Sunteți pe pagina 1din 9

-- MUCHII MEMBRULUI SUPERIOR -MUCHII TORACOAPENDICULARI ANTERIORI

Denumire

Nomina

comun

anatomica

1. m. pectoral mare m. pectoralis major

Origine

Inserie

Inervaie

Aciune principal

- marginea anterioar a

- marginea anterioar a

nn pectoral lateral - adducia i rotaia intern a

claviculei

humerusului (buza

i medial

- stern

lateral a culisei

- flexor al braului prin fasciculele

- primele ase cartilaje

bicipitale

de pe clavicul

costale

braului

- inspirator accesor

- lama anterioar a tecii


2. m. pectoral mic

m. pectoralis minor

m. drept abdominal
- coastele III, IV

- marginea intern a

n. pectoral medial - coboar umrul

3. m. dinat

m. serratus

- primele 8 coaste

apofizei coracoide
- buza anterioar a

n. toracic lung

anterior
4. m. subclavicular

- inspirator accesor
- fixeaz scapula la torace

anterior

marginii vertebrale a

- protractor al centurii scapulare

m. suclavius

- tuberculul primei

scapulei
- anul subclavicular de

n. m.

- inspirator accesor
- fixeaz clavicula pe torace

coaste i cartilajul ei

pe faa inferioar a

subclavicular

- coboar umrul

claviculei

- inspirator accesor

MUCHII TORACOAPENDICULARI POSTERIORI


1

Denumire

Nomina

comun

anatomica

1. m. trapez

2. m. mare dorsal

m. trapezius

m. latissimus dorsi

Origine

Inserie

Inervaie

Aciune principal

- protuberana occipital - marginea posterioar a

n. accesor, plexul

- ridic scapula i o rotete cu

extern

claviculei - 1/3 extern

cervical profund

glena n sus prin fasciculele

- 1/3 intern a liniei

- marginea posterioar a

superioare

occipitale superioare

acromionului

- trage scapula intern - prin cele

- apofizele spinoase ale

- marginea posterioar a

mijlocii

vertebrelor C7 T12

spinei omoplatului

- flexia/extensia unilateral a

(buza superioar)

capului i coloanei vertebrale

- creasta sacrat,

- planeul anului

apofizele spinoase ale

intertubercular

n. toracodorsal

cervicale
- rotaia intern a braului
- adducia braului

vertebrelor lombare i
3. m. ridictor al

m. levator scapulae

scapulei

ale vertebrelor T6 T12


- apofizele transverse

- marginea vertebral a

ale primelor C1 C4

scapulei (pe interstiiu


n superioare)
- marginea vertebral a

4. m. romboid

m. rhomboideus

- apofizele spinoase ale

mare
5. m. romboid mic

major
m. rhomboideus

vertebrelor T2 T5
- apofizele spinoase C7

minor

i T1

n. C3 C4

- ridic i stabilizeaz scapula

n. scapular dorsal

- rotete scapula cu glena n jos

scapulei (pe interstiiu

- fixeaz scapula

n inferioare)

MUCHII SCAPULOHUMERALI
Denumire

Nomina

Origine

Inserie

Inervaie

Aciune principal
2

comun

anatomica

1. m. subscapular

m. subscapularis

- faa anterioar a

- trohin (tuberculul mic

nn. subscapulari

- rotaia medial a braului

2. m. mare rotund

m. teres major

scapulei
- faa posterioar a

humeral)
- buza intern a culisei

n. subscapular

- adducia braului
- rotaia medial a braului

scapulei n vecintatea

bicipitale

inferior

- adducia braului

inferioare a marginii
3. m. mic rotund

m. teres minor

- retropulsia umrului

axilare
- faa posterioar a

- trohiter (tuberculul

scapulei superior de m.

mare humeral)

n. axilar

- rotaia lateral a braului

4. m. supraspinos

m. supraspinatus

rotund mare
- fosa supraspinoas a

- trohiter

n. suprascapular

- abducia braului

5. m. infraspinos

m.infraspinatus

scapulei
- fosa infraspinoas a

- trohiter

n. suprascapular

- rotaia lateral a braului


- rotaia lateral a braului

m. deltoideus

scapulei
- marginea anterioar a

- V deltoidian

n. axilar

- abducia braului

6. m. deltoid

claviculei 1/3 lateral

- flexia i extensia braului

- marginea extern a

- rotaia intern i extern

acromionului
- buza inferioar a
marginii posterioare a
spinei omoplatului

MUCHII BRAULUI
Denumire
comun
ANTERIORI
1. m. biceps

Nomina
anatomica
m. biceps brachii

Origine
- captul lung pe tuberozitatea

Inserie
- tuberozitatea

Inervaie
n. musculocutanat

Aciune principal
- flexia antebraului pe bra
3

brahial

supraglenoidian

bicipital a radiusului

- supinator al antebraului

- captul scurt pe vrful apofizei


2. m.
coracobrahial
3. m. brahial

- abductor i rotator extern

coracoide
- vrful apofizei coracoide a scapulei

m.

- faa antero-medial a n. musculocutanat

coracobrahialis

al braului
- flexia i adducia braului

humerusului n 1/3
- feele antero-lateral i antero-medial

superioar
- procesul coronoid al

ale humerusului + marginea anterioar

ulnei

m. triceps

capt lung tuberozitatea

- extremitatea

brachii

infraglenoidal a scapulei

proximal a

- prin captul lung

capt lateral faa posterioar a

olecranului

adducia i extensia braului

m. brachialis

n. musculocutanat

- flexia de for a
antebraului

POSTERIORI
4. m. triceps
brahial

n. radial

- extensia antebraului

humerusului superior de anul n. radial


capt medial faa posterioar a
humerusului sub anul nervului radial

MUCHII ANTEBRAULUI
Denumire
comun
ANTERIORI
1. m. rotund
pronator

Nomina

Origine

anatomica
m. pronator terres

Inserie

- capt humeral epicondil

- mijlocul feei

medial

laterale a corpului

- capt ulnar procesul

radiusului

Inervaie
n. median

Aciune principal
- pronaia i flexia
antebraului

coronoid ulnar
4

2. m. ptrat

m. pronator

- distal a feei anterioare a

- distal a feei

n. interosos

quadratus

ulnei

anterioare a corpului

anterior din n.

3. m. flexor radial

m. flexor carpi

- epicondilul medial

radiusului
- baza

median
n. median

- flexia i abducia minii

al carpului
4. m. flexor ulnar

radialis
m. flexor carpi

- capt humeral epicondilul

metacarpianului II
- osul pisiform,

n. ulnar

- flexia i adducia minii

ulnaris

medial

crligul osului cu

- capt ulnar olecran i

crlig

n. median

- flexia minii, flexia

pronator

al carpului

- pronaia antebraului

marginea posterioar a ulnei


5. m. flexor

m. flexor

- captul humeral epicondilul

- feele laterale ale

superficial al

digitorum

medial

falangelor mijlocii ale

falangelor 1 i 2 ale

degetelor

superficialis

- captul ulnar procesul

ultimelor patru degete

ultimelor 4 degete

coronoid al ulnei
- capt radial superioar a
6. m. flexor
profund al
degetelor
7. m. flexor lung al
policelui

m. flexor

marginii anterioar a radiusului


- feele anterioar i medial a

- baza falangelor

n. interosos

- flexia minii i a falangelor

digitorum

corpului ulnei

distale

anterior din n.

distale ale ultimelor patru

profundus
m. flexor pollicis

- membrana interosoas
- faa anterioar a corpului

- baza falangei distale

median i n. ulnar
n. interosos

degete
- flexia policelui

longus

radiusului

a policelui

anterior din n.

- epicondilul medial

median

- procesul coronoid ulnei


8. m. palmar lung

m. palmaris

- membrana interosoase
- epicondilul medial

- retinaculum
5

longus

flexorilor i
aponevroza palmar

POSTERIORI
1. m. brahioradial

m. brahioradialis

- creasta supracondilian

- faa lateral a

lateral a humerusului

apofizei stiloide

n. radial

- flexie sau extensia


antebraului
- supinaie din pronaie

2. m. extensor radial al
carpului lung
3. m. extensor radial al
carpului scurt
4. m. extensor a

m. extensor carpi

- creasta supracondilian

- faa dorsal a

radialis longus

lateral a humerusului

bazei

m. extensor carpi

- creasta supracondilian

metacarpianului II
- faa dorsal a

radialis brevis

lateral a humerusului

bazei

m. extensor digitorum

- epicondilul lateral

metacarpianului III
- prin trei langhete:

n. interosos

- extensia degetelor,

mijlocie pe

posterior din n.

minii i pumnului

degetelor

n. radial

- extensia i abducia
minii

n. radial

- extensia i abducia
minii

baza falangei a doua radial


laterale pe baza
5. m. extensor ulnar al
carpului

m. extensor carpi

- capt humeral epicondil

falangei distale
- baza

n. interosos

- extensia i adducia

ulnaris

lateral

metacarpianului V

posterior din n.

minii

- capt ulnar marginea


6. m. anconeu
7. m. supinator

m. anconeus
m. supinator

radial

posterioar a ulnei
- epicondilul lateral

- olecran i faa

n. radial

- extensia antebraului

- epicondilul lateral

posterioar a ulnei
- 1/3 superioar a

n. interosos

- supinaia antebraului

- faa extern a apofizei

feelor lateral i

posterior din n.
6

coronoide

posterioar a

radial

radiusului
8.

9.

m. abductor lung al

m. abductor pollicis

- faa posterioar a ulnei,

- faa lateral a

n. interosos

- abducia i extensia

policelul

longus

membrana interosoas

metacarpianului I

posterior din n.

policelui

m. extensor lung al

m. extensor pollicis

- faa posterioar a ulnei i

- faa posterioar a

radial
n. interosos

- extensia policelui

policelui

longus

membrana interosoas

bazei falangei

posterior din n.

extensia i abducia

m. extensor pollicis

- faa posterioar a

distale a policelui
- baza falangei

radial
n. interosos

minii
- extensia policelui

brevis

radiusului i membrana

proximale a

posterior din n.

extensia i abducia

m. extensor indicis

interosoas
- faa posterioar a ulnei i

policelui (posterior)
- se unete cu

radial
n. interosos

minii
- extensia indexului

membrana interosoas

tendonul pentru

posterior din n.

- extensia i abducia

index din m.

radial

minii

10. m. extensor scurt al


policelui
11. m. extensor al
indexului

extensor comun al
degetelor

MUCHII MINII
Denumire

Nomina

Origine

comun
anatomica
EMINENA TENAR
1. m. abductor
scurt al policelui
2. m. flexor scurt
al policelui

Inserie

m. adductor

- tuberculii scafoidului i

- prima falang a

pollicis brevis

trapezului

policelui n partea

m. flexor pollicis

- retinaculul flexorilor
- tuberculul osului trapez,

brevis

Inervaie

Aciune principal

n. median

- abducia policelui

lateral
- prima falang a

n. median + n.

- flexia i adducia policelui

retinaculul flexorilor

policelui n partea

ulnar (ramura
profund
n. median

- opoziia policelui

3. m. opozant al

m.opponens

- tuberculul trapesului

lateral
- faa lateral a

policelui
4. m. adductor al

pollicis
m. adductor

- retinaculul flexorilor
- capt oblic pe baza

metacarpianului I
- faa medial a bazei

n. ulnar (ram

- adducia i opoziia

pollicis

metacarpienelor II i III, osul

falangei proximale a

profund)

policelui

capitat i osul trapezoid

policelui

policelui

- capt transvers partea


palmar a diafizei
metacarpianului II
EMINENA HIPOTENAR
1. m. palmar scurt m. palmaris brevis

2. m. abductor al

m. abductor digiti

- marginea medial a

- dermul pielii de pe

n. ulnar (ram

- determin pliuri pe faa

aponevrozei palmare i

marginea medial a

superficial)

medial a eminenei

retinaculul flexorilor

minii

- pe osul pisiform

- faa medial a falangei

hipotenare
n. ulnar (ram

- abducia degetului mic


8

degetului mic
3. m. flexor scurt
al degetului mic
4. m. opozant al
degetului mic

minimi

- pe tendonul m. flexor ulnar al

proximale a degetului

profund)

m. flexor digiti

carpului
- procesul uncinat al osului

mic
- faa medial a falangei

n. ulnar (ram

minimi brevis

hamat

proximale a degetului

profund)

m. opponeus digiti

- retinaculul flexorilor
- procesul uncinat al osului

mic
- marginea medial a

n. ulnar (ram

- flexia, abducia i rotaia

minimi

hamat

metacarpianului V

profund)

metacarpianului V

- tendoanele muchiului flexor

- partea lateral a

n. median + n.

- flexia falangei proximale

profund al degetelor

extensorilor ultimelor

ulnar (ram

- extensia falangelor mijlocie

mm. interossei

- feele laterale ale

patru degete
- expansiunea

profund)
n. ulnar (ram

i distal
- flexia falangei proximale

palmares

metacarpienelor I, II, IV i V

extensorilor i baza

profund)

- extensia falangelor mijlocie

- flexia degetului mic

- retinaculul flexorilor
MUCHII SCURI AI MINII
1. m. lombricali
mm. lumbricales
manus
2. m. interosoi
palmari

3. m. interosoi
dorsali

falangelor proximale ale

i distal
n. ulnar (ram

- adducia degetelor II, IV i V


- flexia falangei proximale

profund)

- extensia falangelor mijlocie

mm. interossei

- prin dou capete pe feele

degetelor I, II, IV i V
- expansiunea

dorsales

adiacente ale oaselor

extensorilor i baza

petacarpiene

falangei proximale a

i distal

degetelor II, III i IV

- adducia degetelor II, IV i V