Sunteți pe pagina 1din 6

IX FORMELE LUDICE ALE FILOZOFIEI n mijlocul cercului pe care ncercm s-l descriem cu no iunea !

joc" se a#l #i$ura so#is%ului $rec& 'o#is%ul es%e con%inua%orul( u)or dere$la%( al acelui personaj cen%ral al *ie%ii cul%urale ar+aice pe care l-am *,u% rnd pe rnd ca pro#e%( )aman( *i,ionar( %auma%ur$( poe%( )i pe care am pre#era s-l numim n con%inuare vates. Dorin a de a da un spec%acol )i cea de a do-or un concuren% n%r-o lup% pu-lic( cele dou #or e mo%rice ale jocului social( se a#l( n #unc ia so#is%ului( n mod *i,i-il( la supra#a & ' nu ui%m c denumirea de so#is%( la Esc+il( es%e da% nc eroilor n elep i( ca .rome%eu )i .alamede& Am-ii n)ir %oa%e ar%ele pe care le-au nscoci% ca s le #ie de #olos oamenilor& /ocmai prin aceas% #an#aronad pri*i%oare la me)%e)u$urile lor( ei se aseamn cu so#is%ul de mai %r,iu( ca 0ippias( mul%i)%iu%or( mnemo%e+nician( scama%or( care se laud c es%e un erou al au%ar+iei economice( cci %o% ceea ce are asupra lui a #os% #cu% de mna sa( c se pricepe la orice( c se o#er s *or-easc despre %oa%e su-iec%ele posi-ile( cci le-a pre$%i% ca s le poa% reci%a( c e $a%a s rspund la %oa%e n%re-rile ce i s-ar pune )i c n-a $si% nc nicioda% pe nimeni s-l n%reac 1& Aces%a e nc pe de-a-n%re$ul s%ilul lui 2jna*al34a( preo%ul de,le$%or de $+ici%ori din 5ra+mana& Epideixis, pre,en%are( e6punere( spec%acol( a)a se nume)%e apari ia n pu-lic a so#is%ului& Dup cum am ar%a%( el are un reper%oriu pen%ru repre,en%a iile sale& Ia
1

Hippias Minor, 789:78;&

<<=

onorariu pen%ru ele )i are c+iar numere cu pre uri #i6e ca( de pild( cu*n%area de cinci,eci de dra+me a lui .rodicos& >or$ias reali,a onorarii a%% de mari( nc% a pu%u% s nc+ine ,eului din Del#i o s%a%uie de aur masi* care l n# i)a pe el nsu)i& 'o#is%ul i%ineran%( ca .ro%a$oras nre$is%rea, succese #a-uloase& 'osirea n ora) a unui so#is% cunoscu% es%e un e*enimen%& 'o#i)%ii sn% pri*i i cu $ura csca%( ca ni)%e #c%ori de minuni( )i sn% compara i cu a%le ii( pe scur%? ac%i*i%a%ea so#i)%ilor se des#)oar pe de-a-n%re$ul n s#era spor%ului& 'pec%a%orii aclam )i rd cnd *d o lo*i%ur reu)i%& Es%e joc pur( ad*ersarii se prind unul pe al%ul n%r-o plas a lim-ajului <( se #ac reciproc knock-out3, se laud c nu pun dec% n%re-ri ncuie%oare( la care rspunsul es%e n%o%deauna $re)i%& Cnd .ro%a$oras nume)%e so#is%ica !o ar% *ec+e"( /e6*n* ro6Xa*cc* (technen palaian)*, el nimere)%e cu aceas% denumire n mie,ul pro-lemei& Es%e *ec+iul joc al min ii( care n cul%ura ar+aic( c+iar )i n cele mai *ec+i perioade( lunec n #iece clip dinspre sacru nspre di*er%ismen%ul pur( apoi a%in$e din nou n elepciunea suprem pen%ru ca dup aceea s de*in iar)i compe%i ie ludic& @erner Aae$er a spus c die neuere Mode, Pythagoras als eine rt von Medi!in"ann hin!ustellen# nu meri% s #ie com-%u%8& El ui% c *raciul( n rapor% a%% cu #ilo,o#ii( c% )i cu so#i)%ii( es%e )i rmne %o%u)i( n #ap%( din punc% de *edere n esen is%oric( #ra%ele lor mai mare& Bi c %o i ace)%ia mai ps%rea, nc %rs%uri ale *ec+ii lor nrudiri& 'o#i)%ii n)i)i )i-au da% per#ec% de -ine seama de carac%erul ludic al ac%i*i% ii lor& >or$ias a numi% el nsu)i lucrarea sa Elogiul Elenei un joc Ceuo* 'e nm2*io* D e"on de paignion), iar scrierea sa $espre natur% a #os% declara%
< 7

Euthyde"os, 7E7 a& /%X/i4e% (plegeis), i-id&( 7E7 -& e& F Protagoras, 718 d& G Moda recen%( de a-l pre,en%a pe .i%a$ora ca pe un #el de *raci (ger".) (n.t.). 8 Paideia, p. <<1& <<9

? ea un joc re%oric=& Cine nu admi%e aces% punc% de *edere9 s nu ui%e c n %o% domeniul re%oricii so#is%ice +o%arul din%re joc )i serio,i%a%e nu poa%e #i %rasa% cu preci,ie )i c( n #ap%( cali#icarea de !joc" corespunde #oar%e 3ine na%urii ori$inare a lucrurilor& Cine nume)%e ima$inea da% de .la%on cu pri*ire la so#i)%i carica%ur )i parodie ; ui% c %oa%e %rs%urile ludice )i impure ale personajului cul%ural repre,en%a% de so#is% sn% le$a%e n mod insepara-il de na%ura sa ar+aic& 'o#is%ul #ace par%e( de la na%ur( mai mul% sau mai pu in( din lumea *a$a-on,ilor& Cci es%e( n oarecare msur( *n%ur-lume )i para,i% par droit de naissance&'. n acela)i %imp ns( so#i)%ii sn% cei ce au crea% mediul n care au prins #orm ideile elenice pri*i%oare la educa ie )i la ci*ili,a ie& Cci n elepciunea )i )%iin a $receasc nu s-au de,*ol%a% n )coal Cn sensul nos%ruH& Ele nu au #os% do-ndi%e ca un produs secundar al orien%rii spre pro#esiuni #olosi%oare sau aduc%oare de c)%i$& Ele au #os% pen%ru elen rodul %impului su li-er( o6oX#j (schole), iar( pen%ru omul li-er( orice %imp pe care nu i-l solici%a #unc ia pu-lic sau r,-oiul ori ser*iciul de onoare era %imp li-er11& Cu*n%ul !)coal" are o preis%orie ciuda%& Bi %ocmai n aces% mediu( al %impului li-er al omului li-er( a #os% la locul lui( din *remuri s%r*ec+i( so#is%ul( cel din%i repre,en%an% al unei *ie i de cu$e%are )i de cerce%are& Dac pri*im produsul %ipic al so#ismului( adic so#ismul( dinspre la%ura %e+nic( deci ca #orm de mani#es%are( arunci aces%a %rdea, numaidec% %oa%e le$%urile cu jocul primi%i*( pe care le-am n%lni% la predecesorul lui( ar+aicul vates. 'o#ismul se n*ecinea, ndeaproape cu
( 9

H. >omper,( )ophisten und *hetoren C'o#i)%i )i re%oriH( 1;1<( .p& 1=( 77& Ca( de pild( Capelle( $ie +orsokratiker, p& 7FF& I Ca( de pild( Aae$er( loc. cit., p& 7;9& 1E .rin drep%ul re,ul%a% din na)%ere (,r.) (n.t.). 11 C#& R& @& Li*in$s%one( -reek .deals and Mode" /i,e CIdealurile $rece)%i )i *ia a modernH( p& 8F&

<<;

$+ici%oarea& Es%e un me)%e)u$ de lup%& Cu*n%ul pro0le"a cuprinde dou semni#ica ii ori$inare concre%e? ce*a pe care cine*a l are n #a sau l pune n #a a al%cui*a pen%ru a se apra D de pild( un scu% D )i ce*a pe care cine*a l arunc al%cui*a( ca s-l prind( s-l preia& In sens #i$ura%( aces%e dou semni#ica ii( pen%ru ar%a so#is%ului se con#und n%ru %o%ul1<( n%re-rile si ar$umen%rile lui sn% %o% a%%ea pro0le"ata, n sensul cel mai propriu& Aocurile de in%eli$en ( surprinderea cui*a cu aju%orul unor n%re-ri ncuie%oare ocupau un loc impor%an% n con*ersa ia $receasc& Di#eri%ele %ipuri de n%re-ri ncuie%oare erau sis%ema%i,a%e su- %o% #elul de denumiri %e+nice( ca sorites apophaskon, outis, pseudo"enos, antistrephon e%c& Un n* cel al lui Aris%o%el( pe nume Clear+( a scris o %eorie a $+ici%orii( )i anume a $enului numi% gri,os, o pro-lem $lumea ( da% ca rspla% sau ca pedeaps& D Ce es%e la #el pre%u%indeni )i nicieriJ D Rspuns? %impul& D Ceea ce sn%( nu *e,i& 'n% un om& Deci %u nu e)%i om& La care Dio$ene se ,ice c ar #i rspuns? dac *rei s #ie ade*ra%( a%unci ncepe cu mine17& Crisip a scris un n%re$ %ra%a% despre anumi%e so#isme& /oa%e aces%e 1angschliisseH se -a,ea, pe condi ia ca domeniul *ala-ili% ii lo$ice s #ie limi%a% n mod %aci% la un spa iu de joc( nlun%rul cruia ad*ersarul s rmn %o% %impul( #r s arunce mcar un !da( ns&&&"( a)a cum a #cu% Dio$ene( cci a%unci s-ar s%rica jocul& Din punc% de *edere s%ilis%ic( pro-lemele propuse po% #i de,*ol%a%e pn la #orme ar%is%ice( cu ri%m( repe%i ie( paralelism e%c& n%re aces%e )pielereien, impor%an%ele discursuri ar%is%ice ale so#is%ului si dispu%a #ilo,o#ic socra%ic( %ran,i iile sn% %rep%a%e& 'o#ismul se a#l #oar%e aproape de $+ici%oarea o-i)nui%( concepu% cu scop recrea%i*( dar( da%ori% aces%ui #ap%( %o% a)a( #oar%e aproape )i de $+ici%oarea cosmo$onic sacr& Eu%+4demos se joac o da% cu un so#ism $rama%ic )i lo$ic copilresc1G( iar al% da% n%re-area Iu
1< 17

C#& )o,istul, <81 -& .ran%l( 2esch. der /ogik, I( p& F;<& 1F Conclu,ii-capcan (ger".) (n.t.). 1G Euthyde"os, <;7 c&

a#l la mar$inea $+ici%orii cosmice )i de cuno)%in e18& -ele mai pro#unde sen%in e ale #ilo,o#iei $rece)%i %impurii KK ca3 de pild( conclu,ia elea ilor? nu e6is% plurali%a%e( nici mi)care( nici cu*in%e D s-au nscu% n #orma jocului de n%re-ri )i rspunsuri& O conclu,ie a%% de a-s%rac% ca imposi-ili%a%ea oricrei judec i $enerali,a%e de*ine con)%ien% n #orma e6%erioar a n%re-rii n lan numi% sorites. Cnd de)er%m o -ani de $ru( ,$omo%ul l #ace primul -o-J D Lu& D A%unci al doileaJ e%c& >recii n)i)i )i-au da% seama %o% %impul n ce mare msur se mi)cau( cu %oa%e aces%e lucruri( n s#era jocului& n Euthyde"os, 'ocra%e respin$e n%re-rile so#is%ice ncuie%oare ca #iind joaca n* ceilor& Din aces%e lucruri( spune el( nu n* m nimic cu pri*ire la esen a lucrurilor nse)i( ci doar cum s ne -a%em joc de oameni cu aju%orul unor su-%ili% i *er-aleM e %o%una cu a pune cui*a o piedic sau a-i %ra$e scaunul pe care *rea s se a)e,e& D Cnd sus ii c pe %nrul aces%a *rei s-l duci cu pre)ul D se spune mai depar%e D %e joci sau e)%i seriosJ 1= n )o,istul lui .la%on( /+eai%e%os %re-uie s-i admi% s%rinului din Eleea c so#is%ul #ace par%e din ca%e$oria sal%im-ancilor D %e6%ual? din a celor care se ocup de jocuri( %N* "rjO =%aiGiPc( lie6eC/O*rco* (ton 4es paidias "etechonton)5. .armenide( s%rns cu u)a s se pronun e cu pri*ire la e6is%en ( nume)%e aceas% sarcin !a juca un joc $reu" D =%pa4ua%QuoGri /Ou9u6* ra6iijei* (prag"ateiode paidian pai!ein)&6 D )i %rece apoi la cele mai pro#unde pro-leme #undamen%ale ale e6is%en ei& Dar %oa%e aces%ea se pe%rec n%r-ade*r n #orma unui joc de n%re-ri )i rspunsuri& Unicul nu poa%e a*ea pr i( es%e nelimi%a%( deci amor#( nu es%e nicieri( es%e imo-il( a%emporal( inco$nosci-il& .e urm( ar$umen%a ia es%e in*ersa%( apoi nc o da%( )i nc o da% <E& Ar$umen%ul mer$e ca o su*eic ncolo si napoi( iar n elepse

z;"*, JBb d.

R %@mSsI <=9 -- <79 -& N B #e%iiM( <7G a& !( T"UUU%e( 17= -& 1F< -I1GG e( 18G e&

230

<71 ciunea prinde #orm n mi)carea unui joc no-il& IVj u numai so#i)%ii l joac( ci )i 'ocra%e )i nsu)i .la%on<1& .o%ri*i% lui Aris%o%el( Zenon din Eleea ar #i scris cel din-%i dialo$uri n aceas% #orm in%ero$a%i*( proprie #ilo,o#ilor din Me$ara )i so#i)%ilor& Era o %e+nic meni% s-l prind n capcan pe ad*ersar& .la%on l-ar #i urma% apoi( pen%ru dialo$urile sale( ndeose-i pe scrii%orul comic 'o#ron( iar Aris%o%el nume)%e c+iar dialo$ul o #orm a "i"us-ului77, a #arsei( care es%e ea ns)i( la rndul ei( o #orm a comediei& De ncorporarea n $enul sal%im-ancilor( jon$lerilor( scama%orilor( de care se -ucurau so#i)%ii( nu au #os% cru a i nici c+iar 'ocra%e )i .la%on <7& Dac %oa%e aces%ea nu sn% de ajuns pen%ru a %rda elemen%ul ludic al #ilo,o#iei( l pu%em $si c+iar n dialo$urile lui .la%on& Dialo$ul es%e o #orm ar%is%ic& Es%e o #ic iune& Oric% de nal% ar #i #os% ni*elul con*ersa iei reale la $reci( ea nu pu%ea s corespund nicioda% pe de-a-n%re$ul #ormei li%erare a dialo$ului& Dialo$ul rmne la .la%on o #orm ar%is%ic u)oar( ludic& ' lum cons%ruc ia nu*elis%ic a lui Par"enide, ncepu%ul lui -ratylos, %onul #acil )i *esel al amndurora )i al a%%or al%e dialo$uri( n%r-ade*r( o anumi% asemnare cu "i"us-ul, cu cu*n-%area

$lumea ( nu se poa%e %$dui( n )o,istul, di#eri%ele principii #undamen%ale ale #ilo,o#ilor mai *ec+i sn% a%inse n%r-o #orm $lumea <F( n Protagoras mi%ul lui Epime%eu )i al lui .rome%eu es%e po*es%i% pe un %on n n%re$ime umoris%ic<G& E6is% cu pri*ire la n# i)area )i numele aces%or ,ei D ,ice 'ocra%e n -ratylos D o e6plica ie serioas )i una cara$+ioas( pen%ru c !si ,eilor le place +a,ul" C;iA&o=%aioWio*eO yap Xai oi >eoi D ,ilopais"ones gar kai hoi theo,). Unde*a( n acela)i dialo$( .la%on l pune s spun? !Dac( n #ap%( a) #i da% ascul%are cursului de cinci,eci de dra+me al lui .rodicos Y&&&Z( nimic nu s-ar
<1 <<

[&? .ran%l( I( p& ;& Poetica, 1FF= -& <7 Reic+( $er Mi"us CMimulH( p& 7GF& <F <F< cdM c#& -ratylos, FFE& <G FE8 c&

<7< mpo%ri*i ca %u s a#li pe loc ade*rul despre dreap%a po%ri*ire a numelorM numai c eu nu am audia% dec% pe cel de o dra+m&"<8 Din nou pe acela)i %on( n jocul cu e%imolo$iile( care era( #r ndoial( a-surd )i sa%iric n mod in%en iona%? !Dar ia seama la mijlocul pe care-l pun n joc cnd e *or-a de %o% #elul de as%#el de lucruri care m pun n ncurc%ur&"<= n s#r)i%( c+iar? !De mul% *reme( m minune, eu nsumi de n elepciunea mea si nu-mi *ine s cred&"<9 Ce s mai spunem cnd .ro%a$oras nc+eie cu o rs%urnare a punc%elor de *edere( sau cnd se poa%e pune n discu ie dac discursul #une-ru din Menexenos urmre)%e s #ie serios sau nu& In%erlocu%orii lui .la%on )i e6pun ei n)i)i preocuparea lor #ilo,o#ic drep% o ncPn%%oare pierdere de *reme& In opo,i ie cu dorin a %inere%ului de a dispu%a( *edem dorin a celor *rs%nici de a #i onora i <;& !C aces%a e ade*rul *ei a#la-o dac( lsnd deopar%e #ilo,o#ia( %e-ai apuca de lucruri mai impor%an%e& Filo,o#ia es%e( 'ocra%e( un lucru plcu% dac %e ii de ea cu msur n %impul %inere ii( ns dac s%rui dincolo de c% %re-uie ajun$e o nenorocire pen%ru oameni"( ,ice Callides n 2orgias3'. De aceea( ca pe un joc al %inere ii au *,u%-o c+iar )i cei care au pus( pen%ru lumea de mai %r,iu( %emeliile indes%ruc%i-ile ale n elepciunii )i #ilo,o#iei& 'pre a e*iden ia o da% pen%ru %o%deauna eroarea de -a, a so#i)%ilor( caren a lor lo$ic )i e%ic( .la%on nu a dispre ui% ipos%a,a u)oar a dialo$ului li-er& Cci( si pen%ru el( #ilo,o#ia( cu %oa% pro#un,imea ei( a rmas un joc no-il& Bi dac nu numai .la%on( dar )i Aris%o%el au soco%i% c so#ismele si jocurile de cu*in%e ale so#i)%ilor meri% s #ie com-%u%e cu a%%a serio,i%a%e( e6plica ia es%e c nici pro<8

79F - Cn romPne)%e( de 'imina Loica( n .la%on( 8pere, Edi%ura B%iin i#ica )i Enciclopedic( 5ucure)%i( 1;=9( *oi& 7( p& <G1H& <= FE; d& <9 F<9 d&
<;
7E

Par"enides, 1<9 e.

2orgias, F9F c Cn romPne)%e( de Ale6andru Ci,e3( n .la%on( 9Pere, op. cit., *oi& l( pp& 7Fl-7F<H& C#& Menexenos C5ude( p& G<H&
233

