Sunteți pe pagina 1din 8

METODE DE ÎNVĂŢARE

INTERACTIVĂ
SATELITUL sau CIORCHINELE
 Este o metodă care stimulează gândirea
divergentă şi care evidenţiază conexiunile dintre
idei.
 Pornind de la un nucleu, un cuvânt, o idee,
elevii vor scrie pe tablă sau în caiete cuvinte sau
sintagme în legătură cu tema respectivă.
 Între aceste cuvinte sau sintagme se vor trasa
linii sau săgeţi care vor evidenţia conexiunile
dintre ele.
 Configuraţia grafică a acestei metode este
asemănătoare cu un satelit sau cu un ciorchine.
“Cubul” este o metodă utilizată pentru
studierea unei teme din perspective
multiple..
 Pe feţele unui cub sunt scrise cuvintele:
Descrie, Compară, Analizează,
Asociază, Aplică, Argumentează.
 Elevii sunt împărţiţi în şase grupe,
fiecare grupă examinând tema pusă în
discuţie, din perspectiva unei cerinţe de pe
o faţă a cubului.
METODA “CUBUL”
 La lecţia “TOAMNA” pe cub pot fi scrise
următoarele cerinţe:
 Descrie anotimpul toamna;
 Compară anotimpul toamna cu vara;
 Analizează schimbările din natură;
 Asociază fiecărei ghicitori de pe fişă imaginea
potrivită despre toamnă;
 Aplică pentru anotimpul toamna algoritmul
Cvintetului ( cinci versuri);
 Argumentează plecarea păsărilor călătoare;
Ghicitori despre toamnă
“Copacii-şi dezbracă haina,
Atunci când vine ea,
Ştiţi cine-i doamna? (toamna)
“Turme sure fug pe cer,
Şi-nspre zare, toate pier.” (norii)
“Multe fire de argint
Leagă cerul de pământ. (ploaia)
“Cine trece pe la poartă
Şi câinii la el nu latră?” (vântul)
Cvintetul
 Toamna
îmbelşugată, înmiresmată,
bucurând, veştejind, aducând
bucurie, speranţă, încântare,
Anotimp roditor.
METODA CADRANELOR

 Este o metodă prin care se rezumă sau


se sintetizează conţinutul unei lecţii.
 Pe tablă se trasează două axe
perpendiculare în aşa fel încât să se
formeze patru cadrane.
 Metoda se poate folosi frontal, pe grupe
sau individual.
METODA CADRANELOR
-Anotimpurile-
Elevii vor nota în cadrane fie pe perechi,
fie pe grupe, fie individual:
 Cadranul 1 – Primăvara;
 Cadranul 2 – Vara;
 Cadranul 3 – Toamna;
 Cadranul 4 – Iarna;

S-ar putea să vă placă și