Sunteți pe pagina 1din 9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

PROIECT REALIZAT DE:

MÂŢU MARILENA
PÎRGHIE ALEXANDRA
STRILCIUC ELENA

ECONOMIE

BUCURESTI
2009
Metode de invatare

METODE DE INVATARE
Motto:”Este imposibil ca elevii sa invete ceva cat timp
gandurile lor sunt robite si tulburate de vreo patima.
Intretineti-i deci intr-o stare de spirit placuta, daca vreti sa va
primeasca invataturile. Este tot atat de imposibil sa imprimi un
caracter frumos si armonios
intr-un suflet care tremura,pe cat este de greu sa tragi linii
frumoase si drepte pe o hartie care se misca.”
(John Locke-“Some Thoughts Concerning Education”)

Toata lumea iti spune sa „pui burta pe carte“.


Profesorii te asediaza la scoala cu teme si cu
bibliografii interminabile. Parintii te bat si ei la
cap sa inveti si iar sa inveti. Dar nimeni nu te-a
invatat vreodata si cum anume sa faci asta.
Te intereseaza foarte multe lucruri, insa n-ai
destul timp pentru toate. Trebuie sa renunti la
romanul preferat in favoarea bibliografiei pentru
Bac. Ti se spune din ce in ce mai des ca nu stii
sa inveti, desi tu asta faci de o viata intreaga. Motivul: ne aflam intr-o era a informatiei in care
posibilitatile noastre de asimilare nu mai fac fata.
Metodele traditionale de invatare s-au nascut in era industriala, cind fluxul informational
era mic, incomparabil cu cel de acum, astfel ca ele sint astazi depasite. Trebuie gasite solutii si
cai noi de a optimiza invatarea. Cineva trebuie sa te invete din nou cum sa inveti, cum sa
asimilezi toate cunostintele de care ai nevoie. Una dintre aceste solutii este invatarea rapida.
Termenul "invatare accelerata" desemneaza orice abordare, orice atitudine, orice tehnica
sau metoda care permite facilitarea invatarii si dobindirii de cunostinte noi, mai repede si mai
usor. In ultimii ani au aparut si pe piata romaneasca diverse carti, cursuri si seminarii de citire si
de invatare rapida, bazate pe diverse tehnici. Este important de mentionat ca unele dintre aceste
tehnici conduc la rezultate rapide, in timp ce altele cer un antrenament riguros si o exersare
constanta si asidua.
Sursa: Cotidianul, 25 Octombrie 2006

EXPERIENTELE DE INVATARE MODERNE DETERMINA PROFESORII SA-SI


SCHIMBE METODELE

Metodele noi de pedagogie cresc gradul de implicare a elevilor pe parcursul orelor de clasa.
82,8% dintre profesorii care au urmat programul "Intel Teach - Instruirea in Societatea
Cunoasterii" au renuntat la maniera clasica de predare si folosesc acum metode moderne
invatate la curs.

Recent, a fost lansat Studiul de Impact ce analizeaza rezultatele Programului Intel Teach -
Instruirea in Societatea Cunoasterii, in Romania. Studiul a fost realizat de o echipa de cadre
didactice si cercetatori de la Departamentele pentru Pregatirea Personalului Didactic din
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti,  Universitatea Politehnica si Universitatea din

1
Metode de invatare

Bucuresti, cu sprijinul Institutului de Stiinte ale Educatiei, pe un esantion reprezentativ alcatuit


din 505 cadre didactice care au absolvit acest program. Avand deja o traditie internationala in
peste 40 de tari, lansat in anul 2000, Programul Intel(r)Teach a debutat in Romania in ianuarie
2007 si este implementat de compania SIVECO Romania.
Studiul de impact releva ca 82,8% dintre profesorii care au urmat acest program utilizeaza
acum IT&C in alta maniera decat cea uzuala. Cadrele didactice au la indemana resurse
pedagogice moderne pe care le integreaza intr-un mod creativ si inovativ in propriul stil de
predare.
75% dintre cadrele didactice participante la acest program apreciza ca TIC are o influenta
semnificativa asupra dezvoltarii profesionale, favorizand obtinerea de noi competente iar 50%
dintre respondenti au declarat ca folosesc mai des tehnologia in pregatirea lectiilor si prezentarea
continutului lectiei. S-a observat de asemenea ca profesorii care au urmat acest program nu mai
sunt simpli consumatorii de aplicatii IT&C ci devin chiar creatori de resurse educationale.
"Metodele moderne de pedagogie imbinate cu cele mai noi solutii IT&C conduc la
cresterea gradului de implicare a elevilor pe parcursul orelor de clasa si la cresterea eficientei
procesului educational. Programul Intel(r)Teach - Instruirea in Societatea Sursa: SIVECO

AEL-PLATFORMA UNIVERSALA DE ELEARNING

Platformă integrată completă de instruire asistată de calculator şi gestiune a


conţinutului, AeL este un sistem integrat de predare, învăţare şi gestiune a
conţinutului, bazat pe principii educaţionale moderne
Platforma de eLearning AeL oferă suport pentru predare şi învăţare, pentru
testare şi evaluare, pentru administrarea conţinutului, monitorizarea procesului
de învăţământ şi concepţie curiculară.
AeL poate fi folosit pentru învăţarea condusă de profesor/instructor sau pentru
învăţarea independentă. Există implementări AeL în învăţământul preuniversitar,
învăţământul universitar şi la corporaţii, pentru nevoile de instruire internă.
AeL este proiectat având în vedere criteriul flexibilităţii: folosire în diferite
limbi, regiuni, diferite niveluri de studiu şi tipuri de organizaţii.
În dezvoltarea sistemului AeL, specialiştii SIVECO Romania sunt sprijiniţi în permanenţă
de pedagogi cu experienţă şi de profesionalismul echipei tehnice în domeniul software.
Sistemul AEL urmăreşte:
o să sprijine procesul de predare/învăţare prin mijloace informatice moderne, punând la
dispoziţia dascălilor un instrument complementar
o să faciliteze procesul de învăţare
o să stimuleze cretivitatea şi competiţia, dar şi lucrul în echipă
o să utilizeze softurile de simulare ca substitut pentru materialele şi instrumentele didactice
scumpe sau greu de procurat.
Caracteristici generale
o Interfaţă prietenoasă, adaptabilă, diferenţiată în funcţie de tipul de utilizator, grupurile din
care face parte şi drepturile de acces;
o Rolurile, grupurile, utilizatorii şi drepturile de acces asociate sunt uşor de administrat
o Sistem bazat pe standarde: AeL este compatibil cu MathML, SCORM şi IMS;

2
Metode de invatare

o Uşor de instalat şi de administrat (6800 de platforme sunt instalate în unităţile de


învăţământ din România!)
o Suport multi-lingvistic şi regional: AeL este uşor de transpus într-o altă limbă şi uşor de
reconfigurat.
AeL este o soluţie completă de eLearning oferind facilităţi de gestionare şi prezentare de
diverse tipuri de conţinut educaţional precum materiale interactive tip multimedia, ghiduri
interactive, exerciţii, simulări, jocuri educaţionale şi multe altele. Sistemul dispune de o bază de
cunoştinţe electronică, cu funcţii de gestionare si administrare de conţinut educaţional,
adaptabilă, configurabilă, indexabilă.
AeL este optimizat pentru:
o învăţare sincronă, profesorul controlând în întregime lecţia, creând, coordonând şi
monitorizând mediul educaţional
o învăţământ asincron - studiu în ritmul personal al elevului/studentului, proiecte de colaborare;
învăţământ la distanţă.            
AeL este menit să ofere un suport puternic factorilor responsabili în domeniile decizional, de
control, de planificare, prognoză, urmărire şi previziune a procesului de învăţare.

Caracteristici tehnice

AeL este o platformă software modernă construită pe baza unor tehnologii noi. Echipa
SIVECO România a ales portabilitatea şi mentenanţa, construind sistemul AeL ca un sistem în
mai multe straturi - folosind un client web conectat la un server de aplicaţii bazat pe Java.
Folosim Enterprise Java Beans, Jdbc, Java servlets, JSP, Java applets şi XML. A fost luată în
considerare şi nevoia de conţinut interoperabil; se foloseşte în principal XML, fiind implementat
de asemenea suport pentru formate standard de împachetare de conţinut interoperabilitate precum
MathML, SCORM şi IMS.

Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) este un program complex iniţiat de


Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2001 pentru susţinerea
procesului de predare-învăţare în învăţământul preuniversitar cu
tehnologii de ultimă oră.

METODE ŞI STRATEGII DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV

CE PRESUPUNE ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV?


 Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ
şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului.
Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce
priveşte propria lui educaţie.
 AVANTAJELE ÎNVĂŢĂRII CENTRATE PE ELEV:
 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de
învăţare;

3
Metode de invatare

 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordari
folosesc învăţarea activă;
 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege;
 Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecarui
elev, de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice.

CARE ESTE ROLUL METODELOR DE ÎNVAŢARE CENTRATĂ PE ELEV?


 Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze
judecăţi de substanţă şi fundamente, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care sa
fie capabili sa le aplice în viaţa reală.
 Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează
productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea
un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă
alternative de învăţare cu ,,priză” la copii.
 În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele
strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele
marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice.

CE METODE FOLOSIM?

METODE CU VALENŢE CREATOARE:


o Brainstormingul; o Dezbaterea panel;
o Metoda ,,ciorchinelui”; o ,,Debate”;
o Turul galeriei; o Jocul de rol.
o Metoda Phillips 6/6 sau 6-3-6;

METODE CU VALENŢE ACTIVIZATOARE:


o Metoda cadranelor; o Cubul;
o Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat; o Organizatorii grafici;
o Mozaicul; o Problematizarea;
o Discuţia; o Studiul de caz.
o Reţeaua de discuţie;

METODA CUBULUI
 Este o metodă folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii
din mai multe perspective.

ETAPE:
√ 1.Se realizează un cub pe ale cărei feţe se notează: descrie, compară, analizează, asociază,
aplică, argumentează.
√ 2.Se anunţă tema/subiectul pus în discuţie;
√ 3.Se împarte grupul în şase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise
pe feţele cubului;
√ 4.Se comunică forma finală a scrierii, îitregului grup (se pot afişa/nota pe caiet).

4
Metode de invatare

METODA ,,ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT


Metoda se bazează pe cunoaştere şi experienţele anterioare ale elevilor, pe care le vor lega de
noile informaţii ce trebuie învăţate.
ETAPE:
•Listarea cunoştinţelor anterioare
despre tema propusă;
•Construirea tabelului (învăţător);
•Completarea primei coloane;
•Elaborarea întrebărilor şi completarea coloanei a doua;
•Citirea textului;
•Completarea ultimei coloane cu răspunsuri la întrebările din a doua coloană, la
care se adaugă noile informaţii;
•Compararea informaţiilor noi cu cele anterioare;
•Reflecţii în perechi/cu întreaga clasă.

METODA CIORCHINELUI
Este o metodă didactică, utilizată individual sau în grup, care constă în evidenţierea de către elevi
a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii.
ETAPE:
1. Scrierea unui cuvânt/ a unei propoziţii – nucleu;
2. Găsirea unor cuvinte/ sintagme în legătură cu termenul pus în discuţie (noţiuni generale);
3. Trasarea unor linii de la cuvânt/ propoziţie – nucleu către cuvintele/ sintagmele noi;
4. Completarea schemei până la exprimarea timpului.

Nihil sine Deo


Învăţarea accelerată sau despre noua paradigmă a învăţării

Invatarea activa inseamna, conform dictionarului,procesul de invatare calibrat pe


interesele /nivelul de intelegere /nivelul de dezvoltare al participantilor la proces.In cadrul
invatarii active,se pun bazele unor comportamente,de altfel observabile:
o comportamente ce denota participarea (elevul e activ,raspunde la
o intrebari,ia parte la activitati);
o gandirea creativa(elevul are propriile sale sugestii ,propune noi
o interpretari);
o invatarea aplicata (elevul devine capabil sa aplice o strategie de
o invatare intr-o anumita instanta de invatare);
o construirea cunostintelor (in loc sa fie pasiv,elevul indeplineste sarcini care il vor
conduce la intelegere).

Sugestopedia ca metodă de învăţare extrem de rapidă si temeinică a fost elaborată de


medicul şi psihiatrul bulgar Gh. Lozanov, în Institutul de Sugestologie din Sofia, primele
experienţe debutând în 1960. Ea permite asimilarea de material factual (informaţii statice şi
descriptive: cuvinte, expresii, cifre, date, formule, dar si sisteme largi de idei) din orice domeniu.
În zeci de şcoli de masă din Bulgaria elevii învaţă în numai două luni materia unui an şcolar,

5
Metode de invatare

clasele realizând spectaculoase "accelerări ale studiilor". În fosta Uniune Sovietică centrele de
sugestopedie sunt un fapt curent: programele de învăţare a limbilor străine, care folosesc în
special manualele redactate de Alexo Novacov muzician, actor şi profesor, sunt parcurse în trei
luni, patru ore pe zi, timp în care cursanţii asimilează 6 000 unităţi lexicale şi structuri lingvistice,
ceea ce reprezintă dublul fondului activ al unei limbi.
În 1969, ziarul Pravda afirma că "este posibilă învăţarea unei limbi străine într-o lună".
Un savant japonez anunţa că "Am învăţat engleza în 7 zile; franceza în 15". Însuşi Lozanov
raportează că unii subiecţi pot asimila 3 000 de cuvinte pe zi (să nu uităm că fondul activ al
vocabularului unei limbi este de 2500 -3000 cuvinte), eficienţa învăţării crescând de 5-50 de ori.
Centrele de sugestopedie din Berlin si Leipzig au constatat o memorie de durată de peste 90%,
cifră pe care o susţin rezultatele lui Lozanov: reţinerea materialului este în proporţie de 88% după
6 luni şi 57% după 22 luni. Or, după o învăţare obişnuită, lucrurile stau cu totul alt fel: după 6
luni persoana reţine 60% din tezele principale, 36% din unităţile logice şi 21,5% din materialul
textual, pentru ca din materialul pregătit pentru examene să se prezinte la apel doar 20% după
numai 15 luni!
Aşa se face că în ultimii 30 de ani au proliferat în lume diferite metode de superînvăţare şi
hipermnezie, hrănite din surse relativ comune şi bazîndu-se pe principii similare, dacă nu
identice. Actualmente, sugestopedia şi diferite sisteme derivate se practică pretutindeni: în ţările
fostei Uniuni Sovietice, sugestopedia se utilizează în diferite centre specializate, în universităţi
(numai în Universitatea din Novosibirsk ea este folosită anual de 10 000 de studenţi), în Institutul
Pedagogic de Limbi Străine din Moscova, în armată sau de către publicul larg (Studioul
"Mosfilm" a realizat chiar un film didactic).
Muzica este indispensabilă în şedinţa de sugestopedie, şi nu orice muzică, ci doar anumite
compoziţii în stil baroc ale lui Bach, Handel, Vivaldi, Corelli si Teleman. Acestea au măsura 4/4
(uneori 3/4) si ritmul largo (60 bătăi pe minut). Ritmurile organismului se racordează la cadenţa
muzicii, efectul fiind similar recitării unei mantre; pulsul scade cu 5 unităţi tensiunea cu 4
diviziuni, iar frecvenţa undelor cerebrale creşte cu aproximativ 6%. Se obţine o stare de relaxare
fizică însoţită de lărgirea si acutizarea conştienţei. Cimatica, noua ştiinţă fondată de dr. Hans
Jerry, care studiază efectul muzicii asupra lumii însufleţite şi neînsufleţite, se întâlneşte cu ideile
anticilor (Pitagora, Hermes Trismegitus), după care muzica este o punte care uneşte toate
lucrurile. Totul în univers este în stare de vibraţie, chiar şi electronii din atom, ceea ce face ca
unele substanţe, culori si note muzicale să rezoneze. Dovezile experimentale sînt concludente.
Aceasta l-a determinat pe Donald Hatch Andrews, doctor în chimie, să exclame uimit:"...
descoperim că universul nu este compus din materie, ci din muzică".
Acestea sunt câteva din elementele noului tip de învăţare. Şi România va trebui să se
adapteze şi să folosească aceste metode pentru a putea diminua distanţa faţă de ţările avansate din
acest punct de vedere.
Doi mari profesori români fac eforturi în acest sens, şi anume profesorul Florian Colceag
(cel care se ocupă de copiii supradotaţi din ţara noastră şi a pregătit generaţii întregi de olimpici
internaţionali la matematică) şi profesorul Radu Budei de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
din Iaşi, cunoscut şi pentru multiplele sale invenţii.
Sursa: blog Dan-Octavian Cătană

INVATAREA PRIN COOPERARE

Invatarea prin cooperare reprezinta folosirea grupurilor mici in scopuri instructionale, astfel
incat- lucrand impreuna- elevii isi maximizeaza atata propria invatare, cat si pe a celorlalti colegi.

6
Metode de invatare

Printr-o astfel de organizare a situatiilor de invatare, elevii depind intr-un mod pozitiv unii de
altii, iar aceasta interdependenta pozitiva ii conduce la devotament fata de grup.
Alte elemente esentiale in invatarea prin cooperare sunt:
o responsabilitatea individuala
o interactiunea stimulatoare
o deprinderi si competente interpersonale
o constientizarea si evaluarea modului in care functioneaza grupul de lucru.
Atunci cand se realizeaza invatarea prin cooperare in mod regulat, elevii, din “singuratici care
invata”, pot deveni “colegi care invata impreuna”, atingand niveluri ale competentei academice in
cadrul grupului si ca membri ai echipelor.
Grupurile de invatare prin cooperare se concentreaza asupra maximizarii succesului
academic al tuturor membrilor grupului.
Normele grupului trebuie stabilite ca o problema a :
o responsabilitatii grupului;
o capacitatii de reactie la ceilalti;
o cooperarii;
o luarii deciziilor prin consens;
o rezolvarii de probleme;

METODA MOZAICULUI

Pasul 1 : Se formeaza grupuri cooperative si li se da materialul de lucru


In cadrul fiecarui grup cooperativ, membrilor li se da un alt material pe care sa-l invete si
sa-l prezinte celorlalti (de exemplu, primul primeste prima pagina, mal doilea pagina a doua)
Pasul 2 : Grupurile de experti studiaza si isi pregatesc prezentarile
Grupurile de experti se formeaza din elevii care au pregatitacelasi material. Expertii
studiaza materialul impreuna si gasesc modalitati eficiente de predare a materialului si de
verificare a intelegerii de catre colegii din grupul cooperativ.
Pasul 3 : Elevii se intorc in grupurile cooperative pentru a preda si a verifica
Fiecare elev se intoarce la grupul sau si fiecare membru al acestui grup isi va prezenta
materialul in fata celorlalti. Obiectivul echipei este ca toti membrii sa invete tot materialul
prezentata.
Pasul 4 : Raspunderea individuala si de grup
Grupurile sunt responsabile de insusirea intregului material de catre toti membrii.
Elevilor li se poate cere sa demonstreze ce au invatat in mai multe feluri : un test, raspunsuri orale
la intrebari, prezentarea materialului predat de colegi.
Pe tema mozaicului pot exista numeroase variatiuni.

METODA TURUL GALERIEI

1. In grupuri de trei sau patru, elevii lucreaza intai la o problema care se poate materializa intr-
un produs (diagrama, de exemplu),pe cat posibil pretandu-se la abordari variate.
2. Produsele sunt expuse pe peretii clasei.
3. La semnbalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasa, pentru a examina si a discuta fiecare
produs. Isi iau notite si pot face comentarii pe hartiile expuse.

7
Metode de invatare

4. Dupa turul galeriei, grupurile isi reexamineaza propriile produse prin comparatie cu celelalte
si citesc comentariile facute pe produsul lor.

S-ar putea să vă placă și