Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lectie

(clasa a VI-a)
Unitate de invatare:Revolutiile Epocii Moderne
Tema:Revolutia Franceza
Termeni-cheie:adunarea starilor generale;ghilotina;republica;monarhie constitutionala.
Personalitati-cheie:Ludovic al XVI-lea;Marat;Danton;obespierre.
OIE!TIVE
O"iectiv #eneral:$e a transmite cunostinte despre des%asurarea si consecintele Revolutiei
Franceze&
O' Indicarea spatiului si timpului la care %ace re%erire lectia&
O( Prezentarea principalelor etape ale Revolutiei Franceze&
O) Enumerarea principilor din *$eclaratia drepturilor omului si cetateanului+&
O, $escrierea situatiei din Franta din perioada '-.(-'-./&
O/ Formularea de opinii privind consecintele Revolutiei Franceze pentru evolutia
ulterioara a istoriei universale&
0!1IT2 3E!TIEI
Timp istoric :'-4.-'-./
0patiu :Franta
')Franta inainte de '-4. (*Vec5iul Re#im+)
-monarhie absolutista
-societate !eudala-e"istenta celor # stari :clerul;nobilimea si starea a III-a $burghe%ia si
taranimea&.'ltima stare(cea mai numeroasa (avea mult mai putine privilegii decat primele doua.
(&!auzele revolutiei %ranceze&
Economice -cri%a economica
-cresterea impo%itelor
Politice
-lipsa de drepturi politice pentru starea a III-a
-cresterea neincrederii in monarhie
national aparitia ideilor iluministe in randul burghe%iei
)&!onte6t
international succesul evolutiei )mericane
$es%asurarea Revolutiei Franceze
I&'-4.-'-.'(%aza moderata)

-*onvocarea )dunarii +tarilor ,enerale $- mai ./01&
-2ormarea )dunarii 3ationale *onstituante $1 iulie ./01&
-Declansarea actiunilor revolutionare in Paris $.4 iulie ./01&
-!aderea astiliei (', iulie '-4.)
-)doptarea Declaratiei Drepturilor 5mului si *etateanului $46 august ./01&
-)cceptarea *onstitutiei de catre rege $!eb ./17&.
!onsecinta:Franta devine o monar5ie constitutionala&
II&Proclamarea repu"licii
!onte6t :-aparitia a ) #rupuri politice:monar5istii7#irondinii si iaco"inii
-declansarea con%lictului dintre re#e si popor&
-an#renarea Frantei intr-un raz"oi impotriva 2ustriei si Prusiei&
-.7 august ./14-rasturnarea monarhiei
-(' septem"rie '-.( -ale#erea prin vot universal a unei !onventii 8ationale si proclamarea
repu"licii&
-4. ianuarie ./1# -e"ecutia regelui Ludovic al XVI-lea prin ghilotinare
.
.
III&Faza radicala ('-.)-'-.,)
!onte6t
-re#im de teroare instaurat de iaco"ini (dictatura iaco"ina)
-!onducatori:Ma6imilien Ro"espierre79eor#es $anton7:ean Paul Marat&
-(- iulie '-.,-ghilotinarea lui obespierre in urma preluarii puterii de catre burghe%ie .
-incepand cu ./1-(2ranta trece printr-o perioada de stabilitate si de liniste.
Franta trece la o alta %orma de #uvernamant:$irectoratul&('-./-'-..)&
1 Instrument de executie consacrat de Revolutia Franceza (aparuta la propunerea doctorului J.I.Guillotin ).Conform
DE!'n aparat de decapitat condamnaTi8( compus dintr9un sat:r care alunec; vertical $:n chepeng& :ntre do8 st:lpi<
0tudiu de caz-Ideile Revolutiei Franceze
*3i"ertate7e#alitate si %raternitate+(Libert=" =galit=" !raternit=&.
Ideile evolutiei 2rance%e s-au e"tins dupa ./1- in toata >uropa prin intermediul armatelor
!rance%e.Idealurile de libertate(autodeterminare si egalitate au avut un mare succes mai ales in
ca%ul popoarelor a!late sub stapanire straina.
*hiar si cu ?domnia terorii@ si decapitarile din timpul !a%ei radicale(motivele initiale ale
revolutiei !rance%e au !ost pe deplin Austi!icate.
$eclaratia omului si cetateanului ('-4.)
epre%entanBii poporului !rance%( constituiBi in )dunare 3aBional;( considerand c; ignorarea(
nesocotirea sau dispreBuirea drepturilor omului sunt singurele cau%e ale ne!ericirii publice Ci ale
corupBiei guvernelor( au hot;rat s; e"pun; intr-o declaraBie solemn; drepturile naturale(
inalienabile Ci sacre ale omului( ast!el ca aceast; declaraBie( mereu pre%ent; inaintea tuturor
membrilor societ;Bii( s; le reaminteasc; !;r; incetare drepturile Ci indatoririle lor; iar actele
puterii legislative Ci ale puterii e"ecutive( putand !i in orice moment comparate cu scopul oric;rei
instituBii politice( s; !ie mai respectate( iar doleanBele cet;Benilor( ba%ate de acum inainte pe
principii simple Ci incontestabile( s; tind; intotdeauna la respectarea *onstituBiei Ci a !ericirii
tuturor.In consecinB;( )dunarea 3aBional; recunoate i declar, in prezena i sub auspiciile
Fiinei Supreme, urmtoarele drepturi ale omului i ale ceteanului:
art..@5amenii se nasc Di r;mEn liberi Di egali :n drepturi. Deosebirile sociale nu pot !i :ntemeiate
decEt pe utilitate public;.@
art 4?+copul !iec;rei asociaFii politice este conservarea drepturilor naturale Di inalienabile ale
omului. )ceste drepturi sunt libertatea( proprietatea( dreptul la siguranF; Di la re%istenF; la
opresiune.@
art #?Principiul oric;rei suveranit;Fi re%id; :n principal :n naFiune; nici o entitate( nici un individ
nu pot e"ercita o autoritate care nu eman; :n mod e"plicit de la ea.@
art G?Libertatea este de a !ace tot ceea ce nu !ace r;u altora: ast!el( dreptul !iec;rui om nu are
limite( cu e"cepFia acelora care asigur; celorlaltor membri ai societ;Fii e"ercitarea aceloraDi
drepturi. )ceste limite pot !i determinate numai prin lege.@
art 6?Legea este o e"presie a voinFei generale. ToFi cet;Fenii au dreptul de a participa personal sau
prin repre%entanFii lor la !ormarea sa. )ceasta trebuie s; !ie aceeaDi pentru toat; lumea( indi!erent
dac; proteAea%; sau pedepseDte. ToFi cet;Fenii( !iind egali :n ochii legii( sunt la !el de eligibili pentru
toate demnit;File( locurile Di angaA;rile publice( :n !uncFie de capacitatea lor Di !;r; a !ace alt;
distincFie decEt cea privitoare la virtuFile Di talentele lor.@
art .73imeni nu poate !i tras la r;spundere pentru opiniile sale( !ie ele chiar religioase( dac;
mani!estarea lor nu tulbur; ordinea public; stabilit; prin lege@.

#Declaratia drepturilor omului si cetateasnului$ a dat principiile universal vala%ile pentru
urmatoarele doua secole si a stat la %aza redactarii #Declaratiei universale a drepturilor omului$
adoptata de &dunarea Generala a '.(.). din 1*+,"document aflat in vi-oare si in prezent.