Sunteți pe pagina 1din 2

Asemanari intre modelul francez si modelul britanic

Franta Parlamentul bicameral, compus Nationala si Senat . din Francez, Adunarea

Marea Britanie Parlamentul este bicameral, format din Camera Comunelor si Camera Lorzilor. Puterea legislativa estereprezentata de Parlament.

Puterea legislativa estereprezentata Parlament.

de

Deosebiri intre modelul francez si modelul britanic


Franta Marea Britanie Republica Franceza este un stat Marea Britanie este o monarhie unitar fiind o democratie organizata ca constitutionala ereditara. o republica semi-prezidentiala. Nu are o Constitutie scrisa. Consiliul Constitutional supravegheaza respectarea Constitutiei In ceea ce priveste autoritatea si a legislatiei europene. judecatoreasca, Marea Britanie nu prezinta un sistem unitar de curti. Puterea executiva este reprezentata de Presedinte Cu privire la sectorul public si la cel privat apare lipsa unei separari clare in continutul legislatiei. Puterea executiva este exercitata de un guvern, condus de prim-mi

Avantaje competitive
Sistemul administrativ are la baza principiul autonomiei locale, al descentralizarii. Acesta se remarca prin numarul mare de comitete comisii si consilii. Munca functionarilor publici este orientata spre a satisface necesitatile cetatenilor si a fluidiza serviciile publice,oferind un acces facil la informatii si servicii Existenta unui sistem informatic integrat la nivelul Guvernului are rolul benefic de a informa si de a face sa circule informatia la nivel central.

Cooperarea inreministeriala este un element deosebit de important prin care se asigura consultarea grupurilor administrative inainte de a se propune sau elabora orice act normativ.

Modalitati de transfer de know-how in Romania


Cateva aspecte identificate in cele doua sisteme administrative care ar avea relevanta pentru sistemul administrativ din Romania sunt prezentate in continuare: - numar mic de ministere; - depolitizarea institutiilor publice; - asigurarea unei delimitari functionale intre nivelul administrativ si eel politic in sistemul administrativ; intre care scoaterea functionarului public de sub presiunea politica; - revizuirea permanenta a legilor si adaptarea acestora la schimbarile mediului (economic, social, cultural, etc); - descentralizarea serviciilor publice prin delegarea de catre administratia centrala a responsabilitatilor sale; - situarea in central atentiei a nevoilor cetatenilor vis-a-vis de procesul decizional, astfel incat deciziile sa fie mate de structurile care sunt cele mai apropiate de cetateni; - modernizarea sectorului public prin politica de personal, dezvoltarea unui dialog social cu sindicatele, initierea unui proces sistematic de fundamentare si de evaluare a politicilor publice, identificarea unor posibilitati de servire mai buna a cetatenilor.