FORMARE DE CONSILIERI ŞI ASISTENŢI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (CONTRACT POSDRU1/1.

1/S/8), Proiect cofinanţat din Fondul Social European

PROIECT EDUCATIV

STOP VIOLENŢEI!

Proiect propus de: Prof. Popescu Adriana Cătălina Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad Coordonatori: Lector Univ. Dr. MARIA LIANA LĂCĂTUŞ Prep. Univ. Drd. VIOLETA MARIA ŞERBU

Timişoara, 29-31 octombrie 2010

O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii. identificarea. de către elevi a • Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele didactice-elevi. cadrele didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. ARGUMENT Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex. iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal. . cu privire la problematica violenţei verbale. pe o perioadă de şase luni de zile.TITLUL PROIECTULUI: STOP VIOLENŢEI! REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul propus este un proiect educaţional. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice. Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad. Liceul Banăţean Oţelu Roşu şi Şcola generală nr. OBIECTIVUL GENERAL • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii a unor comportamente paşnice/reducerea violenţei verbale în şcoală OBIECTIVELE SPECIFICE • Cunoaşterea. Activităţile se vor desfăşura cu elevii din şcolile partenere în proiect: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad. dezbateri. activităţi extraşcolare – concurs tematic. cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate. rafinate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi-copii. De aceea când vom folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. elevii si părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. conştientizarea fenomenelor de violenţă verbală. simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului. acţional. centrat pe activităţi cu elevii de gimnaziu. masă rotunde. pe consiliere de grup. 6 Petrila.părinţi.

consilier educativ. Data/perioada de desfăşurare. urmând ca să se realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora.manager proiect (MP).luna 1 şi 2. 1 Titlul activităţii: Lansarea proiectului Data/perioada de desfăşurare. Locul desfăşurării. Responsabil.În cadrul acestei activităţi se vor întâlni şcolile partenere în proiect.GRUP ŢINTĂ • • • elevi ai şcolii partenere .nivel gimnazial: 1125 elevi cadre didactice din şcoalile partenere: 40 părinţii elevilor DURATA PROIECTULUI : 6 LUNI DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Activitatea nr.cadre didactice. Fiecare şcoală nominalizând un profesor responsabil de proiect care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza campania de lansare şi promovare a proiectului. Are loc conferinţa de presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop violenţei!”. Responsabil. asistent manager (AM).2 Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate verbală din şcoală. Se va stabili componenţa echipei manageriale. psihologul – responsabil cu elaborarea chestionarelor. . diriginţi.şcolile partenere în proiect Participanţi . părinţă şi cadre didactice. Beneficiari –grupul ţintă Modalităţi de evaluare -raport de activitate Activitatea nr.luna 1 Locul desfăşurării.şcoală Participanţi . elevi şi părinţi. asistent manager (AM). Descrierea activităţii. Se vor stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului.manager proiect (MP).cadre didactice Descrierea activităţii. având loc totodată şi recrutarea echipei de implementare a proiectului din fiecare şcoală.Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi chestionarele pentru elevi.

Au loc dezbateri la nivelul fiecărei şcoli la care participă membrii consiului elevilor. Responsabil. Se vor premia . elevi şi părinți. Descrierea activităţii. Descrierea activităţii.4 şi 5. Responsabil.3 Titlul activităţii: Informarea cadrelor didactice şi a părintilor din scoală cu privire la fenomenul de violenţă verbală Data/perioada de desfăşurare.asistent manager (AM) Beneficiari.luna 3. elevi şi părinţi. Se va populariza concursul la nivelul fiecărei şcoli prin intermediul unor afişe.cadre didactice.cadre didactice.şcoală Participanţi .sala festivă a şcolii Participanţi . cadre didactice. Descrierea activităţii. 5 Titlul activităţii: Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Data/perioada de desfăşurare.raport de activitate Activitatea nr.şcoală Participanţi .luna 3.luna 2.cadre didactice.Beneficiari. reprezentaţi ai părinţilor. elevi şi părinţi.raport de activitate. elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare.chestionare. un reprezentant al Poliţiei. Se organizează concursul propriu-zis juriul stabilind premiile.4 Titlul activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa verbală şi implicaţiile ei” Data/perioada de desfăşurare.raport de activitate Activitatea nr. părinţilor şi cadrelor didactice. elevii Modalităţi de evaluare.asistent manager (AM) Beneficiari. site Activitatea nr. Locul desfăşurării.cadre didactice.cadre didactice.Are loc o masă rotundă în care are se prezentă analiza nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat în urma interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor. Elevii implicaţi în proiect vor putea să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi discutate pe site-ul proiectului.Psihologul împreună cu asitent managerul vor elabora regulamentul concursului şi vor achiziţiona premiile.elevii şi părinţii Modalităţi de evaluare. Locul desfăşurării. Locul desfăşurării.

