Sunteți pe pagina 1din 4

VARIANTE DE INTREBARI-GRILA LA URBANISM

VARIANTA I 1. Certificatul de Urbanism se poate solicita de R: absolut oricine

2. CUT se calculeaza R: (aria desfasurata)/(suprafata teren)

3. Pentru acelasi teren se pot elibera mai multe C.U. R: Da! Dar cu acelasi continut!

4. Daca s-a emis un C.U. incomplete, asupra cui va avea efecte R: Ambelor parti (emitent si solicitant)

5. La calculul ariei desfasurate, pentru calculul CUT, se ia in calcul si subsolul R: Nu!

6. Conform legii, PUD, PUZ, PUG sunt opozabile in justitie R: Da!

7. Care sunt criteriile de selectie a ofertei, in cazul parteneriatului public-privat... R: Caiet de sarcini

8. Definiti:

Documentatie de Urbanism _____________________ Zana defavorizata _____________________________ Teritoriu intravilan _____________________________

VARIANTA a II-a

1. C.U. are urmatoarele tipuri de informatii... R: Regimul Juridic; Regimul Economic; Regimul Tehnic

2. Ce document de urbanism trebuie folosit daca PUG-ul prevede un CUT superior... R: Nici unul

3. A.C. si C.U. contin... R: Aceiasi Informatie

4. Cine are dreptul sa elaboreze PUD, PUZ, PUG... R: Specialisti atestati cu drept de semantura in Registrul de Urbanism

5. O solicitare de derogare de la POT, se solicita prin... R: PUZ

6. Cine poate avea initiativa elaborarii documentatiilor de urbanism... R: Toti

7. Cine constata incalcarile legii privind urbanismul... R: Inspectorii primariei si inspectorii ISC (Inspectoratului de Stat in Constructii)

8. Definiti: Dezvoltare durabila _______________________ Circulatia terenurilor ______________________ Parcelare ________________________________

VARIANTA a III-a 1. Ce este POT... R: (aria desfasurata)/(suprafata de teren), exprimat in %

2. Este necesara mentionarea in C.U. a scopului acestuia... R: Intotdeauna!

3. Daca valabilitatea C.U. a expirat... R: Se poate solicita prelungire, dar raspunsul va fi negativ! (solicitarea trebuie facuta cu cel putin 15 zile inainte de expirare, altfel se reia procedura solicitarii emiterii unui C.U. nou)

4. Care este ordinea descrescatoare a documentatiilor de urbanism... R: PUG PUZ PUD

5. Daca se solicita suplimentarea CUT... R: se solicita PUZ

6. Investitiile din fonduri bugetare se fac prin... R: Procedura legala, reglementata de legea achizitiilor publice

7. La calculul CUT se ia in calcul si subsolul... R: Nu!

8. Definiti: Servitute de utilitate publica _________________ Zona protejata ____________________________ Teritoriu extravilan ________________________