Sunteți pe pagina 1din 20

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr.

22/2007

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE


AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


BACĂU
Bd.Ionita Sandu Sturdza nr.78, cod 600269 Bacău

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU


Nr.22 din 26.11.2007

Operatorul instalatiei:
S.C. ROSAVIS PROD S.R.L.

Locatia activitatii:
Ferma avicola ROSIESTI
Localitatea Gara Rosiesti, com.Rosiesti, judetul Vaslui

Categoria de activitate, conform anexei nr.1 la OUG nr.152/2005, aprobata prin


Legea 84/2006: 6.6.a)
Codul CAEN: 0124
Codul NOSE-P: 110.05
Codul SNAP 2: 1005

Emisa de: A.R.P.M.Bacau, serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

Data emiterii: 26.11.2007


Valabila pana la: 26.11.2017

DIRECTOR EXECUTIV,

1
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

Dr. ing. Iulian Movila

CUPRINS

1. Date de identificare ale operatorului


2. Temeiul legal
3. Categoria de activitate
4. Documentatia solicitarii
5. Managementul activitatii
6. Materii prime si materiale auxiliare
7. Resurse:
7.1. Apa
7.2.Energie,combustibili
8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament
9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
9.1. Aer
9.2. Apa
9.3. Sol si apa subterana
10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de
zgomot
10.1. Aer
10.2. Apa
10.3. Sol
10.4. Zgomot
10.5. Mirosuri
11. Gestiunea deseurilor
12. Managementul situatiilor de urgenta, siguranta instalatiei
13. Monitorizarea activitatii
13.1. Monitorizarea activitatii
13.2. Monitorizarea apei
13.3. Monitorizarea deseurilor
14. Raportari
15. Evidente
16. Obligatiile titularului activitatii
17. Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor
18. Revizuirea autorizatiei
19. Glosar de termeni
20. Dispozitii finale

2
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI

Numele: S.C. ROSAVIS PROD S.R.L.


Adresa: sat Gara Rosiesti, comuna Rosiesti, judetul Vaslui
Telefon: 0722/646759
Fax: 0335/804007
Cod unic de inregistrare: 22672835 din 01.11.2007
Nr. de ordine in registrul comertului: J37/731/01.11.2007

AMPLASAMENTUL PREVAZUT PENTRU OPERARE:


Activitatea se desfasoara in Ferma avicola Rosiesti, in partea deNE a judetului Vaslui.
Localitatea Gara Rosiesti, Comuna Rosiesti, judetul Vaslui
Suprafata: 80082,6 mp
Coordonate geografice: latitudine 46˚26ʹ20ʺ N, longitudine 27˚49ʹ43ʺE

2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta autorizatie integrata de mediu se elibereaza:


- urmare a solicitarii SC PRODAVIS COM SRL Zorleni,
- in baza acordului de mediu nr.14 din 14.09.2007, emis de ARPM Bacau;
- in urma analizei documentatiei, verificarii si evaluarii conditiilor de operare si a parcurgerii
etapelor procedurale, precum si a consultarii publicului interesat,
- avand in vedere prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor nr.335/noiembrie 2007,
emisa de Directia Apelor Prut,
- luand in considerare transferul obiectivului in proprietatea SC ROSAVIS PROD SRL,

- in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului,


aprobata prin Legea nr.265/2006;
- in bazaOrdonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii, aprobata prin legea nr.84/2006,
- in baza prevederilor Ordinului nr.818/2003, modificat prin Ordinul 1158/2005, privind
procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

In timpul desfasurarii procedurii de autorizare integrata de mediu, SC ROSAVIS PROD SRL


a cumparat ferma avicola de la SC PRODAVIS COM SRL, devenind proprietarul si
operatorul instalatiei IPPC. SC ROSAVIS PROD SRL a solicitat ARPM Bacau emiterea
autorizatiei integrate de mediu pe numele actualului operator.

Activitatea de crestere intensiva a pasarilor se desfasoara in hale dotate conform normelor


in vigoare ale Uniunii Europene si in instalatiile auxiliare legate tehnic de activitatea
principala, aflate pe acelasi amplasament.

Respectarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu garanteaza desfasurarea activitatii


in Ferma avicola Rosiesti, cu asigurarea protectiei aerului, apei, solului si atingerea unui
nivel ridicat de protectie a mediului, ca un intreg.

3
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Se autorizeaza: activitatea de crestere, intretinere si exploatare a pasarilor de carne,
in instalatie cu capacitate mai mare de 40.000 de locuri.

Capacitati maxime de productie, autorizate:


18 hale de crestere, amplasate pe trei module, fiecare hala cu capacitatea de 21600 locuri.
La data emiterii autorizatiei sunt functionale sase hale, celelalte urmand a fi utilate.

Regimul de lucru: activitate desfasurata ciclic, pe tot parcursul unui an calendaristic.

Categoria de activitate, conform anexei 1 la OUG nr.152/2005: 6.6.a)


- codul CAEN: 0124
- codul NOSE-P: 110.05
- codul SNAP 2: 1005.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
- cererea SC PRODAVIS COM SRL privind emiterea autorizatiei integrate de mediu,
inregistrata la ARPM Bacau cu nr.3596 din 03.09.2007,
- formular tip pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu;
- raport de amplasament, intocmit de SC REDICOM ECO SRL Iasi, SC ECO SOL 21 SRL
Iasi;
- anunt public privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu;
- acord de mediu nr.14/14.09.2007 pentru Modernizare si retehnologizare Ferma Rosiesti,
- contract de vanzare-cumparare a fermei;
- certificat de inregistrare a societatii la Oficiul Registrului Comertului, seria B, nr.0099357
din 10.07.2003;
- contract de prestari servicii de vidanjare ape uzate, nr.2723/20.04.2007, incheiat cu
Compania de Utilitati Publice Barlad;
- contracte de colaborare, incheiate cu proprietari de terenuri, privind utilizarea dejectiilor din
ferma ca fertilizanti pe terenurile agricole;
- adresa privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate pe numele SC ROSAVIS
PROD SRL, inregistrata la ARPM Bacau cu nr.4628/13.11.2007, ca urmare a vanzarii
obiectivului, insotita de acte doveditoare;
- autorizatie de gospodarire a apelor nr.335/noiembrie 2007,
- dovada achitarii taxelor si tarifelor.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
5.1. Aspecte generale
Activitatea SC ROSAVIS PROD SRL se desfasoara planificat.
Sistemul de management are in vedere realizarea obiectivelor societatii, cu desfasurarea
activitatii de crestere pasari in conditii de siguranta pentru personalul muncitor, pentru
comunitatea locala si pentru mediul inconjurator.
Monitorizarea activitatii din punct de vedere al protectiei mediului se va face conform
cerintelor autorizatiei integrate de mediu.

5.2. Instruire
Personalul care lucreaza in domeniul de activitate autorizat este calificat si instruit
corespunzator fiecarui loc de munca.
In ferma avicola Rosiesti se aplica un sistem de instruire periodica, pe linie de protectie a
mediului, a personalului relevant. Evidenta instruirilor este tinuta in scris.

4
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

5.3. Intretinere
Toate echipamentele si instalatiile sunt intretinute permanent in stare de functionare
corespunzatoare.
Anual se intocmeste si se aplica un plan de revizie si intretinere a instalatiilor si
echipamentelor.
Reviziile si reparatiile sunt efectuate de personal calificat corespunzator.
Operatorul asigura evidenta scrisa a reviziilor, interventiilor si reparatiilor efectuate in
instalatii.

5.4. Incidente
- se aplica o procedura scrisa de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a
incidentelor de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii, de stabilire a masurilor
necesare pentru reducerea impactului asupra mediului;
- dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a
unor situatii similare;
- se mentine evidenta scrisa a incidentelor, avariilor, accidentelor aparute in desfasurarea
activitatii si a masurilor luate in fiecare caz.

5.5. Reclamatii, sesizari


Operatorul asigura, pe amplasament si la sediul societatii, evidenta scrisa a oricarei
reclamatii sau sesizari din partea publicului, referitoare la poluarea mediului datorita
activitatii desfasurate in instalatia autorizata; se vor consemna:
- data si ora reclamatiei, numele reclamantului,
- detalii cu privire la natura reclamatiei,
- investigatiile facute de titularul activitatii si modul de rezolvare/actiune, dupa caz.

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE


6.1. Tipuri de materii prime si materiale auxiliare utilizate
Principalele materii prime
- pui de o zi: 21600 bucati/ serie si hala, sase serii/an;
- furaje combinate, diferentiate pe tipul si varsta pasarilor, realizate conform retetelor
specifice, cca.1477 t/serie,
- apa potabila pentru adapat, vol.mediu anual 12210 mc,
- medicamente, vitamine, vaccinuri.
Principalele materiale auxiliare si utilitati
- rumegus si coji de floarea soarelui,
- apa pentru igienizari hale si consum menajer,
- solutii pentru dezinfectie,
- detergenti biodegradabili,
- materiale de intretinere si de constructii,
- ambalaje: custi pentru transportul pasarilor,
- GPL, energie electrica.

6.2. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare


- puii de o zi: sunt preluati de la diversi furnizori si adusi in ferma pentru popularea halelor la
inceputul unei serii de productie,
- furajele combinate: sunt aprovizionate de la producatori specializati si transportate in
conditii de siguranta pana la ferma, stocate in buncare aferente halelor, fiecare cu V=20,8
mc;

5
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

- medicamente, vitamine, vaccinuri: sunt achizitionate de la firme autorizate in


comercializarea acestor produse, depozitate in magazii speciale, sub gestiune si utilizate
sub stricta supraveghere a specialistilor veterinari; sunt aprovizionate cantitatile necesare
unei serii de crestere,
- materiale auxiliare: sunt achizitionate de la diversi furnizori, in recipieni sau ambalaje
specifice, sunt depozitate in magazii, sub gestiune si utilizate in functie de necesitati, cu
respectarea conditiilor de manipulare si folosire, dupa caz;
- GPL: se aprovizioneaza in recipienti si se stocheaza in depozitul special amenajat, de
unde se transporta prin conducte catre halele de crestere pasari;
- apa potabila: este preluata din sursa proprie, subterana, conform precizarilor de la
capitolul 7 al prezentei autorizatii.

6.3. Utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare


Se realizeaza cu respectarea practicilor BAT in domeniu:
- consumurile de furaje, apa pentru adapat si energie sunt reglate automat si asigura atat
conditii optime pentru cresterea pasarilor cat si incardarea in valorile specifice recomandate
BAT;
- se tine evidenta lunara a consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare si
se analiza periodic consumurile realizate;
- se utilizeaza furaje special preparate, functie de varsta pasarilor;
- se asigura calitatea corespunzatoare a materiilor prime si materialelor auxiliare folosite.

7. RESURSE
7.1. APA
Operatorul desfasoara activitatea pe baza autorizatiei de gospodarire a apelor
nr.335/2007, emisa de Directia Apelor „Prut” – Iasi, valabila pana la 30.11.2017.
Orice modificare a prevederilor acestei autorizatii va fi comunicata ARPM Bacau, in cel mult
treizeci de zile.

7.1.1. Alimentarea cu apa


- Sursa: subterana, constand in doua puturi forate, dintre care unul amplasat in partea nord-
estica si unul in partea sud-vestica a obiectivului.
- Debite de apa autorizate: zilnic maxim 69,56 mc/zi,
zilnic mediu 60,48 mczi,
volum mediu anual autorizat: 13,64 mii mc.
- Instalatii de captare: doua puturi forate, cu caracteristicile:
F1 – coloana metalica, Dn 247 mm, adancime 150 m;
F2 – coloana metalica, Dn 273 mm, adancime 150 m.
Apa captata nu se trateaza.
- Instalatii de aductiune si inmagazinare:
• aductiune: - tronsonul F1 – rezervor – aductiunea se realizeaza prin conducta OL Zn,
Dn 3ʺ si L 200m,
- tronsonul F2 – rezervor – aductiunea apei se realizeaza prin pompare,
prin conducta OL Zn, cu Dn 2,5 ʺ si L 90 m;
• inmagazinare:
o rezervor in incinta fermei, din beton, suprateran, V=100 mc;
o constructii anexa: statie de pompare echipata cu 1+1 electropompe tip WILO,
cu Qi 2,6 mc/h, Hp 48 mCA;
- Retea de distributie: distributia apei se face prin pompare, prin retea din OL Zn, cu Dn 50
mm; presiunea de serviciu la consumatori se asigura prin instalatii hidrofor; apa tehnologica
pentru consumul biologic al pasarilor este distribuita in hale prin instalatie tip CHORETIME,
alcatuita din conducte OL cu Dn 2ʺ, pe care s-au prevazut adapatori cu niplu.

6
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

7.1.2. Utilizarea apei

Scop Activitate Volume autorizate


Zilnic mediu Zilnic maxim Mediu anual
mc/zi mc/zi mii mc/an
Potabil si Utilizarea de catre 0,48 0,55 0,175
menajer personalul muncitor
Tehnologic Adaparea pasarilor 48,47 55,74 12,21

Tehnologic Igienizarea halelor 11,53 13,27 1,25

Rezerva PSI In caz de necesitate 54 mc, din rezervorul de inmagazinare de


100 mc.

7.1.3. Cerinte BAT privind utilizarea eficienta a apei

Cerinta caracteristica Modul de aplicare la operator Observatii


BAT
Masurarea si - consum pausal se va monta aparat de
inregistrarea -evidenta scrisa a consumului masura, termen trim.II 2008
consumului lunar lunar
Curatarea se aplica, prin utilizarea
adaposturilor cu jet de pompelor de inalta presiune, in
apa sub presiune perioada de igienizare a halelor
Calibrarea regulata a la revizia instalatiei se va specifica in planul de
instalatiilor de adapare revizii si reparatii a
a pasarilor instalatiilor
Detectarea si -urmarire permanenta in cazul aparitiei, se
repararea scurgerilor intervine operativ, prin
de apa personalul de intretinere.

Consumul specific de apa recomandat BAT, la cresterea pasarilor de carne, este de:
- 4,5-11 l/cap pasare/ciclu, pentru adapat;
- 0,002 – 0,02 m3/m2, pentru curatare hale.

7.1.4. Evacuarea apelor uzate


Cresterea pasarilor se face prin procedeul la sol.
Apele uzate rezultate din activitate si modul de evacuare sunt prezentate in tabelul urmator:

Natura apei Mod de colectare si stocare Volum evacuat Mod de


evacuare
Ape uzate Colectare prin doua retele: Mediu 9,2 mc/zi Evacuarea se
tehnologice, -de la modulul 1 si 3, prin retea Maxim 10,6 mc/zi face prin vidanjare
numai in de canalizare cu Dn 300 mm si L Anual 0,99 mii mc ;
perioada de 200 m si stocare in bazin betonat, Apa vidanjata se
igienizare subteran, vidanjabil V=40 mc; utilizeaza la
hale -de la modulul 2 prin retea de fertilizarea
canalizare cu Dn 300 mm si L terenurilor
150 m si stocare in bazin betonat, agricole, conform
subteran, vidanjabil V=25 mc; recomandarilor

7
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

BAT.

Ape Colectare prin retea de canalizare Mediu 0,38 mc/zi Evacuarea se


menajere interna cu Dn 300 mm si l 40 m si Maxim 0,44 mc/zi face prin vidanjare
stocare in bazin betonat, Anual 0,14 mii mc de catre un
subteran, vidanjabil, V=16 mc. operator
specializat si
transport in statia
de epurare a
municipiului
Barlad.
Ape pluviale Colectare si evacuare de pe 831 l/s Evacuare pe
suprafete betonate, prin rigole terenurile agricole
betonate. din vecinatate.

