Sunteți pe pagina 1din 5

CODUL BUNELOR MANIERE

CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ

TREBUI ŞTIŢI

ŞTIŢI ...

...

ARAR TREBUI

Politeţea

care sese ÎNVAŢĂ

ÎNVAŢĂ..

Politeţea este

este “ceva”

ceva care

Primele

Primele reguli

reguli dede polite

politeţţee lele învăţăm

mereu lala

învăţăm dede lala părinţi

...

...

““ cei

cei şapte

şapte ani

părinţi şişi bunici;

ani dede acasă”.

acasă”.

bunici; nunu

degeaba nene referim

degeaba

referim mereu

Atunci

Atunci când

când greşim

greşim primim

primim observaţii

observaţii şişi reproşuri.

reproşuri.

Acele

Acele momente

momente crează

crează probleme

probleme neplăcute

neplăcute pentru

pentru oricine:

oricine:

copil

copil

...

...

adult

adult ...

...

Din fericire,

Din

fericire, problema

problema are

are oo soluţie:

soluţie: POLITEŢEA!

POLITEŢEA!

Dar,

Dar, cumcum putem

putem scăpa

scăpa dede observaţii?

observaţii? Dacă

tot cursul

cursul zilei

Dacă suntem

suntem politicoşi

politicoşi cucu

tot timpul.

timpul.

toată lumea,

toată

lumea, cucu oricine

oricine înîn tot

zilei –– dede fapt,

fapt, tot

Rezultatul

Rezultatul aşteptat?

aşteptat?

...

...

aprecierea, lauda

aprecierea,

lauda

...

...

cei din

cei

din jurul

jurul nostru

nostru

vor fifi politicoşi

vor

politicoşi lala rândul

mai bună,

rândul lor.

lor. Viaţa

...

...

Viaţa zilnică

veselă.

veselă.

zilnică vava fifi mai

mai

armonioasă, mai

armonioasă,

bună, mai

mai

Pentru

asta MERITĂ

Pentru asta

MERITĂ săsă fimfim mai

mai politicoşi.

politicoşi.

SALUTUL

SALUTUL

Salutul

Salutul este

este primul

primul semn

semn al

al politeţii.

politeţii. nene ferim

ferim nene spună

spună cineva,

cineva, vreodată,

vreodată,

Bună ziua,

„Bună

ziua, căciulă,

căciulă, stăpânul

stăpânul n-are

n-are gură!"

gură!"

PePe cine

cine salutăm?

salutăm?

•• Salutăm

Salutăm orice

orice persoană

persoană cunoscută,

cunoscută, indiferent

indiferent

dede locul

locul înîn care

care oo întâlnim:

întâlnim: pepe stradă,

stradă, lala

piaţă, înîn magazin,

piaţă,

magazin, înîn parc

parc etc.

etc.

•• Salutăm

Salutăm chiar

chiar dacă

dacă nunu suntem

suntem siguri

siguri căcă

persoana căreia

persoana

căreia îiîi adresăm

adresăm salutul

salutul ne-a

ne-a

văzut. Dacă

văzut.

Dacă nunu nene răspunde

răspunde lala salut

salut nunu nene

supărăm. Probabil

supărăm.

Probabil căcă nunu ne-a

ne-a observat.

observat.

••

Dacă

Dacă

nene

întâlnim

întâlnim

cucu

oo

persoană

persoană

şişi

nene

întrebăm înîn gând:

întrebăm

gând: „Oare

Oare oo fifi «X»

«X» sau

sau este

este

doar

doar oo asemănare?",

asemănare?", obligatoriu

obligatoriu salutăm.

salutăm.

••

Salutăm întotdeauna

Salutăm

întotdeauna lala intrarea

intrarea sau

sau ieşirea

ieşirea

din din lift, lift, înîn compartimentele compartimentele dede tren, tren,

stewardesele

stewardesele care

care nene întâmpină

întâmpină lala urcarea

urcarea

într-un avion,

într-un

avion, vânzătorii

vânzătorii din

din magazinele

magazinele

mici.

mici.

Cine salută

Cine

salută primul?

primul?

••

Băieţii salută

Băieţii

salută primii

primii fetele;

fetele; bărbaţii

bărbaţii salută

salută primii

primii

femeile; copiii

femeile;

copiii şişi persoanele

persoanele mai

mai tinere

tinere salută

salută persoanele

persoanele

mai

mai înîn vârstă.

vârstă.

Când intrăm

•• Când

intrăm într-o

într-o încăpere,

încăpere, îiîi salutăm

salutăm pepe cei

cei aflaţi

aflaţi deja

deja

acolo.

acolo.

