Sunteți pe pagina 1din 7

NORMA FRONTALIS (VEDEREA ANTERIOARĂ A CRANIULUI)

NORMA FRONTALIS (VEDEREA ANTERIOAR Ă A CRANIULUI) SUPRAFE Ţ E Ş I ELEMENTE OSOASE : 1.Scuama

SUPRAFEŢE ŞI ELEMENTE OSOASE:

1.Scuama osului frontal prezintă:

a.tuberozităţile frontale sunt două proeminenţe situate la 3 cm deasupra marginilor supraorbitale. b.arcadele sprâncenoase sunt proeminenţe osoase situate deasupra marginilor supraorbitale. c.glabela este o proeminenţă mediană, situată între arcadele sprâncenoase. d.marginile supraorbitale sunt concave inferior şi în 1/3 medială sunt rotunjite; participă la formarea additusului orbitar; ele pot prezenta două incizuri:

-incizura supraorbitală situată la unirea 1/3 mediale cu 2/3 laterale a marginii supraorbitale; prin această incizură trece mănunchiul vasculo-nervos supraorbital. -incizura frontală este situată medial de incizura supraorbitală. e.găurile supraorbitală şi frontală se află uneori în locul incizurilor cu acelaşi nume; prin gaura frontală trece nervul supratrohlear. f.sutura metopică sau frontală este situată pe linia mediană deasupra incizurii nazale. g.procesul zigomatic al frontalului este situat în partea laterală a arcadelor sprâncenoase; de la nivelul lui porneşte linia temporală; procesul zigomatic se articulează cu procesul frontal al zigomaticului. 2.Feţele anterioare ale corpurilor şi ale proceselor frontale ale oaselor maxilare (vezi osul maxilar) 3.Feţele externe ale oaselor nazale prezintă originea muşchiului procerus şi a muşchiului nazal. 4.Feţele externe ale oaselor zigomatice au o formă patrulateră şi convexă. În apropierea marginii orbitale se află gaura zigomatico-facială prin care trece nervul zigomatico-facial (ramură a nervului zigomatic). Inferior se află ariile de origine ale muşchilor zigomatici mare şi mic. Procesul frontal al osului zigomatic se articulează cu procesul zigomatic al frontalului la nivelul suturii fronto- zigomatice. 5.Additusul orbitar este delimitat de marginea infraorbitală a osului maxilar, de marginea orbitală a osului zigomatic, de marginea supraorbitală a osului frontal şi de crestele lacrimale anterioară şi posterioară care delimitează între ele fosa sacului lacrimal.

6.Apertura piriformă reprezintă deschiderea anterioară a cavităţii nazale şi este limitată superior de oasele nazale şi infero-lateral de incizurile nazale ale oaselor maxilare. În partea inferioară se observă o proeminenţă-spina nazală anterioară formată prin articularea extremităţilor anterioare ale incizurilor nazale ale oaselor maxilare.

45

Norma frontalis

1. scuama frontalului; 2. sutura metopică; 3. gaura frontală; 4. gaura

supraorbitală; 5. canalul optic; 6. creasta lacrimală anterioară; 7. faţa orbitală a aripii mari a sfenoidului; 8. faţa orbitală a corpului osului maxilar;

9. gaura infraorbitală; 10. osul nazal; 11. apertura piriformă; 12. septul

nazal; 13. corpul mandibulei; 14. gaura mentală; 15. faţa anterioară a corpului maxilarului; 16. ramul mandibulei; 17. fosa canină; 18. sutura zigomatico-maxilară; 19. faţa laterală a osului zigomatic; 20. fisura orbitală inferioară; 21. creasta lacrimală posterioară; 22. linia temporală a frontalului; 23. glabela; 24. fisura orbitală superioară; 25. tuberozitate frontală;

SUTURILE : 1.Sutura coronal ă între marginea parietal ă a osului frontal ş i marginile

SUTURILE:

1.Sutura coronală între marginea parietală a osului frontal şi marginile frontale ale oaselor parietale. 2.Sutura fronto-nazală între incizura nazală a osului frontal şi marginea superioară a osului nazal. 3.Sutura internazală între marginile mediale ale oaselor nazale. 4.Sutura fronto-maxilară între osul frontal şi procesul frontal al osului maxilar. 5.Sutura zigomatico-maxilară între procesul zigomatic al osului maxilar şi zona articulară a feţei temporale a osului zigomatic. 6.Sutura intermaxilară 7.Sutura frontală (metopică) situată în partea inferioară a scuamei osului frontal. 8.Sutura fronto-zigomatică între procesul zigomatic al osului frontal şi procesul frontal al osului zigomatic. 9.Sutura nazo-maxilară între procesul frontal al osului maxilar şi marginea posterioară a osului nazal.

Norma frontalis

1.

scuama frontalului; 2. sutura metopică; 6. creasta lacrimală anterioară;

7.

faţa orbitală a aripii mari a sfenoidului; 8. faţa orbitală a corpului

osului maxilar; 9. gaura infraorbitală; 10. osul nazal; 11. apertura piriformă; 12. spina nazală anterioară; 13. corpul mandibulei; 14. gaura mentală; 15. faţa anterioară a corpului maxilarului; 16. ramul mandibulei;

17. fosa canină; 19. faţa laterală a osului zigomatic; 20. fisura orbitală inferioară; 22. linia temporală a frontalului; 23. glabela; 24. fisura orbitală superioară; 25. tuberozitate frontală;

46

1.Fosa temporală (vezi fosa temporală) 2.Arcada zigomatică este formată prin articularea procesului zigomatic al osului temporal cu procesul temporal al osului zigomatic. Pe marginea sa superioară se ataşează fascia temporală, iar pe marginea inferioară şi pe faţa sa internă are originea muşchiul maseter. Arcada zigomatică este separată de restul craniului printr-un orificiu. La nivelul arcadei zigomatice se află sutura zigomatico-temporală. Procesul zigomatic al osului temporal are un segment posterior (bazal), care are o faţă superioară concavă, ce se continuă cu scuama; superior de această faţă trec fasciculele posterioare ale muşchiului temporal. Procesul zigomatic are două rădăcini: una anterioară care este orizontală şi formează tuberculul articular şi una posterioară care se continuă cu creasta supramastoidiană. La joncţiunea dintre cele două rădăcini se află tuberculul rădăcinii zigomatice pe care se inseră ligamentul colateral lateral al articulaţiei temporo-mandibulare. Deasupra rădăcinii posterioare se poate observa o gaură scuamoasă ce conţine sinusul pietro-scuamos. Segmentul anterior sau liber al procesului zigomatic are o margine superioară pe care se inseră fascia temporală, o margine inferioară şi o faţa medială unde îşi au origine fibrele muşchiului maseter. Faţa laterală este subcutanată, iar extremitatea anterioară este dinţată, articulându-se cu procesul temporal al zigomaticului. Anterior de tuberculul articular se află o porţiune precondilară din scuama temporalului, care participă la formarea tavanului fosei infratemporale. 3.Meatul acustic extern-se deschide inferior de partea posterioară a rădăcinii posterioare a procesului zigomatic al osului temporal printr-un orificiu numit por acustic extern. El este format anterior şi inferior de partea timpanică a osului temporal, iar superior şi postero-superior din partea scuamoasă a osului temporal. Supero-posterior se află o zonă numită trigonul suprameatic situat între creasta supramastoidiană, marginea postero-superioară a porului acustic extern şi o verticală tangentă la marginea posterioară a porului acustic extern. Profund de acest trigon se află antrul mastoidian. În aria trigonului se află o depresiune lângă care se observă o mică proeminenţă numită spina supra meatum (spina suprameatală). La nivelul porului acustic extern în partea supero-anterioară se află sutura timpano-scuamoasă. 4.Fosa mandibulară este o depresiune care aparţine exobazei şi este formată dintr-o arie anterioară articulară, ce aparţine scuamei temporalului şi o arie posterioară, nearticulară, formată din partea timpanică a temporalului. Faţa articulară poate fi separată uneori printr-un tubercul postglenoid de partea timpanică; acest tubercul este descris ca o a treia rădăcină a procesului zigomatic. Fisura timpano-scuamoasă este situată medial la nivelul fosei mandibulare, se bifurcă medial (datorită prelungirii inferioare a tegmen tympani) în două fisuri: fisura pietro-timpanică (Glasser) şi fisura pietro-scuamoasă. Prin fisura pietro-timpanică trec artera timpanică anterioară (ramură a arterei maxilare), ligamentul maleolar anterior şi nervul coarda timpanului, care iese din canaliculul său anterior. Sinusul pietro- scuamos poate străbate uneori gaura postglenoidă la nivelul suturii dintre partea timpanică şi partea scuamoasă. 5.Faţa externă a părţii mastoidiene a osului temporal prezintă gaura mastoidiană prin care trec o venă emisară de la sinusul sigmoid şi o ramură meningee din artera occipitală. Pe suprafaţa externă se inseră fibre din pântecele occipital al muşchiului occipito-frontal şi muşchiul auricular posterior. În partea inferioară se află procesul mastoidian pe a cărei faţa externă se inseră muşchii sternocleidomastoidian, splenius al capului şi lung al capului. 6.Procesul stiloid (vezi exobaza) 7.Fosa infratemporală (vezi fosa infratemporală), fisura pterigo-maxilară şi fosa pterigopalatină (vezi fosa pterigopalatină). *Suturile : coronală, scuamoasă, sutura sfeno-parietală, sutura lambdoidă, sutura occipito-mastoidiană, sutura zigomatico-facială, sutura parieto-mastoidiană, sutura timpano-scuamoasă, sutura zigomatico-temporală, sutura sfeno-parietală, sutura sfeno-scuamoasă şi sutura zigomatico-sfenoidală.

47

NORMA LATERALIS (ASPECTUL LATERAL AL CRANIULUI)

ă . 47 NORMA LATERALIS (ASPECTUL LATERAL AL CRANIULUI) Norma lateralis 1. sutura coronal ă ;

Norma lateralis 1. sutura coronală; 2. linia temporală superioară; 3. linia temporală inferioară; 4. sutura scuamoasă; 5. sutura lambdoidă; 6. scuama osului occipital; 7. scuama osului temporal; 8. procesul mastoidian; 9. procesul stiloid; 10. porul acustic extern; 11. capul mandibulei; 12. faţa temporală a aripii mari a sfenoidului; 13. ramul mandibulei; 14. osul zigomatic; 15. tuberozitatea maseterină; 16. faţa infratemporală a corpului osului maxilar; 17. creasta zigomatico-alveolară; 18. corpul mandibulei; 19. gaura mentală; 20. eminenţa canină; 21. foseta incisivă; 22. fosa canină; 23. gaura infraorbitală; 24. orificiul superior al canalului lacrimo-nazal; 25. fosa sacului lacrimal; 26. faţa temporală a scuamei frontale;

Norma lateralis 1. sutura coronal ă ; 2. linia temporal ă superioar ă ; 3.

Norma lateralis 1. sutura coronală; 2. linia temporală superioară; 3. linia temporală inferioară; 4. sutura scuamoasă; 5. sutura lambdoidă; 6. scuama osului occipital; 7. scuama osului temporal; 8. procesul mastoidian; 10. porul acustic extern; 11. capul mandibulei; 12. faţa temporală a aripii mari a sfenoidului; 13. ramul mandibulei; 14. osul zigomatic; 15. tuberozitatea maseterină; 16. faţa infratemporală a corpului osului maxilar; 17. creasta zigomatico-alveolară; 18. corpul mandibulei; 19. gaura mentală; 20. eminenţa canină; 22. fosa canină; 26. faţa temporală a scuamei frontale;

48

1.Scuama osului occipital prezintă:

a.protuberanţa occipitală externă pe care se inseră ligamentul nucal şi o parte din fibrele muşchiului trapez. b.creasta occipitală externă este o creastă verticală, situată inferior de protuberanţa occipitală externă; la nivelul ei se inseră ligamentul nucal. c.linia nucală supremă unde îşi are originea pântecele occipital al muşchiului occipito-frontal şi aponevroza epicraniană. d.linia nucală superioară se află lateral de protuberanţa occipitală externă şi serveşte inserţiei muşchilor trapez, splenius al capului şi sternocleidomastoidian. e.linia nucală inferioară se află inferior de precedenta şi intersectează mijlocul crestei occipitale externe. f.zona dintre liniile nucale superioară şi inferioară unde se inseră muşchii semispinal al capului şi oblic superior al capului. g.zona situată anterior de linia nucală inferioară prezintă inserţiile muşchilor mic drept posterior al capului şi mare drept posterior al capului. În apropierea marginii posterioare a găurii occipitale mari

se inseră membrana atlanto-occipitală posterioară. 2.Oasele temporale prezintă:

a.procesele mastoidiene. Medial de procesul mastoid se află incizura mastoidiană unde are originea pântecele posterior al muşchiului digastric. Medial de incizură se află eminenţa juxtamastoidiană şi şanţul arterei occipitale. b.procesul stiloid (vezi exobaza). 3.Unghiurile mastoidian şi occipital ale oaselor parietale *Suturile normei posterioare sunt: suturile lambdoidă, parieto-mastoidiană şi sutura occipito- mastoidiană. *Fontanela mastoidiană se află la intersecţia dintre suturile lambdoidă, parieto-mastoidiană şi occipito- mastoidiană.

NORMA OCCIPITALIS (VEDEREA POSTERIOARĂ A CRANIULUI)

ă . NORMA OCCIPITALIS (VEDEREA POSTERIOAR Ă A CRANIULUI) Norma occipitalis 1. sutura lambdoid ă ;

Norma occipitalis 1. sutura lambdoidă; 2. sutura sagitală; 3. linia nucală supremă; 4. protuberanţa occipitală externă; 5. linia nucală superioară; 6. creasta occipitală externă; 7. procesul mastoidian; 8. linia nucală inferioară; 9. creasta temporală a mandibulei; 10. gaura mandibulei; 11. spinele mentale superioare; 12. spinele mentale inferioare; 13. foseta digastrică; 14. corpul mandibulei; 15. ramul mandibulei; 16. tuberozitatea pterigoidă;

15. ramul mandibulei; 16. tuberozitatea pterigoid ă ; Norma occipitalis 1. sutura lambdoid ă ; 2.

Norma occipitalis 1. sutura lambdoidă; 2. sutura sagitală; 3. linia nucală supremă; 4. protuberanţa occipitală externă; 5. linia nucală superioară; 6. creasta occipitală externă; 7. procesul mastoidian; 8. linia nucală inferioară;

49

CALVARIA

ASPECTUL INTERIOR AL CALVARIEI 1.Suturi : a.sutura coronală se află între marginile frontale ale oaselor
ASPECTUL INTERIOR AL CALVARIEI
1.Suturi :
a.sutura coronală se află între marginile frontale ale oaselor parietale şi
marginea parietală a osului frontal.
b.sutura sagitală se află între marginile sagitale ale oaselor parietale.
c.sutura lambdoidă se află între scuama osului ocipital şi marginile
occipitale ale oaselor parietale.
2.Suprafeţe şi elemente osoase :
a.faţa internă a scuamei osului frontal prezintă:
-creasta frontală pe care se inseră coasa creierului.
-şanţul sinusului sagital pe marginile căruia se inseră coasa creierului.
-foveolele granulare sunt mici depresiuni care conţin granulaţii
arahnoidiene.
b.faţa internă a oaselor parietale este concavă şi prezintă:
-şanţul pentru sinusul sagital superior pe marginile căruia se inseră
coasa creierului; la formarea şanţului participă şi osul parietal de partea opusă.
-foveolele granulare în care pătrund granulaţiile arahnoidei.
-şanţuri pentru arterele meningee medii.
-şanţul sinusului sfeno-parietal
-fosa parietală corespunde tuberozităţii parietale.
-creasta silviană
-impresiunile digitate sunt determinate de circumvoluţiunile cerebrale;
se observă pe toată suprafaţa internă.
c.faţa internă a scuamei occipitalului prezintă:
Calvaria (faţa endocraniană)
1. creasta frontală; 2. sutura sagitală; 3. şanţul sinusului sagital
superior; 4. scuama occipitalului; 5. foveole granulare; 6. osul
parietal; 7. şanţuri arteriale; 8. sutura coronală; 9. scuama
frontalului
-protuberanţa occipitală internă corespunde confluenţei sinusurilor
venoase.
-şanţul sinusului sagital superior urcă spre unghiul superior al
scuamei şi conţine sinusul sagital superior situat într-o dedublare a coasei
creierului.

50

NORMA SUPERIOR (VEDEREA SUPERIOARĂ A CRANIULUI) FAŢA EXOCRANIANĂ A CALVARIEI SUPRAFEŢE ŞI ELEMENTE OSOASE:
NORMA SUPERIOR
(VEDEREA SUPERIOARĂ A CRANIULUI)
FAŢA EXOCRANIANĂ A CALVARIEI
SUPRAFEŢE ŞI ELEMENTE OSOASE:
1.Oasele parietale prezintă următoarele elemente:
a.tuberozitatea parietală
b.linia temporală superioară pe care se inseră fascia temporală.
c.gaura parietală se află în apropierea marginii sagitale în partea
posterioară; conţine vene emisare de la sinusul sagital superior şi o ramură
meningee din artera occipitală.
2.Scuama osului frontal prezintă:
a.tuberozităţile frontală
b.sutura metopică
*
la nivelul intersecţiilor dintre suturi se pot observa oase suturale (wormiene).
SUTURI:
1.Sutura coronală se află la joncţiunea dintre marginea parietală a osului frontal
şi marginile frontale ale oaselor parietale.
2.Sutura sagitală se formează prin articularea marginilor sagitale ale oaselor
parietale.
3.Sutura lambdoidă este formată prin articularea marginilor occipitale ale
oaselor parietale cu marginea lambdoidă a osului occipital.
4.Sutura frontală (metopică) este prezentă rareori la adulţi ; se formează între
cele două puncte de osificare ale osului frontal.
FONTANELELE sunt spaţii membranoase prezente la nou-născuţi şi copii mici
deoarece osificarea nu este încă completă.
1.Fontanela anterioară are formă rombică şi este situată la intersecţia dintre
suturile frontală, sagitală şi coronală; ea se închide prin osificare după
aproximativ 18 luni de la naştere.
2.Fontanela posterioară are formă triunghiulară şi este localizată la intersecţia
dintre sutura sagitală şi sutura lambdoidă; ea se închide prin osificare între lunile
a
III-a şi a VI-a.
Calvaria (faţa exocraniană)
1. sutura metopică ; 2. scuama osului frontal ; 3. sutura coronală ; 4. sutura sagitală ;
3.Fontanela sagitală este situată în partea posterioară a suturii sagitale în
vecinatatea găurii parietale.
5.
osul parietal ; 6. gaura parietală ; 7. sutura lambdoidă ; 8. scuama osului occipital ;
9.
fontanela anterioară ; 10. fontanela posterioară ;

51