05.20.

01 “Mecanizarea Agriculturii”
Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Introducere. Clasificarea şi construcţia generală a tractoarelor şi automobilelor Clasificarea tractoarelor. Clasificarea automobilului. Părţile principale. Dimensiunile principale ale autovehiculelor. Motoarele cu ardere internă. Clasificarea motoarelor cu ardere internă;2.2.Mecanismele şi sistemele motorului. Principalele noţiuni şi definiţii. Ciclurile de funcţionare a motoarelor. Bilanţul termic al motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor pentru autovehicule. Metodele de ungere a pieselor motoarelor. Uleiurile de motor. Particularităţile sistemului de ungere la diverse motoare. Supapele sistemului de ungere. Sistemele de răcire la diferite motoare. Metodele de răcire la diverse motoare. Lichidele de răcire. Particularităţile sistemelor de răcire. Reglarea regimului termic. Sistemul de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie (MAS) Componentele sistemului de alimentare a motoarelor cu carburator şi funcţionarea lor.Instalaţiile de alimentare cu debitarea benzinei prin injecţie.Particularităţile în alimentarea MAS cu gaz comprimat şi lichifiat. Agregatele sistemelor. Instalaţiile de preparare a amestecului carburant la motoarele cu carburator şi debitul benzinei prin injecţie. Regimurile de funcţionare ale motoarelor cu ardere internă şi principiile de dozare a amestecului. Debitarea şi epurarea aerului şi combustibilului. Coeficientul de exces a aerului. Particularităţile debitării benzinei prin injecţie. Avantajele şi neajunsurile debitării benzinei prin injecţie. Sistemele de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin comprimare. Schemele de alimentare: de injecţie în linie;distribuitoare;cu pompa-injecţie. Componentele sistemelor de alimentare ale motoarelor MAC. Regimurile de funcţionare a motoarelor cu aprindere prin comprimare. Pompele de injecţie în linie şi distribuitoare. Particularităţile construcţiei pompelor de injecţie în linie şi distribuitoare.Instalaţie de regulator a regimului de funcţionare a motorului. Schimbarea cantităţii de combustibil debitat. Sursele de curent electric. Bateria de acumulatoare. Schema funcţionării sistemului de alimentare cu curent electric. Bateria de acumulatoare. Procesele chimice. Pregătirea bateriei de exploatare şi exploatarea ei. Instalaţiile electrogene (generatorul cu releul regulator). Instalaţiile electrogene pentru tractoare. Instalaţiile electrogene pentru automobile. Menţinerea tensiunii nominale cu releul regulator RR-362. Consumatori de curent electric. Sistemele de aprindere. Sistemul de aprindere cu contacte cu baterie (clasică). Sistemul de aprindere cu contacte cu tranzistor. Sistemul de aprindere fără contacte cu tranzistor (electronic). Sistemul de pornire. Aparatele de măsură-control, iluminat şi semnalizare. Sistemul de pornire cu motor auxiliar. Sistemul de pornire cu demaror electric. Aparatele de măsură – control. Aparatele de iluminat şi semnalizare. Transmisia tractoarelor şi automobilelor. Clasificarea transmisiilor. Schemele caracteristice de transmisie implementate în autovehicule. Transformatorul hidraulic. Ambreiajul principal, cuplajul intermediar şi transmisia cardanică. Cerinţele prezentate către ambreiaj. Clasificarea ambreiajelor. Mecanismele de comandă ale ambreiajelor. Ambreiajul hidraulic. Cerinţele către transmisiile cardanice şi intermediare.

Conturile de acţionare a frînelor a automobilului KamAZ. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul comprimării. Nocivitatea gazelor de evacuare. Metodele de reglare a adâncimii lucrării solului. Parametrii efectivi ai motorului. Componentele echipamentului Calculul termic al MAI . Punţile motoarelor ale tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor. Mecanismele de direcţie cu amplificator hidraulic. Procesul de ardere. Agregatele amplificatorului hidraulic a greutăţii aderente. Factorii care influenţează procesul de comprimare.) Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor. Cerinţele agrotehnice către capacitatea de trecere. Metodele de cuplare APP. Diagrama polară şi de uzare a acestora. Performanţele energetice ale motoarelor . Schimbarea aderenţei la sol şi menţinerea adâncimii lucrării solului. Caracteristici speciale.3. Roata de curea de acţionare. Sistemul de direcţie al tractoarelor pe roţi şi automobilelor. Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Măsuri nece-sare pentru reducerea nocivităţii gazelor evacuate. . Coeficientul de umplere. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Căldura specifică a gazelor. Mecanismele de suspendare. Componentele principale ale punţilor motoarelor Metodele de blocare a diferenţialelor. Bilanţul termic al motorului. Părţile principale ale sistemelor de direcţie. de distribuţie şi reductoare coborâtoare. Componentele sistemelor de rulare. Factorii care influenţează asupra valorii lui. Parametrii comparativi ale motoarelor. Dispozitivele de întindere a şenilei. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul arderii. Metodele de acţionare a arborelui prizei de putere. Sistemul hidraulic de suspendare. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii. Regimurile de funcţionare. Schema sistemului de frînare cu dispozitiv antiblocare (ABS).6. Clasificarea cutiilor de viteză. Minitehnica. Procesul de destindere. Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Calculul mecanismului de distribuţie. Caracteristici de bază a motoarelor. Minitehnica. Tipurile sistemului de frânare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfîrşitul umplerii. Mecanismele de frânare. Cerinţele către cutiile de viteză. Procesul de comprimare. Mecanismele de acţionare a sis-temelor. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Echipamentul de lucru şi auxiliar. Calculul termic a fusului maneton şi lagărului bielei. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Parametrii ciclului indicat. Sistemul de rulare al tractoarelor şi automobilelor.Cutiile de viteză. Echilibrarea motoarelor. Reacţiile de ardere a combustibilului. Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Echilibrarea motoarelor policilindrice (2. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Mecanismele de direcţie cu acţionarea mecanică. Procesul de evacuare. Clasificarea punţilor motoare. Dispozitivele instalaţiei hidraulice. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Procesele de schimbare a gazelor. Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi).. Frînarea re-morcii. destindere.4. Cinematica şi dinamica mecanismului motor . Mecanismele de direcţie planetar şi cu ambreiaje de frecţiune a tractoarelor pe şenile. Caracteristici de reglaj. Scopul calculului termic. Metodele de schimbare a vitezelor.

carburator. Aspectele. sistemele şi procedeurile lucrării solului Cerinţele agrotehnice. Tipurile îngrăşemintelor.Cerinţele agrotehnice.Organele de lucru ale maşinilor pentru lucrarea solului. Principiile de calcul a sistemelor de răcire şi ungere. Maşini şi unelte pentru lucrarea superficială a solului. Stabilitatea longitudinală şi transversală. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Organele de lucru şi mecanismele ale maşinilor. Metodele de control a calitătăţii plantării. Calităţile de economicitate. Perspec-ivele şi căile perfecţionării construcţiei semănătorilor. cerinţele agrotehnice. Indicii capacităţii de frânare şi cerinţele funcţionale şi constructive impuse sistemelor de frânare. Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor. Calculul frînelor cu bandă. Calculul frînelor cu saboţi. Necesitatea mecanismului de antiblocare a frînelor. Problemele mecanizării complexe în fitotehnie. Limitele raţionale de ridicare a vitezelor de lucru. Maşini şi unelte pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamentelor. Procesul de demaraj al automobilului. Clasificarea maşinilor de plantat. Organele de lucru şi cele auxiliare ale semănătorilor. Bilanţul energetic al tractoarelor şi automobilelor. Maşini Agricole Sistemul de maşini pentru tehnologiile moderne. Determinarea demarajului automobilului după caracteristica dinamică. Factorii constructivi şi de exploatare care influenţează asupra manevrabilităţii tractoarelor pe şenile. Indicatorii calitativi şi metodica de apreciere. Caracteristica generală. Verificarea frînelor la durabilitate şi exemple de calcul. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Determinarea momentului maxim de frînare. Maşini şi dispozitive pentru combaterea eroziunii acvatice şi eoliane. Maşinile pentru plantarea culturilor crescute prin răsaduri şi tuberculi. Acceleraţia automobilului. Maşini cu organe de lucru active. Alimentare prin pulverizare .Stabilitatea de curs şi metodele de îmbunătăţire a ei. agregate combinate. Alimentare prin injecţie la MAS. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Procesul de demaraj. clasificarea maşinilor şi cerinţele agrotehnice impuse lor. Demarajul automobilelor. Principiile clasificării şi marcajului maşinilor. Calculul frînelor cu disc. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin comprimare. Teoria virajului tractoarelor pe şenile. .Bilanţul de putere şi randamentul automobilului. Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. timpul şi spaţiul de demarare. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Calculul sistemului de răcire cu aer. Încercările de tracţiune şi aparatele pentru determinarea parametrilor principali. Rolul ştiinţei la elaborarea şi perfecţionarea maşinilor agricole. Dezvoltarea motoarelor cu aprindere prin scînteie. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de maşini de plantat. Clasificarea semănătorilor. Schemele de funcţionare şi constructive ale maşinilor pentru administrarea îngrăşemintelor şi amendamen-telor. Tendinţele şi căile de perfecţionare a maşinilor pentru lucrarea solului. Securitatea muncii şi regulile de exploatare a maşinilor pe pante.Principiile de calcul a sistemelor de alimentare şi pornire. Maşini de semănat şi plantat culturi agricole. Calculul de tracţiune a automobilului cu diferite tipuri de transmisii. Clasificarea maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor de plantat. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Clasificarea maşinilor pen tru lucrarea solului. Dezvoltarea motoarelor alternative în perspectiva la autovehicule. Maşini şi unelte pentru lucrarea de bază a solului. Calculul instalaţiei de ungere. Organele de lucru şi transmisiile ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului. Schemele de funcţionare a diferitori tipuri de semănători. Cinematica şi dinamica virajului.

mecanismele şi transmisiile. Maşini de adunat şi presat de adunat. Maşini de udare şi irigaţie. maşinilor de transportat stoguri Maşini pentru recoltarea porumbului. Asanatoarele de seminţe şi fumizatoarele. şi dispozitive pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor. Principiul de funcţionare şi construcţia maşinilor de udat şi de ploaie artificială. mecanismele şi sistemele combinelor. floarei soarelui culturilor păstăioase. Echipamentele auxiliare pentru adaptarea combinelor la recoltarea porumbului. mecanismele. Metodele de recoltare. Schemele constructive şi de funcţionare ale liniilor de sortare. clasificarea. Tipurile tehnicii de udat. Maşini pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi. electromagnetice şi altora. Clasificeîarea combinelor şi schemele de funcţionare. organele de lucru. Organele de lucru şi cele auxiliare ale combinelor pentru recoltarea poriumbului. Particularităţile construcţiei maşinilor de destinaţie specială: meselor de sortare. Schemele constructive ale combinelor şi secerătoarelor de poloaje pentru recoltarea culturilor furajere. Tendinţele dezvoltării şi perfecţionării combinelor. Proprietăţile tehnologice ale amesticurilor de boabe. Maşinile pentru recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului. construcţia lor. Aparatele de tăiere. Maşini pentru recoltarea culturilor cerealiere. principiile de funcţionare. organele de lucru şi cele auxiliare. schemele de funcţionare. organele de lucru. tehnologice şi de funcţionare a diferitelor tipuri de maşini. organele de lucru. Sarcinile curăţirii şi sortării produselor agricole.Maşini pentru construcţia sistemelor meliorative şi de drenaj. Clasificarea combinelor. Maşini pentru lucrarea solului. Proprietăţile tehnologice ale porumbului. metodele de colectare şi caracteristica complexelor de maşini. ridicătoarele de poloaje Echipamentul de control al procesului de lucru a combinelor. ce rinţele agrotehnice. Construcţia. pro prietăţile tehnologice ale fructelor şi pomuşoarelor. maşinilor de sortat pneumatice. Dispozitivele şi maşinile de curăţat şi încărcat. dislocarea şi recoltarea sfeclei pentru zahăr. organele de lucru şi auxiliare. Construcţia sistemelor de aspiraţie. Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea . organele de lucru. Metodele de irigare. princi-piile de selectare a sitelor şi trioarelor. Metodele de recoltare. cerinţele agrotehnice. Aprecierea şi controlul calităţii lucrului. transportat şi depozitat. organele de lucru şi cele auxiliare. Clasificarea maşinilor schemele constructive. cadrului oscilant cu site şi a trioarelor. schemele de funcţionare. Metodele de curăţare şi sortare. schemele de şi principiul de funcţionare a maşinilor pentru decoletarea. Maşini pentru construcţii de destinaţie generală pentru efectuarea lucrărilor terasiere. Schemele funcţionale ale combinelor. organele de lucru. construcţia şi caracteristica organelor de lucru. Vendroverile combinelor. clasificarea şi caracteristica. uscarea şi condiţionarea produselor agricole după recoltare. Organele de lucru şi cele auxiliare ale maşinilor pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. construcţia. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi cele auxiliare. Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie. Maşini. Schemele constructive şi de funcţionare. schemele şi principiul de funcţionare. măsuri de securitate a muncii Maşini pentru recoltarea culturilor furajere. construcţia şi schemele de funcţionare a tocătoarelor. Maşini meliorative. Schemele tehnologice şi constructive ale combinelor pentru recoltarea strugurilor. Consrucşia. clasificarea. Maşini şi dispozitive pentru recoltarea părţii păioase. Schemele tehnologice. construcţia lor. fructelor şi pomuşoarelor. schemele de funcţionare. semincere. târşitoarelor. Particularităţile combinelor moderne. organele de lucru şi construcţia adaptoarelor şi dispozitivelor. schemele şi principiul de funcţionare. organele de lucru şi cele auxiliare. schemele şi principiul de funcţionare.Maşini pentru protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. instalaţii. Clasificarea maşinilor pentru protecţia chimică a plantelor. cerinţele agrotehnice. Construcţia. cerinţele agrotehnice. organele de lucru şi cele auxiliare. Metodele de recoltare. Schemele constructive şi de funcţionare. Maşini pentru recoltarea sfeclei pentru zahăr. Clasificarea lucrărilor meliorative şi sistemul de maşini. cerinţele agrotehnice. clasificarea şi cerinţele agrotehnice. Maşini şi instalaţii pentru sortarea. cerinţele agrotehnice. Clasificarea maşinilor.

Instalaţii frigorifice. Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. încărcat. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. destinaţia şi principiul de lucru. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. încărcat. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii. Clasificarea maşinilor de evacuat. . Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Momentul şi forţa de tăiere. Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice. Maşini şi instalaţii de compactat furaje. Maşini de extras. Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat. Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat. Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Cerinţele impuse maşinilor de extras. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. normalizare şi degresare a laptelui. amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. surse de apă potabilă. Surse de apă potabilă. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. transportat şi distribuit nutreţ. transportat şi distribuit nutreţ. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice. Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ. Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă. Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere. amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei. Părţile componente. Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Calculul proceselor de creare. Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Instalaţii pneumatice. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare. Metode de creare a microclimei în adăposturi. transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. transportat şi distribuit nutreţ. Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat. transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras. Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. transportat şi depozitat dejecţii. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Maşini şi instalaţii pentru dozarea.produselor de origine animală. şi a volumului rezervorului de apă a turnului. încărcat. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere. caracteristica lor chimică. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. transportat şi depozitat dejecţii. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru. Separarea şi separatoarele de purificare. Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje. hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ.

camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. congelarea şi păstrarea melanjului de ouă. Instalaţii de purificat. transportarea şi recepţionarea laptelui. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Agregate de curăţit. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână. Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Metode şi instalaţii de congelat carne. Maşini de tors lână în fire. instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine. Bazele de calcul al valţului . Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Maşini de spart. Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase. pasteurizat şi uscat melanj. omogenizat. Mecanizarea proceselor în avicultură. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Recepţionarea. deaerat şi răcit laptele recepţionat. Metode. Caracteristica. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. ovine. metode. porcine. Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Părţile componente şi destinaţia lor. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte. Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. azot lichid. Utilaje moderne de purificat. normalizat şi separat lapte. Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină. de compactat şi standardizat lână toarsă. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii. bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii. Construcţia valţului de măcinat. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere. degresat. Metode de tratare cu freon. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Ambalarea.Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură. Fluxul tehnologic de descăiat. Tehnologii. Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. dezinfectat şi spălat lână. Colectarea. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi. Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere. de bobinat. Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. îmbâcsit şi condiţionat pieli şi pielicele. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute. Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii. sortarea şi ambalarea ouălor. însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Tualetare. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui. centrifugat. condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Instalaţii pentru prelucrarea primară. Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii.

599 p. E. 14. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. 12. calcul şi construcţie. 6. Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. 1986. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat.: «Agropromizdat». V. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâe maşinâ. 1996–238 p. Captoare termice solare.255 s. Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici. Кrusi. 2000 – 267 p. Teoria. Scotnicov. 8. C. A. М. Pererabotka zerna. Bobescu. Gh. 1979.. Ioan Ţenu şi alţii.: Tehnica. Editura Ceres. Cofaru.. Sclear P. Izdanie VASHNIL v treh tomah. 1998– 409 p. 9. Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă. B. Frolov. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Anatolii. C. utilaje şi instalaţii horticole. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. – Ch. 2. Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica.: «Аgropromizdat». Maşini. 1985. editura „PIM”. Gh. Тieanov.: Tehnica. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch. 10. Cardaşevckii i dr. Daîry processing handdooc. 5. 13.. Tecuşan.: «Мaşinostroenie». Cofaru. Chişinău.343 s. V. S. A. … . Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. 3. Bibliografia pe specialitate 1. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor. Chiru.296 p. Lapte şi produse lactate. Goreacikin. 1986 – 384 s. Sweden – 1995. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă.: 1968. 1986. – 334 p. Bobescu. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. G. М. A. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu. Vrancean.: ASEM.. Nicolaenko. Chişinău. Ch–Al. konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatolii Nikilaenko. Pobedinschi. Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Gerard Jităreanu. – M.Iaşi: Ioan Ionescu de la Brad. 1997 – 254 p. P. Dănilă Ion. Bucureşti. 2006. Ţâmbalist. 7.: Kolos. 2003. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. G. М. Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor. 18. 15. Pobedinschi. L. V. Maşcenschii. Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. 2007. Editura A92.: «Agropromizdat». Neculăiasa Vasile. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos. Georgescu – coordonator.: Tehnica..–Ch. 1995. Demidov. 4. М. Iu. Listopad. Zonov i dr. Iaşi. N. . … .Gh. V. A: Chiru. – Ch. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. 11. Sclear P. Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. V. Obţinerea şi folosirea biogazului. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie). Petru Suditu. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. S. . G. Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate. Publisher Tetra Pak Processing Sistem. 2006. 2000. Radu. 1984. Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier. Chiru.. Vrancean V. V. 17.Motoare pentru automobile şi tractoare .614 p. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. Bobescu. Tataru.de măcinat. Sobranie socenenii. Melinicov. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. Tractoare agricole. Gh. 16.

Bucureşti. Editura Ceres. Menedjment v fermerscom hozeaistve.: Kolos. V.: Kolos. Kosmodemânski IU. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. 1979. 3. 31. Kurocikn A. Cuţuhan şi alţii. Nicolae Cerconi. Bucureşti 1982. Bucureşti: “Ceres”. – 263s . Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. Iris Doina Barbu. Aleoşkin. – M. М.: «Аgropromizdaт».1990. – 112s. A. Popov. О. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstv. 34.. Voznesenskii. Vâşemirscogo. Tehnică. Tehnologia uleiurilor vegetale.. Dehteari. F. – M. Bredihin. 1982.: «Коlоs». Каrtaşov. ş. Potec I. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. 8. Кrasovskii. Boader.. Mihai D. Goia. Nicolae Purice. A. Vember. – 65 p.: «Znaniе». . Polişciuc. Spravocinic. Ioneasca Lucian. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund. al. 2001 20. Filaretov. Lâseanskii. 24. Stabnicov. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv. Done E. 22... G. Miheev i dr. 1985.. A. 2003. V. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. Robert Lienin.-М. Mihai D. Al. Vedeneapin.-1988. 1998. Maşini şi instalaţii zootehnice. – Chişinău: KSHI. Panfilolv. 1981. Planirovanie ăxperimenta. 32.. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. Sweden...a. Prelucrarea datelor experimentale. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. S. 1997. 11. 28. Petru Niculiţă. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. L. ş. V.-1990. М. 29. 1989. all. Učebnik dlâ vuzov. Editura Ceres. . V. Ion Burtea. Mitroi. Grebeniuc.1995. 7.èkonomičeskih issledovaniâh. Bucureşti 1986. BGU. Ucebnic dlea VUZov. Melnicov. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstv. Ghinzburg.: Kolos.: «Agropromizdat». Ed. Proizvodstvo slivocnogo masla. М. Bibliografia suplimentară 1. 4. Bucureşti 1983. Мinsc: Izd.1997. 1996. G. Brenderfer. E. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. – 155p. 1982.: «Коlos». Pod redacţiei A. Boeru Gh. Editura D. 6.: Kolos. 4-ое izd. V. Čijikova. . Dairy processing handbook. Pod red. M.: GАUМ. S. 5. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko. М. 25. Standartizaciâ. Cuţuhan. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. Еcaterinburg: UrO RAN. Tehnologii şi instalaţii. sertificacia i metrologia. V. 1998 33. 21. Constantin Neagu. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. N. 2.: «Kolos». Iaşi Institutul politehnic. 1978. Pererabotanoe i dopolnenoe.: «Аgropromizdat». 26.. 9. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. M Biogaz: Teoria i praktika. 1980. Svirskij. 10.М.a. Babkoka. Osnovy nauĉnyh issledovanij. 27. Lâşenko V. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Socolova М. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. Iu. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare.19. et. Nichici.М. Pavlovskii. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. 35. Iu. Universitet Vinsconsina. Şi P. Iurin V. – Chişinău : UASM. 2001. S. V. et. T. L.: «Pişcevaia promâşlenosti».: «Maşinostroenie». Kathrein Iosif. SŞA.. 1982. Bucureşti. P. ing. 30. Pobedinskii i dr. 1993. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. Lunin. G. Ch. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potoca). V. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara. 1990. 1967. V. Меdison. – Moskva: Finansy i statistika. M. G. sub redacţia dr. Editura D. 36. 1969. Şi P. 1987. 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful