Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins:

CUPRINS.....................................................................................................1

CAPITOLUL I
Momente de referinţă în constituţionalismul românesc…………………3

SECŢIUNEA 1. Originea constituţionalismului în România…………………….3

SECŢIUNEA 2. Secţiunea II. Sistematizări şi codificări constituţionale……….6

1. Constituţia din 7 februarie 1741 a lui Constantin Mavrocordat ………...7

2. Supplex Libellus Valachorum ……………………………………………...8

3. Constituţia ”Cărvunarilor…………………………………………………….9

4. Regulamentele Organice………………………………………………….10

5. Reforme şi proiecte constituţionale în anul revoluţionar 1848………...13

6. Convenţia de la Paris (1858) ……………………………………………..14

7. Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris…………………………..16

8. Constituţia de la 1866……………………………………………………...19

9. Constituţia din 1923………………………………………………………..21

10. Dictatura regală instaurată prin Constituţia din 1938...........................24

11. Organizarea constituţională din 1940…………………………………...26

12. Repunerea în vigoare a Constituţiei din 1923………………………….26

13. Constituţia din 1948……………………………………………………….27

14. Constituţia din 1952………………………………………………………..29

15. Constituţia din 1965………………………………………………………..30


16. Constituţia din 1991………………………………………………...……..31

17. Revizuirea constituţională din 2003……………………………………..33

SECŢIUNEA III. Rolul disciplinei de Drept Constituţional în dezvoltarea


constituţionalismului românesc…………………………………………………..34

CAPITOLUL II
Conţinutul noţiunii de constituţie…………………………………………..37

SECŢIUNEA I. Evoluţia noţiunii de constituţie…..……………………………..37

SECŢIUNEA II. Definiţia noţiunii de constituţie…...…………………………….40

SECŢIUNEA III. Condiţii de fond şi de formă ale constituţiei…...………….….41

SECŢIUNEA IV. Ideologiile economice şi politice din lumea modernă………44

CAPITOLUL III…………………………………………………………………..47

Factorii de influenţă în constituţionalismul românesc………………….47

SECŢIUNEA I. Şcoala dreptului natural…………………………………………47

SECŢIUNEA II. Proclamarea independenţei coloniilor engleze din America de


Nord................................................................................................................51

SECŢIUNEA III. Ideile Revoluţiei Franceze şi influenţa lor……………………53

CAPITOLUL IV

Doctrina românescă şi rolul ei în dezvoltarea


constituţionalismului…………………………………………………………57

CAPITOLUL V

Ideea de constituţie în contemporanitate……………………………63

CONCLUZII……………………………………………………………………...71
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................73

S-ar putea să vă placă și