4 şi 5. Modalităţi de evaluare.psiholog Beneficiari.elevi.manager proiect (MP) Beneficiari. diriginţi. Pe site-ul proiectului vor fi mediatizaţi câştigătorii concursului. Responsabil. elevi şi părinţi. cadre didactice şi părinţi.cadre didactice. consilier educativ.şcoală Participanţi . elevi şi părinţi. Modalităţi de evaluare. comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.elevii Modalităţi de evaluare. Locul desfăşurării.Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferinţe de presă. responsabil cu elaborarea regulamentului concursului.raport final .raport de activitate Activitatea nr. Beneficiari.luna 6 Locul desfăşurării.cadre didactice.7 Titlul activităţii: Diseminare proiect Data/perioada de desfăşurare. Descrierea activităţii Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în clasă ce vor fi postate pe site. Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în proiect vor valida varianta finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul proiectului.6 Titlul activităţii: Reguli în clasa noastră Data/perioada de desfăşurare.asistent manager (AM).participanţii pe fiecare secţiune în parte.raport de activitate Activitatea nr. cadre didactice.membrii Consiliului elevilor.elevi. Responsabil. Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului.luna 3. Responsabii.şcoală Participanţi . Descrierea activităţii.

filme. • • INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI • • • • • Numărul de elevi participanţi la program Numărul de accesări pe site-ul şcolii Numărul de elevi care folosesc un limbaj literar Autoevaluarea elevilor Numărul de pliante ale proiectului distribuite Numărul de prezentări ale proiectului la conferinţe naţionale • .părinţi. • • MODALITATEA DE EVALUARE : • • Rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitate Informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor. 12 prezentări power point-uri. afişe. creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre didactice. etc Evaluarea globală a capacităţii ( indicatori calitativi ). 7 filme antiviolenţă.elevi. reale a copiilor de comunicare • • • • întocmirea rapoartelor ( indicatori cantitativi şi calitativi ). site-ul proiectului.REZULTATE AŞTEPTATE: • reducerea cu 30% a numărului de cazuri de violenţă din școala noastră pe parcursul anului şcolar. valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate elevilor. eseuri. 25 postere. prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării. realizarea unui număr de 25 eseuri. interpretarea rezultatelor .

cadre didactice BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI Se preconizează organizarea anuală a Concursului tematic „Nu te lăsa intimidat” şi promovarea acestui concurs într-un eveniment la nivel naţional prin înscrierea acestuia pe lista evenimetelor educative naţionale aprobate de MECI. Mediatizarea activităţilor pe site-ul proiectului Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a proiectului PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT • • • • Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Liceul Bănăţean Oţelu Roşu Şcoala generală nr. prin realizarea unor emisiuni şi articole având ca temă „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”.3 Petrila .psiholog Responsabil publicitatea Responsabil achiziţii BENEFICIARII DIRECŢI: elevi. ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE • • • Implicarea mass-mediei locale.consilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.• Numărul de articole publicate despre proiect MANAGEMENTUL PROIECTULUI • • • • • • Manager de proiect Asistent manager Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitate.

• Poliţia comunitară RESURSELE NECESARE DERULĂRII PROIECTULUI • • • • • • • Laptop Videoproiector Copiator Consumabile Hârtie Cabinet multimedia Domeniu pentru publicarea site-ului proiectului Afişe Pliante de prezentare proiect Premii: cărţi.Alte cheltuieli aferente managementului de proiect 3. Participanți 2.1 Salarii și asimilate acestora 2.1 Masa participanților 2.1. Rezerve 5. Resurse umane 1.1 Cheltuieli cu personalul 1.2 materiale consumabile 3.1 editare și tipărire materiale 3.3 cheltuieli de informare și publicitate 4. Total costuri directe Costuri directe/Total 600 200 1000 500 1000 500 500 4300 . cupe • • • BUGETUL PROIECTULUI Categorii/subcategorii 1. diplome.2 Premii participanți 3.

.

A0 A01 A02 A03 A04 A1 A11 A12 A13 A14 A2 Activitati/subactivitati Managementul proiectului Constituirea echipei manageriale Recrutarea echipei de implementare Monitorizare proiect Evaluare proiect Masurarea nivelului de agresivitate verbala din scoala Elaborarea testelor / chestionarelor Aplicarea testelor Interpretarea si analiza rezultatelor Elaborarea raportului Informarea cadrelor didactice si a parintilor din scoala cu privire la fenomenul de violenta verbala Informarea grupului tinta Dezbatere pe tema „Violenta verbala si implicatiile ei” L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP MP AM MP.psiholog Diriginti Responsabil cu elaborarea chestionarelor.1 A3 AM AM .psiholog AM MP Responsabil A2.GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR Nr. Crt. AM MP Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitateconsilier educativ Responsabil cu elaborarea chestionarelor.

Comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Crt.Nr. A4 A41 A42 A5 A51 A52 A53 A6 A61 A62 A63 A7 Activitati/subactivitati Concurs tematic „Nu te lasa intimidat” Elaborarea regulamentului concursului Desfasurarea concursului si premierea Reguli in clasa noastra Realizarea gupelor de lucru Elaborarea regulamentului Dezbaterea si validarea variantei optime Publicitatea Conferinta de lansare Promovare pe parcurs Conferinta de incheiere Achizitii L1 L2 L3 L4 L5 L6 MP Responsabil Responsabil cu elaborarea regulamentului concursuluipsiholog AM Consilier educativ. diriginti Membrii consiliul elevilor Consilier educativ Responsabil publicitatea Responsabil publicitatea EM Responsabil publicitatea Responsabil achizitii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful