05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Tipurile sistemului de frânare. Calculul mecanismului de distribuţie. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Metodele de cuplare APP. Procesul de ardere. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Scopul calculului termic. Roata de curea de acţionare. Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Parametrii efectivi ai motorului. Mecanismele de frânare. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI.3. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor. Nocivitatea gazelor de evacuare. Procesele de schimbare a gazelor. destindere. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Procesul de comprimare. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Dispozitivele de întindere a şenilei. Procesul de evacuare. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Minitehnica. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Caracteristici speciale. Căldura specifică a gazelor. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Mecanismele de suspendare. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Parametrii comparativi ale motoarelor. Bilanţul termic al motorului. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Clasificarea cutiilor de viteză. Minitehnica. Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Clasificarea punţilor motoare. Reacţiile de ardere a combustibilului. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Procesul de destindere. Caracteristici de reglaj. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Performanţele energetice ale motoarelor . Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Componentele sistemelor de rulare.4. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS). Caracteristici de bază a motoarelor.Cutiile de viteză. Coeficientul de umplere. Cerinţele către cutiile de viteză. Parametrii ciclului indicat. Factorii care influenţează procesul de comprimare.6. .. Echilibrarea motoarelor. Sistemul hidraulic de suspendare. Frînarea re-morcii. Metodele de schimbare a vitezelor. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Regimurile de funcţionare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Dispozitivele instalaţiei hidraulice.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor.

Demarajul automobilelor. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. .Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Calităţile de economicitate. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. Procesul de demaraj. cerinţele agrotehnice. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Cinematica şi dinamica virajului. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Metodele de control a calitătăţii plantării. agregate combinate. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Calculul frînelor cu saboţi. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Caracteristica de tracţiune a tractorului.Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei.Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Calculul frînelor cu bandă. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Tipurile îngrăşemintelor. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Clasificarea semănătorilor. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Maşini cu organe de lucru active. Caracteristica generală. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Calculul frînelor cu disc. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Calculul sistemului de răcire cu aer. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Alimentare prin pulverizare . Determinarea momentului maxim de frînare. Acceleraţia automobilului.Cerinţele agrotehnice. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Procesul de demaraj al automobilului. Clasificarea maşinilor de plantat. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Calculul instalaţiei de ungere. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Aspectele. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului.carburator. timpul şi spaţiul de demarare. Alimentare prin injecţie la MAS. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor.

princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. construcţia. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole. Construcţia sistemelor de aspiraţie. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Particularităţile combinelor moderne. cerinţele agrotehnice. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. Construcţia. schemele de funcţionare. Consrucşia. Tipurile tehnicii de udat. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. maşinilor de sortat pneumatice. Metodele de curăţare şi sortare. mecanismele şi sistemele combinelor. Metodele de recoltare. Schemele tehnologice. organele de lucru şi cele auxiliare. organele de lucru. organele de lucru. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. clasificarea. Schemele constructive şi de funcţionare. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. clasificarea. cerinţele agrotehnice. Maşini de udare şi irigaţie.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. cerinţele agrotehnice. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. clasificarea şi caracteristica. Clasificarea maşinilor schemele constructive. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. Clasificarea maşinilor. ce rinţele agrotehnice. Maşini pentru lucrarea solului. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. schemele de funcţionare. Clasificarea combinelor. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. organele de lucru şi cele auxiliare. schemele şi principiul de funcţionare. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. organele de lucru şi auxiliare. floarei soarelui culturilor păstăioase. schemele de funcţionare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. organele de lucru. organele de lucru şi cele auxiliare. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. Metodele de recoltare. Aparatele de tăiere. Metodele de irigare. fructelor şi pomuşoarelor. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. principiile de funcţionare. cerinţele agrotehnice. Maşini meliorative. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. Metodele de recoltare. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi cele auxiliare. Schemele constructive şi de funcţionare. construcţia lor. mecanismele şi transmisiile. schemele şi principiul de funcţionare. Vendroverile combinelor. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. organele de lucru. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. Construcţia. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Schemele funcţionale ale combinelor. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. schemele şi principiul de funcţionare. Maşini de adunat şi presat de adunat. mecanismele. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. electromagnetice şi altora. Maşini. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. construcţia lor. organele de lucru şi cele auxiliare. târşitoarelor. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. transportat şi depozitat. organele de lucru. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. instalaţii. cerinţele agrotehnice. semincere. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor.

Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. transportat şi distribuit nutreţ. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Surse de apă potabilă. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. transportat şi distribuit nutreţ. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. transportat şi distribuit nutreţ. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. . Cerinţele impuse maşinilor de extras. surse de apă potabilă. Maşini de extras. Calculul proceselor de creare. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. transportat şi depozitat dejecţii. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. transportat şi depozitat dejecţii. destinaţia şi principiul de lucru. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Clasificarea maşinilor de evacuat. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. încărcat. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Instalaţii pneumatice. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Instalaţii frigorifice. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. caracteristica lor chimică. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. Separarea şi separatoarele de purificare. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Părţile componente. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Maşini şi instalaţii pentru dozarea. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ.produselor de origine animală. Momentul şi forţa de tăiere. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. normalizare şi degresare a laptelui. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. încărcat. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. încărcat. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat.

Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Metode de tratare cu freon. de compactat şi standardizat lână toarsă. Mecanizarea proceselor în avicultură. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. centrifugat. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Instalaţii de produs frigul tehnologic. de bobinat. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. Bazele de calcul al valţului . degresat. Tehnologii. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Fluxul tehnologic de descăiat. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. azot lichid. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. metode. Maşini de spart. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. Utilaje moderne de purificat. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Caracteristica. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Metode. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. dezinfectat şi spălat lână. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. Instalaţii de purificat. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. Agregate de curăţit. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. omogenizat. Colectarea. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Recepţionarea. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. Maşini de tors lână în fire. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Instalaţii pentru prelucrarea primară. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. pasteurizat şi uscat melanj. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Construcţia valţului de măcinat. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. porcine. normalizat şi separat lapte. transportarea şi recepţionarea laptelui. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. sortarea şi ambalarea ouălor. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Metode şi instalaţii de congelat carne. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Părţile componente şi destinaţia lor. Tualetare. Ambalarea. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. ovine.

10. Pobedinschi. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie.de măcinat. Cofaru.. V. 2003. 1979. 14. Gh. Тieanov. Chişinău.: Tehnica. … . Bobescu. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch.–Ch. 2000. 11. A. calcul şi construcţie. S. Bobescu. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. Vrancean. C. Goreacikin. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. Sobranie socenenii. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Gh.614 p. 9. Maşcenschii. V. 2.: Kolos. Scotnicov. Georgescu – coordonator. 1986. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica. Nicolaenko. Iaşi. A. Ch–Al.: Tehnica. 5. Editura Ceres. S. L. 2000 – 267 p. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii.: «Agropromizdat».. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Zonov i dr. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. B. М. Gh. C. 6. Chiru. Iu. Bibliografia pe specialitate 1. – 334 p. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare.: Tehnica. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. utilaje şi instalaţii horticole. М. 2006. Bobescu. Ioan Ţenu şi alţii. A. М. 1986. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. 1995. 1984. V.343 s. Sclear P. … . Pererabotka zerna. 1985. G.. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. Chişinău. Frolov.: 1968. V. Radu. – Ch.: ASEM.Gh.: «Agropromizdat». 16. Melinicov. Sclear P. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. 8. Cardaşevckii i dr. Listopad.255 s. Teoria. Pobedinschi. 1997 – 254 p. V. Vrancean V. Captoare termice solare. Neculăiasa Vasile. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. V. Tataru. Izdanie VASHNIL v treh tomah. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. 1986 – 384 s. Obţinerea şi folosirea biogazului. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). G. 3. E. 1998– 409 p. A: Chiru. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Petru Suditu. Dănilă Ion.296 p. Lapte şi produse lactate. Cofaru. М. 2007.: «Аgropromizdat». 7. Editura A92. 12. editura „PIM”. P. Demidov. Chiru. Tecuşan. Gerard Jităreanu.. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. G. – Ch. Daîry processing handdooc. Кrusi. . N. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. 4. Sweden – 1995. 18. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. Bucureşti.. Ţâmbalist. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti.Motoare pentru automobile şi tractoare . 2006. Maşini. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. – M. 15.: «Мaşinostroenie». Publisher Tetra Pak Processing Sistem.599 p.. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. 17. . Anatolii.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. Tractoare agricole. 1996–238 p. 13.

1978. 29. BGU. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. Al. 1969. Ioneasca Lucian. Bucureşti. . 2001 20. 1979.a. 2003.. 1981. 1987. 24. Editura D. – M. Ch. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. Меdison. Ucebnic dlea VUZov. 21.. .: «Maşinostroenie». – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara.: «Аgropromizdat». 1997. Maşini şi instalaţii zootehnice. 35. Lunin. 1989.19. 1985. Grebeniuc. Potec I. G. Dairy processing handbook. Prelucrarea datelor experimentale. V.М. 1993. 34. Iu. Pavlovskii. 11. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. Brenderfer. – 155p. Standartizaciâ. Melnicov. M Biogaz: Teoria i praktika. Kurocikn A. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. Planirovanie ăxperimenta. A. ş. L. 7.. М. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. SŞA. 10.1995. 30. A. 1996. М. V. Stabnicov. Vember. Pobedinskii i dr. Tehnică. 6.: «Pişcevaia promâşlenosti». 1982. Mihai D. . 27. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. V. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. Bucureşti 1986. 23.a. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. Dehteari. Ghinzburg. 2. 1990. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Мinsc: Izd.. Bredihin. Şi P. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. Tehnologii şi instalaţii. V.èkonomičeskih issledovaniâh. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. Bucureşti 1982. Kosmodemânski IU. Imitaţionnâe sistemâ i modeli.: Kolos. A. E. М. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. S. al. Universitet Vinsconsina. ş. Cuţuhan. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. Cuţuhan şi alţii.: «Аgropromizdaт». Lâseanskii. – Chişinău: KSHI..М. Iris Doina Barbu. 5. Popov. Каrtaşov. 2001. Petru Niculiţă. Boeru Gh. M.1997. G. 25. et. 8. et. 1980. Nichici. sub redacţia dr. Кrasovskii. 4-ое izd.: «Коlos». Pod redacţiei A. Spravocinic. – Moskva: Finansy i statistika. all.: Kolos. Kathrein Iosif. Tehnologia uleiurilor vegetale. T. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. Nicolae Purice.: «Znaniе». – Chişinău : UASM.1990. Panfilolv..-М. 4. M.: «Коlоs». 1998. P. 1982. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole.: GАUМ. F. N. М. V. – 263s . Aleoşkin. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv.: «Agropromizdat». Editura Ceres. 3.-1988. Voznesenskii. Učebnik dlâ vuzov.. Boader. Еcaterinburg: UrO RAN. 28. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. Iu. L. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. Iurin V. 1998 33. 1982. S. 32. Mitroi. Sweden. Iaşi Institutul politehnic. Pererabotanoe i dopolnenoe. Pod red. Robert Lienin. Goia. V. Ion Burtea. Done E. G. Babkoka. G. – 65 p. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. Osnovy nauĉnyh issledovanij. Ed. Miheev i dr. V. 22. Bucureşti 1983. Mihai D. Şi P. 31. V. Svirskij. Vedeneapin.. – M. V. Constantin Neagu.. sertificacia i metrologia. 36. Editura D. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. 9. Menedjment v fermerscom hozeaistve. S. О. Proizvodstvo slivocnogo masla. Socolova М. Vâşemirscogo. Bucureşti: “Ceres”.. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). 26. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. Editura Ceres. Bibliografia suplimentară 1.: Kolos. Lâşenko V.-1990..: Kolos. ing. Nicolae Cerconi. Bucureşti. Čijikova. Polişciuc.: «Kolos». 1967. Filaretov. – 112s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful