P. 1
05.20.01 - Mecanizarea Agriculturii

05.20.01 - Mecanizarea Agriculturii

|Views: 1,244|Likes:
Published by Clapon Vasile

More info:

Published by: Clapon Vasile on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Parametrii efectivi ai motorului. Caracteristici speciale.6. Dispozitivele de întindere a şenilei. Caracteristici de reglaj. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Clasificarea cutiilor de viteză. Procesul de comprimare. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Procesele de schimbare a gazelor. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Parametrii comparativi ale motoarelor. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Metodele de schimbare a vitezelor.. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Regimurile de funcţionare. Mecanismele de frânare. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Factorii care influenţează procesul de comprimare. Minitehnica. Performanţele energetice ale motoarelor . Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Procesul de destindere.Cutiile de viteză. Reacţiile de ardere a combustibilului. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Echilibrarea motoarelor. Procesul de evacuare. Componentele sistemelor de rulare. Parametrii ciclului indicat. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Cerinţele către cutiile de viteză. . Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Metodele de cuplare APP. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Calculul mecanismului de distribuţie. Tipurile sistemului de frânare. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Scopul calculului termic. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Nocivitatea gazelor de evacuare. destindere. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării.3.4. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Caracteristici de bază a motoarelor. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Coeficientul de umplere. Clasificarea punţilor motoare. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Căldura specifică a gazelor. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Procesul de ardere. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Mecanismele de suspendare. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Sistemul hidraulic de suspendare. Roata de curea de acţionare. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Minitehnica. Bilanţul termic al motorului. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Frînarea re-morcii. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor.

Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Caracteristica generală. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Calculul frînelor cu bandă. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Acceleraţia automobilului. Aspectele. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Calităţile de economicitate. Procesul de demaraj. Determinarea momentului maxim de frînare. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Demarajul automobilelor. Calculul frînelor cu disc. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Calculul frînelor cu saboţi. Tipurile îngrăşemintelor. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Clasificarea semănătorilor. Caracteristica de tracţiune a tractorului. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Procesul de demaraj al automobilului. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Clasificarea maşinilor de plantat. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Cinematica şi dinamica virajului. Alimentare prin injecţie la MAS. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. timpul şi spaţiul de demarare.Cerinţele agrotehnice. Metodele de control a calitătăţii plantării. Alimentare prin pulverizare . cerinţele agrotehnice. Calculul instalaţiei de ungere. Calculul sistemului de răcire cu aer. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Stabilitatea longitudinală şi transversală. agregate combinate.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. .Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei.carburator. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Maşini cu organe de lucru active. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere.

Clasificarea combinelor. Metodele de curăţare şi sortare. organele de lucru. organele de lucru şi cele auxiliare. Maşini. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. instalaţii. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. Maşini de adunat şi presat de adunat. electromagnetice şi altora. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. târşitoarelor. Construcţia. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. organele de lucru. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. schemele de funcţionare. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. cerinţele agrotehnice. Clasificarea maşinilor schemele constructive. schemele de funcţionare. Consrucşia. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. schemele de funcţionare. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. principiile de funcţionare. clasificarea şi caracteristica. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. construcţia. mecanismele şi sistemele combinelor. Clasificarea maşinilor.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Schemele funcţionale ale combinelor. organele de lucru şi cele auxiliare. clasificarea. organele de lucru şi cele auxiliare. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. cerinţele agrotehnice. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. construcţia lor. clasificarea. Maşini de udare şi irigaţie. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. cerinţele agrotehnice. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. mecanismele şi transmisiile. Metodele de recoltare. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. semincere. Maşini pentru lucrarea solului. floarei soarelui culturilor păstăioase. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. maşinilor de sortat pneumatice. Schemele tehnologice. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . Schemele constructive şi de funcţionare. Maşini meliorative. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. organele de lucru. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. Schemele constructive şi de funcţionare. Construcţia. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. organele de lucru şi cele auxiliare. Particularităţile combinelor moderne. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Metodele de recoltare. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. schemele şi principiul de funcţionare. Aparatele de tăiere. ce rinţele agrotehnice. organele de lucru şi auxiliare. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. schemele şi principiul de funcţionare. cerinţele agrotehnice.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. cerinţele agrotehnice. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. organele de lucru. construcţia lor. organele de lucru şi cele auxiliare. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. transportat şi depozitat. cerinţele agrotehnice. fructelor şi pomuşoarelor. Construcţia sistemelor de aspiraţie. organele de lucru. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Tipurile tehnicii de udat. Metodele de irigare. mecanismele. schemele şi principiul de funcţionare. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. Metodele de recoltare. Vendroverile combinelor.

Părţile componente. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. transportat şi distribuit nutreţ. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. transportat şi depozitat dejecţii. surse de apă potabilă. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. . Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. destinaţia şi principiul de lucru. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. normalizare şi degresare a laptelui. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Maşini de extras. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. caracteristica lor chimică. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Momentul şi forţa de tăiere. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. transportat şi distribuit nutreţ. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Calculul proceselor de creare. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Separarea şi separatoarele de purificare. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Instalaţii frigorifice. Cerinţele impuse maşinilor de extras.produselor de origine animală. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. încărcat. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Clasificarea maşinilor de evacuat. Surse de apă potabilă. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. încărcat. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. Instalaţii pneumatice. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. transportat şi distribuit nutreţ. încărcat. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. transportat şi depozitat dejecţii.

însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Bazele de calcul al valţului . azot lichid. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. porcine. Părţile componente şi destinaţia lor. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. transportarea şi recepţionarea laptelui. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. de compactat şi standardizat lână toarsă. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Maşini de tors lână în fire. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Construcţia valţului de măcinat. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Ambalarea. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. metode. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Instalaţii de produs frigul tehnologic. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Tehnologii. Metode de tratare cu freon. Mecanizarea proceselor în avicultură. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. omogenizat. Instalaţii pentru prelucrarea primară. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. normalizat şi separat lapte. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Colectarea. Maşini de spart. sortarea şi ambalarea ouălor. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Caracteristica. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Utilaje moderne de purificat. Metode. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Tualetare. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Recepţionarea. Instalaţii de purificat. Fluxul tehnologic de descăiat. degresat. pasteurizat şi uscat melanj. ovine.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. dezinfectat şi spălat lână. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. de bobinat. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Agregate de curăţit. centrifugat. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Metode şi instalaţii de congelat carne. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei.

Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. М. Sclear P. G. Zonov i dr. Daîry processing handdooc. 1996–238 p. 5. Chiru. Iaşi. A: Chiru. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. 11. – 334 p.296 p.: «Agropromizdat»..de măcinat. 1979. 2006. Gerard Jităreanu. Sweden – 1995..: 1968. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. 16. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Cardaşevckii i dr. 13. Tecuşan. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. Cofaru. 6. Izdanie VASHNIL v treh tomah. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. calcul şi construcţie. Captoare termice solare. Georgescu – coordonator. 1986.. Iu. Gh. C. A. Frolov. Bibliografia pe specialitate 1. P.–Ch. V. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. . V. 15. Pobedinschi. 1986 – 384 s. Sobranie socenenii. Neculăiasa Vasile. V.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. Vrancean V. Teoria. Listopad. Scotnicov. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. … . 3. М. Gh. V. Obţinerea şi folosirea biogazului. Vrancean. A. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. Cofaru. Radu. 2006. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. Petru Suditu.. Sclear P. – Ch. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. V. 2000 – 267 p. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. Demidov. V. – Ch. Anatolii. – M.: ASEM. 2000. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. 1998– 409 p. 17. 1997 – 254 p. Maşcenschii. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. 9. Bobescu..599 p.: Tehnica. 7. L. 10.: Tehnica. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Bucureşti. 18. B. М.. Maşini. 1986.343 s.Gh. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate.255 s. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. S. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. G. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. Dănilă Ion. Nicolaenko. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. Ioan Ţenu şi alţii. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. Lapte şi produse lactate.: «Agropromizdat». Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. Bobescu. Tractoare agricole. Chiru. Тieanov. .: «Мaşinostroenie».: Tehnica. 2003. 14. A. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. N. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Pererabotka zerna. Goreacikin. 4. Bobescu. editura „PIM”.: «Аgropromizdat». Tataru. 1985. C. Ţâmbalist. 1995. … . Chişinău. Melinicov. Chişinău. G. Editura Ceres. Ch–Al. Кrusi. 1984. Gh. Pobedinschi. 8.614 p. S. 12. E. utilaje şi instalaţii horticole. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. 2.Motoare pentru automobile şi tractoare . М. 2007. Editura A92.: Kolos.

Lunin. Boeru Gh. et. SŞA. S. – 112s. 2003.. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). 1980. 4. – 263s .: GАUМ.. 1998. Popov. 3. Al. М. Lâşenko V. 2. М. L. A. Lâseanskii.: «Коlоs». Kurocikn A.1995. 24. Mitroi.: «Znaniе». Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. Polişciuc. Brenderfer.. Iurin V. 27. 1998 33. Bucureşti. Maşini şi instalaţii zootehnice. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. М. Robert Lienin. 23.: «Kolos». Dairy processing handbook. Кrasovskii. V. Spravocinic. Nicolae Cerconi. 10. Constantin Neagu. et. 1996. Mihai D. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. Dehteari. 29. 26. Еcaterinburg: UrO RAN. 2001. V.-1988. V. Panfilolv. 35. Tehnologii şi instalaţii. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. Iu.19.: Kolos. 1982. Cuţuhan şi alţii. Standartizaciâ. ing. ş.. Boader.. Voznesenskii. G. Aleoşkin. G. 34. Pod redacţiei A. Universitet Vinsconsina. Kosmodemânski IU. M. 1969. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. Proizvodstvo slivocnogo masla. G. Čijikova.a. Ioneasca Lucian. T. 1967. Bucureşti.a. Ghinzburg. Pererabotanoe i dopolnenoe. Editura Ceres. Pobedinskii i dr. 1978.. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. О. Babkoka. Bucureşti: “Ceres”.-М. Iu. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. 25. Miheev i dr. . Ion Burtea. Ch. 1987. Editura D. Tehnologia uleiurilor vegetale. 1985. Iaşi Institutul politehnic. Меhanizaţia jivotnovodstvа.-1990. Učebnik dlâ vuzov. 6. Tehnică. Vember. Bredihin. V. Melnicov. 11. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. 5. Svirskij. Vâşemirscogo. 1989. 1997. F. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate.: Kolos. M. Stabnicov. 7. 1982.. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. 22. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. – 155p. Ed. Vedeneapin.: Kolos. G. Pavlovskii. 8. Pod red. Menedjment v fermerscom hozeaistve.: «Аgropromizdaт». Potec I. 31. Socolova М. Petru Niculiţă. Ucebnic dlea VUZov. Bibliografia suplimentară 1. – Chişinău: KSHI. 1979.èkonomičeskih issledovaniâh.. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. N. 21. Mihai D. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. P.: «Коlos». Bucureşti 1983. V.: «Agropromizdat».1997. E.. 28. Мinsc: Izd. Done E. Nicolae Purice. Şi P.: Kolos. 1981. S.М. .М. Sweden. Grebeniuc.. М. Меdison. Editura D. – M. V. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. sertificacia i metrologia. Bucureşti 1986. Bucureşti 1982. Nichici. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. Osnovy nauĉnyh issledovanij. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. Planirovanie ăxperimenta.. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. al. M Biogaz: Teoria i praktika. V.: «Pişcevaia promâşlenosti». 1990. 30. – 65 p. 32. A. – Chişinău : UASM. Kathrein Iosif. 1993. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. Şi P. all. Cuţuhan. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. 4-ое izd.: «Maşinostroenie». Prelucrarea datelor experimentale. 9. Iris Doina Barbu. sub redacţia dr. – M. S.1990. A. V. .: «Аgropromizdat». Filaretov. 36. L. V. 2001 20. – Moskva: Finansy i statistika. Editura Ceres. BGU. Каrtaşov. ş. Goia. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. 1982.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->