P. 1
Curs de Hermeneutica Biblica - Octavian Baban

Curs de Hermeneutica Biblica - Octavian Baban

|Views: 235|Likes:

More info:

Published by: Mihai Si Felicia Chidesa on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

Octavian Baban

CURSUL 1 - OBIECTUL ŞI NECESITATEA HERMENEUTICII.....................................10 A. Ce este hermeneutica? ...................................................................................................12 1. Termenul .....................................................................................................................12 2. Definiţie simplă ...........................................................................................................12 2. Abordări ......................................................................................................................13 B. Relaţia hermeneuticii cu alte domenii............................................................................14 C. De ce este nevoie de o hermeneutică biblică? ...............................................................14 D. Punctul de pornire în hermeneutică ...............................................................................16 E. Baza axiomatică a hermeneuticii ...................................................................................16 F. Natura duală a Scripturii.................................................................................................17 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................17 CURSUL 2 - HERMENEUTICA BIBLICĂ ÎN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ.....................18 A. Hermeneutica clasică .....................................................................................................18 1. Perioada patristică .......................................................................................................18 2. Perioada scolastică (sec XII - XIV) ............................................................................18 3. Perioada Reformei ......................................................................................................19 B. Hermeneutica modernă ..................................................................................................19 1. Abordări din perspectiva autorului (pînă în anii 1940) ..............................................19 2. Abordări din perspectiva textului (anii 1950-1970) ...................................................20 3. Abordări din perspectiva cititorului ............................................................................20 C. Hermeneutica contemporană .........................................................................................21 1. Tendinţa pneumatologică ............................................................................................21 2. Tendinţa critic-istorică ................................................................................................21 3. Tendinţa eclesiocentrică..............................................................................................21 4. Tendinţa ideologică.....................................................................................................21 5. Tendinţa relativistă......................................................................................................21 Bibliografie .........................................................................................................................21 CURSUL 3 - HERMENEUTICĂ ŞI COMUNICARE .........................................................22 A. Elemente de teoria comunicării .....................................................................................22 B. Cum comunică Dumnezeu? ...........................................................................................22 C. Importanţa limbajului.....................................................................................................23 1. Limbaj şi semnificare ..................................................................................................23 2. Limbajul şi mandatul cultural ....................................................................................23 3. Limbajul după Babel ...................................................................................................23 D. Hermeneutică şi semiotică .............................................................................................23 1. Proiecţiile textului în sistemul semiotic ......................................................................23 2. O axiomatică a textului biblic din perspectiva semioticii ...........................................24 CURSUL 4 - ROLUL DUHULUI SFÎNT ŞI AL COMUNITĂŢII ÎN HERMENUTICĂ...24 A. Iluminare şi interpretare .................................................................................................24 1. Factorii de natură teologică indică relevanţa şi urgenţa hermeneuticii ......................24 2. Doctrina Duhului Sfînt face ca hermeneutica să nu fie necesară ...............................25 B. Biserica - comunitate hermeneutică ...............................................................................26 1. Criterii .........................................................................................................................26 2

Curs de hermeneutică biblică

Bucureşti, 2009
(prelucrare după D. Mănăstireanu, Curs de introducere în hermeneutica biblică teoretică, Iaşi, 2005)

1

2. Necesitate - Protecţie împotriva relativizării sensului Scripturii. ...............................26 3. Valoarea şi limetele tradiţiei în interpretare................................................................26 C. Responsabilitate în hermeneutică ..................................................................................27 Bibliografie .........................................................................................................................27 CURSUL 5 - CE SE ÎNTÎMPLĂ CÎND CITIM TEXTUL BIBLIC? ...................................27 A. Introducere în teoria lecturii ..........................................................................................28 1. Definiţie ......................................................................................................................28 2. Tipuri de lectură ..........................................................................................................28 B. Rolul presupoziţiilor în interpretare ...............................................................................29 1. Ce înţelegem prin presupoziţii (preînţelegere)?..........................................................29 2. Categorii de presupoziţii .............................................................................................29 3. Rolul presupoziţiilor ...................................................................................................29 4. Întrebări pentru seminar ..............................................................................................29 C. Spirala hermeneutică ......................................................................................................29 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................30 CURSUL 6 - PARADIGMA CONCEPTUALĂ A MODERNITĂŢII .................................30 A. Cîteva definiţii ...............................................................................................................30 B. Baza filosofică a modernităţii ........................................................................................30 1. Rene Descartes (1596-1650) .......................................................................................30 2. Immanuel Kant (1724-1804) ......................................................................................30 C. Implicaţiile raţionalismului iluminist .............................................................................31 1. Dichotomia fapt - valoare ...........................................................................................31 2. Dichotomia privat - public ..........................................................................................31 3. Individualism - colectivism ........................................................................................31 4. Fragmentare ................................................................................................................31 5. Dominaţia maşinii .......................................................................................................31 6. Urbanism .....................................................................................................................31 7. Secularizare .................................................................................................................31 8. Societatea de consum ..................................................................................................31 9. Fenomenul adolescenţei ..............................................................................................31 10. Revoluţia sexuală ......................................................................................................32 D. Influenţa modernismului asupra gîndirii protestante .....................................................32 1. Friedrich Schleiermacher (1768- 1834) ......................................................................32 2. Caracteristicile teologiei moderniste ..........................................................................32 3. Forme de manifestare ..................................................................................................32 E. Paradigme şi mutaţii paradigmatice ...............................................................................32 1. Thomas Kuhn ..............................................................................................................32 2. Mutaţia paradigmatică ................................................................................................33 3. Paradigmele teologice .................................................................................................33 4. Implicaţii asupra paradigmei modernităţii ..................................................................33 F. Reacţia post-modernă la criza gîndirii raţionaliste .........................................................33 1. Deconstructivismul .....................................................................................................33 2. Încotro? .......................................................................................................................33 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................34 CURSUL 7 - ROLUL METODELOR ÎN INTERPRETARE...............................................34 A. Metode centrate pe autor ...............................................................................................34 1. Critica sursei - identificarea surselor textului .............................................................34 3

2. Critica formei - Formgeschichte – ..............................................................................35 3. Critica redactării - identificarea scopului teologic al autorului - Brueggemann, Conzelmann, Marxsen ....................................................................................................35 4. Critica de tip canonic – ...............................................................................................35 B. Metode centrate pe text ..................................................................................................36 1. Critica formală (noua critică) - Roland Barthes..........................................................36 2. Structuralismul - identificarea structurilor textului - Ferdinand de Saussure .............37 C Metode centrate pe cititor ...............................................................................................37 1. Critica reacţiei cititorului ............................................................................................37 2. Critica narativă ............................................................................................................37 3. Critica feministă ..........................................................................................................39 Bibliografie .........................................................................................................................39 CURSUL 8 - HERMENEUTICA GENURILOR LITERARE: VECHIUL TESTAMENT.39 A. Terminologie..................................................................................................................39 B. Genurile literare ale Vechiului Testament .....................................................................40 1. Naraţiunea ...................................................................................................................40 2. Legea ...........................................................................................................................40 3. Literatura sapienţială ...................................................................................................40 4. Poezia ..........................................................................................................................40 5. Literatura profetică......................................................................................................41 C. Interpretarea textelor poetice .........................................................................................41 1. Formele poetice - Paralelismul ...................................................................................41 2. Tipuri de poezie ..........................................................................................................41 3. Principii hermeneutice ................................................................................................42 D. Interpretarea textelor profetice ......................................................................................42 1. Natura slujbei profetice ...............................................................................................42 2. Natura mesajului profetic............................................................................................42 3. Principii hermeneutice ................................................................................................43 E. Interpretarea textelor sapienţíale ....................................................................................44 1. Caracteristici ...............................................................................................................44 2. Subgenuri sapienţiale ..................................................................................................44 CURSUL 9 - HERMENEUTICA FORMELOR LITERARE: NOUL TESTAMENT ......45 A. Genurile literare ale Noului Testament .........................................................................45 1. Evanghelia...................................................................................................................45 2. Parabola.......................................................................................................................46 3. Faptele Apostolilor .....................................................................................................46 4. Epistola .......................................................................................................................46 5. Apocalipsa...................................................................................................................47 B. Interpretarea evangheliilor .............................................................................................47 1. Evanghelia ca naraţiune ..............................................................................................47 2. Centralitatea conceptului de împărăţie a lui Dumnezeu .............................................47 3. Un exemplu - Ev după Matei ......................................................................................47 E. Interpretarea epistolelor .................................................................................................48 1. Caracteristici ...............................................................................................................48 2. Structura ......................................................................................................................48 3. Subgenuri ....................................................................................................................49 4. Principii de interpretare...............................................................................................49 4

D. Interpretarea Apocalipsei ...............................................................................................49 1. Forma mesajului apocaliptic .......................................................................................49 2. Caracteristici ale literaturii apocaliptice .....................................................................50 3. Interpretarea simbolurilor ...........................................................................................50 4. Principii hermeneutice ................................................................................................50 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................50 CURSUL 10 - ROLUL CANONULUI ÎN INTERPRETARE .............................................51 A Ce este canonul? .............................................................................................................51 B. Formarea canonului .......................................................................................................51 C. Interpretare canonică ......................................................................................................52 D. Armonizare: valoare şi limite ........................................................................................53 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................53 CURSUL 11 - INTENŢIA AUTORULUI.............................................................................53 A. Observaţii preliminare ...................................................................................................53 B. Procesul de validare .......................................................................................................54 C. Limitele metodei ............................................................................................................55 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................55 CURSUL 12 - IMPORTANŢA ŞI LIMITELE CONTEXTULUI ........................................55 A. Text, co-text, context .....................................................................................................56 B. Contextul literar .............................................................................................................56 C. Contextul istoric şi cultural ............................................................................................57 D. Limitele contextului .......................................................................................................57 Bibliografie .........................................................................................................................58 CURSUL 13 - PRINCIPII DE INTERPRETARE ŞI APLICARE ......................................58 A. Principii de interpretare .................................................................................................58 B. Principii de aplicare .......................................................................................................59 C. Valoarea studierii Bibliei pe cărţi ..................................................................................60 Bibliografie .........................................................................................................................60 CURSUL 14 - INTEGRAREA MODELULUI HERMENEUTIC .......................................60 A. Hermeneutică şi teologie ...............................................................................................60 B. Necesitatea unui model integrator .................................................................................60 C. Episteme şi praxis în hermeneutică................................................................................61 Bibliografie .........................................................................................................................61

HERMENEUTICĂ
Conţinutul cursului Introducere 1. Definirea hermeneuticii: obiect şi metodologie A. Ce este hermeneutica? B. Relaţia hermeneuticii cu alte domenii C. De ce este nevoie deo hermeneutică biblică? D. Punctul de pornire în hermeneutică E. Baza axiomatică a hermeneuticii F. Natura duală a Scripturii 2. Hermeneutica biblică în perspectivă istorică A. Hermeneutica clasică B. Hermeneutica modernă C Hermeneutica contemporană 3. Hermeneutică şi comunicare A. Elemente de teorica comunicării B. Cum comunică Dumnezeu? C. Importanţa limbajului D. Hermeneutică şi semiotică 4. Rolul Duhului Sfînt şi al comunităţii în hermeneutică A. Iluminare şi interpretare B. Biserica - comunitate hermeneutică C. Responsabilitate în hermeneutică Lumea din faţa textului 5. Ce se întîmplă cînd citim textul biblic? A. Introducere în teoria lecturii B. Rolul presupoziţiilor în interpretare C. Spirala hermeneutică 6. Paradigma conceptuală a modernităţii A. Cîteva definiţii B. Baza filosofică a modernităţii C. Implicaţiile raţionalismului iluminist D. Influenţa modernismului asupra gîndirii protestante E. Paradigme şi mutaţii paradigmatice F. Reacţia postmodernă la criza gîndirii raţionaliste

5

6

Metode centrate pe autor B Metode centrate pe text C Metode centrate pe cititor Lumea dinăuntrul textului 8. Interpretarea textelor poetice D. Matei 21. Contectul istoric şi cultural D. Episteme şi praxis în hermeneutică Teme pentru eseul final 1. final 8. Text. Principii de interpretare şi aplicare A.Eseu final / examen 7 8 . Limitele metodei 12.Seminarii (mese rotunde) . Integrarea modelului hermeneutic A. Genurile literare ale Noului Testament B. Marcu 11. Eutih. Luca 19. final 7. Genurile literare ale Vechiului Testament C. Elementele cursului .Cursuri . Hermeneutică şi teologie B. Observaţii preliminare B. Principii interpretare B. Discutaţi pilda „Samariteanului milostiv“ din perspective criticii istorice şi literare. Rolul metodelor în interpretare A. Ce este canonul B. Interpretarea textelor profetice 9. 4. Importanţa Duhului Sfânt în inspiraţia şi interpretarea Scripturii. co-text. Cântarea cântărilor. context B. Interpretarea canonică D. 1 Timotei 6 : 2. Rolul canonului în interpretare A. Armonizare: valoare şi limite Lumea din spatele textului 11. Valoarea studierii Bibliei pe cărţi 14. Interpretarea evangheliilor C. Contextul literar C. Principii de aplicare C. Interpretarea Apocalipsei 10. Apocalipsa 12 3.lucrare . Formarea canonului C. Terminologie B. Lecţia smochinului. Geneza 1 6. Limitele contextului Concluzii 13. 5. Hermeneutica genurilor literare: Noul Testament A. Fapte 20.7. Eclesiastul. Importanţa şi limitele contextului A. 9. Intenţia autorului A. Necesitatea unui model integrator C. Hermeneutica genurilor literare: Vechiul Testament A. Procesul de validare C.

a intenţiei celei mai probabile a autorului textului pe care acesta doreşte să o comunice destinatarului său primar. în cursul acesta se pune accentul pe înţelegerea textului de către cititorul contemporan – şi. dar şi o filosofie cu regulile ei. Adesea. acţiunea (închinarea. nu este departe de ea. codificare. cea care determină la acţiune în prezent.. mesaj intenţionat.CURSUL 1 . Hermeneutică: înţelegerea reflectată şi aplicată în prezent a intenţiei originale. înţelegerea finală a mesajului. dar merge mai departe.). în limba română. dispoziţii) 9 10 .OBIECTUL ŞI NECESITATEA HERMENEUTICII Note introductive Hermeneutica este un proces. În mod specific. anume. limbaj. în text) media şi contextul (contextul: un set comun de coduri. codul. la aplicare. interpretare... pe o înţelegere finală a acestui text. intenţia. trebuie să interpretezi corect ce am spus. codificări aleatoare în media.” Hermeneutica: ştiinţa şi arta interpretării unei comunicări. decodificarea. reguli Hermeneutica este o rafinare a analizei exegetice. prin care se descriu metodele de înţelegere a mesajului unui text.. se are în vedere înţelegerea finală care motivează şi fundamentează aplicaţia. Hermeneutica justifică practica. Cine complică înţelegerea: codificarea. sau: „Este interpretarea ta”. mesaj înţeles. Comunicare: autor. decodificare. Exegeza: analiza care duce la înţelegerea mesajului original. filosofie. semne + mesaj. destinatar. Biserica.. viaţa socială. concepte. sau: „Nu m-ai înţeles. Termenul „interpretare” este înţeles uneori negativ. Diferenţe conceptuale între hermeneutică şi exegeză Istoricul hermeneuticii. etc. limbajul: se pot transmite concepţiile. concepte. acţiunea demarată în urma unui perceperii unui mesaj). acţiuni. De la comunicare la mesaj.. care funcţionează ca bază pentru acţiunea iminentă (astfel. media (mijlocul de comunicare. are aceeaşi temelie. prin interpretare se înţelege o forţare subiectivă a înţelesului unei comunicări: „Ai interpretat corect.

. Cursul de faţă studiază Hermeneutica Biblică. Textul poate re-aşeza comunicarea în funcţie de modul de receptare a textului într-o cultură dată. Hermeneutică: înţelegerea reflectată şi aplicată. Context social contestatar: şi eu muncesc pe bani. istoria. temperamente. Exemplu: Cerşetorul. Sunt parte dintr-o bandă: nu încuraja bandele. Am o anume spiritualitate şi nu sunt departe nici de evanghelicii credincioşi. nu trebuie să îi dau. cf. ce ne transmite. limbă. înţelegerea finală a mesajului. omul. cea dobândită înainte de a acţiona Aplicaţii pe texte biblice. de asemeni. cu valori tradiţionale. opusă filosofiei dobândirii unor înţelesuri mereu şi imprevizibil noi. Ce se înţelege. inspiraţia. Logosul. educaţie. Hermeneutica este disciplina despre priceperea (tehnica) de a interpreta un mesaj dat. Context de gen: sunt femeie. Ce zice. Poliţistul. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Bodaproste. ce ne spune prin asta. ce nuanţe percepem (interpretare şi aplicare) Principii de hermeneutică: Istoric-gramatical Comunitatea Bisericii (autoritatea Bisericii) Echilibru subiectiv-obiectiv Menţinerea apartenenţei la contextul – comunitatea hermeneutică (educaţie. Constanţa firii umane. stabilirea înţelesului unei comunicări . de fapt. Ce vrea să spună: sunt sărac. Biserica. Cu cât presupoziţiile sunt mai complexe. Exemplu: Cerşetorul. Termenul . mesajul este mai nuanţat. cu privire la comunicare: supervizarea divină. biblice. în armonie cu autorul şi contextul originar şi. istorie. practică. traducere. o activitate constantă. O traiectorie a înţelesurilor. Ce este hermeneutica? 1. Asigurări creştine. Definiţie Hermeneutica . Nu am mâncat de trei zile. 12 . Un traseu hermeneutic prevăzut de divinitate: o teorie a hermeneuticii predestinate de Dumnezeu. Politicianul. etc. Context creştin: are o spiritualitate creştină. Teorie şi exemple.ştiinţa şi arta interpretării mesajelor.. Duhul Sfânt. în particular a textelor scrise (Klein.. bărbaţii sunt mai insensibili. Am nevoie. Cititorul poate interpreta textul conform propriilor sale coduri sau informaţii deţinute. Ziare: sunt foarte bogaţi. viaţa socială.Hermes . Aş putea să îl ajut. înţelegerea finală. cea care determină la acţiune în prezent. Contex informat: Vrea să ne manipuleze. Blomberg). civilizaţie. nici de ortodocşii credincioşi. Hermeneutica motivează şi justifică practica. interpretare. ce înţelegem. folosindu-se de reguli şi principii. femeile înţeleg şi sunt impresionabile Sunt bărbat.). Să nu îi intorc spatele. situaţii de viaţă. Ce spune: Da-ţi-mi un ban. Context de asistent social: îi ştim pe oamenii cu aceste probleme. Ce înţelegem: Context primar: are o nevoie.. este preocupată să slujească adevărul. Ce încearcă să spună. Sunt orfan. Variabilele comunicării: cultură. Constanţa şi continuitatea planului divin de salvare. să muncească şi el.. 2) Ca şi celelalte ştiinţe. Hermeneutică: înţelegerea reflectată şi aplicată în prezent a intenţiei originale.gr. Hermeneutica este o ştiinţă pentru că: 1) Operează cu rigoare metodologică. Amin. Vameşul.Hermeneia .semantica cititorului Q: cât din mesajul iniţial se transmite cu succes? Q: cât din mesajul receptat sunt interferenţe în text şi interferenţe în destinatar? Constantele comunicării: Dumnezeu. cu reguli de interpretare şi istoric al interpretării) A. Pastorul. Ce spune autorul. 11 Există o legislaţie care rezolvă criza lor...mesagerul şi interpretul zeilor în mitologia greacă 2. comunitatea juriştilor şi interpretarea legilor.. în armonie cu contextul contemporan al receptorului din prezent. acţiunea religioasă (închinarea. a.

Biblia este o carte veche.exegeză şi contextualizare . Biblia manifestă dificultăţi textuale specifice a. 1 Cor.1 Cor. Hermeneutica biblică Exegeza-----------------Herneneutica biblică-----------------Dogmatica C.Luca 18 . Hermeneutica generală Ştiinţele textului-----------------Hermeneutica-----------------Ştiinţele gîndirii 2.3) Presupune o atitudine autucritică. Hermeneutica este o artă. în lumea anglo-saxonă efortul s-a concentrat asupra orizontului actual al hermeneuticii: Ex. a modului în care este posibilă înţelegerea. Biblia nu este doar o carte omenească 3. B.rugăciuni scurte sau lungi c.În spaţiul cultural german concentrarea a fost asupra textului însuşi: Ex.literal.litaral.hermeneutică .O abordare tehnică şi pragmatică. în celibat. 4) Ca şi celelalte ştiinţe. care se concentrează asupra interpretului . De ce este nevoie de o hermeneutică biblică? 1. nu le pot asigura.podul între lumea textului (autorului) şi lumea contemporană Ex. porneşte de la un set de presupoziţii. metode şi reguli în baza cărora putem înţelege sensul corect al textului biblic .: Goldsworthy (Gospel and Kingdom) . simplu enunţate şi aplicate. o tehnică. poetic.: Maier (Biblical Hermeneutics) . cît şi felul în care interpretul este interpretat de text. mitic b.a fi ca Isus . Răspunde la întrebarea: Ce trebuie să facem pentru a înţelege un text biblic. Abordarea descriptivă .aplicarea mesajului în contextul contemporan Ex. Biblia ca obiect de studiu este unică 2. Biblia afirmă o relaţie specială între Dumnezeu şi interpret 4. dar nu exclusivă în cursul nostru. Genesa 1-3 . Matei 6 . pentru cititorul contemporan . subliniind felul în care interpretul influenţează procesul hermeneutic.ce a însemnat textul biblic în contextul original. 1 Ioan 3:2 .teoria exegezei. cît şi actualizarea . b. care sînt validate sau invalidate în procesul cercetării.vorbirea femeii în adunare d. ceea ce ne duce către următorul tip de abordare. b.O abordare mai subtilă. Abordarea subiectivă . concentrată asupra procesului hermeneutic. Abordări a. Relaţia hermeneuticii cu alte domenii 1.În general. pentru că Nici un set de reguli şi principii nu poate asigura exactitatea rezultatului. c. Cartea cîntărilor .În acest sens: Hermeneutica este un ansamblu de principii. 2. 14:34 .ce înseamnă textul biblic acum.ontologic.Ea implică faţă de cititorul actual diferenţe: a.O tendinţă mai nouă.În mod tradiţional această abordare include atît exegeza . în moralitate 5. tipologic e. în autoritate. Abordarea prescriptivă . inclusiv exegeza însăşi dar şi asupra actului înţelegerii. 11:5 . .: Osborne (The Hermeneutical Spiral) . ştiinţific.: Fee şi Stuart (How to Read the Bible for All Its Worth) . Contextualizarea şi înţelegerea unui mesaj cere nuanţe pe care regulile.Aceasta va fi abordarea dominantă. alegoric. cronologice 14 13 . . apărută în condiţii culturale speciale . manifestată prin perfecţionarea continuă a metodologiei.

Dumnezeu nu se contrazice pe Sine .b. Necesitatea unui reper transcendental .existenţialismul c.Reguli istorice . Riscul raţionalismului . Ulima axiomă (prezentă în mod implicit la Stott. Punctul de pornire în hermeneutică .iluminismul b. Baza axiomatică a hermeneuticii (Perspectiva lui John Stott. Necesitatea abordării inductive .PRINCIPIUL SIMPLITĂŢII . completată de Beniamin Fărăgău) Afirmaţia centrală: Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu.Reguli gramaticale şi literare Axioma 2. Axioma 3. Revelaţia ca punct de pornire a.PRINCIPIUL ISTORICITĂŢII .Bibla ESTE din pricina realizării intenţiei lui Dumnezeu de a comunica cu omul Dumnezeu a vorbit. Riscul deductivismului . dar explicitată de B. Dumnezeu a vorbit ca să se facă înţeles .Sensul general .Sensul original . De aici decurg ultimele două axiome. Riscul subiectivismului . Omul ca punct de pornire a. culturale c. .Pînă aici axiomele au mai mult de-a face cu exegeza. . Din aceasta decurg primele două axiome. Dumnezeu a vorbit în timp şi spaţiu .Două soluţii posibile: 1. Axioma 1. geografice d.Sensul natural.PRINCIPIUL ARMONIEI . lingvistice D.totuşi.Biblia ESTE CEEA CE ESTE din pricina atributelor lui Dumnezeu.dogmatica 2.principiul profetic E.Reguli teologice . nu există inducţie pură b. Fărăgău) se referă la actualizare. 15 16 .

IV) .Factorul integrator .ex. moral şi alegoric . 428) c. IVP. D. Cuvîntul lui Dumnezeu 2. B. GR. 1274) F. Natura duală a Scripturii 1.Ierusalim . Ierusalim . Hermeneutica clasică 1. 407) -Teodor de Mopsuestia (m.PRINCIPIUL ACTUALITĂŢII .Urmează în general abordarea alegorică .Cvadriga: a. Word. 430) b.Exegeza .Cetatea cerească . John Să înţelegem Biblia. Cuvîntul omului BIBLIOGRAFIE Fărăgău.Grigore de Nyssa (m. Sensul tropologic (moral) . RomAF. Scripture Union.Fundată de Panten (m. 215) .Sensul actual . 1993.importanţa istoriei . Sensul literal . 1993. sec. GD şi Stuart.Anselm de Canterbury (m.Reguli generale şi de aplicare CURSUL 2 . Introduction to Biblical Interpretation. Cluj. 1137) . 15-44 Osborne.Continuator în Vest .XIV) . 5-15 Stott. Biblical Hermeneutics.cele trei sensuri: literal.Augustin (m. 206) .Toma de Aquino (m. Sensul alegoric (spiritual). Şcoala literalistă antiohiană . Logos. 1992 Fee.Vasile cel Mare (m. Perioada patristică . a. 1991.Axioma 4.Clement din Alexandria (m.Fundată de Lucian şi Dorotei (înc. 7 . cap. Shema Israel.Linia de echilibru .Interpretarea Bibliei 17 18 . p. The Hermeneutical Spiral.HERMENEUTICA BIBLICĂ ÎN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ A. Şcoala tipologică capadociană .Biserica d. Ierusalim .ex. Dumnezeu nu se schimbă . 254) . 1983. How to Read the Bible for All Its Worth. 1127 Klein WW et al. Wheaton: Crossway.ex.Rădăcinile iudaice . G.Interes pentru dogmatică.sufletul omului c. 1994.Ioan Chrysostom (m. mai degrabă decît pentru exegeză . Perioada scolastică (sec XII .oraşul din Palestina b.Rădăcinile platonice . Şcoala alegorică alexandrină .Ierusalim . 3-20 Maier. Sensul anagogic (escatologic) .Origen (m. 395) 2. 379) .principala metodă hermeneutică a Bisericii în primele secole.

Cititorul este el însuşi interpretat de către text.Scop . Structuralismul .Autorul nu este un creator original. Critica sursei . Ex. convenţii şi structuri literare existente deja în cultura sa. .Textul ca o realitate deschisă a.Moartea autorului .Scop . Fish b. Iser 3.Baur şi Schleiermacher 1. Ex. nu în intenţia autorului. Abordări din perspectiva autorului (pînă în anii 1940) Metodele critice istorice în general .Scop . Ex.Identificarea scopului teologic al autorilor textului biblic Ex. Marxsen Critica de tip canonic .Concentrarea asupra formei canonice a textului. Bornkamm şi W.Autonomia textului intenţiei precară a.principiul hermeneutic fundamental .: H.Urmează în general abordarea literală . Deconstructivismul .: Wellhausen b. 1564) .Analogia fidei . Noua critică . Textul este suficient.Sola Scriptura . Abordări din perspectiva textului (anii 1950-1970) . 2. Sensul rezidă în aceste convenţii. Critica formei . de Saussure b. aşa cum a fost ea primită de comunitatea credinţei Ex.Jean Calvin (m.Scop . există oare garanţia împlinirii exacte a autorului în text? 2) Se acordă o atenţie exagerată contextului. G.Descoperirea şi selectarea diverselor surse ale textului biblic Ex.Intenţia şi lumea autorului nu sînt importante pentru stabilirea sensului. Bultmann c.: B. 3) Presupoziţiile raţionaliste de la care au pornit iniţial metodele critice pot deforma rezultatele. Dibelius şi R.Subminarea hermeneuticii prezenţei .Descartes şi Kant . Ex.Relativizarea sensului . nu redactările lui anterioare.: F. 4) Expresia Cuvîntului lui Dumnezeu este textul în starea lui finală.Liberalismul teologic clasic .Textul privit ca o multitudine de straturi .Eliminarea straturilor ulterioare.: J. Textul nu înseamnă nimic pînă cînd cititorul nu-i dă un anume sens. 1547) . în detrimmentul textului.Autonomia cititorului .Dominanţa elementului individual . Barthes şi W. Critica redactării .3. Abordări din perspectiva cititorului . Critica reacţiei cititorului . Hermeneutica modernă . S. ci el foloseşte mijloace.Martin Luther (m. Childs şi JA Sanders . . R. aşa cum a apărut el în contextul original (Sitz im Leben) a.Probleme ale acestor abordări: 1) Dată fiind implicarea elementului uman în elaborarea textului biblic.Sensul se crează prin interacţiunea cititorului cu textul.Scop . Perioada Reformei .Identificarea formei orale originale a mesajului biblic Ex. Sensul depinde de o reconstrucţie şi adesea arbitrară a contextului original.izvorul transcendent al acordului între limbaj şi realitatea la care acesta se referă. Derrida şi Don Cuppit 19 20 . Conzelmann.Iluminismul .:M.Cititorul este cel care crează sensul.Juan Maldonado B. pentru descoperirea esenţei mesajului.

WW et al.Limbajul ca vehicul al transcendenţei Ex. Apollos. sens) 3. M. Comunicarea lui Dumnezeu stimulează descoperirea personală a adevărului 22 . Dumnezeu ia iniţiativa în comunicare 3.capabil să spună lucruri diferite în diferite contexte Ex. Protestant Biiblical Interpretation. A. Receptor B.Limbajul ca fenomen pur refenţial Ex.: E.F. Introduction to Biblical Interpretation. Comunicarea lui Dumnezeu este interactivă 6.Limbajul este simbolic .O realitate în continuă mişcare . Tendinţa relativistă . 1987 CURSUL 3 . Comunicarea lui Dumnezeu este personală 5.ES Fiorenza. Decodificare 6. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Tendinţa pneumatologică . liberaţionism . Tendinţa ideologică . Linnemann 2. Tendinţa eclesiocentrică . 1970 21 4. Cum comunică Dumnezeu? 5. Bucureşti.HERMENEUTICĂ ŞI COMUNICARE Hermeneutica . Comunicarea lui Dumnezeu nu este generală.Limbajul este polisemic .: P. Pentru a conunica. Comunicarea lui Dumnezeu produce impact asupra receptorului 2. Tendinţa critic-istorică .Limbajul este pur convenţional Ex.: S.: G. Grand Rapids: Baker. Idee 7. Dallas: Word. Has the Church Misread the Bible?. Interpretarea Bibliei în Biserică. Codificare 4. Maier 4. Mesaj 5. B. Leicester.: feminism . Idee (înţeles. 1995 Klein. Hermeneutica contemporană . ci specifică 8.analogic şi anagogic Ex. Dumnezeu refuză predictibilul şi stereotipurile 7. Emiţător 2. Elemente de teoria comunicării 1. 1993 Ramm. În comunicare. Stuhlmacher 3. Dumnezeu operează în sistemul de referinţă al receptorului Bibliografie Comisia Biblică Pontificală. Gutierez Silva.C. Fish 1.Cinci tendinţe majore: 1.Ştiinţa şi arta recreării înţelesului (sensului) unei comunicări (mesaj).

2. O axiomatică a textului biblic din perspectiva semioticii 9. 2. unitar din punct de vedere sintactic (formă). Este oare Duhul Sfînt mai interesat de a ne face capabili să înţelegem semnificaţia Scripturii pentru noi înşine.Decăderea limbajului . (Tate. Axioma paradoxului b. Finalitatea comunicării lui Dumnezeu este dedicarea a. Limbajul şi mandatul cultural . Hermeneutică şi semiotică Semiotică .Un caz . Factorii de natură teologică indică relevanţa şi urgenţa hermeneuticii a. semantic (înţeles) şi pragmatic (funcţie). propoziţie. Hermeneutică şi comunitate 23 24 A. Axioma studierii f.studiul general al semnelor 1. Scara sintactică: cuvînt. Grand Rapids: Baker. Limbaj şi semnificare Literatura este expresia lingvistică a întregii lumi simbolice a unei culturi. secţiune. atitudine.formă de ascundere a gîndului . Care credeţi că este raportul între efortul de înţelegere a textului şi iluminarea Duhului Sfînt? 3. Scara pragmatică: obiect. stare de fapt. 12) -Lume simbolică . Hermeneutică şi proclamare Ernest Fuchs . expresii religioase şi relaţii sociale care dau identitate unei anumite culturi. de partea cui vă plasaţi şi de ce? 2.Împărţirea limbilor . Auzind acest caz.D. Care sînt procesele în baza cărora Duhul madiază în noi înţelegerea Bibliei? D. 1984.mijloc de restrîngere a efectelor răului . Comunicarea divină îl invită pe receptor să se identifice cu Dumnezeu 10.Cuvîntul . scop 1. Limbajul după Babel .labirintul nesfîrşit de obiceiuri. Proiecţiile textului în sistemul semiotic Textul . Axioma completitudinii e. decît înţelesul ei pentru destinatarii originali? Ori aceasta este o falsă dihotomie? 4.Limbajul . .Două poziţii: . a.ROLUL DUHULUI SFÎNT ŞI AL COMUNITĂŢII ÎN HERMENUTICĂ . idee. subiect.un ansamblu de semne lingvistice. p. 13. Axioma necontradicţiei g. Carson. carte b. Scara semantică: concept.mijloc de răscumpărare CURSUL 4 .o formă de luare în stăpînire a lumii 3.A.Întrebări: 1. Axioma suficienţei d. Axioma necesităţii c. ideologii. Importanţa limbajului 1. Iluminare şi interpretare . dacă vrem ca mai tîrziu să avem textul înaintea noastră în amvon?“ b.„Ce anume trebuie să facem la masa de lucru. Exegetical Fallacies. principiu c. p. Axioma modestiei C. paragraf.

Protecţie împotriva relativizării sensului Scripturii. c. inclusiv Cuvîntul lui Dumnezeu. B. Language. Hermeneutică şi lingvistică Robert Funk. The Word of God and the Wod of Man . universitas b.Între om şi Cuvîntul lui Dumnezeu nu există nici un punct natural de contact. 167) 25 26 . Comunicarea Duhului s-ar face independent de procesele naturale ale înţelegerii umane. El se estompează pe Sine pentru ca Dumnezeul Trinitar unic să strălucească prin El înaintea noastră. The Bible in Human Transformation . Argumentul Karl Barth.„Noi trebuie să ne ţinem de ceea ce a fost crezut peste tot. Context hermeneutic b.Walter Wink. Hermeneutic and the Word of God . astfel încît să nu-L putem cunoaşte în mod direct în ipostasul Său. ale oamenilor reali. Criterii a. 1971.“ c. ca Lumină transparentă. London: Oxford Univ. iar prin modul Său de a acţiona. Biserica . consensio 2. „Rezultatul studierii Bibliei în academie este o incapacitate savantă de a aborda problemele reale. Sursă de noi perspective 2. Doctrina Duhului Sfînt face ca hermeneutica să nu fie necesară a. în viaţa de fiecare zi. că omul este subiectul căruia trebuie să-i dea socoteală toate lucrurile.Comunitatea de referinţă în interpretare a devenit breasla profesională a teologilor şi nu oamenii din Bierrica vie a lui Christos. de vreme ce Duhul Sfînt va avea grijă ca mesajul să fie înţeles. b. Duhul Sfînt este activ în interpretarea Cuvîntului pentru noi. Necesitate .comunitate hermeneutică Sf. Răspunsul Afirmaţia că Duhul lucrează prin intermediul proceselor naturale de înţelegere nu diminuează nicidecum importanţa crucială a Duhului Sfînt în interpretare. Vincenţiu de Lerins . Valoarea şi limetele tradiţiei în interpretare a. 3. Aceasta este parte a „presupunerii.“ (T. p. „Prin însuşi modul Său de existenţă Duhul Sfînt se ascunde pe Sine de noi. Implicaţii: 1. antiquitas c. întotdeauna şi de către toţi“ 1. Press.“ 2. Torrance. God and Rationality.Hermeneutica este adesea viciată de presupunerea eronată că Cuvîntul lui Dumnezeu nu este nimic mai mult decît un „lucru“ care este „accesibil exegetului ca obiect de cercetare“. Problema Noi n-ar trebui să fim atît de preocupaţi de problema înţelegerii. endemică perioadei moderne.

Tipuri de lectură a. Luarea în considerare a importanţei contextului. J. Introducere în teoria lecturii C. Reader Response: Demythologizing the Text). Lectură istorică . Prioritatea întrebării despre ce anume a intenţionat autorul . Necesitatea smereniei. regula fidei. Locul Scripturii în tradiţia ortodoxă (în bibliotecă. 3) vieţii lui Isus (în cazul evangheliilor). Conştientizarea presupoziţiilor cu care ne apropiem de textul biblic. Bucureşti.să comunice. Introducere în teoria lecturii. în absenţa unor criterii adecvate (canonul. The Two Horizons. autorul. comunitatea) de validare a concluziilor. Bibliografie Goldingay. 4. în caseta Centrului de cercetare teologică ) c.Problema . p. Lectură literară . 6.riscul eisegezei.Urmăreşte recuperarea: 1) intenţiei autorului (sau a înţelesului textului pentru destinatari). 222-260 Thiselton.Problema . 7. Recunoaşterea rolului canonului în interpretare. Recunoaşterea complexităţii sarcinii exegetice. În lectura literară cititorul este cu adevărat cititor şi nu critic.încercarea de a recupera ceva ce nu se află în mod explicit în text. A. CURSUL 5 . . (Schuyler Brown. Models of Scripture.ansamblul activităţilor perceptive şi cognitive vizînd identificarea şi comprehensiunea mesajelor transmise scriptic (Paul Cornea.A. Definiţie Lectură . 1980.riscul relativizării sensului (legitimarea unor posibile interpretări contradictorii).divin şi uman . fiecare dintre participanţi. textul şi cititorul trebuind să fie luat în serios. 1988) 2. cititorul este penetrat de text şi caută să se lase citit de text. Exeter: Paternoster. 5.Constă în proiectarea asupra textului a unor convingeri care îşi au originea în afara acestuia. 85-92 Mănăstireanu.Acest tip de lectură porneşte de la premisa că înţelesul (sensul) nu rezidă decît în persoane. El nu se plasează deasupra textului şi nici nu pretinde a-l interpreta pentru alţii. . 1. p. 3. 2. D. Carlisle: Paternoster. 8.1994. b. Responsabilitate în hermeneutică 1. 2) situaţiei de viaţă (Sitz im Leben) a comunităţii creştine primare din care s-a născut sau căreia îi este adresat textul. considerînd cartea drept contextul minim. Conştientizarea esenţei procesului de comunicare. Lectură doctrinală .Problema . Aprecierea corespunzătoare a rolului aspectelor literare ale textului şi mai ales ale genului literar în interpretare..CE SE ÎNTÎMPLĂ CÎND CITIM TEXTUL BIBLIC? 27 28 . . Dimpotrivă. Minerva.

1991 G. (DEX) 3.Discurs asupra metodei ..filosofia de viaţă. negativ . Introduction to Biblical Interpretation. determinaţiile de ordin social. convingerile politice etc.Îndoiala ca metodă de atingere a certitudinii .ceea ce ştin dinainte despre subiect b. Spirala hermeneutică . inteligenţa..El repinge argumentul ontologic. informaţionale .mişcare ideologică şi culturală antifeudală a burgheziei în ascensiune.Care sînt presupoziţiile fundamentale pentru o înţelegere creştină (respectiv evanghelică) a textului biblic? .Presupoziţiile deţin o autoritate provizorie. de atitudine . Cîteva definiţii 1. Ce înţelegem prin presupoziţii (preînţelegere)? .. Categorii de presupoziţii a.ceea ce sălăşluieşte în spirit înaintea oricărei experienţe (Hersch) .. Rene Descartes (1596-1650) . sexul.modul de abordare a subiectului 3. Raţionalism .teorie epistemologică ce consideră raţiunea drept singurul izvor al cunoaşterii (raţionalism . Tate.examinarea gîndirii teoretice prin ea însăşi.R.filosofie de viaţă şi fenomen sociologic născut la interferenţa raţionalismului iluminist cu revoluţia industrială 2.Q 1. 2. 4.Atracţia riigorii matematice . XVII-XIX. prin răspîndirea culturii. predispoziţii c.Autonomizarea subiectului .prejudecăţi. Întrebări pentru seminar . Hendrickson. Mirarea filozofică. metodologice .un efect neintenţionat al Reformei 2. 1994 . deoarece 29 30 . Humanitas.W.Afirmarea solitară a subiectului cugetător (Jeanne Hersch. Iluminism .. pînă în momentul în care sînt testate şi validate în mos adecvat. a luminilor în mase.întoarcerea de la analiza logică a conceptului (Anselm) la sursa conceptului înlăuntrul subiectului gînditor (Descartes) . Word. IVP. Baza filosofică a modernităţii 1.oferă o bază indispensabilă pentru înţelegerea subiectului b. Rolul presupoziţiilor a.raţionalitate) B. valorile culturale. Immanuel Kant (1724-1804) C. Klein et al.PARADIGMA CONCEPTUALĂ A MODERNITĂŢII A.Asumţiile (lucrurile presupuse ca fiind adevărate) şi atitudinile pe care interpretul le aduce cu sine în procesul interpretării: limba. . 1993 CURSUL 6 . sistemul de referinţă d.pot distorsiona percepţia realităţii .1637 . Osborne.Pentru Kant Biblia este normativă numai în măsura în care este în acord cu raţiunea şi conştiinţa . 1991 W.Presupoziţiile pot avea o influenţă mai mare sau mai mică.R. pozitiv . militînd pentru înlocuirea feudalismului printr-o orînduire raţională.începutul gîndirii moderne . Modernitate (modernism) .Q 2 . mediul fizic. ca posesoare de elemente a priori . The Hermeneutica Spiral. ideologice . Biblical Interpretation. Rolul presupoziţiilor în interpretare 1. sec.În ce măsură este posibilă în aceste condiţii interpretarea obiectivă a textului biblic? W. înclinaţii.Critica raţiunii pure . fincţie de relevanţa lor asupra subiectului abordat.BIBLIOGRAFIE B.Argumentul ontologic .1781 .

Societatea de consum 9.Ceea ce a reprezentat Kant pentru filosofie.reconstrucţia mesajului iniţial al autorului . cu care toţi trebuie să fim de acord.S.Kuhn respinge perspectiva tradiţională asupra dezvoltării ştiinţei pe calea cercetării inductive.1834) . Thomas Kuhn . în baza afirmaţiilor oamenilor de ştiinţă . imanentism . autonomia libertăţii .Rădăcina totalitarismului (Polanyi) 4.îl putem discerne pe Dumnezeu ca trăsătură a structurii generale a lumii c. snobism cronologic (C. Caracteristicile teologiei moderniste a. Sîntem deci incapabili atît să demonstrăm.simţuri . Influenţa modernismului asupra gîndirii protestante 1.public . Dominaţia maşinii .Părintele hermeneuticii moderne .Spiritual .scopul interpretării .set de convingeri şi presupoziţii împărtăşit de o anumită comunitate ştiinţifică .Structura revoluţiilor ştiinţifice .realităţi ştiinţifice obiective. Paradigme şi mutaţii paradigmatice 1. . cît şi să respingem existenţa lui Dumnezeu.Metafizică . superteorie. Implicaţiile raţionalismului iluminist 1..1962 . Fenomenul adolescenţei 31 b. matrice a disciplinei) . (Hersch) 10. Urbanism 7. subiective.ştiinţă 3.convingeri particulare. Friedrich Schleiermacher (1768. Dichotomia privat .material . Forme de manifestare a. fundamentalismul E. Secularizare 8.Dezumanizarea omului în producţia de serie 6.credinţa .Fapte .valoare .o Idee.Religie . liberalismul teologic C.Paradigmă (model. Lewis) . nu avem nici o intuiţie a lui Dumnezeu şi nici nu ştim ce înţelegem prin conceptul a exista atunci cînd este vorba de Dumnezeu .înrădăcinată în sentimentul dependenţei absolute de Dumnezeu 2..nu putem spune că ceva există decît dacă o intuiţie se uneşte cu un concept. Individualism .tot ce avem în prezent este mai bun decît ceea ce era în trecut b.Petismul lui Schleiermacher . Fragmentare 5.a fi uman înseamnă a fi un individ autonom 3. a însemnat Scleiermacher pentru teologie părintele liberalismului teologic. or. cu scopul pur al dezvoltării cunoaşterii şi o înlocuieşte cu ideea că 32 .Valori . Revoluţia sexuală D.colectivism . relative 2.El n-a permis convingerilor lui filosofice raţionaliste să triumfe asupra conştiinţei religioase . Dichotomia fapt .

E . Paradigmele teologice .Scop .paradigmele ştiinţifice controlează comunităţile ştiinţifice.yahwistă.Augustin . Derrida . 1991 Poythress. presupoziţii . Deconstructivismul .Nu superioritatea noii paradigme. Sfîrştiul modernităţii. Structura revoluţiilor ştiinţifice.teoria Graff-Wellhausen .ROLUL METODELOR ÎN INTERPRETARE A. Vern S. Pleşu . ci schimbarea întregii paradigme .Este oare postmodernismul o alternativă viabilă .ipoteza celor două documente: Marcu şi Q (Quelle) 34 F. perioadele istorice . stilul şi ideologia autorului pot fi descoperite şi folosite ca grilă de analiză a textului b.Evangheliile . Constanţa. Încotro? 33 . P . nov.„imbecilul american superior citeşte numai Derrida“ .post-structuralism. riscul de a folosi textul doar pentru a reconstitui imaginea unei anume perioade istorice 1. Bucureşti. Reacţia post-modernă la criza gîndirii raţionaliste .Don Cupit . Humanitas.Metoda critică istorică . Critica sursei .Sursa cea mai veche este cea mai vrednică de încredere . . îţi va crea propriul destin.preoţească. Implicaţii asupra paradigmei modernităţii . The Hermeneutical Spiral.Modernismul şi-a făcut iluzia că omul.Nu schimbări cosmetice. prin raţiune.. Mirarea filozofică. Bucureşti.Pentateuchul .identificarea surselor textului a. Grant R.1989 marchează sfîrşitul iluziei moderniste 2. pentru a dovedi că în final orice text se de-construieşte (se subminează) singur. 1993 Hersch. The One the Three and the Many: God. Creation and the Culture of Modernity. exemple .D.Reacţie şi contrareacţie . .J. Downers Grove: Apollos. Pontica. Mutaţia paradigmatică . 94 .generarea de înţelesuri contradictorii din acelaşi text. 1. Opţiunea sa este plonjarea în relativism şi pesimism. Press..Neoortodoxia 4. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. 3.aplicarea deconstrucţiei la interpretarea parabolelor . 1993 CURSUL 7 . postmodernismul a realizat că acest lucru este o iluzie. 2.Vocabularul. Thomas S. Jeanne.Raţionalism . 1976 Osborne.Profilul autorului . Crossan . 1988 Vatimo. D .Slăbiciuni: a. Downers Grove: IVP.Periodizarea istoriei .deuteronomică . Metode centrate pe autor Introducere . Cambridge: Cambridge Univ. Science and Hermeneutics. ci mai degrabă anomaliile celei vechi reprezintă elementul determinant.Revoluţiile ştiinţifice au loc atunci cînd anomaliile dint-o anumită disciplină nu mai pot fi ignorate şi cînd se poate găsi o matrice conceptuală superioară care s-o înlocuiască.elohistă.J.Lumea autorului ..patru surse: J . al căror scop este mai degrabă rezolvarea de probleme concrete. 1994 Kuhn.refuzul sistemului (A..Necesitatea restaurării referentului transcendental al limbajului.Toma de Aquino .complexe şi impredictibile b. Gianni. Colin E.Holtzmann şi Streeter . BIBLIOGRAFIE Gunton.Dilema 96.

Principiile descoperite în studiile etnologice pot fi aplicate culturilor biblice.Formgeschichte – identificarea formei orale aflate la baza textului .Lipsa acordului între diverşii adepţi ai acestor teorii . Rudolf Bultmann. ci inventate de comunităţile primare. nu este luat în considerare întreg canonul. b. oralitate .identificarea scopului teologic al autorului Brueggemann.Fără identificarea surselor nu este posibil a face afirmaţii despre scopul teologic al folosirii surselor .Autonomia textului . presupoziţii . .Lectura istorică a textului este înlocuită cu o studiere istorică a procesului de canonizare.Neglijarea importanţei istoriei 3. 3) aranjarea materialului.Autorii au aranjat şi modificat sursele lor funcţie de scopul lor teologic . probleme . 4) contribuţia autorului la text b. concluziile suferă . probleme . .Folclorul modifică continuu sursele transmise oral. Critica de tip canonic – concentrarea asupra canonului acceptat de Biserică. reprezintă mijlocul prin care tradiţia este păstrată şi transmisă (critica tradiţiei). uşor de memorat.Selectivitate . ceea ce conduce la o hermeneutică a resemnificării. cu care este de acord . ci în viaţa de credinţă a comunităţii. 36 . B. 35 b. .Contextul literar determină înţelesul textului. ci pentru textul însuşi.c. psihanaliza) determină sensul textului. Marxsen a. 4.Înţelegerea întregului influenţează înţelegerea părţilor componente. .Ignorarea diferenţei între antichitate şi societatea contemporană (ex. Critica formală (noua critică) . Conzelmann. Critica redactării . .Elemente exterioare (ex. probleme .Deşi cartea este privită ca întreg (aspect pozitiv). presupoziţii .Pierderea unităţii textului 2. Metode centrate pe text . presupoziţii . presupoziţii . Vincent Taylor a.Înţelesul textului nu poate fi perceput decît în cadrul comunităţii credinţei.Autorul poate folosi alte surse.Sensul textului nu trebuie căutat în istoria din spatele acestuia sau în activitatea redacţională a autorului. 1.Roland Barthes a.Martin Dibelius.Concluziile bazate pe critica sursei şi a formei sînt luate ca bază . luat drept punct de plecare în exegeza biblică .„Moartea“ autorului . probleme . ci pentru formele textului.Insuficientă atenţie dată autorului şi contextului său. 2) adaptarea materialului.Procesul: 1) selecţia surselor.Dacă premisele sînt false. . . Critica formei . b.Multe dintre relatările evangheliilor n-ar fi autentice. structurat din diverse elemente. probleme .Fragmente (forme) scurte.scriere) .Preocuparea exegetului trebuie să fie nu în primul pentru ceea ce se află în spatele textului.Interes nu pentru genul literar.Textul este privit ca întreg. ..Brevard Childs a.

probleme .Naraţiunea invită cititorul să intre în această „poveste fără sfîrşit“. ci numai de mesaj.identificarea structurilor textului . probleme .„Povestea“ nu există în mod autonom în text. b. .Opoziţia între ficţiune şi realitate C Metode centrate pe cititor . probleme .Cititorul este cel care creează sensul textului. b.intenţia.“ (Tate.Relativizarea sensului 2. să devină un personaj.Textul nu este purtător de sens.Textul este privit static. cititorul este obiect pasiv .Concentrare nu asupra a ce înseamnă textul. .Orice activitate umană este esenţialmente o formă de comunicare. Critica reacţiei cititorului a. premise .Arta naratorului . presupoziţii .impactul structurilor universale b. 37 38 .Este corect să vorbim despre text fără a lua în consideraţie ceea ce se întîmplă atunci cînd citim? . Structuralismul .Tipuri de structuri: 1) structuri enunţiative . .centrală în producerea experienţei existenţiale . 3) structuri de efect . audienţă.Ferdinand de Saussure a. 2) structuri culturale . Critica narativă a.De ce continuăm să citim texte.Modul de lectură este influenţat de contextul social.Structurile există la nivelul subconştientului. p.coduri şi convenţii. premise . chiar atunci cînd circumstanţele care le-au dat naştere nu pot fi recuperate? . ci a felului cum transmite textul înţelesul lui . .De ce unele texte au un impact mai mare decît altele? 1.2. ci este adusă în fiinţă de interacţiunea dintre text şi cititor . situaţia.„Orice activitate socială umană este manifestarea unor sisteme de convenţii care coordonează felul în care oamenii îşi organizează existenţa în structuri semnificative.rădăcini existenţialiste. 187) .

grupate în mai multe categorii.Selecţia arbitrară a textelor biblice pe grade de autoritate 3.Legea este expresia caracterului desăvîrşit al lui Dumnezeu şi a fost revelată omului nu ca mijloc de ajungere la mîntuire.Fiecare gen literar implică modalităţi specifice de comunicare. Specie literară . nedreptăţii (Iov) şi zădărniciei (Eclesiast) lumii.exprimă în formă narativă (în poezie sau proză) idei. b.categorie literară subordonată genului (de exemplu comedia şi tragedia. Poezia a. Forme literare .3. 2. în lumina experienţei" (Fee). . Acestea trebuie să fie cunoscute ca atare şi impun aplicarea unor principii specifice de interpretare. c.transmite idei logic înlănţuite. Peabody: Hendricksen. 3. Bibliografie Tate. Biblical Interpretation. b. modul de gîndire pe care îl reflectă este cel inductiv.Principiul profetic . CURSUL 8 . c. 2. b. povestirea unui şir de evenimente într-o desfăşurare gradată. de sorginte marxistă b. Randolph. care se poate folosi de oricare dintre genuri.Un exemplu biblic nu are valoare normativă decît atunci cînd este susţinut de o poruncă.HERMENEUTICA VECHIUL TESTAMENT GENURILOR LITERARE: . .Patriarhalismul textului biblic . B.categorie literară generală cuprinzînd diversele modalităţi în care comunică operele literare. liric . 39 40 . 4."aplicarea adevărului în propria viaţă.Conştiinţa feministă . ci ca "îndrumător spre Cristos" (Gal 3:24). deducînd din aceasta necesitatea existenţei şi a implicării lui Dumnezeu în lume.Rădăcini . operează nu cu argumente. formă literară mixtă. probleme . 1993. c. . dramatic . istoria implicării lui Dumnezeu cu omul. gen discursiv.teologia eliberării. cu caracter juridic. sentimente intime. constituie o condiţie a legămîntului lui Dumnezeu cu Israel. d discursiv . . gen liric sau epic.exprimă în mod direct stări afective personale. Literatura sapienţială a. c. Naraţiunea a. reflectă o abordare inductivă. Gen literar . epic . c. b. cu scopul de a produce o schimbare în cei cărora li se adresează. adresîndu-se în primul rînd afectivităţii. sentimente şi acţiuni ale unor personaje în cadrul unor întîmplări reale sau imaginare. Critica feministă a. Terminologie 1. Cuvîntul lui Dumnezeu. ci cu imagini şi metafore. ca specii ale genului dramatic). constituită din porunci individuale. A. pentru a da sens vieţii. scopul este împărtăşirea înţelepciunii .Literatura poetică este prin excelenţă cuvîntul omului despre Dumnezeu. Genurile literare ale Vechiului Testament 1. Legea a. devenit sub imperiul inspiraţiei Duhului.Literatura sapienţială se concentrează asupra regularităţii (Proverbe).modalitate literară specifică de reprezentare a realităţii: a.cuprinde lucrări scrise pentru a fi reprezentate pe scenă.Confuzia între gen şi sex . premise . gen epic. b.

50:19b).cea mai citată carte în NT. Natura mesajului profetic a.În literatura profetică nu elementul de previziune este dominant. 66).al doilea vers se află în contrast cu primul (Prov. dacă este posibil. 33).mai multe versuri construiesc către un punct culminant (Ps. Principii hermeneutice C. c. e. imnuri (cîntece de laudă) . a. . b.Noutatea instituţiei profetice . înainte de a cerceta sensul lor escatologic.nu există paralelism sinonimic pur a. 12).Robert Lowth . climactic . păstrarea tradiţiei. g. c. Yahweh Protectorul (Ps. D. Literatura profetică a.în contextul blestemelor legate de legămînt (Ps 12).Longman . identificaţi contextul istoric al psalmului. Natura slujbei profetice a. aspectul escatologic: 1) distanţa istorică îngreuiază interpretarea 41 42 . 53:5). 20:7).Printre cele mai citite cărţi ale Bibliei. Ps. 3. Interpretarea textelor profetice . 2. 3:1. imnuri de mulţumire . ci dorinţa lui Dumnezeu de a produce o schimbare în actualitate în viaţa poporului Său. Interpretarea textelor poetice . 15:1-18). b. Tipuri de poezie . cîntece de dragoste . 1. Formele poetice . Ier. 2:2-4. 1. identificaţi tipul specific de poezie. c. psalmi imprecativi . 24).o dezvoltare a ideii. psalmi sapienţiali .Expresii ale vieţii de închinare a poporului lui Dumnezeu a. f. studiaţi limbajul metaforic. alături de Deuteronom şi de Isaia. d. d. inversat . 18) şi colective (Ps. nu atît inovaţie. antitetic . de întronare (Ps. 65). 2. e. în care al doilea vers adaugă ceva la primul (Ps. b. 30:8-10). g. pornind de la Lege către viaţă. înainte de a trage concluzii. individuale (Ps. p. cel mai adesea exprimată în formă poetică.Is.trei tipuri de paralelism . cîntece de sărbătoare . reflectă un mod de gîndire deductiv.aduse lui Dumnezeu care a răspuns unor rugăciuni.Paralelismul . p.celebrează legămîntul lui Dumnezeu cu Israel.Moise (Ex. f.al doilea vers îl repetă pe primul cu foarte puţină variaţie sau deloc (Ps. cît reformă c. Yahweh Domnul istoriei (Ps. primirea şi comunicarea unei revelaţii de la Dumnezeu b.5. sinonimic . p. c. p.(Cînt. sintetic .individuale (Ps 13) şi colective (Ps.Psalmii .Yahweh Creatorul (Ps 8). 1:3.preotul. regele şi profetul. identificaţi strofele poeziei . plîngeri . .structură chiastică (Ps.1750 . . p. 8:3-4).(Ps 1) h.apariţia unei noi idei. cînt. b.). studiaţi psalmii mesianici in termenii sensului lor istoric. Este bazată pe relaţia de legămînt între Dumnezeu şi Israel. studiaţi psalmul în întregime. cîntece de război . grupaţi versurile paralele. Psalmi regali: de încoronare (Ps 2).

Ele nu oferă promisiuni. garanţii absolute.Principiu: Proverbele comunică un adevăr probabil.Folosesc verbul la indicativ . 30: 18-19 5) proverbe antitetice .Tipuri de proverbe: 1) descriptive .Definiţie: formulări concise.Prov. 43 44 . 3:13-26. căutaţi situaţii analoge în biserica modernă.Cuprinde în principal Iov. . Interpretarea textelor sapienţíale 1.Poezie.Ier. înţeleciune.Ier. orientare practică b. 4) acţiuni simbolice .Folosesc verbul la imperativ . 11:24 2) prescriptive . sfaturi . 3) împlinire condiţionată. 4) tendinţa de personificare a înţelepciunii c. 2) profeţii de binecuvîntare . c. f. 41:8-20. plus cîţiva psalmi sapienţiali. nu vă impuneţi propriul sistem teologic asupra textului.Mai întîi un mod de viaţă şi apoi un gen literar a. autoritate indirectă . d.tipuri de oracole: .2) problema împlinirii: perspectiva telescopică asupra istoriei. multiplă (Fee).Prov. ci cele mai mari şanse de succes b. păstraţi echilibrul între elementul istoric şi cel escatologic. 3) identificarea cu Torah. 8:33.Amos 5:18-20. proverbe . 6) dispute profetice . 15:17 4) proverbe numerice . Proverbele şi Eclesiastul. Subgenuri sapienţiale a. formele mesajului profetic . 33:23-26. 15:18 . 2) prezenţa divină transcende sfera profetică sau preoţească. teologia creaţiei . . 2) revelaţii directe. dependenţa de Dumnezeu: 1) leagă experienţele zilnice de centralitatea Legămîntului lui Dumnezeu. g.Amos 7:15-17. dar nu este afirmată în mod explicit d. memorabile ale unor adevăruri învăţate în cursul unei experienţe îndelungate de viaţă . implicîndu-se în viaţa cotidiană. ghicitoarea.Prov. 3) vaiuri .Is. starea profetului: 1) vise. identificaţi oracolele.Prov. identificaţi tipul oracolului. nu unul absolut. 19:17 3) comparaţii .Prov. Caracteristici . 3.Tipuri de sfaturi sapienţiale: 1) îndemnuri scurte . b. e. delimitaţi cu atenţie accentele cristologice. vedenii. E. c. b. Principii hermeneutice a. 5) oracole de tip proces . tipologică (Osborne). apocaliptic 1) mesaje de judecată .autoritatea divină este presupusă. 18:1-10. identificaţi elementele literale şi pe cele simbolice. uneori utilizînd structura: a) interdicţie (poruncă).Is.Genuri conexe: zicala.Prov.accent pe creaţie 1)principiul răsplătirii guvernează Universul 2) apărarea polemică a dreptăţii lui Dumnezeu 2.

Epistola a. documente ocazionale c. nu sînt ilustraţii. c. ci a Duhului Sfînt. a mişcării Evangheliei de la iudei la neamuri.Prov.Iov. . nu sugestii relative. CURSUL 9 . Evanghelia a.Definiţie: Un vorbitor încearcă să-şi convingă iterlocutorul de un anumit adevăr . nu oferă o imagine a întregului.HERMENEUTICA FORMELOR LITERARE: NOUL TESTAMENT A.înţelepciunea personificată ca o femeie care îşi strigă mesajul pe uliţă . o istorie nu a oamenilor. Genurile literare ale Noului Testament 1. b. ci selectivă. b.variantă: discursul sapienţial . Parabola a.În interpretarea evangheliilor trebuie diferenţiate cele trei contexte la interferenţa cărora sau format ele: viaţa şi lucrarea lui Isus. . b. 2) Identificare modului în care contribuie deversele moduri de expresie la zidirea argumentului.Principiu: Cheia în interpretare este observarea felului în care elementele componente susţin concluzia morală.Principii: 1) Identificarea adevărului care domină discursul.Interpretarea parabolelor trebuie să evite cele două extreme.Spre deosebire de disputele profetice.Iov. ţinînd în general de naraţiune. Eclesiastul .Iov. povestiri şi reflecţii exemplare . Faptele Apostolilor a.b) motivaţie . gen discursiv. 3. . . 2. ale reducerii la un singur punct moralizator şi ale alegorizării. . 31:5 . b. nici istorie pură. aici auzim ambele părţi.Principiu: Poruncile şi interdicţiile prezentate sînt cerinţe absolute. urmăreşte un scop teologic bine conturat. 24:30-34.Din pricina naturii lor ocazionale.Prov.Gen oarecum autobiografic. ci a problemelor şi a soluţiilor. d. 22:22-23 2) învăţături extinse . c. 16:18-21 3) imnuri . rostiri sau povestiri cu caracter simbolic. disputa . întrebare retorică) 3) concluzie morală . identificînd elementele semnificative şi aplicîndu-le întîi la contextul activităţii lui Isus. gen literar mixt. identificarea contextului istoric în care au fost scrise este esenţială pentru interpretarea epistolelor. apoi la contextul evangheliei şi apoi la contextul contemporan.Precedentul istoric nu poate fi privit ca normativ. un tip specific de naraţiune. nu o istorie completă. caracter plurisemantic. nu este nici biografie. ce a permis recontextualizarea lor.Varietatea modurilor de expresie folosite: 1) plîngeri . 1:20-33 . c. teologia evanghelistului şi Sitz im Leben al comunităţii creştine primare.Iov 9:5 4) afirmarea nevinovăţiei . 45 46 .Structură: 1) formulă introductivă 2) povestire (proverb. ci instrumente folosite pentru a provoca un răspuns. decît în cazul în care încearcă să stabilească un tipar repetabil.Exemple: Prov. 4. . c. 16:7 2) invocări .

(11:2-13:53). Epilog (26:3-28:20) e. începutul sfîrşitului .elemente: 48 .1 Cor.amanuensis 2. 1:10-17 . 1:13 .formulă de solicitare sau poruncă .schiţa subiectelor tratate c. Un exemplu . Structura în cinci părţi: Prolog (1-2). corpul dogmatic al epistolei . IV. ton mai degrabă public.Rom. mai degrabă decît ca simplu om) d.1 Cor.5.formula de dezvăluire . solid înrădăcinată în elemente veterotestamentale. epistolar. extensii ale evangheliilor c.aprecierea calităţilor destinatarilor. II (8-11:1). Povestirea însăşi nu este decît jumătate din metaforă.note autobiografice .adevăratul interpret al Torei şi personificarea Torei d.). profetic etc.adevărata interpretare aTorei 47 1. contextul escatologic al NT b. ca apostol.Ev după Matei . cealaltă jumătate fiind interpretarea către care povestirea ne conduce. p. . mulţumirea . V. (19:2-26:1).1 Cor. (3-7). cu accentuat caracter simbolic. Interpretarea evangheliilor 1. Isus . III.afirmarea autorităţii apostolice a autorului .noii interpreţi ai Torei."deja şi totuşi nu încă" 3..ca şi cum am asculta o singură parte într-o comvorbire telefonică f. gen complex (narativ..Rolul criticii narative . Cu alte cuvinte.prezentarea colaboratorilor b.anunţarea unei posibile vizite . Structura a. 1:4 . ci în realitatea pe care povestirea îl cheamă pe cititor să o creeze.cap 23 b. Interpretarea epistolelor B. lectură verticală şi orizontală 2. structură polemică . Apocalipsa a.Dialogul cu iudaismul rabinic a. Evanghelia ca naraţiune . 108) c. ordonează şi interpretează evenimentele. salutarea . documente ocazionale b. . triada . c.1 Cor. dominanţa dimensiunii religioase n raport cu cea personală a autorilor umani (ex. procesul 1) autorii stabilesc adevărul pe care vor să-l comunice 2) ei selectează. Caracteristici a. referenţialitate . I. formă de rezistenţă. unilaterale .elemente: . personajele şi împrejurările pentru a comunica în mod eficare acele adevăruri. înţelesul nu rezidă doar în evenimentele din lăuntrul povestirii. (13:54-19:1).combinarea unei variante modificate a salutării greceşti cu salutarea ebraică. 1:10 . c. Predica de pe munte .lumea povestirii ne îndreaptă către o realitate dincolo de ea însăşi.Interpretarea genului apocaliptic după regulile de interpretare a genului profetic este eronată. b. a. partea aplicativă a epistolei . E.anunţarea scopului epistolei . folosirea unui secretar . ucenicii . Centralitatea conceptului de împărăţie a lui Dumnezeu a.redescoperirea evangheliei ca formă de literatură. în perioade de opresiune şi persecuţie. b. 4:14-21 d. nu oferă tratări exhaustive g. istorie şi ficţiune d. decît intim e. Pavel.formula de exprimare a bucuriei . (Tate.

23-28 d. 6:16) 3. captatio benevolentiae . recapitularea istoriei 2. remarcaţi perspectiva pasajului . 3) proză simbolică. 8:21-32 k.liste de vicii şi virtuţi . Caracteristici ale literaturii apocaliptice a. scopul .Rom.Problema hermeneutică fundamentală: distincţia între elelentele ocazionale. c. necesitatea căutării fondului biblic al simbolurilor.principiul bulgărelui de zăpadă e. How to Read the Bible for All Its Worth.prefaţată de o listă de îndemnuri finale .autorul intenţionează să ne îndrepte către Dumnezeu. 4. 2) ruptura faţă de trecut şi prezent. e. Remarcaţi diversele subgenuri c. metafore . 4.puţine lucrări sînt total apocaliptice b. adevărata lor semnificaţie .atenţie la riscul subiectivităţii în reconstruirea contextului c. simbolism ezoteric g. gen şi formă .formularea unor răspunsuri standard la întrebări puse curent Rom. liste cu reguli de comportament în comunitate . Principii de interpretare .Concluzie: În lumina multelor forme literare prezente în epistole. elementul etic . 5:10-11 c. dualism modificat 3. 15:1-5 g. c. formulări sapienţiale . 2:18-22 j. lanţuri de cuvinte . mediaţie angelică d. d. structura . nu este o surpriză faptul că specialiştii au recunoscut natura profund literară şi eminamente artistică a literaturii biblice epistolare. cultural determinate şi cele extraculturale.un element vizual şi unul ideatic.îndemnuri homiletice centrate în jurul unui subiect . Subgenuri a.Gal. revelaţie prin vise şi vedenii ..1 Cor. topos .conţine aluzii care conclud epistola (Gal. 5:19-23 .Iacov. 2:6-11 h.diferenţe faţă de profeţie: 1) necondiţionalitate.atenţia la diferenţa de stil între autori b. întrebări retorice . perspectiva realităţii transcendentale d. accentuaţi elementul teologic şi fiţi rezervaţi faţă de cel predictiv .ce caracteristici manifestă. e.variate îndemnuri cu caracter moral . 5:21-6:9 e. 13 b. 12:9-13 . liste de împrejurări .1 Cor. promisiunea mîntuirii c. Forma mesajului apocaliptic a.1 Cor. remarcaţi tipul de literatură .Gal. b. liste de vicii şi virtuţi . b.2Cor.clarificarea scopului viziunilor pentru cititori f. Studiaţi dezvoltarea logică a argumentului . ciclul apocaliptic . remarcaţi funcţia şi înţelesul simbolurilor. 4:13-18 e. Interpretarea simbolurilor a.Rom. 1982 50 .Efes.să îndrepte mintea cititorilor dinspre evenimente către sensul lor teologic. 9:24 l. 5:9 f. Studiaţi contextul la care se referă afirmaţiile epistolei . încheiere . D. diatribe . simboluri interpretate .Fil. d. remarcaţi structura pasajului sau a cărţii.1 Cor. pesimism faţă de prezent b. a. Principii hermeneutice a.dialoguri cu un adversar ipotetic . nu doar spre evenimentele viitoare.1Tes.nu o caracteristică exclusivă 49 BIBLIOGRAFIE Fee & Stuart. ci în utilizarea simbolului în contextul original.cheia înţelegerii altor elemente simbolice ale viziunilor. flexibilitate .. credeuri .2 Pet. imnuri . Interpretarea Apocalipsei 1.rareori simbolurile îţi fixează sensul.nu în situaţia prezentă. determinism istoric e. Grand Rapids: Zondervan. 3:9 i. 1:5-7 .

"canonică" a cărţilor Bibliei. o hermeneutică a resemnificării .Canon .C.Childs nu oferă o bază istorico-teologică justificabilă pentru critica b.pluralitatea sensurilor (semnificaţiilor) 3. b. sursa de autoritate . Conciliul iudaic de la Jamnia (90 d.conţine unele dintre apocrife . recunoaşterea valorii comunităţii. 1991 .după Sundberg aceasta este Biblia pe care trebuie s-o fi acceptat primii creştini. fideism . Profeţii şi Scrierile. recuperarea ansamblului.Criterii de canonicitate: Klein et al. neglijarea NT . .Cărţi problemă: Proverbe. ortodoxie c. Downers Grove: IVP.22 de cărţi (cele 39 ale canonului protestant): Legea. Introduction to Biblical Interpretation.) . c. definiţia canonului . resemnificarea textului . forma finală. b.reaplicarea lui succesivă în cursul procesului de canonizare. lista cărţilor care compun împreună Sfînta Scriptură. 52 . Critică canonică: James Sanders .canonul ca produs Cel mai important lucru este textul acceptat de Biserică drept canonic. Dallas: Word. B. Josephus (Contra Apion 1:38-41) .ROLUL CANONULUI ÎN INTERPRETARE A Ce este canonul? .. b. refacerea legăturii între academie şi biserică. Critică canonică : Brevard Childs . catolicitate CURSUL 10 .C.C. 1993 a. b.) . 2. (Terence Keegan) a.Athanasius .) şi Cartagina (397 d.C.problema canonului în canon (subcanonul). Ezechiel.Confirmarea canonului: Hippo (393 d. C.canonul ca proces a.Osborne.prima încercare de fixare a unui canon . standard . The Hermeneutical Spiral. Vechiul Testament a. apostolicitate b. Acest text acceptat sub raport canonic este puctul de pornire al oricărei exegeze.fixarea canonului. Noul Testament . c. ortodocşi şi catolici 2. Critica criticii canonice a. o perspectivă "holistică" asupra textului biblic.Marcion .Diferenţe de percepţie între protestanţi. regulă. Formarea canonului 1. d.listă. c. .neclară.) 51 sa.Sensuri ale cuvîntului: a. Septuaginta .comunitatea (externă sau internă?). Interpretare canonică 1. Textul este acela pe care Biserica l-a făcut parte a vieţii ei şi care rămîne cu Biserica pînă în ziua de azi. G. Eclesiast. Cîntarea cîntărilor şi Estera. c.prima listă de 27 de cărţi accceptată fără ezitare (Epistola pascală 367 d.

p.W. "The Intentional Fallacy") B. testament . et al. Mişcarea de la AUTOR. Observaţii preliminare 1. în sens restrîns . general . pasaj . Dilthey (1833-1911) b. e. necesitatea păstrării echilibrului între diversitatea şi unitatea Scripturii a: F. corespondenţă . S. CURSUL 11 .căutarea unei teologii a NT.luarea în considerare a tuturor componentelor textului.căutarea unei teolgii sistematice. 3. Beardsley. 54 . Realizarea intenţiei autorului -. Biblie .armonizarea diferitelor cărţi biblice. d. b. bazată pe credinţa în ineranţa Scripturii . c. H. Wimsatt şi M.D. ci sensul intenţionat de autor. Identificarea interpretărilor posibile 2. Gadamer c. legitimitate .INTENŢIA AUTORULUI A. The Canon of Scripture. Dallas: Word. c. b. în sens larg . către CITITOR 53 d. Validarea: a. coerenţa . Hirsch. Validity in Interpretation . pericolul armonizării forţate.Sens şi semnificaţie . Revenirea autorului .interpretarea aleasă este mai plauzibilă decît alte posibilităţi.măsura în care interpretarea este permisă de regulile normale ale limbajului. 1988 Klein. Procesul de validare BIBLIOGRAFIE Bruce.. Scara de aplicare a.E. acordul cu genul . Introduction to Biblical Interpretation. 2.Importanţa identificării intenţiei autorului . b. 53-69 1. Iser 2. 1993 (cap 3 .decizia apriorică de a armoniza şi a integra tot ceea ce se găseşte în Scriptură. Schleiermacher (1768-1834) şi W. Downers Grove: IVP. Armonizare: valoare şi limite 1.măsura în care urmează regulile genului literar în care se încadrează textul. 3. Definiţie a.-G.credinţa în posibilitatea reconcilierii unor pasaje aparent contradictorii.căutarea unei teologii biblice. Evaluarea implicaţiilor fiecărei interpretări 3. W. aşa cum este el reflectat în text.Necesitatea unui standard de validare care să elimine relativismul . Concluzii a. Existenţa unui hiatus între naşterea ideii în mintea autorului şi specificitatea culturală a limbii . prin TEXT.combinarea mai multor pasaje aparent contradictorii. bazată pe convingerea existenţei unei anume unităţi a Scripturii. .Poate fi textul o oglindire perfectă a minţii autorului? (W.D. în baza criteriilor de mai sus.O clarificare necesară: nu propriu-zis intenţia autorului. carte . fără excepţie.în absenţa sensului intenţionat de autor nu există speranţa realizării unui consens (Hirsch). Fish şi W. b. F.F.

Biblia CURSUL 12 . Co-text . b. Orice text scos din context riscă să devină un pretext A. Contextul literar 1. luarea în considerare a acţiunii reciproce între text şi cititor. Interpretation: An Essaz in the Philosophy of Literary Criticism. Dumnezeu 55 56 .modelul acţiunii a.. scopul şi temele b. Cercurile contextului a.relaţiile dintre cuvinte în propoziţii. Princeton: Princeton Univ.. p. contextul imediat b. P. b. Validity in Interpretation. optimism . transcriere structurală. secţiuni 3. paragrafe. Limitele metodei 1. 1985 d. o recomandare. C. 3. riscul distorsionării textului.problema împărţirii textului în versete şi capitole.. 2. Grand Rapids: Eerdmans. Probleme ale abordării lui Hirsch a. Responsibility in Hermeneutics. 1980 Lundin.definiţia intenţiei autorului la Hirsch este o presupoziţie. diagrame structurale 2. Importanţa contextului literar a.Hirsch presupune un grad de obiectivitate care nu este posibil în condiţiile preînţelegerii cu care se apropie cititorul de text. 1967 Juhl.autorul nu poate fi cunoscut decît în măsura în care îl revelează textul. centralitatea autorului . caracterul esenţial al textului . E.IMPORTANŢA ŞI LIMITELE CONTEXTULUI f. 164). Press.pentru a alege sensul probabil din cele posibile metoda presupune cunoaşterea sensului intenţionat. R. Peter Juhl . care este tocmai obiectivul metodei. nu o metodă c.. & Walhout.C. b. cartea ca întreg c. imposibilitatea falsificării (Juhl) . imposibilitatea separării stricte a sensului şi a semnificaţiei.împrejurările concrete în care a luat naştere şi cărora li se adresează textul B. Text.R. . Text . tipuri de relaţii structurale (Klein. circularitate . Context . reprezintă un ghid pentru identificarea sensului corect al cuvintelor cuvinte . ed.D.termeni c. scoate în evidenţă relaţiile structurale din text .acesta ancorează textul în istorie şi face posibilă interpretarea sensului original. context 1.cuvintele propriu-zise. testamentul e. revelaţia g.Textul este produsul unui autor. iar autorul este produsul unei epoci.D. Press. co-text. celelalte cărţi ale autorului respectiv BIBLIOGRAFIE Hirsch. din pasajul care formează obiectul de studiu 2. New Haven: Yale Univ. A. Thiselton .tipul de linie ideatică depinde de genul literar. Thiselton. ne dă acces la linia ideatică a autorului . Tate C.revenirea la text a.

5. (nu are nevoie de alte autorităţi pentru a fi înţeleasă).W.sensus plenior 4. neglijarea textului . . A. p. Limite: intenţia autorului. Bibliografie W. data 3. dar este singurul mijloc de validare a interpretării. b. mentalitatea c. Interpretarea Bibliei trebuie să fie un proces. 155-214 Andrei Pleşu. Principii hermeneutice legate de contextul literar a. contextualizarea 2. Adevărul biblic trebuie exprimat în propria limbă într-un mod cît mai apropiat de ideile culturii originale. 7. b. În interpretarea Bibliei trebuie să pornim de la ceea ce este cunoscut. . Scriptura trebuie interpretată prin Scriptură. Principii de interpretare 1. Interpretarea trebuie să înceapă cu imaginea de ansamblu. 1994. 3. „Contextul“. Introduction to Biblical Interpretation. perspectiva b. Scopul cercetării contextului . Limitele contextului 1.Raţiunea nu este singura cale de investigare. Corolar: Ceea ce este obscur trebuie înţeles în lumina a ceea ce este clar. ea trebuie să încorporeze tot ceea ce se spune în Biblie despre acel subiect. Cu cît mai redus este pasajul studiat. Biblia este autoritatea finală în materie de credinţă.Imaginea de ansamblu se obţine prin acumularea de detalii. et al. către ceea ce este necunoscut. detaliile fiind interpretate în lumina întregului. CURSUL 13 .normal . Klein.mijloace de validare .interpretare individualistă şi comunitară 2. Biblia trebuie interpretată în mod raţional.3. 1993. 2.autorităţi . Corolar: Nu Biblia este obiectivul studiului nostru. Elementele contextului a. 88.PRINCIPII DE INTERPRETARE ŞI APLICARE C. Importanţa contextului istoric şi cultural a. Scriptura are un singur înţeles şi acela este înţelesul normal. 8. datele disponibile. autorul b. Principii hermeneutice legate de contextul istoric şi cultural a.reconstruirea (sau cel puţin înţelegerea) ambianţei istorice şi culturale a textului 2. Dallas: Word. destinatarii c. 9. riscul arbitrariului. p. Contextul istoric şi cultural 1. 6. Dilema. 16-22 sept. Biblia trebuie interpretată în lumina intenţiei autorului. Trebuie să identificăm impactul pe care l-a avut mesajul biblic asupra destinatarilor originali. Biblia trebuie interpretată în lumina culturii autorului original şi a destinatarilor iniţiali. Fiecare afirmaţie trebuie înţeleasă potrivit sensului ei natural în contextul literar în care apare. 57 58 D. Corolar: Pentru ca o învăţătură să fie biblică. cu atît mai mare este riscul de a greşi în interpretare. .literal . nu un produs. . ci Persoana lui Dumnezeu. 3.

. dacă datele o impun. ca cei din Corint.particular: aplicaţie personală. biblică b. . Aplicarea trebuie să se bazeze pe o interpretare corectă a textului Scripturii. ci a fi creativi. istorică d. Necesitatea unui model integrator 1. Aplicarea este un proces. 2. urmărind schimbarea lăuntrică profundă. Corolar: Dacă nu-ţi este clar cum trebuie aplicat un pasaj. clarifică interpretarea. . Iluminism şi fragmentare 60 . practică g. În aplicare trebuie să facem distincţie între general şi particular. pentru a-i ordona.Nu este vital necesar să ştim răspunsurile la toate întrebările ce se nasc din Scriptură. . . Adevărurile generale trebuie aplicate în mod specific.general: principiu aplicativ. decît în produsul final C. comunicîndu-le că eşti gata să-ţi schimbi convingerile. adevărurile specifice trebuie aplicate în mod general.Dacă părerile noastre despre lucruri nu se schimbă. Pentru ca un exemplu să fie normativ. . . Hermeneutică şi teologie 1. 1978 CURSUL 14 . nu să fie impuse. înseamnă că nu am crescut.în Scriptură .În predici este util a da exemple de aplicaţii. sistematică e. . 6.ex. Aplicarea trebuie să ducă la schimbarea atitudinilor. Aplicarea trebuie să-mi modeleze filosofia de viaţă.Înainte de a căuta aplicaţia specifică a unui lucru specific din Scriptură. trebuie să le dăm perspectiva libertăţii în har. dar nu le limitează. ca cei din Galatia. el are nevoie să fie susţinut de o poruncă. 4. .Dacă este vorba de legalişti scrupuloşi. Principii de aplicare 1. trebuie să căutăm principiul general pe care acesta îl ilustrează. A Laymans Guide to Interpreting the Bible. Caracteristici ale teologiei a. . 5.Dacă avem de-a face cu oameni haotici. 10. Aplicaţiile specifice ilustrează adevăruri generale. contemporană f. În interpretarea Bibliei trebuie să acordăm atenţia cuvenită progresiei revelaţiei. escatologică 2. 8. 3. trebuie să le dăm legi. 10. Pentru a face aplicaţii corecte trebuie să înţelegem bine situaţia prezentă.: fenomenul adolescenţei 7. canonică c. Valoarea studierii Bibliei pe cărţi B. ilustraţii.. nu să fie controlată de aceasta. 59 Bibliografie Walter Henrichsen.INTEGRAREA MODELULUI HERMENEUTIC A. 9.în viaţa personală -Corolar: Învaţă-i pe oameni aşa cum înţelegi lucrurile acum . ordinea are nevoie de creativitate. Harta teologică B. . Haosul are nevoie de legi.Aplicarea nu înseamnă a face ceva în mod mecanic. Grand Rapids: Zondervan.Dumnezeu este mai interesat în procesul în care sîntem implicaţi. dar acestea trebuie să fie doar sugestii.

(. 3-20 (copie xerox în dosarul de hermeneutică din bibliotecă) . RL Jr. God. 1993. După Babel: Aspecte ale limbii şi traducerii.. 1994 . London: SPCK. Introduction to Biblical Interpretation. M. p.Fee GD & Stuart. Rolul de premergător al epistemicului 3. 1989. după care vom discuta în grup problemele ridicate de aceste texte. KK.Osborne.BIBLIOGRAFIE 1. Să înţelegem Biblia. Împărţirea pe două grupe C. London: Scripture Union. Introduction to Biblical Interpretation. D. 11-27 Desfăşurare biblic. RomAF.W. Klein et al. CL & Hubbard. How to Read the Bible for All Its Worth. . p. 160-173 Bibliografie Prolegomene la orice teologie sistematică. Evaluaţi cîteva dintre poziţiile curente cu privire la rolul Duhului Sfînt în inspiraţia şi interpretarea Scripturii. 1993. 1982 . .Steiner. Holism 3. Scripture Union. The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Guide to Biblical Interpretation. 1993 . 1992. Humanitas. p. Osborne. 1991. How to Read the Bible for All Its Worth.Ricoeur. Blomberg. 7 . P.Interpretarea Bibliei . Stuart. 1991. Condiţia postmodernă.D. Bucureşti. Interpreting the Parables. Necesitatea echilibrului. Procesul integrării Cîte un student va face prezentarea şi evaluarea unui articol. Word. 1983. Fee şi D. Interpretarea alegorică . 1993 . 2. New Horizons in Hermeneutics: The Theory and Practice of Transforming Biblical Reading. Eseuri de hermeneutică. 311-316.2.G. p. MMB. Necesitatea absolută a aplicării. riscul fariseismului 3. Downers Grove: IVP. Punctul de plecare: practica vieţii 2. Implicaţii ale situaţiei limbajului „după Babel“ asupra hermeneuticii textului SEMINARUL 1 NECESITATEA ŞI BAZA AXIOMATICĂ A HERMENEUTICII De citit: . Dallas: Word. Discutaţi pilda „Samariteanului milostiv“ din perspective criticii istorice şi literare. GR. Leicester: Apollos.John Stott.) 4. 1990 3. aplicînd rezultatele la un text la alegere.Blomberg. 1983 . Linguistics and Biblical Interpretation. .Silva. J-F.Lyotard. cap.un sfîrşit sau un nou început pentru teologia biblică? Discutaţi. IVP. . 5-15 .G. G. C.Klein. Bucureşti. p. Language and Scripture: Reading the Bible in the Light of General Linguistics. The Hermeneutical Spiral. Univers. London: HarperCollins.W.235-249 . Bucureşti.Cotterell FP & Turner. Episteme şi praxis în hermeneutică 1. Editura Babel.R. CURSUL DE HERMENEUTICĂ TEME PENTRU ESEUL FINAL .. 61 62 . AC.Thiselton.

Armonizarea textelor paralele în evangheliile sinoptice . . Gadamer and Wittgenstein. Holy Scripture. WR. Introduction to Biblical Interpretation. The Two Horizons: New Testament Hermeneutics and Philosophical Description with Special Reference to Heidegger. 1993 Carson. How to Read the Bible for All Its Worth. Biblical Interpretation: An Integrated Approach. Greidanus. (.Blomberg. CL & Hubbard. Analizaţi Epistola lui Iacov din perspectiva autorului.Orice comentariu academic pe cartea Iona.Klein.Fărăgău.Fee GD & Stuart. 1988 Autorul se concentrează asupra interferenţei hermeneuticii cu homiletica. 1982 .. Dallas: Word. şi abordînd domeniul în mod extensiv şi profund în acelaşi timp. .Stein. 1982 Scopul acestei cărţi este definirea principiilor de interpretare a diverselor forme literare prezente în Biblie. London: Scripture Union. Klein. RL Jr. de asemenea. 1989 Valoroasa lucrare a celor doi teologi de la London Bible College abordează implicaţiile lingvisticii în hermeneutica biblică. 1980. Peabody: Hendrickson. How to Read the Bible for All Its Worth. London: Scripture Union. care tratează succint diversele erori (semantice.capodoperă a literaturii sapienţiale ebraice. RL Jr. DG. How to Read the Bible for All Its Worth. gramaticale. G..Tate. D. această carte are şanse să devină clasică 64 7. Scrisă într-un limbal academic. OBSERVAŢII 63 . . CL & Hubbard. KK. Editura Logos o va publica în primăvara anului 1994 sub titlul Biblia ca literatură.Orice comentariu serios pe cartea Iov (vezi maditaţiile lui Kierkegaard). Dallas: Word. Introduction to Biblical Interpretation. D. 1980.Klein. p.. . Exeter: Paternoster. . B. Nu este permisă nicidecum reducerea bibliografiei la aceste titluri. AC.Orice comentariu serios la cartea Iacov. The Historical Reliability of the Gospels. D. Cluj. Blomberg.Thiselton. Logos. Cartea Iona .Fee GD & Stuart. How to Read the Bible for All Its Worth. RL Jr. DA.Klein. presupoziţionale şi istorice) întîlnite curent în exegeza biblică. CL & Hubbard. Linguistics and Biblical Interpretation. C.Maier. Fee GD & Stuart. p. Blomberg. Exemplele exegetice utilizate sînt un ajutor nepreţuit pentru cititor. D. 85-92.) . (. MMB. London: Scripture Union. Grand Rapids: Baker. Dallas: Word. Carlisle: Paternoster. 1982 BIBLIOGRAFIE COMENTATĂ PENTRU INTRODUCERE ÎN HERMENEUTICA BIBLICĂ CURSUL LECTURI ESENŢIALE 6. Dallas: Word. Limbajul utilizat este accesibil. 1984 O lucrare a cunoscutului profesor de NT de la Trinity Divinity School.naraţiune sau istorie? . London: SPCK. 1991 8. 1994.Fee GD & Stuart.. RL Jr. KK. . The Synoptic Problem. 1993 . Grand Rapids: Baker. Exegetical Fallacies. nu exagerat de tehnic. KK. 53-69.) . Introduction to Biblical Interpretation. Leicester: IVP.Bloesch. Cartea Iov .valoare şi limite. 1993 Una dintre cele mai noi lucrări evanghelice care oferă o perspectivă de ansamblu asupra problematicii actuale în hermeneutică. London: Scripture Union. Bultmann. Blomberg. Efeseni. Blomberg. . Vă sugerăm. S. Achiziţionarea ei este un imperativ. cap 5. Introduction to Biblical Interpretation. p. Biblical Hermeneutics. R. Cotterell FP & Turner.. Lectura cărţii este imperativă pentru cei care nu înţeleg a se opri la exegeză. logice. a textului şi a cititorului. ci intenţionează a încheia procesul hermeneutic cu proclamarea. 1994 . 1982 . să cercetaţi titlurile din bibliografia generală recomandată pentru curs. 1993. CL & Hubbard. . Titlurile sugerate nu sînt decît un punct de plecare pentru propriile investigaţii. 85-92. The Modern Preacher and the Ancient Text: Interpreting and Preaching Biblical Literature. KK. 5.

nou în teologia biblică. Hermeneutics. Biblical Interpretation: An Integrated Approach. Face parte din seria Foundations of Biblical Interpretation. Leicester: IVP. Cartea oferă o necesară perspectivă continentală într-un domeniu dominat pînă acum de autorii anglo-saxoni. 1988 O carte fascinantă. pe teme aflate la interferenţa hermeneuticii cu teologia. tradusă în engleză. Face parte din seria Foundations of Biblical Interpretation. Goldingay. 1991 Autorul încearcă să ofere un model hermeneutic integrat. V.. extrem de utilă în clarificarea terminologiei de bază în hermeneutică. Ramm. Downers Grove: IVP. 1990 O lucrare de referinţă devenită standard. 1995 Aşa cum afirmă şi titlul. 1994 Ultima lucrare publicată în seria Apollos intitulată Foundations of Biblical Interpretation. 1983 O colecţie de eseuri. GR. devenit însă demodat din perspectiva ultimelor evoluţii pe scena hermeneuticii. precum şi în obţinerea unei imagini asupra dezvoltării conceptelor implicate. în care vom vedea scurgînde-se multă energie în viitorii ani. The Art of Biblical History. G. ed. 1994 Un biblist încearcă să se apropie de problematica pe care o ridică dogmatica în înţelegerea textului biblic. în curentele şi metodele hermeneuticii contemporane. 1985 O excelentă lucrare evanghelică cu caracter academic. lectura cărţii poate fi de mare folos pentru student. New Testament Interpretation: Essays on Principles and Methods. larg acceptate în mediul evanghelic. Marshall. 1995 O excelentă introducere succintă. Leicester: Apollos. a metodelor şi elementelor de bază în studiul biblic. M. Philips Long. Leicester: IVP. Leicester: Apollos. Coggins RJ & Houlden. cartea reprezintă o abordare profundă a chestiunilor esenţiale din sfera hermeneuticii NT la începutul anilor optzeci. ca şi canon autorizat. JD. J. Leicester: Apollos. London: SCM. Logos. VS. Henrichsen. iar alteori este plictisitoare. autorul priveşte Scriptura din patru perspective: ca tradiţie mărturisitoare. ca revelaţie trăită. Wheaton: Crossway. care să sintetizeze avantajele celor trei perspective posibile în hermeneutică: a autorului. Cluj..Maier. a textului. Models for Scripture. JL. DA & Woodbridge. Cartea mai conţine o prezentare succintă. 1991 Un studiu comparativ al implicaţiilor hermeneutice ale idealismului european şi ale realismului anglo-american. WA. JD. Osborne. unele mai valoroase. 1990 Silva ne oferă în această carte principii de utilizare a limbajului biblic în baza cărora putem evita erorile curente în acest domeniu. profesor la Tubingen.. Gruenler. A Dictionary of Biblical Interpretation. RG. IH. în sfîrşit. DA & Woodbridge. din perspectivă catolică. 1987 Scopul autorului acestei cărţi este de a-l familiariza pe cititor cu natura literară a Bibliei şi de a-l încunoştiinţa cu privire la cercetările curente făcute asupra Bibliei de criticii literari. Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics. Science and Hermeneutics: Implications of Scientific Method for Biblical Interpretation. stîrnind vii controverse între teologii aparţinînd ambelor domenii. de hermeneutică filosofică. Carlisle: Paternoster. Authority and Canon. Deşi dezamăgeşte uneori.. Dificilă şi tehnică pe alocuri. altele mai puţin. Longman. ce încearcă să ofere o imagine de ansamblu esupra hermeneuticii. Literary Approaches to Biblical Interpretation. în care autorul trasează paralele între hermeneutică şi teoriile lui Thomas Kuhn. Peabody: Hendrickson. Biblical Hermeneutics. God. ed. este o introducere remarcabilă în problematica perspectivei narative asupra hermeneuticii. Face parte din seria Foundations of Biblical Interpretation. Leicester: IVP. scrisă din perspectivă evanghelică. Comisia Biblică Pontificală. ed. Grand Rapids: Baker. Tremper III. WR. 1970 Un manual clasic. B. Lucrarea evită limbajul tehnic şi poate oferi o bună privire de ansamblu asupra domeniului. LECTURI SUPLIMENTARE Carson. deşi ea oferă o bună introducere a principiilor de interpretare a Bibliei. 1991 O altă lucrare recentă a unui teolog evanghelic. a cititorului. The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Guide to Biblical Interpretation. cartea reprezintă unul dintre cele mai bune materiale bibliografice pentru acest curs. Language and Scripture: Reading the Bible in the Light of General Linguistics. Silva. Cercetaţi Scripturile. Tate. aceasta nu este o lucrare cu caracter academic. Deoarece cursul urmează în mare această abordare. Bucureşti. Autorul priveşte revelaţia ca punctul legitim de pornire în demersul hermeneutic. Interpretarea Bibliei în Biserică. Carson. 1994 Prima lucrare majoră în domeniul hermeneuticii a unui teolog evanghelic german. Autorul nu oferă o bază axiomatică pentru principiile sale. Meaning and Understanding: The Philosophical Framework for Biblical Interpretation. Poythress. ca şi cuvînt inspirat şi. ed. Un curent 65 66 . 1986 O nouă colecţie de eseuri pe teme aflate la interferenţa hermeneuticii cu teologia. pe două niveluri de dificultate. Downers Grove: Apollos. Lucrarea va deveni cu siguranţă un punct de reper în domeniu. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Carlisle: Paternoster. O lucrare tehnică. În lucrarea de faţă. Scripture and Truth.

Bucureşti. Cornea. dacă este să înţelegem în mod adecvat revelaţia biblică. 1983 O lectură fascinantă. Editura Academiei Române. prea dificilă pentru un începător. A. Reprezintă un demers comparativ (schematic şi reducţionist pe alocuri) între cultura greacă şi cea ebraică. RomAF. Church & World. Univers. 1992 O tratare exhaustivă a hermeneuticii moderne. G. Bultmann. semantică şi pragmatică. Thiselton. P. Bucureşti. mesajul şi interpretarea Bibliei. E. O prezentare clasică a semioticii. Elemente de filosofie a limbajului. Leicester: Apollos. Gadamer. Watson. 1994 O perspectivă psihanalitică asupra lecturii. Bucureşti. oferind o introducere simplă în geografia. 1990 O încercare de tratare sistematică a noţiunii de text din perspectivă semiotică. Interpretation in Theological Perspective. F. 1993 Cartea lui Stott se adresează publicului larg. profundă şi tehnică. După Babel: Aspecte ale limbii şi traducerii. 1988 O tratare tehnică. 1980 O lucrare detaliată. London: HarperCollins. Tratat de semiotică generală. Cornea. Text. Stott. R. din mîna unuia dintre cei mai importanţi specialişti în domeniu Ricoeur. Steiner. din partea unui bun specialist român în domeniu. de Saussure. Has the Church Misread the Bible? The History of Interpretation in the Light of Current Issues. Eseuri de hermeneutică. extrem de relevant pentru interpretarea biblică. Plăcerea textului. Scriere şi oralitate în cultura antică. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. JRW. Exeter: Paternoster. istoria. AC. 1988 O lucrare de mici dimensiuni a acestui incitant eseist român. New Horizons in Hermeneutics: The Theory and Practice of Transforming Biblical Reading. Bucureşti. Heidegger. O lectură imperativă. M. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. dar esenţială pentru cel avansat. Dilthey. Gadamer and Wittgenstein.. Humanitas. autorul face o trecere în revistă a discuţiilor actuale în domeniul filosofiei limbajului. P. Introducere în teoria textului. mişcîndu-se paradoxal între elementul unificator al codului şi cel diversificator al Babelului. AC. Cluj. Echinox. din perspectiva ultimelor evoluţii în teoria literaturii. 1994 Prima mare lucrare a unui biblist care înţelege că teologia biblică şi dogmatica trebuie să se afle într-un permanent dialog. Edinburgh: T & T Clark. Cartea Românească.Silva. astfel încît lecţiile istoriei ne pot ajuta cel puţin să nu repetăm erorile din trecut. Prima sa carte publicată în româneşte. Minerva. Introducere în teoria lecturii. The Two Horizons: New Testament Hermeneutics and Philosophical Description with Special Reference to Heidegger. 1987 Scopul cărţii de mai sus este de a arăta că dezbaterile actuale din hermeneutică nu sînt noi. Vasiliu. 1982 67 68 . despre care mulţi au auzit. comprehensivă şi extrem de competentă a lecturii. accentuînd noua orientare către importanţa cititorului în procesul hermeneutic. Lucrarea deschide seria Foundations of Biblical Interpretation. Eco. Bucureşti. Autorul promite să reia cîndva tema la un nivel mai profund. ci au fost prezente în biserică de-a lungul istoriei ei. cartea oferă şi un excursus istoric în hermeneutică pe traseul Schleiermacher. 1994 Probabil cea mai importantă lucrare de hermeneutică filosofică apărută pînă acum în româneşte. Vasiliu. ca entitate sintactică. 1995 În acest nou volum. Thiselton. E. din perspectivă structuralistă. din partea unui reprezentant de frunte al noii critici literare. puţini au citit-o şi încă mai puţini o înţeleg. Bucureşti. care abordează limbajul natural din perspectiva traducerii ca fundament al oricărui proces de comunicare. U. Bucureşti. În afara unei perspective fenomenologice asupra stadiului discuţiilor hermeneutice actuale. Să înţelegem Biblia. LECTURI SECULARE Barthes. concentrîndu-se asupra contribuţiei lui F.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->