Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de nvmnt

Grupul Scolar Industrial de MarinaPROFESOR: PES! R!MO"!
Manualul #olosit: Prospects Intermediate
P!"IFI$!RE $!E"%!RIS&I$' PE"&RU $!S! a I()a !*
IM+! , -Pro.rama ,/
!"U 0$O!R 1223)1224
"r5
crt5
$O"6I"U&URI
tema
elemente de construcie
#uncii comunicative ale lim7ii
$ompetene
speci#ice vi8ate
"r5 ore
alocate
Sptmna O7servaii
-amendamente/
,5 9:!& ;I"% o# E!R"ER !RE <OU=
Via Personal ( educaie)
Modaliti de exprimare a prezentului; adverbe de
frecven; construcii adjectivale;so/neither.
A oferi i solicita informaii de ordin personal; a
exprima preferine; a-i exprima acordul/dezacordul.
.!" .#" .$
!.#"
#.
15 9:O 9O" t>e O&&ER<=
Domeniul Public (aspecte din viaa contemporan)
Modaliti de exprimare a trecutului; fraza condiional
%ero.
A exprima i solicita o opinie; a exprima emoii;
formularea de comparaii si a condiiei; a oferi
informaii despre diverse evenimente& loteria
.!"
!." !.#"
#."
'.!

naional(.
?5 9:!& 9ERE <OU %OI"G=
Domeniul Educaional ( repere de cultur i
civilizaie universal)
Modaliti de exprimare a timpului trecut; poziia
adverbelor de frecvenm i de mod.
A exprima o opinie;a oferi i solicita informaii de
ordin personal;a exprima surprinderea i uimirea.
.#" .$"
!." !.#"
#.
@5 &:!&AS !M!BI"GC
Domeniul Educaional ( repere de cultur i
civilizaie universal)
)xprimarea comparativului i superlativului; propoziia
relativ introdus de who/what/that" cazuri de omisiune
a pronumelui relativ.
*ormularea de comparaii; a oferi informaii privind
locul de unde vin diverse persoane; a descrie persoane
i locuri; a ti s te exprimi politicos +n diferite situaii.
.#" .'" .$"
!." !.#"
#." #.!"
'.#
D5 $O"SOI%!&IO"
,or fi trecute +n revist competenele achiziionate"
folosind coninuturile parcurse +n -nits -' .#"
!." !.#"
#.
'.!" '.#"
!
35 S:EAS +EE" &:ERE SI"$E ,EED
Domeniul Ocupaional (aspecte legate de profesiuni
i de viitorul profesional)
.impuri verbale/ 0resent 0erfect tense cu since, for.
A oferi i solicita informaii de ordin personal; a oferi
i solicita informaii privind locul de unde vin diverse
persoane; a oferi informaii despre pro1ramul zilnic.
.#"
!."
#."
'.#"
45 9EAFE +EE" 9!I&I"G FOR :OURSC
Via personala (educaie)
Modaliti de exprimare a trecutului.
A ti sa exprimi exa1erarea +n diferite situaii
comunicative; a2i exprima acordul/dezacordul.
.#"
!."
#. #.!" #.#"
'.#
G. IAFE $U& M< :!"%C
Domeniul personal Universul adolescenei (sport)
.impuri verbale specifice limbii en1leze pentru
exprimarea prezentului i trecutulului &present perfect
simple i continuous(.
A solicita i oferi informaii despre diverse evenimente;
a exprima surprinderea" solicitarea repetrii i
reformulrii.
.!" .#"
!.#"
#."
'.!" '.#
3. 9:O %IS$OFERE% EE$&RI$I&<=
Domeniul Public specte din viaa contemporan
(te!nice)
Domeniul ocupaional specte legate de profesiuni
#
Domeniul Educaional repere de civilizaie universal
0ropoziia subordonat relativ; cazuri de omisiune a
pronumelui relativ" construcii prepoziionale i
participiale.
A descrie lucruri i persoane; a face i accepta
complimente.
.#"
!.#"
#." #.!"
'.!.
,2. $O"SOI%!&IO"
&>e I"&ERR"E& and t>e I"FORM!&IO"
REFOU&IO"
Domeniul Public specte din viaa contemporan
(te!nice)
,or fi trecute +n revist competenele achiziionate"
folosind coninuturile parcurse +n -nits 4-3
.!"
!." !.!"
#." #.!
,,5 ! P!SS!GE to I"%I!
Domeniul Public "ri i orae (cltorii)
5onstrucii specifice limbii en1leze pentru exprimarea
unei acini trecute care nu mai are loc +n prezent &used
to(.
A solicita informaii despre ce fac diverse persoane in
prezent i +n trecut.
." .!" .#"
!."
#.
,15 "O O"E 9!S &:EREH5
Domeniul Personal Universul dolescenei
0ronume nehotr+te; adverbe de mod.
A descrie locuri; exprimarea presupunerilor i
prezicerilor" a exprima opinii.
.!" .#" .'
!.#" !.'"
#.!" #.#
'
,?5 MOB!R&) ! MUSI$! GE"IUS
Domeniul educaional #epere de cultur i civilizaie
universal
5onstrucii verbale &verb 2 complement2 infinitiv("
propoziia subordonat condiional& tip 6(.
*olosirea intonaiei corespunztoare in liste; a da i
solicita informaii personale i despre diverse persoane"
a da sfaturi.
.#" .'"
#."
#.!"
'.!
,@5 &:E &R!I" E!FES !& "I"E
Domeniul Public "ri i orae (cltorii)
Modaliti de exprimare a viitorului; verbe modale.
A da i a solicita informaii 1enerale" a exprima diferite
1rade de certitudine; a folosi stilui formal/ informal; a
exprima i solicita opinii.
.#"
!." !.#" !.4"
#." #.!" #.#
,D5 $O"SOI%!&IO"
Domeniul Public "ri i orae (cltorii)
Domeniul Public specte din viaa contemporan
(te!nice)
,or fi trecute +n revist competenele achiziionate"
folosind coninuturile parcurse +n -nits -'
." .#"
#."
#."
'.!"
,35 EFER<O"E :!% ! $!R
Domeniul Public $ass $edia
0ropoziia subordonat condiional &tip 66(; pronume
nehotr7te" cuvinte de le1tur.
A exprima i solicita o opinie;a exprima
acordul/dezacordul; a da sfaturi.
.!" .#"
!."!.#"
#." #.#
'.!" '.#
$
,45 9:I$: O"E 9OU% <OU I;E=
Domeniul Public "ri i orae (cltorii)% aspecte din
viaa contemporan (sociale)
5onstrucia Which One(s); pronumele relative;
propoziia relativ i cazurile de omisiune a pronumelui
relativ; pronume nehotr7te urmate de propoziia
subordonat relativ.
A exprima propuneri; a mulumi" a solicita i a oferi
informaii 1enerale.
.!" .#"
!.#"
#." #.!" #.#
,G5 9:!& 9OU% <OU R!&:ER %O=
Domeniul Public specte din viaa cotidian (sociale)
5onstruciile would prefer/would
rather(.than(;pronume nehotr7te" intonaia +n
diferite tipuri de +ntrebri.
A exprima preferine; a exprima i a solicita o opinie; e
exprima acordul/dezacordul; a exprima propuneri;a
motiva" a face comparaii.
.#"
!.4"
#." #.!
,E5 %I% <OU :UR& <OURSEF=
Domeniul Educaional #epere de cultur i civilizaie
universal
0ronume reflexive;construciile too much, too many,
(not)enough.
*ormularea de comparaii; formularea de propuneri i
su1estii.
.#"
!." !.4"
#.
4
125 $O"SOI%!&IO"
Domeniul public specte din viaa contemporan
(sociale)
,or fi trecute +n revist competenele achiziionate"
folosind coninuturile parcurse +n -nits 4-3
.!" .'"
!.
#." #.!"
'.!"'.#
1,. M!%E in I!P!"=
Domeniul Public specte din viaa
contemporan(te!nice)
5onstrucii pasive; inversiunea verbal&not onl8
......also(.
A descrie lucruri; a oferi i solicita informaii despre
diverse produse.
.!" .#" .'"
!.#" !.4
#." #.!" #.#
'.!
115 I& 9!S %ES&RO<E% +< !" E!R&:JU!;E
Domeniul public "ri i orae
5onstrucii pasive; complementul indirect +n funcie de
subiect al propoziilor pasive.
9olicitarea repetrii; a cere i oferi informaii de
orientare n spaiu.
." .#"
!.#
#."
'.!"
1?5 <OUARE &OO IOU"G &O IOI" &:E !RM<
Domeniul Public specte din viaa contemporan
(sociale% literare)
Domeniul Educaional #epere de cultur i
civilizaie uniuversal
0ropoziia subordonat temporal introdus de when i
until; verbele modale i +nlocuitorii lor; construcii
adjectivale cu too i enough.
A oferi i solicita informaii de ordin personal; a
solicita/ oferi infomaii de ordin 1eneral&filme(.
.#
!.
#.
'.#
:
1@5 FU" !"% G!MES
%omeniul Pu7lic !specte de via contemporan
-sociale/
.ipuri de propoziii relative" pronume relative.
A cere scuze;solicitarea repetrii/reformulrii.
.#"
!.!"
#.
'.!
1D5 $O"SOI%!&IO"
,or fi trecute +n revist competenele achiziionate"
folosind coninuturile parcurse +n -nits !-!'
.'
!.
#.

;

S-ar putea să vă placă și