05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

6. . Procesul de destindere. Mecanismele de suspendare. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Minitehnica. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Minitehnica. Cerinţele către cutiile de viteză. Caracteristici speciale. Regimurile de funcţionare. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Dispozitivele de întindere a şenilei. Bilanţul termic al motorului.4. Procesele de schimbare a gazelor. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Factorii care influenţează procesul de comprimare. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Diagrama polară şi de uzare a acestora. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Sistemul hidraulic de suspendare. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Calculul mecanismului de distribuţie. Parametrii efectivi ai motorului. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor.Cutiile de viteză. destindere. Clasificarea cutiilor de viteză. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Caracteristici de bază a motoarelor. Performanţele energetice ale motoarelor . Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării.. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Caracteristici de reglaj. Metodele de cuplare APP. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Metodele de schimbare a vitezelor. Procesul de ardere. Mecanismele de frânare. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC.3. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Componentele sistemelor de rulare. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Frînarea re-morcii. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Parametrii ciclului indicat. Procesul de evacuare. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Roata de curea de acţionare. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Scopul calculului termic. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Parametrii comparativi ale motoarelor. Procesul de comprimare. Căldura specifică a gazelor. Clasificarea punţilor motoare. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Reacţiile de ardere a combustibilului. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Coeficientul de umplere. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Tipurile sistemului de frânare. Echilibrarea motoarelor. Nocivitatea gazelor de evacuare. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Sistemele de frânare ale autovehiculelor.

Determinarea momentului maxim de frînare. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Acceleraţia automobilului. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Calculul instalaţiei de ungere. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Calculul frînelor cu disc. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. Demarajul automobilelor. Caracteristica generală. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Aspectele. Maşini cu organe de lucru active. Alimentare prin injecţie la MAS. Procesul de demaraj. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Procesul de demaraj al automobilului. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Metodele de control a calitătăţii plantării. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Clasificarea maşinilor de plantat. Calculul frînelor cu saboţi. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Calităţile de economicitate. . Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Clasificarea semănătorilor. Calculul frînelor cu bandă. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). cerinţele agrotehnice. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Tipurile îngrăşemintelor. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. agregate combinate. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. timpul şi spaţiul de demarare. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor.Cerinţele agrotehnice. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Cinematica şi dinamica virajului. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire.carburator. Alimentare prin pulverizare . Calculul sistemului de răcire cu aer. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului.

princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. floarei soarelui culturilor păstăioase. Particularităţile combinelor moderne. Clasificarea maşinilor schemele constructive. construcţia lor. organele de lucru. cerinţele agrotehnice. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. organele de lucru şi auxiliare. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. instalaţii. schemele şi principiul de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. fructelor şi pomuşoarelor. schemele şi principiul de funcţionare. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. Clasificarea combinelor. transportat şi depozitat. schemele de funcţionare. cerinţele agrotehnice. organele de lucru. organele de lucru. Metodele de recoltare. clasificarea. Construcţia sistemelor de aspiraţie. organele de lucru şi cele auxiliare. Schemele tehnologice. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. principiile de funcţionare. schemele şi principiul de funcţionare. Maşini. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. cerinţele agrotehnice. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. mecanismele şi transmisiile. târşitoarelor. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Metodele de curăţare şi sortare. organele de lucru şi cele auxiliare. organele de lucru.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. Metodele de recoltare. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. construcţia. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. organele de lucru. Maşini meliorative. Metodele de irigare. Tipurile tehnicii de udat. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. clasificarea şi caracteristica. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. Metodele de recoltare. organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini de udare şi irigaţie. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Maşini de adunat şi presat de adunat. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. Maşini pentru lucrarea solului. maşinilor de sortat pneumatice. ce rinţele agrotehnice. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Construcţia. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. Vendroverile combinelor. schemele de funcţionare. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. Consrucşia. cerinţele agrotehnice. semincere. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. Clasificarea maşinilor. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. mecanismele şi sistemele combinelor. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. Schemele funcţionale ale combinelor. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. electromagnetice şi altora. Schemele constructive şi de funcţionare. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. mecanismele. Schemele constructive şi de funcţionare. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . organele de lucru şi cele auxiliare. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. construcţia lor. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi cele auxiliare. Aparatele de tăiere. clasificarea. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. schemele de funcţionare. Construcţia. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială.

Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Cerinţele impuse maşinilor de extras. transportat şi distribuit nutreţ. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Separarea şi separatoarele de purificare. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Părţile componente. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. transportat şi depozitat dejecţii. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Momentul şi forţa de tăiere. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. surse de apă potabilă. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Instalaţii frigorifice. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. încărcat. transportat şi distribuit nutreţ. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. Clasificarea maşinilor de evacuat. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. . Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Instalaţii pneumatice. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. încărcat. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. caracteristica lor chimică. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Surse de apă potabilă. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. normalizare şi degresare a laptelui. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. transportat şi distribuit nutreţ. Maşini de extras. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. destinaţia şi principiul de lucru. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere.produselor de origine animală. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. transportat şi depozitat dejecţii. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. Calculul proceselor de creare. încărcat. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice.

Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. metode. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Colectarea. Caracteristica. Părţile componente şi destinaţia lor. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Agregate de curăţit. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. normalizat şi separat lapte. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Instalaţii de purificat. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Recepţionarea. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. sortarea şi ambalarea ouălor. centrifugat. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Ambalarea. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. degresat.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Metode de tratare cu freon. Instalaţii pentru prelucrarea primară. dezinfectat şi spălat lână. Maşini de tors lână în fire. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Tehnologii. Utilaje moderne de purificat. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. Bazele de calcul al valţului . Mecanizarea proceselor în avicultură. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Construcţia valţului de măcinat. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. pasteurizat şi uscat melanj. ovine. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Tualetare. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. azot lichid. omogenizat. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Metode şi instalaţii de congelat carne. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. transportarea şi recepţionarea laptelui. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. porcine. de bobinat. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Maşini de spart. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Fluxul tehnologic de descăiat. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Metode. de compactat şi standardizat lână toarsă.

Bibliografia pe specialitate 1.. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier.296 p. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. Vrancean V. S. Demidov. Tractoare agricole. G. Goreacikin. Petru Suditu. Listopad. Ţâmbalist. E.–Ch. Gh. 12.614 p. N. P. V. Sclear P. Nicolaenko. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. Bobescu. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. М. Tecuşan. Cofaru. editura „PIM”. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). 2. Maşcenschii. Bobescu. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Georgescu – coordonator.343 s. V. Chişinău. 14. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. Sobranie socenenii. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. utilaje şi instalaţii horticole.: «Agropromizdat». – Ch. Sweden – 1995. Bucureşti. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. A: Chiru.: ASEM. S. 10. 2000. B. V. 5. 17. – M. . 2006. 7. Gh. 1995. Melinicov. Chişinău. 1984. Vrancean. G. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Publisher Tetra Pak Processing Sistem.: Tehnica.. Iaşi. Maşini. 2007. 1996–238 p. 18.255 s. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. V. 3. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii.: 1968. 15. 1985. 1998– 409 p. Chiru. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. 13. 1997 – 254 p. 2000 – 267 p. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. Ch–Al. Neculăiasa Vasile.de măcinat. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. Editura Ceres.: «Agropromizdat». Pobedinschi. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. Obţinerea şi folosirea biogazului. calcul şi construcţie. 2006. Тieanov. Teoria. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. . C. Iu.. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. 6.: «Мaşinostroenie». 1986. Anatolii.: Kolos.Gh. Izdanie VASHNIL v treh tomah. L. … . 16.. Tataru. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. A. Captoare termice solare. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Frolov. Кrusi. V. Pobedinschi. Editura A92. Bobescu. – Ch. A. Sclear P. Cofaru. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. 1979.599 p. – 334 p.: «Аgropromizdat». М.: Tehnica. Radu. A.Motoare pentru automobile şi tractoare . 9. М. 2003. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. 1986 – 384 s. Cardaşevckii i dr. Daîry processing handdooc. Gerard Jităreanu.. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. Ioan Ţenu şi alţii. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. 1986. Zonov i dr.. М. Dănilă Ion. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. 4. … . C. Lapte şi produse lactate. V. Chiru. Pererabotka zerna. 8. Gh.: Tehnica. Scotnicov. 11. G. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale.

: «Znaniе». 1980. Tehnologii şi instalaţii. Panfilolv. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică.. Done E. 36. et. – Chişinău : UASM.-1988. G. S. Kosmodemânski IU. Pod redacţiei A. Al. Polişciuc. 2001 20. 8. 1985. Spravocinic.: «Pişcevaia promâşlenosti».: Kolos. 1990. 4. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. Melnicov. 1981. 1967. SŞA. Tehnică. Iurin V. . Robert Lienin. P. Osnovy nauĉnyh issledovanij. Učebnik dlâ vuzov.a. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. M Biogaz: Teoria i praktika. 1998. A. Popov. . М. V. 7. G. Мinsc: Izd. 21. V.èkonomičeskih issledovaniâh. Kurocikn A. Constantin Neagu. Ioneasca Lucian. М. Ed. 29. Bucureşti 1986. Potec I. Socolova М. G. Ucebnic dlea VUZov. Editura Ceres. Кrasovskii. . Lâseanskii. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. Iu. 34. 1982. 1978. Ch.. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. Lâşenko V. 1993. 30. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. Bucureşti: “Ceres”. M. V. – 112s. Iu. Nicolae Purice. – 263s .. BGU. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. V.: Kolos. Sweden. Cuţuhan. N. V.: «Аgropromizdat». Standartizaciâ. 31. Pererabotanoe i dopolnenoe.. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. Universitet Vinsconsina. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. T. F.: Kolos. Vedeneapin. ş. Bredihin. ş. all.М. sertificacia i metrologia. M. Iris Doina Barbu. Bucureşti. Bucureşti 1982. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. Mitroi. Ion Burtea.. Tehnologia uleiurilor vegetale.М. 1996.: «Maşinostroenie». Şi P. Editura Ceres. 1998 33. 1989. L. G. Editura D. L. V. Ghinzburg. Bucureşti 1983..a. Petru Niculiţă. 23. Filaretov. М. Goia. Еcaterinburg: UrO RAN. 11. 26. Pobedinskii i dr.. Cuţuhan şi alţii. S. Bibliografia suplimentară 1. Pavlovskii. 24. 2. Prelucrarea datelor experimentale.. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. S. Editura D. 22. 35. 3. A. Planirovanie ăxperimenta..1997. – M. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare.: «Аgropromizdaт». 4-ое izd. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka.: «Коlos». Vâşemirscogo. Čijikova. 5.: Kolos. ing. 1987. V. sub redacţia dr. Dairy processing handbook. 1982. 6. М.: «Коlоs». Меdison. Bucureşti.. 2001. Stabnicov. Lunin. A.1990. Miheev i dr. Boader. Kathrein Iosif. Nicolae Cerconi. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. 1969. 27. Voznesenskii. Şi P. Iaşi Institutul politehnic. 28.1995. Svirskij. Dehteari. al. Boeru Gh. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv.. 32. 1979. E.: «Kolos». Nichici. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. V. – M. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. 1982. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole.: «Agropromizdat». Imitaţionnâe sistemâ i modeli. – Chişinău: KSHI. Vember. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). 10. 1997. 9.-1990.19.: GАUМ. – 65 p. Pod red. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. – 155p. Aleoşkin. Proizvodstvo slivocnogo masla. 25. 2003. V. et. Mihai D. – Moskva: Finansy i statistika. Brenderfer.-М. Mihai D. Grebeniuc. О. Menedjment v fermerscom hozeaistve. Babkoka. Каrtaşov. Maşini şi instalaţii zootehnice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful