P. 1
proiect violenta

proiect violenta

5.0

|Views: 4,830|Likes:
Published by adriana_popescu_8

More info:

Published by: adriana_popescu_8 on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

FORMARE DE CONSILIERI ŞI ASISTENŢI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (CONTRACT POSDRU1/1.

1/S/8), Proiect cofinanţat din Fondul Social European

PROIECT EDUCATIV

STOP VIOLENŢEI!

Proiect propus de: Prof. Popescu Adriana Cătălina Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad Coordonatori: Lector Univ. Dr. MARIA LIANA LĂCĂTUŞ Prep. Univ. Drd. VIOLETA MARIA ŞERBU

Timişoara, 29-31 octombrie 2010

O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii. cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate. activităţi extraşcolare – concurs tematic. cadrele didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. pe o perioadă de şase luni de zile. conştientizarea fenomenelor de violenţă verbală. elevii si părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. cu privire la problematica violenţei verbale. Liceul Banăţean Oţelu Roşu şi Şcola generală nr. . OBIECTIVUL GENERAL • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii a unor comportamente paşnice/reducerea violenţei verbale în şcoală OBIECTIVELE SPECIFICE • Cunoaşterea. De aceea când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice. simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului. centrat pe activităţi cu elevii de gimnaziu. pe consiliere de grup.părinţi. acţional. rafinate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii. Activităţile se vor desfăşura cu elevii din şcolile partenere în proiect: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad.TITLUL PROIECTULUI: STOP VIOLENŢEI! REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul propus este un proiect educaţional. iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal. dezbateri. 6 Petrila. ARGUMENT Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex. de către elevi a • Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele didactice-elevi. Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad. masă rotunde. identificarea.

2 Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate verbală din şcoală.manager proiect (MP).nivel gimnazial: 1125 elevi cadre didactice din şcoalile partenere: 40 părinţii elevilor DURATA PROIECTULUI : 6 LUNI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Activitatea nr. Data/perioada de desfăşurare. elevi şi părinţi. 1 Titlul activităţii: Lansarea proiectului Data/perioada de desfăşurare.manager proiect (MP). Descrierea activităţii. psihologul – responsabil cu elaborarea chestionarelor. Se va stabili componenţa echipei manageriale.cadre didactice Descrierea activităţii.GRUP ŢINTĂ • • • elevi ai şcolii partenere . urmând ca să se realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora. .şcoală Participanţi . Fiecare şcoală nominalizând un profesor responsabil de proiect care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza campania de lansare şi promovare a proiectului. Se vor stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului.Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi chestionarele pentru elevi. având loc totodată şi recrutarea echipei de implementare a proiectului din fiecare şcoală.luna 1 şi 2. asistent manager (AM). consilier educativ. Are loc conferinţa de presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop violenţei!”. asistent manager (AM).În cadrul acestei activităţi se vor întâlni şcolile partenere în proiect. Responsabil.şcolile partenere în proiect Participanţi . Locul desfăşurării. diriginţi. Beneficiari –grupul ţintă Modalităţi de evaluare -raport de activitate Activitatea nr.luna 1 Locul desfăşurării. Responsabil. părinţă şi cadre didactice.cadre didactice.

reprezentaţi ai părinţilor. Locul desfăşurării. Se organizează concursul propriu-zis juriul stabilind premiile.raport de activitate.şcoală Participanţi .chestionare. elevi şi părinți.cadre didactice. Se vor premia . cadre didactice.luna 3.raport de activitate Activitatea nr. Locul desfăşurării.şcoală Participanţi . Descrierea activităţii. Responsabil. elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare.luna 2. Descrierea activităţii. Descrierea activităţii. părinţilor şi cadrelor didactice.cadre didactice.asistent manager (AM) Beneficiari.asistent manager (AM) Beneficiari. elevii Modalităţi de evaluare. un reprezentant al Poliţiei.Psihologul împreună cu asitent managerul vor elabora regulamentul concursului şi vor achiziţiona premiile.elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare. Elevii implicaţi în proiect vor putea să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi discutate pe site-ul proiectului.luna 3.raport de activitate Activitatea nr.cadre didactice.3 Titlul activităţii: Informarea cadrelor didactice şi a părintilor din scoală cu privire la fenomenul de violenţă verbală Data/perioada de desfăşurare. site Activitatea nr. elevi şi părinţi. Se va populariza concursul la nivelul fiecărei şcoli prin intermediul unor afişe. Locul desfăşurării.Are loc o masă rotundă în care are se prezentă analiza nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat în urma interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor.sala festivă a şcolii Participanţi . Responsabil. 5 Titlul activităţii: Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Data/perioada de desfăşurare.4 Titlul activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa verbală şi implicaţiile ei” Data/perioada de desfăşurare.Au loc dezbateri la nivelul fiecărei şcoli la care participă membrii consiului elevilor.4 şi 5.Beneficiari.cadre didactice.cadre didactice. elevi şi părinţi.

Descrierea activităţii. Beneficiari. Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în proiect vor valida varianta finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul proiectului.raport de activitate Activitatea nr. Responsabil. Responsabii.6 Titlul activităţii: Reguli în clasa noastră Data/perioada de desfăşurare. Descrierea activităţii Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în clasă ce vor fi postate pe site.cadre didactice.membrii Consiliului elevilor. elevi şi părinţi. Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului. Modalităţi de evaluare.raport final . Responsabil.luna 6 Locul desfăşurării.cadre didactice. comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.7 Titlul activităţii: Diseminare proiect Data/perioada de desfăşurare.participanţii pe fiecare secţiune în parte.şcoală Participanţi .luna 3.psiholog Beneficiari. cadre didactice.şcoală Participanţi . Pe site-ul proiectului vor fi mediatizaţi câştigătorii concursului. diriginţi.manager proiect (MP) Beneficiari. elevi şi părinţi.Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe de presă.asistent manager (AM). consilier educativ. 4 şi 5. responsabil cu elaborarea regulamentului concursului. cadre didactice şi părinţi.elevi.raport de activitate Activitatea nr.elevi.elevii Modalităţi de evaluare. Locul desfăşurării. Modalităţi de evaluare.

interpretarea rezultatelor . creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre didactice. prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării. 7 filme antiviolenţă.elevi. 25 postere. • • MODALITATEA DE EVALUARE : • • Rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitate Informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor. afişe. filme. reale a copiilor de comunicare • • • • întocmirea rapoartelor ( indicatori cantitativi şi calitativi ). etc Evaluarea globală a capacităţii ( indicatori calitativi ). 12 prezentări power point-uri.părinţi. • • INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI • • • • • Numărul de elevi participanţi la program Numărul de accesări pe site-ul şcolii Numărul de elevi care folosesc un limbaj literar Autoevaluarea elevilor Numărul de pliante ale proiectului distribuite Numărul de prezentări ale proiectului la conferinţe naţionale • . valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor.REZULTATE AŞTEPTATE: • reducerea cu 30% a numărului de cazuri de violenţă din școala noastră pe parcursul anului şcolar. site-ul proiectului. eseuri. realizarea unui număr de 25 eseuri.

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE • • • Implicarea mass-mediei locale.consilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.3 Petrila . cadre didactice BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI Se preconizează organizarea anuală a Concursului tematic „Nu te lăsa intimidat” şi promovarea acestui concurs într-un eveniment la nivel naţional prin înscrierea acestuia pe lista evenimetelor educative naţionale aprobate de MECI. Mediatizarea activităţilor pe site-ul proiectului Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a proiectului PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT • • • • Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Liceul Bănăţean Oţelu Roşu Şcoala generală nr.psiholog Responsabil publicitatea Responsabil achiziţii BENEFICIARII DIRECŢI: elevi. prin realizarea unor emisiuni şi articole având ca temă „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”.• Numărul de articole publicate despre proiect MANAGEMENTUL PROIECTULUI • • • • • • Manager de proiect Asistent manager Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitate.

1. diplome. Resurse umane 1. Participanți 2.2 materiale consumabile 3. Rezerve 5. cupe • • • BUGETUL PROIECTULUI Categorii/subcategorii 1.• Poliţia comunitară RESURSELE NECESARE DERULĂRII PROIECTULUI • • • • • • • Laptop Videoproiector Copiator Consumabile Hârtie Cabinet multimedia Domeniu pentru publicarea site-ului proiectului Afişe Pliante de prezentare proiect Premii: cărţi.Alte cheltuieli aferente managementului de proiect 3.1 Salarii și asimilate acestora 2.1 editare și tipărire materiale 3.1 Masa participanților 2.1 Cheltuieli cu personalul 1.2 Premii participanți 3.3 cheltuieli de informare și publicitate 4. Total costuri directe Costuri directe/Total 600 200 1000 500 1000 500 500 4300 .

.

A0 A01 A02 A03 A04 A1 A11 A12 A13 A14 A2 Activitati/subactivitati Managementul proiectului Constituirea echipei manageriale Recrutarea echipei de implementare Monitorizare proiect Evaluare proiect Masurarea nivelului de agresivitate verbala din scoala Elaborarea testelor / chestionarelor Aplicarea testelor Interpretarea si analiza rezultatelor Elaborarea raportului Informarea cadrelor didactice si a parintilor din scoala cu privire la fenomenul de violenta verbala Informarea grupului tinta Dezbatere pe tema „Violenta verbala si implicatiile ei” L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP MP AM MP. AM MP Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitateconsilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.psiholog AM MP Responsabil A2.1 A3 AM AM .GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR Nr. Crt.psiholog Diriginti Responsabil cu elaborarea chestionarelor.

diriginti Membrii consiliul elevilor Consilier educativ Responsabil publicitatea Responsabil publicitatea EM Responsabil publicitatea Responsabil achizitii . A4 A41 A42 A5 A51 A52 A53 A6 A61 A62 A63 A7 Activitati/subactivitati Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Elaborarea regulamentului concursului Desfasurarea concursului si premierea Reguli in clasa noastra Realizarea gupelor de lucru Elaborarea regulamentului Dezbaterea si validarea variantei optime Publicitatea Conferinta de lansare Promovare pe parcurs Conferinta de incheiere Achizitii L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP Responsabil Responsabil cu elaborarea regulamentului concursuluipsiholog AM Consilier educativ.Nr. Crt. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->