure"ti. Cale )erat 'ntre centru "i capitala 4lteniei nu era 'nc, a"a c .etrac0e nescu vine 'n goana cailor pe 1rDnci o zi, o noapte "i o di/inea&, "i sose"te-n !ucure"ti cu oasele pisate pe la ## 'nainte de a/iaz. erge degra1 la otelul Garaca", unde co1ora regulat, '"i las sacul, "i )r 'ntDrziere se prezint la Consiliul de /ini"tri. Tot consiliul era adunat, lipsea nu/ai prezidentul, pe care-l a"teptau din /o/ent 'n /o/ent. .Dn s vie conul anolac0e, pre)ectul expune consiliului ner1dtor situa&ia din Craiova: era 'n adevr )oarte grav > o tur1urare i/ens putea iz1ucni, )r ca ad/inistra&ia s ai1 destule )or&e pentru a o n1u"i. Erau a"a de interesante spusele pre)ectului, 'ncDt ni/eni nu 1g de sea/ c trecuse un ceas de la sosirea lui > erau aproape #6... Consiliul )usese convocat pentru #8, "i prezidentul tot nu sosea. An aprod /erge iute s-l caute... .este cDteva /inute se-ntoarce: d. prezident a plecat de-acas de la $, a spus c /erge la consiliu. 2e tri/it /ai /ul&i aprozi prin toate locurile pe unde se putea 1nui c l-ar putea a)la... 2e-ntorc to&i )r isprav... #6 "i trei s)erturi. ,er1darea "i neastD/prul cresc. La )iecare trsur care trece, la )iece u" care se desc0ide, la orice pa"i pe scri, sar to&i... *ineL... ,u... ,u vine. Ce s )ieK .etrac0e nescu '"i cere atunci voie s se repeaz /car s guste ceva: e o1osit, toat noaptea n-a putut dor/i 'n trsur "i n-a /Dncat ni/ica din a(un. El /erge s de(uneze 'n prip la otel > s dea )uga aprodul s-l c0e/e 'ndat ce-o sosi prezidentul. Las consiliul 'ntr-o )ier1inte discu&ie asupra 'ntriturilor de la etz, "i se duce la ca)eneaua-1irt a otelului.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#6%

.entru ca s evite 'ns vreo indiscret 'ntDlnire, nu st 'n sala cea /areG intr 'n una din odi&ele de lturi, unde seara se (uca, "i co/and ceva 'n gra1. 4di&ele acestea dedeau una-ntr-alta prin cDte o u" cu gea/uri acoperite cu perdelu&e verzi. Acu/a era # "i un s)ert. +e(uneaz, trgDnd /ereu cu urec0ea daca nu vine cineva s-l c0e/e... ,i/eni... A isprvitG )r s /ai Bia ca)ea, se scoal s plece... ai 'ntrea1 'nc o dat pe c0elner... ,i/eni... Atunci, ce se gDnde"teK pentru c n-a venit 'nc s-l caute, n-are de ce s se gr1eascG '"i co/and ca)eaua "i se

a"eaz iar la loc s-"i /ai dez/or&easc /e/1rele... Acu/, dup de(un, 'l a(unsese pe o/ o1oseala dru/ului, # "i (u/tate. C0elnerul aduce ca)eaua... B,i/eni s / cauteKC > B,i/eniLC Ce s )ie astaK .e cDnd 'ns c0elnerul iese, .etrac0e aude un zgo/ot 'ntruna din odi&ele vecine, unde pDn atunci )usese co/plet lini"te > o /or/ial "i un 0a0aL de triu/). 2e-ntoarce spre partea aceea "i ia sea/a c la u"a cu gea/uri )lutur perdelu&a atDrnat pe dincolo, trecDnd dincoace printr-un oc0i > un gea/ era spart. B+esigur, gDnde"te el > sunt carto)ori... de di/inea& au luat-o... ori poate c n-a VsicW isprvit 'nc de asear...C E aproape 6 "i ni/eni nu vine s-l caute... or/ial 'ns cre"te dincolo... 'ncepe s se auz distinct o disput de (oc: reginaL calulL pionulL... E desigur o partid de "a0 tot a"a de 'ncordat ca "i situa&ia de la Craiova. +ar 'ntre accentele a/estecate ce trec prin u"a cu gea/ul spart, .etrac0e pare c aude un glas cunoscutL... 2e ridic "i ascult /ai 1ine... +aL... E o iluzieK un (oc al 'nc0ipuirii stpDnite de un gDnd struitorK +ar e cu putin& s se-n"ele ast)elK... +ar e peste putin& s )ie acelaL... +ar e glasul luiL... +ar nu se poateL
#6-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

'n prada unei nedu/eriri a/e&itoare, o/ul se repede la u", d-ntr-o parte perdelu&a de la oc0iul spart, se uit-nuntru "i nu se poate stpDni a nu scoate un strigt de ui/ire.. CineK... cine era 'n odi& 'nc de di/inea& la o partid de "a0K... cineLK... +o/nul prezident al consiliului, conul anolac0e. 2e-ntDlnise de di/inea& cu a/icul su, 1trDnul Yiest #, "i sencurcaser. +esperat, .etrac0e nescu d 1rDnci u"ii "i nvle"te 'nuntru peste (uctori strigDnd: > .entru nu/ele lui +u/nezeuL coane anolac0e, aici ai )ostLK > Ei, da, rspunde si/plu prezidentulG nu / veziK "i se pune iar pe gDnduri ca s-"i co/1ine lovitura. > Coane anolac0eL v caut to&i 'n toate pr&ileL v-a"teapt to&i la consiliu de la #8 azi di/inea&L > Iaca viu... 2tai oleacG /ai a/ dou lovituri, "i-l regulez eu pe do/nul YiestL :i /ut calul. > +ar sunt 6 trecute, coane anolac0eLL > atL strig Yiost. Conul anolac0e desc0ide oc0ii /ari pDn oc0elari "i vede c-n adevr partida e pierdut. Atunci, se ridic 1usu/)iat ctr nescu: > Aracan de /ine, 1re o/ule, d-/i paceL /-ai 1ui/cit de capL iacaL pierz partida sigur cu vor1a du/italeL Cu /ult greutate a putut .etrac0e s-l '/1uneze "i s-l )ac s renun&e la revan". A/Dndoi apoi, pe la 6 "i (u/tate, intrar la consiliu, unde gsir pe ceilal&i > ca/ i/pacienta&i.
081M # Ludovic Yiest, violonist "i co/pozitor adus 'n &ar de do/nitorul Alexandru G0ica 'n #-7- "i naturalizat 'n #-?7.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#6$

AAT4RITATE Toa/na trecut a/ )cut o cuno"tin& )oarte interesant > un tDnr poet "i literat, )ruct pre&ios al unui gi/naziu de provincie: tDnrul /eu a renun&at s ter/ine cursurile, neputDnd reu"i la exa/enul de corigent de la septe/vrie. .re&iosul )ruct, dup trei ani de gi/naziu, s-a si/&it destul de copt "i, revoltat contra unei discipline stupide de progra/, s-a dezlipit cu dispre& de craca sa pentru a veni s"i de1iteze savoarea 'n vastul tDrg al capitalei. Este un tDnr ca de vreo optsprezece ani, copil de vduvG tatl, )ost i/piegat co/unal 'n ora"ul su, a /urit de /ultG /a/a, scptat, trie"te cu ce poate, coase, spal, calc, serve"te la ocazieG are 'nc doi )ra&i /ai /ici: aceia ur/eaz la acela"i gi/naziu. .oetul /eu '/i spune cu oarecare ton de co/pti/ire c aceia, ca ni"te /ediocri ce sunt, vor s ter/ine cursul "i s caute a intra unul 'n se/inar "i altul 'n liceu ca 1ursieri ai statuluiG el nu s-ar )i 'n(osit niciodat s se )ac 1ursierG e prea independent pentru asta, "i apoi nu se si/te atras decDt de literatur. 'n)&i"area /aterial a acestui persona( nu e neplcut. +e"i )oarte srcu& '/1rcat, c0iar 0rtnit pu&in, de"i )oarte nepieptnat, purtDnd plete, "i )oarte nesplat, purtDnd ung0ii nepilite, de"i )u/eaz )oarte /ult, a"a 'ncDt e a)u/at la vDr)ul degetelor "i-/pre(urul 1uzelor > totu"i inspir de la 'nceput oarecare si/patie. anierele lui sunt )oarte pri/itive: despre a"a-nu/itul ,usa e $u mon$e0 nici nu poate )i vor1a: 'n progra/ul celor trei clase de gi/naziu, pe care le-a ur/at cu destul

Regulile 1unei-cuviin&e ;)r.=.


#78OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

lips de succes din cauz Bc pro)esorii erau pro"tiC, nu se pred un curs de /aniere > asta ar )i antide/ocratic El se a)la acu/a de vreo cDteva zile la !ucure"ti. ,u cuno"tea aci pe ni/eni altul decDt pe un 1iat de la o /are 1cnie, un )ost tovar" al lui din "coala pri/ar. Acesta ur/ase nu/ai dou clase 'nceptoare, venise acu "apte ani cu tat-su aici "i intrase la stpDn, unde se a)la "i acu/a. Acesta, care / cuno"tea pe /ine, '/i reco/andase pe tDnrul poet. +in vor1-n vor1, poetul /i-a /rturisit c a venit la !ucure"ti s gseasc o ocupa&ie, )ie cDt de sla1 pltit, ori"iceG el e /odest, se /ul&u/e"te cu pu&in. I/presia ce /i-a )cut-o )iind destul de 1un, "i de alt parte si/&ind c nevoia Blui de sta1ilire e destul de urgent, "i pe dat /-a/ gDndit s-i )ac rost de o situa&ie solid. Euria de poezii o s-i treac cu vre/ea. A/ /ers degra1 la un negustor prieten, un toptangiu, "i a/ avut noroc s a)lu c are un loc vacant potrivit: 788 lei pe an, cas, /as "i dou perec0i de '/1rc/inte de sus pDn (os. i-a prut destul de 1ine, "i cu /ult 1ucurie a doua zi /a/ dus la 'ntDlnire s co/unic tDnrului 1una veste. Era )oarte palid de ast dat, )oarte o1ositG glasul sla1 de totG ca/ tre/ura "i 'ng0i&ea /ereu 'n sec. Ia/ reco/andat s nu )u/eze a"a de /ult pe ne/Dncate, pentru c atri1uia/ a1uzului de tutun starea lui /ani)est /aladiv. i-a rspuns c nu a )u/at astzi deloc. Atunci poate 1olnavK ,u. A/ /ers 'ncet-'ncet "i i-a/ spus pe dru/ 1una veste "i condi&iile ei. ,u /i s-a prut deloc )oarte /ul&u/it de norocul ce-i gsise/G 1a c0iar '/i pare c a/ gsit )luturDnd pe 1uzele lui vinete "i a)u/ate un trector zD/1et de despre&... +ar > poate c /i s-a prut. La un /o/ent, /ergDnd, s-a oprit deodat-n loc, a 'ngl1enit )oarte tare, a "ovit "i, dac nu-l lua/ la 1ra&, ar )i
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#7#

czut > era )r-ndoial 1olnav. L-a/ 'ntre1at, )iind la a/iaz, dac a de(unat: /i-a spus c da. ApucDndu-l strDns de 1ra&, a/ si/&it c, su1 /Dnecile lui, pielea era tot a"a de larg pe oase ca "i /Dnecile pe piele. Eoarte ru trit. A/ a(uns la 1irtul unde de(una/ "i l-a/ po)tit s ia ceva. A czut /ai /ult decDt s-a a"ezat, )oarte o1osit, pe un scaun. Acu/ 'l avea/ 'n )a& "i-l putea/ o1serva /ai 1ine. ,i/ica distins 'n )igura lui: o )runte )oarte 'ngust, oc0ii )oarte pu&in expresivi, tietura 1uzelor "i structura nasului )r nici un caracter /arcant, prul aspru "i planta&ia lui ne0otrDt de/ar-cat, 'n )ine o creatur nici prea-prea, nici )oarte-)oarte > unul din exe/plarele de duzina ale vastei )a1rica&iuni, exe/plar care e greu de deose1it individual 'n pac0etul 'ntreg. Cu toate astea, paliditatea lui 'i ddea un aer /ai interesant: era distinc&ia su)erin&ei. +e"i '/i spusese c de(unase cu cDteva /inute /ai-nainte pe dru/, l-a/ invitat s guste ceva '/preun cu /ine "i nu /-a re)uzat. A /Dncat: oc0iuri la capac, varz cu carne, o )riptur pe grtar, 1rDnz de vac cu s/DntDn, /ere, o &uic 'nainte, o sticl de vin 'n ti/pul /esei "i o ca)ea dup /as, 'n s)Dr"it une !onne 'ourchette0; apoi i-a/ dat &igri > nu "tie c tre1uie s zic merci cDnd pri/e"te ceva > e "i tDnr. Cu /ult satis)ac&ie a/ vzut c paliditatea tDnrului /eu > 'l c0ea/ ,icu Ionescu > disprea 'ncet-'ncet pe /sur ce 'nainta de(unul "i cu u"urin& /-a/ convins c d. ,icu este un /incinos > nu de(unase deloc, 1a pare-/i-se c paliditatea lui "i inten&iile de le"in pe cale pu1lic... dar 'n )ine, 'i trecuse
4 /as pe cinste ;)r.=.
#76OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

acu/a. Acu/ era )oarte vioi, prinsese li/1... La cldura generosului vin, se aprinsese un "ir de con)iden&e. A/ constatat din conversa&ia d-lui Ionescu c "i la /oral era ca "i la )izic un o/ nu prea deose1it: pare c, pierzDndu-"i paliditatea, pierduse singura lui virtute de a / interesaG acu/ vedea/ 1ine c tDnrul /eu este )oarte ignorant, c nu "tie s scrie "i s citeasc destul de 1ine, c nu "tie nici cDt un "colar /ediocru de clasele in)erioare "i, 'n a)ar de asta, nu are nici o gDndire deose1it, cu atDt /ai pu&in vreuna ciudat. *oia s scrie poezii, voia s )ac literatur, voia s se )ac ziaristG pentru aceea re)uza cu dignitate locul pe care i-l gsise/ la toptangiul /eu. 'n zadar i-a/ dat pove&e s )ug de un teren de via& "i de lupt 'n care, c0iar ar/at cu/ se cuvine, nu cape&i vreun succes de sea/, 'n zadar a/ 'ncercat s-l )ac s-n&eleag c /erge la /izerie sigur. +. Ionescu a zD/1it iar"i cu zD/1etul d-sale caracteristic, "i, aruncDndu-/i /ult )u/ 'n nas, /i-a spus c o irezisti1il putere 'l atrage 'n no1ila carier. ,e-a/ despr&it, rugDndu-/ el s-i gsesc un loc la vreo gazet > de aceea cutase a-/i )ace cuno"tin&a > iar eu pro/i&Dndu-i ca orice Lo<ola, cu rezerv /ental, c-/i voi da toat osteneala s-i

satis)ac dorin&a... C VniciW gDnd n-a/L ,u putea/ s-/i 'nc0ipuiesc c d. ,icu Ionescu va )i vreodat pri/it "i utilizat 'n pu1licitate, atDt de pu&in preparat cu/ era pentru o a"a de serioas carierL "i prin ur/are nu putea/ 'ndrzni s reco/and vreunui con)rate o)erta de servicii intelectuale a d-lui Ionescu. ai tDrziu a/ 'ntre1at pe 1iatul de la 1cnie dac "tie ce s-a )cut tDnrul su a/ic. i-a rspuns c nu-l vzuse de /ultG dar c ulti/a dat cDnd acela venise la 1cnie era 'n /are strD/torare. +e atunci i-a/ pierdut ur/a poetului.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#77

rturisesc c nu prea citesc gazete, nu doar pentru c n-a/ destul considera&ie sau interes pentru /i"carea politic, dar pentru c opera&iile /ele nu-/i las vre/ea cerut pentru a-/i lu/ina opiniile. Cu toate astea, a/ )ost silit odat s citesc regulat una "i apoi /ai /ulte, "i iat de ce. A/ )cut o pies de teatru, care a czut la pri/a reprezenta&ie > din cauz c actorii au (ucat-o ru... ActoriiL ce oa/eni. +ar actri&eleL 'nc0ipui&i-v c-/i arunc tot /ie vina nesuccesu-luil. Gazetele toate /-au re)ecat ru de totG una 'ns dintre toate a )ost /ai tare. Cronicarul teatral '/i contesta pe lDng talentul dra/atic "i cuno"tin&a li/1ii ro/Dne"ti, "i aceasta cu o verv, cu o /ali&iozitate, cu ni"te '/punsturi, care )ire"te /-au a)ectat )oarte adDnc: era/ nu criticat, era/ /altratat, 1tut, zdro1itL !a cronicarul pro/itea c va reveni > "i isclea 9a/let... ,-a/ /ai putut r1da "i a/ /ers s caut pe 9a/let, s / apr, s-i captez 1unvoin&a "i s 'ncerc, de nu se poate cu/va s-l )ac s-/i )ie /ai indulgent, 'n redac&ia gazetei respective, /i s-a rspuns c 9a/let este pseudoni/ul unui tDnr care nu voie"te a )i cunoscut. A/ constatat atunci pe )igurile redactorilor o /are satis)ac&ie pentru succesul cronicelor teatrale, succes a crui con)ir/are deplin era pasul de u/ilire ce eu )cea/. A/ salutat "i a/ plecat. CDnd s ies, iat c intr pe u"e, cineK vec0ea /ea cuno"tin&, d. ,icu Ionescu. To&i 'ncep s raz. Anul zice: cDnd vor1e"ti de lup, ,icu la u"eL nu 'n&elegea/... A/ si/&it 'ns nu/aidecDt c d. ,icu Ionescu era aci ca la dDnsul acas, 'n cei /ai inti/i ter/eni cu Bcon)ra&iiC.
#7@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

-a/ oprit s sc0i/1 cDteva vor1e cu dDnsul. Era redactor acolo, 'nsrcinat /ai ales cu partea literar "i artistic... > Atunci, i-a/ zis eu, )ii 1un "i spune-/i, d-ta tre1uie s "tii, cine e 9a/let, care / persecut a"a de grozavK +. Ionescu a 'nceput s raz rutcios "i /i-a rspuns cu o pre)cut ezitare: > Nu... nu... "tiuL > 9a/letL strig un glas din odaia de alturi, 1iuroul directorului, &i-ai adus ur/area la cronicK > +a, rspunse d. ,icu. 2coase ni"te )ile din 1uzunar, / ls un /o/ent singur "i trecu 'n 1iurou. A/ auzit 1ine cu/ '/i "opteau nu/ele "i cu/ rDdeau 'n)undat. +. Ionescu s-a 'ntors "i /-a invitat s lu/ un aperitiv la 1cnia din col&. i-a /rturisit c el e 9a/letG a/ 'nceput s discut/ asupra piesei /ele, pe care /i-a ni/icit-o... Ac&iune... caractere... pasiuni... te0nic... ideal... tendin&... art pentru art... 20aPespeare... oliere... /ediu social... unitate... logic... 9art/ann... I1sen etc. etc... "i /-a ni/icit "i pe /ine lDng pies. -a/ crucit de cDte a 'nv&at 9a/letul /eu 'n "ase luniL Ce sc0i/1areL ce progresL ,icu Ionescu este astzi o adevrat autoritate. Ce trecutL ce prezentL "i 'nc ce viitorL 081M CR4,ICA +E F4I Alaltieri, 'n )aptul zilei, / de"tept tresrind: 1ate cineva )oarte nervos la gea/. :tiu cine e "i ce veste-/i aduce. E cu/natul /eu, un tDnr )unc&ionar la CER. "i poet liric 'n
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#75

/o/entele-i pierdute. 2o&ia sa e 'nsrcinat > a doua na"tereG la cea dDntDia, acu/ un an "i (u/tate, a avut i/perioas nevoie de )orceps. +esigur, /i-aduce poetul vestea c au 'nceput durerile unei na"teri /ai grele decDt a unei poe/e lirice. +e cu seara ne-a/ 'n&eles s ne dea de "tire la pri/ul se/nal al /ult a"teptatei u"urri. Eusese o sarcin din cale-a)ar greaG pe lDng asta, tea/ de un nou (oc de )orceps, apoi socoteala gre"it a ter/enului, dez/in&it de 'ntDrziere, toate contri1uiau s irite ner1darea )a/iliei "i /ai ales a )e/eii. +e dou spt/Dni, tot a"tepta/ zadarnic... E curios cu/ 'ntDrzierea sosirii /o/entelor grele inspir /ai /ult ner1dare decDt a sosirii /o/entelor plcute.

La pri/a ciocnire 'n gea/, sar din pat. ,u /-a/ 'n"elat. +esc0id gea/ul. Au 'nceput durerileL An )ior rece, produs desigur de rcoarea di/ine&ii, / )urnic pDn-n cre"tet. .oetul e )oarte e/o&ionat: se vd pe c0ipu-i ur/ele nop&ii nedor/ite "i se/nele )riceiG 'i cln&nesc pu&in din&ii. 2 /erge/. A/ a(uns. ."i/ pragul cu ezitare, 'n odaie nu se aude 'nc ni/ica. oa"a ne 'ntD/pin. Excelenta practician are tot sDngele rece cerutG ea ne asigur c este un caz nor/alG c de ast dat n-ave/ nevoie nici de doctor, necu/ de )orcepsG pri/ele 'ncercri au 'nceput. !ine c-au 'nceputL 2-a )cut ziu 1ine... Eu > a/ trea1 la redac&ie: nu pot s asist la ce se prepar. Las pe )e/ei "i pe poet "i plec gr1it. E pe la - di/inea&a. erg la a)acerile /ele, se-n&elege, /ereu cu gDndul la ce are s se petreac 'n lipsa /ea. .este vreo dou ceasuri, pe la #8 a./., o 1ir( 'n goan dinaintea redac&iei: ulti/e in)or/a&iuniL E cu/natul, care a srit 'nainte de-a se opri caii. 'l 'ntD/pin. E 'ncruntat.
#7?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> EiK 'ntre1. > A )cut... > 'n s)Dr"itL... CeK > !iat. > !ravoL s-&i triasc, zic eu u"urat de gri(e. El, /ai 'ncruntat: > +a... dar... > +ar ceK > +ar /ai are de )cut 'nc unul. > +oiKL > +oiL zise o/ul dDnd din cap "i cln&nind... oa"a /-asigur c nu e caz gravG dar, pentru lini"tea /ea... )iindc sunt B zdro1it de e/o&ia prin care a/ trecut, te rog, aide s cut/ un doctor: nu / si/t 'n stare s /ai trec prin ce a/ trecut )r asisten&a unui doctor. ,e sui/ 'n trsur... Alearg... "i gone"te... 'n s)Dr"it, 'l gsi/ pe doctor... > 'napoi, 1ir(arL Eu nu pot intraG eu > a/ alt trea1 la redac&ie. .este un ceas, iar o 1ir( > iar o/ul /eu. +e ast dat, o )igur ori1il. > EiK Ce eK Ce-a spus doctorulK > A spus c... pro1a1il... nu /ai are 'nc unul de nscut. > Atunci....C > C... /ai are 'nc doi... c este un caz grav... o eventual e/oragie, )recvent 'n a"a cazuri... ar )i o nenorocire... duc. :i pleac aiurit. A doua na"tere nu vine 'nc dup optsprezece ceasuri. +ureri 'ngrozitoare )r rezultat. ,u /ai /ergeL Eiecare /o/ent de 'ntDrziere poate provoca e/oragia. 'n )a&a pacientei, care se vait cu/plit, doctorul 'ncepe s arz )orcepsul. La vederea acestei pregtiri, )e/eia d un rcnet > o supre/ descrcare de energie... apoi un &ipt straniu de 1roscoi rgu"it.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#7%

Al doileaL alt 1iat. A)L 2 vede/ acu/ pe al treilea. +ar ce a/gireL +octorul ne anun& c totul s-a isprvit: n-au )ost trei ge/eni > o gre"eal de ascultare. ,u )ace ni/icaG "-a"a-i 1ineG "i nu/ai cu doi nu stricL Totul s-a petrecut cu noroc "i to&i sunte/ veseli: doiL doi 1ie&iL EiK dar cu/ s-i c0e/eK 2 proced/ 'n regul. An consiliu de )a/ilie se constituie a$+hoc. 2e procla/ cu /are /a(oritate de glasuri, ca prezident, /oa"a, care, luDnd posesiune de (e&ul su, pro/ite c va conduce dez1aterile cu i/par&ialitatea-i cunoscut. Eu iau 'ntDi cuvDntul "i 'ntr-o cuvDntare pe atDt de elocvent, pe cDt e de erudit, propun s se 1oteze copiii: Castor "i .olux. Aceast propunere e co/1tut cu /ult verv de leuz, care sus&ine c nu/ele acestea /itologice se o1icinuiesc nu/ai la cDinii de vDnat, cel /ult la pseudoni/e literare, iar nu la cre"tini. .rea 1ine. Atunci a/ onoarea a )ace alt propunere. AducDn-du-/i a/inte de origina noastr ilustr de la Ti1ru, /i se indic neaprat dou nu/e: Ro/ulus "i Re/us.

La aceasta, printele ge/enilor spune, cu /ult te/ei, c )e/eia sa nu este vestala. Adaug c, dac e vor1a s d/ copiilor nu/e istorice, atunci ar dori ceva din istoria noastr na&ional sigur "i pozitiv ;aci, voi eu s 'ntrerupG /oa"a-/i i/pune tcere=, iar nu nu/e din istoria )a1uloas "i )antazist a antic0it&ii. i0ai "i :te)an > daL Cer cuvDntulL 'n starea 'n care se a)l astzi c0estiunea na&ional, eu propun, dac e vor1a de nu/e sacre din istoria pro)an, nu nu/e de acelea care, pe lDng glorie, ne a/intesc tirania "i io1gia. 2unt prea de/ocrat pentru a / /ul&u/i cu gloria. *reau nu/ele acelor /artiri care au luptat pentru
#7-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

s)rD/area tiraniei "i a1olirea io1giei. .ropun dar: 9oria "i Clo"ca. Tot consiliul e )oarte e/o&ionat. +in toate pr&ile, "i /ai ales din partea )ericitului tat, se expri/ regretul c doctorul s-a )ost 'n"elat 'n prerea sa "i c n-a/ avut "i un al treilea de 1otezat. 'nc0ipui&i-v, s )i )ost "i un al treileaL +up 9oria "i Clo"ca, Cri"an > se i/puneaL +in nenorocire, Cri"an lipsind, sa nu /ai vor1i/ de 9oria "i Clo"ca. +up lungi dez1ateri, se adopt: G0eorg0e "i +u/itru, 'n a/intirea )ericitei /utri a celor doi ge/eni 'n acest ora", unul dup altul, toc/ai 'n a(unul /utatului, cu o punctualitate /ai vrednic de un 1trDn proprietar, decDt de ni"te tineri c0iria"i. Care va s zic: pur "i si/plu G0eorg0e "i +u/itru, ca to&i cre"tinii. EieL Totu"i, din dez1aterile acestea se va )i dovedit cel pu&in, cu prisos, senti/entele na&ionale "i patriotice ale )a/iliei noastre. C0estiunea nu/elor odat rezolvat, s p"i/ /ai departe dup ordinea zilei. A doua c0estiune: ce pro)esie s '/1r&i"eze tinerii G0eorg0e "i +u/itruK Ar/eaz i/portante dez1ateri, 'n cari se propun pe rDnd toate pro)esiile li1erale, de/onstrDndu-se cu de-a/nuntul )oloasele "i nea(unsurile )iecreia. 4rele )iind 'naintate, "i neputDnd o1&ine dup /ai /ulte 'ncercri un vot categoric, cde/ cu to&i de acord a ruga pe s)in&ii patroni ai tinerilor G0eorg0e "i +u/itru s-i a(ute a nu avea nevoie de nici o pro)esie li1eral, )cDndu-i proprietari > pro)esie e/ina/ente conservatoare. 'n /o/entul cDnd )ac aceast dare de sea/, /a/a, ge/enii, tatl "i /oa"a se a)l 1ine, 'n a)ar de orice pericol.
081M
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#7$

CA 2E ,A:TE 4 RE*I2TJK Iat o 'ntre1are la care desigur se poate rspunde 'n /ai /ulte )eluri. Eu, o/ practic, 'n loc s rspund prin o )or/ul teoretic, pre)er s art cu/ s-a nscut revista noastr A*T,TAL TI,ERI II, Litere, :tiin&e, Arte etc. 'ntr-o zi /-a/ po/enit cu ur/toarea circular:
B+o/nule, An cerc co/pus de /ai /ul&i tineri, dorind a da la lu/in o Revist literar, "tiin&i)ic "i artistic, cunoscDndu-v ca iu1itor al literelor, "tiin&elor "i artelor, v roag s lua&i parte la dez1aterile preala1ile, ce se vor )ace asupra c0estiunii 'n)iin&rii acelei pu1lica&iuni periodice. La ordinea zilei, )ixarea titlului "i alegerea co/itetului de redac&iune. 'ntrunirea se va &inea la ca)eneaua EialPoUsPH, sD/1ta, #5 ale curentei la - ore seara. .entru co/itetul provizoriu, ,. Ilie Constantinescu de la IurloaiaC

Co/itetul provizoriu nu gre"ise. +a, sunt, 'n adevr, un pasionat iu1itor al literelor, "tiin&elor "i artelor, pe care le-a/ cultivat cu o egal /ediocritate, ca s nu zic "i /odestie. +ar nu )ace ni/ica: asta nu / poate descura(a. CDnd cineva 'ncepe, )ie 'nceputul cDt de prost, asta tre1uie s pro/it. +up socoteala gre"it a unor pedan&i de/oda&i, 'nceputurile, ca s poat )i considerate ca pro/i&toare, tre1uiesc s )ie stDngace nu/ai ca execu&ieG la noi, din norocire, 'nceputurile pro/it /ult c0iar cDnd sunt stupide ca inten&ieG cci, la noi, sl1iciunea inteligen&ii "i nulitatea i/agina&iei sunt considerate ca strile pri/itive a spiritului "i a talentului, "i deci tre1uiesc 'ncura(ate. -a/ dus la 'ntrunirea unde era/ invitat.
#@8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

A/icul /eu, d-l ,. Ilie Constantinescu de la Iurloaia, /-a reco/andat cercului tinerilor: do/nii ,icolae Georgescu, George ,icolaescu, arin +u/itrescu, +u/itru arinescu, !asile :te)nescu, :te)an !asilescu, i0ai +o1rescu, +o1re i0escu, Traian ,ec"ulescu "i RDul .opescu. Era/ cu to&ii #6. +up 'ndelungate dez1ateri, ne-a/ sta1ilit asupra titlului > AvDntul tineri/ii.

Apoi, a/ procedat la alegerea co/itetului de redac&ie co/pus din #6 in"i. Au 'ntrunit /a(oritatea voturilor: .re"edinte: d-l ,. Ilie Constantinescu de la IurloaiaG *icepre"edin&i, trei: dd. RDul .opescu, pentru partea literarG Traian ,ec"ulescu, pentru partea "tiin&i)ic "i +o1re i0escu pentru partea artisticG 2ecretari, opt: dd. ,icolae Georgescu, George ,icolaescu, arin +u/itrescu, +u/itru arinescu, !asile :te)nescu, :te)an !asilescu, i0ai +o1rescu "i su1scrisul. A/ procedat apoi la aran(area "i sta1ilirea su/arului nu/rului 'ntDi, su/ar pe care l-a/ co/unicat ;Bcu rugciune de a se pu1lica '/preun cu cDteva cuvinte 1inevoitoareC= la toate ziarele din capital.
6Avntul tinerimii apare irevoca!il la l ale curentei cu urmtorul interesant
2A AR .R4GRA AL A*T,TALAI.................de $e "a Nurloaia LA *E,ENIA, sonet ;poezie=...............B ARTELE LA ,4I..................................B 4 E.ILE.TICA ;poezie= ......................B ,ATARA Z, ARTA :I ARTA Z, ,ATARA...........................B %. &ie Constantinescu &ul Popescu *o!re Mihescu Dte'an )asilescu Mihai *o!rescu

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#@#

Z, 2ERAI, pastel ;poezie.................... B Geor e %icolaescu CTTE*A CA*I,TE A2A.RA .ELAGREI ;dup un studiu statistic al d-lui +ini. 2turdza=.............................B %icolae Geor escu Z, 2.ITAL, sonet ;poezie=...................B )asile Dte'nescu TEATRAL LA C9I,EFI ;studiu=...........B "on
E+IAL 24CIAL :I *ICE*ER2A.........B LA 4R T,TAL A,EI .R42TITAATE ;poezie=......................B Marin *umitrescu Traian %eculescu

Recensiuni, ,ote, !i1liogra)ie, Anun&uri, .re/iile noastre etc............................B

*umitru Marinescu5

Tre1uie s spun drept > toate 1uc&ile din su/ar erau a1solut originale. :i studiul /eu, Teatrul la chineji, 'l alctuise/ 'ntr-un /od )oarte original din citatele gsite intr-o dare de sea/ a unui (urnal )rancez de provincie, tradus dup un (urnal a/erican, asupra unei interesante lucrri a lui !o1 2c0/ecPer, pu1licat la :an Erancisco "i intitulat ChineBe ;sic= *ivertissrnens ;sic= ;.etreceri c0ineze"ti=. A/ pri/it /ulte co/pli/ente /gulitoare pentru studiul /eu. A tre1uit, avDnd a)aceri de )a/ilie, s prsesc !ucure"tii "i s stau la &ar vreo trei luni. Cu/ /-a/ 'ntors, a/ dat )uga la EialPoUsPH, s iau parte la "edin&ele acade/iei noastre li1ere. La EialPoUsPH, ni/eni. C0elnerul /i-a spus c de /ai /ult vre/e 'ntrunirile cercului nu se /ai &ineau. A/ alergat la tipogra)ie. Aici a/ a)lat cu /D0nire c AvDntul tineri/ii 'ncetase s /ai apar. .catL toc/ai cDnd, stul de at/os)era rural, / pregtea/ s caut un alt studiu. 'ntr-o sear, /-ntDlnesc din 'ntD/plare cu pre"edintele, ,. Ilie Constantinescu de la Iurloaia. > !ine, zicG ce s-a-ntD/plat cu AvDntul nostruK de ce nu /ai apareK
#@6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> 2-au risipit to&i, /on"er. > RDul .opescuK > E 'n TDrgul Fiului. L-a luat tatMsu, popa > au venit ai lor la putere... e secretar la co/itetul per/anent. > +ar ceilal&iK > +racu "tie. > A propos... dar poetul ,ec"ulescuK > ,ec"ulescuK CeL nu "tiiK > ,u. > A /uritL > ,u /ai spuneL Iat ce s-a-ntD/plat cu Avntul tinerimii. Iat cu/ se na"te o revist. ,u a"a greu. 081M <AR<ALE<I 4dinioar, cDnd era vod ne/ul&u/it de ad/inistra&ie, c0e/a la palat pe ispravnic, pe /agistrat "i s)atul: > !ine, /L daM nu vede&i voi ce /urdrieK *oi tri&i ca vitele, /L

> Ca vitele, /ria-taL > 4 s v dau a)ar, /L > 2 ne dai, /ria-taL > ari ticlo"i sunte&i, /L > Ticlo"i, /ria-taL > A)arL Astea se petreceau pe vre/ea de trist /e/orie cDnd na&iunea ro/Dn nu-"i dduse 'nc, 'n suveranitatea ei, o constitu&iune 1elgian, "i cDnd presa noastr politic se reducea la Cantorul $e avis "i la )uletinul o'iial al lui <arPalePi.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#@7

Acest cele1ru pu1licist, 'nte/eietorul presei politice ro/Dne, era 'nsrcinat 'ntre altele s )ac 'n )uletinul o'iial drile de sea/ despre petrecerile de la palat. *od, care &inea )oarte /ult s-"i lu/ineze norodul, aduse cu /ari c0eltuieli de la !ra"ov vreo douzeci de lzi cu lu/Dnri de sper/an&et > pri/ele lu/Dnri de sper/an&et care veneau 'n &ar. .entru a )ace neuitat 'n istorie acest pas 'nse/nat pe calea progresului > supri/area /ucrilor 'n a"teptarea supri/rii ar0on-dolog0iei "i privileg0iilor > vod dduse la palat o serat cu noule lu/Dnri. 2ucces enor/ "i vod 'ncDntat. A doua zi, 'ndat dup apari&ia nu/rului din )uletinul o'iial cu darea de sea/ asupra acestei /inunate serate, se po/ene"te <arPalePi cu un doro1an& c-l c0ea/ 'n )uga /are la palat. Cu/ intr pu1licistul, vod sare de pe divan "i, )r vor1, "art-partL cDteva pal/e "i pe ur/ trage-i pe spinare cu ciu1ucul. > :tii pentru ce te-a/ 1tutK 'ntrea1 vod ostenit. > ,u, s trie"ti, /ria-taL rspunde a/e&it <arPalePi. > .entru c e"ti un ticlosL > Ticlos, /ria-ta. Iart-/L E drept c 'nte/eietorul presei noastre politice /erita pal/ele "i ciu1ucele. ,u )usese destul de clar "i de entuziast 'n darea lui de sea/ asupra lu/Dnrilor de sper/an&et "i nu po/enise ni/ica despre supri/area /ucrilor. .entru aceea, a )ost dup 1taie dat 'n 1rDnci a)ar de la palat. 2eara, dup aceast corec&iune /eritat, <arPalePi se a)la la teatru. 2ala, dup 'nalta porunc, era lu/inat cu lu/Dnri de sper/an&et, druite de vod. Era /ult lu/e > 1oieri "i cocoane de toat /Dna "i negustori/e de sea/, care nu avuseser parte s )ie po)ti&i la pri/a experien& )cut la palat. Lu/Dnrile )ceau /are senza&ie. +eodat se si/te 'n sal o cletintur puternic > cutre/ur. *od "i toat lu/ea 'n
#@@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

picioare. An /o/ent se privesc unii pe al&ii gal1eni de spai/, cDnd o a doua cletintur porne"te "i /ai tare. +ar <arPalePi, )r s-"i piard /intea, se ridic 'n picioare pe un scaun "i, (ucDnd oc0ii gale"i, de la vod la policadru care se legna, strig tare: > 2ta&iL To&i s /uri/, nu/ai /ria-sa s scapeL 'n ur/torul nu/r al )uletinului o'iial, <arPalePi, dDnd sea/ despre cutre/ur, a vor1it )oarte pu&in de panica /ul&i/ii, dar a accentuat cu /ult cldur i/portan&a supri/rii /ucrilor. > *ezi a"a, ticlosuleL i-a zis vod /ul&u/it, dDndu-i cinci gal1eni. > TiclosL srut /DnaL s trie"ti, /ria-ta. Ce vre/uri de ticlo"ieL ce /oravuri ru"inoaseL Ce putre(une socialL i se revolt sDngele de/ocratic cDnd / gDndesc la a"a igno-/inieL !ie&ii slu(1a"i "i isna)i, ispravnici, zapcii, /agistrat, s)at, /ai 'n&elegG dar tu, tu pu1licist, tu o/ politic s /nDnci pal/e "i ciu1uce, s te )ac ticlos, s te arunce pe scar, "i tu, ca un slugoi ne/ernic, s-i sru&i /DnaL /ir cu/ n-au /urit de ru"ine cei ce au trit 'n a"a vre/uri. +ar, 'n )ine, a 1tut vDntul puternic al li1eralis/ului, vDntul 1ine)ctor al ideilor de/ocratice, care a cur&it at/os)era de /ias/ele in)ecte ale slugrniciei reac&ionare, ale tDrDrii 'n(ositoare, ale ciocois/ului gre&os. ,euitat )ie /e/oria /artirilor de la M@- 2 ne descoperi/ cu respect "i recuno"tin& a/intindu-ne de )ai/osul .opa :apcL 2trlucit r/Dn 'n istoria noastr noaptea 'n care d. Carada cel dDntDi a tradus pentru na&iunea ro/Dn constitu&ia 1elgian. 2-au dus de /ult lu/Dnrile de sper/an&et: astzi ave/ la/pa electric incandescent. Astzi sunte/

/oderni: sunte/ departe de vre/urile lui <arPalePi: > A)ar, ticlo"ilorL > Ticlo"i, /ria-taL
081M
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#@5

.ARA+4SAL ,-a/ 'n&eles niciodat paradoxele prietinului /eu, do/nul Teo)il. +-sa (udec toate d-andoaseleG pentru )iecare '/pre(urare, la care sunte/ o1icinui&i s d/ o explicare gsit gata, )r s ne /ai 1ate/, capul a u/1la dup inven&iuni originale, Teo)il gse"te o explicare cu totul deose1it, 'n toate este extravagant > dar unde e c0iar a1surd, e 'n /oral. Aceast "tiin& a"a de pozitiv a su)erit de la d. Teo)il o co/plet rsturnare. Ce e 1ine la toat lu/ea la d. Teo)il e ru, "i viceversa. +e exe/plu, alaltsear l-a/ vzut )cDnd ceva, care /-a pus 'n /are /irare. Expri/Dndu-/i acest senti/ent al /eu, d. Teo)il s-a apucat s-/i )ac o teorie ridicul asupra datoriei ce are societatea )a& cu virtu&ile "i vi&iile individului. 2 vede&i /odul lui paradoxal. El sus&ine c virtu&ile sunt pavezele "i ar/ele individului 'n lupta sa cu societatea, iar vi&iurile 'i sunt pr&ile descoperite "i vulnera1ile. +e aci a/icul /eu conc0ide, cu spiritul lui sucit, c societatea n-are nici o nevoie s co/1at vi&iurile indivizilor "i s le 'ncura(eze virtu&ile > 1a c0iar di/potriv, pentru c virtu&ile individului sunt pgu1itoare autorit&ii ce tre1uie s exercite societatea asupra lui, pe cDt vre/e vi&iile lui 'i sunt ei )olositoare. Ce dreptate este prin ur/are s pretinzi de la o societate s-"i cultive vr(/a"ii "i s-"i co/1at spri(initoriiK Eu, /rturisesc drept, c dup ast)el de paradoxe 'ncetez de a /ai discuta. +ar s nu uit a spune )aptul 'n ur/a cruia d. Teo)il /i-a de1itat ciudata d-sale teorie. A/icul /eu "i eu ne 'ntoarce/ de la lucru pe aceea"i cale. .e strada principal, pe care trece/ noi, ie"ind din .odul ogo"oaiei, stau doi cer"etori la dou col&uri.
#@?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

Eu dau din cDnd 'n cDnd cDte un 1an de cinci celui din stDnga: e un o/ )oarte cu/secadeG nu u/1l la cDrciu/iG pe cDt vre/e cel din dreapta, ciungul > un )ost /a"inist, care la un /o/ent de c0e) "i-a lsat /Dna s i-o apuce un 0erestru /ecanic > este un stricat. Le ddea/ la a/Dndoi, /ai-nainteG de cDnd a/ a)lat 'ns c ciungul nu )ace alta cu ce cD"tig decDt 1e&ii "i )u/eaz &igri Regale /-a/ 0otrDt s dau nu/ai celui din stDnga, care singur /erit a(utor. 'ntDlnindu-/ cu d. Teo)il, a/ apucat tot pe un dru/. Aproape de col&uri eu a/ pregtit pentru nenorocitul /eu gologanul, pe care i l-a/ "i dat. +. Teo)il i-a zis pur "i si/plu BiartLC, /-a luat de 1ra&, a trecut cu /ine peste dru/ "i a dat o 1ncu& ciungului cu nasul ro"u. Asta /-a revoltat. > Cu/K zicG dai 1ucuros cincizeci de 1ani unui 1e&iv, unui vi&ios, "i nu te 'nduri s dai unui nenorocit de trea1 un gologanK > 2e-n&elege. > :tii d-ta ca/ ce are s )ac cu 1ncu&a d-taleK > :tiuL o s 1ea o litr de pelin tur1urel "i o s cu/pere trei &igri Regale. > EiL "i-i daiK > Toc/ai de-aia: dau. Eu '/i )ac o datorie social din 'ncura(area vi&iilor. :i de aci, pe larg 'ntreaga teorie expus scurt /ai sus. > Care va s zic... > Care va s zic, /i-a rspuns d. Teo)il despr&indu-ne, eu ur/ez strict /orala social. Care este cel /ai /are precept al /oraleiK caritateaL EiK pentru individ, caritatea nu e un vi&iuK i se pare c )ac 1ine )iind carita1il s ur/ez de dou ori /orala cre"tin, dDnd de po/an "i 'ncura(Dnd "i vi&iurile altuia.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#@%

> +ar "tii, d-le Teo)il, c nu e a"a, / iart... > ,u pot s /ai stau, cu toat 1una voin& ce a" avea s te-ncura(ez a discuta )iloso)ie /oral... /a"teapt la /as. La revedere. I/posi1il s-o sco&i la capt cu d. Teo)il. 081M 4 !LA,J RARA E ger "i cea&... cea&-ng0e&at... o vre/e, s nu sco&i un cDine a)ar. Lu/ina )anarelor, ro"ie, e

'/1ro1odit 'ntr-o stranie aureol irizat. 'n gangul palatului d-lui .saridi, /are proprietar, arde, clipind arare, o /are la/p electric cu arc, e ca un vis al1astru "i rece de poet dezgustat. .e )erestrele /ari, /ate de a1ureal, ale palatului > ce cald tre1uie s )ie 'nuntruL > ies, rupDnd pDcla groas 'n 1ande largi "i drepte, lu/in "i sunete ar/onioase "i alegre. E un 1al susL An ceas despre ziu, "i 'nc intr trsuri 'nc0ise pe gang. A0aL iat doa/na Cu&opoluL iat cea /ai splendid, cea /ai in)atiga1ila dintre elegantele 1ucure"teneL E o artare ca din pove"ti... 4 roc0ie de cati)ea vDnt-desc0is ca opalul... .e cap, pe u/eri, pe gDt, pe 1ra&e, 'n degete, 'n urec0i, o avere, o avere 'ntreag 'n pietre scu/peL +e unde vine aceast scDnteietoare apari&ieK +e la Capsa... A )ost la Teatrul ,a&ional. A luat apoi la patisierul a la mo$e, en peite cham!ree0, un pa0ar de "a/panie... "i acu/ vine la a/ica sa /ada/ .saridi s-"i )ac actul de prezen&... +. Cu&opolu este oprit acas de a)aceri politice...
#

La /od, 'n grup inti/ ;)r.=.

#@-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

4 criz... o nou co/1ina&ie /inisterial... adunarea unui grup parla/entar... "i o tDnr slu(nic unguroaic serve"te do/nilor ceaiul > "i )ace patul do/nului... /ai "tiu eu ceK +oa/na elegant a intrat 'n salon. An vDrte( de tineri din lu/ea /are au dat nval '/pre(uru-i, ca tot a&D&i )luturi de noapte, ce s-ar repezi or1e"te asupra unei l/pi aprinse deodat 'ntr-o pdure 'ntunecoasL Ce triu/) pentru )ru/use&eL :i )ru/use&ea e lu/inL Ce vDrst s ai1 doa/na Cu&opoluK 4, +oa/neL Ee/eile n-au decDt vDrsta pe care o arat > /inus cDt nu le convine. +ar e tDnr. E o di)eren& 'ntre ea "i d. Cu&opolu, ca 'ntre o )iic "i un tat. Cine a )ostK cine este doa/na Cu&opoluK E nscut .opescu... +ar acest .opescu era nu/ai tatl o)icial. El a )ost luat pe /ada/ .opescu, cDnd aceasta era de(a /a/a a dou )eti&e, Aglaia "i Lucre&ia, care au crescut 'n casa lui .opescu, vec0i )unc&ionar de la Einan&e, 'n /a0alaua +o1roteasa, pDn la vDrsta de cinsprezece-"aisprezece ani. Atunci .opescu, 1trDnul ar0ivar, a /urit, "i Aglaia, sigur de desperare, a )cut > o gre"al... CeK > Cine a zis cevaK Cine n-a )cut o gre"alK 4 gre"alK > asta este lucru care se )ace regulat. Aruncat 'n valurile prpstioase ale lu/ii, ea, de atunci, s-a z1tut cu uraganul, dDnd din /Dini "i picioare, "i a dat a"a de 1ine, din )ericire, c la )iecare /i"care, a ne/erit cu /Dna nu/ai peste perle. Cea din ur/ perl, cea /ai pre&ioas, cea /ai )in a )ost grosul Cu&opolu. CDnd, dup un 1al /ascat, s-a apucat de el, desperat de /i"carea ne1un a uraganului lu/iiG cDnd s-a 0otrDt s-"i lege via&a poetic "i )iu"turatec de via&a prozaic "i greoaie a unui
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#@$

arenda", ea nu spera s-"i vaz 'ncununat sacri)iciul a"a degra1. Cine o 0otrDse s )ac acel sacri)iciuK ,ecazul... Cpitanul... i"uL BA0L i"ule, poate c s /orLC iat ce "i-a zis ea, 'ntr-un /o/ent de desperare a/estecat cu dispre&. 'l iu1ise pe i"uiL pe acel nenorocitL A/orul ei nu )usese considerat de o/ul acela decDt ca prile(ul unor plceri 1rutale "i stupideL A/or "i 'n(osireL B,uL nu /ai voiLC "i-a zis ea, "i a ur/at pe Cu&opolu. Astzi este )e/eia unui in)luent senator, de "apte ori /ilionar: +-te-n lturiL nenorocitule cpitan i"uG d-te-n lturiL te strope"teL 'l /ai iu1e"te eaK... .oate. 4 /ai iu1e"te elK... +esigur. +ar... ea este atDt de sus astzi "i el... el e atDt de (osL o/ul czut, o/ul care a )ost degradat pentru c "i-a clcat onoarea, pentru c... a )urat. A )urat, da. .entru ce a )uratK .entru copilul eiL 'n seara cDnd, dintr-un ca1inet particular, dup un 1al /ascat, Aglaia, a/e&it de 1utur, a plecat cu arenda"ul, dDndu-i a/antului ei cu ti)la, acesta, 'n pri/ul /o/ent, n-a vrut s creaz c-i adevrat. Era "i el 1eatL atDta "a/panieL Toat scena de despr&ire atDt de scandaloas, acel marl aruncat cu despre& la plecare, nu aveau aerul destul de serios. El a crezut c e ca totdeuna o )ars. El spera c Aglaia are s lase la otel pe 1trDnul Cu&opolu "i, ca de regul, are sa se 'ntoarc a doua zi 'napoi, cit, s-i cear o iertare despre care erau tacit 'n&ele"i 'ndestul, "i s-i dea (u/tate din o sut de )ranci... Tre1uiau 1ani, /ai ales pentru copil, pe care-l

cre"tea nenorocita de Lucre&ia, sora Aglaii.


#58OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

4 zi, dou, o spt/Dn, o lun... Aglaia n-a /ai venit. Ande era AglaiaK Era 'n IopDrleni, la arenda"ul. CDnd i"u a a)lat de ur/a ei, Aglaia .opescu se c0e/a de(a /ada/ Cu&opolu. :i cpitanul a tre1uit, ui/it de 0otrDrea Aglaii, s 1at 'n retragere. AdDnc lovit de aceast sc0i/1are, "i )oarte 1ut, a /ers la Lucre&ia .opescu, s-"i vaz 1iatul. A plDnsL a plDns a"a de sincer "i de 'ndelung, 'ncDt Lucre&ia s-a 0otrDt s-l consoleze. +ar d. cpitanul a 'nceput s (oace cr&i... a cD"tigat... a pierdut, pe ur/ a pierdut iar... "i iar, "i pe ur/ de tot, a alunecat la casa co/paniei: a )urat... A )ost (udecat, conda/nat, degradat "i 'nc0is. .Dn s scape de la 'nc0isoare, un an, cu /are greutate Lucre&ia a putut cre"te 1iatul > 1iat )r noroc, )iindc Lucre&ia era )oarte urDt "i posac. Cpitanul ar )i czut 'n cea /ai neagr /izerie, dac nu gsea pe prietinul tatlui su, pe .saridi, /are o/ de a)aceri... Acu/ i"u este o/ul de alergtur al lui .saridi. Eoarte credincios, 1inecrescut "i discret, i"u )ace a)acerile do/nului "i doa/nei > "i-i pltit destul de 1ini"or. Ar )i )ericit daca 1iatul "i Lucre&ia n-ar )i 1olnaviL... o cas igrasioas 'n /a0ala... :i el n-are le/ne... "i n-are s)an&L... +ar astzi e 1al la .saridi, "i i"u diri(eaz 1u)etul "i do/esticitatea, cu/ odinioar conducea cotilioanele. > !un seara, cpitane, zice doa/na Gu&opolu, cDnd ex-cpitanul, '/1trDnit, o pri/e"te la scar. > 2rut /Dna, /ada/ Cu&opolu, rspunde el. > Ce )ace Lucre&iaK > Tot 1olnav. > +ar 1iatulK > Tot ru.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#5#

> +aca nu-l 'ngri(i&iL... cine stricK :i doa/na Gu&opolu '"i las /olatic 'n /Dinile ex-cpita-nului 1lana super1 de vulpe al1astr, un giuvaer, un exe/plar unic 'n !ucure"ti. Apoi des)cDndu-"i /inunatul evantail, de side) "i de pene de stru&, urc, luat literal/ente pe sus de un stol de )luturi ne1uni, treptele scrii de onoare. :-apoi, odat sus 'n saloane, vDrte(ul... E "apte di/inea&a... Aurora cu degetele ei de roz vine s desc0iz por&ile orientului. +oa/na Cu&opolu, zdro1it de o1oseal, dar tot vesel, sco1oar scara 'nso&it de to&i )luturii... La gardero1, 1lanaL... !lana... lipse"te. Caut-n sus, caut-n (os: 1lana nu e. Ande e cpitanulK... caut-l 'n sus, caut-l 'n (os... cpitanul nu e nicieri. Ande e cpitanulK > Cpitanul, zice un )ecior, a )ost c0e/at repede acas... Copilu-i e ru 1olnavL +ar iat cpitanul > palid, plDns, de)igurat VsicW: > CopilulL '/i /oare copilulL > !ine, 1ine, copilul, strig /ada/ Cu&opolu i/pacientatG dar 1lanaK unde e 1lanaK > !lanaK care 1lanK... rspunde aiurit cpitanul... "i 'ncepe s urle iar. > Copilul /euL copilul /euL :i pleac ne1un iar 'napoi. 2candalL !lanaL Cu/ se poateK... 1lanaL ia-o de unde nu e. Copilul s-a )cut, din norocire, 1ine, dar, din nenorocire, 1lana nu s-a /ai gsitL AL ce /ediu socialL
081M
#56OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

GAN4 ETRA VI+ILJW +u/inic... Tren de plcere... 2inaia... Lu/eL lu/e dup lu/eL 4 splendid "i generoas zi de var. >Eru/oas ziL zice d. Iancu la de(un pe iar1. > ai )ru/oas nici c se poateL zice /ada/ Ionescu. > Asta e zi regal, do/nuleL zice d. ,ae, /i(ind din oc0i, c-i e )oarte cald. +. ,ae "i d. Iancu au c0e) de glu/e, "i /ada/ Ionescu a lui d. ,ae "i /ada/ ,iculescu a lui d. Iancu rDd de se prpdesc de rDs, "i d. ,ae zice: > .rea rDde&i tareL... ia 1ga&i de sea/ s nu... A"L /ada/ ,iculescu "i /ada/ Ionescu /ai tareL "i da/igeana scade /ereu.

> A)L ce zdu)L zice /ada/ ,iculescu. ,u-i a"aK c "i du/neaei i-e )oarte cald. > Teri1elL zice /ada/ Ionescu. +aM d. ,ae zice: > Ndu) regal, do/nuleL :i nu "tiu cu/ se-ntoarce spre rsrit "i: > Ia uita&i-v, zice, colo vizaviL .e .iscul CDinelui se arat 'n potriva soarelui, care se apleac 'nspre 4/ul, un norule& al1. > CeK adicK... 'ntrea1 d. Iancu. > A"L zice /ada/ ,iculescu. > Acu vineL... Ceva regalL s vede&iL zice d. ,ae, "i rDzi to&i\ "i rDzi... In adevr, cu cDt 'n valea .ra0ovei apas /ai greu pDcla, cu atDt norule&ul se ridic /ai sus "i se u/)l /ai tare, clocotind
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#57

ca o gogoa" uria" 'n vasta tigaie a )ir/a/entului 'ncins de )lacra colosal a lui .0oe1us. Gogoa"a a acoperit, de cDnd au vzut-o, tot .iscul CDinelui, prea strD/t pentru pornirea ei de u/)lare, "i acu/ se revars grozav peste *alea Rea. +eodat, o detuntur titanic despic tcerea, )cDnd s se cutre/ure piscuri dup piscuri, "i o ploaie tur1at porne"te. 2-a dus petrecereaL s-a stricat c0e)ulL 'n picioare toat lu/eaL Eie"tecare-"i strDnge plrii, u/1relu&e, resturile de(unului. La gar, repede, s apuc/ trenul 'ntDiL Leoarc pDn la piele, cu toate u/1relu&ele, /ada/ Ionescu "i /ada/ ,iculescu co1or cDt pot /ai iute, drcuind ploaia, "i )oarte nec(ite pe d. ,ae "i pe d. Iancu, )indc nu vin /ai degra1M "i rDd /ereu ca ne1unii, parc e un ceva de rDs. !a 'nc d. ,ae le /ai "i tac0ineaz > /ereu le strig s-"i ridice (upele: > ai sus, cocoan, /ai sus, c nu ne uit/L E potop... +. Iancu zice: > 2tra"nic ploaie, d-leL > Teri1elL zice /ada/ Ionescu. > .loaie regal, d-leL zice d. ,ae. La un /o/ent, cocoanele alunec pe clisa "oselii "i cad pe "ezute, pocL "i )ac a/Dndou: B0DLC +. ,ae se opre"te "i zice lui d. Iancu: > 9a0a0a0aL "i-a ruptr gazo/etruL > .ardon, asta-i vor1 de /itocanL rspunde /ada/ Ionescu, "i s-a ridicatr a/Dndou )oarte suprate: pDnM la !ucure"ti n-a /ai vor1itr cu d. ,ae. +aM d. ,ae zicea /ereu la sta&ii lui d. Iancu, c "edea alturi a/Dndoi, "i cocoanele a/Dndou vizavi > zice: > .ardon, Mne Iancule, /ai strDnge-&i gazo/etru, c n-a/ locL
#5@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

:i cocoanele se supra "i /ai tare > "i ei rDdeau > "i cocoanele se suprau "i /ai tare... .e ur/ a rDs "i cocoanele... B9a-0a-0aL Gazo/etruLC Apoi, nuL > le potrive"te d. ,aeL Ceva regalL 0813, 0120 FERTEE .ATRI4TICE 'n s)Dr"it... ai erau cDteva ceasuri pDn 'n di/inea&a de ## )e1ruarie, cDnd tre1uia s se dea lovitura. 'n cazar/a lor din +ealul 2pirii, tunarii '/1rcau tunurile 'n paie, pentru ca, despre ziu, s poat /erge 'n dosul palatului spre a prote(a opera&ia conspiratorilor, )r s tul1ure lini"tea nop&ii "i s strice so/nul pacinicilor /a0alagii. ilitarii '"i )ceau datoria... daG dar nici civilii nu r/Dneau /ai pre(os. Era ulti/a 'ntrunire a sec&iunilor conspira&iei. Ca s 'n&eleag /ai 1ine cititorul, tre1uie s spun c vasta urzeal se co/punea din sec&iuni cu nu/r restrDns de /e/1ri, de la zece pDn la optsprezece in"i. Anul din ace"tia, )r s "tie ceilal&i, avea rela&iuni cu un altul din o alt sec&iuneG a"a c, la un /o/ent dat, c0iar dac s-ar )i prins una din acestea lucrDnd, nu s-ar )i putut descoperi ni/ic /ai /ult decDt o /Dn de oa/eni. Aceast organiza&iune /azzinian )usese co/1inat de rposatul C. A. Rosetti, dup re/iniscen&ele-i clasice. 'n seara aceea, 'ntr-una din sec&iuni, co/pus 'n (u/tate din cD&iva tineri entuzia"ti "i din vreo trei negustori, prezidentul, un li1eral )anatic, care /Dncase la @- (i/1la exilului 'n )or/ de tainuri turce"ti, la !russa, &inu o scurt cuvDntare, ca/ a"a: > Era&ilorL *re/ea vor1elor a trecutG acu/ are s sune 'n s)Dr"it ceasul )aptelor. Tre1uie s ave/ cura(: /o/entul cel
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#55

/are se apropie. .Dn s nu crape de ziu, poate c vo/ )i c0e/a&i s )ace/ cea /ai /are (ert) pe care are dreptul patria s-o cear de la un o/. 2 )i/ gata la totL 2 nu ne d/ 'napoi de la ni/ic pentru a ne '/plini datoria de patrio&iL CDnd prezidentul a ter/inat sole/na lui cuvDntare, tinerii car1onari, scrD"nind din din&i, au ridicat pu/nii 'ncle"ta&i 'n sus, 'n se/n de aplauze "i de acla/a&iuni, "tiut )iind c 'ntr-o conspira&iune, zgo/otul este interzis. 'n ti/pul 'ns cDnd vor1ea prezidentul, unul dintre negustori se cuta cu /ult struin& 'n )undul 1uzunarului de la ndragi. 'ndat ce cuvDntarea )u isprvit, negustorul se scul 'n picioare, sco&Dnd din 1uzunar un pungoci unsuros, destul de greu, plin cu /run&i". Apoi, /ergDnd 0otrDt la /asa prezidentului, trDnti zgo/otos, 'ntre s)e"nice, pungociul, "i zise: > +ac a venit vre/ea pe (ert), apoi cDt /-a(unge partea, nu / dau 'n lturiL NicDnd acestea, isna)ul 'ncepe s dezlege 1aierile pungo-ciului. .rezidentul "i to&i tinerii entuzia"ti au un /o/ent de dezgust 'n )a&a acestui act. Anul din ei, cel /ai 'n)lcrat, nu se poate opri a zice cu indignare: B itocanul, tot /itocanLC +ar cu/ sunt to&i )oarte li0ni&i, 'n)&i"area pungociului durduliu le rstoarn cu desvDr"ire /i"carea 'ntDia. 'ncruci"Dndu-"i unii 'ntre al&ii ni"te priviri )ulgertoare "i uitDnd c se a)l 'ntr-o cavern de conspira&ie, 'ncep s pleosciasc din pal/e, strigDnd to&i: > AraL 1ravo patriotL s triasc nenea ,i&L 2i pal/ele tinic0elelor se pornesc toate cu degetele 'ncovoiate ctre pungociul /itocanuluiG dar /itocanul, 'n acela"i ti/p, ridic pungociul de pe /as "i-l vDr 'n 1uzunar, zicDnd: > !ine, eu dau partea /ea... Care, ce dK .rezidentul, care se 'n&elesese din oc0i cu tinerii, zice:
#5?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> ,eic ,i&, aici e pe )r&ie, d )iecare ce poate si cu/ poate. +u/nealor, c sunt /ai tineri "i, vor1a aia, ce-a/ avut "i ce-a/ pierdutL du/nealor o s-"i puie, +oa/ne )ere"teL via&a 'n pri/e(dieG c asta nu-i glu/ ce )ace/ noiL ia gDnde"te-te du/neata: "apte puteri garanteL nene ,i&, "i Conven&ia de la .arisL Care va s zic, noi ne pune/ contra lui ,apoleon III, neic ,i&... te (ociL +-aia spui c du/nealor, ca tineri, pot s /earg c0iar pDn la /oarte... > 2 )ereasc +u/nezeuL zice nenea ,i&G ar )i pcat... > +a, dar vor1a e: s poateK 'ns du/neata, care e"ti alt)el de o/, o/ cu dare de /Dn, negustor, de, du/neata nu )ace pentru ca s te 1agi unde se 1ag du/nealor. +-aia a "i '/pr&it +u/nezeu tre1ile pe p/Dnt: unul, adic cu alergtura, "i altul, vine vor1a, cu capitalulG "i pe ur/, to&i la cD"tig, )iecare pe cDt a pus, '/part drept pentru interesurile patriei, )iindc to&i sunt patrio&iL... ,u-i a"aK > A"a da zice nenea ,i& > acu/a te pricep. > Ei veziK,.. +-&i partea. ,enea ,i& a scos iar pungociul, i-a desc0is 1aierile si a vrsat pe /as un pu/n de /run&i": icusari, nisi)iele, s)an&i, s)Dn&oaice, )ir)irici "i gologaniG le-a socotit pDn la su/a de cinci gal1eniG apoi a legat iar pungociul la gur, zicDnd: > EiL acu, cine-/i iscle"te )itan&iaK > Care )itan&ieK > .entru su/. > Cu/, nene ,i&L strig prezidentul. Cu/ s poate s spui du/neata a"a vor1K s ceri 0Drtie la vre/e de revolu&ieK +ar nenea ,i& acopere cu la1a /run&i"ul "i d s-l trag iar la /argine, ca s-l puie la loc. > Er )itan&ie, nu pot s dau, )iindc n-a/ te/ei la catasti). Atunci, cel /ai tinic0ea dintre car1onari, vzDnd pri/e(dia, se repede la /Dna isna)ului, pe care o apuc strDns, "i zice:
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#5%

> 2tai, nene ,i&L... Era&ilor, are dreptate nenea ,i&: dac vars negustorul parale, tre1uie s ai1 adeverire la /Dn. Aite ce /-a/ gDndit eu: s d/ to&i isclitura noastr cu girul prezidentului. Toat asisten&a, cu oc0ii sclipitori, apro1 unani/ propunerea, iar tDnrul ia un condei "i 0Drtie "i scrie, citind 'n gura /are: B2u1tiscli&ii patrio&i, la un /o/ent greu al nostru, pentru interesele patriei, a/ luat de la nenea ,i& su/a de %8 s)an&i pe care i-o vo/ 'napoia 'ndat ce vo/ iz1uti s )ace/ toate 1une, ca s nu /ai )ie tiranie...C 2i isclesc to&i... :edin&a se ridicG isna)ul /ai nu/r o dat paralele, ia &idula, o 'ndoaie "i vrea s plece. Atunci, prezidentul 'l c0ea/ de la u", 'l trage la o parte "i, pe cDnd ceilal&i ies 1ini"or unul cDte unul, 'i spune la urec0e:

> ,ene ,i&, eu zic c nu e 1ine s por&i &idula asta 'n 1uzunar. +ac, +oa/ne )ere"teL nu iz1uti/ s d/ pe Cuza (os, "i te calc poli&ia, "i gse"te c0itan&a la du/neataK... ce te )aciK ,enea ,i& st un /inut pe gDnduri "i rspunde )cDnd cu oc0iul: > LasM c o pui eu 1ineG n-ai du/neata gri(eL .rezidentul stDnge lu/Dnrile, 'l conduce pe nenea ,i& pDn la poart "i, dup ce-l vede deprtDndu-se, se 'ntoarce 'n curte, o curte paragin de /a0ala, "i aprinde un c0i1rit. 'ntr-o clip, de pe lDng uluci, din )undul cur&ii, rspund alte c0i1rituri, aprinzDnduse ca ni"te ecouri lu/inoaseG era se/nalul de raliare a conspiratorilor. To&i '"i dau 'ntDlnire, peste o (u/tate de ceas, la Ra"ca, unde tre1uiau s 1ea 1anii isna)ului, a"teptDnd ceasul a1dicrii lui Cuza. La Ra"ca, intr unul cDte unul )oarte veseli "i 'ncep s co/ande /Dncare "i 1utur.
#5-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

CDnd s)an&ii isna)ului erau pe s)Dr"ite, tunurile, cu roatele '/1rcate 'n paie, a(ungeau 'n dosul palatului, 'n vre/e ce, prin )a&, intrau conspiratorii sus, saluta&i de garda vDntorilor... A )ost cu/inte nenea ,i& cDnd a luat &idula la /Dn... .e cDnd, /ult /ai tDrziu, 'n )a&a Grivi&ei, 1atalionul de vDntori spla 'n sDnge steagul /Dn(it 'n noaptea de ## )e1ruarie, nenea ,i&, )runta" al co/er&ului ro/Dn, ca 'ntreprinztor de )ura(uri "i altele, 'ncasa, 'n virtutea c0itan&ei cu data de #8 )e1ruarie ??, partea-i cuvenit dup luptele sale pentru rsturnarea tiranieiG 'n virtutea aceleia"i c0itan&e, nenea ,i&, lua apoi parte printre )erici&ii su1scriitori ai conversiei dru/urilor de )ier "i ai !ncei ,a&ionale. Astzi vec0iul patriot are un otel no1iliar 'n !ucure"ti, un ec0ipa( 1lazonat "i cDteva /ilioaneG dDnsul pstreaz 'nc cu scu/ptate 1trDna c0itan&, pe care o arat la toat lu/ea ca un perga/ent de no1le&, pentru a pro1a cDte sacri)icii a "tiut el s )ac odinioar, 'n vre/uri grele, pentru patrie... :i 'nc tot /ai )ace: de exe/plu, a su1scris pentru /onu/entul lui !rtianu douzeci de lei "i pentru al vDntorilor cinci. I2T4RIA 2E RE.ETA Alegerea par&ial de la .loie"ti /-a re'ntinerit. 'ntre altele, /i-a )cut deose1it plcere revederea vec0iului /eu prietin, totdeauna verde "i vesel, 2tan .opescu, 1ravul gari1aldian, care odinioar a luptat atDta pentru li1ertatea .oloniei. +ar nu, nu-i adevratL 2tan .opescu n-a )ost 'n via&a lui a/ant al li1ert&iiL +ac o clip ar )i )ost sincer li1eral, astzi ar avea, nu/ai din c0irii "i acareturi, 6@ de /ii de lei venit pe an, 'n loc de 688 de lei pe lun din slu(1L :i ce slu(1L ElL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#5$

lupttorul pasionat pentru li1ertate, s a(ung la 1trDne&e su1director a ceK a unui sta1ili/ent o)icial de ro1ie > pu"cria localL 4 temporal o mores A/ deplDns '/preun cu 1ravul /eu a/ic a/girea vie&ii lui 'ntregi. :i cu toate astea a )ost, 'l "tiu 1ine, un )erventL Alaltieri /i-a adus a/inte unul dintre episoadele vie&ii lui politice, pe care-l uitase/, "i pe care nu-l pot lsa nepovestit. Era 'n %?. Guvernul conservator czuse "i guvernul li1eral era c0e/at s )ac alegeri generale. Rposatul nostru prieten Tac0e .an-drav, pri/-redactor la &omnul, scrie un articol, )ulgerDnd pe ciocoi, care sugru/aser atDt ti/p voin&a alegtorilor, "i cDntDnd era de li1ertate electoral ce se inaugureaz cu venirea patrio&ilor la putere. .andrav se 1ucura de /ult popularitate printre popula&ia rural din .ra0ova, unde )usese /ult vre/e )unc&ionar cinstit "i a/a1il cu pu1licul. Cu/ scrie articolul, se duce la B)unda-torele "i directoreleC &omnului, C. A. Rosetti, "i-i zice: > +o/nule Rosetti, eu '/i pui candidatura 'n .ra0ova la al patruleaL... Rosetti se uit lung la el "i-i rspunde 'ngDi/at: > !ine... Ai ceva "anseK > ai e vor1L > !ine... 2 ne /ai gDndi/. > Ce s ne /ai gDndi/K > rog: ai "anse /ulteK 'ntrea1 Rosetti zD/1ind. > erg la sigurL rspunde .andrav vesel. > !ine... +u-te... 'ncearc... .andrav, )r s /ai stea de vor1, se suie-n dru/ul-de-)ier "i /erge la .loie"ti, drept la 2tan .opescu,

care pe atunci, 'n tinere&e, era unul din cei /ai 1ravi electori din localitate.
#?8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

2 nu uit a spune c Rosetti era prezidentul consiliului electoral central al /arelui partid. > 2tane, a/ venit... > !ine ai venitL > '/i pun candidatura la al patrulea. > !ravosL > :tii cDt popularitate a/... :i 'ncepe s nu/ere pe to&i popii, pri/arii, notarii, dasclii "i &ranii pe care-i cunoa"te ca 1uni li1erali "i 1uni prieteni personali. 2tan "i .andrav /erg s de(uneze, 'n cursul de(unului, cei doi vec0i ca/arazi '"i dau dru/ul celui /ai clduros entuzias/, zugrvindu-"i pe 'ntrecute perspectiva )ericirii poporului su1 noua er de li1ert&i pu1lice ce se desc0ide. +up ce pltesc de(unul, .andrav se scoal "i zice: > Acu/a, 2tane, neic, la lucruL... A/ trsur... cDnd plec/K > AndeK 'ntrea1 2tan. > 'n (ude&... s lucr/. > Ce s lucr/K > Colegiul... Tre1uie s-ncepe/... ,u e vre/e de pierdut. > Apoi..., zice 2tan, scrpinDndu-"i 1ar1a lui patriar0al... s 'ncepe/... +ar eu zic c nu-i a"a zor... las s plec/ /Dine di/inea&. > +e ce s nu plec/ nu/aidecDtK > ,u/aidecDtL de ce nu/aidecDtK 2tai s /ai vede/ prieteni 'n ora"... Dnc/ desear cu /ai /ul&i... /ai ne c0i1zui/... > Ce s ne /ai c0i1zui/K rspunde .andrav i/pacient... '/i pun candidatura... A/ "anse. > EiL "anseL s vede/.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#?#

> Ce s-vede/K o/uleL tu nu "tii ce "anse a/K > !a "tiu, dar 'n s)Dr"it, acu/a nu/aidecDt nu pot pleca... R/Di pe desear aici, nu )i a"a nevricos... :i pleac, lsDnd 'n nedo/irire pe entuziastul candidat. 2eara se re'ntDlnesc la prDnz '/preun cu al&i doi prieteni "i iar 'ncepe candidatul cu pornirea lui, 2tan cu te/porizrile. La un /o/ent, .andrav, o1osit de atDta sDcDiala, se scoal "i spune: > Ia ascult, /i 2tane, ce / tot )ier1i cu diplo/a&ieK Ce va s zic astaK Rspunde scurt: a/, ori na/ "anseK > !ine, Tac0e, aiG nu zic 1a. > Apoi atunci, dac a/ "anse... +ar 2tan, plictisit "i el, la ur/a ur/elor, rspunde scurt: > EiL "tiu c ai "anse... +ar 1atala/auaK unde &i-e 1ata-la/auaK > CareK > +e la ogeacL... 1lagoslovenia 0a0a/uluiL > Care 0a0a/K e"ti ne1unK > +e la Rusetac0e ra1inulL... Ce te )aci prost, c nu 'n&elegiK .andrav sare-n sus tur1at: > Cu/L 1atala/aL ogeacL 0a0a/ulL ra1inulL Care va s zic de asta a/ luptat noi contra ciocoilorL Care va s zic, asta este era li1ert&ilor electoraleL 4geac, aiK 1atala/a, aiK !ravo, nenorocituleL > !ine, toate 1une, rspunde 2tan lini"tit, rsu)iDnd c-n de)initiv a a(uns s pun punctul pe iG toate 1une "i )ru/oase, drag Tc0i&G dar )r 1atala/a nu se poate s ai "anse. !atala/aua, aia-i "ansa, alta nu-&i /ai tre1uie. > A"aL strig .andrav 'n cul/ea )uriei, a/ s lupt contra voastr... "i contez pe concursul /odera&ilor. Era 'n adevr 'n .loie"ti, pe atunci, o /Dn de politica"tri, care se nu/eau /odera&i, un )el de lic0ele centraliste, avocatei
#?6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

"i dscla"i, care nu erau nici conservatori, nici li1erali, 1ie&i nici prea-prea, nici )oarte-)oarte. CDnd 2tan a auzit de B/odera&iC, a 1u)nit de rDs: > odera&iiL gogo/aniiL 0a0a0aL auzi, /odera&iiL :i apoi )oarte serios: > odera&ii, /usiu Tac0e, sunt gogo/ani, dar nu pDn-ntr-atDta ca du/neata, s se puie '/potriva stpDniriiL

Acest episod pe care-l uitase/ /i l-a rea/intit a/icul /eu 2tan .opescu dup pri/ul scrutin al alegerii de la .loie"ti, vzDndu-/ c a/ prea /ulte iluziuni despre rezultatul 1alota(ului.
0818

2LJ!ICIA,E .arizienii au aperitivul, vienezii )an)ara, ploie"tenii politica, al&ii alta: locuitorii capitalelor /ari au totdeauna cDte o deose1it sl1iciune, cDte o pati/. +ar 1ucure"teniiK E u"or de rspuns: uscalulL uscalul, se-n&elege, nu atDt din punctul de vedere politic sau social "i cu atDt /ai pu&in din punctul de vedere econo/ic, )iindc /uscalul nu vrea s "tie de regula/entele noastre poli&iene"ti, nu ad/ite tari)ele noastre o)icialeG /uscalul &ine la tari)ul su autono/. 'n adevr, ia s vede/. Tari)ul 1ir(arilor de pia& sun ast)el: B6 lei o or 'n raza ora"uluiG # leu o curs ce nu treceL peste #]6 ceasG
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#?7

6 lei cursa de la "i pDn la griC. A"L crezi c vrea s "tie /uscalul de astaL +ar pute/ noi tolera 'n statul nostru, 'n capital, ca ni"te strini s nesocoteasc regula/entele sta1iliteK Eire"te c pute/. +e ce s nu pute/K ,i/ic pe lu/e nu se poate /ai u"or decDt a tolera. +ar e drept s 'ndoiasc, s 'ntreiasc "i, la zile /ari, s '/ptreasc pre&ul curselorK Er nici o ezitare, rspund: da, e drept. ,i/ic nu e /ai drept pe lu/e decDt pre&ul pati/ii. *ede&i pe acest /ic i/piegat. :ti&i cDt lea) are tDnrul pe lunK #58 de lei... adic #58 'n statG 'n /Dn capt #75G care va s zic, #?68 de lei pe anG prin ur/are, are venit, din /unca lui, cDte @ lei "i @@ de 1ani )r ceva pe zi, 'n anii co/uni, iar 'n anul 1isextil, cDte @ lei "i @6 de 1ani "i ceva. E ca/ prea pu&in, ce e dreptG dar pentru un tDnr )r vi&ii "i cu socoteal, poate s-a(ung. Ia, s-l privi/, / rog. Ande-o )i /ergDnd a"a gtit acest (uneK 2e opre"te 'n )a&a co)etriei Riegler s-"i a"eze 'nc o dat cravata, care arde ca )oculG '"i scutur cu 1atista panto)ii de lac, '"i potrive"te &ilindrul, dup ce-i trage apsat o /Dnec '/pre(urG se-n&epene"te 'n clcDie "i se uit spre )a&ada Teatrului ,a&ional... La ce se uitK EiL la ceL la /uscali... +up /ult dez1atere interioar, '"i alege unul )oarte /alade&, '/1rcat 'n cati)ea al1astr, cu 1rDu pe/1e, cu doi trotteurs negri, ce /nDnc (eratic... .icior peste picior "i: > Pai$iom, aspa$in:
#?@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

AndeK... Asta eL ,-o s /earg o/ul cu /uscalul s /nDnce ra0at la ci"/eaua lui Cantacuzino de la Eilaret... La :oseaL unde /erge toat lu/ea 1un. +ar o s-/i zici du/neata: > Cu/ se poateK An o/ care cD"tig pe zi @ lei "i @@ de 1ani )r ceva 'n anii co/uni "i @ lei "i @6 de 1ani "i ceva 'n anii 1isextili, cu/ se poate s c0eltuiasc zece-doisprezece lei pentru 1ir( la :oseaK > Iaca, se poate. > Atunci, /icul i/piegat, +oa/ne iart-/L ciupe"te din 1anii pu1lici pe care i-o )i /Dnuind... > +oa/ne )ere"teL este unul din cei /ai de trea1 )unc&ionari, onest 'n toat puterea cuvDntului: s-i dai )r tea/ sute "i /ii pe /Dn... > Atunci, (oac "i cD"tig... > 'n via&a lui n-a pus /Dna pe o carte de (ocG din contra, (uctorii 'i inspir adDnc aversiune. > Atunci... cu/ e tDnr, 1ine )cut "i cur&el... > AL +o/nuleL e un 1iat plin de )ru/oase senti/ente /oraleG niciodat n-ar )i 'n stare s gDndeasc

/car pe departe la o in)a/ie. :i pe ur/, e 'na/orat de o (un /odist )oarte )ru/u"ic, pe care e vor1a s o ia 'n cstorie. :i ea e o )at )oarte cu/secade "i /e"ter. Are o /ic econo/ie "i o s-o /ai a(ute "i o /tu" ca s desc0iz un /agazin de /ode... 8 s )ie o csnicie )oarte potrivit. AL toc/ai iat-o "i pe ea. A"a c-i )oarte drgu&K... Cu cDt gust se '/1racL Ce plriu& coc0etL Ce 1otine eleganteL Ia privi&io cu/ calc de u"urel, parc e o psricL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#?5

2-a oprit... Eace un se/n de c0e/are cu /nu"a... CuiK... EiL cuiL )ire"te c nu du/itale ori /ie... uscalului... +oi vine&i super1i... roate gal1ene cu cauciuc... AL cauciuculL /ai ales pe pava(ul sta nou de le/n "i de as)alt "i pe "oseaua 1tut cu /a"ina... > Oiielle volupte, m chere:0 :i... z1oarL BN1oar, z1oar, psricL z1oar, cDt e"ti tinericLC zice poetul, uitDndu-se lung dup trsura 'n care, su1 u/1relu&a azurie, se vede sclipind prul cel 1lond "i cea)a cu pu) de piersic... ;A&i o1servat, desigur, c-n anul sta se poart )oarte /ult 1londul.= > +-ta zD/1e"ti, zice econo/istul sever. +u/itale '&i place astaG apro1i luxul acesta ne1unesc, din care are s rezulte ruina societ&ii noastre... +ar ne duce/ la )ali/ent, do/nuleL > Te rog,M do/nule, zic eu... > +aca dindrtul acestui lux ;/ 'ntrerupe un /oralist=, ne-ar pDndi nu/ai ruina /aterial, )ali/entul, 'nc n-ar )i o nenorocire destul de /are. ,enorocirea cea /ai /are care ne pDnde"te este decderea social, insanitatea, pierderea 1usolei /orale... Dine-poi/Dne, ne1unia luxului va '/pinge pe /icul i/piegat s )alsi)ice scripte, pe )ru/oasa 1lond s... > rog, do/nule, n-ai dreptul s 1nuie"ti... Cu/K pentru o plcere inocent, pe care &i-o po&i explica prin... > ,u &i-o po&i explica, '/i zice un )iloso), decDt prin /ania reprezentrii... # Ce plcere, draga /eaL ;)r.=
#??OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> ,u-n&eleg, zic eu. > ania reprezentrii se nu/e"te acea pornire )oarte co/un la oa/eni... > rog, 'ntrerup eu pe )iloso)ul /eu, d-/i voie: po&i s /-/pru/u&i cu douzeci de lei pDn la #5 ale lunii viitoareK A/ /are nevoie. > Cu plcere, po)ti/... Nicea/ dar c /ania reprezentrii... > iart, zic eu, '/i explici aldat... / gr1esc. > EiL stai un /inut. > ,u pot, e tDrziu... a"teapt nevasta gtit: i-a/ pro/is s-o duc la :osea negre"it... La revedere... A0aL apilpisi&i trot+teurs9 > Pai$iom, aspa$in: 0811 I,TELECTAALII... IntelectualiiL Iat un soi pre&ios de cet&eni, de lipsa cruia patria noastr nu se poate plDnge. 2lav +o/nuluiL ave/ destui. 4dinioar, intelectualii, /ult /ai pu&ini la nu/r ca astzi, )or/au un )el de sect, care respingea siste/atic orice contact cu pro)anii. 2ediul acestei pre&ioase secte era la ca)eneaua !ro))t > singura ri/ posi1il la mo't > peste dru/ de Capsa, 'n prvlia caselor Nerlendi, unde acu/a se a)l Luvrul de !ucure"ti. Acolo > precu/ odinioar /uzele 'n .arnas >se adunau intelectualii spre a-"i '/prt"i 'naltele cugetri "i inspira&iuni, gustDnd un )el de a/1rozie, co/pus din pu&in lapte, pu&in ,(var&C "i pu&in za0r, "i nu/it 'n li/1a vulgar Bcapu&inC. +e aceea, pro)anii invidio"i, care nu erau ad/i"i s se apropie de intelectuali, i-au poreclit pe ace"tia: Bcapu&ini"tiC.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#?%

Aceea a )ost pri/a perioad, cu/ a/ zice perioada eroic, a capu&inis/ului "i capu&ini"tilor. Ca)eneaua !ro))t, poate toc/ai din cauza /Dndriei excesive a intelectualilor, a 'nceput s-"i piarz 'ncetul cu 'ncetul clien&ii, care consu/au altceva decDt capu&in. Ar )i lucru oarecu/ explica1il: o/ul in)erior se gse"te )oarte strD/torat 'ntr-o at/os)er prea 'nalt. Ce s caute un 1iet /o(ic de rDnd acolo unde se strDng persoane de elitK... +in pricina intelectualilor, sau din alt pricin, pu&in i/port,

ca)eneaua !ro))t, /ergDnd din ce 'n ce /ai sla1, a tre1uit pDn la ur/ s se des)iin&eze. +ar intelectualii nu puteau r/Dnea pe dru/uriG tre1uiau deci s-"i caute un nou sediu nu/aidecDt... AtDtea c0estiuni arztoare de estetic, de )ilozo)ie, /ai "tiu eu de ceL recla/au solu&iuni urgente. Capu&ini"tii '"i aleser un local /ult /ai )ru/os "i /ai con)orta1il decDt cel vec0iG '"i str/utar sediul la EialcoUsPH, ca)enea-co)etrie cele1r /ai ales pentru 1eltelele ei. Aci > lucru )oarte ciudatL "i care nu s-ar putea explica decDt prin teoria evolu&iunii > aci s-a )cut o sc0i/1are 'nse/nat 'n /oravurile intelectualilor. Este unde, la !ro))t, erau )oarte exclusivi "i din cale-a)ar discre&i, discutDnd pe "optite, a"a ca s nu le poat pro)anii auzi 'naltele 'n&elepciuni > la noul sediu, 'ncepur s pri/easc alturi de ei, deoca/dat la /ese 'nvecinate, apoi c0iar la /asa lor proprie, /u"terii care nu luau capu&in, oa/eni cu totul nede/ni de a se nu/i intelectuali. Apoi, dez1aterile capu&iniste 'ncepur s se )ac 'n gura /are, a"a c toat lu/ea pro)an de ca)enea "i co)etrie, 1a, vara, c0iar 'n .ia&a Teatrului, le putea auzi per)ect. +ar dac zic c lu/ea pro)an le putea auzi, asta nu 'nse/neaz c le "i putea pricepe. ,u/ai ale"ii le-au putut pricepe, "i asta a )cut un /are 1ine pu1lic: 'ncet-'ncet, "i din ce 'n ce /ai nu/ero"i, 'ncepur s ias, din rDndurile poporului, o su/ 'nse/nat
#?-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

de tineri a cror voca&iune era s )ie intelectuali. .Dn aci nu se "tiuser nu/ra, neavDnd un se/nal de raliare, o eclesie. Aceasta a )ost perioada clasic a intelectualilor. 'n curDnd, potrivit principiului evolu&iunii, eclesia a nu/rat a"a de /ul&i adep&i, 'ncDt EialcoUsPH nu i-a /ai putut 'ncpea "i ei au pornit care-ncotro s propovduiasc... Azi, /ai /ult ca totdeauna, la noi /ai /ult decDt oriunde, intelectualii sunt, a/ putea zice, inspiratorii, diriguitorii opiniei pu1lice, /ai ales cDnd e vor1a de /i"carea BculturalC. Ei )ac ploaie "i vre/e 1un, ei tari)eaz pre&urile succeselor "i decern laurii, ei conda/n, 'ngduie sau 'ncununeaz > 'n literatur, 'n teatru, 'n arte, 'n "tiin&e, 'n )ine 'n tot: eiL ei, intelectualiiL Aceste exe/plare de lux ale o/enirii /i"un astzi prin toate ung0iurile pu1lice. Lipsi&i cu desvDr"ire de vreo )als )udulie, intelectualii intr 'n toate localurile de consu/a&ie "i se a/estec 1ucuros cu to&i co/unii /uritori... Asta e o tactic iezuitic, a"a crez euG cci, pentru a renun&a ace"ti ale"i la /Dndria lor legiti/ si a se apleca a"a cu dinadinsul la contactul nostru, tre1uie c au un scopG "i acela desigur nu poate )i altul decDt lu/inarea /aselor ignorante. 4dat cu ie"irea de la EialcoUsPH, care nu/aidecDt s-a des)iin&at "i el ca "i !ro))t, eclesia capu&inist a trecut din perioada clasic 'n perioada politic: de la revela&iune la apostolat. Iat-i... La orice /as de la 1errii, 1irturi, ca)enele, dac sunt trei /u"terii, unul desigur este un intelectual. Ce )ace el, o/ul ales, alturi cu cei doi pro)aniK '"i 'ndepline"te /isiunea: propag, lu/ineaz, vulgarizeaz. 2unt c0elneri care, dup cDt au prins pe apucate din dez1aterile "i con)erin&ele intelectualilor, pot )ace /ar& pe un pro)esor de universitate, /ai ales dac l-or lua repede. +ar /ai la ur/, o s /-ntre1i du/neata:
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#?$

> !ine, dup cDte /i-ai scris aci, ca/ 'n&eleg eu ce sunt intelectualiiG dar atDta nu /i-e de a(unsG a" voi s-/i dai o de)ini&iune /ai scurt "i /ai li/pedeG s-/i spui deslu"it, ce este un intelectualK > !ucuros, rspund euG iat: 4/ul care despre&uie"te orice ocupa&ie de i/ediat utilitate "i pentru el "i pentru lu/e "i se ded la no1ila pro)esiune de gDnditor > se nu/e"te un intelectual. 2unt /ii "i /ii de unelte-n lu/eG glon& "i nvod, plug "i sap, tesl "i rDndea, ciocan "i nicoval, cot "i terezii > cine le /ai "tie pe toateK > un 'ntreg arsenal inc0izitorialL )r acesta o/enirea n-ar putea stoarce 1inele ei din sDnul naturii, din sDnul /a/ei crude, care /ai totdeauna tre1uie apucat strDns 'n cle"te, canonit, 1tut pDn la sDnge, ca s&i dea o pictur de lapte. EiL... Intelectualul e prea 1lDnd )iu ca s-"i /altrateze cu/va /a/a. Dna lui, care n-are alt /enire decDt s treac u"or pe )runte-i, s-ar /urdri la atingerea vreuneia dintre uneltele de tortur... Intelectualul a venit 'n existen&a terestr 'nar/at cu o unealt /ult /ai no1il, o zestre divin: n$irea: Acu... de"tept ori 1a, spiritual ori nerod, cu scaun la /inte ori lovit cu leuca > astea sunt 'ntre1ri a1solut indi)erenteG e destul c poate zice cu toat siguran&a: BEuL... Eu sunt un intelectualLC
0811

+E2.RE C4 ETA
Prele ere popular

+. ariu C0ico" Rostogan, distinsul nostru pedagog "i director al "coalei /odel BAlpiu TraianC, este destul de cunoscut tuturor acelora care se intereseaz de /i"carea noastr cultural, a"a ca s ne scuti/

de a-i /ai )ace vreo recla/. ,e /rgi#%8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

ni/ doar s d/ aci, cu s)in&enie, prelegerea pe care d-sa a &inut-o, 'n )a&a "colarilor si, asupra co/etei de luni #, /ar&i la 6 noie/vrie. .entru ca s guste cititorul "i /ai 1ine aceast produc&iune, tre1uie s-i a/inti/ c vec0ea noastr cuno"tin&, e/inintul pedagog d. ariu C0ico" Rostogan, totdeauna, 'nainte de e "i i, pronun& pe: n ca 'n )ran&uzescG t ca PG d ca 'nG g ca (G c ca "" etc. .e ici, pe colo, pentru a &inea de"teapt aceast a/intire, transcrie/ cDt se poate /ai exact )elul de pronun&are a e/inin-tului pedagog, > lsDnd cititorului s suplineasc pr&ile din cale-a)ar originale. Iat prelegerea d-lui ariu C0ico" Rostogan: .R4EE24RAL: A/ pri/it g0e la onoratul /inisteriu ur/torul &ircular:
\+o/nule director, 'n apropierea zilei de pri/a nove/1re, lu/ea toat "i /ai cu sea/ /asele populare sunt adDnc /i"cate de pro)e&ia savantului Eal1 asupra s)Dr"itului lunii prin 'ntDlnirea p/Dntului cu co/eta lui !iela. inisteriul v invit dar cu onoare a )ace copiilor din "coala dv. o prelegere popular despre co/ete 'n genere "i despre )alsitatea prevederilor sinistre, adic despre i/posi1ilitatea unei ciocniri a planetei noastre cu un alt corp ceresc. :ti/ cu to&ii c in)luen&a genera&iunilor care triesc si/ultaneu este reciproc. Ast)el, copiii, /ergDnd pe la c/inurile lor, ar duce '/1r1tarea de care au astzi atDta nevoie /asele populare ignorante, a cror i/agina&ie este totdeauna pornit la supersti&iuni "i la credin& 'n supranatural. .ri/i&i, do/nule director, distinsa noastr considera&iune.C

,oL auzit-a&i nu/a cu/ se espri/e onoratul /inisteriu ctr /igne, /K... Bcu onoareLC "i... Bg0isc0insa noastr considera"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#%#

&iuneL...C ,u/a voi, ni"te rDtagni, nu cunoa"te&i r"pectul, "i doar g0estul v /u"truluiesc... ,e vo/ 'ng0eplini a"edar /isiugnea "i v vo/ )ace o prele(ere g0espre co/eat. :C4LARAL I4,E2CA: Apoi, a trecut... .R4EE24RAL: ;aspru=: ,u la lar/, spurcciuneL... 2ilen&iu/ "i aten&iune, c-z intr/ 'n /aPerieL ,u/ele Bco/eatC ia"te g0e (nul )e/enin: o co/eat, dou co/eate, "i g0eriv g0e la co/, coa/, capelur, pleate lun(i, respective: co/at, co/eat, astru pletos, vulgo# stea cu coad. Apari&iunea co/eatelor au esr&itat tog0eauna 'nrDurire asupra /aselor populare, asupra prosti/ii, cu atDta /ai /ult c aceea apri&iune au )ost pre&es g0e 1olizi, /ec0eori, a"teroizi, cari se arat ca o ploaie g0e steale "i cari... :C4LARAL 4T4.EA,A: ;ridicDnd /Dna-n sus=: +o/MleL... .R4EE24RAL: ,oL ai vreo o1serv&iune de )cutK... :C4LARAL 4T4.EA,A ;'n picioare=: +o/Mle /a-/a-ntr-o sear, iarna trecut, a vzut ploaie de stele, a)ar... .R4EE24RAL ;i/pacientL=: 9eL... c-z doar nu era s le vaz-n 1ordei... :C4LARAL: :i eu "i cu taica era/ culca&i, "i cDnd a intrat /a/a 'n cas "i ne-a spus s ie"i/ a)ar s vede/, taica n-a vrut. .R4EE24RAL ;/ai i/pacient=: 9L :C4LARAL: Nice taica: B,u ies din plapu/ pe gerul sta, s "tiu de 1ine c plou "i cDrna&i...C ;:colarii rDd.= .R4EE24RAL ;)oarte i/pacientL=: Tat-tu este un azin, carele nu "tie s-&i g0ea o educa&iune zolid. ;Copiii rDd /ai tareG pro)esorul )oarte aspru:= ,oL 1astaL
'n li/1a( popular ;lat.=.
#%6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

ere/ /ai g0eparte "i intr/ 'n g0e/onstr&iune. ;Co1oar la ta1l, ia ti1i"irul "i desineaz, nu toc/ai exact, o elipsa cu )ocarele )oarte deprtate.= ,o, acu/a, !Drsscule, tu carele ai /ai /ult aplica&iune la /ac0e/ac0ic, spune-ne doar ce a/ vrut eu s prezent aiciK :C4LARAL !TR2E2CA:An... castravete, do/nule. .R4EE24RAL ;stpDnindu-"i un zD/1et si/patic=: Dnc-l cu /u/-taL ;2c0i/1Dnd repede tonul:= Tot la )oaie &i-i gDndul, s le-ndopiL... ,u-i castravec0e, /DnculeL... e o elips, o cur1 lunguia&, care are duplu &entru/G unul aici 'n punctul o/icron, "i alt &entru/ tog/a dincoace, la ceilant

estre/itac0e, 'n punctul o/ega. Aceasta-i calea co/eatii. ,o, acu/a porni/, / rog, cu co/eata de dincolo de punctul o/icron pe calea ei, "i /ere/, /ere/, /ereu /ere/ ctr soare, carele ia"te 'n pri/ul &entru/, o/ega. ;Ar/Dnd, dup /etoda intuitiv, cu creta pe linia elipsei, pro)esorul si/uleaz cre"terea "i descre"terea /ersului co/etei.= Cu cDt se apropie g0e soare, astrul pletos '"i ac&elreaz a/surat /ersul su, ne&sare cres&endo, si/&ind acea atrac-&iune puc0earnic, ca un "coler diliginc0e cDnd s-apropie de )ocarul lu/inii intelectuale "i /orale, de scoal "i de pro)e-sorele su... Apoi, cu cDt se deprteaz de la pri/ul &entru/ "i /ere ctr al doilea &entru/, se lenevea"te a/surat "i '/1l-ncet "i tot /ai 'ncet, descres&endo, ca un "coler puturos "i )r aplica&iune ;cu dezgust=, carele prea(et la datorin&. ESE .LA +4IE,T#: 1unoar, 'nti ca !Drsscu 2&ipiogne, "i al doilea ca Ioanescu Agni1al alias agni/alL ;RDsete.= 2ilen&iu/L...
#

Corect: Exe/pla docent ;lat.= > exe/plele ne 'nva&.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#%7

.entru aceea doar, cu toate calcul&iunile "i opera&iunile alg0e1raice asupra pro&esului /e0anic, c a plus 1 /usai c este, / rog, ecval cu t, co/eata nicig0ecDt nu vine pre&ize. :C4LARAL I4,E2CA: Nicea c vine ieri seara, do/Mle. . R 4 E E 2 4 R A L: Au zis tat-tu... :C4LARAL: ,u, do/MleG Eal1... .R4EE24RAL: Ai vzut tu pe Eal1... :C4LARAL: ,u, do/Mle, era 'n Aniversul "i-n toate gazetele... .R4EE24RAL ;grav=: Agniverzul doar "i toate gazetele cvotig0iene nu sunt co/petente 'n cauzG pDntru a"a un lucru tre1uie s conzult/ pu1lic&iunile "pe&iale, cu/ e 1unoar undus oder Iodiacon, BAniverzal-trans&edental-cos/olog0i"e-astrono/i"e-/eteo- rolog0i"e Elig0ende !leterC #, acea pu1lic&iune de )al care apare o dat la lun "i 'n care se arat &le1ritatea erug0i&iunii ger/ane, pDntru carea, ca s-o poat cineva pricepe, /usai s ai1 "tiin& g0espre ra&iunea pur, /usai s "tie (ug0eca ca <ant. ;:colarii rDd tare.= EavePe lingvisL6 vitelor "i gro1ianilor, cDnd caut s v scot din acele credin&e rtcite, a cror consecven&ie este ignoran&ia "i i/1e&ilitac0eaL... Cci au )ost pro"ti "i neg0io1i, "tultoru/ nu/erus in)ignitusL7 care au crezut cu/ c orice co/eata iaste un s/n, o a/enin&are, o piaz rea.... :C4LARAL 4T4.EA,A: La noi, la 4topeni, spune, do/leM, tata, c s-a stDrpit toate vacile cDnd a venit co/eta ailalt.
# 6

Corect: Eliegende !lDtter ;ger/.= > Eoi volante. Corect: Eavete linguisL ;lat.= > TcereL 7 Corect: :tultoru/ nu/erus in)initusL ;lat.= > nu/rul pro"tilor este nes)Dr"itL
#%@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

.R4EE24RAL: +ar /u/-ta de ce nu s-au stDrpit, 1ouleK... ,o, /ere/ /ai g0eparPe... )r collocviu/L 2 vede/ nu/a care este posi1ilitatea de o 'ntDlnire a glo1ului terestru cu co/eta lui !iela... ;9otrDt:= Apoi, asta nu-i slo1od, asta nu se poate, deoarece to&i erug0i&ii au pro1oluit negativaL ;Cu siguran&:= ,atura non )a&it zaltus#, / prostovanilorL Ea au pus doar g0estul spat, ca s ai1 loc corpurile cere"ti s '/1ie carenctru 'n univerz, )r coliziune, )r craval6: s ai1 )lecarele pDntru tru1uin&ele respective co/og0itac0ea luiL ;:colarii rDd )oarte tare "i )ac zgo/ot.= .R4EE24RAL: ,u lar/, rDtanilor incon"tiiL nu rDde&i ca ruralii, cari n-ave&i decDt in"tincturi c0elurice "i nu si/&i&i penetr&iune la contD/pl&iunea naturii carea ;cu /ult eleva&iune= dup cu/ lucr este, / rog, pDntru "pectatoriul cu per"pica&itac0eC un spectacol plin de ad/ira&iune "i vene-r&iuneL... ,oL acu/a vzMt-a&i c ieri nu s-au 'ntD/plat ni/ica... +e ce n-a&i vinit la scoal ieri, s azista&i '/preun cu pro)esorele vostMK... :C4LARAL !TR2E2CA: ,i-era )ric de co/et... .R4EE24RAL: Eric, 0K... ,o, du-c0cL :C4LARAL I4,E2CA:Eua/ venit, do/Mle, cu .o-pescu Ion "i cu 4topeanu arin, "i-a/ stat de la dou pDn la patru, "i du/neata n-ai venit. .R4EE24RAL: 9L :C4LARAL: :i cDnd i-a/ spus /a/ii, a zis c n-ai venit de )rica co/etii.

# 6

Corect: ,atura non )acit saltus ;lat.= > ,atura nu )ace salturi. +e Ia ger/. <raUall > scandal, ceart.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#%5

.R4EE24RAL: ;suprat, cu 0u/or a/estecat cu dispre&=: .e /ine s /-nv&a&i cora(ul, tu "i cu /u/-ta, ni"te loazeL pe /ineK care, 'n ctane, la Nol)rino, unde au )ost "i cu )ran&ozul, "i cu talianul, a/ avut un )rac0e /ai /are undro)i&ir 'n gavaliri "i un unc0i de pe /a/ )et)e1el la granatiriL... *oiL pe /igneM *ezi nu/aL ;Transportat, cDnt cu /ult avDnt eroic:=
6La /ol'rino he vale, Mere+un henral clare Di tot stri +n ura mare9 > "mprache 4nlache: Pu ne pase, nu che !ache, C+i perBi cta nele toa@e: ...un$ L2 Paiter0...5

ACopiii aplau$ i r$C .ro)esorul: ,u lar/, vitelor, cari n-ave&i respect g0e istoria nea/uluiL... ere/ acu /ai departe, s vor1i/ de te/pMratura co/eatii "i apoi de conzisten&ia ei, pentru ca /ai apoi, la ur/, s-a(unge/, / rog, la concluziunea aceea, cu/ c nicicDnd n-ave/ s ne te/e/ de s)Dr"itul lu/ii, carele nu se poate. ,oL te/pMraturaL ;cu /ult volu1ilitate:= *re/ea, / rog, se-/parte, dup cu/ au pro1oluit Ielzius, 'n dou pr&i, cari se despart una de alta la acel )ixu/, carele se c0ea/ zero graduri sau nul... +e-acolo, aceea care /ere-n sus > !Drsscule, )ii atentL > este partea clduroas, "i aceea care /ere-n (os > Ioanescule, nu csca gura, c intr /uscaL > este partea )riguroas, iar la nul, / rog, apa > .opscule, vrei s /Dnci 1taieL > apa prinde po(g0i&.
#

Corect: And so Ueiter ;ger/.= > "i a"a /ai departe.

#%?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

+e aceea, ia"te iarn "i var, dup cu/ arat la ter/o/etrul lui Ielzius, respective &entigrad, iar acei care "tiu carte, iar nu ca poporul de rDnd, nu/esc cldura plus "i )rigul /inus. .rin ur/are, e pro1oluit cu /etoag0ele /og0earne cu/ c co/eata este totdeuna 'n /inus: despre o in)l/&iune dar nu poate )i vor1a. ,oL acu/ conzisten&ia. ;:i /ai volu1il:= Conzisten&ia co/eatii conzist din /ateria cea /ai )ain din toate puncturile de vedere a senzurilor noastreG /utac0is /utang0is#, /ai )ain decDt o 1e"ic de spun, / rogL ateria 'n (enre e doar ceva, / rog, carele nu esist, ci e /ai apoi nu/a o 'nsu"ire a lucrului 'n sine6, carele iaste o ener(ie, carea nu se "tie "i pe carea se/per ignora1i/usL 7... Aceea apoi nu-i g0e nasul vost, ni"te /uco"iL c e prea 'naltG aceea o ve&i "tudui cDnd ve&i '/1la la Anivorzitac0e, cu/ a/ '/1iat "i eu. +e nasul vost esteM doar aceea care v spun eu, cu/ c destulu-&i-i vor1a /iastr a /arelui (eniu ,e)tone@, c o co/eata cDt de /are, /car ca de-aici pDnM la !udope"ta, prin condens&iune, o poate vDra 'ntr-un... 'ntr-un... )ing0er-0ut 5... plria g0e(etului... g0e(tar... vulgo nprstoc. ,o, acu/a, Incluziunea. ere&i acas "i spune&i tat-tu "i /u/i-ti, respective prin&ilor vo"tri ignoran&i, s nu /ai )ie neg0io1i s ai1 )ric g0e )ignis /ung0i ?, c cine crede 'n supersti&iuni devine ridiculos )a& cu "tiin&a "i /erit g0espre&luit.
# 6

Corect: utatis /utandis ;lat.= > sc0i/1Dnd ceea ce tre1uie sc0i/1at. Concept al )iloso)iei Pantiene. 7 *o/ ignora ve"nicL ;lat.=. @ ,eUton. 5 +e Ia ger/. Einger0ut > degetar. ? Corect: Einis /undi ;lat.= > s)Dr"itul lu/ii.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#%%

ADcolarii r$, "onescu mai tare ca toi.C .R4EE24RAL ;dDnd din cap cu dispre& ctre Ionescu=: LasM pe al&ii s rDdG nu rDg0e tu, urec0eatule, c eu c0e urec0esc 'nc-o toanG c0e )ac nu/a apoi s vezi steale "i co/eac0e ziua /iaza /areL 'n&lesu-/-aiK ACopiii $evin $in ce 4n ce mai impacieni i mai B omotoi.C .R4EE24RAL: +e aceea tru1uie c s ave/ pDntru "tiin& cel /ai nalt respect, dar totdeodat cu ceea /ai pro)und /oder&iune, / rog. C-z "tiin&a nu tru1uie tractat 'n /od excluzivist nici ca pe o zei&

ce st 'n ceriu, cu/ spune 2c0iller, nici ca pe un do1itoc g0e /ulsL ACopiii $evin i mai impacieni, i mai B omotoi.C .R4EE24RAL ;ridicDnd e/)atic tonul pe /sur ce cre"te zgo/otul "colarilor=: Aigne/ ist g0i visen"a)t, g0i 0o0e, g0i 0i/li"e G0iotin... /garilorL g0e/ ang0ern, g0i tiu0tig0e <u0... 1oilorL g0i in /it !utern )ersorct#... porcilorL APro'esorul iese cntn$ BLa Nol)rino g0e valeCG copiii ies 'oarte veseli $up el, 'cn$ un B omot nemaipomenit.C 0811 ACCELERAT ,o. #% An individ purtDnd pe u/eri o "u1 larg, cu o cciul /are pe cea), st la /as 'n restaurantul Grii de ,ord "i 1ea ceai. Are un gea/antan de pDnz cu cercuri de tinic0ea alturi pe un scaun, "i pe /as un sac de piele neagr, prin /nu"a cruia
#

Corect: Eine/ ist adie YDssensc0a)t' Uie die 0o0e, die 0i//lisc0e Gottin, de/ andern, # Eine tuc0tDge <u0, die i0n /it !utter versorgt ;ger/.= > acest citat dintr-una din Qeniile lui 2c0iller e tradus, 'n /odul su inegala1il, c0iar de Rostogan 'n pasa(ul anterior: BC-z "tiin&a...C etc.
#%-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

'"i &ine petrecut 1ine /Dna stDng pDn la 'nc0eietura 1ra&ului. +up )igur, dup /aniere "i port, tre1uie s )ie vreun negustor, ori arenda" din provincie. An do/n 1ine '/1rcat, 1lan cu guler de astra0an "i cciulit ase/enea, 1ea ca)ea la alt /as, )u/eaz "i se uit din cDnd 'n cDnd ctre provincial, care nu ia sea/a deloc c-l o1serv cineva, 'n acela"i ti/p, do/nul trage cu oc0ii la u": a"teapt desigur pe cineva, "i cu ner1dare. ,egustorul plte"te ceaiul, 'ndat, iat "i 0a/alul vine s-i spun c trenul a tras la peronG 'i ia gea/antanul de pDnz "i vrea s-i ia "i sacul de piele, ca s-l u"ureze pe pasagerG dar acesta '"i trage repede /Dna cu sacul "i re)uz serviciul. 2acul nu e /are, dar tre1uie s )ie greu, )iindc pasagerul, ridicDndu-se, tre1uie s-l &in "i de dedesu1t cu /Dna dreapt. 9a/alul porne"te spre u"G negustorul dup el. +o/nul, care n-a scpat din oc0i nici o /i"care, s-a ridicat "i el "i porne"te pe ur/a negustorului la cD&iva pa"i. ,egustorul s-a suit 'ntr-un vagon de clasa 'ntDia, "i sade pe coridor cu sacul lui 'n 1ra&e. +o/nul se pli/1 de colo pDn colo pe peron, trgDnd cu oc0iul aci ctr partea pe unde vin pasagerii, aci ctr gea/ul la care st 'n picioare o/ul cu sacul, pe cDnd acesta se uit )oarte distrat pe gea/ la /i"carea de pe peron. ai sunt cinci /inute... +o/nul de pe peron se vede 1ine c )ier1e de ner1dare... 'n s)Dr"it, un o/ '/1rcat /odest, un )el de )ecior de cas, )cDndu-"i greu loc prin /ul&i/e, sose"te gD)Dind cu un gea/antan )ru/os de piele ruseasc, cu un tartan "i cu un 1ilet de clasa 'ntDia. > +o1itoculeL era s / )aci s scap trenulL... Apoi, luDndu-"i 1aga(ul "i 1iletul, trage la o parte pe )ecior "i 'i "opte"te pripit "i cu un aer )oarte sever.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#%$

ai sunt dou /inute. +o/nul, a(utat de )ecior, se suie 'n vagon unde e negustorul. Acesta, 'ndat ce s-a suit do/nul, trece din coridor 'n cupeu, pe cDnd do/nul )ace )el de )el de se/ne de inteligen& )eciorului su, care st drept 'n )a&-i pe peron. Eluierul 'ntDi... Apoi nu/aidecDt al doilea... ErDnele se des)ac... Trenul a pornit. +o/nul intr 'n cupeu dup negustor, care s-a dez1rcat de "u1 "i sade cu sacul pe /Dn. > !onsoar, zice do/nul. > !onsoar, rspunde negustorul. :i do/nul se a"eaz pe )otoliul din )a&, dup ce "i-a pus gea/antanul 'n plas "i tartanul la cptDi. +oi-trei Pilo/etri tcere. > erge&i departeK 'ntrea1 do/nul. > +eG departe "i nu departe... > .Dn la r"e"ti... > .Dn la r"e"tiK > +a. +ar dv.K > :i eu tot pDn la r"e"ti. > *eziK... +up daraveri... > +a, dup daraveri. +ar dvK

> Tot dup daraveri. Conductorul... Taie 1iletul do/nului "i 'ntinde /Dna ctr negustor... > %57, zice o/ul, care pare c de(a /o&ie, "i pune /Dna 'n 1uzunar s arate carta... Conductorul salut "i pleac. > Ave&i cart per/anentK 'ntrea1 do/nul. 2unte&i poate la 2enat... > !a nu... a/ 1ilet de a1ona/ent... A/ /ulte alergturi "i-/i vine /ai ie)tin... C0itila...
#-8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> .u&in lu/e astzi 'n tren. 'n tot vagonul sunte/ nu/ai noi "i 'nc un pasager 'n alt cupeu. E 1ine... pute/ dor/i pDn la r"e"tiL zice do/nul, lungindu-se pe )otoliuri "i aco-perindu-se cu tartanul. > AL eu nu dor/ niciodat 'n tren, zice negustorul... :ti&i, u/1lu cu 1ani... .unga"i... > Erate, s )ie adevratK... > Ei, 1ravosL ,u s-a-ntD/plat "i /ai acu o lunK... > Eu, drept s-&i spun, nu /-a/ gDndit niciodat... 2-o )i 'ntD/plat a"a o dat. > ,u/a o datK > 'n clasa 'ntDiaK > Toc/ai 'n clasa 'ntDia, )ire"te, zice negustorul. ie, ce s-&i spuiK /i-e )ric al dracului. i sentD/pl cDteodat s a/ su/e /ari cu /ine... 1unioar ca acu/a... > Glu/ e s / arz odat cu o avere de o/. OOIII > .atruzeci de /ii de )ranciL.... > 2 )ereasc +u/nezeuL -ar o/or'L adaog provincialul > ,u &i se pare du/itale c e prea cald aiciK 'ntrea1 do/nul, "tergDndu-se de sudoare. > ,u, rspunde negustorul, e toc/ai potrivit. > ie /i-e grozav de cald. :i do/nul iese s se rcoreasc pu&in 'n coridor. .este cDteva /o/ente, do/nul se re'ntoarce la locul lui. > rog, zice provincialul, trenul sta se /ai opre"te undeva pDn la .loie"tiK > +a... la .eri", dou /inute. > La .loie"ti, ne d/ (os, s lu/ cDte-o dulcea&... >...,e d/, dac vrei, zice do/nul distrat, ca de pe alt lu/e, "i se trDnte"te s doar/, 'nvelindu-se cu tartanul peste cap.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#-#

Trenul a plecat din .eri". ,egustorul scoate un /r din 1uzunarul "u1ei "i 'ncepe s ron&ie. +eodat do/nul se ridic: > .este putin& s dor/... teri1il de caldL Apoi, da gea/antanul (os, 'i desc0ide "i scoate un "ipu"or elegantG de"urupeaz dopul "i o)er negustorului. > Cognac... > ersi... +e zece ani nu /ai pun spirtoase 'n gur... > E extra)in... > ersi... 2unt oprit... +o/nul, /D0nit de re)uz, 'n"urupeaz la loc dopul, pune "ipu"orul 'n gea/antan, pe care-l arunc iar 'n plas. Apoi, su)iDnd greu de cldur, iese iar"i 'n coridor, unde se pli/1 de colo pDn colo. .rovincialul se lunge"te 1ine, punDndu-"i sacul cptDi. Conductorul: > !iletele pentru .loie"ti, do/nilorL... +o/nul din coridor d discret 1iletul su... "i reintr 'n cupeu, trgDnd u"a cu /ult 1gare de sea/ ca s nu deran(eze pe negustor, care are pro1a1il inten&ii s a&ipeasc. > .ute&i u/1la cDt de tare, zice o/ul culcatG nu dor/. Ande pot eu dor/iK... las s dor/ cptDiul staK "i zicDnd asta, 1ate cu pal/a pe scule&, care sun )oarte plin. +o/nul scoate porta1acul "i o)er negustorului: > Regale... > ersi, zice o/ul cu saculG de zece ani /-a/ lsat de tutun... 2unt oprit... Apoi, dup o pauz lung: > Apropo, ziceai du/neata adineaori... de punga"i... 'n tren. 2 vezi ce s-a-ntD/plat unui negustor, un prieten al /euL... *enea cu doi in"i de la Ro/an 'n clasa-ntDi... I-a luat vreo opt
#-6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

/ii de lei... :tii cu/K Anul i-a tot dat s 1ea ni"te vin dulce cu dresuri, "i altul i-a dat s )u/eze o &igar, cu a)ion, cu dracu "tie ce... A ador/it o/ul 1u"tean... CDnd s-a trezit la !ucure"ti cu capul 1ui/ac, era singur 'n vagon, "i tot, 1lan, gea/antan, 1ani, ceas, tot 'i luaser. > EiL i-o )i luat "i inelele din deget, zice do/nul, rDzDnd ciudat. > +e unde "tii astaK 'ntrea1 iute negustorul. Apoi, dup o pauz scurt, rDzDnd "i el: > Eire"te c i-a luat "i inelele. > Intr/ 'n .loie"ti... > ,e d/ (osK 'ntrea1 provincialul, "i, ridicDndu-se, '"i petrece /Dna prin /nu"a sacului "i ia 1unda pe u/eri. +o/nul st o clip la gDnduriG apoi: > ,e d/... ,u-&i iei, adaog zD/1ind ironic, "i gea/antanulK > +e gea/antan nu-/i pasL cDteva 1oar)e de sc0i/1at. .loie"ti... Trenul st la peron. ,egustorul co1oar cu saculG do/nul dup el cu gea/antanul de piele ruseasc "i tartanul... +ar, napuc s )ac trei pa"i, "i dau piept 'n piept cu doi vl(ari, ni"te /itocani, care parc le-ar &ine dru/ul. +o/nul vrea s dea pe de lturi. > 2curt /i"careaL co/and cu autoritate negustorul, "i cele dou na/ile au "i-n0&at strDns pe do/nul, )iecare de cDte o /Dn... 4rice lupt ar )i zadarnicL > Lua&i-i saculL ordon aspru negustorul. 4a/enii ascult. > Lega&i-l1ineL... .e ur/, ctr do/nul, care tre/ur din toate 'nc0eieturile "i nu protesteaz cDtu"i de pu&in )a& cu a"a sl1tcie: > Apoi, de cDnd / )reci, a/iceL cDt o s u/1lu dup d-taK... Cognac, aK... extra)in... Iigarete, aK... Regale, aK...
0811
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#-7

B,AIIA,EA R4 A,AC .u&in lu/e astzi "i-o /ai )i aducDnd a/inte de o vestit )oaie, care aprea odinioar 'n capital, pe vre/ea rz1oiului independen&eiG voi s vor1esc de %aiunea romn, pe care o ddea/ la lu/in Erederic +a/e "i cu /ine 'n tovr"ie. *ia&a acelei )oi a )ost pe atDt de scurt pe cDt de glorioas, a"a c o pot povesti 'n pu&ine cuvinte. Ar/atele cre"tine trecuser. +unrea. Intr-o di/inea& / po/enesc cu un 1ile&el de la +a/e, ca/ a"a:
6"u!ite amice, Treci 4n$at pe la mine. .ste vor!a $e o a'acere 'oarte important, care ne poate 'ace norocul la amn$oi.5

'l cuno"tea/ pe +a/e ca pe o/ de"tept "i 'ntreprinztor. Er 'ntDrziere /-a/ dus s-l vz, torcDnd pe dru/ )el de )el de )ru/oase 'nc0ipuiri, 'n cDteva vor1e /i-a spus tot planul lui: o gazet cu/ navusese &ara pDn atunciG o gazet )r coloare politicG o gazet de in)or/a&iuni de pe cD/pul rz1oiuluiG o gazet care s cultive entuzias/ul popular pe c0estiunea independen&ii... 2-i cut/ nu/ele... ,u/ele unei gazete e greu de gsitG dar dup cDteva /inute de gDndire, +a/e a )ost norocos: ,a&iunea ro/Dn... Triasc ,a&iunea ro/DnL A/ lucrat o zi 'ntreag pe coaie de tipar s-i ne/eri/ )iziono/ia... .e sear ne-a/ 'nvoit cu a/icul nostru Cucu tipogra)ul. Capul gazetei s-a aran(at )ru/os "i a/ "i 'nceput s d/ /aterie. A treia zi a aprut pri/ul nu/r: (u/tate cu articole de entuzias/ "i (u/tate cu depe"i "i coresponden&e de pe teatrul rz1oiului. Ceea ce era /ai greu de )cut era (u/tatea entuziast: nici decla/a&iile zadarnice nu sunt
#-@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

u"oare /ai cu sea/ cDnd n-ai o deose1it 'nzestrare pentru a"a ceva. +epe"ile 'ns "i coresponden&ele curgeau ca din izvor, a"a c 'ncet-'ncet, a)ar de un pri/ articol decla/ator, gazeta nu /ai con&inea decDt "tiri "i iar "tiri, care de care /ai a/nun&ite "i /ai senza&ionale. +e unde avea/ atDteaK Le traducea/ din gazete strine "i le localiza/. Lua/ dintr-o gazet de la *iena o coresponden& lung de rz1oi, 'n care se vor1ea de lucruri petrecute la .oradin, la Rusciuc, la *a/a, la *idin, la Constan-tinopol etc. Ei 1ine, din aceast coresponden& )cea/ tot atDtea coresponden&e cDte lucruri con&inea ea, "i le data/ pe )iecare ca din localitatea unde s-ar )i petrecut lucrul. Ast)el, avea/ coresponden&e din 2ta/1ul, *idin, *a/a, Rusciuc, .oradin etc. "i, ca s d/ o di/ensiune convena1il )iecrei coresponden&e, peste )aptul de care era vor1a, turna/ /ult zea/ de )antazie, "-apoi descrierea localit&ii, noti&e istorice "i date statistice, /ai toate luate dintr-un vec0i, dar excelent pe vre/ea lui, dic&ionar de conversa&ie. ,a&iunea ro/Dn /ergea cu/ nu /ai /ersese pDn atunci gazet 'n &ar. +e unde pDn atunci gazetele politice nu se vindeau cu nu/rul, ci se '/pr&eau nu/ai la a1ona&i, tiprin-du-se 'n col /ult #.588>

6.888 exe/plare, gazeta noastr, )r nici un a1onat, se trgea de la #6 la #5 /ii. Era/ )ire"te )oarte /ul&u/i&i "i noi "i tipogra)ul, care avea parte de tovr"ie la cD"tig. Tipogra)ia Cucu. :i atunci 'n Lipscani lDng 0anul :er1an-vod, exact pe locul unde este col&ul grila(ului !ncii ,a&ionale cu strada Carag0eorg0evici. Niua "i noaptea trgeau /a"inile nu/ai "i nu/ai gazeta noastrG iar, 'n ulicioar, care era pe atunci o 'n)undtur, )ceau un zgo/ot teri1il vDnztorii &ipDnd s li se dea )oi: o activitate )e1ril continu. !iuroul redac&iei 'l avea/ 'ntr-o prvlioar din aceea"i 'n)undtur,
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#-5

)a&-n )a& cu tipogra)ia. +e-acolo /Dna/ o"tirile, de-acolo ordona/ atacul redutelor, de-acolo vedea/ )ier1Dnd gDndurile statelor-/a(ore "i sa/ovarele de la .oradin. +a/e era un o/ cu deose1ite calit&i > )oarte 0arnic, neo1osit "i 'nzestrat cu o )antazie rar. Avea/ o 0art a .eninsulei !alcanice "i o su/ de stegule&e de 0Drtie pe ace cu g/lie. 'n )iecare zi '"i a"eza ar/atele "i co/1ina /i"crile pro1a1ileG "i ce e drept, 'n cele /ai /ulte cazuri ni/erea /ai dinainte /i"crile, g0icind gDndurile conductorilor rz1oiului. i-aduc per)ect a/inte c a prevzut )ai/oasa diversiune a lui e0/et-Ali pe Lo/, 'ndat ce a/ pri/it gazetele din *iena cu descrip&ia ei a/nun&it. +ar gazeta /ergea, progresa necontenit din succes 'n succes: #-.888. Ar/atele cre"tine '/presurar acu/a .levna. Acolo tre1uia s se ter/ine la un )el rz1oiulG ctre acolo prin ur/are steteau a&intite cu 'ncordare crescDnd toate privirile, 'ntr-o zi +a/e '/i zice: > Gazeta noastr a 'ntrecut a"teptrile /ele. A/ avut o idee )ericit. 2unt acu/a aproape sigur c nea/ )cut o situa&ie %aiunea romna are s )ie o /o"ioar pentru noi. > 2 dea +u/nezeuL a/ rspuns eu )r /ult avDnt. ,u "tiu de ce, dar avea/ un )el de ne'ncredere 'n viitor. .e de o parte considera/ succesul spontaneu al gazetei ca un )oc de paie, care tre1uia s se sting cu atDt /ai curDnd cu cDt s-aprin-sese /ai iute. .e de alt parte / gDndea/ c rz1oiul o s /ai dureze o lun, dou, cel /ult trei, "i c, ne/aiavDnd cu ce s 0rni/ curiozitatea pu1licului, o s r/Dne/ "i noi cu prea pu&in 0ran. CDnd n-o /ai )i rz1oi, cDnd s-or ter/ina tratativele de pace > cci nu prevedea/ c )r de un congres european 0arta .eninsulei !alcanice nu se putea /odi)ica > ce noi/ va /ai putea avea o gazet care trie"te exclusiv cu coresponden&e "i telegra/e de pe teatrul rz1oiuluiK A"a /
#-?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

gDndea/ euG 'ns tovar"ul /eu, "i /ai opti/ist "i /ai prevztor, socotea /ai 1ine. > +ac rz1oiul se ter/in, cu/ e lucru aproape sigur, 'n )avoarea ar/atelor cre"tine, nu se poate 'nc0ipui ce er de /i"care pu1lic se va desc0ide 'n Ro/an&a independent, dup dou veacuri "i /ai 1ine de restri"te. i"carea econo/ic "i politic va lua un avDnt nepo/enit, "i ,a&iunea ro/an va )i pri/ul (urnal european 'n &ar. > 2 dea +u/nezeuL a/ repetat eu. ,u /i-ar prea ru delocL .entru a 'nte/eia cu desvDr"ire succesul gazetei noastre ne /ai tre1uia ceva. 'n starea de 'ncordare 'n care se a)lau spiritele, a"teptDnd rezultatul '/presurrii .levnei, nu /ai erau de a(uns coresponden&ele localizate dup gazetele vieneze > veneau prea tDrziu. ,e-a/ gDndit dar, )iindc avea/ acu/a /i(loace, s tri/ete/ un corespondent special, 'ntDi la Turnu- gurele "i apoi c0iar la .levna. +e colo pDn colo a/ gsit unul > un o/ cu un nu/e 1ine cunoscut 'n societatea noastr, 1inecrescut, a)a1il "i inteligent, dar 1oier scptat. A/ 0otrDt a"a: coresponden&e prin po"t sa ne tri/eat 'n toate zilele, scriind 'n )iecare sear a1solut tot ce ar )i putut a)la peste ziG iar telegra/e s ne tri/eat i/ediat ce ar a)la ceva i/portant, a crui co/unicare ar prezenta vreun caracter de urgen&. .entru telegra/e a/ aran(at un dic&ionar cu c0eie. I-a/ dat 1oierului 1ani de dru/, de c0eltuial "i lea)a pe o lun 'nainte, "i l-a/ expediat la Turnugurele. Acolo, o/ de lu/e, cunoscDnd /ulte doa/ne de la Crucea Ro"ie "i pe o)i&erii ro/Dni, a intrat nu/aidecDt 'n rela&iuni "i cu cei /ai de sea/ o)i&eri ru"i. :i 'n adevr ne tri/etea 'n )iecare zi coresponden&e destul de interesante. Intr-o zi, pe la 'nceputul lui noie/1rie, /erg )oarte de di/inea& la redac&ie, 'naintea lui +a/e, care de regul venea totdeauna 'naintea /ea. ,-apuc s-/i scot 0aina,
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#-%

"i intr )actorul de la telegra). ,u pot zice c-a/ presi/&it ceva, dar /i-a trecut un )ior prin tot corpul. A/ isclit tre/urDnd &idula, iar depe"a a/ aruncat-o pe /as )r s-o desc0id. i-a/ )cut o &igar, a/ turnat-o, "i toc/ai apoi a/ luat 'ncetinel depe"a "i )r prip nervoas a/ desc0is-o. Iat-i cuprinsul, pe care nu i l-a" putea uita vreodat: 6Me$oc'ini. ,otca, TBuica, $e$ans.5 Cetesc de zece ori, &inDnd alturi dic&ionarul cu c0eie: edoc > .levnaG )ini > luatG *otca > ru"iiG Tzuica > ro/DniiG dedaras > 'nuntru. Ce s )acK 2 stau s )ac un nu/r de gazet "i toc/ai seara s dau "tireaK .este putin&L *estea

aceasta de 1ucurie o s-o ai1 "i al&iiG se rspDnde"te de di/inea&-n ora", iar noi veni/ cu ea dupn)ier1in&eal. 4 idee. Alerg 'n tipogra)ie "i strig: > 2 nu se strice za&ul nu/rului de-asearL ,orocul /euL za&ul era neatins. Ie"i/ tot cu )oaia de-asear 'ntr-o nou edi&ie cu depe"aL 'n cDteva /inute, /a"inile pornesc, "i vDnztorii alearg ne1uni pe strade z1ierDnd: > %aiunea romn cu c$erea Plevnei: !ucure"tii 'ntregi 'n picioare: )ier1e lu/ea toatG 'ncep s se ar1oreze drapelele-tricolore... An entuzias/ )urtunos... +a/e, 1tDndu-/ pe u/eri, '/i zice radios: > %otre 'ortune est'aite, mon !on:0 +ar n-apuc s ter/ine, "i auzi/ un zgo/ot in)ernal a)ar. .u1licul d nval 'n 'n)undturG 0uiduie"te, love"te, sparge gea/uri.
M A dat norocul peste noi, dragul /euL ;)r.=.
#--OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> Eugi&iL ne strig un 1ie&el de la tipogra)ie, 'ntrDnd prin dos. Eugi&iL v o/oarL L-a/ vzut pe +a/e gal1en ca un /ortG nu "tiu cu/ /-o )i vzut el pe /ine. ,-a/ a"teptat alt deslu"ire "i a/ ascultat )r replic de co/anda 1ie&elului. Ce )useseK +in nenorocire, Me$oc nu era 'nc 'ini, nici ,otca "i TBuica 'nc nu erau $e$ans. Corespondentul nostru )cuse un c0e) stra"nic, toat noaptea cu ni"te /uscali, care-l asiguraser c, pe cDnd ei 1eau, 4s/an-pa"a se pred ar/atelor crucii. +espre ziu, a)u/at de "a/panie, ne expediase telegra/a cu alte 1uturi... %aiunea romn trise... .este o or, cDnd a capitulat 'n s)Dr"it Gazi-4s/an, eu "i tovar"ul /eu a/ plDns de e/o&ie, ca )iecare ro/Dn gDndindu-se la na&iunea sa... Me$oc 'ini;... 0811 LEAC +E CRINA Cu cDt se accentueaz criza aceasta econo/ic "i )inan&iar, care ne 1Dntuie de atDta vre/e )r s-ave/ speran& a scpa a"a de curDnd, cu atDt /i se l/ure"te /ai 1ine a/intirea lucrurilor de, pe vre/ea rz1oiului din ur/ ruso-ro/Dno-turc. ,-a/ preten&ia s pricep econo/ia politic "i, prin ur/are, nu voi cuta s )ac vreo paralel 'ntre starea actual econo/ic "i starea 'n care se a)la &ara noastr pDn 'n a(unul /arelui rz1oi. :tiu 'ns c lu/ea toat se plDngea tot a"a de a/ar ca "i astzi de lipsa 1anilor pe pia&. 4 su/ de negustori /ari scrD"neau, vzDndu-"i apropiata cdereG iar cDt despre negustorii /ici, aceia erau /ai le"ina&i decDt /u"tele apucate pe nea"teptate de o toa/n aspr "i ti/purie > d-a1ia '"i /ai trgeau su)letul. CDnd a(unsese criza 'n toiul ei "i lu/ea era
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#-$

cuprins de ulti/a deznde(de, iat c se declar rz1oiul. -a/ dus la un prieten, 1can /are, la pozi&ie principal 'n .odul ogo"oaiiG 'l "tia/ la /arginea prpastiei: )ali/ent sigur 'n nego& "i casele, care erau proprietatea nevestii, ipotecate cu vDr). > Ai auzitK rz1oiL '/i zice 1canul cu un ton cu totul altul decDt al /D0nirii. > AtDta ne /ai tre1uiaL nene atac0e, 'i rspunsei eu. Rz1oi ne /ai tre1uia, ca s ne prpdi/ de tot. > LasM c-i 1ine, adaog o/ul cu tonul "i /ai accentuat, )recDndu-"i pal/ele cu /ult satis)ac&ie. Iei cevaK )ac eu cinste. A )cut cinste "i, pe cDt vre/e 1ea/ un p0ru& de pelin, /i-a &inut o lec&ie de 'nalt econo/ie politic: > Criza, vezi du/neata, drgu&, este paregza/plu, cu/ s zicK pardon, ca o 1oal, ca o 1u1... coace, coace /ereuG coace pe dedesu1t "i te prpde"te. Care va s zic, dac o spargi, te-ai u"urat... Apoi, cu /ult ner1dare: > EiL cDnd 'ncepeK cDnd 'ncepeK .e ur/ cu /ult dor: > Aa0L s-i /ai vz o dat pe a/icii no"triL )ra&ii no"triL nai !ra mala$e: c de /ult nu i-a/ /ai vzutL A/ 'n&eles 'ndat cu cDt ner1dtoare dragoste a"tepta neic atac0e pe pravoslavnicii no"tri a/ici "i, ca s-i )ac plcere, i-a/ rspuns: > Apoi, nene atac0e, 'i a"tept/G /ult-/ult peste vreo patru-cinci zile tre1uie s-i vede/. > 2 te-auz aica .recistaL... Apoi nici nu /ai /ergea, do/nuleL... ,e prpdea/ de totL... 2 vezi du/neata ce-o s curg peste cDtva vre/e 'n !ucure"tiul sta pDrlit: lapte "i /iere drgu&L ai nainte de cinci zile, pri/ele regi/ente ruse"ti au aprut. 'ntDi, veneau cDte pu&ine, apoi din ce 'n ce /ai /ulte, pDn ce, pornind 'n gr/ad /are ctre +unre, au u/plut !ucu#$8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

re"tii. :i, 'n adevr, previziunile 1canului /eu s-au iz1Dndit cu vDr) "i-ndesat. 2)inte ,icolaeL ce ploaie, ce torente 1ine)ctoare de car1oave "i depoli asupra &rii "i capitalei. Ce 1erec0etL ce 1el"ugL +ac ar/atele i/periale or )i datorit 'n parte succesul lor peste +unre ar/atelor noastre ro/Dne"ti, nu pu&in au datorit acel succes "i 1inecuvDntrilor srci/ii "i srci&ilor din &ar "i din capital. Averi 'ntregi aproape de pieire au )ost salvateG altele s-au )cut din ni/ic. Eire"te c a"a tre1uia s sentD/ple. +e unde lu/ea toat sta cu /Dinile-n sDn, deodat s-a pornit pe o activitate ne1uneasc, i/ediat "i enor/ de scu/p pltit. An litogra) avea nu/ai o 1iat pres, la care tiprea cr&i de vizit, cDteva sute pe spt/Dn, 'ndat "i-a instalat cinci prese "i s-a pus s tipreasc etic0ete de 1uturi de lux: Martell, trei stele, Champa ne veuve CliJuot, Qeres "cl. "cl. :i a"a to&i litogra)ii "i tipogra)ii. .e cDnd ei trgeau etic0etele, cru&a"ii crau 'n goan sticle la pi/ni&ele cDrciu/a-rilor, pre)cute 'n tot atDtea la1oratorii pentru prepararea con&inutului: /ii "i sute de 1ra&e nu 1iruiau s pritoceasc "a/paniile, vinurile, cognacurile "i licorurile )ine, 'n vederea crora lucrau presele. 6O$i mo!ilate cu chirie:5 Cine n-avea odi /o1ilate cu c0irieK Ea/ilia-toat se /uta 'ntr-o "ur, 'ntr-o /agazie din curte, "i odile le dedeau /o1ilate /uscalilor. *ezi ce politicoas "i ospitalier popula&ieL +ou c0ic0ine&e cu cDte un pat, o /as, un scaun, un lig0ean "i o la/p > trei, patru, c0iar cinci sute de lei pe lun. La drept, nu era /ult, )iindc nu se nu/ra cu )rancul, ci cu car1oava, ori /ai 1ine cu polul: #5, 68, 65 de poli. :i /uscalul galant dedea )r vor1. ul&i plteau ast-sear pe o lun 'nainte, "i a doua zi di/inea& repede-"i )ceau gea/antanul "i plecau... AndeK unde poruncea '/pr&ia. Cu/ pleca c0iria"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#$#

"ui, repede la loc 1iletul: B+ou odi spa&ioase /o1ilate cu lunaLC :i iar: #5, 65 de poli. .Dn seara c0ic0ine&ele erau 'nc0iriate din nou. 'n cDrciu/e, 'n 1irturi de orice /Dn, 'n toate localurile pu1lice, un /inut nu se oprea deverul. 'ntr-un 1irt )rancez de cea /ai nalt clas, a/ vzut cu oc0ii /ei ur/toarele. Au intrat "i s-au a"ezat la /as un general cu )a/ilia, Era tatl, /a/a, )at tDnr cu guvernant "i doi 1ie&andri. +up toate aparen&ele, era o )a/ilie )oarte distins "i )oarte 1ogat. Au de(unat dup B/aniera )rancez, cu ou, un )el de 1ucate, )riptur, pr(ituri, )ructe "i 1rDnzG au 1ut 1ordeaux "i "a/panie ;cuno"tea/ etic0etele=, apoi ca)ea, cognac "i li[ueur ;ase/enea=. 2ocoteala: [uaz cents cin[uante )rancsL adic pe ro/Dne"te: patru sute cincizeci de )ranciL A pltit generalul )r s /i"te /car din sprDncean, cu/ a/ plti eu sau du/neata 6 lei "i 58 la lenac0e. 'ntr-o sear la Ra"ca-n salon, era /ult lu/e. La o /as erau /ai /ul&i o)i&eri ru"i, ca/ trecu&i. .rovoca&i 'n adevr, sau nu/ai porni&i de &D)n, au 'nceput s 'n(ure )ran&uze"te pe ni"te /e"teri ro/Dni de la o alt /asG ro/Dnii au ripostat, "i de aci, dup cDteva replici violente, s-a 'ncins o 1taie 'n regul. uscalii erau 'n /inoritate: 1a 'nc unii de la alte /ese, 'n&elegDnd c n-au dreptate ca/arazii lor, au intervenit 'n )avoarea ro/Dnilor. Totu"i 1taia ar )i continuat "i desigur ar )i luat propor&ii pri/e(dioase, dac un /uscal, care intra pe u", n-ar )i strigat 'n gura /are un nu/e /usclesc )oarte greu de &inut /inte. uscalii 1tu"i s-au oprit ca prin )ar/ec 'nle/ni&i. Asta a i/pus "i ro/Dnilor. To&i lupttorii au stat pe loc 'n picioare. Atunci a intrat, ur/at de ag0iotan&i, un general > era co/andantul pie&ii. 2-a a"ezat "i el la o /as, )cDnd se/n o)i&erilor s stea )iecare la locurile lor. Atunci o)i&erii /uscali "i ro/Dnii 1tu"i au )raternizat "i s-a 1ut "a/panie pDn la ziu de peste dou /ii de )ranci. Cine a pltit-o, nu tre1uie s v /ai spun.
#$6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

!ucure"tii erau acu/ 'n cul/ea prosperit&ii. -a/ dus la nenea atac0e. L-a/ gsit )oarte vesel. > Ai avut dreptate, neic atac0e... > A"a-i c s-a spart 1u1a, drgu&K 'i "tia/ eu leacul ei. Nic: > +a, neic atac0e, dar eu nu-i credea/ pe /uscali a"a galan&i... > E '/pr&ie /are, drgu&G nu-&i spunea/ euK 'n acel /o/ent, iat c se opresc din goan trei cazaci clri, un o)i&er "i doi solda&i. ,enea atac0e "i-a co/pus nu/aidecDt surDsul o)icial, plin de gra&ie. 4)i&erul a desclecat, a dat calul unui soldat "i a suit treptele 'n prvlie. Era un 1iat )oarte )ru/os "i )oarte distinsG o )igur 1lDnd "i veselG se vedea c venise 'n )ug de departe "i-i era degra1 s /earg "i /ai departe. Iat ce a tDrguit. A 1ut un cognac "i a gustat un sanUic0 cu icre. A dat o (u/tate de oc de rac0iu la oa/enii lui, cDte o (i/1l "i o 1ucat de 1rDnz de 1urdu), ca/ tot de o (u/tate de oc. AtDt. A scos punga "i a trDntit un pol de aur pe te(g0ea. ,enea atac0e a luat polul "i i-a dat cazacului restul o (u/tate de ru1l. Cazacul a salutat, s-a suit pe cal "i a pornit 'n trap /are

ctre /iazzi. ,enea atac0e a vzut ce oc0i /ari )cea/ "i, o/ de"tept, a 'n&eles c /i se pruse socoteala prea-prea. > *ezi d-ta, drgu&, zice, ce e "i cu rz1oiul staL *zu"i 1ietul 1iatL o/ tDnr "i de )a/ilieL cu/ 'l tri/ete '/pratul s-l prpdeasc pgDnii, pentru ca s ne apere pe noi cre"tiniiL E lucru /are, drgu&L > +aM 'nc, zic eu, pDn la pgDni... ,enea atac0e a zD/1it cu /ult 'n&eles: > Las, zice, drgu&G sunt )ra&ii no"tri. Cu atDta s-aleg "i ei, cu ce c0eltuiesc pe la noiG cci cine "tie cD&i se /ai 'ntorc 'napoiL 4 lacri/ de co/pti/ire pentru solda&ii '/prte"ti "i de recuno"tin& pentru &arul li1erator 'ncol&i 'n oc0iul lui nenea
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#$7

atac0e. 'n vre/ea aceasta, 'ncepu s treac 'ntre grzi clri "i pi0ot sute de cru&e 'ncrcate cu ni"te ldi&e, )oarte grele desigur, deoarece 'n )iecare cru& erau nu/ai cDte dou. Erau 1ani > car1oave "i poli i/perialiL ,u ne venea s ne crede/ oc0ilor. > Aite, drgu&, uiteL !reL ce va s zic puterea '/prteasc, drgu&L L-a/ 'ntDlnit zilele astea pe negustorul /eu, )oarte oprit. > EiK neic atac0e, ce zici de criza astaK > E lucru /are, drgu&L A"a ceva nu s-a po/enit de dinaintea rz1oiului. > '&i /ai aduci a/inteK > Eru/oase vre/uriL... nu /ai apuc/ noi a"a vre/uri )ru/oase, drgu&L > :i nu se vede, zic eu, nici o scpare, nici un leac... doar poate recolta. > Ce recoltL drgu&, rspunde o)tDnd negustorul... 'i "tiu eu leacul crizeiG dar acu nu prea sunt se/ne... *z c )ratele nostru nu /ai vrea s dea pe la noiG se duce la Iarigrad prin alt parte... 4 )i suprat pe noi.
0122

CA +E*I,E CI,E*A RE*4LAII4,AR :I 4 .4LITIC...K An )el de rspuns la aceasta 'ntre1are gsesc 'n una din vec0ile /ele noti&e, care cred c poate interesa pe /ul&i dintre nu/ero"ii no"tri cititori. +in rDndurile de /ai la vale se va vedea c poate cineva deveni revolu&ionar "i o/ politic nu nu/ai prin voca&iune, ci "i prin noroc. 2e va vedea cu/, dintr-un copil care era 0otrDt
#$@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

s se devoteze altarului credin&ei, poate ie"i un 1rav slu(itor al unui altar "i /ai s)Dnt > altarul li1ert&ilor pu1lice. .e ,i& 'l luase/ de la /a/-sa, o vduv srac, pe procopseal: dorea s se )ac pop. Era 1l&at voinic, 1la(in "i cinstit. .entru aceasta, cDtva vre/e, '/i pru )oarte 1ine c luase/ sarcina 'ntre&inerii "i educa&iei acestui tDnr. *eni 'ns un /o/ent cDnd nu / putui ci 'ndestul c l-a/ luat de la &ar "i i-a/ 'nlesnit "ederea 'n capital. Locuia/ 'n )undul unei /a0alale deprtate de centru, toc/a spre 41or. 'ntr-o zi 'l tri/et pe ,i& al /eu s-/i cu/pere cr1uni de la /agazia de lDng gar. +e la locuin&a /ea pDn acolo era o cale ca de un ceas. ,i& a plecat de /ult. A"tept trei ceasuri, patru... !iatul 'l "tiu cinstit... ,-o )i gsit cr1uni acolo "i s-a dus 'n alt parte. +ar trec 'nc trei ceasuri, se-nnopteaz 1ine, "i ,i& nu s-arat. Ce s )ieK I s-a-ntD/plat ceva... CeK sui repede 'ntr-o 1ir(: > La garL !ir(arul, 'n loc s-apuce pe dru/ul drept, o ia pe un dru/ de ocol. 'l opresc. > Ii-a/ zis la garL... > +a... > EiL pentru ce nu /ergi de-a dreptulK pDn .ia&a Teatrului, pDn :tir1ei-vod... > ,u se poate, cocona"uleG pe-acolo e revolu&ie... > IarK... > Revolu&ie /areL Cu toat curiozitatea ce a/ s asist la a"a spectacole, de
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#$5

ast dat /-a/ gDndit c nu e vre/e de petrecere: tre1uie s caut pa ,i& > 1iatul e dat de /aic-sa

'n gri(a /ea. A(ung la depozitul de cr1uni: se 'ncrcaser sacii "i ,i& plecase cu cru&a"ul. -ntorc 'napoi acas: ,i& n-a venit 'nc. 2-a-nnoptat de tot... E peste putin& s / culc, s las o noapte-ntreag )r s dau de ur/a copilului. duc s recla/ la poli&ie. Aci dau peste o /i"care neo1i"nuit >(andar/i, sergen&i, agen&i, )unc&ionari, 1tu"i, u/1l to&i )or)ota de colo pDn colo )oarte aprin"i. 'n )iece /o/ent sosesc aresta&i, pe care sergen&ii "i 1tu"ii 'i aduc 'n g0ionturi, ca s-i toarne la 1eci > s-a isprvit revolu&iaL 4 idee '/i clipe"te prin /inte... +ar... s-ar puteaK... ,i&K... !iatul cel cu/inteK... +e unde "tiiK Rog pe d. inspector s cerceteze, nu cu/va 'n 'nvl/"eal se a)l "i un 1iat a"a "-a"a, unul care se c0ea/ ,i&... ,i& al .unii-vduvii... La pre)ectur nu se a)lG dar... poate la vreo sec&ie, )iindc partea cea /ai /are dintre aresta&i au )ost adu"i deoca/dat la sec&iile /ai apropiate de locul unde au )ost prin"i. 2e tele)oneaz > "i a)lu c do/nul ,i& al /eu se a)i-n adevr la una dintre sec&ii. +au )uga. Co/isarul respectiv '/i spune c 1la(inul )ecior al .unei-vduvii a )cut isprvi /ari la revolu&ie, "i acu/ e &inut la secret su1 'nvinuiri grave... Acu/ doar/e 'n arest. A avut /are noroc d. ,i& cu /ine: cuno"tea/ personal pe co/isarul "i / gsea/ "i cu ceva parale asupr-/i. -a/
#$?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

rugat, iar /-a/ rugatG 'n )ine, a/ )cut ce-a/ )cut, "i a/ o1&inut li1erarea tDnrului pe garan&ia /ea /oral. +. co/isar /i-a zis: > :tiiK asta o )ac pentru 0atDrul du/italeG a/interi, pe un spDnzurat ca sta, s )i venit tataL... "tiiK i l-au adus pe tDnrul... +u/nezeuleL 'n ce stareL cu )alca (upuit, cu un oc0i vDnt, u/)lat cDt pu/nul "i cu /Dna dreapt scrDntit, ori rupt, nu se poate "ti, )iindc dac i-o atingi cDt de pu&in, rage ca un 1ou. Cea dintDi vor1 a )ostG > -a o/orDt, do/nule... > +e ceK > A/ )ost "i eu... > AndeK > La revolu&ie... > Cine te-a pus, nenorocitule, s te a/esteciK... > +raculL... nici eu nu "tiu... ceasul ruL A/ a(uns acas... A/ c0e/at degra1 un doctor. 4/ul "tiin&ei n-a gsit ni/ic alt grav decDt starea oc0iului, care nu se putea desc0ide din pricina u/)lturii. +octorul a prescris recon)ortante, o1lo(eli reci, cu g0ea& "i ap de plu/1, "i odi0n > o co/plica&ie cu erisipel ar putea )i pri/e(dioas. I-a/ dat eroului sup cald "-un pa0ar de vin negruG l-a/ o1lo(itG l-a/ legat la cap ca pe o (upDneas care, dup 1aie, "i-a cnit prul, "i l-a/ culcat la clduric. A dor/it 1ravul /eu de la zece seara "i pDn a doua zi la a/iazM, ge/Dnd din cDnd 'n cDnd. Toc/ai pe la cinci seara s-a dez/eticit 1ine "i /i-a povestit tot ce i se 'ntD/plase. Iat:
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#$%

.lecase, dup cu/ spusei, pe la zece di/inea&a, "i a(unsese )r accident la depozit pe la unsprezece. A/1lase repede pe (os "i se-n)ier1DntaseG acu, stDnd pe loc, pDn s-i cDntreasc sacii cu cr1uni, s-a si/&it rz1it de )rig "i apucat de )iori. A plecat dup cru&. Cru&a /ergDnd 'ncet, 1iatul a 'nceput s dDrdDie de )rig. Atunci s-a oprit la o cDrciu/, s 1ea o &uic )iart cu candel > a 1ut dou, "i vzDnd c-i )ace 1ine, a /ai 1ut 'nc una. 2i/&indu-se destul de 'nclzit, s-a suit peste saci 'n cru&, c era "i ostenit. Ast)el, 'ncet-'ncet, a a(uns 'n dosul Teatrului "i a voit s treac peste pia& 'n strada Regal, de acolo pe la Col&ea "i pe ur/ pe la 2). G0eorg0e 'n Calea o"ilor > pe dru/ul cel /ai drept. +ar, vrDnd s treac pe .ia&a Teatrului, nu "tie cu/, se po/ene"te 'ntr-o grozav 'nvl/"eal: 'n )a&i nvlea poporul, 'n spate-i pridideau (andar/ii clri.

A si/&it un )el de a/e&ealG au 'nceput s-i vD(Die urec0ile "i s i se tur1ure vederea... 2-a ridicat drept 'n picioare peste saciG cru&a sta locului > calul se desprinsese din ulu1e "i nu se /ai vedea. Er s ia sea/a cu/ calc, ,i& sparge un sac > se revars cr1unii. Atunci, de necaz, 'ncepe s scrD"neasc din&ii "i s-n(ure cu pu/nii 'ncle"ta&i. Tur1urarea era 'n toiul ei > &ipete, 0uiduituri, 1leste/e... 'n toat 'nvl/"eala, un (andar/ clare se repede spre ,i& cu sa1ia ridicat s-i despintice capul.
#$-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

,i& s-apleac 'n cru&, ia de la picioare un grun( /are de cr1une "i plesne"te drept 'n oc0i pe (andar/, care, cu o1razul scldat 'n sDnge, se pr1u"e"te de pe cal. 4/ul /eu 'ncepe s raz cu 0o0ot. 2-apleac iar "i trage iar cu un grun(, "i 'nc-o dat "-alt dat, trage or1e"te 'n gr/ad... .e ur/K .e ur/... '"i /ai aduce a/inte c a si/&it o zguduitur 'n cap... "-a ador/it. .e ur/, s-a trezit la sec&ie... "i alt zgudu-itur-n cap... "i iar a ador/it. !ravul /eu revolu&ionarL... B,u/a, de nu "i-ar pierde oc0iul, a/ gDndit eu > c nu se /ai poate popiL...C 4c0iul nu "i l-a pierdut, din norocireG dar nu s-a popitG )iindc de cDnd cu '/pre(urarea din .ia&a Teatrului, a prins 1iatul gust de politic. AtDt /ai 1ineL Ce ar )i a(unsK > pop la &ar. ,u e /ai 1ine o/ politic 'n capitalK 2e pot oare co/para /odesta carier "i activitatea u/il a unui 1iet preot de sat, cu cariera "i activitatea unui cet&ean din capital, care e c0e/at o dat pe an, regulat, 'n )iece pri/var, s deter/ine direc&iunea politic a regatului ro/DnKL
0122

.RE IAL Z,TTI


4 reminiscen $in tinereele pe$a o ului

Era la "coala no. # de 1ie&i B+ece1alC din ur1ea G... Trei ani de-a rDndul, din clasa 'ntDia pri/ar "i pDn-n a treia, doi "colari e/inen&i "i-au disputat cununa de /eri"or, s/ulgDnd ad/ira&ia pro)esorilor, revizorilor, inspectorilor "i tutulor
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#$$

autorit&ilor. Ace"ti doi "colari sunt Artur Ionescu "i Ioni& .unescu. Cel dintDi este )iul unic al lui d. andac0e Ionescu, /are proprietar, o/ul cel /ai in)luent "i /ai cu greutate din tot (ude&ul "i stDlpul oricrui guvern. Asta e 1ineG cci )r d. andac0e cu greu s-ar putea guverna 'n acel (ude&. Cel d-al doilea este copilul natural al .unii vduvei, /ena(er, care trie"te cu lucrul pe la case 1oiere"ti. 'n clasa 'ntDia au o1&inut: Artur Ionescu, /edia $ "i )rac&ia $% "i trei s)erturiG Ioni& .unescu, /edia $ "i )rac&ia $- "i un s)ert. .re/iul 'ntDi cu cunun: Ioni&. 'n clasa a doua: Artur Ionescu, /edia $ "i )rac&ia $- "i (u/tateG Ioni& .unescu, /edia ,$ "i )rac&ia $$ "i un s)ert. .re/iul 'ntDi cu cunun: iar Ioni&. 'n clasa a treia: Artur Ionescu, /edia $ "i )rac&ia $$ "i (u/tateG Ioni& .unescu, /edia $ "i )rac&ia $$ "i 7]@. 'n s)Dr"it, acu/a ter/in ace"ti doi e/inen&i "colari clasa a patra. +. andac0e Ionescu a zis scurt lui Artur: > +aca iei pre/iul 'ntDi cu cunun, te duc la expozi&ieG daca nu, /erge/ la &ar. :i cDnd d. andac0e zice ceva scurt, apoi e lucru zis. Toat ur1ea a"teapt cu 'ncordat ner1dare s vin rezultatul exa/enului anual "i '/pr&irea pre/ielor. Cet&enii de /arc 'ncep s )ac prinsori: reac&ionarii pariaz pentru Ioni&, progresi"tii pentru Artur. La ca)eneaua central, sunt 'n prinsoare peste treizeci de dulce&i "i ca/ tot atDtea ca)ele, plcinte, 1rDnzoaice "i /i"/a"uri.

688OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

,u/ai d-ta, iu1ite cetitor, nu/ai d-ta, care 'nc n-ai )ost /a/, nu vei putea 'n&elege e/o&ia "i neastD/prul din ce 'n ce crescDnde ale /a/ei lui Artur, gra&ioasa /ada/ Aglae Ionescu. ada/ Ionescu st, u/1l, /nDnc, doar/e, )ace ori"ice, )r s poat prsi un /o/ent gDndul c "i-n anul acesta )rac&iunea lui Artur are s )ie covDr"it de a lui Ioni&G cci, se-n&elege, nu poate )i vor1a decDt de o /ic di)eren& de )rac&ie a )rac&iei, a/Dndoi concuren&ii )iind e/inen&i. C0inuit de gDndul ei, /a/a lui Artur, 'ntDlnind 'n strad pe d. Ti1eriu !u/1es, institutorul, care o salut pDn la p/Dnt, se 0otr"te s-"i calce pe ini/, opre"te calea"ca "i strig: > .ardon, do/nule !u/1esL un cuvDnt... > Cu tot respectulL zice )oarte unsuros tDnrul Ti1eriu "i se apropie cu capul gol de scara trsurii. > A" dori s v vor1esc ceva... .ute&i, dac nu v aduce prea /ult deran(, s po)ti&i c0iar astzi pe la /ine... > +oa/na /ea... zice d. Ti1eriu 'ncDntat. >... .e la ceasurile unu "i (u/tate dup-a/iazM... > Cu plcere, doa/na /ea... cu /are plcere... > Atunci, la unu "i (u/tate negre"it... 2 v a"teptK... *eni&iK... > ,es/intit, doa/na /eaL... 4 salutare gra&ioasL... Trsura porne"te... +. Ti1eriu se acopere "i /erge la 1r1ier, s-"i potriveasc ciocul, /ust&ile "i prul, pe care-l piaptn drept 'n sus. +e ce adic > se-ntrea1 cetitorul > /ada/ Ionescu tre1uie s-"i calce pe ini/, cDnd opre"te trsura spre a vor1i d-lui !u/1esK 4L rspunz euG este un lucru inti/, pe care a/ uitat s-l spun /ai dinainte. Iat:
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO68#

+. Ti1eriu este tDnr, "i este un secret pu1lic 'n tot ora"ul c acest tDnr ador-n tcere pe gra&ioasa Aglaia, care nu poate s su)ere pe tDnrul Ti1eriu, )iindc acesta se uit )oarte cruci". +e cDte ori, 'n treact, 'l vede aruncDndu-i oc0eade gale"e pe su1 oc0elarii lui al1a"tri, )iindc poart oc0elari al1a"tri, o apuc un )el de le"in la ini/ cu dureri de capG 'ncepe s ca"te, "i casc, "i casc "i tre1uie s /earg nu/aidecDt acas, s puie s-i descDnte de deoc0i. La un 1al de 1ine)acere, iarna trecut, d. !u/1e" sta 'ntr-un col& al salonului "i privea pe gra&ioasa doa/na Ionescu dan&Dnd. A privit-o /ultG ea a 'nceput s ca"te, a cscat /ult, pDn cDnd, 'n /i(locul unei )iguri de cadril, a dat un &ipt n1u"it, i-a venit ru, a vrut s caz, "i au tre1uit s-o scoat pe 1ra&e a)ar la aer "i s-i descDnte. +ac-n treact "i de departe, oc0ii sa"ii ai d-lui Ti1eriu exercit a"a in)luen& asupra nervilor acestei da/e, )ire"te c pasul ce s-a 0otrDt ea s-l )ac, tre1uie s-l )i )cut clcDndu-"i pe ini/. Tre1uie s ai1 /ult cura( aceast persoan ca s se supun de 1unvoie /ale)iciului, a"a de aproape, piept 'n piept. E unu "i douzeci "i cinci de /inute... Iat c sun cineva... +oa/na Ionescu si/te c-ncepe s-i zvDcneasc 'n partea stDng a corsetului. E o/ul cu oc0elari al1a"tri. FupDneasa-l introduce 'n salon. TDnrul institutor poart o redingot neagr )oarte lung-n poaleG 'n sc0i/1, pantalonii tot negri sunt destul de scur&iG (iletca al1 desc0isG o )und /are rose+ple la gDt, ale crei cptDie )Dl)Die la )iecare /i"care pe /ani"ca egretie ca por&ola-nul: 'n picioare panto)i gal1eni "i ciorapi creme; 'n /Dini /nu"i ris+perle; o plriu& canotier de paie de deose1ite
686OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

)e&e, cu panglica ecosez asortat "i u/1rel cenu"ie de soare. Eiindc-i vDnt a)ar, plria este garantat cu "iretul petrecut printr-un nasture al redingotei. 'n salon nu este ni/ini. +. !u/1e" '"i scoate plria pe care o &ine-n /Dna stDng, pune u/1rela lDng un scaun, apoi trece drept la oglinda din )a&, '"i potrive"te cravata "i /ani"ca egretie, care tot iese a)ar din (iletc, '"i scoate 1ine /an"etele "i a"teapt-n picioare. 4 u" se desc0ide... E stpDna casei, /ai strlucitoare ca totdeauna, sor1ind pe nri dintr-o 1atist 'n/uiat 'n triplu extract de verven. Ee/eia se opre"te palid-n u", ca su1 puterea unei )ascina&iuni. +. !u/1e" 'nc se reco/and. +up salutrile o1ligatorie 'n a"a circu/stan&, doa/na )ace, cu o s)or&are eroic, doi pa"i, "i po)te"te pe tDnrul s ia loc, apoi sade "i ea, "tergDndu-se cu 1atista udat.

TDnrul ia cu precau&iune de la spate poalele redingotei, le aduce 1ine 'n )a& "i se a"eaz. > +e /ult nu a/ avut plcerea a v vedea, do/nule !u/1e"... > EiL doa/na nu /-a vzMtG dar eu a/ vzMt pe doa/na de /ulte ori, cDnd u/1l, / rog, 'n pro/onad "i prin 1ol&i#... > Eu, drept s spun, nu v-a/ vzut de la 1alul de ast-iarn... > IeL rspunde tDnrul, privind gale" su1 oc0elari "i zD/1ind )oarte ciudat. IeL cDnd ton&olea doa/na a"a delicat "i e"panzi1il... "i i-au vint un ac&es... cu doi o)i&iri, / rog... > :ti&i pentru ce v-a/ c0e/at, do/nule !u/1e"K > !aL
.rvlii.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO687

>... 2 v rog de un lucru. > +e un lucruK s-l "tiu nu/ai cu/ c... carele-i acela, / rog )ru/os la doa/na. :i zicDnd acestea, se uit grozav de adDnc pe su1 oc0elari. +oa/na tace un /o/ent, apoi casc "i se "terge pe )runte. > ,oL nu/ai doa/na s spun, / rog, apoi eu sunt gata la co/ando, / rog. ,oL ce porunce"te doa/na, / rogK :i iar se uit... +oa/na casc grozav, apoi, /irosind 1atista "i aplecDnd oc0ii-n (os: > A" dori ca Artur al /eu s ia "i el o dat pre/iul 'ntDiG destul l-a tot luat )eciorul .unii. .Dn cDnd atDta persecu&ie pentru copilul /euK > ,oL c-z asta, / rog )ru/os la doa/na, nu-i perzecu-&iuneG asta, /ai apoi se conzidreaz dup coe)i&enturi, / rog. +oa/na ridic oc0ii "i, 'ntDlnind privirile de su1 oc0elarii al1a"tri, 'ng0ite-n sec "i iar "i-i pleac. > Eu toc/ai de asta a/ &inut s v vor1esc, ca s v rog... ca s v rog s )i&iM /ai indulgen&i cu Artur... Ce +u/nezeu, pentru un punct la sutL > EiL eiL un punct... Apoi aia tre1uie ca s )ie conziderat, / rog )ru/os la doa/na. > EiL... dac ai vrea d-taL 2e aud trosnind )lcile doa/nei. > ,oL c-z aia altcu/ nu depind de la voin&a /ea, / rog aia s-a 0otrDt 'n conziliul institutorilor. > Cu/, s-a 0otrDt de(aK > IeL s-a 0otrDt, / rog, de asear, dup clcula&iunea coe)i&ientelor. > :i... cDt a avut )eciorul .uniiK
68@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> Apoi, / rog )ru/os, pute/ s spune/ la doa/na pre&ize. +. !u/1e" scoate o 0Drtie din 1uzunar "i cite"te: > .unescu Ioani&iu, /edia $ "i )rac&iunea $$ "i (u/utate, / rog. > :i... ArturK > Apoi, / rog )ru/os, pute/ s spune/ "i aia la doa/na pre&ize... Ionescu Artur, /edia $ "i )rac&iunea $$ "i un s)ert, / rog. +oa/na se scoal, "i 0otrDt: > :i pentru atDta di)eren&, nici 'n anul sta, Artur s nu ia pre/iul 'ntDiK... Atunci pentru ce ai venit aiciK +. Ti1eriu, )oarte a)ectat, ridicDndu-se "i potrivindu-"i poalele: > Apoi pentru c /-au c0e/at doa/na, / rog. C-z eu dac nu /i-ar )i )cut onoare doa/na s / c0e/e, eu apoi n-a" )i cutezat altcu/ s / prezentez la doa/na, / rog )ru/os... Nic zeu lui +u/nezeuL +oa/na sun. FupDneasa intr. > 2-l da&i a)ar pe do/nul. > 2 a/ iertare, / rog... > A)arL +oa/na iese pe unde a venit, )oarte nervoas. > ,oL c-z nu tru1uie s )ie gro1ian doa/naL / duc, / rog... Cu tot respectul "i conzider&iunea... a/ onoare. FupDneasa 'l '/pinge. +. Ti1eriu pleac 'n(urDnd ungure"te.

+e prisos a /ai spune c, seara, la d. pre)ect ai (ude&ului, unde era de )a& "i d. andac0e Ionescu, s-a petrecut o scen )oarte peni1il, cDnd d. pre)ect, 'n vre/e ce d. andac0e citea o gazet, i-a zis d-lui !u/1e" cu toat aspri/ea: > :i, 'n s)Dr"it, alegeL vrei s r/Di aci la noi, ori vrei s pleci /DineK Ai 'n&elesK
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO685

La acestea, d. !u/1e" a avut cura(ul s rspunz: > Ie... C-z asta nu-i greu lucru, de alesL... 2 a/ iertare, nu tru1uie s se supere d. pre)ect "i s )ie gro1, / rog )ru/os... Eace/ apoi la )rac&iune o /ic recti)ic&iune... :i, sco&Dnd catalogul: >... .unescu Ioani&iu, /edia $ "i )rac&iunea $$ "i (u/utateG apoi, Artur Ionescu, / rog )ru/os, /edia $ "i )rac&iunea $$ "i trei )irtale... ,oL vezi nu/aL
0122

CA 2TJ ... > Cu/ st/ cu 1ulgariiK 'ntre1 pe a/icul /eu S.. > ,ici a"a, nici a/interi. > ,u-n&eleg... > Cu/, nu-n&elegiK > Eire"te... )iindc, pcu/ spui d-ta: nici a"a, nici a/interi, 'nse/neaz parc n-a/ sta 'n nici un )el, "i 'ntr-un )el oarecare tre1uie s st/. > ,uG voi s spun c nu st/ nici 1ine, nici ru. ,-ai citit ziareleK > Le-a/ cititG dar '&i /rturisesc c din ziare 'n&eleg "i /ai pu&in decDt din vor1a du/itale. > Cu/ se poateK pese/ne c nu e"ti deprins a le citi. Ia s le citi/ '/preun. Atunci a/icul /eu scoate un vra) de gazete din 1uzunar "i 'ncepe/ a citi cu toat aten&ia: BIeri "i azi noapte au circulat 'n ora" )el de )el de "tiri, care de care /ai alar/ante, asupra celor ce se petrec la grani&a +o1rogei.
68?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

+in in)or/a&iuni )oarte pozitive a)l/ c 1ande de 1ulgari ar )i trecut grani&a "i c s-ar )i 'ncierat cu anteposturile ro/Dne. ,u se poate "ti pDn acu/a rezultatul acestor ciocniri, care pre cDt a)l/ au )ost )oarte 'nver"unate. Ceea ce pute/ spune cu siguran& este c aceste lupte sDngeroase tre1uie s )i )cut victi/e de o parte "i de alta. Guvernul nu /ai poate tceaL guvernul tre1uie s vor1eascL guvernul nu poate lsa &ara 'n grozava nelini"te, 'n care o arunc lipsa de "tiri pozitive de pe cD/pul luptei.C >... trecut grani&a... 'ncierat... ciocniri 'nver"unate... lupte sDngeroase... victi/e... cD/pul luptei... AL zic eu, atunci st/ ru de tot. > A"teapt, spune a/icul S... Cite"te aici. Citesc: B*oi/ a pro1a 'nc o dat pu1licului, cDt crez/Dnt tre1uie s acorde "tirilor rspDndite asupra unor con)licte la grani&a do1rogean 'ntre ni"te 1ande 1ulgare "i o"tirea noastr. Iat ce "tiri pri/i/ din localitate, de la o persoan )oarte serioas, incapa1il de a altera adevrul: B CDteva cete de 1ulgari muncitori cu paapoarte 4n re ul s-au prezintat la pic0etul de la 4strov pentru a trece grani&a. 4 persoan care a vzut aceasta, )iind desigur )oarte i/presiona1il, a alergat i/ediat s 'n"tiin&eze autorit&ile /ilitare ro/Dne, exagerDnd )aptul, ca toate persoanele i/presiona1ile. !ulgarii aceia erau oa/eni pacinici Alt)el, aici pace "i lini"teC. > AL zic eu, rsu)lDnd, dac erau /uncitori near/a&i, avDnd pa"apoarte 'n regul, "i dac alt)el e pace "i lini"te > atunci st/ 1ineL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO68%

A/icul S... zD/1i de credulitatea /ea "i 'ncepu s-/i citeasc: B:tirile de la grani& devin din ce 'n ce /ai alar/ante. La 2ilistra este o )ier1ere /ilitar ne'nc0ipuit. Acolo colonel +andanesPi "i cu 2ara)o)) &in discursuri ne1une"ti trupelor regulate "i 1andelor de revolu&ionari, care 1ande ar nu/ra pDn acu/ aproape 58.888 de oa/eni. +intr-un /o/ent 'n altul tre1uie s ne a"tept/ la o lovitur a acestor descreiera&i, care dicteaz azi 'n !ulgaria. 2 )i/ gataLC > A/ 'n&eles, zic eu /D0nit. Guvernul 1ulgar, oricDt ar vrea s )ie de cu/inte, nu /ai poate 'n)rDna pornirile /ilitariste ale lui +andanesPi "i tur1area "ovinist a lui 2ara)o))... Atunci, se-n&elege, st/

ruL > .oate c nu, zice S... "i-/i d s citesc altceva: B+/ din sorginte autorizat "tirea c 'n !ulgaria de rsrit, adic spre grani&a +o1rogei, "i /ai cu sea/ 'n districtul *a/a, a iz1ucnit revolu&ia printre &rani, din cauz c sunt a/enin&a&i a li se ridica di(/ de pe cD/p. Iranii sunt )urio"i "i gata a lupta pDn la extre/itate. Corespondentul nostru ne da cu )oarte pu&in rezerv "tirea Bcu/ c palatul prin&ului Eerdinand de la Euxinograd este a/enin&at a )i drD/at "i incendiat de &ranii revolta&i. +e aceea, prin&ul Eerdinand nu s-a oprit la 2u)la, ci a plecat nu/aidecDt la *arna.C > .u&in '/i pas de palatul prin&ului EerdinandL zic eu. :i dac e vor1a, c0iar nu-/i pare ru... 4 revolu&ie agrar la
68-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

vr(/a"ii no"tri nu ne poate )ace nici un ru, 1a, poate, din contra... Atunci st/ 1ineL > Iar atDt de 1ine, nu. Ia s /ai citi/: BAn ziar din !udapesta sosit azi di/inea& ne spune c o persoan din antura(ul prin&ului Eerdinand ar )i declarat 'ntr-un intervieU c, dup cu/ stau spiritele 'n !ulgaria, rz1oiul ar )i inevita1il.C > AoleuL strig eu. +ar a/icul S..., trecDnd cu oc0ii pe o alt coloan, ur/eaz: B4)icioasele austriace sus&in c, oricDt de 'nsprite ar )i rela&iile celor dou tinere state vecine, este /ai /ult ca pro1a1il c totul se va ter/ina prin aplanarea pacinic a acestui regreta1il con)lict.C > !ravoL > 2tai ni&el. BLa 2ilistra se aduc /ereu tunuri... Totul ne )ace a crede c 1ulgarii, care voiau s )ac a iz1ucni rscoala 'n acedonia, vzDndu-se descoperi&i, vor acu/a s precipite deznod/Dntul co/plotului lor, aprinzDnd )ocul /ai devre/e decDt se putea cineva a"tepta. +e a/interi, un /inistru al lor, <aravelo)), a zis: BAn rz1oi, oricDt de i/pro1a1il ar prea, poate )i totdeauna posi1ilLC > Atunci, ce /ai vreiK este o declara&ie o)icial... 2t/ ruL > 'nc nuL :i ur/eaz citirea:
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO68$

> B,oi nu vre/ deloc rz1oi, a zis /inistrul Ivancio))...C > Atunci, dac nu vor, st/ 1ineL > BTrei "alupe 1ulgare cu explozi1ile...C > 2t/ ruL > B2upraexcitarea popula&iei rurale 1ulgare, 'n a(unul ridicrii di(/ei, este desigur una din cauzele des)"urrii de )or&e ar/ate dincolo de +unre. Guvernul 1ulgar pro)it de con)lictul cu Ro/Dnia, ca s poat c0e/a rezervi"tii, care 'n revolu&ia agrar din ur/ au condus pe re1eli.C > !ineL > BCorespondentul nostru ne telegra)iaz c depe"ile-i sunt re)uzate la telegra). E o )ier1ere grozav la 2ilistra, Ara1-Ta1ia "i 4strov. .este putin& s /ai treac cineva la 1ulgari )r s )ie '/pu"cat.C > RuL B duc astzi la 2ilistra "i la Ara1-Ta1ia.C !ineL > B!ulgarii nu /ai las vaporul nostru s intre 'n ora".C > RuL > BAgentul naviga&iei noastre secuestrat pe ponton.C > RuL > B'n 2o)ia panic... Agen&ia ro/Dn 'n pri/e(die...C > RuL > BAlaltieri, a/ vzut, 'n 2o)ia, pli/1Dndu-se prin ora" pe d-na i"u, so&ia agentului nostru diplo/atic, cu copiii.C > !ineL > BRo/Dnii din 2o)ia tre/ur de groaz... ,-au cura( s ias un /o/ent pentru a-"i vedea de a)aceri...C
6#8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> RuL > BIeri s-a desc0is cu /ult sole/nitate cursurile "coalei pri/are ro/Dne din 2o)ia, 'n prezen&a d-lui i"u, agentul nostru diplo/atic pe lDng guvernul 1ulgar.C > !ine, zic eu. > EiK 'ntrea1 S... > EiL zic eu. > A"a e c pDn-acu nu st/ nici 1ine, nici ru, adic nici a"a, nici a/interiK > A"a eL rspund eu.
0122

+ENI+ERATE LEGITI E Ar1ea TDrgului de unte, nu/rDnd vreo 7 ?88 de locuitori, vreo ? 1iserici, @ scoale pri/are "i #-8 de cDrciu/i, se a)l destul de pitoresc a"ezat pe /alul stDng al +D/1ului 2ec. 2e c0ea/ +D/1ul 2ec )iindc, 'ntre cele dou /aluri rDpoase, 'nalte ca/ de vreo cincisprezece /etri "i departe unul de altul la tot ca/ atD&ia, nu curge aproape tot anul nici atDta ap cDt ar a(unge ra&elor din /a0alaua /rgina" s se 1lceasc pe ar"i&. +ar ca o ironie, 'n po)ida nu/elui ce i-au dat riveranii, +D/1ul 2ec se porne"te va(nic ctre s)Dr"itul pri/verii cu valuri poso/orDte, "i u/ple vDlceaua "i, urlDnd ne1une"te, prvle"te la vale 1uturugi "i )el de )el de rupturi, "i surp din /aluri, "i )ace peste putin& s /ai treac de la un /al la altul altcineva decDt z1urtoarele. E /are piedic pentru co/er&ul localG cci capitala districtului se a)l 'n partea de dincoace, a"a c, dac s-a pornit odat +D/1ul 2ec, nu /ai e c0ip s co/unice TDrgul de unte cu
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6##

sediul pre)ecturii, la o distan& de douzeci "i cinci de Pilo/etri, decDt ocolind )oarte pe departe. Tre1uie s /earg o/ul la vale tot pe cursul +D/1ului 2ec, s a(ung, la o distan& de "aizeci de Pilo/etri. Cu/ a/ zice, 'n loc de o po"t, s )aci "aseG 'n loc de dou ceasuri, dousprezece. EiL dac ar )i un pod peste +D/1ul 2ecL +e aceea, to&i cet&enii din TDrgul de unte, vzDnd c nenu/ratele peti&iuni ce au adresat inisterului Lucrrilor .u1lice au r/as )r rezultat, se 0otrsc s adreseze, prin reprezentan&ii lor, Ca/erelor Legiuitoare o peti&iune, rugDndu-le ca din ini&iativ parla/entar s vin cu un proiect de lege prin care statul s se o1lige a )ace 'n s)Dr"it ceva "i pentru TDrgul de unte, ridicDnd un pod de piatr peste +D/1ul 2ec, dac nu de piatr, /car de le/n, dar s )ie solid. TDrgul de unte nu/r 'ntre cet&enii si 7$ de alegtori de colegiul I "i 7$8 de al doilea. ai to&i au la "colile locale copii, care ter/in 'n anul acesta cursurile pri/are "i care tre1uiesc de acolo s intre 'n liceu, pentru ca de acolo s intre 'n Eacultatea de drept, pentru ca de acolo s intre 'n Ca/er "i de acolo 'n diplo/a&ie ori 'n /inister: tre1uie s )aci copiilor o carier. EiL e greu unui printe s se despart de copii a"a de )rageziG nu-i vine u"or unei /a/e s tri/it 'ntre strini pe copila"ul ei de la vDrsta de #8>## ani"ori. 2-l 1agi 'n pensionatL Ce educa&iune poate cpta un copil 'ntr-un pensionat, unde s-a/estec la un loc cu atD&ia al&iiK... :i toate ca toate, dar la educa&iunea copiilor /a/ele din TDrgul de unte &in )oarte /ult. +ar, 'n s)Dr"it, s zice/ c s-ar gsi pensionate, 'n capitala districtului sau la !ucure"ti, convena1ile, garantDnd o excelent
6#6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

edua&iune. CDt cost 'nsK... Cui 'i d /Dna, pe vre/ea aceasta de criz, s plteasc atDta, )ie c0iar alegtor de colegiul IK Ce e prin ur/are de )cutK 2 se adreseze cet&enii din TDrgul de unte inisterului Instruc&iunii .u1lice, cerDnd 'n)iin&area unui liceu clasic > dac nu c0iar un liceu clasic, /car un gi/naziu deoca/dat, "i peste patru ani adogarea 'nc a celor trei clase superioare. +ar de cDte ori nu s-au adresat /inisteruluiL 'nalta autoritate "colar a r/as totdeauna surd la legiti/ele recla/a&iuni ale cet&enilor din TDrgul de unte. ,u le r/Dne dar altceva de )cut decDt sa 'nainteze, prin reprezentan&ii lor, o peti&ie ctre Ca/ere Legiuitoare, rugDndu-le ca din ini&iativ parla/entar s vin cu un proiect de lege prin care statul s se o1lige a )ace 'n s)Dr"it ceva "i pentru TDrgul de unte, 'n)iin&Dndu-i un liceu, dac nu un liceu, /car un gi/naziu deoca/dat, dar s )ie clasic.

TDrgul de unte a/ spus c se a)l la o distan& de o po"t departe de capitala districtului, care este legat cu !ucure"tii "i cu toate ora"ele &rii prin calea )erat. Ast)el, cet&enii din TDrgul de unte, ca s se pun 'n contact cu capitala (ude&ului "i cu capitala &rii, tre1uiesc s /earg cu cru&a cale de dou ceasuri "i (u/tate. Asta este un adevrat scandal, /ai cu sea/ pe vre/e reaL +e cDte ori nu sunt "i ei (indui&i de o pli/1are pe un 1ulevard, de o pli/1are la :osea, de oper, de concertL +ac ar )i o linie )erat care s-i lege cu capitala (ude&uluiL ce viitor ar avea TDrgul de unteL +e ani de zile, ace"ti cet&eni protesteaz c ur1ea lor e lsat a)ar din /ersul progresuluiL 2ute de alegeri au trecut cu
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6#7

pro/isiuni din partea candida&ilor c nu vor dezar/a pDn cDnd legiti/ele preten&iuni ale TDrgului de unte nu vor cpta deplin satis)acereL 4dat, 'n a(unul unor alegeri generale, s-au "i artat 'n localitate ni"te ingineri, care au /surat, au studiat "i au "i artat cet&enilor o sc0i& de plan pentru construirea liniei salvatoare intereselor "i viitorului TDrgului de unte, ale crei lucrri tre1uiau s 'nceap 'ndat dup desc0iderea Ca/erelor, )iindc, pDn la votarea creditului necesar la acea lucrare, nu se putea )ace ni/ic, 'n lips de )onduri disponi1ile. .lanul era /inunatG nu costa decDt vreo trei /ilioane, dac s-ar )i a"ezat gara pe /alul drept al +D/1ului 2ec, cu/ 0otrDser ingineriiG dac 'ns, precu/ pretindeau cet&enii, s-ar )i a"ezat gara pe /alul stDng, atunci, adogDndu-se costul podului, ar )i costat toat lucrarea vreo trei /ilioane "i un s)ert. +ar, )atalitateL Ca/erele s-au desc0is "i s-au 'nc0is, "i, cu toate protestrile TDrgului de unte, nici po/eneal s 'nceap lucrarea liniei. .lictisi&i, cu drept cuvDnt, cet&enii alegtori de atDta a"teptare "i atDta deza/gire, s-au 0otrDt s 'nainteze, prin reprezentan&ii lor, ctre Ca/erele Legiuitoare o peti&iune, rugDndu-le ca din ini&iativa parla/entar s vin cu un proiect de lege prin care statul se va o1liga a )ace 'n s)Dr"it ceva "i pentru TDrgul de unte, construind linia )erat, daca nu cu gara pe /alul stDng, /car pe /alul drept. .e cDnd se gDndesc la acest pas, iat c se '/pr"tie 'n lu/e vestea despre inten&ia guvernului de a veni, pentru acoperirea 'n parte a de)icitului 1ugetar, cu o lege asupra )a1rica&iunii &uicii, lege care etc. etc. TDrgul de unte este o ur1e care lucreaz )oarte /ult cu &uica. Cet&enii alegtori sunt dar cuprin"i de panic auzind despre inten&iile guvernului.
6#@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

Ce e de )cutK +up /ature c0i1zuiri, se 0otrsc s 'nainteze, prin reprezentan&ii lor, la Ca/erele Legiuitoare o peti&iune, 'n care s repete cererea ca din ini&iativ parla/entar s vie cu trei proiecte de lege: #. pentru podul solid de piatr pe +D/1ul 2ecG 6. pentru 'n)iin&area unui liceu 'n TDrgul de unteG 7. pentru construirea liniei )erate de la aceast ur1e pDn la capitala districtului, "i @. s struiasc a se retrage proiectul asupra &uicii, care love"te interesele cet&enilor alegtori din TDrgul de unteL Toate patru > deziderate destul de legiti/e...
0122

CA TTRNIA... TDrziu de tot 'n noapte, trei vec0i prieteni stau de vor1 'ntr-o 1errie > despre ceK... EiL despre ce pot sta de vor1 trei ro/Dni a"a de tDrziuK... despre politic, )r-ndoial. 'n toiul discu&iunii, vor1ind despre noul i/pozit asupra &uicii, printr-o asocia&iune de idei inexplica1il alt)el decDt nu/ai prin telepatie, unul dintre ei, ca "i cu/ s-ar 'ntoarce cu gDndul de )oarte de departe, zice ta/-nisa/: > Erate, ce s-o )i )cut CosticK... Costic .anaite... "tii....> Costic .anaiteK... zice altul. Curios lucruL Cu/ &i-a venitK... Toc/a la el / gDndea/ "i eu, la Costic .anaite. > +o/nule, zice al treileaG asta este ceva care s o spui ori la cine, nu te poate crede. La cine crede&i c /-a/ gDndit eu acu/a, cDnd ai 'ntre1at du/neata 'ntDi: BErate, ce s-o )i )cut CosticKC > La Costic, do/nule... la Costic .anaiteL... Co/edie. A"a e... Ce s-o )i )cut 1ietul CosticK
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6#5

> E 'n provincie... la o /o"ie, /i se pare... 2-a apucat de co/er&... ,u l-a/ vzut, poate, de opt ani... +ar e curios lucru, do/nule, cu/ s ne aduce/ a/inte de el, a"a... :i to&i trei prietenii tac "i stau /ira&i pe gDnduri.

CDt vre/e nu vor1esc, gDndurile lor u/1l departe pe crrile pe care ei le-au 1tut odinioar 'n tinere&e, 'ntovr"i&i de Costic .anaiteG "i cu cDt /ai /ult u/1l acele gDnduri, cu atDt le re'nviaz 'n )a&, din ce 'n ce /ai palpa1il, )igura vec0iului prietin cu toate atri1utele ei caracteristice. CDnd )igura a/icului Costic s-a-ntrupat 'ntreag 'n i/agina&ia lor, to&i trei 'i zD/1esc cu dragoste, "i unul dup altul: > EiL a"L > .arolK > CeL e"ti copilLK +ar, ca prin /inune, de la u"a 1erriei de-a)ar, se aude ca un, ecou un glas strin: > CeL e"ti copilLK To&i trei r/Dn 'ncre/eni&i la auzul acestui ecou ce pare c vine dintr-o alt lu/e care a )ost "i nu /ai este. .Dn s se do/ireasc prietenii, iat c apare 'n u"a 1erriei o )igur (ovial de provincial, un ro"covan pDrlit de soare, ur/at de un 1ir(ar. !ir(arul struie: > Cona"ule, de la gar... > Ei, a"L zice ro"covanul. > E doi )ranci... > .arolK > Taxa, cona"uleL > CeL e"ti copilK CosticL... Costic esteL... > E CosticL strig prietenii, "i se ridic to&i trei, "i se reped s-l ia-n 1ra&e, "i-l srut care /ai de care cu /ai /ult cldur. +ar Costic se-ntoarce ctr 1ir(ar:
6#?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> :i ce po)te"ti acu/aK > 'nc un )ranc. > CeL e"ti copilLK :i zicDnd aceasta, d un )ranc 1ir(arului, "i se-ntoarce ctr prieteni, care iar 'l srut. 2e a"az to&i la /as 'n cul/ea veseliei. > , CosticL... "tii tu la cine ne-a/ gDndit noi to&i trei adineaoriK... de cine a/ vor1it noi acu/a pDn s intri tuK > +e cineK > +e tine. > Ei, a"L > Nu, de tine. > .arolK > .arolL > C-e"tM copilK ,u /ai tre1uie s spune/ c sosirea iu1itului Costic gone"te orice gDnd de plecare acas, "i c i/ediat se co/and patru 0al1e, dup care 'ncepe o anc0et 'n regul asupra activit&ii lui Costic 'n toat vre/ea 'ndelungat de opt ani, de cDnd lipse"te din capital. +in aceast anc0et, rezult deoca/dat c si/paticul a/ic, dup ce a renun&at acu/ opt ani a /ai sus&inea licen&a 'n drept, s-a 0otrDt a '/1r&i"a cariera de cultivator de p/Dnt, "i s-a dus s exploateze o /o"ie de /unte 'n tovr"ie cu un unc0i al luiG 'n tot ti/pul de opt ani, n-a venit la !ucure"ti decDt de dou-trei ori, cDnd, de"i a stat aci cDte o spt/Dn, nu a avut plcerea sntDlneasc pe vec0ii lui prieteni, )iindc Bs-a-ncurcat cu al&iiLC "i c acu/a e )oarte /ul&u/it c i-a putut 'n s)Dr"it revedea. +up tonu-i de extre/ (ovialitate, dup oc0ii lcr/o"i "i /aniera cu care articuleaz vor1ele, se vede 1ine c d. Costic s-a /ai 'ntDlnit ast sear "i cu al&i prieteni.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6#%

ContinuDnd anc0eta, se descopere c si/paticul a/ic a sosit ast sear cu un tren 'ntDrziatG c de la gar, s-a suit 'n tra/vaiG a /ers pDn 'n col& la atac0e celariiG acolo, si/&ind c-i e )oa/e, s-a dat (os, s ia un /ezelic, la o 1cnie 'n col&G acolo a-ntDlnit ni"te vec0i prieteni, care 1eau /ust, "i a 1ut "i el.... > *rea s /-ncurce du/nealor... Nice: B'nc un rDndLC zic: BC-e"ti copilLKC 2-a suit apoi 'n 1ir(, a lsat gea/antanul la etropol "i a venit aci.

Ceea ce e curios e c "i dDnsul avea o presi/&ireG venind 'n 1ir(e dinspre atac0e celaru ctre centru, 'i trecuser prin gDnd atDtea "i-atDtea a/intiri de pe vre/ea cDnd petreceau to&i patru, studen&i sraci, '/preun. > EiL )ru/oase vre/uriL excla/ unul. > E0, a"L rspunde a/icul Costic. > ,u /ai apuc/ noi a"a vre/uriL zice altul. > .arolK 'ntrea1 Costic. > 2-a dusL suspin al treilea... A/ trei copii, Costic. > C-e") copilLK :i iar"i un rDnd de 0al1e, "i iar ur/eaz 'nainte anc0eta, dovedind c si/paticul Costic a venit la !ucure"ti cu o a)acere )oarte i/portantG c a plecat de-acas acu/ cDteva zile, cu inten&ia s soseasc c0iar a doua zi 'n capital. +e ce n-a sosit decDt peste trei zile "i (u/tate, se explic u"or. +e la /o"ia lui, din vDr)ul /un&ilor, este o distan& de cincizeci "i /ai 1ine de Pilo/etri cu trsura pDn la .loie"ti. 2-a a1tut la *lenii de unte "i s-a-ncurcat o noapteG apoi a a(uns la .loie"tiG s-a a1tut pe la *alea Clugreasc, la un prieten, cu ocazia culesuluiG s-a 'ncurcat o zi "-o noapteG prietenul a vrut s-l /ai &ie, ca s vie a/Dndoi 'n !ucure"tiG dar Costic i-a zis: BC-e") copilLKC "i a plecat.
6#-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> '/i parM ru c v-ncurca&i la 1ere, zice CosticG 1ine, nene, acu e vre/e de 1ereK Ai la o... /ustrie, )rate... > Eugi, nene, c /ustul stric sto/aculL zice unul. > Ei, a"L rspunde Costic. > ,u /-a/ 1olnvit alaltieri din dou pa0areL zice altul > .arolK > Cea /ai in)a/ 1uturL zice al treilea. > C-e"t copilLK +up o pauz, Costic 'ntrerupe tcerea: > Erate, n-au "tia un /ezelic, cevaK ni&ic pastra/a... > Ii-ai gsitL la 1errie, pastra/a... > +aM ceK > Crenvir"L > Ei, a"L > 4r sala/... > .arolK > 4ri "vai&er... > C-e"t copilLK :i anc0eta '"i reia cursul. o"ia unde Costic )ace Bagricultur de )Dn "i de pruneC este a"ezat 'ntr-unui din cele /ai sl1atice "i /ai su1li/e puncte ale Carpa&ilorG acolo, 'n creierii /un&ilor, trie"te el de atDta ti/p )oarte /ul&u/it, departe de zgo/otul capitalii... > !ine, Costic, vara ca varaG dar iarna, nu &i-e urDtK > EiL a"L... > ,-a" putea iarna s stau nici o spt/Dn... > .arolK > 'n sl1ticia aia... > C-e"tM copilLK 'nc un rDnd de 0al1e... > Ei, a"L > Ale din ur/.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6#$

> .arolK > :i pe ur/, un "var&L > C-e") copiiiK .Dn s se goleasc cele din ur/ 0al1e, un supli/ent de anc0et nu stric. CDt de i/portant va )i

acest supli/ent, se va vedea 'ndat. .rietenii &in s a)le pentru care a)acere B)oarte serioasC a venit 'n capital /unteanuM lor. ,u le tre1uie /ult struin&, ca s o1&in satis)ac&ie curiozitatea lor. Costic a venit aci cu o peti&iune isclit de /ai /ulte zeci/i de cultivatori de prune: tre1uie s-o dea /Dine unui deputat, s-o prezinte la Ca/er, ca s opreasc votarea i/pozitului pe grad. > !ine, Costic, acu/a viiK... ai venit ca/ tDrziuL > Ei, a"L > 2-a votat legeaL > .arolK > Ca/erele s-a-nc0is de sD/1ta trecutL... M:M copilLK 0122 .4LITICA Z,ALTA A/ un isna) de la &ar 1un prieten, care crede or1e"te 'n ce-i spun eu, /ai cu sea/ atunci cDnd 'i convine s creaz. ai ales 'n politic / consult ca pe un oracol. A venit alaltieri la /ine /i-a spus c a intrat 'ntr-o daraver de pcur "i /-a rugat s-i, spun tot ce "tiu despre a/ericanul la, care vrea s ne cu/pere &ara. Eu, care, 'n privin&a acestei a)aceri, nu "tiu ni/ic decDt c odat ne-a trecut RocPe)eller pe la nas "i na/ "tiut s-l prinde/, n-a/ vrut s-l las pe provincial s plece deziluzionat de /ine, s / socoteasc lipsit de orice cuno"tin& a culiselor politice > "i, tot sunt gazetar, zic: de ce nu i-a" cldi a/icului
668OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

/eu cDteva caturi de 1aliverne, cu care "i el la rDndu-i s )ac )urori la ca)eneaua central din or"elul luiK > Ascult-/, neic, zic eu, '&i spun ce "tiu, ce a/ putut a)la pDn asearG 'ns te rog s r/Dn-ntre noiG nu voi s se a)le c eu a/ dat s)oar-n &ar. > +oa/ne )ere"teL zice isna)ul. > Aite ce e... :tii c venise odat a/ericanul cela cu 1ani 1uni, "i )cea propunere )oarte )olositoare pentru noi, "i nu s-putut )ace ni/ica. > +e ceK > +e ce, de neceL nu s-a putut. > +e ce nu s-a pututK > .entru c n-au vrut li1eralii. > Apoi, acu/a auz c ei vor... *zDnd eu c isna)ul /-ncurc, zic: s-l iau repede... > Aite ce e, neic, zic, du/neata e"ti de la &ar, nu pricepi cu/ se (oac de sus politica su1&ire. > 2pune du/neata, ca s pricepG de aia a/ venit. > CDnd era s se isprveasc daravera cu a/ericanul, a venit altcineva "i a zis: nu se poateL > Care altcinevaK Eu, vzDnd c isna)ul / &ine de scurt, ca s-l a/e&esc, zic: > +isconto-Gesellsc0a)tL > Cu/K > +isconto-Gesellsc0a)tL Ai auzit du/neata de +isconto-Gesellsc0a)tK > ,uL tot a/erican eK > ,u, zic eu, e nea/&. > Ei "i, ce trea1 avea nea/&ul s se a/esteceK > :tiu euK > :i atunciK
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO66#

> Atunci a/ericanul a 'n&eles cu/ /erge "iretenia, "i, se zice, a propus nea/&ului... s-l ia tovar" la parte... +ar... > +ar ceK > +ar, s-a 'ntD/plat "i li1eralii s se 0otrasc atunci s strige, ca s auz &ara, c vor ciocoii s o vDnz la a/ericani... :i cDnd au vzut ciocoii c nu /erge, s-au 'nc0inat cu plecciune a/ericanului, "i a/ericanul a-n&eles cu/ devine politica, "i-a luat gea/antanele "i a plecat. > Care va s zic a/ r/as cu 1uzele u/)late. > !a nu, )iindc au czut ciocoii "i au venit li1eralii, "i acu/a... > CeK

> Acu/a, zice c vine nea/&ul... > Apoi, nea/&ul d cDt da a/ericanulK > +ac n-o da toc/ai atDta, tot o s dea ceva... > Apoi are de undeK > AreG "i dac n-o avea destul, o s ia acu/a el tovar" pe a/ericanul la parte... Isna)ul, auzind 1alivernele /ele, zice: > Ia ascult-/, de la &ar oi )i eu, dar nici a"a de prost nu sunt s-&i crez toate /o)turile du/itale. > Ce /o)turi, neneK 'ntre1 eu serios. > Ast)el de lucruri nu/ai pDn capul celui /ai /are /o)tangiu poate s treacL :i a plecat isna)ul /eu ca/ suprat, 'n&elegDnd c dac ar )i adevrat ce spun eu, ar )i prea-prea, c vreau adic s-/i 1at (oc de el.
0120
666OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

BR4 T,II *ERNIC 2piritul de asocia&ie, tre1uie s constat/ cu 1ucurie, a luat un /are avDnt la noi. ,u/rul deose1itelor societ&i ro/Dne, pe )a& sau secrete, este astzi aproape incalcula1il. Ro/Dnul cDt trie"te tre1uie s )ie /e/1ru 'n /ai /ulte societ&iG 1a ceva /ai /ult, sunt ro/Dni care, c0iar 'nainte de na"tere, sunt /e/1ri 'n BCornelia, societatea /a/elor ro/Dne pentru a(utorul /utual 'n caz de na"tereCG iar al&ii, c0iar dup ce /or, continu a )i /e/1ri activi 'n societatea de 'ngropciune /utual: 'n sc0i/1ul unei ne'nse/nate cotiza&iuni, orice /e/1ru, la caz, +oa/ne )ere"te, de /oarte, are dreptul a )i 'ngropat cu /uzic. Ca orice ro/Dn, a/ cutat "i eu s )ac parte din cDt /ai /ulte societ&i. .Dn /ai zilele trecute, era/ /e/1ru la optG astzi, gra&ie struin&elor cele1rului /eu a/ic, e/inentul pedagog ariu C0ico" Rostogan, a/ onoare a )i /e/1ru la nou. A noua, cea din ur/, '/i pare /ie c este societatea cea /ai 1inevenitG ea rspunde la o /are "i arztoare necesitate na&ional. Cititorul se va convinge 'ndat cDt de urgent nevoie avea/ de 'n)iin&area noii noastre societ&i. +ar s ls/ pe pro/otorul 'n)iin&rii acestei societ&i s vor1easc... B,oi, ro/Dnii verzi, purcede/ de la ur/toarele principii sntoase de progres na&ional: A iu1i nea/ul su e peste putin& din partea aceluia care nu ur"te celelalte nea/uri. An nea/ nu poate avea vr(/a"i 'n propriile sale de)ecteG vr(/a"ii lui sunt nu/ai "i nu/ai calit&ile altor nea/uri. +e aceea, un nea/ nu tre1uie s-"i piard vre/ea a se gDndi cu/ s-"i 'ndrepteze de)ectele "i cu/ s"i cultive calit&ileG el
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO667

are altceva /ai pro)ita1il de )cut: s le nu/ere de)ectele "i s le ponegreasc sau d-a dreptul s le tgduiasc altora calit&ile. .rin ur/are, un nea/ tre1uie s ai1 vecinie groaz de celelalte, deoarece existen&a unuia n-are alt condi&ie decDt co/pro/iterea co/plet a altuia. +e aci, necesitatea i/perioas a exclusivis/ului na&ional celui /ai extre/. !r1atul care are copii cu o )e/eie de alt nea/, sau viceversa, cre"te la sDnul lor ni"te /on"tri, care (u/tate vor iu1i pDn la ne1unie nea/ul 'n /i(locul cruia au vzut lu/ina, iar (u/tate 'l vor urD cu 'nver"unare. 2 )ereasc +u/nezeul str1unilor no"tri pe orice ro/Dn sau orice ro/Dnc s dea na"tere la a"a speci/ene teratologiceL Acestea sunt principiile care ne-au cluzit cDnd a/ pus 1azele noii noastre societ&i. ,oua noastr societate este c0e/at s de"tepte spiritul pu1lic na&ional, solidarizDnd pe to&i ro/DniiG de aceea sper/, nuL nu sper/, sunte/ siguri c to&i ro/Dnii > "i cDnd zice/ to&i ro/Dnii, 'n&elege/ nu pe to&i levantinii, care se dau drept ro/Dni, ci pe ro/Dnii adevra&i > se vor gr1i s se-nscrie '/preun cu )a/iliile lor 'n rDndurile noastre.C +up aceast esen&ial expunere de /otive, ne gr1i/ a da aci, 'n strD/tul spa&iu de care dispune/, cDteva extracte din 2TATATELE 24CIETJIII BR4 T,II *ERNIC
Cap. " *espre numele, mem!rii i em!lema societii

Art. # > 2e 'n)iin&eaz 'n Ro/Dnia o 2ocietate Ro/Dn cu nu/ele de BRo/Dnii *erziC. Art. 6 > 4ricine poate )ace parte din aceast societate, )r

66@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

deose1ire de sex, de etate sau de coloare politic, dac este ro/Dn sau ro/Dnc verde. Art. 7 > E/1le/a societ&ii va )i un ro/Dn verde zdro1ind )alnic su1 clcDiul su "arpele strinis/ului, care scrD"ne"te "i &ip.
Cap. "" *espre $atoriile mem!rilor societii 4n enere

Art. @ > e/1rii de orice sex "i etate ai societ&ii BRo/Dnii *erziC sunt datori s urasc tot ce e strin "i tot ce e de la strin, tot ce nu e ro/Dn verde sau tot ce nu e de la ro/Dn verde. Ar/eaz apoi /ai /ulte articole unde se enu/era cu de-a/nuntul tot ce nu este verde ro/Dnesc "i care tre1uie siste/atic respins de orice /e/1ru al societ&ii, ca, de exe/plu, senti/ente nero/Dne"ti, tendin&e "i idealuri nero/Dne"ti, art nero/Dneasc, idei "i spirit nero/Dne"ti. Apoi: Art. $ > 2e excepteaz de la aceast regul capitalurile nero/Dne"ti. 2tatutele prevd 'n)iin&area unui organ de pu1licitate al societ&ii, cu titlul de &omnul ,er$e, pus su1 direc&iunea unui co/itet de @8 /e/1ri, iar co/itetul su1 pre"edin&ia e/inentului /eu a/ic, . C0. Rostogan. 'n acest co/itet nu vor putea )igura /ai /ult de (u/tate /e/1ri nevDrstnici. Niarul &omanul ,er$e va )i redactat de to&i /e/1rii societ&ii: )iecare /e/1ru, indi)erent de vDrst sau sex, va )i dator a cola1ora /car o dat la lun cu un articol de )ond. 2e-n&elege de la sine ce idei e c0e/at s propage &omanul ,er$e. ai departe, statutele arat c 'ndat ce societatea BRo/Dnii *erziC va nu/ra o sut de /e/1ri, se va declara constituit "i va proceda la alegerea co/itetului.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO665

Cap. """ *espre $atoriile mem!rilor minori ai societii

Art. 78 > e/1rii /inori ai societ&ii, indi)erent de etate "i de sex, sunt datori a )i cDt se poate /ai cura&i Art. 7# > Ei sunt datori a asculta pe prin&ii lor de a/1e sexe, de pre)erin& pe acei care sunt /e/1ri activi ai societ&ii. Art. 76 > Acei care ur/eaz la "coal nu pot, su1 nici un cuvDnt s se (oace cu con"colari striniG ei tre1uie s se (oace nu/ai cu con"colari ro/Dni verzi, de pre)erin& cu /e/1rii activi ai societ&ii. Art. 77 > e/1rii /inori ai societ&ii sunt o1liga&i a o1&inea note 1une nu/ai la pro)esorii ro/Dni verzi, de pre)erin& la acei care sunt /e/1ri activi 'n societate.
Cap. ", *espre $atoriile mem!rilor $e se? 'eminin

Art. @8 > e/1rele societ&ii sunt datoare s )ie virtuoase ca ni"te /atroane ro/ane. Art. @# > e/1rele societ&ii sunt datoare s devie 1une /a/e ro/Dne. Art. @6 > Ele sunt datoare a na"te copii snto"i dup preceptul str1un: mens sana in corpore sano.0 Art. @7 > e/1rele societ&ii care sunt 'nc (une do/ni"oare sunt datoare s se /rite nu/ai cu ro/Dni verzi, de pre)erin& dintre /e/1rii activi ai societ&ii. Art. @@ > La cazul cDnd o (un do/ni"oar s-ar /rita cu un ro/Dn verde, care 'ns nu )ace parte din societate, este datoare a-l 'nscrie i/ediat printre /e/1rii activi.
#

inte sntoasa 'n corp sntos ;Lat.=.

66?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

Art. @5. > 'ndat ce o /e/1r devine /a/, ea este datoare s-"i 'nscrie i/ediat copilul 'n societatea BRo/Dnilor *erziC. Art. @? > e/1rele societ&ii sunt datoare a-"i 1oteza copiii cu nu/e str1une ca Reea-2ilvia, ca Ti1eriu, ca Cicerone, ca Caracala, ca Cornelia, ca Catone etc. Art. @% > e/1rele /a/e sunt datoare s dea copiilor lor o educa&iune /atern 'n li/1a /atern. 2u1 nici un cuvDnt apoi, nu-i slo1od s 'ncredin&eze educa&iunea copiilor la alte guvernante decDt ro/Dnce verzi. Art. @- > Ele sunt datoare a da singure s sug copiilor, alptDndu-i 'n acela"i ti/p cu senti/ente "i idei de ro/Dn verde, con)or/ statutelor de )a&. Art. @$ > 'n cazul cDnd un /e/1ru nu ar avea lapte sau, 'ntD/pltor, nu i-ar )i s)Drcul /a/elelor per)orat, sau s-ar gDdila prea tare, su1 nici un cuvDnt nu va putea lua o doic strin, care ar da copilului s sug lapte strin, alptDndu-l 'n acela"i ti/p cu senti/ente "i idei, strineG ci va )i datoare s ia o doic ro/Dnc verde, de pre)erin& o /e/1r activ a societ&ii. 'n capitolul despre /e/1rii de sex /asculin ai societ&ii, statutele i/pun acelea"i o1liga&iuni "i ta&ilor ca "i /a/elor, a)ar, se-n&elege, de o1liga&iunile privitoare la alptare.

2e 'n&elege c orice a1atere de la 'ndatoririle sttutelor atrage dup sine: 'ntDia oar un avertis/ent, a doua oar o a/end "i a treia oar excluderea, 'n "edin& plenar, a /e/1rului vinovat, din societatea BRo/Dnilor *erziC "i declararea lui ca strin de nea/. A1aterea de la 'ndatoririle privitoare la alptare atrage dup sine de la 'ntDia oar pedeapsa excluderii.
0120
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO66%

TATJL ,42TRA !unica s-a sculat de di/inea& cu spatele-n sus. ,epo&ica ei s-a sculat din contra )oarte 1ine dispus. !unica o spal, o gte"te "-o piaptnG nepo&ica, la )iecare trstur a pieptenului, se strD/1. Gata... !A,ICA: A"aL Acu zi Tatl nostru. ,E.4IICA ;stDnd dreapt-n picioare "i cu o )igur grav, plin de co/ponc&iune=: BTatl nostru carele e"ti... carele e"ti... e"ti 'n...C !.: 'n ce, proastoK ,.: B... carele e"ti 'n...C !.G Iar ai uitatL ,.: ,-a/ uitat, 1unicoL !.: Atunci, de ce nu ziciK Ande &i-e gDndulK 'ncepi iarL BTatl...C ,. ;repede=: BTatl nostru, carele e"ti 'n ce...C !.: B...ruri...C ,.: B... ruriL...C !.: EiK ,.: B... s)in&easc-se nu/ele tu, vie... vie... vie...C !.: Ce s vie, uratoK... *ezi c iar nu "tiiKL ,.: !a "tiu, 1unicoL !. ;pe acela"i ton=: Apoi, daca "tii, de ce nu spui, ciu/ulicoK ,. ;reculegDndu-se=: BEac-se voia taL...C !.: 9o0oL nu a"a, strD/1oL B*ie-/par&ia ta, )ac-se voia ta, precu/ 'n cer "i pe p/Dnt...C ,.: B... precu/ 'n cer "i pe p/Dnt...C !.G ai departeL ,. ;ca "i cu/ ar recita, distrata=: ai departe... !. ;zgDl&Dind-o de 1ra&=: ,u B/ai departeC, toantoL Ai uitat-o "i astaK Astzi n-ai s /nDnciK
66"on Luca Cara iale

,.: !a da, 1unicoL !.: ,-o s ceri pDineK ,.: !a daL !.: Apoi, atunciK... ;Grav:= B.Dinea noastr...C , ;repede=: B.Dinea noastr cea din toate zilele, d-ne-o nou astzi "i...C !.:B... "ine...C ,.:B..."ine...C !. ;i/pacient=: B... "i ne iart nou gre"elile noastre... precu/... precu/...C ,.: B... precu/... precu/...C !. ;plictisit=: .recu/, ceK ,.: B... precu/ ce...C !. ;scoas din r1dri=: B... precu/ iert/ "i noi...C ,.: B... precu/ iert/ "i noi... "i noi...C !. ;exasperat=: B...gre"i&ilor no"triLC /gri&oL ;'i arde o pal/ peste zulu)ii de la cea)a.= B:i nu ne duce pe noi 'n ispit, ci...C ,^ ci ci C
I,., B... *-l... *-l...

!. ;tare=: B... ci ne iz1ve"te de cel ru...C ,. ;rsu)lDnd=: B... ci ne iz1ve"te de cel ruLC ;'"i )ace cruce "i pleac din loc.= !. ;apucDnd-o de un zulu) si oprind-o=: ,u/ai atDtaK ,.: ;plictisit=: ,u/ai atDta, 1unicoL !.: ,-ai /ai uitat ni/ica, diavoleK ,.G ,i/ica, 1unicoL

!. ;iritDndu-se treptat=: ,i/icK ,. ;ase/enea=: ,i/icL !. ;vrDnd s-o arz la cea)a, )ace o /i"care ru calculata "i cade=: ...AL... ,. ;aducDndu-"i a/inte=: A/in, 1unicoL ;Euge-ntr-un picior.=
0120
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO66$

T4T ITICJ > +e ce trage clopotele, iticK > +e )rDng0ie, /on"er. +oi (uctori de 1iliard, unul /ult /ai )orte ca altul, )ac o partid. itic s-a-ncurcat la privit "i nu/r punctele. +up o serie a (uctorului /ai )orte, itic cu glas tare: > 65 cu ni/ic-sprezeceL > Ai )ost la Cotroceni, iticK > ,u, /on"er, a/ scpat tra/carulL > itic, prea te iz/ene"tiL > +in contra, /on"er, c nu port varaL 'ntDlnesc azi-di/inea& pe a/icul itic )oarte a1tut. > Ce ai p&it, iu1ituleK > 'nc0ipuie"te-&i, drag: a/ tras pe dracul de coad dou luni, "i acu/ /i-a intentat proces, cerDndu/i daune-intereseLL... > Ce ai, /on"er, de calci a"aK 'ntrea1 itic pe un a/ic. > supr o g0eat teri1il. > +u-te la <i1riP#, s &i-o scoat.
#
R@

Renu/it dentist 1ucure"tean.

678OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

.e strad. E '/1ulzeal. itic cu un prieten )ace dru/ul de la !ulevard la Teatru. +in gre"al prietenul 'l calc pe itic pe g0eat: > .ardonL se gr1e"te a zice itic, te-a/ clcat su1 talp... 'n tren. itic, avDnd 1ilet de clasa 'ntDia, intr 'n clasa a doua s vor1easc cu un prieten. Conductorul cere 1iletele. itic, prezentDnd pe al su "i cu un zD/1et ctre conductor: > CDt vine s-/i plte"ti di)eren&aK > Ande /ergi pe var, iticK > La /unte... > 'n ce locK > La untele de pietate, /on"er. itic, cu un aer dezolat: > ,u "tii ce i s-a-ntD/plat lui 1ietul Iancu ,iculescu actorulK > 'nc0ipuie-&i, /on"er, "i-a de"elat 1icicleta. ITICJ: i-a/ co/andat, /on"er, un pardesiu nou. A ICAL: Ce coloareK ITICJ: Coloarea vDntului. La .alatul Fusti&iei. itic u/1l de colo pDn colo pDn sala pa"ilor pierdu&i.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO67#

> .e cine cau&i, iticK > Caut un avocat, /on"er, s / apere... > CeL ai "i tu procesK > ,u, /on"erG s / apere... de /u"te. itic, plecDnd )oarte de di/inea& de la 1errie: > Tot /-a/ 0otrDt eu s /erg acas... 'ncai s-/i iau "i plria, 'n trenul de plcere. *agonul este plin de lu/e. 4 doa/n, intrDnd: > ,u /ai e nici un loc li1er pentru /ine... > !a da, doa/n, /ai este unul, cel /ai co/od.

> AndeK... > 'n ini/a /ea... La ca)enea. ITICA: !iete, un(var&L... C0elnerul pleac s execute co/anda. ITICJ: !ieteL C0elnerul se-ntoarce. ITICJ: 2 )ie /ai negruL... > Ce zici, itic, /ai plou astziK > ,u pot pentru ca s / pronun&, /on"er: /-a/ t/duit de 1tturi. itic, 'ntr-o discu&iune asupra situa&iunii politice: > Lsa&i-l, /on"er, "i pe 1ietul regeleL i-a )cutr politicienii capul Calinder#.
M Ioan <alinderu ;#-@8>#$#7=, ad/inistratorul do/eniilor Coroanei.
676OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle S

La telegra). itic a predat o telegra/. Telegra)ista, dup ce a tiat c0itan&a: > An leu "i cinci 1ani, do/nule. itic, cu zD/1etul lui cunoscut: > .arolK... ,u-i prea scu/p, do/ni"oarK La restaurant. itic sun. C0elnerul Costic se prezint. Costic: Ce-a co/andat donM iticK ITICJ: +rag Costi&, s-/i puie la grtar o Costic de purcel. itic a ca/ prea 1ut: e )oarte ciupit, "i-i vine po)t s )redoneze: B+e ar )i noaptea trei coniace... -a".... /i"... /-a"... /i"... /i"-/a"L...MC ITICJ: A/ice Costic, nu /ai /erge cu cldurile acestea dropicaleG /-a/ 0otrDt 'n )ine s plec /Dine di/inea&. C42TICJG AndeK ITIC J: La 1i... s-/i scrii. C42TICJ: AdresaK ITICJ: ,u "tiiK... B iticC. C42TICJ: !ine, B iticC "tiuG dar undeK ITICJ: B itic, la 1iC.
#

i"/a", vin cu ap /ineral.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO677

C 4 2 TIC J: !ine, la 1i, "tiuG dar unde la 1iK ITICA: B itic... la 1i... 'n Europa.C 'n trenul de plcere. Lu/e /ult. Cldur sa0arian. itic "i Costic /erg spre 2inaia. ITICA ;)cDndu-"i vDnt cu Mo'tul romn, se opre"te deodat ca "i cu/ "i-a adus a/inte de ceva=: TiiL Ce-a/ uitatrL C42TICJ: CeK ITICA: :u1ele. An necunoscut, se/uind pe itic cu altcineva, 'l salut: > 2alutare, /usiu Costic. > .ardon, din contra, c / c0ea/ itic. La 1irt. C9EL,ERAL: Ave/ carne cu carto)i. ITI CA: ,u pri/esc: nu sunt carto)or. La de1itul de tutun. ITICA: +ou &igarete de da/: a/ /usa)iri desear. C42TICJ: 9aide, itic, la 9erstru. ITICJ: ,u, /on"erG nu-/i )ace tre1uin&G eu cu/pr le/ne tiate gata. La tele)on. itic sun. 2oneria rspunde. ITICJ: AlioL
67@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

A, GLA2 +E +A J ;rspunzDnd=: AloL ITICJ: Cine-i acolioK GLA2A L: Centrala 'ntDia. ITICJ: +o/ni"oar, v iu1esc. GLA2AL: Cine e"ti d-taK ITICA: itic.

,ici un rspuns... itic sun prelung. 2oneria rspunde. ITICJ: AlioL GLA2AL: Cine-i acoloK ITICJ: itic, do/ni"oar. GLA2AL: E"ti un /garL ITICJ: AolioL GLA2AL: :i la pri/a ocazie, '&i trag pal/e... ITICJ: 4lioL > +-/i un pa0ar de ap, zice Costic 1iatului care serve"te. > +in contra, zice itic, /ie s-/i dai un pa0ar cu apL > 9aide, itic, zice Costic, pune-&i galo"ii-n picioare, s /erge/. > Adic, vrd s zid, rspunde itic, s-/i pun pidoarele-n galo"iL > rog, do/nule, zice u"ierul de la teatru ctre itic, s v scoate&i plria din cap. > .ardon, rspunde itic, eu nu-/i scot plria din cap, '/i scot capul din plrieL are /ucalit e"ti, do/nule itic, "i de spirit. ersi, do/ni"oar, c /-ncDnta&i cu /igdale a/are.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO675

La parada de #8 /ai, cocoanele se-ndeas s sparg cordonul de sergen&i "i s ptrunz 'n 1ulevard. ITIC J, cu ton /ar&ial: > 'n )ront, c v atac /arinarii clriL itic e dezolat. > 'nc0ipuie"te-&i, drag... /-a lovit o nenorocire irepara1il. > Ce-i, )rateK ce s-a 'ntD/platK > i-a stat ceasorniculL La 1irt. > !iete, un pa0ar de protoxid de 0idrogen. OO...KL > Atunci d-/i unul de 964. OO...K > Cu/K nici /car ap n-ave&iK z1iar itic. itic "ovinist: > :i cDnd voi )i /ort, /on"er, nu doresc pentru ca s /i se cDnte altceva decDt: +e"teapt-te, ro/DneL Costic se plDnge lui itic la 1irt c su)ere de inso/nie "i nu "tie ce do)torie s /ai ia ca s poat dor/i. itic 'i reco/and: > Ia o plac0ie de so/nL La ca)enea. > ,u iei ni/ic, iticK
67?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> !a da. !iete, o sco1itoare, un c0i1rit, un pa0ar cu ap "i o gazet, strig itic. itic, 'n co/pania unei a/ice, a"teapt s treac tra/vaiul, "i tra/vaiul nu /ai trece. > A0L do/ni"oar, toate trec 'n lu/ea aceasta, nu/ai tra/vaiul nu trece. An a/ic, poet, explic lui itic: > Cli/ri, sau, /ai corect, clmri, vine de la culamus, care 'nse/neaz condei. > AL zice iticG a/ 'n&eles... tot de-acolo tre1uie s vie "i calamitate. * itic, pedalDnd alturi cu a/icul su Costic, zre"te, venind 'n )a&-le cu /are vitez, un auto/o1il: > Iine 1ine, CosticL s nu se sperie 1icicletaL > on"er, "tii c Tocilescu /ai organizeaz o excursieK > 2eriosKL AndeK > La !ucure"tii-,oi. La 1irt. C42TICJ ;dulce=: Ce /ai )aci, iticK ITICA ;/DncDnd cu lco/ie=: apr de /oarte, /on"erL > CD&i ani ave&iK 'ntrea1 o do/ni"oar pe a/icul nostru. > +oispMce, /a/uazelL Ei, a"L )ace do/ni"oara ui/it. > ,u te speria, duduie, a/ doispMce ani nu/ai pe-o coastL
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO67%

Trenul de plcere, care /erge la 2inaia, se opre"te 'n sta&ia !uda. E )oarte cald. 4 da/ 'ntrea1: > usiu itic, nu s-o )i gsind ap la sta&ia astaK c /or de sete...

> !a da... dar ave&i gazeteK 'ntrea1 itic cu un surDs plin de aluziune deprtat. > +aM de ceK > Eiinc, /ada/... dac n-ave&i gazete, nu v-a" consilia s 1e&i... ai ave/ vreo dou ceasuri pDn la 2inaia... "i "ti&i... apa de !uda lucreaz iute. Costic se plDnge c "i-a pierdut /nu"ile... > +esigur /i le-a )urat cineva la 1errie. > Alt dat, ia-&i o cas de )ier, s nu &i le /ai poat )uraL zice itic. La ca)enea. +oi a/ici (oac ta1le "i unul din ei, dup ce arunc zarurile, strig: > Cinci cu doiL itic replic i/ediat: > Cinci CotoiL itic e 'n divergen& de opinii cu Costic, a/icul su, care, dup o lung discu&ie, nu vrea s se lase 'nvins. itic 'l 1ate pe u/r: > ,u )ace pe prostuM, /on"er, c-apoi te po/ene"ti c r/Di a"aL Costic 'nc0eie a"a, la ca)enea, un violent discurs politic: > +o/nul Carp e autocratL itic: > !a pardon, e /o)tocratL
67-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle S

ITI CJ ;cu glas drgstos=: A/ice Costic, )ii 1un "i /-/pru/ut cu trei lei. C42TICJ ;cu tre/olo 'n glas=: ito drag, te rog nu )ace /o)turi..B itic: ,u te )ace al dracului, cci "tiu 1ine c ai. C42TICJ: !ine, s zice/ c te '/pru/utG dar cDnd /i-i dai 'napoiK ITICJ ;repede=: An )ranc cDnd voi avea, altul cDnd voi putea, iar pe celalt dup /oarteL La 1errie. C42TICJ ;cu tre/olo 'n glas=: ito drag, te rog nu )ace /o)turi... ITIC J: 4 )i a1onat la o)tul, /on"erL E serat literar la a/icul Costic. An poet cite"te o poe/, care cuprinde o su/edenie de )lori. La un /o/ent dat, Costic zice autorului: > .ardon, /on"er, daM )loarea, asta e de cD/p, nu de /unte, cu/ zici du/neata. > E de /unte, do/nule Costic, replic autorul cu autoritate. > !a e de coast, do/nilor, strig itic, spre a tia controversa.
0120
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO67$

LA,A +E IERE .e-nserate, dup o zi )oarte clduroas, a"tept 'ntr-o sta&ie /ic, de pe linia !ra"ov>Clu(, trenul accelerat care /erge spre .esta... ,-a"tept /ult... Trenul sose"te... Repede-/i iau sacul de dru/ "i / duc la cel /ai apropiat vagon de clasa a douaG n-a/ vre/e s-aleg: trenul pleac-ndat. -a/ suit, a )luierat, porne"te. E )oarte cald 'n vagon "i lu/e /ult /ai ales 'n coridor, unde se vor1e"te tare 'n /ai /ulte li/1i, "i /iroase stra"nic a )uningine de lignit a/estecat cu tra1uco popular. 'ntru 'ntr-un co/parti/ent, unde vd loc golG '/i pun sacul 'n plasa de sus "i /-a"ez 'ntr-un col& lDng u". 'n co/parti/entul /eu, sunt deoca/dat nu/ai dou persoane, alturi pe 1anc0eta din potriv, 'n col&ul opus, de lDng )ereastra vagonului. +e"i la/pa '/1ro1odit arunc o lu/in )oarte sla1 "i nu pot distinge )igurile, 'n&eleg dup siluete c e o perec0e tDnr, un do/n "i o da/, care "optesc )oarte 'ncetG cDt de 'ncet 'ns, "i cu toat uruitura rit/at a roatelor, care s)DrDie acu/ cu o vitez onora1il, tot prind din "oaptele tinerei perec0i cDteva cuvinte: > +racul l-a /ai adus "i p-astaL zice da/a. > TaciL zice do/nulG s n-auzL poate-i ro/Dn... BAL a"a &i-e vor1aK zic eu 'n gDndul /euG 1ineLC GDndind ast)el, /-nc0ei pDn (os la Paterproo',0 '/i aps "apca pe oc0i "i / reze/ cu oc0ii /i(i&i, ca "i cu/ /-a" a"eza pe so/n. +ar n-apuc s isprvesc /i"carea "i aud lDng /ine, la u"a co/parti/entului, tu"ind cineva tare "i scurt de trei ori, a"a c )r voie / ridic "i / uit ca la un se/nal ce /i s-ar
#

anta de ploaie ;engl.=.

6@8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

da dup-nvoial. 4 doa/n 'n vDrst > o vz 1ine la lu/ina l/pii din coridorul vagonuluiG ea a tu"it. E un )el de /a0alagioaic... ,-o cunosc... rea"ez la loc, "i, 'ntorcDnd privirea 'nuntrul

co/parti/entului, vz c do/nul a trecut lDng u" 'n captul cestlalt al 1anc0etei, drept 'n )a&a /ea. Inc0iz un /o/ent oc0ii. > .ardonL auz un glas de )e/eie... :i si/& c /-ng0iolde"te cineva '/pingDndu-/i genunc0ii. i-i retrag cDt pot "i desc0id oc0ii. Cocoana care a tu"it adineaori a(ut pe un do/n destul de 1urtos s treac din coridor 'n co/parti/ent. +o/nul intr cu pasul nu prea sigur "i, &inut de cocoana de-aproape, /erge, cltinat de /i"carea trenului, s se a"eze greoi 'n captul cellalt al 1anc0etei /ele lDng )ereastr, )a&-n )a& cu doa/na cea tDnr, care pare c-a ador/it. > Cocoan 2o)i&o, zice do/nul ca/ gD)Dind, d-ntr-o parte perdelu&a de la la/p, /i-a/ pierdut perni&a... Cocoana care a tu"it se urc pe 1anc0et "i )ace lu/in. Acu/ pot vedea 1ine pe tovaro"ii /ei de cltorie. +oa/na cea tDnr, care st cu capul pe reze/toarea 1anc0etei, cu oc0ii-nc0i"i, este o strlucitoare )ru/use&e 1lond, de vreo douzeci "i doi "i trei de ani. +o/nul cel tDnr care-/i st 'n )a&, 'n aceea"i poz ca "i doa/na, 'ns invers, ca un pendant ar0itectonic, este un 1r1at oac0e" de vreo treizeci de ani, voinic "i )ru/os, totu"i cu o expresie )oarte 1lDnd. +o/nul cel gros > care acu/a "i-a gsit perni&a "i s-a culcat, g0e/uit pe (u/tatea 1anc0etei, cu )a&a la perete cu/ s-ar zice, adic cu spatele spre 1anc0eta din )a& > este un o/ nu toc/a 1trDn, 'ntre cinzeci "i "aizeci de aniG pare c e )oarte o1osit de dru/G poate c0iar s su)ere de ceva, (udecDnd dup 'ngri(irea cu care-l conduce cocoana. Aceasta a patra tovaro"e a /ea
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6@#

de co/parti/ent este o )e/eie usc&iv de vreo patruzeci "i ceva de aniG tre1uie s )i )ost tare )ru/u"ic pe vre/ea eiG un tip picant, "i ni"te oc0i scDnteietori, plini de vioiciune "i de viclenie. 'ndat ce "i-a culcat pe do/nul cel gros, cocoana se urc pe 1anc0et "i d la loc perdelu&a peste la/p. 'n toat vre/ea asta, eu / )ac c dor/itez trgDnd cu oc0iul pe su1 cozorocul "epcii. > a/i&oL 'ntrea1 'nceti"or doa/na cea tDnr, ridicDnd capul de pe reze/toareG ce )ace i"uK doar/eK > EiL a"L rspunde "i /ai 'ncet do/nul cel din )a&a /ea. > Atunci, de ce nu vii la locK "opte"te doa/na. > ai stai un /inut, soro, zice cocoana, c nu /oriL Aite e "i o/ul sta strin. > Eir-ar al draculuiL +racul l-a /ai adus "i p-astaL > Taci, soroL dac aude "i-n&elege ro/Dne"teL :i zicDnd acestea, cocoana vine de s-a"eaz 1rusc lDng /ine "i /-/pinge. Eu sar ca din so/n, "i cocoana: > .ardonL v-a/ )cut deran(... +v. "ti&i ro/Dne"te... > %em tu$om:0 zic eu... > +v. ungurK > " hen>... > :i nu-n&elege&i deloc... delocK... > %em tu$om: > !at-te +u/nezeu de 1oang0enL zice tDnra. .e ur/, cu 0u/or: > i"uleL i"uleL ci, 0aide odatL 'n acela"i /o/ent do/nul care doar/e 'ncepe s s)orie. +o/nul cel tDnr se scoal din )a&a /ea "i trece iar la locul unde l-a/ gsit 'ntDi, lDng doa/na cea tDnr. Cocoana se scoal de lDng /ine "i/i trece 'n )a& 'n locul tDnrului. # ,u "tiuL ;/ag0.=. 6 Corect: igen ;/ag0.= > da.
6@6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

> Culc-te "i du/neata, /a/i&oG e tDrziuL zice tDnra. In adevr, e ca/ tDrziuG toat lu/ea s-a retras din coridorul vagonului 'n co/parti/ente, "i, din norocire, toat lu/ea a avut locuriG la noi n-a /ai venit ni/eni. Cocoana se culc pe (u/tatea de 1anc0et din )a&-/iG eu / culc pe (u/tatea /ea de 1anc0et 'n sens invers cu do/nul care s)orie cu putere. A/ 'nc0is oc0ii, sincerG tot nu-i destul lu/inG cu oc0ii-nc0i"i, o s aud /ai 1ine... > A0L suspin doa/na, a0L i"ule, 'nc o ziL 'nc douzeci "i patru de ceasuriL /Dine sear, sunte/ singuriL...

:i... se srut... Aud 1ine... 2e srut: o dat lungG apoi, de /ai /ulte ori pe rDnd, scurt "i des "i tare... > A&i-nne1unit de totL /or/ie cocoana. > Ci, dor/i odat, /a/i&oL > ,u e vor1a de /ineG /ai e "i o/ strin... Eu 0oreai. > +-l dracului de 1oang0enL nu-l auzi cu/ /Dn porciiK... i"uleL drag i"uleL :i iar srutrile... Apoi, din adDncul su)letului: > 4))L... i"uleL... a/i&oL... /a/i&oL > EiL ce e, soroK ce /ai po)te"tiK > Tot nu dor/iK > i-e caldL nu pot s dor/... > Atunci, du-te pu&in p-a)ar. Cocoana se scoal "i trece-n coridor... :i /ie /i-e grozav de caldG / )ac c /-nvDrtesc 'n loc... An srutat prelung a/u&e"te... ridic de pe 1anc0et "i, )r s / uit 'n partea opus, ies dup cocoana 'n coridor. Cocoana vrea s-"i rsuceasc o &igaret de tutunG eu scot ta1ac0erea /ea "i-i o)er galant &igarete cu carton. Ia una... > ersi.
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6@7

> Teirem0... zic eu, "i-i dau )oc. > Care va s zic nu "ti&i deloc, deloc ro/Dne"teK > MitU> 'ntre1 eu, >... ro/Dne"te... Eu dau din u/eri cu vdit regret c nu o pot pricepeG totodat, 'i o)er, din ploscu&a /ea de dru/, cognac. Cocoana pri/e"te 1ucuros, apoi: > !ravos cognacL a"a zic "i eu... ersiL... Tre1uie s )ie scu/p... Eu iar dau din u/eri "i-i o)er alt &igaret. 2unt 0otrDt > de"i nu-n&eleg ro/Dne"te > s stau 'n co/pania cocoanei 'n coridor, pDn o crede du/neaei de cuviin& s intre iar la loc 'n co/parti/ent. A trecut, nu pot s-/i dau sea/a 1ine, cDt ti/p, "i din co/parti/entul nostru se aude tu"ind de trei ori... Cocoana intr... .este dou-trei /o/ente, intru "i /-a"ez la loc, lungin-du-/ cDt /-ncape (u/tatea /ea de 1anc0et... ... A0aL trenul nostru trece pe su1 o ploaieG rpie pe acoperi"ul vagonului "i plescie pe gea/. > a/i&o... culc-te... "i... /atale. > Iac... / culc... +ar... culca&i-v... "i voi... )i&i cu/... ... '/i pare c-auz o /uzic... Ce strlucitoare ar/onieL... un /ar" /aiestosL... daL... o parad... ce de lu/e... ar/at... /ult ar/at... aL nuL e la teatru... nuL nu e ar/at... parc e un stol de poru/1ei... iat doi... cu/ se srut "i se giugiulesc... *isezK...
#

Corect: Pere/ ;/ag0.= > / rog. 6CeK;/ag0.=.

6@@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

+ar ceM eK ce 1u)niturL... ce duduialL 2ar 'n sus... A/ dor/itL a/ visatL E lu/in 1un de ziu. Cu/ /-a/ speriatL a/ crezut c e un accident... CDnd colo, ceK +oa/na cea tDnr, cine "tie cu/, din so/n, a alunecat de pe 1anc0et ci "i a lovit cu picioarele pe do/nul cel gros, care s-a de"teptat speriat "i el. Ce e 'ns curios e c to&i din co/parti/ent ne-a/ de"teptatG nu/ai tDnrul do/n doar/e... acu/ 'n col&ul din )a&a /ea. Eu / culc la loc: /ai a/ nevoie de odi0n. E ziu /are... +o/nul cel gros se ridic "i sade pe 1anc0et cu picioarele descl&ate-n (os. +oa/na tDnr s-a reze/at iar cu oc0ii-nc0i"i. Cocoana-n vDrst, alturi de ea, casc. > Coan 2o)i&o, zice do/nul cu glas 1la(in, ia vezi unde /i-e cornul... Cocoana caut 'n plas "i d (os un cornet acusticG do/nul 'l ia "i-l pune cu gura cea strD/t la urec0e, apoi: > Coan 2o)i&oL cu/ zici du/neata s-ncepK cu/ /i-a spus !uiucliu #K cu/ /i-a spus 2c0ac0/ann6K ori cu/ /i-a spus Arec0i7K Cocoana, vor1ind aproape "i tare 'n gura larg a cornetului: > Cu/ &i-a spus !uiucliuK > .atru luni de zile cura lui <neipp, acolo la loc... > +aM 2c0ac0/annK

> a"ina electric... > +aM Arec0iK > 9apurile alea a/ericane... cu/ le ziceK Cocoana, tare "i adDnc 'n cornet: > .inP...
#6 7

Trei /edici cunoscu&i din !ucure"tiG cel din ur/, u/oristul Alceu Arec0i, unul din prietenii lui Caragiale.

"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6@5

> 9e0e... da... > Eu zic s le-ncepi pe toate odat. > A"a zic "i eu. > Tot ai vre/e acu/a: "i i&a are s stea la Eran&i"1at vreo dou-trei luni > CDtK 'ntrea1 do/nul. > *reo dou-trei luniL strig cocoana 'n cornet. > Cel pu&in patru, a spus doctorulL rspunde do/nul. :i zicDnd acestea, d cocoanii cornetul "i se culc la loc cu spatele spre 1anc0eta din )a&. BA/ 'n&elesLC zic eu 'n gDndul /eu. +o/nul 'ncepe s s)orie. > i"uleL... i"uleLL... i"uleLLL > A ador/itL zice cocoana. > !ravoL zice tDnra... +aM 1oang0enul doar/e, /a/i&oK Eu 0oreai. > ,u-l auziK TDnra se scoal de la locul ei "i trece lDng i"u, 'n )a&a /ea, pe cDt vre/e cocoana ia locul din )a&a do/nului care 0orcie. ... A trecut poate un ceas... parc-a )ost o clip... -a lovit ceva peste picioare... +esc0id oc0iiG e lu/in de soare... +o/nul 0orcie /ereu... Cocoana )u/eaz veg0indu-l... 'n )a&-/i, perec0ea cea tDnr doar/e zD/1ind: )e/eia cu capul cel )ru/os pe u/rul "i pieptul voinic al o/ului, care o reazi/ cu 1ra&ul drept pe dup spate, pe cDnd 'n /Dna stDng 'i &ine a/Dndou /Dnu"i&ele. ,e-apropie/ de .esta. Cocoana a /o&it cDt a /o&it "i a ador/it "i ea... 4L ArgusL +o/nul care 0orcie )ace o /i"care... vrea s se scoale... 2e scoalL
6@?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

Eu / ridic desperat "i, apucDnd cele trei /Dini din )a&, le zgudui puternic. TDnra perec0e sare drept 'n picioare. > .t)iu L )ir-ai al dracului de 1oang0enL Cu/ /-ai speriatL +ar eu, nen&elegDnd ro/Dne"te, i-art pe do/nul care se-ntoarce "i desc0ide oc0ii, pe cDnd tDnrul a "i pierit 'n coridor. 'n splendidul restaurant al grii, la .esta, stau la o /as, luDnd ca)ea cu lapte, do/nul cel 'n vDrst, doa/na cea tDnr "i /a/ita. .e /as, alturi de cea"ca do/nului, st cornetul acustic... La o /as )oarte aproape e tDnrul /eu tovaro" de co/parti/ent, care rspunde la nu/ele i"u. Eu / apropiu de /asa unde sunt da/ele, salut politicos, iau cornetul, "i-l pun cu desc0iztura cea /ic 'n urec0ea do/nuluiG do/nul "i-l a"az cu/ "tie /ai 1ineG apropiu gura de desc0iztura cea larg "i zic tare "i rspicat: > !oieruleL de"i n-a/ onoare s v cunosc... v rog s v uita&i 'ncoace... :i-i art /asa unde d. i"u !oierul se uita 'ncotro i-art: cocoanele au 'nle/nit. > !oieruleL adaog eu, vezi pe tDnrul acestaK... 'l veziK... 'l veziK > EiL daG ceK > Te-ntre1 nu/ai, de curiozitateL Apoi, 'ntorcDndu-/ ctr da/ele aiurite: > Cltorie "i petrecere 1un, coconitelorL * srut /Dnu"i&eleL... :i 1oang0enul pleac /Dndru c nu s-a-ndurat s se "i rz1une pe o tDnr u"uratic, tur1urDndu-i /ai /ult decDt o clip luna de /iere.
0120
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6@%

I,IIIATI*A... > 2t/ ru, )oarte ru, do/nuleL... 2tatul nu vrea s se gDndeascL... ,u este nici o 'ncura(areG 1a, pute/ zice c este c0iar o persecu&iune... :i asta > s-/i dai voie s-&i declar > este trist, nu nu/ai pentru noi, agricultorii, care nu sunte/ capa1ili s /erge/ cu egois/ul pDn-acoloG este trist pentru &arG cci, 'n de)initiv, noi plugarii sunte/, ca s zic a"a, topor de oaseG noi "tia devasta&ii...

> .e d-ta, zic eu, nu te-a devastat. > Te rog, nu /-ntrerupeG las-/ s ter/in... ,oi duce/ greul &rii "tia, care )r noi, ce s zice/K... .arc n-ar /ai /erge, s )luieri nu/a din 1uze "i s u/pli doldora punga statului, din care pe ur/ s vie "i s sug &D& atDtea lipitori declarate "i clandestine, care triesc pe spinarea noastr, care, vai de capul eiL nu/a su)letul nostru "tieL... ,u, do/nuleL pDn nu vine statul cu o lege nu /ai /ergeL... 2tatul tre1uieM s se gDndeasc seriosL Acestea /i le de1iteaz iritat a/icul /eu, nenea 2tasac0e, unul dintre /arii no"tri agricultori. Eu, care nu sunt 'n curent cu c0estia agrar, / /rginesc a-i rspunde printr-o 'ntre1are: > ,ene 2tasac0e, nu s-ar putea s ls/ statul "i s-ncerc/ o '/1unt&ire prin > cu/ s zicK > prin ini&iativ privatK +ar a/icul /eu se iriteaz /ai ru: > AL care va s zic, "i d-ta e"ti d-ei cu ini&iativa privatK... '/i pare 1ineL... ersiL > iart, nene 2tasac0e, zicG eu, s-&i spun drept, nu cunosc c0estia, "i... > Apoi, dac nu cuno"ti c0estia, /-ntrerupe el "i /ai iritat, de ce te pronun&iK... c to&i dv. v pronun&a&i )r s cunoa"te&i
6@-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

c0estia... ,u, do/nuleL... Asta, nu noi, eu "i cu d-taG asta, statul tre1uieL... 'n&elegiK > 'n&elegG decDt eu ca pu1licist ce vrei s-&i spun decDt c tre1uie nu/aidecDt s desc0ide/ o ca/panie energic pentru ca 'n s)Dr"it statul s-nceap odat s se gDndeasc... > 2-o desc0ide&i, do/nuleL asta este datoria dv. de pu1lici"ti i/par&iali, daca sunte&i adevrat la 'nl&i/ea /isiunii dv. atDt de )ru/oaseG cci, s nu uita&i, v-a dat +u/nezeu o pan care este o ar/G prin ur/are, tre1uie s ave&i un ideal pentru &ara asta care a/interi se prpde"te... :i, daca /-ascul&i pe /ine, aici s-o 1ate&i dv: statul tre1uie s se gDndeasc seriosL -a/ despr&it de 2tasac0e (urDndu-i c niciodat n-a/ considerat pana /ea alt)el decDt ca o ar/, "i pro/i&Dndu-i c 'ndat voi desc0ide ca/pania. .e cDnd / gDndea/ cu/ s-atac c0estiunea, iat c /-ntDlnesc cu un e/inent artist dra/atic, un o/ plin de 'ncre-dere-n sine, a"a de plin c alta ni/ic nu /ai poate-ncpea. > Teatrul nostru na&ional "i literatura noastr dra/atic au a(uns 'ntr-o stare proast, do/nule, )oarte proast... 2tatul nu vrea s se gDndeasc seriosL ,u e nici o 'ncura(areG 1a, c0iar pute/ zice c este o persecu&iune... "i, per/ite-/i s-&i spun, e trist, nu nu/ai pentru noi > cci artistul nu poate niciodat /erge pDn-acolo cu egois/ul > de"i sunte/, orice s-ar zice, prea din cale-a)ar desconsidera&i, cu toate c se decla/ "i se cDnt pe toate tonurile c )r cultur o &ar nu poate-nse/na ni/icaG "i este )oarte adevrat: nu/ai cu cereale "i cu zarzavaturi, "i c0iar cu petrol, nu se poate pune o &ar )a& cu cultura european, care /erge cu pa"i gigantici > 'i /ai tre1uie s-"i /ani)esteze "i /entalitateaG "i /i se pare c arta "i literatura sunt cele /ai 'nalte /ani)esta&iuni ale /entalit&ii unei na&iuniG cci, 'n de)initiv, nu se prezint cineva 'n lu/e cu pDntecele "i cu organele in)erioare, ci cu )runtea, cu acel
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6@$

aparat al gDndirii su1li/e, care )ace din o/ regele crea&iunii... :i ce se )ace pentru arta "i literatura na&ionaleK... ,i/icL E tristL ,e tre1uiesc /ai /ulte teatre... 2tatul ar tre1ui s se gDndeasc seriosL... A/ ascultat cu toat aten&ia )ru/oasa tirad, "i nu/ai cDnd /-a/ convins sigur c s-a ter/inat, a/ rspuns: > 'n )ine, daca tre1uiesc, dac-n adevr tre1uiesc /ai /ulte teatre, asta se poate )ace prin ini&iativa privat... > :i du/neata e"ti de cei cu ini&iativa privatK !ravoL... ,u u/1la&i cu /o)turi, do/nule, cu ini&iativa privatL... Aici statul tre1uie s se gDndeascL > A/ice, zic eu, 'n&eleg, decDt ce vrei s-&i spun ca pu1licist alta decDt c pute/ duce o ca/panie pentru ca statul s se gDndeasc-n s)Dr"it... > 2-o duce&i, do/nuleL "i /ai ales d-ta ai aci o datorie de con"tiin&, 'n calitate de pu1licist "i de vec0i su)ier, care-n&elegi durerea "i por&i o spad no1il, care este pana d-tale... :i aici s-o 1ate&i dv. /ereu: statul tre1uie s se gDndeasc. -a/ despr&it de e/inentul artist cu 0otrDrea s-ncep ca/pania... +ar /ai 'ntDi, tre1uie s sta1ilesc cu cine 'ncep: cu nenea 2tasac0e ori cu e/inentulK... 'n adevr plugarul are 'ntDietatea de ti/pG da, dar artistul, de"i i-a/ pro/is dup, care 'ntDietatea de cauz: c0estiunea artei "i literaturii na&ionale recla/ /ai urgent o solu&iune. +ar iat, toc/ai cDnd 'ncep, d. Caracudi, reporterul, care le a)l toate cu cDteva /inute 'nainte de-ntD/plare, vine, "tiindu-/ cDt / interesez ca vec0i su)ier de art, s-/i

co/unice o veste, /enit s / 1ucure: zilele astea se va depune 'n Ca/er un proiect de lege pentru reorganizarea teatrului na&ional. Iat, 'n rezu/at, econo/ia acestui proiect: 'n )iecare co/un ur1an se va organiza cDte o societate dra/atic, 'n propor&ie se-n&elege cu nu/rul locuitorilor
658OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

respectivi, "i care va pri/i de la co/un "i de la stat cDte o su1ven&ie su)icient pentru 1unul progres al artei "i literaturii dra/atice ro/Dne. 2ocietatea va )i condus de un director nu/it de /inister, "i de un co/itet co/pus din cinci /e/1ri, "i adic din: pri/arul local 'n persoan sau prin delega&iuneG un /are co/erciant "i un /are industrial ;cet&eni ro/Dni=G un pro)esor cu titlu de)initiv de la "coala de grad superior, tras la sor&i, 'n prezen&a societarilor, "i cel /ai 'n vDrst preot ortodox din localitateG 'n ora"ele de re"edin& (ude&ean, protopopul va trece de drept 'n acest post onori)ic, indi)erent de vDrst. 2unt 'ncDntat... *ictorieL... A/ scpat de o ca/panieL... 2 vede/ acu/a de plugari... Ande-i ar/a /eaK 2-ncepe/L... +ar, iat a/icul /eu itic, )oarte enervat: > on"er, st/ ruL )oarte ruL e ceva deplora1il "i ridicol 'n acela"i ti/p... :i asta, s-/i dai voie s&i spun, e trist nu nu/ai pentru noi ca prin&i, care ori"icu/ e o durere, nu po&i s ziciL ca s-&i expui un copil 'n cea /ai )raged vDrstG cci 'n de)initiv un printe /ai poate avea un copilG "i nu din egois/ o spunG dar e trist pentru &ara 'ntreag s te vezi la discre&ia capri&iului unei doiciL pentru c, i/agineaz&i c existen&a unui copil > 2isilica, )eti&a noastr, de exe/plu > este, din cauza ci, periclitatG cci doctorul pretinde c noi n-a/ pzit-o 'ndea(uns, "i laptele este stricat, ceea ce nu /ai poate conveni pentru nutri&iune, neavDnd 'nc )or/ate sucurile gastriceG "i )ire"te sunte/ despera&i, 'ncDt nu /ai ave/ alt re)ugiu decDt la 1i1eron, )iind d-a1ia la "ase luniL... :i ea, /izera1ilaL n-a /ai avut r1dareL s )i avut /car 'nc patru luni: putea/ s-o-n&rc/. 'n&elegiK > Cu/ s nu-n&eleg, daca sunt p&itK Copil... doic... "tiuL "tiu ce lucru 1elaliuL > :i statul, ur/eaz, din ce 'n ce /ai enervat, 1ietul printe, st cu /Dinile-ncruci"ate, "i nu vrea s se gDndeasc serios, cDnd
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO65#

este vor1a de o c0estiune care intereseaz &ara 'ntreag, secerDnd atD&ia copii, c0e/a&i s dea tri1utul lor de sDnge... Este o c0estie /are, do/nule, c0estia alptriiL... s nu glu/i/L > +rag itic, zic, 'n&eleg prea 1ine enervarea taG dar eu crez c-n privin&a asta, ar tre1ui "i ini&iativa privat... > AL care va s zic "i d-ta, ca "i doica noastr, e"ti d-ei cu ini&iativa privatL !ravoL... ,u, do/nuleL destul cu ini&iativa privat, care i-a/ vzut cDt de triste consecin&eL ,uL 2tatul este dator s se gDndeasc, 'n s)Dr"it, s ia ini&iativaG cci e pcatL sunte/ prin&iL... > Atunci, s duce/ o ca/panie prin pres... > 2-o duce&i, do/nuleL asta e datoria sacr pentru dv. pu1lici"tii, dac sunte&i adevra&i pu1lici"ti, nu /o)tangiiL... > AL iticL > ,uL strig el 'n cul/ea enervriiG tre1uie statulL... AuziL doic )r lapteL... AuziL doic s... !ravoL... :i statul, indi)erent... "i laptele... laptele eiL... :i pleac nec(itul printe, s caute 1i1eron, pro1a1il. Ia, s vede/: cu teatrul a/ isprvitG /ai a/ dou ca/paniiG cu care s-ncepK Eire"te c agricultura ar tre1ui s ne intereseze 'n pri/ul rDnd ca )iind o &ar e/ina/ente agricolG dar toc/ai pentru asta, /-ntre1: ce poate )ace o &ar agricol )r 1ra&eK Atunci, natural c tre1uie s ne gDndi/ /ai 'ntDi la c0estia popora-&iuniiG prin ur/are, las deoca/dat pe nenea 2tasac0e "i-ncep cu c0estia doiciiG cura(L B4 c0estiune vital pentru &ara noastr... C0estiunea alptrii... Ce )ace/ cu cet&enii, cu solda&ii de /DineK... .Dn cDnd din partea statului aceast indi)eren& conda/na1il, aceast cri/inal in(urieK... .Dn cDnd copilul ro/Dn... laptele "i 1i1eronul... etc...C
0121 A.RECIERI CRITICE 2 ne opri/ acu/ pu&in, 'n treact, asupra cDtorva categorii de persona(e din sc0i&ele lui Caragiale, spre a vedea cu/ zugrve"te el aceast B/a0alaC, sau, /ai 1ine, ce zugrve"te, ce aspecte l-au iz1it /ai /ult, ce 'nvinuire aduce el acestei /a0alale, de ce lucru, deci, )ace el rspunztor li1eralis/ul ro/Dn. 'n s)Dr"it, cu alte cuvinte, spre a vedea ce sunt "i cu/ sunt aceste clase nou ,pe care se 'nte/eiaz )or/ele nou 'n care tri/. ai 'ntDi, acu/, 'n sc0i&ele sale, Caragiale zugrve"te /ai /ult clasa /i(locie>"i /ai rar celelalte categorii

zugrvite 'n -crisoarea pier$ut. !uc&i ca (i hli'e, ca Eive o=cloch, ca Tele rame etc, 'n care s zugrveasc pe BstDlpii puteriiC, sunt 'ntr-o propor&ie redus. 'n /a(oritatea sc0i&elor sale, persona(ele sunt /ai ales )unc&ionarii de toate )elurile, care )or/eaz de )apt, 'n /are parte, /ica noastr 1urg0ezie. Ace"ti oa/eni se nu/esc /ai to&i, Ionescu, Georgescu, *asilescu, .opescu, .rotopopescu, Icono-/escu, adic oa/eni B)r str/o"iC, cu/ se zice, )eciorul lui Ion, al lui G0eorg0e, al lui *asile, )eciorul popei, al protopopului, al icono/ului etc. Aceste nu/e sunt )oarte caracteristice. Ele arat /ai 'ntDi (oasa extrac&ie a persona(elor>invazia straturilor celor /ai de (os 'n via&a social>, "i apoi lipsa de personalitate a acestor persona(e, insigni)ian&a lor >, caracterul de tur/. Aceste persona(e, ridicate spre supra)a&, sunt pasta a/or) pe care )or/ele nou las aceea"i pecete, pocit "i vulgar. :i, /ai 'ntDi, toat aceast tur/ este lipsit de interesele adevrate ale vie&ii, u/plDndu-"i 'n c0ip /izera1il golul su)letesc, de )iin&e dezrdcinate, cu tot )elul de 'ndeletniciri )r rost. Iat )a/ilia care se z1uciu/ s petreac o zi la 2inaia ATren $e plcereC, z1uciu/ din care nu pro)it decDt doar /ada/ Georgescu, care ascult, noaptea pe lun,
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO657

B/enuetul lui .ederasPiC, cDntat de o)i&erul de ad/inistra&ie i"u. 4ri, iat, /ai caracteristic, acei oa/eni A*e 4nchiriatC care, 'n lips de altceva, de alte eveni/ente, se /ut din (u/tate 'n (u/tate de an, )r alegere, 'n case "i /ai rele decDt cele unde au stat>stare su)leteasc ce cul/ineaz 'n acea 0azlie 'ntD/plare a celor dou cucoane care au case alturea, )cute a1solut la )el, "i care, dup ce o)teaz luni 'ntregi c nu-"i pot 'nc0iria casele "i invidiaz pe to&i cei ce se /ut crDndu-"i peni1il cio1urile, s)Dr"esc prin a se /uta una 'n locul alteiaL Aceast sc0i& /ai si/1olizeaz "i nesta1ilitatea, lipsa de via& a"ezat, zdruncinul rezultat din introducerea )or/elor nou. 'n alt sc0i&, Caut cas, Caragiale si/1olizeaz aceast lips de via& a"ezat, prin casele de 'nc0iriat din !ucure"ti "i, ca contrast, ca si/1ol al vie&ii a"ezate de alt dat, evoc, cu atDta poezie, casa gospodreasc de /oda vec0e, din .loie"ti, 'n care "i-a petrecut copilria sa, casa lui 9agi Ilie;o1serva&i nu/eleL=, cu ograd, cu grdin, cu cerdac /are, cu lilieci. Aceast ptur social e apoi "i proast. .rostia aceasta, /ai ales, )or/eaz o1iectivul satirei lui Caragiale. A&D&i Ba/iciC din opera sa, Lac0e, ac0e, Tac0e, stpDni pe cDteva cuno"tin&i 1anale "i neru/egate, expri/ate 'ntr-un stil ridicol de incoerent "i 'ntr-o li/1 ridicol de '/pestri&at, u/plu paginile cele /ai )ru/oase ale lui Caragiale. Citi&i, de pild, /inunata 4 lacun... .rostia aceasta, lipsa de cultur, /a0alagis/ul acesta, Caragiale ni le arat "i su1 0aina 1og&iei. 'n Eive o= cloc@, 1ar1aria "i vulgaritatea unor /a0alagioaice ordinare se des)"ur 'ntr-un palat luxos, plin de o1iecte de art scu/pe. ai /ult decDt oricare alta, aceast sc0i& ne arat cDt e de u"or s-&i asi/ilezi partea /aterial a civiliza&iei, dar cDt e de greu s-o asi/ilezi pe cea su)leteasc. Ce n-ave/ noiK Toate institu&iile, toate darurile te0nicei /oderne, dar cine reprezint acele institu&iiL Cine se )olose"te de acele daruriL GDndi&i-v cDt geniu o/enesc presupune un tren, "i cine, ce 1ar1ar pri/itiv se l)ie"te 'ntr-un vagon-restaurant, 'n expresul care vine de la *Drciorova la !ucure"ti. Aceast ptur social e "i adDnc i/oral. Caragiale are trei sc0i&e ACa$ou, *iplomaie, Mici economiiC, 'n care ne arat cu/ 1r1a&ii '"i vDnd )e/eile )ie pentru 1ani, )ie pentru protec&ie, adic tot pentru 1ani. :i le vDnd 'n /odul cel /ai natural, a"a, c a/ putea zice c in)erioritatea
65@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

lor su)leteasc /erge pDn acolo, 'ncDt ei nu sunt i/orali, ci, /ai (os, a/orali. Aceea"i i/oralitate, cptu"it cu prostie, caracterizeaz "i presa, acea institu&ie care este /enit s )or/eze opinia pu1lic ;!oris -ara''o':, -inuci$erea $in str.Ei$elitii etc.= :i ace"tia )or/eaz pu1licul ro/Dn, clasa con"tient a &rii, B&ara legalCL Ace"tia sunt clasele nou, create de li1eralis/L Iat opera li1eralis/ului, /as pe care se spri(in organizarea statului ro/Dn /odernL>pare a zice Caragiale. 'n 4 scrisoare pier$ut, pe cei doi instituitori, agen&ii lui Ca&avencu, 'i c0ea/ Ionescu "i .opescu ;pri/ul Ionescu "i pri/ul .opescu ai lui Caragiale=. Aceasta 'nsea/n c ei sunt de extrac&ie popular, )eciorul popei "i )eciorul lui Ion. Eac parte din cei ce se ridic din poporul de (os. ;.Dn atunci BpoporulC era 1urg0ezia=. E un episod al Bridicrii noroadelorC, care 'ncepe /ai pronun&at atunci. Acest nu/e, '/preun cu +iaconescu, .rotopopescu, Icono/escu ;)eciori de diaconi "i preo&i de di)erite gradeG /ul&i/ea lor constat )aptul real c, la 'nceputul Bridicrii noroadelorC, /ai ales preo&ii, /ai 'nstri&i "i de(a di)eren&ia&i de norod, puteau )urniza )ii cu oarecare 'nv&tur de carte, ca s ocupe )unc&iile create de )or/ele nou > deoca/dat )unc&iile /ici= a"adar, aceste nu/e vor /i"una, /ai tDrziu, 'n B o/enteC. Aproape nici nui va c0e/a alt)el, decDt atunci cDnd autorul 'i va nu/i cu nu/ele de 1otez, "i atunci se vor nu/i Lac0e, ac0e, Tac0e, itic etc. +ar cu/ aceste nu/e, pe lDng evocarea extrac&iei populare, sunt, prin )recven&a lor, aproape nu/e co/une, Caragiale a /ai inten&ionat s evoce "i lipsa de individualitate a acestor persona(e, caracterul lor de gloat, o ceart a/or), pe care )or/ele nou "i ur/rile lor au lsat aceea"i pecetie>urDt, dup senti/entul lui Caragiale. E natural ca pentru el toate aceste nu/e s ai1 ceva co/ic. Co/icul lor vine din cauza c ele 'i evoc /a0alaua. +ar sunt co/ice "i prin )recven&a lor, prin )aptul c au a(uns ca ni"te nu/e co/une. Erecven&a, uni)or/itatea

aceasta e Bdu /ecani[ue pla[ue sur du vivan&i ;lCCeva /ecanic lipit peste ceva viuC > devini&ie a co/icului, dat de !ergson=C. :i-n adevr, acei pe care el 'i nu/e"te .ope"ti "i ac0i 'n B o/enteC n-au individualitate. arele creator de oa/eni Caragiale n-a creat 'n
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO655

ac0i "i .ope"ti individualit&i, pentru c, dup el, n-au individualitate nici 'n via&a real. Eor/ele nou i-au redus la unitate, i-au )cut la )el de ridicoli. Co/icul )iecruia e co/icul 'ntregii categorii. Anul su)ere de Bsitua&iaC &rii, altul su)ere de BlacunaC din codul penal>aceasta e singura deose1ire. arele creator Caragiale a reu"it s )ac acest tour $e'orce de crea&ie, se poate zice negativ: s nu dea ni/ic individual acestor tipuri, ci nu/ai pecetea categoriei lor. 'n co/edii, unde avea de creat caractere, n-a procedat a"a. Acolo persona(ele, oricDt de ne'nse/nate, au nu/e )oarte individuale. ,u le c0ea/ ac0e "i .opescu, a)ar de institutorii din 4 scrisoare pierdut, cu care 'ncepe Caragiale s zugrveasc anoni/atul acestei categorii > aceast Bsocietate anoni/C. Iar Ionescu "i .opescu din 4 scrisoare pier$ut > ca to&i cei din B o/enteC de /ai tDrziu > nu-s individualiza&i. :i sunt singurele persona(e neindividualizate din toate co/ediile lui Caragiale. Aceasta se potrive"te cu rolul acordat lor 'n co/edie. Con)or/ concep&iei lui Caragiale, acel rol i/punea, c0iar, aceste nu/e. +e alt)el, pe vre/ea cDnd a scris co/ediile ori 'n ti/pul cDnd "i-a plasat ac&iunea pieselor, a1ia 'ncepuse Bridicarea noroadelorC. A1ia 'ncepuse ascensiunea lui ac0e "i .opescu. C0iar dac n-ar )i )ost /otivul principal > nevoia i/pus de genul literar de a crea individualit&i > realis/ul, supunerea la o1iect, tre1uia s i/puie lui Caragiale zgDrcenie de .ope"ti. Ce rol are la Caragiale nu/ele 'n conceperea persona(ului se poate vedea /ai 1ine decDt oriunde 'ntr-o sc0i& din B o/enteC, unde a luat ca erou un ac0e, dar la pus 'ntr-o situa&ie serioas "i tragic. E "nspec+iune, 'n care e vor1a de sinuciderea unui casier. 2c0i&a are ca persona(e exact persona(ele din celelalte B o/enteC. +ar aici pe erou 'l c0ea/ Ang0elac0e, tot nu/e de o/ din clase in)erioare, dar rar "i /ai serios "i ne/aiutilizat de Caragiale aiurea. Iar celelalte persona(e din "nspeciune ;adic Lac0ii, ac0ii, Ione"tii "i .ope"tii din alte sc0i&e=, aici n-au nu/e. Caragiale le-a ascuns nu/ele, cci dac-i nu/ea, tre1uia s-i c0e/e ca 'n toate sc0i&ele, cu atDt /ai /ult cu cDt e vor1a de o petrecere la o 1errie 'ntre exact acera"i Ba/iciC din restul B o/entelorC.
65?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

+ar ace"ti )unc&ionari acu/ nu /ai vor1esc )leacuri. Ei sunt 'ngri(ora&i de soarta lui Ang0elac0e, pe care o presupun teri1il. Iat de ce Caragiale n-a putut s le spun pe nu/e. ,u/ele acestea, co/icizate atDt de /ult de el, ar )i dunat at/os)erei grave a 1uc&ii. +ar nici n-a putut s le dea alte nu/e, adic alt)el de nu/e, cci "i-ar )i )alsi)icat realitatea. ;CDnd 'ns, 'n peregrina&iile lor nocturne ca s dea de ur/a lui Ang0elac0e, 'ntDlnesc pe un a/ic al lor care nu luase parte la a)acerea asta grav > acesta are nu/e "i-l c0ea/ )ire"te: itic=. :i iar"i 'n deose1ire de toate Momentele, ace"ti Lac0e "i ac0e acu/ nu vor1esc cu caragialis/e, ori ceva 'n legtur cu el. ,ici C0iriac nu vor1e"te strop"it 'n scenele de dragoste. +. E Nari)opol a i/aginat cDndva pe .ulc0erie C0iriac, )iica persona(ului din 4 noapte 'urtunoas. 2e zicea acu/ douzeci de ani c 'nsu"i Caragiale se gDndea, sau c0iar lucra la BAr/areaC co/ediilor sale > evolu&ia tipurilor "i a ur/a"ilor lor. +ar pe cDt "ti/, n-a r/as ni/ic de la Caragiale 'n direc&ia aceasta. ;Cercetrile ulterioare ale /anuscriselor lui Caragiale au descoperit 'ntr-adevr sc0i&a unei piese care tre1uia s 'n)&i"eze persona(ele %opii 'urtunoase dup 78 de ani=. Totu"i, o .ulc0erie C0iriac, 1a c0iar /ai /ulte, gsi/ 'n /o/entele de /ai tDrziu. +e pild, Es/eralde .iscupesco ;> EpiscopescoG 1r1atul ei, 1urg0ez /are, e pe o treapt /ai 'nalt a ierar0iei, nu e nu/ai .opescu= "i alte doa/ne .opesco, acu/ devenite B2ocietate 1unC, Trind 'n palate so/ptuoase, cu B)ive oclocP teaC etc. A"adar, dac n-a artat evolu&ia tipurilor "i )a/iliilor din co/edii > dac n-a creat pe .ulc0erie C0iriac > Caragiale totu"i a ur/rit evolu&ia categoriei sociale din co/edii. Este drept c .ulc0erie C0iriac e /ai evoluat decDt Es/eralde .iscupesco. .ulc0erie e dintr-o genera&ie /ai nou decDt Es/eralde. .oate e )iica ei. 'n Caragiale se vede grada&ia. +e la i&a !aston la ari .opescu "i de la ari .opescu la Es/eralde .iscupesco. +e-atunci 'ncoace, a trecut vre/e > "i Es/eralde a nscut pe .ulc0erie. E istoria 'ntreag a Bridicrii noroadelorC, a evolu&iei 1urg0eziei noastre si/1olizat "i prin nu/e, tot /ai /oderne "i /ai occidentale. Aceast pro1le/ a nu/elui Caragiale n-o uit niciodat, atDt de /ult nu/ele )ace parte din procesul su de crea&ie. 'ntr-o sc0i&, pe dou
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO65%

/a0alagioace vec0i le c0ea/ G0ioala "i Anica. .e )iicele lon atilda "i Lucre&ia. 'n alt sc0i&, 'n care instituitoarea dintr-un tDrgu"or e Aglae .oppesco ;aici occidentalizarea a lucrat teri1il la pronu/e= "i secretarul pri/riei Atanasiu Eleut0erescu ;Tnase Le)terie a )ost 'nno1ilat prin eti/ologis/=, > pe consilierul co/unal, a"adar si/plu cet&ean, /a0alagiu de /od vec0e, 'l c0ea/, 'nc, ,i& ,ec"ulescu ;/odernizat "i el din ,eac"u=. 'n toate aceste sc0i&e e vor1a de untenia. 'n sc0i&ele cu su1iect din oldova ; plasarea su1iectului 'n oldova se cunoa"te dup li/1a persona(elor=, lucrul se sc0i/1 cu totul. Aici persona(ele se nu/esc: Gudurau, .er(oiu, Grigora"cu, !uzdrugovici, !ostandaPi, etc.

> iar nu/ele de 1otez sunt: Costc0el, Iordc0el, At0enais, Ed/ond, Raoul etc. .ronu/ele acestea sunt )oarte individuale "i c0iar cu o nuan& de BoriginalitateC, adic de 1izarerie. .rin aceast originalitate, ele a/intesc nu/ele din Gogol. :i-n adevr, c0iar "i persona(ele sea/n cu cele din Gogol, 'n sensul c au r/as /ai 'n a)ar de curentul cel /are al vie&ii "i au curiozit&i legate de o ast)el de stare. Eor/ele nou, 1urg0ezia, ridicarea noroadelor etc, sunt )eno/ene /ai ales /untene"ti. :i de aceea Caragiale a ur/rit )eno/enul /ai ales 'n untenia. oldova a r/as 'n ur/. A r/as /ai vec0e. Aceasta l-a )rapat pe Caragiale "i aceasta o red prin nu/ele persona(elor. Aceste persona(e sunt 'n parte 1oieri. :i-n adevr, 'n oldova, in)luen&a )rancez s-a exercitat /ai ales asupra 1oierilor ;cci 1urg0ezia a )ost pu&in=. Caragialele oldovei, Alecsandri a satirizat e)ectele in)luen&ei )ranceze asupra 1oierilor "i /ai ales a 1oierina"ilor. Aceast in)luen& a dat ca rezultat /ai 'ntDi pe Coana C0iri&a, pe Ga0i&a Ros/arinovici, pe Iorgu de la 2adagura > picta&i de Alecsandri > "i apoi pe ur/a"ii lor, Edgar !ostandaP, At0enais Gregora"cu, picta&i de Caragiale. Ace"ti 1oieri se nu/eau !ostandaPi "i Grigora"cu "i nu Ionescu "i .opescu, cci nu erau )iii anoni/i ai anoni/ului Ion ori ai unui pop dar in)luen&a )rancez i-a sc0i/1at din Iorgu Grigora"cu 'n Raoul Gregora"cu "i din C0iri&a Grigora"cu 'n At0enais Gregora"cu. .e de alt parte, 'n nu/ele !ostandaPi ;"i se poate "i !uzdrugovici= se vede originea strin a unei pr&i din 1oieri/ea /oldoveneasc, origine care nu e totdeauna greceasc.
65-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

'n Edgar !ostandaPi e si/1olizat decderea, decavarea 1oieri/ii /oldovene"ti. !ostandaPii au /i"unat prin Ia"i pDn ieri "i au r/as 'nc resturi "i azi. Iar "ar(area acestor nu/e /oldovene"ti este dreptul autorului co/ic, cu/ a/ vzut. Aceast "ar(are este )cut cu /ult si/& al realit&ilor. Aceste nu/e ne evoac per)ect caracterul de special, de 'nvec0it, de BoriginalC, de BsurvivanceC > de tot ceea ce a redat "i Gogol 'n opera sa. ,u/ai nu/ele Gregora"cu are alt )iziono/ie: un Gregora"cu e general "i "e) de partid. E /ai a/estecat 'n via&a /odern. A"adar, toat deose1irea istoric din veacul trecut din oldova "i untenia e redat 'n nu/ele inventate de Caragiale. Aceast se/ni)icativ acordare de nu/e nu se dez/inte decDt rar. *reau s spun c )oarte rar Caragiale d nu/e care s nu indice natura persona(ului dintr-un punct de vedere oarecare. A"a ar )i nu/ele .a/pon "i azu ;+idina, din *+ale carnavaluluiC care pro1a1il sunt alese pentru tre1uin&ele intrigii, cci din cauz c ni"te persona(e din pies rostesc vor1ele B azuC ;un ter/en de (oc de cr&i= "i B.a/ponC, intriga, cu/ se "tie, se 'ncurc de tot. +ar la ur/a ur/ei "i aceste nu/e plaseaz pe purttorii lor 'n /ediu lor special. 2 /ai adog/ c odat Caragiale a pus un nu/e cu inten&ii pole/ice: revizorul Lazr Ionescu-Lion > la adresa lui G. Ionescu-Gion, pe care l-a persi)lat "i alt)el. +ar cu/ acest procedeu al lui Gion de a-"i creia pseudoni/ul l-au i/itat "i al&i Ione"ti > pe lDng inten&ia pole/ic, Caragiale a putut s ai1 'n vedere "i satirizarea unei apucturi /ai generale. 'n opera lui Caragiale, pro1le/a nu/elor proprii e /ai i/portant decDt 'n opera altor scriitori, pentru c opera lui e co/ic, "i 'ntr-o ast)el de oper, nu/ele e o 'nsu"ire /ai esen&ial a persona(ului, decDt 'n alte genuri literare. Gara1et I!RJILEA,A ...2c0i&a e, 'n )ond o g0icitoare ce tre1uie vzuta 'n adevrata ei lu/in, cci Caragiale, ca B/e"ter /ozaistC ce se socotea, co/1ina, cu r1dare "i inteligen& speculativa, B/rgelu"eC, spre a )ace cu ele diverse
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO65$

B)iguri ra&ionaleC ;aici e c0eia ce desci)reaz po/enita a)ir/a&ie a lui I1raileanu, dup care BCaragiale e /ai artist decDt poet, oricDt de /are poet eC= de aceea, nu /-a" 0azarda sa a)ir/ c corespondentele ideatice dintre autorul Con'erinei "i )iloso)ul din -ta ira ar constitui o pur 'ntD/plare, ca nenea Iancu n-ar avea, de )apt, 0a1ar de unele aspecte esen&iale ale )iloso)iei lui Aristotel. +ar nici nu voi sus&ine ipoteza ridicol ca, ase/eni unui studiosus, Caragiale ar )i 1uc0isit, pe 'ndelete, Eizica sa eta)izica aristotelica. El putea "i c0iar o1i"nuia s se in)or/eze, cu rapiditate, consultDnd excerpte, enciclopedii ;BLuc0i, adu-/i pe LarousseC, excla/a nenea Iancu, cDnd voia sa gseasc unele l/uriri ori argu/ente decisive= sau cine "tie ce culegeri de apo)teg/e "i !ons mots etc. :i, 'n )ond, adeseori, nici nu avea nevoie de /ai /ultL Cci Caragiale este 'nzestrat cu 0arul rarisi/ de a inspira, cu naturale&e "i )r e)ort, 'nsu"i aerul esen&elor. Apoi, nu tre1uie sa uita/ ca )apt de extre/ i/portan& > Caragiale este o )ire pro)und socratica, lucru dovedit de nu/eroasele "i surprinztoarele sale a)init&i cu /agistrul lui .laton "i Seno)on. 'n pri/ul rDnd, "i unul, "i celalalt sunt, intr-un anu/e sens, indi)eren&i la )ar/ecul nop&ii, atra"i )iind, 'n exclusivitate, doar de pro1le/ele spirituale "i cere1rale. Repro"ul ce i s-a )cut 'n aceast privin& > ca ar )i lipsit de senti/entul "i percep&ia naturii este o dovada "i de naivitate, "i de )lagranta ne'n&elegere. ,enea Iancu nu agreeaz deloc excursiile /ontane "i extazierea senti/ental 'n )a&a peisa(elor de orice )el ;/e/ora1il e rspunsul dat unui individ sDcDitor care-l 1tea la cap s participe la o pli/1are prin /un&i, spre a se 'nduio"a 'n )a&a grandorii naturale: BCe natura, /K ce e naturaK ,atura e 'n capul /euC=G el pre)era, 'ncDntat "i incitat, sa colinde grile, ca)enelele, 1erriile, prvliile "i pie&ele, ca s discute cu cei din (ur 'n toate aceste puncte 'nsu)le&ite "i zgo/otoase ale 1analit&ii zilnice, provocDnd "i savurDnd conversa&iile nu nu/ai cu intelectualii, ci "i cu oa/enii de cea /ai u/ila spe&a sociala: 1r1ieri, 1ir(ari, 1uctrese, c0elneri, zarzavagii, 1cani, precupe&i... otivul 'l dezvluie Caragiale 'n cDteva preri: B,oi "ti/ c, dintre toate )eno/e-

nele, acele ce ne intereseaz /ai /ult pe noi, oa/enii, sunt /i"crile su)lete"ti ale o/uluiC. ,u alt)el se co/porta, a)l/ de la +iogenes Laertios, 2ocrate, care Bdiscuta c0estiuni de /oral 'n prvlii "i 'n pia&, convins
260OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"on Luca Cara mle

)und c studiul naturii nu ne este de )olos, el spunea c cerceteaz BCe 1un "i ce ru &i s-a-nta/plat acasMC A,ieile i $octrinele..., II, 6#.= V...W ....rincipala di)icultate de care s-au iz1it to&i editorii operei lui Caragiale const 'n siste/atizarea acesteia pe categorii literare. .e de o parte, grani&ele dintre Bsc0i&C, B/o/entC, Bnoti&C, BnotC, Bnoti& criticC, Ba/intiriC, BpovestireC, BnuvelC etc. ;enu/erarea reproduce )ie titulatura volu/elor pu1licate de autorul 'nsu"i, )ie pe aceea a )oiletonului din #niversulC sunt destul de la1ile, 'n a1senta unui criteriu o1iectiv al departa(rii, cu aplica1ilitate generala "i o1ligatorie. .e de alt parte, oscila&iile 'n clasi)icare au )ost ali/entate de caracterul eterogen al volu/elor aprute 'n ti/pul vie&ii scriitorului, care includ texte &inDnd de )or/ule literare di)erite. +ac apartenen&a unora dintre acestea la un gen ori altul e doar discuta1il ;'n sensul ca argu/ente pro sau contra pot )i "i au )ost 'n egal /sur invocate de editorii ori de co/entatorii operei caragia-liene=, 'n sc0i/1 altele, 'n /od sigur, contravin )lagrant titlului su1 care au )ost reunite. Ast)el, culegerea -chite uoare ;#-$?= cuprinde /onologul 0 aprilie, tiprit ulterior de autorul 'nsu"i 'n volu/ul de teatru d/ Opere complete ;#$8-=, 4n Momente ;#$8#= sunt incluse cDteva nuvele "i povestiri VLa hanul lui Mnjoal, Cnu, Om sucit, La conac, *ou loturi, cu speci)icarea c doar acesta d/ ur/a )ace corp co/un cu universul sc0i&elor=, -chie nou ;#$#8= reune"te, la )el, nuvele "i povestiri ATir "anulea, Mama, Pastrama tru'an$a, Partea poetului, Calul $racului etc=, 'n sc0i/1, su1 titlul de %ovele i povestiri d/ sena de Opere complete, autorul adun unele texte apar&inDnd evident B/o/entelorC ;ca dovada c toate )iguraser anterior 'n su/arul volu/ului de Momente. &eportaj, )oris -ara'o''0 , GroaBnica sinuci$ere , Tren $e plcere, "nspeciune, >L $e minute, Art >0GC. :i exe/plele pot continua. Ezitrile autorului 'nsu"i sunt, a"adar, evidente. .entru c, daca 'n eterogenitatea pri/elor sale volu/e pute/ presupune o preocupare //i/ pentru siste/atizare, edi&ia de Opere complete reprezint pri/a tentativ de organizare a propriei crea&ii, iar aceast 'ncercare este 'n 1una parte e"uat. ;'n a)ara a/intitelor ezitri, tre1uie /sa sa presupune/ la Caragiale "i existen&a unui calcul con"tient atunci cDnd a proiectat su/arele atDt de /ozaicate ale volu/elor sale. gDndul c,
"storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6?#

a/estecDnd sc0i&ele cu nuvelele, povestiri ori articole teoretice, d o anu/e BgreutateC acestor culegeri "i c, totodat, ast)el se poate adresa unui pu1lic cat /ai divers, o)erindu-i )iecrui cititor posi1ilitatea de a-"i alege ceea ce-l intereseaz.= 4scila&iile celorlal&i editori ai lui Caragiale sunt, la )el, vizi1ile 'n deose1irile de optic privind departa(area /aterialului. G0idindu-se, )iresc, dup punctul de vedere personal, autorii de edi&ii au operat, aproape )iecare, trans)erul de texte dintr-o categorie 'n alta, /ulte dintre acestea )r, 'n )ond, alt (usti)icare posi1il decDt aceea a propriei viziuni su1iective integratoare. 'ncDt, 'n a)ara lotului co/pact de B/o/enteC, Bsc0i&eC, BnuveleC, BpovestiriC etc. acceptat unani/ ca atare, /ai exist "i unele titluri /igratoare, care, de la o edi&ie la alta, ilustreaz pe rDnd genuri literare di)erite. CA.RI,2
Ta!el cronolo ic...........................................................................7 +in B,4TE :I 2C9IIEC ;#-$6=
GRA,+ 94TEL B*ICT4RIA R4 T,JC.....................................% A, ARTI2T...............................................................................#6 65 +E I,ATE........................................................................#5 +in B.JCAT... 4 EJCLIE +E .A:TE. 4 CA ,4R4CC ;#-$6= 4

CA ,4R4CI.......................................................................6#

+in B2C9IIE A:4AREC ;#-$6=


A, .E+AG4G +E :C4ALJ ,4AJ...........................................6% REE4R J................................................................................7$ 2TATI2TICJ @6 C4,GRE2AL C44.ERATI* R4 A,.......................................@@ +in B 4 E,TEC ;#$8#= !AI4,ETA I,TELIGE,TA VGAR+A CI*ICJW ...........................5# +in B ITICJC ;#$86= ITICJ.....................................................................................5? +in B2C9IIE ,4AJC ;#$#8= 4,4.4L...............................................................................?6 ETEA9,J.............................................................................?$ I+E,TITATE.............................................................................%6 A:A 2A 4RI...........................................................................%+in .ERI4+ICE 4ETAL R4 T,.....................................................................-@ !R4A:TE... +E2TALE..............................................................-LAC9E :I AC9E....................................................................$# "storia se repetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6?7 4ETA,GII..............................................................................$@ 2ACCE2AL B 4ETALAI R4 T,C.........................................#8# LA .4:TJ...............................................................................#87 .4*E2TE +E C4,TRA!A,+J...............................................#87 ACCI+E,T .ARLA E,TAR....................................................#8$

FA2TIIIA R4 A,J...............................................................### 2ECIIA C4RECII4,ALJ.......................................................### A, TRE, ACCELERAT...........................................................##@ .4LITICJ...............................................................................##? ,E+E2CIERA!IL....................................................................##$ ARE,+A:AL R4 T,............................................................#68 .4RA,CA +4 ,EA2CA.......................................................#66 CA 2A Z,IELEG IJRA,II...................................................#67 TAR+I*ITATE .........................................................................#6@ :A9 :I ATl ..........................................................................#65 AAT4RITATE..........................................................................#6$ CR4,ICA +E F4I...................................................................#7@ <AR<ALE<I............................................................................#@6 .ARA+4SAL...........................................................................#@5 4 !LA,J RARA......................................................................#@% GAN4 ETRA.........................................................................#56 FERTEE .ATRI4TICE..............................................................#5@ I2T4RIA 2E RE.ETJ..............................................................#52LJ!ICIA,E...........................................................................#?6 I,TELECTAALII.....................................................................#?? +E2.RE C4 ETJ..................................................................#?$ ACCELERAT ,o. #%................................................................#%% B,AIIA,EA R4 T,AC..........................................................#-7 LEAC +E CRINA.....................................................................#-CA +E*I,E CI,E*A RE*4LAII4,AR................................#$7 :I 4 .4LITIC...K..................................................................#$7 .RE IAL Z,TTI.....................................................................#$CA 2TJ ............................................................................685 +ENI+ERATE LEGITI E ........................................................6#8 CA TTRNIA..........................................................................6#@ .4LITICJ Z,ALTA..................................................................6#$ BR4 T,II *ERNIC..................................................................666 2TATATELE 24CIETJIII BR4 T,II *ERNIC.........................667 TATJL ,42TRA......................................................................66% T4T ITICJ...........................................................................66$ LA,A +E IERE....................................................................67$ I,IIIATI*A.............................................................................6@% Aprecieri critice......................................................................656

BIBLIOTECA S^^S COLARULUI

"on Luca Cara iale I2T4RIA 2E RE.ETJ


Aprut: #$$-. Coli tipo: #6,$5. Coli editoriale: #6,66 GRA.AL E+IT4RIAL LITERA str. !. R 9asdeu, nr. 6, C0i"inu, Editor: Anatol ,i$racu Redactor: ,ictor Gherman Corector: .lena Elorea Te0noredactor: Ol a Pere!i@ovs@i 4perator: A$rian CoBma Tiparul executat su1 co/anda nr. 577@. Interprinderea de stat editorial-poligra)ic BTI.ARC, or. Tiraspol + 6885, Repu1lica oldova