Sunteți pe pagina 1din 11

| 

| 

| 

˜

| 

˜

| 
|
 

| 

 !
| 

 "!#
| 
| !$
!%!& '

|
! !"

| 

|'!()'!


˜
| 
| 
˜
˜
˜


| 

%$*!&+ ,$'*$ 
˜
˜
| 

˜
˜
˜˜ 

| 

˜
˜


| 

˜ ˜

| 

˜

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜


!˜ ˜ ˜ " ˜ # ˜ "˜ ˜ ˜ ˜ $˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
! # ˜ ! ˜ # ˜ ˜˜˜ # ˜˜ %˜

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ !˜& ˜

˜
Alternativele educaţionale/pedagogice reprezintă variante de organizare şcolară,
care propun soluţii de modificare a anumitor aspecte legate de formele oficiale,
consacrate, de organizare a activităţii instructiv-educative.
ÄProiectarea şi realizarea alternativelor educaţionale reprezintă acţiuni care se
realizează prin raportare la finalităţile educaţionale formulate la nivelul macro, al idealului şi al
scopurilor educaţionale şi la nivelul micro, al obiectivelor educaţionale care direcţionează
procesul de învăţământ´.

În cadrul sistemului de învăţământ din România sunt instituţionalizate următoarelor


alternative educaţionale, aplicabile în învăţământul preprimar şi primar, cu deschideri spre
învăţământul secundar: Waldorf, Montessori, Step by step, Freinet şi Jena-Petersen.

Alternativele educaţionale au o serie de dimensiuni comune:

-dezvoltă grija faţă de copil, având în vedere dezvoltarea sa armonioasă, echilibrată;

-promovează, în esenţă, acele teorii şi principii pedagogice care pleacă de la nevoile


copilului, de la dorinţele şi posibilităţile sale; copilului nu i se impune nimic din afară, el învaţă
acţionând, din propria sa experienţă;

-vizează respectarea copilului, valorificarea ritmului său de dezvoltare, a sensibilităţii, a


autonomiei şi înclinaţiilor sale naturale pe baza unor modele nondirective;
-pun accent pe meditaţie, reflecţie, pe o pedagogie centrată pe personalitatea celor
educaţi şi mai puţin pe considerente teoretice, pe aspecte informative.

Programul Step by Step susţine necesitatea creării unui model educaţional care să dacă
elevul conştient că tot ce se întâmplă în viaţă este interdependent şi pune accent pe
colaborarea şcolii cu familiile elevilor, pe implicarea părinţilor acestora în conceperea şi
organizarea activităţilor din şcoală.

Munca în grupuri stă la baza activităţilor didactice. Aceste activităţi urmăresc să dezvolte
la copii un simţ al identităţii şi preţuirii de sine, cooperarea, respectul şi integrarea în
comunitatea elevilor. Modalităţile de lucru şi metodele aplicate cer moduri diferite de dispunere
a mobilierului şi organizarea elevilor în formaţii de lucru de diferite mărimi. Se ţine cont de
nivelul de dezvoltare al fiecărui copil prin metodologia didactică utilizată care vizează abordarea
individualizată a elevilor clasei. Activitatea este organizată pe centre de activitate (de
alfabetizare, de lectură, de ştiinţe, de matematică, de arte, de teatru şi jocuri etc.), care răspund
intereselor şi nevoilor elevilor şi includ activităţi pe mai multe niveluri şi cu materiale diferite,
organizate logic, ţinând cont de cerinţele şi stilurile individuale de învăţare.

ÄActivităţile de învăţare ale elevilor sunt bazate pe cercetare, pe asocierea informaţiilor


noi cu cele asimilate şi a materialelor noi cu cele pe care le cunosc deja. Cu ocazia activităţilor
desfăşurate în centrele de activitate, organizate în conformitate cu obiectivele comune
prestabilite, elevii au ocazia să-şi dezvolte deprinderi, să împărtăşească din experienţa
celorlalţi, să-şi consolideze cunoştinţele, într-un climat pozitiv şi într-o atmosferă de încredere.´

' ˜ ˜ ˜ ˜ "˜ ˜ ˜  ˜ ˜  ˜ ˜ " # ˜
# ˜ !˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ !˜ ! ˜ !˜ ˜ ˜
 (˜   ˜  ˜ ˜ ˜ !˜ ˜ ˜ ˜
)* ˜  % ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ " +˜ ˜ !˜ ˜ ˜
!(˜ , ˜ -" ˜ ˜ !˜  ˜ ˜  ˜ " ˜ ˜ ˜
 ˜!˜ ˜˜!(˜! ˜˜ ˜ , ˜˜"# ˜
˜ !  ˜ ˜  ˜ ˜  -"# ˜ !˜ ˜ # ˜ ˜ ! !˜
 ˜˜( "˜ ˜# ˜ ! ! ˜ ˜˜  ˜˜
! ˜ ˜ # ˜˜" ˜

˜ (! "# ˜ (˜ ˜ ˜ ˜ ˜  ˜ ˜ ˜ -˜ ˜ !˜
˜ !˜  " ˜ ˜ "˜ ˜ ˜ !˜ ˜ ˜  #˜ ˜
 ! ˜˜˜˜ ˜ ! ˜˜!˜˜ ˜!˜˜
˜ !˜ ˜ ! ! ˜ -˜ !˜ ˜ !˜ * ˜  ˜
! ˜ ˜ ˜  # ˜ ˜ "˜ ! ˜  ˜ ˜ ! ˜ ˜ ˜
!"#˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ !  ˜ ˜ !˜ ˜
 !#˜ ˜  ˜ ˜ ˜ ˜ !˜ ˜ ˜ ˜ .˜ ˜ ˜
 ˜! ˜!"#˜!˜˜ # ˜!˜! ˜˜" ˜
˜! ˜˜ ˜˜˜!˜ ˜ ˜

/  "˜ ˜!˜!!˜˜˜ ˜˜0˜ "˜! ˜!˜˜˜˜


 ˜ ˜$˜

V 
 

˜1˜! 2˜

0˜ ˜3˜ "˜/˜(4˜/˜

˜ ' 565˜78 6 7

˜9& 8˜ 8˜!˜!˜ ˜˜ ˜

-  ˜ !˜ ˜ ˜" ˜


- 5 ˜˜! ˜˜ ! ˜ ˜
- 5 ˜!˜ " ˜˜˜ ˜
859˜ 5
 8˜ /5'˜ :;˜ /5'-˜ ˜ !˜ !˜ ˜ ˜
! ˜ ˜

-  ˜˜ ˜ ˜" ˜


-
! ˜ !˜ ! ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ !˜ ˜
 ! ˜
- 5 ˜!˜ " ˜˜˜ !˜

˜
˜

1. MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII˜

˜
˜

a) MODEl DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


TRADIŢIONAL˜

š O Oa a şi  a ( Oai fi lă) a şi


l a Oi al iai
š O i
ia î l i  i a iza 
š i i ial˜
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜AVANTAJE:

š iOl ază fl şi i ia a i i ili


š O ază O şi a ia
ii Oai î al 
š Oiş ază i a
a i aaia şi alizăi
š ă ş l ii  ia
ă, a f. O ii ă
˜
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜LIMITE:

È u  coct ş compotm t u š t cţ  ît co u
š p d com c
š p îc d î c ţ
š mpc tt 
o t m d ş c
š uo m

ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ a i a a aj a i liOi


˜

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜AVANTAJE:˜

š li ă i  
a l il şi  abilia a  a fa
š făşaă b fOa alizăii  ai i şla ă fi a l , i  
 l ii ăi , a făă aj i a a ali iai
š î ă
ăO l i i ializa aaa ailaiă
il fizi şi i i al fi ăi l
š Oă ş l l li i ia li ai ia .
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜LIMITE:

š ud d t cţ o ît š d p d ţ cop o 
o
š  pot d ct cd ddctc  o u p 
š cc  ş c  
 î ct p c ţ m m  c 
š c mot
ţ d o t p t î
ţ
š  t om  tţo d com c

b)MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII ÎN al ai by ˜

š a l la i
a i 
š O ază î ă
a a i laba 
š a li  z la a iii î f a a al
ii.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜COOPERAREAACTIVITATEA PE GRUPE

˜
˜,, O aă  z la a ăii ial î ii (812 a i) ͙ ill aj la la
ii Oal
i , î O ia  l i şi  la a Oiă a Oi ai ia a î
 f ă 4 i Oai Ol ibiliă
i Oa if a a l li   a
f ală î al i  aă iOilaă .͛͛(J. PIAGET)

AVANTAJE:
È iOl ază i a
i a i l i
È  ază iO  a a şi iOai 
È î aj ază OaO l failia a li llal
i
È ş a iO i i 
È î  î f
l ii
È iOi a a a i ă
ii fa
ă şală
È i ifia a aii il zii fa
ă a l iai ˜

LIMITE:

š m c î u p p co o  p ut şt 


 p t
ţ c t ot
comp tt

š m tod ct
ptcpt
pct î ct
tt p u p t m co mto d tmp ş
 c t p ţ d pt cd  ddctc
š p şt mt  ddctc c 
š 
o t tmp c m c c t o tp d î
ţ 
o d ot 
ş îc  p tt p t co
u c şt pt tc
 d 
˜

2. ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC˜

˜
a)ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL˜

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜AVANTAJE:

š ASIGURĂ ÎNSUŞIREA TEMEINICĂ ŞI SISTEMATICĂ A CUNOŞTINŢELOR PREDATE


˜

LIMITE:

š p d p  ţ p u 
š pc ş d mo t 
š mt ot m t ct
tt 
o ( p   t  d pş c c m t 30% î
cd  o 
š  p ţ tmp d ţt
 
o m tt d u p ît u to d
pcţ
š 
 ît pot d d p d ţ ţ d î
ţto
š mp p ct d
d pop
š co d u  p t͛͛îto po m
š d ţ d
 ( o t
š şt c t d
t  co ct co ct c c t  î
ţ 
 (c c t
 ͛͛ p t 

b) ABILITĂŢILE CADRULUI DIDACTIC CARE PROMOVEAZĂ PREDAREAÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE


ÎNT al ai by :˜

š a iz ază şi iij ază î ă


a a,  ază şi  iz ază
š faili ază şi O ază ai ia a î ă
a 
š ajă l ii ă î
l aă lil şi ă şi l li 
š  abiliz ază l ii î  a f 
i ăii iO a li
š fO ază , la l i, l abiliă
i ial a fa iz ază i a
i a şi a a î
 aliza a î ă
ăii
š a ă şi iOl ază iOa a    if i î bl Oă
š a î î ă
a .
˜

4. EVALUAREA˜

˜
E
  t 
 tât tu  o ct
o cd mc cât ş c o  to 
comp t ţ oc ş d c î u p˜

Ú Maliă
i ala i î ă
ăO ai
i al:

š Oă a a şi a i a şi


l ( şi l l)
š a  a l a iai ( Olă i fOa
i 
i l l).
Ú Modtţ d
 ît î
ţmât mod :

š m  ş p c  cpctţo(c şt ş c pot c š cc t p m t d od ctt
( tm t tt d tc

ASPECTE ALE ALTERNATIVELOR EDUCAŢIONALE CE POT FI UTILIZATE ŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


TRADIŢIONAL

&˜ ˜ ˜ ! ˜ ˜! ˜!˜˜˜"# ˜


 # ˜˜ ˜ " ˜# ˜&˜ ˜˜˜ # ˜ " ˜
# ˜˜!˜ ˜˜"#˜ # ˜5< !˜!˜˜!˜˜
 " ˜# ˜˜ ˜ ( ˜ ˜˜"#˜ # $˜

- ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ( ˜!˜˜˜˜ ˜ ˜˜ ˜


 ˜ ˜" ˜˜˜ " !˜ ˜ ˜ ˜ " # ˜˜(˜˜
 ˜1 ! ˜#! ˜! ˜  ˜ , ˜ ˜2+˜

-˜ ˜ ˜! !˜˜ # ˜" ˜  ˜! ˜˜˜ " # ˜˜ ˜˜
! ˜ ˜ ˜!˜˜˜˜ +˜

- ˜˜!  ˜˜ ˜ ˜˜ ˜"˜-˜˜ ˜˜ ˜˜ ˜


 ˜˜ ˜ ˜!˜ ˜ ˜( +˜

- ˜  ˜ -˜! ˜ " ˜˜# ˜˜" ˜ +˜

-( ˜ " ˜˜" ˜! +˜

-  ˜ " # ˜˜ ˜˜ " +˜

-˜ ˜˜ ˜˜˜  


˜

- ˜ ˜ ˜˜ ˜ ˜!˜!# ˜!˜"#˜˜˜˜" ˜ ˜˜˜" ˜


!˜"#+˜
- ˜ ˜ ˜˜ ˜ ˜˜! # ˜ ˜˜˜"#˜˜˜!+˜
 ˜!˜* ˜˜! !˜ ˜"# +˜ #˜  ˜ ˜˜˜"#˜
˜ ˜˜"˜* ˜˜!˜ !˜

-!˜!˜ ˜ ˜ ( ˜˜˜˜!# ˜ ˜ (˜ +˜˜!˜˜ ˜


!# ˜ ˜˜# +˜  ˜˜"# ˜˜ " ˜ ( ˜˜˜" !˜ ˜
˜˜ ˜ " ˜˜ ˜˜ ˜! ˜ !˜ ˜ ˜"# ˜˜ ˜ ˜
 ˜ ,˜" ˜! ˜

- ˜ ˜˜ ˜ ˜˜!- ˜"#˜ !  ˜ " ˜˜
" ˜˜( #˜ "˜ ˜˜ ˜  ˜ ˜ ˜"˜"˜! ˜#˜˜! ˜

-˜ , ˜ # ˜ ˜ +˜

- ˜˜ ˜" ˜˜ ! ˜ "+˜!˜ ( ˜!˜ ,˜ # ˜
 ! ˜ ˜" ˜ ! ˜ "˜˜ ˜* ˜ ˜˜ ˜ ˜ ˜
!˜ ˜˜ ˜ ˜ ! ˜  ˜˜ ˜& ˜!˜ ˜˜ ,˜
 ˜˜ ˜ ˜!˜ ˜˜ ˜ ˜! ( +˜

-!˜"#˜!˜* ˜ ˜! ˜ ˜ "˜˜  ˜˜  +˜

-!˜ ˜ ˜ ˜ ˜˜!˜!˜( ˜!˜ ˜ ˜ ˜ ˜  ˜ ˜
 ˜˜ ˜ ,˜ !˜˜"# ˜/˜"#˜!˜ ˜ ˜˜ ˜" ˜
 ˜ ˜ !˜

˜

˜ & ˜ ! ˜ ˜ = ˜  ˜ 5 ˜ ˜  ˜
, ˜ 0>>? ˜ 0>
Radu T. Ion, Ezechil Liliana, Pedagogie-fundamente teoretice, Bucureşti, Ed. Didactică şi
pedagogică, 2002
˜