P. 1
proiect violenta

proiect violenta

5.0

|Views: 4,920|Likes:
Published by adriana_popescu_8

More info:

Published by: adriana_popescu_8 on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

FORMARE DE CONSILIERI ŞI ASISTENŢI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (CONTRACT POSDRU1/1.

1/S/8), Proiect cofinanţat din Fondul Social European

PROIECT EDUCATIV

STOP VIOLENŢEI!

Proiect propus de: Prof. Popescu Adriana Cătălina Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad Coordonatori: Lector Univ. Dr. MARIA LIANA LĂCĂTUŞ Prep. Univ. Drd. VIOLETA MARIA ŞERBU

Timişoara, 29-31 octombrie 2010

pe consiliere de grup. de către elevi a • Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele didactice-elevi. cadrele didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. cu privire la problematica violenţei verbale. simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului. acţional. dezbateri. De aceea când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. ARGUMENT Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex. centrat pe activităţi cu elevii de gimnaziu. activităţi extraşcolare – concurs tematic. . 6 Petrila. masă rotunde. rafinate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii. identificarea. Liceul Banăţean Oţelu Roşu şi Şcola generală nr. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice. O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii. iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal. Activităţile se vor desfăşura cu elevii din şcolile partenere în proiect: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad. elevii si părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad. conştientizarea fenomenelor de violenţă verbală. pe o perioadă de şase luni de zile.TITLUL PROIECTULUI: STOP VIOLENŢEI! REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul propus este un proiect educaţional. OBIECTIVUL GENERAL • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii a unor comportamente paşnice/reducerea violenţei verbale în şcoală OBIECTIVELE SPECIFICE • Cunoaşterea.părinţi. cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate.

manager proiect (MP). Responsabil.nivel gimnazial: 1125 elevi cadre didactice din şcoalile partenere: 40 părinţii elevilor DURATA PROIECTULUI : 6 LUNI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Activitatea nr. părinţă şi cadre didactice.cadre didactice.cadre didactice Descrierea activităţii.şcolile partenere în proiect Participanţi .Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi chestionarele pentru elevi.În cadrul acestei activităţi se vor întâlni şcolile partenere în proiect. Beneficiari –grupul ţintă Modalităţi de evaluare -raport de activitate Activitatea nr. 1 Titlul activităţii: Lansarea proiectului Data/perioada de desfăşurare. Descrierea activităţii. asistent manager (AM). .luna 1 şi 2. urmând ca să se realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora. Data/perioada de desfăşurare. Are loc conferinţa de presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop violenţei!”. Se va stabili componenţa echipei manageriale. având loc totodată şi recrutarea echipei de implementare a proiectului din fiecare şcoală. Responsabil. Locul desfăşurării.manager proiect (MP).şcoală Participanţi . elevi şi părinţi. diriginţi. Se vor stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului.GRUP ŢINTĂ • • • elevi ai şcolii partenere . psihologul – responsabil cu elaborarea chestionarelor.2 Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate verbală din şcoală. consilier educativ. Fiecare şcoală nominalizând un profesor responsabil de proiect care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza campania de lansare şi promovare a proiectului.luna 1 Locul desfăşurării. asistent manager (AM).

Elevii implicaţi în proiect vor putea să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi discutate pe site-ul proiectului.Psihologul împreună cu asitent managerul vor elabora regulamentul concursului şi vor achiziţiona premiile. Se va populariza concursul la nivelul fiecărei şcoli prin intermediul unor afişe. Se organizează concursul propriu-zis juriul stabilind premiile. cadre didactice. Descrierea activităţii.Beneficiari.elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare. un reprezentant al Poliţiei. elevi şi părinţi. Descrierea activităţii. Descrierea activităţii. Locul desfăşurării.raport de activitate Activitatea nr.şcoală Participanţi . părinţilor şi cadrelor didactice. 5 Titlul activităţii: Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Data/perioada de desfăşurare.Au loc dezbateri la nivelul fiecărei şcoli la care participă membrii consiului elevilor.şcoală Participanţi .4 Titlul activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa verbală şi implicaţiile ei” Data/perioada de desfăşurare.cadre didactice. site Activitatea nr.asistent manager (AM) Beneficiari.cadre didactice.chestionare.luna 2. Se vor premia .luna 3. elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare.luna 3.raport de activitate Activitatea nr.3 Titlul activităţii: Informarea cadrelor didactice şi a părintilor din scoală cu privire la fenomenul de violenţă verbală Data/perioada de desfăşurare.sala festivă a şcolii Participanţi .4 şi 5. reprezentaţi ai părinţilor.Are loc o masă rotundă în care are se prezentă analiza nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat în urma interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor.cadre didactice.raport de activitate. elevii Modalităţi de evaluare.cadre didactice. Locul desfăşurării. elevi şi părinţi.asistent manager (AM) Beneficiari. Responsabil.cadre didactice. Locul desfăşurării. Responsabil. elevi şi părinți.

comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Descrierea activităţii Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în clasă ce vor fi postate pe site. Locul desfăşurării.6 Titlul activităţii: Reguli în clasa noastră Data/perioada de desfăşurare. diriginţi. Pe site-ul proiectului vor fi mediatizaţi câştigătorii concursului.luna 3. elevi şi părinţi.cadre didactice. Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în proiect vor valida varianta finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul proiectului. Responsabil.elevi.şcoală Participanţi .luna 6 Locul desfăşurării. Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului.7 Titlul activităţii: Diseminare proiect Data/perioada de desfăşurare.psiholog Beneficiari.cadre didactice. Modalităţi de evaluare. Responsabil. cadre didactice şi părinţi.membrii Consiliului elevilor.raport de activitate Activitatea nr. Descrierea activităţii.Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe de presă.participanţii pe fiecare secţiune în parte. 4 şi 5.raport de activitate Activitatea nr. Modalităţi de evaluare. responsabil cu elaborarea regulamentului concursului.şcoală Participanţi .raport final .elevii Modalităţi de evaluare. elevi şi părinţi.asistent manager (AM).elevi. Beneficiari. cadre didactice.manager proiect (MP) Beneficiari. Responsabii. consilier educativ.

reale a copiilor de comunicare • • • • întocmirea rapoartelor ( indicatori cantitativi şi calitativi ). afişe.REZULTATE AŞTEPTATE: • reducerea cu 30% a numărului de cazuri de violenţă din școala noastră pe parcursul anului şcolar. eseuri. 12 prezentări power point-uri.elevi. interpretarea rezultatelor . etc Evaluarea globală a capacităţii ( indicatori calitativi ). • • INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI • • • • • Numărul de elevi participanţi la program Numărul de accesări pe site-ul şcolii Numărul de elevi care folosesc un limbaj literar Autoevaluarea elevilor Numărul de pliante ale proiectului distribuite Numărul de prezentări ale proiectului la conferinţe naţionale • . 7 filme antiviolenţă. • • MODALITATEA DE EVALUARE : • • Rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitate Informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor. valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor. filme. creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre didactice. realizarea unui număr de 25 eseuri. 25 postere. prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării.părinţi. site-ul proiectului.

consilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor. ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE • • • Implicarea mass-mediei locale. cadre didactice BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI Se preconizează organizarea anuală a Concursului tematic „Nu te lăsa intimidat” şi promovarea acestui concurs într-un eveniment la nivel naţional prin înscrierea acestuia pe lista evenimetelor educative naţionale aprobate de MECI.3 Petrila . Mediatizarea activităţilor pe site-ul proiectului Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a proiectului PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT • • • • Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Liceul Bănăţean Oţelu Roşu Şcoala generală nr.• Numărul de articole publicate despre proiect MANAGEMENTUL PROIECTULUI • • • • • • Manager de proiect Asistent manager Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitate.psiholog Responsabil publicitatea Responsabil achiziţii BENEFICIARII DIRECŢI: elevi. prin realizarea unor emisiuni şi articole având ca temă „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”.

1 Masa participanților 2. Participanți 2.1 Cheltuieli cu personalul 1. Rezerve 5.1 editare și tipărire materiale 3. cupe • • • BUGETUL PROIECTULUI Categorii/subcategorii 1.3 cheltuieli de informare și publicitate 4.• Poliţia comunitară RESURSELE NECESARE DERULĂRII PROIECTULUI • • • • • • • Laptop Videoproiector Copiator Consumabile Hârtie Cabinet multimedia Domeniu pentru publicarea site-ului proiectului Afişe Pliante de prezentare proiect Premii: cărţi.Alte cheltuieli aferente managementului de proiect 3. Total costuri directe Costuri directe/Total 600 200 1000 500 1000 500 500 4300 .2 Premii participanți 3. Resurse umane 1. diplome.1.2 materiale consumabile 3.1 Salarii și asimilate acestora 2.

.

psiholog Diriginti Responsabil cu elaborarea chestionarelor. Crt.GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR Nr.1 A3 AM AM .psiholog AM MP Responsabil A2. A0 A01 A02 A03 A04 A1 A11 A12 A13 A14 A2 Activitati/subactivitati Managementul proiectului Constituirea echipei manageriale Recrutarea echipei de implementare Monitorizare proiect Evaluare proiect Masurarea nivelului de agresivitate verbala din scoala Elaborarea testelor / chestionarelor Aplicarea testelor Interpretarea si analiza rezultatelor Elaborarea raportului Informarea cadrelor didactice si a parintilor din scoala cu privire la fenomenul de violenta verbala Informarea grupului tinta Dezbatere pe tema „Violenta verbala si implicatiile ei” L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP MP AM MP. AM MP Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitateconsilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.

A4 A41 A42 A5 A51 A52 A53 A6 A61 A62 A63 A7 Activitati/subactivitati Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Elaborarea regulamentului concursului Desfasurarea concursului si premierea Reguli in clasa noastra Realizarea gupelor de lucru Elaborarea regulamentului Dezbaterea si validarea variantei optime Publicitatea Conferinta de lansare Promovare pe parcurs Conferinta de incheiere Achizitii L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP Responsabil Responsabil cu elaborarea regulamentului concursuluipsiholog AM Consilier educativ. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Crt. diriginti Membrii consiliul elevilor Consilier educativ Responsabil publicitatea Responsabil publicitatea EM Responsabil publicitatea Responsabil achizitii .Nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->