05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. destindere. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Regimurile de funcţionare. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Componentele sistemelor de rulare. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Minitehnica. Tipurile sistemului de frânare. Cerinţele către cutiile de viteză. Mecanismele de suspendare. Caracteristici de reglaj. Caracteristici de bază a motoarelor. Procesul de evacuare.4. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Bilanţul termic al motorului. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Procesele de schimbare a gazelor. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Metodele de cuplare APP. Scopul calculului termic. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Calculul mecanismului de distribuţie. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Sistemul hidraulic de suspendare. Clasificarea punţilor motoare. Procesul de destindere. Procesul de ardere. Parametrii efectivi ai motorului. Nocivitatea gazelor de evacuare. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI .) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi).Cutiile de viteză. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Clasificarea cutiilor de viteză. Caracteristici speciale. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Metodele de schimbare a vitezelor. Frînarea re-morcii. Factorii care influenţează procesul de comprimare. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Dispozitivele de întindere a şenilei. Reacţiile de ardere a combustibilului. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Parametrii comparativi ale motoarelor. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Căldura specifică a gazelor. Minitehnica.3. Parametrii ciclului indicat. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Procesul de comprimare. Roata de curea de acţionare. Performanţele energetice ale motoarelor . Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Echilibrarea motoarelor. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ.6. Coeficientul de umplere. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Mecanismele de frânare. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. ..

Caracteristica de tracţiune a tractorului. Cinematica şi dinamica virajului.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. cerinţele agrotehnice. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Maşini cu organe de lucru active. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor.Cerinţele agrotehnice.carburator. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Calculul instalaţiei de ungere. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Procesul de demaraj. timpul şi spaţiul de demarare. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Caracteristica generală. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Calculul frînelor cu bandă. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Alimentare prin injecţie la MAS. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Demarajul automobilelor. Aspectele. Calculul frînelor cu disc. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. . clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Metodele de control a calitătăţii plantării. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Clasificarea maşinilor de plantat. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Procesul de demaraj al automobilului. Calculul frînelor cu saboţi. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. agregate combinate.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Determinarea momentului maxim de frînare. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Acceleraţia automobilului.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Clasificarea semănătorilor. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Tipurile îngrăşemintelor. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Calităţile de economicitate. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Alimentare prin pulverizare . Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Calculul sistemului de răcire cu aer.

ce rinţele agrotehnice. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. schemele şi principiul de funcţionare. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Maşini pentru lucrarea solului. floarei soarelui culturilor păstăioase. Construcţia. Schemele funcţionale ale combinelor. construcţia lor. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. cerinţele agrotehnice. Schemele constructive şi de funcţionare. organele de lucru şi cele auxiliare. Construcţia. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. construcţia lor. instalaţii. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. cerinţele agrotehnice. Aparatele de tăiere. Metodele de recoltare. schemele de funcţionare. maşinilor de sortat pneumatice. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. schemele de funcţionare. mecanismele şi sistemele combinelor. cerinţele agrotehnice. târşitoarelor. clasificarea şi caracteristica. mecanismele şi transmisiile.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Particularităţile combinelor moderne. clasificarea. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. principiile de funcţionare. organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini. organele de lucru. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. cerinţele agrotehnice. schemele de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. cerinţele agrotehnice. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. transportat şi depozitat. Vendroverile combinelor. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. organele de lucru. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. Metodele de curăţare şi sortare. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. Maşini de udare şi irigaţie. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. cerinţele agrotehnice. semincere. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. organele de lucru şi auxiliare. Metodele de recoltare. Metodele de recoltare. clasificarea. electromagnetice şi altora. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. organele de lucru. organele de lucru şi cele auxiliare. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. Metodele de irigare. schemele şi principiul de funcţionare. Clasificarea maşinilor. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. Clasificarea combinelor. Maşini de adunat şi presat de adunat. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. mecanismele. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. fructelor şi pomuşoarelor. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. organele de lucru. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. Consrucşia. Schemele tehnologice. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. construcţia. organele de lucru şi cele auxiliare. organele de lucru. Tipurile tehnicii de udat. organele de lucru şi cele auxiliare. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Schemele constructive şi de funcţionare. schemele şi principiul de funcţionare.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Clasificarea maşinilor schemele constructive. Maşini meliorative. Construcţia sistemelor de aspiraţie.

Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Părţile componente. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. . Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. încărcat. transportat şi distribuit nutreţ. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. caracteristica lor chimică. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. normalizare şi degresare a laptelui. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Instalaţii pneumatice. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. transportat şi distribuit nutreţ. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. transportat şi depozitat dejecţii. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Calculul proceselor de creare. Momentul şi forţa de tăiere. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. destinaţia şi principiul de lucru. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Instalaţii frigorifice. încărcat. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere.produselor de origine animală. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. transportat şi depozitat dejecţii. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Clasificarea maşinilor de evacuat. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. transportat şi distribuit nutreţ. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Maşini de extras. surse de apă potabilă. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Cerinţele impuse maşinilor de extras. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. Surse de apă potabilă. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Separarea şi separatoarele de purificare. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. încărcat. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii.

Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. sortarea şi ambalarea ouălor. Maşini de spart. Mecanizarea proceselor în avicultură. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Metode şi instalaţii de congelat carne. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. azot lichid. Caracteristica. de bobinat. Instalaţii pentru prelucrarea primară. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. normalizat şi separat lapte. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Tualetare. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. degresat. transportarea şi recepţionarea laptelui. Recepţionarea. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Metode de tratare cu freon. Construcţia valţului de măcinat. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Utilaje moderne de purificat. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Tehnologii. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. de compactat şi standardizat lână toarsă. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. omogenizat. metode. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Instalaţii de produs frigul tehnologic. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Agregate de curăţit. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Ambalarea. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Colectarea. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Metode. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Părţile componente şi destinaţia lor. Bazele de calcul al valţului . centrifugat. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Maşini de tors lână în fire. ovine. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Fluxul tehnologic de descăiat. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. pasteurizat şi uscat melanj. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Instalaţii de purificat. dezinfectat şi spălat lână. porcine. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor.

Listopad. G. A. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. Sclear P. Teoria. Vrancean. 1986. Tataru. 16.Gh. Gh. 9. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Gerard Jităreanu. V.: «Agropromizdat». М. 2006. Кrusi. 1986. М. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Vrancean V. G. S. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. Izdanie VASHNIL v treh tomah. Melinicov. 4.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. 6. Iu. Daîry processing handdooc.: Kolos.: Tehnica. Ch–Al. Bobescu. Demidov.343 s. Maşini. – 334 p.. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie.255 s. 13. Bibliografia pe specialitate 1. 2007. – Ch. М. Pobedinschi. V.de măcinat. Iaşi. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. editura „PIM”.: «Agropromizdat». 18. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. . 2006. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. G. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Dănilă Ion. C.: 1968. Nicolaenko.296 p. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. 3. 1984. S. 15. 1998– 409 p. B. Chişinău. A. Chiru. 14. 1986 – 384 s. E.: Tehnica. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. Chiru. – M. V. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki.: «Аgropromizdat». 2003. . Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica.614 p. V. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. C.: Tehnica. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. Scotnicov. 1997 – 254 p. Anatolii. Maşcenschii. – Ch. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. A. Cofaru. 7. … . 2000. Sclear P. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. 11. 5. … . Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. 1995. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat... Pobedinschi. Bobescu.–Ch. Zonov i dr. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. 1979. 12. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. N. Petru Suditu. 1996–238 p. Тieanov. Bobescu. Bucureşti. Pererabotka zerna. Editura Ceres. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko.. Sweden – 1995. М. Frolov. 1985. Georgescu – coordonator. A: Chiru.: «Мaşinostroenie». Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. Radu. Gh. Ţâmbalist. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. Editura A92. L. 2000 – 267 p. Captoare termice solare. 17. Tractoare agricole. Obţinerea şi folosirea biogazului..: ASEM. V. V. utilaje şi instalaţii horticole. Gh. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. P. Sobranie socenenii.Motoare pentru automobile şi tractoare . Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. Chişinău. Cardaşevckii i dr. 2. Cofaru. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Lapte şi produse lactate. 10. Goreacikin..599 p. 8. Ioan Ţenu şi alţii. calcul şi construcţie. Neculăiasa Vasile. Tecuşan.

Мinsc: Izd. Sweden. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. 29. 32. G. ş. Kathrein Iosif. 30. V.: «Коlos». Petru Niculiţă. Miheev i dr.: «Аgropromizdat»... Spravocinic. Grebeniuc. SŞA.: GАUМ. 3. Babkoka. Mihai D. – 65 p. Bucureşti 1982. Lâseanskii.1995. Iris Doina Barbu. G. Tehnologia uleiurilor vegetale. M Biogaz: Teoria i praktika. Proizvodstvo slivocnogo masla. Melnicov. A. Editura Ceres. Al. F. 1987. Pavlovskii. N. 23. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv.. Pod red. Şi P.. Svirskij. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko.èkonomičeskih issledovaniâh. 1980. Кrasovskii. S. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. – 155p. Constantin Neagu. Prelucrarea datelor experimentale. sertificacia i metrologia. Pererabotanoe i dopolnenoe. 27. 22. Ucebnic dlea VUZov. Ch. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca).: Kolos. V. 21. 1993. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. 28. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka.М.: «Maşinostroenie». Cuţuhan şi alţii. Kosmodemânski IU. 24. Voznesenskii. Bucureşti. Panfilolv. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. Dehteari. T. Bucureşti. Dairy processing handbook. E. G. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund.: «Коlоs». S. Nicolae Cerconi. Potec I. Osnovy nauĉnyh issledovanij.. V. . 6. Tehnică. Iu. S. 1990. Iurin V. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică.. 31. L. Bucureşti 1986. Goia.a. М. 1996. V. М. Каrtaşov. 7. Editura D. Ghinzburg. Pod redacţiei A. Cuţuhan. al. L. Universitet Vinsconsina. . – 263s . Brenderfer. – M.19. 2001. – M. 8. Maşini şi instalaţii zootehnice. V. 1985. 34.. Polişciuc. – 112s. all. – Chişinău : UASM. Vedeneapin. Filaretov. Vember. Mihai D. Imitaţionnâe sistemâ i modeli.. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im.-1988. Ion Burtea.. Еcaterinburg: UrO RAN. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. Čijikova.: «Аgropromizdaт». Popov. Aleoşkin. BGU. Nichici.. Bucureşti 1983. et. P.: Kolos.-М. V. Bredihin. 35. Vâşemirscogo. 2001 20. Boeru Gh. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. Ed. Ioneasca Lucian. Bucureşti: “Ceres”. Lâşenko V. Меdison. sub redacţia dr. 4.: «Znaniе».: «Kolos». 1982. 1981. Iu. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca.. 1979. 9.1997.: «Pişcevaia promâşlenosti». 1982. – Moskva: Finansy i statistika. Mitroi. ing. 2. Pobedinskii i dr. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. 11. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov.: Kolos. A. Robert Lienin.М. Bibliografia suplimentară 1. V. 36. V. . 1989. Socolova М. Меhanizaţia jivotnovodstvа. 25. Editura D.: «Agropromizdat». 1998. Kurocikn A. Boader. 4-ое izd. et.-1990. 26. 1998 33. Iaşi Institutul politehnic. Tehnologii şi instalaţii. О. 5. Menedjment v fermerscom hozeaistve. V. M. ş.1990. Učebnik dlâ vuzov. Planirovanie ăxperimenta. 1978. Done E. М. Lunin. A. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. Şi P. 1982. 1967. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. – Chişinău: KSHI. Stabnicov. Standartizaciâ.: Kolos. 1997. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. 2003. M.a. G. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. 10. Nicolae Purice. 1969. М. Editura Ceres.