05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Clasificarea punţilor motoare. Metodele de cuplare APP. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Procesul de comprimare. Căldura specifică a gazelor. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Metodele de schimbare a vitezelor. Componentele sistemelor de rulare. Parametrii ciclului indicat. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Caracteristici de reglaj. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Reacţiile de ardere a combustibilului. Calculul mecanismului de distribuţie. Cerinţele către cutiile de viteză. Roata de curea de acţionare. destindere. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Parametrii comparativi ale motoarelor. . Factorii care influenţează procesul de comprimare. Mecanismele de suspendare. Caracteristici de bază a motoarelor. Echilibrarea motoarelor. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere.4. Caracteristici speciale. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Tipurile sistemului de frânare. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Bilanţul termic al motorului. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Regimurile de funcţionare. Frînarea re-morcii. Mecanismele de frânare. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI.6. Procesul de evacuare. Minitehnica. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Performanţele energetice ale motoarelor . Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Dispozitivele de întindere a şenilei. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Procesul de destindere. Parametrii efectivi ai motorului. Procesul de ardere.3. Procesele de schimbare a gazelor. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Minitehnica. Sistemul hidraulic de suspendare. Nocivitatea gazelor de evacuare. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Diagrama polară şi de uzare a acestora. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii.Cutiile de viteză. Clasificarea cutiilor de viteză.. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Scopul calculului termic. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Coeficientul de umplere.

Aspectele. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Tipurile îngrăşemintelor. Calculul frînelor cu bandă. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Alimentare prin pulverizare . Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Procesul de demaraj al automobilului. Demarajul automobilelor. Alimentare prin injecţie la MAS. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Determinarea momentului maxim de frînare. Procesul de demaraj. Maşini cu organe de lucru active. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor.Cerinţele agrotehnice. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Calculul frînelor cu saboţi. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Calităţile de economicitate. cerinţele agrotehnice. Calculul frînelor cu disc. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul.carburator. Caracteristica generală. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Clasificarea maşinilor de plantat. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Clasificarea semănătorilor. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Calculul instalaţiei de ungere. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. agregate combinate. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Acceleraţia automobilului. Calculul sistemului de răcire cu aer. Metodele de control a calitătăţii plantării. Caracteristica de tracţiune a tractorului. . Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Cinematica şi dinamica virajului. timpul şi spaţiul de demarare. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii.

construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. Schemele funcţionale ale combinelor. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. mecanismele. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. târşitoarelor. semincere. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Construcţia. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. schemele şi principiul de funcţionare. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Clasificarea maşinilor schemele constructive. cerinţele agrotehnice. construcţia lor. organele de lucru şi cele auxiliare. cerinţele agrotehnice. instalaţii. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. organele de lucru şi cele auxiliare. schemele de funcţionare. cerinţele agrotehnice. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. clasificarea. mecanismele şi transmisiile. Maşini de adunat şi presat de adunat. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. clasificarea şi caracteristica. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. floarei soarelui culturilor păstăioase. Schemele constructive şi de funcţionare. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. fructelor şi pomuşoarelor. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. schemele de funcţionare. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. schemele şi principiul de funcţionare. electromagnetice şi altora. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. principiile de funcţionare. mecanismele şi sistemele combinelor. Vendroverile combinelor. Schemele constructive şi de funcţionare. Clasificarea maşinilor. organele de lucru şi cele auxiliare. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. Consrucşia. Metodele de recoltare. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. organele de lucru şi cele auxiliare. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. transportat şi depozitat. Metodele de recoltare. Maşini meliorative. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. maşinilor de sortat pneumatice. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. Aparatele de tăiere. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . Construcţia. organele de lucru. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. Metodele de irigare. Construcţia sistemelor de aspiraţie. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. cerinţele agrotehnice. Schemele tehnologice. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Maşini. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. schemele de funcţionare. organele de lucru şi cele auxiliare. Metodele de curăţare şi sortare. Clasificarea combinelor. Maşini de udare şi irigaţie. ce rinţele agrotehnice. organele de lucru. organele de lucru. construcţia lor. organele de lucru. Tipurile tehnicii de udat. clasificarea. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. cerinţele agrotehnice. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Maşini pentru lucrarea solului. cerinţele agrotehnice. schemele şi principiul de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. construcţia. Particularităţile combinelor moderne. organele de lucru şi auxiliare. Metodele de recoltare. organele de lucru.

Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. Clasificarea maşinilor de evacuat. Surse de apă potabilă. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. încărcat. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Părţile componente. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. caracteristica lor chimică. încărcat. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Calculul proceselor de creare. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. . amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. transportat şi distribuit nutreţ. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. încărcat. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Momentul şi forţa de tăiere. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Maşini de extras. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. transportat şi distribuit nutreţ. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente.produselor de origine animală. surse de apă potabilă. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. destinaţia şi principiul de lucru. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Instalaţii frigorifice. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Cerinţele impuse maşinilor de extras. transportat şi depozitat dejecţii. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Instalaţii pneumatice. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. transportat şi depozitat dejecţii. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. normalizare şi degresare a laptelui. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. transportat şi distribuit nutreţ. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Separarea şi separatoarele de purificare.

Tehnologii. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Metode de tratare cu freon. Colectarea. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. transportarea şi recepţionarea laptelui. Instalaţii pentru prelucrarea primară. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. degresat. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. de compactat şi standardizat lână toarsă. Instalaţii de purificat. Metode. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Metode şi instalaţii de congelat carne. porcine. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. metode. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Utilaje moderne de purificat. ovine. Ambalarea. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Părţile componente şi destinaţia lor. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Construcţia valţului de măcinat. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Fluxul tehnologic de descăiat. azot lichid. Bazele de calcul al valţului . Mecanizarea proceselor în avicultură. centrifugat. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Caracteristica. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. Maşini de spart. Tualetare. Recepţionarea.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. de bobinat. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. dezinfectat şi spălat lână. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. normalizat şi separat lapte. Maşini de tors lână în fire. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. omogenizat. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. Agregate de curăţit. pasteurizat şi uscat melanj. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. sortarea şi ambalarea ouălor. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu.

Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. … . 16. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii.: Tehnica. Tractoare agricole. Editura Ceres. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. G. Ţâmbalist. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate.. Tataru.: ASEM. – Ch. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Cardaşevckii i dr. Sclear P. 1984. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. Scotnicov. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. Кrusi. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor.. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor.: Tehnica.343 s. L. Anatolii. Editura A92. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Bucureşti. Chiru. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti.Motoare pentru automobile şi tractoare . Sweden – 1995. P. 1986 – 384 s. Goreacikin. S. V. Iaşi. М... Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. 1986. 2007. Izdanie VASHNIL v treh tomah. Neculăiasa Vasile. 11. 5. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. Gh. Ioan Ţenu şi alţii. Maşini. 13. М. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. Bobescu. Gh. Tecuşan. 2000 – 267 p. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. 1979.296 p.: Kolos.: «Мaşinostroenie». . 9. Ch–Al. М.: «Agropromizdat».Gh.: «Agropromizdat». N. E. Demidov. 2006. 1985. 7. 15. – M. 10. … . 8. Chiru. Zonov i dr. 1996–238 p. V. V. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. A: Chiru. 3. 18. 2000. М. Dănilă Ion. Bobescu. 12.–Ch. Daîry processing handdooc. 2003. G. – Ch. Bobescu. Melinicov.: «Аgropromizdat». Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. Cofaru. Sobranie socenenii. Petru Suditu. 1986. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. – 334 p. Тieanov. C. Listopad. 1998– 409 p. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. V. C. Teoria. Chişinău. calcul şi construcţie. Radu. 2006.. utilaje şi instalaţii horticole. A. Gerard Jităreanu. 14. Cofaru.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. 17. Frolov. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). Georgescu – coordonator. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. Captoare termice solare. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. Pererabotka zerna. Bibliografia pe specialitate 1. 6. V. Lapte şi produse lactate. Chişinău.: 1968. Sclear P. .de măcinat. Iu. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume.614 p. Vrancean. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume.255 s. V. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ.599 p. 2. Maşcenschii. 1995. G. A. Obţinerea şi folosirea biogazului. 1997 – 254 p. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. Vrancean V.: Tehnica. B. S. Pobedinschi. A. Gh. 4. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. editura „PIM”. Pobedinschi. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. Nicolaenko..

. 1998 33. 1987. ş. Menedjment v fermerscom hozeaistve.: «Kolos». Ch. Şi P. Popov. – M. 1985. Pererabotanoe i dopolnenoe.1995. G. ing. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. 11.: «Agropromizdat». 36.a. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. Editura D. G. Panfilolv. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. Babkoka. Voznesenskii. Melnicov. Editura Ceres. 1989. 1969. Planirovanie ăxperimenta. 6. 1979. Pavlovskii. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. . – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara.1997. Filaretov. Mihai D. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. Bucureşti 1986. 8. G. Universitet Vinsconsina. Mitroi. Iaşi Institutul politehnic. Sweden. 4-ое izd. Miheev i dr. 1981. Kurocikn A. Done E. 2003. Pod redacţiei A.. Tehnologia uleiurilor vegetale. 22. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). Ioneasca Lucian.М. 27. – M. N. Proizvodstvo slivocnogo masla. 1967. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov.1990. Lunin. Boader. Kosmodemânski IU. Vember. 21. sub redacţia dr. . M Biogaz: Teoria i praktika. Stabnicov. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. V. Кrasovskii. Petru Niculiţă. Učebnik dlâ vuzov. Каrtaşov. G. 1998. Bredihin. 1990. 2001. V. 1978. 34. М.. M. Editura Ceres. al..: «Аgropromizdaт». 24. Ucebnic dlea VUZov.. Socolova М. Ion Burtea. Bucureşti.. V.a. Меhanizaţia jivotnovodstvа. S. Goia. Iurin V. 3. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. 29. Bucureşti. M. 31. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. ş. Меdison. 2001 20. Vâşemirscogo. 7. Iu. 28.. Kathrein Iosif. Standartizaciâ.: Kolos. Bucureşti 1982.. – 155p. Bucureşti: “Ceres”. V. Constantin Neagu. V. Iris Doina Barbu. 1980. Boeru Gh. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. Lâşenko V. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. Pobedinskii i dr. 26.-1988. Dairy processing handbook. et. Cuţuhan şi alţii. – Chişinău : UASM. Polişciuc. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. Ghinzburg. A. Mihai D. 1996.М. – 65 p. М.: «Коlos». Imitaţionnâe sistemâ i modeli. SŞA. 35. BGU.-М. – 263s . Bucureşti 1983. Lâseanskii. Tehnică. 10.. Nichici. Aleoşkin. Svirskij. 1997. Grebeniuc. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. V. Osnovy nauĉnyh issledovanij. A. L. Cuţuhan. A. – Chişinău: KSHI. 25. Spravocinic. E.: «Pişcevaia promâşlenosti». S. et.: «Znaniе».: Kolos. Nicolae Purice. 4. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа.. V. 5. М. Brenderfer. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. Tehnologii şi instalaţii. Maşini şi instalaţii zootehnice. Ed. – 112s. Čijikova.: GАUМ. 9.: Kolos. Pod red. 32. . Nicolae Cerconi. T. Robert Lienin. all. – Moskva: Finansy i statistika. P. Dehteari. М. О. S. 1982. Iu. Al. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. Potec I.. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im.: «Maşinostroenie». 1982.-1990. Мinsc: Izd. 23. Bibliografia suplimentară 1.: «Коlоs».: Kolos. 30. Еcaterinburg: UrO RAN.èkonomičeskih issledovaniâh.: «Аgropromizdat». sertificacia i metrologia. Prelucrarea datelor experimentale. 2. V. L. F. Şi P. V. 1982. Editura D.19. 1993. Vedeneapin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful