Sunteți pe pagina 1din 72

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

I.CLASIFICAREAINSTRUMENTELORDEEVALUARE

CLASIFICAREAINSTRUMENTELORNFUNCIEDECOMPLEXITATE
Tip

Definiie

Exemple

Teste
psihologice

Prob format dintrun ansamblu de propoziii sau ittemi 16PF


(ntrebri, stimuli senzoriali, sarcini etc.) susceptbili evalurii MMPI
care, aplicate unui subiect permit msurarea trsturilor
acestuiacuprivirelaconstructulvizatievaluarearspunsului WAISR
acestuia prin comparaie cu rspunsurile obinute prin
aplicarea aceluiai test asupra unei populaii tipice. Sunt
metode standardizate pentru identificarea unui subiect ntro
manier fiabil i valid fa de norma grupului din care face
parte.

Scale
de Instrumente standardizate care permit diverilor aplicani
evaluare
(clinicieni, familie sau observatori formai sau nu i chiar
persoanei evaluate)scuantifice comportamentulpacientului
n arii specifice. Permit o ascensiune cumulativ a itemilor,
oferindpunctaje globale la finalul evalurii. Suntdormate din
itemiindividuali,fiecaredescriindocaracteristicbinedefinit
afenomenuluievaluat.Inventarelesuntdiferitedechestionare
prin forma de redactare a itemilor, caenunuri n cazul
inventareloricantrebrincazulchestionarelor.
Interviuri
structurate

Interviude explorare (clinic sau de alt caracter)standardizat


prin controlul ntrebrilor, inclusiv specificarea tipului de
indagacion care se poate utiliza i standardiznd punctajul
rspunsuluipacientuluiprinscaledeevaluarecaceledescrise
anterior. Obiectivul acestuia este ca rspunsurile persoanelor
intervievate s s fie ajustate la patternuri uniforme de
ntrebriisfiedirectcomparabileireproductibile.

16PF16PersonalityFactors
ASIAdictionSeverityIndex
BDIBeckDepressionInventory
BPRSBriefPsychiatricRatingScale
MMPI Minnesota Multiphasic Personality
Inventory
PDEPersonalityDisordersExamination
SCLHopkinsSymptomChecklist90

BDI
BPRS
SCL90
SDS
STAI

ASI
PDE
SCAN
SCID

SCAN Schedules for Clinical Assessment in


Neuropsychiatry
SCIDStructuredClinicalInterviewforDSMIIIR
SDSSeverutyofDependenceScale
STAIStateTraitAnxietyInventory
WAISR Wechsler Adult Intelligence Scale
Revised

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

n prima grup sunt situate chestionarele descriptive (de ex. chestionarele


sociodemografiece)iinventareledesimpome(deex.inventareprivindefectelesecundare
ale LAAMului, utilizate n unele studii). Aceste instrumente nu permit cuantificarea
itemiloripotficonsideraicasimplelistedeverificaresauinventar.
La nivelul doi se fl scalele de evaluare. Aa cum arat i numele, acestea permit o
ascensiune cumulativ a itemilor lor avnd n vedere punctajele globale de la finalul
evalurii. Sunt compuse din itemiindividuali, fiecare dintre ei descriind o o caracteristic
bine definit a fenomenului evluat. Caracterul lor acumulativ le difereniaz de
chestionarelepentruculegereadedateidesimpleinventaredesimptome.Multedintre
instrumentele de evaluare n domeniul dependenei de droguri sunt scale de evaluare.
Menionm aici Severitz of Dependence Scale (SDS) (Gossop et al., 1995), Severity of
Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ) (Stockwell, Murphy, Hodgson, 1983), Leeds
DependenceQuestionaire(LDQ)(Raistricketal.,1994).
La al treilea nivel se afl interviurile standardizate. Acestea sunt clasificate n funcie de
obiectivul pe care l au (generale sau specifice) i dup nivelul de capacitare necesasr
pentruadministrare,carelarndulsudepindedestructurareanformulareantrebrilor
icodificarearspunsurilor(cuctestemaimarestructurareacuattniveluldecapacitare
necesar n administrare este mai redus). Interviurile standardizate pot fi nsoite de un
sistem informatizat de corectare care permite atribuirea criteriilor de diagnostic. ntre
acestea menionm Addiction Severity Index (ASI) (McLellan et al., 1992) i Opoate
TreatmentIndex(OTI)(Darkeetal.,1991).
Sistemele de diagnostic standardizat constituie cel deal patrulea nivel. Acestea ofer o
codificare a entitilor nosologice cu o descriere detaliat a fiecreia dintre ele prin
intermediulunuiglosarpentruafacilitadiagnosticul.Sistemeledediagnosticsuntnumite
operative atunci cnd ofer o serie de reguli pentru diagnostic, bazate pe criterii de
includere(prezenaunuinumrminimdecaracteristicialefenomenuluipentrudiagnostic)
i de excludere (depistarea altor caracteristici care nu sunt relaionate cu fenomenul).
Atunci cnd criteriile de excludere se refer la prezena altor entiti sindromice se

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

considercsistemulesteierarhic,deoarecerealizeazoordonareaentitilornosologice
culese n sistem pentru diagnosticul diferenial. Dac n plus permite i codificarea
diverselorentitisauaspecterelaionatepediverseaxe,seconsidercdiagnosticuleste
multiaxial. Exist dou sisteme de diagnostic operativ ierarhic i multiaxial vigencia n
momentulactual:sistemuldeinvestigareCID10iDSMIV.Pentruuniiautorisistemelede
diagnostic nu trebuie considerate ca instrument de evaluare. Totui, n costruirea i
utilizarea lor, sistemele de diagnostic se adapteaz la regulile generale ale evalurii
subiectivestandardizate.ConceptulsindromicaldependeneidesubstanealluiEdwards
i Gross (1976) este introdus n sistemele nosologice actuale plecnd de la DSMIIIR
(Rounsavilleetal.,1986).
Laceldealaseleanivelputemsituaoseriedeinstrumentecreaterecent,caresebazeaz
n general pe un interviu standardizat. Spre deosebire de acestea, bateriile compuse de
evaluare sunt alctuite dintrun ansamblu de instrumente diferite: chestionare pentru
culegereadedate,scaledeevaluareincorporatenbateriadeteste,interviustandardizat
pentru culegerea de simptome trecute i/sau din starea prezent, i sistem informatic
pentrudiagnosticulmultiplucarepermitecodificareadiagnosticuluinfunciedesisteme
diferite. n prezent exist dou baterii compuse care sunt adaptate la descrierea
anterioar:bateriaSCAN,dezvoltatplecnddelaPSE(PulliWittchen,1991)(Vazquez
Barquero, 1993) i bateria CASH pentru evaluarea schizofreniei, ntre alte nstrumente
(Andreasenetal.,1992).SistemulSCAN,seciunile11i12evalueaznspecialtulburrile
prin consum de alcool i alte droguri dup criteriile DSMIIIR i CIE10 (abuz,
dependen i consum prejudicios). Alte instrumente informatizate dezvoltate n
general pentru utilizarea n baze mari de date sunt sistemele clinicce de informare
(Mezzich,1986).

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

CLASIFICAREAINSTRUMENTELORDEEVALUARENFUNCIEDESCOP

ndezvoltareauneiscaledeevaluareestefundamentalsseincontdescopulacesteia
subdifriteaspecte(patologiaevaluat,populaiadereferin,perioadadeevaluareetc.),
compoziiaitemiloriprevenireaeventualelorsesgosncompletare.Scopuluneiscaleva
determinaconinutulitemiloracesteiaidiverseleaspecterelaionatecusructura.Oscal
trebuie s se limiteze ntotdeauna la aria pentru care a fost creat, a menos que se
efectueaz o nou standardizare a acesteia. Scopul este relaionat cu dimensiunea
evaluat,populaiaobiectdestudiu,perioadadeevaluareimoduldecompletare.
a) Ariaevaluat
Diversele scale psihosociale evalueaz o ampl serie de arii,cum ar fi simptomele (scale
clinice),personalitatea,adaptareasocial,familial,sexual,laboral,dizabilitietc.Bech
(1993) realizeaz o distincie ntre dou tipuri de scale clinice: de diagnostic i
simptomatice.Aceastdistincieesteconflictual,existndscalesimptomaticecareaufost
utilizatepentrudiagnosticdupcalculareapunctuluidecorteidoneoprinintermediulunui
studiudevaliditatepredictiv(veziparametridecalitateauneiscale)iviceversa.
b) Obiectivulstudiului
Acesta ne permite diferenierea ntre scale generale (de ex.: pentru evaluarea cazului
psihiatric)iscalespecifice(deex.pentruevaluareadpresiei.Scalelespecificepotaveala
rndullordiferitegradaii.WittcheniEssau(1991)fceaudistinciantrescalebazatepe
un concept amplu sau restrictiv de tulburare mintal. Instrumentele mai restrictive
priman specificitatea asupra sensiilitii i viceversa (acest factor este n mod special
importantnutilizareasistemelordediagnosticstandardizat).
c) Cadrultemporal
nfunciedestabilitateafenomenuluievaluatputemfacediferenantrescaledetrsturi,
careevalueazfenomenerelativstabiledealungultimpului(deex.:testdepersonalitate,
4

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

locus control); scale de stare care evalueaz situaia actual a subiectului n general n
ultima lun (deex., Starea psihopatologic a Inventarului de Severitate a Adiciei),
ultimelesptmnisausptmnaanterioar,sauceletreizileanterioareevalurii(scale
aici i acum). Cadrul temporal trebuie detaliat n instruciunile anterioare administrrii
scalei.
nscaleledestare,perioadadeevaluarenepermitdifereniereantrescalededetectare
(de ex. pentru identificarea probabilului caz psihiatric, cum ar fi GHQ28 sau AUDIT
pentru depistarea probabilelor cazuri de abuz sau dependen de alcool), scalede
urmrire netranziionale i tranziionale. Scalele de urmrire netranziionale evalueaz
schimbarea n funcie de diferena de punctaj dintre dou evaluri (de ex. Hamilton
SepressionScale)ntimpcescaleletranziionaleevalueazdirectgraduldeamelioraresau
deteriorare experimentat de pacient ntre ambele evaluri (de ex. sala de schimbare
ClinicalGlobalImpression).nstudiuluneiscaledeurmrireesteimportantssecunoasc
sensibilitateasalaschimbare.
d) Tipuladministrrii
Scaleleautoadministatesuntcreatepentruaficompletatedirectdesubiectsaudectre
informante.Uneorisuntincluiitemipentrucalibrareacalitiirspunsurilornfunciede
tendinaspresimulare(deex.EPQalluiEysenck).Bechicolab.(1993)numeaacestgrup
deinstrumentechestionare;totuiacesttermenestepreaamplu.
Scalele heteroadministrate (scale ale obsevatorului dup Bech) sunt completate de un
examinator. Instrumentele de evaluare heteroadministrate necesit diferite niveluri de
capacitareprofesionalpentruaplicareaclinic(acestfactorestenmodspecialimportant
ndezvoltareaiadministrareainterviurilorstructurate).
Scalele heteroadministrate necesit o standardizare anterioar a examinatorului prin
intermediul unei analize n acord cu un examinator de referin (vezi fiabilitatea inter
examinatori).DintreacesteamenionmIndexuldeSeveritateaAdiciei(ASI)(McLellanet
al.,1992)iOppiateTreatmentIndex(OTI)(Darkeetal.,1991).

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Sunt semnalate dou tipuri de situaii extreme n administrarea unei scale


heteroadministrate:SituaiaAlfa(cercettorexpertcareurmeazuninterogatoriuinchisi
utilizeaz o scal cu puini itemi, bine definii i care includ criterii de ameliorare a
sntii); i Situaia Beta (evaluatorul nu este expert, realizeaz un interviu deschis i
utilizeaz o scal cu muli itemi prost definii i fr criterii de mbuntire a sntii
(Bech et al., 1993). Unele instrumente de evaluare clinic sunt de tip mixt incluznd o
seciunepentrusimptomeobservatentimpulinterviului.

CLASIFICAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE N FUNCIE DE CARACTERISTICILE


CONSTRUCIEISCALELORDEEVALUARE

Aacumammenionat,itemulesteunitateadebazdeinformaieaunuiinstrumentde
evaluareiconstngeneraldintrontrebareiunrspunsnchis.

a) Numruldeitemi
Se poate face distincia ntre scale unitare sau globale, compuse dintrun singur item i
scalemultiitem.Caregulgeneral,seconsidercunfenomentrebuieevaluatcuminim
6itemi(Bechetal.,1993).ngeneral,scalelesuntformatedin1090deitemi.Diverse
scale suntdisponibile ndiverseversiuni.Astfel, Alcohol DependenceData(ADD),oscal
autoadministratpentruevaluareasindromuluidedependenlaalcool,careesteformat
din39deitemiestedisponibildeasemeneantroversunescurtde15itemi,Shortform
AlcoholDependenceDataQuestionnaire(SADD)(Raistrick,Dunbar,Davidson,1983).

b) Coninutulitemilor
n funcie de coninut se poate face diferena ntre scale unidimensionale i
multidimensionale. n scalele unidimensionale, mai mult de 80% din itemi evalueaz o
singurdimensiune(Israel,KorazeviciSartorius,1983).Exempledeastfeldescalesunt:1)
Cornell Medical Index (Ware et al., 1976), pentru evaluarea dimensiunii fizice; 2) Beck

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Depression Inventory (Beck et al., 1961), pentru estimarea dimensiunii psihice; 3) Social
Adjustment Scale (Weissman, 1975) pentru explorarea dimensiunii sociale. n scalele
multidimensionale itemii evalueaz dou sau trei din dimensiunile semnalate (de ex.:
Addiction Severity Index; Opiate Teatment Index, SF36). n scalele heteroadministrate se
disting, de asemenea, itemii referii de pacient (subiectivi) i cei observai de evaluator
(obiectivi).Sensulitemuluisauorientareasereferlaaceaparteasindromuluicareeste
celmaibinereflectatnscaliestereprezentatprintrunprocentajdinpunctajulmaxim
teoreticpentrufiecarecategoriedesimptome(Thompson,1989).

c) Definireiordonareaitemilor
Definiia fiecrui item trebuie s fie exhaustiv i mutual excluyente (criteriile Guilford)
(Bech et al., 1993). Pe de alt parte, trebuie s se incont de o serie de factori att n
formularea ntrebrilor i alternativelor de rspuns ct i n ordonarea ansamblului de
itemicarecompunscala:
nelegere. Este necesar adaptarea limbajului i modului de formulare a ntrebrilor i
rspunsurilorlamediulsocioculturalalpacientului.Astfel,deexemplu,nelegereautilizrii
deanalogilinearitindeamaibunnmediulanglosaxondectnEuropameridional,unde
nelegereaanalogilornumericidecimaliestemaibun.Existdiveriindicideevaluarea
comprehensibilitii unui text (de ex.: indicele Flesch pentru limba englez). Problema
nelegerii este foarte important n evaluarea paceinilor dependeni de droguri. Pe de
altparte,traducereaiadaptareauneiscaledezvoltateanteriorntroaltlimbintrun
altmediuculturaltrebuiesurmezeotehnologiespecific,caresincludunprocesde
retrotraducere. Recent au fost palicate sisteme mai complexe cum ar fi traducerea
conceptual.
Acceptabilitate. Este fundamental ca itemii s fie acceptabili pentru subiectul evaluat.
Dezirabilitateasocialesteuntipdesenscarepoatealteravaliditatearezultatelornceea
ce privete rspunsurile (Wittchen i Essau, 1991) i de care trebuie s se incont n
formularea ntrebrilor itemilor determinai. Acest sens, de exemplu, este frecvent n

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

evaluarea comportamentelor cu risc de infectare cu HIV n populaia dependent de


droguri,ncaresubiectultindeadarspunsulpecarelconsidercelmaiacceptabildin
punct de vedere social (Jaccard i Wan, 1995). Este de asemenea necesar limitarea
numrului de itemi pentru evitarea oboselii i facilitarea colaborrii subiectului (aceast
problemesteevidentnchestionaresaubateriicumaimultde100deitemicumarfi
MMPI).
Prevenireasensurilorncompletare
Asentimentul,tendinadearspundeafirmativlantrebare,determinnecesitatea
deaalterantrebrileformulatennegativ.Totui,acest tipde formularepoate
diminua nelegerea pacientului i fiailitatea rspunsurilor (de ex., itemi de tipul:
NuestesigurcColumbadescoperitAmerica=A/F).
Eroarea tendinei centrale se refer la reticena n a rspunde la alternativele
extreme aleunui item, preferndcentrul. Aceast problem afecteaz n principal
scalele analogicoverbale cu trei sau cinci alternative (de ex.: Deloc, Aa i aa,
Mult).
Sensul lateralitii este relaionat cu tendina de a rspunde mai mult la
alternativelesituateladreaptasaulastnga,situaiecareseintensificatuncicnd
una dintre cele dou extreme conine ntotdeauna alternative dezirabile i se
poateevitaalternndprimiiitemicualternativepozitivelastngaiapoiitemicu
alternativepozitiveladreapta.
Atuncicndsedezvoltoscalheteroadministrattrebuiesseincontdeunelesensuri
specifice:
Efectuldehalousereferlatendinadeaemiteojudecatlanceputulinterviului
(de ex.: diagnostic euristic) care condiioneaz completarea itemilor urmtori.
Acesta poate aprea n Aprecierea Severitii de ctre Intervievator (VGE) n
scalele Indexului de Severitate a Adiciei dac nu este urmat corect procedura
standardizat.Deasemenea,acestefectesteimportantndiagnosticuldepatologie
dualndependenadedroguri(buchananiCarpenter,1944).
8

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Eroarealogicseproduceatuncicndseconsiderctoiitemiiaparentrelaionai
trebuiepunctaintromaniersimilar(astfel,sepoateconsideracunpacentcu
punctajcrescutlaideisuicidarevaaveaunpunctajdeasemeneacrescutlalipsa
desperane).
Eroareadeproximitateconducelapunctareasimilaraitemiloradiaceni.
Variana terminologic este relaionat cu atribuirea unei semnificaii diferite
aceluiai termen. Aceast problem afecteaz mai ales scalele clinice, avnd n
vedereinterpretareadiferitaunuitermennfunciedecoaladincarefaceparte
evaluatorul sau cunotinele de baz ale acestuia. Acest sens se poate evita prin
includereaunuiglosarterminologiccaanexlascaladeevaluare.

d) Seleciaitemilor
MeehliGolden(1982)ausemnalatoseriedeprincipiisaupainconstruireauneiscale
deevaluareasimptomelor:
1. Selectareaitemilornfunciederelevanaclinicivaliditateaacestora.
2. Selectarea itemilor n funcie de corelaia intern a itemilor atunci cnd se aplic
unuigrupmixtdepaceini(careincludepacienicusaufrsimptomulevaluat).
3. Selectareaitemilorcudiferitgreutateierarhic(caredescriudiverseleaspecteale
fenomenuluievaluat)saucualtecuvintesnufieredundani.
4. Fa de egalitatea factorilor, selectarea itemilor cu cel mai mare potenial de
consens.
5. Verificarearandamentuluigrupuluideitemiselecionainfunciedecriteriiexterne
(vrst,sexetc.)nscopulevaluriiextrapolriisale.
6. Atuncicndpaii3,4i5nupotfiefectuai,repetaianalizacuitemiimodificain
ceeaceprivetedefiniiasauconinutul.

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Pedealtparte,itemiipotfideasemeneaselecionainfunciedeutilitate.Aceastaeste
evaluatnfunciedetreicriterii(Thompson,1989):
1. Calibrare:frecvenasuficientderspunsurilaunitemindividualpentruagaranta
includereanscal.nmodarbitrarsepoatefixala10%.
2. Monotonicitatea ascendent: itemul trebuie s arate o corelaie liniar
semnificativcupunctajulglobal(veziomogenitate).
3. Dispersieredus:nceeacepriveteliniaderegresieacorelaieianterioare.

e) Sistemuldecodificarearspunsurilor
1. Scaledecategoriidihotomice.Prezintunsistemderspunsuricudoualternative:
Da/NusauAdevrat/Fals(deexemplu:testedepersonalitatecumarfiMMPI).
2. Scale de categorii politomice. Prezint un sistem de rspunsuri cu mai multe
alternative. Sunt nemulumit de mine nsumi / Nu m apreciez / M ursc / Sunt
satisfcutdeminensumi/...(deex.:InventaruldedepresieBeck)
3. Scale analogice. Se pot diferenia n funcie de sistemul analogic utilizat pentru
facilitarearspunsului.
Analogiclinear:Gradarepeoliniedela7la10cm.(deex.:Scalapentru
evaluareacravingului).
Niciodorin++++++++Dorinmaxim
Analogicnumeric:Gradaresimilarcuceaanterioardarcunumere(dela
0la7saula10).Lascaleleunitaetermometricenumereleseaeaznpoziie
vertical.Acesteapotfideasemeneagradatedela0la100(deex.:Scalade
Evaluare a Activitii Generale EEAG a DSMIV). Uneori se combin
analogivizualisaunumericipentrucretreanelegerii.
Niciodorin01234567Dorinmaxim

10

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Grafice: Gradare cu ajutorul desenelor (de ex.: Face Scale pentru evaluarea
bunstrii,sauplaneleCOOPWonca.
Uniiautoriscalalegraficecascalelineare
Analogicverbal: Gradare n categorii verbale calibrate anterior. n general,
posibilitilederspunsvariazntre3i7.Likertconsiderac5eranumrul
optimdealternative.Goldberg,larndulsu,preferautilizareaapatrugrade
derapunspentruaevitasensultendineicentrale.Seconsidercpeste6
grade,niveluldefiabilitatesediminueazsemnificativ.Scaleledeseveritate
utilizeazmaimultegradedectcelededepistare (de ex.punctajul VGEal
ASIare9,ntimpcecelGHQare4).iacestescalesuntdenumiteLikertn
onoarea celui care lea introdus cu 60 de ani n urm. Totui, la fel este
denumit i un sistem specific de punctare, astfel nct denumirea ar putea
creaconfuzii.
Deloc(0)Ceva(1)Destuldemult(2)Mult(0)
Analogicocategoriale:naceastgrpsuntconsiderateoseriedescalecare
combingradaianumericiverbal(deex.:punctajulEEAGalDSMIV).

f) Scalareaipunctareaitemilor
Aa cm am artat, exist diverse metode pentru scalarea diferitelor alternative de
rspuns n cadrul unei scale sar iaiitemiloracesteia(Bechetal., 1993).Sistemul de
punctarepoatevariasubstanialdelaoscallaaltaichiarincadrulaceleiaiscale,
atunci cnd este vorba despre scale analogicoverbale. Categoriile fiecrui item pe o
scal ordinar pot oscila ntre 2 i 6 (absent, nesigur, uor, moderat, pronunat i
sever).Punctajuldepindedepatternuldeatribuirenumericselecionat.
Scalele unitare de severitate (nontranziionale),au un punctaj maxim ntre 8 i 10
atuncicndsuntanalogivizuali,idela7la10atuncicndestevorbadespreanalogi
verbali sau alte forme combinate. EEAG poate fi punctat pn la 99 dar n

11

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

realitateprezint 10 grade de rspuns n decimale. Scalele globale unitare de tip


tranziional sunt n general de tip bipolar, permind un punctaj n sens negativ i
pozitiv(delaceamaimaredeteriorarelaceamaimareameliorare:3210123).
Dinmotivetehnicesepoatepunctadeasemeneadela1la7,deipolaritateascaleinu
rmneadecvatreflectatnacestsistem.
Scaleleverbalemultiitempermitdiverseatribuirinumerice.Astfel,GHQalluiGoldberg
permitetreiatribuiridiferite:primeledounbazasistemuluioriginalpropusdeLikert
nanii30(0123sau0012)ioatreiapropunerealuiGoldberg(0011).Scalade
EvaluarepentruIntervievatoraIndexuluideSeveritateaAdicieipuncteazconform
sistemului de punctare propus de M. Hamilton, care distinge opiunile: absent (0),
nesigur(1)idiversegradedeintensitatecareoscileazntre2i4sau5(012345).
Avnd n vedere numrul, diversitatea i continua dezvoltare a instrumentelor de
evaluare, sunt din ce n ce mai necesare inventarele informatizate i sistemice ale
scalelordeevaluare.Unghidpentruclasificareaacestorasepoateobinenfunciede
apte parametri relaionai cu dezvoltarea sa (obiectiv, tipul administrrii,stabilitatea
fenomenului,perioadadeevaluare,numruldeitemi,coninutulitemilorisistemelede
rspuns)(tabel6).

SELECTAREAUNUIINSTRUMENTDEEVALUARE
Selectarea adecvat a instrumentelor de evaluare sibiectiv este primordial pentru
oricecercetareclinicndependenadedroguri.Logic,trebuieutilizatacelinstrument
careestecelmaiadecvatnecesitilornoastre.Totui,estesurprinztornumrulredus
derevizuirimetodologicecareabordeazaceasttemntromanierspecific.Bechi
colab.(1993)menionauoseriedeaspectecheiepecaresleavemnvederentrun
studiuclinic:
1. Identificareamotivului:Deceestedezirabilsutilizmuninstrument?
2. Identificareaproblemei:Careestefocusulstudiului?

12

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

3. Identificarea relevanei: Sunt relevante scalele/chestionarele utilizate pentru


studiu?
4. Evaluarea costutilitate: Ce informaii aduce instrumentul raportat la costurile pe
carelepresupune?
Pe de alt parte, la fel cum au procedat i ali autori (tabla 7), Newman i Carpenter
(1997) ofer un ghid pentru dezvoltarea, selectarea i utilizarea instrumentelor de
evaluare,alecruiprincipiigeneralesunturmtoarele:
1. Variabila de msurat trebuie s fie relevant pentru populaia spre care este
orientat.
2. Metodele de evaluare trebuie s fe simple i uor de accesat i utilizat de ctre
profesioniti. Trebuie s fie nsoite de instruciuni clare de aplicare att pentru
pacieni (n cazul n care sunt probe autoadminstrate) ct i pentrucine le aplic
(probeheteroadministrate).
3. n ceea ce privete nivelurile de msurare, sau cel puin n punctele cheie ale
evalurii, trebuie exprimate exemple specifice care acioneaz ca puncte de
referinobiective.Astfel,vacreteconsiderabilfiabilitateainterjueces.
4. Este de preferat utilizarea mai multor informri, n acest fel putnduse obine o
validitate crescut a stadiului i/sau comportamentului persoanei evaluate i a
schimbrilor produse. Rspunsurile vor fi mai sincere atunci cnd se tie c exist
mai multe informri i, pe de alt parte, discrepanele ntre informri vor alerta
clinicianulasupraproblemelorcarenecesitmaimultatenie.
5. Includereamsurilorcarepermitcontrastareaprocesuluideschimbare.
6. Optarea pentru msuri i instrumente care reunesc bune proprieti psihometrice
(fiabilitate,validitateisensibilitatelaschimbare)caresnuaibsensuriderspuns
icarearatinsensibilitatelainfluenafactorilorsituaionalistriniiconfuzi.
7. Msurarea rezultatelor interveniilor trebuie s fie compensat n termeni de
cost/beneficiu.Acordareadetimpdinpracticaclinicnscopulevaluriiconducela

13

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

o pierdere a productivitii, fiind recomandat integrarea evalurii rezultatelor n


cadrul sistemului de evaluare general (diagnostic sau psihosocial), astfel nct
costurilentermenidetimpieforturileprofesionitilorsereduclamsurancare
esteposibil.
8. Rezultatelestudiilortrebuiesfiecomprehensibilepentrutoiceiinteresai;dela
pacieni i familie pn la profesioniitii din domeniul clinic. Aceasta implic ca
rezultatelemsuratecuinstrumenteledeevaluaretrebuiesaiblabazunlimbaj
accesibil i asumabil. Cu alte cuvinte, rezultatele obinute prin instrumentele de
evaluaretrebuiesfieuordeprocesatiinterpretat.
9. Dimensiunile obinute trebuie s aibrelevan clinic i s fie utile n practica
clinic. Nu trebuie s aib relevan dor pentru cercetare ci trebuie s abordeze
aspecte din practica clinic relevante cares ghideze sau s permit luarea unei
deciziinacstsens.
10. Trebuiesfiecompatibilecuteoriileipracticaclinicactuale.Dacuninstrument
poatefiutilizatnmaimulteabordri(deex.tratamentulpersoanelordependente
i/sau cu HIV/SIDA n programe cu antagoniti i/sau agoniti de opiacee prin
intermediulindicatorilorprivndcalitateavieii)vapermitecomparaiantrediverse
abordriterapeutice.
11. Unii autori (Smith et al., 1997 consider foarte important ca prin evaluare s se
obinperspectivapacientului(impresiesubiectiv).Rezultevidentcnanumite
aspecte nu se poate determina experiena subiectiv a pacientului. Este necesar
cunoatereastadiuluipsihosocialidesntatealconsumatoruluipelngevoluia
adiciei,cuscopuldeaneasiguracprezintofuncionareadecvatcarepermite
reabilitareasa.

14

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Tabel6.Ghidpentruclasificareascalelordeevaluare
Criteriu

nfunciedecompoziie

Unitare

Definiie
Scalecuunsinguritem

CGI,EEAG,
Analogiai
durerii

Nr.deitemi Multiitem

Majoritateascalelorsunt
compusedintrunnumr
deitemicarengeneral
oscileazntre10i50

GHQ,MOS
SF36,HDRS,
NHP,ASI,
OTI,MAP,
DTCQ

Categoriale

Sistemederspuns
dihotomice(Da/Nu,A/F)

NHP,CAGE

Analogice

Numerice:Gradaredela
celmaibienlacelmairu

EORTCQLQ
C30

Lineare:Gradarenlinie

EUROQoL5
D

Sistemde
rspuns

Grafice:Gradareprin
desene
Verbale:Gradareprin
categoriiverbale
Mixte:Numeric
categoriale
Unidimensionale

Coninutul
itemilor

nfunciede
scop

Exemple

Maimultde80%dinitemi
evalueazosingur
dimensiune

Laminas
CoopWonca
GHQ,MOS
SF36
DISCAN
HDRS,EEAG,
SDS

Multidimensionale Evalueazdousaumai
MOSSF36,
multedimensiuni(fizic,
GHQ,ASI,
psihicisocial,celpuin) OTI
Generale

Evalueazfenomenulntr
unsensamplu

GHQ,SCL90,
MOSSF
36,NHP,ASI

Specifice

Evalueazfenomenulntr
unsensrestrictiv

BDI,HDRS,
SDS,CAGE

Obiectivul
studiului

15

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Autoadministrate

Completatedirectde
subiect

Heteroadministrate Completatedeun
Tipulde
observator.nunelecazuri
administrare
estenecesaroformare
specificpentru
administrare.

GHQ,NHP,
STAI,SDS
HDRS,SCAN,
ASI,OTI

Caracteristici

Evalueazfenomene
stabile

Stare

Evalueazstareaactual.

Dupperioadadeevaluare
sempartn:
GHQ,SCAN,
Depistare
AUDIT
Urmrire

Longitudinale
HDRS
netranziionale
CGI(subscala
Longitudinale
2)
tranziionale

Stabilitatea
fenomenului

ASIIndexuldeSeveritateaAdiciei

STAIR,Locus
Control,EPQ

AUDITAlcoholUseDisordersIdentificationTest
BDIBeckDepressionInventory
CGIClinicalGlobalIndex
DISCANDiscretizedAnalogueScale
DTCQDrugTakingConfidenceQuestionnaire

16

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Tab.7Caracteristicileunuiinstrumentdemsurasntii
DupBergner(1985)
1. Sfieadecvat:justificabildinpunct
devedereteoretic(validitatede
coninut)irezonabildnpunctde
vedereintuitiv(validitateaparent)
2. Validifiabil(cuprivirela
dimensiuneasageneric)

DupDonovanetal.(1989)
1. Sfieadecvatproblematiciide
sntatecaresepretindeafi
msurat
2. Valid,nsensulsfiecapabils
msoareacelecaracteristicicarese
pretindafimsurateinaltele.

4. Sensibillaschimbare.

3. Clar,cuunminimdeeroarede
msur.

5. Componenteletrebuiesfieclar
delimitate,contrribuindfiecarela
totalulscaleinmanier
independent(validitatede
construct).

4. Sensibil,sfiecapabilpedeoparte
sdetectezeschimbriladiferii
indiviziiarpedealtparten
rspunsulaceluiaiindividdea
lungultimpului.

6. Datelenecesarepentrucalcularea
punctajuluitotalsauindicelui
trebuiesfieaplicabilenpractic.

5. Sfiebazatpedategeneratede
pacieni.

3. Reproductibil

6. Sfieacceptatdepacieni,
profesionitidindomeniulsntii
idectreinvestigatori.

17

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

II.INSTRUMENTEDEEVALUARENDEPENDENADEDROGURI

Instrumenteledeevaluarendependenadedrogurisuntnumeroase.nultimiizeceanis
aprodusodezvoltareenormnacestdomeniuinprezentneaflmntrunmomentn
careutilizareaacestorancepessegeneralizeze.
Institutul Naional privind Alcoolul i Alcoolismul din SUA (National Institute for Alcohol
andAlcoholismNIAAA)pepaginasaweb(http://www.niaaa.nih.gov/)prezintolistde
89 de instrumente, majoritatea dedicate ariei consumului de alcool, clasificate n funcie
de tipul de populaie spre care sunt orientate (aduli vs adolesceni) i innd cont de
obiectivul evalurii (screening, diagnostic, evaluarea comportamentului de consum,
planificarea tratamentului, evaluarea tratamentului i procesului acestuia i evaluarea
rezultatelor). La rndul su, Observatorul European pentru Droguri i Toxicomanii
(European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction EMCDDA) a realizat un
proiect de readunare a instrumentelor utilizate n evaluarea programelor de prevenire i
de tratament, plecnd de la revizuirea bibliografiei internaionale n domeniu (Burkhart,
2000).Dintruntotalde250deinstrumenteidentificate,duprevizuireacaracteristicilori
calitiitiinificeipsihometriceaufostselecionatenjurde150careaufostinclusentr
o baz de date (Evaluation Instrument Bank EIB) accesibil pe pagina web
http://www.emcdda.org.Instrumenteleadunatesuntgrupatepedoumaridomenii:
1) celededicateevaluriiprogramelordeprevenire,ntotal24clasificatencinciarii
deaciune
2) celedestinatetratamentului,undesuntgrupate124instrumentecorespunztoare
unui numr de cinci arii de evaluare diferite: costuri (1), necesiti (58), rezultate
(18),procese(42)isatisfacie(5).
Fiecare dintre aceste instrumente este nsoit de o fi tehnic complet n care sunt
descrise detaliat caracteristicile acestora. Unele dintre instrumente pot fi regsite n mai
multelimbiiinstrumentulpoatefiaccesatgratuit.

18

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Este dificil de identificat o form optim de clasificare sistematic a ansamblului de


instrumentedemsurexistente.Laoprimaproximare,dupcriteriulobiectuluiiariei
deevaluare,putemclasificaacesteinstrumentendoumarigrupe;celecareseutilizeaz
fundamentalnevaluareaclinicicelecareseutilizeaznevaluareaprogramelor,can
cazuldescrisdeEIB.nprimulcaz,estevorbadespreinstrumenteorientatespreevaluarea
pacienilor dependenidedroguri; abordeazdiverse arii i au diverse medii de aplicare.
Dei multe dintre acestea se utilizeaz i n construirea indicatorilor pentru evaluarea
programelor,existuneleinstrumentespecificenacestscopipeacesteanevomcentra
n continuare avnd n vedere obiectivele monografiei i coninuturile lucrrilor care o
compun.
Prinevaluareclinicnelegemunprocesampluiglobal care implicdiverse aproximri
valorative. Miller, Westerberg i Waldrog (1995) disting n cadrul procesului de evaluare
ase funcii distincte dar complementare ntre ele: screening, diagnostic, evaluare,
motivare, planificare i monitorizare. Fiecare dintre aceste funcii poate fi acoperit prin
utilizarea instrumentelor de evaluare specifice. n caddrul fiecrui grup, toate au acelai
obiectiv sau arie de evaluare, dei pot diferi prin alte aspecte structurale (de ex.:
complexitate,tipuldeadministrareetc.).
a) Instrumentedescreening
Screeningul are ca obiectiv depistarea potenialelor cazuri de abuz sau dependen de
substane.Constntroprocedurscurtingeneralesteefectuatdectreserviciilede
asistenprimarsaucaparteaprogramelorepidemiologice(Cooney,ZwebeniFleming,
1995).Modelulcelmaitradiional,denumitidentificareacazurilorsauscreeningpentru
depistareatulburriiconstnapreciereaindiviziloraparentsntoipentruidentificarea
aceloracareausimptomeiniialesauavansatededependendesubstane.
Exist un numr mare de instrumente de screening, att pentru populaia adult ct i
pentruadolesceni.PrintrecelemaicunoscutesuntCAGE(Ewing,1984),ChestionarulScurt
pentruAlcoolici(CBAsauKFA)alluiFeuerlein(1976)iMichiganAlcoholismScreeningTest,
MAST (Selzer, 1971). Dintre instrumentele de screening pentru alcoolism mai recente

19

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

menionmAlcoholUseDisordersIdentificationTest(AUDIT)alluiBaboriGrantz(1989),
oscalcu10itemicareiadoveditconsistenaintern,fiabilitateaivaliditateapredictiv
fa de criteriile DSM IV de abuz i dependen (Martinez Delgado, 1996). CAGE AID
(Brown, 1992) este o adaptare a instrumentului CAGE pentru screeningul consumului de
altedroguri.AcesttipdeinstrumentefaceobiectulaprofundriimunciipecaregrupulDr.
MartinezDelgadoarealizatonunuldintrecapitolelececompunaceastmonografie.

b) Instrumentedediagnostic
Ceadeadouafuncie aevalurii clinicearficeadediagnosticareacazului,neleasca
procedur prin care se determin prezena simptomelor i semnelor de abuz sau
dependen dup criteriile nosologice cele mai acceptate (DSMIV i ICD10). Atribuirea
categoriei de diagnostic dependen de substane este un pas necesar n cadrul
procesului de evaluare clinic, dar nu i suficient deoarece aduce puine date pentru
organizarea tratamentului. Adeseori este omis validitatea aspectului dimensional al
acestuidiagnostic(caindicealseveritiidependenei)inecesitateadeafirealizatcapas
anteriorstabiliriidiagnosticuluidepatologiedual.
Instrumentele de referin pentru diagnosticul de dependen sunt interviurile clinice
standardizateconstruite plecnd de la criteriile sistemelor nosologice ale Asociaiei
AmericanedePsihiatrie(DSMIV)ialeOrganizaieiMondialeaSntii(ICD).Acestease
difereniazpringraduldestructurare.nacestcapitolnevomreferilaseciuniledroguri
i alcool ale acestor instrumente deoarece acestea sunt interviuri pentru evaluarea
oricreitulburripsihiatrice.
Interviurile clinice structurate sunt caracterizate prin faptul c au ntrebri i rspunsuri
nchise,ceeacepermiteutilizareaacestoradectrepersoanecarenusuntspecialistedar
care sunt formate. Dintre aceste instrumente enumerm: Diagnostic Interview Schedule
(DIS) (Robins et al., 1981), Composite International Diagnostic Interview (CIDI) (Robins et
al.,1988)imodululacestuiapentrudroguri,CIDISAM(Cottleretal.).

20

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Interviurile Clinice Semistructurate implic o aprecire/judecat clinic i este necesar


formareanpsihopatologieprecumioformareclinicpentrugestionareaacestora.Dintre
acestea menionm: Structured Clinical Interview for DSMIIIR (SCIDR) (Spitzer et al.,
1988)iSchedulesforClinicalAssessmentinNeuropsychiatry(SCAN)(Wingetal.,1990).
n cadrul acestui grup putem include o serie de instrumente care nu sunt strict de
diagnosticare nsensulpecarelam atribuitaici(deiuneori seconfund).Suntscalede
evaluare care n general msoar severitatea dependenei dup nite constructe mai
mult sau mai puin apropiate de criteriile nosologice cele mai acceptate. Urmeaz un
modeldimensionalalevalurii(delaseveritateaceamaimicpnlaceamaimare)fa
de modelul categorical care urmeaz criteriile de diagnostic (este cazul sau nu este
cazuldependenei).noricecazacesteasuntrelative,deoareceuneledintreacestescale
au o funcie de examinare (n funcie de analiza validitii realizate: concurent sau
discriminatorie) i, pe de alt parte seciunile cu privire la droguri din SCAN ofer aa
numitulIndicedeDefiniie(apreciereaseveritiidependenei).Existunnumrmarede
instrumentecarefacpartedinaceastgrup.MeritscitmSeverityofDependenceScale
(SDS)(Gossopetal.,1995)iLeedsDependenceQuestionaire(LDQ)(Raistricketal.,1994).
c) Instrumentepentruevaluareaproblemelorrelaionatecuconsumuldesubstane
Aceste instrumente urmresc realizarea unei estimri a gradului n care consumul de
substaneaafectatunansambludedimensiunisauariidefuncionarealesubiectuluzicum
arfistareageneraldesntate,problemelaborale,familiale,legale,psihologice,calitatea
vieiietc.Majoritateainstrumentelordeevaluareadependeneidedrogurifacpartedin
acestgrup.
n cadrul acestora putem stabili diferena ntre instrumente multidimensionale sau
generale i unidimensionale sau specifice. Primele au un anumit nivel de complexitate,
fiind compuse din mai multe subscale, fiecare dintre acestea msurnd o dimensiune
diferit.Instrumenteleunidimensionalesuntscaledeevaluarecareapreciazseveritatea
problemelorspecificerelaionatecuconsumul(familiale,profesionale,psihologiceetc.).

21

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Interviurile multidimensionale, care pot fi pentru aduli sau pentru adolesceni, sunt
clarificatelarndullornfunciedegraduldestructurare.Dintrecelesemistructuratesunt
cunoscute Addiction Severity Index (ASI) (McLellan et al., 1985, 1992), Opiate Treatment
Index(OTI)(Drakeetal.,1992)iMaudsleyAddictionProfile(MAP)(Marsdenetal.,1998).
Larndulsu,IndividualAssessmentProfile(IAP)(Flynetal.,1995)arfiunaltexemplude
interviu clinic structurat i multidimensional. n cadrul acestui grup putem include
instrumentele multidimensionale de culegere de date. Acestea sunt interviuri structurate
careevalueazdiferiteaspecteiproblemerelaionatecuconsumuldedroguri,grupatepe
arii, dar care nu sunt compuse din scale de evaluare (adic nu exist un punctaj final
pentru fiecare diemnsiune). Dintre acestea menionm Encuesta sobre Consumidores de
HeroinaenTratamiento(ECHT)(PNSD,1996).

d) Instrumente pentru diagnosticarea comorbiditii psihiatrice (tulburare sau


patologiedual)
n

general,

scalele

specifice

seciunile

corespunztoare

instrumentelor

multidimensionale care msoar aspectul sau starea psihologic relaionatcu consumul


desubstane(deex.:GHQ28,SCL90etc.)suntscaledimensionaledeafectareglobali
scopul acestora nu este stabilirea de categorii diagnostice de comorbiditate (patologie
dual).Deoarecedeterminareaacesteianuintrnicinconceptuldediagnosticdecazpe
care lam utilizat aici (prezena criteriilor de dependen), nelegem c diagnosticul de
patologiedualiexplorareaaltorcomportamenteadictive(nonchimice)trebuieincluse
ca segment independent dar n cadrul procesului de evaluare clinic a pacientului cu o
tulburareadictiv.Rounsaville(1992;1993)propuneluareanconsiderareauneianumite
perioade de abstinen nainte de confirmarea validitii simptomelor psihopatologice
observate, avnd n vedere c simptomatologia produs prin deprivarea de substane
poateconducelaimnportanteconfuziidediagnostic.
ncadrulacestuigrupvomincludeinterviurileclinicestructurateisemistructuratepecare
leamvzutdejanparagrafulb)darnversiunealorcomplet(DIS,CIDI,SCIDRiSCAN).

22

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Avantajul acestor instrumente este exhaustivitatea, deoarece permit definirea prezenei


diferitelortulburripsihiatricepecarelearputeaaveasubiectul,pelngcelerelaionate
cu consumul de droguri. Totui, aplicarea acestora n cazul concret al evalurii
comorbiditiipsihiatricelapacieniicudependendesubstane,prezintinconvenientul
excluderiimutuale.Ceeacenseamncevalueazfiecarediagnosticindependent,astfel
nctestedificildeprecizatdacotulburarepsihiatricesteanterioar(primar)saueste
indus de consum. Pentru a rspunde la aceast ntrebare va trebui s inem cont de
profilul de consum al subiectului i de relaia fiecrei tulburri cu acest profil deoarece
pentru diagnosticul de patologie dual sunt la fel de importante i instrumentul dar i
procedura de evaluare (Weiss, Mirin i Griffin, 1992). n orice caz, unele dintre aceste
instrumenteauprezentatprobleme.Astfel,DiagnosticInterviewSchedule(DIS)(Robinset
al., 1981) tindea spre supradiagnosticarea tulburrilor psihiatricela pacienii cu abuzsau
dependendealcool(GoetheiAhmadi,1991)iSCIDprezentaogravproblem;lipsa
stabilitiitemporaleifiabilitiitestretestatulburrilorpsihiatricecomorbide(Williams
etal.,1992;Ross,SwinsoniDoumani,1995).
Un instrument de generaie nou creat special pentru diagnosticulcomorbiditii i
patologiei duale este Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders
(PRISMiPRISMIV)(Hasinetal.,1996).Estevorbadespreuninterviusemistructuratcare
evalueaztulburriledepeaxeleIiIIaleDSMIVcuoprevalenmaimarelapopulaia
dependentdedroguri.ncepecudiagnosticultulburrilorrelaionatecusubstaneleicu
stabilirea unei linii evolutive a patternurilor de consum, astfel nct simptomele i
sindroamelepsihiatricepecarelearputeaprezentapacientulcontrasteazsubstanialcu
aceast linie n scopul stabilirii dac sunt tulburri primare sau induse de consum. Este
foarteposibilcaPRISMsajungssetansformentruninstrumentdereferinpentru
diagnosticul de patologie dual, cel puin pentru investigaii. n orice caz, pentru
diagnosticuldepatologiedualsuntlafeldeimportanteiinstrumentuldariprocedura
deevaluare(Weiss,MiriniGriffin,1992).

23

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

e) Instrumentepentruevaluareaaspectelormotivaionaleidedispoziie
n cadrul acestei grupe vom include un ansamblu de instrumente pentru evaluarea
atibutelor cognitive sau cognitivcomportamentale relaionate cu dependena. O mare
parte dintre instrumentele de msur folosite n dependena de droguri fac parte din
aceast grup. Dintre aspectele ce trebuie evaluate sunt: stadiul schimbrii, motivaia
pentru schimbare, balana decizional, ateptrile cu privire la autoeficacitate,nivelul de
competensituaionalfadesituaiiderisc,analizaepisoadelorderecdereetc.Merit
s menionm printre altele University of Rhode Island Change Assessment (URICA)
(McConnaughy et al., 1989), Situational Confidence Questionaire (SCQ) (Annis, 1987) i
DrugTakingConfidenceQuestionaire(DTCQ)(AnnisiMartin,1985).

CONCLUZII
Evaluareaclinicndependenadedroguriesteonecesitateresimitdefiecaredatmai
multdeclinicieniicercettori.Interesulpecarelsuscitinstrumentemultidimensionale
cumarfiASIiOTIderivdinutilitatealorpractic,fiinduneledintreinstrumentelecare
acoper cele mai multe funii n evaluarea clinic i evaluarea programelor. Aplicaiile
clinice pot fi de cinci tipuri: funcii de examinare, de diagnostic, de prognosticare, de
planificare a tratamentului i de evaluare clinic (urmrire). Utilitatea diagnostic deriv
dincapacitateaacestoradeastabiliunprofilalstriipacientuluipedimensiunilecelemai
frecventrelaionatecuconsumuldedroguri(nelescaniveldeseveritatesaudeteriorare).
Deasemeneaauoutilitatedeexaminaremultipl,nsensulcfiecaredintrescalelelor
poate detecta difereniat o arie disfuncional, susceptibil unei evaluri extinse, cu
instrumentemaiextinseispecifice.Pedealtparteinvirtuteaevidenaloracumulate
prin studii de urmrire, punctajele totale ale fiecrei scale n parte ofer o estimare
prognostic general a evoluiei cazului. De asemenea, au capacitatea de a depista
necesitile de intervenie n fiecare dintre arii, pe care se bazeaz planificarea
tratamentului.nsfrit,unadintreaplicaiilecelemaiinteresanteestencmpulevalurii

24

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

clinice(urmrireacazului)cepermiteaprecierearezultatelorpecareleaavuttratamentul
asuprapacienilorndiferitedimensiuni.
Pe de alt parte, aceste instrumente au o important aplicabilitate n evaluarea
programelor, deoarece informaiile clinice individuale, agregate i sintetizate prin
intermediul indicatorilor de rezultat, constituie baza sistemelor de monitorizare a
rezultatelor care, la rndul lor, reprezint instrumentul fundamental aflat n serviciul
programelordembuntirecontinuacalitiiasistenei.
n ceea ce privete selecia instrumentelor ce trebuie utilizate, situaia ideal ar fi
selecionareaunuigrupdeinstrumentedebazpentruutilizareaclinic(decomunacord
cu ntreaga echip) i care la rndul lor ar putea obine informaii suficiente pentru
derivareaindicatorilorpentruevaluareaprogramului.
nconsecin,rezultindispensabilformareaprofesionitilornutilizareaclinicaacestor
instrumente i, mai ales, aplicarea sistematic i rutinier n serviciile de asisten a
consumatorilordedroguri.

25

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

III.INSTRUMENTEIINDICATORIPENTRUSCREENING

ASPECTECONCEPTUALE
n domeniul sntii publice, depistarea bolilor prezint beneficii importante pentru
sntateaccomunitii.
Doutimpuridestrategiipermitidentificareabolilor:
1. Cutarea cazurilor utiliznd metode diagnostice definitive i foarte valide dar n
general destul de mari i costisitoare. Acest tip de cutare repreznt Evaluarea
clinic ce pretinde stabilirea unui diagnostic (cazuri de abuz sau dependen i
problemerelaionate) ca i dezvoltarea unui plan terapeutic determinat. Evaluarea
este un proces ce necesit mai multe interviuri clinice i este realizat prin
intermediulserviciilorspecializate.
2. Programelededepistare(screening)careutilizeazmetodemaipuinputernicecu
scopul de a identifica acele persoane care probabil sufer de diverse boli.
Diagnosticul se va confirma ulterior cu ajutorul celor mai specifice tehnici. Aceste
programe pretind, n consecin, s cunoasc ct mai mult despe indivizi ntro
form ct mai rapid, economic i valid posibil. n consecin, trebuie s fie
proceduri foarte scurte i ieftine i n general se efectueaz n cadrul asistenei
primaresaucaparteaprogramelorepidemiologice.
Dup definiia Organizaiei Mondiale a Sntii, screeningul const n identificarea
prezumtiv, cu ajutorul testelor, a examinrilor sau a altor tehnici cu aplicare rapid, a
persoanelor care au o afeciune sau o anomalie anterioar necunoscut pn acum.
Testele de depistare trebuie s permit stabilirea unei diviziuni ntre persoanele aparent
sntoasedarposibilafectatedeoanumitboalicelecarenusuferdeastfeldeboli.
Obiectivul nu este de a stabili un diagnostic. Persoanele pentru care rezultatele sunt
pozitivesaundoielnice,trebuietrimiselamedicpentruverificareadiagnosticuluii,dac
estenecesar,pentrutratament(JenicekiCleroux,1987).
26

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

n prezent i din punct de vedere al sntii comunitii, screeningul se orienteaz mai


multspreaanumitulscreeningpentrureducereariscurilor(Safer,1986)careevalueaz
persoaneleaparentsntoase,pentruancercaidentificareaaceloracarenprezentnuau
un consum problematic, dar au o modalitate de consum care presupune un risc pentru
posibila dezvoltare ulterioara unui abuz sau a unei dependene, spre deosebire de aa
numitul screening pentru depistarea tulburrii care const n evaluarea persoanelor
aparentsntoasepentruidentificareacelorcusimptomeiniialededependen.
Strategiile orientate spre screeningul problemelor relaionate cu consumul de droguri
sunt absolut necesare i se justific deoarece sunt probleme destul de comune li de
dimensiuni i severitate suficiente (socioepidemiologie), cursullor este cunoscut i sunt
descrisediferitefazealeacestora(istoricnatural),existsuficientestrategiideintervenie
desucces(viabilitateainterveniilor)ndiferitelefazeicare,maialesinterveniileprecoce,
diminueaz semnificativ morbiditatea i mortalitatea. Majoritatea problemelor socio
medicale datorate consumului de droguri apar la persoanele care nu ntrunesccriteriile
deabuz sau dependen, astfel nct pare necesar i prioritar implementarea
programelordescreenig.
De asemenea, ntregul proces de screening necesitexistena metodelor valide i fiabile
pentru depistarea problemelor relaionate cu consumul de dreguri i disponibile pentru
populaiile int care vor fi alese (asisten primar, servicii sociosanitare, populaia
general,populaiaclinic,populaiadincadrulspitalelor...).
METODEDESCREENING
Implementareaprogramelordescreeningpresupuneexistenaunuicadruteoreticvalidi
consensual(cesemsoar?)carenuexcludetotuinecesitateaunorrevizuiriiactualizri
periodice care s faciliteze cunoaterea factorilor pe care dorim s i msurm i
dimensionalitatea acestora. n ceea ce privete problemele relaionate cu consumul de
droguriobservmccelmaivalidconceptesteceldeConceptbiaxialaldependeneide
droguri(Edwardsetal.,1977).

27

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Modelulbiaxialalproblemelorlegatedeconsumuldedroguripropunefaptulcsindromul
de dependen i problemele, dei sunt strns relaionate, constituiedou dmensiuni
conceptualeseparate.
Conformacestuiconcept,dependenaestedefinitdedouaxe:unadintreacesteavafi
constituitdedependenapropriuzisicealaltdeproblemeleocazionatedeconsum.
Prinaceastasesugereazfaptulcopersoanpoateaveaproblemecaresuntconsecine
aleconsumului,nabsenadependenei.
n cadranul A se va situa acel grup de populaie care experimenteaz probleme datorit
consumului de droguri dar care nu au dezvoltat un sindrom de dependen clinic
semnificativ (gruppentru screening orientat sprediminuareariscurilorlapopulaiilecare
solicitserviciisociosanitare).
CadranulBvafireprezentatdeacelgrupdepopulaiecareareunsindromdedependen
clinic semnificativ i n plus experimenteaz probleme asociate. Acesta va fi grupul
caracteristiccarevafitratatncadrulserviciilor,susceptibiluneievaluriclinicecorecte.
Cadranul C, din contr, va ngloba grupul de subieci care, prin consumul unor cantiti
variabile de substane, nu reunesc criteriile de dependen i nc nu au experimentat
probleme apreciabile ca i consecin a consumului (populaia int pentru studii de
caracterepidemiologicalscreeninguluipentrureducereariscurilor).
CadranulDvafireprezentatdeacelepersoanecareprezintunsindromdedependen
fraexperimentaproblemeasociate(dependeninofensiv).Populaiacareanteriora
beneficiatdescreeningpentrudepistareatulburrii.
Consumuldedroguriesteasociatcuoamplvarietatedeproblemecarepotrezultaatt
dinefectuldirectalintoxicaieicticaurmareaconsumuluicronicipoatecuprindeun
ansambludiversdeconsecinemedicale,psihologiceisociale.
Problemele relaionate cu consumul nu au reprezentat dect foarte rar obiectul unor
clasificridiagnosticeialunorinvestigaiiinstrumentale,fiind

28

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

INSTRUMENTE

INDICATORI

PENTRU

EVALUAREA

PROCESELOR

DE

DEZINTOXICARE/ABSTINENDESUBSTANESUPERVIZAT

Msurarea poate fi definit ca proces de aplicare a unei metode sistematizate pentru


descrierea fenomenelor sau obiectelor, gradul de sistematizare fiind foarte variabil. Dei
unii autori fac diferena ntre msurare (proces de culegere de informaii) i evaluare
(interpretarea rezultatelor) tinde a evalua procesul n ansablu (Salvador, Romero i
Gonzales, 2000). Msurarea const n ordonarea unei serii de observaii n unele
dimensiuni(cesemsoar?),putemalegetehnicileiinstrumentelecepotfiutilizate(Cum
icndsemsoar).Definiiasiguriuaraobiectivelorobservaieiesteceacareface
posibilalegereacorectauneitehnicivalide,fiabileiconcretutile(Arino,Ballesterosi
GutierrezFraile,2000).
n acest capitol vom revizui instrumentele utilizate n evaluarea proceselor de
dezintoxicare la persoanele cu consum de substane psihoactive. Aa cum vom vedea,
toate scalele care evalueaz diferitele sindroame de abstinen (SA) au o construcie
similar:msurndprezenauneiseriidesimptomeisemnepropriifiecruiSAnparten
rangurivariabiledeseveritate.UtilizareascalelornSAprezintdificultiilimitedatorit
multiplilor factori: SA indus recent i foarte clar definit, abuz de multiple substane,
preponderenasimptomelorpsihiceasupracelorfizice(anxietateiateptrialeparsoanei
fadelipsadrogurilor),tratamentprecoceipreventivalSAcarempiedicdezvoltareasa
naturaletc.nconsecinvominsistanmodspecialpeclinic;monitorizareasindromului
deabstinentrebuiessebazezepeobservaiaclinic.NiciapariiantimpulunuiSAa
unorsimptomeatipicesaucomplicaiirarenusuntavutenvederedeobiceidescalelede
evaluare.
Estefrecventutilizareadiferiilortermeniutilizaintulburrilerelaionatecusubstanele,
care includ confuzia, astfel nct la nceput dorim s definim conceptele utilizate cel mai
frecventutilizatenacestcapitol.

29

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Termenul drog nu apare n niciuna dintre clasificrile diagnostice utilizate n prezent,


fiind substituit n DSMIIIR cu termenul de substane, iar n CIE10 cu dependena de
psihotrope.Din1964,larecomandareaOMS,nicitermenuladicienuafostpstrat,fiind
substiruiut cu termenii dependen de substane sau tulburare prin dependen de
substane.
Sindromul de abstinen (SA) la o substan reprezint un ansamblu de semne i
simptome care se manifest prin apariia tulburrilor fizice i psihologice de diverse
intensiti, fie la ntreruperea administrrii acelei substane, fie la administrarea unui
antagonistspecificalaceleisubstane,primindnacestcazdenumireadeSAprecipitat.
nprincipiu,fiecaregrupdesubstanevaproduceunSAcaracteristiciuordedifereniat
fa de restul grupelor (vom vedea c nu este chiar att de uor). Toate SA sunt
autolimitatentimpdeideduratvariabil.PrezenaunuiSAesteunuldintrecriteriilede
diagnostic pentru tulburarea prin dependen ns izolat nu este un criteriu suficient i
necesarpentruaputeastabilidiagnosticul.
DSMIV, manualul de diagnostic i statistic a tulburrilor mentale elaborat de Asociaia
American de Psihiatrie APA (APA, 1994), mparte Tulburrile (Tulb.) legate de
substanendougrupe:Tulb.princonsumdesubstaneiTulb.indusedeconsumulde
substane. n grupul Tulburrilor induse de substane este inclus Abstinena (tabelul
1),admindapariaacesteialaalcool,amfetamine,cocain,nicotin,opiaceeisedative,
hipnotice sau anxiolitice, nefiind aplicabil halucinogenelor, cafeinei, canabisului,
fenciclidinei sau inhalantelor (tabelul 2). n cazul cafeinei, DSMIV propune o serie de
criterii provizorii de investigare pentru a aprecia existena sau nu a acestui sindrom,
incluznd provizoriu urmtoarele simptome: cefalee, oboseal sau somnolen acute,
anxietatei/saudepresie,ameealivom.

30

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

TABELUL1.CriteriileDSMIVTRpentruAbstinenadeSubstane
A. Apariia unui sindromspecific substanei datorat ncetrii (sau
reducerii)uzuluiexcesiviprelungitaluneisubstane.
B. Sindromul specific substanei cauzeaz o detres sau deteriorare
semnificativclinicnfuncionareasocial,profesionalsaunalte
domeniidefuncionareimportante.
C. Simptomele nu se datoreaz unei condiii medicale generale i nu
suntexplicabilemaibinedealttulburaremental.

Aceast terminologie (abstinen de substane) utilizat n DSMIV poate induce, de


asemenea, n eroare, deoarece abstinena, n numeroase publicaii este utilizat ca i
criteriuderezultatnprogrameledeasisteninucuaccepiuneaSAdefinitmaisus.

TABELUL2.Substanecareinduc(saunu)abstinenaconformCIE10iDSMIVTR
Substana

Induce
Cod
abstinena diagnostic
CIE10

Cod diagnostic
DSMIV

Acool
Amfetamine
Cocain
Nicotin
Opiacee
Sedative,Hipnotice,anxiolitice
Altesubstane(saunecunoscute)

Halucinogene
Cafein
Canabis
Fenciclidin(sausubstanecuaciune
similar)
Inhalante

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu
Nu

Nu

291.81
292.00
292.0
292.0
292.0
292.0
292.0

F10.3
F15.3
F14.3
F17.3
F11.3
F13.3
F19.3

31

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Prin dezintoxicare nelegem tratamentul palicat persoanelor dependente de substane


bazat pe ntreruperea administrrii acesteia, utiliznd medicamente care amoresc sau
anuleaz SA. Obiectivul principal al acesteia este de a restabili echilibrul sistemelor
neuronaleafectatedeconsumuldesubstane.
Termenulprimitivdecur,careafostaplicatacestortratamentepringeneralizareacurei
de alcoolism (dezintoxicarea de alcool) nu este cel adecvat, dei creaz confuzie
profanilor, fcndui s neleag prin el tratamentul n timp ce n realitate aceasta
reprezintofazatratamentului;aceastaccepiunecreazconfuzieicadenabordarea
magicfcndusessecreadcdezintoxicareapoatefisinonimcucurarea.Untermen
maiadecvatdectceldedezintoxicareeseAbstinenasupervizatcarelarndulsueste
eronat credinei mai vechi care atribuia instalarea SA diverselor toxine (Jaffe, 1989;
Solpelana,1992).
Abstinena supervizat presupune prima etap a aanumitelor Programe Drog Zero, a
cror scop este abstinena total i absolut a consumului de substanei una dintre
ultimele etape a acelor programe de meninere cu substitut de opiacee (metadon) al
crorscopfinalesteabstinenadeoricesubstanopiacee,inclusivmetadon.
Existngeneraldouformedeabordareaabstineneisupervizate:
a) Prinutilizareadetratamentefarmacologice,carepretindevitareasimptomatologiei
de abstinen prezent n urma ntreruperii substanei sau atenuarea acesteia n
cazul n care sa instalatdeja.Tratamentele farmacologice sunt diverse i variate,
atenund

simptomatologia

abstinenei,

mbuntind

abordarea

terapeuticulterioarifiindunfactorcheienmeninereaconsumatorilornaa
numiteleprogramedrogzero.Acesteprogramesuntutilizatedectreorganizaii
profesionale
b) Fr utilizarea tratamentelor farmacologice, baznduse pe modele presupuse ca
fiindaversivecareurmresccapacientulssuportetotalsauparialsindromulde
abstinen. Sunt utiluzate n general de organizaiile spirituale; acest model se
aflntrunprocesdeschimbare.

32

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

ALCOOL

GENERALITI
Alcoolulitoategrupeledesubstanecareaparinsedativelorhipnoticesauanxioliticelor,
acioneaz asupra mai multor sisteme de neurotransmitori, printre care i asupra
complexuluibenzodiazepinaGABAAcanalulclorului,faptpentrucareexisttoleran
ncruciatntreacestea,prezentndnabstinensimptomatologiesimilar,cudiferene
n ceea ce privete severitatea i evoluia n timp. Prezentarea tabloului depinde de
farmacocineticaagentului.Abstinena,sindromuldeabstinendealcoolncepenaintede
optoredelaultimaingestie.
CRITERIIDEDIAGNOSTICPENTRUABSTINENADEALCOOLCONFORMDSMIVTR
A. ncetarea(saureducerea)uzuluiexcesiviprelungitdealcool.
B. Dou (sau mai multe) dintre urmtoarele simptome, survenind n decurs de
ctevaoresauziledupcriteriulA:
(1) hiperactivitatevegetativ(deex.transpiraiesaupulspeste100);
(2) tremormarcatalextremitilor;
(3) insomnie;
(4) greurisauvrsturi;
(5) iluziisauhalucinaiivizuale,tactilesauauditivetranzitorii;
(6) agitaiepsihomotorie;
(7) anxietate;
(8) crizedegrandmal.
C. SimptomeledelacriteriulBcauzeazdetressaudeterioraresemnificativclinic
n funcionarea social, profesional sau n alte domenii de funcionare
importante.

33

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

D. Simptomelenusedatoreazuneicondiiimedicalegeneraleinusuntexplicate
maibinedealttulburaremental.
Despecificatdac:
Cutulburridepercepie
Sindromuldeabstinendealcool(SAA)
SAARedus(GradulI)

SAAModerat(GradulII)

SAASever(GradulIII)

Are loc n primele 24, Are loc n primele 24 de Are loc n primele 24 de ore
fiind n remisie dup 48 ore, fiind n remisie dup dar apariia acesteia poate
deore
72deore
ntrziapnlaprimele48de
ore sau mai mult. De obicei

dureaz trei zile dar poate


durapnla14zile.
Anxietatemoderat
Deshidratare
moderat
Dispepsie
Hipertensiune
moderat
Nelinite
Sudoraiemoderat
Tahicardie
Cefaloalgie
Insomnie
Tremor

Anxietatemoderat,
rspundelaanxiolitice
Deshidratare
Diaree
Anorexie
Hipertensiuneredus
pnlamoderat
(diastolica:100110
mmHg)
Tremorredus
Hiperventilaieiatacde
panic
Sudoraiemoderat
Dispepsie
Cefaloalgie
Insomnie
Greaivom
Astenie

Anxietate acut se poate


s nu rspund la
anxiolitice
Dezorientare
temporo
spaial
Deshidratare
Febr
Diaree
Halucinaii auditive, tactile
sauvizuale
Hipertensiunemoderat
sausever(diastolica
superioarla120mmHg
estesemnaldepericol)sau
hipotensiune
Hiperventilaieiatacuride
panic
Agitaie
Sudoraie
Hiperstimularesenzorial
Tahicardie
Tremorsever

34

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

EVALUARECLINIC.COMPLICAIIALESINDROMULUIDEABSTINENDEALCOOL
SAlaalcoolareuntabloucaredureazngeneralntre48i56deore,putndvarianceea
ce privete intensitatea simptomatologiei de la un tablou asimptomatic sau redus
(anxietate redus, sudoraie intens, insomnie, tremor) cele mai frecvente pn la
manifestricuriscmentalivitalcrescutmaipuinfrecvente(vezitabeluldemaisus).
SimptomeleclasicealeSAlaalcoolsunttremor,anxietateisudoraie.Suntpredictoriai
uneievoluiicomplicateaSA:desnutriiaiosituaieorganicanterioar(infecii,fracturi
etc.), istoricul anterior de SA complicate, apariia unei anxieti crescute n timpul SA,
tremorputernic,deshidratare,febr,ataxie,polineuropatiesauhipertensiune.
PrezentmncontinuarecomplicaiileimportantealeSAlalacool:
Convulsii
Aparla5%dinSAnurmantreruperiiunuiconsumsemnificativdealcool.
Apartimpuriu(cuprecderenprimele48deore).
Suntdetipulgrandmal(generalizateinefocalizate)
Prezintngeneralunepisodunicsaurepetatrar.
Halucinaiisporadiceiiluzii
HalucinaiileiiluziilepasagerepotaparenSAdeoricegrad,deobiceisuntvizualesau
tactile.Pacientulmeninesimulrealitii.
Halucinaiilerepetateipersistente(halucinoze)aparcelmaifrecventdup48deore.
Distinciantreacestedoutipuridehalucinaiiesteimportantdeoarececeadeadoua
confirmaprognosticul.
Halucinozaalcoolic
NuestefrecventnSA.
Atuncicndaparhalucinaiile,acesteasuntdeobiceiauditivecuconinut
amenintor.

35

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Nu prezint obnubilare i nici evidene de ideaie delirant dei pot ajunge s altereze
semnificativsimulrealitii.
Confuzieidezorientare
PoateaparentimpulSAfrasedezvoltadeliriumtremens.
Cele mai frecvente sunt stadiile careniale i deficitele vitaminice anterioare. Poate fi
nceputul unei encefalopatii Wernicke (confuzie, dezorientare, ataxie, tulburri motorii
coulare).
Delirium
EsteformaceamaiseveraSAlaalcoolireprezintourgenmedical.
nmodnormalarelocntreziuaadouaiziuaacinceadelantrerupereaingestieide
alcooldarpoatentrziandebutpnlaziuaaaptea.
Cursulsuobinuitestedetreiziledarpoatedurapnlapaisprezecezile.
Caracteristicileclinicesunt:
o ExagerareasimptomatologieiSAsimplu(n75%dincazuri).
o Instabilitate autonom (fluctuaii ale presiunii sanguine sau ale pulsului),
dezechilibrehipoelectriceihipertermie.
o Nelinite, team sau agitaie semnificativ, pacientul necesit frecvent
conteniemecanic.
o Tremorsever.
o Confuzieidezorientare.Obnubilare,contienfluctuant.
o Ideaieparanoid.
o Distractibilitateirspunscrescutlastimuliexterni.
o Alterriperceptive;nprincipalhalucinaiicarepotafectatoatesimuriledar
celemaifrecventesuntcelevizualemicozoopticeiceletactile.

36

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

SA uor la alcool poate s nu conduc la delirium tremens. Deshidratarea, aritmia,


hipotensiunea, blocajul renal i pneumonia sunt complicaii frecvente. Fr tratament,
delirium tremens conduce frecvent la deces. Cu un tratament adecavt (restabilirea
fluidelor,sedareadecvatitratamentulcomplicaiilor),mortalitateasereducesub1%.
Muli pacieni prezint disfuncii cognitive care se recupereaz ntre 4 i 12 sptmni
darncazulncaresuntnsoitedeencefalopatiaWernickepotfisevereipermanente.
INSTRUMENTEPENTRUEVALUARE
CIWAAR (The Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Revised Version)
(Sullivan, Sykora, Schneiderman et al., 1989) este un interviu semistructurat cu 10 itemi,
dintrecarenouseapreciazcuoscaldela0la7iunulcuoscaldela0lapatrupuncte
nfunciedeintensitateafiecruiitem,punctajulmaximfiind67.Punctajelemaimaride
20determinunSAsever,ntre1020moderatimaimicde10redus.Acestinstrument
este nsoit de un manual pentru interpretarea fiecrui item. Este un instrument valid,
fiabilisensibilpentrumonitorizareacursuluiclinicalsindromuluisimpludeabstinende
alcool.
AWS (Alcohol Withdrawal Scale) (Nowa, 1989) este o scal eficient, frecvent folosit n
Australia. Const n 7 itemi, sudoraie, tremor, anxietate, agitaie, temperatura axial,
halucinaii i orientare. Fiecare item are un punctaj ntre 0 4 cu excepia itemului
tremorcareareunpunctajdela0la3,punctajulmaximfiind27.punctajelemaimaride
15determinunSAsever,ntre514moderatimaimicde4,redus.
Scala de Evaluare Psihopatologic (Alcohol Withdrawal Psychopatology Scale AWIP)
(Bokstromm i Balldim, 1992) este un interviu semistructurat format din 17 itemi, dintre
care14suntdeclaraidepacienti3suntobservaiialeintervievatorului.Fiecareitemeste
descrisamplu,stabilinduseoscaldela0la6punctenfunciedeintensitate.Construcia
scaleisebazeazpeMADRS(MontgomeryiAsberg,1979)iCPRS(Asberg,Montgomery,
Perrisetal.,1978)iafostutilizatnSAlaalcooldeidatoritcaracteristiciloriprofilului
supoatefiutilizatinSAlaaltesubstane.

37

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Scala de Evaluare Clinic a Sindromului de Abstinen de Alcool (Soler et al., 1981)


cuprinde 12 itemi: sudoraie, tremor, deficit de contien, dezorientare, tulburri de
percepie, tulburri de memorie, insomnie, hipertermie, nelinite i delir ocupaional.
Fiecareitemesteobiectivatprindefiniiioperativecareseexcludntreeleiauunpunctaj
cuprinsntre0i3.ScalaclasificSAalcoolicenpatrugrade:gradul1:07puncte;gradul
2:815puncte,gradul3:1620puncteigradul4:maimultde24puncte.
Altescale(Martin,KapuriWhiteside,1979;ThomasiFreedman,1964)includsimptome
afective cum ar fi anxietatea sau dispoziie depresiv i vegetative, cum ar fi: cefalee,
insomnie etc., n pofida faptului c toate aceste simptome pot fi considerate secundare
tablouluiabstinenei.
CONCLUZII
Scalele SA nu realizeaz undiagnostic al sindromuluide abstinen de alcool ci suntmai
multpentruorinetarenapreciereaseveritiiunuiSAdiagnosticat.

38

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

AMFETAMINE

GENERALITI
Reprezint un grup de substane care prezint caracteristica de a avea fenilisopropil
aminacamoleculstructuralcomun.Mecanismelesaledeaciune(simpaticomimetice)
sunt similare celor ale cocainei, cu diferena c cele ale amfetaminelor nu blocheaz
transmitereaimpulsuluinervos.
Forma cea mai frecvent de consum este cea de sulfat de amfetamin (Speed) pe cale
oral.AdministrareapecaleparenteralintensificsimptomatologiaSA.
CRITERIIDEDIAGNOSTICPENTRUABSTINENADEAMFITAMINE
A.

ncetarea (sau reducerea) uzului de amfetamin (sau de o substan afin),


uzcareafostexcesiviprelungit.

B.

Dispoziie disforic i dou (sau mai multe dintre urmtoarele modificri


psihologiceaprndndecursdectevaoresauziledupcriteriulA:

(1) fatigabilitate;
(2) visevii,neplcute;
(3) insomniesauhipersomnie;
(4) cretereaapetitului;
(5) lentoaresauagitaiepsihomotorie.
C.

Simptomele de la crietriul B cauzeaz o detres sau o deteriorare


semnificativ clinic n funcionareasocial sau profesional sau n alte
domeniiiimportanetdefuncionare.

D.

Simptomele nu se datoreaz unei condiii medicale generalei nu sunt


explicatemaibinedealttulburaremental.

39

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

EVALUARECLINICICOMPLICAII
Dependena de aceste substane la fel ca i dependena de cocain este n general de
naturpsihologic.nceeaceprivetecapacitateadeageneraSA,nuexistunanimitate,
totuimanualeleactualedediagnosticalaAPAiOMSconsidercntrerupereabrusca
amfetaminelor genereaz o simptomatologie care reunete caracteristicile fundamentale
pentruaficonsiderategeneratoaredeSA.
nSAlaamfetaminesedistingdoufaze:
1. FazaI(Imediat):fatigabilitate,tulburrialesomnuluiimodificrialeapetitului.
2. FazaaIIa(dupdousautreizile):iritabilitate,oboseal,dispoziiedepresiv.Faza
aIIapoatedurasptmnisauluni.
ntimpceuniiautoriconsidercoboseala,somnulprelungit,hiperfagiaidepresiacare
aparlantrerupereabruscaadministrriideamfetaminesuntsimptomealeSA,aliipun
la ndoial acest lucru. Creterea fazelor REM ale somnului reprezint valoarea obiectiv
caredureazcelmaimult(luni)iuniiautorijustificprinaceastaexistenaSA.npractic
putem ntlni att simptome pozitive (anxietate, tremor, comaruri, foame) ct i
simptomenegative(oboseal,letargie,depresie).ngeneral,simptomeleSAlaamfetamine
atingintensitateamaximla24zileiremitnunasaumaimultesptmni.Complicaia
cea maifrecventestedepresiacarepoatefi nsoitdeideaiesuicidarintensdein
general de durat scurt. Complicaiile majore (delirium, tulburarea psihotic) sunt
asociatemaifrecventcuintoxicaiacuamfetaminedectcuSA.
INSTRUMENTEIINDICATORIDEEVALUARE
AvndnvederedificultateanstabilireaunuidiagnosticclinicdeSA,pnnprezentnuau
fostgeneratescalepentruevaluareaSA.
CONCLUZII
Cinicieniitrebuiessefoloseascdeapreciereacliniciobservaie,neputndusebazape
utilizareascalelor.

40

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

COCAINA

GENERALITI
Cocainaesteosubstancaracterizatprincapacitateadeainhibarecaptareadopaminei
inorepinefrinei,producndastfelohiperactivitatesimpatic,attlanivelcentralctila
nivel periferic. Consumul obinuit de cocain poate fi n general ntrerupt brusc, fr a
producecomplicaiisaustrinegativesemnificative.Consumulndozecrescute,consumul
intravenosiconsumulsubformdecracksaubaz,consumuldealtedroguri,afectarea
organicsaupsihicseversuntpredictoriaiintensitiicrescuteaSA.
CRITERIIDEDIAGNOSTICPENTRUABSTINENADECOCAIN
A. ncetarea (sau reducerea) uzului de cocain, care a fost excesiv i
prelungit.
B. Dispoziie disforic i dou (sau mai multe) dintre urmtoarele
modificrifiziologice,aprndndecursdectevaorepnlactevazile
dupcriteriulA:
(1) fatigabilitate,
(2) viseevii,neplcute,
(3) insomniesauhipersomnie,
(4) apetitcrescut,
(5) lentoareesauagitaiepsihomotorie.
C. Simptomle de la criteriulB cauzeaz o detres sau o deteriorare
semnificativ clinic n domeniul social, profesional sau n alte
domeniiimportantedefuncionare.
D. Simptomelenusedatoreazuneicondiiimedicalegeneraleinusunt
explicatemaibinedealttulburaremental.

41

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

EVALUARECLINICICOMPLICAII
npofidafaptuluicdecivaanipersistideeaccocainanuproducedependenfizic
sau SA ci doar dependen psihologic, ntreruperea brusc a administrrii de cocain
conduceuneorispreosimptomatologiecarereunetecondiiilestabilitedeAPApentruafi
considerat ca SA. Complicaia cea mai frecvent descris este depresia: disforia,
anhedonia, fatigabilitatea i hipersomnia, alternnd cu anxietate, iritabilitate i chiar
agitaie. Pot apare, ca i n cazul amfetaminelor, episoade de ideaie suicidar intens.
Simptomele ating intensitatea maxim la 25 zile i pot dura chiar i sptmni la unele
persoane.Caincazulamfetaminelor,tulburrilepsihoticeideliriumsuntasociatemai
frecventintoxicaieidectabstineneidecocain.

42

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Tabelul 4. Modelul Gawin i Kleber (1986) al etapelor sindromului de


abstinendecocain

CONSUM

FAZAI/Abstinenacut(Crash):

Aparedup612oreidureazpnla4zile.
Este o etap de afundare psihic i fizic cu reducerea
progresiv a doinei de drog. Simptomatologia cea mai
comuneste:
Iniial:agitaie,depresie,anorexie,disforie,dorinadea
dormi,frcraving.
Tardiv: epuizare, hipersomnie, hiperfatigabilitate, fr
craving.

FAZAaIIa(Abstinen):
Etapa de abstinen ntrziat n care ncepe s apar o
dorinputernicdedrog.Duratasaestede110sptmni.
Simptomatologiaceamaicomuneste:
Iniial: somn normal,eutimie, anxietate redus, dorin
redusdedrog..
Mediu i tardiv: anhedonie, anergie, anxietate, apariia
uneidorineputernicededrog(recdere).

FAZAaIIIa(Extincin):
Esteetapadefinalizarecucrizesporadicedecraving.Durata
este nedefinit. Exist situaii condiionante cu risc de
recdere.
Rspunshedonicnormal.
Stridedispoziieeutimice.
Dorinsporadicirezistibildedrog.

Abstinen

Recdere

GawiniKleber(1986)(Tabelul4)mparteacesttablountreifaze,stabilindcapunctdepleareoperioaddetreilunidupunconsumexcesivde
cocainp.DeinutoiautoriidefinescacestSAnfazeattdeclardifereniate,ngeneralacetiasuntdeacordndescriereaapariieisemnelori
simptomelorfizice,psihiceicompensatorii(Tabel5).

43

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

TABELUL5.Tabloulclinicalabstineneilacocain
Simptomepsihice
Simpomesomatice
Depresie
Dificultatede
concentrare
Aturdimiento
Labilitateemoional
Iritabilitate
Anxietate
Locvacitate
Amnezie

Tulburride
coordonare
Tahicardie
Vertij
Diaree

Simptome
compensatorii
Hipersomnie
Astenie
Bulimie
Anhedonie
Disforie
Craving

INSTRUMENTEPENTRUEVALUARE
Cocaina nu prezint un SA clar definit, avnd n vedere dificultatea de a stabili un
diagnosticclinicdeSA,nuaufostgeneratescalepentruevaluareaacestuiSA.

CONCLUZII
Clinicienii trebuie se foloseasc de aprecierea clinic i de observaie, nu se pot baza pe
utilizareascalelor.

44

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

NICOTINA

GENERALITI
Nicotina acioneaz prin intermediul eliberrii de noradrenalin, care conduce la
producereadediferitemodificripsihicecumarficretereaactivitiiautonome,relaxarea
icretereasriidedispoziie.
CRITERIIDEDIAGNOSTICPENTRUABSTINENADENICOTIN
A. Uzclinicdenicotin,timpdeclpuinctevasptmni.
B. ncetarea brusc a uzului de nicotin sau reducerea cantitii de
nicotin utilizat, urmat n decurs de 24 de oredepatru (sau mai
multe)dintreurmtoarelesemne:
(1) dispoziiedepresivsaudisforic;
(2) insomnie;
(3) iritabilitate,frustraresaustarecoleroas;
(4) anxietate;
(5) dificultatenconcentrare;
(6) nelinite;
(7) scderearitmuluicardiac;
(8) apetitcrescutsaupulsponderal.
C. SimptomeledelacriteriulBcauzeazodetressauodeterioraren
domeniul social, profesional sau n alte domenii importante de
funcionare.
D. Simptomelenu se datoreaz unei condiii medicale generale i nu
suntexplicatemaibinedealttulburaremental.
EVALUAREACLINIC
Suprimareaobiceiuluideafumaproduceosimptomatologiecarepoateficonsideratun
adevrat SA. Simptomele apar nc din primazi de ntrerupere atingnd intensitatea
maximnadouaiatreiazi.Unprocentsemnificativdintrefumtoricontinusprezinte

45

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

simptome dup o lun dei dorina de a fuma poate continua mai multe luni sau ani.
Intensitatea SA variaz mult de la o persoan la alta i se datoreaz absenei nicotinei.
Administrareaacesteisubstaneatenueazsimptomatologia.
Principalele manifestri ale SA nicotinic sunt: nevoia de nicotin, anxietate, iritabilitate,
nelinite, dispoziie disforic, dificultatea de concentrare, agresivitate, labilitate
emoional, depresie, tulburri de somn, bradicardie, hipotensiune, sudoraie, ingestie
excesivdealimenteicretereangreutate(inclusivncazulncareingestiacaloriceste
normal). Obiectiv, sunt observate schimbri n encefalogram (EEG), diminuarea
randamentuluinprobeledevigilensaunsarcinicaresolicitcoordinareapsihomotorie.
INSTRUMENTEPENTRUEVALUARE
DintrescaleleutilizatepentruevaluareaSAlanicotinmenionm:
1) ScalasindromuluideabstinendezvoltatdeShiffmanJarvick(ShiffmanJarvick
WithdrawlSale)(ShiffmaniJarvick,1976)careevalueazaspectelefizice,psihicei
dorinadeafuma.Aceastscalafostdezvoltatplecnddelaoanalizfactoriala
declaraiilorunorexfumtori;
2) ScalasimptomelordeabstinendetutundezvoltatdeHughesiHatsukami(1986)
ce cuprinde 13 itemi: dorina de a fuma, iritabilitate, anxietate, impacien,
nelinite, dificultate de concentrare, creterea apetitului, creterea cantitii de
alimente ingerate, insomnie, somnolen, cefalee, modificri gastrointestinale i
oricaredinurmtoarele:tremor,tahicardie,sudoraieivertigos;
3) ScalasimptomelordeabstinendetutundezvoltatdeWest,Hajek,Belcher(1989)
(Anexa II) care cuprinde 8 itemi. Toate acestea permit o evaluare adecvat a
simptomelordeabstinen.
Este interesant de asemenea evaluarea tulburrilor de somn, deoarece acestea apar
frecentlaexfumtoriireceni.

CONCLUZII
Scalele pentru msurarea SA la nicotin ofer o dimensionare sistematizat a SA dar au
fost realizate destul de puine cercetri n ceea ce privete validitatea, fiabilitatea i

46

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

valoareapredictivaacestora,astfelncttrebuieutilizatecuprecauie.Clinicieniitrebuie
sefoloseascdeapreciereaclinicideobservaie,nusepotbazapeutilizareascalelor,
dei evalueaz simptomele cele mai importante sunt altelepe care nu le evalueaz i n
plus SA nicotinic prezint o variabilitate crescut n forma de prezentare n funcie de
fiecareconsumator.

47

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

OPIACEE

GENERALITI
Suntdenumiteopioideunamplugupdesubstane(agonitideopiacee)chimicecareaun
comun capacitatea de a se uni i de a aciona specific n diverse tipuri de receptori
denumii (miu), (kappa) i (delta); repartizai creierului i n special la nivelul
sistemuluilimbic,talamusuluimediuimaterieigriaperiacueducto.
Cele care se unesc cu aceti receptori opioizi i nu suscit aciuni sunt denumite
antagoniste.
Cei mai cunoscui agoniti sunt heroina (dicetilmorfina) i metadona (4,4 difenil 6
dimetilamino 3 heptona), opioide care pstreaz foarte puin relaia structural cu
moleculele opiaceelor naturale. Dintre antagoniti, cei mai cunoscui sunt naltrexona i
naloxona.
CRITERIIDEDIAGNOSTICPENTRUABSTINENADEOPIACEE
A.

Oricaredintreurmtoarele:
(1) ncetarea (sau reducerea) uzului de opiacee, care a fost
excesiviprelungit(maimultesptmnichiarmaimult).
(2) Administrareaunuiantagonistopiaceudupoperioaddeuz
deopiacee.

B.

Trei(saumaimulte)dintreurmtoarelesimptomeaprndndecursde
ctevaminutesauziledupcriteriulA:
(1) dispoziiedisforic;
(2) greasauvom;
(3) mialgii;
(4) lacrimaresaurinoree;
(5) dilataiepupilar,piloereciesautranspiraie;
48

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

(6) diaree;
(7) cscat;
(8) febr;
(9) insomnie.
C.

Simptomele de la criteriul B cauzeaz o detres sau deteriorare


semnificativ clinic n domeniul social, profesional sau n alte domenii
importantedefuncionare.

D.

Simptomelenusedatoreazuneicondiiimedicalegeneraleinusunt
explicatemaibinedealttulburaremental.

EVALUAREACLINICICOMPLICAII
nSAtrebuiesseincontdetipuldeopioideitimpuldenjumtiredeoarececuct
abstinena ncepe mai repede, cu att este mai puin dur i este mai intens (fig.2).
Sindromul de abstinen de petidin apare cel mai rapid (cteva ore) urmat de cel de
heroin(8ore),metadon(48ore)ibuprenorfin(2sptmni).Sindromuldeabstinen
acut la heroin (tab.6) prezint o cretere gradual n care se succed anumite semne
/simptome, att n ceea ce privete cantitatea ct i n ceea ce privete intensitatea pe
msurcetrecorele.ncepedela810oredelaultimadoziestemaximla3672ore.
Simptomele cele mai frecvente ale SA la opiacee sunt: crampe musculare, rinoree,
lacrimare, cscat, dilatare pupilar, tahicardie, hiper sau hipotermie i hipertensiune.
Complicaiile severe i riscul vital sunt reduse cu excepia SA acut indus de antagoniti,
dacnuestetratat.

49

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

TABEL6.SindromuldeabstinenacutdeHeroin
GradulI

GradulII

Aparela8ore

Aparela12ore.

GradulIII

Apare ntre 18 24
Simptomele de ore. Simptomele de
II
de
gradul
I
cu gradul
intensitatemaimare
intensitate
mai
inplus:
mareinplus:

GradulIV
Apare ntre 24
36
ore.
Simptomele de
gradul III de
intensitate
mai
mareinplus:

Cscat

Midriaz

Hipertensiune

Faciesfebril

Lacrimare

Piloerecie

Tahicardie

Vom

Sudoraie

Spasme
musculare

Hipertermie

Diaree

Nelinite

Ejaculare
spontan

Rinoree
Anxietate

Flashuri
frig/cald
Mialgii
Artralgii

Grea
Insomnie

Orgasm

Anorexie
*Mulipacieniprezintsimptomeredusecareprogreseaz.

INSTRUMENTEPENTRUEVALUARE
Exist numeroase scale pentru evaluarea SA la Opiacee (SAO). Toate au o construcie
similarievalueazoseiemaimicsaumaimaredesemneisimptomespecificeSA,ntr
un rang variabil de severitate; unele evalueaz doar prezena (1) sau absena (0)
semnelor/simptomelor, n timp ce altele evalueaz gradul de intensitate (absent 0/
sczut1/moderat2/grav3).ngeneralevalueazmaimultsimptomelefizicedect
simptomelepsihologice,dacacesteasuntprezente.
OWS(OpiateWithdrawalScale)(Bradley,Gossop,Phillipsetal.,1987)descrieseveritatea
simptomelorde la0(absente)la3(grave)i cuprinde32deitemi;aceastscalesteun
instrument sincer i valid. SOWS (Short Opiate Withdrawal Scale (Gossop, 1990) poate fi

50

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

utilizat n situaii n care scala anterioarnu poate fiutilizat. Aceast adaptareelimin


itemii redundani i dificili de neles i pe cei care prezint o corelaie redus cu totalul
scalei.Evalueazintensitateaa10simptome,dela0(absent)la3(grav).
OWSSOC(OpioidWithdrawalSyndromeObservationChartWistariaCentre,1993)esteo
scal utilizat n uniti speciale din Australia, evalueaz 9 itemi corespunztori unor
semne obiective, 4 corespunztori unor semne subiective i 2 corespunztori medicaiei;
descrie severitatea itemilor de la 0 (absent) la 1 (prezent). n plus, conine un segment
pentru observaii (tensiune arterial, puls, temperatura axilar, respiraie, dimensiune
pupilar). Dimensiunea pupilei prezint o scal analogic ntre 1 i 9 pentru facilitarea
punctajului.
Importanafactorilorpsihologicinprocesuldedezintoxicareafostrelatatdeuniiautori
avnd n vedere c modific severitatea simptomatologiei de abstinen. Astfel, Kleber
(1981)afirmacstructurapersonalitiipaceintului,ateptrilesale,stareadedispoziiei
mediulncarearelocdezintoxicareadeterminevoluiaSAicefectulcumulatalacestor
variabilepoatefilafeldeimportantcaitipuldeopiacee,dozautilizatsauperioadade
consumasubstanei.Phillips,GossopiBradley(1986)semnalaucvariabilaneuroticismi
ateptrile pacientului fa de dezintoxicare sporesc nivelul de anxietate acionnd ca
amplificatori,exacerndastfelintensitateaSA.Aliautori(Iraurgi,JimenezLerma,Zobaran
de Zia et al., 1997) nu consider dimensiunea anxietii ca factor de prognostic i
simptomatologia depresiv ca factor de risc n eecul dezintoxicrii, iar ostilitatea i
sensibilitatea interpersonal ca efecte favorabile. Ateptrile pacientului cu privire la
intensitateasimptomatologieideabstinenpotfievaluatecuajutorulOpiateWithdrawal
ExpectanciesQuestionnaire(Phillips,GossopiBradley,1986).
Diverse studii descriu existena unui sindrom caracterizat prin ateptri negative fa de
dezintoxicare, anxietate anticipatorie cu privire la starea fr consum de opiacee i o
team nemsurat i iraional de SA prezentnde comportamente de evitare, acest
sindrom a fost denumit de diferii autori ca fobie de dezintoxicare (Milby, Garret i
Meredith, 1980), fobie de abstinen (Hall, 1984) sau teama de dezintoxicare (Milby,

51

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Wiebe,Lingetal.,1986)ajungndsfieprezentla2235%dintresubieciicareiniiaz
acest proces (Miloby et al., 1986). Detoxification Fear Survey Schedule (DFSS14) (Milby,
Gurwitch, Hohman et al., 1987) este un chestionar autoaplicat care poate face diferena
ntreaceipacienidependenicareprezintoteamnemsuratfadedezintoxicarei
cei care nu prezint. Exist o versiune ulterioar a acestui instrument denumit DFSS27
(GentileiMilby,1992).
Importana acestor factori psihologici va explica n parte lipsa de corelaie aprut n
difrerite studii ntre aprecierea subiectiv (pacient) i cea obiectiv (personal sanitar)a
simptomatologieiiabstinenei.
CONCLUZII
Monitorizarea SA trebuie s se bazeze pe observaie clinic (obiectiv a semnelor i
subiectiv a simptomelor) dac utilizarea scalelor poate fi utilizat pentru a ghida
tratamentuloipentruamonitorizaprogresulsimptomelor.

52

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

SEDATIVE,HIPNOTICESAUANXIOLITICE

nultimuldeceniu,prescripiadebarbituriceadiminuatspectaculosfiindnlocuitedeBZi
eliminnduse asocierile medicamentoase cu aceast substan, astfel nct astzi exist
cazuriexcepionalededependendebarbiturice.nconsecin,nacestcapitolnereferim
exclusivlaBZ.noricecaz,trebuiecunoscutfaptulcSAlabarbituriceestesimilarcuSAla
alcooliBZ;severitateasa,caincazulalcoolului,poatefiseveripoatefatal.
GENERALITI
Alcoolulintregulgrupdesubstanecareaparinsedativelorhipnoticesauanxioliticelor,
acioneazprintrealtelesistemedeneurotransmitoridincomplexulobenzodiazepina
GABA A canalul clorului, astfel c exist toleran ncruciat ntre toate acesteqa,
prezentnd n abstinen simptomatologie similar, cu diferene n ceea ce privete
severitatea i evoluia n timp. Similar cu ceea ce se ntmpl n cazul alcoolului, nu toi
consumatorii obinuii de BZ prezint un SA la ntreruperea consumului (mai ales dac
abandonulconsumuluisentmpllentiprogresivi/sauestevorbadespreunconsumde
BZcutimpdenjumtireextins).Dar,nunelecazuri,SApoateatingeointensitatemare,
ameninndviaa.ExistfactorianticipatoriaiunuiSAcomplicat,consumulcronicidozele
crescutedeBZcutimpdenjumtirescurtisituaieorganicanterioarproast.SAare
unpatterncronologiccaredepindedefarmacocineticaBZconsumate(cudebutprecocen
cazul BZ cu timp de njumtire scurt i tardiv n cazul BZ cu timp de njumtire mai
lung).
CRITERII DE DIAGNOSTIC PENTRU ABSTINENA DE SEDATIVE, HIPNOTICE SAU
ANXIOLITICE
A.

ncetarea (sau reducerea) uzului de sedative, hipnotice sau anxiolitice,


careafostexcesiviprelungit.

B.

Dou(saumaimulte)dintreurmtoarelesimptomecareaparndecurs
dectevaorepnlactevaziledupcriteriulA:
53

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

(1) hiperactivitatevegetativ(deex.,transpiraiesaufrecvenapulsuluimai
marede100);
(2) tremorintensalminilor;
(3) insomanie;
(4) greasauvom;
(5) halucinaiisauiluziivizuale,tactilesauauditivetranzitorii;
(6) agitaiepsihomotorie;
(7) anxietate;
(8) crizedegrandmal.
C.

Simptomele de la criteriul B cauzeaz o detres sau deteriorare


semnificativ clinic n domeniul social, profesional sau n alte domenii
importanetdefuncionare.

D. Simptomelenu se datoreaz unei condiiimedicalegenerale inu sunt


explicatemaibinedeoalttulburaremental.
Despecificatdac:
Cuperturbridepercepie
EVALUARECLINICICOMPLICAII
Prezentareatablouluidepindedefarmacocineticabenzodiazepinelor(fig.3).abstinenade
benzodiazepine cu timp de njumtire scurt (triazolam, midazolam, loracepam etc.)
ncepe la 812 ore iar la benzodoazepinele cu timp de njumtire lung (diazepam,
clorazepatdipotasic)dela72deoredupultimaingestie(tab.7)
Una dintre marile dificulti n diagnosticareaq SA la BZ este frecvena crescut a
consumului asociat de BZ cu alte substane (opioide, cocain, alcool); doar 15% dintre
pacieniidiagnosticaicudependendepenzodiazepineprezintdependenexclusivde

54

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

acestea,ceeacelaslocunorsindromaedeabstinencomplexecelemascheazpecele
deBZ.
TABEL7.ClasificareaBenzodiazepinelornfunciedetimpuldenjumtire
BZ
cu
timp
de (>24ore)
Clonazepam, clorazepat
njumtirescurt
dipotasic,diazepam,...
BZ
cu
timp
de (524ore)
Alprazolam,
njumtire
flunitrazepam,
intermediarscurt
lorazepam,
lormetazepam,
nitrazepam,oxacepam...
BZ
cu
timp
de (<5ore)
Midazolam,triazolam...
njumtireultrascurt

TABEL8.Factorideterminaniaifrecveneiiseveritiisindromuluideabstinen
deBZ
Doz/zi
Ladozmaimare,severitatemaimare.
ndozeterapeutice,sindromuldeabstinenselimiteazla
anxietateitulburrisenzoriale.
n acele cazuri n care doza mult mai mare dect cea
terapeuticpotaparemanifestripsihotifceiconvulsii.

Durata
Nuexistcriteriiunanimacceptate.
tratamentului
Se calculeaz astfel nct timpul minim pentru dezvoltarea
sindromului de abstinen oscileaz ntre 4 sptmni i 4
luni.
Se calculeaz c 35% dintre pacienii tratai cu
benzodiazepine pentru o perioad mai mare de o lun
dezvoltdependenfizic.
Cineticaeliminrii Cu ct timpul de njumtire al BZ este mai scurt, cu att
frecvena iseveritatea sindromuluide abstinen sunt mai
mari.
ntreruperea
CreteseveritateaSA.
brusc
Instalare
SAlaBZcutimpdenjumtirescurtapareladoarcteva
oredelantrerupere.
SAlaBZcuaciuneprelungitaparetrziu,ntre3i10zile.
DurataSA
DurataSAoscileazntre5i20dezile.

nSAlaBZ,simptomelepotaveacaracterpsihologicisimptomatic(Tab.9),acesteasunt
referite de persoan sub foem subiectiv, existnd puine semne observabile.
55

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

Simptomulo cel mai comun declarat este pierderea memoriei. Alte simptome includ
anxietatea, disforia, intolerana la ruido, grea, sudoraie i tremor i ca i complicaii:
convulsii,agitaiepsihomotorie,halucinaiiirardeliriumsautulburripsihotice.
INSTRUMENTEPENTRUEVALUARE
Una dintre scalele cele mai fiabile este CIWAB (The Clinical Institute Withdrawal
AssessmentBusto,Sykora,Sellersetal.,1989)carecuprinde20deitemi,treibazaipe
observaie i 17 bazai pe chestionarea pacientului, fiecare fiind evaluat din punct de
vederealintensitii,dela0la4puncte.
CONCLUZII
Scalele pentru msurarea SA la BZ ofer o msur sistematizat a severitii SA, ns au
fost realizate puine cercetri cu privire la validitatea, fiabilitatea i valoarea predictiv,
astfelnctutilizareaacestuiatrebuierealizatcuprecauzie.Clinicieniitrebuiesutilizeze
gndireacliniciobservaiainusepotbazadoarpeutilizareaacestorscale.
INDICATORICLINICIIABORDAREASINDROMULUIDEABSTINEN
Consumul timpuriu i matinal de substan este cel mai bun indicator al existenei unui
posibil SA. n acele cazuri n care substana este puin disponibil, consumatorii cdare
prevd un SA matinal obinuiesc s pstreze o parte din substan pentru dimineaa
urmtoare.
Frecvena i cantitatea crescute dse substan consumat sunt de asemenea buni
predictori ai unui SA sever. O regul general este c substanele cu aciune de durat
scurtproducdeobiceiSAscurteiintenseiarsubstanelecuefectecuduratmailung
producSAmaiprelungitedarmaipuinsevere.nmodclasicsaacceptatcSAladiferite
substane depinde de factori farmacologici i fiziologici. Dar asti tim c factorii
psihologici au un rol si acaso tan importante (i uneori mai mult) n dezvoltarea sa.
Ateptrile cu privire la suferina previzibil n SA, ca factor specific i diferitele
comportamentealepersonalitii(neuroticismetc.)modificdeasemeneaseveritatreaSA.

56

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

TAB.9SimptomatologiafrecventaabstineneideBZ

Frecvent

Maipuinfrecvent

Ocazional*

Psihologice

Anxietate
Insomnie
Nelinite
Agitaie
Iritabilitate
Dificultate
de
concentrare
Pierderi de
memori
depresie

Comaruri
Agorafobie
Sentimente de pierdere
arealitii
Depersonalizare
Atacdepanic

Delir
Paranoia
Halucinaii

Somatice

Creterea
tensiunii
musculare
Dureri
Spasme

Convulosii
Tinnitus
persistent
Confuzie

Grea
Arcadassecas
Diminuareaapetitului
Pierdereangreutate
Sudoraie
Letargie
Creterea
percepiei
senzoriale
Algii
Cefaloalgii
Palpitaii
Tremor
Vederenceoat
Hipertermie
(pierderea
Ataxie
controluloui micrilor
voluntare)
Hipermotilitate
gastrointestinal
Dismenoree

Fa de orice SA trebuie s abordm dou aspecte principale: a) pe de o parte apariia


simptomelor caracteristice SA (discutate n acest capitol i amintind c dei simptomele
somaticepotfispecificesubstanei,vorficonstantesimptomeledeanxietateifrecvente

57

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

celedepresivenabstinenadeoricesubstanppsihoactiv)ipedealtparteb)trebuie
s fim ateni la posibila apariien timpul SA a complicaiilor psihopatologice, rare dar
severe,carepotpersistadincolodedurataSA:demen,tulburareamnezicpersistent,
tulburarepsihoticetc.Deiacestemanifestriaparincazulconsumuluicronic,putndfi
atribuite acestuia, pot deveni clinic vizibile n timpul abstinenei. Vnd n vedere c este
necesartratamentul precoce, trebuiesfim ateni. Aceste complicaii majore sunt ntro
mai mare msur descrise pentru drogurile consumate mai frecvent i pentru drogurile
pentrucareexistomaimareexperienclinic(alcoolibenzodiazepine),darnupotfi
depistate pentru alte substane dup ce consumul crete sau atunci cnd este vorba
despreconsumdemaimultesubstane(policonsum).
Prevenirea reuit a apariiei SA presupune o activitate clinic zilnic. Sunt utilizate
medicamente specifice sau simptomatice planificate pentru a preveni apariia
simptomatologieiSA,datoritpotenialulusudeseveritatesaunprincipalcuobiectivul
de a oferi un ct mai mare confort posibil pacientului facilitnd astfel motivaia i
adeziunea la proiectul de tratament, minimaliznd posibilitatea unui eec precoce n
procesuldeasisten.
Trebuie de asemenea s fim ateni la aspectele organice de baz: nutriie, hidratare,
echilibru electrolitic, temperatur i tensiune. De asemenea este de reinut c SA este o
perioad de timp n care crete probabilitatea de apariie a accidentelor i
comportamentelordisruptive(agresivitate,intentodeautolisis).
Odat finalizat SA, testele de urin pentru depistarea substanelor de abuz constituie
tehnicacemaiobiectivpentruverificareamenineriiabstineneifiindutilizatecatehnic
de apreciere iniial a consumului de droguri i ca procedur obiectiv de evaluare a
progreselor pacientului n timpul abstinenei sub supraveghere i restul fazelor de
tratament. Utilitatea terapeutic a testelor de urin const n oferirea unui indicator
obiectivcuprivirelaevoluiatratamentuluipentrupacient,terapeutifamilie,deoareceun
pacientpoatesnuprezinteniciunSAdatoritcontinuriiconsumului.

58

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

EVALUAREAMEDICOLEGALAABSTINENEIDESUBSTANE
Evaluarea medicolegal a SA de o anumit substan trebuie s includ urmtorii
parametri(Abenza,1999):
1. Diagnosticulclinicalsindromului.
2. Analizamodificrilorpsihopatologicepecareleproduce.
3. Incidena(entitateiintensitate)acestormodificri.
4. RelaiadecauzalitatentredelictiSA.
5. Coincidena cronologic ntre SA i aciunea delictiv sau constatarea SA ntrun
momentulterior.

COMENTARII
Din revizuirea realizat rezult c SA de alcool urmat de SAdebenzodiazepinesunt cele
careprezintcelemaimaricomplicaiiirisccrescutpentruvia.Sepoatecaacestlucru
ssedatorezefaptuluicasupraacestoraavemceamaimultexperien(profesionitiii
consumatorii).Modeluldescrispoatefiaplicabiltuturorsubstanelor:unSAcaracterizatn
principalprintruntablouanxiosiuneoridepresiv,carepoatevarianintensitatencare
trebuiesfimmereuatenilaposibilelecomplicaii:organice(deshidratare),neurologice
(convulsii,neuropatiicareniale),psihopatologice(delirium,tulburarepsihoticacutmai
frecventnintoxicaiedectnabstinen)idemeneitulburripsihoticerezidualecare
persistidupabstinendeex.halucinozaorganic,sindromulWernike.
ncercarea de a cuta instrumente de evaluare i indicatori n procesele de
dezintoxicare/abstinen supervizat de diferite substane, este o munc puin
gratificant. Dintre substanele recunoscute ca fiind generatoare de abstinen, att de
APA ct i de OMS, opiaceele, alcoolul, nicotina, grupa sedativelor, hipnoticelor i
anxioliticelorsuntcelecareprezinunnumrcrescutdeinstrumentestandardizate(scale)
deevaluareaSA,probabildatoritfaptuluicprezintSAmaibinedefinite.Cuprvirela

59

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

stimulente (cocain i afetamine) nu am gsit instrumente de evaluare a SA, posibil din


cauzaadmiteriilorrecentecageneratoaredeabstinen(APA,1987)imaialesdatorit
faptuluicprezintSAslabdefiniteiatipice.
SAdeoricesubstanprezintdificultimarinevaluareprinintermediulinstrumentelor.
n general consumul de substane ilegale (opiacee, cocain, amfetamine i BZ fr
prescripie) sunt asociate i, n plus, genereaz simptomatologie subiectiv care
relativizeazutilizareascaleloridiagnosticulacestora.Ateptrilepacientuluiiteamade
dezintoxicareprovoacserioaseproblemenevaluare,introducndodistanmarentre
evalurile externe ale simptomelor i percepiile subiective ale pacienilor. n plus, actul
clinic provoac tratamentul preventiv sau precoceal SA, limitnd dezvoltarea acestuia i
limitnd de asemenea utilitatea acestor scale. Acestea sunt motivele pentru care au fost
dezvoltatepuineinstrumentedeevaluareaSA(datoritutilitiisczuteaacestora)iau
fost dezvoltate alte instrumente cu o mai mare utilitate clinic, dedicate evalurii
severitiisindromuluidedependensaurezultatelordiferitelortratamente.
PutemspunenconcluziecutilizareadeinstrumentestandardizatenevaluareaSAareo
utilitate redus i niciunul dintre ele nu diagnosticheaz un SA, limitnduse utilitatea
acestoranscopuridecercetare,contribuielaunificareacriteriilornmonitorizareaunuiSA
diagnosticatanteriorprinobservaieidiagnosticclinic.

60

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

BIBLIOGRAFIE
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1995) DSMIV, Manual diagnstico y estadstico de los
trastornosmentales.Barcelona:Masson.
BESSES,L.(1905)Diccionariodeargotespaol.Barcelona:SucesoresdeManuelSoler.
BOGANI,E.(1975)Elalcoholismo,enfermedadsocial.Barcelona:PlazayJans.
BRAU,J.L.(1972)Historiadelasdrogas.Barcelona:Bruguera.
COMIT DE EXPERTOS DE LA OMS EN DROGAS TOXICOMANGENAS (1964) 13 informe. Ginebra:
OrganizacinMundialdelaSalud.
COMIT DE LA OMS EN SALUD MENTAL (1967) 14 Informe: Dependencia del alcohol y de las otras
drogas.Ginebra:OMS.
DELAY, J. (1958) Psychofarmacology frontiers, Proceedings of the 2nd International Congress of
Psychiatry.BostonTORONTO:Little,BrownandCo.
DENIKER,P.(1966)Lapsychopharmacologie.Pars:Quesaisje?
DAZ,L.,yotros(1980)Lasdrogasaloclaro.Madrid:Popular.
DUGARIN,J.yNOMIN,P.(1990)Attribution,intransitivation,substantivation.Psychotropes,vol.VI,
n1,pp.2730.
EDDY,N.B.etal.(1965)Drugdependence:itssignificanceandcharacteristics.Geneva.Bulletinofthe
WorldHealthOrganization32,pag.721733.
EDWARDS, G. et al. (1977) Alcoholrelated disabilities. Geneva: World Health Organization (WHO
OffsetPublication),32,1120.
EDWARDS,G.yARIF,A.(1981)Losproblemasdeladrogaenelcontextosociocultural.Ginebra:OMS.
EDWARDS,G.,ARIF,A.yHODGSON,R.(1982)Nomenclatureetclassificationdesproblmeslisla
consommationdedrogueetdalcool.
EDWARDS,G.etal.(1981)Nomenclatureand classificationof drugandalcoholrelatedproblems:a
WHOMemorandum.Geneva.
FREIXA,F.(1982)Elfenmenodroga.Barcelona:Salvat.
GONZLEZ,E.(1979)ConsumodedrogasenEspaa.Madrid:Villalar.
KRAMER,J.F.yCAMERON,D.C.(1975)Manualsobredependenciadelasdrogas.
Ginebra:OMS.
LAMBERT, J. (1993) Le qat au Ymen: imaginaire dune drogue imaginaire. Psychotropes, Vol. VIII,
nos.12,pag.91103
LAPORTE,J.(1976)Lesdrogues.Barcelona:Edicions62.
LEWIN,L.(1970)Phantastica,lesparadisartificiels.Pars:LeseditionsPayot.
ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA SALUD (1950). Serie de informes Tcnicos. Segundo informe del
ComitdeExpertosdelaOMSenDrogascapacesdeproducerToxicomana.Ginebra:OMS,21,67.
ORGANIZACINMUNDIALDELASALUD(1951).SeriedeinformesTcnicos.Saludmental.Informede
laprimerasesindelsubcomitsobrealcoholismo.Ginebra:OMS,42.
ORGANIZACINMUNDIALDELASALUD(1952).SeriedeinformesTcnicos.TercerInformedelComit
deExpertosdelaOMSenDrogascapacesdeproducerToxicomana.Ginebra.:OMS,57,9.
ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA SALUD (1957). Serie de informes Tcnicos. Sptimo Informe del
ComitdeExpertosdelaOMSenDrogasproductorasdeToxicomana.Ginebra:OMS,116,1216.
ORGANIZACINMUNDIALDELASALUD(1964).SeriedeinformesTcnicos.13InformedelComitde
ExpertosdelaOMSenDrogasproductorasdeToxicomana.Ginebra:OMS,273,920.
ORGANIZACINMUNDIALDELASALUD(1969).SeriedeinformesTcnicos.16InformedelComitde
ExpertosdelaOMSenFarmacodependencia.Ginebra:OMS,407,514.
ORGANIZACINMUNDIALDELASALUD(1992)LaclasificacinCIE10delostrastornosmentalesydel
comportamiento:descripcionesclnicasyguaparaeldiagnstico.Madrid:Meritor.
ORGANIZACNMUNDIALDELASALUD(1994)Lexicononalcoholanddrugproblems.Ginebra:OMS.
PEELE,S.(1982)Lexpriencedelassutude.Montreal:FacultaddelaEducacinPermanente.
RODRGUEZ, F. (1986) Lenguaje y contracultura juvenil: anatoma de una generacin. Revista de
EstudiosdeJuventud,N22,pp6988.

61

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

ROVIRA, R. (1982) Problemtica de la clasificacin de las drogas. Libro de ponencias del Curso sobre
drogodependencias.Barcelona:InstitutodeEstudiosdelaSalud.GeneralitatdeCatalunya.
SNCHEZTURET, M; FERRER, X; BALAGUERVINTR, I; TOMS ABADAL, L; (1981) Tabaco. En
FREIXA, F; SOLER INSA, P. A; et al. (Eds.) Toxicomanas, un enfoque multidisciplinario. Barcelona:
Fontanella.
SNCHEZTURET, M. (1991) Drogodependencias. Aspectos terminolgicos y taxonmicos. Anuario
dePsicologadelaUniversidaddeBarcelona,2,pag.518.
SNCHEZTURET, M. (1999a) Efectos del alcohol sobre el organismo. En: SnchezTuret, M. (ed.)
Enfermedadesyproblemasrelacionadosconelalcohol.Barcelona:Espaxs.
SNCHEZTURET, M., FERRER, X., BALAGUERVINTR, I. Y TOMAS SEGARRA, J. (1974) Las drogas.
Bilbao:Mensajero.
SIEGEL, S. y otros (1982) Heroin overdose death: contribution of drugassociated environmental
cues.Science,Vol.216,Abril1982.
SOLERINSA, P. A. (1981) Clasificaciones de las drogas. Problemtica y historia. Captulo 2 de:
FREIXA, F y SOLERINSA, P. A. (comp.) Toxicomanas, un enfoque multidisciplinario. Barcelona:
Fontanella.
VARENNE,G.(1973)Elabusodelasdrogas.Madrid:Guadarrama.
EDWARDS,G.yARIF,A.(1981)Losproblemasdeladrogaenelcontextosociocultural.Unabasepara
laformulacindepolticasylaplanificacindeprogramas.Ginebra:OMS.
ELZO,J.;COMAS,D.;SALAZAR,L.;VIELVA,T.,yLAESPADA,T.(2000)Lasculturasdelasdrogasenlos
jvenes.Vitoria:GobiernoVasco.
FREIXA,F.(1994)Perspectivamdicayconsecuenciassociales delarestriccindeestupefacientes,
Adicciones,vol.6,n4.
OUGHORLIAN,J.M.(1977)Lapersonadeltoxicmano.Barcelona:Herder.
WASSON,R.G.;WASSON,V.(1957)Mushrooms,RusiaandHistory.NewYork:PantehonBooks.
DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY (1982) Treatment and Rehabilitation. Report of
theAdvisoryCouncilontheMisuseofDrugs.London:HMSO.
GLVEZ,R.yGUILLN,J.F.(1991)"Conceptoyusosdelaepidemiologa",en
PIDROLA,G.ycols.MedicinaPreventivaySaludPblica.Barcelona:MassonSalvat.
JENICEK,M.yCLROUX,R.(1990)Epidemiologa.Principios,tcnicas,aplicaciones.Barcelona:Salvat.
MAUSNER,B.(1985)Epidemiology.AnIntroductoryText.Philadelphia:TheCurtisCenter.
WHO(2000)GuidetoDrugAbuseEpidemiology.Ginebra:WorldHealthOrganization.
BACHMAN, J.G.; LLOYD, D.J. y OMALLEY, P.M. (1981) Smoking, drinking, and drug use among
Americanhighschoolstudents:Correlatesandtrends,19751979.AmericanJournalofPublicHealth.
71:5969.
BACHMAN,J.G.,JOHNSTON,L.D.yOMALLEY,P.M.(1990)Explainingtherecentdeclineincocaineuse
amongyoungadults:Furtherevidencethatperceivedrisksanddisapprovalleadtoreducedruguse.
JournalofHealthandSocialBehavior.31(2):173184.
BANDURA,A.(1969)Principlesofbehaviormodification.EnglewoodCliffs,NewJersey:PrenticeHall.
(1986)Socialfoundationsofthoughtandaction.Asocialcognitivetheory.EnglewoodCliffs,Nueva
Jersey:PrenticeHall.
BECOA,E.(1999)Basestericasquesustentanlosprogramasdeprevencindedrogas.Madrid:Plan
NacionalsobreDrogas.
BELCHER H.M. y SHINITZKY H.E. (1998) Substance abuse in children: prediction, protection and
prevention.ArchivesofPediatricMedicine.152(10):952960.
BROOK, J.S.; BROOK, D.W.; GORDON, A.S.; WHITEMAN, M. y COHEN, P. (1990) The psychological
etiology of adolescent drug use. A family interactional approach. Genetics, Social Gender and
Psychology.Monograph116(Wholen2).
BUKOSKI,J.(1995)Unmarcodetrabajoparalainvestigacinenprevencindelabusodedrogas.En
Leukefeld,C.G.yBukoski,J.(eds.)Estudiossobreintervencionesenprevencindelabusodedrogas:
aspectosmetodolgicos.Madrid:CentrodeEstudiossobrePromocindelaSalud.
BURSIK,J.R.yWEBB,J.(1982)Communitychangeandpatternsofdelinquency.AmericanJournalof
Sociology.88:2442.

62

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

CENTRODEESTUDIOSSOBREPROMOCINDELASALUD(1999)Estudiosobrefactoresderiesgoy
proteccin de carcter familiar relacionados con el uso y abuso de drogas en adolescentes del
municipiodeMadrid.Madrid:PlanMunicipalcontralasDrogas.AyuntamientodeMadrid.
CLAYTON,R.R.(1992)Transitionsindruguse:riskandprotectivefactors.EnM.GlantzyR.Pickens
(eds.)Vulnerabilitytodrugabuse.WashingtonDC:AmericanPsychologicalAssociation.
COWEN, E. y WORK, W. (1988) Resilent children, psychological wellness, and primary prevention.
AmericanJournalofCommunityPsychology.16:591607.
DeWIT, D.J.; SILVERMAN, G.; GOODSTADT, M., y STODUTO, G. (1995) The construction of risk and
protectivefactorindicesforadolescentalcoholandotherdruguse.TheJournalofDrugIssues.25(4):
837863.
DORM,N.yTHOMPSON,A.(1976)Evaluationofdrugeducationinthelongertermisnotanoptional
extra.CommunityHealth.7:154161.
EVANS, R.I.; ROZELLE, R.M.; MITTLEMARK, M.B.; HANSEN, W.B.; BANE, A.L., y HAVIS, J. (1978)
Deterringtheonsetofsmokinginchildren:knowledgeofimmediatephysiologicaleffectsandcoping
withpeerpresure,mediapressure,andparentmodeling.JournalofAppliedSocialPsychology.8:126
135.
FERRER, X. (1993) La formacin de padres para la prevencin del abuso de drogas. Tesis doctoral.
Barcelona:DepartamentdePsiquiatriaiPsicobiologiaClnica.UniversitatdeBarcelona.
FLAY,B.R.yPETRAITIS,J.(1995)Aspectosmetodolgicosenlainvestigacindemedidaspreventivas
delconsumodedrogas:fundamentostericos.EnLeukefeld,C.G.yBukoski,J.(eds.),Estudiossobre
intervenciones en prevencin del abuso de drogas: aspectos metodolgicos, pp. 83108. Madrid:
CentrodeEstudiossobrePromocindelaSalud.
GEREVICH,J.y BACSKAI,E. (1996) Protective and risk predictors inthe developmentof druguse.
JournalofDrugEducation.278(7):2538.
GLANTZ, M. y PICKENS, R. (eds.) (1992) Vulnerability to drug abuse. Washington, DC: American
PsichologicalAssociation.
GORDON, H.W. y GLANTZ, M.D. (1996) Individual differences in the biobehavioral etiology of drug
abuse.NIDAResearchMonographSeries,n159.Rockville:NationalInstituteonDrugAbuse.
GORMAN,D.M.(1996)Etiologicaltheoriesandtheprimarypreventionofdruguse.JournalofDrug
Issues26(2):505520.
HANSEN, W.; JOHNSON, D.; FLAY, B.; GRAHAM, J., y SOBEL, J. (1988) Affective and social influences
approaches to the prevention of multiple substance abuse among seventh grade students: Results
fromProjectSMART.PreventiveMedicine.17:135154.
HANSEN, W.B. y GRAHAM, J.W. (1991) Preventing alcohol, marijuana and cigarette use among
adolescents: Peer pressure resistance training versus establishing conservative norms. Preventive
Medicine.20:414430.
HAWKINS, J.D.; CATALANO, R.F., y MILLER, J.Y. (1992) Risk and protective factors for alcohol and
other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse
prevention.PsychologicalBulletin.112(1)64105.
HUANG,L.X.;CERBONE,F.G.,yGFROERER,J.C.(1998)Childrenatriskbecauseofparentalsubstance
abuse. Epstein, J. (ed.) OAS Working Paper. Rockville: National Clearinghouse for Alcohol and Drug
Information.
HUSSONG, A.M. y CHASSIN, L. (1997) Substance use initiation among adolescent children of
alcoholics:testingprotectivefactors.JournalofStudiesonAlcohol.58:272279.
KEARNEY, A.L.yHINES,M.H. (1980) Evaluationoftheeffectivenessofadrugpreventioneducation
program.JournalofDrugEducation.10:127134.
LEUKEFELD, C.G. y BUKOSKI, J. (1995) Una introduccin a la investigacin en programas de
prevencin del abuso de drogas: aspectos metodolgicos. En Leukefeld, C.G. y Bukoski, J. Estudios
sobreintervencionesenprevencindelabusodedrogas:aspectosmetodolgicos.Madrid:Centrode
EstudiossobrePromocindelaSalud.
MRAZEK, P.J. y HAGGERTY, R.J. (eds.) (1994) Reducing the risk for mental disorders: frontiers for
preventive intervention research. Washington, DC: National Academy Press for the Institute of
Medicine,CommitteeonPreventionofMentalDisorders.
MATHIAS,R.(1999)Protectivefactorscanbufferhighriskyouthsfromdruguse.

63

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

MOSKOWITZ, J.; MALVIN, J.; SCHAEFFER, G. y SCHAPS, E. (1984) Evaluation of an affective


developmentteachertrainingliterature.JournalofPrimaryPrevention.4(3):150161.
MURRAY, D.M.; RICHARDS, P.S.; LUEPKER, R.V. y JOHNSON, C.A. (1987) The prevention of cigarette
smokinginchildren:Twoandthreeyearfollowupcomparisonsoffourpreventionstrategies.Journal
ofBehavioralMedicine.10:595611.
NAVARROBOTELLA,J.(2000)Factoresderiesgoyproteccindecarctersocialrelacionadosconel
consumodedrogas.Madrid:PlanMunicipalcontralasDrogas.AyuntamientodeMadrid.
NEWCOMB, M.D. (1995) Identifying highrisk youth: Prevalence and patterns of adolescent drug
abuse. En Rahdert, E. y Chzechowicz, D. (eds.) Adolescent Drug Abuse: Clinical Assessment and
Therapeutic Interventions. Rockville: National Institute on Drug Abuse Research. Monograph 156.
DHHS Publication n. 953908. US Department of Health and Human Services. National Institute on
DrugAbuse.
NEWCOMB, M.D.; MADDAHIAN, E. y BENTLER, P.M. (1986) Risk factors for drug use among
adolescents:Concurrentandlongitudinalanayses.AmericanJournalofPublicHealth.76:525531.
NEWCOMB, M.D. y FELIXORTIZ, M. (1992) Multiple protective and risk factors for drug use and
abuse: Crosssectional and prospective findings. Journal of Personal and Social Psychology. 63 (2):
280296.
PENTZ,M.A.;DWYER,J.H.;MACKINNON,D.P.;FLAY,B.R.;HASEN,W.B.;WANG,
E.Y., y JOHNSON, C.A. (1989) A multicommunity trial for primary prevention of adolescent drug
abuse:Effectsofdruguseprevalence.JournaloftheAmericanMedicalAssociation.261(22):3259
3266.
PETRAITIS, J.; FLAY, BR. y MILLER, T.Q. (1995) Reviewing theories of adolescent substance use:
Organizingpiecesofthepuzzle.PsychologicalBulletin.117(1):6786.
PETRAITIS,J.;FLAY,B.R.;MILLER,T.Q.;TORPYE.J.yGREINER,B.(1998)Illicitsubstanceuseamong
adolescents:amatrixofprospectivepredictors.SubstanceUseandMisuse.33(13):25612604.
RUTTER, M. (1985) Resilence in the face of adversity: Protective factorsin resistence to psychiatric
disorders.BritishJournalofPsychiatry.147:598611.
ROBLESLOZANO,L.yMARTNEZGONZLEZ,J.M.(1998)Factoresdeproteccinenlaprevencinde
lasdrogodependencias.IdeaPrevencin.17,juliodiciembre:5870.
ROBINS, L.M. y RATCLIFF, K.S. (1979) Continuation of antisocial behavior into adulthood.
InternationalJournalofMentalHealth.7:96116.
ROGOSCH,F.;CHASSIN,L.ySHER,K.J.(1990)Personalityvariablesasmediatorsandmoderatorsof
family history risk for alcoholism: Conceptual and methodological issues. Journal of Studies on
Alcohol.51(4):310318.
SALVADORLLIVINA, T. (1998) Aportaciones de la evaluacin al campo preventivo. En: Libro de
ActasdelasXXVJornadasNacionalesdeSocidrogalcohol.TomoI.SesinPlenaria.Ponencias.Madrid.
SociedadCientficaEspaoladeEstudiossobreAlcohol,elAlcoholismoylasotrasToxicomanas.
SALVADORLLIVINA,T.yMARTNEZHIGUERAS,I.(1997)Laevaluacindeprogramasdeprevencin
delasdrogodependencias.RevistadeEstudiosdeJuventud.40(octubre):95108.
SALVADORLLIVINA,T.yWARE,S.R.(1995)DrugabusepreventionpoliciesandresearchinEurope:
notesforafutureagenda.Drugs:EducationandPolicy.2(1):715.
SCHAPS,E.;BARTOLO,R.D.;MOSKOWITZ,J.;PALLEY,C.S.yCHURGIN,S.(1981)Areviewof127drug
abusepreventionprogramevaluations.JournalofDrugIssues.11:1743.
SCHAPS, E.; MOSKOWITZ, J.; MALVIN, J. y SCHAEFFER, G. (1984) The NAPA drug abuse prevention
project: Research findings. Washington DC: National Institute on Drug Abuse. DDHS Publication n
(ADM):84139.
SCHEIER, L.M. y NEWCOMB, M.D. (1991) Psychological predictors of drug use initiation and
escalation: An expansion of the multiple risk factors hypothesis using longitudinal data.
ContemporaryDrugProblems(reedicinespecial).
SCHINKE,S.P.yORLANDI,A.(1995)Transferenciadetecnologa.EnEstudiossobreintervenciones
en prevencin del abuso de drogas: aspectos metodolgicos. Madrid: Centro de Estudios sobre
PromocindelaSalud.Captulo14.
SHEDLER,J.yBLOCK,J.(1990)Adolescentdruguseandpsychologicalhelath:Alongitudinalinquiry.
AmericanPsychologist.45:612630.

64

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

SMITH,C.;LIZOTTE,AJ..;THORNBERRY,T.P.yKROHN,M.D.(1995)Resilentyouth:identifyingfactors
that prevent highrisk youth from engaging in delinquency and drug use. En J. Hagan (ed.),
Delinquencyanddisreputeinthelifecourse.Greenwich,CT:JAIPress,pp.217247.
SWISHER, J.D. y HOFFMAN, A. (1975) Information: The irrelevant variable in drug education. En
DrugAbusePrevention:PerspectivesandApproachesforEducators.Dubuque,Iowa:Brown,W.C.
SLOBODA, Z. (1997) Stateoftheart of prevention research in the United States. Ponencia
presentada en la reunin Prevention Evaluation organizada por el European Monitoring Centre for
DrugsandDrugAddiction.Lisboa.
TOBLER,N.(1986)Metaanaysisof143adolescentdrugpreventionprograms:quantitativeoutcomes
resultsofprogramparticipantscomparedtoacontrolorcomparisongroup.JournalofDrugIssues.
16(4):537567.
TORRES HERNNDEZ, M.A. y CALAFAT FAR, A. (1993) Prevencin de las drogodependencias y el
alcoholismo. En Tratado sobre Prevencin de las Drogodependencias. Madrid: Fundacin de Ayuda
contra la Drogadiccin. Secretara General de Drogodependencias del Gobierno Vasco y EDEX
Kolektiboa.Captulo13.
WERNER, E.E. (1989) Highrisk children in young adulthood: A longitudinal study from birth to 32
years.AmericanJournalofOrthopsychiatry.59:7281.
WILLIS, T.A., VACCARO, D. y McNAMARA, G. (1992) The role of life events, family support, and
competence in adolescent substance use: a test of vulnerability and protective factors. American
JournalofCommunityPsychology.20(3):349374.
ZUCKER, R.A. y HARFORD, T.C. (1983) National study of the demography of adolescent drinking
practicesin1980.JournalofStudiesonAlcohol.44:974985.
AMERICANPSYCHIATRICASSOCIATION(1980)DiagnosticCriteriafromDSMIII.Washington:APA.
AMERICANPSYCHIATRICASSOCIATION(1987)DiagnosticCriteriafromDSMIIIR.Washington:APA.
AMERICANPSYCHIATRICASSOCIATION(1995)DiagnosticCriteriafromDSMIV.Washington:APA.
AMERICANPSYCHIATRICASSOCIATION(1995)Cocainerelateddisorders:treatmentprinciplesand
alternatives,AmericanJournalofPsychiatry,Vol.152(suppl),pag.3639.
BARRIO,G.(1992)ThespreadofcocaineabuseinEurope:ProceedingsoftheInternationalSeminary
Cocaine Today: its effects on the individual and society, United Nations Interregional Crime and
JusticeResearchInstitute(UNICRI),pag.144149.
BARRIO,G.;DELAFUENTE,L.;CAM,J.(1993)ElconsumodedrogasenEspaaysuposicinenel
contextoeuropeo,MedicinaClnica.Vol.101,pag.344355.
CAM,J.;RODRIGUEZ,M.E.(1988)Cocana:laepidemiaqueviene.MedicinaClnica.Vol.91,pag.71
76.
CAM,J.(1996)Psicoestimulantes.Madrid.Aguilar.
CARROLL,K.M;ROUNSAVILLE,B.J.;GORDON,L.T.;NICH,C.;JATLOW,P.;BISIGHINI,
R. M.; GAWIN, F. H. (1994) Psychotherapy and pharmacotherapy for ambulatory cocaine abusers,
ArchivesofGeneralPsychiatry.Vol.51,pag.177187.
CARUANA,D.S.;WEINBARCH,B.;GOERG,D.;GARDNER,L.B.(1984)Cocainepacketingestion,Annals
ofInternalMedicin.Vol.100pag.7374.
COHEN,P.(1990)Drugasasocialconstruct.Amsterdam:UniversiteitvonAmsterdam.
GAWIN,F.H.;KLEBER,H.D.(1984)Cocaineabusetreatment:opentrialwithdesipramineandlithium
carbonate,ArchivesofGeneralPsychiatry.Vol.41,pag.903909.
GAY, G. R.; INABA, D.S.; SHEPPARD, C.W.; NEWMEYER, J. A. (1975) Cocaine: History, epidemiology,
humanpharmacologyandtreatment,ClinicalToxicology.Vol.8,pag.149178.
HALIKAS, J. A.; NUGENT, S. M.; CROSBY, R. D.; CARLSON, G. A. (19901991) Survey of
pharmacotherapiesusedinthetreatmentofcocaineabuse,JournalofAddictionDisease1993.Vol.12,
pag.129139.
HALL, W. C.; TALBERT, R. L.; ERESHEFSKY, L. (1990) Cocaine abuse and its treatment,
Pharmacotherapy.Vol.10,pag.4765.
HARTNOLL. R.; PERERA, J. (1990) Rapport mis jour sur la toxicomanie dans le Grand Londres,
Estrasburgo:GrupoPompidou,ConsejodeEuropa,PPG/Epid90:9.
JONAS, J. M.; GOLD, M. S. (1992) The pharmacologic treatment of alcohol and cocaine abuse,
PsychiatricClinicsNorthAmerica.Vol.15,pag.179190.

65

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

KLEIBER,D.(1990)BehavioralChangesinthegermanintravenousdrugusesubcultureCommunity
EpidemiologyWorkGroup(CEWG).Epidemiologictrends,indrugabuse.ProceedingsdecemberDHHS
PublicationNo(ADM)911773.Rockville,Maryland,NationalInstituteonDrugAbuse(NIDA),1991.
KLEIN, M. (1998) Research issues related to development of medications for treatment of cocaine
addiction,AnnalsofNYAcademyofScience.Vol.844,pag.7591.
KOSTEN, T. R. (1989) Pharmacotherapeutic interventions for cocaine abuse: matching patients to
treatments,JournalofNervousandMentalDisease.Vol.177,pag.379389.
LEUW,E.(1991)Drugsanddrug policyin theNetherlands: a nonbelligerentapproachto alimited
problem, The Rand Corporation Conference on American and European Drug Policies: Comparative
Perspectives.WashingtonDC,67.Mayo1991.
LEVIN, F. R.; LEHMAN, A. F. (1991) MetaAnalysis of desipramine as an adjunct in the treatment of
cocaineaddiction,JournalofClinicalPsychopharmacology.Vol.11,pag.374378.
METS,B.;WINGER,G.;CABRERA,C.;SEO,S.;JAMDAR,S.;YANG,G.;ZHAO,K.;BRISCOE,R.J.;ALMONTE,
R.; WOODS, J. H.; LANDRY, D. W. (1998) A Catalytic antibody againts cocaine prevents cocaines
reinforcingandtoxiceffectsinrats.ProceedingsoftheNationalAcademyofScienceUSA,Vol.95,pag.
1017610181.
MEYER,R.E.(1992)Newpharmacotherapiesforcocainedependence...revisited.ArchivesofGeneral
Psychiatry.Vol.49,pag.900904.
MILLER, N. S.; SUMMERS, G.L.; GOLD, M. S. (1993) Cocaine dependence: alcohol and other drug
dependenceandwithdrawalcharacteristics,JournalAddictionDisease.Vol.12,pag.2535.
NEWYORKSTATE DIVISIONOFSUBSTANCEABUSESERVICES: Fromtheslopesof theAndestothe
streetsofNewYork(1981).
PLANNACIONALSOBREDROGAS.MEMORIA1996.(1997)Madrid:MinisteriodelInterior.
RELLO, J.; NET, A. (1987) Complicaciones mdicas por consumo de cocana, Medicina Clnica:
Barcelona.Vol.89,pag.694697.
SAN,L.(1995)Tratamientodeladependenciadecocana,LaPsiquiatraenlaDcadadelCerebro.
Madrid:ELA,pag.2024.
SAN, L. (1996) Dependencia de la cocana. Becoa E, Rodrguez A, Salazar I (eds.) Magister en
Drogodependencias.DrogodependenciasIII.Drogasilegales.SantiagodeCompostela:Universidadde
SantiagodeCompostela,pag.4199.
SAN, L.; ARRANZ, B.; RAMREZ, N. (1999) Tratamiento psicofarmaclogico de la dependencia de
cocana,TrastornosAdictivos.Vol1,n1,pag.3447.
SAN.L.;POMAROL,G.;TORRALBA,L.(1996)Dependenciadelacocana,ComunidadyDrogas.Vol.2,
pag.6172.2.
SATEL,S.L.;KOSTEN,T.R.(1991)Designingdrugefficacytrialsinthetreatmentofcocaineabuse,
JournalofNervouesandMentalDisease.Vol.179,pag.8996.
SCHIFANO, F. (1996) Cocaine misuse and dependence, Current Opinion in Psychiatry. Vol. 9, pag.
225230.
SMITH, D. E. (1984) Diagnostic, treatment and aftercare approaches to cocaine abuse, Journal of
SubstanceAbuseTreatment.Vol.1,pag.59.
STIMSON,G.V. (1991) The social and historicalcontextof drugpolicy inthe United Kingdom, The
Rand Corporation Conference on America and European Drug Policies: Comparative Perspectives.
WashingtonDC,67Mayo.
TIMS, F. M.; LEUKEFELD, C. G. (1993) Cocaine treatment: research and clinical perspectives,
Rockville,NIDAResearchMonograph135.
TUTTON, C. S.; CRAYTON, J. W. (1993) Current pharmacotherapies for cocaine abuse: a review
JournalofAddictionDisease.Vol.12,pag.109127.
VANDYKE,C.;BYCK,R.(1982)Cocaine,ScientificAmerican.pag.128141.
WARMER, E. A.; KOSTEN, T. R.; OCONNOR, P. G. (1997) Pharmacotherapy for opioid and cocaine
abuse,MedicineClinicsNorthAmerica.Vol.81,pag.909925.
WEDDINGTON, W. W.; BROWN, B. S.; HAERTZEN, C. A.; HESS, J. M.; MAHAFFEY, J. R. KOLAR, A.F.;
JAFFE, J. H. (1991) Comparison of amantadine and desipramine combined with psychoterapy for
treatmentofcocainedependence,AmericanJournalofDrugandAlcoholAbuse.Vol.17,pag.137152.

66

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

WITHERS, N. W.; PULVIRENTI, L.; KOOB, G.; GILLIN, J. C. (1995) Cocaine abuse and dependence,
JournalofClinicalPsychopharmacology.Vol.15,pag.6378.
ABOOD,M.E.;MARTIN,B.R.(1992)NeurobiologyofMarijuanaAbuse.TiPS.13,May.
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. COMITTEE ON SUBSTANCE ABUSE. (1999) Marijuana: A
ContinuingConcernforPediatricians.Vol104.pag.982985.
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (1999) Trastornos por abuso de sustancias. Psychiatric
SelfAssessment&Review.
CAMBELL,A.M.G.;EVANS,M.;THOMSON,J.L.G.;WILLIAMS,M.J.(1975)CerebralAtrophyinYoung
CannabisSmokers.Lancet,pag.12191225.
CAMI,J.(1988)Farmacologadelacannabis.ComunidadyDrogas.7,pag.3160.
DEWEY,W.L.(1986)CannabinoidPharmacology.PharmacologicalReviews.38,2,pag.151178.
DIMARZO,V.;DEPETROCELLIS,L.(1997)Theendogenouscannabinoidsignalingsystem:chemistry,
biochemistry and physiology. Internet J Sci Biol Chem. http://www.netsci
journal.com/97v1/97007/index.htm
FREIXA,F.;SOLERINSA,P.A.ycols.(1981)Toxicomanas.Barcelona:EdFontanella.
GARCA,A.;MUR,A.(1991)Marihuanaygestacin:repercusionessobrelagestante,elfetoyelrecin
nacido.MedicinaClnica.96,3,pag.106109.
GARDNER,E.L.,LOWINSON,J.H.(1991)Marijuana'sInteractionwithBrainRewardSystems:Update
1991.PharmacolBiochemBehav.40,3,pag.571580.
GHODSE,H.(1989)DrugsandAddictiveBehaviour.London:BlackwellScientificPublications.
GOLD,M.S.(1991)Marihuana.Barcelona:EdicionesenNeurociencias.
GOODMAN GILMAN, A.; RALL, T. W.; NIES, A. S.; TAYLOR, P. (1991) Las bases farmacolgicas de la
teraputica.8Edicin.Mxico:EdMdicaPanamericana.
HALL,W.;SOLOWIJ,N.(1998)AdverseeffectsofCannabis.TheLancet.Vol352.n9.140.pag.1.611
1.616.
IMADE, A. G. T.; EBIE, J. C. (1991) A Retrospective Study of Symptom Patterns of CannabisInducen
Psychosis.ActaPsychiatrScand.83,pag.134136.
MARTIN, B. R. (1995) Marijuana. En BLOOM, F. E. y KUPFER, D. J. Eds "Psychopharmacology. The
FourthGenerationofProgress.RavenPress.NewYork.
MARTIN, B. R.; HALL, W. (2000) Los efectos de la cannabis para la salud: cuestiones de poltica
fundamentales.BoletndeEstupefacientes.NacionesUnidas.Vol(doble)XLIX,n1y2.,VolL,n1y2.
pag.89123.
MILLER, N. S.; GOLD, M. S. (1989) The Diagnosis of Marijuana (Cannabis) Dependence. Journal of
SubstanceAbuseTreatment.6,pag.183192.
MILLER, N. S.; KLAHR, A. L.; GOLD, M. S.; SWEENEY, K.; COCORES, J. A.; SWEENEY, D. R. (1.990)
Cannabis Diagnosis of Patients Receiving Treatment for Cocaine Dependence. Journal Substance
AbuseTreatment.2,1,pag.107111.
MILLER, N. S.; GOLD, M. S.; POTTASH, A. C. (1989) A 12Step Treatment Approach for Marijuana
(Cannabis)Dependence.JournalofSubstanceAbuseTreatment.6,pag.241250.
NAHAS,G.;LATOUR,C.(1992)TheHumanToxicityofMarijuana.Med.J.Aust.156,7,pag.495497.
PERTWEE,R.G.(1997)PharmacologyofCannabinoidCB1andCB2Receptors.Pharmacol.Ther.Vol
74.n2,pag.129180.
SCALLET,A.C.(1991)NeurotoxicologyofCannabisandTHC:aReviewofChronicExposureStudiesin
Animals.PharmacolBiochemBehav.40,3,pag.671676.
SCHUCKIT, M. A. (1989) Drug and Alcohol Abuse. Third Edition. New York: Plenum Medical Book
Company.
SELDEN,B.S.;CLARK,R.F.;CURRY,S.C.(1990)Marijuana.EmergMedClinNorthAm.8,3,pag.527
539.
SHARPE, P.; SMITH, G. (2000) Cannabis: Time for Scientific Evaluation of This Ancient Remedy?.
Anesthesia&Analgesia.Vol90,n2,pag.237.
STRANG,J.;WITTON,J.;HALL,W. (2000)ImprovingthequalityoftheCannabisdebate:definingthe
differentdomains.BMJ.n320,pag.108110.
TASHKIN, D. P. (1990) Pulmonary Complications of Smoked Substance Abuse. West J Med. 152, 5,
pag.525530.

67

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

TAYLOR, H. G. (1998) Analisys of the medical use of marijuana and its societal implications. J. Am.
Pharm.Assoc.Vol2,n38,pag.220227.
THORNICROFT, G. (1.990) Cannabis and Psychosis. Is there Epidemiological Evidence for an
Association?B.J.Psychiatry.157P,pag.2533.
ZIMMERMAN,S.;ZIMMERMEN,A.M.(1991)GeneticEffectsofMarijuana.Int.J.Addict,25,1A,pag.
1933.
ALARCN, C.; RODRGUEZ MARTOS, A. (1988) Abuso de disolventes volatiles (2 parte). Fondo
informativodeApat,n14.Junio.
ANDERSON, H.R. (1990) Increase in deaths from deliberate inhalation of gases and pressurised
aerosols.BritishMedicalJournal301,41,7dejulio.
BAKER,E.;SMITH,T.;LANDRIGAN,P.(1985)Theneurotoxicityofindustrialsolvents:areviewofthe
literature.Am.J.Ind.Med.8,pag.207217.
CAPUTO, R.A. Volatile substance misure in children and young. A consideration of theories.
InternationalJournaloftheAddiction,28.10,pag.10151032.
CARROLL, E. (1977) Notes on true epidemiology of inhalants. Captulo 2 de Review of inhalants:
EuphoriatoDysfunction.ResearchMonographseriesn15.
COHEN,S.(1973)Losdisolventesvoltiles.PublicsHealthReviews2,pag.185214.
CONTRERAS,M.C.(1977)Porqulosdisolventes?Inhalacinvoluntariadedisolventesindustriales.
Mxico:Trillas.
DELAGARZA,F.;VEGA,A.(1983)Lajuventudylasdrogas.Mxico:Trillas.
DERRERES,J.(1988)Gasesanestsicos.TribunaMdica,del29deeneroal4defebrero.
DINWIDDIE,ST.H.(1994)Abuseofinhalants:areview.Addiction,n89,pag.925939.
DURUY,V.(1990)Historiadelosgriegos.TomoII.Barcelona:MuntanerySimn.
EDEXKOLEKTIBOA(1994)Inhalables.Informacinparamediadoressociales.Bilbao:GobiernoVasco.
DepartamentodeIndustria,AgriculturayPesca.(1995)Inhalacinvoluntariadesustanciasvoltiles.
Bilbao:GobiernoVasco.DepartamentodeIndustria,AgriculturayPesca.
ESMAIL, A.; ANDERSON, H. R.; RAMSEY (1992) Controlling deaths from volatile substance abuse in
the18s:theeffectsoflegislative.BritishMedicalJournal,305,pgina692.
FURSPETER,T.(1980)Alucingenosycultura.Mxico:FondodeCulturaEconmica.
HANE,M.CitadoporHOGSTEDT,C.(1980)Diagnosticandhealthcareaspectsofworkers.Exposedto
solventsinZen.Chicago:DevelopmentsinoccupationalMedicine.
HANNINEN, H. (1985) Twentyfive years of behavioural toxicology within occupational medicine: a
personalaccount.Am.J.Ind.Med.Pag.1930.
HANNINEN,H.,LINBDSTROM,K.(1976)Behaviouraltestbatteryfortoxicopsychologicalstudiesused
attheInstituteofOccupationalHealthinHelsinki.Inst.OccupationalHealthHelsinki.Pgina51.
HERODOTO(1989)LosnuevelibrosdelaHistoria.Madrid:Edaf.
IKEDA, M. OHTSUJI, H. (1972) A comparative study of the excretion of Fujiwara ReactionsPositive
substance in urine of humans and rodents given Trichloroor TetrachloroDerivatives of Ethane and
Ethylene.Brit.J.Industr.Med.:29,pag.99104.
LADERO,J.M.(1896)Abusodedisolventeseinhalantes:consecuenciasorgnicas.Sandorama,IV.
LINDSTROM,K.(1973)Psychologicalperformancesofworkersexposedtovarioussolvents.Work
EnvironHealth,10.pag.150155.
MASON,T.(1979)Inhalantuseandtreatment.USDepartmentofHealthEducationandWelfarePublic
HealthServices.DivisionofResourceDevelopment.Maryland:NIDA.
MERRILL,E.(1985)Sniffing,solventandotherssubstances:anewguideforparentsandprofessionals.
Birgmingham:PaperPublications.
NIDA (1977) Review of inhalants: euphoria to dysfunction. Research Monographies. Series n 15
(Reprinted1979).
OCONNOR,D.(1983)Gluesniffingandvolatilesubstanceabuse.Hampshire:G.B.Gower.
POMPIDOUGRUP(1994)Volatilesubstanceabuse.Seminar.CouncilofEurope.
PREBLE,E.;LAURY,G.V.(1967)Gluesniffing:acommunion.ResumidodePlasticCement:TheTen
CentHallucinogen.TheInternationalJournalofAddictions.Vol2,n2.
PUIG DE LA BELLA CASA, J.M. (1994) Medicina y Calidad de Vida. Barcelona La Vanguardia (309
1994).

68

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

SANZGALLN,P.;IZQUIERDO,J.;PRATMARN,A.(Eds.)(1995)Manualdesaludlaboral.Barcelona:
SpringerVerlagIbrica.
SEPPALAINEN, A.M.; HUSMAN, K. (1978) Neurophysiological effects on long term exposure to a
mixtureoforganicsolvents.Scand.J.WorkEnv.Health,n4,pag.304314.
SMART, R.G. (1986) "Solvent use in North America: aspects of epidemiology, prevention and
treatment"enJournalofPsychoactiveDrugs.Vol.18(2)abriljunio.
TOLAN,E.;LINGL,F.A.(1964)ModelPhychosisProducedbyInhalationofGasolineFumes.American
JournalofPsychiatryn120,pag.757671.
ABRAHAM, H.D., y ALDRIDGE, A.M. (1993) Adverse consequences of lysergic acid diethylamide.
Addiction,88:13271334.
CAM,J.,yFARR,M.(1996)Farmacologadelosalucingenos.EnSAN,L.;GUTIRREZ,M.,yCASAS,
M.(eds.):Alucingenos:laexperienciapsicodlica.Barcelona:EdicionesenNeurociencias.
GMEZJARABO, G., y BOUSO, J.C. (1997) Psicodlicos y drogas de diseo. En GMEZJARABO, G.
(ed.):Farmacologadelaconducta.Madrid:Sntesis.
HOFMANN,A.(1997)LSD.Barcelona:Gedisa.
HOLLISTER,L.E.(1978)Psychotomimeticdrugsinman.EnIVERSEN,L.L.,
IVERSEN,S.D.,ySNYDERS.H.(eds.):Stimulants.HandbookofPsychopharmacology,vol.II.NuevaYork:
PlenumPublishing.
JACOBS, B.L. (ed.) (1984) Hallucinogens: neurochemical, behavioral and clinical perspectives. Nueva
York:RavenPress.
KAPLAN,H.I.,ySADOCK,B.J.(1999)SinopsisdePsiquiatra.Madrid:Panamericana,8ed.
LIZASOAN, I.; MORO, M.A., y MARTN DEL MORAL, M. (1999) Alucingenos. En LORENZO, P.;
LADERO,J.M.;LEZA,J.C.,yLIZASOAN,I.(1999)Drogodependencias.Madrid:Panamericana.
MARTIN,W.R.ySLOAN,J.W.(1977)PharmacologyofLSDlikehallucinogens.EnMARTIN,W.R.(ed.):
DrugaddictionII.HandbookofExperimentalPharmacology,vol.45/II.Berln:SpringuerVerlag.
OTT,J.(2000)Pharmacotheon.Barcelona:Loslibrosdelaliebredemarzo2ed.
PERRINE,D.M.(1996)Thechemistryofmindalteringdrugs.Washington:AmericanChemicalSociety.
SNYDER,S.(1996)Drogasycerebro.Barcelona:Prensacientfica.
STILLMAN,R.C.yWILLETTE,R.E.(eds.)(1978)ThePsychopharmacologyofHallucinogens.NuevaYork:
PergamonPress.
STRASSMAN, R.J. (1995) Hallucinogenic drugs in psychiatric research and treatment. Perspectives
andprospects.J.Nerv.Men.Dis.,183:127138.
DUEAS, A. (1999) Intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados crticos. Barcelona:
Masson.
FARR,M.;CAM,J.(1991)"Pharmacokineticconsiderationsinabuseliabilityevaluation",BrJAddict.
Vol.86,pag.16011606.
FARR, M.; TERN, M. T.; CAM, J. A. (1996) "Comparison of the acute behavioral effects of
flunitrazepamandtriazolaminhealthyvolunteers",Psychopharmacology.Vol.125,pag.112.
FARR, M.; TERN, M. T.; ROSET, P. N.; MAS, M.; TORRENS, M.; CAM, J. (1998) "Abuse liability of
flunitrazepamamongmethadonemaintainedpatients",PsychopharmacologyVol.140,pag.486495.
HOOBS,W.R.;RALL,T.W.;VERDOORN,T.A.(1996)"Hipnticosysedantes,etanol",pag.385422,en:
HARDMAN,J.G.;LIMBIRD,L.E.;MOLINOFF,P.B.;
RUDDON,R.W.;GILMAN,A.G.(ED).GOODMAN&GILMAN.Lasbasesfarmacolgicasdelateraputica.
Mxico:McGrawHillInteramericana.
KAPLAN,H.I.;SADOCK,B.J.(1999)SinopsisdePsiquiatra.Madrid:Panamericana.
MORO,M.A.;LIZASOAN,I.(1999)"Benzodiazepinasybarbitricos"en:LORENZO,P.;LADERO,J.M.;
LEZA,J.C.;LIZASOAN,I.Drogodependencias.Madrid:Panamericana.
ROSET, P.; FARR, M.; DE LA TORRE, R.; MAS, M.; MENOYO, E.; HERNNDEZ, C.; CAM, J. (2001)
"Modulation of rate of onset and intensity of drug effects reduces abuse potential in healthy males.
DrugAlcoholDependence2001"(enprensa).
SNCHEZTURET, M.; ARROYO, S. (2000) "Epidemiologa del abuso de drogas en la tercera edad",
RevistadePsiquiatradelaFacultaddeMedicinadeBarcelona,Vol.27,pag.286290.

69

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

SEGURA,M.;BARBOSA,J.;TORRENS,M.;FARR,M.;CASTILLO,C.;SEGURA,J.;DELATORRE,R.(2001)
"Analytical methodology for the detection of benzodiazepine consumption in opioid dependent
subjects",JAnalToxicol2001,25,pag.130136.
SNYDER,S.(1996)Drogasycerebro.Barcelona:Prensacientfica.
TORRENS, M. (1998) "Dependencia de benzodiazepinas: Clnica y tratamiento": Ponencias del V
Encuentro Nacional sobre Drogodependencias y su Enfoque Comunitario. Cdiz: Centro Provincial de
DrogodependenciasdeCdiz.
TORRENS, M. (1999) "Hipnosedantes en toxicomanas: desde el uso clnico adecuado al tratamiento
del abuso y dependencia", pag. 423428, en: Ponencias del VI Encuentro Nacional sobre
Drogodependencias y su Enfoque Comunitario. Cdiz: Centro Provincial de Drogodependencias de
Cdiz.
SMITH,D.E.;WESSON,D.R.(1999)"Benzodiazepinesandothersedativehypnotics"en:GALANTER,
M.; KLEBER, H. D. (ed.). Textbook of substance abuse treatment. Washington: American Psychiatric
Press,Inc.
BATEL,P.(2000)Addictionandschizophrenia.EuropeanPsychiatry.15,Pg.115122.
BLENNOW, G.; FERGUSSON, A.; MEDVEDEO, A. (2000) Buprenorphine as a new alternative for
detoxification of heroin addicts. It causes only mild withdrawal problems, abating quickly .
Lakartidningen,Abstract,97,Pg.18301833.
CADAFALCH, J.; CASAS, M. (1993) El paciente heroinmano en el Hospital General. Madrid: Plan
NacionalSobreDrogasdelMinisteriodeSanidadyConsumo.
CARREO,J.E.;BOBES,J.;SNCHEZ,J.;LVAREZ,C.E.;SANNARCISO,G.;PREZ,S.F.;GARCAM.(1998)
"Pautasdeantagonizacinrpidaambulatoriaendependientesdeopiceos.Anlisiscomparativo"en
laRevistaEspaoladeDrogodependencia,n23,26184.
CASAS,M.;PREZDELOSCOBOS,J.;SALAZAR,I.;TEJERO,A.(1992)"Lasconductasdeautomedicacin
en drogodependencias" en CASAS, M. (Coor.) Trastornos psquicos en las toxicomanas. Barcelona :
Citran.
CASAS, M.; PRAT, G.; SANTS, R. (2000) "Trastornos por dependencia de sustancias psicotropas" en
CERVILLA,J.A.,GARCARIBERA,C.Fundamentosbiolgicosenpsiquiatra.Barcelona:Masson.
CASAS, M. (2000) "Trastornos duales" en VALLEJO, J.; GAST, C. Trastornos afectivos: ansiedad y
depresin(2Ed.).Barcelona:Masson.
CASAS, M.; RONCERO, C.; DURO, P.; PINET, C.; RIBALTA, E. (2001) "Abordaje de la dependencia de
opiceosyAtencinPrimaria"enPsiquiatrayAtencinPrimaria.2;(2),Pag.412.
DARKE,S.;HALL,W.;HEATHER,N.;WARD,J.;WODAK,A.(1991a)."Thereliabilityandvalidityofscale
tomeasureHIVrisktakingbehaviouramongintravenousdrugusers".AIDS,5.Pag.181185.
DARKE,S.;HALLl,W.;WODAK,A.;HEATHER,N.;WARD,J.(1992a) "Developmentandvalidationofa
multidimensional instrument for assessing outcome of treatment among opiate users: the Opiate
TreatmentIndex"enBritishJournalofAddicition,n87.Pag.733742.
DARKE,S.; HEATHER, N.; HALL, W.; WARD, J.; WODAK, A. (1991b)"Estimating drug consumptionin
opioidusers:reliabilityandvalidityofarecentuseepisodesmethod"nBritishJournalofAddicition,
n86.Pag.13111316.
DARKE,S.;WARD,J.;HALL,W.;HEATHER,N.;WODAK,A.(1991c)"TheOpiateTreatmentIndex(OTI)
Manual"enNationalDrugandAlcoholResearchTechnicalReport,n11,Australia:UniversityofNew
SouthWales.
DARKE, S.; WARD, J.; ZADOR, D.; SWIFT, G (1991d) "A scale for estimating the healt status of opioid
users"enBritishJournalofAddiction,n86.Pag.13171322.
DARKE,S.;WODAK,A.;HALL,W.;HEATHER,N.;WARD,J.(1992b)"Prevalenceand
predictors of psychopathology among opioid users" en British Journal of Addiction, n 87. Pag. 771
776.
DOLE,V.P.;NYSDOANDER,M.E.(1965)MedicalTreatmentforDiacteymortine(Heroin)enAddiction.
JAMA,193(8):8084.
EAP, C.B.; FINKBEINER, T.; GASTPAR, M.; SCHERBAUM, N.; POWELL, BAUMANN, P.(1996)
"Replacement of (R)methadone by a double dose of (R,S)methadone in addicts: interindividual
variability of the (R)/(S) ratios evidence of adaptative changes in methadone pharmacokinetics" en
EurJClinPharmacol,n50.Pag.385389.

70

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

EAP,C.B.;DGLON,J.J.;BAUMAN,P.(1999)"Pharmacokineticsandpharmacogeneticsofmethadone:
ClinicalRelevance"enHeroinAdd&RelClinProbl;1(1).Pag.1934.
FERNNDEZ MIRANDA, J.J.; MARINA GONZLEZ, P.A. (1999) Manual de los tratamientos de
mantenimientoconopiceos.Asturias:GrficasPapiro.
GARCA SEVILLA, J.A. (1984) "Bases funcionales y efectividad de la clonidina en el sndrome de
abstinenciaaopiceos"enDrogodependencias:unnuevomodelodeenfermedad.Sanofi.Pag.5363.
GOLDBERG, D.P.; HILLIER, V.F. (1979) "A scaled version of the General Health Questionnaire" en
PsychologicalMedicine,n9.Pag.39145.
GONZLEZSAIZ, F.M.; SALVADOR, L.; MARTNEZ, J.M.; LPEZ, A.; RUZ, I.; GUERRA, D. (1997)
Indicador del tratamiento de la adiccin a opiceos. Cdiz: Universidad de Cdiz (Servicio de
Publicaciones).
GONZLEZSAIZ, F.M. (1997) Estandarizacin deun instrumento deevaluacinmultidimensionalen
lostrastornosadictivos(Tesisdoctoralnopublicada).
GRUPOIGIAyCOLS.(2000)Contextos,sujetosydrogas:unmanualsobredrogodependencias.Madrid:
FundacindeAyudaContralaDrogadiccin.
HANDELSMAN,L.;COCHRANE, K.J.;ARONSON, M.J.; NESS, R.; RUBINSTEIN, K.J.; KANOF,P.D. (1987)
"Twonewratingscalesforopiatewithdrawal"enAm.J.DrugAlcoholAbuse.13(3).Pag.293308..
IRIBARNE,C.;PICART,D.;DREANO,Y.;BAIL,J.P.;BERTHOU,F.(1997)"Involvementofcytochorome
P4503AinNdealkylationofbuprenorphineinhumanlivermicrosomes"enLifeSci,n60,Pag.1953
1964.
IRIBARNE, C.; BERTHOU, F.; CARLHANT, D.; DREANO Y.; PICART, D.; LOHEZIC, F.; Riche, C. (1998)
"Inhibition of methadone and buprenorphine Ndealkilation by three HIV1 protease inhibitors" en
Drug.Metab.Dispons.,n26.Pag.257260.
IRIBARNE,C.;PICART,D.;DREANOY.;BERTHOU,F.(2000)"Invitrointeractionsbetweenfluoxetina
orfluvoxamineandmethadoneorbuprenorphine"enFundam.Clin.Pharmacol.,n12.Pag.194199.
JOHNSON, R.E.; STRAIN, E.C. (1999) "Others medications for opioid dependence" en Strain, E.C.;
Stitzer,M.L.(eds.)Methadonetreatmentforopioiddependence.Baltimore:JohnsHopkinsUniversity
Press.Pag.281321.
KLEBER,H.D.(1985)"Naltrexone"enJ.Sust.Ab.Treat,n2.Pg.117122.
KLEBER, H.D. (1989)"Treatment ofdrug dependence:what works" enInt Rev Psychiatry, n 1. Pag.
81100.
KILICARSLAN, T.; SELLERS, E.M. (2000) "Lack of interaction of buprenorphine with flunitrazepam
metabolism"enAm.J.Psychiatry,n157.Pag.11641166.
KOSTEN, T.R.; KLEBER, H. D. (1988) "Buprenorphine detoxification from opioid dependence: A pilot
study"enLifeSci.,n42.Pag.635641.
LOIMER, N.; SCHMID, R.; IENCA, K.; LADIMER, K. (1990) "Acute blocking of naloxone precipitated
opiatewithdrawalsymptomsbymethohexitone"enBrJPsychiatry,n157.Pag.748752.
LOWINSON,J.H.;RUIZ,P.;MILLMAN,R.B.;LANGROD,J.G.(1997)Substanceabuse.Baltimore:Williams
&Wilkins.
MARTN GONZLEZ, E.; SNCHEZ PARDO, L. (2001) "Evolucin de las demandas asistenciales en
Espaa"enTrastornosadictivos3(monogrfico1).Pag.513.
MCLELLAN,A.T.;OBRIEN,C.P.;METZGER,D.;ALTERMAN,A.I.;CORNISH,J.;URSCHEL,H.(1992)"How
effectiveissubstanceabusetreatmentcomparedtowhat?"nOBrien,C.P.iJaffe,J.H.(Eds.)Addictive
States.NewYork:RavenPress.
MILLER,W.R.;ROLLNICK,S.(1991)Motivationalinterviewing.NewYork:Guilford.
MILLER, W.R.; ROLLNICK, S. (2005) Interviul Motivaional. Pregtirea pentru schimbare. Ediia n
limbaRomn,AgeniaNaionalAntidrog,Bucureti.
PALACIOS,F.A.;FUERTES,J.C.(1989)Aydenme,tengoundrogodependienteenlaconsulta.Madrid:
AgenciaAntidroga(ComunidaddeMadrid).
PREZDELOSCOBOS,J.;CASAS,M.(1992)"Opiceosyesquizofrenia"enCasasM.(Coor.)Trastornos
psquicosenlastoxicomanas.Barcelona:Citran.
TARTER, R.E.; AMMERMAN, R.T.; OTT, P.J. (1998) "Substance abuse" en Neurobehavioral
pharmacology.NewYork:Plenum.

71

INSTRUMENTEDEEVALUARENADICII

TEJERO, A.; TRUJOLS, J. (1994) "El Modelo Transterico de Prochaska y DiClemente: Un modelo
comprensivo del cambio en el mbito de las conductas adictivas" en Graa, J.L. (ed.) Conductas
Adictivas:Teora,EvaluacinyTratamiento.Madrid:Ed.Debate.Pag.143.
TEJERO, A.; TRUJOLS, J.; HERNNDEZ, E.; PREZ DE LOS COBOS, J.; CASA, M. (1997) "Processes of
changeassessmentinheroinaddictsfollowingtheProchaskaandDiClementTranstheoreticalmodel"
enDrugandAlcoholDependence,n47.Pag.3137.
TERN, A. (1999) "Evaluacin de los protocolos de desintoxicacin. De la desmorfinizacin a la
desintoxicacinenprogramasdemantenimientoconmetadona"enTrastornosadictivos1(33).Pag.
266271.
TRUJOLS, J.; TEJERO, A.; CASAS, M. (1997) "Estructura factorial, consistencia interna y eficacia
discriminativadelInventariodeProcesosdeCambioparaAdictosaOpiceos(IPCAH)"enAdicciones,
n9.Pag.331345.
TRUJOLS,J.;TEJERO,A.;PREZDELOSCOBOS,J.;CASAS,M.(1997)"Determinantessituacionalesdel
consumo de herona en sujetos dependientes de opiceos: Un anlisis psicomtrico" en Actas Luso
EspaolasdeNeurologa,PsiquiatrayCienciasAfine,n25.Pag.363368.
VALDERRAMA, J.C.; MARTNEZRAGA, J.; SANCHO, A. (2000) "La buprenorfina" en Trastornos
adictivos2(2).Pg.9498.
BOBES, J.; LORENZO, P.; SIZ, P. A. (1998) xtasis (MDMA): un abordaje comprehensivo. Barcelona:
Masson.
CAM,J.(1995)FarmacologaytoxicidaddelaMDMA(xtasis).Barcelona:EdicionesenNeurociencias.
CAM,J.(1996)Psicoestimulantes.Madrid:Aguilar.
CAM,J.;FARR,M.(1996)"xtasis,ladrogadelarutadelbakalao",MedClin.Vol.106,pag.711716.
CAM,J.;FARR,M.;MAS,M.;ROSET,P.N.;POUDEVIDA,S.;MAS,A.;SAN,L.;DELATORRE,R.(2000)
Human pharmacology of 3,4Methylenedioxymethamphetamine ("Ecstasy"): Psychomotor
performanceandsubjectiveeffects",JClinPsychopharmacol.Vol.20,pag.45566.
DELATORRE,R.;FARR,M.;ROSET,P.N.;HERNNDEZLPEZ,C.;MAS,M.;ORTUO,J.;MENOYO,E.;
PIZARRO,N.;SEGURA,J.;CAM,J.(2000)"PharmacologyofMDMAinhumans",AnnNYAcadSci.Vol.
914,pag.225237.
FARR,M.;POUDEVIDA,S.(1999)"xtasisydrogasdediseo",PonenciasdelVIEncuentroNacional
sobre Drogodependencias y su Enfoque Comunitario. Pag. 751766. Centro Provincial de
DrogodependenciasdeCdiz.
GMEZJARABO, G.; BOUSO, J. C. (1997) "Psicodlicos y drogas de diseo", Farmacologa de la
conducta.Madrid:Sntesis.Pag.307342.
KAPLAN,H.I.;SADOCK,B.J.(1999)SinopsisdePsiquiatra.Madrid:Panamericana,pag.425518.
LIZASOAN, I.; LORENZO, P. (1999) "Anfetaminas", En: LORENZO, P.; LADERO, J.M.; LEZA, J. C.;
LIZASOAN,I.(1999)Drogodependencias.Madrid:Panamericana.
LORENZO,P.;BOBES,J.;COLADO,M.I.(1999)"Drogasdediseo (I).MDMA(xtasis)",en:LORENZO,
P.;LADERO,J.M.;LEZA,J.C.;LIZASOAN,I.,Drogodependencias.Madrid:Panamericana.
LORENZO, P.; BOBES, J., (1999) "Drogas de diseo (II). Otras feniletilamninas. Opiceos. Otros", n:
LORENZO,P.;LADERO,J.M.;LEZA,J.C.;LIZASOAN,I.Drogodependencias.Madrid:Panamericana.

http://www.emcdda.org

72

S-ar putea să vă placă și