Sunteți pe pagina 1din 8

05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor


Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale auto-
vehiculelor.
Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele
motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al
motoarelor.
Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor.
Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de
ungere.
Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire.
Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic.
Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de
alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea
benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele
sistemelor.
Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin
injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a
amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului.
Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie.
Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare:
de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale
motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare.
Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi
distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de
combustibil debitat.
Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu
curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi
exploatarea ei.
Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare.
Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362.
Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie
(clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu
tranzistor (electronic).
Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu
motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de
iluminat şi semnalizare.
Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de
transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic.
Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj.
Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele
către transmisiile cardanice şi intermediare.
Cutiile de viteză, de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Clasificarea cutiilor de viteză. Cerinţele către
cutiile de viteză. Metodele de schimbare a vitezelor.
Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Clasificarea punţilor motoare. Compone-
ntele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor.
Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Componentele sistemelor de rulare. Cerinţele
agrotehnice către capacitatea de trecere. Dispozitivele de întindere a şenilei.
Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Părţile principale ale sistemelor de direcţie.
Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic.
Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile.
Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Tipurile sistemului de frânare. Mecanismele de acţionare a
sis-temelor. Mecanismele de frânare. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Frînarea
re-morcii. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS).
Sistemul hidraulic de suspendare. Mecanismele de suspendare. Dispozitivele instalaţiei hidraulice.
Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Agregatele amplificatorului
hidraulic a greutăţii aderente. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului.
Echipamentul de lucru şi auxiliar. Minitehnica. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere.
Metodele de cuplare APP. Roata de curea de acţionare. Minitehnica. Componentele echipamentului
Calculul termic al MAI . Scopul calculului termic. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI.
Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC.
Procesele de schimbare a gazelor. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Calculul parametrilor
de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Coeficientul de umplere. Factorii care influenţează asupra valorii
lui.
Procesul de comprimare. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Factorii
care influenţează procesul de comprimare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul
comprimării.
Procesul de ardere. Căldura specifică a gazelor. Reacţiile de ardere a combustibilului. Calcularea para-
metrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii.
Procesul de evacuare, destindere. Procesul de destindere. Nocivitatea gazelor de evacuare. Măsuri
nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate.
Performanţele energetice ale motoarelor . Parametrii ciclului indicat. Parametrii efectivi ai motorului.

Parametrii comparativi ale motoarelor. Bilanţul termic al motorului.

Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Regimurile de funcţionare. Caracteristicile


motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Caracteristici de bază a motoarelor. Caracteristici de
reglaj;
Caracteristici speciale.
Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Forţele şi
momentul dezvoltat la arborele cotit. Diagramele ordinare şi polare ale acestora.
Echilibrarea motoarelor. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Echilibrarea motoa-
relor policilindrice (2,3,4,6..)
Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor.
Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Mecanisme
de distribuţii prin supape şi sertare. Calculul mecanismului de distribuţie.
Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Alimentare prin pulverizare - carburator.
Alimentare prin injecţie la MAS. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare
(MAC). Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC.
Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Calculul
sistemului de răcire cu aer. Calculul instalaţiei de ungere.
Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Dezvoltarea motoarelor cu
aprindere prin comprimare. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie.
Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului.
Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Calculul de
tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Calităţile de economicitate. Procesul de
demaraj. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali.
Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Criteriul şi unghiul
de stabilitate. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a
maşinilor pe pante.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei.
Demarajul automobilelor. Procesul de demaraj al automobilului. Acceleraţia automobilului. Determina-
rea demarajului automobilului după caracteristica dinamică, timpul şi spaţiul de demarare.
Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare.

Determinarea momentului maxim de frînare. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor.


Calculul frînelor cu saboţi. Calculul frînelor cu disc. Calculul frînelor cu bandă. Verificarea frînelor la
durabilitate şi exemple de calcul.
Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Cinematica şi dinamica virajului. Factorii constructivi şi de
exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile.
Maşini Agricole
Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Caracteristica generală; Problemele mecanizării
complexe în fitotehnie; Principiile clasificării şi marcajului maşinilor; Rolul ştiinţei la elaborarea şi
perfecţionarea maşinilor agricole.
Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Aspectele, sistemele şi procedeurile lucrării solului
Cerinţele agrotehnice. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului.Organele de lucru ale maşinilor
pentru lucrarea solului.
Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială
a solului. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului.
Maşini cu organe de lucru active, agregate combinate. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii
acvatice şi eoliane. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului.
Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Tipurile îngrăşemintelor,
clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Organele de lucru şi mecanismele ale
maşinilor.
Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi
amendamen-telor. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere.
Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Clasificarea semănătorilor, cerinţele agrotehnice.
Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Organele de lucru şi cele auxiliare ale
semănătorilor. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor.
Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Clasificarea maşinilor de
plantat.Cerinţele agrotehnice. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Schemele de
funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Metodele de control a calitătăţii plantării.
Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Clasificarea maşinilor pentru protecţia
chimică a plantelor, cerinţele agrotehnice. Schemele tehnologice, construcţia şi caracteristica organelor
de lucru. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele, schemele de funcţionare, organele de lucru, măsuri
de securitate a muncii
Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. Clasificarea maşinilor, cerinţele agrotehnice. Aparatele de
tăiere, clasificarea şi caracteristica. Maşini de adunat şi presat de adunat, transportat şi depozitat,
schemele de funcţionare, organele de lucru. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de
poloaje pentru recoltarea culturilor furajere, principiile de funcţionare.
Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. Clasificarea combinelor, ce rinţele agrotehnice. Schemele
funcţionale ale combinelor, organele de lucru, mecanismele şi sistemele combinelor. Vendroverile
combinelor, schemele de funcţionare, organele de lucru şi auxiliare, mecanismele şi transmisiile,
ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. Echipamentele
auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului, floarei soarelui culturilor păstăioase,
semincere. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea
părţii păioase, metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini, construcţia şi schemele de
funcţionare a tocătoarelor, târşitoarelor, maşinilor de transportat stoguri
Maşini pentru recoltarea porumbului. Proprietăţile tehnologice ale porumbului, Metodele de recoltare,
cerinţele agrotehnice. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. Organele de lucru şi cele
auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului, construcţia lor. Particularităţile combinelor
moderne, organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor.
Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Metodele de recoltare, clasificarea şi cerinţele
agrotehnice. Consrucşia, schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea,
dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru
recoltarea sfeclei pentru zahăr. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat, schemele şi principiul de
funcţionare, organele de lucru şi cele auxiliare.
Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. Metodele de recoltare, clasificarea,
cerinţele agrotehnice. Schemele constructive şi de funcţionare, mecanismele, organele de lucru şi cele
auxiliare. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare, construcţia, organele de lucru şi
cele auxiliare. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului.
Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. Maşini pentru lucrarea solului, clasificarea, cerinţele
agrotehnice. Schemele constructive şi de funcţionare, organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini,
instalaţii, şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor, pro prietăţile tehnologice ale
fructelor şi pomuşoarelor, cerinţele agrotehnice. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor
pentru recoltarea strugurilor, fructelor şi pomuşoarelor, organele de lucru şi cele auxiliare, construcţia
lor.
Maşini şi instalaţii pentru sortarea, uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare.
Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe.
Metodele de curăţare şi sortare. Clasificarea maşinilor schemele constructive, tehnologice şi de
funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. Construcţia sistemelor de aspiraţie, cadrului oscilant cu site şi a
trioarelor, princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. Particularităţile construcţiei maşinilor de
destinaţie specială: meselor de sortare, maşinilor de sortat pneumatice, electromagnetice şi altora.
Maşini meliorative. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. Maşini pentru construcţii de
destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. Construcţia, organele de lucru, schemele şi
principiul de funcţionare.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Construcţia,
organele de lucru, schemele şi principiul de funcţionare. Maşini de udare şi irigaţie. Metodele de irigare.
Tipurile tehnicii de udat. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială.
Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic
Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Scopul şi
importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea
produselor de origine animală. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea
lucrărilor în zootehnie. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în
zootehnie. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice.
Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Cerinţele
impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje
grosiere şi fibroase. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Schema
cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Momentul şi forţa de tăiere. Puterea necesară la
tăiere în regim rotativ de funcţionare.
Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Cerinţe impuse
maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de
preparat rădăcinoase şi suculente. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru.
Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat.
Maşini şi instalaţii pentru dozarea, amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor
combinate. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat, amestecat componente
furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a
dozatoarelor de furaje. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor
de nutreţ. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje.
Maşini de extras, încărcat, transportat şi distribuit nutreţ. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de
extras, încărcat, transportat şi distribuit nutreţ. Cerinţele impuse maşinilor de extras, încărcat,
transportat şi distribuit nutreţ. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Calculul maşinilor
de încărcat şi transportat nutreţ. Instalaţii pneumatice, hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ.
Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Metodologia calculării
proceselor de distribuit nutreţ.
Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă, surse de apă potabilă. Instalaţii pentru înmagazinarea şi
distribuţia apei. Surse de apă potabilă. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă.
Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei
din sursele de apă. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă, şi a volumului
rezervorului de apă a turnului.
Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. Utilaje şi dispozitive de transportat şi
depozitat dejecţii. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat, transportat şi depozitat dejecţii.
Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat, transportat şi depozitat dejecţiile din
adăposturi. Clasificarea maşinilor de evacuat, transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Scheme
costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat, transportat şi depozitat dejecţii.
Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Metode de prelucrare a dejecţiilor
animaliere. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Clasificarea instalaţiilor
de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte
organice.
Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Factorii şi cerinţele de
determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Metode de creare a microclimei în adăposturi.
Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Calculul proceselor de
creare, reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere.
Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte.
Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Maşini şi instalaţii pentru
prelucrarea primară a laptelui. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Pasteurizarea laptelui:
maşini şi instalaţii folosite. Separarea şi separatoarele de purificare, normalizare şi degresare a laptelui.
Instalaţii frigorifice. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. Părţile componente,
destinaţia şi principiul de lucru. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice.
Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice; caracteristica lor chimică.
Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în
ovicultură. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Construcţia şi principiul de lucru
a maşinilor de tuns. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi.
Mecanizarea proceselor în avicultură. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de
producere „la sol”. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Maşini
şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Maşini şi dispozitive de pregătire a
ouălor pentru incubare. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi
eclozionare.
Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole
Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Scopul şi importanţa prelucrării
produselor de origine animală. Caracteristica, însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală
şi agrară. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole.
Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Necesitatea şi
perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală.
Recepţionarea, condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a
produselor lactate. Colectarea, transportarea şi recepţionarea laptelui. Controlarea calităţii laptelui
recepţionat. Utilaje moderne de purificat, deaerat şi răcit laptele recepţionat. Stocarea laptelui
recepţionat pentru procesarea ulterioară. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat
lapte. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte.
Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui.
Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Instalaţii de purificat,
normalizat şi separat lapte. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Instalaţii pentru
omogenizarea produselor lactate. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în
procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute.
Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de
abator. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Linii tehnologice de
sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine, porcine, ovine. Tualetare, cântărirea şi pregătirea
carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare.
Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Procese şi instalaţii pentru maturarea
cărnii. Tehnologii, metode, camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Metode şi instalaţii de congelat
carne. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Metode de tratare cu freon, azot lichid, bioxid de carbon şi
alţi agenţi frigorifici a cărnii.
Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. Fluxul tehnologic de descăiat,
dezinfectat şi spălat lână. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Maşini de tors lână în fire, de bobinat, de
compactat şi standardizat lână toarsă. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Agregate de curăţit, degresat,
îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele.
Metode, instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Instalaţii pentru prelucrarea primară, sortarea
şi ambalarea ouălor. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă
modificată. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf.
Maşini de spart, centrifugat, omogenizat, pasteurizat şi uscat melanj. Ambalarea, congelarea şi păstrarea
melanjului de ouă.
Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi
oaselor. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Tehnologii mecanizate de
obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale.
Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Clasificarea şi caracteristica morilor de
măcinat făină de grâu. Părţile componente şi destinaţia lor. Construcţia valţului de măcinat. Tipurile de
tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Bazele de calcul al valţului
de măcinat. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. Perspectiva dezvoltării sistemelor de
minimori automate de măcinat făină de grâu.
Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. Perspectiva
şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Influenţa combifurajului la ridicarea
productivităţii animaliere. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. Instalaţii şi maşini
specifice în industria combifurajului. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor
integrate în reţelele combifurajurilor. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor.
Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. Metode şi operaţii tehnologice specifice
de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume.
Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi
mobile. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării.
Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă
înaltă.
Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Captoare termice
solare. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Utilaje şi metode pentru prelucrarea
biochimică a dejecţiilor animale. Obţinerea şi folosirea biogazului. Pompe termice pentru recuperarea
căldurii din dejecţii depozitate.

Bibliografia pe specialitate

1. E. Ţâmbalist, N. Tecuşan, P. Tataru. Tractoare agricole. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch.: ASEM,
1997 – 254 p.
2. V. Scotnicov, A. Maşcenschii. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos, 1986 –
384 s.
3. Gh. Bobescu, C. Cofaru, A. Chiru, … , Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI /
Teoria şi caracteristici.–Ch.: Tehnica, 1996–238 p.
4. Gh. Bobescu, Ch–Al. Radu, A. Chiru, … , Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI
/ Dinamica, calcul şi construcţie. – Ch.: Tehnica, 1998– 409 p.
5.Motoare pentru automobile şi tractoare - Gh. Bobescu, A: Chiru, C. Cofaru, Manual pentru
MAI/Economie şi ecologie. – Ch.: Tehnica; 2000 – 267 p.
6. Nicolaenko, Anatolii. Teoria, konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. – M.:
Kolos, 1984. – 334 p.
7. V. Goreacikin. Sobranie socenenii. Izdanie VASHNIL v treh tomah. М.: 1968.
8. G. Listopad, G. Demidov, B. Zonov i dr. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. М.:
«Agropromizdat», 1986.
9. Neculăiasa Vasile, Dănilă Ion. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. Editura A92, 1995.-
599 p.
10. Gerard Jităreanu, Ioan Ţenu şi alţii. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în
vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. - Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad, 2007.- 296 p.
11. Petru Suditu. Maşini, utilaje şi instalaţii horticole. Iaşi, editura „PIM”, 2006- 614 p.
12. S. Melinicov. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. L.:
«Agropromizdat», 1985.
13. G, Кrusi, V. Тieanov, Iu. Frolov. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi
promâşlennosti. М.: «Аgropromizdat», 1986.
14. S. Cardaşevckii i dr. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. М.: «Мaşinostroenie». 1979.
15. Daîry processing handdooc. Publisher Tetra Pak Processing Sistem, Sweden – 1995.
16. Gh. Georgescu – coordonator. Lapte şi produse lactate. Editura Ceres, Bucureşti, 2000.
17. Pobedinschi, V.; Vrancean, V.; Sclear P. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i
oborudovanie), Chişinău, 2003.- 255 s.
18. Sclear P; Vrancean V;, Pobedinschi, V. Pererabotka zerna, Chişinău, 2006.- 343 s.
19. Kurocikn A.; Lâşenko V. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. –
M.: Kolos, 2001
20. Petru Niculiţă, Nicolae Purice. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine
animală. Editura Ceres, Bucureşti 1986.
21. Bredihin, S.; Kosmodemânski IU.; Iurin V. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. – M.: Kolos, 2001.
22. V. Goia, A. Mitroi. Maşini şi instalaţii zootehnice. Editura D. Şi P. Bucureşti 1982.
23. Constantin Neagu. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. Iaşi Institutul
politehnic. 1987.
24. Iris Doina Barbu, Ion Burtea, Nicolae Cerconi, Mihai D. Cuţuhan şi alţii, sub redacţia dr. ing. Mihai D.
Cuţuhan. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. Editura Ceres, Bucureşti, 1978.
25. Boader, V., Done E., Brenderfer, M Biogaz: Teoria i praktika. M.: Kolos, 1982.
26. Čijikova, T. Standartizaciâ, sertificacia i metrologia. Učebnik dlâ vuzov. M.: Kolos, 2003.
27. Boeru Gh. ş.a. Tehnologia uleiurilor vegetale. Bucureşti. Ed. Tehnică. 1980.
28. Potec I. ş.a. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Editura D. Şi P. Bucureşti
1983.
29. S. Melnicov, V. Aleoşkin. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh
proţessov. L.: «Коlоs», 1982.
30. G. Vedeneapin. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. М.:
«Коlos», 1967.
31. G. Кrasovskii, G. Filaretov. Planirovanie ăxperimenta. Мinsc: Izd. BGU, 1982.
32. P. Каrtaşov, Iu. Polişciuc. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. Еcaterinburg: UrO RAN,
1998
33. Dehteari, L., E., Vember, A. et. al. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. – Chişinău : UASM, 1997.
– 65 p.
34. Nichici, Al. et. all. Prelucrarea datelor experimentale. – Timişoara: Universitatea Politehnica din
Timişoara, 1996. – 155p.
35. Svirskij, G. Osnovy nauĉnyh issledovanij. – Chişinău: KSHI, 1979. – 112s.
36. Voznesenskii, V. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko- èkonomičeskih
issledovaniâh. – Moskva: Finansy i statistika, 1981. – 263s
.
Bibliografia suplimentară
1. О. Lunin. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh
proizvodstv. М.: «Pişcevaia promâşlenosti». 1990.
2. V. Panfilolv. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). М.:
«Kolos». 1993.
3. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. Pod redacţiei A, Socolova
М.: «Maşinostroenie», 1969.
4. V. Pobedinskii i dr.. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia
corov i pervicnoi оbrabotki molocа. Ch.: GАUМ. 1998.
5. A. Ghinzburg, S. Grebeniuc, N. Miheev i dr. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam
pişcevâh proizvodstv.-М.: «Agropromizdat».- 1990.
6. Robert Lienin. Menedjment v fermerscom hozeaistve. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu
moloca. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. Babkoka.
Universitet Vinsconsina. Меdison. SŞA.- 1997.
7. Proizvodstvo slivocnogo masla. Spravocinic. Pod red. F. Vâşemirscogo. М.: «Аgropromizdat».-1988.
8. V. Stabnicov, V. Lâseanskii, V. Popov. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. Ucebnic dlea VUZov.
4-ое izd. Pererabotanoe i dopolnenoe. - М.: «Аgropromizdaт». 1985.
9. Dairy processing handbook. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund, Sweden.- 1995.
10. Ioneasca Lucian, Kathrein Iosif. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale
în scopuri alimentare. Tehnologii şi instalaţii. Bucureşti: “Ceres”. 1989.
11. Iu. Pavlovskii. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. - М.: «Znaniе».-1990.

S-ar putea să vă placă și