Sunteți pe pagina 1din 35

Notiunea de transformare liniara

liniare ntre spatii finit dimensionale


Transformari
Valori s i vectori proprii

Transformari
1

Notiunea de transformare liniara


ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

liniare ntre spatii finit dimensionale


Transformari

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

Notiunea de transformare liniara

Fie V s i W spatii liniare peste , unde = R sau complexe


= C.
Definitie
Se numeste transformare (operator) liniara functia f : V W
daca satisface
1

f (u + v ) = f (u) + f (v ),

f ( u) = f (u),

u, v V

u V , .

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

ti
Proprieta

Propozitie
atunci au loc
Daca f este o transformare liniara,
1. f (0V ) = 0W
2. f (u) = f (u), u V .
Demonstratie. 1. f (0V ) = f (0 0V ) = 0 f (0V ) = 0W .
2. Din u + (u) = 0V deducem f (u) + f (u) = 0W , adica
f (u) = f (u).

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

Spatiul transformarilor
liniare
Fie V s i W spatii liniare peste , unde = R sau complexe

= C. Notam

L(V , W ) = {f : V W , f transformare liniara}.


Teorema
L(V , W ) este spatiu liniar peste .
Demonstratie.
Definim operatiile
f , g L(V , W )

(f + g)(u) = f (u) + g(u),

f L(V , W ), ,

u V .

( f )(u) = f (u).
liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

Alte operatii cu transformari

Teorema
Fie U, V , W spatii liniare peste s i f L(U, V ), g L(V , W ).
Atunci g f L(U, W )
Teorema
Atunci exista
Fie f L(U, V ) o transformare liniara bijectiva.
1
1
f s i f L(V , U).

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

Nucleul s i imagine

Definitie
liniare f : V W multimea
Numim nucleu al transformarii
Ker f = {u V | f (u) = 0W .}
Definitie
liniare f : V W multimea
Numim imagine a transformarii
Im f = {v W | u V , f (u) = v }.

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

ti
Proprieta

Propozitie
Fie f : V W o transformare liniara atunci
1. Ker f este subspatiu liniar n V .
2. Im f este subspatiu liniar n W .
Propozitie
Fie f : V W o transformare liniara atunci
1. f este injectiva daca s i numai daca Ker f = {0V }
2. f este surjectiva daca s i numai daca Im f = W .

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

Teorema
1. Daca f L(V , W ) atunci f transforma un sistem de vectori
liniar dependenti ntr-un sistem de vectori liniar dependenti.
2. Daca f L(V , W ) este injectiva atunci f transforma un
sistem de vectori liniar independenti ntr-un sistem de vectori
liniar independenti.

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

Demonstratie. 1. Presupunem ca u1 , u2 , , un sunt liniar


dependenti; exista i nu toti nuli astfel ca
n
X

i ui = 0V .

i=1

f s i avem
Aplicam
n
n
X
X
f(
i ui ) =
i f (ui ) = 0W .
i=1

i=1

2. Presupunem ca u1 , u2 , , un sunt liniar independenti. Fie


n
X

i f (ui ) = 0W ,

i=1

care implica
n
X
f(
i ui ) = 0W ,
i=1
n

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

Morfisme

Definitie
Fie f : V W o transformare liniara atunci f se numeste

izomorfism daca f este bijectiva.


Daca V = W , atunci f se numeste endomorfism. Notam L(V )
multimea tuturor endomorfismelor.
Endomorfismul liniar f : V V se numeste automorfism, daca

f este bijectiva.

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

ti. Operatii
Proprieta
Nucleul s i imagine

Rangul s i defectul unei transformari

Rangul s i defectul unei transformari

Definitie
f : V W liniare dimensiunea
Numim rangul transformarii
subspatiului Im f .
Definitie
f : V W liniare dimensiunea
Numim defectul transformarii
subspatiului Ker f .

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

liniare ntre spatii finit dimensionale


Transformari
Fie V , W doua spatii liniare finit dimensionale, astfel ca
dim V = n,

dim W = m,

m, n N.

Fie B1 = {e1 , e2 , , en } o baza n V s i B2 = {g1 , g2 , , gm } o


baza n W . Au loc
f (e1 ) = a11 f1 + a21 f2 + + am1 fm
f (e2 ) = a12 f1 + a22 f2 + + am2 fm
.

f (en ) = a1n f1 + a2n f2 + + amn fm


Relatiile sunt echivalente cu:
f (ei ) =

m
X

aji gj , i = 1, , n.

j=1
liniare
Transformari

(1)

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Definitie
Matricea
1 ,B2
A = AB
= (aji ), j = 1, m, i = 1, , n
f

n perechea de baze B1 , B2 .
se numeste matricea transformarii
Observatie. Matricea are pe coloane coordonatele vectorilor
f (ei ) n baza din W .

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Teorema

ntre multimea transformarilor


liniare L(V , W ) s i multimea

matricelor Mm,n () exista o corespondenta bijectiva.


Demonstratie. Fie f L(V , W ), unde
dim(V ) = n, dim(W ) = m. Daca folosim notatiile predente,
avem pentru orice u V , w W
u=

n
X
i=1

xi ei w =

m
X

yj fj .

j=1

liniare
Transformari

(2)

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Demonstratie.

Au loc

n
n
X
X
w = f (u) = f (
xi ei ) =
xi f (ei ) =
i=1

n
X

xi

i=1

Deducem
yj =

m
X

aji fj =

j=1
n
X

i=1

aji xi ,

m
X

n
X
(
aji xi )fj

j=1 i=1

j = 1, , m

i=1

liniare
Transformari

(3)

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

y1
y2

Y =
Daca notam

ym

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

x1
x2

X =
, relatia (3) devine
xn

Y = A X.
Oricare ar fi matricele
A Mm,n (), X Mn,1 (), Y Mm,1 (), relatia (4)

defineste o transformare liniara.

liniare
Transformari

(4)

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Consecinte

f : V W , f (u) = 0W , are
1. Tranformarea identic nula,
matricea Om,n
2. Transformarea identica f : V V , f (u) = u are matricea
A = In .
3. Daca f , g L(V , W ) au matricele A, B Mm,n () atunci
f + g are matricea A + B Mm,n ().
4. Daca , f L(V , W ), iar f are matricea A Mm,n (),
atunci transformarea f are matricea A Mm,n ().

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Compunerea transformarilor
5. Fie U, V , W spatii liniare peste cu
dim(U) = n, dim(V ) = m, dim(W ) = p, m, n, p N.
Fie f L(U, V ), g L(V , W ). Are sens compunerea
g f L(U, W ).
f
U

g
V

W
.

A Mm,n ()

B Mp,m ()

g f i corespunde matricea
Atunci transformarii
B A Mp,n ().
liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Inversarea unei transfromari

6. Daca V = W s i f L(V ) cu matricea A Mn () este o


atunci transformarii
f 1 i corespunde
transformare inversabila,
matricea A1 .

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Relatia dintre rang s i defect


Fie V , W spatii liniare peste cu dim(U) = n s i dim(W ) = m.
Teorema
Fie f L(U, W ) atunci are loc
dim(Im(f )) + dim(ker f ) = n.
Demonstratie. Fie A Mm,n () matricea lui f ntr-o pereche
de baze. Atunci f (u) = w nseamna
A X = Y.
Daca w Im(f ) atunci sistemul de mai jos este compatibil

a11 x1 + + a1n = y1

a21 x1 + + a2n = y2
.

am1 x1 + + amn = ym
liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Sistemul este echivalent cu


C1 x1 + + Cn xn = Y ,

(5)

unde C1 , , Cn sunt coloanele matricei A.


Relatia (5) exprima faptul ca Y Sp{C1 , , Cn }.
Stim

ca rang(A) = dim(Sp{C1 , , Cn }), deci


rang(A) = dim(Im(f )).
Pe de alta parte ker f reprezinta multimea solutiilor unui sistem
liniar omogen, cu dimensiunea n rang(A), de unde concluzia.

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Teorema
Fie f L(V ) cu dim(V ) = n s i B = {ei , , en } o baza n V , n
care f are matricea A Mn ().
Fie B 0 = {ei0 , , en0 } o alta baza n V , n care f are matricea
A0 Mn ().
Fie C matricea de schimbare de la baza B la B 0 .
Are loc
A0 = C 1 A C.
(6)

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Matricea unei transformari


Relatia dintre rang s i defect
liniare
Schimbarea matricei unei transformari

Demonstratie.
n doua moduri f (ej0 ).
Calculam
n
n
X
X
f (ej0 ) = f (
cij ei ) =
cij f (ei ) =
i=1

n
X
i=1

f (ej0 ) =

n
X
i=1

cij

n
X

i=1

aki ek =

k =1

aij0 ei0 =

n
X
i=1

n
X

n
X
(
aki cij )ek .

k =1 i=1

aij0

n
X

cki ek =

k =1

n X
n
X
(
cki aij0 )ek .
k =1 i=1

Rezulta
A C = C A0 .

