Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Program de formare: FOMATOR


Perioada:__________________________________________________________

Nume si Prenume Cursant: ___________________________________________

Verificat de responsabil practic (Nume, prenume, semntur): __________

PROGRAM DE FORMARE

_________________________

1.

DATELE DE IDENTIFICARE A PROGRAMULUI DE

FORMARE PROFESIONAL
Tipul programului

________________

Denumirea calificrii/ocupaiei sau specificarea grupri de


competen

__________________

Domeniul ocupaional

_________________

Nivelul de calificare (dac este cazul)

________________

Tipul de certificat obinut

_________________

Durata programului de formare

_____ ore, din care:


o pentru pregtire teoretic: _____
o pentru pregtire practic: _____

2.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE FORMARE

PROFESIONAL

___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

3.

RESURSE UMANE

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

4.

RESURSE MATERIALE

Spaii aferente pregtirii teoretice si practice

___________________________________
___________________________________

Dotrile prevzute n programa de pregtire pentru pregtirea


teoretic

___________________________________
___________________________________

Dotrile prevzute n programa de pregtire pentru pregtirea


practic

___________________________________
___________________________________

Materiale didactice

___________________________________
___________________________________

5.

METODE I TEHNICI DE PREDARE

Metode de nvare

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Procedee de instruire

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

6.

MODALITI DE EVALUARE A PARTICIPANILOR LA

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONAL


Evaluare pe parcurs

Metode-instrumente: ________________________
Scal de apreciere: note de la 1 la 10

Evaluare final

Metode-instrumente: ______________________
Scal de apreciere: note de la 1 la 10

DISCIPLINA N: ________________________________________________________
Durata (in ore de pregatire): TOTAL ____ ore Din care: instruire teoretica - ___ ore si instruire practica - ___ ore
Obiective generale: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ .

Nr.
Crit.

OBIECTIVE DE
REFERINTA

CONTINUT TEMATIC

METODE/FORME
DE ACTIVITATE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MIJLOACE DE
INSTRUIRE,
MATERIALE DE
INVATARE

CRITERII DE
EVALUARE

8.
9.