FORMARE DE CONSILIERI ŞI ASISTENŢI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (CONTRACT POSDRU1/1.

1/S/8), Proiect cofinanţat din Fondul Social European

PROIECT EDUCATIV

STOP VIOLENŢEI!

Proiect propus de: Prof. Popescu Adriana Cătălina Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad Coordonatori: Lector Univ. Dr. MARIA LIANA LĂCĂTUŞ Prep. Univ. Drd. VIOLETA MARIA ŞERBU

Timişoara, 29-31 octombrie 2010

ARGUMENT Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex. conştientizarea fenomenelor de violenţă verbală.părinţi. pe o perioadă de şase luni de zile. . cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate. cadrele didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. cu privire la problematica violenţei verbale. Activităţile se vor desfăşura cu elevii din şcolile partenere în proiect: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad. pe consiliere de grup. rafinate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii. centrat pe activităţi cu elevii de gimnaziu. dezbateri. Liceul Banăţean Oţelu Roşu şi Şcola generală nr. O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii. acţional. elevii si părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. identificarea. OBIECTIVUL GENERAL • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii a unor comportamente paşnice/reducerea violenţei verbale în şcoală OBIECTIVELE SPECIFICE • Cunoaşterea. masă rotunde. 6 Petrila. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice. iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal.TITLUL PROIECTULUI: STOP VIOLENŢEI! REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul propus este un proiect educaţional. activităţi extraşcolare – concurs tematic. De aceea când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului. de către elevi a • Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele didactice-elevi. Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad.

având loc totodată şi recrutarea echipei de implementare a proiectului din fiecare şcoală. părinţă şi cadre didactice.Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi chestionarele pentru elevi. asistent manager (AM). asistent manager (AM). Fiecare şcoală nominalizând un profesor responsabil de proiect care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza campania de lansare şi promovare a proiectului. . Se va stabili componenţa echipei manageriale.luna 1 Locul desfăşurării. diriginţi.manager proiect (MP). elevi şi părinţi.manager proiect (MP).În cadrul acestei activităţi se vor întâlni şcolile partenere în proiect. urmând ca să se realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora. Locul desfăşurării. Data/perioada de desfăşurare. Are loc conferinţa de presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop violenţei!”.şcoală Participanţi .şcolile partenere în proiect Participanţi .nivel gimnazial: 1125 elevi cadre didactice din şcoalile partenere: 40 părinţii elevilor DURATA PROIECTULUI : 6 LUNI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Activitatea nr. Se vor stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului.luna 1 şi 2. consilier educativ. Responsabil.cadre didactice Descrierea activităţii. Descrierea activităţii.cadre didactice. Responsabil. 1 Titlul activităţii: Lansarea proiectului Data/perioada de desfăşurare.2 Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate verbală din şcoală. Beneficiari –grupul ţintă Modalităţi de evaluare -raport de activitate Activitatea nr.GRUP ŢINTĂ • • • elevi ai şcolii partenere . psihologul – responsabil cu elaborarea chestionarelor.

cadre didactice.raport de activitate Activitatea nr.cadre didactice.cadre didactice. Locul desfăşurării. Descrierea activităţii. Locul desfăşurării. site Activitatea nr.raport de activitate Activitatea nr. elevii Modalităţi de evaluare. elevi şi părinţi. Elevii implicaţi în proiect vor putea să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi discutate pe site-ul proiectului. Responsabil.raport de activitate.4 şi 5.cadre didactice.asistent manager (AM) Beneficiari.asistent manager (AM) Beneficiari.Beneficiari. un reprezentant al Poliţiei.4 Titlul activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa verbală şi implicaţiile ei” Data/perioada de desfăşurare.şcoală Participanţi .luna 2. Se organizează concursul propriu-zis juriul stabilind premiile. părinţilor şi cadrelor didactice.elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare.şcoală Participanţi .Are loc o masă rotundă în care are se prezentă analiza nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat în urma interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor.cadre didactice. reprezentaţi ai părinţilor.sala festivă a şcolii Participanţi .3 Titlul activităţii: Informarea cadrelor didactice şi a părintilor din scoală cu privire la fenomenul de violenţă verbală Data/perioada de desfăşurare. Locul desfăşurării.luna 3. Se vor premia . cadre didactice. elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare. elevi şi părinţi.Au loc dezbateri la nivelul fiecărei şcoli la care participă membrii consiului elevilor. elevi şi părinți. 5 Titlul activităţii: Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Data/perioada de desfăşurare. Descrierea activităţii. Se va populariza concursul la nivelul fiecărei şcoli prin intermediul unor afişe. Descrierea activităţii.chestionare.Psihologul împreună cu asitent managerul vor elabora regulamentul concursului şi vor achiziţiona premiile.luna 3. Responsabil.

luna 3.cadre didactice. diriginţi.elevi.6 Titlul activităţii: Reguli în clasa noastră Data/perioada de desfăşurare. Locul desfăşurării.Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe de presă.asistent manager (AM). Modalităţi de evaluare. Pe site-ul proiectului vor fi mediatizaţi câştigătorii concursului. Beneficiari.raport de activitate Activitatea nr.şcoală Participanţi . elevi şi părinţi. elevi şi părinţi. Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în proiect vor valida varianta finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul proiectului. responsabil cu elaborarea regulamentului concursului. Descrierea activităţii.şcoală Participanţi . Responsabii.psiholog Beneficiari. consilier educativ.luna 6 Locul desfăşurării.membrii Consiliului elevilor.manager proiect (MP) Beneficiari.participanţii pe fiecare secţiune în parte.cadre didactice. cadre didactice şi părinţi.elevi.raport final . cadre didactice. Responsabil. Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului.7 Titlul activităţii: Diseminare proiect Data/perioada de desfăşurare. Descrierea activităţii Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în clasă ce vor fi postate pe site. comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Modalităţi de evaluare.raport de activitate Activitatea nr. Responsabil. 4 şi 5.elevii Modalităţi de evaluare.

filme. interpretarea rezultatelor . prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării. • • MODALITATEA DE EVALUARE : • • Rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitate Informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor. • • INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI • • • • • Numărul de elevi participanţi la program Numărul de accesări pe site-ul şcolii Numărul de elevi care folosesc un limbaj literar Autoevaluarea elevilor Numărul de pliante ale proiectului distribuite Numărul de prezentări ale proiectului la conferinţe naţionale • . 25 postere. realizarea unui număr de 25 eseuri.părinţi. afişe. reale a copiilor de comunicare • • • • întocmirea rapoartelor ( indicatori cantitativi şi calitativi ). creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre didactice.elevi. etc Evaluarea globală a capacităţii ( indicatori calitativi ).REZULTATE AŞTEPTATE: • reducerea cu 30% a numărului de cazuri de violenţă din școala noastră pe parcursul anului şcolar. eseuri. valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor. 7 filme antiviolenţă. site-ul proiectului. 12 prezentări power point-uri.

• Numărul de articole publicate despre proiect MANAGEMENTUL PROIECTULUI • • • • • • Manager de proiect Asistent manager Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitate. prin realizarea unor emisiuni şi articole având ca temă „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”.consilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.3 Petrila .psiholog Responsabil publicitatea Responsabil achiziţii BENEFICIARII DIRECŢI: elevi. ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE • • • Implicarea mass-mediei locale. cadre didactice BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI Se preconizează organizarea anuală a Concursului tematic „Nu te lăsa intimidat” şi promovarea acestui concurs într-un eveniment la nivel naţional prin înscrierea acestuia pe lista evenimetelor educative naţionale aprobate de MECI. Mediatizarea activităţilor pe site-ul proiectului Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a proiectului PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT • • • • Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Liceul Bănăţean Oţelu Roşu Şcoala generală nr.

1. diplome.1 Salarii și asimilate acestora 2. Rezerve 5.2 Premii participanți 3. Resurse umane 1. cupe • • • BUGETUL PROIECTULUI Categorii/subcategorii 1.1 editare și tipărire materiale 3.2 materiale consumabile 3.3 cheltuieli de informare și publicitate 4.Alte cheltuieli aferente managementului de proiect 3. Total costuri directe Costuri directe/Total 600 200 1000 500 1000 500 500 4300 .• Poliţia comunitară RESURSELE NECESARE DERULĂRII PROIECTULUI • • • • • • • Laptop Videoproiector Copiator Consumabile Hârtie Cabinet multimedia Domeniu pentru publicarea site-ului proiectului Afişe Pliante de prezentare proiect Premii: cărţi.1 Masa participanților 2. Participanți 2.1 Cheltuieli cu personalul 1.

.

psiholog AM MP Responsabil A2. A0 A01 A02 A03 A04 A1 A11 A12 A13 A14 A2 Activitati/subactivitati Managementul proiectului Constituirea echipei manageriale Recrutarea echipei de implementare Monitorizare proiect Evaluare proiect Masurarea nivelului de agresivitate verbala din scoala Elaborarea testelor / chestionarelor Aplicarea testelor Interpretarea si analiza rezultatelor Elaborarea raportului Informarea cadrelor didactice si a parintilor din scoala cu privire la fenomenul de violenta verbala Informarea grupului tinta Dezbatere pe tema „Violenta verbala si implicatiile ei” L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP MP AM MP. AM MP Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitateconsilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.1 A3 AM AM .GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR Nr. Crt.psiholog Diriginti Responsabil cu elaborarea chestionarelor.

Comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. diriginti Membrii consiliul elevilor Consilier educativ Responsabil publicitatea Responsabil publicitatea EM Responsabil publicitatea Responsabil achizitii . Crt. A4 A41 A42 A5 A51 A52 A53 A6 A61 A62 A63 A7 Activitati/subactivitati Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Elaborarea regulamentului concursului Desfasurarea concursului si premierea Reguli in clasa noastra Realizarea gupelor de lucru Elaborarea regulamentului Dezbaterea si validarea variantei optime Publicitatea Conferinta de lansare Promovare pe parcurs Conferinta de incheiere Achizitii L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP Responsabil Responsabil cu elaborarea regulamentului concursuluipsiholog AM Consilier educativ.Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful