FORMARE DE CONSILIERI ŞI ASISTENŢI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (CONTRACT POSDRU1/1.

1/S/8), Proiect cofinanţat din Fondul Social European

PROIECT EDUCATIV

STOP VIOLENŢEI!

Proiect propus de: Prof. Popescu Adriana Cătălina Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad Coordonatori: Lector Univ. Dr. MARIA LIANA LĂCĂTUŞ Prep. Univ. Drd. VIOLETA MARIA ŞERBU

Timişoara, 29-31 octombrie 2010

OBIECTIVUL GENERAL • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii a unor comportamente paşnice/reducerea violenţei verbale în şcoală OBIECTIVELE SPECIFICE • Cunoaşterea. masă rotunde. dezbateri. cadrele didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate.părinţi. rafinate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii. de către elevi a • Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele didactice-elevi. conştientizarea fenomenelor de violenţă verbală. De aceea când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. pe o perioadă de şase luni de zile. pe consiliere de grup. simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului. 6 Petrila. cu privire la problematica violenţei verbale. Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice. iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal. centrat pe activităţi cu elevii de gimnaziu. . acţional. O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii. elevii si părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. identificarea.TITLUL PROIECTULUI: STOP VIOLENŢEI! REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul propus este un proiect educaţional. activităţi extraşcolare – concurs tematic. Activităţile se vor desfăşura cu elevii din şcolile partenere în proiect: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad. cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate. ARGUMENT Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex. Liceul Banăţean Oţelu Roşu şi Şcola generală nr.

Are loc conferinţa de presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop violenţei!”. asistent manager (AM). psihologul – responsabil cu elaborarea chestionarelor.şcoală Participanţi . .GRUP ŢINTĂ • • • elevi ai şcolii partenere . Fiecare şcoală nominalizând un profesor responsabil de proiect care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza campania de lansare şi promovare a proiectului. Data/perioada de desfăşurare.şcolile partenere în proiect Participanţi .nivel gimnazial: 1125 elevi cadre didactice din şcoalile partenere: 40 părinţii elevilor DURATA PROIECTULUI : 6 LUNI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Activitatea nr. urmând ca să se realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora. Responsabil. diriginţi. 1 Titlul activităţii: Lansarea proiectului Data/perioada de desfăşurare.manager proiect (MP). asistent manager (AM). Se vor stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului.2 Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate verbală din şcoală.În cadrul acestei activităţi se vor întâlni şcolile partenere în proiect. părinţă şi cadre didactice. având loc totodată şi recrutarea echipei de implementare a proiectului din fiecare şcoală. Se va stabili componenţa echipei manageriale. consilier educativ.cadre didactice Descrierea activităţii.manager proiect (MP). Locul desfăşurării.luna 1 Locul desfăşurării.luna 1 şi 2. elevi şi părinţi.Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi chestionarele pentru elevi. Responsabil. Beneficiari –grupul ţintă Modalităţi de evaluare -raport de activitate Activitatea nr.cadre didactice. Descrierea activităţii.

4 şi 5. elevi şi părinţi.cadre didactice.cadre didactice. site Activitatea nr.elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare. reprezentaţi ai părinţilor.cadre didactice. 5 Titlul activităţii: Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Data/perioada de desfăşurare.asistent manager (AM) Beneficiari.raport de activitate Activitatea nr. Descrierea activităţii.chestionare.luna 3.raport de activitate.cadre didactice. Locul desfăşurării.şcoală Participanţi .luna 2. Elevii implicaţi în proiect vor putea să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi discutate pe site-ul proiectului.3 Titlul activităţii: Informarea cadrelor didactice şi a părintilor din scoală cu privire la fenomenul de violenţă verbală Data/perioada de desfăşurare.Psihologul împreună cu asitent managerul vor elabora regulamentul concursului şi vor achiziţiona premiile. Descrierea activităţii. Se organizează concursul propriu-zis juriul stabilind premiile.şcoală Participanţi . elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare.Au loc dezbateri la nivelul fiecărei şcoli la care participă membrii consiului elevilor. Responsabil. Se va populariza concursul la nivelul fiecărei şcoli prin intermediul unor afişe.sala festivă a şcolii Participanţi . Locul desfăşurării. un reprezentant al Poliţiei. Responsabil.Are loc o masă rotundă în care are se prezentă analiza nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat în urma interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor. elevi şi părinţi.raport de activitate Activitatea nr. Se vor premia . elevi şi părinți. elevii Modalităţi de evaluare.Beneficiari.luna 3.4 Titlul activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa verbală şi implicaţiile ei” Data/perioada de desfăşurare. Locul desfăşurării.cadre didactice.asistent manager (AM) Beneficiari. părinţilor şi cadrelor didactice. cadre didactice. Descrierea activităţii.

raport final .membrii Consiliului elevilor. responsabil cu elaborarea regulamentului concursului. Beneficiari.6 Titlul activităţii: Reguli în clasa noastră Data/perioada de desfăşurare.raport de activitate Activitatea nr. Modalităţi de evaluare.elevii Modalităţi de evaluare. Responsabii.manager proiect (MP) Beneficiari. comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. cadre didactice. consilier educativ.cadre didactice.luna 6 Locul desfăşurării. Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului.cadre didactice.şcoală Participanţi . Responsabil. Responsabil.şcoală Participanţi . Descrierea activităţii Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în clasă ce vor fi postate pe site.psiholog Beneficiari. Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în proiect vor valida varianta finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul proiectului.participanţii pe fiecare secţiune în parte. Descrierea activităţii.Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe de presă. Locul desfăşurării. elevi şi părinţi.luna 3.asistent manager (AM). Pe site-ul proiectului vor fi mediatizaţi câştigătorii concursului. 4 şi 5. cadre didactice şi părinţi.elevi. diriginţi.7 Titlul activităţii: Diseminare proiect Data/perioada de desfăşurare.elevi. elevi şi părinţi. Modalităţi de evaluare.raport de activitate Activitatea nr.

12 prezentări power point-uri. 25 postere. 7 filme antiviolenţă. reale a copiilor de comunicare • • • • întocmirea rapoartelor ( indicatori cantitativi şi calitativi ). etc Evaluarea globală a capacităţii ( indicatori calitativi ). interpretarea rezultatelor . realizarea unui număr de 25 eseuri. • • MODALITATEA DE EVALUARE : • • Rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitate Informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor. valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor. • • INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI • • • • • Numărul de elevi participanţi la program Numărul de accesări pe site-ul şcolii Numărul de elevi care folosesc un limbaj literar Autoevaluarea elevilor Numărul de pliante ale proiectului distribuite Numărul de prezentări ale proiectului la conferinţe naţionale • . eseuri.elevi. site-ul proiectului. prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării. creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre didactice. filme. afişe.REZULTATE AŞTEPTATE: • reducerea cu 30% a numărului de cazuri de violenţă din școala noastră pe parcursul anului şcolar.părinţi.

consilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor. prin realizarea unor emisiuni şi articole având ca temă „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”.• Numărul de articole publicate despre proiect MANAGEMENTUL PROIECTULUI • • • • • • Manager de proiect Asistent manager Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitate. cadre didactice BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI Se preconizează organizarea anuală a Concursului tematic „Nu te lăsa intimidat” şi promovarea acestui concurs într-un eveniment la nivel naţional prin înscrierea acestuia pe lista evenimetelor educative naţionale aprobate de MECI. Mediatizarea activităţilor pe site-ul proiectului Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a proiectului PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT • • • • Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Liceul Bănăţean Oţelu Roşu Şcoala generală nr.3 Petrila . ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE • • • Implicarea mass-mediei locale.psiholog Responsabil publicitatea Responsabil achiziţii BENEFICIARII DIRECŢI: elevi.

Total costuri directe Costuri directe/Total 600 200 1000 500 1000 500 500 4300 . Rezerve 5.2 materiale consumabile 3.1 Cheltuieli cu personalul 1. Participanți 2. Resurse umane 1. diplome.1.1 Salarii și asimilate acestora 2.Alte cheltuieli aferente managementului de proiect 3.1 Masa participanților 2.3 cheltuieli de informare și publicitate 4.1 editare și tipărire materiale 3. cupe • • • BUGETUL PROIECTULUI Categorii/subcategorii 1.2 Premii participanți 3.• Poliţia comunitară RESURSELE NECESARE DERULĂRII PROIECTULUI • • • • • • • Laptop Videoproiector Copiator Consumabile Hârtie Cabinet multimedia Domeniu pentru publicarea site-ului proiectului Afişe Pliante de prezentare proiect Premii: cărţi.

.

psiholog AM MP Responsabil A2. Crt. AM MP Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitateconsilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR Nr. A0 A01 A02 A03 A04 A1 A11 A12 A13 A14 A2 Activitati/subactivitati Managementul proiectului Constituirea echipei manageriale Recrutarea echipei de implementare Monitorizare proiect Evaluare proiect Masurarea nivelului de agresivitate verbala din scoala Elaborarea testelor / chestionarelor Aplicarea testelor Interpretarea si analiza rezultatelor Elaborarea raportului Informarea cadrelor didactice si a parintilor din scoala cu privire la fenomenul de violenta verbala Informarea grupului tinta Dezbatere pe tema „Violenta verbala si implicatiile ei” L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP MP AM MP.1 A3 AM AM .psiholog Diriginti Responsabil cu elaborarea chestionarelor.

diriginti Membrii consiliul elevilor Consilier educativ Responsabil publicitatea Responsabil publicitatea EM Responsabil publicitatea Responsabil achizitii . A4 A41 A42 A5 A51 A52 A53 A6 A61 A62 A63 A7 Activitati/subactivitati Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Elaborarea regulamentului concursului Desfasurarea concursului si premierea Reguli in clasa noastra Realizarea gupelor de lucru Elaborarea regulamentului Dezbaterea si validarea variantei optime Publicitatea Conferinta de lansare Promovare pe parcurs Conferinta de incheiere Achizitii L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP Responsabil Responsabil cu elaborarea regulamentului concursuluipsiholog AM Consilier educativ.Nr. Crt. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.