Sunteți pe pagina 1din 6

Acceptance – acceptare (trată)

Acceptor – tras, acceptor


Allow credit – a acorda un credit
All-time high – un record de creştere a cursului
All-time low – un record de scădere a cursului
Amount – o sumă, un total
Amount to – a se ridica la, a ajunge la
Arrears – datorii, restanţe, arierate
Articles of Association – statutul societăţii
Assess, to estimate – a evalua, a estima
Assessment, an estimate – o evaluare, o estimare
Assets – activul
Auction – o vânzare prin licitaţie
Austerity – austeritate
Back – a susţine financiar
Bad cheque, dud check – cec fără acoperire
Bad debt – o creanţă neplătită
Balance of account –un sold de cont
Balance of Payments – balanţa de plăţi
Balance of Trade – balanţa comercială
Bank clerks – funcţionari bancari
Bank (A.E. discount) rate – rata scontului Băncii centrale
Bank account – cont bancar
Bank tellers – casieri (la bancă)
Bank wickets – ghişee ale băncii
Banking regulation – reglementări bancare
Banknotes (A.E. bills) – bancnote
Bargain – a negocia
Barrier – o barieră
Barter / counter-trade – troc
Base rate / prime rate – taxă preferenţială / rata de bază
Be in the black – a fi creditor
Be in the red – a fi descoperit/ în deficit
Bear – un speculator de bursă (care mizează pe scăderea cursului)
Bear an interest – a produce o dobândă
Bearer – un purtător
Bearer cheque – cec la purtător
Benefit – un avantaj
Bill, a check (US) – o notă de plată
Bills – facturi, note de plată, efecte bancare
Bills of Exchange (B.E.), drafts – cambii, poliţe, trate
Bite – a avea efect
Blank cheque – cec în alb
Blue chips – acţiuni ale marilor companii
Board of directors – consiliul de administraţie
Bond – o obligaţiune

1
Bonus issue, shares / stock dividends – acţiuni gratuite, dividente nominale
Boom – un avânt (perioadă de succes)
Boost – a relansa
Borrow – a lua cu împrumut
Borrower – cel care ia cu împrumut
Branch – sucursală
Brand – o marcă comercială
Break even – a echilibra conturile
Bring down – a micşora, a diminua
Brisk – activ, animat
Buck – bancnotă sau bancnote de un dolar (A.E. familiară)
Building society – o bancă populară de economii pentru cumpărare de locuinţe
Bull – un speculator de bursă (care mizează pe creşterea cursului)
Bullion – lingou din metal preţios
Buoyant – susţinut, bine orientat
Buy forward – a cumpăra la termen
Bylaw – prevedere regulamentară
Cap taxes – a fixa un plafon pentru impozite
Cash a cheque – a încasa un cec
Cash flow – flux de numerar
Cash point – un aparat distribuitor de bancnote
Cashier – casier în unităţi economice
Ceiling – plafon, nivel maxim
Central Bank – banca centrală
Change francs into pounds – a schimba francii în lire
Charge – taxă, preţ, cheltuieli
Cheque-book – carnet de cecuri
Cheque-book (A.E. checkbook) – carnet de cecuri
Chief executive officer / managing director – director general
Clearance sale – o vânzare la solduri
Clearing-house – cameră de compensare/decontare/oficiu cliring
Close – închidere
Close down – a avea un curs scăzut la închidere
Coin money – a bate monedă
Coins – monede, bani metalici
Collapse – a se prăbuşi
Collateral – garanţie, gaj / garant, girant, gir
Collect – a încasa, a percepe (impozite)
Commercial / retail bank – bancă comerciale / bancă de depozit
Commercially viable – apt de a scoate profit
Commodity – o marfă (de larg consum)
Compete with sb. – a concura cu cineva, a face concurenţă cuiva
Competitive – competitiv
Composite rate – rată compusă
Contribution – cotizaţie, contribuţie
Convergence criteria – criterii de convergenţă

2
Cost accounting – contabilitate analitică / analiza costurilor
Cost effective- rentabil, care îşi merită preţul
Cost of living – costul vieţii
Council tax – impozite locale
Counter – ghişeu
Counterfeit – a contraface, a falsifica, a face bancnote false
Credit a sum to an account – a vira o sumă într-un cont
Credit an account – a credita un cont
Credit rating – evaluare a solvabilităţii clientelei
Credit squeeze – restrângere a creditului
Credit standing – situaţie financiară, gradul de solvabilitate
Creditor – creditor
Crisis – o criză
Cross out – a bara
Crumble – a se prăbuşi
Curb – a frâna, a stăpâni
Currencies – devize
Current / checking account – cont curent
Current account deficit – un deficit al balanţei de plăţi curente
Current account; account current – cont curent
Custom-made – făcut pe/la comandă
Customs – vamă
Dabble on the Stock Exchange – a juca la Bursă
Deal – o tranzacţie
Dealer – un dealer
Dealing – platire la procent
Debit a sum from an account – a debita o sumă dintr-un cont
Debit an account by a sum – a debita un cont dintr-o sumă
Debt – o datorie
Debtor – un debitor
Decline – a decădea, o scădere
Deeds – acte, contracte
Default – a nu onora
Default on a payment – a nu onora o plată
Defaulter – rău platnic
Defer – a amâna, a întârzia
Deficit – un deficit
Deflation – deflaţie
Delay – a amâna, a întârzia
Demand – cerere
Deposit – a depune
Deposit / time / notice account – cont de depunere
Deposit account – cont de depunere la scadenţă, de depozit
Deposit bank – bancă de depuneri
Depositor – depunător
Depreciation – amortizare, depreciere

3
Deregulation – dereglementare
Devaluate – a devaloriza
Devalue – a devaloriza
Dip – a scădea, a descreşte
Direct debit – debitare directă
Directive – o directivă
Discontinue – a înceta (de a mai face ceva), a întrerupe
Discount – a sconta (o poliţă)
Discount a draft – a sconta o trată
Discount bank – bancă de scont
Dividends – dividente
Downturn, a downswing – un regres
Draw on an account – a scoate dintr-un cont, a retrage dintr-un cont
Draw on sight – a trage la vedere
Draw on someone – a trage (o trată) asupra cuiva
Drawee – tras
Drawer – trăgător
Drop, to fall, to come down – a scădea, a se micşora
Dull – inactiv
Duty –o taxă
Earn an interest – a produce o dobândă
Earnings – câştiguri, venituri (salariale)
Ease – a se relaxa
Encash – a încasa un cec (la bancă)
Endorse – a gira
Endorse a cheque – a andosa un cec
Endorsement – girament
Enquiry, inquiry – cerere de informaţii
Equities – acţiuni ordinare
Erasure – ştergere, ştersătură
Exceed – a depăşi
Exchange – schimb
Exchange broker – agent de schimb
Exchange bureau – birou de schimb
Exchange rate – rată de schimb
Executive – administrator
Expedite, to – a urgent lucrarea
Expenses – cheltuieli, plăţi
Face value – valoarea nominală
Fall back – a se replia
Fall due – a sosi la scadenţă
Fall, drop in prices – o scădere a preţurilor
Federal Reserve Bank (the Fed) (A.E.) – banca federală de rezerve, banca centrală a
S.U.A.
Fee – un onorariu
Figure – o cifră

4
File for bankruptcy, to file under chapter 11 (US) – a-şi depune bilanţul, a cere falimentul
Fill in a form – a completa un formular
Finance, to fund – a finanţa, a acorda fonduri
Financial backing (support) – susţinere financiară, sprijin financiar
Firm – ferm
Flat rate – rată uniformă
Float (a currency) – a face/ a lăsa să oscileze o monedă străină
Float a company – a lansa o societate
Flourish – a prospera
Foot the bill – a achita nota de plată
Forecast, an outlook – o previziune
Foreign / overseas trade – comerţ exterior
Foreign resident – rezident străin
Forge – a falsifica, a contraface (bancnote, documente)
Forgery – contrafacere, falsificare, falsuri (bancnote, documente)
Freelance – liber profesionist
Free trade – liber schimb
Fringe benefit – beneficiu suplimentar (în afara salariului)
Futures market – piaţa tranzacţiilor la termen
Gain – a câştiga / un câştig, o plus-valoare
Gilt-edged securities – valori/titluri fără risc (obligaţiuni de stat)
Giro – cecuri poştale
Giro account – cont-cecuri poştal
Give notice – a da un preaviz
Globalise – a se extinde la scară mondială
Go belly up (US) – a da faliment
Go into administration – a fi supus unei proceduri de lichidare juridicară
Go into liquidation – a intra în lichidare
Go on a welfare – a se înscrie la asistenţă socială
Go public – a intra la Bursă, a fi acceptat la Bursă
Go up, to rise – a creşte, a urca, a se mări
Goods, wares – produse, mărfuri
Grant – a acorda, a aloca / o alocaţie, un ajutor financiar
Grant a loan – a acorda un împrumut
Grant credit – a acorda un credit
Greenbacks – dolari (americanism familiar)
Gross Domestic Product – Produsul Intern Brut
Gross National Product – Produsul Naţional Brut
Hard cash – bani gheaţă
Hedge – a se acoperi (risc)
Hike prices (US) – a mări, a creşte preţuri
Historical cost accounting – contabilitatea costurilor de achiziţie / istorice
Holder – titular (carte de credit)
Holder of an account, account holder – deţinător al unui cont
Home savings plan – plan de economii pt. (construcţia de) locuinţe
Home trade – comerţ intern

5
Hot money – bani fierbinţi (capital atras din străinătate de dobânzi ridicate sau de un
climat politic sigur)
In cash – în numerar
In custody – în custodie
In real terms – în bani constanţi
In the red, overdrawn – epuizat, descoperit (un cont)
Incentive – un stimulent
Income statement (A.E.)/operating statement (B.E.) – cont de exploatare, cont de profituri
şi pierderi
Income tax – impozit pe venit