Sunteți pe pagina 1din 6

1.Transformri de faz. Cristale lichide.

Clasificarea, structura, proprietile i


utilizarea lor n practica medical.
Trecerea substaneti dintro stare de agregare in alta
se numeste transformare de faza. Ea se realizeaza
in anumite conditii de temperatura si presiune.
Punctul triplu este cel in care coexista toate cele
trei stari de agregare si e caracterizat de o anumita
temperatura si presiune specifice substantei
respective.
Punctul critic este cel peste a carui temperatura
gazul nu mai poate fi lichefiat, indiferent cit de mult
ar creste presiunea. Este cunoscut faptul ca
substantele cristaline, spre deosebire de
substantele izotrope poseda o temperatura
concreta a transferului de faza solid lichid.
Cristalele lichide sunt substante organice la care
tranzitia solid lichid nu se face direct, ci trecind
prin faze intermidiare stabile. Fazele intermidiare
se numesc: mezofaze, faze mezomorfe sau fluide
condensate cu anizotropie spontana.
Exista 2 clase mari de cristale lichide:
termotrope si Liotrope.
Termotrope se numesc substantele care trec in
faza de cristal lichid prin modificarea temperaturii,
iar cele care trec in faza de cristal lichid prin
modificarea concentratiei lor in solutie se numesc
liotrope.
Cristalele lichide termotrope se obtin prin incalzirea
cristalelor solide si sunt formate din compusi
organici cu molecule lungi sau uneori cu molecule
in forma de disc. Unele materiale termotrope,
supuse incalzirii, trec din faza solida in cea lichida
prin mai multe mezofaze. Astfel de materiale se
numesc polimorfe, iar fenomenul polimorfism.
In functie de orientarea spatiala a moleculelor,
cristalele lichide termotrope, la rindul lor se imart in
3 grupe.
Nematice sunt substantele in care axa lunga a
moleculelor se aliniaza intro directie preferentiala ,
fara sa apara o structura stratificata. Cristalele
lichide nematice au o transparenta de aproape
100%, sunt lipsite de activitatea oprica si pastreaza
orientarea moleculelor timp indelungat.
Colesterice sunt substantele in care axele lungi ale
moleculelor sunt orientate paralel, insa directia de
orientare se roteste continuu sub un anumit unghi,

de la un strat la altul, determinind o structura


stratificata si elicoidala.

Cristalele lichide colesterice sunt optic active au


proprietatea de asi schimba culoarea in intregul
domeniu vizibil in functie de temperatura ceea ce
face utilizarea lor direct indicatori de temperatura in
medicina.
Variatia temperaturii colestericului schimba pasul
spiralei, iar in consecinta, si culoarea luminii
reflectate de el, ceea ce este apreciata de
observator ca schimbare a culorii cristalului. Exista
colesterice cu sensibilitatea ridicata la temperatura,
cu ajutorul carora se poate depista variatia
temeraturii cu osutime de grad. In acest scop se
folosesc colesterice incapsulate in pelicule subtiri
polimerice. Aplicarea unei astfel de pelicule pe
suprafata corpului reda tabloul in culori de
distribuire a temperaturii pe sectorul cercetat. In
unele cauri pentru aceleasi scopuri se folosesc
unguente speciale ce contin colesteric dispersat
marunt, trasindul pe suprafata pielii. Metoda de
vizualizare a cimpurilor de temperaturi pe

suprafata corpului se numeste termografie. Prin


aceasta metoda se depisteaza centrele de
inflamatie ascunse sub piele si formatiunile
canceroase. Pelicule cu colesterol, utilizate in
calitate de termometre, sunt confortabile si lipsite
de pericol.
Smectice sunt substantele care poseda o structura
stratificata , axa lunga a moleculelor fiind orientata
normal sau inclinat fata de planul stratului
Cristalele lichide liotrope se aseamana cu cele
termotropep rin fluiditatea si orientarea
moleculelor, dar se deosebesc prin compozitie,
avind structuri formate dintrun numar mare de
molecule care contin doua parti cu caractere
diferite una hidrofila si alta hidrofoba.

Dupa criteriul fazelor. Faza repprezinta o


parte omogena a unui sistem , marginita de
celelalte parti prin suprafete, la nivelul carora are
loc o variatie brusca a proprietatilor fizico
chimice. Zona de separatie este numita de
interfata. In functie de tipul fazelor, sistemele
desperse pot fi:
Monofazice: cuprind o singura faza, lipsite de
discontinuitati si sunt omogene (proprietati identice
in toate punctele sistemului)
Polifazice-heterogene: intre partile componente
exista suprafete de separare(ceata, aerosoli,
spuma, lichid si gaz)
Drept criteriu de clasificare poate servi si starea de
agregare a solventului( solvitul poate fi gaz, lichid
sau solid). Sistemele desperse pot fi:
Gazoase substanta dispersanta este
un gaz (amestecurile gazoase, vapori din aer,
ceata)
Lichide substanta dispersanta este un
lichid (lichidele nemiscibile, gaze)
Solide substanta dispersanta este un
solid (unele aliaje).
Aceasta caracteristica a solutiilor poate fi
exprimata in citeva moduri .
Concentratia ponderala reprezinta masa solvitului
pe unitatea de volum de solvent. Se noteaza cM si
se exprima in
g l-1 sau in SI kg m-3.

2. Definiia i clasificarea soluiilor.


Diferite moduri de exprimare a
concentraiei soluiilor.
Un amestec care rezulta din dispersarea unei sau
citorva specii moleculare, numit solvit; printre alte
specii moleculare, numita solvent, In biologie,
solventul de baza este apa.
Exista citeva criterii de clasificare a sistemelor
disperse.
Dupa gradul de dispersare ( = 1/d)
(inversul diametrului particulei dispersate).
Aceasta clasificare presupune forma sferica a
particulelor dispersate si nu poate fi aplicata in
toate cazurile.
Dupa numarul ( n) atomilor cuprinsi in
particula dispersata.

Concentratia molara ( molaritatea ) reprezinta


numarul de moli de solvit pe unitatea de volum de
solutie , se noteaza CM si se exprima in mol l-1
sau in SI kmol m-3 .
M

C =

c
M

1 g l1
1
180 g mol

= 5,5 10-3

mol l -1
Concentratia molara reprezinta numarul molilor
de solvit dizolvati intro unitate de masa de solvent.
Se noteza Cm si se exprima in mol kg -1 sau in SI
kmol m -3.
Concentratia osmotica reprezinta numarul
osmolilor intro unitate volumica de solutie, se
noteaza C0 si se exrima in osmoli l -1. Un osmol
contine NA particule mnobile din solutie, care pot fi:
molecule, atomi, ioni sau agregatele lor.

In solutiile neutre, numarul de osmoli coincide cu


numarul de moli. Prin urmare: C0 = CM osmoli l -1

din concentratia totala de ioni poate participa liber


la conductie. A = CM ; - coeficintul de activitate ,

Mobilitatea ionilor in cimpul electric cu


intesitatea E asupra ionului cu sarcina q actionea:

C = C disocierea 100 %

F =q
E

CI = CM disociere %
Concentratia echivalenta(normala). Un echivalent
(Eq) reprezinta cantitatea de substanta care contien
NA sarcini electrice elementare. Concentratia
echivalenta CN reprezinta numarul de Eq de solvit
la un litru de solutie.
N

Titrul exprima raportul dintre masa solvitului si


masa solutiei. Daca unitatile sunt aceleasi, titrul se
exprima in procente. =

masa de solvit
masade solvit +masa de solvent

3. Proprietile electrice ale soluiilor.


Gradul de disociere, tria ionic,
activitatea de concentraie i numrul de1.
transport. Conductivitatea electric a
soluiilor. Puntea lui Kohlrausch.
Fortele de atractie care asigura coeziunea dintre
atomi in cristale se supun legii lui Columb. In apa
aceste forte diminueaza de 80 ori, ceea ce duce la
disocierea moleculelor de ioni liberi.
Gradul de disociere raportul dintre numarul
moleculelelor disociate (n) si numarul total al
moleculeleor de sovit (n0). d = n/n0

1.

Taria ionica reprezinta o valoare numerica care


caracterizeaza gradul de proprietati electrostatice
ale solutiei.

U=

q
6 r

- ionaritatea

exprimata in moli de ioni pe litru, Zi - sarcina


ionului i
Activitatea de concentratie in solutii reale
datorita interactiunii dintre ioni, doar o fractiune

2.

Se considera mobilitatea ionului. In consecinta

V =U
E

; - coeficientul de viscozitate a

solutiei, r raza ionului, V viteza


Mobilitatea este viteza miscarii uniforme a ionului
in solutie sub actiunea unui cimp electric unitar.

RS
l

l
S

();

unde S supradata electrozilor in

m2, l distanta dintre electrozi in m,


rezistivitatea in m
Conductivitatea electrica este marimea inversa a
rezistivitatii si se exprima prin relatia

Numar de transport - determinind experimentul


mobilitatea ionilor pozitivi (U+) si a celor negativi
(U-) pentru un electrolit, putem defini doua
raporturi:

100 %

I
i

Miscarea lui in solutie este frinata de viscozitatea


mediului prin definitie termenul

Daca un ion are o sarcina Z, C = ZC . De


exemplu , concentratia echivalenta a cationilor
dintro solutie de 10 -3 mol l -1 de CaCl2 este : CN = 2
10 -3 Eq l -1 = 2 mEq l -1

1
= CiI z 2i
2

relatia: R=

CM - concentratia molara.

Concentratia ionica(ionaritatea) se noteaza prin


C1 si se exprima g ioni l -1 sau moli ioni l -1 :

electrolitice cu rezistivitatea se determina din

1
-1
-1
m ; =

l
RS

; se mai

foloseste si unitatea Siemens m-1


Conductivitatea solutiei poate fi calculata din
relatia lui Kohlraush, cunoscind U+ si U-(pentru
un electrolit binar, doua categorii de ioni) cu
valenta Z ( numarul de legaturi dintre anioni si
cationi). Ea are expresia
= FCM Z (U+ + U-) ; unde F numarul leui
Faraday = 96500 C/mol; CM concentratia molara
a electrolitului in mol m-3.

++U
U
U +
I +
=
I
+=
t

, numit numarul de

Conductivitatea solutiilor poate fi determinata si


experimental, utilizind schema electrica, numita
puntea lui Kohlrausch, unde R rezistenta solutiei
din cuva de masurare; R1 si R2 rezistenta
variabilei; R3 rezistenta cunoscuta. Variind
marimea rezistentelor R1 si R2, puntea se
echilibreaza, galvanometrul semnalizeaza lipsa
curentului. In aceste conditii are loc relatia:

transport al cationilor

++U
U
U

I
=
I
=
t

, numit numarul de

transport al anionilor
I intesitatea curentului total dintre electrozi; I+ fractiunea de curent corespunzatoare cationilor; I- fractiunea de curent corespunzatoare anionilor.
Coductivitatea unei solutii ionice apoase
solutii electrolititce sunt buni coductori de curent
electric. Rezistenta electrica a unei solutii

R
R R2
= , unde R=R 1 2 ;
R 1 R3
R3
Cunoscind rezistenta R, se determina
coductivitatea solutiei: =

l
RS

; unde l

distanta dintre electrozii din cuva de masurare; S


supradata electrozilor, Raportul l/s este numit
constanta cuvei.

4. Biofizica fluidelor. Presiunea static a


fluidelor i unitile de msur.
Presiunea arterial.
Fluidelor apartin gazele si lichidele. Se diferentiaza
fluide perfecte (ideale) si fluide reale. Spre
deosebire de corpurile solide fluidele constau din
molecule mobile si sunt lipsite de forma proprie.

Presa hidraulica este un dispozitiv de amplificare a


fortei , cu un factor de multiplicare egal cu raportul
dintre suprafetele pistoanelor. Presa hidraulica se
foloseste la scaunele din cabinet stomatologic,
precum si la frinele hidraulice, pistoanele pe care
se apasa corespunzind ramurii de sectiune mica

In stare gazoasa moleculele fluidului sunt libere si


ocupa tot spatiul incintei in stare stare in care se
afla. Gazele sunt comprimabile si elastice. Cele
considerate perfecte se supun legii lui MendeleevClapeyron:
P V= v R T ; unde P presiunea in pascali (Pa),
V volumul in m3 ; T temperatura aboluta in oK;
numarul molilor de gaz; R constanta universala
a gazelor.
In stare lichida fluidul capata forma vasului in care
se contine. Lichidul in vase are suprafata libera de
separatie cu aerul: plana si orizontala. Practic,
lichidele pot fi considerate incomprimabile.
Presiunea statica a unui fluid, conform definitiei
generale a presiunii, reprezinta forta pe care el o
exercita pe o unitate de suprafata:

F
S

unde: P in pascali (Pa); F in newtoni

(N); S in m2

Pentru a simplifica vom considera fluidele ca fiind


incomprimabile(densitatea este aceeasi in orice
punct), iar curgerea in regim stationar ( viteza de
curgere intrun anumit punct nu variaza in timp)
In aceasta situatie viteza de curgere a fluidului
printrun tub cu sectiune variata, situat orizontal,
variaza in asa mod, incit produsul dintre viteza (v)
si aria sectiunii transversale (S) in orice loc al
tubului este acelasi:
S1 v1 = S2 v2 = ........=Sn vn ; S v = constant.
Relatia reprezinta expresia matematica a ecuatiei
de continuitate

Presa hidraulica

Dispozitivul pentru
presiunea atmosferica

Presiunea atmosferica este produsa de coloana de


aer de deasupra pamintului. Dispozitivul utilizat in
acest scop mai sus in imagine. Un tub de sticla ,
astupat la un capat, se umple cu mercur, apoi,
tinind astupat celalalt capat, se rastoarna intrun
vas cu mercur. Nivelul mercurului in tub coboara
pina la o anumita inaltime in raport cu nivelul
mecurului in vas. Aceasta are loc cind presiunea
creata de coloana de mercur este echilibrata de
presiunea atmosferica. La nivelul marii, colana de
mercur in tub este de 760 mm.
Presiunea intrun anumit punct dintrun lichid in
echilibru, cu suprafata deschisa, depinde numai de
inaltimea coloanei de lichid deasupra punctului( h)
si de densitatea lichidului (): P = gh, unde g
acceleratia gravitationala .

Ecuatia lui Bernoulli

Conform legii conservarii energiei in mecanica,


energia totala a unei mase m de lichid in orice loc
al tubului sa fie aceeasi: P1V+

In doua puncte dintrun lichid, situate la aceeasi


inaltime, presiunile sunt egale .

Conform legii lui Pascal, in fluide, pentru acelasi


nivel, presiunea se transmite in toate directiile la fel
, al carei principiu de functionare presupune
utilizarea unui piston de suprafata mica (S1) , prin
intermediul caruia se exercita o forta mica (F1)
direct asura unui lichid.

Diferenta de presiuni P2 P1 dintre doua puncte de


acelasi lichid este egala cu produsul dintre
diferenta inaltimilor la care se afla punctele h2 h1,
densitatea lichidului () si acceleratia caderii libere
(g), luate cu semn opus. P2 P1 = -g (h2 h1)

S2
S 1 F1

+ mgh1

+ mgh2 ; unde V volumul

masei de fluid, P presiunea statica intrun anumit


loc dat al tubului : Impartind relatia la volumul,
obtinem : P1 +

V 21
2

+ gh2 ,

Din relatia rezulta ca in orice loc al tubului are loc

Conform legii lui Pascal, presiunea p= F1/S1 este


transmisa prin tubul de legatura unui cilindru mai
larg, prevazut cu un piston de suprafata mai mare

F1 F2
=
(S2). Rezulta: p= S
S 2 rezulta F2 =
1

= P2V +

mV 22
2

mV 21
2

relatia : P +

5. Dinamica fluidelor. Lichide perfecte.


Ecuaia de continuitate. Legea lui
Bernoulli. Cateterul dublu a lui Pitto.
Ecuatia de continuietate

V 2
2

+ gh = const. , unde: P

presiunea statica in punctul dat, - densitatea


fluidului, V viteza de curgere, h inaltimea
punctului in curentul de fluid.
Aceasta relatie reprezinta presiunea totala a
lichidului si se numeste ecuatia lui Ber noulli.

1
2

omogen este descrisa de legea lui Fick.


2

V se numeste presiunea dinamica; pgh

presiunea hidrostatica.
In cazul in care tubul prin care curge lighidul este
situat orizontal ( h =const.) , ecuatia devine :

P+

1
2

V 2 = const.

Presiunile statica, dinamica si totala pot fi


masurate usor cu un dispozitiv simplu, numit
cateterul dublu al lui Pitto

determina din relatia lui Einstein:


Termeni folositi: flux si gradient
Fluxul reprezinta cantitatea de substanta, sarcina,
energie. Transportata printr-o suprafata oarecare
intr-o unitate de timp. In cazul fenomenul de difuzie
se utilizeaza fie flux masic:

molar

m
t

sau flux

unde gama este nr. De moli.

Gradient este variatia unei marimi intre doua


puncte ale spatiului, raportata la distanta dintre
cele doua puncte.
Gradienti de densitate

concentratie
Tubul manometric cu sectiunea paralela directiei
de curgere masoara presiunea statica, iar cel cu
sectiunea perpendiculara pe directia curgerii
presiunea statica, iar cel cu sectiunea
perpendiculara pe directia curgerii presiunea
totala. Dupa cum se observa din figura, diferenta
dintre aceste presiuni este presiunea dinamica.
Acest dispozitiv, inzestrat cu un manometru de
mercur, este utilizat deseori si pentru determinarea
vitezei de curgere a fluidului, scara manometrului
fiind gradata direct in unitati de vieza. Legea lui
Bernoulli are frept consecinta faptul ca in portiunile
ingustate ale borelui circular, unde viteza de
cisrculatie este mai mare, presiunea laterala este
minima. De aceea, in cazul de ingustare prin
ateroscleroza, fenomenul duce la accentuarea
inchiderii lumenului vascular in locul obstructiei.

Difuzia reprezinta un transport de substanta intre


zone de concentratie diferita sau potential electric
diferit, datorita agitatiei termice. In scopul elucidarii
acestui fenomen vom folosi o eprubeta gradate,
care contine o solutie de eozina in partea de jos si
apa pura in partea de sus. Se va observa ca
moleculele sau ionii de eozina migreaza treptat din
solutie in apa pura. Fenomenul reprezinta o difuzie
simpla deoarece se realizeaza in lipsa interventiei
fortelor fizice din exterior.
Sub aspect cantitativ, difuzia intr-un mediu support

sau gradient de

c
x

Prima lege a lui Fick are urmatorul enunt:


masa de substanta ce se difuzeaza normal
printr-o suprafata oarecare este proportional cu
aria suprafetei gradientului de concentratie si
durata timpului.
Din imagine rezulta ca gradientul de concentratie
ponderala se determina din relatia:

C 2C 1
x 2x 1

C
x =

(1)

Asadar legea lui Fick are urmatoarea expresie


matematic a:

6. . Difuzia simpl. Legea lui Fick.


Coeficientul de difuzie. Noiune de
potenial chimic i electrochimic.