•• Când

Când nene alăturăm

alăturăm unui

unui grup,

grup, salutăm

salutăm primii.

primii. După

După cece

salutăm,

salutăm, nunu întrerupem

întrerupem discuţia

discuţia înîn care

care sunt

sunt antrenaţi

antrenaţi

membrii grupului.

membrii

grupului.

•• Întotdeauna

Întotdeauna salută

salută cel

cel care

care merge

merge pepe cel

cel care

care stă

stă pepe loc,

loc,

cel

cel care

care sese află

află într-o

într-o maşină

maşină pepe cel

cel care

care este

este pieton.

pieton.

Dar

Dar

...

...

nunu trebuie

trebuie săsă nene sfiim

sfiim săsă salutăm

salutăm primii,

primii, chiar

chiar dacă

dacă

rere gula gula

cere săsă fimfim salutaţi.

cere

salutaţi. AA saluta

saluta este

este oo dovadă

dovadă dede

politeţe.

politeţe. AA aştepta

aştepta săsă fii

fii salutat

salutat dovedeşte

dovedeşte impoliteţe.

impoliteţe.

Aşadar, nunu trebuie

Aşadar,

trebuie săsă fimfim zgârciţi

zgârciţi cucu salutul.

salutul.

••

Nu sese salută

Nu

salută persoanele

persoanele necunoscute

necunoscute dintr-o

dintr-o staţie

staţie dede

tramvai, din

tramvai,

din mijloacele

mijloacele dede transport

transport înîn comun,

comun, din

din

magazine, piaţă

magazine,

piaţă etc.

etc.

Cum salutăm

Cum

salutăm ??

•• Întotdeauna

Întotdeauna salutul

salutul trebuie

trebuie săsă fie

fie însoţit

însoţit dede unun zâmbet.

zâmbet.

Când salutăm,

•• Când

salutăm, trebuie

trebuie să-1

să-1 privim

privim înîn ochi

ochi pepe cel

cel salutat.

salutat. Nu

Nu salutăm

privind

privind înîn pământ

pământ ori

ori spre

spre cer.

cer.

Nu salutăm

•• Nu

salutăm ţinând

ţinând mâinile

mâinile înîn buzunare

buzunare şişi nici

nici cucu gura

gura plină.

plină.

Nu salutăm

•• Nu

salutăm făcând

făcând gesturi

gesturi ample,

ample, nefireşti,

nefireşti, cucu mâinile.

mâinile.

Nu salutăm

•• Nu

salutăm grăbit

grăbit şişi cucu aerul

aerul căcă suntem

suntem foarte

foarte preocupaţi

preocupaţi dede ceva.

ceva.

•• Băieţii

Băieţii trebuie

trebuie să-şi

să-şi scoată

scoată căciula

căciula dede pepe cap,

cap, când

când salută.

salută. Formulele

dimineaţa",

dimineaţa", „Bună

Bună ziua",

ziua", „Bună

Bună seara".

seara". Intre

Intre prieteni

prieteni şişi colegi

•• Niciodată

Niciodată nunu vom

vom saluta

saluta oo persoană

persoană mai

mai înîn vârstă

vârstă cucu formulele:

dimineaţa"

dimineaţa" până

până lala ora

ora 11a

11a zilei,

zilei, cucu „Bună

Bună ziua"

ziua" după

după ora

ora 11,

11, până

lăsarea serii.

lăsarea

serii. LaLa despărţire,

despărţire, sese salută

salută dede regulă

regulă cucu „La

La revedere".

Bună seara".

„Bună

seara". Putem

Putem saluta

saluta cucu „Sărut-mâna"

Sărut-mâna" femeile,

femeile, părinţii,

şişi prin

prin aceasta

aceasta dragostea

dragostea şişi respectul

respectul nostru

nostru deosebit.

deosebit.

••

De multe

De

multe ori

ori salutul

salutul sese limitează

limitează lala schiţarea

schiţarea unui

unui gest

gest cucu capul

Astfel, dacă

Astfel,

dacă suntem

suntem într-un

într-un autobuz

autobuz şişi zărim

zărim lala oo oarecare

oarecare distanţă

înclinarea capului.

înclinarea

capului. InIn niciun

niciun caz

caz nunu tragem

tragem aer

aer înîn piept

piept pentru

ziua"

ziua" care

care săsă fie

fie auzit

auzit dede persoana

persoana salutată.

salutată. Dacă

Dacă suntem

suntem pepe stradă

iar zgomotul

iar

zgomotul străzii

străzii este

este destul

destul dede mare,

mare, salutăm

salutăm doar

doar prin

•• InIn general,

general, când

când distanţa

distanţa sau

sau zgomotul

zgomotul nunu nene permit

permit săsă salutăm

salutăm prin

salutăm

prin înclinarea

înclinarea uşoară

uşoară aa capului.

capului.

•• Când

Când sese intonează

intonează imnul

imnul dede stat

stat înîn locuri

locuri publice,

publice, nene ridicăm

scot căciulile

scot

căciulile dede pepe cap

cap şişi sese ascultă

ascultă înîn perfectă

perfectă linişte.

linişte.

Oamenii mari

•• Oamenii

mari obişnuiesc

obişnuiesc să-şi

să-şi dea

dea mâna

mâna atunci

atunci când

când sese întâlnesc

primii

primii mâna

rândul

mâna unei

unei persoane

mâna. Între

persoane adulte.

Între copii

adulte. Dar,

Dar, dacă

dacă unun adult

adult nene întinde

Deci, când

rândul nostru

nostru mâna.

copii -- regula

regula este

este flexibilă.

flexibilă. Deci,

vârstă

vârstă sau

sau dede vârstă

vârstă apropiată,

apropiată, putem

putem săsă însoţim

însoţim salutul

salutul dede gestul

prin înclinarea

salutăm verbal

salutăm oo persoană

persoană stând

stând cucu spatele

spatele către

către eaea sau

sau

Formulele dede salut

colegi sese folosesc

salut cel

cel mai

mai des

des folosite

folosite sunt:

sunt: „Bună

Bună

folosesc dede regulă:

regulă: „Bună!"

Bună!" şişi „Salut!".

Salut!".

formulele: „Salut!"

Salut!" sau

sau „Bună!".

Bună!". Salutăm

Salutăm cucu „Bună

Bună

până lala lăsarea

Putem saluta

lăsarea serii

serii şişi cucu „Bună

Bună seara"

seara" după

după

revedere". Putem

părinţii, bunicii,

saluta şişi spunând

spunând „Bună

Bună ziua"

ziua" sau

sau

bunicii, rudele

rudele foarte

foarte apropiate,

apropiate, arătându-le

arătându-le

uşoară aa capului.

capului.

doar prin

prin

capul -- respectiv

pentru aa putea

respectiv lala înclinarea

din toate

înclinarea uşoară

distanţă oo persoană

putea striga

persoană cunoscută,

striga din

cunoscută, salutăm

toate puterile

salutăm doar

puterile unun „Bună

Bună

persoană cunoscută,

cunoscută,

salut), atunci

atunci

stradă şişi vizavi

vizavi sese află

află oo persoană

cuvinte dede salut),

poziţie decentă,

înclinarea capului.

capului.

verbal (folosind

(folosind cuvinte

luăm oo poziţie

ridicăm înîn picioare,

picioare, luăm

decentă, băieţii

băieţii îşi

îşi

întâlnesc şişi sese salută.

salută. Copiii,

Copiii, însă,

însă, nunu trebuie

trebuie săsă întindă

întindă

întinde mâna,

mâna, trebuie

trebuie să-i

să-i răspundem,

răspundem, întinzând

întinzând lala

când îiîi salutăm

salutăm pepe colegii

colegii şişi prietenii

prietenii dede aceeaşi

aceeaşi

gestul întinderii

întinderii mâinii.

mâinii.

Când şişi cum

Când

cum răspundem

răspundem lala salut?

salut?

••

Când

Când suntem

suntem salutaţi,

salutaţi, întotdeauna

întotdeauna răspundem

răspundem lala salut.

salut.

De lala această

De

această regulă

regulă nunu trebuie

trebuie săsă existe

existe nicio

nicio abatere.

abatere.

•• Răspunsul

Răspunsul lala salut

salut sese face

face cucu bunăvoinţă,

bunăvoinţă, cucu respect,

respect,

fără aa ţine

fără

ţine mâinile

mâinile înîn buzunare.

buzunare.

••

Când răspundem

Când

răspundem lala salut

salut nene uităm

uităm înîn ochii

ochii persoanei

persoanei

salutate.

salutate.

Dacă cineva

Dacă

cineva nene atrage

atrage atenţia:

atenţia: „Te-am

Te-am salutat

salutat ieri,

ieri, dar

dar

nunu mi-ai

mi-ai răspuns

răspuns lala salut!"

salut!" nene cerem

scuze politicos,

politicos,

cerem scuze

spunând

spunând „Te

Te rog

rog săsă mă

mă scuzi,

scuzi, dar

dar nunu te-am

te-am observat."

observat."