Sunteți pe pagina 1din 26

Maramure eanul care for eaz rescrierea istoriei.

Disputa marilor
lingvi ti ai lumii pe originea limbii romne
Posted on 07/10/2014 by Lupul Dacic


2 Votes
George Cadar, istoricul birean care a tradus !n preier
ondial inscrip"ia trac de pe inelul descoperit la #$ero%o !n anul 1&12, sus"ine c istoria ar putea 'i rescris
i c liba ro(n %ec)e este de 'apt la originea tuturor libilor europene* +cesta i,a sus inut teoria la cel
de,al -..,lea Congres al /ociet"ii .nterna"ionale de /tudii /eiotice de la /o'ia, !n perioada 10,20
septebrie la /o'ia,unde a participat alturi de speciali1ti din 120 de "ri* La Congres, araure eanul a
pre$entat traducerea isteriosului inel de la #$ero%o, !n preier ondial* +cesta sus ine c decriptarea
!nscrisurilor de pe inel nu s,a putut reali$a p(n acu deoarece nu s,a cunoscut scrierea 'onetic* /peciali1tii
spun c !nscrisurile de pe acest inel sunt !n liba trac 1i George Cadar con'ir acest lucru, dar 'ace
preci$area c s,au 'olosit caractere grece1ti* 3Poate s 'ie scris !n orice lib, noi trebuie s citi !n liba
noastr4, a declarat, pentru Vocea5ransil%aniei*ro, istoricul din 6araure * Potri%it traducerii 'cute de
Cadar, pe inel este !nscris7 38olistene !s* 9scut 8enea* 5iltian este nuele p(ntului pe care !l stp(nesc*
5ot ce este dedesubt este %ia"a ea4* .nelul de la #$ero%o este un arte'act de aur pe care este gra%at o
inscrip ie !n liba trac*:+;:1; #ste una dintre pu inele relic%e pstrate care con in te<t !n aceast lib*
Disput cu arii ling%i1ti ai luii
George Cadar are =7 de ani 1i este licen"iat !n istorie antic, ebru al +socia"iei 8o(ne de /tudii
/eiotice 1i al /ociet"ii .nterna"ionale de >tiin"e /eiotice 1i este autorul a ai ulte cr"i de seiotic 1i
studii de specialitate* Cercettorul este con%ins c liba ro(n este ura1a unei a1a,nuite 3libi
btr(ne4*
3Valorile tradi"ionale trebuie prote?ate 1i a luptat pentru asta* #u a sus"inut !ntotdeauna ideea 1i lupt
pentru asta, s !ncerc constituirea !n 6araure1 a unei 1coli de conser%are a identit"ii na"ionale4, a'ir
Cadar pentru Vocea5ransil%aniei*ro*
6araure1ul, pstrtor al eleentelor de identitate na"ional
Cercettorul !1i arguentea$ ideea prin 'aptul c 6araure1ul !n oentul de 'a" este arealul geogra'ic
care pstrea$ cel ai pro'und eleentele de ar)etip ale identit"ii noastre ca ro(ni, respecti% port, dans,
lib, tradi"ii, obiceiuri, pro%erbe* 3>i pentru c era un teritoriu e<traordinar de %ast !n %reurile de deult,
este teritoriul de pregnan" al ci%ili$a"iei @boilorA* #u a1a !i nuesc pe stro1ii no1tri4, spune George
Cadar*
Din punctul lui de %edere se 'ace o 'oarte are gre1eal atunci c(nd se spune c cel"ii boi nu sunt de origine
dacic sau getic*
3#ste are gre1eal* #u a gsit o ste a cel"ilor care este identic cu )eraldica dacic, aceea a capului de
1 | P a g e
lup cu coad de dragon* Cel"ii au doi dragoni !ncolci"i, au aceea1i sibolistic ca 1i ai no1tri* /tea dacilor
!ns este cu totul alta, nu este aceea cu cap de lup 1i coad de dragon 1i o s,o pre$int pentru pria dat, n,a
ai !nt(lnit,o* #ste o ste care doi lei a'ronta"i ce "in !n bra"e o piraid de argint !n contrapunere cu
piraida de 'oc a #giptului pentru c ne a'l !n Bona /eptentrional a P(ntului* Deasupra este o coroan
cu lun 1i scrie are @DaciaA4, ai adaug acesta* 3.nelul de la #$ero%o, de e<eplu, a ai 'ost !ncercat o
traducere a lui, are oare1ce%a legturi, dar, repet, pentru c nu se cuno1tea, con%ingerea asta o a eu, din c(te
a studiat, necunosc(ndu,se pronun"ia, nu s,a putut reali$a traducerea* Cr, pentru noi ro(nii, a1a, ldi"e
ale arborelui btr(n, percep"ia noastr 1i pronun"ia noastr di'tongi$at,palatali$at ne,a peris s 'ace o alt
decriptare4, spune acesta* 3>i se %ede, de e<eplu donul +ugusto Pon$io, pro'esor la Dni%ersitatea din Eari
care a condus sec"iunea unde eu a %orbit 1i doana /usan Petrini care este 1i %icepre1edinte .nstitutului
6ondial de /tudii /eiotice, s,a ridicat !n picioare 1i ,au !br"i1at 1i au spus c este o c)estie
e<traordinar4, sublinia$ Cadar*
Cercettorul spune c a a%ut o %ie disput cu unii dintre colegii si lin%i1ti !n pri%in"a unui regionalis des
'olosit !n 6araure1* 3#ste %orba despre %erbul @a laA, adic a spla* #ste un %erb des 'olosit !n $ona
6araure1ului* 6arii ling%i1ti au spus c este un regionalis* >i,atunci dac este regionalis de ce 'rance$ii
spun @?e e la%eA 1i utili$ea$ rdcina 1i de$%olt cu%(ntulF4, se !ntreab Cadar*
Garta %ec)e a luii ar putea 'i sc)ibat
Lucrarea 'olosit de birean ca re'erin" este intitulat 3/teatogra'ia .dilicoru 8aestitutio4, adic
restituirea steelor "rilor ilirice 1i apar"ine unui sa%ant croat, Pa%lo Hitter Hite$oIie*
3#ste 'oarte iportant pentru c pre$int pentru pria dat cu ade%rat stea Daciei*+poi trebuie s "ine
cont c o suedenie de actuale teritorii europene constituite !n state poart nuele dacilor7 @Deutsc)landA,
ducii olande$i, dane$ii* + o )art din secolul -V a arelui prelat al /uediei, Ja)annes 6agnus Cla)us,
@Carta 6arinaA care ne pre$int o )art a Danearcei pe care scrie @Dacia /i%e DanearcaA K Dacia care se
c)ea Danearca* Dac a anali$a stenograa discursului !nt(lnirii dintre Pliniu cel Etr(n 1i Llion
6araure1eanul !n anul 42 d*C)r*, a putea a'la car !n are c(t de ipresionant teritoriu a%ea "ara
noastr cea btr(n sau c(t de %aste erau teritoriile locuite de stro1ii no1tri* Lilion 6araure1eanul !i
rspunde lui Pliniu cel Etr(n spun(ndu,i 3#u nu sunt conductor al cibrilor cu %oi ne spune"i, latinii* #u
sunt conductor al boilor sau al $ibrilor @de $ibras %ocaris suA 1i spune @"ara noastr se !ntinde din
largul Coastelor .utlande ale Danearcei p(n !n .ndiiA* De ce p(n !n .ndiiF 5rebuie s 1ti"i c !nainte de
Potop igra"ia s,a 'cut din $ona 9ordului +'ricii, din $ona, $ic eu, eritreico K egiptean, pentru c acolo a
gsit reinescen"e !n cercetrile ele, luea a igrat dup potopul care a a%ut loc !n 9ordul +'ricii 1i
prbu1irea /a)arei 1i toate astea, !n %ec)ea Depresiune /aratic unde ast$i se a'l 6area 9eagr* Pontul
#u<in sau +<a .na* Mn liba %ec)e +<a .na !nsean Puntea +siei, c a reu1it s decripte$ 1i aceast
toponi4, sus"ine Cadar*
.nterpretea$ igra"ia
Din punctul de %edere al ling%istului araure1ean, luea din 'a"a potopului s,a !ndreptat spre !nl"iile
tibetane 1i s,au constituit !n ceea ce istoricii de'inesc ca Dacia Eactric* +colo s,au retras o parte din
stro1ii no1tri, cealalt a ras !n $ona intracarpatic 1i s,au de$%oltat pe dou culoare di'erite dar
ling%istica a pstrat eleente de esen"ialitate pro'und*
3>i,atuncea acest proces de indo,europeni$are, c aceast !ntrebare i s,a pus 1i la /o'ia, cu %d procesul
de indo,europeni$are7 ult t(r$iu dup potop, c(nd cei de acolo %or s se !ntoarc spre locurile de identitat,
spre locurile de origine* +cua problea este c trebuie s se 1i accepte pentru c se crea$ ni1te contro%erse
!nspi(nttoare dar luea trebuie s 1tie c e<ist do%e$i* #u %reau s % spun nuai c dac a"i erge la o
agen"ie de turis greceasc 1i a"i lua un pliant cu insulele din ar)ipelagul egeico,editeranean a"i %edea c
toate denuirile de acu 2*000 de ani sunt denuiri pur 1i siplu ro(ne1ti sau %l)e1ti* +1 $ice %l)e1ti
pentru c 3%la)i4 este nuele nostru cel ade%rat 1i !n liba s'(nt 3%ala al)ala4, !nsean 3'iii lui
Dune$eu4* De e<eplu dac lua"i 6esina, nuele ei %ec)i este N(ncla, pi "(nc nu este tot e$inF De la
pierderea 5roiei din 12&&, stro1ii no1tri pierd controlul asupra ar)ipelagului egeico,editeranean 1i se
sc)ib toate datele istoriei* #nea care a desclecat !n Latiu n,a 'ost tracF 9i se 'ace cadou lupoaica de
ctre 38oa adre4 c(nd )abitatul lupului !n propor"ie de 0OP dup speciali1ti este !n $ona intracarpatic nu
2 | P a g e
!ntr,o $on eridional, nu !ntr,o $on cu cli ai cald* /unt o grad de lucruri care nu se potri%esc !n
istorie4, e<plic ling%istul pentru Vocea5ransil%aniei*ro*
.storia s,ar putea rescrie
Mntrebat dac sa%an"ii %or accepta cele spuse de el 1i %or relua studiul unor e%eniente istorice, George Cadar
spune c ar trebui !n'iin"at o 1coal speciali$at pe seiotic 1i decriptarea %ec)ilor !nscrisuri*
3Dac noi %o putea pune pe picioare o 1coal de conser%are a identit"ii 1i %o ai crea 1i un departaent
de decriptare a inscrip"iilor 1i nu %o intra !ntr,o $on e$oteric, 'abulatorie 1i %o %eni totdeauna cu probe,
cu deonstra"ii practice, cu bibliogra'ie, cu cercetare e<tre de riguroas atunci luea !1i %a sc)iba opinia*
Vr(nd, ne%r(nd ne %o !ntoarce acolo unde a !ntrerupt 'irul identit"ii noastre* Cred c !ntr,o $i acest lucru
se %a !nt(pla* .portant este c eu a adunat un aterial 'oarte iportant !n cei 40 de ani de cercetare, a
1i scos c(te%a cr"i* Pot s aib 'oarte ulte erori cr"ile ele dar dac luea %a 1ti s le citeasc, s le
apro'unde$e a1a cu trebuie, %a gsi 1i in'ora"ii 'oarte pre"ioase4, conclu$ionea$ acesta*
Mn aprilie 1&12, doi "rani au gsit, !ntr,o o%il de la locul QPrRnaS4 de l(ng satul #$ero%o T'ost Dipsis,
g?ol, reg* Eoriso%grad, dep* Plo%di%U, un inel de aur, scris cu al'abet grecesc, dar !ntr,o lib necunoscut*
Mpreun cu el s,au descoperit 1i alte obiecte, !ntre care o diade de aur !ncrustat cu cercuri, o linguri" de
aur cu (ner rsucit, o oglind ar)aic de bron$ nedecorat, dou plcu"e de aur cu trei laturi 1i cioburi dintr,
un %as de ceraic neagr*aceast conclu$ie4*
sursa si 'oto7 9asul 5V
)ttp7//III*rostirea*ro/
DEZVLUIRI >>
Maramureeanul care foreaz rescrierea istoriei. Disputa marilor
lingviti ai lumii pe originea limbii romne
Daniel Roxin Publicat: 4 Oct 214! 1:"# $ctuali%at: acu& " %ile ""' (i%uali%)i 1
co&enta)ii

1*" "

"
" | P a g e
George Cadar, istoricul birean care a tradus !n preier ondial inscrip"ia trac de pe inelul descoperit
la #$ero%o !n anul 1&12, sus"ine c istoria ar putea 'i rescris i c liba ro(n %ec)e este de 'apt la
originea tuturor libilor europene* +cesta i,a sus inut teoria la cel de,al -..,lea Congres al /ociet"ii
.nterna"ionale de /tudii /eiotice de la /o'ia, !n perioada 10,20 septebrie la /o'ia,unde a participat alturi
de speciali1ti din 120 de "ri* La Congres, araure eanul a pre$entat traducerea isteriosului inel de la
#$ero%o, !n preier ondial* +cesta sus ine c decriptarea !nscrisurilor de pe inel nu s,a putut reali$a p(n
acu deoarece nu s,a cunoscut scrierea 'onetic* /peciali1tii spun c !nscrisurile de pe acest inel sunt !n
liba trac 1i George Cadar con'ir acest lucru, dar 'ace preci$area c s,au 'olosit caractere grece1ti* 3Poate
s 'ie scris !n orice lib, noi trebuie s citi !n liba noastr4, a declarat, pentru Vocea5ransil%aniei*ro,
istoricul din 6araure * Potri%it traducerii 'cute de Cadar, pe inel este !nscris7 Rolistene s. Nscut
Renea. Tiltian este numele pmntului pe care l stpnesc. Tot ce este dedesubt este viaa mea. .nelul
de la #$ero%o este un arte'act de aur pe care este gra%at o inscrip ie !n liba trac*:+;:1; #ste una dintre
pu inele relic%e pstrate care con in te<t !n aceast lib*

Disput cu marii lingvi!ti ai lumii
George Cadar are =7 de ani 1i este licen"iat !n istorie antic, ebru al +socia"iei 8o(ne de /tudii
/eiotice 1i al /ociet"ii .nterna"ionale de >tiin"e /eiotice 1i este autorul a ai ulte cr"i de seiotic 1i
4 | P a g e
studii de specialitate* Cercettorul este con%ins c liba ro(n este ura1a unei a1a,nuite 3libi
btr(ne4*
3Valorile tradi"ionale trebuie prote?ate 1i a luptat pentru asta* #u a sus"inut !ntotdeauna ideea 1i lupt
pentru asta, s !ncerc constituirea !n 6araure1 a unei 1coli de conser%are a identit"ii na"ionale4, a'ir
Cadar pentru Vocea5ransil%aniei*ro*
Maramure!ul" pstrtor al elementelor de identitate naional
Cercettorul !1i arguentea$ ideea prin 'aptul c 6araure1ul !n oentul de 'a" este arealul geogra'ic
care pstrea$ cel ai pro'und eleentele de ar)etip ale identit"ii noastre ca ro(ni, respecti% port, dans,
lib, tradi"ii, obiceiuri, pro%erbe* 3>i pentru c era un teritoriu e<traordinar de %ast !n %reurile de deult,
este teritoriul de pregnan" al ci%ili$a"iei @boilorA* #u a1a !i nuesc pe stro1ii no1tri4, spune George
Cadar*
Din punctul lui de %edere se 'ace o 'oarte are gre1eal atunci c(nd se spune c cel"ii boi nu sunt de origine
dacic sau getic*
3#ste are gre1eal* #u a gsit o ste a cel"ilor care este identic cu )eraldica dacic, aceea a capului de
lup cu coad de dragon* Cel"ii au doi dragoni !ncolci"i, au aceea1i sibolistic ca 1i ai no1tri* /tea dacilor
!ns este cu totul alta, nu este aceea cu cap de lup 1i coad de dragon 1i o s,o pre$int pentru pria dat, n,a
ai !nt(lnit,o* #ste o ste care doi lei a'ronta"i ce "in !n bra"e o piraid de argint !n contrapunere cu
piraida de 'oc a #giptului pentru c ne a'l !n Bona /eptentrional a P(ntului* Deasupra este o coroan
cu lun 1i scrie are @DaciaA4, ai adaug acesta* 3.nelul de la #$ero%o, de e<eplu, a ai 'ost !ncercat o
traducere a lui, are oare1ce%a legturi, dar, repet, pentru c nu se cuno1tea, con%ingerea asta o a eu, din c(te
a studiat, necunosc(ndu,se pronun"ia, nu s,a putut reali$a traducerea* Cr, pentru noi ro(nii, a1a, ldi"e
ale arborelui btr(n, percep"ia noastr 1i pronun"ia noastr di'tongi$at,palatali$at ne,a peris s 'ace o alt
decriptare4, spune acesta* 3>i se %ede, de e<eplu donul +ugusto Pon$io, pro'esor la Dni%ersitatea din Eari
care a condus sec"iunea unde eu a %orbit 1i doana /usan Petrini care este 1i %icepre1edinte .nstitutului
6ondial de /tudii /eiotice, s,a ridicat !n picioare 1i ,au !br"i1at 1i au spus c este o c)estie
e<traordinar4, sublinia$ Cadar*
Cercettorul spune c a a%ut o %ie disput cu unii dintre colegii si lin%i1ti !n pri%in"a unui regionalis des
'olosit !n 6araure1* 3#ste %orba despre %erbul @a laA, adic a spla* #ste un %erb des 'olosit !n $ona
6araure1ului* 6arii ling%i1ti au spus c este un regionalis* >i,atunci dac este regionalis de ce 'rance$ii
spun @?e e la%eA 1i utili$ea$ rdcina 1i de$%olt cu%(ntulF4, se !ntreab Cadar*
#arta vec$e a lumii ar putea fi sc$imbat
Lucrarea 'olosit de birean ca re'erin" este intitulat 3/teatogra'ia .dilicoru 8aestitutio4, adic
restituirea steelor "rilor ilirice 1i apar"ine unui sa%ant croat, Pa%lo Hitter Hite$oIie*
3#ste 'oarte iportant pentru c pre$int pentru pria dat cu ade%rat stea Daciei*+poi trebuie s "ine
cont c o suedenie de actuale teritorii europene constituite !n state poart nuele dacilor7 @Deutsc)landA,
ducii olande$i, dane$ii* + o )art din secolul -V a arelui prelat al /uediei, Ja)annes 6agnus Cla)us,
@Carta 6arinaA care ne pre$int o )art a Danearcei pe care scrie @Dacia /i%e DanearcaA K Dacia care se
c)ea Danearca* Dac a anali$a stenograa discursului !nt(lnirii dintre Pliniu cel Etr(n 1i Llion
6araure1eanul !n anul 42 d*C)r*, a putea a'la car !n are c(t de ipresionant teritoriu a%ea "ara
noastr cea btr(n sau c(t de %aste erau teritoriile locuite de stro1ii no1tri* Lilion 6araure1eanul !i
rspunde lui Pliniu cel Etr(n spun(ndu,i 3#u nu sunt conductor al cibrilor cu %oi ne spune"i, latinii* #u
+ | P a g e
sunt conductor al boilor sau al $ibrilor @de $ibras %ocaris suA 1i spune @"ara noastr se !ntinde din
largul Coastelor .utlande ale Danearcei p(n !n .ndiiA* De ce p(n !n .ndiiF 5rebuie s 1ti"i c !nainte de
Potop igra"ia s,a 'cut din $ona 9ordului +'ricii, din $ona, $ic eu, eritreico K egiptean, pentru c acolo a
gsit reinescen"e !n cercetrile ele, luea a igrat dup potopul care a a%ut loc !n 9ordul +'ricii 1i
prbu1irea /a)arei 1i toate astea, !n %ec)ea Depresiune /aratic unde ast$i se a'l 6area 9eagr* Pontul
#u<in sau +<a .na* Mn liba %ec)e +<a .na !nsean Puntea +siei, c a reu1it s decripte$ 1i aceast
toponi4, sus"ine Cadar*
%nterpreteaz migraia
Din punctul de %edere al ling%istului araure1ean, luea din 'a"a potopului s,a !ndreptat spre !nl"iile
tibetane 1i s,au constituit !n ceea ce istoricii de'inesc ca Dacia Eactric* +colo s,au retras o parte din
stro1ii no1tri, cealalt a ras !n $ona intracarpatic 1i s,au de$%oltat pe dou culoare di'erite dar
ling%istica a pstrat eleente de esen"ialitate pro'und*
3>i,atuncea acest proces de indo,europeni$are, c aceast !ntrebare i s,a pus 1i la /o'ia, cu %d procesul
de indo,europeni$are7 ult t(r$iu dup potop, c(nd cei de acolo %or s se !ntoarc spre locurile de identitat,
spre locurile de origine* +cua problea este c trebuie s se 1i accepte pentru c se crea$ ni1te contro%erse
!nspi(nttoare dar luea trebuie s 1tie c e<ist do%e$i* #u %reau s % spun nuai c dac a"i erge la o
agen"ie de turis greceasc 1i a"i lua un pliant cu insulele din ar)ipelagul egeico,editeranean a"i %edea c
toate denuirile de acu 2*000 de ani sunt denuiri pur 1i siplu ro(ne1ti sau %l)e1ti* +1 $ice %l)e1ti
pentru c 3%la)i4 este nuele nostru cel ade%rat 1i !n liba s'(nt 3%ala al)ala4, !nsean 3'iii lui
Dune$eu4* De e<eplu dac lua"i 6esina, nuele ei %ec)i este N(ncla, pi "(nc nu este tot e$inF De la
pierderea 5roiei din 12&&, stro1ii no1tri pierd controlul asupra ar)ipelagului egeico,editeranean 1i se
sc)ib toate datele istoriei* #nea care a desclecat !n Latiu n,a 'ost tracF 9i se 'ace cadou lupoaica de
ctre 38oa adre4 c(nd )abitatul lupului !n propor"ie de 0OP dup speciali1ti este !n $ona intracarpatic nu
!ntr,o $on eridional, nu !ntr,o $on cu cli ai cald* /unt o grad de lucruri care nu se potri%esc !n
istorie4, e<plic ling%istul pentru Vocea5ransil%aniei*ro*
%storia s&ar putea rescrie
Mntrebat dac sa%an"ii %or accepta cele spuse de el 1i %or relua studiul unor e%eniente istorice, George Cadar
spune c ar trebui !n'iin"at o 1coal speciali$at pe seiotic 1i decriptarea %ec)ilor !nscrisuri*
3Dac noi %o putea pune pe picioare o 1coal de conser%are a identit"ii 1i %o ai crea 1i un departaent
de decriptare a inscrip"iilor 1i nu %o intra !ntr,o $on e$oteric, 'abulatorie 1i %o %eni totdeauna cu probe,
cu deonstra"ii practice, cu bibliogra'ie, cu cercetare e<tre de riguroas atunci luea !1i %a sc)iba opinia*
Vr(nd, ne%r(nd ne %o !ntoarce acolo unde a !ntrerupt 'irul identit"ii noastre* Cred c !ntr,o $i acest lucru
se %a !nt(pla* .portant este c eu a adunat un aterial 'oarte iportant !n cei 40 de ani de cercetare, a
1i scos c(te%a cr"i* Pot s aib 'oarte ulte erori cr"ile ele dar dac luea %a 1ti s le citeasc, s le
apro'unde$e a1a cu trebuie, %a gsi 1i in'ora"ii 'oarte pre"ioase4, conclu$ionea$ acesta*
'n aprilie ()(*" doi rani au gsit" ntr&o movil de la locul +,r-na. de lng satul /zerovo 0fost
Dipsis&g1ol" reg. 2orisovgrad" dep. ,lovdiv3" un inel de aur" scris cu alfabet grecesc" dar ntr&o limb
necunoscut. 'mpreun cu el s&au descoperit !i alte obiecte" ntre care o diadem de aur ncrustat cu
cercuri" o linguri de aur cu mner rsucit" o oglind ar$aic de bronz nedecorat" dou plcue de
aur cu trei laturi !i cioburi dintr&un vas de ceramic neagr.aceast concluzie.
/ursa7 )ttp7//III*%oceatransil%aniei*ro/e<clusi%,poti,sa,uiti,ce,ai,in%atat,la,istorie,totul,s,ar,putea,
sc)iba/FutVsourceWrssXutVediuWrssXutVcapaignWe%enientul,$ilei
, | P a g e
arii
De)ula-i .u. /c)ie-i un co&enta)iu
10
vero octo&b)ie +! :1#
6i,aduc ainte ca Qa la4 era 'olosit si de bunica ea, olteanca, si de atusile de langa Dragasani* #
greu sa sustii ca este doar un regionalis arauresan, cu%antul are sau a a%ut o ai are
raspandire* Pe de alta parte, este ade%arat ca bunica s,a nascut la inceputul secolului trecut in satul
nuit Earsanu, s,ar putea ca 'ailia dansei sa 'i %enit din 5ara Earsei, deci din interiorul arcului
carpatic*
R.1un2e-i la ace.t co&enta)iu
20
Nume octo&b)ie +! 1":"#
QCand a plecat erati saraci si prosti* La intoarcere %,a gasit si ai saraci si ai prosti*4 .n od
indiscutabil, Constantin Erancusi a de'init cu su'icienta acuratete odul de e%olutie al populatiei de
pe teritoriul 8oaniei* 5eoria lui George Cadar pare %erosiila si prin prisa tablitelor scrise de la
5artaria, %ec)i de 4000 de ani iar conclu$ia lui Erancusi este intarita de 'aptul ca in ura cu 2000 de
ani dacii erau de?a Qe%oluati4 in anal'abeti*
R.1un2e-i la ace.t co&enta)iu
"0
Dragos octo&b)ie ,! 11:+"
Cu puteti public aaseenea prostiiF 9u a%eti o inia responsabilitateF 5oate protocronisele
astea %in dintr,un adanc cople< de in'erioritate pe care incerca sa il depasi identi'icand origini
nobile sau daca se poate noi sa 'i originea alora 'ata de care ne siti in'eriori* 9u constienti$ati
aberatiile pe care le spune oul astaF 9e 'ace de rusine in lue cu ast'el de papagali* C)iar de ar 'i
ade%arat credeti ca asta ne %a 'ace sa ne trai ai bineF
Y 6agdalena .oana Carare Z Mn topul coentatorilor Z Piatra 9eat
Lelicitri 1i respectul eu,donule pro'esor*/unte"i un odel pentru cei c("i%a tineri studio1i 1i pasiona"i
care %in din ur* Dunea%oastr ne reda"i denitatea na"ional,nu politicienii*
8spunde Z
Z 11 Z 4 octobrie la 01721

* | P a g e
8egalianus Decebalus
Ce CCL#C .# D# 6.9C.D9. i +E#8+ .. 6C/58DC+/#[
Doan c)iar nu citi i ce !n ir #/C8CC.. i 8\5\C. .. din /#C5+ 4daci$a ilor4 D# 6C/CCV+F
Citi i doan7
4o suedenie de actuale teritorii europene constituite !n state poart nuele dacilor7 @Deutsc)landA,
ducii olande$i, dane$iiT***Uo )art a Danearcei pe care scrie @Dacia /i%e DanearcaA K Dacia care
se c)ea Danearca4
+)a* i dac ei sunt daci,D# C# 9D VC8E#/C L.6E+ 8C6]9\F
De ce 9D VC8E#/C L.6E+ 8C6]9\,
olande$ii care sunt 4DD5CG4 i geranii care sunt 4D#D5/CG4 F
C doar e 4ua libii latine4 dup #/C8CC.. i C8#.#8#L# /P\L+5# ale /#C5#.
4daci$a ilor4 D# 6C/CCV+[
De ce 9C.,8C6]9..,VC8E.6 L.6E+ 8C6]9\,C#+ 6+. L+5.9\ dintre libile latine iar
ace ti 4DD5CG4 i 4D#D5/CG4,9D FF
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 1074=

8egalianus Decebalus
C +L5\ 6.9C.D9\ 9#8D .9+5\,o alt 4 CP]8L\4 strecurat !n te<t cu %iclenie*C.C\7
43%la)i4 #/5# 9D6#L# 9C/58D C#L +D#V\8+5 1i !n liba s'(nt 3%ala al)ala4, !nsean
3'iii lui Dune$eu4*4
+i FC)iar a aFPi parc /#C5+ se ddea peste cap s ne 'ac 4D+C. PD8.4 [
Gata cu 6.9C.D9+ 8D/#+/C\ 4totul trebuie daci$at4FPi da*
/,a trecut la 4Planul E476.9C.D9+ 8D/#+/C\ 4totul trebuie V+L+G.B+54*
+dic o nou %ariant a /#C5#. 4daci$a ilor4 pentru PL+9DL 8D/#/C V+L+G.+ din 1&O&*
8spunde Z
Z = octobrie la 11724

8egalianus Decebalus
C +L5\ 6.9C.D9\ 9#8D .9+5\,o alt 4 CP]8L\4 strecurat !n te<t cu %iclenie*C.C\7
43%la)i4 #/5# 9D6#L# 9C/58D C#L +D#V\8+5
1i !n liba s'(nt 3%ala al)ala4, !nsean 3'iii lui Dune$eu4*4
.a s %ede C# /PD9#+D CD /D5# D# +9. M9 D86\,/58\6C .. 9C 58.7
' | P a g e
@Mnainte de toate, c)iar dac acest TneaU a 'ost !pr"it !n trei "inuturi de cpetenie,
totu1i 5CN. /# CG#+6\ CD +C#L+>. 9D6# D# 8C6]9.,
D./P8#ND.9D adic d(nd de,o parte 9D6#L# D# V+L+G.,
care le,a 'ost dat de ctre popoarele barbare* 4
Donul rii 8C6]9# 5. a 6oldo%ei ,Diitrie C+95#6.8
Tn* 20 octobrie 1072 K d* 21 august 1722U*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 1174=
Y
9eli G)eorg)e Z Mn topul coentatorilor Z Eaile Lipo%a, 5iis, 8oania
.n satul Cu%in din ?ud +rad ,bunicii ei intrebuintau peranent cu%antul ^^nalaut__cu seni'icatia de
urdar,nespalatTo caasa nalautaWo caasa urdara,nespalataU*
8spunde Z
Z 2 Z 4 octobrie la 02714

8egalianus Decebalus
Cu%inte 8C6]9# 5. ca 4L\D54 /D95 #-+C5 DCV+D+ L+5.9.5\ .. L.6E.. 8C6]9#*
Cu%(ntul 4lut4 pro%ine din L+5.9#/CDL 4L+D5D/4 i este pre$ent i M9 C#L#L+L5# L.6E.
L+5.9#7italianTL+V+8#U,'rance$TL+V#8U,spaniolTL+V+8U,portug)e$TL+V+8U
Mn L.6E+ L+5.9\ ,L+D5D/, ,+, ,D67 p*p'* %b* L+VC // ad?ecti%
1* CD8+5, M9G8.J.57 DC6D/ L+D5+ W C+/\ M9G8.J.5\`
2* de calitate, ales, inunat, elegant, nobil7
L+D5+ suppele<Wobilier soptuos, epulae L+D5.C8#/Wosp ai ales,
L+D5.//.6+ %ina W%inurile cele ai alese,
)oines L+D5.Wbrba i nobili, L+D5C8D6 culinaeWbuctriile celor boga i
L\D5 a* splat la cap7 copii lu i 'ruos C8* :Lat* L+D5D/;*
a n* splare7 lutul !n a?unul lui /(n,5oader*/ursa7 D#- ineanu, ed* a V.,a T1&2&U
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 11707

8egalianus Decebalus
6+85.9 CP.5BT1022U !n Poeul 4Blatna4 sau 4La Cupna DC8DLD.4
Cd dedicat 9CD\,8C6]9.LC8 i L+5.9.5\ .. /L.95#. 9C+/58# L.6E. 8C6]9#
D# D9 PC#5 G#86+9,+CD6 400 D# +9. [[[
4Ninutul Blatna !ns
de ine,i ai iubit`
# | P a g e
P8.9 LCCD8.L#,+C#/5#+,
58+.+9 L,+D E.8D.5
P# D#C#E+L` iar pratul
din scriptele,n pstrare,
Ca,n liba %oastr %ec)e
r(ne, ca atare K
9D6.9DD,L P]9\ +/5\B. ,
C]6P.+ LD. 58+.+94
QM9/C8./#L# CDV.95#
M9 P.#58#L# D#,+.C.*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 12710
Y
Vasile Ga?a Z Mn topul coentatorilor Z Lucrea$ la Pensionar
+ o neduerire7 de ce spune"i c inscrip"ia a 'ost sris !n al'abet grecesc, a%(nd !n %edere c , dup cu
spun istoricii , aceast nue a aprut c(te%a ii de ani ai t(r$iuF 5ot ei spun c grecii s,au structurat din 2
sau 4 %aluri de traci bcobor("ib din nordul Dunrii` 9u cu%a ace1tia au bcobor(tb cu al'abetul lor cu totF +1a
s,ar intra !ntr,o logic 'luent*
8spunde Z
Z 1 Z 4 octobrie la 12702

8egalianus Decebalus
Cei care 4au cobor(t4 i,au 'olosit al'abetul iar cei care au ras,9D L,+D 6+. LCLC/.5
9.C.CD+5\***
Dac nu erau grecii i /58\6C .. 9C 58. 8C6+9. s scrie cronici,ast$i pentru duneata nue
ca 4D+C.+4,4Decebal4,4Eurebista4,45racia4,458C.+4 ar 'i 'ost +E/CLD5 9#CD9C/CD5#*
8spunde Z
Z = octobrie la 11714

8egalianus Decebalus
c4sa%antul4 de uca%a George Cadar7
/tro ii no tri ge i 9D VC8E#+D C LC86\ D# L+5.9\*
i punctu[
+cu 2000 de ani,la 5C6./,redenuit ulterior de ctre /58\6C .. 9C 58.
8C6+9.,CC9/5+95.+9+,dup nuele /C8#. /'(ntului 9ostru Mprat CC9/5+95.9 cel
6are,
Poetul 8C6+9 Publius CV.D.D/ 9aso scria !n poeul 45ristele47
39D,. 9.6#9. +L# C\8D. D8#CG. +8 PD5#+ /\,6. M9 #L#+G\ PC#B..L# ,
1 | P a g e
Daca i le,a citi*4
4+D#/#+ M958#E D#/P8# V8#C VC8E\, de un nue sau loc,
Dar 9D,. 9.6#9. C+8# /\ 6\ PC+5\ L\6D8. *4
39D # M9/\ 9.6#9. P# +.C. C\8D.+ /\,. 8#C.5 PC#B..L# 6#L#`
9.6#9. C+8# /\ +/CDL5# CD D8#CG.L# LD. VC8E# L+5.9# 5. *
/C8.D .,6. C.5#/C 6.# M9/D6.` cci ce s 'acF4
4pe c(t pot !i u ure$ soarta trist cu poe$ia*
De i 9D +6 P# 9.6#9. CD. /\ .,C C.5#/C4,*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 127=2

8egalianus Decebalus
Cu 4.,+ D.5+54 4sa%antul4 de uca%a George Cadar pe D+C.. 8C6+9.B+ .
6arcus Dlpius C#L#8.9D/ i 6arcus Dlpius 8C6+9D/T8C6+9DLU*
9ota Eene7/tro ii no tri daci /,+D 8#EC5#B+5
lu(nd nuele Mpratului 9ostru 58+.+9,Dlpius i 9D6#L# D# 8C6+9D/W8C6+9,
de%enit ai t(r$iu 8C6]9*+%e i ai ?os do%ada %ec)e de aproape 2000 de ani[
6arcus Dlpius C#L#8.9D/, .95#P8#/ D+CC8D6
D+CDL 8C6+9.B+5 6arcus Dlpius 8C6+9D/T8C6+9DLU i tatl su
D+CDL 8C6+9.B+5 6arcus Dlpius C#L#8.9D/,.95#P8#/ D+CC8D6,
58+DDC\5C8DL legiunii . +D.D58.- D.9 L.6E+ stro ilor no tri D+C.
!n L+5.9\,L.6E+ stro ilor no tri 8C6+9.*
Mn pseudo,docuentarul lui daniel to<in se lansea$ 6.9C.D9+ P#8L.D\ c stro ii no tri daci
VC8E#+D C LC86\ D# L+5.9\[
Ea c)iar s,a in%ocat i !n docuentar i pe ii de bloguri i site,uri c*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 127=&
Y
9elu +postol Z Mn topul coentatorilor Z 5ubero la +stilleros $aaSona
.n liba spaniola TcastellanaU L+V+6# inseana /P+L+,6+*
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 0070O

8egalianus Decebalus
#<act*Cu%inte 8C6]9# 5. ca 4L\D54T i deri%atele saleU
/D95 #-+C5 DCV+D+ L+5.9.5\ .. L.6E.. 8C6]9#*
11 | P a g e
Cu%(ntul 4lut4 pro%ine din L+5.9#/CDL 4L+D5D/4 i este pre$ent i M9 C#L#L+L5# L.6E.
L+5.9#7italianTL+V+8#U,'rance$TL+V#8U,spaniolTL+V+8U,portug)e$TL+V+8U
Mn L.6E+ L+5.9\ ,L+D5D/, ,+, ,D67 p*p'* %b* L+VC // ad?ecti%
1* CD8+5, M9G8.J.57 DC6D/ L+D5+ W C+/\ M9G8.J.5\`
2* de calitate, ales, inunat, elegant, nobil7
L+D5+ suppele<Wobilier soptuos, epulae L+D5.C8#/Wosp ai ales,
L+D5.//.6+ %ina W%inurile cele ai alese,
)oines L+D5.Wbrba i nobili, L+D5C8D6 culinaeWbuctriile celor boga i
L\D5 a* splat la cap7 copii lu i 'ruos C8* :Lat* L+D5D/;*
a n* splare7 lutul !n a?unul lui /(n,5oader*/ursa7 D#- ineanu, ed* a V.,a T1&2&U
8spunde Z
Z = octobrie la 11710
Y
Grigorcea .onut Z Euc)arest, 8oania
/trabunica ea din ?udetul giurgiu 'olosea %b ba lab si $icea a duc sa a lau sau eu sunt nelauta*
8spunde Z
Z 1 Z 4 octobrie la 14727

8egalianus Decebalus
Cu%inte 8C6]9# 5. ca 4L\D54T i deri%atele saleU
/D95 #-+C5 DCV+D+ L+5.9.5\ .. L.6E.. 8C6]9#*
Cu%(ntul 4lut4 pro%ine din L+5.9#/CDL 4L+D5D/4 i este pre$ent i M9 C#L#L+L5# L.6E.
L+5.9#7italianTL+V+8#U,'rance$TL+V#8U,spaniolTL+V+8U,portug)e$TL+V+8U
Mn L.6E+ L+5.9\ ,L+D5D/, ,+, ,D67 p*p'* %b* L+VC // ad?ecti%
1* CD8+5, M9G8.J.57 DC6D/ L+D5+ W C+/\ M9G8.J.5\`
2* de calitate, ales, inunat, elegant, nobil7
L+D5+ suppele<Wobilier soptuos, epulae L+D5.C8#/Wosp ai ales,
L+D5.//.6+ %ina W%inurile cele ai alese,
)oines L+D5.Wbrba i nobili, L+D5C8D6 culinaeWbuctriile celor boga i
L\D5 a* splat la cap7 copii lu i 'ruos C8* :Lat* L+D5D/;*
a n* splare7 lutul !n a?unul lui /(n,5oader*/ursa7 D#- ineanu, ed* a V.,a T1&2&U
8spunde Z
Z = octobrie la 1171=

12 | P a g e
8egalianus Decebalus
Ce trebuie s tie C8.C# 8C6]9Taraure ean sau nuU
CD6 + 6.9 .5 4sa%antul4 de C+P George Cadar D#/P8# 6+8+6D8# 7
Grigore Drec)eT1=&0 K 1047U !n Letopise"ul Nrii 6oldo%ei 7
3Mntr,acei 'iciori de donu ce,au neerit locul acesta,
'ost,au i Drago %od,'iciorul lui Eogdan %od, C+8#L# #8+ D#9 DC69.. 8]6DLD.,
C+8#L# V#9./\ D# L+ 6+8+6D8# , carele s %eade ai de cinste i ai de 'olos dect to i,
pre carele cu to ii l,au pus donu ai are*4
Mnteeietorii Drago ,ECGD+9 . care 4 V#9./\ D# L+ 6+8+6D8# 4
erau 4D#9 DC69.. 8]6DLD.4 [[[
.ar 8]6W8C6+ i 8]6L#9.W8C6+9. !n %orbirea popular ro(neasc edie%al[
Mnteeietorii Drago ,ECGD+9 . #8+D 8C6]9. 4D#9 DC69.. 8]6DLD.4 [
Mnteeietorii Drago ,ECGD+9 . se trgeau din DC69.. 8C6#.,adic din Mpra ii 8C6#.[
DC69WDC6.9D/ M9 L+5.9\W/5\P]9 M9 C+/\,P8CP8.#5+8,DC69.5C8
*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 12720
Y
#lena 6oisii Z Mn topul coentatorilor Z Colegiul 9ational bDragos Vodab Capulung 6oldo%enesc
Era%o d,le pro'essor[[
8spunde Z
Z 1 Z 4 octobrie la 1=74&

8egalianus Decebalus
Era%oFFFPentru ceFPentru o CCL#C .# D# 6.9C.D9. i +E#8+ .. 6C/58DC+/#F
Doan c)iar nu citi i ce !n ir #/C8CC.. i 8\5\C. .. din /#C5+ 4daci$a ilor4 D# 6C/CCV+F
Citi i doan7
4o suedenie de actuale teritorii europene constituite !n state poart nuele dacilor7 @Deutsc)landA,
ducii olande$i, dane$iiT***Uo )art a Danearcei pe care scrie @Dacia /i%e DanearcaA K Dacia care
se c)ea Danearca4
+)a* i dac ei sunt daci,D# C# 9D VC8E#/C L.6E+ 8C6]9\F
De ce 9D VC8E#/C L.6E+ 8C6]9\,
olande$ii care sunt 4DD5CG4 i geranii care sunt 4D#D5/CG4 F
C doar e 4ua libii latine4 dup #/C8CC.. i C8#.#8#L# /P\L+5# ale /#C5#.
4daci$a ilor4 D# 6C/CCV+[
De ce 9C.,8C6]9..,VC8E.6 L.6E+ 8C6]9\,C#+ 6+. L+5.9\ dintre libile latine iar
ace ti 4DD5CG4 i 4D#D5/CG4,9D FFF
Parc stro ii no tri daci erau .6PC/.E.L D# 8C6+9.B+5,dup /#C5+ 4dacist4*
Cu de ace ti 4daci4 de Clanda,Danearca i Gerania VC8E#/C C L.6E\ G#86+9.C\ ce nu
are nici o legtur cu L.6E+ 9C+/58\ C#+ 8C6]9\,C L.6E\ #6.9+6#95# L+5.9\F
1" | P a g e
8spunde Z
Z = octobrie la 11720

8egalianus Decebalus
.at ce a i aplaudat7
C +L5\ 6.9C.D9\ 9#8D .9+5\,o alt 4 CP]8L\4 strecurat !n te<t cu %iclenie*C.C\7
43%la)i4 #/5# 9D6#L# 9C/58D C#L +D#V\8+5
1i !n liba s'(nt 3%ala al)ala4, !nsean 3'iii lui Dune$eu4*4
.a s %ede C# /PD9#+D CD /D5# D# +9. M9 D86\,/58\6C .. 9C 58.7
@Mnainte de toate, c)iar dac acest TneaU a 'ost !pr"it !n trei "inuturi de cpetenie,
totu1i 5CN. /# CG#+6\ CD +C#L+>. 9D6# D# 8C6]9.,
D./P8#ND.9D adic d(nd de,o parte 9D6#L# D# V+L+G.,
care le,a 'ost dat de ctre popoarele barbare* 4
Donul rii 8C6]9# 5. a 6oldo%ei ,Diitrie C+95#6.8*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 12701

9elu +postol Z Mn topul coentatorilor Z 5ubero la +stilleros $aaSona


8egalianus Decebalus c De ce cre$i ca te,as crede [[[[[FFFFF
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 227==
Ve$i !nc 2
Y
8egalianus Decebalus
4sa%antul4 de carton George Cadar + 6.9 .5
c(nd + L\CD5 4D.5+54 dic ionarul de PL+95# CD 9D6# D+C.C#
al lui D.C/CC8.D#,edicului Mpratului 9ostru 5raian,
care deonstrea$ c +P8C+P# 9.6.C din liba dacilor nu s,a pstrat p(n a$i*
V#CG.L# 9D6# D+C.C# ale plantelor de leac dalt +D#V\8 +/CD9/ de to<ineGE
V rog s copara"i nuele plantelor edicinale la stro1ii no1tri daci cu nuele lor la 9C.
14 | P a g e
8C6]9..,strnepo"ii lor*/unt c)iar curios c(t !l %or ai credita ro(nii nai%i cu !ncrederea lor pe acest
+E.L #/C8CC,5o<ineGE*
Dioscoride, edic greco,roan care l,a !nso"it pe Mpratul 9ostru 5raian !n cel de,al doilea r$boi cu dacii,
a scris un tratat de botanic 'araceutic, QDe ateria edica4, !n care a pre$entat 1i
20 de plante edicinale utili$ate de daci !n di'erite aladii*
+lturi de nuele grec 1i roan, este !nsc*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z editat Z = octobrie la 1272O
Y
8egalianus Decebalus
Mntreba"i,% de ce 4sa%antul4 D# C*+*P*,George Cadar + 6.9 .5@ uit(nd A c
5CN. cronicarii edie%ali at(t 8C6]9. c(t 1i strini e%oca"i ai ?os au spus clar7/D95#6 8C6]9. i nu
4daci4 sau 4%la)i4[[[[
Mntreba"i,% de ce QLetopise"ele4 oldo%enesc 1i cantacu$inesc nu sunt poenite !n i$eria +95.,
8C6]9#+/C\ QDacii,6+9.PDL\8. tulburtoare4 nuit incinos Qdocuentar4[
Mntreba"i,% de ce 9.C.D9+ D.9 C8C9.C.L# C.5+5# 6+. JC/ nu este nici car poenit de 5C-.9,
eGE sau 4sa%antul4 +9+LL+E#5 George Cadar*
f Donul 6oldo%ei ,Diitrie Canteir
Tn* 20 octobrie 1072 K d* 21 august 1722U7
Q9oi, oldo%enii,
L+ L#L 9# /PD9#6 8C6]9.
8C6]9.
8C6]9.
8C6]9.
8C6]9.
8C6]9.
8C6]9.
iar libii noastre 9D D+C.C\,*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z editat Z = octobrie la 12701

8egalianus Decebalus
Partea 27
Letopise"ul Nr(i 6oldo%ei de la +aron Vod !ncoace
de 6iron Costin
T20 artie 1022, 10&1U cronicar 8C6]9 din Nara 8C6]9#/C\ 6oldo%ei7
Prgdoslo%ie adec %oroa%a ctr cititoriul
Lost,au g!ndul ieu, iubite cititoriule, s 'ac lgtopise ul r!i noastre 6oldo%ei din
D#/C\L#C+5DL #. C#L D.95\.,
C+8#L# +D LC/5D D# 58+.+9,M6P\8+5DL
h
/ %ede ce scria /tolnicul C+95+CDB.9C despre Mpratul 9ostru 58+.+97
3C(t dar %a 'i 'ost putgrea lui atunci i cu c(t ul ie de oaeni %a 'i ublat, c(t au ublat i au
supus pr i ale luii, puteu,ne !ns cu are irare i doiri c(te ce%a i, c iat %r(nd pre l(ng
acgle o tiri ale lui i lucruri ari ce apucase i 'cea ca s,i r(ie i !n 'apte sla%, i poenire,
1+ | P a g e
doar i inune la oaeni !n %eci r(indu,i*
Pe unde ergea, druuri ari de piatr i +9 D8. G8C+B9.C# 58\G#+,
pe un*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 12702

8egalianus Decebalus
Partea 27
f 8epre$entantul Poloniei, Jan LasSi, episcop de Gne$no, accentua C8.G.9#+ 8C6]9\ a
locuitorilor din Principatul 6oldo%a !n 1=14 *
6ai ult, episcopul sublinia$ c 6CLDCV#9.. M9>.>. /PD9 C\ /D95 8C6+9.*
LasSi trage conclu$ia aceasta c)iar din a'ira"iile b1tina1ilor, care
erau con1tien"i de originea lor roanic*
Jan LasSi, episcop de Gne$noT1=14U7
3dcci ei Tlocuitorii 6oldo%eiU spun c
/D95 C/5+>.. D# CD.9.C+8\ +. 8C6+9.LC8, trii1i aici pentru aprarea Panoniei !potri%a
sci"ilord4*
f Lrancesco della Valle scrie !n 1=22 c 8C6]9.. Qse denuesc 8C6#. !n liba lor4, iar ai
departe el citea$ e<presia 7 Q/ti 8C6.9#/5F47 Qdsi diandano in lingua loro 8C6#.dse alcuno
dianda se sano parlare in la lingua %alacca, dicono a iuesto in iuesto odo7 /ti 8.6.9#/5F C)e
%ol dire7 /ai tu 8C6+9C Fd4 !n7
/Claudiu .sopescu, 9oti$i*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 12702

8egalianus Decebalus
Partea 47
h 6artinus /$ent,.%any !n 10&& citea$ 'ra$ele7
@ /i noi sente 8D6#9. A TQ>i noi sunte 8C6]9.4U 1i @ 9oi sente di sange 8D6#9#/C A
TQ9oi sunte de s(nge 8C6]9#/C4U 7 QValac)osd dicunt eni couni odo loiuendi7 /ie noi
sente 8D6#9.7 etia nos suus 8C6+9.* .te7 9oi sente di sange 8D6#9#/C 7 9os suus
de sanguine 8C6+9C4
/6artinus /$ent,.%any, Dissertatio Paralipoenica reru eorabiliu Gungariae, 5yrna%iae,
10&&, p* 2&/
h
Papa Grigore al .-,lea !n /crisoarea din noiebrie 1224 adresat principelui Eela7
3Dup cu a a'lat, !n episcopatul Cuanilor sunt ni1te popoare Tiuida populiU, C+8# /#
9D6#/C 8C6]9. TIalatiU, care de1i DDP\ 9D6# /# /CCC5 C8# 5.9., !br"i1(nd di'erite
rituri 1i obiceiuri !ntr,o singur credin", s%(r1esc 'apte ce sunt potri%nice acestui nue* Caci
nesocotind Eiserica roan, priesc toa*** Ve$i ai ult
1, | P a g e
8spunde Z
Z = octobrie la 12704
Ve$i !nc 2
Y
8egalianus Decebalus
CD6 + 6.9 .5 George Cadar
c(nd 4+ D.5+54 s cite$e B#C. D# C8C9.C. /58\.9#,antice i edie%ale,!n irate pe 1&00 de ani,de la
C8C9.C+8.. 8C6+9. la cei bi$antini,greci,italieni,gerani,polone$i,turci,ru i,'rance$i*
@ D.5+8#+ AD# 5.P 8D/#/C, selecti%, lo%e1te cu repeti"ie 7
4/a%antul4 de C*+*P*,CCLGCB,George Cadar 4.,+ D.5+54 1i pe 5CN. C8C9.C+8.. /58\.9.[
Papa Grigore al .-,lea7
/crisoarea din noiebrie 1224 adresat principelui Eela
Jan LasSi, episcop de Gne$noT1=14U
Lrancesco della Valle T1=22U
Croatul +nte Veranjik preci$ea$ T1=70U
Lrance$ul Pierre Lescalopier T1=74U
6+85.9 CP.5B,poet geran T1022U
6artinus /$ent,.%any T10&&U
Danistul sas .o)annes Lebel Tcca 14&0,1=00U
Cancelarul Poloniei T1=&=U*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 117=2
Y
8egalianus Decebalus
4+rat,s pre scurt neaul 6oldo%eanilor, 6unteanilor, +rdeleanilor
Tcarii cu to ii cu un nue de ob te 8C6]9. /\ CG#+6\U s 'ie din rodul su )ire i 8oani,
i precu Dac)ia au 'ost desclecat de 5raian !prat cu cet eani i slu?itori 8oani*
+ce tea dar ai sus poeni i i !n toat luea
CD 9D6# 9#6D8.5C8.D V#/5. . 8C6+9.,
nepo ii adec i strnepo ii #llinilor 5roadeani,
s(nt o ii stro ii no tri a 6oldo%eanilor, 6unteanilor, +rdeleanilor,
i a tuturor oriunde s a'l a 8C6+9.LC8,
precu i singur 9D6#L# C#L D# 6C .# 9# +8+5\ T8C6]9. CG#6]9DD,9#U
i liba cea prin asc
Tcarea D.9 8C6]9#+/C\ sau L\5.9#+/C\ #/5#U 9#E.8D.5 6+85D8 9. #/5# :***;4
3Gronicul 8C6+9C,6oldo,Vla)ilor* +lctuit de Donul 6olda%iei Diitrie Canteir, la anii 17104
)ttp7//tiparituriroanesti*'iles*Iordpress*co/2011/11/)ronicul,roano,oldo,%la)ilor,prolegoena*?pg
8spunde Z
Z = octobrie la 1274&
Y
8egalianus Decebalus
Lec ii de ./5C8.+ 8C6]9.LC8 pentru 4sa%antul4 de carton George Cadar7
6.8C9 CC/5.9
1* | P a g e
T20 artie 1022, 10&1U cronicar 8C6]9 din Nara 8C6]9#/C\ 6oldo%ei7
Q6oldo%gnii nainte de Dragos %od /\ CG#6+ VL+G. sau 8D6]9. D# L+ 8]64
Q/ti)uri de desclecatul r(i
9eaul r(i 6oldo%ei de unde s trgnea$F
Din N\8]L# 8]6DLD., tot oul s cread$*
58+.+9 !nt(il, M6P\8+5DL , supuindl pre da)i
Drago apoi !n oldo%eni preenindl P8# VL+G.
6+85C8 #/5# 58C.+9DL, an ul !n ara noastr
i 5urnul /%erinului, unteni, !n ara %oastr*
1 Da)ii i dac)ii tot unii sint Tn*a*U**** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 127=1
Y
8egalianus Decebalus
CD6 + 6.9 .5 George Cadar c(nd 4.,+ D.5+54 pe 5C . C8C9.C+8.. 8C6]9.
.at ce nu %e i au$i niciodat !n P/#DDC,docuentarele clocite la 6osco%a7
Lec ii de 8C6]9./6 i +D#V\8 ./5C8.C
@ D.5+8#+ A D# 5.P 8D/#/C, selecti%, lo%e1te din nou 7
to<ineGE .,+ 4D.5+54 pe 5CN. C8C9.C+8.. 8C6]9. [
Diitrie CanteirT1072,1722U,
Grigore Drec)eT1=&0,1047U ,
6iron CostinT1022, 10&1U,
.on 9eculceT1072, 174=U,
9icolae 6ilescu /ptarulT1020 ,170OU,
Vasile LupuT1=&= K 1001U,
Constantin Cantacu$inoT 102&,1710U,
itropoli"ii Varlaa T1=O= K 10=7U*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 1174&
Y
8egalianus Decebalus
3Gaec 9+C.C V+L+CC8D6 +PP#L+5D8 8C6+9+,
et aiunt origine tra<isse ab e<toribus adactis in e<iliu a 8C6+9./ #- .5+L.+*
Lingua eoru est adulterina L+5.9+# et .5+L.C+# linguae,
ita iuod 'acili negocio .5+LD/ intelligit Valac)ud4*
QC8.G.9#+ 8C6+9\ + 9+N.D9.. V+L+G.LC8 T8C6]9.LC8U
@ este e<plicat at(t prin L.6E+ 8C6]9.LC8, c(t 1i prin D#/C#9D#9N+ LC8 D.9 8C6+9. A*
.talianul +lecsandro Guagnini, dup ce a %i$itat de dou ori ara 8C6]9#+/C\ a 6oldo%ei,
tia c %ala)iiTcu ne spuneau striniiUsunt de 9+N.D9# 8C6+9\*
Mn una din cele dou biogra'ii ale lui Despot,Vod, donitorul 6oldo%ei T1=01,1=02U, scrise !ntre anii 1=04
1i 1=0O*
+lecsandro Guagnini descoper c na"iunea %ala)ilor este, de 'apt, C 9+ .D9# 8C6+9\*
+cesta a !n"eles c 8C6]9.., nui"i de el %ala)i, /D95 D# C8.G.9# 8C6+9\*
8spunde Z
1' | P a g e
Z = octobrie la 12742
Y
8egalianus Decebalus
Diitrie C+95#6.8 , Gronicon a toat +8+ 8C6]9#+/C\
4Gronicon a toat +8+ 8C6]9#+/C\ Tcarea apoi s,au !npr it !n 6oldo%a, 6unteneasca i +rdealulU
din desclecatul ei de la 58+.+9 M6P\8+5DL 8]6DLD.*
+ i?derea pentru nuerele, carele au a%ut odat, i carele are acu, i pentru 8C6+9.. C+8.. D#
+5D9C#+ M9 58]9/+ + \B]9DD,/\,, !ntraceia i P\9\ +C6D 9#CC95#9.5 L\CD#/C*4
)ttp7//tiparituriroanesti*'iles*Iordpress*co/2011/11/)ronicul,roano,oldo,%la)ilor,)ronicon,a,toata,
tara,roaneasca*?pg
8spunde Z
Z = octobrie la 12747
Y
8egalianus Decebalus
Croatul +nte Veranjik preci$ea$ !n 1=70 c
@ Vla)ii A din 5ransil%ania, 6CLDCV+ 1i N+8+ 8C6]9#+/C\ se desenea$ ca @ 8C6+9. A7
3dValacc)i, iui se 8C6+9C/ noinantd3
QGens iuae ear terras T5ranssyl%ania, 6CLD+V.#6 et 5ransalpinaU nostra aetate incolit,
Valacc)i sunt, eaiue a 8C6+9.+ ducit origine, taetsi noine longe alienodQ
/5ranssyl%aniae, 6CLD+V.+# et 5ransaplinae, in 6onuenta Gungariae Gistorica, /criptores` .., Pesta,
1O=7, p* 120/
8spunde Z
Z = octobrie la 12744
Y
8egalianus Decebalus
Lrance$ul Pierre Lescalopier scrie !n 1=74 c cei care locuiesc !n 6CLDCV+, N+8+ 8C6]9#+/C\ 1i
cea ai are parte a 5ransil%aniei,
Q se consider ade%ra"i ura1i ai 8C6+9.LC8 1i,1i nuesc liba Q8C6]9#>5#4, adic 8C6+9+4
Q5out ce pays7 la Hallac)ie, la 6CLD+V.# et la plus part de la 5ransyl%anie,
a estg peuplg et des colonies 8C6+.9#/ du teps de 5ra?an lmepereurd Ceu< du pays se disent %rais
successeurs des 8C6+.9/ et noent leur parler 8C6+9#CG5#, cmest,n,dire 8C6+.9 d 4
8spunde Z
Z editat Z = octobrie la 12727
Y
8egalianus Decebalus
Lrancesco della Valle scrie !n 1=22 c 8C6]9.. Qse denuesc 8C6#. !n liba lor4,
iar ai departe el citea$ e<presia 7 Q/ti 8C6.9#/5F47
Qdsi diandano in lingua loro 8C6#.dse alcuno dianda se sano parlare in la lingua %alacca, dicono a
iuesto in iuesto odo7 /ti 8.6.9#/5F C)e %ol dire7 /ai tu 8C6+9C Fd4
!n7/Claudiu .sopescu, 9oti$ie intorno ai 8C6#9. nella letteratura geogra'ica italiana del Ciniuecento, !n
Eulletin de la /ection Gistoriiue, -V., 1&2&, p* 1, &0*/
8spunde Z
1# | P a g e
Z = octobrie la 12744
Y
6arius Eadauta Z Mn topul coentatorilor Z Euc)arest, 8oania
/i in 5eleoran Tcel putin aici sunt sigurU se spuneTaU b,a lautb T,a spalatU , bs,a lautb Ts,a spalatU, etc*
Deci este bbi,regionalb 7,U
8spunde Z
Z 4 Z 4 octobrie la 02702

