Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITATEA ASISTENTULUI MEDICAL IN

SECTIA DE CHIRURGIE
Activitatea personalului medical dintr-un serviciu de chirurgie estedeosebit de complex,
reclam o contiinciozitate perfect, un nalt grad deresponsabilitate i cunotine
temeinice de specialitate
1. Asistenta sefa
- asigura conducerea si coordonarea activitatii cadrelor medii si auxiliare din sectie
- repartizeaza personalul mediu si auxiliar pe compartimente si ture; intocmeste
graficul saptamanal de lucru
- participa la raportul de garda pe sectie si la vizita medicului sef de sectie
- primeste si repartizeaza bolnavii nou internati pe saloane
- raspunde de aprovizionarea cu materiale, aparatura si instrumentar si le
gestioneaza
- intocmeste foaia zilnica de miscare a bolnavilor
- raspunde de respectarea regulilor de asepsie, antisepsie, de igiena si curatenia in
toate compartimentele sectiei
- tine legatura cu administratia spitalului in vederea remedierii unor defectiuni ce se
pot ivi in sectie
- tine legatura cu intreprinderile de service pentru aparatura sectiei
- participa la comisia de alimentatie pe spital, in vederea intocmirii regimurilor
alimentare si a graficului saptamanal de alimentatie
- indruma si controleaza modul in care asistentele medicale aplica medicatia
prescrisa
- se preocupa de ridicarea nivelului profesional al cadrelor medii, de elaborarea de
comunicari si referate stiintifice si participarea la consfatuiri si simpozioane
stiintifice ale cadrelor medii.
2. Asistenta de la camera de arda
- primeste bolnavii cronici sau de urgenta care vin la camera de garda; ii triaza si
auta medicul de garda in rezolvarea lor
- acorda la nevoie primul autor si asistenta calificata pana ce pacientul aunge in
sectie
- verifica documentele de internare, inscrie bolnavul in registrul de consultatie,
completand toate rubricile si face orice alte mentiuni la indicatia medicului de
garda
- se ocupa de aprovizionarea periodica cu medicamente, instrumente si materiale
sanitare necesare camerei de garda
- raspunde si gestioneaza toate bunurile care le are in primire
- raspunde de buna functionare a aparaturii medicale cu care este dotata camera de
garda
- pregateste materialul moale si instrumentarul chirurgical pentru sterilizare, il
duce si aduce de la statia de sterilizare
- raspunde de respectarea regulilor de asepsie si antisepsie si de curatenia camerei
de garda.
!. Asistenta de la sectia "at#ri $sal%ane&
- participa la vizita medicala si executa prescriptiile medicilor privind tratamentul,
regimul alimentar si explorarile diagnostice
- recolteaza probele biologice, le trimite la laborator, ia rezultatul analizelor de
laborator si le trece in foaia de observatie
- administreaza, conform indicatiilor medicilor, medicatia prescrisa
- programeaza bolnavii la explorarile paraclinice si la examenele de specialitate si-i
insoteste
- supravegheaza in permanenta starea bolnavilor, inscrie dimineata si seara in foaia
de observatie temperatura, precum si orice date solicitate de catre medic si-l
informeaza asupra oricaror modificari in evoutia bolnavilor
- pregateste bolnavii pentru interventia chirurgicala
- urmareste evolutia postoperatorie si sesizeaza orice modificari care survin
- acorda primul autor bolnavilor, in caz de necesitate, pana la sosirea medicului
- asigura alimentatia bolnavilor deplasabili la sala de mese si la pat a celor
nedeplasabili
- se preocupa de respectarea curateniei si a masurilor de igiena
- raspunde de buna functionare a aparaturii, instrumentarului si inventarului moale
aflat in gestiunea sa.
'. Asistenta de la (l%c#l %"erat%r
- pregateste materialul moale si instrumentarul chirurgical pe truse si-l sterilizeaza
- are gria, in functie de numarul si felul interventiilor chirurgicale, sa existe
material moale si intrumentar steril suficient, precum si o rezerva in caz de
urgente neprevazute
- respecta conditiile de pastrare a materialelor sterile si utilizarea lor in limita
termenului de valabilitate
- primeste bolnavii care vor fi operati, ii aseaza pe masa de operatie in pozitia
corespunzatoare interventiei chirurgicale, dezinfecteaza campul operator,
potriveste lampa scialitica
- auta echipa chirurgicala sa imbrace materialul steril !masca,halat, manusi",
serveste materialul moale, instrumentarul si materialul de sutura necesare
interventiei chirurgicale
- asista bolnavul pre- si intraoperator, putand participa la interventii in caz de
necesitate
- asigura si raspunde de ordinea si curatenia in sala de operatie si de respectarea
masurilor igienice si antiepidemice, de dezinfectie a salilor de operatie
- raspunde de inventarul aflat in gestiunea sa.
). Asistenta de la sala de "ansamente
#n principal, sarcinile si atributiile sunt apropiate de cele ale asistentei medicale de la
sala de operatie; in ceea ce priveste pregatirea si sterilizarea materialului moale si
instrumentarului chirurgical necesar salii de pansamente, a respectarii conditiilor
igienico-sanitare si gestionarea bunurilor.
#n plus, asistenta medicala de la sala de pansamente auta medicul la pansarea
bolnavilor sau executa personal pansamentele, la indicatia medicului.
*. Asistenta de la e+"l%rari f#ncti%nale, end%sc%"ie, ec%rafie
$e langa atributiile generale ale asistentelor medicale, trebuie sa cunoasca si sa
manuiasca aparatura din dotare, sa se preocupe de buna intretinere si functionare a
acestei aparaturi, sa aute medicul in efectuarea explorarilor respective, sa programeze
bolnavii pentru aceste explorari.

S-ar putea să vă placă și