Sunteți pe pagina 1din 4

IMPACTUL TERORISMULUI ASUPRA SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE

Lupta împotriva terorismului se impune în prim-plan în politica internă şi externă a


comunităţii din întreaga lume. După începerea operaţiunii antiteroriste din Afganistan, ea a
împins la problemele de fond legate de dezvoltarea democraţiei în noile state independente,
problemele legate de drepturile omului, de reducerea sărăciei, şi a şomajului. Cu toate acestea,
Rezoluţia1373 a Consiliului de Securitate al ONU stabileşte standarde şi impune obligaţii
statelor membre ONU, ceea ce sugerează faptul că lupta împotriva terorismului trebuie să aibă
loc în cadrul statului de drept.
Caracterul internaţional al terorismului necesită un răspuns global internaţional la
manifestarea acestuia. Având în vedere faptul că grupările teroriste au o reţea extinsă şi își
coordoneză acţiunile, 90% din atacurile teroriste și-au atise obiectivele. Aceste obiective sunt
destinate nu numai să producă daune directe asupra victimei sau a victimelor, dar, de asemenea,
și un efect de descurajare pentru a implementa frica, a crea sentimente de confuzie, neajutorare.
Deci, conform experţilor, numărul de atacuri teroriste este în continuă creştere, ele devin tot mai
violente şi țintele lor au devenit oameni. În anii ’70, 80% din atacuri au fost îndreptate împotriva
proprietăţii şi doar 20% împotriva poporului. În anii ’80 - raportul este de 50% la 50%. În anii
’90 este de 30% şi 70%. În secolul al XXI-lea raportul este de 10% la 90%.
Astfel,’’terorismul - este acţiunea asociată cu utilizarea violenţei sau ameninţării cu
violenţa, de obicei însoţită de o nominalizare de cerinţe specifice. Motivele sunt adesea de
natură politică sau de altă natură). Interpreţii sau executanţii sunt de obicei puţin numeroşi,
izolaţi din partea populaţiei, sunt membri ai unor grupuri organizate şi, spre deosebire de alţi
infractori îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile comise. Acţiunile sunt realizate astfel încât
să atragă atenţia maximă a publicului şi să influenţeze autorităţile sau anumite grupuri de
oameni.’’
Combaterea terorismului nu este numai sarcina cea mai complexă şi dificilă, dar şi cea
care necesită mult timp. Iată de ce , în prezent, devine deosebit de actuală problema creării unor
sisteme mondiale, regionale şi naţionale de securitate colectivă. A apărut necesitatea politică şi
economică de a forma un sistem internaţional viabil de securitate colectivă, capabilă să reziste la
orice expansionism intern şi extern, militar, dar şi la terorism. Evenimentele tragice din ultimii
ani, numeroase atacuri teroriste în diferite ţări ale lumii au demonstrat existenţa unei ameninţări
clare la viaţa politică, economică şi socială a statelor dezvoltate şi în curs de dezvoltare, cu
niveluri diferite ale democraţiei şi tendinţe religioase diferite.
Acţiunile criminale ale terorismului internaţional în Rusia şi Statele Unite, Spania şi Turcia,
Indonezia, Israel, Maroc şi Egipt, Pakistan, Afganistan şi Irak demonstrează că terorismul a
devenit din păcate, un factor obişnuit în sistemul mondial.
Fără îndoială, evenimentele tragice din 11 septembrie 2001 în Statele Unite au exacerbat
problema combaterii terorismului şi au subliniat importanţa problemelor de securitate. Faptul că
atacului au fost supus cele mai dotate din punct de vedere al securităţii clădiri, a şocat întreaga
comunitatea, toată lumea a simţit linia fragilă dintre viaţă şi moarte. Comunitatea mondială a fost
forţat într-un alt mod, într-un mod nou de a privi problemele de securitate. Având în vedere
realităţile actuale din statele membre ale Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, Europa, Rusia
şi Asia, au emis o declaraţie care să reflecte opinia generală: atacurile au fost îndreptate nu
numai împotriva SUA, dar şi împotriva valorile umane. De exemplu, cancelarul german Gerhard
Schroeder a declarat: "Acest terorism barbar este îndreptat împotriva a tot ceea pe ce se bazează
lumea noastră: respect pentru viaţa umană şi demnitate, valori precum libertatea, toleranţa,
democraţia şi echilibrul paşnic al intereselor."
Ţările partenere în crearea unei coaliţii anti-teroriste au luat măsurile necesare de
combatere a terorismului. Ele sunt conştiente de faptul că lupta va fi dificilă şi va necesita
implicarea tuturor mijloacelor disponibile şi metodelor: politice, economice, diplomatice şi
militare.
Există un risc grav de a cădea în mâinile diferitor organizaţii teroriste, a armelor de
distrugere în masă, armelor biologice şi chimice şi chiar construirea unei bombe radiologice.
Acţiunile multilaterale şi acordurile internaţionale nu dispun încă de instrumente şi mecanisme
eficiente pentru combaterea terorismului la maxim. Deşi munca în această direcţie este
constantă. "Fără îndoială, că pentru a combate un astfel de fenomen cum este terorismul
internaţional necesită o minte colectivă, un organism colectiv, capabil în mod operativ şi fără a
cauza daune celor nevinovaţi să distrugă teroriştii din întreaga lume."
Terorismul devine un factor indispensabil şi, din păcate, un factor familiar în procesul
global. În analizarea terorismului internaţional ca un fenomen al situaţiei social-politice în
contextul diferitelor procese, pe prim-plan se evidenţiază problemele securităţii internaţionale.
Construirea unui sistem eficient de securitate internaţională se confruntă cu o problemă : lipsa
unui mecanism real pentru un răspuns adecvat, în mod legal şi justificat la atacurile teroriste, o
explicaţie multivariată a fenomenului în sine, complexitatea şi diversitatea termenului de
"terorism" nu ne permite să rezolvăm această problemă.
Multe dintre ameninţările de azi sunt la scară globală, transfrontaliere şi pun în pericol
sistemul de securitate colectivă care a fost o dată concentrat în special asupra statelor
individuale.
Noua situaţie cere noi reguli. Guvernului unei singuri ţări este greu de a găsi, să nu mai vorbim
să pună în aplicare măsuri eficiente ca răspuns la noi ameninţări. În acest sens, este nevoie de a
găsi modalităţi de a îmbunătăţi cooperarea internaţională a statelor.
Pentru a combate terorismul internaţional, în scopul de a evita standardele duble în
desfăşurarea unei lupte globale anti-terorism au fost făcute mai multe încercări de a dezvolta şi a
legifera un document în care terorismul ar primi o definiţie legală fără de interpretări.
Sistemul internaţional anti-terorist ar trebui să fie stabilit sub auspiciile ONU pe o bază
juridică solidă. Principalele modalităţi de combatere a terorismului internaţional implică în
primul rând schimbul de informaţii şi coordonarea agenţiilor de informaţii din diferite ţări.
În al doilea rând, şi acest lucru a fost afirmat în mod repetat de şefii de state şi de guverne ar
trebui să fie modificate instrumentele juridice internaţionale de combatere a terorismului. La fel,
trebuie de renunţat la practica de acordare a azilului politic teroriştilor, sponsorilor şi
susţinătorilor acestora. Un rol important în această privinţă, îl are lupta împotriva traficului şi
fabricării de droguri în întreaga lume ca fiind principalele surse de finanţare a terorismului
internaţional.
Noile ameninţări la adresa securităţii au un sens mai larg conceptual şi includ terorismul
nu numai în sine, ci, de asemenea, fenomenul corupţiei, crimei organizate, traficului de droguri,
daune la sistemele informatice, incriminarea generală a societăţii.
Ţările care aparţin anumitor blocuri militar-politice, regionale, interstatale, precum şi
transatlantice au capacitatea de a consolida în mod eficient securitatea lor.
De o importanţă deosebită în această privinţă, în stadiul actual au dobândit-o instituţiile
internaţionale deja stabilite - ONU, NATO, OSCE, CSTO, ATC pentru a spori rolul lor.
Schimbarea stilului lor şi a metodelor. Se crează forţe noi de coaliţie pentru acţiuni comune. În
legătură cu evenimentele din Afganistan a fost stabilit coaliţie împotriva terorismului. La
comandă Forţelor Armate centrale ale SUA în statul Florida este o singură Coaliţiei Centrală de
Coordonare, care funcţionează cu reprezentanţi din diferite ţări, inclusiv ţările CSI. Ca parte a
operaţiunii antiteroriste din Afganistan se foloseşte în mod activ cooperarea cu republicile din
Asia Centrală. Astfel, forţele coaliţiei au forţele militare în Uzbekistan, Kârgâzstan şi
Tadjikistan. S-a intensificat asistenţei militare şi umanitare la aceste republici.
În Kîrgîzstan, un grup de militari americani dislocaţi în Aeroportul International Manas
lângă Bişkek. Situată acolo în cazul în care grupul militare folosite pentru a logisticii şi forţelor
sprijinul coaliţiei antiteroriste din Afganistan. Dar dacă e necesară baza de aer din punct de
vedere tehnic ea este gata să ofere luptător şi avioanele de atac.
Pe teritoriul Tadjikistan se află contingentului militar de aer al NATO. Foarte rapid se
implementate programul american de finanţare militare străine. Deci, în 2003, ajutorul Casei
Albe a fost de aproximativ 100 milioane dolari, o mare parte din care a fost folosit în extinderea
cooperării militare şi tehnico-militară. Are loc reechiparea tehnico-militară a forţele armate ale
Tadjikistan, Kîrgîzstan şi Uzbekistan, cu arme moderne NATO.
În sistem multipolar al ordine lumii, este nevoie de construirea unui nou, sistem de securitate cu
multe nivele, subregional adecvate realităţile politice.
Sistemul bine stabilit al comunităţii teroriste internaţionale trebuie să primească o
rezistenţă comparabile, organizată de comunitatea mondială. La 28 septembrie 2001 Consiliului
de Securitate al ONU a adoptat Rezoluţia 1373, care a instituit Comitetul de combatere a
terorismului. Acesta este compus din toţi cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU.
Comitetul intenţionează să creeze şi să conducă o reţea globală de organizaţii, la diferite niveluri,
pentru a forma un răspuns colectiv la ameninţarea terorismului.
Rezolvarea problemei se realizează atât la nivel global şi regional cît şi subregionale.
Politica antiteroristă într-o astfel de regiune importantă şi periculoasă ale fostei Uniuni Sovietice,
cum ar fi Asia Centrală este implementată cu ajutorul şi asistenţa Centrului antiterorist al CSI,
Organizaţia Tratatului de Securitate Colectiva şi Shanghai Organizatia de Cooperare.
La 21 iunie 2000 sa decis să se stabilească un Center anti-terorist CSI (ATC) a fost aprobat
Programul cu statele membre ale CSI pentru combaterea terorismului şi a altor manifestări de
extremism.
Centrul antiteroristic este o agenţie de "centrul permanent de specialitate din cadrul CSI şi
este destinat să asigure coordonarea şi cooperarea între autorităţile competente ale
statului în lupta împotriva terorismului internaţional şi alte manifestări de extremism. "
Centrul are drept scop de a efectua unele lucrări de analiză asociată cu acumularea şi sinteza
informaţiilor privind starea şi tendinţele terorismului internaţional, şi să ofere recomandări
practice pentru statele membre ale CSI. Centrul este responsabil pentru coordonarea activităţilor
din cadrul CSI să desfăşoare operaţiuni de căutare, operaţiuni în combaterea terorismului, lupta
împotriva terorismului, exercită comanda şi exerciţii operaţionale-tactice, se pregăteşte un
contingent special de unităţi anti-teroriste.
În cadrul ATC se stabileşte şi se consolidează contacte de lucru cu organizaţii
internaţionale anti-teroriste. ATC oferă informaţii cu privire la activităţile Consiliului de
Securitate al ONU de combatere a terorismului ale CSI. Centrul a fost reprezentat la reuniunea
specială a CTC cu organizaţiile internaţionale, regionale şi sub-regional anti-teroriste. Stabilirea
contactelor cu Oficiul Naţiunilor Unite pentru controlul drogurilor şi de prevenire a
criminalităţii, cu unitaţile sale structurale pentru combaterea terorismului, cu Centrul
Internaţional pentru combaterea finanţării terorismului. În cadrul "Parteneriatului pentru Pace"
statele-membre CSI participa la discuţii şi de luare a deciziilor probleme de terorism cu NATO.
Descurajator pentru intrarea pe teritoriul CSI de terorişti şi extremişti trebuie să servească o bază
aeriană din Rusia în Kîrgîzstan (din 2003) şi baze militare ruse din Tadjikistan (din 2004) .
Cu toate acestea, trebuie să remarcăm o caracteristică nouă pentru formarea şi dezvoltarea
de eforturile anti-teroriste ale comunităţii internaţionale, cum ar fi în Asia Centrală. Campania
împotriva terorismului a fost susţinut cu entuziasm de către regiunea Asiei Centrale, s-a creat o
conştientizare pozitivă în domeniul politic, care justifică utilizarea forţei, consolidarea poziţiilor
de structurile de putere, de reducere a libertăţilor democratice în aceste republici. Sub masca de
sloganuri cu privire la nevoia de securitate s-a încercat să se stabilească un control total asupra
domeniilor fundamentale ale vieţii publice. Securitate, în aşa mod s-a transformat într-un
argument convenabil pentru manipulări politice. (Exemplu: recentele evenimente de la Andijan,
evenimente uzbec).
Experienţa a demonstrat că pentru reacţie rapidă şi eficace la provocările terorismului
internaţional trebuie să găsim un mecanism de integrare de combatere a activităţilor criminale.
Componentul principal să fie forţa, dar el nu ar trebui să prevaleze, mai presus de toate, ar trebui
să elimine resursele financiare şi ideologice că organizaţiile teroriste hrana pentru animale.
Organizaţiilor perfect echipate şi organizate le poate rezista doar un sistem bine stabilit
supranaţionale care combină forţa anti-teroriste, constând din informaţii şi analize, inteligenţă,
controlul financiar, structura de putere.
Terorismului internaţional modern, fiind cel mai periculos fenomen socio-politic, are un
impact foarte mare asupra proceselor politice din lume. El manipulează, comportamentul ale
naţiunilor întregi. Datorită unei resurse independente financiare, organizatorice şi ideologice are
capacitatea de a influenţa dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi procesele internaţionale.
Astfel, pe baza analizei situaţiei mondiale actuale ale sistemul de securitate internaţional,
mai ales înţelegerea contemporane sugerează:
- o abordare cuprinzătoare, la combaterea terorismului internaţional, inclusiv măsuri preventive
pentru a combate cauzele şi factorii de generatoare sale.
- coordonarea şi responsabilitatea de a lupta împotriva terorismului, care ar trebui să ia
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
- este necesar pentru a unifica sistemele legale naţionale şi internaţionale de combatere a
activităţilor criminale teroriste.
- este necesar să se limiteze factorul de impact al mass-media asupra opiniei publice
internaţionale.