+drian #nac)e Z Mn topul coentatorilor


Ve$i bLautulb, de Luc)ian
)ttp7//III*cotidianul*ro/lautul,de,ste'an,luc)ian,la,u$eul,S),$abaccian,242O1=/
8spunde Z
Z 2 Z 4 octobrie la 02741

6arius Eadauta Z Mn topul coentatorilor Z Euc)arest, 8oania


Deci si in 6oldo%a [ o*#*D [[[
8spunde Z
Z 1 Z 4 octobrie la 027=0

Erandusa +ntoniac Z Mn topul coentatorilor


.n Euco%ina de aseenea se 'oloseste aceasta e<presie 7 b nu te liFb
8spunde Z
Z 1 Z 4 octobrie la 1=71&
Ve$i !nc 2
Y
/il%iu Petcu Z Mn topul coentatorilor
ardelenescul bade %ine din aericanescul buddy, geaparaua nuntilor roanesti %ine de la ?up
around,iar cand pronunta neaosul lindic,ni se uple gura cu lip dicS[
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 11727

2 | P a g e
8egalianus Decebalus
.ar ./5C8.+ 8C6]9.LC8 se 'ace din C8C9.C. i descoperiri ar)eologice nu 4dup urec)e4*
.a citi i aici7
Cu 4.,+ D.5+54 4sa%antul4 de uca%a George Cadar pe D+C.. 8C6+9.B+ .
6arcus Dlpius C#L#8.9D/ i 6arcus Dlpius 8C6+9D/T8C6+9DLU*
9ota Eene7/tro ii no tri daci /,+D 8#EC5#B+5
lu(nd nuele Mpratului 9ostru 58+.+9,Dlpius i 9D6#L# D# 8C6+9D/W8C6+9,
de%enit ai t(r$iu 8C6]9*+%e i ai ?os do%ada %ec)e de aproape 2000 de ani[
6arcus Dlpius C#L#8.9D/, .95#P8#/ D+CC8D6
D+CDL 8C6+9.B+5 6arcus Dlpius 8C6+9D/T8C6+9DLU i tatl su
D+CDL 8C6+9.B+5 6arcus Dlpius C#L#8.9D/,.95#P8#/ D+CC8D6,
58+DDC\5C8DL legiunii . +D.D58.- D.9 L.6E+ stro ilor no tri D+C.
!n L+5.9\,L.6E+ stro ilor no tri 8C6+9.*
*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 12704

8egalianus Decebalus
Ce trebuie s tie C8.C# 8C6]9Taraure ean sau nuU
CD6 + 6.9 .5 4sa%antul4 de C+P George Cadar D#/P8# 6+8+6D8# 7
Grigore Drec)eT1=&0 K 1047U !n Letopise"ul Nrii 6oldo%ei 7
3Mntr,acei 'iciori de donu ce,au neerit locul acesta,
'ost,au i Drago %od,'iciorul lui Eogdan %od, C+8#L# #8+ D#9 DC69.. 8]6DLD.,
C+8#L# V#9./\ D# L+ 6+8+6D8# , carele s %eade ai de cinste i ai de 'olos dect to i,
pre carele cu to ii l,au pus donu ai are*4
Mnteeietorii Drago ,ECGD+9 . care 4 V#9./\ D# L+ 6+8+6D8# 4
erau 4D#9 DC69.. 8]6DLD.4 [[[
.ar 8]6W8C6+ i 8]6L#9.W8C6+9. !n %orbirea popular ro(neasc edie%al[
Mnteeietorii Drago ,ECGD+9 . #8+D 8C6]9. 4D#9 DC69.. 8]6DLD.4 [
Mnteeietorii Drago ,ECGD+9 . se trgeau din DC69.. 8C6#.,adic din Mpra ii 8C6#.[
DC69WDC6.9D/ M9 L+5.9\W/5\P]9 M9 C+/\,P8CP8.#5+8,DC69.5C8
*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z = octobrie la 1270=

21 | P a g e
8egalianus Decebalus
Lec ii de ./5C8.+ 8C6]9.LC8 pentru 4sa%antul4 de carton George Cadar7
6.8C9 CC/5.9
T20 artie 1022, 10&1U cronicar 8C6]9 din Nara 8C6]9#/C\ 6oldo%ei7
Q6oldo%gnii nainte de Dragos %od /\ CG#6+ VL+G. sau 8D6]9. D# L+ 8]64
Q/ti)uri de desclecatul r(i
9eaul r(i 6oldo%ei de unde s trgnea$F
Din N\8]L# 8]6DLD., tot oul s cread$*
58+.+9 !nt(il, M6P\8+5DL , supuindl pre da)i
Drago apoi !n oldo%eni preenindl P8# VL+G.
6+85C8 #/5# 58C.+9DL, an ul !n ara noastr
i 5urnul /%erinului, unteni, !n ara %oastr*
*** Ve$i ai ult
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 12707
Ve$i !nc 4
Y
+drian #nac)e Z Mn topul coentatorilor
+ceasi situatie si cu cu%antul usturoi, care in 'rance$a este bailb Tse pronunta baib U iar la noi e<ista ca
regionalis , sub 'ora baib*
+i, s* * T8eg*U Dsturoi* p +i slbatic W nuele a trei plante erbacee din 'ailia liliaceelor, cu 'run$e
lunguie e i cu 'lori galbene T+lliu oc)roleucuU, ro$ T+lliu paniculatuU, alb,%er$ui sau ro ietice
T+lliu oleraceuU* +iul arpelui W plant erbacee din 'ailia liliaceelor, cu tulpina !n 'or de spiral i cu
'lori ro ii,purpurii dispuse !n ubele, 'olosit !n alienta ie T+lliu scorodoprasuU* K Lat* alliu*
8spunde Z
Z editat Z 4 octobrie la 027=0

8egalianus Decebalus
Cu%inte 8C6]9# 5. ca 4L\D54TL+D5D/U i 4+.4T+LL.D6UT i deri%atele lorU
/D95 #-+C5 DCV+D+ L+5.9.5\ .. L.6E.. 8C6]9#*
Cu%(ntul 4lut4 pro%ine din L+5.9#/CDL 4L+D5D/4 i este pre$ent i M9 C#L#L+L5# L.6E.
L+5.9#7italianTL+V+8#U,'rance$TL+V#8U,spaniolTL+V+8U,portug)e$TL+V+8U
Mn L.6E+ L+5.9\ ,L+D5D/, ,+, ,D67 p*p'* %b* L+VC // ad?ecti%
1* CD8+5, M9G8.J.57 DC6D/ L+D5+ W C+/\ M9G8.J.5\`
2* de calitate, ales, inunat, elegant, nobil7
L+D5+ suppele<Wobilier soptuos, epulae L+D5.C8#/Wosp ai ales,
L+D5.//.6+ %ina W%inurile cele ai alese,
)oines L+D5.Wbrba i nobili, L+D5C8D6 culinaeWbuctriile celor boga i
22 | P a g e
L\D5 a* splat la cap7 copii lu i 'ruos C8* :Lat* L+D5D/;*
a n* splare7 lutul !n a?unul lui /(n,5oader*/ursa7 D#- ineanu, ed* a V.,a T1&2&U
8spunde Z
Z 1 Z = octobrie la 11720
Y
Grintescu Costin Z Lucrea$ la Earoul Eacau
Era%o, 8egalianus Decebalus[ .n s'arsit un o cu capul pe ueri, care %ine in spri?inul a'iratiilor sale si cu
do%e$i* De ce sa,l cre$i, 9elu +postolF Pentru ca poti %er'ica cu usurinta sursele pe care le citea$a* Postarile
sale sunt ale unui o cu cunostinte solide istorice si ing%istice, nu s',urile daciste de care e plin internetul*
2iblioteca 4aticanului confirma5 dacii nu au fost romanizati
niciodata" dacii erau de fapt stramosii romanilor condusi
de Traian6
Posted on 1&/00/2014 by Lupul Dacic


0 Votes
Ceea ce a'ir acu oaenii de 1tiin" 1i istoricii din Cccident, dar 1i cercettorii de la Gaburg, care au
prele%at +9D,ul unor orinte str%ec)i de pe teritoriul Daciei, c ro(nii sunt ura1ii dacilor, raura
nordic a tracilor, este tot ai e%ident 1i de%ine un curent istoriogra'ic autentic*
6iceal LedIit), con'ident al Papei .oan Paul al ..,lea 1i oul care a a%ut acces la toate docuentele secrete
din biblioteca Vaticanului, a 'cut recent o a'ira"ie care a 1ocat luea acadeic 1i nu nuai*
#l a declarat c latina cult se trage din liba ro(n str%ec)e, nu in%ers, cu se credea p(n acu[ Mntr,un
inter%iu acordat postului de tele%i$iune 5V8 Clu?, !n decebrie 2012, 6iceal LedIit), 'ost consilier al Papei
.oan Paul al ..,lea, unul din oaenii care au a%ut acces la cei 220 de Siloetri de ra'turi cu cr"i din ar)i%a
bibliotecii Vaticanului 1i 'ost ebru al Coisiei 5eologice .nterna"ionale, a 'cut o declara"ie 1ocant7
QC)iar dac se 1tie c latina e liba o'icial a Eisericii Catolice, precu 1i liba .periului 8oan, iar
liba ro(n este o lib latin, ai pu"in lue cunoa1te c liba ro(n, sau precursoarea sa, %ine din
locul din care se trage liba latin, 1i nu in%ers[[[
Cu alte cu%inte, nu liba ro(n este o lib latin, ci ai degrab liba latin este o lib ro(neasc*
+1adar, %reau s,i salut pe oaenii din 6un"ii Eucegi, din Era1o%, din Eucure1ti* Voi sunte"i cei care a"i
o'erit un %e)icul inunat luii occidentale Tliba latin K n*r*U4*
Mn general, istoricii ro(ni au ers pe pista 'als a cercetrilor 'cute de >coala +rdelean c dacii au 'ost
e<terina"i de roani 1i noi sunte latini puri* /igur, !n perioada interbelic, curentul acesta latinist, ai
ult politic dec(t 1tiin"i'ic, a 'ost atenuat, sub in'luen"a lui EP Ga1deu, de istoricii Giurescu, .orga sau PP
Panaitescu, care au presrat 1i eleente dacice de continuitate 1i c)iar o iportant in'luen" sla%* + 'ost
2" | P a g e
cood pentru istoricii ro(ni s sus"in continuitatea latin 1i originea roan a ro(nilor din considerente
politice, pentru a a%ea un loc iportant !n #uropa, iar ro(nii ardeleni opria"i s aib drepturi egale cu
ungurii 1i austriecii !n 5ransil%ania*
Mn anii &0, la 'acultatea de istorie a DEE a sus"inut !n scrieri 1i seinarii eleentul etnic a?or de origine
dacic a ro(nilor !n dauna celui latin* #u era un adept al teoriilor lui 9icloae Densu1ianu 1i Vasile P(r%an
1i c)iar editase celebra carte a lui 9icolae 6iulescu, QDacia K Nara Beilor4, ce sus"inea originea dac a
ro(nilor 1i c)iar c liba geto,dacilor era !nrudit cu latina, ast'el e<plic(ndu,se de ce 5raian %orbea,
con'or iaginilor de pe Colun, cu dacii captura"i 'r translator*
Pentru sus"inerea acestor te$e a 'ost ostraci$at la DEE* #ra oda atunci ca noi ro(nii s 'i latini, sla%i,
ongoli, cuani sau a%ari, nuai ro(ni 9D* Eine!n"eles, colegii ei, adep"ii teoriei cuane, sla%e 1i
ag)iare la ba$a originii poporului ro(n erau repede rsplti"i de 6arga 1i pro'esorii de la DEE cu burse !n
strintate 1i in%ita"ii la con'erin"e na"ionale 1i interna"ionale, pentru a se sus"ine tot 'elul de te$e soro1iste*
De dragul ade%rului istoric, c)iar dac a 'ost i$olat !n uni%ersitate, nu a renun"at la ideea c ro(nii sunt
ura1ii dacilor, ca trunc)i etnic a?or* Pur 1i siplu ,a ba$at pe logica istoric sipl* 8oanii au
cucerit nuai circa 2OP din teritoriul Daciei*
Pe 5raian nu l,a interesat dec(t un culoar de ocupa"ie spre capitala /arisegetu$a 1i inele de sare 1i aur de
la 8o1ia 6ontana din 6un"ii +puseni, ca s,1i uple te$aurul de la 8oa* Dacia lui Eurebista 1i Decebal se
!ntindea de la 5isa, Carpa"ii Pduro1i !n /lo%acia, Euco%ina de nord din Dcraina de a$i, peste 9istru p(n la
Eug*
Mn conclu$ie, roanii au cucerit abia o treie din teritoriul ocupat de daci7 ei controlau Eanatul, o parte din
Cltenia, 6un"ii Cr1tiei 1i 6un"ii +puseni* Dacii liberi au ras !n Partiu, 6araure1, 5isa, Euco%ina de
9ord, 6oldo%a p(n la 9istru ,Eug 1i 6untenia* Deci cea ai are parte a teritoriului Daciei a ras !n
stp(nirea dacilor liberi*
.storicul Dio Cassius Tn*1== K d*22& e*n*U descrie ra$boaiele purtate de Daci si 8oani K spunand despre
5raian Tconducatorul Legiunii 8oaneU ca a 'ost un trac %eritabil si ca ra$boaiele purtate erau 'raticide Tintre
popoare de aceeasi origineU* .ar 5raian, spunea inainte de a porni la lupta7 Qa intorc in tara strabunilor eiQ
Ccupa"ia roan a durat din 10= p(n !n 27= e*n*, adic 170 de ani 1i nuai pe un teritoriu restr(ns* Mn
consecin" cu puteau 'i roani$a"i 1i s,1i !nsu1easc liba latin dacii, dac nuai o treie din teritoriul
lor era ocupat de ctre roani*
6ai ult, ocupa"ia roan a durat nuai 170 de ani, cu ult ai pu"in ca !n Galia 1i Eritania, iar engle$ii nu
%orbesc o lib latin, iar gale$a se ai %orbe1te popular p(n a$i !n unele regiuni ale Lran"ei rurale*
5ransil%ania a 'ost ocupat de ctre austrieci de la 1700 la 1&1O, adic 21O ani 1i ro(nii ardeleni nu %orbesc
gerana nici acas 1i nici pe strad, poate nuai ele%ii de la un liceu de pro'il*
Easarabenii au 'ost ocupa"i 200 de ani de ru1i dar %orbesc liba ro(n !n 'ailie* Deci ideea roani$rii
Daciei ocupat teritorial nuai o treie de 8oa cade 1i din punct de %edere al siplei logici istorice*
5ot ai e%ident ies la luin cercetri 1tiin"i'ice legate de +D9, c ro(nii sunt ura1ii dacilor* 9u %a trece
ult tip c(nd curentul istoriogra'ic al originii geto,dace a libii 1i poprului ro(n se %a ipune,
bine!n"eles cu recunoa1terea unor in'luen"e istorice latine sau sla%e*
)ttp7//III*diasporat%*eu/
)ttp7//de%eg)epatriei*Iordpress*co/
7n lingvist din Maramure! arunc n aer tot ce ai nvat la istorie5
+8imba romn strvec$e este de fapt la originea tuturor
limbilor europene
24 | P a g e
Posted on 1=/0&/2014 by Lupul Dacic


2 Votes
Dn cercettor din 6araure1 spune c poate do%edi 'aptul c liba ro(n str%ec)e este de 'apt la originea
tuturor libilor europene* George Cadar are =7 de ani 1i este licen"iat !n istorie antic, ebru al +socia"iei
8o(ne de /tudii /eiotice 1i al /ociet"ii .nterna"ionale de >tiin"e /eiotice 1i este autorul a ai ulte
cr"i de seiotic 1i studii de specialitate* Cercettorul este con%ins c liba ro(n este ura1a unei a1a,
nuite 3libi btr(ne4*
+'ira"iile bireanului contra$ic 'lagrant tot ceea ce ai !n%"at la 1coal din cr"ile de istorie, dar
bireanul sus"ine c are docuente care pot proba tot ce spune* +cesta a publicat, de cur(nd, studiul
3Crigini* /'(nta lib btr(n a $ibri,ge"ilor4, iar !n pre$ent lucrea$ la o alt carte, 3Vla)ii* +la)%a4 care
con"ine 12 dic"ionare !n care sunt traduse !n 3liba btr(n4 cu%inte din tot at(tea alte libi europene, pentru
a deonstra c acestea !1i au originea !n ea*
+cesta %a participa !n perioada 10,20 septebrie la /o'ia la cel de,al -..,lea Congres al /ociet"ii
.nterna"ionale de /tudii /eiotice, alturi de speciali1ti din 120 de "ri* +colo %a !ncerca s,1i deonstre$e
teoriile*
3La /o'ia %oi !ncerca s 'ac o aplica"ie practic s deonstre$ in%ita"ilor o pri decriptare a unui !nscris !n
etrusc, lucru care nu s,a ai !nt(plat, tocai pentru a do%edi c dac se cunoa1te pronun"ia libii noastre
btr(ne se poate reali$a desci'rarea unui aseenea te<t etrusc4, spune George Cadar*
3Ce,o s supun eu acolo aten"iei, decriptarea @/telei 'unerare din LenosA care nu a ai 'ost niciodat
'cut 1i care a 'ost descoperit pe teritoriul grecesc 1i decriptarea te<tului !n trac de pe inelul de la #$ero%o,
decoperit !n 1&124, ai spune Cadar*
2+ | P a g e
Ling%istul sus"ine c este o !ncercare pro%ocatoare pentru el* Mn opinia lui, p(n acu nu s,a !ncercat o
desci'rare a libii etrusce tocai pentru c nu se cuno1tea pronun"ia la oentul scrierii pe arte'act* George
Cadar are !n spate aproape 40 de ani de studii, dar spune c se ba$ea$ 'oarte ult 1i pe cercetrile 'cute de
9icolae Densu1ianu*
6ai ulte despre 3traducerea4 care %a 'i o preier ondial nu %rea s de$%luie, dar spune c %a re%eni cu
e<plica"ii anun"ite dup ce se %a !ntoarce de la /o'ia*
/ursa7 )ttp7//III*%oceatransil%aniei*ro/un,ling%ist,din,araures,arunca,aer,tot,ce,ai,in%atat,la,istorie/
)ttp7//ade%aruldespredaci*ro/
2, | P a g e

S-ar putea să vă placă și