Sunteți pe pagina 1din 3

TEAM BUILDING

GRUPUL ŢINTĂ: Personalul unei grădiniţe cu program prelungit

ARGUMENT: Datorită schimbărilor de personal (în ultimele 6 luni), în cadrul grădiniţei s-au
ivit diferite situaţii de conflict între doamnele educatoare şi doamnele îngrijitoare, situaţii care au
afectat bunul mers al activităţii grădiniţei. Pentru a îndrepta situaţia şi a găsi soluţii, D-na
Director a solicitat realizarea unui program de team-building pentru a facilita integrarea în grup a
persoanelor nou angajate şi implicit soluţionarea problemei.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Pensiune Bran

DURATA: o zi

MĂRIMEA GRUPULUI: 25-30 persoane


SCOPUL: Crearea coeziunii grupului prin înţelegerea evoluţiei personale şi a mediului socio-
profesional.
OBIECTIVE:
• Să stimuleze comunicarea asertivă între educatoare şi îngrijitoarele din grădiniţă;
• Să stimuleze cooperarea şi munca în echipă;
• Să evalueze inter-cunoaşterea la nivelul colectivului;
• Să stimuleze buna dispoziţie;
• Să demonstreze valoarea muncii în echipă.

RESURSE MATERIALE:
1. Bol de sticlă, bileţele cu întrebări, recompense (buline colorate)
2. Scaune, bileţele
3. Scânduri, sfoară
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 3 jocuri team-building (cu pauze de 20 de min între ele)

1
I. Joc: ,,Mă cunoşti?”

Obiective: În acest exerciţiu, facilitatorii urmăresc cât de bine se cunosc membrii colectivului şi
disponibilitatea acestora de a interacţiona.
Procedura:
 Se distribuie o culoare fiecărui participant
 Fiecare participant va extrage un bilet din bol; fiecare bilet conţine o întrebare despre
viaţa personal a fiecărei educatoare sau îngrijitoare prezente
 Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu o bulină colorată de la cel despre care a fost
întrebarea
 Câştigătorul este cel care deţine o gamă largă de buline, dar a şi oferit un număr mare de
buline

II. Joc: ,,Scaunul buclucaş”

Obiective: Se evaluează felul în care anumiţi membrii ai colectivului comunică, atât pe verticală
cât şi pe orizontală. Fiecare membru trebuie să-şi îndeplinească sarcina, nu contează
rapiditatea sau al câtelea termină, importantă este cooperarea.
Procedura:
 Se vor solicita doi voluntari din partea educatoarelor şi doi din partea îngrijitoarelor
 Fiecare participant se aşează într-un colţ al camerei, iar în central încăperii este aşezat un
scaun
 Participantele primesc câte un bileţel cu o sarcină de îndeplinit; pe fiecare bilet este scrisă
o altă sarcină care presupunerea mutarea scaunului în locuri diferite ale camerei
(,, Aşează scaunul la fereastră!”, …la uşă, lângă masă etc.)
 Ceilalţi primesc sarcina să observe modul în care cei patru comunică în realizarea sarcinii

III. Joc: ,,Mersul în echipă”

Obiective: Identificarea importanţei comunicării în echipă, a cooperării şi ascultarea leaderu-lui

2
Procedura:
 Se formează echipe a câte 3 membrii (educatoarele de la grupă şi îngrijitoarea), echipele
vor concura două câte două.
 Fiecare echipă va primi două scânduri prevăzute cu sfori pentru legarea picioarelor
 Echipele trebuie să parcurgă o distanţa dată, cea care ajunge prima câştigă
 Observatorii au sarcina de a analiza modul în care cele 3 persoane funcţionează ca o
echipă: comunicarea, cooperare, modul de aşezare pe scânduri, leader-ul, munca în
echipă
 Pe baza constatărilor făcute în timpul desfăşurării jocului, fiecare echipă trebuie să
formuleze o strategie pentru înbunătăţirea relaţiilor la locul de muncă
DISCUŢII:
- Pe baza unor întrebări prestabilite, participanţii îşi vor împărtăşii experienţa: ,,Cum v-aţi
simţit în timpul exerciţiului?”, ,, Care e motivul?”, ,,Ce dificultăţi aţi întâmpinat?”