Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Ref: Lansare Proiect „Acces pe piaţa muncii – o şansă pentru tine”


D Data: 10.08.2010

Comunicat de presă

Partida Romilor ,,Pro Europa” în parteneriat cu International Computer School şi Institutul


pentru Politici Sociale, demarează proiectul : ID56420 – „Acces pe piaţa muncii – o şansă
pentru tine” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurile active de
ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active
de ocupare”. Proiectul se desfasoara pe o perioada de 36 de luni, incepand cu data de
01.06.2010.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea integrarii socio-profesionale si a


accesului la o calificare relevantă pe piaţa muncii pentru şomerii tineri, de lungă durată şi
persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie romă, în 9 judeţe din regiunile: Bucureşti-Ilfov,
Sud-Est, Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Vest.

Prin activităţile proiectului se urmăreşte crearea unui număr de 9 centre de asistenţă integrată
si mediere la nivel judeţean precum şi facilitarea accesului persoanelor din grupurile ţintă la
serviciile acestor centre; creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a unui număr
total de 2000 de şomeri şi persoane inactive din 6 regiuni ale ţării şi, nu în ultimul rând,
susţinerea unui număr de 1100 de persoane din grupurile ţintă pentru angajare, menţinerea
locului de muncă şi/sau pentru iniţierea de activităţi independente.

Totodată, prin intermediul proiectului se propune facilitarea accesului şomerilor si persoanelor


inactive, în special de etnie romă, la serviciile centrelor de asistenţă integrată, consiliere şi
mediere, respectiv accesarea de informaţii relevante cu privire la oportunităţile şi ofertele pieţei
muncii la nivel local şi regional. Pasul următor vizează realizarea unei analize a abilităţilor
profesionale, cunoştinţelor şi aşteptărilor persoanelor din grupul ţintă, în stransă legatură cu
analizele specifice ale ocupaţiilor pentru romi pentru a identifica şi defini nişele pentru formare
profesionala. De asemenea, se va avea în vedere şi corelarea acestor măsuri cu cerinţele
curente şi viitoare ale pieţei muncii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la domnisoara Oana Ioniţă - PR proiect, e-mail


oana.ionita_cdep@yahoo.com.

PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”


Str. Victor Eftimiu nr.1-3, sector 1, Bucuresti
Tel /fax: 021 313 85 40
www.partidaromilor.ro