Sunteți pe pagina 1din 12

Poluarea in agricultura

Cuprins
Evolutia agriculturii pg 3
Poluarea solului pg 3
Poluarea solului cu ngr minte chimice si organice pg 6
Poluarea cu pesticide si reziduuri ale acestora pg 8
Poluarea solului cu reziduuri zootehnice pg 9
Poluarea atmosferei din cauza emisiilor de la motoarele cu ardere
intern ale utilajelor agricole pg 10
Ci de reducere a polurii din cauza emisiilor de CO
2
pg 11
Concluzie pg 1
Bibliografie
pg 14
1
Evolutia agriculturii!
"n urm cu 1#$1 milioane de ani a avut loc o mare revoluie n
dezvoltarea rasei umane! %ceasta a reprezentat$o descoperirea faptului c
hrana se o&ine nu doar prin str'ngerea plantelor sl&atice i v'narea
animalelor ci (i prin cultivarea plantelor din semine i prin creterea n
captivitate a anumitor animale) astfel a aprut agricultura!
%gricultura este tiin) art sau practic care se ocup cu procesul
producerii de hran vegetal i animal) fi&re) respectiv diverse materiale
utile prin cultivarea sistematic a anumitor plante i creterea animalelor!
%ceasta este una dintre cele mai vechi ocupa*ii ale omenirii care a favorizat
apari*ia primelor ora(e.
+n trecut) o condi*ie necesar pentru dezvoltarea unui ora( era e,isten*a
unui surplus agricol! +ar pentru a realiza acest lucru) oamenii (i e,tindeau
terenurile agricole) p(unile n defavoarea pdurilor! %v'nd n vedere rolul
pdurilor n men*inerea echili&rului ecosistemului putem afirma c dezvoltarea
agriculturii prin e,tindere a repzentat primul pas n poluarea mediului
ncon-urtor!
Este primul pas pe care omul l$a facut pentru a stapani mediul
incon-urator in cadrul caruia isi ducea e,istenta) caci prin cultivarea
pamantului si cresterea anumalelor) a reusit sa$si asigure resursele de hrana! O
dat cu dezvoltarea agriculturii intensive prin folosirea de ingra(aminte)
pesticide) aceasta a devenit o activitate tot mai poluant! .in aceast cauza se
militeaz la revenirea agriculturii traditionale!
.atorit agriculturii intensive) folosirea de pesticide) ingra(minte
chimice) solul este principalul afectat! /a-oritatea solurilor si pierd din
elementele nutritive si materia organica n proportie mai mare dec't are loc
procesul de completare a acestora) ceea ce n final duce la epuizarea lor!
Poluarea solului!
2
Poluarea solului nseamna orice actiune care produce dereglarea
functionarii normale a solului ca suport si mediu de viata n cadrul
ecosistemelor naturale sau antropice!
.ereglrile solului pot fi0
a1 fizice0 fenomenul de compactare si stricarea structurii generate de
lucrari necorespunzatoare2
&1 chimice0 generate de poluarea solului cu metale grele) pesticide)
ngrasaminte) modificarea p3$ului solutiei solului2
c1 &iologice0 enerate de poluarea solului cu germeni de &oli transmisi&ile
plantelor si animalelor!
d1 radioactive0 solurile capteaza foarte usor poluarile radioactive pe care le
transmit plantelor si animalelor pentru timp ndelungat!
Poluarea solului cu ngr(aminte chimice (i organice
%gricultura intensiv practicat pe scar larg in toate *rile lumii)
presupune administrarea de ingr(minte chimice in scopul mririi
productivit*ii plantelor de cultur! Prin acest procedeu se urmareste
restituirea in sol a echivalentului cantit*ilor de elementele nutritive e,trase
din acesta de ctre plante! Cele mai importante (i mai utilizate sunt
ingr(mintele pe &az de azot 4azota*ii de amoniu) de calciu (i de potasiu1) de
sulf 4sulfatul de amoniu (i superfosfatul1 (i de potasiu! Efectul poluant este
3
determinat in principal de cantit*ile e,cesive utilizate) cu mult peste cele
necesare utilizate repetat de$a lungul anilor (i) in secundar) de introducerea in
sol a unor impurit*i to,ice con*inute de ingr(minte!
Efectele poluante sunt date de0
$ impuritatile) reziduurile din procesul de fa&ricatie2
$ dezechili&rele anumitor cicluri &iogeochimice) care conduc la
degradarea solurilor2
$ contaminarea apelor freatice2
$lipsa purificarii si curatirii ngrasamintelor industriale din motive de
costuri de productie2 acestea contin metale si metaloizi to,ici 4arsenic)
cadmiu) crom) cupru) plum&) zinc1 cu risc pentru contaminarea solurilor apoi a
alimentelor2

$e,cesul de nitrati datorat superfertilizarii cu ngrasaminte azotate n
circuitul &iosferei) estimat la 9 milioane tone pe an si care se acumuleaza n
hidrosfera prin procesele de levigare a solurilor degradate prin superfertilizare
4folosirea a&uziva a ngrasamintelor azotate1
5olosirea a&uziv a ingr(mintelor chimice are urmatoarele efecte
negative0
$ modific circuitul &iogeochimic al azotului (i fosforului2
$ inhi& sau &locheaz reciclarea su&stan*elor organice (i a humusului2
procesul determina scderea acestora) iar faptul se manifest prin declinul
comple,ului a&sor&ant argilo$humic2
$ produce poluarea apelor su&terane (i de suprafa* (i prin aceasta
induce scderea &iodiversitatii ecosistemelor acvatice (i productivitatea lor
&iologic!
.in cantitatea total de ingr(minte aplicate pe o suprafa*a agricol) in
masa vegetal se regsesc ma,im 6#72 restul rmane in sol sau este antrenat in
apele su&terane (i de suprafa*! Prin intermediul unor verigi ale lan*urilor
trofice azota*ii din masa vegetal sunt prelua*i de animale (i om! Prin procese
meta&olice azota*ii sunt transforma*i in azoti*i care au o mare afinitate la
hemoglo&ina) impreun cu care formeaz methemoglobina) produs sta&il care
reduce drastic capacitatea de o,igenare a *esuturilor!
4
8uperfertilizarea cu ngrasaminte fosfatice face ca e,cesul de fosfor
antrenat an de an de catre apele continentale n lacuri si mari sa duca la
fenomenul de eutrofizare care prin ac*iunea sa pe termen lung) acest fenomen
face ca apele s fie din ce n ce mai srace n o,igen) distrug'nd n final fauna
acvatic!
Poluarea cu pesticide si reziduuri ale acestora!
Poluarea solului cu pesticide ocup un rol important! 8pre deose&ire de
alte su&stan*e poluante) pesticidele sunt dispersate voit in mediul natural
pentru a distruge anumi*i parazi*i ai omului) animalelor domestice sau ai
culturilor agricole!
Pesticidele moderne sunt in cea mai mare parte su&stan*e organice de
sintez! Ele sunt destinate pentru distrugerea insectelor dunatoare
4insecticide1) a ciupercilor fitofage 4fungicide1) a &uruienilor din culturi
4ier&icide1) a razoarelor 4rodenticide1 sau a nematodelor 4nematocide1!
+nsecticidele de sinteza actuale se repartizeaz in trei grupe principale0
organoclorurate) esteri (i car&ona*i! Contaminarea solurilor (i a vegeta*iei cu
pesticide are importante consecin*e asupra speciilor (i &iocenozelor!
Cu toate avanta-ele importante pe care le prezint folosirea pesticidelor
in agricultur 4cresterea produc*iei) reducerea m'ini de lucru etc!1 utilizarea
lor pe scar larg (i in doze mari (i repetate provoac numeroase incovenien*e
5
de ordin ecologic! %plicarea lor provoaca o serie de modificri in ecosistemele
in care au fost introduse printre care se amintesc0
$ prezint un spectru de to,icitate foarte intens at't pentru organismele
animale c't (i pentru cele vegetale2
$ grupa au un grad de selectivitate destul de redus (i se folosesc adeseori
contra popula*iilor (i nu contra indivizilor2
$ efectul lor nu depinde de densitate de(i aplicare lor are in vedere
densitatea2 multe dintre ele au un grad de persisten*' ridicat in sol care poate
fi de ordinul lunilor sau chiar al anilor2
$ parte din pesticide se disperseaz la distan*e foarte mari (i sunt
incorporate in &iomas) in apele oceanelor sau in sol!
$ prin actiunea lor &iologica) distrug nu numai organismele tinta) ci si
unele utile2
$ persistenta n mediu) acumularea unora dintre ele si penetrarea lor n
lanturile trofice!
%ceste efecte pot fi de natur demoecologic adic cele care afecteaz
popula*iile (i in special densitatea acestora (i de natur &iocenotic 9 cele care
provoac rupturi ale echili&relor &iocenotice!
5iind to,ice pentru &uruieni) &oli (i dunatori) pesticidele reprezint un
risc de nocivitate pentru om) animale domestice) v'nat (i psari!
+n acest scop se apeleaz la diverse procedee) cum sunt0
$ incorporarea in sol de cr&une activ2
$ cultivarea de plante 4 porum&) sorg 1 care au capacitatea de a depolua
solul de atrazin prin a&sor&*ie organic in sol in cantit*i mari2
$ com&aterea integral a &olilor si duntorilor ca msur de prevenire a
polurii solului cu pesticide!
.atorit riscurilor mari se recomanda utilizarea pesticidelor care especta
urmatoarele reguli0
$ sa se utilizeze produsele cele mai putin to,ice2
$ sa se evite introducerea n ecosistem a pesticidelor greu degrada&ile
&iologic) a celor cu rezidualitate ridicata2
6
$ sa se evite folosirea produselor usor leviga&ile) care a-ung mai repede
n apa freatica2
Poluarea solului cu reziduuri zootehnice
.e-ec*iile animale aplicate e,cesiv ca ingr(mant afecteaz
propriet*ile solurilor! %cestea pot con*ine :aCl) &iostimulatori) uree)
medicamente) agen*i patogeni) care produc poluarea chimic (i &iologic a
solurilor) scad permea&ilitatea (i pot difuza p'n la panzele de ape freatice)
transform'ndu$le in focare de su&stan*e chimice) virusuri) etc! ;ot din
zootehnie pot rezulta su&stan*e de igienizare a gra-durilor) care contri&uie la
poluarea solurilor (i apelor! +n privin*a calit*ilor) de-ec*iile de porcine de*in
cantita*ile cele mai mari!
Pentru a putea fi utilizate in agricultur se analizeaz con*inutul lor de
metale grele (i de viru(i) mai ales ca unii virusi) cum sunt cei enterici pot
persista (i 9 luni! Prin fermenta*ie timp de 3 luni vara) sau < luni iarna)
de-ectiile de porcine li&ere de agenti patogeni se transforma intr$un
ingr(mant valoros) numit compost. :molurile din zootehnie se mai pot stoca
6 luni) inainte de a fi utilizate pentru fertilizarea pa(unilor) sau 3 luni pentru
c'mp) sau o luna pentru c'mpul arat (i ingr(m'ntat cu plante fura-ere!
Nmolurile separate din apele uzate provenite din zootehnie con*in
su&stan*e organice! 8e pot aplica in agricultur numai dac con*inuturile de
metale grele (i nemetale sunt su& limitele admise de standarde! =nele culturi)
cum sunt cele de cartofi) morcovi pot suporta un con*inut mai ridicat de
metale grele) dar altele) cum este salata nu accepta!

%gen*ii patogeni din nmol pot persista in sol (i in legume! E,0
8almonelele persista 6# zile) 8trectococus faecalis 8# zile) %scaris ova peste
### zile! :molul se aplic cu o lun inainte de insm'n*are) pentru a da
posi&ilitatea solului s re*in unii compu(i! >a pa(uni) animalele sunt aduse
dupa ce nmolul a fost splat de ploaie de pe frunze (i iar&! Plantele sunt
influen*ate diferit de nmolul aplicat!
%plicarea de-ec*iilor zootehnice in doze e,cesive) care depa(esc
cerin*ele plantelor) poate afecta negativ fertilitatea solului prin influen*a
negativ pe care o are asupra strii fizice) permea&ilit*ii) capacit*ii de
7
re*inere a apei) con*inutului de o,igen! +n cazul aplicrii de-ec*iilor in cantit*i
mai mari) con*inuturile in sruri solu&ile din sol devin e,cesive (i pot impiedica
cre(terea plantelor sau pot fi levigate in apele freatice!
Poluarea atmosferei din cauza emisiilor de la motoarele cu
ardere intern ale utila-elor agricole!
Prin arderea motorinei se dega- CO

(i mono,id de car&on) car&on) o,izi
de sulf) o,izi de azot) precum (i alte su&stan*e) cum sunt anumite hidrocar&uri
aromatice! 8u&stan*ele din gazele de ardere provoac at't poluarea glo&al a
atmosferei) c't (i poluarea local!
.intre efectele poluante ale e,ecutrii mecanizate a lucrrilor n
agricultur) emisia de CO

constituie factorul poluant cel mai grav! .io,idul de
car&on rezult inevita&il prin ardere (i a-unge) dup un anumit timp) n
straturile superioare ale atmosferei) povoc'nd) mpreun cu alte cantit*i de
CO

rezultat din activit*i din diferite domenii) la agravarea efectului de ser)
cu consecin*e negative serioase asupra climei glo&ului!
Ci de reducere a polurii din cauza emisiilor de CO
2

Principala cale de reducere a emisiilor de CO

o constituie reducerea
consumurilor de com&usti&il!
8
?educerea consumurilor specifice de motorin la lucrri agricole
mecanizate) poate fi realizat prin0 alegerea corect a tehnologiilor) d'nd
prioritate celor care necesit consumuri reduse de energie) renun*area la
lucrri care nu sunt o&ligatorii (i nu aduc sporuri de produc*ie2 folosirea
ra*ional a utila-elor de mecanizare) la capacitatea lor normal) evitarea
su&ncrcrii2 ntre*inerea (i reglarea corect a motoarelor de tractor (i ale
ma(inilor agricole autopropulsate0 reglarea corect a pompei de in-ec*ie (i a
in-ectoarelor) folosirea de filtre curate de aer (i de com&usti&il.
?educerea consumurilor de motorin contri&uie la prote-area mediului
glo&al prin reducerea emisiilor de CO

(i n acela(i timp contri&uie la mena-area
resurselor) am&ele avanta-e av'nd un impact ecologic pozitiv deose&it de
important!
>a reducerea consumului de motorin n agricultur (i prin aceasta (i
reducerea emisiilor de CO

contri&uie at't msurile tehnice) c't (i cele
agrotehnice (i de management!
Poluarea mediului ncon-urator cauzat de activitile
agricole din ?om'nia
%gricultura practicat n ?omania este n mare parte poluant) iar
fenomenul de poluare este n mare msur cunoscut de ctre specialistii n
domeniul proteciei mediului!
Principalele aspecte ale polurii mediului ncon-urator cauzate de
activitile agricole din ?om'nia pot fi rezumate n0
$ Evacuarea a c'torva milioane de metri cu&i de ape uzate) neepurate
sau incomplet epurate) provenite de la comple,urile de cre tere n sistem
industrial al porcilor) psrilor i &ovinelor) n apele de suprafa i n re eaua
de desecare! >a acestea se adaug i infiltrarea apelor uzate n ad'ncime) n
cursul perioadei de stocare n iazuri) &atale i &azine) cu afectarea calit ii
9
apelor freatice folosite ca surs de alimentare cu ap pota&il n multe
localitti rurale!
$ 5olosirea pe terenuri agricole) n scop du&lu) a fertilizrii i irigrii) a
nmolurilor i a apelor uzate provenite de la cresctorii de animale) av'nd
con inut de sruri nocive si agenti patogeni contaminanti pentru sol) plante)
animale si on!
$ %dministrarea pe terenurile agricole limitrofe comple,urilor zootehnice
a unor norme e,agerate de de-ec ii 4peste 1## t@ha1) la intervale de $3 ani)
care dep esc cu mult nevoile plantelor i determin acumularea de nitra i n
fura-e) precum i levigarea nitra ilor n apele freatice!
$ 5olosirea ngr mintelor chimice 4ndeose&i cu azot1 n doze mult prea
mari i n momente necorelate cu consumul n diferite faze de dezvoltare a
plantelor cultivate! %deseori) aplicarea acestora se face pe terenul nghe at i
cu strat gros de zpad) din care cauz) la topirea &rusc i favorizat de panta
terenului) a-ung) prin spalare) n apele curgtoare utilizate ca surse de ap
pota&il!
$ %plicarea de produse chimice 4pesticide1) cu scopul com&aterii &olilor)
insectelor) roztoarelor) nematozilor i a &uruienilor din culturile agricole i
planta iile pomi$viticole) de ctre persoane sla& instruite! %plicarea unor
cantit i i concentra ii prea mari) la momente nepotrivite i prin folosirea
unor produse cu grad ridicat de to,icitate i remanen ndelungat are
multiple efecte negative asupra plantelor) animalelor i omului! :u sunt deloc
de negli-at aspectele legate de prepararea solu iilor de pesticide) splarea i
deversarea n locuri nepermise a solu iilor rmase din aparatele i utila-ele
agricole folosite la administrarea lor!
$ .epozitarea necontrolat a gunoiului de gra-d i lipsa &azinelor
amena-ate de colectare a mustului de gra-d de la animalele apar intoare
numeroaselor gospodrii particulare au ca efecte negative scurgerea acestora
n firele de ap curgtoare) precum i infestarea cu nitra i a apelor freatice!
$ .egradarea strii fizice a solurilor 4structur) porozitate)
permea&ilitate) rezisten la arat1 ca urmare a scderii con inutului de materie
10
organic i a traficului e,agerat pe teren cu utila-e agricole) la o umiditate
necorespunztoare a solului!
Concluzie
+n concluzie agricultura intensiv care utilizeaz cantit*i mari de
pesticide) de ngra(minte afecteaz mediului! E,ploatarea nerationala a
terenurilor are efecte precum degradarea solului si pierderea unor suprafete
din circuitul agricol! Poluarea solului) a apelor) fragmentarea ha&itatelor si
pierderea vietii sal&atice sunt de cele mai multe ori consecintele unor practice
agricole inadecvat) iar omul ar tre&ui sa tina seama de efectele pe care le
produce asupra mediului .in aceast cauza se promoveaza ntoarcere la
agricultura traditional dar mecanizat! 8i =niunea European prin politica
%gricola comun promoveaza agricultura dura&il! .ar din cauza cre(terii
popula*iei) implicit cre(terea nevoii de hran agricultura se va confrunta n anii
ce urmeaz cu o mare provocare0 s asigure mancare pentru popula*ie dar s
nu polueze mediul inco-urator!
11
Ai&liografie
http0@@ro!BiCipedia!org@BiCi@%gricultur7C<783
http0@@BBB!icpa!ro@Coduri@OptimizareaDlucrarilorDsoluluiDpentruDmenti
nereaDuneiD&uneDstariDagrofiziceDaDsolului!pdf
http0@@&logoenciclopedia!&logspot!ro@#1@1@poluarea$mediului$
incon-urator$cauzata!html
http0@@BBB!precis!ro@modules!phpE
nameF:eBsGfileFarticleGsidFH6
12

S-ar putea să vă placă și