FORMARE DE CONSILIERI ŞI ASISTENŢI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (CONTRACT POSDRU1/1.

1/S/8), Proiect cofinanţat din Fondul Social European

PROIECT EDUCATIV

STOP VIOLENŢEI!

Proiect propus de: Prof. Popescu Adriana Cătălina Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad Coordonatori: Lector Univ. Dr. MARIA LIANA LĂCĂTUŞ Prep. Univ. Drd. VIOLETA MARIA ŞERBU

Timişoara, 29-31 octombrie 2010

Liceul Banăţean Oţelu Roşu şi Şcola generală nr. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice. elevii si părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. Activităţile se vor desfăşura cu elevii din şcolile partenere în proiect: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad. simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului.părinţi. pe o perioadă de şase luni de zile. conştientizarea fenomenelor de violenţă verbală. acţional. cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate. Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad. de către elevi a • Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele didactice-elevi. O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii. De aceea când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. OBIECTIVUL GENERAL • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii a unor comportamente paşnice/reducerea violenţei verbale în şcoală OBIECTIVELE SPECIFICE • Cunoaşterea. dezbateri. centrat pe activităţi cu elevii de gimnaziu. ARGUMENT Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex. . cadrele didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. rafinate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii. 6 Petrila. identificarea. iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal. pe consiliere de grup.TITLUL PROIECTULUI: STOP VIOLENŢEI! REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul propus este un proiect educaţional. cu privire la problematica violenţei verbale. masă rotunde. activităţi extraşcolare – concurs tematic.

Locul desfăşurării. diriginţi. părinţă şi cadre didactice. 1 Titlul activităţii: Lansarea proiectului Data/perioada de desfăşurare. Are loc conferinţa de presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop violenţei!”. având loc totodată şi recrutarea echipei de implementare a proiectului din fiecare şcoală.manager proiect (MP).nivel gimnazial: 1125 elevi cadre didactice din şcoalile partenere: 40 părinţii elevilor DURATA PROIECTULUI : 6 LUNI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Activitatea nr.2 Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate verbală din şcoală. asistent manager (AM). . Descrierea activităţii. Beneficiari –grupul ţintă Modalităţi de evaluare -raport de activitate Activitatea nr. urmând ca să se realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora. Fiecare şcoală nominalizând un profesor responsabil de proiect care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza campania de lansare şi promovare a proiectului. Data/perioada de desfăşurare. Se vor stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului. psihologul – responsabil cu elaborarea chestionarelor.luna 1 şi 2.şcoală Participanţi .şcolile partenere în proiect Participanţi . Responsabil. elevi şi părinţi. Responsabil. consilier educativ. Se va stabili componenţa echipei manageriale.Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi chestionarele pentru elevi.luna 1 Locul desfăşurării.cadre didactice.cadre didactice Descrierea activităţii.GRUP ŢINTĂ • • • elevi ai şcolii partenere .În cadrul acestei activităţi se vor întâlni şcolile partenere în proiect.manager proiect (MP). asistent manager (AM).

Elevii implicaţi în proiect vor putea să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi discutate pe site-ul proiectului.Are loc o masă rotundă în care are se prezentă analiza nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat în urma interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor.cadre didactice.sala festivă a şcolii Participanţi . cadre didactice.cadre didactice. site Activitatea nr.4 Titlul activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa verbală şi implicaţiile ei” Data/perioada de desfăşurare.Psihologul împreună cu asitent managerul vor elabora regulamentul concursului şi vor achiziţiona premiile. Descrierea activităţii.raport de activitate. Se organizează concursul propriu-zis juriul stabilind premiile.cadre didactice. 5 Titlul activităţii: Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Data/perioada de desfăşurare. elevi şi părinți. Se va populariza concursul la nivelul fiecărei şcoli prin intermediul unor afişe. elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare.cadre didactice.luna 3.4 şi 5.Au loc dezbateri la nivelul fiecărei şcoli la care participă membrii consiului elevilor. Descrierea activităţii.3 Titlul activităţii: Informarea cadrelor didactice şi a părintilor din scoală cu privire la fenomenul de violenţă verbală Data/perioada de desfăşurare.Beneficiari. părinţilor şi cadrelor didactice. un reprezentant al Poliţiei.asistent manager (AM) Beneficiari. Descrierea activităţii.cadre didactice. Locul desfăşurării.raport de activitate Activitatea nr.luna 2. Locul desfăşurării. elevi şi părinţi. reprezentaţi ai părinţilor.chestionare. Responsabil. elevi şi părinţi.şcoală Participanţi .elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare.asistent manager (AM) Beneficiari.luna 3.raport de activitate Activitatea nr. Se vor premia .şcoală Participanţi . Responsabil. elevii Modalităţi de evaluare. Locul desfăşurării.

Modalităţi de evaluare.luna 6 Locul desfăşurării.7 Titlul activităţii: Diseminare proiect Data/perioada de desfăşurare.elevii Modalităţi de evaluare.membrii Consiliului elevilor. comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în proiect vor valida varianta finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul proiectului. elevi şi părinţi. Responsabil.raport final .cadre didactice. Responsabii. Responsabil.elevi.elevi.şcoală Participanţi .raport de activitate Activitatea nr.cadre didactice. consilier educativ. cadre didactice. elevi şi părinţi. Locul desfăşurării.asistent manager (AM).psiholog Beneficiari.şcoală Participanţi . Pe site-ul proiectului vor fi mediatizaţi câştigătorii concursului. Descrierea activităţii Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în clasă ce vor fi postate pe site. Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului.Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe de presă.raport de activitate Activitatea nr.manager proiect (MP) Beneficiari.6 Titlul activităţii: Reguli în clasa noastră Data/perioada de desfăşurare. Descrierea activităţii.participanţii pe fiecare secţiune în parte. cadre didactice şi părinţi. diriginţi. Modalităţi de evaluare. Beneficiari. responsabil cu elaborarea regulamentului concursului.luna 3. 4 şi 5.

12 prezentări power point-uri.părinţi. • • MODALITATEA DE EVALUARE : • • Rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitate Informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor. 7 filme antiviolenţă. valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor. prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării. etc Evaluarea globală a capacităţii ( indicatori calitativi ).elevi. interpretarea rezultatelor . realizarea unui număr de 25 eseuri. filme. reale a copiilor de comunicare • • • • întocmirea rapoartelor ( indicatori cantitativi şi calitativi ). afişe. site-ul proiectului. eseuri. • • INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI • • • • • Numărul de elevi participanţi la program Numărul de accesări pe site-ul şcolii Numărul de elevi care folosesc un limbaj literar Autoevaluarea elevilor Numărul de pliante ale proiectului distribuite Numărul de prezentări ale proiectului la conferinţe naţionale • . 25 postere.REZULTATE AŞTEPTATE: • reducerea cu 30% a numărului de cazuri de violenţă din școala noastră pe parcursul anului şcolar. creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre didactice.

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE • • • Implicarea mass-mediei locale.psiholog Responsabil publicitatea Responsabil achiziţii BENEFICIARII DIRECŢI: elevi.• Numărul de articole publicate despre proiect MANAGEMENTUL PROIECTULUI • • • • • • Manager de proiect Asistent manager Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitate. prin realizarea unor emisiuni şi articole având ca temă „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”. cadre didactice BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI Se preconizează organizarea anuală a Concursului tematic „Nu te lăsa intimidat” şi promovarea acestui concurs într-un eveniment la nivel naţional prin înscrierea acestuia pe lista evenimetelor educative naţionale aprobate de MECI.consilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor. Mediatizarea activităţilor pe site-ul proiectului Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a proiectului PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT • • • • Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Liceul Bănăţean Oţelu Roşu Şcoala generală nr.3 Petrila .

1.1 Masa participanților 2.1 editare și tipărire materiale 3.1 Cheltuieli cu personalul 1.1 Salarii și asimilate acestora 2. Participanți 2. cupe • • • BUGETUL PROIECTULUI Categorii/subcategorii 1.3 cheltuieli de informare și publicitate 4.2 Premii participanți 3.Alte cheltuieli aferente managementului de proiect 3. Rezerve 5. Resurse umane 1. diplome. Total costuri directe Costuri directe/Total 600 200 1000 500 1000 500 500 4300 .• Poliţia comunitară RESURSELE NECESARE DERULĂRII PROIECTULUI • • • • • • • Laptop Videoproiector Copiator Consumabile Hârtie Cabinet multimedia Domeniu pentru publicarea site-ului proiectului Afişe Pliante de prezentare proiect Premii: cărţi.2 materiale consumabile 3.

.

A0 A01 A02 A03 A04 A1 A11 A12 A13 A14 A2 Activitati/subactivitati Managementul proiectului Constituirea echipei manageriale Recrutarea echipei de implementare Monitorizare proiect Evaluare proiect Masurarea nivelului de agresivitate verbala din scoala Elaborarea testelor / chestionarelor Aplicarea testelor Interpretarea si analiza rezultatelor Elaborarea raportului Informarea cadrelor didactice si a parintilor din scoala cu privire la fenomenul de violenta verbala Informarea grupului tinta Dezbatere pe tema „Violenta verbala si implicatiile ei” L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP MP AM MP. AM MP Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitateconsilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR Nr.psiholog Diriginti Responsabil cu elaborarea chestionarelor.1 A3 AM AM .psiholog AM MP Responsabil A2. Crt.

Nr. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. diriginti Membrii consiliul elevilor Consilier educativ Responsabil publicitatea Responsabil publicitatea EM Responsabil publicitatea Responsabil achizitii . Crt. A4 A41 A42 A5 A51 A52 A53 A6 A61 A62 A63 A7 Activitati/subactivitati Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Elaborarea regulamentului concursului Desfasurarea concursului si premierea Reguli in clasa noastra Realizarea gupelor de lucru Elaborarea regulamentului Dezbaterea si validarea variantei optime Publicitatea Conferinta de lansare Promovare pe parcurs Conferinta de incheiere Achizitii L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP Responsabil Responsabil cu elaborarea regulamentului concursuluipsiholog AM Consilier educativ.