Sunteți pe pagina 1din 0

REGIUNILE TOPOGRAFICE ALE GÂTULUI

 

LIMITA DINTRE REGIUNILE CAPULUI ŞI CELE ALE GÂTULUI trece prin următoarele repere anatomice: protuberanţa occipitală externă, linia nucală superioară, baza procesului mastoidian (în dreptul liniei de inserţie a muşchiului sternocleidomastoidian), marginea anterioară a procesului mastoidian, marginea anterioară a muşchiului sternocleidomastoidian, unghiul mandibulei, marginea inferioară a corpului mandibulei şi protuberanţa mentală.

REGIUNILE GÂTULUI se împart în patru mari zone:

regiunea anterioară a gâtului, regiunea sternocleido- mastoidiană, regiunea laterală a gâtului şi regiunea nucală.

REGIUNEA ANTERIOAR Ă A GÂTULUI este împ ă r ţ it ă în urm ă

REGIUNEA ANTERIOARĂ A GÂTULUI este împărţită în următoarele regiuni:

 

1.Regiunea suprahioidiană (submentală) care este delimitată astfel:

 

a.superior: marginea inferioară a corpului mandibulei; b.inferior: osul hioid; c.lateral: pântecele anterior al muşchiului digastric; 2.Regiunea infrahioidiană care este delimitată astfel:

 

b.superior: osul hioid; c.inferior: marginea superioară a manubriului sternal (incizura suprasternală); d.supero-lateral: pântecele superior al muşchiului omohioidian; e.infero-lateral: marginea anterioară a muşchiului sternocleidomastoidian; 3.Regiunea submandibulară care este delimitată astfel:

 

a.superior: marginea inferioară a corpului mandibulei; b.antero-inferior: pântecele anterior al muşchiului digastric; c.postero-inferior: pântecele posterior al muşchiului digastric; 4.Trigonul carotic care este delimitat astfel:

 
 

a.superior: pântecele posterior al muşchiului digastric; b.anterior: pântecele superior al muşchiului omohioidian; c.posterior: marginea anterioară a muşchiului sternocleidomastoidian;

 

REGIUNEA STERNOCLEIDOMASTOIDIANĂ este delimitată astfel:

1.Superior: baza procesului mastoidian (la nivelul inserţiei muşchiului); 2.Inferior: faţa superioară a extremităţii sternale a claviculei, articulaţia sterno-claviculară şi marginea superioară a manubriului sternal (la nivelul originii muşchiului); 3.Anterior: marginea anterioară a muşchiului sternocleidomastoidian; 4.Posterior: marginea posterioară a muşchiului sternocleidomastoidian;

 

Fosa supraclaviculară sternocleidomastoidian.

mică

se

află

între

capetele

de

origine

ale

muşchiului

52

 

REGIUNEA LATERALĂ A GÂTULUI este delimitală astfel:

1.Anterior (medial): marginea posterioar ă

1.Anterior (medial): marginea posterioară

a

muşchiului sternocleidomastoidian;

 

2.Posterior (lateral): marginea anterioară

a

muşchiului trapez;

3.Inferior: clavicula;

 

Regiunea

laterală

a

gâtului

este

împărţită

de

pântecele

inferior

al

muşchiului

omohioidian

în

două

regiuni:

 

1.Trigonul omotrapezian

care

este

delimitat astfel:

 

a.posterior: marginea laterală a muşchiului trapez; b.anterior: marginea posterioară a muşchiului sternocleidomastoidian; c.inferior: pântecele inferior al muşchiului omohioidian

2.Trigonul omoclavicular (fosa supraclaviculară mare) care este delimitat astfel:

a.superior: pântecele inferior al muşchiului omohioidian; b.inferior: clavicula;

 

c.anterior: marginea posterioară a muşchiului sternocleidomastoidian;

Repere musculare şi osoase care delimitează regiunile topografice ale gâtului

1.

pântecele anterior al muşchiului digastric; 2. corpul mandibulei;

REGIUNEA NUCALĂ este delimitată

3.

osul hioid, 4. pântecele superior al muşchiului omhohioidian; 5.

astfel:

 

muşchiul sternocleidomastoidian; 6. pântecele posterior al muşchiului digastric; 7. marginea laterală a muşchiului trapez; 8. clavicula; 9. pântecele inferior al muşchiului omohioidian;

1.Superior: protuberanţa occipitală externă şi linia nucală superioară; 2.Lateral: marginile laterale ale muşchiului trapez; 3.Inferior: linia orizontală care trece prin procesul spinos al vertebrei C7;

 

53

MUŞCHIUL PLATYSMA

MU Ş CHIUL PLATYSMA MU Ş CHIUL PLATYSMA este un mu ş chi al gâtului derivat
MU Ş CHIUL PLATYSMA MU Ş CHIUL PLATYSMA este un mu ş chi al gâtului derivat

MUŞCHIUL PLATYSMA este un muşchi al gâtului derivat din al II-lea arc branhial şi este inervat de nervul facial (VII). Fiind un muşchi cu inserţii cutanate el aparţine muşchilor mimicii. 1.Inserţia inferioară:

a.dermul regiunilor pectorală şi deltoidiană b.fasciile muşchilor pectoral mare şi deltoid 2.Inserţia superioară:

a.grupul de fibre lateral - nodul comisural şi fascia maserterină b.grupul de fibre mijlociu - corpul mandibulei c.grupul de fibre medial- protuberanţa mentală

3.Raporturi:

a.superficiale: tegumentul b.profunde:

-în regiunea sternocleidomastoidiană: fascia cervicală superficială, nervul auricular mare, nervul transvers al gâtului, nervul supraclavicular medial, vena jugulară externă şi muşchiul sternocleidomastoidian; -în regiunea laterală a gâtului: fascia cervicală superficială, nervii supraclaviculari medial şi lateral; -în trigonul carotic: fascia cervicală superficială, mănunchiul vasculo- nervos al gâtului (artera carotidă comună/internă, nervul vag şi vena jugulară internă);

-în trigonul submandibular: fascia cervicală superficială, glanda submandibulară şi pântecele anterior al muşchiului digastric; -la cap: muşchiul maseter, corpul mandibulei, vasele faciale şi ganda

parotidă; 4.Inervaţie: ramura cervicală a nervului facial (VII)

5.Acţiune:

a.coboară unghiul gurii (stări de tristeţe); b.rareori participă la coborârea mandibulei; c.produce riduri transverse la nivelul pielii gâtului;

Raporturile profunde ale muşchiului platysma 1.glanda submandi- bulară; 2. pântecele anterior al muşchiului digastric; 3. muşchiul sternocleidomastoidian; 4. trunchiul comun pentru nervii supraclaviculari; 5. nervul auricular mare; 6. vena jugulară externă; 7. nervul transvers al gâtului; 8. pântece superior al muşchiului omohioidian; 9. pântecele inferior al muşchiului omohioidian; 10. artera carotidă comună; 11. clavicula; 12. muşchiul milohioidian; 13. osul hioid; 14. ramura cervicală a nervului VII; 15. muşchiul platysma

54

MUŞCHIUL

STERNOCLEIDOMASTOIDIAN

Raporturile

sternocleidomastoidian 1. vena jugulară internă; 2. artera carotidă comună; 3. artera subclavie; 4. nervul frenic; 5. ansa subclavie; 6. nervul vag; 7. muşchiul omohioidian; 8. muşchiul sternocleidomastoidian;

muşchiului

profunde

ale

MUŞCHIUL STERNOCLEIDOMASTOIDIAN

1.Origine:

a.capul sternal: faţa anterioară a părţii superioare a manubriului sternal; b.capul clavicular: faţa anterioară a extremităţii sternale a claviculei; * între capetele sternal şi clavicular şi calviculă se află fosa supraclaviculară mică.

2.Inserţie:

a.capul sternal: se inseră pe faţa laterală a procesului mastoidian şi pe linia nucală superioară (prin cele două fascicule de fibre: sterno-mastoidian şi respectiv sterno-occipital); b.capul clavicular se inseră pe faţa laterală, vârful şi marginea anterioară a procesului mastoidian şi pe linia nucală superioară (prin cele două fascicule de fibre:

cleido-mastoidian şi respectiv cleido-occipital);

3.Raporturi:

a.superficiale: muşchiul platysma, vena jugulară externă, nervul auricular mare, nervul transvers al gâtului, nervul supraclavicular medial; b.profunde:

-în 1/3 inferioară a regiunii sternocleidomastoidiene (la baza gâtului):

planul osteo-muscular: articulaţia sterno-claviculară, muşchii sternohioidian şi sternotiroidian;

planul venos: confluentul venos jugulo-subclavicular;

planul nervos: nervul frenic, ansa subclavie şi nervul vag;

planul arterial: porţiunea prescalenică a arterei subclavii şi artera carotidă

comună; -în 1/3 mijlocie a regiunii sternocleidomastoidiene: mănunchiul vasculo- nervos al gâtului (alcătuit din artera carotidă comună, nervul vag şi vena jugulară internă), tendonul intermediar al muşchiului omohioidian, ansa hipoglosului şi fascia pretraheală. -în 1/3 superioară a regiunii sternocleidomastoidiene: mănunchiul vasculo-nervos al gâtului (artera carotidă internă, nervul vag şi vena jugulară internă), pântecele posterior al muşchiului digastric, ramura externă a nervului accesor; 4.Inervaţia: ramura externă a nervului accesor şi ramuri din plexul cervical (C2-C3); 5.Acţiunea: flexia şi înclinaţia capului de aceeaşi parte (fibrele anterioare); rotaţia capului de partea opusă (fibrele sterno-occipitale); extensia capului (fibrele posterioare); sunt inspiratori auxiliari; 6.Vascularizaţia. Muşchiul are ca surse de vascularizaţie arterială artera tiroidiană superioară, artera tiroidiană inferioară, artera suprascapulară, artera occipitală şi artera

auriculară posterioară;

occipital ă ş i artera auricular ă posterioar ă ; Elemente vasculo-nervoase situate profund de mu
occipital ă ş i artera auricular ă posterioar ă ; Elemente vasculo-nervoase situate profund de mu

Elemente vasculo-nervoase situate profund de muşchiul sternocleidomastoidian 1. vena jugulară internă; 2. artera carotidă comună; 3. muşchiul omohioidian; 4. ramura externă a nervului accesor (XI); 5. nervul hipo- glos (XII); 6. ansa hipo- glosului; 7. artera carotidă internă; 8. artera carotidă externă; 9. artera subclavie; 10. vena subclavie;

55