Sunteți pe pagina 1din 4

ARBORI SI OSII

DEFINIRE. CLASIFICARE. CARACTERIZARE


Arborii sunt organe de masini cu miscare de rotatie destinate sa sustina alte organe de
masini (roti dintate, roti de lant, roti de curea, semicuplaje etc.) în miscare de rotatie si sa
transmita momente de torsiune în lungul axei lor.
Osiile sunt organe de masini cu miscare de rotatie sau fixe destinate numai sustinerii
unor organe de masini în miscare de rotatie. Osiile nu transmit momente de torsiune.
Arborii si osiile au si rolul de a prelua fortele de la organele de masini montate pe acestea
si de a le transmite reazemelor (lagare cu rostogolire sau cu alunecare).
Partile componente ale unui arbore sunt (fig. 5.1):
corpul arborelui (a);
portiunile de calare (b);
portiunile de reazem (c) numite si fusurile arborelui.

Portiunile
de calare sunt
zonele pe care se
monteaza
organele de
masini sustinute
de arbore.
Acestea se pot Fig. 5.1 Partile componente ale unui arbore
executa cu
suprafete
cilindrice sau conice. Cele mai utilizate sunt portiunile de calare cu suprafata cilindrica, mai
usor de prelucrat. Suprafetele conice se utilizeaza pentru portiunile de calare pe care au loc
montari si demontari frecvente ale organele de masini sustinute de arbore (roti de schimb
etc.) si când se impune o centrare foarte precisa a acestora.
Portiunile de reazem (fusurile) sunt zonele de sprijin ale arborelui în lagarele cu
rostogolire sau cu alunecare. De regula, acestea sunt dispuse în apropierea capetelor arborilor
si pot fi executate cu suprafete cilindrice, conice sau sferice.
Pentru lagarele cu rostogolire, fusurile se executa cilindrice relativ scurte – în cazul
montarii unui singur rulment cu corpurile de rostogolire dispuse pe un rând, sau mai lungi –
în cazul montarii a doi rulmenti sau a unui rulment având corpurile de rostogolire dispuse pe
doua sau mai multe rânduri. Diametrele acestor fusuri se aleg dupa diametrul interior al
rulmentului. Uneori, fusurile arborelui se executa conice având conicitatea egala cu cea a
alezajului rulmentilor oscilanti cu bile sau cu role butoi, rumentilor cu role cilindrice de
marime mare etc.
Pentru lagarele cu alunecare, fusurile se executa cilindrice, conice sau sferice, cele mai
utilizate fiind fusurile cilindrice care au diametrul mai mic decât al treptei alaturate, pentru
simplificarea montajului si pentru obtinerea de umeri de sprijin pentru fixarea axiala a
lagarelor. Fusurile conice se folosesc pentru a avea posibilitatea reglarii jocului din lagar –
prin deplasarea axiala a arborelui – iar cele sferice doar în cazul unor arbori elastici, cu
deformatii de încovoiere foarte mari.
Clasificarea arborilor si osiilor, pe baza principalelor criterii de clasificare, este
prezentata în tabelul 5.1 [23].
Tabelul 5.1

Criteriul de clasificare

Forma axei geometrice Arbori drepti

Destinatia Arbori de tran

Sectiunea arborelui pe Arbori cu sec


lungime constant

Forma sectiunii Arbori cu sectiu


transversale

Forma suprafetei Arbori net


exterioare

Rigiditatea Arbori rig

Arbori static det


Numarul reazemelor
(cu doua reaz

Pozitia axei geometrice Arbori orizontali

Criteriul de clasificare

Natura miscarii Osii fixe

Forma axei geometrice Osii drep

Forma sectiunii Osii cu sectiune


transversale

Osii static deter


Numarul reazemelor
(cu doua reaz

Pozitia axei geometrice Osii orizon

Observatie: Cu caractere aldine s-au notat arbo

Arborii drepti sunt frecvent


utilizati în transmisiile mecanice,
sectiunea transversala a acestora,
pe lungime, putând fi constanta
(fig.5.2, a) sau variabila (fig. 5.2,
b…e), depinzând de repartitia
sarcinilor (momente de torsiune, momente de încovoiere, forte axiale etc.) în lungul axei lor
si de tehnologia de executie si de montaj aleasa. Arborii cu sectiune constanta se utilizeaza
când sunt solicitati numai la torsiune, momentul de torsiune fiind constant pe întreaga
lungime a arborelui. Când arborii sunt solicitati la torsiune si încovoiere, se utilizeaza
sectiunea variabila în trepte, aceasta asigurând urmatoarele avantaje: apropierea arborelui de
o grinda de egala rezistenta la încovoiere, prezenta unor umeri de sprijin pentru fixarea axiala
a organelor de masini sustinute, montajul usor al acestor organe de masini fara deteriorarea
altor suprafete ale arborelui. În cazul arborilor de dimensiuni mari, unele trepte de trecere se
executa conice, arborele apropiindu-se si mai mult de o grinda de egala rezistenta la
încovoiere,
Arborii netezi (fig. 5.2, b) se folosesc în constructia reductoarelor, iar arborii canelati
(fig. 5.2, c) se folosesc în constructia cutiilor de viteze, a cutiilor de distributie, a
diferentialelor autovehiculelor etc.
Arborii tubulari (fig. 5.2, d) se folosesc când se impun conditii severe de greutate (când
diametrul interior al arborelui tubular este jumatate din cel exterior, greutatea acestuia se
micsoreaza cu 25%, iar rezistenta la încovoiere cu numai 6,25% [16]) sau atunci când este
necesara trecerea prin arbore a unui alt arbore (exemple: arborii coaxiali ai unor cutii de
viteze planetare; arborii cutiilor de viteze cu axe fixe ale unor tractoare prin interiorul carora
trece arborele prizei de putere).

Principalele
domenii de folosire
a arborilor drepti
sunt: reductoarele
de turatii cu axe
fixe, transmisiile a
automobilelor,
tractoarelor,
masinilor agricole,
utilaje tehnologice,
masinilor unelte,
toate transmisiile cu b
angrenaje etc. Fig. 5.3 Osii
Osiile fixe pot
fi cu axa geometrica dreapta (fig. 5.3, a) sau curbata si se întâlnesc la masini de ridicat, la
sustinerea rotilor intermediare, respectiv la puntile nemotoare ale autovehiculelor. Osiile
rotitoare (fig. 5.3, b) au, de regula, axa geometrica dreapta si sectiunea aproape constanta pe
toata lungimea si se rotesc împreuna cu organele de masini sustinute. Se întâlnesc, cu
precadere, la vagoanele de cale ferata.

MATERIALE sI TEHNOLOGIE
Materialele din care se executa arborii drepti si osiile se aleg functie de conditiile de
rezistenta si rigiditate impuse, de natura organelor de masini sustinute si de tipul lagarelor (cu
alunecare sau cu rostogolire).
Arborii drepti si osiile se executa, de regula, din oteluri carbon sau aliate, iar în cazul
unor dimensiuni foarte mari din fonta. Otelurile aliate se recomanda în cazul când pinionul
este executat din astfel de oteluri si este corp comun cu arborele, la turatii de functionare
foarte ridicate, în cazul arborilor puternic solicitati si cu restrictii de gabarit, la osiile
autovehiculelor etc.
Pentru arborii drepti si osii, se recomanda:
• oteluri de uz general pentru constructii (OL 42, OL 50, OL 60 STAS 500/2), pentru
arborii care nu necesita tratament termic;
• oteluri carbon de caliate de îmbunatatire (OLC 45, OLC 60 STAS 880) sau oteluri
aliate de îmbunatatire (40 Cr 10, 41 CrNi 12 etc. STAS 791), pentru arbori puternic
solicitati si/sau durata mare de functionare impusa lagarelor sau canelurilor;
• oteluri carbon de calitate de cementare (OLC 10, OLC 15 STAS 880) sau oteluri
aliate de cementare (13 CrNi 30, 28 TiMnCr 12 etc. STAS 791), pentru arbori
puternic solicitati si pentru arbori care functioneaza la turatii ridicate.
Semifabricatele pentru arbori si osii pot fi: bare laminate, pentru diametre sub 140 mm;
bare laminate cu forjare ulterioara; bare laminate cu matritare ulterioara, în cazul productiei
de de serie mare; semifabricate turnate, în cazul arborilor si osiilor de dimensiuni foarte mari.
Executia arborilor din bare laminate cu forjare sau matritare ulterioara conduce la obtinerea
unui semifabricat apropiat de forma finala a arborelui – cu importante economii de material,
manopera si energie – si la realizarea unui fibraj continuu care urmareste forma arborelui, cu
efect direct asupra maririi rezistentei acestuia.
Tehnologia de fabricatie a arborilor si osiilor consta în: strunjirea suprafetelor cilindrice
sau conice si a filetelor, frezarea canalelor de pana sau a canelurilor – operatii executate
înainte de tratamentul termic – rectificarea fusurilor, a portiunilor de calare, a suprafetelor
canelurilor – operatii executate dupa tratamentul termic.
Tratamentele termice sau termochimice aplicate depind de materialul din care se executa
arborii, putând fi: îmbunatatire sau îmbunatatire si calire superficiala a fusurilor, canelurilor,
portiunilor de calare etc.; cementare urmata de calire a fusurilor, portiunilor de calare si a
canelurilor; nitrurare etc.