Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ,,VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

FACULTATEA DE LITERE
CICLUL DE STUDII/PROGRAMUL DE STUDII: I (licență)/Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar - conversie, ÎF
ANUL DE STUDII/SEMESTRUL: I/2
DISCIPLINA: Psihologia dezvoltării
TITULAR DISCIPLINĂ: Lector univ. dr. Viorel ROBU

PLANIFICARE PREZENTĂRI SEMINAR


TEMA Echipa Resurse bibliografice
1. Elena BRAVA-TIMOFTIOAEA
Papalia, D. E., & Wendkos-Olds, S.
2. Maria-Cristina MITRIC-IONAŞCU
1. Coordonate generale ale studiului dezvoltării (1992). Human Development (5th
3. Ana-Maria Loredana STĂNOIU-MĂRCUŢ
individului uman de-a lungul vieţii (17.05.2019) ed.). New York: McGraw-Hill, Inc.,
4. Mihaela TIMOFTE
pp. 3-10
5. Iuliana TURNEA-BLAGA
1. Ruxandra Oana AXINTE-FILIMON
2. Irina Sorina HULUBA
2. Metode de cercetare în psihologia dezvoltării Suport documentar Lector univ. dr.
3. Claudia SABĂU-BURGHELEA
(17.05.2019) Viorel ROBU/Curs 02, pp. 1-7
4. Iuliana SABĂU-CÂTEA
5. Adriana SPIRIDON-TAPALAGĂ
1. Gianina Petronela BĂBUŢĂ-IUSCINSCHI
2. Marcelina MIHĂIEŞ-AILINCĂI
3. Schimbarea și continuitatea caracteristicilor psihice Suport documentar Lector univ. dr.
3. Mădălina-Elena PETREA
de-a lungul vieții (17.05.2019) Viorel ROBU/Curs 01, pp. 1-6
4. Dumitru-Nicuşor POŞCHIN
5. Gabriel ŞORODUC
Golu, P., Zlate, M., Verza, E.
(1998). Psihologia copilului
1. Maria-Minodora AVRAMIA-HRIŞCĂ
(învăţare-dezvoltare). Manual
2. Oana Mădălina BURLĂ-LAZĂR
4. Rolul învățării în dezvoltarea individului uman pentru clasa a XI-a școli normale.
3. Denisa-Mariana GHERMAN
(17.05.2019) București: Editura Didactică şi
4. Roxana Beatrice MUNTEANU-MARCEAC
Pedagogică, R.A., pp. 33-35
5. Doiniţa-Georgia SPÎNU
(subpunctele 4.2. și 4.3.), 38-40,
42-44
5. Factori care contribuie la dezvoltarea individului uman 1. Ramona AILENEI Suport documentar Lector univ. dr.
de-a lungul vieţii (17.05.2019) 2. Mădălina CRAMAROC-HUCI Viorel ROBU/Curs 05, pp. 1-6

1
3. Ciprian MIHOC
4. Maria-Georgiana MORARU-BEREA
5. Elena Ionela PLUGARU-PAL
Suport documentar Lector univ. dr.
Viorel ROBU/Curs 07, pp. 1-8;
1. Luminiţa CARŞOCHIE
Golu, P., Zlate, M., Verza, E.
2. Anca Cristina CHIRAPLEŞ
(1998). Psihologia copilului
6. Organizarea conduitelor nou-născutului (17.05.2019) 3. Gabriela-Nuşa GALAŢANU-PĂDURARU
(învăţare-dezvoltare). Manual
4. Ancuţa GOLDAN-RĂDUC
pentru clasa a XI-a școli normale.
5. Gheorghe HOAGĂ
București: Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A., pp. 60-65
1. Bianca Mădălina BOTCA-LUPU
2. Gabriela BERUŞCĂ-ACONSTANTINESEI
7. Coordonate ale dezvoltării fizice în primul an de viaţă Suport documentar Lector univ. dr.
3. Loredana MARIANA CAPRARU-CREANGĂ
(06.04.2019) Viorel ROBU/Curs 08, pp. 1-6
4. Iuliana GHIDU
5. Oana GHIŢĂ-CIOLOCA
1. Elena Anca BÎRSAN-CERNESCU
2. Alina DĂSCĂLESCU-FLOREA
8. Dezvoltarea cognitivă în primul an de viaţă Suport documentar Lector univ. dr.
3. Alina Elena FRIGURĂ
(06.04.2019) Viorel ROBU/Curs 09, pp. 1-9
4. Mihaela POPOVICI
5. Iuliana-Dana PRISECARIU-COVACI
Suport documentar Lector univ. dr.
1. Nicoleta-Aida ARDELEANU
Viorel ROBU/Curs 11, pp. 1-5;
2. Alexandra MAVRICHI-HÂNCU
Munteanu, A. (2003). Psihologia
9. Apariția și dezvoltarea limbajului (06.04.2019) 3. Oana-Elena MOTOCA-PARASCHIV
copilului și a adolescentului (ediție
4. Raluca-Georgiana TUREATCĂ-CIUBOTARU
revizuită și adăugită). Timișoara:
5. Aura VIERU-BUŞTEAGĂ
Editura Augusta, pp. 115-119
Suport documentar Lector univ. dr.
1. Mădălina CIOBANU-MARIN
Viorel ROBU/Curs 10, pp. 3-5;
10. Dezvoltarea emoțională în primii trei ani de viață: 2. Iulia CIULEI
Munteanu, A. (2003). Psihologia
atașamentul primar ca experienţă emoţională şi 3. Carmen-Maria MOCANU-MĂCIUCĂ
copilului și a adolescentului (ediție
relaţională fundamentală (06.04.2019) 4. Elena PIŞTOI-SZALONTAI
revizuită și adăugită). Timișoara:
5. Loredana-Monica SAVASTIN
Editura Augusta, pp. 129-134
11. Formele de activitate specifice preșcolarității 1. Iulia Andreea GROZA-IFTIMIE Golu, P., Zlate, M., Verza, E.
(06.04.2019) 2. Georgiana Elena MARIN (1998). Psihologia copilului
3. Petronela-Florentina PUNTEL-BRANGA (învăţare-dezvoltare). Manual
4. Gabriela-Adriana TENIE-STÂNGĂ pentru clasa a XI-a școli normale.
5. Adina-Ionela TOMA București: Editura Didactică şi

2
Pedagogică, R.A., pp. 92-99;
Munteanu, A. (2003). Psihologia
copilului și a adolescentului (ediție
revizuită și adăugită). Timișoara:
Editura Augusta, pp. 193-198
1. Mihaela DASCĂLU-GABOR
Papalia, D. E., & Wendkos-Olds, S.
2. Carmen Liliana LĂSCĂRACHE
12. Dezvoltarea fizică şi motorie la vârsta şcolară mică (1992). Human Development (5th
3. Corina NĂSTRUŢ
(07.04.2019) ed.). New York: McGraw-Hill, Inc.,
4. Loredana PARANIUC
pp. 242-248
5. Alina-Ioana TARASĂ-LUNCANU
Suport documentar Lector univ. dr.
Viorel ROBU/Curs 12, pp. 1-5;
1. Mihaela BÎRDAN Golu, P., Zlate, M., Verza, E.
2. Amelia FANTU-GURLUI (1998). Psihologia copilului
13. Dimensiuni ale dezvoltării cognitive la vârsta
3. Elena-Iuliana OLARU (învăţare-dezvoltare). Manual
preșcolară și școlară mică (07.04.2019)
4. Anca SUCIU-POPESCU pentru clasa a XI-a școli normale.
5. Paula-Simona VASILE București: Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A., pp. 84-90, 114-
117
1. Roxana-Mihaela CRĂCIUN
2. Dorina-Elena MIRICĂ-DUMITRU
14. Dinamica relațiilor sociale specifice preșcolarității și Suport documentar Lector univ. dr.
3. Angela NECULA-POENARU
școlarității mici (07.04.2019) Viorel ROBU/Curs 13, pp. 1-6
4. Carmen NIŢU-POPESCU
5. Cecilia-Loredana PODOLEANU
1. Mihaela BĂNCILĂ-ILAŞCU
15. Diferențe individuale în domeniul personalității și al 2. Alina Ioana CĂLIN-ZAHARIA
Suport documentar Lector univ. dr.
comportamentului social la vârsta preșcolară și la cea 3. Gianina GHEORGHIU-NECULA
Viorel ROBU/Curs 14, pp. 1-6
a școlarității mici (07.04.2019) 4. Maria Loredana MIHALCEA-GIUŞCĂ
5. Elisabeta-Mihaela STAN
1. Ionela-Roxana BURLICĂ-PLANARU
Baron, R. A. (1992). Psychology
16. Coordonate ale dezvoltării rolurilor de gen. Diferenţe 2. Daniela DAVID-TODIROI
(2nd ed.). Needham Heights, MA:
de gen în dezvoltare (07.04.2019) 3. Ioan DOBROVICI
Allyn & Bacon, pp. 315-319
4. Vasile-Ovidiu RUSU
1. Clara CRISTEA-ANASTASIEI (ROŞCAN) Suport documentar Lector univ. dr.
2. Ionela FĂRÂMĂ-DOROFTEI Viorel ROBU – Educarea
17. Educarea competenţelor sociale şi emoţionale la
3. Daniela-Elena GOLDAN competenţelor sociale şi
preşcolari şi şcolarii mici (26.05.2019)
4. Diana-Eliza HORHOCEA emoţionale la preşcolari şi şcolarii
5. mici

3
Pânişoară, G. (2011). Dezvoltarea
copilului conform nevoilor
1. Ionela IGNAT
specifice. Educaţia pozitivă pentru
18. Educaţia pozitivă pentru o personalitate armonioasă 2. Mădălina MIRON-PETCU
o personalitate armoniasă. În G.
(26.05.2019) 3. Maria MOCANU
Pânişoară (Coord.), Psihologia
4. Carmen Luminiţa NICULĂESCU-MANEA
copilului modern (pp. 15-30). Iaşi:
Editura Polirom
1. Andreea-Mădălina PĂTRAŞCU Decsei-Radu, A. (2011). Familia ca
(BACAUANU-PATRASCU) factor de risc în dezvoltarea
19. Familia ca factor de risc în dezvoltarea copiilor 2. Gabriela PĂTRUNSU-SAVASTIŢA copilului. În E. Bonchiş (Coord.),
(26.05.2019) 3. Elena-Iulia PLEŞCA Familia şi rolul ei în educarea
4. Geta POPESCU-DUMITRESCU copilului (pp. 315-382). Iași:
5. Andreea-Mădălina VÎNĂU Editura Polirom
Ionescu, B. (2015).
Comportamentul violent al
1. Gina-Loredana ROTARU-PRISACARIU
copilului în şcoală – simptom al
2. Daniel ROTARU
20. Comportamentul agresiv şi violent al copilului în unor disfuncţii familiale majore. În
3. Alina-Ionela SPULBER (SAVASTRE-
mediul şcolar – simptom al unor disfuncţii familiale C. Rada, C. Faludi (Coord.),
MIHALACHE)
majore (26.05.2019) Funcţii şi disfuncţii ale familiei
4. Alina-Ramona TĂTULESCU-ICHIM
contemporane. O abordare socio-
5. Ramona VÂRGA
psiho-medicală (pp. 125-135).
Bucureşti: Editura Universitară.