Sunteți pe pagina 1din 14

1

Subiecte Contabilitatea in administratia publica


Facultatea Drept, specializare Administratie Publica
TRUE/FALSE
1. Toate veniturile si cheltuielie bugetare sunt reunite intr-un singur document care este bugetul de
stat.
2. Forma ideala de executie bugetara este cea care presupune acoperirea integrala a cheltuielilor din
veniturile bugetare.
3. Planul de conturi al institutiilor publice este cel introdus incepind cu data de 1 ianuarie 2006.
4. Planul de conturi al institutiilor publice cuprinde 10 clase.
5. In planul de conturi al institutiilor publice clasele sunt simbolizate cu o cifra, conturile sintetice de
gradul I cu doua cifre, iar conturile sintetice de gradul II cu trei cifre.
6. Conturile analitice nu sunt prevazute in planul de conturi al institutiilor publice.
7. Pentru inregistrarea creditelor bugetare alocate si aprobate de al buget, institutiile publice
utilizeaza contul 8060 Credite bugetare aprobate .
8. Pentru inregistrarea creditelor bugetare deschise de repartizat, institutiile publice utilizeaza contul
8061 Credite deschise de repartizat.
9. Pentru inregistrarea credetelor bugatare alocate de la buget si aprobate pentru a fi repartizate
institutiilor in subordine se utilizeaza contul 8062 Credite deschise pentru nevoi proprii.
10. Institutiile publice nu utilizeaza planul de conturi.
11. Institutiile publice nu intocmesc balanta de verificare.
12. Institutiile publice intocmesc bilantul contabil cu ocazia inchiderii exercitiului bugetar.
13. Din punct de vedere al subordonarii exista institutii publice de subordonare centrala si de
subordonare locala.
14. Institutiile publice sunt finantate in fiecare an de la buget pe seama creditelor bugetare
aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.
15. Contabilitatea institutiilor publice este organizata in cadrul Ministerului Economiei si
Finantelor si a departamentelor sale subordonate.
16. Contabilitatea bugetelor locale este organizata si gestionata la nivelul judetelor si
municipiului Bucuresti, a primariilor, si sectoarelor municipiului Bucuresti, a oraselor si
comunelor.
17. In functie de destinatie, animalele in contabilitatea institutiilor publice se clasifca in doua mari
categorii:
- animale tinere si la ingrasat
- animale pentru experienta.
2
18. Bilantul contabil nu se pastreaza in arhiva institutiilor publice.
19. Institutiile publice nu beneficiaza de finantare externa, ci numai de finantare interna.
20. Pentru conturile in afara bilantului nu se folosesc registrele contabile obligatorii.
21. In contabilitatea institutiilor este utilizat contul 121 Rezultatul patrimonial.
22. Masurile de armonizare a contabilitatii institutiilor publice s-au concretizat in adoptarea unui nou
plan de conturi incepind cu data de 1 ianuarie 2006.
23. Institutiile publice nu pot beneficia de credite bancare pe termen lung.
24. La institutiile publice nu se utilizeaza amortizarea mijlocelor fixe.
25. In Romania exista in jur de 10.000 de institutii publice, marea majoritate a acestora fiind institutii
ale administratiei publice locale.
26. Institutiile publice pot primi atat finantare interna, de la ordonatorul de credite superior, cat si
finantare externa de la alte institutii din strainatate.
27. Finantarea externa a institutiilor publice poate fi de doua feluri:
- finantare rambursabila
- finantare nerambursabila.
28. Institutiile publice pot avea venituri proprii, adica nu primesc finantari de la ordonatorul de credite
superior.
29. Institutiile publice beneficiaza de donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice.
30. Conform princippiului universalitatii, veniturile si cheltuielile sunt incluse din buget in sume nete.
31. Institutiile publice sunt legiferate prin Legea nr. 500 din 2002 privind finantele publice.
32. In Romania se manifesta reforma contabilitatii institutiilor publice.
33. Institutiile publice, ca si agentii economici utilizeaza registrele contabile obligatorii.
34. Registrele contabile obligatorii sunt: registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare.
35. Fisa pentru operatii bugetare serveste ca document pentru evidenta analitica.
36. Deschiderea finantarii la nivelul ordonatorilor de credite principali se realizeaza cu ajutorul
documentului numit cerere pentru deschiderea de credite.
37. Pentru alimentarea conturilor ordonatorilor secundari si tertiari de credite, ordonatorul principal
elaboreaza dispozitia bugetara.
38. Planul de conturi al institutiilor publice este rezultatul procesului de armonizare contabila.
39. Institutiile publice au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla cu ajutorul planului de
conturi.
40. O particularitate a finantarii din bugetele locale o constituie incasarea din creante bugetare.
3
41. Conceptul de administratie publia are mai multe acceptiuni, in genere, a administra
inseamna a conduce, a organiza, a dirija activitati publice si particulare.
42. Administratia publica urmareste satisfacerea interesului public, a utilitatii publice, in mod
dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice.
43. Mobilul activitatii administratiei publice este satisfacerea, in mod continuu si regulat, a
unor cerinte esentiale, comune intregii colectivitati umane, care exced prin amploarea lor,
sunt nerentabile.
44. Administratia publica nu se confunda si nu se identifica nici cu administratia de stat.
45.
Administratia publica centrala cuprinde autoritatile puterii executive, in masura in care
aceste autoritati exercita atributii administrative si administratia publica centrala de
specialitate.
46.
Administratia publica locala cuprinde toate autoritatile comunale si consiliile locale si
primarii, consilii judetene si serviciile publice organizate in subordinea sau sub autoritatea
acestora.
47. Administratia publica locala nu este o administratie de stat, ci o structura administrativa
care permite colectivitatilor locale sa solutioneze probleme locale.
48.
Administratia generala, centrala sau locala, se caracterizeaza prin aptitudinea generala si
abstracta a acesteia de a interveni in orice domeniu ce revine administratiei publice.
49. Contabilitatea poate fi definita ca un domeniu si instrument de cunoastere a realitatii
economice, referitoare la resursele economice separate patrimonial.
50. Contabilitatea reprezinta o sursa informationala importanta deoarece permite utilizatorilor
interni, cat si celor externi sa obtina o imagine fidela asupra entitatii publice.
MULTIPLE CHOICE
1.
Care sunt principiile procedurii bugetare?:
a) principiul unitatii
b) principiul universalitatii
c) principiul echilibrului bugetar
d) principiul anualitatii
e) principiul realitatii
f) principiul specializatii bugetare
g) principiul publicitatii
a. a+b+c c. a+b+c+d+e+f+g
b. a+b+c+e+g d. b+c+d+e
4
2. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice statele de salarii in situatia finantarii de
la bugetul de stat?
a. 641=421 c. 641=401
b. 641=422 d. 641=404
3. Cum se achita salariile datorate personalului in situatia finantarii de la buget?
a. 421=5311 c. 421=516
b. 422=5121 d. 422=5311
4. O institutie publica, ordonator de credite principal, primeste o finantare de la buget pentru nevoi
proprii in suma de 100.000.000 lei. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. in partida dubla c. in cadrul bilantului contabil
b. nu se inregistreaza d. in partida simpla
5. O institutie publica, ordonator de credite principal, primeste o finantare de la buget pentru nevoi
proprii in suma de 50.000.000 lei. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. in partida dubla c. in bilantul contabil
b. nu se inregistreaza d. in partida simpla
6. O institutie publica, ordonator de credite principal, primeste o finantare de la buget pentru nevoi
proprii in suma de 15.000.000 lei. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. in partida simpla c. in bilantul contabil
b. in partida dubla d. in contul de executie bugetara
7. O institutie publica, ordonator de credite secundar inregistreaza credite deschise in suma de
100.000.000 lei pentru cheltuieli proprii si suma de 20.000.000 lei este retrasa pe parcursul
perioadei . Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. in bugetul de venituri si cheltuieli c. in partida dubla
b. in bilantul contabil d. in partida simpla
8. O institutie publica, ordonator de credite secundar inregistreaza credite deschise in suma de
15.000.000 lei pentru cheltuieli proprii si suma de 5.000.000 lei este retrasa pe parcursul perioadei
. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. in bugetul de venituri si cheltuieli c. in bilantul contabil
b. in contul de executie bugetara d. in partida simpla
9. O institutie publica, ordonator de credite secundar inregistreaza credite deschise in suma de
75.000.000 lei pentru cheltuieli proprii si suma de 10.000.000 lei este retrasa pe parcursul
perioadei . Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. in bugetul de venituri si cheltuieli c. in bilantul contabil
b. in contul de exectie bugetara d. in partida simpla
10. O institutie publica, ordonator de credite secundar inregistreaza credite deschise in suma de
30.000.000 lei pentru cheltuieli proprii si suma de 1.000.000 lei este retrasa pe parcursul perioadei
. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. in contul de executie bugetara c. in bilantul contabil
b. in bugetul de venituri si cheltuieli d. in partida simpla
11. Care este contul specific finantarii de la bugetul de stat?
a. 7701 c. 772
b. 771 d. 773
12. Care este contul specific finantarii de la bugetul local?
a. 7702 c. 706
b. 705 d. 779
5
13. Care este contul specific finantarii de la bugetul asigurarilor sociale de stat?
a. 7703 c. 7701
b. 7701 d. 705
14. Care este contul specific veniturilor din dobanzi?
a. 701 c. 7701
b. 750 d. 766
15. Care este contul specific veniturilor din diferente de curs valutar?
a. 765 c. 763
b. 766 d. 7701
16. Care este contul folosit pentru creditele bugetare aprobate?
a. 8060 c. 8062
b. 8061 d. 8063
17. Care este contul folosit pentru evidentierea in contabilitate a creditelor bugetare pentru nevoi
proprii?
a. 8062 c. 8060
b. 8061 d. 8056
18. Care este contul utilizat in contabilitate pentru evidentierea creditelor deschise de repartizat?
a. 8061 c. 8062
b. 8060 d. 8057
19. Cum se achizitioneaza bonuri pentru combustibil sau alte valori utilizindu-se finantarea de la
bugetul de stat?
a. 532=5311 c. 531=705
b. 531=766 d. 532=7701
20. Cum se achita sumele datorate furnizorilor in situatia finantarii de la bugetul de stat?
a. 121=7701 c. 401=5121
b. 421=7701 d. 401=7701
21.
Care sunt tipurile de finantari specifice institutiilor publice?:
a) finantare de la bugetul de stat
b) finantare de la bugetul local
c) finantare din fonduri speciale
d) fonduri nerambursabile
e) venituri proprii
f) donatii
g) sponsorizari
a. b+c+d+e+f c. a+b+c+d+e+f+g
b. a+b+c+e d. a+c+g+e
22. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice ridicarea de numerar de la trezorerie?
a. 5311=770 c. 5311=401
b. 5311=5121 d. 770=5311
23. Cum se achita datoriile fata de bugetul de stat in situatia finantarii de la bugetul local?
a. 401=5121 c. 421=5121
b. 404=5121 d. 4481=770
24. Cum se inchide contul de finantare de la bugetul local?
a. 7702=121.02 c. 7701=7702
b. 7702=7701 d. 7702=404
6
25. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor achizitionarea de bonuri valorice pentru
carburanti auto, utilizindu-se finantarea de la buget?
a. 5324=775 c. 5324=404
b. 5324=5121 d. 5324=7701
26. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor distribuirea bonurilor valorice pentru carburanti
auto care salariati?
a. 6022=461 c. 6022=404
b. 6022=401 d. 6022=5121
27. O institutie publica achizitioneaza de la un furnizor 2 birouri la pretul de 1.400 Ron bucata si 10
topuri de hirtie de scris. Conform facturii emise de catre furnizor, valoarea totala este de 2.930
Ron. Care este inregistrarea aferenta achizitionarii de materiale si obiecte de inventar?
a. 3031=401 2.800
3021=401 130
c. 3021=401 130
b. 3031=404 2.800 d. 3031=404 2.800
28. O institutie publica achizitioneaza de la un furnizor 2 birouri la pretul de 1.400 Ron bucata si 10
topuri de hirtie de scris. Conform facturii emise de catre furnizor, valoarea totala este de 2.930
Ron. Care este inregistrarea aferenta plati furnizorului prin finantarea de la bugetul de stat?
a. 401=7701 2.930 c. 401=7701 130
b. 401=7701 1.400 d. 404=7701 2.000
29. O institutie publica achizitioneaza de la un furnizor 2 birouri la pretul de 1.400 Ron bucata si 10
topuri de hirtie de scris. Conform facturii emise de catre furnizor, valoarea totala este de 2.930
Ron. Mobilierul se da in folosinta pe baza bonului de consum si a fisei nominale de inventar. Cum
se inregistreaza in contabilitate darea in folosinta?
a. 3032=401 2.000 Ron c. 3032=6012 2.000 Ron
b. 3032=404 2.000 Ron d. 3032=3031 2.800 Ron
30. O institutie publica achizitioneaza de la un furnizor 2 birouri la pretul de 1.400 Ron bucata si 10
topuri de hirtie de scris. Conform facturii emise de catre furnizor, valoarea totala este de 2.930
Ron. Materialele consumabile se dau in folosinta pe baza bonului de consum .Cum se
inregistreaza in contabilitatea institutiilor consumul materialelor consumabile?
a. 3021=6021 c. 3021=401
b. 3031=3032 d. 6021=3021
31.
Institutiile publice inregistreaza o serie de decontari de natura datoriilor, care pot imbraca mai
multe forme. Care sunt tipurile de decontari de natura datoriilor?
a) decontari cu salariatii
b) decontari cu bugetul statului
c) decontari cu alte organisme publice
d) decontari cu Comunitatea Europeana
e) decontari cu alte institutii
a. a+b+c+e c. a+b+c+d+e
b. b+c+e+d d. c+d+e
32. La inceputul anului bugetar, un muzeu primeste o subventie in suma de 10.000 Ron pentru
cheltuieli curente, iar la finele lunii ianuarie se majoreaza subventia cu 2.000 Ron. Cum se
inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice primirea subventiei?
a. 560=772 10.000 Ron c. 560=7702 8.000 Ron
b. 560=7701 8.000 Ron d. 5121=772 8.000 Ron
7
33. La inceputul anului bugetar, un muzeu primeste o subventie in suma de 10.000 Ron pentru
cheltuieli curente, iar la finele lunii ianuarie se majoreaza subventia cu 2.000 Ron. Cum se
inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice majorarea subventiei?
a. 560=5121 10.000 Ron c. 560=7702 10.000 Ron
b. 560=7701 10.000 Ron d. 560=772 2.000 Ron
34. La inceputul anului bugetar, un muzeu primeste o subventie in suma de 10.000 Ron pentru
cheltuieli curente, iar la finele lunii ianuarie se majoreaza subventia cu 2.000 Ron. Cum se
inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice inchiderea contului de venituri din subventii?
a. 5121=7701 12.000 c. 7701=5121 12.000
b. 5121=772 12.000 d. 772=121 12.000
35. Un ordonator de credite principal primeste si repartizeaza credite in valoare de 10.000.000
Ron ordonatorului secundar. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. D 8060 10 mil
D 8061 10 mil
c. D 8060 10 mil
b. D 8060 10 mil d. D 8060 10 mil
36. Un ordonator de credite principal primeste si repartizeaza credite in valoare de 25.000.000
Ron ordonatorului secundar. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?
a. D 8060 25 mil
D 8061 25 mil
c. D 8060 20 mil
b. D 8062 25 mil d. D 8061 25 mil
37. O institutie publica achizitioneaza de la furnizori un program informatic, in valoare de
10.000 Ron. Se achita furnizorul din contul de trezorerie. Cum se inregistreaza in
contabilitatea institutiilor achizitionarea programului informatic?
a. 2081=404 10.000 Ron c. 2081=461 10.000 Ron
b. 2081=401 10.000 Ron d. 2081=201 10.000 Ron
38. O institutie publica achizitioneaza de la furnizori un program informatic, in valoare de
10.000 Ron. Se achita furnizorul din contul de trezorerie. Cum se inregistreaza in
contabilitatea institutiilor plata furnizorului in cazul finantarii de la bugetul de stat?
a. 401=770 10.000 Ron c. 421=770 10.000 Ron
b. 461=770 10.000 Ron d. 404=770 10.000 Ron
39. O institutie publica achizitioneaza de la furnizori un program informatic, in valoare de
5.000 Ron. Se achit furnizorul din contul de trezorerie. Cum se inregistreaza in
contabilitatea institutiilor plata furnizorului in cazul finantarii de la bugetul de stat?
a. 401=770 5.000 Ron c. 461=770 5.000 Ron
b. 404=770 5.000 Ron d. 421=770 5.000 Ron
40. O institutie publica achizitioneaza de la furnizori un program informatic, in valoare de
21.000 Ron. Se achit furnizorul din contul de trezorerie. Cum se inregistreaza in
contabilitatea institutiilor plata furnizorului in cazul finantarii de la bugetul de stat?
a. 401=770 21.000 Ron c. 404=770 21.000 Ron
b. 402-770 21.000 Ron d. 461 =770 21.000 Ron
41. O instituie publica primeste o donatie de la o persoana fizica sub forma unei cladiri pentru
promovarea de activitati culturale. Cladirea este evaluata la suma de 100.000 Ron. Cum se
inregistreaza in contabilitatea institutiei intrarea in patrimoniu a contructiei?
a. 212=779 100.000 Ron c. 212=401 100.000 Ron
b. 212=404 100.000 Ron d. 212=461 100.000 Ron
8
42. O instituie publica primete o donatie de la o persoana fizica sub forma unei cladiri pentru
promovarea de activitati culturale. Cladirea este evaluata la suma de 50.000 Ron. Cum se
inregistreaza in contabilitatea institutiei intrarea in patrimoniu a contructiei?
a. 212=401 30.000 Ron c. 212=461 10.000 Ron
b. 212=404 20.000 Ron d. 212=779 50.000 Ron
43. Un muzeu primeste o donatie de la o persoana fizica sub forma unei cladiri pentru
promovarea de activitati culturale. Cladirea este evaluata la suma de 85.000 Ron. Cum se
inregistreaza in contabilitatea institutiei intrarea in patrimoniu a contructiei?
a. 212=5311 55.000 Ron c. 212=766 75.000 Ron
b. 212=401 65.000 Ron d. 212=779 85.000 Ron
44. Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata. Acestea sunt prevzute de legea:
a. bugetara anuala c. bilantul contabil
b. bugetul de venituri si cheltuieli d. rezultatul patrimonial
45. Repartizarea ai utilizarea creditelor bugetare este in competena i rspunderea:
a. ordonatorilor de credite c. administratorului
b. directorului general d. directorului economic
46. In cadrul sistemului bugetar, ordonatorii de credite pot fi:
a. numai principali c. numai tertiari
b. numai secundari d. principali, secundari si tertiari
47. La Camera Deputatilor si la Senat, ordonatorii principali de credite sunt:
a. Secretarii generali ai acestora c. Directorii executivi ai acestora
b. Directorii generali ai acestora d. Directorii economici ai acestora
48. Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea ai repartizarea
creditelor bugetare:
a. Institutiilor superioare c. Inlocuitorilor lor de drept
b. Directorilor executivi d. Institutiilor din subordine
49. Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai
pentru:
a. Nevoile unitilor pe care le conduc c. Transferuri ctre alte instituii publice
b. Repartizarea ctre instituiile din
subordine
d. Nu utilizeaz credite bugetare
50. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii, potrivit prevederilor legale
revine:
a. Odonatorului de credite c. Directorului Executiv
b. Contabilului sef d. Directorului Executiv adjunct
YES/NO
1. Conturile in afara bilantului se utilizeaza in partida dubla?
2. Planul de conturi al institutiilor publice cuprinde 9 clase de conturi?
3. Din punct de vedere al finantarii exista institutii de subordonare centrala si institutii de
subordonare locala?
4. In cazul minusurilor constatate in gestiune, atunci cind cauza producerii acestora este identificata,
persoana vinovata devine debitorul institutiei publice?
9
5. In momentul recuperarii creantei de la debitorul institutiei publice, contul 461 Debitori se va
debita prin conturi corespondente care atesta natura recuperarii?
6. Debitorii institutiei publice sunt impartiti in doua categorii:
- sub un an
- peste un an?
7. Contabilitatea analitica a decontarilor cu salariatii se asigura pe baza statelor de salarii?
8. Retributiile neridicate in termen se vor transfera la finele lunii in creditul contului 462
Creditori?
9. Cu ocazia acordarii unui avans spre decontare se intocmeste documentul justificativ, referat de
avans spre decontare?
10. In categoria obiectelor de inventar se includ obiectele gospodaresti si sticlaria de laborator?
11. Institutiile publice pot achizitiona mijloace fixe de la furnizori in scopul desfasurarii activitatii
curente?
12. Institutiile publice isi finanteaza activitatea pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli?
13. Institutiile publice pot avea ca forma de finantare voluntariatul?
14. Institutiile publice pot primii donatii sau sponsorizari de la persoane din strainatate?
15. In situatia in care au venituri proprii, insitutiile sunt subordonate unui ordonator de credite
principal?
16. Bugetul de stat, dupa aprobare, este dat publicitatii?
17. Veniturile si cheltuielile sunt exprimate in buget in moneda nationala?
18. Situatiile financiare anuale se intocmesc in moneda nationala?
19. Situatiile financiare anuale se intocmesc conform normelor emise de Ministerul Economiei si
Finantelor?
20. Situatiile financiare se semneaza de catre conducatorul institutiei publice si de catre conducatorul
compartimentului financiar-contabil?
21. Institutiile publice utilieaza fonduri externe nerambursabile?
22. Romania participa la programe comunitare?
23. Finantarea externa nerambursabila se evidentiaza in bilantul contabil?
24. Tezoreria constituie un element important al trezoreriei institutiilor publice?
25. Disponibilitatile din conturile curente sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din
clasa 5 Conturi la trezoreria statului si bancile comerciale?
26. Conturile sintetice se dezvolta pe conturi analitice in functie de specificul fiecarei institutii
publice?
10
27. Conform legii, casieria este organizata pentru evidenta numerarului in Ron si valuta?
28. Platile de numerar din casierie se face pe baza documentelor justificative?
29. Primitorul banilor la casierie trebuie sa semneze de primirea sumelor?
30. Finantarea de la bugetele locale prezinta particularitati in functie de structura administrativ
teritoriala?
31. Toate operaiunile bugetare vor fi exprimate in moneda nationala?
32. Institutiile publice intocmesc bilant contabil la finele anului bugetar?
33. Situatiile financiare se intocmesc anual la institutiile publice?
34. Contabilitatea este obligatorie pentru institutiile din administratia publica?
35. Repartizarea si utilizarea creditelor bugetare este de competenta ordonatorilor de credite?
36. Bilantul contabil este semnat de catre conducatorul unitatii?
37. Ordonatorii de credite pot fi: principali, secundari, tertiari?
38. Ordonatorul de credite principal poate fi subordonat unui alt ordonator?
39. Ordonatorul de credite secundar este subordonat unui ordonator principal?
40. Ordonatorul de credite tertiar este subordonat unui ordonator principal?
41. Ordonatorul de credite tertiar este subordonat unui ordonator secundar?
42. Ordonatorii de credite principali aproba utilizarea creditelor bugetare pentru cheltuieli proprii?
43. Ordonatorii de credite principali repartizeaza credite bugetare institutiilor din subordine?
44. Ordonatorii de credite tertiari utilizeaza creditele bugetare numai pentru nevoile unitatile pe care
le conduc?
45. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine ordonatorului de credite?
COMPLETION
1.
Institutiile publice cuprind: Parlamentul, Presedentia Romaniei, Guvernul, ministerele, celelalte
organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, autoritatea
judecatoreasca, precum si institutiile de stat de subordonare ............. sau locala.
2.
Institutiile .............. au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie,
respectiv contabilitatea financiara si dup caz, contabilitatea de gestiune.
3. Contabilitatea institutiilor publice asigura ............. ordonatorilor de credite cu privire la executia
bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare.
11
4.
Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte
autoritati publice si institutiile publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala
a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor pentru a primi gratuit
discheta cu programul informatic de contabilitate .................
5.
Ministerul Economiei si Finantelor ia masurile necesare pentru: asigurarea echilibrului
bugetar si aplicarea politicii financiare a ............., precum si cheltuirea cu eficienta a
resurselor financiare.
6.
Prevederile din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata contin obligativitatea organizarii si
conducerii .................. de catre institutiile publice.
7. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct catre o anumita cheltuiala bugetara, exceptand
............. si sponsorizarile, care au destinatii distincte stabilite.
8.
La institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau
care nu au personal angajat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia
contracte de prestari servicii pentru conducerea contabilitatii si intocmirea ......................
financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane
fizice autorizate.
9.
Sfera de activitate care formeaza sistemul ................... cuprinde: Invatamantul, sanatatea,
cultura, justitia, apararea tarii, autoritatea publica, asistenta sociala, activitati de interes
strategic, transporturi si telecomunicatii, protectia mediului Inconjurator, etc.
10.
Institutiile publice au obligatia sa prezinte situatiile financiare ordonatorului de credite .., la
termenele stabilite de acesta, numai dupa obtinerea vizei de la unitatea de trezorerie a statului pentru
conirmarea exactitatii platilor de casa si a disponibilitatilor din conturi.
11. In Romania exista un numar mare de institutii, iar majoritatea sunt institutii publice ale
administratiei publice ..................
12. Institutiile publice pot primi atat finantare interna, de la ordonatorul de credite ierarhic superior,
cat si ......................... externa de la alte institutii din strainatate.
13.
Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, potrivit reglementarilor legale, revine
ordonatorului de ...........sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.
14.
Institutiile publice au relatii de decontare atat de natura creantelor, cat si de natura ...........
15.
Ordonatorii de credite pot fi : principali, secundari si
12
16.
Ordonatorii principali de credite sunt conducatorii autoritatilor publice, .. si conducatorii
celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice.
17.
Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea
creditelor bugetare .. lor de drept.
18.
Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost numai
pentru nevoile unitatilor pe care le conduc.
19.
Deschiderea finantarii la nivelul ordonatorilor de credite se realizeaza cu ajutorul ................
intitulat cerere pentru deschidere de credite.
20.
Finantarea pe baza de programe reprezinta o modalitatea moderna si eficienta in domeniul
finantelor din Romania.
21.
Finantarea pe baza de programe este diferita fata de finantarea ., din punct
de vedere al pregatirii, analizei si elaborarii bugetului respectiv.
22. Toate ............ retinute si utilizate intr-un sistem extra-bugetar, sub diverse forme si
denumiri, vor fi introduse in bugetul de stat, urmand regulile si principiile respectivului
buget.
23. Veniturile si cheltuielile bugetare vor fi aprobate prin ...... pentru o perioada de un an,
corespunzatoare exercitiului bugetar.
24. Toate operatiunile de incasari si plati derulate in timpul anului .............. intr-un cont de
buget vor apartine exercitiului aferent pentru implementarea bugetului respectiv.
25. Institutiile publice pot primi finantare atat interna, de la ordonatorul ierarhic superior, cat si
finantare .., de la alte institutii din strainatate.
26. Impozitele, taxele si alte venituri ale statului, precum si normele si normativele de
cheltuieli pentru institutiile publice se aproba prin ..
27. Ministerul Economiei si Finantelor ia masurile necesare pentru: asigurarea echilibrului
bugetar si aplicarea politicii financiare a statului, precum si cheltuirea cu eficienta a
resurselor
28. Contabilitatea . economico-financiare se tine in limba romana si in moneda
nationala.
29. Contabilitatea operatiunilor efectuate in ............... se tine atat in moneda nationala, cat si in
valuta, potrivit reglementarilor legale.
13
30. Ministerul Economiei si Finantelor pregateste intregii economii nationale in
fiecare an.
31. intregii economii nationale este prezentat Guvernului in acelasi moment cu
contul general anual pentru implementarea bugetului de stat.
32. Caile de a institutiilor de la buget sunt diferite in funcie de subordonarea lor.
33. Trezoreria reprezinta un element important al ....................... financiare a institutiilor publice.
34. Principiul anualitatii bugetare decurge din faptul ca anul bugetar se suprapune cu anul .............
35. Ordonatorii de credite utilizeaza finantare de la ....................
36. Contabilitatea finantarii reprezinta o problematica ................... la nivelul institutiilor publice.
37. Finantarea de la bugetele ............... prezinta particularitati in functie de structura administrativ
teritoriala.
38. Intreaga activitatea privind gestionarea .................... se desfasoara pa baza prevederilor
Regulamentului oepratiunilor de casa.
39. Activele .............. reprezinta o componenta importanta a activului patrimonial.
40. Activele ............... sunt active fara substanta fizica, ce se utilizeaza pe o perioada mai mare de un
an.
41. Institutiile publice amortizeaza activele fixe necorporale utilizind metoda amortizarii ...............
42. Cheltuielile de dezvoltare se ...................... pe o perioada de cel mult cinci ani, cu aprobarea
ordonatorului de credite.
43. Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru .................... activelor fixe necorporale la sfarsitul
exercitiului financiar, pe seama cheltuielilor.
44. Reevaluarea activelor fixe se efectueaza in baza unor reglementari legale sau de catre ................
autorizati.
45. Aprovizionarea cu elemente de stocuri la institutiile publice trebuie sa tina seama de executia
.....................
46. Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor este organizata avind in vedere clasificatia ................
47. La finele exercitiului bugetar se elaboreaza situatiile financiare ..................
48. Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine .................a activelor, datoriilor, pozitiei
financiare, precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial.
49. Cheltuielile extrabugetare urmeaza regimul veniturilor .....................
50. Institutiile publice au obligatia, conform dispozitiilor legale in vigoare, sa organizeze ...............
patrimoniului.
51. Inventarierea partiala cuprinde numai anumite elemente ................ sau numai anumite gestiuni.
14
52. Inventarierea anuala precede lucrarile de inchidere in scopul regularizarii .............. constatate in
urma inventarierii.
53. Comisia de inventariere la institutiile publice este ..............
54. Situatiile ................ anuale se intocmesc in moneda nationala, respectiv lei, fara subdiviziunile
leului.
55. Bilantul ........... este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ,
datorii, capitaluri proprii ale institutiei publice la sfarsitul perioadei de raportare.

S-ar putea să vă placă și