Sunteți pe pagina 1din 5

Comunicare, coresponden i protocol Teme de seminar anul III, Administraie public 1.

. Conceptul de comunicare; cele dou dimensiuni ale sale; - axa orizontal a comunicrii;
- axa vertical a comunicrii, - distincia comunicare comunicaie (cuminecare i comunicare: deosebiri i ntreptrunderi Bibliografie: -.!i"ai #inu - $omunicarea repere %undamentale, &d. 'rizonturi, (ucureti, )**+. - ,aine -osemarie .ipuri i te"nici de comunicare, &d. /niversitar, (ucureti, )**0; - $orina -dulescu - $omunicare i protocol, &d. /niversitii din (ucureti, )**+. - 1tanton 2ic3i - $omunicarea, &d. 4tiin i .e"nic, (ucureti, 1++5.

). Modele comunicaionale (1"annon i 6eaver, 6. 1c"ramm, -oman 7a3obson, etc ; - elementele componente ale procesului de comunicare.
- %unciile comunicrii (i %unciile limba8ului la -oman 7a3obson - barierele comunicrii (obiective i subiective . Bibliografie - !i"ai #inu $omunicarea, repere %undamentale, &d. 'rizonturi, )**+. - 7a3obson -oman 9in:vistic i poetic, n ;robleme de stilistic, &d. 4tiini%ic, (ucureti, 1+<=. - 1c"ramm 6ilbur - ;rocesul comunicrii, &d. &minescu, (ucureti, 1+0>. - ?oan #r:an $omunicarea, paradi:me i teorii, &d. -@', (ucureti, )**>. - #enis !cAuail $omunicarea, &d. ?nstitutul &uropean, ?ai, )**=.

!" #orme ale comunicrii


!"$ Comunicare %erbal i comunicare uman non-%erbal; a. $omunicarea verbal; caracterul arbitrar ale semnului lin:vistic; aB comunicarea non verbal: proxemica, 3inezica, rolul privirii etc. b. distincia semn simbol. Bibliografie - !i"ai #inu -$omunicarea, repere %undamentale, &d. 'rizonturi, )**>. - !i"ai #inu Cundamentele comunicrii personale, &d. @ll, )**0, cap.< ($ile comunicrii interpersonale: mimica, :estualitatea, limba8ul paraverbal, interaciunea verbal - #r:uoiu ?ulia 9imba8ul mimico-:estual, 1ibiu, 1++); - 1c"mitt 7.-$. -aiunea :esturilor, &d. !eridiane, 1++0; - @llan ;ease 9imba8ul trupului, &d. ;olimar3, (ucureti, 1++5. - Cerdinand de 1aussure $urs de lin:vistic :eneral, &d.;olirom, ?ai, 1++0. - #enis !cAuail $omunicarea, &d. ?nstitutul &uropean, ?ai, )**=. - ?on-'vidiu ;Dnioar $omunicarea e%icient, &d. ;olirom, ?ai, )**0. - @ndre 9eroi Eour"an Eestul i cuvDntul, &d. !eridiane, 1+>F. !"&" Comunicarea 'n organi(aii)instituii Bibliografie - @lex !ucc"ielli $omunicarea n instituii i or:anizaii, ;olirom, ?ai, )**0.

."ierrG *ibaert ;lanul de comunicare, &d. ;olirom, )**+ (partea a doua: realizarea planului de comunicare, pp. +1 10< ; -osemarie ,aine .ipuri i te"nici de comunicare n or:anizaii, &d. /niversitar, (ucureti, )**0.

=. Mi+loace de comunicare ,"$ Conceptul de comunicare de mas: de%iniie, caracteristici, teorii i paradi:me ale
ei. Bibliografie 1. !i"ai $oman ?ntroducere n sistemul mass-media, &d. ;olirom, ?ai, )**>. 1B $tlin Ham%ir, 9azr Ilsceanu, #icionar de sociolo:ie, &d. (abel, (ucureti, 1++F. ). ?oan #r:an ;aradi:me ale comunicrii de mas, &d. 4ansa, (ucureti, 1++<. - #enis !cJuail $omunicarea, &d. ?nstitutul &uropean, ?ai, )**=. - (ernard !ie:e 1ocietatea cucerit de comunicare, &d. ;olirom, ?ai, )**=. ,"&" Comunicarea prin imagine identitatea %i(ual a unei instituii)organi(aii (caracterizarea principalelor instrumente de identitate vizual: nume de marcKsi:l, semntura, lo:o-ul, identitatea caracterelor, culorile, carta :ra%ic Bibliografie - (enot ,eilbrunn 9o:o-ul, &d. $omunicare.ro, )**). - -osemarie ,aine ?ma:inea instituional (p. 151 155 , &d. /niversitar, )*1); - $rmid $ristian (rand L (randin:, ?dentitatea vizual (vol ? , &d. (randmar3, (ucureti, )**+; - 6allG 'lins #espre brand, &d. $om.ro, )*1*; - 9ianu $ostin 1trate:ii de brandin:, &d. &conomic, (ucureti, )*1*. ,"!" Comunicarea prin -eb: site Meb, blo:-ul or:anizaiei, neMsletter, intranetul i reelele sociale ale instituiei Bibliografie - ?zabela @dam $omunicarea n cGberspace, &d. #emiur:, )**+; - ,orea !i"ai (du .e"nici de comunicare n social media, &d. ;olirom, )*11; - $ornelia !axim $omunicarea online provocri i oportuniti. ?nstrumente '%%ice pentru mediul de comunicare, &d. $omunicare.ro, )*1*. ,"," Comunicarea cu presa (instrumentele principale: comunicatul de pres, dosarul de pres, con%erina de pres, revista presei, interviul, articolul Bibliografie - -osemarie ,aine .ipuri i te"nici de comunicare n or:anizaii, &d. /niversitar, (ucureti, )**0 (pp.1)< 1FF ; - 7udit" -id:MaG -elaii cu media, :"id practic, &d. $odecs, )**1; - Eeor:e #avid .e"nici de relaii publice. $omunicarea cu mass-media, ;olirom, )**0; - $ristina $oman -elaii publice i mass media, ;olirom, )**=.

." Comunicarea 'n administraia public


diferena specific a comunicrii publice %a de comunicarea privat i %a de cea politic; funciile centrale ale comunicrii publice (in%ormare, de explicare i nsoire a deciziilor, aprare a valorilor i promovare de comportamente responsabile ;

tipuri de comunicare public (:uvernamental, comunicarea cu privire la drepturile i obli:aiile cetenilor, ca instrument al politicilor publice, instituional, intern, de criz, de proiect, comunicarea cu privire la serviciile o%erite cetenilor ; - campania de comunicare public (momentele presupuse de derularea ei Bibliografie - ;ierre HNmor $omunicarea public, &d. ?nstitutul &uropean, ?ai, )**F. - (ernard !iO:e 1ocietatea cucerit de comunicare, &d. ;olirom, ?ai, )**= (studiul P2oi incursiuni n spaiul publicQ ; - $orina -dulescu $omunicare i protocol, &d. /niversitii din (ucureti, )**+ (capitolul ); - -osemarie ,aine .ipuri i te"nici de comunicare n or:anizaii (capitolul despre comunicarea public , &d. /niversitar, )**0; - 9e:ea nr. 5)K)**F privind transparena decizional n administraia public. - 9e:ea nr. 5==K)**1 privind liberul acces la in%ormaiile de interes public.

/" Comunicare, persuasiune i manipulare; - distincia persuasiune manipulare;


- te"nici e%iciente de manipulare cotidian: amorsarea, piciorul n u i ua n nas, etc. Bibliografie 1. @lex !ucc"ielli @rta de a in%luena; @naliza te"nicilor de manipulare, ;olirom, ?ai, )**), p.1+> - @lex !ucc"ielli .eoria proceselor de comunicare, &d. ?nstitutul &uropean, (ucureti, p.11F. - @lex !ucc"ielli 2oua psi"olo:ie, &d. 4tiini%ic, (ucureti, 1++<. ). .ran Iasile, ?rina 1tnciu:elu .eoria $omunicrii, &d. $omunicare.ro, )**F. F. (o:dan Ciciac .e"nici de manipulare, &d. @ntet, (ucureti, 1++0. =. $onstantin $uco !inciun, contra%acere, simulare, &d. ;olirom, ?ai, 1++>. 5. 1er:e !oscovici ;si"olo:ia social a relaiilor cu cellalt, &d. ;olirom, ?ai, p.1+1. <. ?on #a%inoiu !ecanisme i strate:ii ale persuasiunii, n coord. @drian 2eculau, 1++<, ;si"olo:ie social, &d. ;olirom, ?ai, p.F*F. >. #enis !cJuail $omunicarea (tema $omunicarea ca proces de in%luen , &d. ?nstitutul &uropean, ?ai, 1+++.

0" 1rotocolul, instrument de comunicare;


Bibliografie: $" Manciur 2milian 1rotocol instituional, &d. $omunicare.ro, (ucureti, )**). ). .ipisca !ariana ;rotocol i comportament pro%esional n administraia public, &d. Cundaia -omDnia de !Dine, (ucureti, )**). F. CrDncu 2icolae, #ra:omir I. -e:uli de protocol i comportare n societate, &d. 4tiini%ic, (ucureti, 1+>F. =. ?oana IDrsta ;rotocol i etic"et diplomatice, &d. $.,. (ec3, )*11, capitolul 1. 5. 9ouis #ussault ;rotocolul, instrument de comunicare, &d. Ealaxia, (ucureti, 1++<. <. Ier:inia Iedina &lemente de protocol, &d. 9umina 9ex, (ucureti, )***.

3. 1rotocol, politee, u(ane, etic4et, bun-cu%iin; diferena specific a protocolului;


Bibliografie 1. *ouis 5ussault - 1rotocolul, instrument de comunicare, &d. Ealaxia, 1++<.

). CrDncu 2icolae $odul bunelor maniere, re:uli de protocol, &d. Earamond, (ucureti, )**). F. !arinescu @urelia $odul bunelor maniere astzi, &d. ,umanitas, )**); =. !unteanu #elia ;olitee i buncuviin, &d. -amida, (ucureti, 1++); 5. $"atelet 1Glvie @nne E"idul bunelor maniere, &d. 2iculescu, (ucureti, )**>; <. ;ost ;e::G $odul universal al bunelor maniere, ? ???, &d. @ntet, (ucureti, )***. >. 'laru 1ilvia, 1oare $tlina--obertina !ana:ementul relaiilor cu publicul i maniere n mana:ement, &d. 9umina 9ex, (ucureti, )**1; 0. #ra:ostin !ioara E"id practic de vestimentaie pentru pro%esioniti, &d. ;olirom, )**5.

6" 1rotocolul diplomatic importan, particulariti;


Bibliografie 1. Mircea Malia 5iplomaie, coli i instituii, &d. #idactic i ;eda:o:ic, 1+>F; ). 5icionar diplomatic, &d. ;olitic, (ucureti, 1+>+; F. @n:"el ?on !. #reptul diplomatic i consular, &d. 9umina 9ex, (ucureti, )**); =. !axim ?oan !anual diplomatic, &d. #idactic i ;eda:o:ic, 1++>; 5. !anciur &milian ;rotocol instituional, &d. $omunicare.ro, )**0; <. $oller ;eter $artea :esturilor europene, &d. .rei, (ucureti, )**<; >. ?oana IDrsta ;rotocol i etic"et diplomatice, capitolele =, 5, <, >, &d. $.,. (ec3, )*11

$7" 1rotocolul 'n afacerile internaionale - re:ulile speci%ice de etic"et n diverse ri ale lumii;
- protocolul o%eririi cadourilor pe plan internaional. Bibliografie 1. Eeor:escu .oma, $araiani E"eor:"e /zane diplomatice i protocolul n relaiile internaionale, &ditura 1Glvi, (ucureti, )**); ). ?oana IDrsta ;rotocol i etic"et diplomatice (capitolul 1* , &d. $.,. (ec3, )*11; F. !anciur &milian ;rotocol instituional, &d. $omunicare.ro, (ucureti, )**0; =. !axim ?oan !anual diplomatic, &d. #idactic i ;eda:o:ic, 1++>; 5. $oller ;eter $artea :esturilor europene, &d. .rei, (ucureti, )**<.

$$"Corespondena oficial importan, clasificare, particulariti;


Bibliografie 1. 8ina 9:rgolici, $urs de coresponden, %ormat electronic. 2ina IDr:olici -edactare i coresponden, &d. /niversitii din (ucureti, )**F; 2ina IDr:olici @sisten !ana:erial i 1ecretariat E"id ;ractic, &d. $redis, (ucureti, )**+ ). !axim $ornelia i 9azea ,ermiona 1ecretariat i coresponden instituional, &d. 121;@, (ucureti, )**1. F. @listar Iictor, ;opescu 1lniceanu ?on ;rotocol, coresponden, secretariat n administraia public, &d. 9umina 9ex, (ucureti, )**1.

$&" Corespondena administrati%


- principalele tipuri de scrisori emise de administraia public; - acte de dispoziie i decizie. Bibliografie 1. 8ina 9:rgolici $urs de coresponden, %ormat electronic;

$7" 2ina IDr:olici -edactare i coresponden, &ditura /niversitii din (ucureti, )**F; ). ?onel &nac"e i 2ina Iar:olici (irotic i secretariat, &d. $artea 1tudeneasc, (ucureti, )**0 F. @listar Iictor, ;opescu 1lniceanu ?on ;rotocol, coresponden, secretariat n administraia public, &d. 9umina 9ex, )**1. =. (arcoman -aisa $orespondena i uzane de protocol, #epartamentul &ditorial ;oli:ra%ic al @1&!, $"iinu, )**F. 5. !axim $ornelia, 9azea ,ermiona 1ecretariat i coresponden instituional, &d. 121;@, (ucureti, )**1. ;T<528=II 'i %or alege o singur tem >'n ca(ul temelor !, ,, . un singur subpunct? i %or citi cel puin dou cri din bibliografia corespun(toare pentru pregtirea temei"

1 octombrie )*1F $on%. univ. dr. $orina -dulescu @sist. univ. drd. ?oana 7ulieta 7osan