Sunteți pe pagina 1din 13

METODE ŞI TEHNICI DE ÎNVĂŢARE EFICIENTA

“Mă străduiesc să învăţ bine!”

Este promisiunea fiecărui copil făcută sieşi sau părinţilor. De cele mai
multe ori însă, aceştia se izbesc de un zid care trebuie străpuns pentru a păşi
pe tărâmul performanţei, al depăşirii şi autodepăşirii.

Apare inevitabil întrebarea: Cum? Cum să reuşesc? Nu ştiu! Nu pot! Cât de mult
aş dori să fiu ca X! Învaţă atât de uşor şi are note aşa de mari!

Ca dascăli putem identifica şi defini problema cu care elevii noştri se confruntă:


ei trebuie învăţaţi cum să înveţe în mod inteligent, eficient şi creativ, nu mecanic,
ineficient şi reproductiv.

Noi, cadrele didactice, avem obligaţia de a muta accentul “ nu atât pe însuşirea


de cunoştinţe, cât mai ales pe învăţarea de metode şi tehnici de învăţare şi muncă
intelectuală, de identificare, de regăsire şi utilizare a informaţiilor, de analiză, sinteză
şi prelucrare a acestora, în sfârşit pe învăţarea de metode şi tehnici de creativitate, de
devoltare a informaţiei şi de creare de noi semnificaţii” ( Pavel Mureşan, 1990).

OBIECTIVE CONTINUT METODOLOGIE CRITERII DE


TEMATIC EVALUARE
Însuşirea şi Mnemotehnici Problematizarea Utilizarea
adaptarea conştientă şi
mnemotehnicilor în Exerciţiu individual eficientă a unor
funcţie de şi în grup tipuri de
disciplină/ arie mnemotehnici la o
curriculară Analiza exemplelor disciplină/ arie
curriculară
Mnemotehnici

Tehnica muncii intelectuale se compune din trei mari domenii de preocupare


( Lăzărescu, S, 1973):
1. Igiena muncii intelectuale – prescripţii privind alimentaţia,
odihna, cruţarea şi perfecţionarea organismului în cadrul unui
regim de efort intelectual;

2. Organizarea muncii intelectuale – raţianalizarea condiţiilor


externe ( timp la locul de muncă) şi a condiţiilor externe ( a
intereselor, a motivaţiei, a stărilor emoţionale) specifice acestui tip de
activitate;

3. Metodologia muncii intelectuale – descrie metodele, procedeele


sau tehnicile cele mai potrivite pentru diversele tipuri de activitate
intelectuală.

Încercând să sintetizeze explicaţiile oferite de specialiştii în problematica


dezvoltării memoriei, Pavel Mureşan, în lucrarea “ Învăţarea eficientă şi rapidă”,
prezintă o definiţie-explicaţie asupra mnemotehnicii:

“ Mnemotehnica sau tehnica memorării artificiale caută să organizeze, într-


un sistem logic artificial , informaţiile disparate, pe baza unor principii şi procedee ce
sevesc la reconstituirea şi reproducerea lor precisă. Este vorba de variate sisteme de
codificare numerică sau alfabetică a diferitelor categorii de date sau cunoştinţe;
modalităţi de imaginare a unor asociaţii, relaţii, transformări, utilizări sau aplicaţii.”

Exemple de mnemotehnici utilizate:

METODA GRUPĂRII

Cât de repede putem memora o listă de termeni?

În câteva minute, condiţia fiind aceea de a grupa termenii după un criteriu ( conţinut,
formă, mărime apartenenţă, etc.), chiar şi artificial ( grupare după litera de început,
grupare în ordine alfabetică, etc.

Ex. Manualul de Biologie clasa a VII-a


Afecţiuni fizio-patologice ale S.N.( Sistem Nervos): insuficienţa
circulatorie cerebrală, infarctul cerebral, hemoragia cerebrală, epilepsia,
tumorile cerebrale, encefalitele.

Deşi afecţiunile sunt grupate după un criteriu ( afecţiuni fizio-patologice),


termenii utilizaţi sunt dificili de memorat şi reprodus. Astfel, putem apela la criteriul
grupării în ordine alfabetică, după litera de început ( literele le pot ordona
alfabetic).

Rezultatul: E E H I I T ( două litere E, două litere I, una H şi alta T)

Exemplul este relativ simplu, lista de denumiri fiind scurtă. Metoda poate fi
utilizată cu succes pentru o listă lungă de termeni.

SISTEME MNEMOTEHNICE BAZATE PE LOCALIZĂRI (“ sistemul unei


camere”, sistemul buzunarului”, etc.)

Principiul de bază pentru acest sistem îl constituie imaginarea unui spaţiu


( casă, cameră, buzunar, etc.) şi localizarea fiecărui termen de memorat într-un
loc anume. Este vorba de stabilirea unei relaţii logice specifice între ceea ce se
memorează şi obiectul din spaţiul imaginat.

Codul mnemotehnic alfabetic A-Z

Lista de cuvinte care trebuie memorată va fi ordonată succesiv, după literele


alfabetului A-Z. Este bine ca acele cuvinte care trebuie memorate să indice un obiect
uşor de reprezentat mintal. Dacă cuvintele ce trebuie memorate pot forma un lanţ de
legături logice între ele, atunci fiecare cuvânt declanşează automat reamintirea
următorului. Lista de cuvinte se poate memora prin imaginarea unei povestioare care să
evidenţieze aceste cuvinte.

Ex.: Manualul de Limba şi Literatura Română pentru clasa a VII-a

“ În literatura modernă, oda poate avea o tematică diversă: limba naţională,


divinitate, o personalitate, un eveniment, un ideal, patria, o faptă eroică.”
Lista de cuvinte cheie o putem aranja în ordine alfabetică:

Divinitatea

Eveniment

Faptă eroică

Ideal

Limba naţională

Patria

Personalitate

Lista poate fi cu uşurinţă reţinută dacă, încercăm o scurtă povestioară.

Divinitatea nu este un

Eveniment episodic în viaţa oamenilor iar

Faptele eroice ale unor oameni pot constitui

Ideal pentru alţii , acest fapt fiind semnalat în

Limba naţională de multe

Personalităţi ale

Patriei noastre

PROCEDEUL ASOCIERII NUMERICE

Procedeul se bazează pe asocierea cifrelor ( perechi) cu cifre pe care le utilizăm foarte


des. Trebuie însă să avem grijă la ordinea perechilor de cifre. Importanţa procedeului
constă în acordarea unei semnificaţii logice cifrelor sau perechilor de cifre.
Ex.:

Avem numărul de telefon 0712960930

Se asociază primele două cifre cu luna în care m-am născut, următoarele cu vârsta pe
care o am, alte două cu numărul autobuzului cu care circul zilnic, etc.

Recomandări ale specialiştilor privind prevenirea surmenajului / oboselii intelectuale şi a randamentului şcolar:

• În cursul unei săptămâni capacitatea de lucru a celor ce învaţă


este mai redusă în prima zi şi ultima zi, creşte treptat de luni până
miercuri şi începe să scadă de joi până sâmbătă;
• Perioadele optime de învăţare pe parcursul unei zile de studiu sunt
dimineaţa, între orele 8-13 şi după-amiaza între orele 16,30 – 21,30 (
obs. – perioadele maxime şi minime de productivitate a învăţării variază
într-o oarecare măsură de la persoană la persoană în funcţie de
numeroşi factori: deprinderi de învăţare, programul de studiu, capacitatea
de concentrare şi învăţare, voinţa, etc.;
• Efectuarea vunei pauze de 10-15 minute după fiecare 40-50 de
minute de concentrare şi învăţare ( relaxare sub diverse forme care să
solicite alţi centrii nervoşi);
• Altermarea în învăţare a disciplinelor sau temelor mai uşoare cu
cele considerate mai grele, a disciplinelor cu caracter intuitiv cu
disciplinele cu un grad ridicat de abstractizare;
• Aplicarea în pemanenţă a principiului asolamentului intelectual
optim – varierea conţinuturilor în vederea evitării monotoniei, plictiselii,
dezinteresului şi cultivarea atenţiei sporite, vigilenţei şi interesului faţă de
ceea ce se predă, dezbate sau învăţa;
• Selecţia informaţiilor care trebuie reţinute, apelarea la sisteme
mnemotehnnice în cazul informaţiilor fără relaţii logice între ele;
• Ceea ce se învaţă după-amiaza şi seara se reţine mai bine decât
ceea ce se însuşeşte dimineaţa;
• După-amiaza prelucrarea informaţiilor şi sintetizarea cunoştinţelor
se realizează la un nivel mult mai profund, mai elaborat;
• Performanţele în învăţare pot fi modificate prin acţiunea factorilor
volitivi şi motivaţionali, etc.

Proiectatarea activităţii “Mnemotehnici”


La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:

• Să definească mnemotehnica;
• Să descrie câteva metode, sisteme şi procedee mnemotehnice;
• Să explice importanţa utilizării mnemotehnicii în activitatea de
învăţare;
• Să utilizeze diferite metode, sisteme şi procedee mnemotehnice
pornind de la câteva exemple propuse;

I. Prezentarea unei situaţii problemă desprinsă din viaţa reală

Exerciţiul: “Memorează cât mai repede”

Obiective Resurse
• Conştientizarea importanţei • Foi de hârtie care cuprind
cunoaşterii unor metode, o listă de cuvinte;
procedee de memorare
rapidă şi feicientă a • Timp: 7 minute
diferitelor conţinuturi;
Metode
1) elevii sunt rugaţi să memoreze lista de cuvinte într-un timp cât mai
scurt;

2) câţiva elevi vor âncerca să reproducă lista de cuvinte;

3) se identifică eventualele metode, procedee de memorare rapidă pe


care elevii le cunosc şi le utilizează în activitatea de învăţare;

4) se stabilesc concluzii care pot constitui puncte de plecare pentru noua


temă - MNEMOTEHNICA

Referinţe bibliografice:

Mureşan, P Învăţarea eficientă şi rapidă, Bucureşti, Editura Ceres,


1990

Neacşu , I Metode şi tehnici moderne de învăţare, Tipografia


Universităţii, Bucureşti, 1985

Rowntree, D Învaţă cum să înveţi. Introducere programată în


tehnica

studiului eficient, Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti,

1980
Super Tehnici
de memorare

www.andyszekely.ro
Trimite unui prieten
AS Training & Coaching
Pagina 18
Andy Szekely este trainer, speaker, coachși autor. El are o experiență de peste 12 ani în
domeniul educației adulților. A studiat intensiv în SUA, Anglia, Austriași Canada, cu peste 40
de traineri de renume, psihologia aplicată în businessși dezvoltare personală.
Andy este autorul cărților NLP Calea Succesului, Ghidul Credibilității Profesionaleși Ghidul
realizării scopurilor precumși a 17 CD-uri de tip audiobook pe teme educaționale. A scris
sute de articole pentru dezvoltare personală ș i profesională care sunt citite de peste 18.000
de abonati ai newsletterului de pe siteul www.andyszekely.ro
Ca autor de programe inovative de training, Andy a creat conceptele Self Mastery, Inuence
Mastery, Business Masteryși Trainer & Speaker Bootcamp. A creatși dezvoltat primele
tabere de dezvoltare personală ș i profesională din România (BootCamp), de care
beneciaza anual peste 200 de participanți.
În calitate de consultant extern Andy a susținut traininguri la cele mai mari companii din
Romania cum ar IBM, Coca Cola, DACIA sau Avon. Clienții de coaching cu care lucrează
Andy sunt persoane din topmanagementul companiilor multinaționale (CEO sau Sales
manageri ai celor mai mari companii din Romania).

Andy Szekely
e: contact@andyszekely.ro
t: 0723.390.139
w: www.andyszekely.ro
Alte rapoarte scrise de Andy Szekely:
Principiile stabilirii obiectivelor
Optimizare personală
Manipularea dialogului interior
Optimizare personală
Super Tehnici de memorare
Optimizare personală
Cum să dai feedback fără să rănești?
Persuasiuneși inuențare
Secretul motivării celorlalți
Persuasiuneși inuențare
Tactici de inuențare subtilă
Persuasiuneși inuențare
Mastermind
Leadership / Antreprenoriat
Alpha Leadership
Leadership / Antreprenoriat
Strategia Disney
Leadership / Antreprenoriat
Ghidul inițiatului în prezentări cu public
Training/Speaking/Coaching
Coaching pentru succes personalși profesional
Training/Speaking/Coaching
Minighid de educație continuă
Training/Speaking/Coaching
Andy Szekely este trainer, speaker, coachși autor. El are o experiență de peste 12 ani în
domeniul educației adulților. A studiat intensiv în SUA, Anglia, Austriași Canada, cu peste 40
de traineri de renume, psihologia aplicată în businessși dezvoltare personală.
Andy este autorul cărților NLP Calea Succesului, Ghidul Credibilității Profesionaleși Ghidul
realizării scopurilor precumși a 17 CD-uri de tip audiobook pe teme educaționale. A scris
sute de articole pentru dezvoltare personală ș i profesională care sunt citite de peste 18.000
de abonati ai newsletterului de pe siteul www.andyszekely.ro
Ca autor de programe inovative de training, Andy a creat conceptele Self Mastery, Inuence
Mastery, Business Masteryși Trainer & Speaker Bootcamp. A creatși dezvoltat primele
tabere de dezvoltare personală ș i profesională din România (BootCamp), de care
beneciaza anual peste 200 de participanți.
În calitate de consultant extern Andy a susținut traininguri la cele mai mari companii din
Romania cum ar IBM, Coca Cola, DACIA sau Avon. Clienții de coaching cu care lucrează
Andy sunt persoane din topmanagementul companiilor multinaționale (CEO sau Sales
manageri ai celor mai mari companii din Romania).

Andy Szekely
e: contact@andyszekely.ro
t: 0723.390.139
w: www.andyszekely.ro