Sunteți pe pagina 1din 10

Statistica

Proiectul de practica

TEMA 3:
Indicatorii dinamicii fenomenelor economice
Indicii statistici fac parte din categoria indicatorilor derivati si prezinta caracteristicile
marimilor relative si medii. Cu ajutorul lor se masoara, se caracterizeaza si se analizeaza variatia
medie (relativa) a unei colectivitati social-economice date sau a unei colectivitati date in raport
cu o alta colectivitate.

Functiile indicilor statistici:


1. Variatia fenomenelor in timp se studiaza cu ajutorul indicilor de dinamica (marimi relative);
2. Variatia fenomenelor in spatiu se studiaza cu ajutorul indicilor teritoriali prin care se compara
nivelurile atinse de 2 colectivitati social-economice de acelasi fel, care se desfasoara in acelasi
timp dar pe spatii diferite;
3. Caracterizarea sarcinii de plan (prevederilor), a gradului de indeplinire a unei sarcini, activitati,
proiect;
4. Descompunerea pe factori a volumului unui indicator complex in indicatori simpli, factorial
(reprezinta un procedeu foarte utilizat in analiza statistica)

Clasificarea indicilor:
1.
a)
b)
2.
a)
b)
3.
a)
b)
c)

Dupa sfera de cuprindere:


Indici individuali (simpli, elementari)
Indici de grup (compusi)
Dupa perioada care se stabileste ca baza de raportare:
Indici cu baza fixa
Indici cu baza in lant
Dupa caracteristica urmarita:
Indici ai volumului fizic (ex: ai productiei industriale, agricole, circulatiei marfurilor);
Indici ai preturilor (ex: indici ai preturilor de cost, ai pretului de vanzare);
Indici valorici (indici ai valorii productiei industrial, ai valorii productiei agricole, indici ai
circulatiei marfurilor)
d) Indici ai productivitatii muncii
e) Indici ai salariului

Clasificarea indicilor de grup:


1)

2)

Dupa procedeul de calcul:


Indici agregati
Indici sub forma de medii ale indicatorilor individuali
Indici ca raport de medii
Dupa modul de ponderare:
Indici cu ponderi constante
Indici cu ponderi variabile

3)

Dupa felul structurii:


Indici cu structura variabila
Indici cu structura fixa
Indici ai variatiei structurii

Aplicatie:
In anul 2009, volumul productiei de ciocolata, pe trimestre, al SC Delicia SA este:
Trim.I = 6000 tone (q0)
Trim.II = 7000 tone (q1)
Trim.III = 8000 tone (q2)
Trim IV = 9000 tone (q3)
Se calculeaza indicii cu baza fixa astfel:
x 100 =

x 100 = 116,66% pentru trim.II fata de trim.I

x 100 = 133,33% pentru trim III / trim.I


x 100 = 150% pt. trim.IV / I
Se calculeaza indicii cu baza in lant astfel:
x 100 = 116,66 % - trim II/I
x 100 = 114,20 % - trim III/II
q3/q2 x 100 = 9000/8000 x 100 = 112,50 % trim IV/III

Interpretare: Se constata o crestere a volumului productiei in trimestrul II cu 16,6 % iar in


trim.III o crestere cu 33,3% fata de trimestrul I al anului 2009.
Daca interpretam indicii cu baza in lant observam o crestere a volumului productiei in trim III
fata de trim.II cu 14,2%.

TEMA 1:
Calculati si interpretati evolutia volumului productiei de ciocolata la intreprinderea
respectiva in trim.IV (fata de trimestrul I cat si raportat la trimestrul anterior)
Interpretare: Se constata o crestere a volumului productiei in trimestrul IV fata de trimestrul I
cu 50% iar fata de trimestrul III o crestere cu 12,50%.

Calcularea si interpretarea indicilor statistici de grup

Indicii de grup ne arata sintetic variatia caracteristicii unei colectivitati formate din
unitati eterogene.
Principalii indici de grup folositi in statistica economica sunt:
a) Indicele valoric al productiei (in cazul unei intreprinderi producatoare; daca se analizeaza
activitatea unei intreprinderi de comert atunci este vorba de indicele valoric al circulatiei
marfurilor)
b) Indicele volumului fizic al productiei (circulatiei marfurilor)
c) Indicele preturilor
Indicele valoric caracterizeaza dinamica valorii productieie sau circulatiei marfurilor la un
grup de produse.

Aplicatie:
Se cunosc urmatoarele date referitoare la cantitatea si pretul a trei variante de paine, produse de SC Brutaria SRL pentru
primele 2 trimestre ale anului 2009:
Denumirea
produselor

u/m

Paine alba
Graham
Lipie
TOTAL

buc
buc
buc
-

cantitati
Trim.I
Trim.II
-q0-q1-

300
400
500
-

400
520
540
-

Pret unitar
Trim.I
Trim.II
-p0-p0-

300
200
50
-

280
190
48
-

Valoarea productiei (mii lei)


Trim.I
Trim.II
Trim.II
-q0p0-q1p1in
preturile
trim.I
-q1p090.000
112.000
120.000
80.000
98.800
104.000
25.000
25.290
27.000
195.000
236.720
251.000
q0p0
q1p1
q1p0

Indicele valoric de grup caracterizeaza cresterea / scaderea intregii productii:


I1/0=

x 100 =

x 100 = 121,90%

1/0 = q1p1 - q0p0 = 236.720-195.000 = 41.720 (mii lei)

Interpretare: Valoarea productiei a crescut in trimestrul II cu 21,90% fata de trimestrul I, iar in


cifre absolute valoarea productiei a crescut cu 41.720 mii lei.

Indicele volumului fizic al productiei caracterizeaza dinamica productiei sub aspectul


modificarilor cantitative:
Iq1/0 =

x 100 =

x 100 = 128,71%

q1/0 = q1p0 - q0p0 = 251.000 195.000 = 56.000 (mii lei)

Interpretare: Volumul fizic al intregii productii a intreprinderii analizate a crescut in trimestrul


II cu 28,71% fata de trimestrul I, iar in cifre absolute cu 56.000 mii lei.

Indicele de grup al preturilor caracterizeaza evolutia preturilor, in medie, la un grup de


produse:
I p 1/0 =

x 100 =

x 100 = 94,31%

p1/0 = q1p1 - q1p0 = 236.720 251.000 = -14.280 mii lei

Interpretare: In trimestrul II fata de trimestrul I preturile au scazut cu:


94,31% - 100% = -5,69%
Suma economiilor realizate in urma modificarii preturilor este de 14.280 mii lei.
Potentialul intern al agentului economic poate fi determinat prin utilizarea a 3 categorii de
indicatori:

a. Indicatori ai potentialului uman:


existentul la inceputul perioadei (N0);
intrarile (angajarile) de personal in cursul perioadei (I)
plecarile (iesirile) de personal in cursul perioadei (E)
existentul la sfarsitul perioadei (N1)

circulatia fortei de munca =


fluctuatia fortei de munca =
productivitatea muncii (productivitatea medie pe angajat sau eficienta utilizarii resurselor
umane)
W=

b. Indicatori ai mijloacelor fixe (privind volumul la un moment dat; evolutia in timp si


structura MF):
Coeficientul intrarilor de MF
Coeficientul iesirilor de MF
Structura pe categorii de mijloace fixe (de ex. nr. de utilaje in total MF)

Gradul de amortizare =

Gradul de inzestrare tehnica =

c. Indicatori ai mijloacelor circulante utilizati in: analiza stocurilor de materiale in functie de


piata de provenienta; analiza gestiunii stocurilor, analiza utilizarii resurselor material

consumul specific cs =

d.

Indicatorii valorici de rezultate:


Cifra de afaceri
Cifra de afaceri din activitatea de baza
Productia exercitiului
Valoarea adaugata
Marja comerciala MC = cifra de afaceri costul de achizitie a marfurilor vandute
Profitul
Productivitatea medie si marginala

Atentie! Nu sunt incluse in cifra de afaceri:


a) Valoarea ambalajelor restituite dupa livrare
b) Subventiile primite de la autoritatile publice sau institutiile UE
c) Vanzarea propriilor terenuri si a activelor fixe

Calculul valorii adaugate:


Va = productia exercitiului consum intermediar (materii prime, materiale, energie combustibil,
apa, servicii externe) = marja comerciala
sau
VA= cheltuieli cu personalul + CAS + chelt cu impozite, taxe, alte chelt financiare + dividend
platite + capacitatea de autofinantare
Rezultatul brut al exercitiului = RE + Rf + Rex = Rcurent + Rextraordinar

TEMA 2:
Calculati, reprezentati grafic si interpretati indicii statistici de grup si principalii indicatori ai potentialului agentului
economic pe un caz selectat de voi de la intreprinderea unde efectuati pregatirea practica .

Aplicatie:

REZOLVARE TEMA 2

Se cunosc urmatoarele date referitoare la cantitatea si pretul a trei variante de gresie, produse de SC SOCERAM SRL pentru
primele 2 trimestre ale anului 2009:

Denumirea
produselor

Gresie de
dimensiuni
60/60 cm
Gresie de
dimensiuni
80/100 cm
Gresie de
dimensiuni
100/100
cm
TOTAL

u/m

cantitati

cantitati

Pret
unitar

Pret
unitar
Trim.II
-p0-

Valoarea
productiei
(mii lei)
Trim.I
-q0p0-

Valoarea
productiei
(mii lei)
Trim.II
-q1p1-

100

90

10.000

12.600

Valoarea
productiei
(mii lei)
Trim.II in
preturile
trim.I
-q1p014.000

Trim.I
-q0-

Trim.II
-q1-

Trim.I
-p0-

mii
m2

100

140

mii
m2

120

160

80

70

9600

11.200

12.800

mii
m2

140

180

60

50

8.400

9.000

10.800

28.000
q0p0

32.800
q1p1

37.600
q1p0

Indicele valoric de grup caracterizeaza cresterea / scaderea intregii productii:


I1/0=

x 100 = 32800/28000 x 100 = 117.14%

1/0 = q1p1 - q0p0 = 32800 - 28000 = 4800 (mii lei)

Interpretare: Valoarea productiei a crescut in trimestrul II cu 17.14% fata de trimestrul I, iar in


cifre absolute valoarea productiei a crescut cu 4800 mii lei.
Indicele volumului fizic al productiei caracterizeaza dinamica productiei sub aspectul
modificarilor cantitative:
Iq1/0 =

x 100 = 37600/28000 x 100 = 134.28%

q1/0 = q1p0 - q0p0 = 37.600 28.000 = 9.600 (mii lei)


Interpretare: Volumul fizic al intregii productii a intreprinderii analizate a crescut in trimestrul
II cu 34.28% fata de trimestrul I, iar in cifre absolute cu 9600 mii lei.
Indicele de grup al preturilor caracterizeaza evolutia preturilor, in medie, la un grup de
produse:
I p 1/0 =

x 100 = 32800/37600 x 100 = 87.23 %

1/0 = q1p1 - q1p0 = 32.800 37.600 = - 4800 mii lei


Interpretare: In trimestrul II fata de trimestrul I preturile au scazut cu:
87.23% - 100% = -12,77%
p

Suma economiilor realizate in urma modificarii preturilor este de 4800 mii lei.
Potentialul intern al agentului economic poate fi determinat prin utilizarea a 3 categorii de
indicatori:
a.

Indicatori ai potentialului uman:


existentul la inceputul perioadei (N0 = 1000)
intrarile (angajarile) de personal in cursul perioadei (I =75)
plecarile (iesirile) de personal in cursul perioadei (E = 35)
existentul la sfarsitul perioadei (N1=N0 + I E =1000+75-35 =1040)

circulatia fortei de munca =

=(75+35)/ 1020 = 110/1020 =0,10

nr. mediu de personal =( N0 + N1 ) /2 =( 1000 +1040 ) /2 = 1020


fluctuatia fortei de munca =

= 2/1020 = 0,002

productivitatea muncii (productivitatea medie pe angajat sau eficienta utilizarii resurselor


umane)
W=

= 60800/1020 = 59,60 mii lei/pers.

Valoarea productiei ( trim.I+II ) = 28000+32800 = 60800 mii lei


b. Indicatori ai mijloacelor fixe (privind volumul la un moment dat; evolutia in timp si
structura MF):

Coeficientul intrarilor de MF = 200000mii lei /[ ( MF0 + MF1 ) /2] = 0,27


MF0
= 700000 mii lei
I MF=
200000 mii lei
E MF=
100000 mii lei
MF1 = MF0
+ I MF E MF = 800000 mii lei
Coeficientul iesirilor de MF = 100000 mii lei / [ ( MF0 + MF1) /2 ] = 0,13
Structura pe categorii de mijloace fixe : ( nr. utilaje din MF1 = 80% ) = 800000 x 80% = 640000
mii lei
Gradul de amortizare =

= 240000/800000 = 0,3

Amortizarea= 30% x MF1 = 240000 mii lei

Gradul de inzestrare tehnica =

750000/1020 = 735.3 mii lei /pers.

valoarea medie a MF = ( MF0 + MF1 ) /2 = 750000 mii lei


c.Indicatori ai mijloacelor circulante utilizati in: analiza stocurilor de materiale in functie de
piata de provenienta; analiza gestiunii stocurilor, analiza utilizarii resurselor materiale
consumul specific cs =

= 2940mii kg/840 mii m2

= 3,5 kg/m2
total productie ( faianta ) trim.I + II = 840 mii m2
total materie prima consumata
= 2940 mii kg
d.Indicatorii valorici de rezultate:

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri din activitatea de baza
Productia exercitiului
Valoarea adaugata
Marja comerciala MC = cifra de afaceri costul de achizitie a marfurilor vandute
Profitul
Productivitatea medie si marginala

Atentie! Nu sunt incluse in cifra de afaceri:


d) Valoarea ambalajelor restituite dupa livrare
e) Subventiile primite de la autoritatile publice sau institutiile UE
f) Vanzarea propriilor terenuri si a activelor fixe

Calculul valorii adaugate:


Va = productia exercitiului consum intermediar (materii prime, materiale, energie combustibil,
apa, servicii externe) = marja comerciala
sau
VA= cheltuieli cu personalul + CAS + chelt cu impozite, taxe, alte chelt financiare + dividend
platite + capacitatea de autofinantare
Rezultatul brut al exercitiului = RE + Rf + Rex = Rcurent + Rextraordinar