D este definit ca cantitate de substanta care


difuzeaza intr-o unitate de timp prin unitate de
suprafata, cind gradientul de concentratie este
unitar.
Intr-un mediu fluid, coeficientul de difuzie se

m=DS

C
t (2)
x

unde D este coeficientul de difuzie (m2 x s-1) S- aria


suprafetei de difuzie ( m2 ) CM concentratia
ponderala ( kg/m3)
O alta expresie echivalenta a primei legi a lui Fick
se obtine folosind notiunele de concentratie molara
(CM) ) si cantitate de substanta (V)

V =DS

C
t (3)
x

Semnul minus apare deoarece fluxul de substanta


are directia de la concentratie mare la concentratie
mica, adica in directia gradientului de concentratie.

D=

KT
f

(4)
Unde T- este temparatura absoluta, K
consnstanta lui Boltzman (1,38 * 10-23 J*K-1) f- un
coefficient de frecare la miscarea particulei intr-un
mediu fluid.
Pentru particule sferice de raza r, care se
deplaseaza intr-un fluid cu coeificientul de
viscozitate si viteza constanta, forta de frecare
este data de legea lui Stokes F= 6rV
In acest caz ceof de frecare = 6r, iar coef de
difuzie: D=

KT
6 r

In cazul in care concentratia varaiaza si in timp,


difuzia este non-stationara, si guvernnata de
legea a doua a lui Fick, care are urmatorul
enunt: variatia in timp a concentratie intr-o
regiune data a solutie este proportional cu
variatia in spatiu a gradientului de concentratie:

dC
d 2C
=D
dt
dx 2
-Notiune de potential electrochimic
In functie de concentratia la care se afla, solvitul
poseda o anumita energie potentiala, numit
potential chimic - k. El este atributul tuturor
constituentilor dintr-o solutie si se determina din
realatia: kI=01+RT ln CMI (6)
unde: I componenta solvitului, CMI concentratia
molara, R- constanta universal a gazelor, Ttemperature absoluta, 01 pootentialul standart
Intr-o solutie electrolitica exista si energie potential
electrica, care pentru un mol de ioni se determina
din relatia:
e K= VnF
unde V- potentialul electronic in punctual dat, nvalenta ionului, F- numarul lui Faraday.
Energia potentaiala totala se numeste potential
electrochimic (e K) si se determina din relatia:
e K = 0 + RT ln CM +- VnF
Conform celor expuse mai sus, difuzia libera
reprezinta transportul de substanta din zona cu
potential electrochimic mai mare spre zona cu
potential electrochimic mai mic.

7. Difuzia prin membranele artificiale.


Schema de principiu a unui dispozitiv de
dializ.

Multimile membranelor cunoscute in present si


utilizate in dif domenii se impart in doua grupe
mari: artificial si naturale. Membranele artificiale
pot fi semipermiabile sau selective permeabile.
Cele semipermiabile permit trecerea moleculelor
solventului insa nu si trecerea moleculilelor
solvitului.
Ca urmare are loc difuzia solventului din
compartimentul cu solutie hipotonica, in
compartimentul cu solutie hipertonica. AStfel de
difuzie se numeste osmoza.

Membranele artificiale cum sunt cele din cilofana


sau din diferite material plastic isi gasesc
numeroase aplicatii in cercetarile stiintifice si in
practica medicala.
Proprietatea comuna a tuturor acestor material
este ca ele sunt substante poroase ce permit
trecerea micromoleculelor si retin macromoleculele
de exemplu in practica medicala este folosita pe
larg membrane artificial pentru dializa. Procedura
dializei are principiul functionarii rinichiului artificial
si permite de a purifica odata la 2 -3 zile single
pacientului cu insuficienta renala.
Schema de principiu a unui dispozitiv de
dializ.
Membranele echivalente cu membrane de dializa
pot fi utilizate pentru purificarea solutiilor ce contin
particule de diferite dimensiuni in cercetarile fizico
chimice si farmaciutice

Celulare precum si de functionalizarea acesteiea.


Sub aspect numeric lipidele se gasesc in proportia
cea mai inalta in structura membrane. Cele mai
importante lipide: fosfolipidele si colesterolul.
Compozitiile lipidice si proteice ale diferitor
membrane variaza:
Primul model al membrane biologice a fost propus
de catre Overton in anul 1902. El a observant ca
prin biomembrane cel mai usor patrund
substantele care se dizolva bine in lipide acest fapt
ia sugerat ipoteza ca membr biologice reprezinta
un monostrat de lipide.Modelul propus de overton
a fost confirmat prin faptul ca la suprafata de
separate a mediilor polare si nepolare ( aer si apa)
lipidele formeaza un strat monomelucular.
Lipidelor extrase li s-au creat conditii de etalonare
in monostrat. S-a constat ca aria suprafetei
monostratului obtinut este de doua ori mai mare
decit aria suprafetelor suma ale membranelor
eritrocitare. Bazinduse pe acest rezultat s-a propus
un nou model conform caruia in membrane lipidele
se dispun sub forma de strat dublu.
Rezistenta electrica (R ) si capacitatea electrica
(C )ale unei unitati de suprafata a membrane au
valori relative mari: R= 107 omega/ m2 ; C= 0,5 *
10-2 F/m2
Lipidele sunt dielectrici cu permitivitatea

=2

. Capacitatea unui condesator plan se

determina din relatia:

C=

0 S
d

este permitivitatea electrica a vidului (E0= 8,85 *1012


F/m) d-distanta dintre armaturile condensatorului.
Astfel a fost elaborate modelul in sandwich
conform caruia stratul bilipidic este cuprins intre
doua straturi de proteine. Unul dintre neajunsurile
acestui model consta in faptul ca structura
compacta alcatuita din straturi de lipide si protein
nu era compatibila cu difuzia rapida a apei la nivel
membranar precum si a unor ion.
Ulterior un rol important in studierea structurii
biomebranelor apartine metodelor fizice de
cercetare effectuate cu mijloace tehnice de inalta
precizie. Dintre ele fac parte: difractia cu raze X
microscopia electronic si criodecapajul.
Posibilitatile de traversare a membranelor
biologice sunt:
-transportul pasiv- in directia potentialului
electrochimic, fara consum de energie metabolica.
- transportul active contra directiei potentialului
cu consum de energie metabolica.
*Pentru un caz concret, expresia P=

8. Difuzia prin membranele biologice.


Coeficientul de permeabilitate. Metode
fizice n studiul permeabilitii
membranelor celulare.
Membrana celulara repr o structura hidrofila care
separa solutiile apoase intra si extra celulare.In
compozitia membranelor celulare intra: proteine,
lipide, hidrati de C, glicoproteine, ioni si apa.
Proteinele- sunt principalele macromolecule
responsabile de organizarea spatiala a membr.

unde E0

D
x

(m/s) este marimea constanta si se numeste


coefficient de permeabilitate, fiind determinat
de proprietatile bistratului lipidic si de
caracteristicile particulei.
*Metode fizice studiind permeabilitatea
membranelor
-Metoda osmotica- evidentierea vitezei de variatie
a volumului celulelor introduce in solutiile hipo sau
hipertonica.
-Metoda indicatorilor se bazeaza pe nivelul de
variatie a culorii continutului intracellular la
patrunderea in celula a anumitor substante.
-Met. Conductibilitatii electrice in anumite conditii
cind masurarile se efectueaza la frecvente joase
ale curentului electric alternative conductibilitatea
electrica este in masura permeabilitatii membranei.

Aceasta metoda este utila numai in studiul


permeabilitatii membranei pentru ioni.
-Met. Atomilor marcati se bazeaza pe folosirea
izotopilor radioactive. Patrunderea substantei in
celula sau iesirea din celula poate fi inregistrata cu
ajutorul controlului de radiatie ionizate.
Studiul permeabilitatii membranelor celulare are o
mare importanta pentru medicina indeosebi pentru
farmacologie si toxicologie. Efectivitatea
preparatelor farmaceutice depinde in mare masura
de permeabilitatea membranelor celulare pentru
ele.

9. Difuzia facilitat prin membranele


celulare i particularitile ei. Sisteme de
transport activ. Pompa de Na+ - K+.
Difuzia facilitata: Multi factori nutritive necesari
celulei, fiind molecule hidrofile relative mari, nu pot
traversa membrane prin difuzie simpla. In acest
caz se apeleaza la un transport mediat de
molecule transportatoare, mechanism dif.facilitata.
Molecula transportatoare recunoaste molecula sau
ionul pentru care este specifica si o introduce in
celula sub actiunea gradientului elecctrochimic.
Exista mai multe de transport facilitate unul dintre
care numit modificare conformationala.
*Particularitatile difuziei facilitate:
- are o eficienta mai mica decit celei prin
canale, insa cu mult mai rapida
- are proprietatea de saturatie odata cu
cresterea concentratie fluxul de substanta creste
numai pina la o anumita limita cind toate molecule
transportate sunt dj ocupate.
- cind transportatorii deservesc diferite
substante se observa o concurenta: subst cu
coefficient de permeabilitate mare impiedica
transportul subst. cu coefficient de permeabilitate
mic.
- exista subst care formeaza compusi stabili cu
moleculele tranportatoare blocind in acest fel
difuzia facilitata. De exemplu flordzinul excludul
transportul zaharidelor prin membrane
biologica.Daca transportul unei substante poate fi
blocat in modul mentionat se poate conchide ca ea
se transporta prin difuzie facilitata.
*Sisteme de transport activTransportul pasiv are totdeauna tendinta de a
nivela repartitia neuniforma a substantelor in
mediile intracellular si extracellular. Cu toate
acestea componenta celulara difera essential de
componenta mediului extracellular,. In celula se
gasesc in cantitati mai mari ionii de potasiu. Ionii
neduzabili proteici fosfolipidele anionii de
aminoacizi si alti ioni ai subst organice care in
lichidul extracellular se gasesc in cantitati
neesentiale.Alte substante din contra se contin in
cantitati mult mai mari in mediul exterior decit in
celula ( de ex ionii de sodiu).
Transportul moleculelor si a ionilor contra
gradientului electrochimic realizat de celula din
contul energiei proceselor metabolice se numeste
transport activ.De exemplu la omul in reapaus circa
30-40% din energia proceselor metabolice se
cheltuiesc pentru asigurarea transportului active.
Complexele enzimatice care efectueaza transportul

active se numesc pompe de transport activ.


Notiunea de pompa a fost introdusa de catre Hans
Ussing pentru a sugera faptul ca fenomenul de
transport active se produce cu consum de energie.
Pompa Na+ si K+ - Pompa de sodium-potasiu
este de o mare importanta fiziologica. Gradientul
Na+-K+ controleaza volumul celulelor, determina
excitabilitatea nervilor si muschilor. Pompa Na+-K+
poate functiona in citeva regimuri.
In membrane celulara exista o subst speciala

liposolubila numita X care ia nastere pe fata


interioara a membranei si are o diosebita afinitate
pentru ionul de NA+.Catare se unseste cu un ion
de Na+ din mediul intracellular formand compusul
XNa+. Compusul deplasat de XNa+ spre exteriorul
membranei unde actioneaza cu o enzima ce
transforma subst X intr-o alta subst Y. Ultima nu
mai are afinitate pentru ionul de Na+ si din aceasta
cauza este expulzat in mediul extracellular. Subst
Y are insa afinitate pentru ionul de K+ din mediul

extracellular formind compusul care se deplaseaza


spre fata interioara a membranei.Folosind energia
metabolica subst Y redevine X si ionul de K+ este
eliberat in mediul intracellular.
Ea poate transporta ionii de potasiu si sodium in
raport 1:1, 1:2, 1:3, 2:3
Sistemul de transport active reprezinta cel mai
efficient mechanism care determina
permeabilitatea selectiva a membranelor celulare.

S-ar putea să vă placă și