Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA BUCURETI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL

REZUMAT

TEZ DE DOCTORAT
DEZVOLTAREA COMUNITAR N SPAIUL RURAL DIN ROMNIA

Conductor t n! " c#

$ro"% Un &% Dr% DUMITRU OTOVESCU

Doctor'nd#
NEDELCU (NI)* ANDREEA+MI,AELA

BUCURETI + -../ +
1

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT


0% O1 2ct &2 Lucrarea are ca obiect cercetarea dezvoltrii comunitare n spaiul rural romnesc. n esen, cercetarea i propune ca obiective: evidenierea particularitilor spaiului rural n tranziie; poziionarea spaiului rural n contextul dezvoltarii re ionale in !omnia; descrierea i analiza principalelor metode, te"nici i instrumente aplicabile n dezvoltarea comunitar din !omnia; e#ectuarea unei analize strate ice pentru compania de teatru independent; analiza modalitilor de implementare a $roiectului de %ezvoltare !urala, ca #orm speci#ic de conducere a activitii companiilor de teatru independent; evidenierea particularitilor dezvoltrii comunitare in comunitti rurale individuale si in asociatii de comune prin &ntercomunalitate. -% M2tod2 d2 c2rc2t'r2 ut 3 4't2 'innd cont de cerinele impuse de problematica tezei am utilizat o serie de instrumente i te"nici de cercetare, dup cum urmeaz: 1( I5ot242 t n! " c2 privind dezvoltarea comunitara din spatiul rural romanesc, de#iniiile i #unciile sale. )( O162r&'r2' t n! " c a #actorilor care in#lueneaz dezvoltarea spatiului rural romanesc, procesul de conver en al acestuia n noul context al re ionalizarii, precum i necesitatea interveniei prin dezvoltare comunitara; *( In"2r2n!2 nduct &2 d2duct &2 n scopul dezvoltrii unui model aplicativ de dezvoltare comunitara in spatiul rural romanesc si a unui model de asociationism de tipul &ntercomunalitatii, in scopul #acilitrii accesului mult mai rapid la resursele necesare evoluiei comunitilor rurale romanesti. n elaborarea tezei de doctorat, lucrrile sociolo ilor clasici i contemporani, lucrrile specialitilor n domeniul dezvoltarii re ionale si a dezvoltarii comunitare precum i le islaia european i a !omniei privitoare la or anizarea i #uncionarea &ntercomunalitatii au constituit 1'4' t2or2t c. La realizarea prezentei lucrri s+au #olosit ca te"nici de cercetare: analiza activitii, analiza comparativ, analiza documentar, studiul de caz. ,etodolo ia de cercetare a acestei lucrri s+a bazat i pe implementarea unor proiecte in perioada )--*+)--.: + $roiectul de %ezvoltare !urala al /uvernului !omaniei cu imprumut de la 0anca ,ondiala, implementat in !e iunea 1ltenia 2cercetari de teren
)

in comunitatile 3alarasi, 1stroveni, 0ucovat, 4arvoru de 5os si asociatia de commune 0reasta+3oto#enii din %os 6ud. %ol6( + $roiectul 7%ezvoltarea or anizatiilor comunitare si stimularea participarii civice8 #inantat de 0al9an :rust #or %emocrac;, implementat in !e iunea 1ltenia 2cercetari de teren in comunitatile Leu si 3alarasi+6ud. %ol6, <selnita si =isesti+6ud. ,e"edinti, >urezani si ?rcani+6ud. /or6( + $roiectul 7&n#ormare si promovare pro ram =?$?!%8 in 1*@ de comune din !e iunea 1ltenia 26udetele 1lt, %ol6, /or6, 4alcea si ,e"edinti( + $roiectul 73onstituirea unei !eele de 1r anizaii !urale n 1ltenia8 + linia de bu et: $>?!< )--*A--B+BB1.-1.-BA-1 2cercetari de teren in 3alarasi, 1stroveni, 0ucovat, 4arvoru de 5os, 0reasta, 3oto#enii di %os, /recesti, =ecu + 6ud. %ol6( 7% Cu5r n6 n Introduc2r2 se pornete de la motivarea i ar umentarea ale erii temei. =tadiul cunoaterii este evideniat n cadrul #iecruia din cele sase capitole i nousprezece subcapitole ale tezei de doctorat, dup cum urmeaz:
C'5 to3u3 I% Tr6tur 32 d2" n tor '32 co8un t! rur'32 d n !'r' no'6tr 1.1. Dezvoltarea !tor "# a "o$%& t#' r%rale ro$(&e)t 1.*. Tra!+t%r ,e- & tor ale !.a' %l% r%ral ro$(&e!" 1.2.1.Definirea i evoluia spaiului rural romnesc 1.2.2.Caracteristici specifice 1.2.3.Funciile eseniale 1.2.4.Formele comunitii rurale C'5 to3u3 II% C'r'ct2r 6t c 32 82d u3u rur'3 ro89n26c :n 52r o'd' d2 tr'n4 ! 2 *.1. De!"r ere /e&eral+ a $e, %l% r%ral ro$(&e!" 0& .er oa,a ,e tra&z ' e *.*. Co$.o&e&tele $e, %l% ,e v a'+ ale r%ral%l% , & Ro$(& a 0& .er oa,a ,e tra&z ' e 2.2.1. Definiie 2.2.2. Componentele mediului de via ale ruralului din Romnia n perioada de tran iie 2.2.2.1. 3omponenta teritorial+administrativC 2.2.2.2. 3omponenta demo ra#icC 2.2.2.3. 3omponenta economicC 2.2.2.4. 3omponenta in#rastructuralC *.1. Ca. tal%l !o" al 2.3.1. Definiie 2.3.2. Funcii i tipuri de clasificare ale capitalului social 2.3.3. Rolul capitalului social 2.3.4. Capitalul social n mediul rural romnesc C'5 to3u3 III% D24&o3t'r2' r2; on'3< n Ro89n ' 1.1. I!tor "%l ,ezvolt+r re/ o&ale 1.*. Evol%' ale ,ezvolt+r re/ o&ale 0& U& %&ea E%ro.ea&+ 1.1. O2 e"t vele .ol t " re/ o&ale ale U& %& E%ro.e&e 1.3. Dezvoltarea re/ o&al+ 0& Ro$(& a 1.4. I&!t t%' le ,ezvolt+r re/ o&ale 0& Ro$(& a 3.!.1. Consiliul pentru De voltare Re"ional 3.!.2. #"enia pentru De voltare Re"ional 1.5. Do"%$e&te ,e re-er &'+ .e 2aza "+rora !e "o&!tr% e!te !trate/ a ,e ,ezvoltare re/ o&al+ a Ro$(& e *

3.$.1. %lanul &aional de De voltare 3.$.2. Cadrul 'trate"ic &aional de Referin( 2))* + 2)13 3.$.3. %ro"ramul ,peraional Re"ional 3.$.4. %lanul de de voltare re"ional C'5 to3u3 IV% Int2rco8un'3 t't2' 6'u NUTS IV 3.1. I!tor "%l "o&"e.t%l% 4.1.1. -tape de creare 4.1.2. .ipuri de -%C/ 0sta1ilimente pu1lice intercomunale2 3.*. I&ter"o$%&al tatea -ra&"o6 talo6ro$(&+ 3.1. A.ar ' a &ter"o$%&al t+' & Ro$(& a 4.3.1. 'tudiu de ca 3 Comunitatea de Comune '4D,5. C'5 to3u3 V% D24&o3t'r2' Co8un t'r< 4.1. De- & rea ,ezvolt+r "o$%& tare 4.*. Valor ) .r &" . ale ,ezvolt+r "o$%& tare 4.17 Teor ale ,ezvolt+r "o$%& tare 4.3. Eta.ele .ro"e!%l% ,e ,ezvoltare "o$%& tar+ 4.4. 8azele .ro"e!%l% ,e ,ezvoltare "o$%& tar# C'5 to3u3 VI% $ro;r'8u3 d2 D24&o3t'r2 Rur'3< = un 'r;u82nt 52ntru D24&o3t'r2 Co8un t'r< + implementarea unui proiect de dezvoltare comunitara Conc3u4 + enerale i propuneri An2>2 + n numr de patru B 13 o;r'" 2 6232ct &< ce re#lect lucrrile studiate n vederea redactrii tezei, articole, le i i acte normative, pa ini Deb consultate, respectiv cele B. note de subsol, toate acestea constituind re#erine relevante pentru studiul abordat.

?% Cu& nt2 c@2 2 S5't u rur'3A D24&o3t'r2 r2; on'3'A Int2rco8un'3 t't2A D24&o3t'r2 co8un t'r'A Act un2 co32ct &'A C'5 t'3 6oc '3A $'rt c 5'r2A I853 c'r2 B% S nt24' t242 d2 doctor't CA$ITOLELE I 6 II prezint ,ezvoltarea !tor "# a "o$%& t#' r%rale ro$(&e)t pornind de la de#inirea termenului de spaiu rural si concentrandu+se pe evidentierea c'r'ct2r 6t c 3or 82d u3u rur'3 ro89n26c :n 52r o'd' d2 tr'n4 ! 2A cu accent pe #unctiile si #ormele de comunitati rurale 2zadru a, obstea devalmasa, vecinatatile, satul(% =unt prezentate si analizate "o$.o&e&tele $e, %l% ,e v a'+ ale r%ral%l% , & Ro$(& a 0& .er oa,a ,e tra&z ' e din perspectiva teritorial+ administrativa, in#rastructurala 2#izica, edilitara, sociala(, demo ra#ica si economica si conceptul de 9"a. tal !o" al ca re!%r!+ , !.o& 2 l+ &, v z lor !a% -or$a' %& lor !o" ale:. CA$ITOLUL III creioneaz evolutia ,ezvolt#r re/ o&ale 0& Ro$(& a, pornind de la contextul istoricului aciunilor structurale din Eniunea <uropean si a obiectivelor politicilor re ionale enerate de aceste trans#ormari. ?naliza re/ o&al zar Ro$(& e a #ost sustinuta de expunerea ar umentelor istorice, administrative si culturale, care au determinat aparitia politicilor, institutiilor si documentelor cadru de sustinere a dezvoltarii re ionale.
F

CA$ITOLUL IV realizeaz o prezentare a unui nou concept: &ntercomunalitatea + ca #orm de or anizare administrativ+teritoriala similar asocierii de state la nivel european. ?mpla analiz comparativ Granta+&talia+ !omania s+a #ocalizat pe ilustrarea particularitilor si evidentierea avanta6elor: capacitatea de absorbie a #ondurilor comunitare operaionalizatC prin valoarea #ondurilor externe atrase, elaborarea unei strate ii inte rate de dezvoltare, elaborarea unor re ulamente comune de #uncionare a serviciilor publice. 3apitolul include i prezentarea unui tablou al mediului le islativ romnesc cu normele i re lementrile n vi oare ce #ixeaz actualul cadru 6uridic al &ntercomunalitatii, dar i a unui model #unctional de &ntercomunalitate romaneasca in sudul tarii. CA$ITOLUL V promoveaza conceptul de ,ezvoltare "o$%& tar#, ca #actor de dezvoltare durabil, prezentnd tendinele actuale de relaionare a acestui concept cu nevoile economice i sociale ale indivizilor i comunitilor, relevnd #aptul c o societate care i asum obiectivul de d24&o3t'r2 dur'1 3, trebuie s dezvolte politici i instrumente de 'cc26 3' r26ur62 6 c & 3 4't 2 n vederea diminuarii decala6ului urban+rural. $rocesul de lobalizare creeaz un context nou, provocnd comunitile spre o desc"idere ctre nou, enernd 2"2ct2 12n2" c2 cr2t2r c'3 t! & 2! d24&o3tr u8'n2% Cn 'c26t 62n6, d24&o3t'r2' co8un t'r a devenit un concept ma6or n 6urul cruia se articuleaz dezbaterile la nivel internaional i national care s permit mobilitatea artistic, circulaia liber a operelor, dezvoltarea industriilor culturale i circulaia produselor culturale, etc. printr+o abordare inte ratoare,de unitate n diversitate. La momentul actual ,ezvoltarea "o$%& tar# 6oac un rol important n 5roc26u3 d2 d24&o3t'r2 u8'n, #iind o investiie pe termen lun ce urmrete creterea capacitii colectivitatilor umane de participare, implicare si decizie. $ornind de la aceste aspecte, mana ementul de proiect este un catalizator, el #ace ca obiectivele vizate s #ie atinse. ,ana ementul 5ro 2ct23or d2 d24&o3t'r2 co8un t'r' n 65't u3 rur'3 reprezint o activitate colectiv, supus ri orilor cerute de tiina mana ementului eneral, cu valoare social certi#icat. S.a' %l r%ral ro$a&e!" & tra&z ' e are nevoie de proiecte comunitare care s contribuie la desci#rarea problemelor c"eie ale a"e!t% a i s se centreze pe realizarea obiectivelor de crestere a calitatii vietii. CA$ITOLUL VI se concentreaz pe descrierea $roiectului de %ezvoltare !urala, realizat prin asimilarea metodelor, te"nicilor i instrumentelor dezvoltarii comunitare si prezentat n cadrul cercetrii doctorale. n calitate de #acilitator, trainer, team+leader, am implementat timp de ) ani un proiect de dezvoltare rurala a carui componenta principala a #ost cea a dezvoltarii comunitare.
B

!elevana pentru cercetarea tiini#ic este dat de complexitatea i actualitatea problemelor abordate, precum i a temei de studiu n ara noastr. 3ele sase capitole ale tezei sunt rezultatul cercetrii autoarei, contr 1u! ' 5ro5r 2 #iind reprezentat de: 1. $oziionarea dezvoltarii comunitare ca domeniu speci#ic de intervenie pentru rezolvarea problemelor sociale. ). ?naliza problematicii dezvoltarii comunitare n spatiul rural romanesc i a mana ementului prin proiecte + principala metod i te"nic de acces la resurse. *. 1bservarea tendinelor de or anizare teritoriala a comunitatilor rurale in &ntercomunalitati in scopul absorbtiei #ondurilor bu etare si a celor externe prin proiecte comunitare necesare dezvoltarii sociale
D% C%V%+u3 doctor'nd2

Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Na(ionalitate(-t(i) )ata na*terii +ex

NITA ANDREEA-MIHAELA
CRAIOVA, BLD. CAROL I, NR. 8, BL. !A, "C.!, A#. $ %!-%&%%$$ $ %!-() ** andreea_nita2 !"#a$oo%&om' ROMANA !).$!.!&'' +EMININ COM.NITARA "I "ERVICII "OCIALE C. CARACTER #RIMAR Mobil: $'()-!$888%

Domeni,l o-,paional RE".R"E .MANE/ MANA0EMENT.L #ROIECTELOR DE DE1VOLTARE E2periena profesional3 !$ ANI
Perioada O-4om5rie $$'6 #re7en4 Fun&(ia sau ,ostul o&u,at MANA0ER RE".R"E .MANE Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .oordonarea a&ti-itatilor de resurse umane ale .om,aniei: Planifi&/ or0ani1ea1 *i su,er-i1ea1 a&ti-it(ile de resurse umane% .oordonea1 ,ro&esul de re&rutare *i sele&(ie de ,ersonal ,entru ,osturile -a&ante% Elaborea1 ,ro&eduri de lu&ru 2n &adrul )e,artamentului/ ,ri-ind ,rin&i,alele a&ti-it(i de resurse umane (re&rutare *i sele&(ie/ ,lanifi&area resurselor umane/ instruire/ e-aluarea ,erforman(elor ,rofesionale) *i se asi0ur de res,e&tarea a&estora de &tre 2ntre0 ,ersonalul biroului% .oordonea1 reali1area *i im,lementarea unui sistem de e-aluare a ,erforman(elor ,rofesionale ale an0a3a(ilor% .oordonea1 a&ti-itatea de elaborarea a Fiselor ,osturilor an0a3atilor din .om,anie% .oordonea1 a&ti-itatea de or0ani1are la ni-el de so&ietate/ urmrind modifi&rile 2n stru&tura or0ani0ramei *i a 45% .oordonea1a elaborarea situa(iilor statisti&e/ ,ri-ind stru&tura ,ersonalului ,e di-erse &ate0orii de -6rst/ sex/ so&io-,rofesionale/ flu&tua(ia de ,ersonal/ absenteismul/ &au1ele a&estora/ et&% Parti&i, la solu(ionarea &onfli&telor de mun& *i ,l6n0erilor an0a3a(ilor% Numele *i adresa an0a3atorului +%.% .A+A N7A+T4A +%4%8% 9 .raio-a/ +tr% )e1robirii/ Nr% :;2

Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate P47)<.T5A +5 )5+T45=<T5A )E FE4E+T4E +5 <+5 )5N P>. .< ?EAM TE4M75@78ANT Perioada De-em5rie $$8-"ep4em5rie $$& Fun&(ia sau ,ostul o&u,at MANA0ER #ROIECT Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .oordonarea a&ti-itatilor ,roie&tului ATo, Mana0ement de T7P la +%.% .asa Noastra +%4%8A desfasurat in ,arteneriat &u A+.EN)5+ .onsultin0 - Linia de buget Phare82006/018147.04.02.02.01.408- Referin3 $)- .oe1iune E&onomi&a si +o&iala-)e1-oltarea 4esurselor <mane Numele *i adresa an0a3atorului +%.% .A+A N7A+T4A +%4%8% 9 .raio-a/ +tr% )e1robirii/ Nr% :;2 Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate P47)<.T5A +5 )5+T45=<T5A )E FE4E+T4E +5 <+5 )5N P>. .< ?EAM TE4M75@78ANT Perioada $$ - #re7en4 Fun&(ia sau ,ostul o&u,at COORDONATOR #RO0RAM DE +ORMARE #RO+E"IONALA Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .oordonarea a&ti-itatilor de trainin0 ,entru &alifi&are 9IN"#ECTOR RE".R"E .MANE:: 4eda&tare ,ro0rama du,a standard o&u,ational/ ,roie&t dida&ti& si su,ort de &urs )esi0narea si li-rarea &ursului de 5ns,e&tor 4esurse <mane Numele *i adresa an0a3atorului A%.%.%4% 78TEN5A 9 .raio-a Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate F<4N5@74 A<T745@AT )E +E4>5.55 )E F74MA4E P47FE+57NA8A PENT4< A)<8T5 Perioada +e5r,arie $$8 6 +e5r,arie $$& Fun&(ia sau ,ostul o&u,at CON".LTANT RE".R"E .MANE ; TRAINER Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .onsultanta resurse umane in &adrul ,roie&tului BB5nitierea si de1-oltarea ,ro&esului de formare ,rofesionala &ontinua la +%.% .5T +%A% .raio-a si ada,tarea la &erintele mana0eriale euro,eneA/ derulat in ,arteneriat &u +%.% .5T .raio-a +%A%9 Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02Referin:01- .oe1iune E&onomi&a si +o&iala-)e1-oltarea 4esurselor <mane si trainin0 (Mana0ement/ C4/ .omuni&are si P4/ MarDetin0) in &adrul ,roie&tului B7 sansa ,entru de1-oltareA in ,arteneriat &u +%.% Fi0$t for Edu&ation +%4%8%9 Linia de buget Phare/2005/017553.04.02-Referin:02-.oe1iune E&onomi&a si +o&iala - )e1-oltarea 4esurselor <mane Numele *i adresa an0a3atorului A+7.5AT5A )E .7N+<8TANTA +5 .7N+585E4E E.7N7M5.7-+7.5A8A 78TEN5A Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate 7N? 9 +er-i&ii de .onsultanta E&onomi&o-+o&iala (informare/ &onsiliere si mediere ,e ,iata mun&ii si ser-i&ii so&iale &u &ara&ter ,rimar) Perioada I,lie $$! - O-4om5rie $$' Fun&(ia sau ,ostul o&u,at "OCIOLO0-COORDONATOR RECR.TARE, +ORMARE, EVAL.ARE #ER"ONAL Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .oordonarea a&ti-itatilor de 4e&rutare si sele&tie/ elaborarea ,lanurilor anuale de formare ,rofesionala si a &aetelor de sar&ini in -ederea a&$i1itiei ser-i&iilor de trainin0 si 0estionarea ,ro&esului de e-aluare in .om,anie% Numele *i adresa an0a3atorului +%.% .7MP8EE<8 ENE4?ET5. .4A57>A +%A% 9 .raio-a Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate P47)<.T5A )E ENE4?5E E8E.T45.A +5 TE4M5.A Perioada +e5r,arie $$' 6 +e5r,arie $$8 Fun&(ia sau ,ostul o&u,at COORDONATOR #RO0RAM DE TRAININ0 Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .onsultanta resurse umane in &adrul ,roie&tului BModel de ,re0atire a -iitorului salariat euro,ean al +%.% .7MAT )78F +%A%A - Linia de buget #<are8 $$(8$!*'' .$(.$ .$ .$!.$!($&--.oe1iune E&onomi&a si +o&iala - )e1-oltarea 4esurselor <mane Numele *i adresa an0a3atorului +%.% .7MAT )78F +%A% Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate .7ME4T EN-?47+ Perioada Mar4ie-A,=,s4 $$' Fun&(ia sau ,ostul o&u,at MANA0ER #ROIECT Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .oordonarea si monitori1area a&ti-itatilor ,roie&tului G+er-i&ii de .onsiliere ,entru in&e,erea si/sau de1-oltarea unei afa&eriG 9 AF7FM )ol3 H =an&a Mondiala Numele *i adresa an0a3atorului +%.% )ATA NET +%4%8% Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate +E4>5.55 )E .7N+<8TANTA 5N MANA?EMENT

Perioada Noiem5rie $$* 6 Mar4ie $$' si Aprilie $$% Fun&(ia sau ,ostul o&u,at CON".LTANT Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i :% +er-i&ii de &onsultan( ,entru BPro0ramul de asisten( a resurselor umane destinat ,ersoanelor din 4o*ia Montan &are fa& obie&tul strmutrii *i relo&riiA 9 3udetul Alba 2% Fa&ilitare BAtelier de ,lanifi&are strate0i&aA ,t% .omisia Fudeteana Antisara&ie si de Promo-are a 5n&lu1iunii +o&iale a 3udetului .aras-+e-erin Numele *i adresa an0a3atorului +%.% P47ME+7 .7N+<8T5N? +%4%8% Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate +E4>5.55 )E .7N+<8TANTA 5N MANA?EMENT +5 )E@>78TA4E +7.5A8A Perioada Ian,arie-O-4om5rie $$* Fun&(ia sau ,ostul o&u,at CON".LTANT Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i Fa&ilitare si trainin0 - B.onstituirea unei 4e(ele de 7r0ani1a(ii 4urale 2n 7lteniaAA - Linia de buget: P !R" 2003/005-551.01.05/01 Numele *i adresa an0a3atorului .entrul de 4esurse ,entru 7r0ani1atiile Non-Profit din 7ltenia Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate 7N? 9 .onsolidarea so&ietatii &i-ile si administratie ,ubli&e lo&ale Perioada Ian,arie-"ep4em5rie $$* Fun&(ia sau ,ostul o&u,at MANA0ER #ROIECT Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .oordonarea si monitori1area a&ti-itatilor ,roie&tului I7 Primarie euro,eanaA - Fondul de moderni1are ,entru de1-oltarea administratiei la ni-el lo&al/ linia bu0etara: 47 2 2/ 9 !JK% ;% 2 Numele *i adresa an0a3atorului P45MA45A .omunei 8E</ Fudetul )78F Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate 5N+T5T<T5E P<=85.A Perioada Mai-De-em5rie $$% Fun&(ia sau ,ostul o&u,at CON".LTANT Info-en4r, "A#ARD Craio>a Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i 5nformare si ,romo-are ,ro0ram +APA4) (masuri a&ti-e si in &urs de a&reditare) Numele *i adresa an0a3atorului ME4.<4L P47M7T57N+ Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate A?ENT5E )E P<=85.5TATE Perioada I,nie $$( - I,lie $$% Fun&(ia sau ,ostul o&u,at CON".LTANT Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i Fa&ilitare si trainin0 in &adrul ,roie&tului B)e1-oltarea or0ani1atiilor &omunitare si stimularea ,arti&i,arii &i-i&eA finantat ,rin =alDan Trust for )emo&ra&# Numele *i adresa an0a3atorului A+7.5AT5A 47MANA )E )E@>78TA4E .7M<N5TA4A Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate 7N? 9 )E@>78TA4E .7M<N5TA4A 4<4A8A Perioada "ep4em5rie $$) 6 I,nie $$% Fun&(ia sau ,ostul o&u,at TEAM LEADER Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .oordonarea unei e&$i,e de &onultanti &are furni1au trainin0/ fa&ilitare si asistenta te$ni&a (,t% &om,onenta de .a,a&it# =uildin0 si &am,ania BA,a .urata si 50iena la +ateA) in &adrul #ro=ram,l,i ?e De7>ol4are R,rala @?er,la4 in -a?r,l A,?e4,l,i DolAB / finantat de ?u-ernul 4omaniei ,rin im,rumut de la =an&a Mondiala Numele *i adresa an0a3atorului EPT5+A 5NTE4NA.57NA8E+ Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate .7MPAN5E +PAN578A )E .7N+<8TANTA Perioada O-4om5rie $$ - Ian,arie $$) Fun&(ia sau ,ostul o&u,at MANA0ER #ROIECT Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i .oordonarea a&ti-itatilor in &adrul ,roie&tului I.entru +o&ial Filiasi - Linie de buget R# $$04.05- R%&#P - 'a(uri de Ra()un( *+,ia-. Numele *i adresa an0a3atorului A+7.5AT5A )E .7N+<8TANTA +5 .7N+585E4E E.7N7M5.7-+7.5A8A 78TEN5A

Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate 7N? 9 +er-i&ii de .onsultanta E&onomi&o-+o&iala (informare/ &onsiliere si mediere ,e ,iata mun&ii si ser-i&ii so&iale &u &ara&ter ,rimar) Perioada $$!- $$ Fun&(ia sau ,ostul o&u,at TRAINER Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i Trainin0 (modulul de Mana0ementul 4esurselor <mane) in &adrul ,ro0ramului I)e1-oltare antre,renorialaA finantat de =an&a Mondiala ,rin AF7FM )ol3 Numele *i adresa an0a3atorului A+7.5AT5A 47MANA )E .7N+585E4E/ A+5+TENTA +5 T4A5N5N? Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate 7N? 9 +E4>5.55 )E .7N+<8TANTA +5 T4A5N5N? Perioada !&&8- $$! Fun&(ia sau ,ostul o&u,at CON"ILIER ; TRAINER Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i &onsiliere in &adrul ,roie&tului BFob .lubA si Trainin0 (modulul de Mana0emenT al 4esurselor <mane) in &adrul ,roie&tului B.alifi&are/4e&alifi&are in meseria de 5ns,e&tor 4esurse <maneA &u finantare <+)78 9 .%)%5%M%M% si A%F%7%F%M% )ol3 9 Pro0ram PCA4E ,t% de1-oltarea 4esurselor <mane Numele *i adresa an0a3atorului .ENT4<8 PENT4< )E@>78TA4EA 5NT4EP45N)E45874 M5.5 +5 M5F87.55 )78F Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate +E4>5.55 )E .7N+<8TANTA PENT4< 5MM-uri Perioada !&&'-!&&8 Fun&(ia sau ,ostul o&u,at #RO+E"OR ".#LINITOR Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i 5nstruire/ edu&are si formare - &atedra de stiinte so&iale Numele *i adresa an0a3atorului 85.E<8 )E IAPE +5 ?7+P7)A455 .7M<NA8EA N4% : Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate 5N+T5T<T5E E)<.AT57NA8A P4E<N5>E4+5TA4A Perioada !&&*-!&&8 Fun&(ia sau ,ostul o&u,at REDACTOR - REALI1ATOR Prin&i,alele a&ti-it(i *i res,onsabilit(i 4eali1are si ,re1entare emisiuni so&iale/ &ulturale si de di-ertisment Numele *i adresa an0a3atorului 4A)57 .CA485E .4A57>A Ti,ul a&ti-it(ii sau se&torul de a&ti-itate MA++-ME)5A

E?,-aie Ci formare
Perioada $$%- $$& .alifi&area / di,loma ob(inut )7.T74AN) Numele *i ti,ul institu(iei de 2n-(m6nt .NIVER"ITATEA B.C.RE"TI 6 +AC.LTATEA DE "OCIOLO0IE "I A"I"TENTA / furni1orului de formare "OCIALA Perioada $$(- $$* .alifi&area / di,loma ob(inut MA+TE4 5N BMANA?EMENT<8 +5 )E@>78TA4EA 4E+<4+E874 <MANEA Numele *i ti,ul institu(iei de 2n-(m6nt .NIVER"ITATEA DIN CRAIOVA 6 +AC.LTATEA DE ECONOMIE "I ADMINI"TRAREA / furni1orului de formare A+ACERILOR Perioada $$( .alifi&area / di,loma ob(inut +T<)55 P7+T<N5>E4+5TA4E A7,ortunitati de finantare in ,ro&esul de inte0rare euro,eana a 4omanieiA Numele *i ti,ul institu(iei de 2n-(m6nt .NIVER"ITATEA DIN CRAIOVA 6 +AC.LTATEA DE ECONOMIE "I ADMINI"TRAREA / furni1orului de formare A+ACERILOR Perioada $$$- $$ .alifi&area / di,loma ob(inut +T<)55 A.A)EM5.E P7+T<N5>E4+5TA4E 5N .7M<N5.A4E +5 4E8AT55 P<=85.E Numele *i ti,ul institu(iei de 2n-(m6nt "COALA NATIONALA DE "T.DII #OLITICE "I ADMINI"TRATIVE B.C.RE"TI / furni1orului de formare Perioada !&&*- $$$ .alifi&area / di,loma ob(inut +7.5787?

Numele *i ti,ul institu(iei de 2n-(m6nt .NIVER"ITATEA DIN CRAIOVA - +AC.LTATEA DE +ILO"O+IE 6 "OCIOLO0IE / furni1orului de formare Perioada !&&8- $$8 .alifi&area / di,loma ob(inut H Numele *i ti,ul institu(iei de 2n-(m6nt / furni1orului de formare 5ulie 2 J 9 .raio-a 9 +eminar B+,ri3in ,entru elaborarea ,ro,unerilor de ,roie&te de &alitate ,entru Fondul +o&ial Euro,eanA 5unie 2 J 9 .raio-a 9 BMediereA 9 .entrul de Mediere .raio-a No-% 2 K 9 .raio-a - GPra&ti&i mana0eriale in resurse umane% Noul &od al mun&iiG 9 F74MENE4? =u&uresti 5an% 2 K 9 .alimanesti 9 IFa&ilitarea ,ro&esului de &onstituire a or0ani1atiilor &omunitareA - .47N7HA4). A,r% 2 ! 9 =usteni 9 .ursuri de instruire A.unostinte 0enerale si s,e&ifi&e des,re ,ro0ramul +APA4)A/ IMana0ement si ,ro&eduri ,entru .entrele de 5nformare +APA4)A si I4elatii ,ubli&e si &omuni&areA - Mer&ur# Promotions =u&uresti H A0entia +APA4) Au0% 2 M 9 .raio-a - BFa&ilitare &omunitaraA - Aso&iatia 4omana de )e1-oltare .omunitara )e&% 2 ; - .raio-a - IMana0ementul 4esurselor <maneA ,rin +&oala 4omana de Afa&eri - .amera de .omert si 5ndustrie I7lteniaA 7&t% 2 ; 9 .raio-a/ =usteni- B+ta0iu Formare FormatoriA 9 5M. .onsultin0 8imited H FP)8 H Aso&iatia 4omana de )e1-oltare .omunitara Mai 2 2 9 +inaia - IMetode moderne de sele&tie si e-aluare a ,ersonaluluiA .entrul de Formare si Perfe&tionare Perfe&t +er-i&e =u&uresti 7&t% 2 : 9 .raio-a - IMana0ementul Proie&telorA ,rin +&oala 4omana de Afa&eri .amera de .omert si 5ndustrie I7lteniaA 7&t% 2 : 9 .raio-a - IMana0ementul 5ntre,rinderilor Mi&i si Mi3lo&iiA ,rin +&oala 4omana de Afa&eri - .amera de .omert si 5ndustrie I7lteniaA 5un% 2 - )e,artamentul ,entru ,re0atirea ,ersonalului dida&ti& 9 <ni-ersitatea .raio-a Mai 2 - .raio-a - I5mbunatatirea ,erformantelor de instruire si de1-oltare in or0ani1atiiA 9 ,ro0ram PCA4E Pro0res ,entru 4esurse <mane - .entrul ,entru 5m,lementarea Mana0ementului Performant =u&uresti A,r% 2 9 +,e&iali1are 7,erator P. 9 5nstitutul ,entru Te$ni&a de .al&ul =u&uresti Au0% :NNJ 9 IAsi0urari de -iata si te$ni&i de -an1areA/ NE)E48AN)EN 4omania

8imba(i) matern(e) 8imba(i) strin(e) &unos&ut(e) Autoe-aluare


Nivel european (*)

ROMANA

Dnele=ere As&ultare .itire

Vor5ire Parti&i,are la &on-ersa(ie <tili1ator elementar A2 )is&urs oral

"-riere Ex,rimare s&ris <tili1at or =: inde,e ndent

Lim5a En=le7a

<tili1ator =: =: inde,endent

<tili1ator A2 inde,endent

<tili1ator elementar

Lim5a +ran-e7a

<tili1ator <tili1ator <tili1ator =2 .: =: =2 inde,endent ex,erimentat inde,endent

<tili1at <tili1ator or =2 inde,endent inde,e ndent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

.om,eten(e *i abilit(i so&iale <surinta in &omuni&are

Flexibilitate si s,irit de e&$i,a ?andire stru&turata si ada,tare la ,ro0ram de lu&ru ,relun0it )orinta de ,erfe&tionare si re&e,ti-itate la nou

1-

.om,eten(e *i a,titudini Ex,erienta buna in &oordonare% or0ani1atori&e Am mana0eriat &u su&&es toate ,roie&tele in &are am fost im,li&ata atin0andu-mi obie&ti-ele
stabilite si &onsolidandu-mi relatiile &u membri5 e&$i,elor &oordonate%

.om,eten(e *i a,titudini de utili1are Numai +7FT - OindoPs/ +P++/ PoPer Point a &al&ulatorului

%umitru, 1tovescu, 2coordonator(, 3onstantin 3rioiu, ,aria $escaru, /abriela ,otoi, Andr22' N t', . a. , 6ono"rafia sociolo"ic( a comunei %odari7 8udeul Dol8, <ditura 0eladi, 3raiova, )--B, ).) p. %umitru 1tovescu, 2coordonator(, 3ristina 1tovescu, Lia 1l ua 4asilescu, ,aria $escaru, Andr22' N t', .a., 6ono"rafia sociolo"ic( a comunei 9i":era7 8udeul Dol8, <ditura 0eladi, 3raiova, )--B, *1.p Andr22' N t', 5a satisfaction des emplo;es 7 la clef de la motivation du mana"ement motivationnel n !evista Eniversitar de =ociolo ie, 2vol &&(, <ditura 0eladi, 3raiova, noiembrie )--H, p. )F@, @p., &==J: 1IF1+.BHI Andr22' N t', /deolo"ia asociativit(tii comunit(tilor rurale n !evista Eniversitar de =ociolo ie 2vol. 1(, <ditura 0eladi, 3raiova, iunie )--., Fp., &==J: 1IF1+.BHI Andr22' N t', Comunicarea + 1a a relatiilor interpersonale in "rupurile de munc( n !evista Eniversitar de =ociolo ie, 2vol 1(, <ditura 0eladi, 3raiova, iunie )--B, p. 1F*, 1*p., &==J: 1IF1+.BHI Andr22' N t'A 4iorel &onelA De voltarea rural( 7 constienti area aliment(rii cu ap( in mediul rural romanesc n !evista 1rizonturi /eo ra#ice, nr. )A)--F, <ditura Eniversitaria 3raiova, )--F, p. HI, Bp., &==J: 1B@*+FB.B 4iorel &onel, 3atalin =tanciulescu, Andr22' N t'A <aloarea educativ# si stiintific# a "eo"rafiei poetice n !evista Gorum /eo ra#icA nr. )A)--*A <ditura Eniversitaria 3raiova, )--*, p. 1-., Hp., &==J: 1BI*+1B)* Andr22' N t', drd., /deolo"ia asociativit(ii comunit(ilor rurale din 4niunea -uropean( la =impozionul stiinti#ic anual 'ociolo"ia si de voltarea sociala. /nte"rarea Romaniei in comunitatea european(= 3raiova, )H nov. )--. Andr22' N t', drd., 'tructurile sociale ale mediului rural din Romnia n perioada de tran iie la 3on#erina ?nual a 3ercetrii =ociolo ice + Cunoatere sociolo"ic( i practic( social(3 reali (ri=proiecte=atept(ri 7 =<3:&EJ<?: %ezvoltare comunitar, 0ucureti, 1B mai )--I

Art co32 5u13 c'! #

ANEEE

11