Sunteți pe pagina 1din 6

MUNICIPIUL ZALU

1 Titlu proiect AMENAJAREA PEISAGERA A PARCULUI CENTRAL MUNICIPAL ZALAU,


JUDETUL SALAJ
2 Finn!re P"R # A$ 1 % Spri&inire 'e()olt*rii 'ur+ile or,elor % poten!ili
poli 'e cre,tere -ttp.//0001in2ore3io1ro/in'e$1p-p4
p3e5PU6LICATI"NS7GUIDE7D"C
8 Contrct 'e
2inn!re
2892/1811:12:11
; Co' SMIS <89=
9 Denu>ire
+ene2icir
C"NSILIUL L"CAL ZAL?U prin PRIM?RIA MUNICIPIULUI ZAL?U
= Prtener N/A
< Locli(re
proiect
Re3iune = N%@, S*l&, Zl*u
A Durt* proiect 8: luni
B 6u3et totl
;1<:=128< lei
B11 @lore
eli3i+il*
81A1A1<2=,;B lei
B12 @lore
neeli3i+il*
A::,:: lei
B18 T@A AA=1<1:,=: lei
B1; ACiCten!*
2inncir*
Colicitt*
81<;21891,B= lei
B19 Contri+u!ie
proprie,
2*r*T@A
<<11<<;,98 lei
1: DCL 'e
pro+re
prticip*rii l
proiect
DCL Nr1 A;/2;1:812::B
11 "+iecti)
3enerl
Cre,tere clit*!ii )ie!ii En >unicipiul Zl*u prin E>+un*t*!ire
trcti)it*!ii >unicipiului 2!* 'e proprii re(i'en!i ,i 2!* 'e non%
re(i'en!i, perCone 2i(ice Cu &uri'ice ,i 'e()oltre 'e in2rCtructuri
cre C* pro>o)e(e un turiC> +(t pe e)eni>ente, prin e$tin'ere Ci
>o'erni(re (onelor )er(i Ci 'e recreere1
12 "+iecti)e
11E$tin'ere Ci re+ilitre 'in punct 'e )e'ere ecolo3ic prcului
Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional i cofinanat de Uniunea European
prin Fondul European de Devoltare Regional!
"""!inforegio!ro
MUNICIPIUL ZALU
Cpeci2ice
centrl >unicipl, prin e$tin'ere, re3enerre Ci >eliorre
co>po(itiei Ci clittii Cptiilor )er(i, 'e()oltre luciilor 'e p
pentru i>+unttire >icrocli>tului ur+n, prin >o'erni(re
2intinii rte(iene e$iCtente, >en&re unei noi 2intini rte(iene Ci
unei cCc'e >ultiple,in Ccopul i>+unttirii 2ctorilor 'e >e'iu Ci
Cnttii popultiei1
21 I>+unttire 2unctiilor recreti)e, Cporti)e Ci culturle le
prcului prin. re2cere leilor, Ccrilor, >o'erni(re Ci 'e()oltre
locurilor 'e &oc Ci Cporti)e, re>en&re Ci coperire
>2itetrului, 'otre cu >o+ilier ur+n nou1
81De()oltre i'entittii culturle >unicipiului Ci pro>o)re
turiC>ului prin >plCre 'e o+iecte 'e rt 'ecorti), >en&re
>2itetrului pentru or3ni(re 'e Cpectcole in er li+er
;1De()oltre >o+ilittii ecolo3ice prin >en&re unei piCte 'e
+iciclete, ec-ipt cu rCtel1
91Mo'erni(re CiCte>ului 'e ilu>int Ci creCtere e2icientei
ener3etice1
=1I>+unttire Ci3urntei perConelor cre utili(e( prcul prin
re2cere i>pre&>uirii1
<1ACi3urre e3littii 'e CnCe prin crere unor cceCe Cpecile in
incint prcului Ci 'i>eniConre coreCpun(tore leilor pentru
perConele cu 'i(+ilitti >otorii1
A1CreCtere cceCului l in2or>tii Ci co>unicre prin reli(re unei
retele 'e internet 0irelleCC1
18 Acti)it*!i #ctiviti derulate nainte de semnarea contractului de finantare
Acti)itte 11 Reli(re 'ocu>ent!iei te-nico%econo>ice FCtu'iu 'e
2e(+ilitte Ci nli( coCt +ene2iciu, proiect te-nic, 'etlii 'e
e$ecutie,'ocu>enttii )i(e Ci cor'uriG Ci o+tinere )i(elor Ci
cor'urilor neceCre1
Acti)itte 21El+orre 'oCrului cererii 'e 2inntre Ci 'epunere
l "I, Acti)itte 81E)lure ,i Celec!i cererii 'e 2inn!re ,i
contrctre 3rntului1
$! #ctiviti dup semnarea contractului de finanare
Acti)itte ;1 ACi3urre >n3e>entul 'e proiect
Acti)itte 91ACi3urre Cer)iciilor 'e u'it e$tern
Acti)itte =1Solicitre Ci o+tinere pre2inntrii
Acti)itte <1 ACi3urre in2or>rii Ci pu+licittii
proiectului.>terile 'e in2or>re Ci pu+licitte Fplinte 'e
pro>o)re, utocolnt/plcute i>pri>te, +nner, pnou te>porr Ci
plc per>nentG, in2or>re prin >CC%>e'i, incluCi) pe p3in
Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional i cofinanat de Uniunea European
prin Fondul European de Devoltare Regional!
"""!inforegio!ro
MUNICIPIUL ZALU
0e+ Ci in pu+licti pri>riei
Acti)itte A1 ACi3urre Cer)iciului 'e e$ecutie lucrrilor, incluCi)
'otri
Acti)itte B1 ACi3urre Cer)iciilor 'e Cupr)e3-ere e$ecu!iei
te-nice pentru lucr*rile 'e in)eCti!iiF 'iri3intie 'e CntierG
1; Re(ultte Realizarea documentaiei tehnico-economice
o 1 proiect te-nic
o 1 'etlii 'e e$ecutie
o 8 'ocu>enttii pentru )i(eFener3ie electric, )i( IC Ci
protecti >e'iuluiG
o 1proceC )er+l pre're%pri>ire
o certi2ict 'e ur+niC> nr12B1/2;1:812::B e>iC
o )i( li>entre cu ener3ie electric SDEE NR1
2;;/2;1:812::B
o noti2icre tip A nr1 1<;;/1A1:812::B e>iC 'e APM SALAJ
Materiale de informare si publicitate:
plinte pu+licitre, 1::: +ucHCe )or 'iCtri+ui l 2inli(re
proiectului, l Ce'iul +ene2icirului, l o+iecti) Ci En lte locuri 'e
>$i>* )i(i+ilitte 'in orC1
29: +uc1 utocolnte i>pri>te/plcute te>porreHCe )or plic
pe tote ec-ip>entele c-i(itionte prin proiectH
pnou te>porrFpentru CntierG, cu 'i>enCiuni 'e 8$2> H Ce )
>ont l incepere lucrrilor 'e conCtructii Ci Ce ) >entine pe
perio' 'e i>ple>entre, pin l inCtlre plcii per>nente1
plc per>nent, cu 'i>enCiunile 'e >in <:$;9c>H Ce ) >ont
l 2inli(re proiectului, cu 'urt per>nentH ) reCpect
cerin!ele 'in Mnulul 'e I'entitte @i(ul* 'r Ci rt-itectur
prcului
+nner cu 'i>eniCuni 'e < >pH Ce ) >ont l incepere lucrrilor
'e conCtructii Ci Ce ) >entine pin l 2inli(re lucrrilor, in
(on 'e >$i>* )i(i+ilitte
9 co>unicte 'e preC in preC locl
; Con2erinte 'e preC
A Articole 'e preC in ur> con2erintelor
; rporte 'e e)eni>ent Entoc>ite 'e c*tre CiCtent%>n3erul
unit*!ii 'e i>ple>entre
;pritii pe Cite%ul pri>riei
Lucrari de constructie si dotari
Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional i cofinanat de Uniunea European
prin Fondul European de Devoltare Regional!
