Sunteți pe pagina 1din 5

Dreptul Comertului International Curs 8

Regimul juridic al dobanzii in contractele de comert international


Este reglementat prin OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti. Distinctie intre dobanda la un imprumut constand intr o suma de bani si
dobanda penalizatoare(moratorie) care este expresia unei sanctiuni.
Dobanda penalizatoare in OG 13/2011 se prevede caracterul conventional al cuantumului
dobanziica expresie a principiului libertatii contractuale, partile sunt libere sa stabileasca in
cinventii rata dobanzii la obligatii banesti. Acest lucru trebuie facut expres prin act scris, in cazul
in care nu exista un astfel de act, in subsidiar se aplica dobanda legala.
Art 4 din OG 13 se aplica in contractele de comert international, in raporturile jur cu elem de
extraneitate atunci cand legea romana este aplicabila si atunci cand s-a stipulat plata in moneda
straina, dobanda legala este de 6%/an. Conditii pentru aplicarea textului :
-sa fie vb de un elem juridic cu elem de extraneitate
-lex causae sa fie legea romana-Roma I
-plata sa fi fost stipulata in moneda straina.

Cuantumul dobanzii este ridicat-convenabil pt creditor, deb tb sa se grabeasca sa plateasca la
scadenta.
Principalele contracte din comertul international
Vanzarea internationala de marfuri-Conventia Natiunilor Unite privind contractele internationale
de marfuri-Conventia de la Viena din 1980-adoptata sub egida ONU, dupa negocieri timp de 2
decenii, realizeaza o imbinare intre sistemul de drept romanic si cel anglo-saxon.
Prof Tudor Popescu a elaborat un draft de conventie pe titlul II, partea a IIIa-efectele contractului
de vanzare are influente de drept anglo-saxon. Conventia are caracter supletiv, partile pot sa
inlature prevederile sale total sau partial deoarece nu a fost ratificata de Marea Britanie. Si SUA
sunt parte la conventie.Conventia a intrat in vigoare in 1988, peste 50 de state sunt membre, Rod
in 1991, legea 24.
Ddpv al domeniului de aplicare : rationae personae si rationae materiae.
Domeniul de aplicare personal :
a) Se aplica intre parti care si au sediile in state contractante diferite, sa fie vb de un element
de extraneitate specific ; sau
b) In cazul in care normele de DIP conduc la aplicarea unui sistem de drept al unui stat
contractat, conventia se aplica si daca celalalt stat nu e parte la conventie

Rationae materiae :
Conventia se aplica :
-bunuri prezente
-contracte pt marfuri sau bunuri viitoare, care urmeaza sa fie fabricate sau produse.
Exceptii :
Nu se aplica pentru :
-Bunuriel destinale folosintei persnale, familiale sau casnice pentru ca nu sunt socotite
comerciale
-bunurile vandute la licitatie
-vanzarile judiciare-sechestru
-valori imobiliare(actiuni)
-titluri de valoare
-monede
-vanzarile de nave si aeronave(sunt mobile, dar au un regikm de inmatriculare si de vanzare care
duc catre imobile)
-vanzarile de bunuri nepalpabile(energia electrica)

Conventia are patru parti :
-o parte cu dispozitii generale
-2.formarea contractului
-efectele contractului si
-dispozitiuni finale

Prima parte :
Reguli de interpretare a conventiei si reguli de interpretare a contractelor care fac obiectul
conventiei :
Conventia prevede cateva reguli in art 7-9 :
1. Interpretarea conventiei se va face tinand cont de caracterul sau international-valabil si pt
interpretarea contractelor care fac obiectul conventiei;
2. Se interpreteaza potrivit pp respectarii bunei credinte in comertul international bona
fides
3. In cazurile pe care conventia nu le reglementeaza in mod explicit, se vor aplica principiile
generale de drept din care conventia se inspira, iar in lipsa acestora in conformitate cu
legea aplicabila in temeiul normelor de drept international privat. Rezulta ca in filozofia
conventiei s-a interpus acest palier al principiilor generale de drept din care conventia se
inspira.
4. Contractul se interpreteaza dupa intentia partilor atunci cand cealalta parte contractanta
cunostea sau nu putea sa ignore intentia celeilalte parti. Art 8 alin 2 : daca paragraful
precedent nu este aplicabil, atunci manifestarile de vointa ale oricarei parti trebuie
interpretate potrivit cu semnificatia pe care le ar fi acordat o orice persoana rezonabila cu
aceeasi pregatire a oricarei persoane aflate in aceeasi situatie teoria omului rezonabil.
Textul mai prevede ca atat pt determinarea intentiei partilor, cat si pt fdeterminarea a ce
ar fi inteles o persoana rezonabila, trebuie sa se tina seama de orice circumstanta dintre
parti, de obisnuintele dintre parti, de uzante si de intregul comportament ulterior al
partilor.
5. Art 9 alin 1 partile sunt legate prin uzantele la care ele au consimtit si de obisnuintele
care s-au stabilit intre ele. Alin 2 se refera la ipoteza receptiunii tacite a uzantelor in
afara de conventie contrara, partile sunt considerate ca s-au referit in mod tacit in contract
la orice uzanta pe care o cunosteau sau ar fi trebui sa o cunoasca si care in comertul
international este larg cunoscuta si in mod regulat respecata de catre partile la contracte
de acelasi tip in ramura comerciala avuta in vedere. Conventia permite aplicarea
uzantelor la care conventia a trimis in mod explicit, dar si la uzante care indeplinit
conditiile pt a fi aplicabile din art 9.
Forma si proba : art 11 prevede pp consensualismului contractul nu trebuie sa fie incheiat nici
constatat in scris si nu este supus niciunei alte conditii de forma. Pe plan probator, conventia
prevede ca proba este libera, contractul poate fi dovedit prin orice mijloc de proba

Partea a doua Formarea contractului
Oferta si acceptarea
Momentul formarii contractului

Oferta de a contracta art 14 o propunere de incheiere a unui contract care trebuie sa
indeplineasca anumite conditii de validitate :
a) Sa fie adresata uneia sau mai multor persoane determinate-art 14 precizeaza per a
cntrario, oferta adresata unor persoane nedeterminate este considerata o invitatie la oferta
in afara de cazul in care persoana care a facut propunerea a indicat in mod expres
persoana. De principiu, oferta adresata publicului este o invitatie la oferta
b) Trebuie sa fie sufficient de precisa, si anumein cazul in care denumeste marfurie, si, in
mod expres, stabileste cantitatea si preturile sau da elemente care pot determina aceste
lucruri. sa indice marfa, cantitatea si pretul- conditii pt ca oferta sa fie precisa.
Determinarea pretului- art 14 intra intr un aparent conflict cu art 55 din conventie care
este cuprins in partea privind efectele contractului.
c) Sa denote vointa autorului ofertei de a se angaja in caz de acceptare intentia de
angajament juridic animo contrahendi negotiae.

Oferta produce efecte juridice in momentul in care ajunge la destinatar

Retractarea si revocarea ofertei
Distinctie : retractarea este retragerea ofertei inainte de a ajunge la destinatar sau in acelasi
moment art 15 o oferta chiar daca este irevocabila, poate fi retractata daca retractarea ajunge
la destinatar inainte sau in acelasi timp cu oferta. Retractarea este explicit prevazuta solutia ca ea
este revcabila chiar daca in continutul ei se prevede ca este irevocabila. Regula este
revocabilitatea, irevocabilitatea este exceptia. O oferta poate fi revocata pana la incheierea
contractului daca revocarea soseste la destinatie inainte ca destinatarul sa fi expediat acceptarea.
Prin exceptie, oferta nu poate fi revocata in 2 cazuri alternative :
a) Daca oferta prevede in cuprinsul ei ca este irevocabila sau prevede un termen determinat
pt acceptare.
b) Daca este rezonabil pt destinatar sa considere oferta ca fiind irevocabila si daca a actionat
in consecinta, asadar, chiard aca oferta nu prevede in mod explicit ca este irevocabila,
totusi ea poate fi socotita irevocabila daca este rezonabil pt destinatar sa o considere
astfel si daca a actionat in consecinta. Pt determinarea intentiei acceptantului precum si
determinarea a ceea ce ar fi considerat o persoana in situatia respectiva se va tine seama
de negocierile dintre parti, obisnuinte si uzante.

Acceptarea ofertei
Art 18- o declaratie sau o alta manifestare de vointa a destinatarului ofertei care exprima acordul
sau cu privire la ofera, din acest text rezulta ca acceptarea este de doua feluri : expresa cand
consta intr o declaratie sau tacita, adica este vb de o alta manifestare de vointa care exprima
acordul acceptantului cu privire la oferta.
Regimul juridic al tacerii tacerea sau inactiunea, prin ele insele, nu pot constitui acceptarea.
Momentul in care acceptarea produce efecte : conventia distinge intre acceptare expresa si
acceptare tacita.
Acceptare expresa dupa cum contractul se incheie :
a) Intre persoane prezente oferta verbala trebuie sa fie acceptata imediat, in afara de cazul
in care din imprejurari rezulta contrariul. Conventia incheiata prin telefon sau alt mijloc
verbal care asigura o legatura verbala este considerat intre prezenti
b) Intre absenti
Regula: acceptarea fertei produce efecte in momentul in care acceptarea parvine
ofertantului, conventia adopta teoria receptiei.
Exceptie: acceptarea nu produce efecte daca nu parvine ofertantului in termenul de
acceptare stipulate sau, in lipsa, intr un termen rezonabil tinand seana de imprejrari si de
rapiditatea mijloacelor de comunicare folosite.

Acceptarea tacita : art 18 consta in indeplinirea de catre destinatarul ofertei a unui act prin care
arata ca accepta oferta fara insa a comunica aces tact ofertantului.
Conditie : posibilitatea acceptantului de a accepta tacit sa rezulte in temeiul ofertei, al
obisnuintelor care s au stabilit intre parti sau al uzantelor. Ex : expedierea marfurilor sau plata
pretului, expedierea unei facturi, emiterea unei scrisori de credit.

Continutul acceptarii :
Regula : o acceptare trebuie sa fie pura si simpla, nu trebuie sa contina completari, modificari la
oferta. Daca le contine, este socotita o contra-oferta.
Exceptia : constituie totusi acceptare un raspuns care tinde sa fie acceptarea unei oferte, dar care
contine elemente completatoare sau diferite care nu altereaza in mod substantial termenii ofertei.
Conventia prevede ce se considera ca altereaza termenii ofertei : daca ea priveste pretul, plata,
cantitatea, calitatea marfurilor, locul si momentul predarii, intinderea raspunderii uneia dintre
parti si rezolvarea litigiilor. Enumerarea este exemplificativa.
Exceptia de la exceptie : o modificare care, desi nu altereaza in mod substantial termenii ofertei,
nu va fi totusi socotita acceptare daca ofertantul fara intarziere nejstificata releva verbal
diferentele si adreseaza un aviz in acest sens acceptantului.

Acceptarea tardiva : este cea care parvine ofertantului dupa expirarea termenului prevazut in
oferta sau dupa expirarea termenului rezonabil din momentul primirii ofertei. Din aceasta
dispozitiune rezulta ca, de regula, acceptarea tardiva nu produce efecte, oferta a devenit
caduca la expirarea termenului de acceptare. Totusi exista o distinctie in ceea ce priveste efectele
acceptarii tardive dupa cum intarzierea jungerii acceptarii la ofertant este sau nu imputabila
acceptantului :
a) Acceptarea tardiva produce totusi efecte daca ofertantul fara intarziere il informeaza pe
acceptant ca accepta si o acceptare parvenita cu intarziere. Aceasta ipteza se refera la
situatiain care tardivitatea acceptarii este imputabila acceptantului.
b) Acceptarea este emisa in termen si in mod normal ar fi trebuit sa aunga in termen, dar a
ajuns dupa termen datorita unei imprejurari care nu este imputabila acceptantului.