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Valori s i vectori proprii

Definitie
Fie V un spatiu liniar peste , unde = R sau C s i f L(V ).
se numeste valoare proprie daca exista u V , u 6= 0V
astfel ca
f (u) = u.
(7)
Vectorul u se numeste vector propriu.
Multimea tuturor vectorilor proprii se numeste spectrul
operatorului s i se noteaza cu (f ).

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Teorema
Fie o valoare proprie.
1. Multimea V = {u V |f (u) = u} este subspatiu liniar n V .
2. Oricare ar fi u V are loc f (u) V .
Demonstratie. 1. Daca u, u 0 V rezulta ca u + u 0 V . Daca
V , u V atunci u V .
2. Fie u V astfel ca f (u) = u. Rezulta f (f (u)) = f (u).
V se numeste subspatiu propriu.

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Teorema
Daca , 0 sunt valori proprii distincte, iar u, u 0 sunt vectorii
proprii corespunzatori, atunci u s i u 0 sunt liniar independenti.
Demonstratie. Daca u, u 0 ar fi liniar dependenti, ar exista
, 6= 0 astfel ca u 0 = u, Aplicnd f deducem :
0 u = 0 u 0 = f (u 0 ) = f (u) = f (u) = u
De unde
(0 )u = 0V
ceea ce antreneaza , prin absurd, = 0 .

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Teorema
Daca V este spatiu liniar n-dimensional peste , atunci orice
f L(V ) are cel putin o valoare proprie n .
ntr-o
Demonstratie. Fie A Mn () matricea transformarii
baza fixata B = {e1 , , en }. Daca u = x1 e1 + + xn en din

conditia f (u) = u gasim

x1
x1
x2

= x2 .
A


xn
xn

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Ecuatia caracteristica
Se obtine

a11
a12

a21
a

22


an1
an2


0
x1
x2 0

=
0
xn
ann
a1n
a2n

Sistemul are solutie nebanala dacaa11
a12


a21
a

22an1
an2

=0


ann
a1n
a2n

Ecuatia (8) se numeste ecuatie caracteristica.


liniare
Transformari

(8)

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Forma diagonala

Definitie

Spunem ca o transformare liniara admite forma diagonala,

daca exista o baza n care matricea este diagonala.


Teorema
Daca spatiul liniar V admite o baza de vectori proprii, atunci n

aceasta baza transformarea liniara admite forma diagonala.


Demonstratie. Fie i valori proprii s i {u1 , , un } o baza
de vectori proprii. Atunci f (ui ) = i ui , adica matricea are pe
diagonala valorile proprii i , iar n rest 0.

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Lema lui Gersgorin


Lema
Fie A Mn (C). Pentru orice i = 1, , n fie
ri =

n
X

|aij | Di = {z C | |z aii | ri }.

j=1,j6=i

Are loc
(A)

n
[

Di ,

i=1

liniare de matrice A.
unde (A) este spectrul transformarii

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Demonstratie. Fie o valoare proprie, astfel ca exista


xi , i = 1, , n nu toti nuli astfel ca

x1
x1
A = .
xn
xn

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Fie i astfel ca |xi | = max(|x1 |, , |xn |) de unde xi 6= 0. Ecuatia


i este
ai1 x1 + + (aii )xi + + ain = 0.
Deducem
(aii )xi =

n
X

aij xj ,

j=1,j6=i

de unde

n
X

|aii ||xi |

|aij ||xj |.

j=1,j6=i

Urmeaza
|aii |

n
X

|aij |

j=1,j6=i

|xj |
ri .
|xi |

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Polinom caracteristic
Definitie
Fie A Mn (). Polinomul
P() = det(A In )

(9)

se numeste polinom caracteristic.


Teorema
Fie A Mn () s i P() polinomul caracteristic. Atunci au loc:
1. A s i At au acelasi polinom carateristic.
2.
P() = (1)n n + (1)n1 n1 (a11 + a22 + + ann ) + + an
unde an = det(A).
3. Date A, B Mn () s i C Mn () nesingulara astfel ca
B = C 1 AC atunci A s i B au acelasi polinom caracteristic.
liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Demonstratie

P() = (a11 )(a22 ) (ann )+polinom de grad n2 =


(1)n n + (1)n1 (a11 + a22 + + ann )n1 + + an .
Daca = 0 deducem an = det(A).
Consecinte.
1 1 + 2 + + n = Tr (A)
2. 1 2 n = det(A).

liniare
Transformari

Notiunea de transformare liniara


liniare ntre spatii finit dimensionale
Transformari
Valori s i vectori proprii

Diagonalizarea matricei unei transformari


Polinom caracteristic

Teorema Cayley-Hamilton

Teorema
Fie A Mn () s i P polinomul caracteristic. Atunci
P(A) = 0.

liniare
Transformari