pria lor $ndire #ilo,o#ic nu se desprinsese nc din s#era jocului& Dar s-a desprins ea oare *reoda%J 'uccesiunea s%adiilor #ilo,o#iei poa%e #i *,u%( n linii mari( as%#el( n *remea s%r*ec+e( #ilo,o#ia porne)%e de la un joc eni$mis%ic sacru )i de la o dispu% sacr( care %o%u)i ndeplinesc n acela)i %imp )i #unc ia de di*er%ismen% #es%i*& .e la%ura sacr( i,*orsc de aici pro#unda %eo,o#ie )i #ilo,o#ie a Upanisadelor )i a $ndi%orilor presocra%ici( iar pe la%ura ludic ac%i*i%a%ea so#i)%ilor& Cele dou s#ere nu sn% comple% dis%inc%e& .la%on duce #ilo,o#ia( ca pe cea mai no-il n,uin spre ade*r( pn la culmi pe care numai el le pu%ea a%in$e( dar %o% n aceea)i #orm u)oar( care era elemen%ul ei& n acela)i %imp ns( ea se con%inu si n #orma ei in#erioar( ca so#ism( joc de in%eli$en ( so#is%ic )i re%oric& Dar n lumea elenic #ac%orul a$onal era a%% de pu%ernic( nc% re%orica )i-a pu%u% #ace loc n dauna #ilo,o#iei mai pure )i a pus-o pe aceas%a n um-r( n cali%a%e de cul%ur a $rupurilor mai lar$i( -a c+iar a amenin a% s-o n-u)e& >or$ias( care a n%ors n elepciunii apro#unda%e spa%ele( pen%ru a e6al%a #or a cu*n%ului sclipi%or )i a a-u,a de ea( a rmas %ipul aces%ei de$enerri a ci*ili,a iei( n%recerea mpins la culme dup sco-las%ici,area ac%i*i% ii #ilo,o#ice a mers mn n mn cu aceas%a din urm& Lu a #os% sin$ura da% cnd o epoc a#la% n cu%area sensului lucrurilor a #os% urma% de una care s-a mul umi% cu cu*n%ul )i cu #ormula& Con inu%ul ludic al aces%or #enomene nu poa%e #i circumscris cu linii precise& 0o%arul din%re copilreasca )pielerei )i #alsa ra iune( care uneori %rece pe ln$ cel mai pro#und ade*r a-ia a%in$ndu-l( cu $reu poa%e #i %rasa% cu preci,ie& Faimosul %ra%a% al lui >or$ias( $espre inexisten4%, care nea$ comple% orice cuno)%in serioas n #a*oarea unui ni+ilism radical( poa%e #i numi% la #el de -ine !joc"( ca )i declama ia despre Elena( creia el nsu)i i-a da% aces% nume& A-sen a unor limi%e clar con)%ien%e n%re joc )i n elepciune reiese )i din #ap%ul c so#ismele a-surde( cldi%e pe o capcan $rama%ical( s%oicii le %ra%au <7F din%r-o sin$ur su#lare( cu ra ionamen%ele serioase ale )colii din Me$ara 71& Dispu%a )i declama ia erau la mare cins%e& Aceas%a din urm era )i ea %o%deauna un o-iec% de n%recere pu-lic& [or-irea era spec%acol( parad( e%alare *er-al& Lup%a cu aju%orul cu*n%ului era pen%ru elen #orma li%erar nimeri% pen%ru a reda )i a judeca o c+es%iune cri%ic& As%#el( /ucidide pune pe %ape% pro-lema !r,-oi sau pace" n cu*n%rile cu pri*ire la Arc+idamos )i la '%eneladas( precum )i al%e pro-leme n cele cu pri*ire la Li3ias )i la Alci-iade( la Cleon )i la Diodo%os& As%#el( %ra%ea, con#lic%ul n%re pu%ere )i drep% n dispu%a( #ormula% n%ru %o%ul

ca joc so#is%ic de n%re-ri )i rspunsuri( despre *iolarea neu%rali% ii insulei Melos& Aris%o#an parodia, n :orii plcerea resim i% n urma dispu%elor de parad( n duelul re%oric din%re logos-ul drep% )i cel nedrep%& 'emni#ica ia an%ilo$iei( sau ra iunii du-le( a$rea% de so#i)%i( nu re,id( de al%#el( numai n *aloarea ludic a aces%ei #orme& Ea urmre)%e s e6prime n mod pre$nan% e%erna am-i$ui%a%e a judec ii umane? cu%are lucru se poa%e spune a)a( dar )i al%min%eri& Ceea ce ar%a de a o- ine prin cu*in%e ps%rea, n #orm pur la un anumi% ni*el es%e carac%erul ludic al cu*n%rii& Cu*n%ul so#is%ului de*ine #als a-ia a%unci cnd( cu ar%a lui *er-al si no%ional( urmre)%e un scop serios imoral( ca de pild Callicles( care )i reci% cunoscu%a Herren"oral37. n%r-un anumi% sens( ns)i in%en ia a$onal n sine es%e #als( n msura n care )i d #ru li-er n dauna sim ului ade*rului& .en%ru %o% ceea ce se nume)%e so#is% sau re%or( linia de condui% )i elul nu sn% n,uin a spre ade*r( ci dorin a personal indi*idual de a a*ea drep%a%e& A%i%udinea ar+aic a compe%i iei es%e cea care i nsu#le e)%e& Dac n%r-ade*r( a)a cum sus in unii77( Lie%,sc+e %re-uie
71 7<

.ran%l( loc. cit., p& F;F& Morala eli%elor (ger".) (n. t.) D 2orgias, F97 a-F9F d CU&U&H& 77 [& 0& L& Mie*ille( :iet!sche et la +olante de puissance CLie%,sc+e Bi *oin a de pu%ereH( Lausar*ne( 1;7FM C+arles Andler( :iet!sche, sa vie et sa pensee CLie%,sc+e( *ia a )i $ndirea luiH( *oi& I( p& 1F1( *ol& III( p& 18<& <7G

considera% c reia punc%ul de *edere a$nos%ic al #ilo,o#iei( el a dus prin aceas%a #ilo,o#ia napoi n s%r*ec+ea ei s#er a o-r)iei n cul%ura primi%i*& Lu *rem s a-ordm aici pro-lema pro#und n ce msur mijloacele ra iunii noas%re poar% n #ond carac%erul unor re$uli de joc( adic n ce msur sn% *ala-ile numai nlun%rul unui anumi% cadru spiri%ual( n care le accep%m ca o-li$a%orii( n lo$ic n $eneral( )i n silo$ism n par%icular( nu es%e oare %o%deauna n joc o con*en ie %aci%( c %re-uie s inem seam de *ala-ili%a%ea %ermenilor )i a no iunilor ca de piesele )i cmpurile de pe o %a-l de )a+J Aces% lucru lmureasc-l al ii& Aici( *rem numai s mai %recem n re*is%( n mod #u$ar( cali% ile ludice de #ap% din ac%i*i%a%ea de sus inere a dispu%elor )i din cea a declama iei n perioadele mai %r,ii dec% epoca ci*ili,a iei $rece)%i& .rea mul%e amnun%e nu se cer( a*nd n *edere c #enomenul se produce mereu n #orme pronun a% iden%ice( precum )i da%ori% #ap%ului c n e*olu ia sa n ci*ili,a ia occiden%al rmne dependen% n cea mai mare msur posi-il de e6emplul $recesc& \uin%ilian a %ranscris doc%rina re%oricii )i a declama iei cu li%ere la%ine( n epoca roman imperial( sus inerea de dispu%e )i parada *er-al nu-)i a*eau locul numai n )coal& Re%orul Dio C+r4sos%omos ne po*es%e)%e despre #ilo,o#ii de s%rad( care( ca un #el de so#i)%i declasa i( suceau capul scla*ilor )i marinarilor( cu un %alme)--alme) de -ali*erne( *or-e de clac )i *ul$ari% i iscusi%e& E*iden%( s%recurau )i propa$and su-*ersi*( ca do*ad decre%ul prin care [espasian i-a i,$oni% din Roma pe %o i #ilo,o#ii& Min ile serioase erau ne*oi%e s a*er%i,e,e #r nce%are mpo%ri*a suprae*alurii %endin ei so#ismului( ale crui e6emple *ii con%inuau s ai- curs& Au$us%in *or-e)%e despre acea dun%oare com-a%i*i%a%e )i despre acea dorin copilroas de a- i prinde n capcan ad*ersarul7F& 5u%ade de ca%e$oria !ai coarne( cci doar nai pierdu% coarne( deci le mai ai"7G sn% la mare pre n n%rea$a
7F 7G

$e doctrina christiana CDespre n* %ura cre)%inH( II( 71& De #ap%( %raducnd din la%in( poan%a se pierde( deoarece n co"ua non perdidisti se su-n ele$e !coarnele %ale"& <78

li%era%ur scolas%ic& E*iden%( nu era u)or de sesi,a% n mod clar $re)eala lo$ic da%ori% creia de*eneau simple $lume& /recerea *i,i$o ilor de la arianism la credin a ca%olic a a*u% drep% preludiu un %urnir %eolo$ic #ormal n%re nal%ele #e e -iserice)%i ale celor dou pr i n con#lic%( la /oledo( n anul G9;& Un e6emplu #oar%e i,-i%or al carac%erului spor%i* al #ilo,o#iei n E*ul Mediu %impuriu ni-l o#er po*es%irea pri*i%oare la >er-er%( *ii%orul pap 'il*es%ru al II-lea( si ad*ersarul su Or%ri3 din Ma$-de-ur$( la cur%ea mpra%ului O%%o al II-lea( la Ra*enna( n anul ;9E78& .rela%ul scolas%ician Or%ri3( pi,muind #aima lui >er-er%( a %rimis pe cine*a la Reims( ca s iscodeasc n ascuns #elul aces%uia de a preda( cu scopul de a-l prinde cu *reo prere $re)i%& 'pionul l n ele$e $re)i% pe >er-er% )i rapor%ea, la cur%e ceea ce crede el c a au,i%( n anul urm%or( mpra%ul reu)e)%e s-i aduc pe am-ii n* a i la Ra*enna )i i pune s discu%e n con%radic%oriu n pre,en a unui audi%oriu ales( pn se las seara )i ascul%%orii o-osesc& .unc%ul principal es%e urm%orul? Or%ri3 i repro)ea, ad*ersarului su c a numi% ma%ema%ica o su-di*i,iune a #i,icii7=( n reali%a%e( >er-er% spusese c ma%ema%ica es%e e$al si paralel cu #i,ica& Ar meri%a os%eneala s se cerce%e,e dac n a)a-numi-%a Rena)%ere carolin$ian ac%i*i%a%ea plin de mor$ alc%ui% din erudi ie( poe,ie )i e*la*ie( n cadrul creia par%icipan ii se mpopo onau cu nume clasice si -i-lice CAlcuin se nume)%e 0ora iu( An$il-er% se nume)%e 0omer( Carol nsu)i se nume)%e Da*idH( cali%a%ea ludic nu es%e de #ap% esen ialul& Cul%ura cur%eneasc es%e prin ea ns)i deose-i% de suscep%i-il pen%ru #orma ludic& Cercul es%e de la sine mic )i nc+is& C+iar si respec%ul #a de maies%a%e impune ps%rarea a %o% #elul de re$uli )i de #ic iuni( n cade"ia Palatina a lui Carol( care are n #a a
78

Ric+%er( Hist., II( I[( III( c& GG-8G&

7=

Am-ii %ermeni %re-uie n ele)i cu semni#ica ia lor medie*al&

<7=

oc+ilor( ca ideal indiscu%a-il( o thenae novae, s%area de spiri%( n ciuda in%en iilor cucernice( era cea a unui di*er%ismen% no-il& 'e prac%ica n%recerea n reali,ri poe%ice )i n ironie reciproc& L,uin a spre ele$an a clasic nu e6clude aici o %rs%ur primi%i*& !Ce es%e scriereaJ" n%rea- %nrul .epin( #iul lui Carol( iar Alcuin rspunde? !.s%r%oarea )%iin ei& D Ce es%e cu*n%ulJ D /rdarea $ndului& D Cine a procrea% cu*n%ulJ D Lim-a din $ur& D Ce es%e lim-aJ D Un -ici al aerului& D Ce es%e aerulJ D .s%r%orul *ie ii& D Ce es%e *ia aJ D 5ucuria celor #erici i( durerea celor ne#erici i( a)%ep%area mor ii& D Ce es%e omulJ D Ro-ul mor ii( oaspe%ele unui loc( un cl%or care %rece&" 'une%ele aces%ea nu ne sn% necunoscu%e& Cci ia% din nou jocul de n%re-ri )i rspunsuri( n%recerea eni$mis%ic( rspunsul n%r-o kenning, pe scur% %oa%e acele %rs%uri ale jocului n elepciunii( pe care le-am semnala% mai sus la indienii *edici( la ara-i( la scandina*i& Cnd( spre s#r)i%ul secolului al Xl-lea( marea n,uin c%re cunoa)%ere cu pri*ire la e6is%en )i la %o% ceea ce e6is% D n,uin care n scur% %imp *a produce ca uni%a%e de msur Uni*ersi%a%ea )i ca rod 'colas%ica D se n%inde n cele mai *aria%e ,one( %rans#ormndu-se n mi)care spiri%ual *ie( #enomenul are loc cu acea *iolen aproape #e-ril care es%e de o-icei carac%eris%ic marilor nnoiri cul%urale& Momen%ul a$onis%ic *ine a%unci cu o ine*i%a-il in%ensi%a%e n prim-plan& Do-orrea ad*ersarului cu aju%orul *or-irii de*ine un spor% care n mul%e pri*in e ajun$e s se a#le pe aceea)i linie cu mnuirea armelor& Apari ia celei mai *ec+i #orme( cea sn$eroas( a %urnirului( #ie n%re $rupuri care repre,in% di#eri%e inu%uri( #ie n%re lup%%ori indi*iduali( care *a$a-ondea, pen%ru a $si ad*ersari( coincide n mod ciuda%( din punc% de *edere cronolo$ic( cu racila de care se pln$e .e%rus Damiani? dispu%a%orii i%ineran i care cau% Cca pe *remuri so#i)%ii $reciH s s%rluceasc )i s %rium#e cu ar%a lor& n )colile din secolul al X0-lea( era la mare cins%e cea mai *iolen% n%recere( cu njur%uri )i calomnii& 'crii%orii
238

-iserice)%i ne sc+i ea, o ima$ine #u$ar a ac%i*i% ii )colare( n care jocul -a,a% pe )ican )i pe su-%ili% i e e*iden%& Fiecare cau% s-l nsele pe cellal% prin mii de %rucuri si *iclenii( #iecare i n%inde celuilal% capcane #cu%e din cu*in%e )i din calam-ururi& Fiecare i imi% pe marii mae)%ri )i se laud c i-a *,u% si i-a urma% 79& Bi %o i c)%i$ -ani mul i( iar)i ca pe *remuri so#i)%ii $reci& Roscelinus ne ,u$r*e)%e( n pam#le%ul su n*er)una%( un A-aelard care numr seara -anii cP)%i$a i pes%e ,i cu n* %urile sale mincinoase( spre a #i c+el%ui i n %o% #elul de e6cese& A-aelard mr%urise)%e el nsu)i c s-a apuca% de s%udii ca s c)%i$e -ani )i c( n%r-ade*r( cs%i$ mul i( n cursul unei n%receri( pro*oca% de camara,ii si( se apuc s e6plice '#n%a 'crip%ur( dup ce pn a%unci nu se ocupase dec% de #i,ic( adic de #ilo,o#ie7;& An%erior( pre#erase armele dialec%icii celor ale r,-oiului )i *a$a-ondase prin %oa%e inu%urile n care n#lorea ar%a re%oricii( pn ce !)i-a s%a-ili% %a-ra pe colina '#n%a >eno*e*a"( pen%ru a-i !asedia" pe concuren ii care ineau ocupa% scaunul .arisuluiR& /oa%e aces%e %rs%uri ale ames%ecului de re%oric( r,-oi )i joc se re$sesc n compe%i iile scolas%ice ale %eolo$ilor musulmaniF1& In n%rea$a e*olu ie a 'colas%icii )i a Uni*ersi% ii( elemen%ul a$onal es%e cum nu se poa%e mai e*iden%& [o$a ndelun$a% a pro-lemei a)a-numi%elor universalia ca %em cen%ral a discu iei #ilo,o#ice( care a dus la scindarea n reali)%i )i nominali)%i( corespunde #r ndoial cu ne*oia primar de a #orma par%ide cu pri*ire la un punc% dispu%a%( ne*oie le$a% insepara-il de orice de,*ol%are cul%ural( n%rea$a ac%i*i%a%e a Uni*ersi% ii medie*ale a m79

0u$o de 'ain%-[ic%or( $idascalia, Migne, 1&1=8( ==7 d( 9E7( De vanitate "undi, i0., =E;M Ao+& de 'alis-ur4( Metalogicus, I( c& 7( Policraticus, [( c& 1G& 7; A-aelard( 8pera, I( pp& =( ;( 1;( II( p& 7& FE /oc. cit., I( p& F& F1 Comunicare #cu% de re$re%a%ul pro#esor C& 'nouc3 0ur$ronje&

<7;
-rca% #orme ludice& 'us inerea de nes#r)i%e dispu%e care cons%i%uiau rela iile orale de %ip erudi%( ceremonialul care n#lorea n mod a%% de lu6urian% la Uni*ersi%a%e( $ruparea n nationes, scindarea n orien%ri de %o% #elul( %oa%e aces%e #enomene se a#l mai mul% sau mai pu in n s#era compe%i iei )i a re$ulilor de joc& Erasm a mai sim i% nc #oar%e limpede corela ia aceas%a( cnd( n%r-o scrisoare adresa% ndr%nicului su ad*ersar Loel 5edier( se pln$e de n$us%imea de spiri% cu care se %ra%ea, n )coli ceea ce au %ransmis predecesorii( )i de #ap%ul c n ca,ul con#run%rii prerilor se iau ca -a, numai principiile admise n )coal& !Dup prerea mea( nu es%e a-solu% deloc necesar s se procede,e n )coal ca la jocul de-a solda ii( sau ca la jocul de cr i sau ca la jocul cu ,aruri& Cci acolo e a)a? dac juc%orii nu sn% de acord cu pri*ire la re$uli( nu mai e joc& Dar n ca,ul ar$umen%a iei erudi%e nu se admi%e s se in%roduc nimic necunoscu% sau ndr,ne ( dac cine*a se ncume% s pun pe %ape% ce*a nou&&&"F< B%iin a( inclusi* #ilo,o#ia( es%e de #elul ei polemic( iar polemicul nu poa%e #i separa% de a$onal( n epocile n care apar lucruri noi de mare an*er$ur( #ac%orul a$onal apare de o-icei in%empes%i* n prim-plan& A)a s-a n%mpla%(

de pild( a%unci cnd( n secolul al X[II-lea( )%iin ele na%urii( n s%rluci%oarea lor n#lorire( cuceresc %erenul( a%acnd au%ori%a%ea a%% a An%ic+i% ii( c% si a reli$iei& Bi iar)i se $rupea, %oa% lumea n %a-ere sau par%ide& E)%i car%e-sian sau e)%i mpo%ri*a sis%emului( ii cu .es nciens*3 sau cu .es Modernes**, e)%i D c+iar cu mul% n a#ara cercurilor erudi%e D pen%ru sau mpo%ri*a lui LeN%on( pen%ru sau mpo%ri*a %eoriei %ur%irii pmn%ului( a *accinului e%c& 'ecolul al X[III-lea( cu sc+im-urile sale spiri%uale *ii( care( da%ori% limi%rii mijloacelor( mai sn% nc #eri%e de
F< F7

Allen( 8pus epist. Eras"i COpera epis%olar a lui ErasmH( %& [I( nr& 1G91:8<1 )& urm&( 1G iunie 1G<G& Cei *ec+i C:r&H (n.t.). FF Cei moderni ;,r.) (n.t).
240

supraa-unden a +ao%ic( %re-uia s de*in epoca prin e6celen a dispu%elor li%erare& Ele au #orma%( mpreun cu mu,ica( peruca( ra ionalismul #ri*ol( cu $ra ia roco-co-ului si cu #armecul saloanelor( un elemen% componen% al acelui carac%er ludic $eneral( e6%rem de $ri%or( pe care soco% c nimeni nu-l *a %$dui secolului al X[III-lea )i pen%ru care uneori l in*idiem&