Sunteți pe pagina 1din 4

Step by Step este o alternativa educationala care se adreseaza copiilor de la nastere pana la adolescenta, bazata pe date stiintifice privind

dezvoltarea copilului.

Alternativa educationala a fost adusa in Romania acum 20 de ani de Fundatia Soros Romania EAi preluata in 1 ! de or"anizatia ne"uvernamentala #entrul Step by Step pentru Educatie si $ezvoltare %rofesionala &#E$%'.

()n toti acesti ani, peste 2*0.000 copii au fost cuprinsi in invatamantul preprimar si primar, in clase Step by Step. in 2012 avem apro+imativ ,0.000 copii din -0 .udete, in / 0 "rupe de "radinita si /- clase de invatamant primar(, spune #armen 0ica, director e+ecutiv.

$espre Step by Step Alternativa educationala Step by Step functioneaza in Romania in baza unui parteneriat dintre #E$% si 1inisterul Educatiei, conform caruia 1inisterul asi"ura spatiul de invatamant si salariile personalului didactic, iar #E$% formeaza cadrele didactice si asi"ura asistenta te2nica.

%ro"rama scolara pentru clasele )3)4 este aceeasi cu cea din invatamantul traditional, diferenta consta in metoda de predare ce deriva din principiile Step by Step.

Alternativa educationala Step by Step implementeaza metode de predare centrate pe copil si incura.eaza implicarea familiei si a comunitatii in invatamantul prescolar si scolar.

)n alternativa educationala Step by Step, copiii sunt incura.ati sa faca ale"eri, sa isi asume responsabilitatea pentru deciziile lor, sa isi e+prime ideile in mod creativ, sa se a.ute reciproc, sa isi dezvolte abilitatile de "andire critica si sa "andeasca liber. #opiii educati in spiritul Step by Step reusesc sa defineasca si sa rezolve sin"uri problemele cu care se confrunta, sa comunice usor cu cei din .ur, sa intelea"a si sa ne"ocieze.

%rincipiile Step by Step

1. Educatia este individualizata. #ercetarile contemporane privind dezvoltarea ne spun ca persoane diferite se dezvolta in ritmuri diferite si ca e+ista perioade critice individualizate de dezvoltare. %erformanta copilului trebuie asadar comparata doar cu abilitatile lui anterioare, nu cu un standard e+tern.

2. )ncura.am colaborarea, nu competitia. %ana la 12 aA5A( 1- ani, functiile de cunoastere si procesele emotionale ale copiilor nu sunt complet dezvoltate. 1otivarea pozitiva si invatarea colaborarii a.uta la maturizarea acestor functii. 6 derivata a acestui principiu este ca in alternativa educationala Step by Step nu se pun note. 1apa cu lucrari a fiecarui copil aA5A( cuprinzand lucrari datate si comentate 3 devine o"linda pro"resului acestuia fata de el insusi. invatatorii au un caiet de evaluare in care descriu o data la cateva zile pro"resele obtinute de copii.

,. )nvatarea este or"anizata pe #entre de activitate. 6r"anizarea clasei Step by Step este un element esential in individualizarea educatiei. Aici, copiii invata in #entre de activitate. Acestea sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu material didactic specific unei activitati, in care un numar mic de copii se confrunta, individual sau in "rup, cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. 6 clasa contine obli"atoriu7 un #entru de citire, un #entru de scriere, un #entru de stiinta, un #entru de matematica, un #entru de arta si un #entru de constructii.

#e aduce aceasta or"anizare8 in primul rand, educatorul nu mai sta fata in fata cu copilul 3 pozitie de confruntare, ine"ala, ci umar la umar 3 pozitie de colaborare, e"ala. in plus, in #entrele de activitate se realizeaza colaborarea si comunicarea cu cole"ii in realizarea unor sarcini comune, samanta lucrului in proiecte colective de mai tarziu.

E+ista aici un aA5AScaun al AutoruluiaA5At, locul din care fiecare copil isi e+pune ideile proprii in fata celorlalti cole"i, in diferite momente ale zilei de activitate. Aceasta postura il face pe copil responsabil in fata celorlalti copii, dar ii acorda fiecaruia, la momentul respectiv, atentia si respectul cuvenite.

)ntr3o clasa Step by Step nu e+ista banci ri"ide, ci mese mobile cu scaunele de .ur impre.ur. #lasele sunt moc2etate pentru ca anumite activitati sa se desfasoare cu copiii asezati pe podea &ceea ce place copiilor'.

-. %articiparea parintilor la educatia copilului. Step by Step considera parintii ca primii invatatori ai copilului, parte din procesul de invatamant. %arintii sunt invitati sa participe efectiv la clasa, la procesul de educatie, bineinteles sub auspiciile unei colaborari cu invatatorul. %rezenta unui parinte in clasa este un fapt firesc, nici festiv, nici perturbator.

*. $oi invatatori la clasa, ! ore de scoala, dar fara teme pentru acasa. %ro"ramul este conceput pentru a facilita invatarea de catre copii, in ritmul fiecaruia. 0a mi.locul zilei, copiii iau masa de pranz. #opiii din clasele Step by Step marturisesc ca le place la scoala, nu sunt obositi sau plictisiti dupa ! ore in scoala. Ambianta si metoda ii motiveaza.

9radinita :ambi Step by Step $in 2000, #E$% a infiintat prima "radinita particulara care aplica metodolo"ia alternativa Step by Step, un centru model de bune practici in ceea ce priveste educatia timpurie, 9radinita :ambi Step by Step.

#entrul pentru Educa;ie <i $ezvoltare %rofesional= &#E$%' este o or"aniza;ie ne"uvernamental= care dezvolt= pro"rame >n domeniul educa;iei. $in 1 -, #E$% este cunoscut ca promotor al Alternativei Educa;ionale Step by Step, alternativ= care se aplic= >n -0 de .ude;e din Rom?nia, >n cre<e, "r=dini;e <i clase din >nv=;=m?ntul primar. @@@.stepbystep.ro $in 2000, #E$% a >nfiin;at prima "r=dini;= particular= care aplic= metodolo"ia alternativ= Step by Step, un centru model de bune practici >n ceea ce prive<te educa;ia timpurie, 9r=dini;a :ambi. @@@.bambistepbystep.ro $in 200*, ca o continuare a eforturilor de promovare a conceptului de educa;ie timpurie, #E$% completeaza spa;iul educa;ional cu primul t?r" de carte pentru copii, 1inilibri A spectacolul c=r;ii pentru copii. @@@.minilibri.ro $in 200B, #E$% promoveaz= cel mai inovativ pro"ram de educa;ie timpurie, FasCracDids. @@@.ftE.ro

Fn 2012, #E$% a >nfiin;at prima <coal= particular= care aplic= metodolo"ia alternativ=

Step by Step. @@@.scoalastepbystep.ro

2ttp7GG@@@.actionamresponsabil.roGmembru3reteaGasociatia3centrul3step3by3step3pentru3 educatie3si3dezvoltare3profesionala