FORMARE DE CONSILIERI ŞI ASISTENŢI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (CONTRACT POSDRU1/1.

1/S/8), Proiect cofinanţat din Fondul Social European

PROIECT EDUCATIV

STOP VIOLENŢEI!

Proiect propus de: Prof. Popescu Adriana Cătălina Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad Coordonatori: Lector Univ. Dr. MARIA LIANA LĂCĂTUŞ Prep. Univ. Drd. VIOLETA MARIA ŞERBU

Timişoara, 29-31 octombrie 2010

pe o perioadă de şase luni de zile. OBIECTIVUL GENERAL • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii a unor comportamente paşnice/reducerea violenţei verbale în şcoală OBIECTIVELE SPECIFICE • Cunoaşterea. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice. ARGUMENT Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex.TITLUL PROIECTULUI: STOP VIOLENŢEI! REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul propus este un proiect educaţional. cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate. Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad. elevii si părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. masă rotunde. Activităţile se vor desfăşura cu elevii din şcolile partenere în proiect: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad. cadrele didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. rafinate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii. cu privire la problematica violenţei verbale. dezbateri. 6 Petrila. de către elevi a • Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele didactice-elevi. iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal. simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului. conştientizarea fenomenelor de violenţă verbală. Liceul Banăţean Oţelu Roşu şi Şcola generală nr. pe consiliere de grup. O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii. . De aceea când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. activităţi extraşcolare – concurs tematic.părinţi. acţional. identificarea. centrat pe activităţi cu elevii de gimnaziu.

Are loc conferinţa de presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop violenţei!”. Fiecare şcoală nominalizând un profesor responsabil de proiect care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza campania de lansare şi promovare a proiectului.cadre didactice. consilier educativ.nivel gimnazial: 1125 elevi cadre didactice din şcoalile partenere: 40 părinţii elevilor DURATA PROIECTULUI : 6 LUNI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Activitatea nr.luna 1 Locul desfăşurării. Descrierea activităţii.şcolile partenere în proiect Participanţi .GRUP ŢINTĂ • • • elevi ai şcolii partenere .şcoală Participanţi . Locul desfăşurării. elevi şi părinţi. Se vor stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului. urmând ca să se realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora. Beneficiari –grupul ţintă Modalităţi de evaluare -raport de activitate Activitatea nr. Se va stabili componenţa echipei manageriale.În cadrul acestei activităţi se vor întâlni şcolile partenere în proiect. . părinţă şi cadre didactice. Responsabil.manager proiect (MP).manager proiect (MP).cadre didactice Descrierea activităţii.2 Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate verbală din şcoală. Responsabil.Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi chestionarele pentru elevi.luna 1 şi 2. Data/perioada de desfăşurare. 1 Titlul activităţii: Lansarea proiectului Data/perioada de desfăşurare. asistent manager (AM). diriginţi. asistent manager (AM). psihologul – responsabil cu elaborarea chestionarelor. având loc totodată şi recrutarea echipei de implementare a proiectului din fiecare şcoală.

Descrierea activităţii.Au loc dezbateri la nivelul fiecărei şcoli la care participă membrii consiului elevilor. Descrierea activităţii. Locul desfăşurării.cadre didactice. elevi şi părinţi.raport de activitate Activitatea nr. Se organizează concursul propriu-zis juriul stabilind premiile. Responsabil. Elevii implicaţi în proiect vor putea să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi discutate pe site-ul proiectului.chestionare. un reprezentant al Poliţiei. Se vor premia . 5 Titlul activităţii: Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Data/perioada de desfăşurare.cadre didactice. părinţilor şi cadrelor didactice. Se va populariza concursul la nivelul fiecărei şcoli prin intermediul unor afişe. elevi şi părinţi.luna 3. site Activitatea nr. elevi şi părinți. reprezentaţi ai părinţilor.Psihologul împreună cu asitent managerul vor elabora regulamentul concursului şi vor achiziţiona premiile.4 şi 5. cadre didactice.cadre didactice.raport de activitate Activitatea nr.elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare. elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare.asistent manager (AM) Beneficiari.şcoală Participanţi .3 Titlul activităţii: Informarea cadrelor didactice şi a părintilor din scoală cu privire la fenomenul de violenţă verbală Data/perioada de desfăşurare.4 Titlul activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa verbală şi implicaţiile ei” Data/perioada de desfăşurare.Beneficiari. Descrierea activităţii.raport de activitate.luna 3. Responsabil.luna 2.Are loc o masă rotundă în care are se prezentă analiza nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat în urma interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor.cadre didactice.sala festivă a şcolii Participanţi . elevii Modalităţi de evaluare. Locul desfăşurării.cadre didactice. Locul desfăşurării.şcoală Participanţi .asistent manager (AM) Beneficiari.

elevi. Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului.cadre didactice.6 Titlul activităţii: Reguli în clasa noastră Data/perioada de desfăşurare. cadre didactice şi părinţi.Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe de presă.şcoală Participanţi . 4 şi 5.elevii Modalităţi de evaluare. Responsabii.luna 6 Locul desfăşurării.asistent manager (AM). Modalităţi de evaluare. responsabil cu elaborarea regulamentului concursului. Descrierea activităţii Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în clasă ce vor fi postate pe site.luna 3.psiholog Beneficiari.manager proiect (MP) Beneficiari. Locul desfăşurării.raport de activitate Activitatea nr. cadre didactice. Responsabil.raport de activitate Activitatea nr. elevi şi părinţi.raport final .cadre didactice. consilier educativ.elevi. Beneficiari. Descrierea activităţii. Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în proiect vor valida varianta finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul proiectului.7 Titlul activităţii: Diseminare proiect Data/perioada de desfăşurare. diriginţi.membrii Consiliului elevilor. Modalităţi de evaluare. Pe site-ul proiectului vor fi mediatizaţi câştigătorii concursului. elevi şi părinţi.participanţii pe fiecare secţiune în parte.şcoală Participanţi . comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Responsabil.

filme.părinţi.elevi. realizarea unui număr de 25 eseuri. creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre didactice. • • INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI • • • • • Numărul de elevi participanţi la program Numărul de accesări pe site-ul şcolii Numărul de elevi care folosesc un limbaj literar Autoevaluarea elevilor Numărul de pliante ale proiectului distribuite Numărul de prezentări ale proiectului la conferinţe naţionale • . reale a copiilor de comunicare • • • • întocmirea rapoartelor ( indicatori cantitativi şi calitativi ). etc Evaluarea globală a capacităţii ( indicatori calitativi ). 12 prezentări power point-uri. • • MODALITATEA DE EVALUARE : • • Rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitate Informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor. prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării. afişe. 7 filme antiviolenţă. 25 postere. valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor. eseuri. interpretarea rezultatelor .REZULTATE AŞTEPTATE: • reducerea cu 30% a numărului de cazuri de violenţă din școala noastră pe parcursul anului şcolar. site-ul proiectului.

• Numărul de articole publicate despre proiect MANAGEMENTUL PROIECTULUI • • • • • • Manager de proiect Asistent manager Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitate.psiholog Responsabil publicitatea Responsabil achiziţii BENEFICIARII DIRECŢI: elevi. ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE • • • Implicarea mass-mediei locale. Mediatizarea activităţilor pe site-ul proiectului Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a proiectului PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT • • • • Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Liceul Bănăţean Oţelu Roşu Şcoala generală nr. cadre didactice BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI Se preconizează organizarea anuală a Concursului tematic „Nu te lăsa intimidat” şi promovarea acestui concurs într-un eveniment la nivel naţional prin înscrierea acestuia pe lista evenimetelor educative naţionale aprobate de MECI. prin realizarea unor emisiuni şi articole având ca temă „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”.consilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.3 Petrila .

cupe • • • BUGETUL PROIECTULUI Categorii/subcategorii 1.1 Salarii și asimilate acestora 2. diplome. Resurse umane 1.2 materiale consumabile 3.1.1 Masa participanților 2.1 Cheltuieli cu personalul 1.2 Premii participanți 3.Alte cheltuieli aferente managementului de proiect 3. Total costuri directe Costuri directe/Total 600 200 1000 500 1000 500 500 4300 . Participanți 2. Rezerve 5.3 cheltuieli de informare și publicitate 4.• Poliţia comunitară RESURSELE NECESARE DERULĂRII PROIECTULUI • • • • • • • Laptop Videoproiector Copiator Consumabile Hârtie Cabinet multimedia Domeniu pentru publicarea site-ului proiectului Afişe Pliante de prezentare proiect Premii: cărţi.1 editare și tipărire materiale 3.

.

1 A3 AM AM . AM MP Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitateconsilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor. Crt. A0 A01 A02 A03 A04 A1 A11 A12 A13 A14 A2 Activitati/subactivitati Managementul proiectului Constituirea echipei manageriale Recrutarea echipei de implementare Monitorizare proiect Evaluare proiect Masurarea nivelului de agresivitate verbala din scoala Elaborarea testelor / chestionarelor Aplicarea testelor Interpretarea si analiza rezultatelor Elaborarea raportului Informarea cadrelor didactice si a parintilor din scoala cu privire la fenomenul de violenta verbala Informarea grupului tinta Dezbatere pe tema „Violenta verbala si implicatiile ei” L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP MP AM MP.psiholog Diriginti Responsabil cu elaborarea chestionarelor.GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR Nr.psiholog AM MP Responsabil A2.

A4 A41 A42 A5 A51 A52 A53 A6 A61 A62 A63 A7 Activitati/subactivitati Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Elaborarea regulamentului concursului Desfasurarea concursului si premierea Reguli in clasa noastra Realizarea gupelor de lucru Elaborarea regulamentului Dezbaterea si validarea variantei optime Publicitatea Conferinta de lansare Promovare pe parcurs Conferinta de incheiere Achizitii L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP Responsabil Responsabil cu elaborarea regulamentului concursuluipsiholog AM Consilier educativ. Crt. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.Nr. diriginti Membrii consiliul elevilor Consilier educativ Responsabil publicitatea Responsabil publicitatea EM Responsabil publicitatea Responsabil achizitii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful