Sunteți pe pagina 1din 8

Referat: Raportul juridic execuional penal

Chiinu 2014

Planul lucrrii:

1.Raportul juridic execuional penal 1.1. Noiune 1.2.Trsturile specifice ale raportului juridic execuional penal 1.3.Elementele constitutive ale raportului juridic execuional penal 2.Conclu ie

R!P"RT#$ %#R&'&C E(EC#)&"N!$ PEN!$


1.1. Noiune
Conceptul de raportul juridic executional penal a evoluat pe parcursul dezvoltarii juridice i elaborrii noilor idei privind interpretarea teorii dreptului executional penal. ntr-o opinie s-a considerat c el face parte din cel penal i c parcurge mai multe etape. ntr-o alt prere, se sus ine c exist un raport juridic special execu ional penal care este reglementat de norme juridice execu ional-penale. !l ia natere simultan cu aplicarea unei sanc iuni i se deosebete de raportul juridic penal,av"nd propria baz normativ. n opinia profesorului C. #ulai odat cu stabilirea sanc iunii pentru persoana vinovat de sv$rirea infrac iunii, are loc definitivarea raportul juridic de conflict. %aportul juridic penal se stinge prin executarea sanc iunii aplicate infractorului ori prin interven ia unei cauze care-l stinge.&in aceast perspectiv, executarea sanc iunii penale este at$t o fapt juridic material,dar i un raport juridic special de executare a sanc iunii aplicate, mai exact un raport juridic execu ional penal derivat i subordonat raportului juridic penal.'(,p.)*+, -eoria dreptului execu ional penal subliniaz c raportul juridic execu ional penal parcurge mai multe etape i formarea structurii sale necesit s fie analizat din perspectiva acestei evolu ii. .rima etapa const in / definitivarea raportului juridic penal prin intermediul raporturilor juridice procesuale, definitivare care se efectueaz prin aplicarea sanc iunilor penale.n a doua faz se plaseaza executrea sanc iunilor penale ce dureaz p$n la stingerea executrii acestora prin vre-un mod prevzut de lege 0executare, gra iere etc.1'2,.3ltima etap este cea de dup executarea sanc iunilor penale c$nd pentru cel condamnat mai sunt prezente interdic ii, decderi i care se sting prin ob inerea reabilitrii. n aceast opinie, acest raport se "ntinde de la etapa definitivrii prin aplicarea sanc iunilor penale p$n la etapa terminrii sanc iunilor penale. 4e constat c este folosit no iunea 5etapa executrii sanc iunilor penale6 fr a se eviden ia i existen a unui raport juridic special care este raportul juridic execu ional penal. ntr-o alt opinie, profesorul 7ancea, afirm c "ntruc$t dreptul execu ional penal reglementeaz rela ii sociale distincte de rela iile sociale de tragere la rspundere penal i anume rela ii sociale de

executare a sanc iunilor penale i "ntruc$t aceste rela ii sunt reglementate prin norme de drept execu ional penal exist implicit premisele naterii i existen ei unui raport juridic special, anume a raportului juridic execu ional penal.'8.p.29, :cest raport are trsturi proprii care "l particularizeaz fa de raportul juridic penal care ia natere odat cu aplicarea unei sanc iuni penale.%aportul juridic execu ional penal are trsturi, caracteristice proprii, i particularit i ale elementelor sale, ceea ce "i confer un caracter propriu, separat fa de raportul juridic penal. :stfel raportul de drept executional penal exist ca o entitate juridical independent i necesit s constituie obiect al unor studii i cercetri complete i ample. Noiunea de raport juridic execuional penal const n relaiile sociale de executarea sanciunilor penale reglementate prin norme juridice execuional penale, relaii ntreorganele de stat i condamnat potrivit crora statul are dreptul de a pune pe condamnat s execute pedeaps ori alt sanciune penal aplicat printr-o hotrre penal definitiv iar condamnatul are obligaia s o execute. %aportul juridic execu ional penal const "n rela iile sociale de executare a sanc iunilor penale reglementate prin norme juridice execu ional penale, rela ii statornicite "ntre organele de stat i condamnat potrivit crora statul are dreptul de a pune pe condamnat s execute pedeapsa sau o alt sanc iune penal aplicat printr-o ;otr$re penal definitiv iar condamnatul are obliga ia s o execute.

Trsturile specifice execuional penal


1.2.

ale

raportului

juridic

a1 ntre raportul juridic execu ional penal i raportul juridic penal exist o str$ns legtur. <ai "nt$i se nate raportul juridic penal de conflict ca urmare a transformrii lui din raport juridic penal de conformare. 4v$rirea unei infrac iuni st la baza naterii acestui raport juridic. %aportul juridic de conflict privit ca mijloc de realizare a ordinii de drept poart denumirea de raport juridic de rspundere penal. 7 etap "n desfurarea acestuia este executarea sanc iunii de drept penal aplicate. :ceast etap "n cadrul raportului juridic penal ia forma unui raport juridic special i anume a raportului juridic execu ional penal. %aportul juridic execu ional penal deriv din raportul juridic penal.

b1 %aportul juridic execu ional penal se refer la rela iile de executare a sanc iunilor penale care se deosebesc de rela iile de tragere la rspundere penal care conduc la formarea raportului juridic penal. c1 &ei pentru epuizarea raportului juridic execu ional penal se apeleaz la acte procesuale penale proprii 0 punerea "n executare a pedepsei "nc;isorii, a pedepselor complementare 1 reglementate prin norme juridice procesual penale totui cele dou raporturi juridice nu se confund, ele rm$n$nd raporturi juridice distincte "ntr-o str$ns interdependen .

1.*. Elementele constitutive ale raportului juridic execuional penal


a1 4ubiec ii raportului juridic execu ional penal. =a raportul juridic execu ional penal particip statul prin organele sale speciale, pe de o parte, "n calitate de subiect activ i condamnatul, pe de alt parte, "n calitate de subiect pasiv.'*, n situa ia executrii pedepsei "nc;isorii "mputernicitul statului este conducerea penitenciarului sau a locului de munc care ac ioneaz prin conductorul ei.'2, n situa ia executrii pedepsei amenzii statul particip "n cadrul raportului prin organul financiar. 4ubiectul pasiv al raportului este condamnatul care va executa pedeapsa aplicat printr-o ;otr$re definitiv av$nd "n aceast situa ie o serie de drepturi i obliga ii prevzute "n legea privind executarea pedepselor. n cadrul raportului juridic execu ional penal subiec ii dob$ndirea o anumit specificitate, calitatea lor fiind deosebit de cea "nt$lnit "n cadrul celorlalte raporturi juridice penale sau procesual penale. '>,p.*?, b1 Con inutul raportului juridic execu ional penal. .rin con inutul raportului juridic execu ional penal "n elegem drepturile i obliga iile fiecrei pr i specifice acestui raport. 7rganul de stat are dreptul s cear condamnatului s execute pedeapsa "nc;isorii sau s execute pedeapsa amenzii prin plata acesteia sau s fie internat i s rm$n "n penitenciar. 4tatul are o pozi ie de autoritate cu rol dominant "n raport cu condamnatul. :celeai drepturi le are statul "n cazul executrii unei msuri educative sau a unei msuri de siguran . n penitenciar statul prin organele sale are mai multe drepturi derivate din cel enun at mai sus i anume dreptul de a cere s se respecte

disciplina i ordinea "n penitenciar, de a obliga pe condamna i s participe la activit i educative, etc. Cu privire la obliga iile statului ne referim la obliga ia de a asigura condamnatului respectarea drepturilor sale la locul de de inere, respectarea dreptului la odi;n, la asisten medical, respectarea duratei pedepsei, etc. Condamnatul are obliga ia de a desfura ac iuni cuprinse "n pedeapsa aplicat pe care le cere organul de executare. Condamnatul are obliga ia s respecte regimul de penitenciar conform regulamentelor de ordine interioar, normele de igien sanitar precum i disciplina muncii. Condamnatul are dreptul de a executa doar pedeapsa la care a fost condamnat, de a i se respecta dreptul la odi;n, la coresponden i dreptul la vizite. c1 7biectul raportului juridic execu ional penal. 7biectul raportului juridic execu ional penal "l constituie pedeapsa sau msurile de siguran ce trebuie executate.'?, @aterea, modificarea i stingerea raportului juridic execu ional penal are loc ca la orice raportul juridic penal. !l este determinat de existen a unor fapte juridice penale, execu ionale penale fiindc drepturile i obliga iile se manifest doar "n prezen a acestora. :ceste fapte sunt de trei feluri/ - constitutiveA - modificatoareA - extinctive de raport juridic execu ional penal. Baptul juridic constitutiv poate fi o ;otr$re judectoreasc definitiv de condamnare la o pedeaps sau sanc iune penal, actul de punere "n executare i mandatul de executare ce se emite de instan a de executare. Baptul juridic modificator este cel ce sc;imb con inutul modificrii unei pedepse fc$nd-o mai sever, mai pu in sever sau "nltur$nd-o 0 gra ierea, amnistia, sv$rirea unei noi infrac iuni 1. Baptul juridic extinctiv de executare a unei pedepse sunt/ executarea efectiv i complet a pedepsei, aministia, gra ierea personal, toate acestea duc$nd la "ncetarea executrii pedepsei.'>,p.2*,

2.Conclu ie
4tudierea raportului juridic de drept execu ional penal confer posibilitatea stabilirii naturii juridice a acestei ramuri de drept.

%aportul juridic de drept executional penal presupune i reflect toate celelalte componente ale sistemului juridic apr$nd ca o structur a acestuia. :stfel, pentru ca o relaCie uman s fie de natur juridic, ea trebuie, "n general, s fie reglementat de o norm de drept. &e asemenea, tot de principiu, crearea unui raport juridic presupune contiinCa i voinCa celui ce va deveni subiect al acestuia,contiinCa juridic. Di, dup cum este i firesc, caracterul juridic al acestei relaCii implic posibilitatea intervenCiei unui organ de stat, de regul organul judiciar, pentru realizarea cerinCelor normei de drept, "n cazul "n care alte metode nau dat rezultatul dorit. 7r, acest fapt relev nou rolul deosebit de important pe care "l au raporturile juridice "n luntrul sistemului juridic. %aportul juridic de drept executional penal nu constituie un scop "n sine. .entru atingerea obiectivului urmrit de legiuitor prin reglementare se iau msuri organizatorice de concretizare, de detaliere a unor norme i principii, se "ndeplinesc o serie de fapte materiale necesare punerii "n aplicare a legii i, mai ales, se constituie o mare varietate de raporturi sociale pe baza normelor "n vigoare, raporturi "ntre to i subiec ii a raportului juridic de drept executional penal.

+i,lio-rafie
1. Constitutia RM, adoptata la 29 iulie 1994. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 din 12.08.1994 2. Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004, publicat 0!.0!.200" #n Monitorul Oficial $r. !4-!" !. Codul de procedur% penal%, din 14.0!.200!, publicat 0&.0'.200! #n Monitorul Oficial $r. 104-110 4. Codul (enal al Republicii Moldova, nr. 98"-)* din 18.04.2002, publicat 1!.09.2002 #n Monitorul Oficial $r. 128-129 ". Bulai C.- +rept penal partea ,eneral%, vol. I, T.U.B., 1979, p.129 '. Oancea I.- +rept execuional penal, -ditura .// 0ec1, 1998, p.!4 &. Rusu Marcel Ioan, Conf. univ.-+R-(2 -)-C34O$./ (-$./, -ditura 3niversit%ii 5/ucian 0la,a6 din 7ibiu, 2008