"""!inforegio!ro
MUNICIPIUL ZALU
Lucrari de sistematizare verticala
e$tr3eri 'e po>i 2ructi2eri Ci Cpecii i>+trinite%1A: +uc
tieri 'e re3enerre Ci intretinere,29:+uc
curtre teren 'e ir+ Ci +ururieni% 19:::>p,co>+tere +oli
Ci 'untori% ni)elre Ci port p>int )e3etl, 2ertili(re Col
trnCplntri 'e r+ori cu +lot%89:+uc
plntri puieti, 2r +lot%2A< +uc
pelu(F3(on nturlG cu S599::>p
coCire 3(on%29:::>p
plntri 3r' )iu ni>le 'e co>pnie, 19:>l pe 'ou rin'uriH
plntri puieti%1:A: +uc
i>pre&>uire Cptii pentru ni>le 'e co>pnie, 19:>l Ci
plt2or>
ri3ole%1<:>l$2 Ci terCri +or'urte
Lucrari de reabilitare si extindere sistem de iluminat
3 circuite de iluminat general parc,comandate de senzori
crepusculari;
Circuit de iluminat la cascada, comandat de senzor crepuscular;
Circuit de iluminat panou de catarat, comandat de senzor de
prezenta;
Circuit de iluminat din zona de joaca si skateparc, comandate de
senzori de miscare
Sistem de alimentare cu energie pompe, comandate prin
programator, respectiv senzor de miscare pentru pompa aferenta
locului de joaca;
2 tablouri electrice
Realizare cismele stradale
;99 >l rete 'e p cu Dn529>> si ; ciC>ele
Renovare fintina arteziana
%2intin rte(in reno)t, +(in reno)t cu S5 B<>p, 2iniC&e
>r>ur/clcr/tr)ertin cu S5;9>p,inCtltie 'e p Ci po>p noi
'e>olre colone Ci terC rte(in e$iCtent
Realizare cascada
-1cCc' >ultipl cu S5;1;>p, ec-ipt cu inCtltie 'e p cu
recirculre, ; C2ere Ci 1po>p Ci 1cCc' 'e>olt
Lucrari de renovare scari si amfiteatru
Reno)re Ccri cu S5A;9 >p
Reno)re >2itetru e$iCtent
AcoperiC >2itetru nou 2or>t 'in Ctilpi Ci 3rin(i 'in +eton
r>t, Ctructur >etlic Ci copertin P@C
Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional i cofinanat de Uniunea European
prin Fondul European de Devoltare Regional!
"""!inforegio!ro
MUNICIPIUL ZALU
Panou de catarat cu %&'()*mp
Renovarea aleilor pietonale, realizare pista biciclete si spatiu de
parcare
re+ilitre lei Cecun're% 12;A>l/21;8>pH
re+ilitre lei principle 92B,= >l
reli(re ri3ole cu L 22:>l
reli(re prcre cu < locuriH
>en&re circuit 'e +iciclete cu lun3i>e 'e 1;2= >l Ci S522A2
>pH
rCteluri +iciclete, 2 +uc
Realizare terasa de sah
terC >eCe 'e C- cu S5B:>p Ci 9 +uc >eCe 'e C- Ci Ccune
'in clcr Ci 2intin rte(in pt terC 'e >eCe 'e C-H
terC cu S59:>p cu t+l 'e C- >re
Amenajare loc de joaca pentru copii cu S=!"mp
3rop 'e niCip cu S5;;>p
p)ele 'in cuciuc cu S522;>pHCupr2t pietriC S59A2>p
2intin rte(in cu S5<:>pH
>o+ilier 'e &oc.+lnCore%; +uc,+lnCore cu rc%; +uc,
cCut cu tunel 'e cuciuc%2 +uc, cette co>+int%1 +uc,
le3ne%2 +uc
Reabilitarea si completarea imprejmuirii parcului
1:2= >l i>pre&>uire cu 3r' 'in pnouri 'in t+l (inct
Realizare si amplasare mobilier urban
6nci noi, <1 +uc
CoCuri 'e colectre 'eCeuri,=: +uc
"+iecte 'e 'eCi3n, 89 +uc
#nstalare antene internet $ireless
2 ntene Cectorile 'e 2,; GD(,cu 'eCc-i'ere in pln )erticl
'e 12: 3r'e, pre)(ut cu ec-ip>ent out'oor
Receptie finala lucrari
Certi2ictul 'e recep!ie l ter>inre lucr*rilor e>iC
+onitoriarea contractului de servicii lucrari
1 Contrct inc-eit cu CucceC
1 Rport 'e >onitori(re
19 Ec-ip 'e
proiect
Mn3er 'e proiect #Doin "priC
ACiCtent >n3er 'e proiect # Ro'ic Ciurte
ReCponC+il te-nic /c-i(itii 1 # Anic Gle
Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional i cofinanat de Uniunea European
prin Fondul European de Devoltare Regional!
"""!inforegio!ro
MUNICIPIUL ZALU
ReCponC+il te-nic /c-i(itii 1 # Deli Dn3
ReCponC+il 2inncir # SuC Corin
ReCponC+il &uri'ic # MureCn Lore'n
Repre(entnt Cptii )er(i%Giur3iu Ste2n
Repre(entnt '>iniCtrtor Cptii )er(i%PuCcC Dniel
1= Jurnl 'e
proiect
ici
1< Foto3lerie
1A In2or>re ,i
pu+licitte
Con2erinte 'e preC%8
Co>unicte 'e preC %8
Plc te>porr Ci per>nent
6nner
Plinte
Aurocolnte
1B St'iu Contrct 'e 2inntre nr1 2892/1811:12:11
Proiect in i>ple>entre
Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romniei!
Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional i cofinanat de Uniunea European
prin Fondul European de Devoltare Regional!
"""!inforegio!ro