Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza comparative a constitutiilor din 1923-1938

Dupa Unirea din 1918 s-a simtit nevoia adoptarii unei noi constitutii a Romaniei. Constitutia
din martie 1923 a asigurat dezvoltatea regimului democratic a tarii pina in 27 februarie 1938,
cind a fost inlocuita de o noua constitutie ce sustinea monarhia ca pe o pozitie dominanta in
sistemul politic al tarii.
Vorbind despre Constitutia din 1923, ea a fost votata in timpul guvernului liberal prezentat de
Ion.I.C.Bratianu. Potrivit art.1, Romania era declarata stat national unitar si indivizibil. Ca
forma de guvernamint Romania era monarhie constitutional. Noua lege raspundea aspriatiilor
democratice ale populatiei prevazind drepturi si libertati pentru toti locuitorii fara deosebire de
origine etnica. De limba sau de religie. Constitutia prevedea libertatea constiintei, a
invatamintului, a presei, libertatea de asociatie. Proprietatea era garantata, nimeni nu putea fi
expropriat decit pentru o cauza de utilitate publica si dupa o dreapta si prealabila despagubire
stabilita de justitie. Functiona si principiul separatiei puterilor in stat: legislative,executiva si
judecatoreasca. Puterea legislative era exercitata in colectiv de catre rege si Reprezentanta
Nationala, cea executive de rege prin intermediul guvernului, adica orice act al regelui era valid
daca era aprobat de un ministru. Constitutia proclama si independenta justitiei. Alaturi de aceste
puteri era cea armata care apara integritatea si independenta Romaniei.O institutie cu rol
important in societate era Biserica, adoptindu-se in 1925 Legea de organizare a Bisericii
Ortodoxe Romane. Mitropolia a trecut la rang de patriarhie, primul patriarch fiind Miron Cristea.
Celelalte religii s-au bucurat de o deplina libertate din partea statului roman.
Iar Constitutia din 1938 a fost elaborate dupa suspendarea celei din 1923 .Ea a fost adoptata
dup ace re Regele Carol II a recurs la o lovitura de stat, instaurind regimul de autoritate
monarhica. Din acest motiv conform noii constitutii Regele era capul statului. Puterea legislative
era exercitata de rege prin intermediul parlamentului bicameral (regale numind jumatate dintre
membrii senatului). Regele sanctiona si promulga legi, putea refuza sanctiunea. Initiativa legilor
era data regelui,iar Senatul si Adunarea Deputatilor puteau propune din initiative proprie numai
legi in interesul obstesc al statului. Puterea judecatoreasca nu avea dreptul de a judeca actele de
guvernamint. Observam ca regimul instaurat de Carol II a fost unul nedemocratic,lipsit cu
desavirsire de separatia puterlir,monarhul avind cea mai mare putere in stat, pe cind ar fi trebuit
sa o aiba poporul.