7.1.5. Ape subterane


- Sursa de alimentare cu apa o constituie apa subterana; aceasta se va exploata conform
contractului de prestari servicii; pana la sfarsitul trimestrului II 2008 se va institui zona de
protectie sanitara a sursei, a constructiilor si instalatiilor aferente, potrivit prevederilor HG
930/2005;
- Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane operatorul va realiza pana la sfarsitul
trimestrul III 2008 un foraj de observatie; se va consulta DA Prut Iasi, pentru stabilirea
locului de amplasare, indicatorilor de calitate urmariti, frecventa analizelor;
- Pentru prevenirea poluarii se vor aplica urmatoarele masuri:
1. respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si a programului de
instruire a personalului;
2. exploatarea si intretinerea in conditii tehnice corespunzatoare a constructiilor
si instalatiilor de captare, aductiune, folosire si evacuare a apelor, precum si a
dispozitivelor de masurare a debitelor;
3. desfasurarea in conditii optime a activitatii, pentru a reduce la minimum
pierderile tehnologice si a utiliza eficient resursa de apa;
4. respectarea programului anual de revizie si intretinere a instalatiilor si dotarilor;
5. eliminarea sau valorificarea ritmica a deseurilor si a apelor uzate vidanjate,
conform unui program, pentru a nu depasi capacitatea de stocare a
depozitelor sau bazinelor si evidenta scrisa a acestor operatii;
6. analiza periodica a calitatii apei subterane, conform capitolului „Monitorizare”.

7.2. Energie, combustibili


In ferma avicola Rosiesti, cresterea pasarilor de carne se face prin procedeul la sol.
Incalzirea halelor functionale se realizeaza prin intermediul radiantilor, care functioneaza cu
GPL. Microclimatul in hale este reglat prin sistem automatizat.Fiecare radian este proiectat
la un consum de 0,0012 Mnc/h.
Instalatiile si utilajele sunt dotate cu motoare si echipamente eficiente din punct de vedere
energetic.
Necesarul de energie termica si apa calda pentru spatiile administrative si filtrul saniter este
asigurat de centrala termica.
Depozitul de GPL este amenajat pe doua compartimente si cuprinde 8 rezervoare, cu
V=4000 l/buc.
Energia electrica este preluata din sistemul de distributie din zona, pe baza de contract
incheiat cu furnizorul local, prin intermediul unui post de transformare. Consumul este
contorizat. Exista cate doua linii de alimentare pentru fiecare hale, din care una de rezerva .

8
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

In vederea utilizarii eficiente a energiei se vor avea permanent in vedere urmatoarele


masuri recomandate BAT:
- izolarea corespunzatoare a cladirilor;
- functionarea optima a sistemului de climatizare a aerului in halele de crestere a
pasarilor;
- curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea;
- iluminarea spatiilor cu sisteme de iluminat care asigura un consum redus de energie;
- contorizarea consumului, inregistrarea, in vederea analizei periodice a eficientei
energetice.
Anual operatorul va intocmi o situatie privind eficienta energetica, care va face parte din
Raportul anual de mediu, transmis ARPM Bacau (conform capitolului „Raportari”).
Acesta trebuie sa cuprinda masurile de utilizare eficienta a energiei, aplicate in activitate,
consumurile energetice inregistrate, comparatia cu masurile si consumurile anului
precedent.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE


Cresterea pasarilor de carne in Ferma avicola Rosiesti se desfasoara prin procedeul la sol,
recomandat BAT, in sase hale de aceeasi capacitate, fiecare cu Sc=1150 mp, celelalte
urmand a fi dotate cu instalatiile necesare, conform acordului de mediu detinut .
Ferma este amplasata in intravilanul localitatii si se invecineaza pe cele patru laturi cu
terenuri agricole.

8.1. Descrierea fluxului tehnologic de crestere a pasarilor de carne si a dotarilor


existente
Etapele fluxului tehnologic de crestere si ingrasare pasari de carne si dotarile existente:
• pregatirea halelor in vederea popularii: eliminarea manuala a dejectiilor si incarcarea lor in
mijloacele de transport, spalarea incintelor cu apa sub presiune, dezinfectia cu solutii
apoase de dezinfectanti, vidul sanitar; igienizarea halelor dureaza circa 21 de zile;
• formarea noului pat: consta in imprastierea pe suprafata halelor a unui strat de rumegus si
coji de floarea soarelui;
• popularea halelor: se face cu pui de gaina de o zi, cu greutate de 25-40 g;
• cresterea si intretinerea pasarilor: prin asigurarea conditiilor de microclimat, furajarea si
adaparea corespunzatoare, reglate autonat, pe parcursul unui ciclu de 42 de zile, cand
pasarea atinge o grautate de circa 2 kg;
• livrarea pasarilor pentru sacrificare.
Halele sunt dotate cu instalatii moderne de adapare a pasarilor; fiecare linie de adapare e
prevazuta cu filtru de apa, regulator de presiune si unitate de dozare a medicamentelor.
Furajele, din buncarul de stocare, sunt transportate prin sistem automatizat, pe liniile de
furajare la sol. In fiecare hala sunt 3 linii suspendate, cu lungimea de 97,5 m si 128
hranitori/linie. Sistemul de furajare este controlat prin senzori, pentru asigurare in
permanenta a hranei, in functie de varsta pasarilor.
Climatizarea halelor este realizata cu 16 radianti/hala, alimentati cu GPL, prevazuti cu
termostat si reglare automata.

Eliminarea dejectiilor se face la sfarsitul ciclului de crestere, prin colectare manuala din
fiecare hala, incarcare in mijloacele de transport si stocare temporara pe platforma
betonata, aferenta fermei. Deseurile animaliere rezultate din hale sunt colectate in saci si
stocate temporar in spatiu special amenajat, frigorific, pana la preluarea de catre unitate
autorizata, in vederea neutralizarii, conform contractului intre parti.

9
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

Ferma detine sistem intern de canalizare, care dirijeaza apele uzate in bazine de stocare,
din care apa este vidanjata.

8.2. Alte dotari:


- rezervor de stocare apa potabila cu V=100 mc,
- buncare de stocare furaje, V=20,8 mc/buc, cate unul pentru fiecare hala,
- rezervor de stocare apa pentru adapat, V=100 mc,
- magazii pentru depozitare materiale,
- spatiu pentru stocare rumegus si coji de floarea soarelui,
- birouri, vestiare, filtru sanitar, Sc=370 mp,
- atelier mecanic Sc=198 mp,
- post de transformare,
- statie hidrofor,
- alei betonate, imprejmuire, cabina poarta.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN


MEDIU
9.1. Aer
Tipurile de poluati emisi din proces, modul de evacuare si dispersie in aer sunt prezentate in
tabelul nr.9.1.

Tabelul nr.9.1.
Nr Activitatea/inst Poluanti emisi in Evacuare in aer Tipul de emisie
crt alatia aer
generatoare
1. Halele de NH3 Sistemul de ventilatie al Emisii stationare
crestere pasari H2S fiecarei hale, reglat nedirijate
la sol Pulberi automatizat, format din:
Gaze reziduale de -5 ventilatoare tip tunel si
la arderea GPL oblon, pe capatul halei,
-2 ventilatoare pe coama,
-6 obloane reglabile, la
extremitatea halei,
-42 grilaje reglabile, pe
lateral.

2. Platforma de NH3 Emisii stationare


stocare dejectii H2S nedirijate, de joasa
si namol mirosuri inaltime
provenit din
curatarea
canalizarilor

3. Circulatia Gaze arse Prin sistemul de esapare Emisii difuze, sursa


mijloacelor de provenite de la al mijloacelor de transport, mobila
transport in consumul de
incinta fermei motorina, pulberi si
mirosuri la
transportul
dejectiilor

10
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

9.2. Apa
Pentru colectarea si stocarea apelor uzate operatorul detine :
- sistem intern de canalizare,
- bazine subterane betonate : V= 40 mc, V=25 mc si V=16 mc.

9.3. Sol si apa subterana


Activitatea de crestere a pasarilor in Ferma avicola Rosiesti are impact minim asupra calitatii
solului si a apei subterane. In ferma se stocheaza temporar dejectii, pe platforma amenajata
in acest scop.
Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.
Pentru protectia solului titularul detine:
- platforma de stocare temporara a dejectiilor uscate din hale, bicompartimentata,
amplasata in vecinatatea fermei,
- dimensiuni platforma: L x l x h util = 70 x 18 x 2,5 m
- St= 1260 mp, cu rebord si basa de colectare

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL


INCONJURATOR. NIVELUL DE ZGOMOT SI MIROSURI

a) In conditii normale de functionare


10.1. Aer
Din halele de crestere a pasarilor la sol, pe perioada unei serii de productie si in perioada de
curatare a halelor si evacuare a dejectiilor din hale, se emit in atmosfera amoniac, pulberi,
hidrogen sulfurat (emisii difuze).
Emisii difuze de amoniac si hidrogen sulfurat se pot inregistra, ca mirosuri, la transportul
dejectiilor pana la depozitul de stocare si in zona platformei de stocare, precum si la
incarcarea si transportul dejectiilor pentru utilizarea in agricultura.

Pentru reducerea emisiilor difuze in aer si diminuarea mirosurilor se aplica:


- tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima a hranei;
- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor;
- preluarea ritmica a dejectiilor din platforma de stocare, pentru utilizarea ca ingrasamant
agricol;
- respectarea Codului bunelor practici agricole privind utilizarea dejectiilor ca fertilizanti in
agricultura.

-Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind


metedologia specifica. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de
combustibili.
-Datorita amplasarii platformei de stocare dejectii in extremitatea fermei, poluantii emisi in
atmosfera nu au impact asupra populatiei.

10.2. Apa
Poluantii emisi in apele uzate de tip menajer, evacuate prin vidanjare in statia de epurare a
municipiului Barlad, si concentratiile maxime admise sunt prezentate in tabelul 10.2.

Tabelul 10.2.
Nr. Indicator de calitate UM Valori maxime
crt. admise
1. pH Unut.pH 6,5 – 8,5

11
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

2. Materii in suspensie ( MTS ) mg/l 350


3. CBO5 mg/l 300
4. CCOCr mg/l 500
5. Reziduu filtrat la 105°C mg/l 2000
6. Azot amoniacal mg/l 30
7. Fosfor total mg/l 5
8. Sulfuri si H2S mg/l 1
9. Calciu mg/l 300
10 Magneziu mg/l 100
11. Substante extractibile cu mg/l 30
solventi organici
12. Detergenti sintetici mg/l 25
biodegradabili

Valorile au fost stabilite prin autorizatia de gospodarire a apelor, tinand seama de:
- NTPA 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificata si completata de HG 352/2005 si
de limitele impuse de operatotul retelei de canalizare (CUP Barlad);
- Indicatorii de calitate pentru care nu s-au propus VLE nu vor depasi limitele prevazute in
NTPA 002/2002 (HG 352/2005).

Apele uzate tehnologice sunt utilizate la fertilizarea terenurilor agricole.


Vidanjarea bazinelor de stocare ape uzate se va efectua prin intermediul unor operatori
specializati.

10.3. Sol si apa subterana


Platforma de stocare dejectii este amenajata astfel incat sa permita stocarea temporara a
dejectiilor minim sase luni, in conditii de protectie a solului si apei subterane.

Ferma este dotata cu spatiu special amenajat de stocare temporara a deseurilor animaliere,
pana la preluarea acestora de unitatea care asigura colectarea, transportul si neutralizarea
lor, conform contractului incheiat in acest scop.

Masuri pentru prevenirea poluarii solului


- respectarea stricta a instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca;
- respectarea stricta a programului de revizii si intretinere a instalatiilor si dotarilor;
- functionarea corespunzatoare a sistemului de paza a obiectivului;
- respectarea modului de gestionare a deseurilor;
- efectuarea in siguranta a transportului de dejectii – cu respectarea urmatoarelor reguli:
• intretinerea in buna stare drumului de acces la platforma,
• verificarea integritatii mijloacelor de transport,
• respectarea traseului stabilit, de la ferma la terenurile ce urmeaza a fi
fertilizate,
• interzicerea descarcarii dejectiilor in alte locuri,
• planificarea activitatilor de preluare a dejectiilor de pe platforma si respectarea
Codului bunelor practici agricole in activitatea de imprastiere dejectii;
• asigurarea contractelor de preluare a dejectiilor de catre detinatorii de terenuri
agricole.

10.4. Zgomot
Surse generatoare de zgomot:
- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;
- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.
12
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

Receptori sensibili
Nu sunt.
Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de
functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de
acces.

10.5.Mirosuri
Surse potentiale de mirosuri
- ventilatia halelor de crestere pasari,
- evacuarea dejectiilor din hale si stocarea pe platforma,
- preluarea dejectiilor de pe platforma si transportul catre terenurile agricole,
Toate activitatile vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul mirosurilor sa fie redus.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. Deseuri generate, mod de colectare


Din activitatea desfasurata in ferma avicola Rosiesti rezulta deseuri nepericuloase.
Tipurile de deseuri, modul de colectare sunt prezentate in tabelul nr.11.1.
Tabelul 11.1.
Nr. Sursa/activitatea Tipul de deseu Codul Modul de colectare
crt. generatoare de deseului
deseuri
1. Activitatea de dejectii uscate 02.01.06 - colectare manuala
crestere pasari si din hale in mijloace
igienizare a halelor de transport
si vid sanitar deseuri de origine 02.01.02 colectare manuala in
animala, rezultate din saci
pierderile naturale de
pasari;
2. Activitatea de -deseuri metalice 02.01.10 colectare oragnizata
intretinere a
instalatiilor,
cladirilor si a -namol provenit de la 02.01.01 incarcare in remorci,
celorlalte dotari curatarea si in vederea
intretinerea transportarii la
canalizarilor si a platforma de
bazinelor de stocare depozitare dejectii
ape uzate
3. Activitatea - deseuri menajere 20.03.01 -colectare in
administrativa containere speciale

11.2. Deseuri refolosite


Nu sunt generate deseuri care se pot refolosi in activitate.

11.3. Deseuri comercializate


Deseurile metalice care rezulta in activitatea de intretinere si reparatii a instalatiilor sunt
comercializate catre unitati de recuperare si valorificare, pe baza de contracte.

13
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

11.4. Depozitarea temporara si eliminarea deseurilor


Se realizeaza conform tabelului nr.11.4.
Tabelul nr.11.4.
Nr. Tip de deseu Depozitare temporara Eliminare
crt.
1. Dejectii uscate din Se depoziteaza -dupa stocarea, timp de circa 6
hale temporar pe platforma luni, sunt preluate de proprietari de
de stocare, aflata in terenuri, pe baza de contract, in
vecinatatea fermei vederea administrarii pe terenuri
agricole, ca ingrasamant organic,
cu respectarea codului bunelor
practici agricole*
2. Deseuri de origine Spatiu frigorific Deseurile sunt preluate conform
animala, rezultate prevederilor contractului, de
din pierderile unitatea specializata care asigura
naturale de pasari transportul si neutralizarea lor.

3. Namol provenit de Se depoziteaza Administrare pe terenuri agricole,


la curatarea si temporar pe platforma in amestec cu dejectii.
intretinerea de dejectii
caminelor,
canalizarilor si a
bazinelor
4. Deseuri menajere Stocare in containere Eliminare la depozitul de deseuri al
speciale localitatii Rosiesti

* Nota:
• Valorificarea dejectiilor in agricultura se face pe suprafete de teren detinute de
diversi proprietari, cu respectarea Codului bunelor practici agricole. Titularul va
tine o evidenta stricta a persoanelor fizice sau juridice care preiau dejectiile,
precum si a cantitatilor predate.
• Imprastierea pe terenuri agricole se va face dupa incheierea unui contract
ferm de asistenta tehnica cu Oficiul Judetean de Studii Pedologice si
Agrochimice.

In vederea reducerii cantitatii de deseuri generate, valorificarii sau eliminarii


deseurilor in conditii de siguranta pentru protectia mediului, titularul activitatii are
urmatoarele obligatii:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face cu respectarea programelor


stabilite, astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la generarea
de deseuri;
- Livrarea produselor finite – pasari – se va face in conditii optime;
- Toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a
solului sau a apelor si sa se reduca orice posibila degajare de emisii fugitive in aer;
- Nu se va depasi capacitatea de depozitate a magaziilor, spatiilor special amenajate,
containerelor, bazinelor vidanjabile.

14
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

b) in conditii anormale de functionare


• In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, deseurile
de origine animala se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform
dispozitiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.
• Defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al halelor se vor remedia imediat,
astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea pasarilor sa
fie asigurat.
• Se vor aplica masurile pentru situatii speciale si va fi asigurata in permanenta
comunicarea (telefon, fax) cu personalul implicat din cadrul societatii si din
partea autoritatilor locale.

Orice situatie anormala de functionare va fi comunicata autoritatilor de mediu (APM, ARPM,


GNM) telefonic- in cel mai scurt timp si scris -in maxim 24 de ore.

12. PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA


INSTALATIEI
Prin natura activitatii, in cadrul Fermei avicole Rosiesti pot apare situatii de urgenta generate
de incendii, intreruperea energiei, defectiuni la sistemul de climatizare a halelor, imbolnaviri
in randul pasarilor.
Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei lor, activitatea este
organizata astfel:
- ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;
- sursa de apa si reteaua de hidranti se mentin in perfecta stare de functionare;
- personalul este instruit la angajare si periodic;
- unitatea este inregistrata din punct de vedere sanitar-veterinar;
- climatizarea halelor se controleaza si actioneaza in sistem automatizat;
- unitatea este verificata periodic de: Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ,
Autoritatea Judeteana Sanitara Veterinara, Directia Apelor „Prut” – SGA Vaslui,
Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu, APM Vaslui si ARPM Bacau.

Ferma este imprejmuita cu gard, iar paza acesteia este asigurata de personal special
desemnat. Sunt asigurate mijloacele de comunicatie cu conducerea societatii si autoritatile
locale.

13. MONITORIZARE

13.1. Monitorizarea activitatii


o Se vor inregistra consumurile lunare de materii prime, materiale auxiliare si utilitati;
o Se va tine evidenta reviziilor si reparatiilor efectuate in instalatii;
o Se vor inregistra iesirile din instalatie: ape uzate (vidanjari, evacuari), dejectii,
deseuri, conform punctului 13.4.
o Se vor calcula anual consumurile specifice realizate pentru apa, energie, furaje si se
vor compara cu valorile recomandate BAT.
o Se va tine evidenta functionarii instalatiilor (serii de crestere, vid sanitar, revizii,
situatii anormale aparute).

13.2.Monitorizarea calitatii apei


Monitorizarea calitatii apei potabile din sursa proprie, utilizate in activitate, se va efectua
conform solicitarilor autoritatilor sanitare si sanitar-veterinare.

15
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

Monitorizarea calitatii apei uzate:

- ape uzate de tip menajer:


• indicatiri: se vor monitoriza indicatorii de calitate specificati in tabelul 10.2.,
• frecventa: la fiecare operatie de vidanjare;
• locul de prelevare proba: bazin de stocare ape uzate menajere;
- ape subterane: se vor monitoriza indicatorii stabiliti cu autoritatea de gospodarire a
apelor, dupa realizarea forajului de observatie; se va urmari impactul activitatii asupra
calitatii apei freatice, avand ca valori de referinta primul set de analize, efectuate dupa
punerea in functiune a forajului.

13.3.Monitorizarea deseurilor
Evidenta gestiunii deseurilor se va face conform prevederilor HG 856/2002.
Se va tine evidenta scrisa a eliminarii de deseuri din ferma:
- date despre preluarea deseurilor animaliere in vederea neutralizarii lor;
- date despre transporturile de deseuri si operatiile de valorificare sau eliminare, dupa
caz,
- date despre dejectiile utilizate ca fertilizanti: perioada din an, cantitati, persoane fizice
sau juridice care au preluat dejectiile in vederea fertilizarii terenurilor agricole si
suprafete de teren detinute.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI


14.1. Raporatri periodice catre autoritatile de mediu

Nr. Tip raport Frecventa Autoritatea de Data depunerii


crt. raportarii mediu catre raportului
care se face
raportarea
1. Raport privind semestrial – ape APM Vaslui In termen de 10 zile de
automonitorizarea la realizarea
emisiilor monitorizarii
1. Raport privind anual APM Vaslui
gestionarea
deseurilor ARPM Bacau Ca parte a Raportului
anual de mediu
2. Inventarul anual APM Vaslui
emisiilor pentru ARPM Bacau Ca parte a Raportului
Registrul EPER anual de mediu
4. Raportul anual de anual ARPM Bacau Pana la 1 februarie a
mediu* fiecarui an, pentru anul
precedent.

14.2. Raportari singulare, instiintari

Nr. Tipul raport Data depunerii Autoritatea de Observatii


crt. mediu la care se
depune
documentul
1. Notificare accidente(in In cel mai scurt APM Vaslui Se includ si in
caz de poluari timp de la ARPM Bacau Raportul anual

16
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

accidentale sau de producere, maxim GNM-CJ Vaslui de mediu


situatii anormale 1 ora – telefonic si DA Prut Iasi
aparute) maxim 24 de ore (dupa caz)
scris.

2. Reclamatii, sesizari Ori de cate ori APM Vaslui Se includ si in


apar ARPM Bacau Raportul anual
de mediu
3. Alte date, informatii Conform solicitarii Dupa caz
solicitate primite
4. Notificarea schimbarii Ori de cate ori In termen
datelor de identificare apar ARPM Bacau maxim de 30
a titularului activitatii de zile
5. Notificarea schimbarii Ori de cate ori In termen
datelor care au stat la apar ARPM Bacau maxim de 30
baza emiterii de zile
autorizatiei integrate
de mediu, inclusiv a
autorizatiilor detinute

* RAPORTUL ANUAL DE MEDIU


Este un document sintetic, ce trebuie sa cuprinda toate informatiile privind desfasurarea
activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul
de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu, pentru anul la care se refera.

Raportul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:


- datele de identificare a titularului activitatii,
- date privind desfasurarea activitatii,
- utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare – consumuri specifice,
- utilizarea eficienta a energiei,
- modul de gestionare a deseurilor,
- realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor,
- impactul activitatii asupra mediului, monitorizare,
- modul de realizare a masurilor din Planul de actiuni,
- costuri de mediu,
- reclamatii, sesizari,
- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare,
- modul de respectare a obligatiilor impuse prim autorizatia integrata de mediu.

15. EVIDENTE

- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze:


• datele privind desfasurarea activitatii, mentionate in prezenta autorizatie;
• toate procedurile scrise, detinute;
• incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si activitatii si care pot
crea risc pentru mediu;
• reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie.

- Evidentele scrise vor fi certificate de catre managerul desemnat de titularul autorizatiei.

17
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

- Toate evidentele vor fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de


catre APM Vaslui, ARPM Bacau sau Garda de Mediu si vor fi pastrate pe amplasament
pentru o perioada de minim 5 ani.
- Titularul autorizatiei trebuie sa mentina la punctul de lucru un dosar de informare
publica, care sa fie disponibil publicului interesat, la cerere. Dosarul va cuprinde cel putin:
- solicitarea de autorizare
- autorizatia integrata de mediu
- raportarea anuala privind aspectele de mediu.
-Titularul activitatii va mentine la punctul de lucru un exemplar al:
- autorizatiei integrate de mediu
- raportarilor transmise autoritatilor de mediu
- proceselor verbale de control pe linie de mediu
- corespondentei cu autoritatile de mediu.

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

- sa respecte prevederile legislatiei de mediu in vigoare,


- sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in desfasurarea activitatii,
- sa informeze cu regularitate autoritatea pentru protectia mediului despre rezultatele
monitorizarii emisiilor din instalatie si, in termenul cel mai scurt, despre orice incident
sau accident care afecteaza semnificativ mediul, conform prevederilor din capitolul
„Raportare” al prezentei autorizatii,
- sa asiste si sa puna la dispozitia autoritatii pentru protectia mediului toate datele
necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe
sau culegerea oricaror informatii pentru controlul conformarii cu prevederile
autorizatiei,
- sa informeze ARPM Bacau despre orice modificari planificate in instalatie sau in
modul de exploatare a instalatiei; in aceste situatii ARPM Bacau revizuieste
autorizatia integrata de mediu sau conditiile din aceasta, dupa caz;

Conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea
nr.265/2006, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea
obligatiilor de mediu in cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus
unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune,
divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii,
precum si in caz de dizolvare, urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform
legii.

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. MANAGEMENTUL DESEURILOR

Inchiderea instalatiei se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru


mediu. Se vor lua masuri pentru:
- curatarea halelor de dejectii si spalarea lor,
- eliminarea din depozite, rezervoare, buncare a tuturor materialelor, prin preluarea lor
organizata si gestionarea la nivelul SC ROSAVIS SRL ,
- golirea rezervoarelor de apa potabila, a canalizarilor si bazinelor de stocare ape
uzate, prin vidanjare,
- debransarea de la retelele de energie electrica, rezervoarele de GPL (dupa caz),
- asigurarea securitatii obiectivului,
- obtinerea acordului de mediu pentru dezafectatea instalatiilor.

18
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

Pe amplasament nu vor ramane dejectii sau deseuri, ele fiind gestionate potrivit autorizatiei
integrate de mediu.

La incetarea definitiva a activitatii titularul autorizatiei trebuie sa dezvolte un plan de


inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Continutul planului
de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat
prin Ordinul 36/2004.
Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si
sa declare mijloacele de asigurare a diponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia
financiara a titularului autorizatiei.

Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare


aferente.

18. REVIZUIREA AUTORIZATIEI

Conform art.25 al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si


controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006, revizuirea autorizatiei integrate
este obligatorie in toate situatiile in care:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, incat necesita revizuirea valorilor


limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata
b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea
semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive,
c) siguranta in exploatarea proceselor sau activitatii impune utilizarea altor tehnici,
d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

ARPM Bacau evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata si, acolo unde este
necesar, le revizuieste.

19. GLOSAR DE TERMENI

IPPC - Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii


BAT - Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
EPER - Registrul European al Emisiilor Poluante
CAEN - Nomenclatorul Activitatilor Comerciale
NOSE-P - Calsificarea Eurostat a Surselor de poluare
SNAP - Nomenclatorul Inventarului Emisiilor
VLE - Valori Limita de Emisie
CCOCr - consum chimic de oxigen, metoda bicromat de potasiu
CBO5 - consum biochimic de oxigen
APM - Agentia pentru Protectia Mediului
ARPM - Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
GNM CJ – Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean

19
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie integrata de mediu nr. 22/2007

20. DISPOZITII FINALE

Titularul activitatii va solicita ARPM Bacau reautorizarea, cu minim 60 de zile inainte de


expirarea termenului de valabilitate al prezentei autorizatii.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda


Nationala de Mediu, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau si Agentia
pentru Protectia Mediului Vaslui.

Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii


Ing. Mihaela Munteanu

Vizat, Intocmit,
Compartiment Juridic si Contencios Ing. Carmen Jalba
Jr. Elena Mosnegutu

20